Snabbguide. Kaba elolegic programmeringsenhet 1364

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Snabbguide. Kaba elolegic programmeringsenhet 1364"

Transkript

1 Snabbgude Kaba elolegc programmerngsenhet 1364

2 Innehåll Informaton Förpacknngsnnehåll 3 Textförklarng 3 Ansvar 3 Skydd av systemdata 3 Frmware 3 Programmera Starta och Stänga av 4 Mnneskort 4 Exportera 5 Autoexport 5 Importera 6 Importera logg 6 Övrgt Ställa datum och td programmerngsenheten 7 Ställa klockan e-centra 7-8 Bekräftelse-sgnaler 8-9 Dodndkerng (elolegc c-lever) 9-10 Öppethållartd (elolegc c-lever) 10 Uppdaterng av frmware 10 2

3 Informaton Snabbguden nnehåller nformaton om de mest grundläggande funktonerna programmerngsenheten. För ytterlgare nformaton se bfogad engelsk manual. Kontrollera att förpacknngen nnehåller: programmerngsenhet nkl. batter programmerngskabel med adapternyckel för cylnder programmerngskabel för läsare och c-lever USB kabel för kommunkaton mellan PC och programmerngsenhet mnneskort (stter programmerngsenhetens front) Korthållare Textförklarng Text med fet stl hänvsar tll tangent på programmerngsenheten och understruken text tll menyn programmerngsenhetens dsplay. Ansvar Tllverkaren KABA Schlesssysteme AG tar nte ansvar för förlust av data, oberhörghet, tllgång tll systemet, tllträden, person- och logguppgfter pga felaktg hanterng. KABA Schlesssysteme AG och KABA AB ansvarar ej heller för fel eller skada som orsakats av programmerngsenheten eller dess programvara. Skydd av systemdata För att skydda programmerngsenhetens systemfler, förvara CF-korten (mnneskort,) och tllhörande MASTER-meda (nyckel eller kort) på ett säkert ställe. Frmware Programmerngsenhetens operatvsystem, se tll att alltd ha senaste versonen nstallerad. Informaton och uppdaterngar fnns på 3

4 1. Starta Tryck på enter och håll knappen nedtryckt tlls programmerngsenheten startar. Dsplayen vsar först programmerngsenhetens namn och växlar sedan tll följande meny. elolegc prog.enhet När programmerngsenheten skall användas första gången så måste USB drvrutner nstalleras. Gå n Wndows kontrollpanelen - Lägg tll ny masknvara. Drvrutnerna fnns på C:\Program\Kaba\Kaba elomanager V3\SngleUser\USB drver 2. Stänga av Tryck på clear tlls markören står på Stäng av, tryck enter. Programmerngsenheten stängs också av automatskt efter ca 1 mn. om batterspännng används. 3. Mnneskort. Programmerngsenheten har nget nternt mnne utan all nformaton lagras på CFmnneskort. Mnneskortet stter programmerngsenhetens front. Mnneskortet kan vd behov tas bort och användas andra programmerngsenheter. Kontrollera mnneskapacteten genom att: 1 Starta programmerngsenheten. 2 Gå upp med markören tll och tryck enter, välj sedan CF-kort och Info. 4

5 Programmerng Snabbguden beskrver hur cylndrar programmeras. Ska läsare eller c-lever programmeras byts programerngskabel, övrgt gäller samma förfarande. För c-lever används samma programmerngskabel som för läsaren men med tllhörande stftlst. 4. Exportera Efter att dörrar skapats programvaran alt. programmerngsenheten måste de exporteras tll respektve cylnder. Detta gäller även då en förändrng gjorts en dörr, t.ex bortkvttnng av en nyckel. Se användarmanual tll Kaba elo manager för mer nfo. 1. Starta programmerngsenheten och välj elolegc prog. enhet. elolegc prog.enhet 2. Välj Dörr och tryck enter 3. Välj Export och tryck enter, 4. Välj först låssystem och sedan den Dörr som ska exporteras, sätt tllhörande Masternyckel programmerngsenheten och anslut adapternyckeln tll cylndern. 5. Tryck enter och dataöverförngen startar. 5.Autoexport Vd Autoexport känner programmerngsenheten gen vlken dörr som är ansluten och ska exporteras. Observera att detta nte kan göras första gången en elolegc produkt programmeras eller om en reset gjorts på e-centrat. Dörr Importera Exportera Autoexport 1. Välj autoexport och tryck enter 2. Anslut programmerngsnyckeln tll cylndern 3. Välj låssystem och tryck enter 1/6...B13 Default ES1234 ES5678 5

