Ett enklare. sätt att arbeta. XOR Compact 4.0 Demohandledning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ett enklare. sätt att arbeta. XOR Compact 4.0 Demohandledning"

Transkript

1 Ett eklare sätt att arbeta. XOR Compact 4.0 Demohadledig 1

2 Mer ä ordiska företag aväder det reda. Opartiska tester utser det till markades bästa program. Facktidige Mikrodator gör det för tredje året i rad. XOR Compacts framgågar bygger på att programmet är apassat för alla typer av avädare, oavsett förkuskapsivå och datorerfarehet. Det eda som krävs är ret elemetära bokförigskuskaper. Programmet är dessutom extremt kompakt och ryms på e eda diskett, vilket betyder miimala hårdvarukrav. Det är mycket lätt att lära, sabbt, ekelt att hatera och helt utbyggbart i takt med att ditt företags behov växer. Dea diskett med hadledig ger dig möjlighet att i lug och ro utvärdera hur programmet fugerar för just di verksamhet. Du har e måad på dig att provköra programmet som iehåller samtliga moduler av XOR Compact 4.0. Demohadledige fokuserar främst på de valigaste bokförigshädelsera, me du ka själv upptäcka och prova adra fuktioer i systemet. Demoprogrammet är till si fuktio ett s k skarpt program, me med de skillade att det ite accepterar fler ä 50 verifikatioer. Dessutom upphör det att fugera 30 dagar efter istallatiosdatum. Allt som du registrerar uder provkörige ka aturligtvis överföras till det köpta programmet. Hjälpfuktioe uderlättar ditt arbete och du ka är som helst kalla fram de med kappe F1. Du får då all iformatio som du behöver om det fält eller de fuktio du är i. Du är också välkomme att riga XORs försäljigsavdelig för hjälp och iformatio. Sätt igåg direkt - du har allt att via! Iehållsförteckig Istallera Demodiskett... 3 Avistallera XOR Compact 3 Starta XOR Compact Demo... 4 Itroduktio till övigara... 4 Skrivariställig 5 XOR Compact Amorterig av baklå 6 Löeutbetalig med hjälp av mallverifikat 7 Rätta felregistrerig 8 Skriva ut e balasrapport 9 XOR Compact Titta på verifikat i redovisige 11 Titta på reskotraposte 11 Betala e leveratörsfaktura 12 Titta på verifikatet 13 Titta på reskotraposte 13 XOR Compact Skriva ut e faktura 16 Överföra faktura till Reskotra och Redovisig 16 Titta på verifikatet 17 Titta på reskotraposte 17 E kud betalar 18 Titta på verifikatet 19 Titta på reskotraposte 19 XOR Compact 1500 plus Utleveras 22 Visa fakturor 23 XOR Compact Lagerförda artiklar 24 Lagerbokförig 25 Iköp 26 Ileveras av beställd artikel 27 Aalysfuktioe Aalysera checkkotot 29 Beräka periodes soliditet 30 Frågor och Svar Detta är XOR Compact Detta behöver du för att komma igåg

3 Istallera Demodiskett Beskrivige förutsätter att du utför istallatioe frå diskettehet A: samt att du i övrigt uppfyller de krav som fis beskriva uder Detta behöver du. 1. Sätt i XOR Compact istallatiosdiskett i diskettehet A: 2. Klicka på Start i Aktivitetsfältet edtill på skärme. 3. Välj Kör. 4. Skriv A:INSTALL och klicka på OK. Bild 1 E dialogruta visas där du har möjlighet att bestämma var programmet och database ska läggas på di hårddisk. C:\CMDEMO4 är förvalt (se bild 1). 5. Skriv i Ny sökväg om så öskas. 6. Klicka på OK och istallatioe startar. Bekräfta med OK att istallatioe sker frå vald ehet samt bekräfta med OK att du vill bygga programgrupp. Efter istallatioe skall programgruppe XOR Compact Demo fias på ditt skrivbord. I gruppe fis två ikoer (se bild 2). De har följade fuktioer: XOR Compact 4.0 Demo klickar du på för att starta programmet. Du hittar givetvis också XOR Compact uder di programmey. Frågor och Svar är e sammaställig av iformatio och problemlösigar som XOR Compacts supportavdelig har dokumeterat. Här ka du fia svaret på just di fråga! Här fis också am och adresser till vår parters. Bild 2 Avistallera XOR Compact Du ka avistallera programmet geom att välja Lägga till/ta bort program i kotrollpaele. Markera seda XOR Compact 4.0 i programlista och och klicka på lägga till/ta bort kappe. 3

4 Starta XOR Compact Demo 1. Dubbelklicka på ikoe XOR Compact Demo för att starta programmet. Klicka OK i första dialogruta. Företagslista visas (Se bild 3). Här fis edast ett företag upplagt, Övigsbolaget. Du har aturligtvis möjlighet att seare själv registrera ega företag. 2. Dubbelklicka på Övigsbolaget för att öppa företaget. Det första föstret du ser är redovisigsformuläret (Se bild 4). Tips! När marköre står i ett fält som du är osäker på hur du skall fylla i, ka du trycka på F1 tagete. Då visas hjälpiformatio för fältet. Itroduktio till övigara I dea demohadledig arbetar vi med ett fiktivt företag kallat Övigsbolaget, som är e eskild firma. Detta företag aväder XOR Compact 3000 vilket iebär att programmet du har framför dig iehåller alla modulera som ka igå i XOR Compact. Iför varje y fuktio som beskrivs kommer det att ages i vilke modul de igår. Vi kommer att beskriva ågra valiga fuktioer i XOR Compact. Beskrivigara sker med hjälp av ekla exempel på vardagliga affärshädelser. De momet och åtgärder som igår i arbetsgåge beskrivs stegvis med umrerig av momete. Ofta fis det kommetarer och förklarigar till de åtgärder du utför i ett arbetsmomet. I Redovisige fis möjlighet att bokföra verifikat atige i e serie eller låta programmet sortera olika typer av verifikat i separata serier. Övigsbolaget aväder baskotopla 96 och e serie för alla verifikat. Vidare aväder Övigsbolaget både lagerförda artiklar samt lagerbokförig. Detta förklaras ärmare uder Iköp Lager. Övigara bygger på uderlag gjorda uder jauari och februari, så för att få relevata uppgifter bör du age datum i Mars måad eller ställa om di systemklocka till de 3 Mars. Vid alla Bild 3 Bild 4 4

