INNEHÅLL SÄKERHETSINSTRUKTIONER CONTENTS. Säkerhetsinstruktioner 3. n n n n n

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INNEHÅLL SÄKERHETSINSTRUKTIONER CONTENTS. Säkerhetsinstruktioner 3. n n n n n"

Transkript

1 BRUKSANVISNING

2 INNEHÅLL CONTENTS SÄKERHETSINSTRUKTIONER Säkerhetsistruktioer 3 Frotpaeles kappar 4-5 Fjärrkotroll 6-7 Källmey 8-9 Radioläge Uppspelig Iställigar EQ-mey Specifikatioer 28 NOTERA: 1. Tekiska specifikatioer ka ädras uta att otis behövs ges i förväg. 2. Produkte i dea förpackig ka också förbättras kotiuerligt av XZENT. Det betyder att beskrivige av produktes fuktio och äve produktes avädargrässitt som visas i detta dokumet ka skilja sig frå levererad produkt. Läs alla istruktioer. Spara dessa istruktioer. De som aväder ehete skall ha tillgåg till dea maual. Uppmärksamma alla varigar. Följ alla istruktioer. De här ehete är avsedd att avädas i fordo med 12V DC-batteri och egativ jord. Aväd ite ehete på aat sätt ä vad som beskrivs i dea maual. Fel till följd av att istruktioera i mauale ite följts ka göra garati ogiltig. Motera ite isär eller ädra ehete på ågot sätt, då detta ka göra garati ogiltig. Försök ite att reparera eller serva ehete själv, uta kotakta istället e auktoriserad XZENT-återförsäljare. Aväd edast origialtillbehör vilka är apassade och tillverkade för ehete, då risk för skador aars ka uppstå. Istallera ehete eligt moterigsistruktioera geom att aväda de medföljade moterigstillbehöre. Kraftera vid e kollisio är iblad stora. Felmoterade eheter utgör e stor risk för förare och fordoets passagerare vid e olycka. Skydda ehete frå vatte och adra vätskor, vilka ka träga i i ehete. Kortslutig eller till och med brad ka uppstå vid fukt. Skydda mot kortslutig geom att aldrig föra i metallobjekt (såsom myt eller metallverktyg) iuti ehete. Ia du byter e defekt säkrig, försök att hitta orsake till kortslutige. Kotrollera kablara! Om kortslutige ite orsakades av ett strömförsörjigsfel eller kabelfel ka du byta ut de defekta säkrige mot e y (med samma värde). Om kortslutige fortfarade orsakar fel, kotakta e auktoriserad XZENT-återförsäljare. Läs alltid avädarguide är du asluter till e aa utrustig och läs säkerhetsistruktioera. Aslut aldrig produkter som ite är kompatibla. Var försiktig så att du ite tömmer bilbatteriet meda ehete aväds om bilmotor är avstägd. Eftersom ehete aväder e stor mägd eergi, och batteriet bara laddas är motor är igåg, ka det häda att bilbatteriet laddar ur så att det ite lägre går att starta motor. På grud av trafiklagar i vissa europeiska läder är det ite tillåtet för förare att se på film uder körig, då förare ka distraheras. Respektera trafikreglera i ditt lad, då du aars riskerar böter i hädelse av e olycka, eller att du till och med förlorar ditt försäkrigsskydd. Var uppmärksam på ljudvolyme i ditt fordo, då du måste kua höra extera ljud som till exempel sireer frå utryckigsfordo. Utsätt ite ehete för kraftiga stötar, då sådaa ka resultera i mekaiska och/eller elektriska fel. Skulle du få problem eller har frågor i sambad med istallatioe, kotakta di XZENTåterförsäljare/importör. De här ehete aväder e laser av klass 1. Avädig av kotroller eller justerigar eller utförade av adra procedurer av adra ä de som specificeras här ka resultera i farlig expoerig för koheret ljus. Öppa ej skydd och reparera ej själv. Servas edast av kvalificerad persoal. 2 3