6 6. Importera Cylnder/läsare kan mporteras tll programmerngsenheten. Kan t.ex vara lämplgt om man vll kontrollera vlka nycklar som har behörghet dörren. 1. Starta programmerngsenheten och gå n på elolegc prog.enhet 2. Välj Dörr och tryck enter. 3. Sätt tllhörande Masternyckel programmerngsenheten och sätt adapternyckeln cylndern. 4. Välj Importera och tryck enter, cylndern/läsaren fnns nu programmerngsenheten och kan föras över tll programvaran Kaba elo manager. 7. Importera Logg (gäller e-centra T - U Lne) Upp tll 1024 logghändelser kan lagras e-centrat. Dessa kan mporteras och läsas drekt programmerngsenheten eller programvaran Kaba elolegc manager som bl.a. ger en bättre överblck och möjlghet tll utskrft och export. 1. Starta programmerngsenheten och välj elolegc prog.enhet. 2. Gå tll Logg och tryck enter. 3. Dsplayen vsar Vsa, Import, Importera dagar (se förklarng nedan). Logg B2 Vsa Import Ta bort 4. Sätt adapternyckeln cylndern och behörgt Master meda programme rngsenheten. 5. Välj Import och tryck enter, när mporten är slutförd kan loggflen öppnas programvaran (se programvarans manual). Vsa - Importerade loggar kan läsas drekt programmerngsenheten. Importera - Importerar alla logghändelser e-centrat. Ta bort - Tar bort enstaka mporterade loggar eller alla befntlga 6

7 Övrgt 8. Ställa Datum och Td programmerngsenheten 1. Starta programmerngsenheten, tryck sedan clear för att backa. Välj och tryck enter: Stäng av 2. Gå tll Datum och Td och tryck enter, följande vsas dsplayen: Datum och Td :15:56 Tsdag Markören står vd första sffran som blnkar. För att ändra används sffertangenterna, för att flytta markören används höger resp. vänster pltangent. Efter att td och datum ställts tryck på enter. Kontrollera att rätt Tdzon används (GMT +1:00) Detta görs menyn - Tdzon 9. Ställa klockan e-centra (gäller endast e-centra T, U Lne) Möjlghet att kontrollera och eventuellt ställa Td e-centrat kan göras va programmerngsenheten. 1. Starta programmerngsenheten och gå n på menyn elolegc prog.enhet elolegc prog.enhet 2. Välj Dörr, tryck enter. elolegc b Dörr Logg Meda 7

8 3. Gå ner tll menyn Ställa klockan. Anslut adapternyckeln tll cylndern. Dörr B1 Exportera Autoexport Ställa klockan 4. Sätt tllhörande Masternyckel programmerngsenheten och tryck enter. E-centrats td och datum vsas nu dsplayen. Ställa klockan b14 Td e-centra: :25:53 Td prog.enhet: 5. Tryck på pltangenten nedåt för att se tden programmerngsenheten Ställa klockan b :25:53 Td prog.enhet: :25:53 6. För att ändra tdsnställnngarna e-centrat så att dessa stämmer med programmerngsenhetens tryck enter. För att avbryta tryck clear. 10. Bekräftelse sgnaler E-centrat har en bekräftelse-sgnal, när nyckeln sätts cylndern ger denna en sgnal som bekräftar om nyckeln är godkänd eller ej. Denna sgnal kan stängas av programmerngsenheten. En sgnal bekräftar att nyckeln är godkänd. Fyra snabba sgnaler bekräftar att nyckeln ej är behörg. Obs! denna sgnal går ej att stänga av! Grundnställnngen programmerngsenheten är att programmera e-centra med sgnaler. 1. Starta programmerngsenheten och välj, välj sedan Dörrkonfguraton Stäng av 8

