Drivsystemelektronik \ Drivsystemautomation \ Systemintegration \ Service. Handbok. Tillverkning av kablar Kablar för synkrona servomotorer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Drivsystemelektronik \ Drivsystemautomation \ Systemintegration \ Service. Handbok. Tillverkning av kablar Kablar för synkrona servomotorer"

Transkript

1 Drvsystemelektrok \ Drvsystemautomato \ Systemtegrato \ Servce Hadbok Tllverkg av kablar Kablar ör sykroa servomotorer Utgåva 12/ / SV

2 SEW-EURODRIVE Drvg the world

3 Iehållsörteckg 1 Krmpverktyg Krmpverktyg ör matgs- och bromskotakter tll CM.-, CMD.- och DFS-motorer Erorderlga verktyg ör kabeltllverkg Verktyg som behövs ör moterg och demoterg av kotaktdo på motorsda Krmpverktyg ör matgs- och bromskotakter tll CFM-motorer Erorderlga verktyg ör kabeltllverkg Nödvädga verktyg ör demoterg av kotaktdo på motorsda Krmpverktyg ör gvarsystem/återkopplgssystem Erorderlga verktyg ör kabeltllverkg Nödvädga verktyg ör demoterg av kotaktdopå motorsda CM- och CMDV-motorer Moterg av kotaktdo ör resolver och Hperace Leverasomattg, kotaktdo Motergsavsgar, kotaktdo Moterg av kratkotaktdo Leverasomattg, kratkotaktdo SM. / SB Motergsavsgar ör kratkotaktdo SM1 / SB Motergsavsgar ör kratkotaktdo SMB / SBB DFS-/CFM-motorer Moterg av kotaktdo ör resolver och Hperace Leverasomattg, kotaktdo Motergsavsgar, kotaktdo Moterg av kratkotaktdo SM11 / SB11 (DFS56) Leverasomattg kratkotaktdo SM11 / SB Motergsavsgar ör kratkotaktdo SM11 / SB Moterg av kratkotaktdo SM5. / SM6. och SB5. / SB6. (CFM) Leverasomattg kratkotaktdo SM5. / SM6. / SB5. / SB Moterg av kratkotaktdo SM5. / SM6. / SB5. / SB Kablar ör sykroa servomotorer tllverkg av kablar 3

4 1 Krmpverktyg Krmpverktyg ör matgs- och bromskotakter tll CM.-, CMD.- och DFS-motorer 1 Krmpverktyg För motorer med kotaktdo s det ärdgtllverkade kablar rå SEW-EURODRIVE. Du ka äve köpa kotaktdoe och själv motera kablara. Kude asluter så själv kabel tll kotaktdoet. SEW-EURODRIVE erbjuder lämplga krmpverktyg ör detta ädamål, så att korrekt kotakt mella ledare och hylsa ka garateras. Age vd beställg aktuellt artkelummer. 1.1 Krmpverktyg ör matgs- och bromskotakter tll CM.-, CMD.- och DFS-motorer Erorderlga verktyg ör kabeltllverkg SEW-artkelummer Kotaktdameter Ledararea Typ E. Broms För kratkotaktdo SM1/SB1 Tåg Isats Ø 2 mm 0,35 4 mm 2 Ø 1 mm 0,06 1 mm 2 För kratkotaktdo SMB / SBB Tåg Isats Ø 1 mm Ø 1 mm 1,5 4 mm 2 1,5 4 mm 2 Ø 1 mm 6 10 mm 2 Tåg Isats Ø 2 mm 0,35 4 mm 2 Bld Verktyg som behövs ör moterg och demoterg av kotaktdo på motorsda Typ Demotergsverktyg Demotergsverktyg solatorkropp 1) SEW-artkelummer Eekt Kotaktdameter Broms Ø 2 mm Ø 1 mm ) Demotergsverktyget behövs bara ör demoterg på motorsda 4 Kablar ör sykroa servomotorer tllverkg av kablar

5 Krmpverktyg Krmpverktyg ör matgs- och bromskotakter tll CFM-motorer Krmpverktyg ör matgs- och bromskotakter tll CFM-motorer Erorderlga verktyg ör kabeltllverkg Vd öljade verktyg aväds olka krmpgsbackar ör moterg/demoterg av olka ledarareor. Typ Tåg Kotaktdameter Ledararea E. Broms Ø 3,6 mm Ø 1,6 mm 0,5 6,0 mm Ø 1,6 mm 0,5 1,5 mm 2 Kotaktuttag X SEW-artkelummer Krmpgsbackar Krmpgsbackar Ø 3,6 mm ,5 2,5 mm 2 Kotaktuttag Krmpgsbackar Ø 3,6 mm 4,0 6,0 mm 2 Kotaktuttag Bld Tåg Isats Teststtsats Ø 3,6 mm 1,5 10 mm Nödvädga verktyg ör demoterg av kotaktdo på motorsda För demoterg behövs ga specalverktyg. Kablar ör sykroa servomotorer tllverkg av kablar 5

6 1 Krmpverktyg Krmpverktyg ör gvarsystem/återkopplgssystem 1.3 Krmpverktyg ör gvarsystem/återkopplgssystem Erorderlga verktyg ör kabeltllverkg rodukt Resolver RH1M(L) Hperace AS1H lervarvs ES1H evarvs SSI-lervarvs Typ Kotaktdameter Ledararea Sgal Tåg Isats Ø 1 mm 0,06 1 mm 2 Tåg Isats Ø 1 mm 0,24 1 mm 2 Bld Nödvädga verktyg ör demoterg av kotaktdopå motorsda rodukt Typ SEW-artkelummer Resolver RH1M(L) Hperace AS1H lervarvs ES1H evarvs SSI-lervarvs SEW-artkelummer Demotergsverktyg För demoterg behövs ga specalverktyg. Kotaktdameter Ledararea Sgal Isolatorkropp 6 Kablar ör sykroa servomotorer tllverkg av kablar

7 CM- och CMDV-motorer Moterg av kotaktdo ör resolver och Hperace 2 2 CM- och CMDV-motorer 2.1 Moterg av kotaktdo ör resolver och Hperace Leverasomattg, kotaktdo Följade kompoeter behövs ör moterg av kotaktdo ör resolver/hperace - gvare. SEW-artkelummer: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [1] Förskruvg [2] Tätg med dragavlastg [3] Skärmg [4] Hylskotakter [5] Isolerhylsa [6] Isolatorkropp [7] Kotaktdoskapslg OBS Håll ast kabel är de och kotaktdoet dras ast. Kablar ör sykroa servomotorer tllverkg av kablar 7

8 x x 2 CM- och CMDV-motorer Moterg av kotaktdo ör resolver och Hperace Motergsavsgar, kotaktdo 1 Dra upp örskruvge och tätge med dragavlastg 31 mm på kabel Avsolera kabeläde 28 mm 3 Vk skärmstrumpa bakåt och läta upp de. 4 6 Avsolera ledarädara 6 mm Sätt hylskotakter på ledarädara 5 [A] xxx xx x [B] Sätt satse med mdre dameter (SEW-artkelummer ) krmptåge så att e grö markerg sys östret [A]. Ställ krmptåges presskrat [B] på Sätt ledare med hylskotakte krmptåge och tryck hop tåge tll aslag. Däreter öppas tåge automatskt. Upprepa procedure ör varje ledare. 7 xxxx För skärmrge över ledara och pressa skärme mot tätge (se blde). 8 Vrd skärmrge tlls skärmläta slutar höjd med skärmrge. 8 Kablar ör sykroa servomotorer tllverkg av kablar

9 CM- och CMDV-motorer Moterg av kotaktdo ör resolver och Hperace 2 9 Dra ut solatorkroppara lkormgt 1 mm Sätt hylskotaktera solatorkroppara 11 "Clck" Tryck samma solatorkroppara tlls ett klckljud hörs. 12 Fäll upp solerhylsa Sätt a solerhylsas sda med ördjupge mot spåret solatorkroppe så att solerhylsa pekar samma rktg som dubbelple på solatorkroppe. Tryck däreter samma solerhylsa så att de klckar läge. Sätt solatorkroppe mttläget kotaktdoskapslge 13 [A] Håll kotaktdoskapslge med e ast yckel och dra åt örskruvge med e aa ast yckel. [A] = Fxera Kablar ör sykroa servomotorer tllverkg av kablar 9

