Ett enklare. sätt att arbeta. XOR Compact 4.0 Demohandledning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ett enklare. sätt att arbeta. XOR Compact 4.0 Demohandledning"

Transkript

1 Ett eklare sätt att arbeta. XOR Compact 4.0 Demohadledig 1

2 Mer ä ordiska företag aväder det reda. Opartiska tester utser det till markades bästa program. Facktidige Mikrodator gör det för tredje året i rad. XOR Compacts framgågar bygger på att programmet är apassat för alla typer av avädare, oavsett förkuskapsivå och datorerfarehet. Det eda som krävs är ret elemetära bokförigskuskaper. Programmet är dessutom extremt kompakt och ryms på e eda diskett, vilket betyder miimala hårdvarukrav. Det är mycket lätt att lära, sabbt, ekelt att hatera och helt utbyggbart i takt med att ditt företags behov växer. Dea diskett med hadledig ger dig möjlighet att i lug och ro utvärdera hur programmet fugerar för just di verksamhet. Du har e måad på dig att provköra programmet som iehåller samtliga moduler av XOR Compact 4.0. Demohadledige fokuserar främst på de valigaste bokförigshädelsera, me du ka själv upptäcka och prova adra fuktioer i systemet. Demoprogrammet är till si fuktio ett s k skarpt program, me med de skillade att det ite accepterar fler ä 50 verifikatioer. Dessutom upphör det att fugera 30 dagar efter istallatiosdatum. Allt som du registrerar uder provkörige ka aturligtvis överföras till det köpta programmet. Hjälpfuktioe uderlättar ditt arbete och du ka är som helst kalla fram de med kappe F1. Du får då all iformatio som du behöver om det fält eller de fuktio du är i. Du är också välkomme att riga XORs försäljigsavdelig för hjälp och iformatio. Sätt igåg direkt - du har allt att via! Iehållsförteckig Istallera Demodiskett... 3 Avistallera XOR Compact 3 Starta XOR Compact Demo... 4 Itroduktio till övigara... 4 Skrivariställig 5 XOR Compact Amorterig av baklå 6 Löeutbetalig med hjälp av mallverifikat 7 Rätta felregistrerig 8 Skriva ut e balasrapport 9 XOR Compact Titta på verifikat i redovisige 11 Titta på reskotraposte 11 Betala e leveratörsfaktura 12 Titta på verifikatet 13 Titta på reskotraposte 13 XOR Compact Skriva ut e faktura 16 Överföra faktura till Reskotra och Redovisig 16 Titta på verifikatet 17 Titta på reskotraposte 17 E kud betalar 18 Titta på verifikatet 19 Titta på reskotraposte 19 XOR Compact 1500 plus Utleveras 22 Visa fakturor 23 XOR Compact Lagerförda artiklar 24 Lagerbokförig 25 Iköp 26 Ileveras av beställd artikel 27 Aalysfuktioe Aalysera checkkotot 29 Beräka periodes soliditet 30 Frågor och Svar Detta är XOR Compact Detta behöver du för att komma igåg

3 Istallera Demodiskett Beskrivige förutsätter att du utför istallatioe frå diskettehet A: samt att du i övrigt uppfyller de krav som fis beskriva uder Detta behöver du. 1. Sätt i XOR Compact istallatiosdiskett i diskettehet A: 2. Klicka på Start i Aktivitetsfältet edtill på skärme. 3. Välj Kör. 4. Skriv A:INSTALL och klicka på OK. Bild 1 E dialogruta visas där du har möjlighet att bestämma var programmet och database ska läggas på di hårddisk. C:\CMDEMO4 är förvalt (se bild 1). 5. Skriv i Ny sökväg om så öskas. 6. Klicka på OK och istallatioe startar. Bekräfta med OK att istallatioe sker frå vald ehet samt bekräfta med OK att du vill bygga programgrupp. Efter istallatioe skall programgruppe XOR Compact Demo fias på ditt skrivbord. I gruppe fis två ikoer (se bild 2). De har följade fuktioer: XOR Compact 4.0 Demo klickar du på för att starta programmet. Du hittar givetvis också XOR Compact uder di programmey. Frågor och Svar är e sammaställig av iformatio och problemlösigar som XOR Compacts supportavdelig har dokumeterat. Här ka du fia svaret på just di fråga! Här fis också am och adresser till vår parters. Bild 2 Avistallera XOR Compact Du ka avistallera programmet geom att välja Lägga till/ta bort program i kotrollpaele. Markera seda XOR Compact 4.0 i programlista och och klicka på lägga till/ta bort kappe. 3

4 Starta XOR Compact Demo 1. Dubbelklicka på ikoe XOR Compact Demo för att starta programmet. Klicka OK i första dialogruta. Företagslista visas (Se bild 3). Här fis edast ett företag upplagt, Övigsbolaget. Du har aturligtvis möjlighet att seare själv registrera ega företag. 2. Dubbelklicka på Övigsbolaget för att öppa företaget. Det första föstret du ser är redovisigsformuläret (Se bild 4). Tips! När marköre står i ett fält som du är osäker på hur du skall fylla i, ka du trycka på F1 tagete. Då visas hjälpiformatio för fältet. Itroduktio till övigara I dea demohadledig arbetar vi med ett fiktivt företag kallat Övigsbolaget, som är e eskild firma. Detta företag aväder XOR Compact 3000 vilket iebär att programmet du har framför dig iehåller alla modulera som ka igå i XOR Compact. Iför varje y fuktio som beskrivs kommer det att ages i vilke modul de igår. Vi kommer att beskriva ågra valiga fuktioer i XOR Compact. Beskrivigara sker med hjälp av ekla exempel på vardagliga affärshädelser. De momet och åtgärder som igår i arbetsgåge beskrivs stegvis med umrerig av momete. Ofta fis det kommetarer och förklarigar till de åtgärder du utför i ett arbetsmomet. I Redovisige fis möjlighet att bokföra verifikat atige i e serie eller låta programmet sortera olika typer av verifikat i separata serier. Övigsbolaget aväder baskotopla 96 och e serie för alla verifikat. Vidare aväder Övigsbolaget både lagerförda artiklar samt lagerbokförig. Detta förklaras ärmare uder Iköp Lager. Övigara bygger på uderlag gjorda uder jauari och februari, så för att få relevata uppgifter bör du age datum i Mars måad eller ställa om di systemklocka till de 3 Mars. Vid alla Bild 3 Bild 4 4

5 tillfälle där demo ager år som 9x, skriver du i det årtal du arbetar i. Om du går igeom övigara i de ordig de preseteras får du sabbt och ekelt e mycket bra iblick i programmet. Om du vill återskapa Övigsbolaget till ursprugsläge - välj : Arkiv-Säkerhetskopierig. Välj Återställig i de övre kombiatiosruta. Age Frå A: Företag , sätt i Demodiskette i A: och klicka på Kopiera. Skrivariställig Ia du går vidare bör du välja skrivare, teckesitt och teckestorlek. Aars kommer du ite att kua skriva ut ifrå programmet. 1. Öppa Arkivmey geom att på meyrade klicka på Arkiv. 2. Klicka på Skrivariställigar. Bild5 Du ser u föstret Skrivariställigar (se bild 5). 3. Klicka på edåt-pil i listruta Skrivare. Du ser u de olika skrivare du har tillgåg till i ditt Widows-system. 4. Dubbelklicka på de skrivare du vill aväda för utskrift i XOR Compact (laserskrivare går utmärkt). 5. Markera ruta Aväd som stadardskrivare. Dea skrivare är u förvald för alla dia utskrifter. 6. Klicka på kappe Teckesitt. 7. Se till att ditt val är Arial Normal och storlek 10. Klicka på OK. Titta på Bredd: Här måste det stå mist 115 tecke för att du skall få ståede utskrifter, eftersom de bredaste rapportera har 115 tecke i bredd. Om värdet är midre, gå i i dialogruta ige och välj e midre storlek på teckesittet. 8. Klicka på Spara och seda på Avsluta. Obs! Kappe Spara är svart ia du sparar, me är du har sparat ädras kappes färg till grå. 5

6 Följade avsitt behadlar redovisigsdele av XOR Compact och motsvarar programpaketet XOR Compact 500. XOR Compact 500 igår alltid i de större modulera. Dags att bokföra När du startat XOR Compact och valt företag (i detta fall Övigsbolaget) kommer du i i formuläret Redovisig. Här registrerar du valiga bokförigstrasaktioer. Du ser i klartext alla koterigar och saldo på kotoa. XOR Compact är ett itegrerat program. När du godkät e affärshädelse skapar de olika försysteme till Redovisige ett verifikat i redovisige. Amorterig av baklå Ditt första verifikat avser amorterig av ett baklå med kr. Pegara tas frå checkkotot. Bokförigsdatum är de 3 mars. Du har formuläret Redovisig på di skärm och marköre står i fältet Datum. Du ser att Serie är A och verifikatiosummer är Age de 9x som bokförigsdatum och bekräfta geom att trycka på Eter. Marköre hamar i kolum Koto. 2. Age kotoummer 2740 och tryck Eter. Texte Reverslå hamar i fältet Kotoam och marköre staar i textfältet. 3. Age text geom att skriva Amorterig, bekräfta med Eter. 4. Age belopp i debetfältet - tryck Eter. Bild 6 5. Motkoto är 1040 (checkkoto). Age kotoummer och bekräfta med Eter. 6. Bekräfta både de föreslaga texte (Amorterig) och beloppet som står i kreditkolume geom att trycka Eter tills marköre står på rad 3 (se bild 6). Verifikatet är u i balas och ka sparas. 7. Tryck på tagete + på det umeriska tagetbordet eller klicka på ikoe Spara. Verifikatet sparas och ett ytt tomt verifikat visas. 6