9 2. Välj Sgnal och tryck enter. Dörrkonfguraton Sgnal Hackmode Dod 3. Välj Av, ngen dörr kommer nu att ha en sgnal som bekräftar att medat är behörgt. Detta gäller oavsett vlken typ av produkt som programmeras. Sgnal Av På Ändra nte! Informera slutanvändaren om bekräftelse-sgnalens funkton så att dessa ej förväxlas med battersgnalen. 11. Dod ndkerng (gäller endast Kaba elolegc c-lever) C-lever antennen har en dod som med grön sgnal bekräftar ett behörgt meda och med röd sgnal ett obehörgt meda. Dessa sgnaler kan vd behov stängas av. 1. Gå tll och tryck Enter Stäng av 2. Gå sedan tll Dörrkonfguraton och tryck Enter, välj Dod och tryck Enter. Dörrkonfguraton Sgnal Hack-mode Dod 3. Välj om dod ska ndkera vd behörgt eller obehörgt meda. Dod Av På Ändra nte 9

10 11. Dodndkerng (gäller endast Kaba elolegc c-lever) forts.! Doder och sgnaler kan hanteras även programvaran Kaba elo manager. Se programvarans manual på sdan C-lever öppethållartd 1. Gå tll och sedan Dörrkonfguraton. Stäng av 2. Gå sedan tll Öppethållartd Dörrkonfguraton Hack-mode Dod Öppethållartd 3. Välj sedan önskad td och tryck enter. Öppethållartd s 4 s 5 s Uppdaterng av frmware Det är vktgt att programmerngsenheten är uppdaterad med senaste versonen av frmware. Senaste uppdaterngen fnns alltd att hämta på Uppdaterngen sker va programvaran Kaba elo manager, se sd 36 programvarans manual. 10

11 KABA AB Box Esklstuna Tel Fax E-post: Regstred trademark of Kaba AG Ths document may not be reproduced or dstrbuted n any way, nether n dgtal nor n photographc form, wthout pror wrtten permsson of Kaba AG Bäcklund BLK121-1, KI40445 utg. 1 Rätt tll ändrng förbehålles 11

Om du vill importera personer, läs noga instruktionerna och be om hjälp från Unikum om du är osäker

Om du vill importera personer, läs noga instruktionerna och be om hjälp från Unikum om du är osäker Steg för steg Så här förbereder du din förskola/skola för att arbeta i Unikum Detta är en guide för dig som administratör för förskola/skola, som skall förbereda din förskola eller skola för att börja

Läs mer

Kom igång och redigera din hemsida!

Kom igång och redigera din hemsida! Kom igång och redigera din hemsida Smelink WEB l Storgatan 14 l 352 31 Växjö l support@smelink.se l www.smelink.se Senast uppdaterad: 120918 Del 1 Logga in Välkommen att ta del av vårt uppdateringsverktyg,

Läs mer

INVALLNINGSMODELLER FÖR PETROLEUMCISTERNER

INVALLNINGSMODELLER FÖR PETROLEUMCISTERNER KTH Byggvetenskap Samhällsbyggnad Kunglga Teknska Högskolan INVALLNINGSMODELLER FÖR PETROLEUMCISTERNER SECONDARY CONTAINMENT MODELS FOR PETROLEUM TANKS Examensarbete byggnadsteknk Nr 395 Byggvetenskap

Läs mer

Kom igång och redigera din hemsida!

Kom igång och redigera din hemsida! Kom igång och redigera din hemsida Smelink WEB l Storgatan 14 l 352 31 Växjö l support@smelink.se l www.smelink.se Senast uppdaterad: 100915 Del 1 Logga in Välkommen att ta del av vårt uppdateringsverktyg,

Läs mer

Hur använder du som elev Fronter?

Hur använder du som elev Fronter? Hur använder du som elev Fronter? Fronter är en lärplattform. Det är ett digitalt verktyg som du som elev ska använda dig av för att hitta uppgifter, länkar och dokument från alla dina lärare, lämna in

Läs mer

Information om SIE och DMS Service Order System (SoS)

Information om SIE och DMS Service Order System (SoS) Information om SIE och DMS Service Order System (SoS) Vad är SIE? SIE står för Standard import och export och är en teknisk standard för informationsutbyte mellan ett system och bokföringssystemet. Det

Läs mer

Ät aldrig mangon hel. fyra tumregler för god personlig struktur LÄS VIDARE!

Ät aldrig mangon hel. fyra tumregler för god personlig struktur LÄS VIDARE! Ät aldrg mangon hel fyra tumregler för god personlg struktur LÄS VIDARE! Ha koll på läget och få mer td över! Vsst skulle det vara fnt med mer td över? Mer td över, tll det som verklgen utvecklar dn verksamhet?

