Orderkvantiteter vid begränsningar av antal order per år

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Orderkvantiteter vid begränsningar av antal order per år"

Transkript

1 Hadbok materalstyrg - Del D Bestämg av orderkvatteter D 64 Orderkvatteter vd begräsgar av atal order per år Olka så kallade partformgsmetoder aväds som uderlag för beslut rörade val av lämplg orderkvattet vd askaffg för att fylla på lager. Merparte av dessa bygger på att ma beräkar de kvattet som mmerar summa av särkostadera för att hålla det lager som orderkvattete ger upphov tll och särkostadera för att geomföra orderprocesse, dvs summa av lagerhållgssärkostadera och ordersärkostadera. Ekoomsk orderkvattet, EOK, äve kallad Wlsos formel är ett exempel på e valgt aväd såda metod. Dessa metoder tar te drekt häsy tll om det fs kapactet för att klara det atal order som orderkvattetsberäkge medför alteratvt att det fs kapactet för att klara av fler order. Eftersom orderkvatteteras storlekar drekt påverkar atal order per år ka det vssa sammahag vara av tresse att vd bestämg av orderkvatteter ta specell häsy tll om det fs e överesstämmelse mella det atal order som orderkvattetera medför och de kapactet som fs för att admstrera alla dessa order. Här preseteras e metod som ebär att orderkvattetera ka apassas för att åstadkomma e såda överesstämmelse, första had för köpsartklar. 1 Metodbeskrvg Order-tll-leverasprocesse för köpsartklar omfattar aktvtetera plaerg, orderfrsläppg, beställg, leverasbevakg, godsmottagg, kvaltets- och kvattetskotroll samt läggg lager. De kapactet som fs på företaget för att utföra dessa aktvteter ka vara mer ä tllräcklg eller te helt tllräcklg. Arbetsgåg Följade arbetsgåg ka tllämpas för att åstadkomma e balas mella tllgäglg kapactet för att admstrera order och de arbetsbelastg som det medför. Kopa för persolgt bruk. Får ej koperas eller sprdas. Stg-Are Mattsso 1 Verso 1

2 1. Avgör vlke av de olka aktvtetera order-tll-leverasprocesse som är avgörade för hur måga order ma har eller avser att ha kapactet för att hatera. Det ka exempelvs vara fråga om arbetet med beställgar, godsmottagg eller kvaltetskotroll. 2. Välj ut de e grupp av artklar som bestämge av orderkvatteter skall tllämpas på, alteratvt hela artkelsortmetet. 3. Beräka ekoomsk orderkvattet för var och e av artklara gruppe. Se hadboksdel D12, Ekoomsk orderkvattet. 4. Beräka det totala atalet order som dessa orderkvatteter skulle ge upphov tll med hjälp av följade formel. tot E = Σ EOK tot = de totala omställgstde för samlga artklar gruppe per år E = efterfråga styck per år för artkel EOK = ekoomsk orderkvattet för artkel styck 5. Beräka apassgsfaktor för atal order, f, dvs förhålladet mella det atal order per år som de ekoomska orderkvattetera skulle ge upphov tll och de totala atal order per år ma har kapactet för att utföra de resurs som svarar för de belägggskrtska aktvtetera. 6. Beräka de modferade orderkvattete med häsy tll lämplgt atal order per år för var och e av artklara med hjälp av följade formel. OK = f EOK Förädrar ma orderkvattetera elgt ova kommer atalet lagerpåfylladsorder att mska eller öka. Sambadet framgår av följade formel. r = f o r o = = beslutat atal order atal order med optmal orderkvattet För att få äu e uppfattg om vad apassge av orderkvattetera ebär ka de ekvvaleta lagerhållgsfaktor beräkas elgt eda. De ekvvaleta lagerhållgsfaktor är de lagerhållgskostad % per år som skulle medfört att de apassade orderkvattetera motsvarade ekoomskt optmala orderkvatteter. L r = L o 1 f 2 2