5 tillfälle där demo ager år som 9x, skriver du i det årtal du arbetar i. Om du går igeom övigara i de ordig de preseteras får du sabbt och ekelt e mycket bra iblick i programmet. Om du vill återskapa Övigsbolaget till ursprugsläge - välj : Arkiv-Säkerhetskopierig. Välj Återställig i de övre kombiatiosruta. Age Frå A: Företag , sätt i Demodiskette i A: och klicka på Kopiera. Skrivariställig Ia du går vidare bör du välja skrivare, teckesitt och teckestorlek. Aars kommer du ite att kua skriva ut ifrå programmet. 1. Öppa Arkivmey geom att på meyrade klicka på Arkiv. 2. Klicka på Skrivariställigar. Bild5 Du ser u föstret Skrivariställigar (se bild 5). 3. Klicka på edåt-pil i listruta Skrivare. Du ser u de olika skrivare du har tillgåg till i ditt Widows-system. 4. Dubbelklicka på de skrivare du vill aväda för utskrift i XOR Compact (laserskrivare går utmärkt). 5. Markera ruta Aväd som stadardskrivare. Dea skrivare är u förvald för alla dia utskrifter. 6. Klicka på kappe Teckesitt. 7. Se till att ditt val är Arial Normal och storlek 10. Klicka på OK. Titta på Bredd: Här måste det stå mist 115 tecke för att du skall få ståede utskrifter, eftersom de bredaste rapportera har 115 tecke i bredd. Om värdet är midre, gå i i dialogruta ige och välj e midre storlek på teckesittet. 8. Klicka på Spara och seda på Avsluta. Obs! Kappe Spara är svart ia du sparar, me är du har sparat ädras kappes färg till grå. 5

6 Följade avsitt behadlar redovisigsdele av XOR Compact och motsvarar programpaketet XOR Compact 500. XOR Compact 500 igår alltid i de större modulera. Dags att bokföra När du startat XOR Compact och valt företag (i detta fall Övigsbolaget) kommer du i i formuläret Redovisig. Här registrerar du valiga bokförigstrasaktioer. Du ser i klartext alla koterigar och saldo på kotoa. XOR Compact är ett itegrerat program. När du godkät e affärshädelse skapar de olika försysteme till Redovisige ett verifikat i redovisige. Amorterig av baklå Ditt första verifikat avser amorterig av ett baklå med kr. Pegara tas frå checkkotot. Bokförigsdatum är de 3 mars. Du har formuläret Redovisig på di skärm och marköre står i fältet Datum. Du ser att Serie är A och verifikatiosummer är Age de 9x som bokförigsdatum och bekräfta geom att trycka på Eter. Marköre hamar i kolum Koto. 2. Age kotoummer 2740 och tryck Eter. Texte Reverslå hamar i fältet Kotoam och marköre staar i textfältet. 3. Age text geom att skriva Amorterig, bekräfta med Eter. 4. Age belopp i debetfältet - tryck Eter. Bild 6 5. Motkoto är 1040 (checkkoto). Age kotoummer och bekräfta med Eter. 6. Bekräfta både de föreslaga texte (Amorterig) och beloppet som står i kreditkolume geom att trycka Eter tills marköre står på rad 3 (se bild 6). Verifikatet är u i balas och ka sparas. 7. Tryck på tagete + på det umeriska tagetbordet eller klicka på ikoe Spara. Verifikatet sparas och ett ytt tomt verifikat visas. 6

7 Löeutbetalig med hjälp av mallverifikat Nästa verifikat du skall bokföra avser e löeutbetalig till e aställd (Herik) på totalt kr. Herik fick e löeutbetalig i slutet av februari, då bokades det ett verifikat med både arbetsgivaravgifter och sociala avgifter samt källskatt. För att göra det ekelt för oss dea gåg skall vi aväda det tidigare verifikatet som mall. Som bokförigsdatum ka vi behålla de 3 mars. Du står i ett ytt tomt verifikat och med hjälp av bläddrigspile Föregåede verifikat (se bild 7) klickar du dig bakåt verifikat för verifikat. När du kommer till verifikat r 27 staar du. Detta var Heriks februarilö och du ka se hela koterige. 1. Öppa redigeramey geom att på meyrade klicka på Bild 7 Redigera. Mey fälls ut och du markerar Spara verifikatio som koterig geom att klicka på rade. E dialogruta öppas där du ager Heriks lö som text och sparar det geom att trycka på OK. 2. Klicka u på bläddrigspile Sista Verifikat (Ny) och du är tillbaka på ett ytt tomt verifikat, r Age 9x som datum och bekräfta med Eter. 4. Klicka på edåtpil i fältet Koterig (se bild 8), välj Heriks Lö och tryck på Eter. Nu öppas e y dialogruta. 5. Age i beloppsfältet och tryck Eter. Du hamar i textfältet. 6. Skriv Heriks lö mars som text till verifikatet. Bekräfta allt geom att klicka på OK. Nu läggs hela verifikatet ut koterat på samma sätt som tidigare, me med de belopp som gäller för Marslöe. 7. Verifikatet är klart och du ka Spara det. Alla tidigare gjorda verifikat ka avädas som uderlag för mallverifikat. Bild 8 7

8 Rätta felregistrerig Du har hittat ett fel!!! Ige fara - så här rättar du e felbokig. När Övigsbolaget bokförde ett iköp i börja av mars agavs det att betalige gjordes mot kassa. Detta var fel. Betalige gjordes med check. Du har formuläret Redovisig öppet och iställt för registrerig av ytt verifikat. Det första du skall göra är att ta fram det felaktiga verifikatet, vilket har ummer Skriv i siffra 35 i fältet Ver Nr, tryck Eter. Du står u på verifikat r Klicka på siffra 3 på rad 3 så att hela rade blir markerad. 3. Tryck på tagete Delete. Du får e kotrollfråga om du vill stryka rade. 4. Klicka på JA för att bekräfta. Rad r 3 blir överstruke och du ser att verifikatet hamar i obalas (differes på 450 kr). Du ka ite läma verifikatet förrä du har balaserat det. 5. Klicka i kotofältet på Rad Age koto 1040, tryck på Eter tills rade är klar och du står på rad 5. Du ser u att de ya rade blir uderstruke och att verifikatet balaserar. 7. Spara verifikatet. Bild 9 Klicka på bläddrigspile Föregåede verifikat för att se det verifikat du yss sparade. I textfältet är datum för ädrige ifogad (se bild 9). Tips! I Kotolista ser du hela tide seaste och uppdaterade saldot för kotot. På statusrade ser du också det seaste och uppdaterade resultatet för företaget, efter varje sparad verifikatio. 8