3 KNAppAR FRONTpANELENS KNAppAR: Fuktioskappar 1) EJECT: Tryck för att få ut skiva 2) MENY: Tryck för att öppa KÄLLMENYN Tryck för att visa klocka på iformatiosskärme meda ehete är påslage och skärme befier sig i läget HEM/parkerig. 3) SRC: Tryck flera gåger tills öskad källa visas på TFT/iformatiosskärme. 4) Vridratt: Vrid för att öka/miska volyme Tryck för att starta, tryck och håll ie för att stäga av ehete Meda ehete är på trycker du för att aktivera/iaktivera tyst-läget. 5) Skärm: Tryck för att dra skärme i/ut. Tryck och håll ie för att justera skärmes vikel meda skärme är på utsida. 6) Lossa: Tryck för att lossa låssystemet på paele. Paele är klar för att tas bort. Ehete stägs av automatiskt. Aat: 7) Symbole för Skiva på väster sida av iformatiosskärme. Symbole för Ige skiva på väster sida av iformatiosskärme 8) RESET: Tryck för att geomdföra e återställig 9) SD-kortigåg: SD/SDHC-kortigåg Micro SDHC-kortigåge är till för avigatio 10) Iformatiosskärm: Flerfuktios iformatiosskärm. 11) Borttagbar pael: Avlägsa för stöldskydd. 12) Fjärrsesor: Sesor för fjärrkotroll

4 FJÄRRKONTROLL FJÄRRKONTROLL Fuktioskappar ) POWER AV/PÅ 2) EJECT Mata ut skiva 3) MUTE Tyst/Iaktivera Tyst ljudutgåg 4) SRC Ädra källor 5) KEYPAD Skriv i spår/kapitel/titel 6) VOL+ Öka volyme 7) VOL- Miska volyme 8) INFO Visa DVD-iformatio 9) GOTO Öppa det umeriska tagetbordet på skärme 10) STOP/BAND Stoppa DVD/byt radiobad 11) SEL Öppa EQ 12) ESC Stäg mey/eq 13) MENU Öppa huvudmey 14) BILD Växla mella Ljusstyrka/Kotrast/Färg. Aväd / (17) för att justera värdet 15) REPEAT A B Ställ i start- och slutpukt på DVD för repetitio 16) OK Spela/Pausa; Bekräfta 17) PILKNAPPAR Välj post; flytta pil 18) TITEL Öppa DVD Titelmey 19) ROT Öppa DVD huvudmey 20) REPETERA Repetera spår/kapitel/titel 21) SKIPPA NÄSTA Hoppa till ästa spår/kaal/kapitel/titel 22) SKIPPA FÖREGÅENDE Hoppa till föregåede spår/kaal/kapitel/titel 23) SNABBT BAKÅT Sabbspolig bakåt; 50kHz edåt i radioläget 24) SNABBT FRAMÅT Sabbspolig framåt, 50kHz uppåt i radioläget 25) LJUD Ädra ljudspråk för DVD 26) ZOOM Zooma i/ut 27) BILD Ädra visigsläge för DVD 28) SUB-T Ädra udertext för DVD

5 KÄLL-mENyN KÄLL-mENyN Öppa Käll-mey Det fis två sätt att öppa Käll-mey 1) Touch-skärm Tryck i det övre västre höret på touch-skärme för att återgå frå aktuellt läge, förutom frå Navigatiosläget 2) Frotpaeles kappar Tryck på MENY för att öppa Käll-mey 3) Fjärrkotroll Tryck Mey Fuktioskappar SD-KORT USB Tuer SETUP SKIVA AV KAMERA STANDBY Tryck för att öppa läget för SD-kort Tryck för att öppa USB-källa Tryck för att öppa läget för Radio Tryck för att öppa Iställigar Tryck för att öppa läget för Skiva Tryck för att öppa AV-läget Tryck för att öppa Kamera-läget (bakåt) Tryck för att aktivera Stadby (TFT-av) 8 9