3 L r L o = de ekvvaleta lagerhållgsfaktor = lagerhållgsfaktor vd optmala orderkvatteter Exempel Fem olka artklar som askaffas frå e exter leveratör geomgår e omfattade kvaltetskotroll med låga testtder vd varje leveras a de ka läggas på lager. Datauppgfter för de olka artklara framgår av edaståede tabell. Ordersärkostade är 200 kr per order och lagerhållgssärkostade är 25 % per år. Art r Årsbehov st Prs per styck Ekoomsk orderkvat. Atal order per år med EOK : : : : : Apassad orderkvat På grud av kapactete de testutrustg som fs på företaget ka ma som mest klara av att kvaltetskotrollera 4 order per vecka, dvs 192 order per år om ma utgår frå att leveraser sker uder 48 veckor per år. Atalet order per år om ma väljer de ekoomska orderkvattetera blr 232 stycke och erhålls geom att summera atalet order per artkel kolum 5. Apassgsfaktor med avseede på atal order blr då lka med 232 / 192 = 1,21. Motsvarade apassade orderkvatteter framgår av kolum De ekvvaleta lagerhållgsfaktor blr lka med 0,25 = 0,17, dvs 17 %. 1,21 2 Effekter av att utgå frå atalsbegräsg Att öka eller mska orderkvattetera med häsy tll det atal order ma ka admstrera medför påverka på kaptalbdge omsättgslager. Det leder också tll att de totala kostadera, dvs summa lagerhållgssärkostader och ordersärkostader, ökar. Apassge tll ett vsst atal order per år sker alltså tll prset av ökade kostader och evetuellt äve ökad kaptalbdg. Hur stora kostadsökgara blr procet vd ett atal olka apassgsfaktorer ka beräkas med hjälp av följade formel. y = ( f ) f 1 2 y = procetuell förädrg av totalkostadera f = apassgsfaktor för atal order 3

4 Förädrge av totalkostadera procet för ågra olka värde på apassgsfaktor framgår av edaståede tabell. Apassgsfaktor för atal order 0,7 0,8 0,9 1,1 1,2 1,3 Förädrg totala kostader % +6,4 +2,5 +0,6 +0,5 +1,7 +3,5 Förädrg kaptalbdg Tabell 1 Förädrg av totala kostader och kaptalbdg vd olka grad av apassg tll öskvärt atal order 3 Avädgsmljöer Att aväda de ova beskrva metode för att apassa orderkvatteter för att åstadkomma e överesstämmelse mella det atal order som orderkvattetera ger upphov tll och de kapactet det fs för att admstrera detta atal order är första had avsedd för köpsartklar eftersom ordersärkostadera atas vara lka stora för alla artklar. Om så skulle vara fallet äve för tllverkgsartklar är det get som hdrar att metode äve aväds det sammahaget. Metode ka avädas tllsammas med alla förekommade materalstyrgsmetoder. 4 Kompletterade sypukter och avsgar Metode ka avädas för e estaka artkelgrupp eller för ett helt artkelsortmet. Metode baseras på att lagerhållgsfaktor är de samma för samtlga artklar som går beräkgara. Både fallet med att atalet order ma klarar av att admstrera är mdre eller större ä det atal som beräkg med ekoomsk orderkvattet ger upphov tll ka hateras med metode. Är atalet order ma klarar av att hatera större ka ma aväda dea extra kapactet tll att säka kaptalbdge lager. Metode ka äve avädas med utgågspukt frå aktuellt aväda orderkvatteter eller uppskattade orderkvatteter, dvs det fs get krav på att de skall vara ekoomskt optmala orderkvatteter. Storleke på orderkvattete påverkar säkerhetslagrets storlek så att ökade orderkvatteter leder tll mdre säkerhetslager vd bbehålle servcevå. Förhålladet ebär att hela de ökg av kaptalbdg som framgår av beräkgara ova te kommer att realseras. Säkerhetslagret mskar mer ju större efterfrågevaratoera är. Se vdare hadboksdel D66, Orderkvatteter med häsy tage tll säkerhetslagerstorlek. 4