9 Skriva ut e balasrapport Formuläret Redovisig är aktivt. 1. Klicka på iko r 4 frå väster räkat. Bild 10 Utskriftscetrale visas. Här beställer du alla utskrifter frå systemet. 2. Välj BALANSRAPPORT BAS 96 BFL (Bokförigslage) geom att klicka på de så de blir markerad. Sätt Period till 9x-01-9x-03 (se bild 10). 3. Klicka på kappe Bildskärm i kolume till höger. Du får u upp Balasrapporte på skärme. Vi skall u titta på e fiess i systemet. Det går ämlige att ta fram e huvudbok på varje koto i Balasräkige. 4. Klicka på koto 1040 Checkkotot så att rade blir markerad. Dubbelklicka seda på rade. Du får u upp e huvudbok på kotot och har möjlighet att stämma av kotot (se bild 11). Varje rad i de ya lista går att dubbelklicka på, för att se hur hela verifikatet där rade igår är koterat. Tips! Om du istället valt Skriv ut u i Utskriftscetrale hade du fått ut Balasrapporte på di valda skrivare. När du tittat färdigt, avsluta och återgå till Redovisigsformuläret. Bild 11 9

10 Följade avsitt behadlar Leveratörsreskotra i XOR Compact och igår i programpaket XOR Compact 750 som givetvis också iehåller Redovisige. Detta programpaket (750) igår alltid i de följade modulera (1500, 3000). Boka e leveratörsfaktura 1. Öppa mey Program geom att klicka på de. 2. Klicka på Leveratörsreskotra och välj Leveratörsbokig. Formuläret Lev. Bokig öppas (se bild 12). Du skall u boka e faktura frå TS Grossiste på kr. Fakturadatum är de 3 mars och fakturaummer Marköre står i fältet Lev Id och du kommer att söka fram leveratöre på has am. 3. Tryck Eter två gåger så att marköre flyttas till fältet Nam. Du vet att leveratöre heter TS Grossiste. 4. Skriv TS i fältet am och låt gågertecket vara kvar efter TS. Har tecket försvuit, sätt dit det ige efter TS geom att trycka på gågertagete. 5. Tryck på Page Dow och du får upp första träffe. Där kom vår leveratör fram. Du ka bläddra mella träffara med Page Up - Page Dow. 6. Tryck på Eter så flyttas marköre till fältet Lev. Fakt. Nr. 7. Age 4563 som är vår leveratörs fakturaummer. Bild Tryck Eter, age fakturadatum i fältet Bokf. dag (9x-03-03). 9. Tryck Eter och bekräfta uppgiftera tills du hamar i fältet Fakt. Belopp. 10. Age fakturas totala belopp, 8600, tryck Eter. 11. Kotrollera att momse är rätt räkad, 1.720:-. Bekräfta geom att trycka på Eter. 10

11 Nu läggs de två första koterigsradera ut och marköre står på rad 3. XOR Compact föreslår 4010 som koto för varuiköp då detta agivits på leveratöre. Du ka kyta ett aat koto till leveratöre eller age ett aat u. 12. Behåll koto 4010 och tryck Eter. 13. Bekräfta både text och belopp geom att trycka Eter tills du står på rad 4. Koterige är i balas och du ka Spara (se bild 13). Lägst upp till höger, efter leveratörsfakturas löpr, ser du vilket verifikatsr. faktura kommer att få i redovisige, dvs r Klicka på Spara ikoe eller plus (+)-tagete. Klicka därefter på de edre av Stäg-ikoera uppe till höger. Välj de edre stäg kappe, aars avslutas programmet. Formuläret stägs och du är åter i Redovisige. Bild 13 Titta på verifikat i redovisige När du sparade Leveratörsbokige skapades ett verifikat i Redovisige. Du skall u titta på detta. Du står i redovisige med ett ytt tomt verifikat framme, r A Klicka på Föregåede verifikat. Här visas leveratörsfaktura koterad och klar. I textfältet ser du vilket löpr de har och frå vem dea faktura kommer (Se bild 14). Titta på reskotraposte 1. Öppa mey Program. Välj Leveratörsreskotra - Reskotra. 2. Dubbelklicka på leveratöre TS Grossiste. Bild 14 Reskotraiformatioe visas. För ytterligare iformatio om fuktioer i dea bild, hävisas till Fakurerigsavsittet Reskotra. När du är klar, avsluta och återgå till formuläret Redovisig. 11

12 Betala e leveratörsfaktura E faktura frå vår leveratör Åstorps Lidareverkstad med löpr skall betalas. De är på beloppet 563 kr och betalas kotat. 1. Öppa mey Program och välj Leveratörsreskotra - Utbetaligar. Formuläret Utbetaligar visas. Marköre står i fältet Bet. Dag med dages datum valt. 2. Klicka på kappe Visa obetalda poster. I övre dele av formuläret ser du u alla obetalda leveratörsfakturor. Sätt betaldag till 9x Kotrollera att koto är 1010, om ite, ädra till detta eftersom vi betalar dea faktura kotat (se bild 15). Du ka hämta fram rätt faktura på måga olika sätt. Du ser de i lista så i detta fall räcker det med att du dubbelklickar på poste Åstorps Lidareverkstad med löpr Bild Dubbelklicka på poste. E dialogruta öppas och frågar om hela beloppet skall betalas. Du ka ädra beloppet och hatera differese på olika sätt eller göra e delbetalig samt läma ett meddelade till betaligsmottagare. 5. Godkä 563:- och bekräfta geom att klicka på OK. Faktura flyttas till edre ruta, till Betalig (se bild 16). Du betalar edast dea faktura vid detta tillfälle. Du skall därför spara betalige. Ia du gör detta, lägg märke till att du ser vilket verifikat dea betalig kommer att skapa i redovisige. Lägst upp till höger ser du att betalige kommer att få verifikatr A Spara verifikatet geom att klicka på Spara ikoe. E dialogruta visas med e kotrollfråga om du vill göra betalige mauellt. Bild 16 12

