INNEHÅLL SÄKERHETSINSTRUKTIONER CONTENTS. Säkerhetsinstruktioner 3. n n n n n

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INNEHÅLL SÄKERHETSINSTRUKTIONER CONTENTS. Säkerhetsinstruktioner 3. n n n n n"

Transkript

1 BRUKSANVISNING

2 INNEHÅLL CONTENTS SÄKERHETSINSTRUKTIONER Säkerhetsistruktioer 3 Frotpaeles kappar 4-5 Fjärrkotroll 6-7 Källmey 8-9 Radioläge Uppspelig Iställigar EQ-mey Specifikatioer 28 NOTERA: 1. Tekiska specifikatioer ka ädras uta att otis behövs ges i förväg. 2. Produkte i dea förpackig ka också förbättras kotiuerligt av XZENT. Det betyder att beskrivige av produktes fuktio och äve produktes avädargrässitt som visas i detta dokumet ka skilja sig frå levererad produkt. Läs alla istruktioer. Spara dessa istruktioer. De som aväder ehete skall ha tillgåg till dea maual. Uppmärksamma alla varigar. Följ alla istruktioer. De här ehete är avsedd att avädas i fordo med 12V DC-batteri och egativ jord. Aväd ite ehete på aat sätt ä vad som beskrivs i dea maual. Fel till följd av att istruktioera i mauale ite följts ka göra garati ogiltig. Motera ite isär eller ädra ehete på ågot sätt, då detta ka göra garati ogiltig. Försök ite att reparera eller serva ehete själv, uta kotakta istället e auktoriserad XZENT-återförsäljare. Aväd edast origialtillbehör vilka är apassade och tillverkade för ehete, då risk för skador aars ka uppstå. Istallera ehete eligt moterigsistruktioera geom att aväda de medföljade moterigstillbehöre. Kraftera vid e kollisio är iblad stora. Felmoterade eheter utgör e stor risk för förare och fordoets passagerare vid e olycka. Skydda ehete frå vatte och adra vätskor, vilka ka träga i i ehete. Kortslutig eller till och med brad ka uppstå vid fukt. Skydda mot kortslutig geom att aldrig föra i metallobjekt (såsom myt eller metallverktyg) iuti ehete. Ia du byter e defekt säkrig, försök att hitta orsake till kortslutige. Kotrollera kablara! Om kortslutige ite orsakades av ett strömförsörjigsfel eller kabelfel ka du byta ut de defekta säkrige mot e y (med samma värde). Om kortslutige fortfarade orsakar fel, kotakta e auktoriserad XZENT-återförsäljare. Läs alltid avädarguide är du asluter till e aa utrustig och läs säkerhetsistruktioera. Aslut aldrig produkter som ite är kompatibla. Var försiktig så att du ite tömmer bilbatteriet meda ehete aväds om bilmotor är avstägd. Eftersom ehete aväder e stor mägd eergi, och batteriet bara laddas är motor är igåg, ka det häda att bilbatteriet laddar ur så att det ite lägre går att starta motor. På grud av trafiklagar i vissa europeiska läder är det ite tillåtet för förare att se på film uder körig, då förare ka distraheras. Respektera trafikreglera i ditt lad, då du aars riskerar böter i hädelse av e olycka, eller att du till och med förlorar ditt försäkrigsskydd. Var uppmärksam på ljudvolyme i ditt fordo, då du måste kua höra extera ljud som till exempel sireer frå utryckigsfordo. Utsätt ite ehete för kraftiga stötar, då sådaa ka resultera i mekaiska och/eller elektriska fel. Skulle du få problem eller har frågor i sambad med istallatioe, kotakta di XZENTåterförsäljare/importör. De här ehete aväder e laser av klass 1. Avädig av kotroller eller justerigar eller utförade av adra procedurer av adra ä de som specificeras här ka resultera i farlig expoerig för koheret ljus. Öppa ej skydd och reparera ej själv. Servas edast av kvalificerad persoal. 2 3

3 KNAppAR FRONTpANELENS KNAppAR: Fuktioskappar 1) EJECT: Tryck för att få ut skiva 2) MENY: Tryck för att öppa KÄLLMENYN Tryck för att visa klocka på iformatiosskärme meda ehete är påslage och skärme befier sig i läget HEM/parkerig. 3) SRC: Tryck flera gåger tills öskad källa visas på TFT/iformatiosskärme. 4) Vridratt: Vrid för att öka/miska volyme Tryck för att starta, tryck och håll ie för att stäga av ehete Meda ehete är på trycker du för att aktivera/iaktivera tyst-läget. 5) Skärm: Tryck för att dra skärme i/ut. Tryck och håll ie för att justera skärmes vikel meda skärme är på utsida. 6) Lossa: Tryck för att lossa låssystemet på paele. Paele är klar för att tas bort. Ehete stägs av automatiskt. Aat: 7) Symbole för Skiva på väster sida av iformatiosskärme. Symbole för Ige skiva på väster sida av iformatiosskärme 8) RESET: Tryck för att geomdföra e återställig 9) SD-kortigåg: SD/SDHC-kortigåg Micro SDHC-kortigåge är till för avigatio 10) Iformatiosskärm: Flerfuktios iformatiosskärm. 11) Borttagbar pael: Avlägsa för stöldskydd. 12) Fjärrsesor: Sesor för fjärrkotroll

4 FJÄRRKONTROLL FJÄRRKONTROLL Fuktioskappar ) POWER AV/PÅ 2) EJECT Mata ut skiva 3) MUTE Tyst/Iaktivera Tyst ljudutgåg 4) SRC Ädra källor 5) KEYPAD Skriv i spår/kapitel/titel 6) VOL+ Öka volyme 7) VOL- Miska volyme 8) INFO Visa DVD-iformatio 9) GOTO Öppa det umeriska tagetbordet på skärme 10) STOP/BAND Stoppa DVD/byt radiobad 11) SEL Öppa EQ 12) ESC Stäg mey/eq 13) MENU Öppa huvudmey 14) BILD Växla mella Ljusstyrka/Kotrast/Färg. Aväd / (17) för att justera värdet 15) REPEAT A B Ställ i start- och slutpukt på DVD för repetitio 16) OK Spela/Pausa; Bekräfta 17) PILKNAPPAR Välj post; flytta pil 18) TITEL Öppa DVD Titelmey 19) ROT Öppa DVD huvudmey 20) REPETERA Repetera spår/kapitel/titel 21) SKIPPA NÄSTA Hoppa till ästa spår/kaal/kapitel/titel 22) SKIPPA FÖREGÅENDE Hoppa till föregåede spår/kaal/kapitel/titel 23) SNABBT BAKÅT Sabbspolig bakåt; 50kHz edåt i radioläget 24) SNABBT FRAMÅT Sabbspolig framåt, 50kHz uppåt i radioläget 25) LJUD Ädra ljudspråk för DVD 26) ZOOM Zooma i/ut 27) BILD Ädra visigsläge för DVD 28) SUB-T Ädra udertext för DVD

5 KÄLL-mENyN KÄLL-mENyN Öppa Käll-mey Det fis två sätt att öppa Käll-mey 1) Touch-skärm Tryck i det övre västre höret på touch-skärme för att återgå frå aktuellt läge, förutom frå Navigatiosläget 2) Frotpaeles kappar Tryck på MENY för att öppa Käll-mey 3) Fjärrkotroll Tryck Mey Fuktioskappar SD-KORT USB Tuer SETUP SKIVA AV KAMERA STANDBY Tryck för att öppa läget för SD-kort Tryck för att öppa USB-källa Tryck för att öppa läget för Radio Tryck för att öppa Iställigar Tryck för att öppa läget för Skiva Tryck för att öppa AV-läget Tryck för att öppa Kamera-läget (bakåt) Tryck för att aktivera Stadby (TFT-av) 8 9

