Ett enklare. sätt att arbeta. XOR Compact 4.0 Demohandledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ett enklare. sätt att arbeta. XOR Compact 4.0 Demohandledning"

Transkript

1 Ett eklare sätt att arbeta. XOR Compact 4.0 Demohadledig 1

2 Mer ä ordiska företag aväder det reda. Opartiska tester utser det till markades bästa program. Facktidige Mikrodator gör det för tredje året i rad. XOR Compacts framgågar bygger på att programmet är apassat för alla typer av avädare, oavsett förkuskapsivå och datorerfarehet. Det eda som krävs är ret elemetära bokförigskuskaper. Programmet är dessutom extremt kompakt och ryms på e eda diskett, vilket betyder miimala hårdvarukrav. Det är mycket lätt att lära, sabbt, ekelt att hatera och helt utbyggbart i takt med att ditt företags behov växer. Dea diskett med hadledig ger dig möjlighet att i lug och ro utvärdera hur programmet fugerar för just di verksamhet. Du har e måad på dig att provköra programmet som iehåller samtliga moduler av XOR Compact 4.0. Demohadledige fokuserar främst på de valigaste bokförigshädelsera, me du ka själv upptäcka och prova adra fuktioer i systemet. Demoprogrammet är till si fuktio ett s k skarpt program, me med de skillade att det ite accepterar fler ä 50 verifikatioer. Dessutom upphör det att fugera 30 dagar efter istallatiosdatum. Allt som du registrerar uder provkörige ka aturligtvis överföras till det köpta programmet. Hjälpfuktioe uderlättar ditt arbete och du ka är som helst kalla fram de med kappe F1. Du får då all iformatio som du behöver om det fält eller de fuktio du är i. Du är också välkomme att riga XORs försäljigsavdelig för hjälp och iformatio. Sätt igåg direkt - du har allt att via! Iehållsförteckig Istallera Demodiskett... 3 Avistallera XOR Compact 3 Starta XOR Compact Demo... 4 Itroduktio till övigara... 4 Skrivariställig 5 XOR Compact Amorterig av baklå 6 Löeutbetalig med hjälp av mallverifikat 7 Rätta felregistrerig 8 Skriva ut e balasrapport 9 XOR Compact Titta på verifikat i redovisige 11 Titta på reskotraposte 11 Betala e leveratörsfaktura 12 Titta på verifikatet 13 Titta på reskotraposte 13 XOR Compact Skriva ut e faktura 16 Överföra faktura till Reskotra och Redovisig 16 Titta på verifikatet 17 Titta på reskotraposte 17 E kud betalar 18 Titta på verifikatet 19 Titta på reskotraposte 19 XOR Compact 1500 plus Utleveras 22 Visa fakturor 23 XOR Compact Lagerförda artiklar 24 Lagerbokförig 25 Iköp 26 Ileveras av beställd artikel 27 Aalysfuktioe Aalysera checkkotot 29 Beräka periodes soliditet 30 Frågor och Svar Detta är XOR Compact Detta behöver du för att komma igåg

3 Istallera Demodiskett Beskrivige förutsätter att du utför istallatioe frå diskettehet A: samt att du i övrigt uppfyller de krav som fis beskriva uder Detta behöver du. 1. Sätt i XOR Compact istallatiosdiskett i diskettehet A: 2. Klicka på Start i Aktivitetsfältet edtill på skärme. 3. Välj Kör. 4. Skriv A:INSTALL och klicka på OK. Bild 1 E dialogruta visas där du har möjlighet att bestämma var programmet och database ska läggas på di hårddisk. C:\CMDEMO4 är förvalt (se bild 1). 5. Skriv i Ny sökväg om så öskas. 6. Klicka på OK och istallatioe startar. Bekräfta med OK att istallatioe sker frå vald ehet samt bekräfta med OK att du vill bygga programgrupp. Efter istallatioe skall programgruppe XOR Compact Demo fias på ditt skrivbord. I gruppe fis två ikoer (se bild 2). De har följade fuktioer: XOR Compact 4.0 Demo klickar du på för att starta programmet. Du hittar givetvis också XOR Compact uder di programmey. Frågor och Svar är e sammaställig av iformatio och problemlösigar som XOR Compacts supportavdelig har dokumeterat. Här ka du fia svaret på just di fråga! Här fis också am och adresser till vår parters. Bild 2 Avistallera XOR Compact Du ka avistallera programmet geom att välja Lägga till/ta bort program i kotrollpaele. Markera seda XOR Compact 4.0 i programlista och och klicka på lägga till/ta bort kappe. 3

4 Starta XOR Compact Demo 1. Dubbelklicka på ikoe XOR Compact Demo för att starta programmet. Klicka OK i första dialogruta. Företagslista visas (Se bild 3). Här fis edast ett företag upplagt, Övigsbolaget. Du har aturligtvis möjlighet att seare själv registrera ega företag. 2. Dubbelklicka på Övigsbolaget för att öppa företaget. Det första föstret du ser är redovisigsformuläret (Se bild 4). Tips! När marköre står i ett fält som du är osäker på hur du skall fylla i, ka du trycka på F1 tagete. Då visas hjälpiformatio för fältet. Itroduktio till övigara I dea demohadledig arbetar vi med ett fiktivt företag kallat Övigsbolaget, som är e eskild firma. Detta företag aväder XOR Compact 3000 vilket iebär att programmet du har framför dig iehåller alla modulera som ka igå i XOR Compact. Iför varje y fuktio som beskrivs kommer det att ages i vilke modul de igår. Vi kommer att beskriva ågra valiga fuktioer i XOR Compact. Beskrivigara sker med hjälp av ekla exempel på vardagliga affärshädelser. De momet och åtgärder som igår i arbetsgåge beskrivs stegvis med umrerig av momete. Ofta fis det kommetarer och förklarigar till de åtgärder du utför i ett arbetsmomet. I Redovisige fis möjlighet att bokföra verifikat atige i e serie eller låta programmet sortera olika typer av verifikat i separata serier. Övigsbolaget aväder baskotopla 96 och e serie för alla verifikat. Vidare aväder Övigsbolaget både lagerförda artiklar samt lagerbokförig. Detta förklaras ärmare uder Iköp Lager. Övigara bygger på uderlag gjorda uder jauari och februari, så för att få relevata uppgifter bör du age datum i Mars måad eller ställa om di systemklocka till de 3 Mars. Vid alla Bild 3 Bild 4 4

5 tillfälle där demo ager år som 9x, skriver du i det årtal du arbetar i. Om du går igeom övigara i de ordig de preseteras får du sabbt och ekelt e mycket bra iblick i programmet. Om du vill återskapa Övigsbolaget till ursprugsläge - välj : Arkiv-Säkerhetskopierig. Välj Återställig i de övre kombiatiosruta. Age Frå A: Företag , sätt i Demodiskette i A: och klicka på Kopiera. Skrivariställig Ia du går vidare bör du välja skrivare, teckesitt och teckestorlek. Aars kommer du ite att kua skriva ut ifrå programmet. 1. Öppa Arkivmey geom att på meyrade klicka på Arkiv. 2. Klicka på Skrivariställigar. Bild5 Du ser u föstret Skrivariställigar (se bild 5). 3. Klicka på edåt-pil i listruta Skrivare. Du ser u de olika skrivare du har tillgåg till i ditt Widows-system. 4. Dubbelklicka på de skrivare du vill aväda för utskrift i XOR Compact (laserskrivare går utmärkt). 5. Markera ruta Aväd som stadardskrivare. Dea skrivare är u förvald för alla dia utskrifter. 6. Klicka på kappe Teckesitt. 7. Se till att ditt val är Arial Normal och storlek 10. Klicka på OK. Titta på Bredd: Här måste det stå mist 115 tecke för att du skall få ståede utskrifter, eftersom de bredaste rapportera har 115 tecke i bredd. Om värdet är midre, gå i i dialogruta ige och välj e midre storlek på teckesittet. 8. Klicka på Spara och seda på Avsluta. Obs! Kappe Spara är svart ia du sparar, me är du har sparat ädras kappes färg till grå. 5

6 Följade avsitt behadlar redovisigsdele av XOR Compact och motsvarar programpaketet XOR Compact 500. XOR Compact 500 igår alltid i de större modulera. Dags att bokföra När du startat XOR Compact och valt företag (i detta fall Övigsbolaget) kommer du i i formuläret Redovisig. Här registrerar du valiga bokförigstrasaktioer. Du ser i klartext alla koterigar och saldo på kotoa. XOR Compact är ett itegrerat program. När du godkät e affärshädelse skapar de olika försysteme till Redovisige ett verifikat i redovisige. Amorterig av baklå Ditt första verifikat avser amorterig av ett baklå med kr. Pegara tas frå checkkotot. Bokförigsdatum är de 3 mars. Du har formuläret Redovisig på di skärm och marköre står i fältet Datum. Du ser att Serie är A och verifikatiosummer är Age de 9x som bokförigsdatum och bekräfta geom att trycka på Eter. Marköre hamar i kolum Koto. 2. Age kotoummer 2740 och tryck Eter. Texte Reverslå hamar i fältet Kotoam och marköre staar i textfältet. 3. Age text geom att skriva Amorterig, bekräfta med Eter. 4. Age belopp i debetfältet - tryck Eter. Bild 6 5. Motkoto är 1040 (checkkoto). Age kotoummer och bekräfta med Eter. 6. Bekräfta både de föreslaga texte (Amorterig) och beloppet som står i kreditkolume geom att trycka Eter tills marköre står på rad 3 (se bild 6). Verifikatet är u i balas och ka sparas. 7. Tryck på tagete + på det umeriska tagetbordet eller klicka på ikoe Spara. Verifikatet sparas och ett ytt tomt verifikat visas. 6