13 7. Klicka på JA-kappe. 8. Svara äve JA på ästa kotrollfråga. Redovisig och Reskotra uppdateras är du sparar. E y dialogruta öppas och du har möjlighet att skriva ut e betaligsorder/översikt om du vill. Betalige är u klar och du ka läma Utbetaligar geom att stäga föstret. XOR Compact bygger på att du i ormala fall aväder dig av de tjäster som bak och postgirocetralera tillhadahåller avseede bevakig och betalig av leveratörsfakturor. Du har då e lite aa arbetsgåg som beskrivs igåede i programmets maualer. Bild 17 Titta på verifikatet När du sparade Leveratörsbetalige skapades ett verifikat i redovisige. Du skall u titta på detta. Du står i redovisige med ett ytt tomt verifikat framme. 1. Klicka på bläddrigskappe Föregåede verifikat. Här visas betalige koterad och klar. I textfältet ser du vem du betalt och vilket löpr de har (se bild 17). Titta på reskotraposte 1. Öppa mey Program. 2. Välj Leveratörsreskotra - Reskotra. 3. Dubbelklicka på leveratöre Åstorps Lidareverkstad. Reskotraiformatioe visas. Om du klickar på Visa Verifikat visas hela bokige för de reskotrapost som är markerad (se bild 18). 4. När du är klar, Avsluta och återgå till formuläret Redovisig. Bild 18 13

14 Följade avsitt behadlar Fakturerig, Kudreskotra och Orderhaterig i XOR Compact och igår i programpaket XOR Compact 1500 som också iehåller de tidigare geomgåga delara Redovisig och Leveratörsreskotra. Vid geomgåg kommer äve vissa fuktioer som igår i programpaket 3000 (Lagerhaterig) att visas. Dessa markeras geom kursiv stil. Skapa e faktura 1. Öppa mey Program geom att klicka på de. 2. Klicka på Kudfakturerig och därefter på Fakturerig. Nu visas formuläret Kudfakturerig. Du skall fakturera företaget Tures Pallidustri 1 st alumiiumdörr med artikelr 1000 (artikel är lagerförd) och 2 st upphägigsfäste (fis ej som artikel). Marköre står i fältet Kud Id (se bild 19). 3. Klicka på kappe direkt till höger om fältet Kud Id så öppas dialogruta Söka persoer. 4. Klicka på kappe Sök. Nu visas alla ilagda kuder i kudr. ordig. Lägg märke till att du ka sortera om lista geom att klicka i huvudet på de olika kolumera. Om du t ex klickar på Nam e gåg sorteras alla kuder i bokstavsordig frå a-ö. Ett ytt klick i fältet och ordige blir ö-a. Testa gära fuktioe på fler fält och ställe i XOR Compact. Om du dessutom klickar med höger muskapp i e såda här listbox öppas e mey som ger dig ytterligare möjligheter att spara, skriva ut eller kopiera på e mägd olika sätt. 5. Välj Tures Pallidustri geom att dubbelklicka på de. Alla stadarduppgifter om kude läggs i i faktura och marköre står i fältet Art. Id. Fakturadag bör var 9x I listruta ere till väster ser du alla ilagda artiklar. Bild 19 14

15 1. Välj artikel 1000 geom att dubbelklicka på de. Bild 20 Lägg märke till att dispoibelt atal är Age 1 st i mägd och tryck Eter. Om du u klickar med höger muskapp på dea rad får du fram e leveraspla över artikel. Du ka se kommade ut- och ileveraser, stäg föstret är du tittat färdigt (se bild 20). 3. Tryck på Eter tills du bekräftat totalbeloppet och står på rad 2. Lägg märke till att Disp Atal sjök frå 9 till 8. Om du valt fel artikel, klicka på radsiffra för de felaktiga artikel, så att rade blir markerad. Tryck därefter på Delete och välj y artikel. Nu skall vi fakturera de två upphägigsfästea som alltså ite fis upplagda som artikel. 4. Tryck Eter så att marköre lämar fältet Art. Id och hamar i Beämigsfältet. 5. Skriv i Upphägigsfäste och tryck Eter. 6. Age mägd 2, tryck Eter. 7. Age ehet ST, tryck Eter. 8. Age pris per styck till 80 och tryck Eter. 9. Bekräfta totalbeloppet geom e Eter-tryckig. Om du ite ager ågot speciellt försäljigskoto för de här fakturarade kommer systemet att välja koto 3050 (hämtas frå Reserverade koto). Du har möjlighet att själv välja aat koto geom att klicka på m-kappe, är du befier dig i beloppsfältet för fakturarade. Du står u på rad tre och är färdig med faktura till Tures Pallidustri (se bild 21). Du ka skriva ut faktura direkt geom att klicka på Skriv ut eller väta och skriva ut alla fakturor samtidigt. Välj att väta med utskrift och spara faktura geom att klicka på Spara ikoe. Bild 21 15

16 Skriva ut e faktura Du skall u skriva ut de faktura du yss skapade. 1. Öppa mey Program. 2. Välj Kudfakturerig och seda Hatera fakturor. Nu öppas föstret Hatera fakturor (se bild 22). Här fis alla iregistrerade fakturor som äu ite skrivits ut och överförts till Reskotra och Redovisig. Faktura till Tures Pallidustri är de eda som fis just u. De har status Ej utskrive och du skall u skriva ut de. 3. Klicka på kappe Skriv ut ej utskriva poster. Bilde ädras u till Utskriftscetrale (se bild 23). Kotrollera att fältet Destiatio har de skrivare som är di fakturaskrivare (laser går utmärkt). 4. Klicka på Skriv ut u. Bild 22 Svara JA om fråga Ädra fakturadatum. visas. 5. När utskrifte av faktura är klar, klicka på kappe Avsluta. Formuläret Hatera fakturor visas åter. Statuse för di faktura har ädrats till utskrive. Edast utskriva fakturor visas. I fältet Status ka du ädra så att du ser alla eller göra adra urval. Överföra faktura till Reskotra och Redovisig Äu har reskotra och redovisig ite uppdaterats med di faktura. Det skall ske u. Du står kvar i Hatera fakturor och ka se di utskriva faktura. 1. Markera faktura geom att klicka på de. Bild 23 16