6 RAdIO RAdIOLÄGE Notera: Valda och aktiva poster visas i rött. De här ehete är utrustad med e RDS-mottagare. RDS är ett system som överför data ovapå FM-radiosigale. Tillgäglighete och iehållet beror på respektive radiostatio och dess sigalstyrka. RDS geomför till exempel alterativa frekvesbyte automatiskt. AM-badet stöder ite RDS-fuktioe. Du behöver ha AF-fuktioe aktiverad för att kua aväda RDS och dess egeskaper. AF-fuktioe är iaktiverad frå börja. Vi rekommederar att du aktiverar AF är du startar upp de här ehete första gåge Fuktioskappar 1) Källa Tryck för att återgå till Huvudmey 2) AF Tryck för att aktivera/iaktivera AF-fuktioe 3) TA Tryck för att aktivera/iaktivera TA-fuktioe 4) REG Tryck för att aktivera/iaktivera regiofuktioe 5) NÄSTA Tryck för att hoppa till ästa tillgägliga statio 6) FÖREG Tryck för att hoppa till föregåede tillgägliga statio 7) AS Tryck för att geomföra automatiskt statiosmie 8) BAND Tryck för att byta radiobad (FM1 FM2 FM3 AM1 AM2 ) 9) SCAN Tryck för att få e sabblyssig på respektive kaal. Tryck ige för att iaktivera SCAN 10) Justera upp Tryck för att justera frekvese uppåt med 50kHz 11) Justera er Tryck för att justera frekvese edåt med 50kHz 12) Preset Tryck för att välja statio Tryck och håll ie för att spara aktuell frekves Iformatiosfält 13) BAND Visar aktuellt BAND 14) Frekves Visar aktuell frekves 15) PS Programstatio visar statioes am, om detta är möjligt 16) Radiotext Visar radiotext, om detta är möjligt 17) Tid Visar tide 10 11

7 UppSpELNING USB/Sd/SKIVA VIdEOUppSpELNING AV USB/Sd Du ka styra di USB/SD-video direkt med uppspeligsmey och touch-skärme. Fuktioskappar 1) Spela/Paus Tryck för att pausa/fortsätt uppspelig 2) STOPP Tryck för att stoppa uppspelige 3) REW Tryck för att spola bakåt (x4, x8, x16, x32) 4) FF Tryck för att spola framåt (x4, x8, x16, x32) 5) SUB-T Tryck för att gå igeom tillgägliga udertexter 6) LJUD Tryck för att gå igeom tillgägliga ljudspråk 7) ROT Tryck får att gå till ROT-mey 8) SÖK Tryck för att öppa tagetbordet för idexsökig 9) EQ Tryck för att öppa EQ 14 Operatio buttos 1) Källa Tryck för att öppa Huvudmey 2) FÖREG Tryck för att hoppa till föregåede spår. Tryck och håll ie för sabbspolig bakåt 3) Spela/Paus Tryck för att pausa/fortsätt uppspelig 4) NÄSTA Tryck för att hoppa till ästa spår. Tryck och håll ie för sabbspolig framåt 5) Repetera Tryck för att aktivera/iaktivera repetitiosfuktioe (repetera eskilt spår) 6) Blada Tryck för att aktivera/iaktivera bladigs-fuktioe (bladmappe) 7) Mapp upp Tryck för att hoppa upp e mappivå 8) ROT Tryck för att hoppa till rotkataloge 9) SCAN Tryck för att sabblyssa på respektive spår i mappe. Tryck ige för att stäga av SCAN 10) EQ Tryck för att öppa EQ 11) SÖK Tryck för att öppa tagetbordet för idexsökig 12) Lista Upp Tryck för att bläddra uppåt i lista 13) Mapp/spår Tryck på ett spår för att spela upp / Tryck på e mapp för att öppa de 14) Lista Ner Tryck för att bläddra edåt i lista Iformatiosfält 15) Idex Visar spåridex 16) Speltid Visar aktuell uppspeligstid 17) Filam Visar filam 18) ID3 ifo Visar tillgäglig ID3-iformatio (bläddra i text) 19) Mappiehåll Visar mappes iehåll (atige mappar, spår, filmer eller bilder) VIdEOUppSpELNING AV SKIVA Styr dia DVD-filmer direkt med uppspeligsmey och touch-skärme. Om ige speciell skärmmey fis tillgäglig ka du trycka på de edre dele av skärme för att öppa e kotrollmey Fuktioskappar 1) Spela/Paus Tryck för att pausa/fortsätt uppspelig 2) STOPP Tryck för att stoppa uppspelige 3) REW Tryck för att spola bakåt (x4, x8, x16, x32) 4) FF Tryck för att spola framåt (x4, x8, x16, x32) 5) SUB-T Tryck för att gå igeom tillgägliga udertexter 6) LJUD Tryck för att gå igeom tillgägliga ljudspråk 7) ROT Tryck får att gå till ROT-mey 8) SÖK Tryck för att öppa tagetbordet för idexsökig 9) EQ Tryck för att öppa EQ Notera: Valda eller aktiva poster visas i rött

8 INSTÄLLNINGAR SKÄRm Styrka Kotrast Färg Ställ i skärmes ljusstyrka geom att trycka på pilara för upp/er Ställ i skärmes kotrast geom att trycka på pilara för upp/er Ställ i skärmes färgmättad geom att trycka på pilara för upp/er Iställigar består av sex huvudavdeligar. Geom att trycka på motsvarade iko ka du öppa respektive avdelig för att göra iställigar

9 INSTÄLLNINGAR TId Datum Tid Tidvisig Ställ i datum geom att trycka på siffror och pilar Ställ i tid geom att trycka på siffror och pilar Tryck för att välja 12-timmars eller 24-timmarsvisig 16 17

10 INSTÄLLNINGAR dvd Bildformat Läge Föräldrakotroll Ställ i bildformat för DVD Ställ i DVD-skaligsläge Iställigar för föräldrakotroll, löseordssyddat 18 19

11 INSTÄLLNINGAR SySTEm Ehetsljud pip Aktivera/Iaktivera pip Kameraspegel Aktivera/Iaktivera kameraspegelfuktioe Ate Aktivera/Iaktivera atestödet Stöldskydd Aktivera/Iaktivera stöldskyddsfuktioe Ställ i Löseord Tryck för att age stöldskyddslöseord.stadardvärdet är Om du ager 0000 kommer löseordet att återställas till stadardvärdet. Stadardkod återställer ite löseordet är ehete låses vid uppstart. Fabriksiställig Tryck JA för att ladda fabriksiställigara TS-kalibrerig DVD Tryck för att kalibrera touch-skärme 20 21

12 INSTÄLLNINGAR SKÄRmVINKEL Ställ i skärmes vikel geom att trycka på upp/er-pile Skärm På Av Auto Dra ut Dra i Visa Dra ut Behåll utökad Mauellt Behåll förmiskad Dra i 22 23

13 INSTÄLLNINGAR ÖVRIGT Mjuk Ifo Kappbelysig Språk Visar iformatio om ehetes mjukvaruversio Välj färg på kappbelysige Välj OSD-språk 24 25