7 Löeutbetalig med hjälp av mallverifikat Nästa verifikat du skall bokföra avser e löeutbetalig till e aställd (Herik) på totalt kr. Herik fick e löeutbetalig i slutet av februari, då bokades det ett verifikat med både arbetsgivaravgifter och sociala avgifter samt källskatt. För att göra det ekelt för oss dea gåg skall vi aväda det tidigare verifikatet som mall. Som bokförigsdatum ka vi behålla de 3 mars. Du står i ett ytt tomt verifikat och med hjälp av bläddrigspile Föregåede verifikat (se bild 7) klickar du dig bakåt verifikat för verifikat. När du kommer till verifikat r 27 staar du. Detta var Heriks februarilö och du ka se hela koterige. 1. Öppa redigeramey geom att på meyrade klicka på Bild 7 Redigera. Mey fälls ut och du markerar Spara verifikatio som koterig geom att klicka på rade. E dialogruta öppas där du ager Heriks lö som text och sparar det geom att trycka på OK. 2. Klicka u på bläddrigspile Sista Verifikat (Ny) och du är tillbaka på ett ytt tomt verifikat, r Age 9x som datum och bekräfta med Eter. 4. Klicka på edåtpil i fältet Koterig (se bild 8), välj Heriks Lö och tryck på Eter. Nu öppas e y dialogruta. 5. Age i beloppsfältet och tryck Eter. Du hamar i textfältet. 6. Skriv Heriks lö mars som text till verifikatet. Bekräfta allt geom att klicka på OK. Nu läggs hela verifikatet ut koterat på samma sätt som tidigare, me med de belopp som gäller för Marslöe. 7. Verifikatet är klart och du ka Spara det. Alla tidigare gjorda verifikat ka avädas som uderlag för mallverifikat. Bild 8 7

8 Rätta felregistrerig Du har hittat ett fel!!! Ige fara - så här rättar du e felbokig. När Övigsbolaget bokförde ett iköp i börja av mars agavs det att betalige gjordes mot kassa. Detta var fel. Betalige gjordes med check. Du har formuläret Redovisig öppet och iställt för registrerig av ytt verifikat. Det första du skall göra är att ta fram det felaktiga verifikatet, vilket har ummer Skriv i siffra 35 i fältet Ver Nr, tryck Eter. Du står u på verifikat r Klicka på siffra 3 på rad 3 så att hela rade blir markerad. 3. Tryck på tagete Delete. Du får e kotrollfråga om du vill stryka rade. 4. Klicka på JA för att bekräfta. Rad r 3 blir överstruke och du ser att verifikatet hamar i obalas (differes på 450 kr). Du ka ite läma verifikatet förrä du har balaserat det. 5. Klicka i kotofältet på Rad Age koto 1040, tryck på Eter tills rade är klar och du står på rad 5. Du ser u att de ya rade blir uderstruke och att verifikatet balaserar. 7. Spara verifikatet. Bild 9 Klicka på bläddrigspile Föregåede verifikat för att se det verifikat du yss sparade. I textfältet är datum för ädrige ifogad (se bild 9). Tips! I Kotolista ser du hela tide seaste och uppdaterade saldot för kotot. På statusrade ser du också det seaste och uppdaterade resultatet för företaget, efter varje sparad verifikatio. 8

9 Skriva ut e balasrapport Formuläret Redovisig är aktivt. 1. Klicka på iko r 4 frå väster räkat. Bild 10 Utskriftscetrale visas. Här beställer du alla utskrifter frå systemet. 2. Välj BALANSRAPPORT BAS 96 BFL (Bokförigslage) geom att klicka på de så de blir markerad. Sätt Period till 9x-01-9x-03 (se bild 10). 3. Klicka på kappe Bildskärm i kolume till höger. Du får u upp Balasrapporte på skärme. Vi skall u titta på e fiess i systemet. Det går ämlige att ta fram e huvudbok på varje koto i Balasräkige. 4. Klicka på koto 1040 Checkkotot så att rade blir markerad. Dubbelklicka seda på rade. Du får u upp e huvudbok på kotot och har möjlighet att stämma av kotot (se bild 11). Varje rad i de ya lista går att dubbelklicka på, för att se hur hela verifikatet där rade igår är koterat. Tips! Om du istället valt Skriv ut u i Utskriftscetrale hade du fått ut Balasrapporte på di valda skrivare. När du tittat färdigt, avsluta och återgå till Redovisigsformuläret. Bild 11 9

10 Följade avsitt behadlar Leveratörsreskotra i XOR Compact och igår i programpaket XOR Compact 750 som givetvis också iehåller Redovisige. Detta programpaket (750) igår alltid i de följade modulera (1500, 3000). Boka e leveratörsfaktura 1. Öppa mey Program geom att klicka på de. 2. Klicka på Leveratörsreskotra och välj Leveratörsbokig. Formuläret Lev. Bokig öppas (se bild 12). Du skall u boka e faktura frå TS Grossiste på kr. Fakturadatum är de 3 mars och fakturaummer Marköre står i fältet Lev Id och du kommer att söka fram leveratöre på has am. 3. Tryck Eter två gåger så att marköre flyttas till fältet Nam. Du vet att leveratöre heter TS Grossiste. 4. Skriv TS i fältet am och låt gågertecket vara kvar efter TS. Har tecket försvuit, sätt dit det ige efter TS geom att trycka på gågertagete. 5. Tryck på Page Dow och du får upp första träffe. Där kom vår leveratör fram. Du ka bläddra mella träffara med Page Up - Page Dow. 6. Tryck på Eter så flyttas marköre till fältet Lev. Fakt. Nr. 7. Age 4563 som är vår leveratörs fakturaummer. Bild Tryck Eter, age fakturadatum i fältet Bokf. dag (9x-03-03). 9. Tryck Eter och bekräfta uppgiftera tills du hamar i fältet Fakt. Belopp. 10. Age fakturas totala belopp, 8600, tryck Eter. 11. Kotrollera att momse är rätt räkad, 1.720:-. Bekräfta geom att trycka på Eter. 10

11 Nu läggs de två första koterigsradera ut och marköre står på rad 3. XOR Compact föreslår 4010 som koto för varuiköp då detta agivits på leveratöre. Du ka kyta ett aat koto till leveratöre eller age ett aat u. 12. Behåll koto 4010 och tryck Eter. 13. Bekräfta både text och belopp geom att trycka Eter tills du står på rad 4. Koterige är i balas och du ka Spara (se bild 13). Lägst upp till höger, efter leveratörsfakturas löpr, ser du vilket verifikatsr. faktura kommer att få i redovisige, dvs r Klicka på Spara ikoe eller plus (+)-tagete. Klicka därefter på de edre av Stäg-ikoera uppe till höger. Välj de edre stäg kappe, aars avslutas programmet. Formuläret stägs och du är åter i Redovisige. Bild 13 Titta på verifikat i redovisige När du sparade Leveratörsbokige skapades ett verifikat i Redovisige. Du skall u titta på detta. Du står i redovisige med ett ytt tomt verifikat framme, r A Klicka på Föregåede verifikat. Här visas leveratörsfaktura koterad och klar. I textfältet ser du vilket löpr de har och frå vem dea faktura kommer (Se bild 14). Titta på reskotraposte 1. Öppa mey Program. Välj Leveratörsreskotra - Reskotra. 2. Dubbelklicka på leveratöre TS Grossiste. Bild 14 Reskotraiformatioe visas. För ytterligare iformatio om fuktioer i dea bild, hävisas till Fakurerigsavsittet Reskotra. När du är klar, avsluta och återgå till formuläret Redovisig. 11

12 Betala e leveratörsfaktura E faktura frå vår leveratör Åstorps Lidareverkstad med löpr skall betalas. De är på beloppet 563 kr och betalas kotat. 1. Öppa mey Program och välj Leveratörsreskotra - Utbetaligar. Formuläret Utbetaligar visas. Marköre står i fältet Bet. Dag med dages datum valt. 2. Klicka på kappe Visa obetalda poster. I övre dele av formuläret ser du u alla obetalda leveratörsfakturor. Sätt betaldag till 9x Kotrollera att koto är 1010, om ite, ädra till detta eftersom vi betalar dea faktura kotat (se bild 15). Du ka hämta fram rätt faktura på måga olika sätt. Du ser de i lista så i detta fall räcker det med att du dubbelklickar på poste Åstorps Lidareverkstad med löpr Bild Dubbelklicka på poste. E dialogruta öppas och frågar om hela beloppet skall betalas. Du ka ädra beloppet och hatera differese på olika sätt eller göra e delbetalig samt läma ett meddelade till betaligsmottagare. 5. Godkä 563:- och bekräfta geom att klicka på OK. Faktura flyttas till edre ruta, till Betalig (se bild 16). Du betalar edast dea faktura vid detta tillfälle. Du skall därför spara betalige. Ia du gör detta, lägg märke till att du ser vilket verifikat dea betalig kommer att skapa i redovisige. Lägst upp till höger ser du att betalige kommer att få verifikatr A Spara verifikatet geom att klicka på Spara ikoe. E dialogruta visas med e kotrollfråga om du vill göra betalige mauellt. Bild 16 12

13 7. Klicka på JA-kappe. 8. Svara äve JA på ästa kotrollfråga. Redovisig och Reskotra uppdateras är du sparar. E y dialogruta öppas och du har möjlighet att skriva ut e betaligsorder/översikt om du vill. Betalige är u klar och du ka läma Utbetaligar geom att stäga föstret. XOR Compact bygger på att du i ormala fall aväder dig av de tjäster som bak och postgirocetralera tillhadahåller avseede bevakig och betalig av leveratörsfakturor. Du har då e lite aa arbetsgåg som beskrivs igåede i programmets maualer. Bild 17 Titta på verifikatet När du sparade Leveratörsbetalige skapades ett verifikat i redovisige. Du skall u titta på detta. Du står i redovisige med ett ytt tomt verifikat framme. 1. Klicka på bläddrigskappe Föregåede verifikat. Här visas betalige koterad och klar. I textfältet ser du vem du betalt och vilket löpr de har (se bild 17). Titta på reskotraposte 1. Öppa mey Program. 2. Välj Leveratörsreskotra - Reskotra. 3. Dubbelklicka på leveratöre Åstorps Lidareverkstad. Reskotraiformatioe visas. Om du klickar på Visa Verifikat visas hela bokige för de reskotrapost som är markerad (se bild 18). 4. När du är klar, Avsluta och återgå till formuläret Redovisig. Bild 18 13