10 2 CM- och CMDV-motorer Moterg av kratkotaktdo 2.2 Moterg av kratkotaktdo Leverasomattg, kratkotaktdo SM. / SB. Följade delar medöljer ör moterg av kratkotaktdo. SEW-artkelummer ages tabelle eda. Fast örläggg Kabeltyp Motorkabel Kotaktdostyp Bromsmotorkabel 1) B-broms Motorkabel Släpkedjeörläggg Bromsmotorkabel 1) B-broms De två öljade kaptle beskrver tllverkg av kablar med SM1 / SB1- och SMB / SBBkotaktdo. 1) Broms B: 3-ledarkabel, där edast 2 ledare aväds Ledararea mm2 Artkelummer Kratkotaktdo SM11 4 x 1,5 mm SM12 4 x 2,5 mm SM14 4 x 4 mm SMB6 4 x 6 mm SMB10 4 x 10 mm SMB16 4 x 16 mm SB11 4 x 1,5 mm x 1 mm SB12 4 x 2,5 mm x 1 mm SB14 4 x 4 mm x 1 mm SBB6 4 x 6 mm x 1,5 mm SBB10 4 x 10 mm x 1,5 mm SBB16 4 x 16 mm x 1,5 mm SM11 4 x 1,5 mm SM12 4 x 2,5 mm SM14 4 x 4 mm SMB6 4 x 6 mm SMB10 4 x 10 mm SMB16 4 x 16 mm SB11 4 x 1,5 mm x 1 mm SB12 4 x 2,5 mm x 1 mm SB14 4 x 4 mm x 1 mm SBB6 4 x 6 mm x 1,5 mm SBB10 4 x 10 mm x 1,5 mm SBB16 4 x 16 mm x 1,5 mm [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [1] Förskruvg [5] Isolerhylsa [2] Tätg med dragavlastg [6] Isolatorkropp [3] Skärmg [7] Kotaktdoskapslg [4] Hylskotakter OBS Håll ast kabel är de och kotaktdoet dras ast. 10 Kablar ör sykroa servomotorer tllverkg av kablar

11 CM- och CMDV-motorer Moterg av kratkotaktdo Motergsavsgar ör kratkotaktdo SM1 / SB1 1 Dra upp örskruvge och tätge med dragavlastg på kabel mm Avsolera kabeläde 44 mm. 3 Vk skärmstrumpa bakåt och läta upp de. 4 Korta kratledara (U, V, W) tll 37 mm. Korta E-ledare (GN/YE) tll 38 mm. Korta te ledara 1, 2, mm För skärmrge över ledara (se blde). Avsolera ledara U, V, W och E 7 mm. Avsolera ledara 1, 2, 3 5 mm. 6 Sätt satse krmptåge så att markerge (ärg) sys östret [A] (se tabelle eda). BU / GN Ställ krmptåges presskrat [B] elgt tabelle. [A] mm Ledare Ledararea mm 2 Isats Artkelummer Markerg (ärg) resskrat 1, 2, 3 0,14 1, Grö (GN) 24 [B] U, V, W och E 0,35 4, Blå (BU) 6 7 Sätt ledare med hylskotakte krmptåge och tryck hop tåge tll aslag. Däreter öppas tåge automatskt. Upprepa procedure ör varje ledare elgt tabelle steg 6. x xxx Kablar ör sykroa servomotorer tllverkg av kablar 11

12 2 CM- och CMDV-motorer Moterg av kratkotaktdo 8 Öppa solerhylsa. Sätt det mttre hylsdoet elgt kretsschemat solatorkroppe. Stäg solerhylsa så att ett klckljud hörs. Sätt övrga hylsdo elgt kretsschemat solatorkroppe. Korta skärmläta elgt blde. Sätt skärmrge tätge, så att skärmrg och kabeläde är kat kat (se blde). Sprd skärmlätas trådar jämt mella skärmrg och tätg. Sätt solatorkroppe kotaktdoskapslge så att tätge med stt aslag stter kotaktdoskapslge. Håll kotaktdoskapslge med e ast yckel och dra åt örskruvge med e aa ast yckel. [A] = Fxera [A] 12 Kablar ör sykroa servomotorer tllverkg av kablar

13 CM- och CMDV-motorer Moterg av kratkotaktdo Motergsavsgar ör kratkotaktdo SMB / SBB 1 Dra upp örskruvge och tätge med dragavlastg på kabel Avsolera kabeläde 70 mm. 3 Vk skärmstrumpa bakåt och läta upp de. 4 Korta kratledara (U, V, W). U, V, W (ower) Korta E-ledare (GN/YE). Korta te ledara 1, 2, 3. E Krmpverktyg 5 1, 2, 3 (Sgal) Ledararea mm 2 Ledarlägd mm Sgal 0,36 2,6 70 E Eekt 1, , För skärmrge med öppge mot kabelsda över ledara. Avsolera ledara U, V, W och E. Avsolera ledara 1, 2, 3. 6 Sätt satse krmptåge så att markerge (ärg) sys östret [A] (se tabelle eda). BU / GN Ställ krmptåges presskrat [B] elgt tabelle. [B] [A] Ledare Artkelummer, krmpverktyg Ledararea mm 2 Isats Artkelummer Markerg (ärg) 1, 2, , Blå (BU) U, V, W och E , Blå (BU) U, V, W och E Grö (GN) Kablar ör sykroa servomotorer tllverkg av kablar 13

14 2 CM- och CMDV-motorer Moterg av kratkotaktdo 7 Sätt ledare med hylskotakte krmptåge och tryck hop tåge tll aslag. Däreter öppas tåge automatskt. Upprepa procedure ör varje ledare elgt tabelle steg 6. 8 x xxx Öppa solerhylsa. Sätt hylskotaktera solatorkroppe elgt kretsschemat. Stäg solerhylsa så att ett klckljud hörs. 9 Sätt de yttre solerhylsa kat kat med de re solerhylsa. Låt skärmläta stcka ut mella tätge och skärmrge. 10 Vrd skärmläta helt, kapa te. Sätt solatorkroppe kotaktdoskapslge så att tätge med stt aslag stter kotaktdoskapslge. 11 Håll kotaktdoskapslge med e ast yckel och dra åt örskruvge med e aa ast yckel. [A] = Fxera 14 Kablar ör sykroa servomotorer tllverkg av kablar

15 DFS-/CFM-motorer Moterg av kotaktdo ör resolver och Hperace 3 3 DFS-/CFM-motorer 3.1 Moterg av kotaktdo ör resolver och Hperace Leverasomattg, kotaktdo Följade delar behövs ör moterg av sgalkotaktdo. SEW-artkelummer: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [1] Förskruvg [2] Tätg [3] Klämrg [4] Hylskotakter [5] Isolerhylsa [6] Isolatorkropp [7] Kotaktdoskapslg Kablar ör sykroa servomotorer tllverkg av kablar 15

16 x x 3 DFS-/CFM-motorer Moterg av kotaktdo ör resolver och Hperace Motergsavsgar, kotaktdo OBS! Sgalkotaktdoet ka skadas om det te moteras korrekt. Möjlga skador på utrustg och materal! Kabel år te vrdas relatvt kotaktdoet uder motergsarbetet. Steg Bld Metod 1 Dra örskruvge och tätge med dragavlastg 31 mm över kabel Avsolera kabeläde 28 mm Vk skärmstrumpa bakåt och läta upp de. 4 Avsolera ledarädara 6 mm. 6 Sätt hylskotakter på ledarädara. 5 [A] [B] Sätt satse med mdre dameter (SEW-artkelummer ) krmptåge så att e grö markerg sys östret [A]. Ställ krmptåges presskrat [B] på 24. xxx xx x 6 Sätt ledare med hylskotakte krmptåge och tryck hop tåge tll aslag. Däreter öppas tåge automatskt. Upprepa procedure ör varje ledare. xxxx 7 För klämrge över ledara och tryck skärme mot tätge. 16 Kablar ör sykroa servomotorer tllverkg av kablar