Läs mer

Ladda ned Manual till: CM-840/842

Ladda ned Manual till: CM-840/842 Ladda ned Manual till: CM-840/842 1a. Fråga: jag har precis packat upp mitt 2010 certifierade kassaregister men så fort jag slår in något så visas en felkod typ F03, F05 eller E01 Fiscal i displayen, vad

Läs mer

BLI VÄN MED DIN DATOR ENHETER MAPPAR FILER

BLI VÄN MED DIN DATOR ENHETER MAPPAR FILER BLI VÄN MED DIN DATOR ENHETER MAPPAR FILER Innehållsförteckning ENHETER...2 MAPPAR...2 VISNINGSLÄGEN...3 SORTERING...4 MAPPAR OCH FILER...5 FILNAMN...6 FILTILLÄGG...6 FILHANTERING KOPIERA FLYTTA BYTA NAMN

Läs mer

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041. P/O 02-2009-A here

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041. P/O 02-2009-A here TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041 Start Snabbinstallationsguide Daglig användning P/O 02-2009-A here Se utförligare vägledning på www.triax.se Vad ingår? Start Anslutning till TV,

Läs mer

Stämpling- Manual. Medarbetare. Medvind Informationsteknik AB. Version 2013.01

Stämpling- Manual. Medarbetare. Medvind Informationsteknik AB. Version 2013.01 Stämpling- Medarbetare Manual Version 2013.01 Medvind Informationsteknik AB Innehåll Instämpling... 3 Kvittens vid instämpling... 4 Saldovisning på stämplingsbilden... 5 Kvittens vid Utstämpling... 6 Kvittens...

Läs mer

Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet.

Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet. Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet. Då du klickar på Användare öppnas denna bläddringslista.

Läs mer

Uppdaterad: 2014-05-07. Lathund Ny medlem

Uppdaterad: 2014-05-07. Lathund Ny medlem Uppdaterad: 2014-05-07 Lathund Ny medlem 1 1 Innehållsförteckning Inledning 3 Ny layout (fr.o.m 12/3) 4 Medlemmar 5 Ny medlem med fullständigt personnummer 6 Vanliga felmeddelanden 7 Ny medlem med ofullständigt

Läs mer

Användarhandbok. Protector Suite 2009

Användarhandbok. Protector Suite 2009 Användarhandbok Protector Suite 2009 Informationen som ges här anses vara korrekt och pålitlig. Upek tar emellertid inget ansvar för följderna av användandet av denna information, och inte heller för patentintrång

Läs mer

Tillgång till patienter vid annan enhet hantering i BORIS

Tillgång till patienter vid annan enhet hantering i BORIS i Sverige Tillgång till patienter vid annan enhet hantering i BORIS I detta dokument beskrivs hur man i BORIS hanterar patienter som behöver göras tillgängliga för flera enheter i BORIS, pga. att de remitteras

Läs mer

Installation Hogia Small Office. Bokföring. Se hur vi förenklar vardagen för dig som småföretagare på www.hogia.se/smalloffice

Installation Hogia Small Office. Bokföring. Se hur vi förenklar vardagen för dig som småföretagare på www.hogia.se/smalloffice Installation Hogia Small Office Bokföring 1 Installationsanvisning Hogia Small Office Bokföring Från och med version 2012.2 har vi gått över till licensnummer och du måste därför efter installationen är

Läs mer

Webbverktyg/ eportfolio

Webbverktyg/ eportfolio Webbverktyg/ eportfolio vägledning i programmet och praktisk användarguide Bengt Engström, Projektsamordnare Peter Åhnberg, Projektadministratör Ansvarig företagskontakter Ansvarig webbverktyg/eportfolio

Läs mer

Råd och tips för dig som vill bli framgångsrik hästföretagare!

Råd och tips för dig som vill bli framgångsrik hästföretagare! HÄSTFÖRETAGARPRAKTIKAN Råd och tps för dg som vll bl framgångsrk hästföretagare! Inlednng Har du en hästverksamhet tankarna? Fundera på varför! Trolgen delar du med de flesta andra hästföretagare en passon

Läs mer

Lättläst om Nordea internetbank

Lättläst om Nordea internetbank Lättläst om Nordea internetbank Så här loggar du in till Nordea internetbank: 1. Skriv in www.nordea.fi i adressfältet och tryck på Enter-tangenten. 2. Skriv ditt användar-id och inloggningskoden i fälten.