14 Följade avsitt behadlar Fakturerig, Kudreskotra och Orderhaterig i XOR Compact och igår i programpaket XOR Compact 1500 som också iehåller de tidigare geomgåga delara Redovisig och Leveratörsreskotra. Vid geomgåg kommer äve vissa fuktioer som igår i programpaket 3000 (Lagerhaterig) att visas. Dessa markeras geom kursiv stil. Skapa e faktura 1. Öppa mey Program geom att klicka på de. 2. Klicka på Kudfakturerig och därefter på Fakturerig. Nu visas formuläret Kudfakturerig. Du skall fakturera företaget Tures Pallidustri 1 st alumiiumdörr med artikelr 1000 (artikel är lagerförd) och 2 st upphägigsfäste (fis ej som artikel). Marköre står i fältet Kud Id (se bild 19). 3. Klicka på kappe direkt till höger om fältet Kud Id så öppas dialogruta Söka persoer. 4. Klicka på kappe Sök. Nu visas alla ilagda kuder i kudr. ordig. Lägg märke till att du ka sortera om lista geom att klicka i huvudet på de olika kolumera. Om du t ex klickar på Nam e gåg sorteras alla kuder i bokstavsordig frå a-ö. Ett ytt klick i fältet och ordige blir ö-a. Testa gära fuktioe på fler fält och ställe i XOR Compact. Om du dessutom klickar med höger muskapp i e såda här listbox öppas e mey som ger dig ytterligare möjligheter att spara, skriva ut eller kopiera på e mägd olika sätt. 5. Välj Tures Pallidustri geom att dubbelklicka på de. Alla stadarduppgifter om kude läggs i i faktura och marköre står i fältet Art. Id. Fakturadag bör var 9x I listruta ere till väster ser du alla ilagda artiklar. Bild 19 14

15 1. Välj artikel 1000 geom att dubbelklicka på de. Bild 20 Lägg märke till att dispoibelt atal är Age 1 st i mägd och tryck Eter. Om du u klickar med höger muskapp på dea rad får du fram e leveraspla över artikel. Du ka se kommade ut- och ileveraser, stäg föstret är du tittat färdigt (se bild 20). 3. Tryck på Eter tills du bekräftat totalbeloppet och står på rad 2. Lägg märke till att Disp Atal sjök frå 9 till 8. Om du valt fel artikel, klicka på radsiffra för de felaktiga artikel, så att rade blir markerad. Tryck därefter på Delete och välj y artikel. Nu skall vi fakturera de två upphägigsfästea som alltså ite fis upplagda som artikel. 4. Tryck Eter så att marköre lämar fältet Art. Id och hamar i Beämigsfältet. 5. Skriv i Upphägigsfäste och tryck Eter. 6. Age mägd 2, tryck Eter. 7. Age ehet ST, tryck Eter. 8. Age pris per styck till 80 och tryck Eter. 9. Bekräfta totalbeloppet geom e Eter-tryckig. Om du ite ager ågot speciellt försäljigskoto för de här fakturarade kommer systemet att välja koto 3050 (hämtas frå Reserverade koto). Du har möjlighet att själv välja aat koto geom att klicka på m-kappe, är du befier dig i beloppsfältet för fakturarade. Du står u på rad tre och är färdig med faktura till Tures Pallidustri (se bild 21). Du ka skriva ut faktura direkt geom att klicka på Skriv ut eller väta och skriva ut alla fakturor samtidigt. Välj att väta med utskrift och spara faktura geom att klicka på Spara ikoe. Bild 21 15

16 Skriva ut e faktura Du skall u skriva ut de faktura du yss skapade. 1. Öppa mey Program. 2. Välj Kudfakturerig och seda Hatera fakturor. Nu öppas föstret Hatera fakturor (se bild 22). Här fis alla iregistrerade fakturor som äu ite skrivits ut och överförts till Reskotra och Redovisig. Faktura till Tures Pallidustri är de eda som fis just u. De har status Ej utskrive och du skall u skriva ut de. 3. Klicka på kappe Skriv ut ej utskriva poster. Bilde ädras u till Utskriftscetrale (se bild 23). Kotrollera att fältet Destiatio har de skrivare som är di fakturaskrivare (laser går utmärkt). 4. Klicka på Skriv ut u. Bild 22 Svara JA om fråga Ädra fakturadatum. visas. 5. När utskrifte av faktura är klar, klicka på kappe Avsluta. Formuläret Hatera fakturor visas åter. Statuse för di faktura har ädrats till utskrive. Edast utskriva fakturor visas. I fältet Status ka du ädra så att du ser alla eller göra adra urval. Överföra faktura till Reskotra och Redovisig Äu har reskotra och redovisig ite uppdaterats med di faktura. Det skall ske u. Du står kvar i Hatera fakturor och ka se di utskriva faktura. 1. Markera faktura geom att klicka på de. Bild 23 16

17 2. Klicka på Överför markerade till Reskotra. Du får e kotrollfråga om du vill spara faktura för statistik. 3. Spara faktura geom att klicka på JA. Faktura har u fått status Överförd och fis u tillgäglig för statistik. Faktura fis kvar i ditt system och ka hämtas fram ige. De går att skriva ut, me ka ej ädras. Faktura är u också ett verifikat i redovisige samt fis som e reskotrapost på kude Tures Pallidustri. Bild 24 Titta på verifikatet 1. Välj Avsluta på formuläret Hatera fakturor. 2. Avsluta alla adra evetuellt öppa föster tills du har Redovisigsformuläret öppet. Du står u på ett ytt tomt verifikat. 3. Klicka på bläddrigskappe Föregåede verifikat. Här visas faktura koterad och klar (se bild 24). Lägg märke till att i textfältet ser du fakturaummer och kudam. Dessutom visas de koterigar som skapats av XOR Compact. Titta på reskotraposte 1. Öppa mey Program. 2. Välj Kudreskotra - Reskotra. 3. Dubbelklicka på kude Tures Pallidustri. Reskotraiformatioe visas. Som sista post ser du faktura du yss gjort (se bild 25). Om du klickar på Visa Verifikat visas hela bokige för de reskotrapost som är markerad. Du ka också dubbelklicka på e reskotrapost av type FA. Då ser du vilka fakturarader som igår i faktura. När du är klar, Avsluta och återgå till formuläret Redovisig. Bild 25 17

18 E kud betalar Vi har via Bakgirot fått besked att kude IKEA betalt vår faktura med r på totalt kr. Du skall u registrera dea ibetalig. 1. Öppa mey Program och välj Kudreskotra - Ibetaligar. Formuläret Ibetaligar visas och du käer ataglige ige formuläret frå Utbetaligar. Marköre står i fältet Bet. Dag. 2. Age 9x som betaligsdag. 3. Kotrollera att Kotot 1040 är valt (bakgiro), om ite, age detta (se bild 26). I övre dele av dialogruta ser du alla fakturor som har förfallit t o m betaldages datum. Om du klickar på kappe Visa obetalda poster ser du alla obetalda fakturor. 4. Markera faktura till IKEA geom att klicka på de. 5. Dubbelklicka på de markerade faktura. E dialogruta öppas och frågar om hela beloppet betalats. Du ka ädra beloppet och hatera differese på olika sätt eller registrera e delbetalig. 6. Godkä 8.656:- och bekräfta geom att klicka på OK. Faktura förs u till edre listruta för registrerig av betalige samt uppdaterig av reskotra och redovisig. Detta sker i och med att poste sparas. Bild Spara geom att klicka på Spara ikoe. 8. Du får e kotrollfråga, Svara JA. 9. Avsluta och återgå till Redovisigsformuläret. 18

19 Titta på verifikatet Du står u på ett ytt tomt verifikat i redovisige, r Klicka på bläddrigskappe Föregåede verifikat. Här visas betalige koterad och klar (se bild 27). Lägg märke till att du i textfältet ser att det är e betalig (BE) av faktura (FA980003) samt kudes am. Dessutom visas de koterigar som skapats av XOR Compact. Titta på reskotraposte 1. Öppa mey Program. 2. Välj Kudreskotra - Reskotra. 3. Dubbelklicka på kude IKEA. Bild 27 Reskotraiformatioe visas (se bild 28). Som sista post ser du faktura du yss registrerade betalige för. Om du klickar på Visa Verifikat visas hela bokige för de reskotrapost som är markerad. 4. När du är klar, Avsluta och återgå till formuläret Redovisig. Bild 28 19

20 Skapa e order Att registrera e order går i stort till på samma sätt som att skapa e faktura. Order ligger som uderlag för utleveraser. När e utleveras bekräftas och sparas omvadlas order till e fakturapost. Dea behadlas på samma sätt som e sparad faktura avseede utskrift och överförig till redovisige. Orderhaterige är e plusfuktio i XOR Compact Öppa mey Program geom att klicka på de. 2. Klicka på Offert/Order och därefter på Offert/Order. Nu visas formuläret Offert/Order. Du ska skapa e order till Gekås Lagerförsäljig på 1 st säkerhetsgaller med artikelr Marköre står i fältet Kud Id (se bild 29). 3. Klicka på kappe direkt till höger om fältet Kud Id, då öppas dialogruta Söka persoer (se bild 30). 4. Klicka på kappe SÖK. Nu visas alla ilagda kuder i kudr. ordig. Lägg märke till att du ka sortera om lista geom att klicka i huvudet på de olika kolumera. Om du t ex klickar på Nam e gåg sorteras alla kuder i bokstavsordig frå a-ö. Ett ytt klick i fältet och ordige blir ö-a. Testa gära fuktioe på fler fält och ställe i XOR Compact. Höger muskapp ger samma möjligheter som tidigare beskrivits. 5. Välj Gekås Lagerförsäljig geom att dubbelklicka på de. Alla stadarduppgifter om kude läggs i i order och marköre står i fältet Lev. dag. Låt Leverasdag vara samma datum som Orderdag (9x-03-03). Det går att seare söka, sortera och leverera ut order per leverasdag. 6. Age leverasdag och tryck Eter. Marköre hamar i fältet Art. Id. I listruta ere till väster ser du alla ilagda artiklar. Bild 29 Bild 30 20