7 Löeutbetalig med hjälp av mallverifikat Nästa verifikat du skall bokföra avser e löeutbetalig till e aställd (Herik) på totalt kr. Herik fick e löeutbetalig i slutet av februari, då bokades det ett verifikat med både arbetsgivaravgifter och sociala avgifter samt källskatt. För att göra det ekelt för oss dea gåg skall vi aväda det tidigare verifikatet som mall. Som bokförigsdatum ka vi behålla de 3 mars. Du står i ett ytt tomt verifikat och med hjälp av bläddrigspile Föregåede verifikat (se bild 7) klickar du dig bakåt verifikat för verifikat. När du kommer till verifikat r 27 staar du. Detta var Heriks februarilö och du ka se hela koterige. 1. Öppa redigeramey geom att på meyrade klicka på Bild 7 Redigera. Mey fälls ut och du markerar Spara verifikatio som koterig geom att klicka på rade. E dialogruta öppas där du ager Heriks lö som text och sparar det geom att trycka på OK. 2. Klicka u på bläddrigspile Sista Verifikat (Ny) och du är tillbaka på ett ytt tomt verifikat, r Age 9x som datum och bekräfta med Eter. 4. Klicka på edåtpil i fältet Koterig (se bild 8), välj Heriks Lö och tryck på Eter. Nu öppas e y dialogruta. 5. Age i beloppsfältet och tryck Eter. Du hamar i textfältet. 6. Skriv Heriks lö mars som text till verifikatet. Bekräfta allt geom att klicka på OK. Nu läggs hela verifikatet ut koterat på samma sätt som tidigare, me med de belopp som gäller för Marslöe. 7. Verifikatet är klart och du ka Spara det. Alla tidigare gjorda verifikat ka avädas som uderlag för mallverifikat. Bild 8 7

8 Rätta felregistrerig Du har hittat ett fel!!! Ige fara - så här rättar du e felbokig. När Övigsbolaget bokförde ett iköp i börja av mars agavs det att betalige gjordes mot kassa. Detta var fel. Betalige gjordes med check. Du har formuläret Redovisig öppet och iställt för registrerig av ytt verifikat. Det första du skall göra är att ta fram det felaktiga verifikatet, vilket har ummer Skriv i siffra 35 i fältet Ver Nr, tryck Eter. Du står u på verifikat r Klicka på siffra 3 på rad 3 så att hela rade blir markerad. 3. Tryck på tagete Delete. Du får e kotrollfråga om du vill stryka rade. 4. Klicka på JA för att bekräfta. Rad r 3 blir överstruke och du ser att verifikatet hamar i obalas (differes på 450 kr). Du ka ite läma verifikatet förrä du har balaserat det. 5. Klicka i kotofältet på Rad Age koto 1040, tryck på Eter tills rade är klar och du står på rad 5. Du ser u att de ya rade blir uderstruke och att verifikatet balaserar. 7. Spara verifikatet. Bild 9 Klicka på bläddrigspile Föregåede verifikat för att se det verifikat du yss sparade. I textfältet är datum för ädrige ifogad (se bild 9). Tips! I Kotolista ser du hela tide seaste och uppdaterade saldot för kotot. På statusrade ser du också det seaste och uppdaterade resultatet för företaget, efter varje sparad verifikatio. 8

9 Skriva ut e balasrapport Formuläret Redovisig är aktivt. 1. Klicka på iko r 4 frå väster räkat. Bild 10 Utskriftscetrale visas. Här beställer du alla utskrifter frå systemet. 2. Välj BALANSRAPPORT BAS 96 BFL (Bokförigslage) geom att klicka på de så de blir markerad. Sätt Period till 9x-01-9x-03 (se bild 10). 3. Klicka på kappe Bildskärm i kolume till höger. Du får u upp Balasrapporte på skärme. Vi skall u titta på e fiess i systemet. Det går ämlige att ta fram e huvudbok på varje koto i Balasräkige. 4. Klicka på koto 1040 Checkkotot så att rade blir markerad. Dubbelklicka seda på rade. Du får u upp e huvudbok på kotot och har möjlighet att stämma av kotot (se bild 11). Varje rad i de ya lista går att dubbelklicka på, för att se hur hela verifikatet där rade igår är koterat. Tips! Om du istället valt Skriv ut u i Utskriftscetrale hade du fått ut Balasrapporte på di valda skrivare. När du tittat färdigt, avsluta och återgå till Redovisigsformuläret. Bild 11 9

10 Följade avsitt behadlar Leveratörsreskotra i XOR Compact och igår i programpaket XOR Compact 750 som givetvis också iehåller Redovisige. Detta programpaket (750) igår alltid i de följade modulera (1500, 3000). Boka e leveratörsfaktura 1. Öppa mey Program geom att klicka på de. 2. Klicka på Leveratörsreskotra och välj Leveratörsbokig. Formuläret Lev. Bokig öppas (se bild 12). Du skall u boka e faktura frå TS Grossiste på kr. Fakturadatum är de 3 mars och fakturaummer Marköre står i fältet Lev Id och du kommer att söka fram leveratöre på has am. 3. Tryck Eter två gåger så att marköre flyttas till fältet Nam. Du vet att leveratöre heter TS Grossiste. 4. Skriv TS i fältet am och låt gågertecket vara kvar efter TS. Har tecket försvuit, sätt dit det ige efter TS geom att trycka på gågertagete. 5. Tryck på Page Dow och du får upp första träffe. Där kom vår leveratör fram. Du ka bläddra mella träffara med Page Up - Page Dow. 6. Tryck på Eter så flyttas marköre till fältet Lev. Fakt. Nr. 7. Age 4563 som är vår leveratörs fakturaummer. Bild Tryck Eter, age fakturadatum i fältet Bokf. dag (9x-03-03). 9. Tryck Eter och bekräfta uppgiftera tills du hamar i fältet Fakt. Belopp. 10. Age fakturas totala belopp, 8600, tryck Eter. 11. Kotrollera att momse är rätt räkad, 1.720:-. Bekräfta geom att trycka på Eter. 10

11 Nu läggs de två första koterigsradera ut och marköre står på rad 3. XOR Compact föreslår 4010 som koto för varuiköp då detta agivits på leveratöre. Du ka kyta ett aat koto till leveratöre eller age ett aat u. 12. Behåll koto 4010 och tryck Eter. 13. Bekräfta både text och belopp geom att trycka Eter tills du står på rad 4. Koterige är i balas och du ka Spara (se bild 13). Lägst upp till höger, efter leveratörsfakturas löpr, ser du vilket verifikatsr. faktura kommer att få i redovisige, dvs r Klicka på Spara ikoe eller plus (+)-tagete. Klicka därefter på de edre av Stäg-ikoera uppe till höger. Välj de edre stäg kappe, aars avslutas programmet. Formuläret stägs och du är åter i Redovisige. Bild 13 Titta på verifikat i redovisige När du sparade Leveratörsbokige skapades ett verifikat i Redovisige. Du skall u titta på detta. Du står i redovisige med ett ytt tomt verifikat framme, r A Klicka på Föregåede verifikat. Här visas leveratörsfaktura koterad och klar. I textfältet ser du vilket löpr de har och frå vem dea faktura kommer (Se bild 14). Titta på reskotraposte 1. Öppa mey Program. Välj Leveratörsreskotra - Reskotra. 2. Dubbelklicka på leveratöre TS Grossiste. Bild 14 Reskotraiformatioe visas. För ytterligare iformatio om fuktioer i dea bild, hävisas till Fakurerigsavsittet Reskotra. När du är klar, avsluta och återgå till formuläret Redovisig. 11

12 Betala e leveratörsfaktura E faktura frå vår leveratör Åstorps Lidareverkstad med löpr skall betalas. De är på beloppet 563 kr och betalas kotat. 1. Öppa mey Program och välj Leveratörsreskotra - Utbetaligar. Formuläret Utbetaligar visas. Marköre står i fältet Bet. Dag med dages datum valt. 2. Klicka på kappe Visa obetalda poster. I övre dele av formuläret ser du u alla obetalda leveratörsfakturor. Sätt betaldag till 9x Kotrollera att koto är 1010, om ite, ädra till detta eftersom vi betalar dea faktura kotat (se bild 15). Du ka hämta fram rätt faktura på måga olika sätt. Du ser de i lista så i detta fall räcker det med att du dubbelklickar på poste Åstorps Lidareverkstad med löpr Bild Dubbelklicka på poste. E dialogruta öppas och frågar om hela beloppet skall betalas. Du ka ädra beloppet och hatera differese på olika sätt eller göra e delbetalig samt läma ett meddelade till betaligsmottagare. 5. Godkä 563:- och bekräfta geom att klicka på OK. Faktura flyttas till edre ruta, till Betalig (se bild 16). Du betalar edast dea faktura vid detta tillfälle. Du skall därför spara betalige. Ia du gör detta, lägg märke till att du ser vilket verifikat dea betalig kommer att skapa i redovisige. Lägst upp till höger ser du att betalige kommer att få verifikatr A Spara verifikatet geom att klicka på Spara ikoe. E dialogruta visas med e kotrollfråga om du vill göra betalige mauellt. Bild 16 12

13 7. Klicka på JA-kappe. 8. Svara äve JA på ästa kotrollfråga. Redovisig och Reskotra uppdateras är du sparar. E y dialogruta öppas och du har möjlighet att skriva ut e betaligsorder/översikt om du vill. Betalige är u klar och du ka läma Utbetaligar geom att stäga föstret. XOR Compact bygger på att du i ormala fall aväder dig av de tjäster som bak och postgirocetralera tillhadahåller avseede bevakig och betalig av leveratörsfakturor. Du har då e lite aa arbetsgåg som beskrivs igåede i programmets maualer. Bild 17 Titta på verifikatet När du sparade Leveratörsbetalige skapades ett verifikat i redovisige. Du skall u titta på detta. Du står i redovisige med ett ytt tomt verifikat framme. 1. Klicka på bläddrigskappe Föregåede verifikat. Här visas betalige koterad och klar. I textfältet ser du vem du betalt och vilket löpr de har (se bild 17). Titta på reskotraposte 1. Öppa mey Program. 2. Välj Leveratörsreskotra - Reskotra. 3. Dubbelklicka på leveratöre Åstorps Lidareverkstad. Reskotraiformatioe visas. Om du klickar på Visa Verifikat visas hela bokige för de reskotrapost som är markerad (se bild 18). 4. När du är klar, Avsluta och återgå till formuläret Redovisig. Bild 18 13

