INNEHÅLL SÄKERHETSINSTRUKTIONER CONTENTS. Säkerhetsinstruktioner 3. n n n n n

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INNEHÅLL SÄKERHETSINSTRUKTIONER CONTENTS. Säkerhetsinstruktioner 3. n n n n n"

Transkript

1 BRUKSANVISNING

2 INNEHÅLL CONTENTS SÄKERHETSINSTRUKTIONER Säkerhetsistruktioer 3 Frotpaeles kappar 4-5 Fjärrkotroll 6-7 Källmey 8-9 Radioläge Uppspelig Iställigar EQ-mey Specifikatioer 28 NOTERA: 1. Tekiska specifikatioer ka ädras uta att otis behövs ges i förväg. 2. Produkte i dea förpackig ka också förbättras kotiuerligt av XZENT. Det betyder att beskrivige av produktes fuktio och äve produktes avädargrässitt som visas i detta dokumet ka skilja sig frå levererad produkt. Läs alla istruktioer. Spara dessa istruktioer. De som aväder ehete skall ha tillgåg till dea maual. Uppmärksamma alla varigar. Följ alla istruktioer. De här ehete är avsedd att avädas i fordo med 12V DC-batteri och egativ jord. Aväd ite ehete på aat sätt ä vad som beskrivs i dea maual. Fel till följd av att istruktioera i mauale ite följts ka göra garati ogiltig. Motera ite isär eller ädra ehete på ågot sätt, då detta ka göra garati ogiltig. Försök ite att reparera eller serva ehete själv, uta kotakta istället e auktoriserad XZENT-återförsäljare. Aväd edast origialtillbehör vilka är apassade och tillverkade för ehete, då risk för skador aars ka uppstå. Istallera ehete eligt moterigsistruktioera geom att aväda de medföljade moterigstillbehöre. Kraftera vid e kollisio är iblad stora. Felmoterade eheter utgör e stor risk för förare och fordoets passagerare vid e olycka. Skydda ehete frå vatte och adra vätskor, vilka ka träga i i ehete. Kortslutig eller till och med brad ka uppstå vid fukt. Skydda mot kortslutig geom att aldrig föra i metallobjekt (såsom myt eller metallverktyg) iuti ehete. Ia du byter e defekt säkrig, försök att hitta orsake till kortslutige. Kotrollera kablara! Om kortslutige ite orsakades av ett strömförsörjigsfel eller kabelfel ka du byta ut de defekta säkrige mot e y (med samma värde). Om kortslutige fortfarade orsakar fel, kotakta e auktoriserad XZENT-återförsäljare. Läs alltid avädarguide är du asluter till e aa utrustig och läs säkerhetsistruktioera. Aslut aldrig produkter som ite är kompatibla. Var försiktig så att du ite tömmer bilbatteriet meda ehete aväds om bilmotor är avstägd. Eftersom ehete aväder e stor mägd eergi, och batteriet bara laddas är motor är igåg, ka det häda att bilbatteriet laddar ur så att det ite lägre går att starta motor. På grud av trafiklagar i vissa europeiska läder är det ite tillåtet för förare att se på film uder körig, då förare ka distraheras. Respektera trafikreglera i ditt lad, då du aars riskerar böter i hädelse av e olycka, eller att du till och med förlorar ditt försäkrigsskydd. Var uppmärksam på ljudvolyme i ditt fordo, då du måste kua höra extera ljud som till exempel sireer frå utryckigsfordo. Utsätt ite ehete för kraftiga stötar, då sådaa ka resultera i mekaiska och/eller elektriska fel. Skulle du få problem eller har frågor i sambad med istallatioe, kotakta di XZENTåterförsäljare/importör. De här ehete aväder e laser av klass 1. Avädig av kotroller eller justerigar eller utförade av adra procedurer av adra ä de som specificeras här ka resultera i farlig expoerig för koheret ljus. Öppa ej skydd och reparera ej själv. Servas edast av kvalificerad persoal. 2 3

3 KNAppAR FRONTpANELENS KNAppAR: Fuktioskappar 1) EJECT: Tryck för att få ut skiva 2) MENY: Tryck för att öppa KÄLLMENYN Tryck för att visa klocka på iformatiosskärme meda ehete är påslage och skärme befier sig i läget HEM/parkerig. 3) SRC: Tryck flera gåger tills öskad källa visas på TFT/iformatiosskärme. 4) Vridratt: Vrid för att öka/miska volyme Tryck för att starta, tryck och håll ie för att stäga av ehete Meda ehete är på trycker du för att aktivera/iaktivera tyst-läget. 5) Skärm: Tryck för att dra skärme i/ut. Tryck och håll ie för att justera skärmes vikel meda skärme är på utsida. 6) Lossa: Tryck för att lossa låssystemet på paele. Paele är klar för att tas bort. Ehete stägs av automatiskt. Aat: 7) Symbole för Skiva på väster sida av iformatiosskärme. Symbole för Ige skiva på väster sida av iformatiosskärme 8) RESET: Tryck för att geomdföra e återställig 9) SD-kortigåg: SD/SDHC-kortigåg Micro SDHC-kortigåge är till för avigatio 10) Iformatiosskärm: Flerfuktios iformatiosskärm. 11) Borttagbar pael: Avlägsa för stöldskydd. 12) Fjärrsesor: Sesor för fjärrkotroll

4 FJÄRRKONTROLL FJÄRRKONTROLL Fuktioskappar ) POWER AV/PÅ 2) EJECT Mata ut skiva 3) MUTE Tyst/Iaktivera Tyst ljudutgåg 4) SRC Ädra källor 5) KEYPAD Skriv i spår/kapitel/titel 6) VOL+ Öka volyme 7) VOL- Miska volyme 8) INFO Visa DVD-iformatio 9) GOTO Öppa det umeriska tagetbordet på skärme 10) STOP/BAND Stoppa DVD/byt radiobad 11) SEL Öppa EQ 12) ESC Stäg mey/eq 13) MENU Öppa huvudmey 14) BILD Växla mella Ljusstyrka/Kotrast/Färg. Aväd / (17) för att justera värdet 15) REPEAT A B Ställ i start- och slutpukt på DVD för repetitio 16) OK Spela/Pausa; Bekräfta 17) PILKNAPPAR Välj post; flytta pil 18) TITEL Öppa DVD Titelmey 19) ROT Öppa DVD huvudmey 20) REPETERA Repetera spår/kapitel/titel 21) SKIPPA NÄSTA Hoppa till ästa spår/kaal/kapitel/titel 22) SKIPPA FÖREGÅENDE Hoppa till föregåede spår/kaal/kapitel/titel 23) SNABBT BAKÅT Sabbspolig bakåt; 50kHz edåt i radioläget 24) SNABBT FRAMÅT Sabbspolig framåt, 50kHz uppåt i radioläget 25) LJUD Ädra ljudspråk för DVD 26) ZOOM Zooma i/ut 27) BILD Ädra visigsläge för DVD 28) SUB-T Ädra udertext för DVD

5 KÄLL-mENyN KÄLL-mENyN Öppa Käll-mey Det fis två sätt att öppa Käll-mey 1) Touch-skärm Tryck i det övre västre höret på touch-skärme för att återgå frå aktuellt läge, förutom frå Navigatiosläget 2) Frotpaeles kappar Tryck på MENY för att öppa Käll-mey 3) Fjärrkotroll Tryck Mey Fuktioskappar SD-KORT USB Tuer SETUP SKIVA AV KAMERA STANDBY Tryck för att öppa läget för SD-kort Tryck för att öppa USB-källa Tryck för att öppa läget för Radio Tryck för att öppa Iställigar Tryck för att öppa läget för Skiva Tryck för att öppa AV-läget Tryck för att öppa Kamera-läget (bakåt) Tryck för att aktivera Stadby (TFT-av) 8 9