17 2. Klicka på Överför markerade till Reskotra. Du får e kotrollfråga om du vill spara faktura för statistik. 3. Spara faktura geom att klicka på JA. Faktura har u fått status Överförd och fis u tillgäglig för statistik. Faktura fis kvar i ditt system och ka hämtas fram ige. De går att skriva ut, me ka ej ädras. Faktura är u också ett verifikat i redovisige samt fis som e reskotrapost på kude Tures Pallidustri. Bild 24 Titta på verifikatet 1. Välj Avsluta på formuläret Hatera fakturor. 2. Avsluta alla adra evetuellt öppa föster tills du har Redovisigsformuläret öppet. Du står u på ett ytt tomt verifikat. 3. Klicka på bläddrigskappe Föregåede verifikat. Här visas faktura koterad och klar (se bild 24). Lägg märke till att i textfältet ser du fakturaummer och kudam. Dessutom visas de koterigar som skapats av XOR Compact. Titta på reskotraposte 1. Öppa mey Program. 2. Välj Kudreskotra - Reskotra. 3. Dubbelklicka på kude Tures Pallidustri. Reskotraiformatioe visas. Som sista post ser du faktura du yss gjort (se bild 25). Om du klickar på Visa Verifikat visas hela bokige för de reskotrapost som är markerad. Du ka också dubbelklicka på e reskotrapost av type FA. Då ser du vilka fakturarader som igår i faktura. När du är klar, Avsluta och återgå till formuläret Redovisig. Bild 25 17

18 E kud betalar Vi har via Bakgirot fått besked att kude IKEA betalt vår faktura med r på totalt kr. Du skall u registrera dea ibetalig. 1. Öppa mey Program och välj Kudreskotra - Ibetaligar. Formuläret Ibetaligar visas och du käer ataglige ige formuläret frå Utbetaligar. Marköre står i fältet Bet. Dag. 2. Age 9x som betaligsdag. 3. Kotrollera att Kotot 1040 är valt (bakgiro), om ite, age detta (se bild 26). I övre dele av dialogruta ser du alla fakturor som har förfallit t o m betaldages datum. Om du klickar på kappe Visa obetalda poster ser du alla obetalda fakturor. 4. Markera faktura till IKEA geom att klicka på de. 5. Dubbelklicka på de markerade faktura. E dialogruta öppas och frågar om hela beloppet betalats. Du ka ädra beloppet och hatera differese på olika sätt eller registrera e delbetalig. 6. Godkä 8.656:- och bekräfta geom att klicka på OK. Faktura förs u till edre listruta för registrerig av betalige samt uppdaterig av reskotra och redovisig. Detta sker i och med att poste sparas. Bild Spara geom att klicka på Spara ikoe. 8. Du får e kotrollfråga, Svara JA. 9. Avsluta och återgå till Redovisigsformuläret. 18

19 Titta på verifikatet Du står u på ett ytt tomt verifikat i redovisige, r Klicka på bläddrigskappe Föregåede verifikat. Här visas betalige koterad och klar (se bild 27). Lägg märke till att du i textfältet ser att det är e betalig (BE) av faktura (FA980003) samt kudes am. Dessutom visas de koterigar som skapats av XOR Compact. Titta på reskotraposte 1. Öppa mey Program. 2. Välj Kudreskotra - Reskotra. 3. Dubbelklicka på kude IKEA. Bild 27 Reskotraiformatioe visas (se bild 28). Som sista post ser du faktura du yss registrerade betalige för. Om du klickar på Visa Verifikat visas hela bokige för de reskotrapost som är markerad. 4. När du är klar, Avsluta och återgå till formuläret Redovisig. Bild 28 19

20 Skapa e order Att registrera e order går i stort till på samma sätt som att skapa e faktura. Order ligger som uderlag för utleveraser. När e utleveras bekräftas och sparas omvadlas order till e fakturapost. Dea behadlas på samma sätt som e sparad faktura avseede utskrift och överförig till redovisige. Orderhaterige är e plusfuktio i XOR Compact Öppa mey Program geom att klicka på de. 2. Klicka på Offert/Order och därefter på Offert/Order. Nu visas formuläret Offert/Order. Du ska skapa e order till Gekås Lagerförsäljig på 1 st säkerhetsgaller med artikelr Marköre står i fältet Kud Id (se bild 29). 3. Klicka på kappe direkt till höger om fältet Kud Id, då öppas dialogruta Söka persoer (se bild 30). 4. Klicka på kappe SÖK. Nu visas alla ilagda kuder i kudr. ordig. Lägg märke till att du ka sortera om lista geom att klicka i huvudet på de olika kolumera. Om du t ex klickar på Nam e gåg sorteras alla kuder i bokstavsordig frå a-ö. Ett ytt klick i fältet och ordige blir ö-a. Testa gära fuktioe på fler fält och ställe i XOR Compact. Höger muskapp ger samma möjligheter som tidigare beskrivits. 5. Välj Gekås Lagerförsäljig geom att dubbelklicka på de. Alla stadarduppgifter om kude läggs i i order och marköre står i fältet Lev. dag. Låt Leverasdag vara samma datum som Orderdag (9x-03-03). Det går att seare söka, sortera och leverera ut order per leverasdag. 6. Age leverasdag och tryck Eter. Marköre hamar i fältet Art. Id. I listruta ere till väster ser du alla ilagda artiklar. Bild 29 Bild 30 20

21 Bild Välj artikel 1002 geom att atige skriva i 1002 i Art. Nr. fältet samt trycka Eter, eller scrolla fram artikel i artikellista och dubbelklicka på de. Lägg märke till att det pris du ser i prisfältet är priset på de prislista som kude är kopplad till. Du ka alltid förädra priset är du registrerar order/fakturor. 7. Age 1 st i mägd, tryck på Eter tills du bekräftat totalbeloppet och står på rad Om du valt fel artikel, klicka på radsiffra för de felaktiga artikel så att rade blir markerad. Tryck därefter på Delete, och välj y artikel. Du står u på rad två och order är färdigregistrerad. Det går givetvis bra att precis som vid fakturerig lägga till rea textrader eller textrader som skall faktureras. Du har u e färdig order till Gekås Lagerförsäljig på 1 st säkerhetsgaller (se bild 31). Du ka välja att skriva ut e orderbekräftelse direkt geom att klicka på Skriv ut kappe eller väta och skriva ut orderbekräftelser via utskriftscetrale. Olika former av plocksedlar/listor och följesedlar ka också skrivas ut frå Utskriftscetrale. 9. Gör e utskrift om du vill och spara seda order geom att klicka på Spara ikoe. 10. När du är klar, Avsluta och återgå till formuläret Redovisig. 21