14 EQ-mENyN Öppa EQ-mey Ljudeffekter Balas Tryck på EQ-kappe I källmey för USB/SD/SKIVA. Det fis tre iställigar du ka göra i EQ-mey. 1) SW Tryck och dra för att justera subwoofers utivå 2) BASS Tryck och dra för att miska eller öka basivå 3) TREB Tryck och dra för att miska eller öka diskativå 4) MODE Tryck på väster eller höger pil för att välja mella de föriställda EQ-alterative Pop, Rock, Jazz eller Avädare 1) BAL Tryck och dra för att justera utgågs- volyme på väster och höger högtalare 2) FADE Tryck och dra för att justera utgågs-volyme på de främre och bakre högtalara Notera: Valda eller aktiva poster är rödmarkerade. EQ-iställigara ka kommas åt frå källora USB/SD/SKIVA, me ite frå Radio-mey. Justerigar som görs i EQ-mey appliceras på alla uppspeligsmeykällor. Subwoofer-ivå och bas/diskat-justerigara sparas uder LÄGET Avädare. Sliders ceterpositio är 0 db / eutral / oll. Loudess 1) ON/OFF Tryck på pile för att aktivera eller iaktivera loudessfuktioe 26 27

15 SpEcIFIKATIONER TEKNISKA EGENSKApER: MULTIMEDIASPELARE DVD-spelare Bakre USB 2.0-port SD/SDHC-kortläsare (upp till 32 GB) DVD-format: CD, CD-R/RW, MP3, WMA, DVD, DVD±R/RW, DVD-MP3, AVI, Xvid samt JPEG Uppspeligsformat för SD/USB: MP3, WMA, AVI, Xvid, H.263 samt JPEG ALLMÄNNA EGENSKAPER Ituitiv HMI på 10 olika språk 7"/17.8 cm 16:9 HD TFT-LCD-skärm med pixelupplösig på 800x480 och touch-skärmkotroll RDS-mottagare med 30 föriställda statioer (18 FM/12 AM) 4 x 40 watts förstärkare 12dB/oct. low-passfilter för sub-utgåg Flerfärgsbelysig av kappar Tryckkäsliga kotrollkappar 1 x IR-fjärrkotroll A/V-ANSLUTNINGAR 4.1-CH preamp lie-utgågar 1 x kompositvideoutgågar (NTSC) 1 x bakre A/V-I 1 x videoigåg för backkamera med vridfuktio 28 29

16 GARANTI 2 ÅRS GARANTI Bäste kud, Tack för ditt köp av dea XZENT-produkt. Vi rekommederar att spara origial-förpackige för evetuell framtida trasport av vara. Om di XZENT-produkt är i behov av garatiservice, var välig returera vara till de återförsäljare där de är iköpt, alterativt till distributöre. Garati för dea XZENT-produkt gäller vid fel i material eller tillverkig och gäller uder TVÅ år frå iköpsdatum hos återförsäljare, samt gäller för de ursprugliga köpare. BEGRÄNSNINGAR I GARANTIN Dea garati gäller ej vid skador som uppkommit på grud av: 1. Felaktig istallatio eller felaktig aslutig av ljud- eller ätkablage. 2. Expoerig för hög luftfuktighet, vätskor, hög värme, sol, eller överdrive smuts eller damm. 3. Olyckshädelse, misskötsel, otillbörliga reparatiosförsök och modifikatioer som ej specifikt är godkäda av tillverkare. Dea garati är begräsad till att omfatta reparatio eller ersättig av e defekt vara i elighet med tillverkares beslut och omfattar ige form av skada, oavsett om de är oförutsedd, eller ett resultat av följdskador. Garati täcker ej trasportkostader eller skador som uppkommer vid trasport eller leveras av vara. Arbete relaterat till garati utförs edast då detta garatibevis preseteras komplett ifyllt med modellbeteckig, serieummer, iköpsadress, iköpsdatum, återförsäljares stämpel, samt iköpskvitto i origial. XZENT-mOdELL: XT7016 Serieummer:... Iköpsdatum:... Ditt am:... Di adress:... Postummer:... Ort:... Lad:... Återförsäljares adress och stämpel: RoHS COMPLIANT 2002/95/EC E13 10R Om du ågo gåg i framtide skulle behöva släga dea produkt så välige otera att elektroiska föremål ite ska dispoeras tillsammas med adra hushålls-sopor. Dispoera produkte vid ärmaste återviig-statio. Kotakta ditt kommukotor för att få mer råd och hjälp om detta. (Återviig av Elektroiska Föremål Direktiv) 30 31

17 FRISKRIVNINGSKLAUSUL Förpackigsmaterialet avät till dea produkt och äve själva produkte iuti paketet är helt i elighet med gällade RoHS-direktiv. Halogeerade flamskyddsmedel har ite aväts i ågo av plastdelara i produkte och ite heller i kretskortet. Dea produkt har e ibyggd kopierigsskydds-tekik som täcks av U.S patet och adra parters rättigheter iom Rovis Företag. Att utföra tekiska ädrigar eller att demotera produkte är därmed förbjudet. SD-logotype är ett varumärke som tillhör SD Card Associatio. Alla övriga varumärke och kommersiella am på dea produkt tillhör sia respektive ägare. Dolby, Dolby Surroud, Prologic och double-d-symbole är varumärke som tillhör Dolby Laboratories. Förare som har e XZENT avigerigsprodukt eller multimediaprodukt istallerad ska vara medvete om sia lokala trafik regler och regulatioer som aväds i det lad som produkte aväds i

18 B R U K S A N V I S N I N G Rev.A

INNEHÅLL SÄKERHETSINSTRUKTIONER CONTENTS. Säkerhetsinstruktioner 3. n n n n n

INNEHÅLL SÄKERHETSINSTRUKTIONER CONTENTS. Säkerhetsinstruktioner 3. n n n n n BRUKSANVISNING INNEHÅLL CONTENTS SÄKERHETSINSTRUKTIONER Säkerhetsistruktioer 3 Frotpaeles kappar 4 Fjärrkotroll 6-7 Källmey 8-9 Radioläge 10-11 Uppspelig 12-13 Bluetooth-läge 14-17 Iställigar 18-29 EQ-mey

Läs mer

INSTALLATIONSMANUAL COBRA 8800/8900 CAN

INSTALLATIONSMANUAL COBRA 8800/8900 CAN INSTALLATIONSMANUAL COBRA 8800/8900 CAN DRA UT MITTSEKTIONEN MED INSTALLATIONSSCHEMAT. INNEHÅLL 8808 8805 Larmehet 03CB0364A 10SA0623A Kablage Moterigspåse KA0001STSAA Ultraljudsesorer 04PC3600B 8800USER

Läs mer

Art. 7953. Brugsanvisning

Art. 7953. Brugsanvisning Art. 7953 D GB F NL S I E DK Gebrauchsaweisug Licht- / Wasserspieldüse Operatig Istructios Light ad Waterworks Jet Mode d emploi Buse pour jet d eau avec éclairage Gebruiksaawijzig Licht- / waterspelsproeier

Läs mer

Duo HOME Duo OFFICE. Programmerings manual SE 65.044.20-1

Duo HOME Duo OFFICE. Programmerings manual SE 65.044.20-1 Duo HOME Duo OFFICE Programmerigs maual SE 65.044.20-1 INNEHÅLL Tekiska data Sida 2 Motage Sida 3-5 Programmerig Sida 6-11 Admiistrerig Sida 12-13 Hadhavade Sida 14-16 TEKNISKA DATA TEKNISK SPECIFIKATION

Läs mer

Maskinvaruguide. VGN-S/VGN-T/VGN-B-serien

Maskinvaruguide. VGN-S/VGN-T/VGN-B-serien Maskivaruguide VG-S/VG-T/VG-B-serie 1 Läs detta först Läs detta först För käedom: 2004 Soy Corporatio. Med esamrätt. Det är förbjudet att uta föregåede skriftligt tillståd kopiera eller översätta dea hadbok

Läs mer

Tentamen 19 mars, 8:00 12:00, Q22, Q26

Tentamen 19 mars, 8:00 12:00, Q22, Q26 Avdelige för elektriska eergisystem EG225 DRIFT OCH PLANERING AV ELPRODUKTION Vårtermie 25 Tetame 9 mars, 8: 2:, Q22, Q26 Istruktioer Skriv alla svar på det bifogade svarsbladet. Det är valfritt att också