21 Bild Välj artikel 1002 geom att atige skriva i 1002 i Art. Nr. fältet samt trycka Eter, eller scrolla fram artikel i artikellista och dubbelklicka på de. Lägg märke till att det pris du ser i prisfältet är priset på de prislista som kude är kopplad till. Du ka alltid förädra priset är du registrerar order/fakturor. 7. Age 1 st i mägd, tryck på Eter tills du bekräftat totalbeloppet och står på rad Om du valt fel artikel, klicka på radsiffra för de felaktiga artikel så att rade blir markerad. Tryck därefter på Delete, och välj y artikel. Du står u på rad två och order är färdigregistrerad. Det går givetvis bra att precis som vid fakturerig lägga till rea textrader eller textrader som skall faktureras. Du har u e färdig order till Gekås Lagerförsäljig på 1 st säkerhetsgaller (se bild 31). Du ka välja att skriva ut e orderbekräftelse direkt geom att klicka på Skriv ut kappe eller väta och skriva ut orderbekräftelser via utskriftscetrale. Olika former av plocksedlar/listor och följesedlar ka också skrivas ut frå Utskriftscetrale. 9. Gör e utskrift om du vill och spara seda order geom att klicka på Spara ikoe. 10. När du är klar, Avsluta och återgå till formuläret Redovisig. 21

22 Utleveras Vi täker oss u att det är dags att leverera order till Gekås. Följade haterig är e beskrivig av hur utleverase ka ske. Vi förutsätter att vi fått besked om att order ligger färdig för leveras, hela order levereras och vätar bara på att följesedel ska skapas för att gå med leverase. 1. Öppa mey Program. 2. Välj Offert/Order och seda Utleveras. Nu öppas föstret Utleveras (se bild 32). Här fis alla iregistrerade order som äu ite levererats och omvadlats till fakturor. Order till Gekås ser du blad adra order i de övre listboxe. Statusfältet är ställt till Alla, dvs alla order visas. Geom olika urval går det att sortera fram precis de eller de ordrar ma öskar och här fugerar också höger muskapp. 3. Markera order till Gekås och dubbelklicka på de. I de udre listboxe visas u alla orderrader som igår i order (se bild 33). I detta fall ska allt levereras. Det fis också möjligheter för delleveraser och att skapa restorder. 4. Tryck på kappe Leverera. Bild 32 E dialogruta öppas och frågar om e följesedel skall skrivas ut. 5. Klicka på JA om du vill få ut e följesedel. Order är u levererad och omvadlad frå order till faktura. Följesedel ka bipackas godset och leveras ka ske. 6. Tryck på Avsluta och återgå till Redovisigsformuläret. Bild 33 22

23 Visa fakturor Låt oss ta och titta på de faktura som just skapats med order som uderlag. 1. Öppa mey Program geom att klicka på de. 2. Klicka på Kudfakturerig och därefter på Fakturerig. Nu visas formuläret Kudfakturerig och ett tomt uderlag, med r Klicka på ikoe Hatera fakturor. Nu öppas föstret Hatera fakturor (se bild 34). Här ka fias tidigare iregistrerade ej överförda fakturor samt ordrar som omvadlats till fakturor. Som sista post i lista fis vår order, u som e fakturapost. 4. Dubbelklicka på Fakturaposte. Bild 34 Kudfakturerigsföstret öppas och du ser faktura på skärme (se bild 35). Det fis möjlighet att lägga till ytterligare poster eller på aat sätt redigera i faktura. Om du gör detta, glöm ite att spara ädrigara. 5. När du är färdig, Avsluta och återgå till Redovisigsformuläret. Bild 35 23

24 Följade avsitt behadlar Iköp och Lagerfuktioera i XOR Compact. Programpaketet igår i XOR Compact 3000 som också iehåller de tidigare geomgåga delara Redovisig, Leveratörsreskotra, Fakturerig, Kudreskotra och Orderhaterig. Detta programpaket (3000) är det största som fis av XOR Compact 4.0 och iehåller programmets samtliga fuktioer. Lagerhaterig XOR Compact skiljer på två olika saker avseede Lagerhaterig. Det är Lagerförda artiklar och Lagerbokförig. Om ma aväder lagerbokförig ka lagret hateras eligt FIFO-pricipe. Lagerförda artiklar När e artikel är lagerförd kommer XOR Compact att räka upp eller er artikels lageratal och dispoibla atal. Detta sker utifrå de i- och utleveraser som registreras. Dessa lagerförädrigar ka ske på ett atal olika sätt. Låt oss titta på artikels lagerflik. 1. Öppa mey Register geom att klicka på de. Bild Välj Artikelregister - Artikelregister. Nu öppas Artikelföstret och det är här som uppläggig och uderhåll av artiklar sker. 3. Dubbelklicka på Artikel 1000 (Alumiiumdörr 110). Artikel läggs ut på registerflike och du ka se alla gruduppgiftera (se bild 36). 4. Klicka på Lagerflike. På lagerflike ages om e artikel skall lagerföras samt ages de iformatio programmet behöver för att hatera detsamma (se bild 37). När du tittar här ser du blad aat att artikels dispoibla atal uderstiger artikels beställigspukt. Låt oss gå vidare och titta på flike Trasaktioer. Bild 37 24

Applikationen kan endast användas av enskilda användare med förtroenderapportering.

Applikationen kan endast användas av enskilda användare med förtroenderapportering. Aktiverig mobil app 1 Aktiverig mobil app Aktiverig mobil app aväds för att koppla e eskild avädare till Visma Agdas mobilapplikatio. Applikatioe ka edast avädas av eskilda avädare med förtroederapporterig.

Läs mer

Duo HOME Duo OFFICE. Programmerings manual SE 65.044.20-1

Duo HOME Duo OFFICE. Programmerings manual SE 65.044.20-1 Duo HOME Duo OFFICE Programmerigs maual SE 65.044.20-1 INNEHÅLL Tekiska data Sida 2 Motage Sida 3-5 Programmerig Sida 6-11 Admiistrerig Sida 12-13 Hadhavade Sida 14-16 TEKNISKA DATA TEKNISK SPECIFIKATION

Läs mer

Jag läser kursen på. Halvfart Helfart

Jag läser kursen på. Halvfart Helfart KOD: Kurskod: PC106/PC145 Kurs 6: Persolighet, hälsa och socialpsykologi (15 hp) Datum: 3/8 014 Hel- och halvfart VT 14 Provmomet: Socialpsykologi + Metod Tillåta hjälpmedel: Miiräkare Asvarig lärare:

Läs mer

Geometriska summor. Aritmetiska summor. Aritmetiska talföljder kallar vi talföljder som. Geometriska talföljder kallar vi talföljder som

Geometriska summor. Aritmetiska summor. Aritmetiska talföljder kallar vi talföljder som. Geometriska talföljder kallar vi talföljder som Aritmetiska summor Aritmetiska talföljder kallar vi talföljder som, 4, 6, 8, 10, 1, 14, 000, 1996, 199, 1988, 0.1, 0., 0.3, 0.4, för vilka differese mella på varadra följade tal kostat. Aritmetiska summor

Läs mer

Webprogrammering och databaser. Begrepps-modellering. Exempel: universitetsstudier Kravspec. ER-modellen. Exempel: kravspec forts:

Webprogrammering och databaser. Begrepps-modellering. Exempel: universitetsstudier Kravspec. ER-modellen. Exempel: kravspec forts: Webprogrammerig och databaser Koceptuell datamodellerig med Etitets-Relatiosmodelle Begrepps-modellerig Mål: skapa e högivå-specifikatio iformatiosiehållet i database Koceptuell modell är oberoede DBMS

Läs mer

Mätbar vetskap om nuläget och tydliga målbilder om framtiden. Genomför en INDICATOR självvärdering och nulägesanalys inom tre veckor

Mätbar vetskap om nuläget och tydliga målbilder om framtiden. Genomför en INDICATOR självvärdering och nulägesanalys inom tre veckor Mätbar vetskap om uläget och tydliga målbilder om framtide Geomför e INDICATOR självvärderig och ulägesaalys iom tre veckor Självvärderig e del av dokumetatioskravet i ya skollage Skollage ställer också

Läs mer

Databaser - Design och programmering. Programutveckling. Programdesign, databasdesign. Kravspecifikation. ER-modellen. Begrepps-modellering

Databaser - Design och programmering. Programutveckling. Programdesign, databasdesign. Kravspecifikation. ER-modellen. Begrepps-modellering Databaser desig och programmerig Desig processe ER-modellerig Programutvecklig Förstudie, behovsaalys Programdesig, databasdesig Implemetatio Programdesig, databasdesig Databasdesig Koceptuell desig Koceptuell

Läs mer

Föreskrift. om publicering av nyckeltal för elnätsverksamheten. Utfärdad i Helsingfors den 2. december 2005

Föreskrift. om publicering av nyckeltal för elnätsverksamheten. Utfärdad i Helsingfors den 2. december 2005 Dr 1345/01/2005 Föreskrift om publicerig av yckeltal för elätsverksamhete Utfärdad i Helsigfors de 2. december 2005 Eergimarkadsverket har med stöd av 3 kap. 12 3 mom. i elmarkadslage (386/1995) av de

Läs mer

REGULJÄRA SPRÅK (8p + 6p) 1. DFA och reguljära uttryck (6 p) Problem. För följande NFA över alfabetet {0,1}:

REGULJÄRA SPRÅK (8p + 6p) 1. DFA och reguljära uttryck (6 p) Problem. För följande NFA över alfabetet {0,1}: CD58 FOMEA SPÅK, AUTOMATE, OCH BEÄKNINGSTEOI, 5 p JUNI 25 ÖSNINGA EGUJÄA SPÅK (8p + 6p). DFA och reguljära uttryck (6 p) Problem. För följade NFA över alfabetet {,}:, a) kovertera ovaståede till e miimal

Läs mer

Efter tentamen För kurser med fler än 60 examinerande meddelas resultatet SENAST 20 arbetsdagar efter examinationen annars 15 arbetsdagar.