17 DFS-/CFM-motorer Moterg av kotaktdo ör resolver och Hperace 3 Steg Bld Metod 8 Vrd klämrge tlls skärmläta ljerar med skärmrge. 9 Dra ut solatorkroppara lkormgt 1 mm Sätt hylskotakter elgt kretsschema solatorkroppe. 11 "Clck" Tryck samma solatorkroppara tlls ett klckljud hörs. 12 Fäll upp solerhylsa. Sätt a solerhylsas sda med ördjupge mot spåret solatorkroppe så att solerhylsa pekar samma rktg som dubbelple på solatorkroppe. Tryck däreter samma solerhylsa så att de klckar läge. Sätt solatorkroppe mttläget kotaktdoskapslge. 13 Håll kotaktdoskapslge med e ast yckel och dra åt örskruvge med e aa ast yckel. [A] = Fxera [A] Kablar ör sykroa servomotorer tllverkg av kablar 17

18 3 DFS-/CFM-motorer Moterg av kratkotaktdo SM11 / SB11 (DFS56) 3.2 Moterg av kratkotaktdo SM11 / SB11 (DFS56) Leverasomattg kratkotaktdo SM11 / SB11 Följade delar behövs ör moterg av kratkotaktdo. SEW-artkelummer: eller [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [1] Förskruvg [2] Tätg [3] Klämrg [4] Hylskotakter [5] Isolerhylsa [6] Isolatorkropp [7] Kotaktdoskapslg 18 Kablar ör sykroa servomotorer tllverkg av kablar

19 DFS-/CFM-motorer Moterg av kratkotaktdo SM11 / SB11 (DFS56) Motergsavsgar ör kratkotaktdo SM11 / SB11 OBS! Matgskotaktdoet ka skadas om det moteras elaktgt. Möjlga skador på utrustg och materal! Kabel år te vrdas relatvt kotaktdoet uder motergsarbetet. Steg Bld Metod 1 För örskruvge och tätge över kabel mm Avsolera kabeläde 59 mm. 3 Vk skärmstrumpa bakåt och läta upp de. 4 Korta ledarädara (1, 2 och 3) tll 44 mm. Korta E-ledare (GN/YE) tll 45 mm. Korta te ledarpar 5 och 6. Kapa ledarpar 7 och 8 jäms med kabeläde. 1,2,3 (44 mm) E (45 mm) 5,6 (59 mm) 5 7 mm För klämrge över ledara. Avsolera 7 mm på ledara 1, 2, 3 och E. Avsolera 5 mm på ledara 5 och 6. 5 mm 6 Sätt satse krmptåge så att markerge (ärg) sys BU / GN östret [A] (se tabelle eda). Ställ krmptåges presskrat [B] elgt tabelle [A] [B] Markerg (ärg) Ledare a mm 2 Artkelummer Isats resskrat 5 och 6 0,14 1, Grö (GN) 24 1, 2, 3 och E 0,35 4, Blå (BU) 6 Kablar ör sykroa servomotorer tllverkg av kablar 19

20 3 Steg DFS-/CFM-motorer Moterg av kratkotaktdo SM11 / SB11 (DFS56) Bld Metod Sätt ledare med hylskotakte krmptåge och tryck hop tåge tll aslag. Däreter öppas tåge automatskt. Upprepa procedure ör varje ledare elgt tabelle steg 6. 8 Öppa solerhylsa. 9 Sätt det mttre hylsdoet elgt kretsschemat solatorkroppe. Stäg solerhylsa så att ett klckljud hörs. Sätt övrga hylsdo elgt kretsschemat solatorkroppe. 10 Korta skärmläta elgt blde. Sätt skärmrge tätge, så att skärmrg och kabeläde är kat kat. Sprd skärmlätas trådar jämt mella skärmrg och tätg. 11 Sätt solatorkroppe kotaktdoskapslge så att tätge med stt aslag stter kotaktdoskapslge. 12 Håll kotaktdoskapslge med e ast yckel och dra åt örskruvge med e aa ast yckel. [A] = Fxera 7 xxxx [A] 20 Kablar ör sykroa servomotorer tllverkg av kablar

21 DFS-/CFM-motorer Moterg av kratkotaktdo SM5. / SM6. och SB5. / SB6. (CFM) Moterg av kratkotaktdo SM5. / SM6. och SB5. / SB6. (CFM) Leverasomattg kratkotaktdo SM5. / SM6. / SB5. / SB6. Typ Ledararea Art.r SM51/SM61 4 x 1,5 mm SM52/SM62 4 x 2,5 mm SM54/SM64 4 x 4 mm X SM56/SM66 4 x 6 mm SM59/SM69 4 x 10 mm Typ Ledararea Art.r SB51/SB61 4 1,5 mm ,0 mm SB52/SB62 4 2,5 mm ,0 mm SB54/SB mm ,0 mm SB56/SB mm ,5 mm SB59/SB mm ,5 mm Kablar ör sykroa servomotorer tllverkg av kablar 21

22 3 DFS-/CFM-motorer Moterg av kratkotaktdo SM5. / SM6. och SB5. / SB6. (CFM) Moterg av kratkotaktdo SM5. / SM6. / SB5. / SB6. TIS å SM5. / SM6. bortaller steg ,5 b 15 Ø Ø a 8-17 mm 43 mm 54 mm 7-23 mm 52 mm 63 mm b 10 a ca.5mm Kablar ör sykroa servomotorer tllverkg av kablar

23

24 SEW-EURODRIVE Drvg the world SEW-EURODRIVE Drvg the world SEW-EURODRIVE AB Gejsväge JÖNKÖING Tel Fax

D 45. Orderkvantiteter i kanbansystem. 1 Kanbansystem med två kort. Handbok i materialstyrning - Del D Bestämning av orderkvantiteter

D 45. Orderkvantiteter i kanbansystem. 1 Kanbansystem med två kort. Handbok i materialstyrning - Del D Bestämning av orderkvantiteter Hadbok materalstyrg - Del D Bestämg av orderkvatteter D 45 Orderkvatteter kabasystem grupp av materalstyrgsmetoder karakterseras av att behov av materal som uppstår hos e förbrukade ehet mer eller mdre

Läs mer

Orderkvantiteter vid begränsningar av antal order per år

Orderkvantiteter vid begränsningar av antal order per år Hadbok materalstyrg - Del D Bestämg av orderkvatteter D 64 Orderkvatteter vd begräsgar av atal order per år Olka så kallade partformgsmetoder aväds som uderlag för beslut rörade val av lämplg orderkvattet

Läs mer

Korrelationens betydelse vid GUM-analyser

Korrelationens betydelse vid GUM-analyser Korrelatoes betydelse vd GUM-aalyser Hela koceptet GUM geomsyras av atagadet att gåede mätgar är okorrelerade. Gude betoar och för sg att ev. korrelato spelar, me ger te mycket vägledg för hur ma då ska

Läs mer

Montage- och driftsinstruktion

Montage- och driftsinstruktion Drivsystemelektronik \ Drivsystemautomation \ Systemintegration \ Service Montage- och driftsinstruktion Synkrona servomotorer CMP0 CMP00 CMPZ7 CMPZ00 Utgåva 07/00 69077 / SV SEW-EURODRIVE Driving the

Läs mer

Ändringar MOVITRAC LTE-B * _1114*

Ändringar MOVITRAC LTE-B * _1114* Drivsystemsteknik \ Drivsystemsautomation \ Systemintegration \ Service *1353050_1114* Ändringar SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 303 7664 Bruchsal/Germany Phone +49 751 75-0 Fax +49 751-1970 sew@sew-eurodrive.com

Läs mer

Tillägg till montage- och driftsinstruktionen

Tillägg till montage- och driftsinstruktionen Drivsystemsteknik \ Drivsystemsautomation \ Systemintegration \ Service *2122341_214* Tillägg till montage- och driftsinstruktionen SEW-EURODRIVE GmbH & Co. KG P.O. Box 323 76642 Bruchsal/Germany Phone

Läs mer

TENTAMEN I MATEMATISK STATISTIK. Statistik för lärare, 5 poäng

TENTAMEN I MATEMATISK STATISTIK. Statistik för lärare, 5 poäng UMEÅ UNIVERSITET Isttutoe för matematsk statstk Statstk för lärare, MSTA38 Lef Nlsso TENTAMEN 04--6 TENTAMEN I MATEMATISK STATISTIK Statstk för lärare, 5 poäg Skrvtd: 9.00-15.00 Tllåta hjälpmedel: Utdelad

Läs mer

ANVISNING FÖR BROMSDYNAMOMETER- MÄTNING

ANVISNING FÖR BROMSDYNAMOMETER- MÄTNING Ktrll v tug frds tryckluftsrmsr vd esktg ILAGA A ANVISNING FÖR ROMSDYNAMOMETER- MÄTNING Fstställde v rmsrs restd med rmsdymmeter Vd regelud sekter fstställs rmssystemets restd tug frd ch slävgr med rmsdymmetermätgr.