Läs mer

Maskinvaruguide. VGN-S-serien

Maskinvaruguide. VGN-S-serien Maskivaruguide VG-S-serie 1 Läs detta först Läs detta först För käedom: 2004 Soy Corporatio. Med esamrätt. Det är förbjudet att uta föregåede skriftligt tillståd kopiera eller översätta dea hadbok och

Läs mer

Persondator VGN-A-serien / VGN-FS-serien

Persondator VGN-A-serien / VGN-FS-serien Bruksavisig Persodator VG-A-serie / VG-FS-serie 2 Iehåll Ia du börjar aväda dator...6 För käedom...6 EERGY STAR...7 Dokumetatio...8 Ergoomisk iformatio...11 Komma igåg...13 Om idikatorlampora...14 Asluta

Läs mer

n Marknadens minsta och mest robusta FRAinstrument n Marknadens högsta prestanda och användande n Uppfyller alla internationella standarder för

n Marknadens minsta och mest robusta FRAinstrument n Marknadens högsta prestanda och användande n Uppfyller alla internationella standarder för FRAX 101 SFRA Aalysator Markades mista och mest robusta FRAistrumet Markades högsta prestada och avädade av stadardiserad sigalkabel-jordaslutig ger högsta möjliga repeterbarhet Uppfyller alla iteratioella

Läs mer

Extrem prestanda Nu utan BPA UPPLEV DEN FANTASTISKA STYRKAN HOS VÅRA BPA-FRIA PRODUKTER

Extrem prestanda Nu utan BPA UPPLEV DEN FANTASTISKA STYRKAN HOS VÅRA BPA-FRIA PRODUKTER Extrem prestada Nu uta BPA UPPLEV DEN FANTASTISKA STYRKAN HOS VÅRA BPA-FRIA PRODUKTER Formar för kall och varm mat BPA-fritt kommersiellt produktsortimet för livsmedelsservice Rubbermaid Commercial har

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning hipbox GTX-14 Owner s Manual GTX-14 Svensk Bruksanvisning The Pure Sound of Life Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. Inledning

Läs mer

Innehåll Grafräknaren och diskret matematik...1 Vad handlar diskret matematik om?...1 Permutationer och kombinationer...3 Något om heltalsräkning...

Innehåll Grafräknaren och diskret matematik...1 Vad handlar diskret matematik om?...1 Permutationer och kombinationer...3 Något om heltalsräkning... Iehåll Grafräkare och diskret matematik...1 Vad hadlar diskret matematik om?...1 Permutatioer och kombiatioer...3 Något om heltalsräkig...4 Modulusoperator...4 Faktoriserig i primfaktorer...5 Talföljder...7

Läs mer

Produsert for bevegelses hemmede, og er det mest fleksible og variasjonrike alternativ på markedet. Tilpasnings-mulighetene er nesten ubegrensede.

Produsert for bevegelses hemmede, og er det mest fleksible og variasjonrike alternativ på markedet. Tilpasnings-mulighetene er nesten ubegrensede. VÄSTIA DUSJROM Produsert for bevegelses hemmede, og er det mest fleksible og variasjorike alterativ på markedet. Tilpasigs-mulighetee er este ubegresede. HML Hjelpemiddel-leveradøre AS Braderudv. 90, 2015

Läs mer

MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center

MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av denna Sweex Portable Media Center. Ett enkelt sätt att njuta av musik och bilder

Läs mer

Hisslösningar från Cibes Lift för alla byggnader

Hisslösningar från Cibes Lift för alla byggnader Hisslösigar frå Cibes Lift för alla byggader Smarta, säkra och ekla att istallera DESIGN - PÅLITLIGHET - ERFARENHET Iehåll Om Cibes Lift 3 Kudperspektiv 4 Service och uderhåll 5 Miljöfokus 6 De lilla plattformshisse

Läs mer

Bo Andersson, IF Metall, Sven Bergström, LO, Jörgen Eriksson, Byggnads, Björn Hammar, Teknikföretagen, Björn Samuelson, Sveriges Byggindustrier

Bo Andersson, IF Metall, Sven Bergström, LO, Jörgen Eriksson, Byggnads, Björn Hammar, Teknikföretagen, Björn Samuelson, Sveriges Byggindustrier Säkra materiallyft Prevet är e ideell föreig iom arbetsmiljöområdet med Sveskt Närigsliv, LO och PTK som huvudmä. Vår uppgift är att tillsammas med huvudmäe förmedla kuskap krig arbetsmiljöfrågor och utveckla

Läs mer

Webprogrammering och databaser. Begrepps-modellering. Exempel: universitetsstudier Kravspec. ER-modellen. Exempel: kravspec forts:

Webprogrammering och databaser. Begrepps-modellering. Exempel: universitetsstudier Kravspec. ER-modellen. Exempel: kravspec forts: Webprogrammerig och databaser Koceptuell datamodellerig med Etitets-Relatiosmodelle Begrepps-modellerig Mål: skapa e högivå-specifikatio iformatiosiehållet i database Koceptuell modell är oberoede DBMS

Läs mer

Borel-Cantellis sats och stora talens lag

Borel-Cantellis sats och stora talens lag Borel-Catellis sats och stora tales lag Guar Eglud Matematisk statistik KTH Vt 2005 Iledig Borel-Catellis sats är e itressat och avädbar sats framför allt för att bevisa stora tales lag i stark form. Vi

Läs mer

Databaser - Design och programmering. Programutveckling. Programdesign, databasdesign. Kravspecifikation. ER-modellen. Begrepps-modellering

Databaser - Design och programmering. Programutveckling. Programdesign, databasdesign. Kravspecifikation. ER-modellen. Begrepps-modellering Databaser desig och programmerig Desig processe ER-modellerig Programutvecklig Förstudie, behovsaalys Programdesig, databasdesig Implemetatio Programdesig, databasdesig Databasdesig Koceptuell desig Koceptuell

Läs mer

Avtalet End user software licence agreement skall gälla, och finns att läsa på VAIO Info Centre.

Avtalet End user software licence agreement skall gälla, och finns att läsa på VAIO Info Centre. Läs detta först Läs detta först För käedom Dea produkt iehåller dels programvara som ägs av Soy och dels programvara uder lices frå tredje part. Avädig av såda programvara skall ske eligt villkore i det

Läs mer

Jag läser kursen på. Halvfart Helfart

Jag läser kursen på. Halvfart Helfart KOD: Kurskod: PC106/PC145 Kurs 6: Persolighet, hälsa och socialpsykologi (15 hp) Datum: 3/8 014 Hel- och halvfart VT 14 Provmomet: Socialpsykologi + Metod Tillåta hjälpmedel: Miiräkare Asvarig lärare:

Läs mer

Remiss Remissvar lämnas i kolumnen Tillstyrkes term och Tillstyrkes def(inition) och eventuella synpunkter skrivs i kolumnen Synpunkter.