6 RAdIO RAdIOLÄGE Notera: Valda och aktiva poster visas i rött. De här ehete är utrustad med e RDS-mottagare. RDS är ett system som överför data ovapå FM-radiosigale. Tillgäglighete och iehållet beror på respektive radiostatio och dess sigalstyrka. RDS geomför till exempel alterativa frekvesbyte automatiskt. AM-badet stöder ite RDS-fuktioe. Du behöver ha AF-fuktioe aktiverad för att kua aväda RDS och dess egeskaper. AF-fuktioe är iaktiverad frå börja. Vi rekommederar att du aktiverar AF är du startar upp de här ehete första gåge Fuktioskappar 1) Källa Tryck för att återgå till Huvudmey 2) AF Tryck för att aktivera/iaktivera AF-fuktioe 3) TA Tryck för att aktivera/iaktivera TA-fuktioe 4) REG Tryck för att aktivera/iaktivera regiofuktioe 5) NÄSTA Tryck för att hoppa till ästa tillgägliga statio 6) FÖREG Tryck för att hoppa till föregåede tillgägliga statio 7) AS Tryck för att geomföra automatiskt statiosmie 8) BAND Tryck för att byta radiobad (FM1 FM2 FM3 AM1 AM2 ) 9) SCAN Tryck för att få e sabblyssig på respektive kaal. Tryck ige för att iaktivera SCAN 10) Justera upp Tryck för att justera frekvese uppåt med 50kHz 11) Justera er Tryck för att justera frekvese edåt med 50kHz 12) Preset Tryck för att välja statio Tryck och håll ie för att spara aktuell frekves Iformatiosfält 13) BAND Visar aktuellt BAND 14) Frekves Visar aktuell frekves 15) PS Programstatio visar statioes am, om detta är möjligt 16) Radiotext Visar radiotext, om detta är möjligt 17) Tid Visar tide 10 11

7 UppSpELNING USB/Sd/SKIVA VIdEOUppSpELNING AV USB/Sd Du ka styra di USB/SD-video direkt med uppspeligsmey och touch-skärme. Fuktioskappar 1) Spela/Paus Tryck för att pausa/fortsätt uppspelig 2) STOPP Tryck för att stoppa uppspelige 3) REW Tryck för att spola bakåt (x4, x8, x16, x32) 4) FF Tryck för att spola framåt (x4, x8, x16, x32) 5) SUB-T Tryck för att gå igeom tillgägliga udertexter 6) LJUD Tryck för att gå igeom tillgägliga ljudspråk 7) ROT Tryck får att gå till ROT-mey 8) SÖK Tryck för att öppa tagetbordet för idexsökig 9) EQ Tryck för att öppa EQ 14 Operatio buttos 1) Källa Tryck för att öppa Huvudmey 2) FÖREG Tryck för att hoppa till föregåede spår. Tryck och håll ie för sabbspolig bakåt 3) Spela/Paus Tryck för att pausa/fortsätt uppspelig 4) NÄSTA Tryck för att hoppa till ästa spår. Tryck och håll ie för sabbspolig framåt 5) Repetera Tryck för att aktivera/iaktivera repetitiosfuktioe (repetera eskilt spår) 6) Blada Tryck för att aktivera/iaktivera bladigs-fuktioe (bladmappe) 7) Mapp upp Tryck för att hoppa upp e mappivå 8) ROT Tryck för att hoppa till rotkataloge 9) SCAN Tryck för att sabblyssa på respektive spår i mappe. Tryck ige för att stäga av SCAN 10) EQ Tryck för att öppa EQ 11) SÖK Tryck för att öppa tagetbordet för idexsökig 12) Lista Upp Tryck för att bläddra uppåt i lista 13) Mapp/spår Tryck på ett spår för att spela upp / Tryck på e mapp för att öppa de 14) Lista Ner Tryck för att bläddra edåt i lista Iformatiosfält 15) Idex Visar spåridex 16) Speltid Visar aktuell uppspeligstid 17) Filam Visar filam 18) ID3 ifo Visar tillgäglig ID3-iformatio (bläddra i text) 19) Mappiehåll Visar mappes iehåll (atige mappar, spår, filmer eller bilder) VIdEOUppSpELNING AV SKIVA Styr dia DVD-filmer direkt med uppspeligsmey och touch-skärme. Om ige speciell skärmmey fis tillgäglig ka du trycka på de edre dele av skärme för att öppa e kotrollmey Fuktioskappar 1) Spela/Paus Tryck för att pausa/fortsätt uppspelig 2) STOPP Tryck för att stoppa uppspelige 3) REW Tryck för att spola bakåt (x4, x8, x16, x32) 4) FF Tryck för att spola framåt (x4, x8, x16, x32) 5) SUB-T Tryck för att gå igeom tillgägliga udertexter 6) LJUD Tryck för att gå igeom tillgägliga ljudspråk 7) ROT Tryck får att gå till ROT-mey 8) SÖK Tryck för att öppa tagetbordet för idexsökig 9) EQ Tryck för att öppa EQ Notera: Valda eller aktiva poster visas i rött

8 INSTÄLLNINGAR SKÄRm Styrka Kotrast Färg Ställ i skärmes ljusstyrka geom att trycka på pilara för upp/er Ställ i skärmes kotrast geom att trycka på pilara för upp/er Ställ i skärmes färgmättad geom att trycka på pilara för upp/er Iställigar består av sex huvudavdeligar. Geom att trycka på motsvarade iko ka du öppa respektive avdelig för att göra iställigar

9 INSTÄLLNINGAR TId Datum Tid Tidvisig Ställ i datum geom att trycka på siffror och pilar Ställ i tid geom att trycka på siffror och pilar Tryck för att välja 12-timmars eller 24-timmarsvisig 16 17

10 INSTÄLLNINGAR dvd Bildformat Läge Föräldrakotroll Ställ i bildformat för DVD Ställ i DVD-skaligsläge Iställigar för föräldrakotroll, löseordssyddat 18 19

11 INSTÄLLNINGAR SySTEm Ehetsljud pip Aktivera/Iaktivera pip Kameraspegel Aktivera/Iaktivera kameraspegelfuktioe Ate Aktivera/Iaktivera atestödet Stöldskydd Aktivera/Iaktivera stöldskyddsfuktioe Ställ i Löseord Tryck för att age stöldskyddslöseord.stadardvärdet är Om du ager 0000 kommer löseordet att återställas till stadardvärdet. Stadardkod återställer ite löseordet är ehete låses vid uppstart. Fabriksiställig Tryck JA för att ladda fabriksiställigara TS-kalibrerig DVD Tryck för att kalibrera touch-skärme 20 21

12 INSTÄLLNINGAR SKÄRmVINKEL Ställ i skärmes vikel geom att trycka på upp/er-pile Skärm På Av Auto Dra ut Dra i Visa Dra ut Behåll utökad Mauellt Behåll förmiskad Dra i 22 23

13 INSTÄLLNINGAR ÖVRIGT Mjuk Ifo Kappbelysig Språk Visar iformatio om ehetes mjukvaruversio Välj färg på kappbelysige Välj OSD-språk 24 25

14 EQ-mENyN Öppa EQ-mey Ljudeffekter Balas Tryck på EQ-kappe I källmey för USB/SD/SKIVA. Det fis tre iställigar du ka göra i EQ-mey. 1) SW Tryck och dra för att justera subwoofers utivå 2) BASS Tryck och dra för att miska eller öka basivå 3) TREB Tryck och dra för att miska eller öka diskativå 4) MODE Tryck på väster eller höger pil för att välja mella de föriställda EQ-alterative Pop, Rock, Jazz eller Avädare 1) BAL Tryck och dra för att justera utgågs- volyme på väster och höger högtalare 2) FADE Tryck och dra för att justera utgågs-volyme på de främre och bakre högtalara Notera: Valda eller aktiva poster är rödmarkerade. EQ-iställigara ka kommas åt frå källora USB/SD/SKIVA, me ite frå Radio-mey. Justerigar som görs i EQ-mey appliceras på alla uppspeligsmeykällor. Subwoofer-ivå och bas/diskat-justerigara sparas uder LÄGET Avädare. Sliders ceterpositio är 0 db / eutral / oll. Loudess 1) ON/OFF Tryck på pile för att aktivera eller iaktivera loudessfuktioe 26 27