Efter tentamen För kurser med fler än 60 examinerande meddelas resultatet SENAST 20 arbetsdagar efter examinationen annars 15 arbetsdagar. Luleå tekiska uiversitet TENTAMEN Kurskod: R0009N Kursam: Modeller för iter styrig Tetamesdatum: 2015-03-16 Skrivtid: 4 timmar Tillåta hjälpmedel: Räkare. Rätetabeller bifogas lägst bak i dea teta. Jourhavade

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för konsument

Allmänna avtalsvillkor för konsument Godkäare 7.2 Kudakuta Godkät Kommuikatio Distributio Kudservice Kommuikatio, deltagade och samråd Allmäa avtalsvillkor för kosumet för leveras av fjärrvärme Allmäa avtalsvillkor för kosumet för leveras

Läs mer

Enkät inför KlimatVardag

Enkät inför KlimatVardag 1 Ekät iför KlimatVardag Frågora hadlar om dia förvätigar på och uppfattigar om projektet, samt om hur det ser ut i ditt/ert hushåll idag. Ekäte är uderlag för att hushållet ska kua sätta rimliga och geomförbara

Läs mer

Föreläsning 3. 732G04: Surveymetodik

Föreläsning 3. 732G04: Surveymetodik Föreläsig 3 732G04: Surveymetodik Dages föreläsig Obudet slumpmässigt urval (OSU) Populatiosparametrar och stickprovsstatistikor Vätevärdesriktighet Ädliga och oädliga populatioer Medelvärde, adel Kofidesitervall

Läs mer

Statistisk analys. Vilka slutsatser kan dras om populationen med resultatet i stickprovet som grund? Hur säkra uttalande kan göras om resultatet?

Statistisk analys. Vilka slutsatser kan dras om populationen med resultatet i stickprovet som grund? Hur säkra uttalande kan göras om resultatet? Statistisk aalys Vilka slutsatser ka dras om populatioe med resultatet i stickprovet som grud? Hur säkra uttalade ka göras om resultatet? Mats Guarsso Tillämpad matematik III/Statistik - Sida 83 Exempel

Läs mer

Datorövning 2 Fördelningar inom säkerhetsanalys

Datorövning 2 Fördelningar inom säkerhetsanalys Luds tekiska högskola Matematikcetrum Matematisk statistik STATISTISKA METODER FÖR SÄKERHETSANALYS FMS065, HT-15 Datorövig 2 Fördeligar iom säkerhetsaalys I dea datorövig ska vi studera ågra grudläggade

Läs mer

Fråga: Erbjuder ni någon utbildning för förskrivare och apotekspersonal för att kunna använda webbapplikationerna på ett effektivt sätt?

Fråga: Erbjuder ni någon utbildning för förskrivare och apotekspersonal för att kunna använda webbapplikationerna på ett effektivt sätt? FAQ för det ya licessystemet KLAS Fråga: Hur skickar jag som förskrivare i mi licesmotiverig i KLAS? Svar: Läk fis på lv.se/lices uder Skapa licesmotiverig. Fråga: Varför ska jag som förskrivare skicka

Läs mer

TRIBECA Finansutveckling

TRIBECA Finansutveckling TRIBECA Rådgivare iom fiasiella helhetslösigar TRIBECA a s k r e i v g S f a s k r i e v g S f g g r r e e a r a r e e i i f f TRIBECA s målsättig är att bidra med råd & produkter som hela tide gör att

Läs mer

Databaser - Design och programmering. Databasdesign. Kravspecifikation. Begrepps-modellering. Design processen. ER-modellering

Databaser - Design och programmering. Databasdesign. Kravspecifikation. Begrepps-modellering. Design processen. ER-modellering Databaser desig och programmerig Desig processe Databasdesig Förstudie, behovsaalys ER-modellerig Kravspecifikatio För att formulera e kravspecifikatio: Idetifiera avädare Studera existerade system Vad

Läs mer

INSTALLATIONSMANUAL COBRA 8800/8900 CAN

INSTALLATIONSMANUAL COBRA 8800/8900 CAN INSTALLATIONSMANUAL COBRA 8800/8900 CAN DRA UT MITTSEKTIONEN MED INSTALLATIONSSCHEMAT. INNEHÅLL 8808 8805 Larmehet 03CB0364A 10SA0623A Kablage Moterigspåse KA0001STSAA Ultraljudsesorer 04PC3600B 8800USER

Läs mer

MARKNADSPLAN Kungälvs kommun 2010-2014

MARKNADSPLAN Kungälvs kommun 2010-2014 MARKNADSPLAN Kugälvs kommu 2010-2014 Fastställd av KF 2010-06-17 1 Iehåll Varför e markadspla? 3 Mål och syfte 4 Markadsförutsättigar 5 Processer, styrig och orgaisatio 6 Politisk styrig 7 Politisk styrig,

Läs mer

Bilaga 1 Formelsamling

Bilaga 1 Formelsamling 1 2 Bilaga 1 Formelsamlig Grudbegre, resultatlaerig och roduktkalkylerig Resultat Itäkt - Kostad Lösamhet Resultat Resursisats TTB Täckigsgrad (TG) Totala itäkter TB Säritäkt Divisioskalkyl är de eklaste

Läs mer

Vikingen FutureLook. Delphi Finansanalys AB

Vikingen FutureLook. Delphi Finansanalys AB Vikige FutureLook by Delphi Fiasaalys AB Referesmaual för Vikig FutureLook Översikt Futurelook är ett uikt och mycket kraftfult verktyg för fiasaalytiker och kapitalplacerare. Med FutureLook är det möjligt

Läs mer

Remiss Remissvar lämnas i kolumnen Tillstyrkes term och Tillstyrkes def(inition) och eventuella synpunkter skrivs i kolumnen Synpunkter.

Remiss Remissvar lämnas i kolumnen Tillstyrkes term och Tillstyrkes def(inition) och eventuella synpunkter skrivs i kolumnen Synpunkter. 1(10) Svar lämat av (kommu, ladstig, orgaisatio etc.): Remiss Remissvar lämas i kolume Tillstyrkes term och Tillstyrkes (iitio) och evetuella sypukter skrivs i kolume Sypukter. Begreppe redovisas i Socialstyrelses

Läs mer

HP Media Center PC Programvaruguide

HP Media Center PC Programvaruguide HP Media Ceter PC Programvaruguide Garatiasvar för HP:s produkter och tjäster defiieras i de garatibegräsigar som medföljer sådaa produkter och tjäster. Igetig i dea text skall ases utgöra ytterligare

Läs mer

Tentamen 19 mars, 8:00 12:00, Q22, Q26

Tentamen 19 mars, 8:00 12:00, Q22, Q26 Avdelige för elektriska eergisystem EG225 DRIFT OCH PLANERING AV ELPRODUKTION Vårtermie 25 Tetame 9 mars, 8: 2:, Q22, Q26 Istruktioer Skriv alla svar på det bifogade svarsbladet. Det är valfritt att också

Läs mer

AMF. I princip är det bara möjligt att flytta privat sparande och sparande där avtalet tecknats efter den 2 februari i fjol.

AMF. I princip är det bara möjligt att flytta privat sparande och sparande där avtalet tecknats efter den 2 februari i fjol. Välj att flytta dia Utyttja di flytträtt om du ka. Det är Privata Affärers råd u är regeriges tillfälliga flyttstopp hävs de 1 maj. Flyttstoppet ifördes i februari i fjol som e direkt följd av Damarksmålet.

Läs mer

PTKs stadgar. Fastställda vid stämman 2009 06 16

PTKs stadgar. Fastställda vid stämman 2009 06 16 PTKs stadgar Fastställda vid stämma 2009 06 16 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SYFTE OCH UPPGIFTER Syfte och uppgifter 3 Medlemskap 4 Orgaisatio 7 Stämma 8 Överstyrelse 12 Styrelse 15 Förhadligsorgaisatio 17 PTK-L

Läs mer

CONSTANT FINESS SUNFLEX

CONSTANT FINESS SUNFLEX Luex terrassarkiser. Moterigs- och bruksavisig CONSTNT FINESS SUNFLEX 5 6 Markises huvudkopoeter och ått Placerig av kobikosol rklockor och justerig Parallelljusterig vädig och skötsel Huvudkopoeter och

Läs mer

Avtalet End user software licence agreement skall gälla, och finns att läsa på VAIO Info Centre.

Avtalet End user software licence agreement skall gälla, och finns att läsa på VAIO Info Centre. Läs detta först Läs detta först För käedom Dea produkt iehåller dels programvara som ägs av Soy och dels programvara uder lices frå tredje part. Avädig av såda programvara skall ske eligt villkore i det

Läs mer

XOR Compact 5.0.4 Konverteringsverktyg

XOR Compact 5.0.4 Konverteringsverktyg XOR Compact 5.0.4 Konverteringsverktyg Innehållsförteckning Förbered XOR Compact S företag för konvertering... 1 Förbered konvertering av företag i XOR Compact S... 1 A. Att tänka på före konverteringen...