14 Följade avsitt behadlar Fakturerig, Kudreskotra och Orderhaterig i XOR Compact och igår i programpaket XOR Compact 1500 som också iehåller de tidigare geomgåga delara Redovisig och Leveratörsreskotra. Vid geomgåg kommer äve vissa fuktioer som igår i programpaket 3000 (Lagerhaterig) att visas. Dessa markeras geom kursiv stil. Skapa e faktura 1. Öppa mey Program geom att klicka på de. 2. Klicka på Kudfakturerig och därefter på Fakturerig. Nu visas formuläret Kudfakturerig. Du skall fakturera företaget Tures Pallidustri 1 st alumiiumdörr med artikelr 1000 (artikel är lagerförd) och 2 st upphägigsfäste (fis ej som artikel). Marköre står i fältet Kud Id (se bild 19). 3. Klicka på kappe direkt till höger om fältet Kud Id så öppas dialogruta Söka persoer. 4. Klicka på kappe Sök. Nu visas alla ilagda kuder i kudr. ordig. Lägg märke till att du ka sortera om lista geom att klicka i huvudet på de olika kolumera. Om du t ex klickar på Nam e gåg sorteras alla kuder i bokstavsordig frå a-ö. Ett ytt klick i fältet och ordige blir ö-a. Testa gära fuktioe på fler fält och ställe i XOR Compact. Om du dessutom klickar med höger muskapp i e såda här listbox öppas e mey som ger dig ytterligare möjligheter att spara, skriva ut eller kopiera på e mägd olika sätt. 5. Välj Tures Pallidustri geom att dubbelklicka på de. Alla stadarduppgifter om kude läggs i i faktura och marköre står i fältet Art. Id. Fakturadag bör var 9x I listruta ere till väster ser du alla ilagda artiklar. Bild 19 14

15 1. Välj artikel 1000 geom att dubbelklicka på de. Bild 20 Lägg märke till att dispoibelt atal är Age 1 st i mägd och tryck Eter. Om du u klickar med höger muskapp på dea rad får du fram e leveraspla över artikel. Du ka se kommade ut- och ileveraser, stäg föstret är du tittat färdigt (se bild 20). 3. Tryck på Eter tills du bekräftat totalbeloppet och står på rad 2. Lägg märke till att Disp Atal sjök frå 9 till 8. Om du valt fel artikel, klicka på radsiffra för de felaktiga artikel, så att rade blir markerad. Tryck därefter på Delete och välj y artikel. Nu skall vi fakturera de två upphägigsfästea som alltså ite fis upplagda som artikel. 4. Tryck Eter så att marköre lämar fältet Art. Id och hamar i Beämigsfältet. 5. Skriv i Upphägigsfäste och tryck Eter. 6. Age mägd 2, tryck Eter. 7. Age ehet ST, tryck Eter. 8. Age pris per styck till 80 och tryck Eter. 9. Bekräfta totalbeloppet geom e Eter-tryckig. Om du ite ager ågot speciellt försäljigskoto för de här fakturarade kommer systemet att välja koto 3050 (hämtas frå Reserverade koto). Du har möjlighet att själv välja aat koto geom att klicka på m-kappe, är du befier dig i beloppsfältet för fakturarade. Du står u på rad tre och är färdig med faktura till Tures Pallidustri (se bild 21). Du ka skriva ut faktura direkt geom att klicka på Skriv ut eller väta och skriva ut alla fakturor samtidigt. Välj att väta med utskrift och spara faktura geom att klicka på Spara ikoe. Bild 21 15

16 Skriva ut e faktura Du skall u skriva ut de faktura du yss skapade. 1. Öppa mey Program. 2. Välj Kudfakturerig och seda Hatera fakturor. Nu öppas föstret Hatera fakturor (se bild 22). Här fis alla iregistrerade fakturor som äu ite skrivits ut och överförts till Reskotra och Redovisig. Faktura till Tures Pallidustri är de eda som fis just u. De har status Ej utskrive och du skall u skriva ut de. 3. Klicka på kappe Skriv ut ej utskriva poster. Bilde ädras u till Utskriftscetrale (se bild 23). Kotrollera att fältet Destiatio har de skrivare som är di fakturaskrivare (laser går utmärkt). 4. Klicka på Skriv ut u. Bild 22 Svara JA om fråga Ädra fakturadatum. visas. 5. När utskrifte av faktura är klar, klicka på kappe Avsluta. Formuläret Hatera fakturor visas åter. Statuse för di faktura har ädrats till utskrive. Edast utskriva fakturor visas. I fältet Status ka du ädra så att du ser alla eller göra adra urval. Överföra faktura till Reskotra och Redovisig Äu har reskotra och redovisig ite uppdaterats med di faktura. Det skall ske u. Du står kvar i Hatera fakturor och ka se di utskriva faktura. 1. Markera faktura geom att klicka på de. Bild 23 16

17 2. Klicka på Överför markerade till Reskotra. Du får e kotrollfråga om du vill spara faktura för statistik. 3. Spara faktura geom att klicka på JA. Faktura har u fått status Överförd och fis u tillgäglig för statistik. Faktura fis kvar i ditt system och ka hämtas fram ige. De går att skriva ut, me ka ej ädras. Faktura är u också ett verifikat i redovisige samt fis som e reskotrapost på kude Tures Pallidustri. Bild 24 Titta på verifikatet 1. Välj Avsluta på formuläret Hatera fakturor. 2. Avsluta alla adra evetuellt öppa föster tills du har Redovisigsformuläret öppet. Du står u på ett ytt tomt verifikat. 3. Klicka på bläddrigskappe Föregåede verifikat. Här visas faktura koterad och klar (se bild 24). Lägg märke till att i textfältet ser du fakturaummer och kudam. Dessutom visas de koterigar som skapats av XOR Compact. Titta på reskotraposte 1. Öppa mey Program. 2. Välj Kudreskotra - Reskotra. 3. Dubbelklicka på kude Tures Pallidustri. Reskotraiformatioe visas. Som sista post ser du faktura du yss gjort (se bild 25). Om du klickar på Visa Verifikat visas hela bokige för de reskotrapost som är markerad. Du ka också dubbelklicka på e reskotrapost av type FA. Då ser du vilka fakturarader som igår i faktura. När du är klar, Avsluta och återgå till formuläret Redovisig. Bild 25 17

18 E kud betalar Vi har via Bakgirot fått besked att kude IKEA betalt vår faktura med r på totalt kr. Du skall u registrera dea ibetalig. 1. Öppa mey Program och välj Kudreskotra - Ibetaligar. Formuläret Ibetaligar visas och du käer ataglige ige formuläret frå Utbetaligar. Marköre står i fältet Bet. Dag. 2. Age 9x som betaligsdag. 3. Kotrollera att Kotot 1040 är valt (bakgiro), om ite, age detta (se bild 26). I övre dele av dialogruta ser du alla fakturor som har förfallit t o m betaldages datum. Om du klickar på kappe Visa obetalda poster ser du alla obetalda fakturor. 4. Markera faktura till IKEA geom att klicka på de. 5. Dubbelklicka på de markerade faktura. E dialogruta öppas och frågar om hela beloppet betalats. Du ka ädra beloppet och hatera differese på olika sätt eller registrera e delbetalig. 6. Godkä 8.656:- och bekräfta geom att klicka på OK. Faktura förs u till edre listruta för registrerig av betalige samt uppdaterig av reskotra och redovisig. Detta sker i och med att poste sparas. Bild Spara geom att klicka på Spara ikoe. 8. Du får e kotrollfråga, Svara JA. 9. Avsluta och återgå till Redovisigsformuläret. 18

19 Titta på verifikatet Du står u på ett ytt tomt verifikat i redovisige, r Klicka på bläddrigskappe Föregåede verifikat. Här visas betalige koterad och klar (se bild 27). Lägg märke till att du i textfältet ser att det är e betalig (BE) av faktura (FA980003) samt kudes am. Dessutom visas de koterigar som skapats av XOR Compact. Titta på reskotraposte 1. Öppa mey Program. 2. Välj Kudreskotra - Reskotra. 3. Dubbelklicka på kude IKEA. Bild 27 Reskotraiformatioe visas (se bild 28). Som sista post ser du faktura du yss registrerade betalige för. Om du klickar på Visa Verifikat visas hela bokige för de reskotrapost som är markerad. 4. När du är klar, Avsluta och återgå till formuläret Redovisig. Bild 28 19