Remiss Remissvar lämnas i kolumnen Tillstyrkes term och Tillstyrkes def(inition) och eventuella synpunkter skrivs i kolumnen Synpunkter. 1(10) Svar lämat av (kommu, ladstig, orgaisatio etc.): Remiss Remissvar lämas i kolume Tillstyrkes term och Tillstyrkes (iitio) och evetuella sypukter skrivs i kolume Sypukter. Begreppe redovisas i Socialstyrelses

Läs mer

Datorövning 2 Fördelningar inom säkerhetsanalys

Datorövning 2 Fördelningar inom säkerhetsanalys Luds tekiska högskola Matematikcetrum Matematisk statistik STATISTISKA METODER FÖR SÄKERHETSANALYS FMS065, HT-15 Datorövig 2 Fördeligar iom säkerhetsaalys I dea datorövig ska vi studera ågra grudläggade

Läs mer

Ett enklare. sätt att arbeta. XOR Compact 4.0 Demohandledning

Ett enklare. sätt att arbeta. XOR Compact 4.0 Demohandledning Ett eklare sätt att arbeta. XOR Compact 4.0 Demohadledig 1 Mer ä 12.000 ordiska företag aväder det reda. Opartiska tester utser det till markades bästa program. Facktidige Mikrodator gör det för tredje

Läs mer

7 Sjunde lektionen. 7.1 Digitala filter

7 Sjunde lektionen. 7.1 Digitala filter 7 Sjude lektioe 7. Digitala filter 7.. Flera svar Ett lijärt tidsivariat system ka karakteriseras med ett flertal svar, t.ex. impuls-, steg- och amplitudsvare. LTI-system ka ju äve i de flesta fall beskrivas

Läs mer

Enkät inför KlimatVardag

Enkät inför KlimatVardag 1 Ekät iför KlimatVardag Frågora hadlar om dia förvätigar på och uppfattigar om projektet, samt om hur det ser ut i ditt/ert hushåll idag. Ekäte är uderlag för att hushållet ska kua sätta rimliga och geomförbara

Läs mer

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*).

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*). web edition quick guide RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM DUAL SCREEN Din bil är utrustad med en exklusiv multimediaanläggning. Rear Seat Entertainment-systemet utökar bilens ordinarie ljudanläggning

Läs mer

TRIBECA Finansutveckling

TRIBECA Finansutveckling TRIBECA Rådgivare iom fiasiella helhetslösigar TRIBECA a s k r e i v g S f a s k r i e v g S f g g r r e e a r a r e e i i f f TRIBECA s målsättig är att bidra med råd & produkter som hela tide gör att

Läs mer

Bo Andersson, IF Metall, Sven Bergström, LO, Jörgen Eriksson, Byggnads, Björn Hammar, Teknikföretagen, Björn Samuelson, Sveriges Byggindustrier

Bo Andersson, IF Metall, Sven Bergström, LO, Jörgen Eriksson, Byggnads, Björn Hammar, Teknikföretagen, Björn Samuelson, Sveriges Byggindustrier Säkert truckarbete Prevet är e ideell föreig iom arbetsmiljöområdet med Sveskt Närigsliv, LO och PTK som huvudmä. Vår uppgift är att tillsammas med huvudmäe förmedla kuskap krig arbetsmiljöfrågor och utveckla

Läs mer

Bruksanvisning. vibratorplatta DPU 4545, 5545, 6555 09.2014. 5100009744se / 01

Bruksanvisning. vibratorplatta DPU 4545, 5545, 6555 09.2014. 5100009744se / 01 Bruksavisig vibratorplatta DPU 4545, 5545, 6555 09.2014 5100009744se / 01 Tillverkare Wacker Neuso Produktio GmbH & Co. KG Preussestrasse 41 80809 Müche www.wackereuso.com Tf.: +49-(0)89-354 02-0 Fax:

Läs mer

BRUKSANVISNING CRM-8410 BILRADIO MED CD/MP3 RDS LÖSTAGBAR FRONT

BRUKSANVISNING CRM-8410 BILRADIO MED CD/MP3 RDS LÖSTAGBAR FRONT BRUKSANVISNING CRM-8410 BILRADIO MED CD/MP3 RDS LÖSTAGBAR FRONT 1 AUX ingång. Denna CD-radio har AUX ingång på baksidan av apparaten. Det går att ansluta tex en bärbar MP3-spelare eller DVD-spelare till

Läs mer

Så här kommer byggherren och entreprenören överens om energianvändningen

Så här kommer byggherren och entreprenören överens om energianvändningen Så här kommer byggherre och etrepreöre överes om eergiavädige Så här kommer byggherre och etrepreöre överes om eergiavädige Sveby står för Stadardisera och verifiera eergiprestada i byggader och är ett

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning IPD-4100 ipod Speaker Dock m. FM radio Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR

Läs mer

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom.

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Komma igång: Stoppa in den medföljande CD-Rom skivan M-ANY

Läs mer

Hisslösningar från Cibes Lift för alla byggnader

Hisslösningar från Cibes Lift för alla byggnader Hisslösigar frå Cibes Lift för alla byggader Smarta, säkra och ekla att istallera DESIGN - PÅLITLIGHET - ERFARENHET Passagerare med bagage Persoer med begräsad rörlighet Tillgäglighet för barvag Tillgäglighet

Läs mer

Avtalet End user software licence agreement skall gälla, och finns att läsa på VAIO Info Centre.

Avtalet End user software licence agreement skall gälla, och finns att läsa på VAIO Info Centre. Läs detta först Läs detta först För käedom Dea produkt iehåller dels programvara som ägs av Soy och dels programvara uder lices frå tredje part. Avädig av såda programvara skall ske eligt villkore i det

Läs mer

Tentamen i EG2050/2C1118 Systemplanering, 14 mars 2009, 8:00 13:00, Q21, Q22

Tentamen i EG2050/2C1118 Systemplanering, 14 mars 2009, 8:00 13:00, Q21, Q22 Tetame i EG2050/2C1118 Systemplaerig, 14 mars 2009, 8:00 13:00, Q21, Q22 Tillåta hjälpmedel Vid dea tetame får följade hjälpmedel avädas: Miiräkare uta iformatio med akytig till kurse. E hadskrive, ekelsidig

Läs mer

Användarmanual i-loview 7

Användarmanual i-loview 7 Användarmanual i-loview 7 Introduktion 2 3 Varning Var god läs igenom denna manual ordentligt för att försäkra dig om en säker och korrekt användning av produkten. Viktigt Vårdslös eller felaktig användning

Läs mer

Försöket med trängselskatt

Försöket med trängselskatt STATISTISKA CENTRALBYRÅN m 1(5). Nilo Trägelkatt Förlag frå Ehete för pritatitik Ehete för pritatitik förelår att å kallad trägelkatt ka täcka i KI frå och med idex aveede jauari 26. Trägelkatte ave då

Läs mer

AnvŠndarhandbok & Anvisningar fšr Installation

AnvŠndarhandbok & Anvisningar fšr Installation AvŠdarhadok & Avisigar fšr Istallatio ercury 1000 Komiatiosspis SVENSKA KÖTTBULLAR INGREDIENSER TILL SÅSEN: safte frå e halv citro 3 dl köttuljog 1 msk mjöl 1/2 dl vispgrädde 1 urk ca. 200 gr ligo- eller

Läs mer

Många tror att det räcker

Många tror att det räcker Bästa skyddet Måga vet ite hur familje drabbas ekoomiskt om ågo dör eller blir allvarligt sjuk. Här berättar Privata Affärer vilket skydd du har och hur du ka förbättra det. Av Aika Rosell och Igrid Kidahl

Läs mer

Lärarhandledning Att bli kvitt virus och snuva - När Lisa blev av med förkylningen

Lärarhandledning Att bli kvitt virus och snuva - När Lisa blev av med förkylningen Lärarhadledig Att bli kvitt virus och suva - När Lisa blev av med förkylige För ytterligare iformatio kotakta projektledare: Charlotte.Kristiasso@phs.ki.se 1 Iledig Atibiotikaresistes är ett växade problem

Läs mer

Ny lagstiftning från 1 januari 2011

Ny lagstiftning från 1 januari 2011 Ny lagstiftig frå 1 jauari 2011 1. Ny lag lage om allmäyttiga kommuala bostadsaktiebolag 2. Förädrigar i hyreslage De ya lagstiftige - Bakgrud Klicka här för att ädra format på uderrubrik i bakgrude q