15 SpEcIFIKATIONER TEKNISKA EGENSKApER: MULTIMEDIASPELARE DVD-spelare Bakre USB 2.0-port SD/SDHC-kortläsare (upp till 32 GB) DVD-format: CD, CD-R/RW, MP3, WMA, DVD, DVD±R/RW, DVD-MP3, AVI, Xvid samt JPEG Uppspeligsformat för SD/USB: MP3, WMA, AVI, Xvid, H.263 samt JPEG ALLMÄNNA EGENSKAPER Ituitiv HMI på 10 olika språk 7"/17.8 cm 16:9 HD TFT-LCD-skärm med pixelupplösig på 800x480 och touch-skärmkotroll RDS-mottagare med 30 föriställda statioer (18 FM/12 AM) 4 x 40 watts förstärkare 12dB/oct. low-passfilter för sub-utgåg Flerfärgsbelysig av kappar Tryckkäsliga kotrollkappar 1 x IR-fjärrkotroll A/V-ANSLUTNINGAR 4.1-CH preamp lie-utgågar 1 x kompositvideoutgågar (NTSC) 1 x bakre A/V-I 1 x videoigåg för backkamera med vridfuktio 28 29

16 GARANTI 2 ÅRS GARANTI Bäste kud, Tack för ditt köp av dea XZENT-produkt. Vi rekommederar att spara origial-förpackige för evetuell framtida trasport av vara. Om di XZENT-produkt är i behov av garatiservice, var välig returera vara till de återförsäljare där de är iköpt, alterativt till distributöre. Garati för dea XZENT-produkt gäller vid fel i material eller tillverkig och gäller uder TVÅ år frå iköpsdatum hos återförsäljare, samt gäller för de ursprugliga köpare. BEGRÄNSNINGAR I GARANTIN Dea garati gäller ej vid skador som uppkommit på grud av: 1. Felaktig istallatio eller felaktig aslutig av ljud- eller ätkablage. 2. Expoerig för hög luftfuktighet, vätskor, hög värme, sol, eller överdrive smuts eller damm. 3. Olyckshädelse, misskötsel, otillbörliga reparatiosförsök och modifikatioer som ej specifikt är godkäda av tillverkare. Dea garati är begräsad till att omfatta reparatio eller ersättig av e defekt vara i elighet med tillverkares beslut och omfattar ige form av skada, oavsett om de är oförutsedd, eller ett resultat av följdskador. Garati täcker ej trasportkostader eller skador som uppkommer vid trasport eller leveras av vara. Arbete relaterat till garati utförs edast då detta garatibevis preseteras komplett ifyllt med modellbeteckig, serieummer, iköpsadress, iköpsdatum, återförsäljares stämpel, samt iköpskvitto i origial. XZENT-mOdELL: XT7016 Serieummer:... Iköpsdatum:... Ditt am:... Di adress:... Postummer:... Ort:... Lad:... Återförsäljares adress och stämpel: RoHS COMPLIANT 2002/95/EC E13 10R Om du ågo gåg i framtide skulle behöva släga dea produkt så välige otera att elektroiska föremål ite ska dispoeras tillsammas med adra hushålls-sopor. Dispoera produkte vid ärmaste återviig-statio. Kotakta ditt kommukotor för att få mer råd och hjälp om detta. (Återviig av Elektroiska Föremål Direktiv) 30 31

17 FRISKRIVNINGSKLAUSUL Förpackigsmaterialet avät till dea produkt och äve själva produkte iuti paketet är helt i elighet med gällade RoHS-direktiv. Halogeerade flamskyddsmedel har ite aväts i ågo av plastdelara i produkte och ite heller i kretskortet. Dea produkt har e ibyggd kopierigsskydds-tekik som täcks av U.S patet och adra parters rättigheter iom Rovis Företag. Att utföra tekiska ädrigar eller att demotera produkte är därmed förbjudet. SD-logotype är ett varumärke som tillhör SD Card Associatio. Alla övriga varumärke och kommersiella am på dea produkt tillhör sia respektive ägare. Dolby, Dolby Surroud, Prologic och double-d-symbole är varumärke som tillhör Dolby Laboratories. Förare som har e XZENT avigerigsprodukt eller multimediaprodukt istallerad ska vara medvete om sia lokala trafik regler och regulatioer som aväds i det lad som produkte aväds i

18 B R U K S A N V I S N I N G Rev.A

INNEHÅLL SÄKERHETSINSTRUKTIONER CONTENTS. Säkerhetsinstruktioner 3. n n n n n

INNEHÅLL SÄKERHETSINSTRUKTIONER CONTENTS. Säkerhetsinstruktioner 3. n n n n n BRUKSANVISNING INNEHÅLL CONTENTS SÄKERHETSINSTRUKTIONER Säkerhetsistruktioer 3 Frotpaeles kappar 4 Fjärrkotroll 6-7 Källmey 8-9 Radioläge 10-11 Uppspelig 12-13 Bluetooth-läge 14-17 Iställigar 18-29 EQ-mey

Läs mer

INSTALLATIONSMANUAL COBRA 8800/8900 CAN

INSTALLATIONSMANUAL COBRA 8800/8900 CAN INSTALLATIONSMANUAL COBRA 8800/8900 CAN DRA UT MITTSEKTIONEN MED INSTALLATIONSSCHEMAT. INNEHÅLL 8808 8805 Larmehet 03CB0364A 10SA0623A Kablage Moterigspåse KA0001STSAA Ultraljudsesorer 04PC3600B 8800USER

Läs mer

Art. 7953. Brugsanvisning

Art. 7953. Brugsanvisning Art. 7953 D GB F NL S I E DK Gebrauchsaweisug Licht- / Wasserspieldüse Operatig Istructios Light ad Waterworks Jet Mode d emploi Buse pour jet d eau avec éclairage Gebruiksaawijzig Licht- / waterspelsproeier

Läs mer

Duo HOME Duo OFFICE. Programmerings manual SE 65.044.20-1

Duo HOME Duo OFFICE. Programmerings manual SE 65.044.20-1 Duo HOME Duo OFFICE Programmerigs maual SE 65.044.20-1 INNEHÅLL Tekiska data Sida 2 Motage Sida 3-5 Programmerig Sida 6-11 Admiistrerig Sida 12-13 Hadhavade Sida 14-16 TEKNISKA DATA TEKNISK SPECIFIKATION

Läs mer

HP Media Center PC Programvaruguide

HP Media Center PC Programvaruguide HP Media Ceter PC Programvaruguide Garatiasvar för HP:s produkter och tjäster defiieras i de garatibegräsigar som medföljer sådaa produkter och tjäster. Igetig i dea text skall ases utgöra ytterligare

Läs mer

Maskinvaruguide. VGN-S/VGN-T/VGN-B-serien

Maskinvaruguide. VGN-S/VGN-T/VGN-B-serien Maskivaruguide VG-S/VG-T/VG-B-serie 1 Läs detta först Läs detta först För käedom: 2004 Soy Corporatio. Med esamrätt. Det är förbjudet att uta föregåede skriftligt tillståd kopiera eller översätta dea hadbok

Läs mer

Bruksanvisning. Persondator VGN-S-serien

Bruksanvisning. Persondator VGN-S-serien Bruksavisig Persodator VG-S-serie 2 Iehåll Ia du börjar aväda dator...6 För käedom...6 EERGY STAR...7 Dokumetatio...8 Ergoomisk iformatio...11 Komma igåg...13 Om idikatorlampora...14 Asluta dator till

Läs mer

För rörformiga instrument, slangar och liknande krävs speciella insatser för genomspolning för att få ett fullgott resultat.