Läs mer

Bruksanvisning och monteringshandledning

Bruksanvisning och monteringshandledning Bruksanvsnng och monterngshandlednng Energpelare 1341 26/27/28 1347 26/27/28 Energpelare med belysnngsenhet 1342 26/27/28 1348 26/27/28 Ljuspelare 1343 26/27/28 Ljuspelare, kort 1344 26/27/28 Innehållsförtecknng

Läs mer

Montage- och driftsinstruktion

Montage- och driftsinstruktion Drivsystemelektronik \ Drivsystemautomation \ Systemintegration \ Service Montage- och driftsinstruktion Synkrona servomotorer CMP0 CMP00 CMPZ7 CMPZ00 Utgåva 07/009 6795679 / SV SEW-EURODRIVE Driving the

Läs mer

Rättelse av montage- och driftsinstruktionen MOVITRAC LTP

Rättelse av montage- och driftsinstruktionen MOVITRAC LTP Drivsystemelektronik \ Drivsystemautomation \ Systemintegration \ Service Rättelse av montage- och driftsinstruktionen MOVITRAC LTP Utgåva 06/2009 16820061 / SV SEW-EURODRIVE Driving the world Rättelse

Läs mer

Art. 7953. Brugsanvisning

Art. 7953. Brugsanvisning Art. 7953 D GB F NL S I E DK Gebrauchsaweisug Licht- / Wasserspieldüse Operatig Istructios Light ad Waterworks Jet Mode d emploi Buse pour jet d eau avec éclairage Gebruiksaawijzig Licht- / waterspelsproeier

Läs mer

Snabbguide. Kaba elolegic programmeringsenhet 1364

Snabbguide. Kaba elolegic programmeringsenhet 1364 Snabbgude Kaba elolegc programmerngsenhet 1364 Innehåll Informaton Förpacknngsnnehåll 3 Textförklarng 3 Ansvar 3 Skydd av systemdata 3 Frmware 3 Programmera Starta och Stänga av 4 Mnneskort 4 Exportera

Läs mer

Tentamen del 2 i kursen Elinstallation, begränsad behörighet ET1020 2014-08-29

Tentamen del 2 i kursen Elinstallation, begränsad behörighet ET1020 2014-08-29 Tetame del 2 i kure Elitallatio, begräad behörighet ET1020 2014-08-29 Tetame omfattar 60 poäg. För godkäd tetame kräv 30 poäg. Tillåta hjälpmedel är räkedoa amt bifogad formelamlig Beräkigar behöver bara

Läs mer

Centrala gränsvärdessatsen

Centrala gränsvärdessatsen Arm Hallovc: EXTRA ÖVNINGAR Cetrala gräsvärdessatse Cetrala gräsvärdessatse Vätevärdet och varase för e ljär kombato av stokastska varabler beräkas elgt följade: S Låt c, c,, c vara kostater,,,, stokastska

Läs mer

Armin Halilovic: EXTRA ÖVNINGAR. ) De Moivres formel ==================================================== 2 = 1

Armin Halilovic: EXTRA ÖVNINGAR. ) De Moivres formel ==================================================== 2 = 1 Arm Hallovc: EXTRA ÖVNINGAR KOMPLEXA TAL x + y, där x, y R (rektagulär form r(cosθ + sθ (polär form r (cos θ + s θ De Movres formel y O x + x y re θ (potesform eller expoetell form θ e cosθ + sθ Eulers

Läs mer

Väntevärde, standardavvikelse och varians Ett statistiskt material kan sammanfattas med medelvärde och standardavvikelse (varians), och s.

Väntevärde, standardavvikelse och varians Ett statistiskt material kan sammanfattas med medelvärde och standardavvikelse (varians), och s. Vätevärde, stadardavvkelse och varas Ett statstskt materal ka sammafattas med medelvärde och stadardavvkelse (varas, och s. På lkade sätt ka e saolkhetsfördelg med käda förutsättgar sammafattas med vätevärde,,

Läs mer

Montage- och driftsinstruktion

Montage- och driftsinstruktion Drivsystemelektronik \ Drivsystemautomation \ Systemintegration \ Service Montage- och driftsinstruktion Synkrona servomotorer CMP0 CMP CMPZ7 CMPZ00 Utgåva /0 096997 / SV SEW-EURODRIVE Driving the world

Läs mer

4.2.3 Normalfördelningen

4.2.3 Normalfördelningen 4..3 Normalfördelge Bomal- och Possofördelge är två exempel på fördelgar för slumpvarabler som ka ata ädlgt eller uppräkelgt måga olka värde. Sådaa fördelgar sägs vara dskreta. Ofta är ett resultat X frå

Läs mer

Utanpåliggande takmontering planpanel FKT-1

Utanpåliggande takmontering planpanel FKT-1 Monterngshandlednng Utanpålggande takmonterng planpanel FKT- för IVT solvärmesystem 60966.0-.SD 6 70 6 99 SE (006/0) SD Innehållsförtecknng Allmänt.................................................... Teknska

Läs mer

INSTALLATIONSMANUAL COBRA 8800/8900 CAN

INSTALLATIONSMANUAL COBRA 8800/8900 CAN INSTALLATIONSMANUAL COBRA 8800/8900 CAN DRA UT MITTSEKTIONEN MED INSTALLATIONSSCHEMAT. INNEHÅLL 8808 8805 Larmehet 03CB0364A 10SA0623A Kablage Moterigspåse KA0001STSAA Ultraljudsesorer 04PC3600B 8800USER

Läs mer

Monteringshandledning

Monteringshandledning Monterngshandlednng Energpelare med tre dosor, höjd 491 mm 1345 26/27/28 Energpelare med belysnngsenhet och tre dosor, höjd 769 mm 1349 26/27/28 Energpelare med sex dosor, höjd 769 mm 1351 26/27/28 Innehållsförtecknng

Läs mer

f(x i ) Vi söker arean av det gråfärgade området ovan. Området begränsas i x-led av de två x-värdena där kurvan y = x 2 2x skär y = 0, d.v.s.

f(x i ) Vi söker arean av det gråfärgade området ovan. Området begränsas i x-led av de två x-värdena där kurvan y = x 2 2x skär y = 0, d.v.s. Dg. Remsummor och tegrler Rekommederde uppgfter 5.. Del upp tervllet [, 3] lk stor deltervll och väd rektglr med dess deltervll som bs för tt beräk re v området uder = +, över =, smt mell = och = 3. V

Läs mer

PLACERING I STADSBIBLIO- TEKET.

PLACERING I STADSBIBLIO- TEKET. KOTOR ETRÉ FRÅ GLASSKJUTDÖRRAR 13,9 KVM UTSTÄLLIGSYTA 121,5 KVM TAKHÖJD 3,2 m SOLID VÄGG GLASVÄGG GLASVÄGG H U V U D - E TRÉ GLASVÄGG PLACERIG I STADSBIBLIO- TEKET. GLASVÄGG HALMSTADS YA STADSGALLERIET

Läs mer

IN1 Projector. Snabbstart och referenshandbok

IN1 Projector. Snabbstart och referenshandbok IN Projector Snabbstart och referenshandbok Läs häftet med säkerhetsanvsnngar nnan du nstallerar projektorn. Packa upp kartongen Detta fnns med: Ljud- och vdeokablar är nte nkluderade. Du kan köpa dem

Läs mer

Dagordning. Pågående planering Information om kommunalt VA Hur påverkar VA utbyggnaden fastighetsägaren? Information om avgifter mm Frågor

Dagordning. Pågående planering Information om kommunalt VA Hur påverkar VA utbyggnaden fastighetsägaren? Information om avgifter mm Frågor Daordi Pååede plaeri Iformatio om kommualt VA Hur påverkar VA utbyade fastihetsäare? Iformatio om avifter mm Fråor Pååede plaeri yv ä V ä yv sb ä l v ä me sb y lv Ka a d ö T3 by rs kv ä E ä rsb å e l v