Läs mer

Vägen till energiklassad personal. Kurskatalog Fastighetsautomation. www.siemens.se/utbildning

Vägen till energiklassad personal. Kurskatalog Fastighetsautomation. www.siemens.se/utbildning Väge till eergiklassad persoal Kurskatalog Fastighetsautomatio www.siemes.se/utbildig Vi ka ge er vad som krävs Fastighetsägare påverkas av EU s direktiv om byggaders eergiprestada. Ett område behadlar

Läs mer

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning Med 120 sekunders MP3 och 45 sekunders CD skakminne Läs alltid igenom bruksanvisningen innan du börjar använda spelaren.. Öppna aldrig spelaren då risken finns för

Läs mer

Örserumsviken. Förorenade områden Årsredovisning. Ansvar för sanering av förorenade områden. Årsredovisningslagen och god redovisningssed

Örserumsviken. Förorenade områden Årsredovisning. Ansvar för sanering av förorenade områden. Årsredovisningslagen och god redovisningssed Föroreade område Årsredovisig Örserumsvike Birgit Fleig Auktoriserad revisor Sustaiability Director birgit.fleig@se.ey.com 19 september 2005 1 2 Årsredovisigslage och god redovisigssed Föroreade område

Läs mer

BDS. Integrerat hemmabiosystem. Snabb-Start guide

BDS. Integrerat hemmabiosystem. Snabb-Start guide Integrerat hemmabiosystem Snabb-Start guide Introduktion, högtalarplacering och anslutning Tack för att du har valt en Harman Kardon produkt! Denna snabb-starts guide innehåller all nödvändig information

Läs mer

AMF. I princip är det bara möjligt att flytta privat sparande och sparande där avtalet tecknats efter den 2 februari i fjol.

AMF. I princip är det bara möjligt att flytta privat sparande och sparande där avtalet tecknats efter den 2 februari i fjol. Välj att flytta dia Utyttja di flytträtt om du ka. Det är Privata Affärers råd u är regeriges tillfälliga flyttstopp hävs de 1 maj. Flyttstoppet ifördes i februari i fjol som e direkt följd av Damarksmålet.

Läs mer

DVB-T FTA17. Digital Terrestrial Mottagare. Användarmanual för installation och handhavande till König DVB-T FTA17 markbunden mottagare

DVB-T FTA17. Digital Terrestrial Mottagare. Användarmanual för installation och handhavande till König DVB-T FTA17 markbunden mottagare DVB-T FTA17 Digital Terrestrial Mottagare Användarmanual för installation och handhavande till König DVB-T FTA17 markbunden mottagare LÄS DETTA FÖRST! Användar manualen hjälper Er att bli bekant med installationen

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Personal Antagen att gälla från och 2013-01-01 Dnr: 16/13 Handlingsslag. Gallras (=förstöres) Arkivläggs

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Personal Antagen att gälla från och 2013-01-01 Dnr: 16/13 Handlingsslag. Gallras (=förstöres) Arkivläggs AFA (arbetsmarkades FörsäkrigsAktiebolag): skade-amäla (TFA=Trygghets Försäkrig vid Arbetsskada), AFA (arbetsmarkades FörsäkrigsAktiebolag): skade-amäla (TFA=Trygghets Försäkrig vid Arbetsskada), kopia

Läs mer

Årets bästa skattetips

Årets bästa skattetips Årets bästa skattetips Aika Creutzers råd säker di skatt Årets deklaratio har måga glada yheter. Privata Affärers chefredaktör Aika Creutzer ger dig sia bästa råd till lägre skatt. Förmögehetsskatte är

Läs mer

Diskmaskiner Generation G 5000

Diskmaskiner Generation G 5000 Diskmaskier Geeratio G 5000 Höste 2010 Sparsammare: Frå edast 7 liter vatte och 0,83 kwh eergiförbrukig per diskomgåg Sabbare: Kortare programtider och äu midre el med varmvatteaslutig Rymligare: Med 14

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

Svensk bruksanvisning

Svensk bruksanvisning Svensk bruksanvisning Kontroller & Uttag Framsidan 1. FOLDER: Uppspelning mapp. 2. NEXT: byt till nästa spår. Tryck och håll ned för att snabbspola framåt. 3. PREV: byt till föregående spår. Tryck och

Läs mer

Geometriska summor. Aritmetiska summor. Aritmetiska talföljder kallar vi talföljder som. Geometriska talföljder kallar vi talföljder som

Geometriska summor. Aritmetiska summor. Aritmetiska talföljder kallar vi talföljder som. Geometriska talföljder kallar vi talföljder som Aritmetiska summor Aritmetiska talföljder kallar vi talföljder som, 4, 6, 8, 10, 1, 14, 000, 1996, 199, 1988, 0.1, 0., 0.3, 0.4, för vilka differese mella på varadra följade tal kostat. Aritmetiska summor

Läs mer

AnvŠndarhandbok & Anvisningar fšr Installation

AnvŠndarhandbok & Anvisningar fšr Installation AvŠdarhadok & Avisigar fšr Istallatio ercury 1082 Komiatiosspis SVENSKA KÖTTBULLAR INGREDIENSER TILL SÅSEN: safte frå e halv citro 3 dl köttuljog 1 msk mjöl 1/2 dl vispgrädde 1 urk ca. 200 gr ligo- eller

Läs mer

HEMMA HI-FI SYSTEM I TRÄ MED CD/ USB MP3 SPELARE, STEREO RADIO OCH USB/SD HRA-1550. www.roadstar.com. Svensk Manual

HEMMA HI-FI SYSTEM I TRÄ MED CD/ USB MP3 SPELARE, STEREO RADIO OCH USB/SD HRA-1550. www.roadstar.com. Svensk Manual HEMMA HI-FI SYSTEM I TRÄ MED CD/ USB MP3 SPELARE, STEREO RADIO OCH USB/SD HRA-1550 Svensk Manual www.roadstar.com Roadstar Management SA, via Passeggiata 7 CH 6883 NOVAZZANO (SWITZERLAND) www.roadstar.com

Läs mer

Användarmanual för Zombee MP-100

Användarmanual för Zombee MP-100 Användarmanual för Zombee MP-100 Introduktion Denna mediaspelare har följande huvudfunktioner: Film: AVI, MPG,MPEG,VOB,ASF,DAT. och Xvid filer; upplösning upp till 1080i. Musik: MP2/3, WMA,AC3,AAC filer.

Läs mer

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable Lenco L-69 USB SKIVSPELARE Direct Encoding Turntable Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VARNING: Användning

Läs mer

ACT-5020TW Snabbstartsguide

ACT-5020TW Snabbstartsguide Kameraschema: ENGLISH Micro USB Micro HDMI Reset Micro SD LCD UP Down Mode TRANSLATION Micro-USB Micro-HDMI Återställ Micro SD LCD Upp Ner Läge ENGLISH Shutter key Power key Busy indicator WIFI indicator

Läs mer

REFLEXION. Skivspelare med stereoradio och usb/sd-kodning. TTR-8632UCE INSTRUKTIONSMANUAL

REFLEXION. Skivspelare med stereoradio och usb/sd-kodning. TTR-8632UCE INSTRUKTIONSMANUAL REFLEXION Skivspelare med stereoradio och usb/sd-kodning. TTR-8632UCE INSTRUKTIONSMANUAL VARNINGAR Utropstecknet med en triangel är en varningssymbol som gör användaren uppmärksam på viktiga instruktioner.