22 Utleveras Vi täker oss u att det är dags att leverera order till Gekås. Följade haterig är e beskrivig av hur utleverase ka ske. Vi förutsätter att vi fått besked om att order ligger färdig för leveras, hela order levereras och vätar bara på att följesedel ska skapas för att gå med leverase. 1. Öppa mey Program. 2. Välj Offert/Order och seda Utleveras. Nu öppas föstret Utleveras (se bild 32). Här fis alla iregistrerade order som äu ite levererats och omvadlats till fakturor. Order till Gekås ser du blad adra order i de övre listboxe. Statusfältet är ställt till Alla, dvs alla order visas. Geom olika urval går det att sortera fram precis de eller de ordrar ma öskar och här fugerar också höger muskapp. 3. Markera order till Gekås och dubbelklicka på de. I de udre listboxe visas u alla orderrader som igår i order (se bild 33). I detta fall ska allt levereras. Det fis också möjligheter för delleveraser och att skapa restorder. 4. Tryck på kappe Leverera. Bild 32 E dialogruta öppas och frågar om e följesedel skall skrivas ut. 5. Klicka på JA om du vill få ut e följesedel. Order är u levererad och omvadlad frå order till faktura. Följesedel ka bipackas godset och leveras ka ske. 6. Tryck på Avsluta och återgå till Redovisigsformuläret. Bild 33 22

23 Visa fakturor Låt oss ta och titta på de faktura som just skapats med order som uderlag. 1. Öppa mey Program geom att klicka på de. 2. Klicka på Kudfakturerig och därefter på Fakturerig. Nu visas formuläret Kudfakturerig och ett tomt uderlag, med r Klicka på ikoe Hatera fakturor. Nu öppas föstret Hatera fakturor (se bild 34). Här ka fias tidigare iregistrerade ej överförda fakturor samt ordrar som omvadlats till fakturor. Som sista post i lista fis vår order, u som e fakturapost. 4. Dubbelklicka på Fakturaposte. Bild 34 Kudfakturerigsföstret öppas och du ser faktura på skärme (se bild 35). Det fis möjlighet att lägga till ytterligare poster eller på aat sätt redigera i faktura. Om du gör detta, glöm ite att spara ädrigara. 5. När du är färdig, Avsluta och återgå till Redovisigsformuläret. Bild 35 23

24 Följade avsitt behadlar Iköp och Lagerfuktioera i XOR Compact. Programpaketet igår i XOR Compact 3000 som också iehåller de tidigare geomgåga delara Redovisig, Leveratörsreskotra, Fakturerig, Kudreskotra och Orderhaterig. Detta programpaket (3000) är det största som fis av XOR Compact 4.0 och iehåller programmets samtliga fuktioer. Lagerhaterig XOR Compact skiljer på två olika saker avseede Lagerhaterig. Det är Lagerförda artiklar och Lagerbokförig. Om ma aväder lagerbokförig ka lagret hateras eligt FIFO-pricipe. Lagerförda artiklar När e artikel är lagerförd kommer XOR Compact att räka upp eller er artikels lageratal och dispoibla atal. Detta sker utifrå de i- och utleveraser som registreras. Dessa lagerförädrigar ka ske på ett atal olika sätt. Låt oss titta på artikels lagerflik. 1. Öppa mey Register geom att klicka på de. Bild Välj Artikelregister - Artikelregister. Nu öppas Artikelföstret och det är här som uppläggig och uderhåll av artiklar sker. 3. Dubbelklicka på Artikel 1000 (Alumiiumdörr 110). Artikel läggs ut på registerflike och du ka se alla gruduppgiftera (se bild 36). 4. Klicka på Lagerflike. På lagerflike ages om e artikel skall lagerföras samt ages de iformatio programmet behöver för att hatera detsamma (se bild 37). När du tittar här ser du blad aat att artikels dispoibla atal uderstiger artikels beställigspukt. Låt oss gå vidare och titta på flike Trasaktioer. Bild 37 24

största Nu är det dags att avslöja vilka bank- undersökning Sveriges Årets Bankjuryn

största Nu är det dags att avslöja vilka bank- undersökning Sveriges Årets Bankjuryn För artode året i rad utser Privata Affärer Årets Bak. Här ser du vilka baker som är bäst för just di privatekoomi. största bak- udersökig Nu är det dags att avslöja vilka baker som belöas av Privata Affärer.

Läs mer

Geometriska summor. Aritmetiska summor. Aritmetiska talföljder kallar vi talföljder som. Geometriska talföljder kallar vi talföljder som

Geometriska summor. Aritmetiska summor. Aritmetiska talföljder kallar vi talföljder som. Geometriska talföljder kallar vi talföljder som Aritmetiska summor Aritmetiska talföljder kallar vi talföljder som, 4, 6, 8, 10, 1, 14, 000, 1996, 199, 1988, 0.1, 0., 0.3, 0.4, för vilka differese mella på varadra följade tal kostat. Aritmetiska summor

Läs mer

Klicka på Skrivare. När utskriften är klar och du kontrollerat att allt är rätt godkänner du Utbetalningsjournalen och verifikationen skapas.

Klicka på Skrivare. När utskriften är klar och du kontrollerat att allt är rätt godkänner du Utbetalningsjournalen och verifikationen skapas. Leverantörsreskontra Markera löpnummer 1, 2, 3 och 4. Välj Kommando Ändra betalstatus m m eller klicka på knappen Markera Betald och klicka OK. Nu är dina betalningar klara och du ska nu ta ut en utbetalningsjournal

Läs mer

NUMMER 2 2015. Daniel fick en chans till... Jag är älskad!