20 Skapa e order Att registrera e order går i stort till på samma sätt som att skapa e faktura. Order ligger som uderlag för utleveraser. När e utleveras bekräftas och sparas omvadlas order till e fakturapost. Dea behadlas på samma sätt som e sparad faktura avseede utskrift och överförig till redovisige. Orderhaterige är e plusfuktio i XOR Compact Öppa mey Program geom att klicka på de. 2. Klicka på Offert/Order och därefter på Offert/Order. Nu visas formuläret Offert/Order. Du ska skapa e order till Gekås Lagerförsäljig på 1 st säkerhetsgaller med artikelr Marköre står i fältet Kud Id (se bild 29). 3. Klicka på kappe direkt till höger om fältet Kud Id, då öppas dialogruta Söka persoer (se bild 30). 4. Klicka på kappe SÖK. Nu visas alla ilagda kuder i kudr. ordig. Lägg märke till att du ka sortera om lista geom att klicka i huvudet på de olika kolumera. Om du t ex klickar på Nam e gåg sorteras alla kuder i bokstavsordig frå a-ö. Ett ytt klick i fältet och ordige blir ö-a. Testa gära fuktioe på fler fält och ställe i XOR Compact. Höger muskapp ger samma möjligheter som tidigare beskrivits. 5. Välj Gekås Lagerförsäljig geom att dubbelklicka på de. Alla stadarduppgifter om kude läggs i i order och marköre står i fältet Lev. dag. Låt Leverasdag vara samma datum som Orderdag (9x-03-03). Det går att seare söka, sortera och leverera ut order per leverasdag. 6. Age leverasdag och tryck Eter. Marköre hamar i fältet Art. Id. I listruta ere till väster ser du alla ilagda artiklar. Bild 29 Bild 30 20

21 Bild Välj artikel 1002 geom att atige skriva i 1002 i Art. Nr. fältet samt trycka Eter, eller scrolla fram artikel i artikellista och dubbelklicka på de. Lägg märke till att det pris du ser i prisfältet är priset på de prislista som kude är kopplad till. Du ka alltid förädra priset är du registrerar order/fakturor. 7. Age 1 st i mägd, tryck på Eter tills du bekräftat totalbeloppet och står på rad Om du valt fel artikel, klicka på radsiffra för de felaktiga artikel så att rade blir markerad. Tryck därefter på Delete, och välj y artikel. Du står u på rad två och order är färdigregistrerad. Det går givetvis bra att precis som vid fakturerig lägga till rea textrader eller textrader som skall faktureras. Du har u e färdig order till Gekås Lagerförsäljig på 1 st säkerhetsgaller (se bild 31). Du ka välja att skriva ut e orderbekräftelse direkt geom att klicka på Skriv ut kappe eller väta och skriva ut orderbekräftelser via utskriftscetrale. Olika former av plocksedlar/listor och följesedlar ka också skrivas ut frå Utskriftscetrale. 9. Gör e utskrift om du vill och spara seda order geom att klicka på Spara ikoe. 10. När du är klar, Avsluta och återgå till formuläret Redovisig. 21

22 Utleveras Vi täker oss u att det är dags att leverera order till Gekås. Följade haterig är e beskrivig av hur utleverase ka ske. Vi förutsätter att vi fått besked om att order ligger färdig för leveras, hela order levereras och vätar bara på att följesedel ska skapas för att gå med leverase. 1. Öppa mey Program. 2. Välj Offert/Order och seda Utleveras. Nu öppas föstret Utleveras (se bild 32). Här fis alla iregistrerade order som äu ite levererats och omvadlats till fakturor. Order till Gekås ser du blad adra order i de övre listboxe. Statusfältet är ställt till Alla, dvs alla order visas. Geom olika urval går det att sortera fram precis de eller de ordrar ma öskar och här fugerar också höger muskapp. 3. Markera order till Gekås och dubbelklicka på de. I de udre listboxe visas u alla orderrader som igår i order (se bild 33). I detta fall ska allt levereras. Det fis också möjligheter för delleveraser och att skapa restorder. 4. Tryck på kappe Leverera. Bild 32 E dialogruta öppas och frågar om e följesedel skall skrivas ut. 5. Klicka på JA om du vill få ut e följesedel. Order är u levererad och omvadlad frå order till faktura. Följesedel ka bipackas godset och leveras ka ske. 6. Tryck på Avsluta och återgå till Redovisigsformuläret. Bild 33 22

23 Visa fakturor Låt oss ta och titta på de faktura som just skapats med order som uderlag. 1. Öppa mey Program geom att klicka på de. 2. Klicka på Kudfakturerig och därefter på Fakturerig. Nu visas formuläret Kudfakturerig och ett tomt uderlag, med r Klicka på ikoe Hatera fakturor. Nu öppas föstret Hatera fakturor (se bild 34). Här ka fias tidigare iregistrerade ej överförda fakturor samt ordrar som omvadlats till fakturor. Som sista post i lista fis vår order, u som e fakturapost. 4. Dubbelklicka på Fakturaposte. Bild 34 Kudfakturerigsföstret öppas och du ser faktura på skärme (se bild 35). Det fis möjlighet att lägga till ytterligare poster eller på aat sätt redigera i faktura. Om du gör detta, glöm ite att spara ädrigara. 5. När du är färdig, Avsluta och återgå till Redovisigsformuläret. Bild 35 23

24 Följade avsitt behadlar Iköp och Lagerfuktioera i XOR Compact. Programpaketet igår i XOR Compact 3000 som också iehåller de tidigare geomgåga delara Redovisig, Leveratörsreskotra, Fakturerig, Kudreskotra och Orderhaterig. Detta programpaket (3000) är det största som fis av XOR Compact 4.0 och iehåller programmets samtliga fuktioer. Lagerhaterig XOR Compact skiljer på två olika saker avseede Lagerhaterig. Det är Lagerförda artiklar och Lagerbokförig. Om ma aväder lagerbokförig ka lagret hateras eligt FIFO-pricipe. Lagerförda artiklar När e artikel är lagerförd kommer XOR Compact att räka upp eller er artikels lageratal och dispoibla atal. Detta sker utifrå de i- och utleveraser som registreras. Dessa lagerförädrigar ka ske på ett atal olika sätt. Låt oss titta på artikels lagerflik. 1. Öppa mey Register geom att klicka på de. Bild Välj Artikelregister - Artikelregister. Nu öppas Artikelföstret och det är här som uppläggig och uderhåll av artiklar sker. 3. Dubbelklicka på Artikel 1000 (Alumiiumdörr 110). Artikel läggs ut på registerflike och du ka se alla gruduppgiftera (se bild 36). 4. Klicka på Lagerflike. På lagerflike ages om e artikel skall lagerföras samt ages de iformatio programmet behöver för att hatera detsamma (se bild 37). När du tittar här ser du blad aat att artikels dispoibla atal uderstiger artikels beställigspukt. Låt oss gå vidare och titta på flike Trasaktioer. Bild 37 24

Duo HOME Duo OFFICE. Programmerings manual SE 65.044.20-1

Duo HOME Duo OFFICE. Programmerings manual SE 65.044.20-1 Duo HOME Duo OFFICE Programmerigs maual SE 65.044.20-1 INNEHÅLL Tekiska data Sida 2 Motage Sida 3-5 Programmerig Sida 6-11 Admiistrerig Sida 12-13 Hadhavade Sida 14-16 TEKNISKA DATA TEKNISK SPECIFIKATION

Läs mer

Geometriska summor. Aritmetiska summor. Aritmetiska talföljder kallar vi talföljder som. Geometriska talföljder kallar vi talföljder som

Geometriska summor. Aritmetiska summor. Aritmetiska talföljder kallar vi talföljder som. Geometriska talföljder kallar vi talföljder som Aritmetiska summor Aritmetiska talföljder kallar vi talföljder som, 4, 6, 8, 10, 1, 14, 000, 1996, 199, 1988, 0.1, 0., 0.3, 0.4, för vilka differese mella på varadra följade tal kostat. Aritmetiska summor

Läs mer

Jag läser kursen på. Halvfart Helfart

Jag läser kursen på. Halvfart Helfart KOD: Kurskod: PC106/PC145 Kurs 6: Persolighet, hälsa och socialpsykologi (15 hp) Datum: 3/8 014 Hel- och halvfart VT 14 Provmomet: Socialpsykologi + Metod Tillåta hjälpmedel: Miiräkare Asvarig lärare:

Läs mer

Webprogrammering och databaser. Begrepps-modellering. Exempel: universitetsstudier Kravspec. ER-modellen. Exempel: kravspec forts:

Webprogrammering och databaser. Begrepps-modellering. Exempel: universitetsstudier Kravspec. ER-modellen. Exempel: kravspec forts: Webprogrammerig och databaser Koceptuell datamodellerig med Etitets-Relatiosmodelle Begrepps-modellerig Mål: skapa e högivå-specifikatio iformatiosiehållet i database Koceptuell modell är oberoede DBMS

Läs mer

TRIBECA Finansutveckling

TRIBECA Finansutveckling TRIBECA Rådgivare iom fiasiella helhetslösigar TRIBECA a s k r e i v g S f a s k r i e v g S f g g r r e e a r a r e e i i f f TRIBECA s målsättig är att bidra med råd & produkter som hela tide gör att

Läs mer

INSTALLATIONSMANUAL COBRA 8800/8900 CAN

INSTALLATIONSMANUAL COBRA 8800/8900 CAN INSTALLATIONSMANUAL COBRA 8800/8900 CAN DRA UT MITTSEKTIONEN MED INSTALLATIONSSCHEMAT. INNEHÅLL 8808 8805 Larmehet 03CB0364A 10SA0623A Kablage Moterigspåse KA0001STSAA Ultraljudsesorer 04PC3600B 8800USER

Läs mer

AMF. I princip är det bara möjligt att flytta privat sparande och sparande där avtalet tecknats efter den 2 februari i fjol.

AMF. I princip är det bara möjligt att flytta privat sparande och sparande där avtalet tecknats efter den 2 februari i fjol. Välj att flytta dia Utyttja di flytträtt om du ka. Det är Privata Affärers råd u är regeriges tillfälliga flyttstopp hävs de 1 maj. Flyttstoppet ifördes i februari i fjol som e direkt följd av Damarksmålet.