För rörformiga instrument, slangar och liknande krävs speciella insatser för genomspolning för att få ett fullgott resultat. Sida 1 av 6 Avisig för kvalitetssäkrig av spol- och diskdesifektorer 141203 Avisig primärvård Föremål och istrumet avsedda för flergågsbruk ska regöras och desifekteras efter avädig i e värmedesifektor.

Läs mer

Maskinvaruguide. VGN-S-serien

Maskinvaruguide. VGN-S-serien Maskivaruguide VG-S-serie 1 Läs detta först Läs detta först För käedom: 2004 Soy Corporatio. Med esamrätt. Det är förbjudet att uta föregåede skriftligt tillståd kopiera eller översätta dea hadbok och

Läs mer

Tentamen 19 mars, 8:00 12:00, Q22, Q26

Tentamen 19 mars, 8:00 12:00, Q22, Q26 Avdelige för elektriska eergisystem EG225 DRIFT OCH PLANERING AV ELPRODUKTION Vårtermie 25 Tetame 9 mars, 8: 2:, Q22, Q26 Istruktioer Skriv alla svar på det bifogade svarsbladet. Det är valfritt att också

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för konsument

Allmänna avtalsvillkor för konsument Godkäare 7.2 Kudakuta Godkät Kommuikatio Distributio Kudservice Kommuikatio, deltagade och samråd Allmäa avtalsvillkor för kosumet för leveras av fjärrvärme Allmäa avtalsvillkor för kosumet för leveras

Läs mer

MMP-390 CD MP3 MIKROSYSTEM. BRUKSANVISNING Läs och spara denna bruksanvisning

MMP-390 CD MP3 MIKROSYSTEM. BRUKSANVISNING Läs och spara denna bruksanvisning MMP-390 CD MP3 MIKROSYSTEM BRUKSANVISNING Läs och spara denna bruksanvisning Viktig säkerhetsinformation - läs noga och spara för framtida referens. För att minska risken för brand eller el-shock, utsätt

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning hipbox GTX-14 Owner s Manual GTX-14 Svensk Bruksanvisning The Pure Sound of Life Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. Inledning

Läs mer

Maskinvaruguide. PCG-K-serien

Maskinvaruguide. PCG-K-serien PCG-K-serie Läs detta först Läs detta först För käedom: 2004 Soy Corporatio. Med esamrätt. 1 Det är förbjudet att uta föregåede skriftligt tillståd kopiera eller översätta dea hadbok och de program som

Läs mer

Applikationen kan endast användas av enskilda användare med förtroenderapportering.

Applikationen kan endast användas av enskilda användare med förtroenderapportering. Aktiverig mobil app 1 Aktiverig mobil app Aktiverig mobil app aväds för att koppla e eskild avädare till Visma Agdas mobilapplikatio. Applikatioe ka edast avädas av eskilda avädare med förtroederapporterig.

Läs mer

BRUKS- OCH SERVICEANVISNINGAR FÖR CENTRALENHET MODELL A Fig 1 Fig 2 Samtliga delar av städutrustige i fig. 2 igår ej som stadard i varje leveras. CENTRALENHET STÄDUTRUSTNING 1) Fastspäigsaordig A) Slagmuff

Läs mer

Persondator VGN-A-serien / VGN-FS-serien

Persondator VGN-A-serien / VGN-FS-serien Bruksavisig Persodator VG-A-serie / VG-FS-serie 2 Iehåll Ia du börjar aväda dator...6 För käedom...6 EERGY STAR...7 Dokumetatio...8 Ergoomisk iformatio...11 Komma igåg...13 Om idikatorlampora...14 Asluta

Läs mer

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*).

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*). web edition quick guide RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM DUAL SCREEN Din bil är utrustad med en exklusiv multimediaanläggning. Rear Seat Entertainment-systemet utökar bilens ordinarie ljudanläggning

Läs mer

Extrem prestanda Nu utan BPA UPPLEV DEN FANTASTISKA STYRKAN HOS VÅRA BPA-FRIA PRODUKTER

Extrem prestanda Nu utan BPA UPPLEV DEN FANTASTISKA STYRKAN HOS VÅRA BPA-FRIA PRODUKTER Extrem prestada Nu uta BPA UPPLEV DEN FANTASTISKA STYRKAN HOS VÅRA BPA-FRIA PRODUKTER Formar för kall och varm mat BPA-fritt kommersiellt produktsortimet för livsmedelsservice Rubbermaid Commercial har

Läs mer

ASA 600. Bruksanvisning Svenska 5.956-529 A 10072 (05/00) 1.909-115 1.909-685

ASA 600. Bruksanvisning Svenska 5.956-529 A 10072 (05/00) 1.909-115 1.909-685 Bruksavisig Sveska 1.909-115 1.909-685 5.956-529 A 10072 (05/00) Bruksavisig Lämas ut till avädare Ska läsas före igågsättig och förvaras för seare bruk. För vår miljö, avfallshaterig Förpackig Aläggiges

Läs mer

Så här används fjärrkontrollen

Så här används fjärrkontrollen Så här används fjärrkontrollen Så här används fjärrkontrollen Försiktighetsåtgärder vid användning av fjärrkontroll Var försiktig vid hantering av kontrollen, speciellt eftersom den är liten och lätt.

Läs mer

Maskinvaruguide. PCG-GRT-serien

Maskinvaruguide. PCG-GRT-serien PCG-GRT-serie Läs detta först Läs detta först För käedom 2003 Soy Corporatio. Med esamrätt. 1 Det är förbjudet att uta föregåede skriftligt tillståd kopiera eller översätta dea hadbok och de program som

Läs mer

HP Media Center-dator Komma igång

HP Media Center-dator Komma igång HP Media Ceter-dator Komma igåg Iformatioe i det här dokumetet ka ädras uta föregåede meddelade. Hewlett-Packard Compay utfäster iga garatier av ågot slag i fråga om detta material, iklusive (me ite begräsat

Läs mer

n Marknadens minsta och mest robusta FRAinstrument n Marknadens högsta prestanda och användande n Uppfyller alla internationella standarder för

n Marknadens minsta och mest robusta FRAinstrument n Marknadens högsta prestanda och användande n Uppfyller alla internationella standarder för FRAX 101 SFRA Aalysator Markades mista och mest robusta FRAistrumet Markades högsta prestada och avädade av stadardiserad sigalkabel-jordaslutig ger högsta möjliga repeterbarhet Uppfyller alla iteratioella

Läs mer

Art Art Brugsanvisning

Art Art Brugsanvisning Art. 7949 Art. 7950 D GB F NL S I E DK Gebrauchsaweisug Schwimmleuchte FL 160 / Schwimmleuchte FL 200 Operatig Istructios Floatig Lamp FL 160 / Floatig Lamp FL 200 Mode d emploi Lampe flottate FL 160 /

Läs mer

Art Brugsanvisning. Undervattensspotlight Istruzioni per l uso Riflettore subacqueo Manual de instrucciones Luces subacuáticas.