Läs mer

Borel-Cantellis sats och stora talens lag

Borel-Cantellis sats och stora talens lag Borel-Catellis sats och stora tales lag Guar Eglud Matematisk statistik KTH Vt 2005 Iledig Borel-Catellis sats är e itressat och avädbar sats framför allt för att bevisa stora tales lag i stark form. Vi

Läs mer

Kompletterande kurslitteratur om serier

Kompletterande kurslitteratur om serier KTH Matematik Has Thuberg 5B47 Evariabelaalys Kompletterade kurslitteratur om serier I Persso & Böiers.5.4 itroduceras serier, och serier diskuteras också i kapitel 7.9. Ia du läser vidare här skall du

Läs mer

Art. 7953. Brugsanvisning

Art. 7953. Brugsanvisning Art. 7953 D GB F NL S I E DK Gebrauchsaweisug Licht- / Wasserspieldüse Operatig Istructios Light ad Waterworks Jet Mode d emploi Buse pour jet d eau avec éclairage Gebruiksaawijzig Licht- / waterspelsproeier

Läs mer

Räkning med potensserier

Räkning med potensserier Räkig med potesserier Serier (termiologi fis i [P,4-4]!) av type P + + + + 4 +... k ( om < ) k + + + + P 4 4 +... k k! ( e för alla ) k och de i [P, sid.9, formler 7-] som ärmast skulle kua beskrivas som

Läs mer

Funktionsteori Datorlaboration 1

Funktionsteori Datorlaboration 1 Fuktiosteori Datorlaboratio 1 Fuktiosteori vt1 2013 Rekursiosekvatioer och komplex aalys Syftet med datorövige Öviges ädamål är att ge ett smakprov på hur ett datoralgebrasystem ka avädas för att att lösa

Läs mer

Läs detta först. För kännedom ENERGY STAR. Läs detta först. Programvaruguide

Läs detta först. För kännedom ENERGY STAR. Läs detta först. Programvaruguide Läs detta först Läs detta först För käedom Dea produkt iehåller dels programvara som ägs av Soy och dels programvara uder lices frå tredje part. Avädig av såda programvara skall ske eligt villkore i det

Läs mer

För rörformiga instrument, slangar och liknande krävs speciella insatser för genomspolning för att få ett fullgott resultat.

För rörformiga instrument, slangar och liknande krävs speciella insatser för genomspolning för att få ett fullgott resultat. Sida 1 av 6 Avisig för kvalitetssäkrig av spol- och diskdesifektorer 141203 Avisig primärvård Föremål och istrumet avsedda för flergågsbruk ska regöras och desifekteras efter avädig i e värmedesifektor.

Läs mer

Innehåll Grafräknaren och diskret matematik...1 Vad handlar diskret matematik om?...1 Permutationer och kombinationer...3 Något om heltalsräkning...

Innehåll Grafräknaren och diskret matematik...1 Vad handlar diskret matematik om?...1 Permutationer och kombinationer...3 Något om heltalsräkning... Iehåll Grafräkare och diskret matematik...1 Vad hadlar diskret matematik om?...1 Permutatioer och kombiatioer...3 Något om heltalsräkig...4 Modulusoperator...4 Faktoriserig i primfaktorer...5 Talföljder...7

Läs mer

Produsert for bevegelses hemmede, og er det mest fleksible og variasjonrike alternativ på markedet. Tilpasnings-mulighetene er nesten ubegrensede.

Produsert for bevegelses hemmede, og er det mest fleksible og variasjonrike alternativ på markedet. Tilpasnings-mulighetene er nesten ubegrensede. VÄSTIA DUSJROM Produsert for bevegelses hemmede, og er det mest fleksible og variasjorike alterativ på markedet. Tilpasigs-mulighetee er este ubegresede. HML Hjelpemiddel-leveradøre AS Braderudv. 90, 2015

Läs mer

Så här kommer byggherren och entreprenören överens om energianvändningen

Så här kommer byggherren och entreprenören överens om energianvändningen Så här kommer byggherre och etrepreöre överes om eergiavädige Så här kommer byggherre och etrepreöre överes om eergiavädige Sveby står för Stadardisera och verifiera eergiprestada i byggader och är ett

Läs mer

MS-A0409 Grundkurs i diskret matematik Sammanfattning, del I

MS-A0409 Grundkurs i diskret matematik Sammanfattning, del I MS-A0409 Grudkurs i diskret matematik Sammafattig, del I G. Gripeberg Aalto-uiversitetet 2 oktober 2013 G. Gripeberg (Aalto-uiversitetet) MS-A0409 Grudkurs i diskret matematiksammafattig, del 2Ioktober

Läs mer

Leica Lino. Noggranna, självavvägande punkt- och linjelasers

Leica Lino. Noggranna, självavvägande punkt- och linjelasers Leica Lio Noggraa, självavvägade pukt- och lijelasers Etablera, starta, klart! Med Leica Lio är alltig lodat och perfekt apassat Leica Lios projekterar lijer eller pukter med millimeterprecisio och låter

Läs mer

Systemdesign fortsättningskurs

Systemdesign fortsättningskurs Systemdesig fortsättigskurs Orgaisatio Föreläsare Potus Boström Assistet? Tider mådagar och tisdagar kl. 8-10 Börjar 3.9 och slutar 16.10 Rum B3040 Orgaisatio Iga föreläsigar 24.9, 25.9, 1.10 och 2.10

Läs mer

Genomsnittligt sökdjup i binära sökträd

Genomsnittligt sökdjup i binära sökträd Iformatiostekologi Tom Smedsaas 10 augusti 016 Geomsittligt sökdjup i biära sökträd Detta papper visar att biära sökträd som byggs upp av slumpmässiga data är bra. Beteckigar och defiitioer Defiitio De

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Personal Antagen att gälla från och 2013-01-01 Dnr: 16/13 Handlingsslag. Gallras (=förstöres) Arkivläggs

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Personal Antagen att gälla från och 2013-01-01 Dnr: 16/13 Handlingsslag. Gallras (=förstöres) Arkivläggs AFA (arbetsmarkades FörsäkrigsAktiebolag): skade-amäla (TFA=Trygghets Försäkrig vid Arbetsskada), AFA (arbetsmarkades FörsäkrigsAktiebolag): skade-amäla (TFA=Trygghets Försäkrig vid Arbetsskada), kopia

Läs mer

MS-A0409 Grundkurs i diskret matematik I

MS-A0409 Grundkurs i diskret matematik I MS-A0409 Grudkurs i diskret matematik I G. Gripeberg Mägder och logik Relatioer och fuktioer Aalto-uiversitetet oktober 04 Kombiatorik etc. G. Gripeberg (Aalto-uiversitetet MS-A0409 Grudkurs i diskret

Läs mer

Hambley avsnitt 12.7 (även 7.3 för den som vill läsa lite mer om grindar)

Hambley avsnitt 12.7 (även 7.3 för den som vill läsa lite mer om grindar) 1 Föreläsig 6, Ht 2 Hambley avsitt 12.7 (äve 7.3 för de som vill läsa lite mer om gridar) Biära tal Vi aväder ormalt det decimala talsystemet, vilket har base 10. Talet 2083 rereseterar då 2 10 3 0 10

Läs mer

TENTAMEN I MATEMATISK STATISTIK Datum: 13 mars 08

TENTAMEN I MATEMATISK STATISTIK Datum: 13 mars 08 TENTAMEN I MATEMATISK STATISTIK Datum: 3 mars 8 Te i kurse HF3, 6H3, 6L3 MATEMATIK OCH MATEMATISK STATISTIK, Te i kurse HF ( Tidigare k 6H3), KÖTEORI OCH MATEMATISK STATISTIK, Skrivtid: 8:5-:5 Hjälpmedel:

Läs mer

Introduktion till statistik för statsvetare

Introduktion till statistik för statsvetare "Det fis iget så praktiskt som e bra teori" November 2011 Bakgrud Stadardiserig E saolikhetsekvatio Kosekves av stora tales lag Stora tales lag ger att är slumpvariablera X i är oberoede, med e och samma

Läs mer

Linjär Algebra (lp 1, 2016) Lösningar till skrivuppgiften Julia Brandes

Linjär Algebra (lp 1, 2016) Lösningar till skrivuppgiften Julia Brandes Lijär Algebra (lp 1, 2016) Lösigar till skrivuppgifte Julia Brades Uppgift 1. Betecka mägde av alla matriser med M(). Vi har e elemetvist defiierad additio av två matriser A, B M(). De är defiierad geom

Läs mer

Plattformshissar från Cibes Lift för alla byggnader

Plattformshissar från Cibes Lift för alla byggnader Plattformshissar frå Cibes Lift för alla byggader Smarta, säkra och ekla att istallera DESIGN - RELIABILITY - EXPERIENCE Iehåll Om Cibes Lift 3 Kudperspektiv 4 Service och uderhåll 5 Miljöfokus 6 De lilla

Läs mer

2. Konfidensintervall för skillnaden mellan två proportioner.

2. Konfidensintervall för skillnaden mellan två proportioner. Föreläsig 12 LV1, Torsdag 12/10 Upplägg 1. Kofidesitervall för proportioer. 2. Kofidesitervall för skillade mella två proportioer. 3. Grafteori Kofidesitervall för proportioer Atag att vi vill skatta adele

Läs mer

Ny lagstiftning från 1 januari 2011

Ny lagstiftning från 1 januari 2011 Ny lagstiftig frå 1 jauari 2011 1. Ny lag lage om allmäyttiga kommuala bostadsaktiebolag 2. Förädrigar i hyreslage De ya lagstiftige - Bakgrud Klicka här för att ädra format på uderrubrik i bakgrude q

Läs mer

Identfiera orsaker och ge förslag på åtgärder och resultatmått Åtgärdstyp Ska risken åtgärdas genom att orsaken: Bakomliggande orsaker

Identfiera orsaker och ge förslag på åtgärder och resultatmått Åtgärdstyp Ska risken åtgärdas genom att orsaken: Bakomliggande orsaker Risk (möjlighet att e egativ RiskID Beskrivig av risk 4.1 R1 Öskemåle kommer osorterat och geererar måga aalyser - ökad arbetsisats och kostader Ma hittar ite 4.1 R2 produktera i lista 4.2 R3 Svårigheter