NUMMER 2 2015. Daniel fick en chans till... Jag är älskad! yhetera NUMMER 2 2015 Daiel fick e chas till... Jag är älskad! Det dolda missbruket Simoe och tjejträffe i Falkeberg Soppluch med LP-ykter Deborahuset är redo för uppdraget De bjuder bäkvärmare på kaffe

Läs mer

Hogia Smart Manual Bokfo ring Fakturering Kassa. Bilaga Smart fakturering Husabete

Hogia Smart Manual Bokfo ring Fakturering Kassa. Bilaga Smart fakturering Husabete Hogia Smart Manual Bokfo ring Fakturering Kassa Bilaga Smart fakturering Husabete Inloggning och registrering i Hogia Smart... 7 Registrering av Hogia ID... 7 Vad är då ett Hogia ID?... 8 Verifiera e-postadressen...

Läs mer

INNEHÅLL INSTALLATION Maskinkrav 2 Installation 2 Säkerhetskopiering 2 SNABBSTART 3 HUVUDMENY 4

INNEHÅLL INSTALLATION Maskinkrav 2 Installation 2 Säkerhetskopiering 2 SNABBSTART 3 HUVUDMENY 4 BOKFÖRING 1 INNEHÅLL INSTALLATION Maskinkrav 2 Installation 2 Säkerhetskopiering 2 SNABBSTART 3 HUVUDMENY 4 REGISTER 5 Kontoplan 6 Kontogrupp 7 Bokföringsparametrar 8 Leverantörer 9 IB/Underhåll 10 Ingående

Läs mer

-nytt stödboende i Skellefteå

-nytt stödboende i Skellefteå yhetera NUMMER 1 2015 Deborahuset -ytt stödboede i Skellefteå Föräldrar - var ite så aiva SPIKykter på skolbesök i Vetlada Sverre Larssos fem år till stöd för LP Kompetese frå Lillvik fis kvar Bräd-udret

Läs mer

Årsavslutning 2013-2014. Denna vägledning beskriver iscala version 3.0

Årsavslutning 2013-2014. Denna vägledning beskriver iscala version 3.0 Årsavslutning 2013-2014 Denna vägledning beskriver iscala version 3.0 Innehållsförteckning Inledning... 3 Administrationskonsolen... 3 Kopiering av kontoplanen... 5 Kopiering av parametrar och automatkonteringstabeller...

Läs mer

Manual till SD&E Verkstadsprogram 3.5

Manual till SD&E Verkstadsprogram 3.5 Manual till SD&E Verkstadsprogram 3.5 Utdelningsadress: Besöksadress: Telefon: Fax: Webbadress: Humlegatan 13 504 51 BORÅS Humlegatan 13 BORÅS 033 155603 033 153717 www.stubinen.com (V1647m) Innehållsförteckning

Läs mer

I denna broschyrserie ingår:

I denna broschyrserie ingår: Stopp och Håll ut! I dea broschyrserie igår: Vad vier du på att sluta röka? Förbered rökstoppet Läkemedel vid rökstopp Stopp och Håll ut! Tobak och vikt Sus Ett material av Sluta-Röka-Lije i samarbete

Läs mer

Handledning för kassörer vid Teknisk Fysik på Chalmers

Handledning för kassörer vid Teknisk Fysik på Chalmers Gallneby A. Erik Skattmästare 07/08 Kassör F-styret 08/09 Handledning för kassörer vid Teknisk Fysik på Chalmers UPPLAGA 1 2009 Chalmers Tekniska Högskola Fysikteknologsektionen F-styret Liten ordlista

Läs mer

Det sista de berättar

Det sista de berättar Det sista de berättar om icest och adra sexuella övergrepp ROKS RAPPORT 1/2013 INNEHÅLL 1. INLEDNING 3 2. INCEST OCH ANDRA SEXUELLA ÖVERGREPP VAD ÄR DET? 4 2.1 Roks begrepp 4 2.2 Adra begrepp 4 2.3 Juridiska

Läs mer

DMS Handyman HANDBOK. DMS Sweden AB

DMS Handyman HANDBOK. DMS Sweden AB DMS Handyman HANDBOK DMS Sweden AB INNEHÅLL DMS Handyman är ett administrativt program avsett för företag som kombinerar serviceuppdrag med försäljning i butik. Systemet har utvecklats i samarbete med

Läs mer

Fakturering Bokfo ring Kassa

Fakturering Bokfo ring Kassa Hogia Smart Manual Fakturering Bokfo ring Kassa Bilaga: Smart fakturering Husabete Din första blick på Hogia Smart... 7 Toolbaren... 7 Sidan Mitt företag... 8 Hjälpen... 8 Hogia Smart forum... 8 E-post...

Läs mer

Nu visas en inmatningsruta i nedre delen av skärmen så här: Du anger t ex lp för en anställd med de initialerna:

Nu visas en inmatningsruta i nedre delen av skärmen så här: Du anger t ex lp för en anställd med de initialerna: Finesser i programmet I detta avsnitt kan du läsa hur du utnyttjar systemets finesser. Dessa är som du förstår ofta lita dolda i den meningen att det inte är självklar att du använder dem. LÄS DÄRFÖR NEDANSTÅENDE

Läs mer

StaM-Bladet. Informationsblad för medlemmar i StaM (Statistisk Metodik), sektion inom SFK, Svenska Förbundet för Kvalitet

StaM-Bladet. Informationsblad för medlemmar i StaM (Statistisk Metodik), sektion inom SFK, Svenska Förbundet för Kvalitet StaM-Blaet Iformatiosbla för melemmar i StaM (Statistisk Metoik), sektio iom SFK, Sveska Förbuet för Kvalitet Jui 997 årgåg 7 ummer 3 Trettoe umret I etta trettoe StaM-Blaet har vi återige samlat ågra

Läs mer

Visma Avendo Ekonomi 40

Visma Avendo Ekonomi 40 Visma Avendo Ekonomi 40. Pris från 4.990:- (frakt och moms tillkommer). Det moderna ekonomiprogrammet Visma Avendo Ekonomi 40 Visma Avendo Ekonomi 40 passar lika bra för handelsföretag som för tjänsteföretag.