Läs mer

Databaser - Design och programmering. Programutveckling. Programdesign, databasdesign. Kravspecifikation. ER-modellen. Begrepps-modellering

Databaser - Design och programmering. Programutveckling. Programdesign, databasdesign. Kravspecifikation. ER-modellen. Begrepps-modellering Databaser desig och programmerig Desig processe ER-modellerig Programutvecklig Förstudie, behovsaalys Programdesig, databasdesig Implemetatio Programdesig, databasdesig Databasdesig Koceptuell desig Koceptuell

Läs mer

Bilaga 1 Formelsamling

Bilaga 1 Formelsamling 1 2 Bilaga 1 Formelsamlig Grudbegre, resultatlaerig och roduktkalkylerig Resultat Itäkt - Kostad Lösamhet Resultat Resursisats TTB Täckigsgrad (TG) Totala itäkter TB Säritäkt Divisioskalkyl är de eklaste

Läs mer

Datorövning 2 Fördelningar inom säkerhetsanalys

Datorövning 2 Fördelningar inom säkerhetsanalys Luds tekiska högskola Matematikcetrum Matematisk statistik STATISTISKA METODER FÖR SÄKERHETSANALYS FMS065, HT-15 Datorövig 2 Fördeligar iom säkerhetsaalys I dea datorövig ska vi studera ågra grudläggade

Läs mer

Remiss Remissvar lämnas i kolumnen Tillstyrkes term och Tillstyrkes def(inition) och eventuella synpunkter skrivs i kolumnen Synpunkter.

Remiss Remissvar lämnas i kolumnen Tillstyrkes term och Tillstyrkes def(inition) och eventuella synpunkter skrivs i kolumnen Synpunkter. 1(10) Svar lämat av (kommu, ladstig, orgaisatio etc.): Remiss Remissvar lämas i kolume Tillstyrkes term och Tillstyrkes (iitio) och evetuella sypukter skrivs i kolume Sypukter. Begreppe redovisas i Socialstyrelses

Läs mer

Tentamen 19 mars, 8:00 12:00, Q22, Q26

Tentamen 19 mars, 8:00 12:00, Q22, Q26 Avdelige för elektriska eergisystem EG225 DRIFT OCH PLANERING AV ELPRODUKTION Vårtermie 25 Tetame 9 mars, 8: 2:, Q22, Q26 Istruktioer Skriv alla svar på det bifogade svarsbladet. Det är valfritt att också

Läs mer

Enkät inför KlimatVardag

Enkät inför KlimatVardag 1 Ekät iför KlimatVardag Frågora hadlar om dia förvätigar på och uppfattigar om projektet, samt om hur det ser ut i ditt/ert hushåll idag. Ekäte är uderlag för att hushållet ska kua sätta rimliga och geomförbara

Läs mer

Avtalet End user software licence agreement skall gälla, och finns att läsa på VAIO Info Centre.

Avtalet End user software licence agreement skall gälla, och finns att läsa på VAIO Info Centre. Läs detta först Läs detta först För käedom Dea produkt iehåller dels programvara som ägs av Soy och dels programvara uder lices frå tredje part. Avädig av såda programvara skall ske eligt villkore i det

Läs mer

Många tror att det räcker

Många tror att det räcker Bästa skyddet Måga vet ite hur familje drabbas ekoomiskt om ågo dör eller blir allvarligt sjuk. Här berättar Privata Affärer vilket skydd du har och hur du ka förbättra det. Av Aika Rosell och Igrid Kidahl

Läs mer

Innehåll Grafräknaren och diskret matematik...1 Vad handlar diskret matematik om?...1 Permutationer och kombinationer...3 Något om heltalsräkning...

Innehåll Grafräknaren och diskret matematik...1 Vad handlar diskret matematik om?...1 Permutationer och kombinationer...3 Något om heltalsräkning... Iehåll Grafräkare och diskret matematik...1 Vad hadlar diskret matematik om?...1 Permutatioer och kombiatioer...3 Något om heltalsräkig...4 Modulusoperator...4 Faktoriserig i primfaktorer...5 Talföljder...7

Läs mer

Art. 7953. Brugsanvisning

Art. 7953. Brugsanvisning Art. 7953 D GB F NL S I E DK Gebrauchsaweisug Licht- / Wasserspieldüse Operatig Istructios Light ad Waterworks Jet Mode d emploi Buse pour jet d eau avec éclairage Gebruiksaawijzig Licht- / waterspelsproeier

Läs mer

Så här kommer byggherren och entreprenören överens om energianvändningen

Så här kommer byggherren och entreprenören överens om energianvändningen Så här kommer byggherre och etrepreöre överes om eergiavädige Så här kommer byggherre och etrepreöre överes om eergiavädige Sveby står för Stadardisera och verifiera eergiprestada i byggader och är ett

Läs mer

Borel-Cantellis sats och stora talens lag

Borel-Cantellis sats och stora talens lag Borel-Catellis sats och stora tales lag Guar Eglud Matematisk statistik KTH Vt 2005 Iledig Borel-Catellis sats är e itressat och avädbar sats framför allt för att bevisa stora tales lag i stark form. Vi

Läs mer

Örserumsviken. Förorenade områden Årsredovisning. Ansvar för sanering av förorenade områden. Årsredovisningslagen och god redovisningssed

Örserumsviken. Förorenade områden Årsredovisning. Ansvar för sanering av förorenade områden. Årsredovisningslagen och god redovisningssed Föroreade område Årsredovisig Örserumsvike Birgit Fleig Auktoriserad revisor Sustaiability Director birgit.fleig@se.ey.com 19 september 2005 1 2 Årsredovisigslage och god redovisigssed Föroreade område

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Personal Antagen att gälla från och 2013-01-01 Dnr: 16/13 Handlingsslag. Gallras (=förstöres) Arkivläggs

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Personal Antagen att gälla från och 2013-01-01 Dnr: 16/13 Handlingsslag. Gallras (=förstöres) Arkivläggs AFA (arbetsmarkades FörsäkrigsAktiebolag): skade-amäla (TFA=Trygghets Försäkrig vid Arbetsskada), AFA (arbetsmarkades FörsäkrigsAktiebolag): skade-amäla (TFA=Trygghets Försäkrig vid Arbetsskada), kopia

Läs mer

Systemdesign fortsättningskurs

Systemdesign fortsättningskurs Systemdesig fortsättigskurs Orgaisatio Föreläsare Potus Boström Assistet? Tider mådagar och tisdagar kl. 8-10 Börjar 3.9 och slutar 16.10 Rum B3040 Orgaisatio Iga föreläsigar 24.9, 25.9, 1.10 och 2.10

Läs mer

Produsert for bevegelses hemmede, og er det mest fleksible og variasjonrike alternativ på markedet. Tilpasnings-mulighetene er nesten ubegrensede.

Produsert for bevegelses hemmede, og er det mest fleksible og variasjonrike alternativ på markedet. Tilpasnings-mulighetene er nesten ubegrensede. VÄSTIA DUSJROM Produsert for bevegelses hemmede, og er det mest fleksible og variasjorike alterativ på markedet. Tilpasigs-mulighetee er este ubegresede. HML Hjelpemiddel-leveradøre AS Braderudv. 90, 2015

Läs mer

Lärarhandledning Att bli kvitt virus och snuva - När Lisa blev av med förkylningen

Lärarhandledning Att bli kvitt virus och snuva - När Lisa blev av med förkylningen Lärarhadledig Att bli kvitt virus och suva - När Lisa blev av med förkylige För ytterligare iformatio kotakta projektledare: Charlotte.Kristiasso@phs.ki.se 1 Iledig Atibiotikaresistes är ett växade problem

Läs mer

Försöket med trängselskatt

Försöket med trängselskatt STATISTISKA CENTRALBYRÅN m 1(5). Nilo Trägelkatt Förlag frå Ehete för pritatitik Ehete för pritatitik förelår att å kallad trägelkatt ka täcka i KI frå och med idex aveede jauari 26. Trägelkatte ave då

Läs mer

Avtalet End user software licence agreement skall gälla, och finns att läsa på VAIO Info Centre.

Avtalet End user software licence agreement skall gälla, och finns att läsa på VAIO Info Centre. Läs detta först Läs detta först För käedom Dea produkt iehåller dels programvara som ägs av Soy och dels programvara uder lices frå tredje part. Avädig av såda programvara skall ske eligt villkore i det

Läs mer

Digital signalbehandling Fönsterfunktioner

Digital signalbehandling Fönsterfunktioner Istitutioe för data- och elektrotekik Digital sigalbehadlig Fösterfuktioer 2-2-7 Fösterfuktioer aväds för att apassa mätserie vid frekvesaalys via DFT och FFT samt vid dimesioerig av FIR-filter via ivers

Läs mer

Marknaden för PPM-förvaltning

Marknaden för PPM-förvaltning Nu är goda PPM- I dag fis det måga företag som vill placera dia PPM-pegar. Me du ska vara försiktig ofta kostar det mer ä det smakar. Markade för PPM-förvaltig har vuxit kraftigt det seaste året. Nu fis

Läs mer

Programmering Emme-makro rvinst_ic.mac version 2

Programmering Emme-makro rvinst_ic.mac version 2 Uppdragsr: 10109320 2008-08-27 Seh Svalgård PM Programmerig Emme-makro rvis_ic.mac versio 2 Iehållsföreckig Förusäigar...2 Beräkigsuryck...2 Daabaser...4 Marisplaser...4 Aropsparamerar...6 Udaa...6 L:\705x\_SAMSAM\3_Dokume\36_PM\PM

Läs mer

Ny lagstiftning från 1 januari 2011

Ny lagstiftning från 1 januari 2011 Ny lagstiftig frå 1 jauari 2011 1. Ny lag lage om allmäyttiga kommuala bostadsaktiebolag 2. Förädrigar i hyreslage De ya lagstiftige - Bakgrud Klicka här för att ädra format på uderrubrik i bakgrude q

Läs mer

INNEHÅLL SÄKERHETSINSTRUKTIONER CONTENTS. Säkerhetsinstruktioner 3. n n n n n

INNEHÅLL SÄKERHETSINSTRUKTIONER CONTENTS. Säkerhetsinstruktioner 3. n n n n n BRUKSANVISNING INNEHÅLL CONTENTS SÄKERHETSINSTRUKTIONER Säkerhetsistruktioer 3 Frotpaeles kappar 4-5 Fjärrkotroll 6-7 Källmey 8-9 Radioläge 10-11 Uppspelig 12-13 Iställigar 14-25 EQ-mey 26-27 Specifikatioer

Läs mer

XOR Compact 5.0.4 Konverteringsverktyg

XOR Compact 5.0.4 Konverteringsverktyg XOR Compact 5.0.4 Konverteringsverktyg Innehållsförteckning Förbered XOR Compact S företag för konvertering... 1 Förbered konvertering av företag i XOR Compact S... 1 A. Att tänka på före konverteringen...