Läs mer

Universitetet: ER-diagram e-namn

Universitetet: ER-diagram e-namn Databaser Desig och programmerig Fortsättig på relatiosmodelle: Normaliserig fuktioella beroede ormalformer iformatiosbevarade relatiosschemauppdelig Varför ormalisera? Metod att skydda oss frå dum desig

Läs mer

Många tror att det räcker

Många tror att det räcker Bästa skyddet Måga vet ite hur familje drabbas ekoomiskt om ågo dör eller blir allvarligt sjuk. Här berättar Privata Affärer vilket skydd du har och hur du ka förbättra det. Av Aika Rosell och Igrid Kidahl

Läs mer

Operativsystem - Baklås

Operativsystem - Baklås Operativsystem - Baklås Mats Björkma 2017-02-01 Lärademål Vad är baklås? Villkor för baklås Strategier för att hatera baklås Operativsystem, Mats Björkma, MDH 2 Defiitio av baklås (boke 6.2) A set of processes

Läs mer

Konsoliderad version av. Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll föreskrifter (STAFS 1993:18) om EEG-märkning av färdigförpackade varor

Konsoliderad version av. Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll föreskrifter (STAFS 1993:18) om EEG-märkning av färdigförpackade varor Kosoliderad versio av Styrelses för ackrediterig och tekisk kotroll föreskrifter (STAFS 1993:18) om EEG-märkig av färdigförpackade varor Rubrike har dea lydelse geom (STAFS 2008:11) Ädrig iförd: t.o.m.

Läs mer

Digital signalbehandling Fönsterfunktioner

Digital signalbehandling Fönsterfunktioner Istitutioe för data- och elektrotekik Digital sigalbehadlig Fösterfuktioer 2-2-7 Fösterfuktioer aväds för att apassa mätserie vid frekvesaalys via DFT och FFT samt vid dimesioerig av FIR-filter via ivers

Läs mer

Sydkraft Nät AB, Tekniskt Meddelande för Jordningsverktyg : Dimensionering, kontroll och besiktning

Sydkraft Nät AB, Tekniskt Meddelande för Jordningsverktyg : Dimensionering, kontroll och besiktning ydkraft Nät AB, Tekiskt Meddelade för Jordigsverktyg : Dimesioerig, kotroll och besiktig 2005-04-26 Författare NUT-050426-006 Krister Tykeso Affärsområde Dokumettyp Dokumetam Elkrafttekik Rapport 1(6)

Läs mer

Kreditering i Pyramid

Kreditering i Pyramid Kreditering i Pyramid Pyramid Business Studio (2009-09-27) Krediteringar Här beskrivs tillvägagångssätten vid kreditering i Pyramid Business Studio. Vi har sammanställt hur du gör krediteringar beroende

Läs mer

Studentens personnummer: Giltig legitimation/pass är obligatoriskt att ha med sig. Tentamensvakt kontrollerar detta.

Studentens personnummer: Giltig legitimation/pass är obligatoriskt att ha med sig. Tentamensvakt kontrollerar detta. KOD: Kurskod: PC106/PC145 Persolighet, hälsa och socialpsykologi (15 hp) Datum: 4/5 014 Hel- och halvfart VT14 Provmomet: Socialpsykologi + Metod Tillåta hjälpmedel: Miiräkare Asvarig lärare: Niklas Frasso

Läs mer

Örserumsviken. Förorenade områden Årsredovisning. Ansvar för sanering av förorenade områden. Årsredovisningslagen och god redovisningssed

Örserumsviken. Förorenade områden Årsredovisning. Ansvar för sanering av förorenade områden. Årsredovisningslagen och god redovisningssed Föroreade område Årsredovisig Örserumsvike Birgit Fleig Auktoriserad revisor Sustaiability Director birgit.fleig@se.ey.com 19 september 2005 1 2 Årsredovisigslage och god redovisigssed Föroreade område

Läs mer

FÖRVAL TNINGSINFORMA TION FIAB AKTIEBOLAG. arg nr 556641-0048 ÅRS- REDOVISNING

FÖRVAL TNINGSINFORMA TION FIAB AKTIEBOLAG. arg nr 556641-0048 ÅRS- REDOVISNING -- FÖRVAL TNINGSINFRMA TIN FIAB AKTIEBLAG arg r 556641-0048 ÅRS- REDVISNING 2004 Styrelse för Förvaltigsiformatio FIAB Aktiebolag får härmed avge årsredovisig för räkeskapsåret 2004-01-0l -- 2004-12-31.

Läs mer

Programmering Emme-makro rvinst_ic.mac version 2

Programmering Emme-makro rvinst_ic.mac version 2 Uppdragsr: 10109320 2008-08-27 Seh Svalgård PM Programmerig Emme-makro rvis_ic.mac versio 2 Iehållsföreckig Förusäigar...2 Beräkigsuryck...2 Daabaser...4 Marisplaser...4 Aropsparamerar...6 Udaa...6 L:\705x\_SAMSAM\3_Dokume\36_PM\PM

Läs mer

D 45. Orderkvantiteter i kanbansystem. 1 Kanbansystem med två kort. Handbok i materialstyrning - Del D Bestämning av orderkvantiteter

D 45. Orderkvantiteter i kanbansystem. 1 Kanbansystem med två kort. Handbok i materialstyrning - Del D Bestämning av orderkvantiteter Hadbok materalstyrg - Del D Bestämg av orderkvatteter D 45 Orderkvatteter kabasystem grupp av materalstyrgsmetoder karakterseras av att behov av materal som uppstår hos e förbrukade ehet mer eller mdre

Läs mer

Fakturering & Kundreskontra

Fakturering & Kundreskontra Fakturering & Kundreskontra Generellt 2 Fakturering 4 Kundreskontra 9 Betalning från kund 11 Räntefakturahantering 14 Sida 1 Generellt Nedan beskrivs vad som måste vara upplagt, innan fakturering mm kan

Läs mer

Familje- juridik Här är dina rättigheter. Bostad& fastighet. Sambo eller gift? Sambo eller gift? Privata Affärers serie om. Del 3

Familje- juridik Här är dina rättigheter. Bostad& fastighet. Sambo eller gift? Sambo eller gift? Privata Affärers serie om. Del 3 Äkteskap& samboförhållade Huvudregel eligt sambolage är att bostad och bohag, som skaffats för Är i ekoomiskt jämställda, det vill säga har ugefär lika stora skulder eller tillgågar, har det kaske ite

Läs mer

Handledning för Fristående Svefaktura

Handledning för Fristående Svefaktura Handledning för Fristående Svefaktura Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-07-12 Exder Fristående Svefaktura Sida 2 av 20 Innehållsförteckning

Läs mer

Design mönster. n n n n n n. Command Active object Template method Strategy Facade Mediator

Design mönster. n n n n n n. Command Active object Template method Strategy Facade Mediator Desig möster Desig möster Commad Active object Template method Strategy Facade Mediator Commad Ett av de eklaste desig möstre Me också mycket avädbart Ett grässitt med e metod Comm ad do()

Läs mer

Tentamen i Statistik, STA A13 Deltentamen 2, 5p 20 januari 2007, kl. 09.00-13.00

Tentamen i Statistik, STA A13 Deltentamen 2, 5p 20 januari 2007, kl. 09.00-13.00 0.01.007 Tetame i Statistik, STA A13 Deltetame, 5p 0 jauari 007, kl. 09.00-13.00 Tillåta hjälpmedel: Bifogad formel- och tabellsamlig (skall retureras) samt miiräkare. Asvarig lärare: Haah Hall Övrigt:

Läs mer

Orderkvantiteter vid begränsningar av antal order per år

Orderkvantiteter vid begränsningar av antal order per år Hadbok materalstyrg - Del D Bestämg av orderkvatteter D 64 Orderkvatteter vd begräsgar av atal order per år Olka så kallade partformgsmetoder aväds som uderlag för beslut rörade val av lämplg orderkvattet

Läs mer

Tentamen i Matematisk statistik för V2 den 28 maj 2010

Tentamen i Matematisk statistik för V2 den 28 maj 2010 Tetame i Matematisk statistik för V de 8 maj 00 Uppgift : E kortlek består av 5 kort. Dessa delas i i färger: 3 hjärter, 3 ruter, 3 spader och 3 klöver. Kortleke iehåller damer, e i varje färg. Ata att

Läs mer

Lärarhandledning Att bli kvitt virus och snuva - När Lisa blev av med förkylningen

Lärarhandledning Att bli kvitt virus och snuva - När Lisa blev av med förkylningen Lärarhadledig Att bli kvitt virus och suva - När Lisa blev av med förkylige För ytterligare iformatio kotakta projektledare: Charlotte.Kristiasso@phs.ki.se 1 Iledig Atibiotikaresistes är ett växade problem

Läs mer

Intervallskattning. c 2005 Eric Järpe Högskolan i Halmstad. Antag att vi har ett stickprov x 1,..., x n på X som vi vet är N(µ, σ) men vi vet ej

Intervallskattning. c 2005 Eric Järpe Högskolan i Halmstad. Antag att vi har ett stickprov x 1,..., x n på X som vi vet är N(µ, σ) men vi vet ej Itervallskattig c 005 Eric Järpe Högskola i Halmstad Atag att vi har ett stickprov x,..., x på X som vi vet är Nµ, σ me vi vet ej värdet av µ = EX. Då ka vi beräka x, vvr skattig av µ. För att få reda

Läs mer

Tentamen i Statistik STG A01 (12 hp) 5 mars 2010, kl. 08.15 13.15

Tentamen i Statistik STG A01 (12 hp) 5 mars 2010, kl. 08.15 13.15 Karlstads uiversitet Fakultete för ekoomi, kommuikatio och IT Statistik Tetame i Statistik STG A0 ( hp) 5 mars 00, kl. 08.5 3.5 Tillåta hjälpmedel: Bifogad formel- och tabellsamlig (skall retureras) samt