5 Referesltteratur Fogarthy, D. Blackstoe, J. Hoffma, T. (1991) Producto ad vetory maagemet, South-Wester Publshg Co, sd 263. Mattsso, S-A. (2005) Sambad mella säkerhetslager och orderstorlek, Forskgsrapport, Teksk Logstk, Luds Uverstet. Plossl, G. (1985) Producto ad vetory cotrol Prcples ad techques, Pretce-Hall, sd

6 6

Borel-Cantellis sats och stora talens lag

Borel-Cantellis sats och stora talens lag Borel-Catellis sats och stora tales lag Guar Eglud Matematisk statistik KTH Vt 2005 Iledig Borel-Catellis sats är e itressat och avädbar sats framför allt för att bevisa stora tales lag i stark form. Vi

Läs mer

Faktorer som påverkar skillnader i kapitalbindning vid användning av antal dagars behov och fyllnadsgradsservice

Faktorer som påverkar skillnader i kapitalbindning vid användning av antal dagars behov och fyllnadsgradsservice Faktorer som påverkar skillnader i kapitalbindning vid användning av antal dagars behov och fyllnadsgradsservice för säkerhetslagerberäkning Stig-Arne Mattsson Sammanfattning I en tidigare studie har framkommit

Läs mer

I denna broschyrserie ingår:

I denna broschyrserie ingår: Stopp och Håll ut! I dea broschyrserie igår: Vad vier du på att sluta röka? Förbered rökstoppet Läkemedel vid rökstopp Stopp och Håll ut! Tobak och vikt Sus Ett material av Sluta-Röka-Lije i samarbete

Läs mer

Läkemedel vid rökstopp

Läkemedel vid rökstopp Läkemedel vid rökstopp I dea broschyrserie igår: Vad vier du på att sluta röka? Förbered rökstoppet Läkemedel vid rökstopp Stopp och Håll ut! Tobak och vikt Sus Ett material av Sluta-Röka-Lije i samarbete

Läs mer

Det sista de berättar

Det sista de berättar Det sista de berättar om icest och adra sexuella övergrepp ROKS RAPPORT 1/2013 INNEHÅLL 1. INLEDNING 3 2. INCEST OCH ANDRA SEXUELLA ÖVERGREPP VAD ÄR DET? 4 2.1 Roks begrepp 4 2.2 Adra begrepp 4 2.3 Juridiska

Läs mer

A2009:004. Regional utveckling i Sverige. Flerregional integration mellan modellerna STRAGO och raps. Christer Anderstig och Marcus Sundberg

A2009:004. Regional utveckling i Sverige. Flerregional integration mellan modellerna STRAGO och raps. Christer Anderstig och Marcus Sundberg A2009:004 Regonal utvecklng Sverge Flerregonal ntegraton mellan modellerna STRAGO och raps Chrster Anderstg och Marcus Sundberg Regonal utvecklng Sverge Flerregonal ntegraton mellan modellerna STRAGO

Läs mer

Finns det bara fördelar med just-in-time?

Finns det bara fördelar med just-in-time? Lagerstyrningsakademin.se Finns det bara fördelar med just-in-time? Stig-Arne Mattsson Av alla de begrepp som ryms inom logistikområdet torde med all säkerhet just-in-time vara den mest kända. Det finns

Läs mer

PM Dok.bet. PID124950 2013-11-19

PM Dok.bet. PID124950 2013-11-19 1 (12) PM Pensionsutvecklingsavdelningen Stefan Granbom Gunilla Larsson Skatt före och från och med 66-årsåret Kunskaperna om de ekonomiska konsekvenserna i valet mellan att fortsätta att arbeta eller

Läs mer

Hur månfa indianer...? och andra gåtor Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11: Att arbeta med gåtor. Lek med ord och bokstäver

Hur månfa indianer...? och andra gåtor Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11: Att arbeta med gåtor. Lek med ord och bokstäver Lärarmaterial sida 1 Författare: Keld Peterse Vad hadlar boke om? Här får ma täka till! Ka du lösa gåtora? Mål frå Lgr 11: Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att apassa läsige efter