Art Brugsanvisning. Undervattensspotlight Istruzioni per l uso Riflettore subacqueo Manual de instrucciones Luces subacuáticas. Art. 7951 D GB F NL S I E DK Gebrauchsaweisug Uterwasserstrahler Operatig Istructios Uderwater Lights Mode d emploi Projecteur immersible Gebruiksaawijzig Oderwaterschijwerper Bruksavisig Udervattesspotlight

Läs mer

Konsoliderad version av. Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll föreskrifter (STAFS 1993:18) om EEG-märkning av färdigförpackade varor

Konsoliderad version av. Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll föreskrifter (STAFS 1993:18) om EEG-märkning av färdigförpackade varor Kosoliderad versio av Styrelses för ackrediterig och tekisk kotroll föreskrifter (STAFS 1993:18) om EEG-märkig av färdigförpackade varor Rubrike har dea lydelse geom (STAFS 2008:11) Ädrig iförd: t.o.m.

Läs mer

CONSTANT FINESS SUNFLEX

CONSTANT FINESS SUNFLEX Luex terrassarkiser. Moterigs- och bruksavisig CONSTNT FINESS SUNFLEX 5 6 Markises huvudkopoeter och ått Placerig av kobikosol rklockor och justerig Parallelljusterig vädig och skötsel Huvudkopoeter och

Läs mer

Produsert for bevegelses hemmede, og er det mest fleksible og variasjonrike alternativ på markedet. Tilpasnings-mulighetene er nesten ubegrensede.

Produsert for bevegelses hemmede, og er det mest fleksible og variasjonrike alternativ på markedet. Tilpasnings-mulighetene er nesten ubegrensede. VÄSTIA DUSJROM Produsert for bevegelses hemmede, og er det mest fleksible og variasjorike alterativ på markedet. Tilpasigs-mulighetee er este ubegresede. HML Hjelpemiddel-leveradøre AS Braderudv. 90, 2015

Läs mer

Diasonic DDR-5300 Svensk kom i gång manual.

Diasonic DDR-5300 Svensk kom i gång manual. Diasonic DDR-5300 Svensk kom i gång manual. Översikt 1. Hörlursuttag 8. Högtalare 2. Handlovsrem 9. Minneskortplats, micro-sd 3. Uttag för extern mikrofon 10. Spela in / Paus 4. Intern mikrofon 11. Volym

Läs mer

Föreskrift. om publicering av nyckeltal för elnätsverksamheten. Utfärdad i Helsingfors den 2. december 2005

Föreskrift. om publicering av nyckeltal för elnätsverksamheten. Utfärdad i Helsingfors den 2. december 2005 Dr 1345/01/2005 Föreskrift om publicerig av yckeltal för elätsverksamhete Utfärdad i Helsigfors de 2. december 2005 Eergimarkadsverket har med stöd av 3 kap. 12 3 mom. i elmarkadslage (386/1995) av de

Läs mer

Identfiera orsaker och ge förslag på åtgärder och resultatmått Åtgärdstyp Ska risken åtgärdas genom att orsaken: Bakomliggande orsaker

Identfiera orsaker och ge förslag på åtgärder och resultatmått Åtgärdstyp Ska risken åtgärdas genom att orsaken: Bakomliggande orsaker Risk (möjlighet att e egativ RiskID Beskrivig av risk 4.1 R1 Öskemåle kommer osorterat och geererar måga aalyser - ökad arbetsisats och kostader Ma hittar ite 4.1 R2 produktera i lista 4.2 R3 Svårigheter

Läs mer

SWEwww.facebook.com/denverelectronics

SWEwww.facebook.com/denverelectronics ROCK POP EQ CLAS RDM BILJUD SWEwww.facebook.com/denverelectronics BILENS MP3-SPELARE MED RADIO-USB/SD/MMC-MANUAL CAU-436 1 17 11 18 7 6 12 16 CAU-436 FM/USB/SD MP3 PLAYER 14 15 TA PTY 8 VOL/SEL AF 2 19

Läs mer

Mätbar vetskap om nuläget och tydliga målbilder om framtiden. Genomför en INDICATOR självvärdering och nulägesanalys inom tre veckor

Mätbar vetskap om nuläget och tydliga målbilder om framtiden. Genomför en INDICATOR självvärdering och nulägesanalys inom tre veckor Mätbar vetskap om uläget och tydliga målbilder om framtide Geomför e INDICATOR självvärderig och ulägesaalys iom tre veckor Självvärderig e del av dokumetatioskravet i ya skollage Skollage ställer också

Läs mer

Sydkraft Nät AB, Tekniskt Meddelande för Jordningsverktyg : Dimensionering, kontroll och besiktning

Sydkraft Nät AB, Tekniskt Meddelande för Jordningsverktyg : Dimensionering, kontroll och besiktning ydkraft Nät AB, Tekiskt Meddelade för Jordigsverktyg : Dimesioerig, kotroll och besiktig 2005-04-26 Författare NUT-050426-006 Krister Tykeso Affärsområde Dokumettyp Dokumetam Elkrafttekik Rapport 1(6)

Läs mer

Statistisk analys. Vilka slutsatser kan dras om populationen med resultatet i stickprovet som grund? Hur säkra uttalande kan göras om resultatet?

Statistisk analys. Vilka slutsatser kan dras om populationen med resultatet i stickprovet som grund? Hur säkra uttalande kan göras om resultatet? Statistisk aalys Vilka slutsatser ka dras om populatioe med resultatet i stickprovet som grud? Hur säkra uttalade ka göras om resultatet? Mats Guarsso Tillämpad matematik III/Statistik - Sida 83 Exempel

Läs mer

MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center

MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av denna Sweex Portable Media Center. Ett enkelt sätt att njuta av musik och bilder

Läs mer

Användarmanual i-loview 7

Användarmanual i-loview 7 Användarmanual i-loview 7 Introduktion 2 3 Varning Var god läs igenom denna manual ordentligt för att försäkra dig om en säker och korrekt användning av produkten. Viktigt Vårdslös eller felaktig användning

Läs mer

Innehåll Grafräknaren och diskret matematik...1 Vad handlar diskret matematik om?...1 Permutationer och kombinationer...3 Något om heltalsräkning...

Innehåll Grafräknaren och diskret matematik...1 Vad handlar diskret matematik om?...1 Permutationer och kombinationer...3 Något om heltalsräkning... Iehåll Grafräkare och diskret matematik...1 Vad hadlar diskret matematik om?...1 Permutatioer och kombiatioer...3 Något om heltalsräkig...4 Modulusoperator...4 Faktoriserig i primfaktorer...5 Talföljder...7

Läs mer

Databaser - Design och programmering. Databasdesign. Kravspecifikation. Begrepps-modellering. Design processen. ER-modellering

Databaser - Design och programmering. Databasdesign. Kravspecifikation. Begrepps-modellering. Design processen. ER-modellering Databaser desig och programmerig Desig processe Databasdesig Förstudie, behovsaalys ER-modellerig Kravspecifikatio För att formulera e kravspecifikatio: Idetifiera avädare Studera existerade system Vad

Läs mer

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom.