6 RAdIO RAdIOLÄGE Notera: Valda och aktiva poster visas i rött. De här ehete är utrustad med e RDS-mottagare. RDS är ett system som överför data ovapå FM-radiosigale. Tillgäglighete och iehållet beror på respektive radiostatio och dess sigalstyrka. RDS geomför till exempel alterativa frekvesbyte automatiskt. AM-badet stöder ite RDS-fuktioe. Du behöver ha AF-fuktioe aktiverad för att kua aväda RDS och dess egeskaper. AF-fuktioe är iaktiverad frå börja. Vi rekommederar att du aktiverar AF är du startar upp de här ehete första gåge Fuktioskappar 1) Källa Tryck för att återgå till Huvudmey 2) AF Tryck för att aktivera/iaktivera AF-fuktioe 3) TA Tryck för att aktivera/iaktivera TA-fuktioe 4) REG Tryck för att aktivera/iaktivera regiofuktioe 5) NÄSTA Tryck för att hoppa till ästa tillgägliga statio 6) FÖREG Tryck för att hoppa till föregåede tillgägliga statio 7) AS Tryck för att geomföra automatiskt statiosmie 8) BAND Tryck för att byta radiobad (FM1 FM2 FM3 AM1 AM2 ) 9) SCAN Tryck för att få e sabblyssig på respektive kaal. Tryck ige för att iaktivera SCAN 10) Justera upp Tryck för att justera frekvese uppåt med 50kHz 11) Justera er Tryck för att justera frekvese edåt med 50kHz 12) Preset Tryck för att välja statio Tryck och håll ie för att spara aktuell frekves Iformatiosfält 13) BAND Visar aktuellt BAND 14) Frekves Visar aktuell frekves 15) PS Programstatio visar statioes am, om detta är möjligt 16) Radiotext Visar radiotext, om detta är möjligt 17) Tid Visar tide 10 11

7 UppSpELNING USB/Sd/SKIVA VIdEOUppSpELNING AV USB/Sd Du ka styra di USB/SD-video direkt med uppspeligsmey och touch-skärme. Fuktioskappar 1) Spela/Paus Tryck för att pausa/fortsätt uppspelig 2) STOPP Tryck för att stoppa uppspelige 3) REW Tryck för att spola bakåt (x4, x8, x16, x32) 4) FF Tryck för att spola framåt (x4, x8, x16, x32) 5) SUB-T Tryck för att gå igeom tillgägliga udertexter 6) LJUD Tryck för att gå igeom tillgägliga ljudspråk 7) ROT Tryck får att gå till ROT-mey 8) SÖK Tryck för att öppa tagetbordet för idexsökig 9) EQ Tryck för att öppa EQ 14 Operatio buttos 1) Källa Tryck för att öppa Huvudmey 2) FÖREG Tryck för att hoppa till föregåede spår. Tryck och håll ie för sabbspolig bakåt 3) Spela/Paus Tryck för att pausa/fortsätt uppspelig 4) NÄSTA Tryck för att hoppa till ästa spår. Tryck och håll ie för sabbspolig framåt 5) Repetera Tryck för att aktivera/iaktivera repetitiosfuktioe (repetera eskilt spår) 6) Blada Tryck för att aktivera/iaktivera bladigs-fuktioe (bladmappe) 7) Mapp upp Tryck för att hoppa upp e mappivå 8) ROT Tryck för att hoppa till rotkataloge 9) SCAN Tryck för att sabblyssa på respektive spår i mappe. Tryck ige för att stäga av SCAN 10) EQ Tryck för att öppa EQ 11) SÖK Tryck för att öppa tagetbordet för idexsökig 12) Lista Upp Tryck för att bläddra uppåt i lista 13) Mapp/spår Tryck på ett spår för att spela upp / Tryck på e mapp för att öppa de 14) Lista Ner Tryck för att bläddra edåt i lista Iformatiosfält 15) Idex Visar spåridex 16) Speltid Visar aktuell uppspeligstid 17) Filam Visar filam 18) ID3 ifo Visar tillgäglig ID3-iformatio (bläddra i text) 19) Mappiehåll Visar mappes iehåll (atige mappar, spår, filmer eller bilder) VIdEOUppSpELNING AV SKIVA Styr dia DVD-filmer direkt med uppspeligsmey och touch-skärme. Om ige speciell skärmmey fis tillgäglig ka du trycka på de edre dele av skärme för att öppa e kotrollmey Fuktioskappar 1) Spela/Paus Tryck för att pausa/fortsätt uppspelig 2) STOPP Tryck för att stoppa uppspelige 3) REW Tryck för att spola bakåt (x4, x8, x16, x32) 4) FF Tryck för att spola framåt (x4, x8, x16, x32) 5) SUB-T Tryck för att gå igeom tillgägliga udertexter 6) LJUD Tryck för att gå igeom tillgägliga ljudspråk 7) ROT Tryck får att gå till ROT-mey 8) SÖK Tryck för att öppa tagetbordet för idexsökig 9) EQ Tryck för att öppa EQ Notera: Valda eller aktiva poster visas i rött