Läs mer

Montage- och driftsinstruktion

Montage- och driftsinstruktion Drivsystemelektronik \ Drivsystemautomation \ Systemintegration \ Service Montage- och driftsinstruktion Synkrona servomotorer CMP0 CMP00 CMPZ7 CMPZ00 Utgåva 0/0 980070 / SV SEW-EURODRIVE Driving the world

Läs mer

Extrem prestanda Nu utan BPA UPPLEV DEN FANTASTISKA STYRKAN HOS VÅRA BPA-FRIA PRODUKTER

Extrem prestanda Nu utan BPA UPPLEV DEN FANTASTISKA STYRKAN HOS VÅRA BPA-FRIA PRODUKTER Extrem prestada Nu uta BPA UPPLEV DEN FANTASTISKA STYRKAN HOS VÅRA BPA-FRIA PRODUKTER Formar för kall och varm mat BPA-fritt kommersiellt produktsortimet för livsmedelsservice Rubbermaid Commercial har

Läs mer

Duo HOME Duo OFFICE. Programmerings manual SE 65.044.20-1

Duo HOME Duo OFFICE. Programmerings manual SE 65.044.20-1 Duo HOME Duo OFFICE Programmerigs maual SE 65.044.20-1 INNEHÅLL Tekiska data Sida 2 Motage Sida 3-5 Programmerig Sida 6-11 Admiistrerig Sida 12-13 Hadhavade Sida 14-16 TEKNISKA DATA TEKNISK SPECIFIKATION

Läs mer

HP Media Center-dator Komma igång

HP Media Center-dator Komma igång HP Media Ceter-dator Komma igåg Iformatioe i det här dokumetet ka ädras uta föregåede meddelade. Hewlett-Packard Compay utfäster iga garatier av ågot slag i fråga om detta material, iklusive (me ite begräsat

Läs mer

Tentamen 19 mars, 8:00 12:00, Q22, Q26

Tentamen 19 mars, 8:00 12:00, Q22, Q26 Avdelige för elektriska eergisystem EG225 DRIFT OCH PLANERING AV ELPRODUKTION Vårtermie 25 Tetame 9 mars, 8: 2:, Q22, Q26 Istruktioer Skriv alla svar på det bifogade svarsbladet. Det är valfritt att också

Läs mer

OBS! Dina högtalare (medföljer ej) kan skilja sig från de som visas på bild i denna bruksanvisning. modell RNV70 HIFI-SYSTEM

OBS! Dina högtalare (medföljer ej) kan skilja sig från de som visas på bild i denna bruksanvisning. modell RNV70 HIFI-SYSTEM OBS! Dna högtalare (medföljer ej) kan sklja sg från de som vsas på bld denna bruksanvsnng. modell RNV70 HIFI-SYSTEM Underhåll och specfkatoner Läs bruksanvsnngen nnan du börjar använda utrustnngen. Se

Läs mer

Interpolation. Interpolation. Teknisk-vetenskapliga beräkningar 1. Några tillämpningar. Interpolation. Basfunktioner. Definitioner. Kvadratiskt system

Interpolation. Interpolation. Teknisk-vetenskapliga beräkningar 1. Några tillämpningar. Interpolation. Basfunktioner. Definitioner. Kvadratiskt system Ierpolao Några llämpgar Ierpolao odelluoer som saserar gva puer Amerg rörelser,.e. ead lm Blder ärger salg Gra Dsre represeao -> ouerlg Peder Joasso Ierpolao V äer puer,.., V söer e uo P så a P P erpolerar

Läs mer

Intervallskattning. c 2005 Eric Järpe Högskolan i Halmstad. Antag att vi har ett stickprov x 1,..., x n på X som vi vet är N(µ, σ) men vi vet ej

Intervallskattning. c 2005 Eric Järpe Högskolan i Halmstad. Antag att vi har ett stickprov x 1,..., x n på X som vi vet är N(µ, σ) men vi vet ej Itervallskattig c 005 Eric Järpe Högskola i Halmstad Atag att vi har ett stickprov x,..., x på X som vi vet är Nµ, σ me vi vet ej värdet av µ = EX. Då ka vi beräka x, vvr skattig av µ. För att få reda

Läs mer

Produsert for bevegelses hemmede, og er det mest fleksible og variasjonrike alternativ på markedet. Tilpasnings-mulighetene er nesten ubegrensede.

Produsert for bevegelses hemmede, og er det mest fleksible og variasjonrike alternativ på markedet. Tilpasnings-mulighetene er nesten ubegrensede. VÄSTIA DUSJROM Produsert for bevegelses hemmede, og er det mest fleksible og variasjorike alterativ på markedet. Tilpasigs-mulighetee er este ubegresede. HML Hjelpemiddel-leveradøre AS Braderudv. 90, 2015

Läs mer

KONFIDENSINTERVALL FÖR MEDIANEN (=TECKENINTERVALL )

KONFIDENSINTERVALL FÖR MEDIANEN (=TECKENINTERVALL ) Arm Hallovc: EXTRA ÖVNINGAR Tecetervall KONFIDENSINTERVALL FÖR MEDIANEN (TECKENINTERVALL ) För att bestämma ett ofdestervall för medae tll e otuerlg s.v. ξ aväder v ett stcprov ξ ξ ξ3 ξ av storlee som

Läs mer

2. Konfidensintervall för skillnaden mellan två proportioner.

2. Konfidensintervall för skillnaden mellan två proportioner. Föreläsig 12 LV1, Torsdag 12/10 Upplägg 1. Kofidesitervall för proportioer. 2. Kofidesitervall för skillade mella två proportioer. 3. Grafteori Kofidesitervall för proportioer Atag att vi vill skatta adele

Läs mer

CONSTANT FINESS SUNFLEX

CONSTANT FINESS SUNFLEX Luex terrassarkiser. Moterigs- och bruksavisig CONSTNT FINESS SUNFLEX 5 6 Markises huvudkopoeter och ått Placerig av kobikosol rklockor och justerig Parallelljusterig vädig och skötsel Huvudkopoeter och

Läs mer

Finansiell ekonomi Föreläsning 2

Finansiell ekonomi Föreläsning 2 Fiasiell ekoomi Föeläsig 2 Fö alla ivesteigsbeslut gälle: Om ytta > Kostad Geomfö ivesteige Om Kostad > ytta Geomfö ite ivesteige Gemesam ehet = pega Vädeig = makadspis om sådat existea (jf. vädet av tid

Läs mer

Lösning till TENTAMEN

Lösning till TENTAMEN Isttutoe för Sjöfart oh Mar Tekk ös tll TENTAMEN 0706 KURSNAMN Termodyamk oh strömslära ROGRAM: am Sjöejörsrorammet åk / läserod KURSBETECKNING //auusterode SJO050 005 el A Strömslära EXAMINATOR Mats Jarlros

Läs mer

Beställningsintervall i periodbeställningssystem

Beställningsintervall i periodbeställningssystem Handbok materalstyrnng - Del D Bestämnng av orderkvantteter D 41 Beställnngsntervall perodbeställnngssystem Ett perodbeställnngssystem är ett med beställnngspunktssystem besläktat system för materalstyrnng.

Läs mer

Tillägg till montage- och driftsinstruktionen

Tillägg till montage- och driftsinstruktionen Drivsystemsteknik \ Drivsystemsautomation \ Systemintegration \ Service *22141464_0615* Tillägg till montage och driftsinstruktionen SEWEURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 3023 76642 Bruchsal/Germany Phone

Läs mer

Föreskrift. om publicering av nyckeltal för elnätsverksamheten. Utfärdad i Helsingfors den 2. december 2005

Föreskrift. om publicering av nyckeltal för elnätsverksamheten. Utfärdad i Helsingfors den 2. december 2005 Dr 1345/01/2005 Föreskrift om publicerig av yckeltal för elätsverksamhete Utfärdad i Helsigfors de 2. december 2005 Eergimarkadsverket har med stöd av 3 kap. 12 3 mom. i elmarkadslage (386/1995) av de

Läs mer

Elteknik Svenska AB. FACI - trygghetslarm. Produktlista. Kontaktperson: Palle Wiklund Telefon: 060-16 60 00 Fax: 060-17 42 46