Läs mer

ÅRSSKIFTE Pyramid Business Studio

ÅRSSKIFTE Pyramid Business Studio ÅRSSKIFTE Pyramid Business Studio 2 december 2004 Memo för årsskifte Pyramid Business Studio Denna sammanställning innehåller de vanligast förekommande frågorna inför och efter årsskiftet och redovisar

Läs mer

TMS136: Dataanalys och statistik Tentamen 2013-10-26 med lösningar

TMS136: Dataanalys och statistik Tentamen 2013-10-26 med lösningar TMS36: Dataaalys och statistik Tetame 03-0-6 med lösigar Examiator och jour: Mattias Sude, tel. 0730 79 9 79 Hjälpmedel: Chalmersgodkäd räkare och formelsamlig formelsamlig delas ut med teta). Betygsgräser:

Läs mer

Bruksanvisning. Persondator VGN-S-serien

Bruksanvisning. Persondator VGN-S-serien Bruksavisig Persodator VG-S-serie 2 Iehåll Ia du börjar aväda dator...6 För käedom...6 EERGY STAR...7 Dokumetatio...8 Ergoomisk iformatio...11 Komma igåg...13 Om idikatorlampora...14 Asluta dator till

Läs mer

Extrem prestanda Nu utan BPA UPPLEV DEN FANTASTISKA STYRKAN HOS VÅRA BPA-FRIA PRODUKTER

Extrem prestanda Nu utan BPA UPPLEV DEN FANTASTISKA STYRKAN HOS VÅRA BPA-FRIA PRODUKTER Extrem prestada Nu uta BPA UPPLEV DEN FANTASTISKA STYRKAN HOS VÅRA BPA-FRIA PRODUKTER Formar för kall och varm mat BPA-fritt kommersiellt produktsortimet för livsmedelsservice Rubbermaid Commercial har

Läs mer

INNEHÅLL SÄKERHETSINSTRUKTIONER CONTENTS. Säkerhetsinstruktioner 3. n n n n n

INNEHÅLL SÄKERHETSINSTRUKTIONER CONTENTS. Säkerhetsinstruktioner 3. n n n n n BRUKSANVISNING INNEHÅLL CONTENTS SÄKERHETSINSTRUKTIONER Säkerhetsistruktioer 3 Frotpaeles kappar 4-5 Fjärrkotroll 6-7 Källmey 8-9 Radioläge 10-11 Uppspelig 12-13 Iställigar 14-25 EQ-mey 26-27 Specifikatioer

Läs mer

Tentamen i Statistik, STA A10 och STA A13 (9 poäng) 26 mars 2004, klockan

Tentamen i Statistik, STA A10 och STA A13 (9 poäng) 26 mars 2004, klockan Karlstads uiversitet Istitutioe för iformatiostekologi Avdelige för Statistik Tetame i Statistik, STA A10 och STA A13 (9 poäg) 6 mars 004, klocka 14.00-19.00 Tillåta hjälpmedel: Bifogad formelsamlig (med

Läs mer

Utskrifter. Stäng fönstret Inventering.

Utskrifter. Stäng fönstret Inventering. På detta sätt kan du påverka hur Inventeringsunderlaget kommer att se ut. Om du behåller markeringen Ingen skrivs bara artikelns Artikelnummer ut på listan, alltså ingen Benämning. Om du inte vill ha ut

Läs mer

Stat. teori gk, ht 2006, JW F13 HYPOTESPRÖVNING (NCT ) Ordlista till NCT

Stat. teori gk, ht 2006, JW F13 HYPOTESPRÖVNING (NCT ) Ordlista till NCT Stat. teori gk, ht 2006, JW F13 HYPOTESPRÖVNING (NCT 10.1-10.3) Ordlista till NCT Hypothesis testig Null hypothesis Alterative hypothesis Simple / composite Oe-sided /two-sided Reject Test statistic Type

Läs mer

Kundfakturering i Agresso Uppdaterad 2013-01-14

Kundfakturering i Agresso Uppdaterad 2013-01-14 Kundfakturering i Agresso Uppdaterad 2013-01-14 Innehållsförteckning 1. Registrering av försäljningsorder... 1 Flik 1 - Order...2 Flik 2 - Faktura...3 Flik 3 - Leverans...4 Flik 4 - Detaljer...4 2. Internfakturering

Läs mer

Kundkategorier Klicka på Kundkategorier.

Kundkategorier Klicka på Kundkategorier. överkurs denna översta del kan överhoppas Genom att markera rutan Markören går vidare till rabattkolumnen bestämmer du hur markören ska förflytta sig när du trycker på (enter)-tangenten efter det att du

Läs mer

a utsöndring b upptagning c matspjälkning d cirkulation

a utsöndring b upptagning c matspjälkning d cirkulation I levade varelser bryts stora och sammasatta molekyler ed till små och ekla molekyler. Vad kallas dea process? S02_01 a utsödrig b upptagig c matspjälkig d cirkulatio S042009 Kalle hade ifluesa. Ha spelade

Läs mer

Visst kan man faktorisera x 4 + 1

Visst kan man faktorisera x 4 + 1 Visst ka ma faktorisera + 1 Per-Eskil Persso Faktoriserig av polyomuttryck har alltid utgjort e svår del av algebra. Reda i slutet av grudskola möter elever i regel dea omvädig till multiplikatio med hjälp

Läs mer

Tentamen Metod C vid Uppsala universitet, , kl

Tentamen Metod C vid Uppsala universitet, , kl Tetame Metod C vid Uppsala uiversitet, 160331, kl. 08.00 12.00 Avisigar Av rättigspraktiska skäl skall var och e av de tre huvudfrågora besvaras på separata pappersark. Börja alltså på ett ytt pappersark

Läs mer

Teknisk Handbok Smart Call 950i

Teknisk Handbok Smart Call 950i Tekisk Hadbok Smart Call 950i Versio 2.15 2 Obs! Mist 12 V vid alla apparater, vid full belastig 1 Revisioshistorik Versio Datum Amärkig 2.15 2004-03-04 730 Larmupprepigsblockerigstid 3 Obs! Mist 12 V

Läs mer

DELRAPPORT LÖNEKARTLÄGGNING

DELRAPPORT LÖNEKARTLÄGGNING DELRAPPORT LÖNEKARTLÄGGNING Lika arbete 2013-2014 Persoalehete 2014-12-08 Dr. P 2014/289 1 Iledig Diskrimierigslage (DL) föreskriver att löekartläggig ska geomföras vart tredje år i syfte att upptäcka,

Läs mer

Persondator VGN-A-serien / VGN-FS-serien

Persondator VGN-A-serien / VGN-FS-serien Bruksavisig Persodator VG-A-serie / VG-FS-serie 2 Iehåll Ia du börjar aväda dator...6 För käedom...6 EERGY STAR...7 Dokumetatio...8 Ergoomisk iformatio...11 Komma igåg...13 Om idikatorlampora...14 Asluta

Läs mer

Försöket med trängselskatt

Försöket med trängselskatt STATISTISKA CENTRALBYRÅN m 1(5). Nilo Trägelkatt Förlag frå Ehete för pritatitik Ehete för pritatitik förelår att å kallad trägelkatt ka täcka i KI frå och med idex aveede jauari 26. Trägelkatte ave då

Läs mer

BRUKS- OCH SERVICEANVISNINGAR FÖR CENTRALENHET MODELL A Fig 1 Fig 2 Samtliga delar av städutrustige i fig. 2 igår ej som stadard i varje leveras. CENTRALENHET STÄDUTRUSTNING 1) Fastspäigsaordig A) Slagmuff

Läs mer

Marknaden för PPM-förvaltning

Marknaden för PPM-förvaltning Nu är goda PPM- I dag fis det måga företag som vill placera dia PPM-pegar. Me du ska vara försiktig ofta kostar det mer ä det smakar. Markade för PPM-förvaltig har vuxit kraftigt det seaste året. Nu fis

Läs mer

god stiftelsepraxis www.saatiopalvelu.fi

god stiftelsepraxis www.saatiopalvelu.fi god stiftelsepraxis SÄÄTIÖIDEN JA RAHASTOJEN NEUVOTTELUKUNTA RY DELEGATIONEN FÖR STIFTELSER OCH FONDER RF www.saatiopalvelu.fi 1 Cotets God stiftelsepraxis 1 Iledig 3 2 God stiftelsepraxis 3 Stipedier

Läs mer

Induktion och Binomialsatsen. Vi fortsätter att visa hur matematiska påståenden bevisas med induktion.

Induktion och Binomialsatsen. Vi fortsätter att visa hur matematiska påståenden bevisas med induktion. Idutio och Biomialsatse Vi fortsätter att visa hur matematisa påståede bevisas med idutio. Defiitio. ( )! = ( över ).!( )! Betydelse av talet studeras seare. Med idutio a vi u visa SATS (Biomialsatse).

Läs mer

Avtalet End user software licence agreement skall gälla, och finns att läsa på VAIO Info Centre.

Avtalet End user software licence agreement skall gälla, och finns att läsa på VAIO Info Centre. Läs detta först Läs detta först För käedom Dea produkt iehåller dels programvara som ägs av Soy och dels programvara uder lices frå tredje part. Avädig av såda programvara skall ske eligt villkore i det

Läs mer

Arbetsgång för Husarbete

Arbetsgång för Husarbete Arbetsgång för Husarbete Riksdagen har beslutat om nya regler för dig som utför rot- och rutarbete. Det innebär att du måste lämna fler uppgifter än tidigare till Skatteverket för att få utbetalning för

Läs mer

Finansiell ekonomi Föreläsning 2

Finansiell ekonomi Föreläsning 2 Fiasiell ekoomi Föeläsig 2 Fö alla ivesteigsbeslut gälle: Om ytta > Kostad Geomfö ivesteige Om Kostad > ytta Geomfö ite ivesteige Gemesam ehet = pega Vädeig = makadspis om sådat existea (jf. vädet av tid

Läs mer