8 INSTÄLLNINGAR SKÄRm Styrka Kotrast Färg Ställ i skärmes ljusstyrka geom att trycka på pilara för upp/er Ställ i skärmes kotrast geom att trycka på pilara för upp/er Ställ i skärmes färgmättad geom att trycka på pilara för upp/er Iställigar består av sex huvudavdeligar. Geom att trycka på motsvarade iko ka du öppa respektive avdelig för att göra iställigar

9 INSTÄLLNINGAR TId Datum Tid Tidvisig Ställ i datum geom att trycka på siffror och pilar Ställ i tid geom att trycka på siffror och pilar Tryck för att välja 12-timmars eller 24-timmarsvisig 16 17

10 INSTÄLLNINGAR dvd Bildformat Läge Föräldrakotroll Ställ i bildformat för DVD Ställ i DVD-skaligsläge Iställigar för föräldrakotroll, löseordssyddat 18 19

11 INSTÄLLNINGAR SySTEm Ehetsljud pip Aktivera/Iaktivera pip Kameraspegel Aktivera/Iaktivera kameraspegelfuktioe Ate Aktivera/Iaktivera atestödet Stöldskydd Aktivera/Iaktivera stöldskyddsfuktioe Ställ i Löseord Tryck för att age stöldskyddslöseord.stadardvärdet är Om du ager 0000 kommer löseordet att återställas till stadardvärdet. Stadardkod återställer ite löseordet är ehete låses vid uppstart. Fabriksiställig Tryck JA för att ladda fabriksiställigara TS-kalibrerig DVD Tryck för att kalibrera touch-skärme 20 21

12 INSTÄLLNINGAR SKÄRmVINKEL Ställ i skärmes vikel geom att trycka på upp/er-pile Skärm På Av Auto Dra ut Dra i Visa Dra ut Behåll utökad Mauellt Behåll förmiskad Dra i 22 23

13 INSTÄLLNINGAR ÖVRIGT Mjuk Ifo Kappbelysig Språk Visar iformatio om ehetes mjukvaruversio Välj färg på kappbelysige Välj OSD-språk 24 25

14 EQ-mENyN Öppa EQ-mey Ljudeffekter Balas Tryck på EQ-kappe I källmey för USB/SD/SKIVA. Det fis tre iställigar du ka göra i EQ-mey. 1) SW Tryck och dra för att justera subwoofers utivå 2) BASS Tryck och dra för att miska eller öka basivå 3) TREB Tryck och dra för att miska eller öka diskativå 4) MODE Tryck på väster eller höger pil för att välja mella de föriställda EQ-alterative Pop, Rock, Jazz eller Avädare 1) BAL Tryck och dra för att justera utgågs- volyme på väster och höger högtalare 2) FADE Tryck och dra för att justera utgågs-volyme på de främre och bakre högtalara Notera: Valda eller aktiva poster är rödmarkerade. EQ-iställigara ka kommas åt frå källora USB/SD/SKIVA, me ite frå Radio-mey. Justerigar som görs i EQ-mey appliceras på alla uppspeligsmeykällor. Subwoofer-ivå och bas/diskat-justerigara sparas uder LÄGET Avädare. Sliders ceterpositio är 0 db / eutral / oll. Loudess 1) ON/OFF Tryck på pile för att aktivera eller iaktivera loudessfuktioe 26 27

15 SpEcIFIKATIONER TEKNISKA EGENSKApER: MULTIMEDIASPELARE DVD-spelare Bakre USB 2.0-port SD/SDHC-kortläsare (upp till 32 GB) DVD-format: CD, CD-R/RW, MP3, WMA, DVD, DVD±R/RW, DVD-MP3, AVI, Xvid samt JPEG Uppspeligsformat för SD/USB: MP3, WMA, AVI, Xvid, H.263 samt JPEG ALLMÄNNA EGENSKAPER Ituitiv HMI på 10 olika språk 7"/17.8 cm 16:9 HD TFT-LCD-skärm med pixelupplösig på 800x480 och touch-skärmkotroll RDS-mottagare med 30 föriställda statioer (18 FM/12 AM) 4 x 40 watts förstärkare 12dB/oct. low-passfilter för sub-utgåg Flerfärgsbelysig av kappar Tryckkäsliga kotrollkappar 1 x IR-fjärrkotroll A/V-ANSLUTNINGAR 4.1-CH preamp lie-utgågar 1 x kompositvideoutgågar (NTSC) 1 x bakre A/V-I 1 x videoigåg för backkamera med vridfuktio 28 29