Läs mer

FÖRVAL TNINGSINFORMA TION FIAB AKTIEBOLAG. arg nr 556641-0048 ÅRS- REDOVISNING

FÖRVAL TNINGSINFORMA TION FIAB AKTIEBOLAG. arg nr 556641-0048 ÅRS- REDOVISNING -- FÖRVAL TNINGSINFRMA TIN FIAB AKTIEBLAG arg r 556641-0048 ÅRS- REDVISNING 2004 Styrelse för Förvaltigsiformatio FIAB Aktiebolag får härmed avge årsredovisig för räkeskapsåret 2004-01-0l -- 2004-12-31.

Läs mer

Orderkvantiteter vid begränsningar av antal order per år

Orderkvantiteter vid begränsningar av antal order per år Hadbok materalstyrg - Del D Bestämg av orderkvatteter D 64 Orderkvatteter vd begräsgar av atal order per år Olka så kallade partformgsmetoder aväds som uderlag för beslut rörade val av lämplg orderkvattet

Läs mer

Kreditering i Pyramid

Kreditering i Pyramid Kreditering i Pyramid Pyramid Business Studio (2009-09-27) Krediteringar Här beskrivs tillvägagångssätten vid kreditering i Pyramid Business Studio. Vi har sammanställt hur du gör krediteringar beroende

Läs mer

Årets bästa skattetips

Årets bästa skattetips Årets bästa skattetips Aika Creutzers råd säker di skatt Årets deklaratio har måga glada yheter. Privata Affärers chefredaktör Aika Creutzer ger dig sia bästa råd till lägre skatt. Förmögehetsskatte är

Läs mer

D 45. Orderkvantiteter i kanbansystem. 1 Kanbansystem med två kort. Handbok i materialstyrning - Del D Bestämning av orderkvantiteter

D 45. Orderkvantiteter i kanbansystem. 1 Kanbansystem med två kort. Handbok i materialstyrning - Del D Bestämning av orderkvantiteter Hadbok materalstyrg - Del D Bestämg av orderkvatteter D 45 Orderkvatteter kabasystem grupp av materalstyrgsmetoder karakterseras av att behov av materal som uppstår hos e förbrukade ehet mer eller mdre

Läs mer

Samtal med Karl-Erik Nilsson

Samtal med Karl-Erik Nilsson Samtal med Karl-Erik Nilsso,er Ert av Svesk Tidskrifts redaktörer, Rolf. Ertglud, itejuar här Karl-Erik Nilsso, ar kaslichej på TCO och TCO:s represetat ed i litagarfodsutredige. er e t or så å g. ). r

Läs mer

Persondator VGN-A-serien / VGN-FS-serien

Persondator VGN-A-serien / VGN-FS-serien Bruksavisig Persodator VG-A-serie / VG-FS-serie 2 Iehåll Ia du börjar aväda dator...6 För käedom...6 EERGY STAR...7 Dokumetatio...8 Ergoomisk iformatio...11 Komma igåg...13 Om idikatorlampora...14 Asluta

Läs mer

7 Sjunde lektionen. 7.1 Digitala filter

7 Sjunde lektionen. 7.1 Digitala filter 7 Sjude lektioe 7. Digitala filter 7.. Flera svar Ett lijärt tidsivariat system ka karakteriseras med ett flertal svar, t.ex. impuls-, steg- och amplitudsvare. LTI-system ka ju äve i de flesta fall beskrivas

Läs mer

Fakturering & Kundreskontra

Fakturering & Kundreskontra Fakturering & Kundreskontra Generellt 2 Fakturering 4 Kundreskontra 9 Betalning från kund 11 Räntefakturahantering 14 Sida 1 Generellt Nedan beskrivs vad som måste vara upplagt, innan fakturering mm kan

Läs mer

Handledning för Fristående Svefaktura

Handledning för Fristående Svefaktura Handledning för Fristående Svefaktura Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-07-12 Exder Fristående Svefaktura Sida 2 av 20 Innehållsförteckning

Läs mer

Extrem prestanda Nu utan BPA UPPLEV DEN FANTASTISKA STYRKAN HOS VÅRA BPA-FRIA PRODUKTER

Extrem prestanda Nu utan BPA UPPLEV DEN FANTASTISKA STYRKAN HOS VÅRA BPA-FRIA PRODUKTER Extrem prestada Nu uta BPA UPPLEV DEN FANTASTISKA STYRKAN HOS VÅRA BPA-FRIA PRODUKTER Formar för kall och varm mat BPA-fritt kommersiellt produktsortimet för livsmedelsservice Rubbermaid Commercial har

Läs mer

Tentamen i EG2050/2C1118 Systemplanering, 14 mars 2009, 8:00 13:00, Q21, Q22

Tentamen i EG2050/2C1118 Systemplanering, 14 mars 2009, 8:00 13:00, Q21, Q22 Tetame i EG2050/2C1118 Systemplaerig, 14 mars 2009, 8:00 13:00, Q21, Q22 Tillåta hjälpmedel Vid dea tetame får följade hjälpmedel avädas: Miiräkare uta iformatio med akytig till kurse. E hadskrive, ekelsidig

Läs mer

Finansiell ekonomi Föreläsning 2

Finansiell ekonomi Föreläsning 2 Fiasiell ekoomi Föeläsig 2 Fö alla ivesteigsbeslut gälle: Om ytta > Kostad Geomfö ivesteige Om Kostad > ytta Geomfö ite ivesteige Gemesam ehet = pega Vädeig = makadspis om sådat existea (jf. vädet av tid

Läs mer

n Marknadens minsta och mest robusta FRAinstrument n Marknadens högsta prestanda och användande n Uppfyller alla internationella standarder för

n Marknadens minsta och mest robusta FRAinstrument n Marknadens högsta prestanda och användande n Uppfyller alla internationella standarder för FRAX 101 SFRA Aalysator Markades mista och mest robusta FRAistrumet Markades högsta prestada och avädade av stadardiserad sigalkabel-jordaslutig ger högsta möjliga repeterbarhet Uppfyller alla iteratioella

Läs mer

Hisslösningar från Cibes Lift för alla byggnader

Hisslösningar från Cibes Lift för alla byggnader Hisslösigar frå Cibes Lift för alla byggader Smarta, säkra och ekla att istallera DESIGN - PÅLITLIGHET - ERFARENHET Iehåll Om Cibes Lift 3 Kudperspektiv 4 Service och uderhåll 5 Miljöfokus 6 De lilla plattformshisse

Läs mer

Kundkategorier Klicka på Kundkategorier.

Kundkategorier Klicka på Kundkategorier. överkurs denna översta del kan överhoppas Genom att markera rutan Markören går vidare till rabattkolumnen bestämmer du hur markören ska förflytta sig när du trycker på (enter)-tangenten efter det att du

Läs mer

Bo Andersson, IF Metall, Sven Bergström, LO, Jörgen Eriksson, Byggnads, Björn Hammar, Teknikföretagen, Björn Samuelson, Sveriges Byggindustrier

Bo Andersson, IF Metall, Sven Bergström, LO, Jörgen Eriksson, Byggnads, Björn Hammar, Teknikföretagen, Björn Samuelson, Sveriges Byggindustrier Säkra materiallyft Prevet är e ideell föreig iom arbetsmiljöområdet med Sveskt Närigsliv, LO och PTK som huvudmä. Vår uppgift är att tillsammas med huvudmäe förmedla kuskap krig arbetsmiljöfrågor och utveckla

Läs mer

Supportdokument från Visma Spcs. Tips för användare av lagermodulen. Copyright 2009 Visma SPCS AB

Supportdokument från Visma Spcs. Tips för användare av lagermodulen. Copyright 2009 Visma SPCS AB Supportdokument från Visma Spcs Tips för användare av lagermodulen Copyright 2009 Visma SPCS AB Visma Compact version 5.1.3 april 2009 Innehåll Inledning... 3 Förberedande inställningar... 3 Lagerrörelser...