Läs mer

VÄXA OCH HA DET BRA! Uppgifter för 2-3-åriga barn och deras föräldrar

VÄXA OCH HA DET BRA! Uppgifter för 2-3-åriga barn och deras föräldrar VÄXA OCH HA DET BRA! Uppgifter för 2-3-åriga bar och deras föräldrar Hadbokes text: Merja- Maaria Turue och Aa Suutarla, Helsigfors hälsovårdscetral Agela Fletcher och Mary Tidyma, Metality, Storbritaie

Läs mer

VÄXA OCH HA DET BRA! Uppgifter för 6-7 -åriga barn och deras föräldrar

VÄXA OCH HA DET BRA! Uppgifter för 6-7 -åriga barn och deras föräldrar VÄXA OCH HA DET BRA! Uppgifter för 6-7 -åriga bar och deras föräldrar Hadbokes text: Merja- Maaria Turue och Aa Suutarla, Helsigfors hälsovårdscetral Agela Fletcher och Mary Tidyma, Metality, Storbritaie

Läs mer

Att ta fram en tidsplan

Att ta fram en tidsplan Att ta fram en tidsplan KAMP Företagsutveckling Tidplaner GANTT-schema När det gäller att ta fram tidsplaner för ett projekt är en av de vanligaste och också mest användbara metoderna det så kallade GANTT-schemat.

Läs mer

Nytt pensionsavtal för statligt anställda PA 03

Nytt pensionsavtal för statligt anställda PA 03 Nytt pensionsavtal för statligt anställda PA 03 Innehåll Förord 1 Pensionsförmåner 2 Två typer av ålderspension 2 Avgiftsbestämd ålderspension 3 Förmånsbestämd ålderspension 4 Beräkning av förmånsbestämd

Läs mer

7. Inre energi, termodynamikens huvudsatser

7. Inre energi, termodynamikens huvudsatser 7. Inre energi, termodynamikens huvudsatser Sedan 1800 talet har man forskat i hur energi kan överföras och omvandlas så effektivt som möjligt. Denna forskning har resulterat i ett antal begrepp som bör

Läs mer

Hur länge ska fisken vara i dammen?

Hur länge ska fisken vara i dammen? Hur länge ska fisken vara i dammen? Frågeställning Uppgift 10 fiskodling Uppgiften går ut på att ta reda på hur länge ett stim fisk ska växa upp i en fiskodling för att få den maximala vikten tillsammans.

Läs mer

Ät aldrig mangon hel. fyra tumregler för god personlig struktur LÄS VIDARE!

Ät aldrig mangon hel. fyra tumregler för god personlig struktur LÄS VIDARE! Ät aldrg mangon hel fyra tumregler för god personlg struktur LÄS VIDARE! Ha koll på läget och få mer td över! Vsst skulle det vara fnt med mer td över? Mer td över, tll det som verklgen utvecklar dn verksamhet?

Läs mer

Högskoleprovet Kvantitativ del

Högskoleprovet Kvantitativ del Högskoleprovet Kvantitativ del Här följer anvisningar till de kvantitativa delproven XYZ, KVA, NOG och DTK. Provhäftet innehåller 40 uppgifter och den totala provtiden är 55 minuter. Ägna inte för lång

Läs mer

AttraktivtArbete. Anställda vill göra ett bra arbete

AttraktivtArbete. Anställda vill göra ett bra arbete AttraktivtArbete En kompetensmiljö för attraktivt arbete 2010 #1 Anställda vill göra ett bra arbete Det är viktigt att känna att man gör ett bra arbete och att det man gör är viktigt. Dessa två saker är

Läs mer

Hur fördelas pengarna till kommundelarna? en kort beskrivning av resursfördelningsmodellen

Hur fördelas pengarna till kommundelarna? en kort beskrivning av resursfördelningsmodellen Hur fördelas pengarna till kommundelarna? en kort beskrivning av resursfördelningsmodellen 1 2 Hur fördelar Borås Stad pengar till sina kommundelar? Varför kan en kommundel få mer pengar per invånare än