16 GARANTI 2 ÅRS GARANTI Bäste kud, Tack för ditt köp av dea XZENT-produkt. Vi rekommederar att spara origial-förpackige för evetuell framtida trasport av vara. Om di XZENT-produkt är i behov av garatiservice, var välig returera vara till de återförsäljare där de är iköpt, alterativt till distributöre. Garati för dea XZENT-produkt gäller vid fel i material eller tillverkig och gäller uder TVÅ år frå iköpsdatum hos återförsäljare, samt gäller för de ursprugliga köpare. BEGRÄNSNINGAR I GARANTIN Dea garati gäller ej vid skador som uppkommit på grud av: 1. Felaktig istallatio eller felaktig aslutig av ljud- eller ätkablage. 2. Expoerig för hög luftfuktighet, vätskor, hög värme, sol, eller överdrive smuts eller damm. 3. Olyckshädelse, misskötsel, otillbörliga reparatiosförsök och modifikatioer som ej specifikt är godkäda av tillverkare. Dea garati är begräsad till att omfatta reparatio eller ersättig av e defekt vara i elighet med tillverkares beslut och omfattar ige form av skada, oavsett om de är oförutsedd, eller ett resultat av följdskador. Garati täcker ej trasportkostader eller skador som uppkommer vid trasport eller leveras av vara. Arbete relaterat till garati utförs edast då detta garatibevis preseteras komplett ifyllt med modellbeteckig, serieummer, iköpsadress, iköpsdatum, återförsäljares stämpel, samt iköpskvitto i origial. XZENT-mOdELL: XT7016 Serieummer:... Iköpsdatum:... Ditt am:... Di adress:... Postummer:... Ort:... Lad:... Återförsäljares adress och stämpel: RoHS COMPLIANT 2002/95/EC E13 10R Om du ågo gåg i framtide skulle behöva släga dea produkt så välige otera att elektroiska föremål ite ska dispoeras tillsammas med adra hushålls-sopor. Dispoera produkte vid ärmaste återviig-statio. Kotakta ditt kommukotor för att få mer råd och hjälp om detta. (Återviig av Elektroiska Föremål Direktiv) 30 31

17 FRISKRIVNINGSKLAUSUL Förpackigsmaterialet avät till dea produkt och äve själva produkte iuti paketet är helt i elighet med gällade RoHS-direktiv. Halogeerade flamskyddsmedel har ite aväts i ågo av plastdelara i produkte och ite heller i kretskortet. Dea produkt har e ibyggd kopierigsskydds-tekik som täcks av U.S patet och adra parters rättigheter iom Rovis Företag. Att utföra tekiska ädrigar eller att demotera produkte är därmed förbjudet. SD-logotype är ett varumärke som tillhör SD Card Associatio. Alla övriga varumärke och kommersiella am på dea produkt tillhör sia respektive ägare. Dolby, Dolby Surroud, Prologic och double-d-symbole är varumärke som tillhör Dolby Laboratories. Förare som har e XZENT avigerigsprodukt eller multimediaprodukt istallerad ska vara medvete om sia lokala trafik regler och regulatioer som aväds i det lad som produkte aväds i

18 B R U K S A N V I S N I N G Rev.A

MODELLANPASSAD NAVICEIVER FÖR HYUNDAI FORDON ANVÄNDARMANUAL

MODELLANPASSAD NAVICEIVER FÖR HYUNDAI FORDON ANVÄNDARMANUAL ZE-NC 4121D MODELLANPASSAD NAVICEIVER FÖR HYUNDAI FORDON ANVÄNDARMANUAL INNEHÅLL SÄKERHETSINSTRUKTIONER... 3 FRONTPANELENS KNAPPAR...4-5 GRUNDLÄGGANDE ANVÄNDNING...6-7 RADIOLÄGE... 8-11 UPPSPELNING/SPELLISTA

Läs mer

Maskinvaruguide. VGN-S-serien

Maskinvaruguide. VGN-S-serien Maskivaruguide VG-S-serie 1 Läs detta först Läs detta först För käedom: 2004 Soy Corporatio. Med esamrätt. Det är förbjudet att uta föregåede skriftligt tillståd kopiera eller översätta dea hadbok och