Elteknik Svenska AB. FACI - trygghetslarm. Produktlista. Kontaktperson: Palle Wiklund Telefon: 060-16 60 00 Fax: 060-17 42 46 Elteknk Svenska AB FACI - trygghetslarm Besöksadress: Postadress: Axvägen 10, 853 50 Sundsvall Box 6050, 850 06 Sundsvall Produktlsta Kontaktperson: Palle Wklund Telefon: 060-16 60 00 Fax: 060-17 42 46

Läs mer

Hambley avsnitt 12.7 (även 7.3 för den som vill läsa lite mer om grindar)

Hambley avsnitt 12.7 (även 7.3 för den som vill läsa lite mer om grindar) 1 Föreläsig 6, Ht 2 Hambley avsitt 12.7 (äve 7.3 för de som vill läsa lite mer om gridar) Biära tal Vi aväder ormalt det decimala talsystemet, vilket har base 10. Talet 2083 rereseterar då 2 10 3 0 10

Läs mer

Ventilsystem, Serie HF03-LG Qn Max. = 700 l/min Fältbussanslutning med AS I B-design

Ventilsystem, Serie HF03-LG Qn Max. = 700 l/min Fältbussanslutning med AS I B-design Vetilsystem, Serie HF-LG Q Max. = 7 l/mi Fältbussaslutig med S I -desig 8 Typ Fältbuss Rampmotage asplatta, ekel rbetstryck mi./max., bar / bar Omgivigstemperatur mi./max. + C / + C Mediumtemperatur mi./max.

Läs mer

Förberedelse INSTALLATION INFORMATION

Förberedelse INSTALLATION INFORMATION Förberedelse 1 Materalet tll Pergo trägolv levereras med llustrerade anvsnngar. I texten nedan ger v förklarngar tll llustratonerna, som kan delas upp tre områden: Förberedelser, Läggnng och Rengörng.

Läs mer

Radio-universaldimmer Mini Bruksanvisning

Radio-universaldimmer Mini Bruksanvisning Rado-unversaldmmer Mn Bruksanvsnng Rado-unversaldmmer Mn Art. Nr.: 2255 00 Apparatens komponenter Bld 1 (1) Lysdod (2) Programmerngsknapp (3) Antenn Säkerhetsanvsnngar Inbyggnad och monterng av elektrska

Läs mer

Grön Flagg-rapport Förskolan Duvan 4 jun 2014

Grön Flagg-rapport Förskolan Duvan 4 jun 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Duvan 4 jun 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-06-04 12:54: Vad rolgt att ta del av era tankar och ert arbete med Grön Flagg! Det är härlgt

Läs mer

= α. β = α = ( ) D (β )= = 0 + β. = α 0 + β. E (β )=β. V (β )= σ2. β N β, = σ2

= α. β = α = ( ) D (β )= = 0 + β. = α 0 + β. E (β )=β. V (β )= σ2. β N β, = σ2 Ljär regresso aolkhet och statstk Regressosaalys VT 2009 Uwe.Mezel@math.uu.se http://www.math.uu.se/ uwe/ Fgur: Mätpukter: x, y Ljär regresso - kalbrerg av e våg Modell för ljär regresso Modell: y α +

Läs mer

HR92. 2. Kort beskrivning. 1. Leveransomfattning

HR92. 2. Kort beskrivning. 1. Leveransomfattning 2. Kort beskrvnng HR92 Trådlös termostat. Leveransomfattnng I termostatens förpacknng httar du följande: 2 3 4 2443 Termostaten HR92 är eu.bac-certferad. Honeywell HR92 är en trådlös radatortermostat med

Läs mer

Linjär Algebra (lp 1, 2016) Lösningar till skrivuppgiften Julia Brandes

Linjär Algebra (lp 1, 2016) Lösningar till skrivuppgiften Julia Brandes Lijär Algebra (lp 1, 2016) Lösigar till skrivuppgifte Julia Brades Uppgift 1. Betecka mägde av alla matriser med M(). Vi har e elemetvist defiierad additio av två matriser A, B M(). De är defiierad geom

Läs mer

Variansberäkningar KPI

Variansberäkningar KPI STATISTISKA CENTRALBYRÅN Slutrapport (9) Varasberäkgar KPI Varasberäkgar KPI Iledg Grov varasskattg Detaljerade varasskattgar av tuga produktgrupper 5 Rätekostader 5 Charter 6 Böcker 8 Utrkesflyg 0 Iträdesbljetter

Läs mer

Specialfall inom produktionsplanering: Avslutning Planerings- Le 8-9: Specialfall (produktval, kopplade lager, cyklisk planering, mm) system

Specialfall inom produktionsplanering: Avslutning Planerings- Le 8-9: Specialfall (produktval, kopplade lager, cyklisk planering, mm) system Föreläsg Specalfall om produktosplaerg: Produktvalsplaerg, cyklsk plaerg, alteratva partformgsmetoder Avslutg Plaergssystem Fast posto Fö 6a: Projektplaerg (CPM, PERT, mm) Le 3: Projektplaerg (CPM/ PERT,

Läs mer

Lösningsförslag till tentamen i 732G71 Statistik B, 2009-12-04

Lösningsförslag till tentamen i 732G71 Statistik B, 2009-12-04 Prs Lösgsförslag tll tetame 73G7 Statstk B, 009--04. a) 340 30 300 80 60 40 0 0.5.0.5.0 Avståd.5 3.0 3.5 b) r y y y y 4985.75 7.7 830 0 39.335 7.7 0 80300-830 0 3.35 0.085 74.475 c) b y y 4985.75 7.7 830

Läs mer

Universitetet: ER-diagram e-namn

Universitetet: ER-diagram e-namn Databaser Desig och programmerig Fortsättig på relatiosmodelle: Normaliserig fuktioella beroede ormalformer iformatiosbevarade relatiosschemauppdelig Varför ormalisera? Metod att skydda oss frå dum desig

Läs mer

Bilaga 1 Formelsamling

Bilaga 1 Formelsamling 1 2 Bilaga 1 Formelsamlig Grudbegre, resultatlaerig och roduktkalkylerig Resultat Itäkt - Kostad Lösamhet Resultat Resursisats TTB Täckigsgrad (TG) Totala itäkter TB Säritäkt Divisioskalkyl är de eklaste

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Pysslingförskolan Gläntan

Handlingsplan. Grön Flagg. Pysslingförskolan Gläntan Handlngsplan Grön Flagg Pysslngförskolan Gläntan Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-09-19 11:18: Vlka fna och vktga utvecklngsområden n valt - det n gör kommer säkert att skapa engagemang och nyfkenhet

Läs mer

Sensorer och elektronik. Analys av mätdata

Sensorer och elektronik. Analys av mätdata Sesorer och elektrok Aalys av mätdata Iehåll Mätfel Några begrepp om saolkhetslära Läges- och sprdgsmått Kofdestervall Ljär regresso Mätosäkerhetsaalys Mätfel Alla mätresultat är behäftade med e vss osäkerhet

Läs mer

Sensorer, effektorer och fysik. Analys av mätdata

Sensorer, effektorer och fysik. Analys av mätdata Sesorer, effektorer och fysk Aalys av mätdata Iehåll Mätfel Noggrahet och precso Några begrepp om saolkhetslära Läges- och sprdgsmått Kofdestervall Ljär regresso Mätosäkerhetsaalys Mätfel Alla mätgar är

Läs mer

Plattformshissar från Cibes Lift för alla byggnader

Plattformshissar från Cibes Lift för alla byggnader Plattformshissar frå Cibes Lift för alla byggader Smarta, säkra och ekla att istallera DESIGN - RELIABILITY - EXPERIENCE Iehåll Om Cibes Lift 3 Kudperspektiv 4 Service och uderhåll 5 Miljöfokus 6 De lilla

Läs mer

Kvalitetssäkring med individen i centrum

Kvalitetssäkring med individen i centrum Kvaltetssäkrng med ndvden centrum TENA har tllsammans med äldreboenden Sverge utvecklat en enkel process genom vlken varje enskld ndvd får en ndvduell kontnensplan baserad på hans eller hennes unka möjlgheter

Läs mer

Förberedelse INSTALLATION INFORMATION

Förberedelse INSTALLATION INFORMATION Förberedelse 1 Materalet tll Pergo lamnatgolv levereras med llustrerade anvsnngar. I texten nedan ger v förklarngar tll llustratonerna, som kan delas upp tre områden: Förberedelser, Läggnng och Rengörng.