Läs mer

Bilaga 1 Formelsamling

Bilaga 1 Formelsamling 1 2 Bilaga 1 Formelsamlig Grudbegre, resultatlaerig och roduktkalkylerig Resultat Itäkt - Kostad Lösamhet Resultat Resursisats TTB Täckigsgrad (TG) Totala itäkter TB Säritäkt Divisioskalkyl är de eklaste

Läs mer

full HD vapen kamera Bruksanvisning

full HD vapen kamera Bruksanvisning full HD vapen kamera Bruksanvisning Varning! 1. Använd inte kameran i extremt varm, kallt eller dammiga förhållanden. 2. Kameran är byggd för att tåla rekyl. Men undvik hårda smällar eller att tappa den

Läs mer

Rev.nr 140120. Bruksanvisning Radio med Bluetooth

Rev.nr 140120. Bruksanvisning Radio med Bluetooth Rev.nr 140120 Bruksanvisning Radio med Bluetooth Stereons funktioner Stereons funktioner Ström På/Av Starta stereon genom att trycka på någon av stereons knappar. Stäng av genom att trycka på POWER (1).

Läs mer

Bruksanvisning. i-loview 7 Full HD. Bruksanvisning I-LOVIEW-FHD 20150325 1

Bruksanvisning. i-loview 7 Full HD. Bruksanvisning I-LOVIEW-FHD 20150325 1 Bruksanvisning i-loview 7 Full HD Bruksanvisning I-LOVIEW-FHD 20150325 1 Innehållsförteckning Säkerhetsinformation Uppackning Innan du börjar Konfiguration Funktioner och kommandon Tekniska specifikationer

Läs mer

HOME 2G Portabel larmmottagare Användarmanual. NE41 13001-01 v1.0

HOME 2G Portabel larmmottagare Användarmanual. NE41 13001-01 v1.0 HOME 2G Portabel larmmottagare Användarmanual NE41 13001-01 v1.0 Innehållet i denna användarmanual kan komma att ändras utan föregående meddelande. NEAT Electronics AB förbehåller sig rätten att utveckla

Läs mer

Bärbar MP3/CD/VCD-spelare Bruksanvisning Artikelnummer 340406

Bärbar MP3/CD/VCD-spelare Bruksanvisning Artikelnummer 340406 Bärbar MP3/CD/VCD-spelare Bruksanvisning Artikelnummer 340406 Denna bruksanvisning måste genomläsas innan du använder spelaren för första gången. stöder MP3, CD-DA och Video-CD (VCD 2,0) spelar också kopierade

Läs mer

FIGHTER 1130. Värmepump med mark, berg eller sjö som värmekälla. Markvärmepump PBD SE 0608-1

FIGHTER 1130. Värmepump med mark, berg eller sjö som värmekälla. Markvärmepump PBD SE 0608-1 PBD SE 68- Markvärmepump 4 FIGHTER 3 63954 FIGHTER 3 FLIK 4 FLIK 5 FLIK 6, 7 FLIK 8 FLIK 9 FLIK Värmepump med mark, berg eller sjö som värmekälla Värmefaktor (OP) på upp till 5,3 vid /35. Högre temperaturområde

Läs mer

Mediaplan & företagspresentation

Mediaplan & företagspresentation 203 Mediapla & företagspresetatio Aos- och utgivigspla Tidige Fastighetsytt Om oss! Väljer du Fastighetsytt som di kaal för markadsförig och profil erig är du med i ett större sammahag och år e målgrupp

Läs mer

Skivspelare med AM/FM-radio, USB & SD BRUKSANVISNING

Skivspelare med AM/FM-radio, USB & SD BRUKSANVISNING Skivspelare med AM/FM-radio, USB & SD BRUKSANVISNING Varning Risk för elektrisk chock. Öppna ej skivspelaren! För att minska risken för elektrisk chock bör du aldrig öppna enheten. Ta ej bort det främre

Läs mer

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*).

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*). web edition quick guide RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM Din bil är utrustad med en exklusiv multimediaanläggning. Rear Seat Entertainment-systemet utökar bilens ordinarie ljudanläggning med: två bildskärmar,

Läs mer

Finansiell ekonomi Föreläsning 2

Finansiell ekonomi Föreläsning 2 Fiasiell ekoomi Föeläsig 2 Fö alla ivesteigsbeslut gälle: Om ytta > Kostad Geomfö ivesteige Om Kostad > ytta Geomfö ite ivesteige Gemesam ehet = pega Vädeig = makadspis om sådat existea (jf. vädet av tid

Läs mer

Hur månfa indianer...? och andra gåtor Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11: Att arbeta med gåtor. Lek med ord och bokstäver

Hur månfa indianer...? och andra gåtor Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11: Att arbeta med gåtor. Lek med ord och bokstäver Lärarmaterial sida 1 Författare: Keld Peterse Vad hadlar boke om? Här får ma täka till! Ka du lösa gåtora? Mål frå Lgr 11: Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att apassa läsige efter

Läs mer

639250 NIBE FIGHTER 1135

639250 NIBE FIGHTER 1135 PBD SE 7- Bergvärmepump 4 FIGHTER 5 695 IBE FIGHTER 5 FLI 4 FLI 5 FLI 6, 7 FLI 8 FLI 9 FLI Värmepump med berg, mark eller sjö som värmekälla Värmefaktor (OP) på upp till 5, vid /5. Högre temperaturområde

Läs mer

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041. P/O 02-2009-A here

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041. P/O 02-2009-A here TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041 Start Snabbinstallationsguide Daglig användning P/O 02-2009-A here Se utförligare vägledning på www.triax.se Vad ingår? Start Anslutning till TV,

Läs mer

Stöde skolas elevhälsa Handlingsplan läsåret 2013/2014

Stöde skolas elevhälsa Handlingsplan läsåret 2013/2014 Stöde skolas elevhälsa Hadligspla läsåret 2013/2014 Stöde skola, 860 13 Stöde 060 658 33 20 Sudsvalls kommu Iehållsförteckig ELEVHÄLSOPLAN FÖR STÖDE SKOLA... 3 STÖDE SKOLAS VISION...3 ELEVHÄLSA PÅ STÖDE

Läs mer

Systemdesign fortsättningskurs

Systemdesign fortsättningskurs Systemdesig fortsättigskurs Orgaisatio Föreläsare Potus Boström Assistet? Tider mådagar och tisdagar kl. 8-10 Börjar 3.9 och slutar 16.10 Rum B3040 Orgaisatio Iga föreläsigar 24.9, 25.9, 1.10 och 2.10

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL Läs denna instruktion noggrant och bekanta dig med din nya Radio CD innan den används första gången.

INSTRUKTIONSMANUAL Läs denna instruktion noggrant och bekanta dig med din nya Radio CD innan den används första gången. CD-880BT Bilstereo med CD/CD-R/CD-RW/MP3 spelare och FM Stereo Radio RDS med PTY USB port och SD/MMC kortläsare AUX ingång på fronten Inbyggd Bluetooth anslutning för Handsfree samtal med Bluetooth Mobiltelefon

Läs mer

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049. 08-2009-A here

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049. 08-2009-A here TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049 Start Snabbinstallationsguide Daglig användning 08-2009-A here Se en mera utförlig beskrivning på www.triax.com Start Vad medföljer Anslutning till

Läs mer

Solgläntans föräldrakooperativ Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2012/13

Solgläntans föräldrakooperativ Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2012/13 1 s föräldrakooperativ Kvalitet och måluppfyllelse läset 2012/13 Iehåll: Iledig 2 Förutsättigar...2 Bedömig av kvalitet och måluppfyllelse 3 Beslutade mål och åtgärder 6 Slutord 7 Bilaga: Resultat - seaste

Läs mer

Slutrapport Bättre vård i livets slutskede

Slutrapport Bättre vård i livets slutskede Team : Stadsvikes VC Syfte med deltagadet i Geombrott Att öka tillite och trygghete till de vård som bedrivs i det ega hemmet för de palliativa patiete. Teammedlemmar Eva Lidström eva.lidstrom@ll.se Viktoria