Läs mer

Z-E3715 BILSPECIFIK NAVICEIVER FÖR FIAT-FORDON ANVÄNDARHANDBOK FÖR ENHET ANVÄNDARHANDBOK ENGELSK/SVENSK

Z-E3715 BILSPECIFIK NAVICEIVER FÖR FIAT-FORDON ANVÄNDARHANDBOK FÖR ENHET ANVÄNDARHANDBOK ENGELSK/SVENSK BILSPECIFIK NAVICEIVER FÖR FIAT-FORDON ANVÄNDARHANDBOK ENGELSK/SVENSK ANVÄNDARHANDBOK FÖR ENHET INNEHÅLLSFÖRTECKNING SÄKERHETSINSTRUKTIONER... 3 KNAPPAR PÅ FRONTPANELEN... 4-5 HUVUDFJÄRRKONTROLL...6-7

Läs mer

Z-N720 2-DIN NAVICEIVER ANVÄNDARHANDBOK FÖR ENHET ANVÄNDARHANDBOK ENGELSK/SVENSK

Z-N720 2-DIN NAVICEIVER ANVÄNDARHANDBOK FÖR ENHET ANVÄNDARHANDBOK ENGELSK/SVENSK 2-DIN NAVICEIVER ANVÄNDARHANDBOK ENGELSK/SVENSK ANVÄNDARHANDBOK FÖR ENHET INNEHÅLLSFÖRTECKNING SÄKERHETSINSTRUKTIONER... 3 KNAPPAR PÅ FRONTPANELEN... 4-5 HUVUDFJÄRRKONTROLL...6-7 GRUNDLÄGGANDE HANTERING

Läs mer

Ett enklare. sätt att arbeta. XOR Compact 4.0 Demohandledning

Ett enklare. sätt att arbeta. XOR Compact 4.0 Demohandledning Ett eklare sätt att arbeta. XOR Compact 4.0 Demohadledig 1 Mer ä 12.000 ordiska företag aväder det reda. Opartiska tester utser det till markades bästa program. Facktidige Mikrodator gör det för tredje

Läs mer

Duo HOME Duo OFFICE. Programmerings manual SE 65.044.20-1

Duo HOME Duo OFFICE. Programmerings manual SE 65.044.20-1 Duo HOME Duo OFFICE Programmerigs maual SE 65.044.20-1 INNEHÅLL Tekiska data Sida 2 Motage Sida 3-5 Programmerig Sida 6-11 Admiistrerig Sida 12-13 Hadhavade Sida 14-16 TEKNISKA DATA TEKNISK SPECIFIKATION

Läs mer

MAS 100/ MAS 110 MUSIKSYSTEM ANVÄNDARHANDBOK

MAS 100/ MAS 110 MUSIKSYSTEM ANVÄNDARHANDBOK MAS 100/ MAS 110 MUSIKSYSTEM ANVÄNDARHANDBOK SÄKERHETSINFORMATION Viktiga säkerhets Instruktioner 1. Läs igenom instruktionerna. 2. Behåll instruktionerna. 3. Uppmärksamma alla varningar. 4. Följ instruktionerna.

Läs mer

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR SVE Version 1 VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR 1. Läs dessa instruktioner. 2. Spara dessa instruktioner. 3. Beakta alla varningar. 4. Följ alla instruktioner. 5. Använd ej denna apparat nära vatten. 6. Rengör

Läs mer

Användarhandbok NX702E DVD MULTIMEDIASTATION MED INBYGGD NAVIGERING & 7 PEKSKÄRM

Användarhandbok NX702E DVD MULTIMEDIASTATION MED INBYGGD NAVIGERING & 7 PEKSKÄRM Användarhandbok DVD MULTIMEDIASTATION MED INBYGGD NAVIGERING & 7 PEKSKÄRM VAR FÖRSIKTIG: Den här enheten innehåller ett lasersystem och är klassificerad som LASERPRODUKT AV KLASS 1. För korrekt användning

Läs mer

Innehåll Grafräknaren och diskret matematik...1 Vad handlar diskret matematik om?...1 Permutationer och kombinationer...3 Något om heltalsräkning...