Läs mer

Maskinvaruguide. VGN-S/VGN-T/VGN-B-serien

Maskinvaruguide. VGN-S/VGN-T/VGN-B-serien Maskivaruguide VG-S/VG-T/VG-B-serie 1 Läs detta först Läs detta först För käedom: 2004 Soy Corporatio. Med esamrätt. Det är förbjudet att uta föregåede skriftligt tillståd kopiera eller översätta dea hadbok

Läs mer

Kundfakturering i Agresso Uppdaterad 2013-01-14

Kundfakturering i Agresso Uppdaterad 2013-01-14 Kundfakturering i Agresso Uppdaterad 2013-01-14 Innehållsförteckning 1. Registrering av försäljningsorder... 1 Flik 1 - Order...2 Flik 2 - Faktura...3 Flik 3 - Leverans...4 Flik 4 - Detaljer...4 2. Internfakturering

Läs mer

Maskinvaruguide. VGN-S-serien

Maskinvaruguide. VGN-S-serien Maskivaruguide VG-S-serie 1 Läs detta först Läs detta först För käedom: 2004 Soy Corporatio. Med esamrätt. Det är förbjudet att uta föregåede skriftligt tillståd kopiera eller översätta dea hadbok och

Läs mer

Mediaplan & företagspresentation

Mediaplan & företagspresentation 203 Mediapla & företagspresetatio Aos- och utgivigspla Tidige Fastighetsytt Om oss! Väljer du Fastighetsytt som di kaal för markadsförig och profil erig är du med i ett större sammahag och år e målgrupp

Läs mer

INNEHÅLL SÄKERHETSINSTRUKTIONER CONTENTS. Säkerhetsinstruktioner 3. n n n n n

INNEHÅLL SÄKERHETSINSTRUKTIONER CONTENTS. Säkerhetsinstruktioner 3. n n n n n BRUKSANVISNING INNEHÅLL CONTENTS SÄKERHETSINSTRUKTIONER Säkerhetsistruktioer 3 Frotpaeles kappar 4 Fjärrkotroll 6-7 Källmey 8-9 Radioläge 10-11 Uppspelig 12-13 Bluetooth-läge 14-17 Iställigar 18-29 EQ-mey

Läs mer

Slutrapport Bättre vård i livets slutskede

Slutrapport Bättre vård i livets slutskede Team : Stadsvikes VC Syfte med deltagadet i Geombrott Att öka tillite och trygghete till de vård som bedrivs i det ega hemmet för de palliativa patiete. Teammedlemmar Eva Lidström eva.lidstrom@ll.se Viktoria

Läs mer

Arbetsgång för Husarbete

Arbetsgång för Husarbete Arbetsgång för Husarbete Riksdagen har beslutat om nya regler för dig som utför rot- och rutarbete. Det innebär att du måste lämna fler uppgifter än tidigare till Skatteverket för att få utbetalning för

Läs mer

Utskrifter. Stäng fönstret Inventering.

Utskrifter. Stäng fönstret Inventering. På detta sätt kan du påverka hur Inventeringsunderlaget kommer att se ut. Om du behåller markeringen Ingen skrivs bara artikelns Artikelnummer ut på listan, alltså ingen Benämning. Om du inte vill ha ut

Läs mer

Krediteringar i Pyramid

Krediteringar i Pyramid ar i Pyramid Pyramid Business Studio Version 1.3 - (150304) Handbok för Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Anvisningarna gäller från version 3.40. För senare förändringar eller

Läs mer

Digital pedagogik en naturlig del av framtidens skola!

Digital pedagogik en naturlig del av framtidens skola! Rabatt om i är 2 eller fler! Digital pedagogik e aturlig del av framtides skola! Aktuell forskig och kokreta arbetssätt med fokus på ökat lärade Hur ser läradet ut i digitala miljöer och vilka är effektera?

Läs mer

Stöde skolas elevhälsa Handlingsplan läsåret 2013/2014

Stöde skolas elevhälsa Handlingsplan läsåret 2013/2014 Stöde skolas elevhälsa Hadligspla läsåret 2013/2014 Stöde skola, 860 13 Stöde 060 658 33 20 Sudsvalls kommu Iehållsförteckig ELEVHÄLSOPLAN FÖR STÖDE SKOLA... 3 STÖDE SKOLAS VISION...3 ELEVHÄLSA PÅ STÖDE

Läs mer

Lathund - Registrering av försäljningsorder AGRESSO Logistik

Lathund - Registrering av försäljningsorder AGRESSO Logistik För att registrera en försäljningsorder, välj AGRESSO Logistik- Order/Fakturering-Försäljningsorder-Registrering/underhåll av försäljningsorder. Välj ordernummerserie order/fakturering 9000* Inställning

Läs mer

Kvinnohälsa 2012. Succékonferensen är tillbaka! Konferensen som ger dig ny kunskap och den senaste forskningen!

Kvinnohälsa 2012. Succékonferensen är tillbaka! Konferensen som ger dig ny kunskap och den senaste forskningen! Succékoferese är tillbaka! Kviohälsa 2012 Koferese som ger dig y kuskap och de seaste forskige! Sexologi - så blir du bättre på att möta sexuella frågor och problem Lär dig mer om gyekologisk cacer! Multikulturell

Läs mer

Memo vid årsskifte. Gäller Pyramid Business Studio från version 3.39A (25 november 2014)

Memo vid årsskifte. Gäller Pyramid Business Studio från version 3.39A (25 november 2014) Memo vid årsskifte Gäller Pyramid Business Studio från version 3.39A (25 november 2014) Memo vid årsskifte ger dig en sammanställning över de delar av arbetet i Pyramid som inför och efter årsskiftet kräver

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Härjedalens kommun

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Härjedalens kommun Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Härjedalens kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-12-19 Exder Härjedalen

Läs mer

INNEHÅLL. INSTALLATION Maskinkrav 2 Installation 2 Säkerhet 2 MENYERNA Huvudmeny 3 Register 3 Fakturering 4 Rapporter 4

INNEHÅLL. INSTALLATION Maskinkrav 2 Installation 2 Säkerhet 2 MENYERNA Huvudmeny 3 Register 3 Fakturering 4 Rapporter 4 FAKTURERING-MINI 1 INNEHÅLL INSTALLATION Maskinkrav 2 Installation 2 Säkerhet 2 MENYERNA Huvudmeny 3 Register 3 Fakturering 4 Rapporter 4 SNABBSTART Artikelgrupper 5 Inmatningsrutor 5 Registrera artikelgrupper

Läs mer

ISO 26000. ISO 26000 Guidance on social responsibility. Marknaden förändras snabbt. En standard om socialt ansvarstagande

ISO 26000. ISO 26000 Guidance on social responsibility. Marknaden förändras snabbt. En standard om socialt ansvarstagande ISO 26000 E stadard om socialt Reio Fridh, Sesus Vice ordförade Sveska ISO 26 000 kommitté 2010-11-26 ISO 26000 Guidace o social resposibility ISO 26000 Vägledig för Socialt 2 Markade förädras sabbt Allt

Läs mer

Offerter, order och kundfakturor

Offerter, order och kundfakturor Du ska nu också debitera kunden för tågbiljetter och restid. Detta finns inte upplagt som artiklar i artikelregistret. Ställ dig på nästa tomma artikelrad och tryck på -tangenten två gånger för att få

Läs mer

Linköping University Tentamen TEN1 vt 2011 Kurs TMMV09 Johan Hedbrant 2011-05-25

Linköping University Tentamen TEN1 vt 2011 Kurs TMMV09 Johan Hedbrant 2011-05-25 Liköpig Uiversity etame EN vt 0 Joha edbrat 0-05-5 eoridel. I kg helt torr ved fis eligt e valig formel 9. MJ eergi. Om dea mägd ved ligger i fukt lagom läge väger de kg, där hälfte av vikte är fukt. Om

Läs mer

största Nu är det dags att avslöja vilka bank- undersökning Sveriges Årets Bankjuryn

största Nu är det dags att avslöja vilka bank- undersökning Sveriges Årets Bankjuryn För artode året i rad utser Privata Affärer Årets Bak. Här ser du vilka baker som är bäst för just di privatekoomi. största bak- udersökig Nu är det dags att avslöja vilka baker som belöas av Privata Affärer.

Läs mer

Solgläntans föräldrakooperativ Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2012/13

Solgläntans föräldrakooperativ Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2012/13 1 s föräldrakooperativ Kvalitet och måluppfyllelse läset 2012/13 Iehåll: Iledig 2 Förutsättigar...2 Bedömig av kvalitet och måluppfyllelse 3 Beslutade mål och åtgärder 6 Slutord 7 Bilaga: Resultat - seaste

Läs mer

Översikt av ouppklarade fall av dödligt våld i Skåne under tiden 1985-07-01 och framåt i tiden.

Översikt av ouppklarade fall av dödligt våld i Skåne under tiden 1985-07-01 och framåt i tiden. Översikt av ouppklarade fall av dödligt våld i Skåe uder tide 1985-07-01 och framåt i tide. Översikte grudar sig på e iveterig, som hela tide är pågåede. Atalet och urval av ärede ka komma att förädras

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Region Skåne landsting

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Region Skåne landsting Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Region Skåne landsting Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-04-12 Exder

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Karlskoga kommun

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Karlskoga kommun Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Karlskoga kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-11-12 Exder Fristående

Läs mer

Börja med Smart... 3. Registrera din kund... 12 Registrera din artikel... 15 Göra en faktura... 16

Börja med Smart... 3. Registrera din kund... 12 Registrera din artikel... 15 Göra en faktura... 16 Innehåll Börja med Smart... 3 Integration med bokföringen... 3 Hogia-ID... 4 Guide - Smart - Registrera dina uppgifter... 5 Startsidan... 8 Guide - Fakturering... 9 Registrera din kund... 12 Registrera

Läs mer

Vägen till energiklassad personal. Kurskatalog Fastighetsautomation. www.siemens.se/utbildning

Vägen till energiklassad personal. Kurskatalog Fastighetsautomation. www.siemens.se/utbildning Väge till eergiklassad persoal Kurskatalog Fastighetsautomatio www.siemes.se/utbildig Vi ka ge er vad som krävs Fastighetsägare påverkas av EU s direktiv om byggaders eergiprestada. Ett område behadlar

Läs mer

Handledning. Exder efaktura för Svefaktura 1.0. Expert Systems 2010 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00

Handledning. Exder efaktura för Svefaktura 1.0. Expert Systems 2010 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Handledning Exder efaktura för Svefaktura 1.0 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-12-14 Exder efaktura Sida 2 av 24 Innehållsförteckning

Läs mer

Du står där i kön till incheckningsdisken

Du står där i kön till incheckningsdisken 5 supertua Det är olidligt att resa lågt med e otymplig, ärmast släpbar, dator i packige. Me e riktigt lite dator märks kappt i ryggsäcke, har låg batteritid och är praktisk att jobba med. Vi har testat

Läs mer

Versionsdokumentation juni 2011

Versionsdokumentation juni 2011 Versionsdokumentation juni 2011 Nedan kan du läsa om de nyheter och förbättringar av Fortnox program som finns med i den uppdaterade versionen som släpps i juni. Som vanligt behöver du som kund inte göra

Läs mer

Husarbete (beskrivning för dig som har tilläggsmodulen Husarbete och som arbetar i det nya grundboksutseendet)

Husarbete (beskrivning för dig som har tilläggsmodulen Husarbete och som arbetar i det nya grundboksutseendet) Husarbete (beskrivning för dig som har tilläggsmodulen Husarbete och som arbetar i det nya grundboksutseendet) Riksdagen har beslutat om nya regler för dig som utför rot- och rutarbete. Det innebär att

Läs mer

Handledning för Västra Götalandsregionen (VGR)

Handledning för Västra Götalandsregionen (VGR) Handledning för Västra Götalandsregionen (VGR) Svefaktura Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-06-16 Exder Västra Götalandsregionen Sida 2 av 18 Innehållsförteckning 1. Användarhandledning... 3 2. Affärsprocessbeskrivning...