Läs mer

Läkemedel vid rökstopp

Läkemedel vid rökstopp Läkemedel vid rökstopp I dea broschyrserie igår: Vad vier du på att sluta röka? Förbered rökstoppet Läkemedel vid rökstopp Stopp och Håll ut! Tobak och vikt Sus Ett material av Sluta-Röka-Lije i samarbete

Läs mer

EXAMENSARBETE. Lyftkraftsberäkning för vingprofiler. Virvelpanelmetoden. Tobias Roos. Teknologie kandidatexamen Rymdteknik

EXAMENSARBETE. Lyftkraftsberäkning för vingprofiler. Virvelpanelmetoden. Tobias Roos. Teknologie kandidatexamen Rymdteknik EXAMENSARBETE Lyftkraftsberäkig för vigprofiler Virvelpaeletode Tobias Roos Tekologie kadidateae Rydtekik Luleå tekiska uiversitet Istitutioe för tekikveteskap och ateatik Abstract The proble preseted

Läs mer

Täppvägen 34 139 35 VÄRMDÖ 08 722 88 00

Täppvägen 34 139 35 VÄRMDÖ 08 722 88 00 Täppvägen 34 139 35 VÄRMDÖ 08 722 88 00 Bokföring Innehåll Programbeskrivning Att komma igång 1 Installation 2 Nytt företag 3 Knappar och menyer 4 Systeminställningar 5 Rapportinställningar 6 Lösenord

Läs mer

Hur bildas svarta hål?

Hur bildas svarta hål? Örebro Uiversitet Akademi för aturveteskap och tekik Fysik C, 15 högskolepoäg Hur bildas svarta hål? Neutrostjäror, kaokodesatio och dess kosekveser och Miihål på jorde? Roja Höglud Aldri Hadledare: Fredrik

Läs mer

Rule IT Telemarketing... 2. Varför behövs Rule IT Telemarketing... 2. Internet Explorer (IE)... 3 Firefox... 3 Crome... 3

Rule IT Telemarketing... 2. Varför behövs Rule IT Telemarketing... 2. Internet Explorer (IE)... 3 Firefox... 3 Crome... 3 Innehållsförteckning Rule IT Telemarketing... 2 Ett program för effektiv kundbearbetning på telefon... 2 Vad är Rule IT Telemarketing?... 2 Varför behövs Rule IT Telemarketing... 2 Ladda ner från www.ruleit.nu...

Läs mer

Steg 11 Bokföring Excel, Visma/SPCS Windows 7

Steg 11 Bokföring Excel, Visma/SPCS Windows 7 Steg 11 Bokföring Excel, Visma/SPCS Windows 7 Mars -13 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 11 Sida 1 Inledning Förkunskaper Steg 1, 2, 7. Alla företag måste ha en bokföring. Bokföringen ska bl.a. visa

Läs mer

Versionsnyheter från Visma Spcs

Versionsnyheter från Visma Spcs Versionsnyheter från Visma Spcs Visma Lön Special version 2009.0 Innehåll Visma Lön Special version 2009.0... 1 Vanliga frågor vid årsavslut... 2 Nyheter från myndigheter för år 2009... 3 Prisbasbeloppet

Läs mer

INNEHÅLL. INNEHÅLL 30 juni 2015. 1 Installation av SHOPsync 1. 2 Första start av SHOPsync 2. 3 Inställningar för Visma Administration 5

INNEHÅLL. INNEHÅLL 30 juni 2015. 1 Installation av SHOPsync 1. 2 Första start av SHOPsync 2. 3 Inställningar för Visma Administration 5 INNEHÅLL 30 juni 2015 INNEHÅLL 1 Installation av SHOPsync 1 2 Första start av SHOPsync 2 3 Inställningar för Visma Administration 5 4 Inställningar för Visma Avendo 17 5 Övriga inställningar i webbutiken

Läs mer

ALLMÄNT... 4. Inloggning... 4 Avtal... 4 Användarnamn... 4 Lösenord... 4. Menyer... 4. Undermenyer... 4 Byta företag... 5. Rollhantering...

ALLMÄNT... 4. Inloggning... 4 Avtal... 4 Användarnamn... 4 Lösenord... 4. Menyer... 4. Undermenyer... 4 Byta företag... 5. Rollhantering... Innehåll ALLMÄNT... 4 Inloggning... 4 Avtal... 4 Användarnamn... 4 Lösenord... 4 Menyer... 4 Menyer... 4 Undermenyer... 4 Byta företag... 5 Rollhantering... 5 Modulhantering... 5 Favoriter... 5 UPPLÄGG

Läs mer

Handbok e-bokföring. Swedbanks handbok för e-bokföring. Framtagen åt Swedbank av SpeedLedger

Handbok e-bokföring. Swedbanks handbok för e-bokföring. Framtagen åt Swedbank av SpeedLedger Handbok e-bokföring Swedbanks handbok för e-bokföring Framtagen åt Swedbank av SpeedLedger e-bokföring Handbok e-bokföring, Handbok Copyright SpeedLedger AB 2009, All rights reserved Tryck: Intellecta

Läs mer

Uppläggning av nytt bokföringsår. Det första som behöver göras, är att lägga upp aktuellt bokföringsår.

Uppläggning av nytt bokföringsår. Det första som behöver göras, är att lägga upp aktuellt bokföringsår. Redovisning Bokföringsår 2 Kontoplan 2 Kostnadsställe 4 Fördelningskonto 5 Rapportgenerator 7 Bygg egna rapporter 11 Verifikationsregistrering 14 Bokföringsorder till verifikat 15 Huvudbok 17 Verifikationslista/Dagbok

Läs mer

Handbok För Winstanvändare

Handbok För Winstanvändare Handbok För Winstanvändare Version 2014-05-23 2 (71) Innehåll 1 Logga in i Winst... 4 2 Hantera inköp i Winst... 4 3 Skapa beställning... 6 3.1 Välj rätt avtalskategori... 6 3.2 Avancerad sökning... 7

Läs mer

Anläggning & Inventarier

Anläggning & Inventarier Anläggning & Inventarier Sida 1 av 50 Innehållsförteckning ANLÄGGNINGS- & INVENTARIEREDOVISNING...4 REGISTERVÅRD...4 KONTERINGSMATRISER...4 STYRPARAMETRAR ANLÄGGNING/INVENTARIER...5 INVENTARIEGRUPP...6

Läs mer