Läs mer

göra med en dator i dag, inklusive inte alltför krävande spel. Om det rycker i speltarmen är det bara att införskaffa ett nytt grafikkort.

göra med en dator i dag, inklusive inte alltför krävande spel. Om det rycker i speltarmen är det bara att införskaffa ett nytt grafikkort. 44 PC FÖR ALLA.9 2007 TEST: STATIONÄR PC KRALLIGA KRUTBURKAR 4 DATORER MED SENASTE TEKNIKEN Vätar du med datorköpet för att du är rädd att dator ska vara gammal reda ia du huit ut ur butike? Satsa i så

Läs mer

MP3-spelare M-Any DAH1000 Nr 100053

MP3-spelare M-Any DAH1000 Nr 100053 MP3-spelare M-Any DAH1000 Nr 100053 M-Any DAH1000 Gratulerar till ditt köp av M-Any DAH1000! I din ägo har du en MP3-spelare med flera avancerade funktioner och användningsområden. Utöver att spela dina

Läs mer

Genuine Volvo Service I DETTA NUMMER!

Genuine Volvo Service I DETTA NUMMER! Volvoåkare Geuie Volvo Service I DETTA NUMMER! Vår filosofi På Volvo Lastvagar arbetar vi städigt för att fia ya lösigar som gör våra lastbilar mer bräsleeffektiva och för att miska deras miljöpåverka.

Läs mer

FÖRVAL TNINGSINFORMA TION FIAB AKTIEBOLAG. arg nr 556641-0048 ÅRS- REDOVISNING

FÖRVAL TNINGSINFORMA TION FIAB AKTIEBOLAG. arg nr 556641-0048 ÅRS- REDOVISNING -- FÖRVAL TNINGSINFRMA TIN FIAB AKTIEBLAG arg r 556641-0048 ÅRS- REDVISNING 2004 Styrelse för Förvaltigsiformatio FIAB Aktiebolag får härmed avge årsredovisig för räkeskapsåret 2004-01-0l -- 2004-12-31.

Läs mer

Du står där i kön till incheckningsdisken

Du står där i kön till incheckningsdisken 5 supertua Det är olidligt att resa lågt med e otymplig, ärmast släpbar, dator i packige. Me e riktigt lite dator märks kappt i ryggsäcke, har låg batteritid och är praktisk att jobba med. Vi har testat

Läs mer

Stadsbyggande och farligt gods

Stadsbyggande och farligt gods Stadsbyggade och farligt gods Dialog-pm 2004:2 Aktualiserig av Översiktspla 2000 Malmö Stadsbyggadskotor mars 2004 Dialog-pm 2004:2 Stadsbyggade och farligt gods Sammafattig Dialog-pm 2004:2 Stadsbyggade

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning för LCD-soldator (skärm) S Passande till: SR 140 Duo Digital, SR 220 Duo Digital, SR 330 Duo Digital, MPPT 165 Duo Digital, MPPT 250 Duo Digital, MPPT 350 Duo Digital V 1.47 Bråten Vitsand 406, 685 94

Läs mer

GRUNDFOS SPILLVATTEN. Dränkbara avloppspumpar 1,1 11 kw

GRUNDFOS SPILLVATTEN. Dränkbara avloppspumpar 1,1 11 kw GRUNDFOS SPILLVATTEN Dräkbara avloppspumpar 1,1 11 kw Grudfos SEV och SE1 Mycket avacerade pumpar med måga uika fuktioer Pumpara i Grudfos serie SEV och SE1 är tekiskt mycket avacerade och kostruerade

Läs mer

TEKNIKMAGASINET MANUAL

TEKNIKMAGASINET MANUAL TEKNIKMAGASINET MANUAL Art 490723 Slim USB Multimedia Remote Control OBS! Ändringar och modifi eringar som inte är godkända av Teknikmagasinet resulterar i att garantin upphör. Om det skulle uppstå ett

Läs mer

L82. Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning.

L82. Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. L82 Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. Hej och tack för att du köpt en produkt! Vi hoppas

Läs mer

Markberedning. en handledning från Korsnäs Skog. 27 april 2009

Markberedning. en handledning från Korsnäs Skog. 27 april 2009 Markberedig e hadledig frå Korsäs Skog 1 27 april 2009 Korsäs Miljöpolicy i vår verksamhet Asvarig: Begt Bruberg Giltig frå: 080507 Upplaga: r 11 Ersätter: 051121 Korsäs Skogs policyförklarig 1. Vi följer

Läs mer

D 45. Orderkvantiteter i kanbansystem. 1 Kanbansystem med två kort. Handbok i materialstyrning - Del D Bestämning av orderkvantiteter

D 45. Orderkvantiteter i kanbansystem. 1 Kanbansystem med två kort. Handbok i materialstyrning - Del D Bestämning av orderkvantiteter Hadbok materalstyrg - Del D Bestämg av orderkvatteter D 45 Orderkvatteter kabasystem grupp av materalstyrgsmetoder karakterseras av att behov av materal som uppstår hos e förbrukade ehet mer eller mdre

Läs mer

Samtal med Karl-Erik Nilsson

Samtal med Karl-Erik Nilsson Samtal med Karl-Erik Nilsso,er Ert av Svesk Tidskrifts redaktörer, Rolf. Ertglud, itejuar här Karl-Erik Nilsso, ar kaslichej på TCO och TCO:s represetat ed i litagarfodsutredige. er e t or så å g. ). r

Läs mer

DPF-7 Digital fotoram

DPF-7 Digital fotoram DPF-7 Digital fotoram Svensk användarmanual Art 480356 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Förpackningens Innehåll...4 Tekniska Specifikationer...4 INSTALLATION...5 A.Översikt...5 B.Display...6

Läs mer

Instruktion Diasonic LED D60BS. Tack för att du valt en Diasonic modell D60BS.

Instruktion Diasonic LED D60BS. Tack för att du valt en Diasonic modell D60BS. CRI Över 90 Tack för att du valt en Diasonic modell D60BS. Energibesparande 10W LED Bländfri design Livslängd 40.000 timmar Paketet innehåller följande: A. Lampa inkl. LED B. Vokymkontroll knapp C. Lampfot

Läs mer

MM131 Sweex Media Center with LAN MM131UK Sweex Media Center with LAN

MM131 Sweex Media Center with LAN MM131UK Sweex Media Center with LAN MM131 Sweex Media Center with LAN MM131UK Sweex Media Center with LAN Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av denna Sweex Media Center with LAN. Denna enhet är en digital multimediaspelare

Läs mer

Svensk bruksanvisning (sid-hänvisningar till medföljande engelska bruksanvisning)

Svensk bruksanvisning (sid-hänvisningar till medföljande engelska bruksanvisning) KENWOOD DP-K1000 Kompakt CD-spelare Svensk bruksanvisning (sid-hänvisningar till medföljande engelska bruksanvisning) SID. 6 På den här CD-spelaren kan du spela såväl musik-cd som ljudfiler typ MP3, WMA

Läs mer

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045 Bruksanvisning Elektronisktförstoringsglas Snow 7 HD Artikelnummer: I-0045 Produkten tillverkas av: ZOOMAX Technology, Inc. Qianyun Road Qingpu Area 200120 Shanghai China E-post: sales@zoomax.com Produkten

Läs mer

Svensk bruksanvisning

Svensk bruksanvisning Svensk bruksanvisning Inuti produkten finns elektricitet. Därför är det viktigt att aldrig öppna upp produkten då kroppsskada kan uppstå! CD: Har enheten CD spelare finns även laserstrålar inuti, dessa

Läs mer