Läs mer

Husavdrag. Copyright 2014. FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ. Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99. Hemsida www.fdt.

Husavdrag. Copyright 2014. FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ. Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99. Hemsida www.fdt. Husavdrag Copyright 2014 FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99 E-mail support@fdt.se Hemsida www.fdt.se Innehållet i denna programmanual kan

Läs mer

Noteringsdokument med anledning av upptagande till handel av Net Entertainment NE AB (publ) på NASDAQ OMX Stockholm

Noteringsdokument med anledning av upptagande till handel av Net Entertainment NE AB (publ) på NASDAQ OMX Stockholm Noterigsdokumet med aledig av upptagade till hadel av Net Etertaimet NE AB (publ) på NASDAQ OMX Stockholm Iehåll 1 Sammafattig 6 Riskfaktorer 10 Bakgrud och motiv 11 VD har ordet 12 Markadsöversikt 20

Läs mer

Hisslösningar från Cibes Lift för alla byggnader

Hisslösningar från Cibes Lift för alla byggnader Hisslösigar frå Cibes Lift för alla byggader Smarta, säkra och ekla att istallera DESIGN - PÅLITLIGHET - ERFARENHET Passagerare med bagage Persoer med begräsad rörlighet Tillgäglighet för barvag Tillgäglighet

Läs mer

Kommunstyrelsens planutskott

Kommunstyrelsens planutskott KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 1(2) Reviderad 8 jui 2015 Kommustyrelses plautskott Tid Tisdage de 9 jui 2015 kl. 10:00 Plats KS-sale, stadshuset Eligt uppdrag Aette Mellström Föredragigslista Val av protokollsjusterare

Läs mer

Nyhetsbrev Exder 990302

Nyhetsbrev Exder 990302 Sida 1 av 6 Nyhetsbrev Exder 990302 Vi är glada att få meddela att nästa version av Exder nu finns tillgängligt! Den nya versionen innehåller många stora och viktiga nyheter. Först finner du en kort förteckning

Läs mer

Lagervärdesdifferens mot bokfört värde

Lagervärdesdifferens mot bokfört värde Lagervärdesdifferens mot bokfört värde Gäller Pyramid Business Studio Version 1.1 - (130911) Handbok för Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Anvisningarna gäller från version

Läs mer

Visma Compact 1000 ett användarvänligt och flexibelt ekonomiprogram

Visma Compact 1000 ett användarvänligt och flexibelt ekonomiprogram Visma Compact 1000. Pris från 3.990:- (6 månaders serviceavtal ingår, frakt och moms tillkommer). Offert, order, fakturering och kundreskontra Visma Compact 1000 ett användarvänligt och flexibelt ekonomiprogram

Läs mer

Hur månfa indianer...? och andra gåtor Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11: Att arbeta med gåtor. Lek med ord och bokstäver

Hur månfa indianer...? och andra gåtor Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11: Att arbeta med gåtor. Lek med ord och bokstäver Lärarmaterial sida 1 Författare: Keld Peterse Vad hadlar boke om? Här får ma täka till! Ka du lösa gåtora? Mål frå Lgr 11: Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att apassa läsige efter

Läs mer

Innehåll Inledning 4. Förvaltningsberättelse 8. Verksamhetsberättelser 25. Ekonomisk redovisning 61. Revisionsberättelse 74

Innehåll Inledning 4. Förvaltningsberättelse 8. Verksamhetsberättelser 25. Ekonomisk redovisning 61. Revisionsberättelse 74 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 1 osby årsredovisig 2010 i e håll Omslagsbilder. Framsida fr. v. 1. Måga itresserade hade samlats för ivigige av de ya Tvärlde. 2. Tvärledes sträckig vid bro över Helge

Läs mer

Leverantörsreskontra. Generellt 2 Registrera leverantörsfaktura 3 Betalning leverantörsfaktura 6 Utbetalning via LB-rutin 10.

Leverantörsreskontra. Generellt 2 Registrera leverantörsfaktura 3 Betalning leverantörsfaktura 6 Utbetalning via LB-rutin 10. Leverantörsreskontra Generellt 2 Registrera leverantörsfaktura 3 Betalning leverantörsfaktura 6 Utbetalning via LB-rutin 10 Sida 1 Generellt För att kunna köra leverantörsreskontra måste bland annat följande

Läs mer

Visma Compact 750 ett användarvänligt och flexibelt ekonomiprogram

Visma Compact 750 ett användarvänligt och flexibelt ekonomiprogram Visma Compact 750. Pris från 2.990:- (6 månaders serviceavtal ingår, frakt och moms tillkommer). Leverantörsreskontra med utbetalningar Visma Compact 750 ett användarvänligt och flexibelt ekonomiprogram

Läs mer

Rapporten visar vilka av dina kundfakturor som förfallit till betalning och ännu inte blivit betalda.

Rapporten visar vilka av dina kundfakturor som förfallit till betalning och ännu inte blivit betalda. Kundreskontra Avstämningslista utredningskonto Ska du tömma utredningskontot för inkomster? Rapporten visar vilka inkomster som bokats in på utredningskontot och vilka inkomster som bokats ut därifrån

Läs mer

Senast uppdaterat: 09-02-03 Exder EDI direktorder sida 1 av 18

Senast uppdaterat: 09-02-03 Exder EDI direktorder sida 1 av 18 Senast uppdaterat: 09-02-03 Exder EDI direktorder sida 1 av 18 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR EXDER EDI DIREKTORDER...2 FLÖDEN...3 Axfood Direktorder...3 ARTIKLAR...4

Läs mer

Leverantörsreskontra. Företagsunderhåll/Leverantörsreskontra Gå till Arkiv Företagsunderhåll Leverantörsreskontra.

Leverantörsreskontra. Företagsunderhåll/Leverantörsreskontra Gå till Arkiv Företagsunderhåll Leverantörsreskontra. Leverantörsreskontra I leverantörsreskontran registrerar du alla leverantörsfakturor som kommer till ditt företag. De kan gälla kostnader för materialinköp men även kostnader för telefon, el, hyra o s

Läs mer

Bli röd/blå - så syns du! Med sikte på elitfotboll!

Bli röd/blå - så syns du! Med sikte på elitfotboll! Vi vill att du är med är vi lyfter mot ya mål Iom Karlskroa AIF har vi alltid betraktat våra samarbetsparters som vår viktigaste resurs. Vi lägger stor vikt vid att våra relatioer skall vara till glädje

Läs mer

Bo Andersson, IF Metall, Sven Bergström, LO, Jörgen Eriksson, Byggnads, Björn Hammar, Teknikföretagen, Björn Samuelson, Sveriges Byggindustrier

Bo Andersson, IF Metall, Sven Bergström, LO, Jörgen Eriksson, Byggnads, Björn Hammar, Teknikföretagen, Björn Samuelson, Sveriges Byggindustrier Säkert truckarbete Prevet är e ideell föreig iom arbetsmiljöområdet med Sveskt Närigsliv, LO och PTK som huvudmä. Vår uppgift är att tillsammas med huvudmäe förmedla kuskap krig arbetsmiljöfrågor och utveckla

Läs mer

Manual Godman Redovisning

Manual Godman Redovisning Installation Sid 2 Avinstallera Sid 4 Installation från CD Sid 6 Uppdateringar Sid 7 Manual Godman Redovisning Sid 8 Skapa huvudman, God man Sid 8 Skapa ditt första räkenskapsår Sid 8 Bankkonton Sid 9

Läs mer

Anmäl intresse nu! BRF SKALDEN. bostadsrätter. Antal lägenheter: 47 Säljstart: Hösten 2014 Inflyttning: Prel. 2016 Antal rum: 1 4 rok ca 35 86 kvm

Anmäl intresse nu! BRF SKALDEN. bostadsrätter. Antal lägenheter: 47 Säljstart: Hösten 2014 Inflyttning: Prel. 2016 Antal rum: 1 4 rok ca 35 86 kvm Amäl itresse u! BR SADE bostadsrätter Atal lägeheter: 7 Säljstart: öste Iflyttig: Prel. 6 Atal rum: rok ca 5 8 Alla lägeheter har balkog eller uteplats. iss fis i huset. vadratsmarta lägeheter i cetrala

Läs mer

6. Skapa kontrolluppgiftsregister

6. Skapa kontrolluppgiftsregister 6. Skapa kontrolluppgiftsregister Välj att arbeta i det föregående året databasen för inkomstår 2013. Löneprogrammet hanterar kontrolluppgift KU10. Som arbetsgivare ska du lämna kontrolluppgifter för alla

Läs mer