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Ängens förskola

Handlingsplan. Grön Flagg. Ängens förskola Handlngsplan Grön Flagg Ängens förskola Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-10-02 09:58: Vlka rolga och spännande utvecklngsområden som n ska jobba med. Utmana gärna barnen med att ställa öppna frågor

Läs mer

Referensguide. Inställning och flödning

Referensguide. Inställning och flödning Referensgude Inställnng och flödnng Före Inställnng, samla hop följande materal: En 500 ml- eller 1000 ml-påse/flaska flödnngslösnng (0,9 % NaCl med tllsats av 1 E/ml heparn) En 500 ml- eller 1000 ml-påse

Läs mer

BERÖRINGSSÄKRA ANSLUTNINGSDON. Ensto Underground

BERÖRINGSSÄKRA ANSLUTNINGSDON. Ensto Underground BERÖRINGSSÄKRA ANSLUTNINGSDON Ensto Underground Beröringssäkra anslutningsdon för DIN-standard Ensto kompletterar sitt kabeltillbehörssortiment med beröringssäkra anslutningsdon, som är både personsäkra

Läs mer

Programmering Emme-makro rvinst_ic.mac version 2

Programmering Emme-makro rvinst_ic.mac version 2 Uppdragsr: 10109320 2008-08-27 Seh Svalgård PM Programmerig Emme-makro rvis_ic.mac versio 2 Iehållsföreckig Förusäigar...2 Beräkigsuryck...2 Daabaser...4 Marisplaser...4 Aropsparamerar...6 Udaa...6 L:\705x\_SAMSAM\3_Dokume\36_PM\PM

Läs mer

Art Art Brugsanvisning

Art Art Brugsanvisning Art. 7949 Art. 7950 D GB F NL S I E DK Gebrauchsaweisug Schwimmleuchte FL 160 / Schwimmleuchte FL 200 Operatig Istructios Floatig Lamp FL 160 / Floatig Lamp FL 200 Mode d emploi Lampe flottate FL 160 /

Läs mer

För rörformiga instrument, slangar och liknande krävs speciella insatser för genomspolning för att få ett fullgott resultat.

För rörformiga instrument, slangar och liknande krävs speciella insatser för genomspolning för att få ett fullgott resultat. Sida 1 av 6 Avisig för kvalitetssäkrig av spol- och diskdesifektorer 141203 Avisig primärvård Föremål och istrumet avsedda för flergågsbruk ska regöras och desifekteras efter avädig i e värmedesifektor.

Läs mer

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 Ur KB:s samlngar Dgtalserad år 2013 Perssens 1. patent, tllverkade J. E. Mek. Verkst. Akteb.,Stockholm. *Eyjkgnns belönade vd Stockholm Göteborg Aktebolaget ställas STOCKHOLM 16 S. & högsta utställnngame

Läs mer

MS-A0409 Grundkurs i diskret matematik Sammanfattning, del I

MS-A0409 Grundkurs i diskret matematik Sammanfattning, del I MS-A0409 Grudkurs i diskret matematik Sammafattig, del I G. Gripeberg Aalto-uiversitetet 2 oktober 2013 G. Gripeberg (Aalto-uiversitetet) MS-A0409 Grudkurs i diskret matematiksammafattig, del 2Ioktober

Läs mer

Art Brugsanvisning. Undervattensspotlight Istruzioni per l uso Riflettore subacqueo Manual de instrucciones Luces subacuáticas.

Art Brugsanvisning. Undervattensspotlight Istruzioni per l uso Riflettore subacqueo Manual de instrucciones Luces subacuáticas. Art. 7951 D GB F NL S I E DK Gebrauchsaweisug Uterwasserstrahler Operatig Istructios Uderwater Lights Mode d emploi Projecteur immersible Gebruiksaawijzig Oderwaterschijwerper Bruksavisig Udervattesspotlight

Läs mer

Lösningar modul 3 - Lokala nätverk

Lösningar modul 3 - Lokala nätverk 3. Lokala nätverk 3.1 TOPOLOGIER a) Stjärna, rng och buss. b) Nät kopplas ofta fysskt som en stjärna, där tll exempel kablar dras tll varje kontorsrum från en gemensam central. I centralen kan man sedan

Läs mer

Cu-förbindningar. 6. Cu-förbindningar / ELPRESS. Order tel: Fax:

Cu-förbindningar. 6. Cu-förbindningar / ELPRESS. Order tel: Fax: Cu-förbindningar Allmän information 2 EasyGuide 3 Rörkabelskor 0,75-10 ², KR 4 Rörkabelskor 0,75-1000 ², KRF/KRD 5 Rörkabelskor med två hål, 70-400 ², KRF 6 Rörkabelskor med 45 vinkel, 10-150 ², KRF 7

Läs mer

Monterings- och bruksanvisning. VideoTerminal 2600..

Monterings- och bruksanvisning. VideoTerminal 2600.. Monterngs- och bruksanvsnng VdeoTermnal 2600.. Innehållsförtecknng Beskrvnng...3 Montage...4 Demontage av glasplattan...5 Användnng...5 Vanlga samtal...6 Ta mot samtal... 6 Genomsläppsfunkton... 7 Avsluta

Läs mer

3M Personlig skyddsutrustning. 3M Korttidsoveraller. Tillverkade för bästa skydd. Designade för bästa. komfort. Under tryggare förhållanden

3M Personlig skyddsutrustning. 3M Korttidsoveraller. Tillverkade för bästa skydd. Designade för bästa. komfort. Under tryggare förhållanden 3M Persolig skyddsutrustig 3M Korttidsoveraller Tillverkade för bästa skydd Desigade för bästa komfort Uder tryggare förhållade Material som adas CE-kategori III Korttidsoveraller 3M Korttidsoverall 4515

Läs mer

Grön Flagg-rapport Berga förskola 2 jun 2015

Grön Flagg-rapport Berga förskola 2 jun 2015 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Berga förskola 2 jun 2015 Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-06-02 13:53: Vlken jättebra rapport n skckat n tll oss. Det är härlgt att läsa hur n utvecklat

Läs mer

INNEHÅLL SÄKERHETSINSTRUKTIONER CONTENTS. Säkerhetsinstruktioner 3. n n n n n

INNEHÅLL SÄKERHETSINSTRUKTIONER CONTENTS. Säkerhetsinstruktioner 3. n n n n n BRUKSANVISNING INNEHÅLL CONTENTS SÄKERHETSINSTRUKTIONER Säkerhetsistruktioer 3 Frotpaeles kappar 4-5 Fjärrkotroll 6-7 Källmey 8-9 Radioläge 10-11 Uppspelig 12-13 Iställigar 14-25 EQ-mey 26-27 Specifikatioer

Läs mer

BEREDSKAP MOT ATOMOLYCKOR I SVERIGE

BEREDSKAP MOT ATOMOLYCKOR I SVERIGE SSI:1';74-O15 BEREDSKAP MOT ATOMOLYCKOR I SVERIGE John-Chrster Lndll Pack, 104 01 STOCKHOIJ! ;4 aprl 1974 BEREDSOP TJÖT ATOMOLYCKOR I SVERIGE Manuskrpt grundat på ett föredrag vd kärnkraftmötot Köpenhamn,

Läs mer

Felsökningsguide för Windows XP

Felsökningsguide för Windows XP Felsökningsguide för Windows XP Om du inte kan komma ut på Internet med din dator så följ denna guide. Var god följ denna guide innan ni ringer och felanmäler till Kungälv Energi AB. * Starta om din dator

Läs mer

Beryll Tävlingsförslag av Johan Johansson & Joakim Carlsson Modernisering av mineralutställningen vid SBN - ett steg mot bättre lärandemiljö

Beryll Tävlingsförslag av Johan Johansson & Joakim Carlsson Modernisering av mineralutställningen vid SBN - ett steg mot bättre lärandemiljö Sda 1 eryll Joakm Carlsson eryll Tävlngsförslag av Johan Johansson & Joakm Carlsson Modernserng av mneralutställnngen vd SN - ett steg mot bättre lärandemljö Luleå teknska unverstet Sda 2 eryll Joakm Carlsson

Läs mer

NEWTON-RAPHSONS METOD (en metod för numerisk lösning av ekvationer)

NEWTON-RAPHSONS METOD (en metod för numerisk lösning av ekvationer) Armi Halilovic: EXTRA ÖVNINGAR Newto-Raphsos metod NEWTON-RAPHSONS METOD (e metod för umeris lösig av evatioer Måga evatioer är besvärligt och iblad äve omöjligt att lösa eat. Då aväder ma umerisa metoder

Läs mer

Tidtabell. 208/209 Skellefteå - Skelleftehamn Sommar, från och med 16/6 till och med 17/8 2014. www.skelleftebuss.se Tel.