Läs mer

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska Comfort Focus Bruksanvisning Comfort Focus För ökad koncentration och inlärning Svenska 1 Bruksanvisning Innehållsförteckning Sid Laddning 3 Information till läraren 4 Information till eleven 5 Flera mottagare

Läs mer

Användar och Programmeringsmanual

Användar och Programmeringsmanual ER-280/285 Kassaregister Användar och Programmeringsmanual ER LEVERANTÖR: IMPORTÖR/DISTRIBUTÖR Datorama Kassasystem AB Box 2030 174 02 Sundbyberg Förord Tack för ert val av SAM4S kassaregister, ni har

Läs mer

Riktlinjer för avgifter och ersättningar till kommunen vid insatser enligt LSS

Riktlinjer för avgifter och ersättningar till kommunen vid insatser enligt LSS Rktlnjer för avgfter och ersättnngar tll kommunen vd nsatser enlgt LSS Beslutad av kommunfullmäktge 2013-03-27, 74 Rktlnjer för avgfter och ersättnngar tll kommunen vd nsatser enlgt LSS Fnspångs kommun

Läs mer

COGNIsoft-I Hemmaträning

COGNIsoft-I Hemmaträning 2 1 Introduktion När man har elever, klienter eller patienter i kognitiv träning och använder COGNIsoft-I som ett redskap i träningen, kan det några gånger vara praktiskt att kunna ge eleverna hemuppgifter,

Läs mer

Utskrift av karta. Skriv ut en karta. Skriv ut skärmområde

Utskrift av karta. Skriv ut en karta. Skriv ut skärmområde Skriv ut en karta Förutsättningar Kartan kan skrivas ut som den ser ut på skärmen, dvs. visas texter på fälten blir de också utskrivna. Vid utskrift öppnas alltid en förhandsgranskning där anpassning av

Läs mer

A2009:004. Regional utveckling i Sverige. Flerregional integration mellan modellerna STRAGO och raps. Christer Anderstig och Marcus Sundberg

A2009:004. Regional utveckling i Sverige. Flerregional integration mellan modellerna STRAGO och raps. Christer Anderstig och Marcus Sundberg A2009:004 Regonal utvecklng Sverge Flerregonal ntegraton mellan modellerna STRAGO och raps Chrster Anderstg och Marcus Sundberg Regonal utvecklng Sverge Flerregonal ntegraton mellan modellerna STRAGO

Läs mer

L thund ipa P d 2012-01-10

L thund ipa P d 2012-01-10 1 Lathund ipad 2012-01-10 1 Starta ipad 2 1 A1. Slå på strömmen om ipad varit helt avslagen Om ipad är helt avstängd. Tryck ner knappen på övre högra hörnet (1) i ca 3 sekunder. Då startas ipad datorn.

Läs mer

Leica mojo3d Start första gången

Leica mojo3d Start första gången Leica mojo3d Start första gången SKEPPSTA MASKIN AB Täby Skeppsta 336 705 94 Örebro Tel o fax 019-228005 INSTRUKTION LEICA Mojo3D GUIDNING. 2 Generellt denna instruktion visar hur du kommer igång med Leica

Läs mer

Nyckeln til arbete www.rattstodtillarbete.se 1 Till dig som söker arbete 2014

Nyckeln til arbete www.rattstodtillarbete.se 1 Till dig som söker arbete 2014 Nyckeln tll arbete 1 Tll dg som söker arbete 2014 Nyckeln tll arbete Copyrght 2014 Handkappförbunden Projektledare: Fredrk Lndgren Manus: Lena Henrkson, Textbolaget Stockholm HB Illustratoner: Sofa Wrangsjö

Läs mer

REKRYTERA MED HJÄLP AV OFFENTLIGA JOBB

REKRYTERA MED HJÄLP AV OFFENTLIGA JOBB REKRYTERA MED HJÄLP AV OFFENTLIGA JOBB Från och med nu sköts rekryteringsprocessen med hjälp av Offentliga Jobb. Nedan följer en beskrivning av hur du på enklast vis använder dig av verktyget vid en rekrytering.

Läs mer