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Komma igång: Stoppa in den medföljande CD-Rom skivan M-ANY

Läs mer

Enkät inför KlimatVardag

Enkät inför KlimatVardag 1 Ekät iför KlimatVardag Frågora hadlar om dia förvätigar på och uppfattigar om projektet, samt om hur det ser ut i ditt/ert hushåll idag. Ekäte är uderlag för att hushållet ska kua sätta rimliga och geomförbara

Läs mer

Hambley avsnitt 12.7 (även 7.3 för den som vill läsa lite mer om grindar)

Hambley avsnitt 12.7 (även 7.3 för den som vill läsa lite mer om grindar) 1 Föreläsig 6, Ht 2 Hambley avsitt 12.7 (äve 7.3 för de som vill läsa lite mer om gridar) Biära tal Vi aväder ormalt det decimala talsystemet, vilket har base 10. Talet 2083 rereseterar då 2 10 3 0 10

Läs mer

Installationsanvisning Bruks- och eldningsinstruktion 411638 IAV 0212-10 1995-09-05 LEK LEK. Handölkassetten

Installationsanvisning Bruks- och eldningsinstruktion 411638 IAV 0212-10 1995-09-05 LEK LEK. Handölkassetten Istallatiosavisig Bruks- och eldigsistruktio 468 IAV 0-0 995-09-05 Hadölkassette Bäste Hadöl-ägare! Vi öskar Er välkomme till Hadöl-familje och hoppas att Ni får mycket glädje av Hadölkassette. Vi tror

Läs mer

Databaser - Design och programmering. Programutveckling. Programdesign, databasdesign. Kravspecifikation. ER-modellen. Begrepps-modellering

Databaser - Design och programmering. Programutveckling. Programdesign, databasdesign. Kravspecifikation. ER-modellen. Begrepps-modellering Databaser desig och programmerig Desig processe ER-modellerig Programutvecklig Förstudie, behovsaalys Programdesig, databasdesig Implemetatio Programdesig, databasdesig Databasdesig Koceptuell desig Koceptuell

Läs mer

Jag läser kursen på. Halvfart Helfart

Jag läser kursen på. Halvfart Helfart KOD: Kurskod: PC106/PC145 Kurs 6: Persolighet, hälsa och socialpsykologi (15 hp) Datum: 3/8 014 Hel- och halvfart VT 14 Provmomet: Socialpsykologi + Metod Tillåta hjälpmedel: Miiräkare Asvarig lärare:

Läs mer

Remiss Remissvar lämnas i kolumnen Tillstyrkes term och Tillstyrkes def(inition) och eventuella synpunkter skrivs i kolumnen Synpunkter.

Remiss Remissvar lämnas i kolumnen Tillstyrkes term och Tillstyrkes def(inition) och eventuella synpunkter skrivs i kolumnen Synpunkter. 1(10) Svar lämat av (kommu, ladstig, orgaisatio etc.): Remiss Remissvar lämas i kolume Tillstyrkes term och Tillstyrkes (iitio) och evetuella sypukter skrivs i kolume Sypukter. Begreppe redovisas i Socialstyrelses

Läs mer

Datorövning 2 Fördelningar inom säkerhetsanalys

Datorövning 2 Fördelningar inom säkerhetsanalys Luds tekiska högskola Matematikcetrum Matematisk statistik STATISTISKA METODER FÖR SÄKERHETSANALYS FMS065, HT-15 Datorövig 2 Fördeligar iom säkerhetsaalys I dea datorövig ska vi studera ågra grudläggade

Läs mer

Webprogrammering och databaser. Begrepps-modellering. Exempel: universitetsstudier Kravspec. ER-modellen. Exempel: kravspec forts:

Webprogrammering och databaser. Begrepps-modellering. Exempel: universitetsstudier Kravspec. ER-modellen. Exempel: kravspec forts: Webprogrammerig och databaser Koceptuell datamodellerig med Etitets-Relatiosmodelle Begrepps-modellerig Mål: skapa e högivå-specifikatio iformatiosiehållet i database Koceptuell modell är oberoede DBMS

Läs mer

Borel-Cantellis sats och stora talens lag

Borel-Cantellis sats och stora talens lag Borel-Catellis sats och stora tales lag Guar Eglud Matematisk statistik KTH Vt 2005 Iledig Borel-Catellis sats är e itressat och avädbar sats framför allt för att bevisa stora tales lag i stark form. Vi

Läs mer

Bo Andersson, IF Metall, Sven Bergström, LO, Jörgen Eriksson, Byggnads, Björn Hammar, Teknikföretagen, Björn Samuelson, Sveriges Byggindustrier

Bo Andersson, IF Metall, Sven Bergström, LO, Jörgen Eriksson, Byggnads, Björn Hammar, Teknikföretagen, Björn Samuelson, Sveriges Byggindustrier Säkra materiallyft Prevet är e ideell föreig iom arbetsmiljöområdet med Sveskt Närigsliv, LO och PTK som huvudmä. Vår uppgift är att tillsammas med huvudmäe förmedla kuskap krig arbetsmiljöfrågor och utveckla

Läs mer

MARKNADSPLAN Kungälvs kommun 2010-2014

MARKNADSPLAN Kungälvs kommun 2010-2014 MARKNADSPLAN Kugälvs kommu 2010-2014 Fastställd av KF 2010-06-17 1 Iehåll Varför e markadspla? 3 Mål och syfte 4 Markadsförutsättigar 5 Processer, styrig och orgaisatio 6 Politisk styrig 7 Politisk styrig,

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Skivspelare TT01 Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Läs dessa anvisningar.

Läs mer

Svenskbruksanvisning

Svenskbruksanvisning 2009 02 02 Svenskbruksanvisning Viktigt! Inuti produkten finns elektricitet. Därför är det viktigt att aldrig öppna upp produkten då kroppsskada kan uppstå! CD: Har enheten CD spelare finns även laserstrålar

Läs mer

Svensk bruksanvisning

Svensk bruksanvisning Svensk bruksanvisning Kontroller & Uttag Framsidan 1. FOLDER: Uppspelning mapp. 2. NEXT: byt till nästa spår. Tryck och håll ned för att snabbspola framåt. 3. PREV: byt till föregående spår. Tryck och

Läs mer

Föreläsning 3. 732G04: Surveymetodik

Föreläsning 3. 732G04: Surveymetodik Föreläsig 3 732G04: Surveymetodik Dages föreläsig Obudet slumpmässigt urval (OSU) Populatiosparametrar och stickprovsstatistikor Vätevärdesriktighet Ädliga och oädliga populatioer Medelvärde, adel Kofidesitervall

Läs mer

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041. P/O 02-2009-A here

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041. P/O 02-2009-A here TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041 Start Snabbinstallationsguide Daglig användning P/O 02-2009-A here Se utförligare vägledning på www.triax.se Vad ingår? Start Anslutning till TV,

Läs mer

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049. 08-2009-A here

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049. 08-2009-A here TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049 Start Snabbinstallationsguide Daglig användning 08-2009-A here Se en mera utförlig beskrivning på www.triax.com Start Vad medföljer Anslutning till

Läs mer

Plattformshissar från Cibes Lift för alla byggnader

Plattformshissar från Cibes Lift för alla byggnader Plattformshissar frå Cibes Lift för alla byggader Smarta, säkra och ekla att istallera DESIGN - RELIABILITY - EXPERIENCE Iehåll Om Cibes Lift 3 Kudperspektiv 4 Service och uderhåll 5 Miljöfokus 6 De lilla

Läs mer

Avtalet End user software licence agreement skall gälla, och finns att läsa på VAIO Info Centre.

Avtalet End user software licence agreement skall gälla, och finns att läsa på VAIO Info Centre. Läs detta först Läs detta först För käedom Dea produkt iehåller dels programvara som ägs av Soy och dels programvara uder lices frå tredje part. Avädig av såda programvara skall ske eligt villkore i det

Läs mer

Kompletteringsskrivning i EG2050 Systemplanering, 17 september 2009, 9:00-11:00, stora konferensrummet

Kompletteringsskrivning i EG2050 Systemplanering, 17 september 2009, 9:00-11:00, stora konferensrummet Kompletterigsskrivig i EG2050 Systemplaerig, 17 september 2009, 9:00-11:00, stora koferesrummet Istruktioer Edast de uppgifter som är markerade på det bifogade svarsbladet behöver lösas (på de övriga uppgiftera

Läs mer

Innehåll. Var rädd om apparaten: Huvudfunktioner. Bild på apparaten. Fjärrkontroll. Paketets innehåll. Anslutning. TV-anslutning