Tidtabell. 208/209 Skellefteå - Skelleftehamn Sommar, från och med 16/6 till och med 17/8 2014. www.skelleftebuss.se Tel. Iformatio Dessa biljetter ka köpas på busse; - Ekelbiljett, ige fri övergåg till stadsbussara. - Rabattkort, rabatterade resor med ca 20 %, valfritt atal resor frå 6 resor och uppåt. - Periodkort, gäller

Läs mer

Kvinnors arbetsmiljö. Rapport 2012:11. Tillsynsaktivitet 2012 inom regeringsuppdraget om kvinnors arbetsmiljö. Delrapport

Kvinnors arbetsmiljö. Rapport 2012:11. Tillsynsaktivitet 2012 inom regeringsuppdraget om kvinnors arbetsmiljö. Delrapport Kviors arbesmiljö Tillsysakivie 12 iom regerigsuppdrage om kviors arbesmiljö Delrappor Rappor 12:11 12-5-9 1 (9) Ehee för mäiska och omgivig Chrisia Josso, 8-73 94 18 arbesmiljoverke@av.se Delrappor Tillsysakivie

Läs mer

z 0 0 a f LAPLACETRANSFORMEN Antag något xt dt Följaktligen existerar Fö 6, 7 & 8 - Laplacetransformanalys 1 (enl. grunddef.

z 0 0 a f LAPLACETRANSFORMEN Antag något xt dt Följaktligen existerar Fö 6, 7 & 8 - Laplacetransformanalys 1 (enl. grunddef. Atag Fö 6, 7 & 8 - Laplacetasfomaalys LAPLACETRANSFORMEN R a S z T a f xt f 0 0 xt dt a f l q xt Låt ~x t xt e t, dä, såda att z ~x a f x t dt ågot z 0 0 Fölaktlge exstea x t (el. guddef.) Copyght Lasse

Läs mer

Armin Halilovic: EXTRA ÖVNINGAR

Armin Halilovic: EXTRA ÖVNINGAR Stokastiska rocesser Defiitio E stokastisk rocess är e mägd (familj) av stokastiska variabler X(t) arameter t är oftast (me ite alltid) e tidsvariabel rocesse kallas diskret om X(t) är e diskret s v för

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Hålsjöns förskola

Handlingsplan. Grön Flagg. Hålsjöns förskola Handlngsplan Grön Flagg Hålsjöns förskola Kommentar från Håll Sverge Rent 2016-10-11 14:39: Bra att n formulerat era utvecklngsområden vad, varför och hur. Det gör det så lättförståelgt för oss att läsa

Läs mer

Fördelningen för populationen som stickprovet togs ifrån är känd så nära som på ett antal parametrar, t.ex: N med okända

Fördelningen för populationen som stickprovet togs ifrån är känd så nära som på ett antal parametrar, t.ex: N med okända we Mezel, 7 we.mezel@sl.se; we.mezel@matstat.de www.matstat.de Parametrska metoder Fördelge för poplatoe som stckprovet togs frå är käd så ära som på ett atal parametrar, t.ex: N med okäda Icke-parametrska

Läs mer

Universitetet: ER-diagram e-namn

Universitetet: ER-diagram e-namn Databaser Desig och programmerig Fortsättig på relatiosmodelle: Normaliserig fuktioella beroede ormalformer iformatiosbevarade relatiosschemauppdelig Varför ormalisera? Metod att skydda oss frå dum desig

Läs mer

PLE PLE EGENSKAPER. Dimensioner. Åkrörelse. Hastighet. Acceleration. Driftstemperatur ANVÄNDNINGSOMRÅDEN. PLE max. 6 m fribärande

PLE PLE EGENSKAPER. Dimensioner. Åkrörelse. Hastighet. Acceleration. Driftstemperatur ANVÄNDNINGSOMRÅDEN. PLE max. 6 m fribärande PLE 24 20 16 12 8 4 0 0 PLE användningsområden 67 PLE mått 68 PLE modeller 69 PLE dimensioner 71 PLE delar 72 PLE montering 73 PLE artikelnummer 76 last/(kg/m) invändig höjd/(mm) 118 115 80 50 30 16 7

Läs mer

Något om beskrivande statistik

Något om beskrivande statistik Något om beskrvade statstk. Iledg I de flesta sammahag krävs fakta som uderlag för att komma tll rmlga slutsatser eller fatta vettga beslut. Exempelvs ka det på ett företag ha uppstått dskussoer om att

Läs mer

TENTAMEN TE 12. HÖGSKOLAN I BORÅS Textilhögskolan Olle Holmudd. VÄVERITEKNIK, 4,5 högskolepoäng, Ladokkod TVT10A. Datum: 2012.11.09. Tid: 09.00 13.

TENTAMEN TE 12. HÖGSKOLAN I BORÅS Textilhögskolan Olle Holmudd. VÄVERITEKNIK, 4,5 högskolepoäng, Ladokkod TVT10A. Datum: 2012.11.09. Tid: 09.00 13. HÖGSKOLAN I BORÅS Texthögoa Oe Homudd TENTAMEN TE 12 VÄVERITEKNIK, 4,5 högoepoäg, Ladood TVT10A Datum: 2012.11.09. Td: 09.00 13.00 Hjäpmede: Räare, färgpeor, upp, ja, petå, tejp Aayad och formead Ata dor:

Läs mer

ASA 600. Bruksanvisning Svenska 5.956-529 A 10072 (05/00) 1.909-115 1.909-685

ASA 600. Bruksanvisning Svenska 5.956-529 A 10072 (05/00) 1.909-115 1.909-685 Bruksavisig Sveska 1.909-115 1.909-685 5.956-529 A 10072 (05/00) Bruksavisig Lämas ut till avädare Ska läsas före igågsättig och förvaras för seare bruk. För vår miljö, avfallshaterig Förpackig Aläggiges

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för konsument

Allmänna avtalsvillkor för konsument Godkäare 7.2 Kudakuta Godkät Kommuikatio Distributio Kudservice Kommuikatio, deltagade och samråd Allmäa avtalsvillkor för kosumet för leveras av fjärrvärme Allmäa avtalsvillkor för kosumet för leveras

Läs mer

EVINRUDE 30-ÅRS JUBILEUMSMOTORER. Världsberömda for sin säkra, ögonblickliga start

EVINRUDE 30-ÅRS JUBILEUMSMOTORER. Världsberömda for sin säkra, ögonblickliga start EVINRUDE 0ÅRS JUBILEUMSMOTORER Världsberömda for sn säkra, ögonblcklga start 5 olka EvnrudeElto modeller den mest fulländade utbordarsere världen någonsn städat! För varje båt för var börs en lämplg motor

Läs mer

Manual. För användaren. Manual. eloblock. Elpanna för montage på vägg

Manual. För användaren. Manual. eloblock. Elpanna för montage på vägg Manual För användaren Manual eloblock Elpanna för montage på vägg SE Innehållsförtecknng Innehållsförtecknng 1 Hänvsnng tll dokumentaton...3 1.1 Beakta gällande underlag...3 1.2 Förvara underlagen...3

Läs mer

(a) om vi kan välja helt fritt? (b) om vi vill ha minst en fisk av varje art? (c) om vi vill ha precis 3 olika arter?

(a) om vi kan välja helt fritt? (b) om vi vill ha minst en fisk av varje art? (c) om vi vill ha precis 3 olika arter? Lösigar Grudläggade Diskret matematik 11054 Tid: 1.00-17.00 Telefo: 036-10160, Examiator: F Abrahamsso 1. I de lokala zoo-affäre fis 15 olika fiskarter med mist 0 fiskar utav varje art). På hur måga sätt

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Solbackens förskola

Handlingsplan. Grön Flagg. Solbackens förskola Handlngsplan Grön Flagg Solbackens förskola Kommentar från Håll Sverge Rent 2016-11-09 14:31: Välkommen tll Grön Flagg. Solbackens förskola! Vlka fna och vktga utvecklngsområden n valt - de kommer säkert

Läs mer