Läs mer

Att ta initiativet genom kontroll av möjlighetsrum

Att ta initiativet genom kontroll av möjlighetsrum Att ta initiativet genom kontroll av möjlighetsrum Sida 1 Isabell Andersson MVI/LVA I en rapport inom ramen för projektet Operativ ledning med titeln Vad kan man åstadkomma med ledning när man möter en

Läs mer

Vi har inte satt ord på det

Vi har inte satt ord på det Sammanfattning Rapport 2012:8 Vi har inte satt ord på det En kvalitetsgranskning av kunskapsbedömning i grundskolans årskurs 1-3 Sammanfattning Skolinspektionen har granskat lärares utgångspunkter i arbetet

Läs mer

ATT ANVÄNDA SPRÅK FÖR ATT LÄRA SIG OCH ATT LÄRA SIG ANVÄNDA SPRÅK

ATT ANVÄNDA SPRÅK FÖR ATT LÄRA SIG OCH ATT LÄRA SIG ANVÄNDA SPRÅK ATT ANVÄNDA SPRÅK FÖR ATT LÄRA SIG OCH ATT LÄRA SIG ANVÄNDA SPRÅK Liisa Suopanki Carin Söderberg Margaretha Biddle Framtiden är inte något som bara händer till en del danas och formges den genom våra handlingar

Läs mer

FACKLIG HANDBOK. om förtroendevaldas rättigheter och skyldigheter enligt lag och avtal

FACKLIG HANDBOK. om förtroendevaldas rättigheter och skyldigheter enligt lag och avtal FACKLIG HANDBOK om förtroendevaldas rättigheter och skyldigheter enligt lag och avtal Akademikerförbundet SSR, DIK, Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, Naturvetarna, Sveriges Farmacevtförbund, Sveriges

Läs mer

Har Sveriges 500 största företag en väl fungerande styrning?

Har Sveriges 500 största företag en väl fungerande styrning? Har Sveriges 500 största företag en väl fungerande styrning? Syfte och bakgrund Syftet med denna undersökning är att få en inblick i hur ledare i de 500 bolagen med störst omsättning i Sverige upplever

Läs mer

Miljövärdering av el

Miljövärdering av el Miljövärdering av el med fokus på utsläpp av koldioxid foto: vattenfall I allt fler sammanhang ställs krav på miljövärdering av den energi som konsumeras. Det gäller inte minst redovisning av utsläppen

Läs mer

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT - Handbok för miljöprövning av askor Så gör du en tillståndsansökan enligt miljöbalken för att få använda askor - tips, mallar och checklistor Sida 0 Askor en resurs rätt använd

Läs mer

Det som inte mäts finns inte

Det som inte mäts finns inte Det som inte mäts finns inte En studie av kommunala svenska grundskolors stödinsats till elever som inte klarar eller inte förväntas klara minst godkänt eller nå kunskapskraven i ett eller flera ämnen

Läs mer

1Målet med detta kapitel är att du ska

1Målet med detta kapitel är att du ska 1Målet med detta kapitel är att du ska förstå sambandet mellan inköpspris och försäljningspris i ett handelsföretag kunna beräkna lämplig påläggsprocent förstå skillnaden mellan pålägg och marginal känna

Läs mer

Den magiska dörren. - ett romanprojekt

Den magiska dörren. - ett romanprojekt Den magiska dörren - ett romanprojekt Idé och lärarhandledning av Josef Sahlin 2011 Bakgrund! 3 Idé! 3 Rättigheter! 4 Syfte! 4 Arbetets gång! 4 Lektionsupplägg! 5 Framsida! 5 Kapitel 1 - Hej! 6 Kapitel

Läs mer

Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare

Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Markstedt Cert. kommunal revisor Jenny Krispinsson Revisionskonsult Januari 2013 Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare Gällivare kommun Innehållsförteckning

Läs mer