Innehåll. Var rädd om apparaten: Huvudfunktioner. Bild på apparaten. Fjärrkontroll. Paketets innehåll. Anslutning. TV-anslutning Innehåll Var rädd om apparaten VARNING: DEN HÄR APPARATEN FÅR INTE EXPONERAS FÖR FUKT ELLER VATTEN, PGA. RISKEN FÖR KORTSLUTNINGSBRAND OCH ELEKTRISK STÖT. ÖPPNA INTE HÖLJET (FRAM OCH BAK). APPARATEN INNEHÅLLER

Läs mer

REGULJÄRA SPRÅK (8p + 6p) 1. DFA och reguljära uttryck (6 p) Problem. För följande NFA över alfabetet {0,1}:

REGULJÄRA SPRÅK (8p + 6p) 1. DFA och reguljära uttryck (6 p) Problem. För följande NFA över alfabetet {0,1}: CD58 FOMEA SPÅK, AUTOMATE, OCH BEÄKNINGSTEOI, 5 p JUNI 25 ÖSNINGA EGUJÄA SPÅK (8p + 6p). DFA och reguljära uttryck (6 p) Problem. För följade NFA över alfabetet {,}:, a) kovertera ovaståede till e miimal

Läs mer

Hisslösningar från Cibes Lift för alla byggnader

Hisslösningar från Cibes Lift för alla byggnader Hisslösigar frå Cibes Lift för alla byggader Smarta, säkra och ekla att istallera DESIGN - PÅLITLIGHET - ERFARENHET Iehåll Om Cibes Lift 3 Kudperspektiv 4 Service och uderhåll 5 Miljöfokus 6 De lilla plattformshisse

Läs mer

Rev.nr Bruksanvisning Aquatic Radio

Rev.nr Bruksanvisning Aquatic Radio Rev.nr 140805 Bruksanvisning Aquatic Radio Uppstart Sätt i fjärrkontrollens batteri Skruva av det vattentäta locket på fjärrkontrollens baksida och sätt i batteriet. (CR-2430) Skruva tillbaka locket. Slå

Läs mer

Leica Lino. Noggranna, självavvägande punkt- och linjelasers

Leica Lino. Noggranna, självavvägande punkt- och linjelasers Leica Lio Noggraa, självavvägade pukt- och lijelasers Etablera, starta, klart! Med Leica Lio är alltig lodat och perfekt apassat Leica Lios projekterar lijer eller pukter med millimeterprecisio och låter

Läs mer

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*).

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*). web edition quick guide RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM Din bil är utrustad med en exklusiv multimediaanläggning. Rear Seat Entertainment-systemet utökar bilens ordinarie ljudanläggning med: två bildskärmar,

Läs mer

DVB-T FTA17. Digital Terrestrial Mottagare. Användarmanual för installation och handhavande till König DVB-T FTA17 markbunden mottagare

DVB-T FTA17. Digital Terrestrial Mottagare. Användarmanual för installation och handhavande till König DVB-T FTA17 markbunden mottagare DVB-T FTA17 Digital Terrestrial Mottagare Användarmanual för installation och handhavande till König DVB-T FTA17 markbunden mottagare LÄS DETTA FÖRST! Användar manualen hjälper Er att bli bekant med installationen

Läs mer

Bo Andersson, IF Metall, Sven Bergström, LO, Jörgen Eriksson, Byggnads, Björn Hammar, Teknikföretagen, Björn Samuelson, Sveriges Byggindustrier

Bo Andersson, IF Metall, Sven Bergström, LO, Jörgen Eriksson, Byggnads, Björn Hammar, Teknikföretagen, Björn Samuelson, Sveriges Byggindustrier Säkra persolyft 1 Prevet är e ideell föreig iom arbetsmiljöområdet med Sveskt Närigsliv, LO och PTK som huvudmä. Vår uppgift är att tillsammas med huvudmäe förmedla kuskap krig arbetsmiljöfrågor och utveckla

Läs mer

Tentamen i Statistik, STA A13 Deltentamen 2, 5p 5 juni 2004, kl

Tentamen i Statistik, STA A13 Deltentamen 2, 5p 5 juni 2004, kl Karlstads uiversitet Istitutioe för iformatiostekologi Avdelige för statistik Tetame i Statistik, STA A13 Deltetame, 5p 5 jui 004, kl. 09.00-13.00 Tillåta hjälpmedel: Asvarig lärare: Övrigt: Bifogad formel-

Läs mer

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable Lenco L-69 USB SKIVSPELARE Direct Encoding Turntable Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VARNING: Användning

Läs mer

VARNING: 10. 11. FUNKTIONER:

VARNING: 10. 11. FUNKTIONER: Svensk Manual VARNING: 1. Detta system kan använda sig av 2 olika strömförsörjningar: AC230V/50Hz och uppladdningsbart batteri DC: 12V 2.6AH. Påminnelse: För portabel användning, vänligen ladda batteriet

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning OBSERVERA!! Innan du använder denna apparat rekommenderar vi att du noggrant läser igenom denna bruksanvisning samt alla säkerhetsföreskrifter. Mycket nöje med denna apparat. VARNING:

Läs mer

2015-10-22. Ca 415.000m 3 = 600.000 ton. Masshantering Sven Brodin. Dessa mängder ska Stockholms Stad transportera varje månad.

2015-10-22. Ca 415.000m 3 = 600.000 ton. Masshantering Sven Brodin. Dessa mängder ska Stockholms Stad transportera varje månad. Masshaterig Ca 415.000m 3 = 600.000 to Dessa mägder ska Stockholms Stad trasportera varje måad. The Capital of Scadiavia Sida 2 Till varje km väg som ska byggas behövs ytor på ca 4000m 2 för: Etablerig

Läs mer

Så här kommer byggherren och entreprenören överens om energianvändningen

Så här kommer byggherren och entreprenören överens om energianvändningen Så här kommer byggherre och etrepreöre överes om eergiavädige Så här kommer byggherre och etrepreöre överes om eergiavädige Sveby står för Stadardisera och verifiera eergiprestada i byggader och är ett

Läs mer

Bruksanvisning. vibratorplatta DPU 4545, 5545, 6555 09.2014. 5100009744se / 01

Bruksanvisning. vibratorplatta DPU 4545, 5545, 6555 09.2014. 5100009744se / 01 Bruksavisig vibratorplatta DPU 4545, 5545, 6555 09.2014 5100009744se / 01 Tillverkare Wacker Neuso Produktio GmbH & Co. KG Preussestrasse 41 80809 Müche www.wackereuso.com Tf.: +49-(0)89-354 02-0 Fax:

Läs mer

Funktionsteori Datorlaboration 1

Funktionsteori Datorlaboration 1 Fuktiosteori Datorlaboratio 1 Fuktiosteori vt1 2013 Rekursiosekvatioer och komplex aalys Syftet med datorövige Öviges ädamål är att ge ett smakprov på hur ett datoralgebrasystem ka avädas för att att lösa

Läs mer

Ett enklare. sätt att arbeta. XOR Compact 4.0 Demohandledning

Ett enklare. sätt att arbeta. XOR Compact 4.0 Demohandledning Ett eklare sätt att arbeta. XOR Compact 4.0 Demohadledig 1 Mer ä 12.000 ordiska företag aväder det reda. Opartiska tester utser det till markades bästa program. Facktidige Mikrodator gör det för tredje

Läs mer

Bluetooth-högtalare ANVÄNDARHANDBOK BTL-60

Bluetooth-högtalare ANVÄNDARHANDBOK BTL-60 Användaranvisningar Bluetooth-högtalare ANVÄNDARHANDBOK BTL-60 När du slår på högtalaren, startar den i Bluetooth-läge. Du kan sedan enkelt para ihop den smarta telefonen eller datoren med Bluetooth-funktionen.