Innehåll Grafräknaren och diskret matematik...1 Vad handlar diskret matematik om?...1 Permutationer och kombinationer...3 Något om heltalsräkning... Iehåll Grafräkare och diskret matematik...1 Vad hadlar diskret matematik om?...1 Permutatioer och kombiatioer...3 Något om heltalsräkig...4 Modulusoperator...4 Faktoriserig i primfaktorer...5 Talföljder...7

Läs mer

NX501E NZ501E ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕ ΟΘΟΝΗ ΑΦΗΣ 7

NX501E NZ501E ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕ ΟΘΟΝΗ ΑΦΗΣ 7 Owner s manual & Installation manual Mode d emploi et manuel d installation Benutzerhandbuch und Montageanleitung Manuale dell utente e manuale di installazione Gebruikershandleiding en installatiehandleiding

Läs mer

FastTV.net AB (publ) Investeringsmemorandum avseende nyemission September 2009

FastTV.net AB (publ) Investeringsmemorandum avseende nyemission September 2009 FastTV.et AB (publ) Ivesterigsmemoradum avseede yemissio September 2009 1 FastTV090901_20 sidor.idd 1 09-09-01 16.35.11 2 Geerell iformatio Detta ivesterigsmemoradum har upprättats med aledig av de föreståede

Läs mer

Digital & Analog DVD spelare/vcr kombispelare

Digital & Analog DVD spelare/vcr kombispelare ANVÄNDARHANDBOK Digital & Analog DVD spelare/vcr kombispelare SVENSKA SVENSKA SVENSKA SVENSKA Var vänlig och läs denna användarhandbok innan du sätter igång att använda apparaten och behåll den för framtida

Läs mer

Innehåll SVENSKA. 3. Justera On-Screen Display (OSD) inställningar...17. 4. Felsökning...28 5. Supporttiming...29 6. Specifikationer...

Innehåll SVENSKA. 3. Justera On-Screen Display (OSD) inställningar...17. 4. Felsökning...28 5. Supporttiming...29 6. Specifikationer... Innehåll Reglerande information...2 Säkerhetsnoteringar...2 Beskrivning av varningssymbolerna...2 Förord...4 Garanti och service / Reparation...4 Rengöring...4 1. Komma igång...5 Förpackningens innehåll...5

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL Läs denna instruktion noggrant och bekanta dig med din nya Radio CD innan den används första gången.

INSTRUKTIONSMANUAL Läs denna instruktion noggrant och bekanta dig med din nya Radio CD innan den används första gången. CD-880BT Bilstereo med CD/CD-R/CD-RW/MP3 spelare och FM Stereo Radio RDS med PTY USB port och SD/MMC kortläsare AUX ingång på fronten Inbyggd Bluetooth anslutning för Handsfree samtal med Bluetooth Mobiltelefon

Läs mer

Honda SD navigationssystem. Ljud Navigation

Honda SD navigationssystem. Ljud Navigation Honda SD navigationssystem Ljud Navigation Förord Säkerhetsföreskrifter Svenska Följ säkerhetsåtgärderna nedan när systemet används. Förvara handboken på en lättillgänglig plats (t.ex. i handskfacket på

Läs mer

Innehåll SVENSKA. 4. Felsökning...16 5. Supporttiming...17 6. Specifikationer...17. 2. Inställning av din TV...11

Innehåll SVENSKA. 4. Felsökning...16 5. Supporttiming...17 6. Specifikationer...17. 2. Inställning av din TV...11 Innehåll Reglerande information... Beskrivning av varningssymbolerna... Säkerhetsnoteringar... Förord...4 Garanti och service / Reparation...4 Rengöring...4 1. Komma igång...5 Förpackningens innehåll...5

Läs mer

ÄGARENS BRUKSANVISNING

ÄGARENS BRUKSANVISNING ÄGARENS BRUKSANVISNING AVN7P In-Car Audio Visual Navigation Tack för ditt val av denna mottagare. Läs noga igenom bruksanvisningen och lär dig korrekt användning. Förvara sedan bruksanvisningen på en säker

Läs mer

Svensk bruksanvisning

Svensk bruksanvisning Svensk bruksanvisning Inuti produkten finns elektricitet. Därför är det viktigt att aldrig öppna upp produkten då kroppsskada kan uppstå! CD: Har enheten CD spelare finns även laserstrålar inuti, dessa

Läs mer

9 Duo Professional Bruksanvisning

9 Duo Professional Bruksanvisning 9 Duo Professional Bruksanvisning Svenska Dolby och den dubbla D-symbolen är registrerade varumärken som tillhör Dolby Laboratories. DivX, DivX Certified och tillhörande logotyper är varumärken som tillhör

Läs mer

Viktig information SV 1

Viktig information SV 1 Viktig information Tack för att du valde en HUMAX-produkt Läs den här manualen noggrant för att installation, underhåll och användning ska kunna göras på ett säkert och optimalt sätt Förvara manualen på