Läs mer

HP Media Center PC Programvaruguide

HP Media Center PC Programvaruguide HP Media Ceter PC Programvaruguide Garatiasvar för Hewlett-Packards produkter och tjäster defiieras i de garatibegräsigar som medföljer sådaa produkter och tjäster. Igetig i dea text skall ases utgöra

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

Läs detta först. För kännedom ENERGY STAR. Läs detta först. Programvaruguide

Läs detta först. För kännedom ENERGY STAR. Läs detta först. Programvaruguide Läs detta först Läs detta först För käedom Dea produkt iehåller dels programvara som ägs av Soy och dels programvara uder lices frå tredje part. Avädig av såda programvara skall ske eligt villkore i det

Läs mer

7 Sjunde lektionen. 7.1 Digitala filter

7 Sjunde lektionen. 7.1 Digitala filter 7 Sjude lektioe 7. Digitala filter 7.. Flera svar Ett lijärt tidsivariat system ka karakteriseras med ett flertal svar, t.ex. impuls-, steg- och amplitudsvare. LTI-system ka ju äve i de flesta fall beskrivas

Läs mer

TRIBECA Finansutveckling

TRIBECA Finansutveckling TRIBECA Rådgivare iom fiasiella helhetslösigar TRIBECA a s k r e i v g S f a s k r i e v g S f g g r r e e a r a r e e i i f f TRIBECA s målsättig är att bidra med råd & produkter som hela tide gör att

Läs mer

Tentamen del 2 i kursen Elinstallation, begränsad behörighet ET1020 2014-08-29

Tentamen del 2 i kursen Elinstallation, begränsad behörighet ET1020 2014-08-29 Tetame del 2 i kure Elitallatio, begräad behörighet ET1020 2014-08-29 Tetame omfattar 60 poäg. För godkäd tetame kräv 30 poäg. Tillåta hjälpmedel är räkedoa amt bifogad formelamlig Beräkigar behöver bara

Läs mer

Så här används fjärrkontrollen (tillbehör)

Så här används fjärrkontrollen (tillbehör) Så här används fjärrkontrollen (tillbehör) Så här används fjärrkontrollen (tillbehör) Försiktighetsåtgärder vid användning av fjärrkontroll Var försiktig vid hantering av kontrollen, speciellt eftersom

Läs mer

BRUKSANVISNING CRM-8410 BILRADIO MED CD/MP3 RDS LÖSTAGBAR FRONT

BRUKSANVISNING CRM-8410 BILRADIO MED CD/MP3 RDS LÖSTAGBAR FRONT BRUKSANVISNING CRM-8410 BILRADIO MED CD/MP3 RDS LÖSTAGBAR FRONT 1 AUX ingång. Denna CD-radio har AUX ingång på baksidan av apparaten. Det går att ansluta tex en bärbar MP3-spelare eller DVD-spelare till

Läs mer

Svensk bruksanvisning ipod Tower från Lenco

Svensk bruksanvisning ipod Tower från Lenco Svensk bruksanvisning ipod Tower från Lenco Svensk generalagent www.moon.se 2009 11 22 HN Tack för att du just köpt en produkt från Lenco. Lenco har tillverkat och marknadsfört högkvalitativa ljud och

Läs mer

BDS. Integrerat hemmabiosystem. Snabb-Start guide

BDS. Integrerat hemmabiosystem. Snabb-Start guide Integrerat hemmabiosystem Snabb-Start guide Introduktion, högtalarplacering och anslutning Tack för att du har valt en Harman Kardon produkt! Denna snabb-starts guide innehåller all nödvändig information

Läs mer

god stiftelsepraxis www.saatiopalvelu.fi

god stiftelsepraxis www.saatiopalvelu.fi god stiftelsepraxis SÄÄTIÖIDEN JA RAHASTOJEN NEUVOTTELUKUNTA RY DELEGATIONEN FÖR STIFTELSER OCH FONDER RF www.saatiopalvelu.fi 1 Cotets God stiftelsepraxis 1 Iledig 3 2 God stiftelsepraxis 3 Stipedier

Läs mer

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning Med 120 sekunders MP3 och 45 sekunders CD skakminne Läs alltid igenom bruksanvisningen innan du börjar använda spelaren.. Öppna aldrig spelaren då risken finns för

Läs mer

För att minimera de negativa hälsokonsekvenserna av tunnelluft finns i dagsläget tre metoder;

För att minimera de negativa hälsokonsekvenserna av tunnelluft finns i dagsläget tre metoder; MKB till detaljpla Förbifart Stockholm Hälsoeffekter av tuelluft Studier idikerar att oöskade korttidseffekter, blad aat ökat atal iflammatiosmarkörer, börjar uppstå vid e expoerig som motsvaras av tuelluft

Läs mer

Bo Andersson, IF Metall, Sven Bergström, LO, Jörgen Eriksson, Byggnads, Björn Hammar, Teknikföretagen, Björn Samuelson, Sveriges Byggindustrier

Bo Andersson, IF Metall, Sven Bergström, LO, Jörgen Eriksson, Byggnads, Björn Hammar, Teknikföretagen, Björn Samuelson, Sveriges Byggindustrier Säkert truckarbete Prevet är e ideell föreig iom arbetsmiljöområdet med Sveskt Närigsliv, LO och PTK som huvudmä. Vår uppgift är att tillsammas med huvudmäe förmedla kuskap krig arbetsmiljöfrågor och utveckla

Läs mer

Genomsnittligt sökdjup i binära sökträd

Genomsnittligt sökdjup i binära sökträd Iformatiostekologi Tom Smedsaas 10 augusti 016 Geomsittligt sökdjup i biära sökträd Detta papper visar att biära sökträd som byggs upp av slumpmässiga data är bra. Beteckigar och defiitioer Defiitio De

Läs mer

a utsöndring b upptagning c matspjälkning d cirkulation

a utsöndring b upptagning c matspjälkning d cirkulation I levade varelser bryts stora och sammasatta molekyler ed till små och ekla molekyler. Vad kallas dea process? S02_01 a utsödrig b upptagig c matspjälkig d cirkulatio S042009 Kalle hade ifluesa. Ha spelade

Läs mer

Vikingen FutureLook. Delphi Finansanalys AB

Vikingen FutureLook. Delphi Finansanalys AB Vikige FutureLook by Delphi Fiasaalys AB Referesmaual för Vikig FutureLook Översikt Futurelook är ett uikt och mycket kraftfult verktyg för fiasaalytiker och kapitalplacerare. Med FutureLook är det möjligt

Läs mer

Tentamen i Matematisk statistik för V2 den 28 maj 2010

Tentamen i Matematisk statistik för V2 den 28 maj 2010 Tetame i Matematisk statistik för V de 8 maj 00 Uppgift : E kortlek består av 5 kort. Dessa delas i i färger: 3 hjärter, 3 ruter, 3 spader och 3 klöver. Kortleke iehåller damer, e i varje färg. Ata att

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning IPD-4100 ipod Speaker Dock m. FM radio Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR

Läs mer

Innehåll Minimum systemkrav... 2 Tangentbord... 3 Paketet inkluderar... 3 Anslut spelaren till datorn... 4 Power På & Av... 4 Menyikoner...

Innehåll Minimum systemkrav... 2 Tangentbord... 3 Paketet inkluderar... 3 Anslut spelaren till datorn... 4 Power På & Av... 4 Menyikoner... User Guide V1.1 Innehåll Minimum systemkrav... 2 Tangentbord... 3 Paketet inkluderar... 3 Anslut spelaren till datorn... 4 Power På & Av... 4 Menyikoner... 4 Basdrift av spelaren... 5 Video... 8 FM Tuner...

Läs mer

Batteri installation. Notera

Batteri installation. Notera DT-120/DT-180 Kontroller POWER/BAND knapp LCD display DBB/ STEP knapp Mono/Stereo knapp Volym knapp Tuning hjul / Inställning av Tid Lås knapp Batterifack Remhållare Hörlursuttag Memory knapp Display

Läs mer