Läs mer

1, FUNKTIONER. Svenska. Innehåll. Utökade system

1, FUNKTIONER. Svenska. Innehåll. Utökade system Innehåll Tack för att du har köpt denna Clarion-apparat. Läs igenom bruksanvisningen innan du börjar använda denna utrustning. Kontrollera innehållet på det medföljande garantikortet och förvara det på

Läs mer

Markberedning och Dikning en handledning från BillerudKorsnäs

Markberedning och Dikning en handledning från BillerudKorsnäs Markberedig och Dikig e hadledig frå BillerudKorsäs 1 26 aug 2013 Riktlijer för asvarsfullt skogsbruk 1. Vi följer lagstiftig och miljöcertifierigskrav. Att miljöapassa skogsbruket är vårt övergripade

Läs mer

BRUKSANVISNING CRM-8410 BILRADIO MED CD/MP3 RDS LÖSTAGBAR FRONT

BRUKSANVISNING CRM-8410 BILRADIO MED CD/MP3 RDS LÖSTAGBAR FRONT BRUKSANVISNING CRM-8410 BILRADIO MED CD/MP3 RDS LÖSTAGBAR FRONT 1 AUX ingång. Denna CD-radio har AUX ingång på baksidan av apparaten. Det går att ansluta tex en bärbar MP3-spelare eller DVD-spelare till

Läs mer

Hög definition digital mottagare DMB-112HD

Hög definition digital mottagare DMB-112HD Hög definition digital mottagare DMB-112HD Problem och hur man löser dem: Om det inte går att spela in på en enhet, kontrollera filsystemet på usb-minnet/hårddisken. Vanligtvis beror felet på att fel filsystem

Läs mer

DDX6023BT DDX6053BT DDX4023BT DDX4053BT DDX3023 DDX3053 DDX42BT DDX35

DDX6023BT DDX6053BT DDX4023BT DDX4053BT DDX3023 DDX3053 DDX42BT DDX35 DDX6023BT DDX6053BT DDX4023BT DDX4053BT DDX3023 DDX3053 DDX42BT DDX35 BILDSKÄRM MED DVD-MOTTAGARE BRUKSANVISNING 2012 JVC KENWOOD Corporation Swedish/00 (KEE) Innehåll Före användning...3 Hur apparaten

Läs mer

Manual Radio Premium Komplett manual för Scania Radio Premium

Manual Radio Premium Komplett manual för Scania Radio Premium Manual Radio Premium Komplett manual för Scania Radio Premium Manualen är nedladdad från www.scania.com/manuals 1 Knappar och reglage 1. Knapparna och : I radioläge: Automatisk sökning av radiostationer.

Läs mer

Årets bästa skattetips

Årets bästa skattetips Årets bästa skattetips Aika Creutzers råd säker di skatt Årets deklaratio har måga glada yheter. Privata Affärers chefredaktör Aika Creutzer ger dig sia bästa råd till lägre skatt. Förmögehetsskatte är

Läs mer

502-8140611 UserGuide_PaceTDS865.indd 1 10-04-22 08.44.25

502-8140611 UserGuide_PaceTDS865.indd 1 10-04-22 08.44.25 502-8140611 UserGuide_PaceTDS865.indd 1 10-04-22 08.44.25 Extra information - Svenska Emballage Vänligen spara allt kartongemballage till din Digitalbox, så att du kan använda det i det fall du behöver

Läs mer

Mobile Media Station IVE-W530BT. ALPINE ELECTRONICS OF AUSTRALIA PTY. LTD. 161-165 Princes Highway, Hallam Victoria 3803, Australia Phone 03-8787-1200

Mobile Media Station IVE-W530BT. ALPINE ELECTRONICS OF AUSTRALIA PTY. LTD. 161-165 Princes Highway, Hallam Victoria 3803, Australia Phone 03-8787-1200 FOR CAR USE ONLY/NUR FÜR AUTOMOBIL GEBRAUCH/POUR APPLICATION AUTOMOBILE UNIQUEMENT/PARA USO EN AUTOMÓVILES/SOLO PER L UTILIZZO IN AUTOMOBILE/ENDAST FÖR BILBRUK/ALLEEN VOOR GEBRUIK IN DE AUTO/ТОЛЬКО ДЛЯ

Läs mer