Hisslösningar från Cibes Lift för alla byggnader

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hisslösningar från Cibes Lift för alla byggnader"

Transkript

1 Hisslösigar frå Cibes Lift för alla byggader Smarta, säkra och ekla att istallera DESIGN - PÅLITLIGHET - ERFARENHET

2 Iehåll Om Cibes Lift 3 Kudperspektiv 4 Service och uderhåll 5 Miljöfokus 6 De lilla plattformshisse Cibes A Plattformshisse med och uta högrygg Cibes A5000 & Cibes A Kabihiss Cibes A6000 & Cibes A Stor plattformshiss Cibes A Trapphiss för raka trappor Cibes S Tillbehör 19 Hissdörrar 20 Plattformsmått 22 Tekiska specifikatioer 24 Passagerare med bagage Persoer med begräsad rörlighet Tillgäglighet för barvag Tillgäglighet för rullstol Passagerare Tillgäglighet för bår och säg Midre varutrasport Varutrasport För mer produktfakta samt iformatio om produkt och tillvalsutbud, kotakta Cibes Lift AB. Produktiformatioe är övergripade och vi förbehåller oss rätte till ädrigar i produktutförade och specifikatioer. Iga påståede skall tolkas som garatier eller villkor, uttrycklige eller uderförstått, för ågo produkt, dess lämplighet för olika syfte eller kvalitet, eller ågo ädrig eller framställa av villkore i ågot köpeavtal. Midre avvikelser i färgåtergivige ka förekomma. Varumärket Cibes Lift ägs av Cibes Lift Holdig AB 2014.

3 Om Cibes Lift Världsledade tillverkare av plattformshissar Cibes Lift är markadsledade iom området plattformshissar med tusetals öjda kuder. Vi levererar hissar för e mägd avädigsområde och med obegräsade möjligheter är det gäller desig och tillval. Hissara är ekla att istallera, har geomtäkt desig, är starka och hållbara. Vi tillgodoser behove hos arkitekte, etrepreöre, byggherre och slutavädare är det gäller både fuktio och avädarvälighet. Goda råd, pålitlig leveras och service igår aturligtvis i paketet. Plattformshissara frå Cibes Lift följer EU- stadard samt svesk stadard SS-EN 81-41och EU:s maskidirektiv 2006/42/EG och har typ-certifierats geom ett av världes ledade certifierigsorga DNV (Det Norske Veritas). Våra hissar istalleras i offetliga byggader, kotor och privatbostäder, mm. Med si geomtäkta desig förhöjer plattformshissara de flesta byggadsmiljöer. Alla hissar är certifierade Skruvtekik uta hydraulik Tystgåede och avädarväliga Vid ybyggatio - tillåter vår apassigsbara desig de flesta typer av formspråk Det perfekta alterativet för Vår rikstäckade försäljigsorgaisatio fis alltid ära dig beredd att erbjuda hjälp med allt frå ritigar och materialval till istallatio och uderhåll. apassig i befitliga byggader Professioell service och uderhåll Låga driftskostader och låg livslägd 3 Hisslösigar frå Cibes Lift tillgäglighet för alla

4 Vi uderlättar dia utmaigar Cibes Lift ett lätt val Arkitekter - Arkitekte måste överväga både fuktioalitet och form är valet av hiss ska ske. Professioella råd och tillgåg till korrekta tekiska specifikatioer ger goda beslutsuderlag. Vi besitter expertis och kow-how iom området plattformshissar. Vi förser dig med omfattade offerter, specifikatioer, ritigar, illustratioer och aa iformatio. Våra hisslösigar är omfattade och skräddarsydda frå de mista till de största plattformshisse, med det största tillgägliga urvalet av alterativ och tillbehör. Hissara är mycket stabila och vissa modeller har e kapacitet på upp till ett to. Hissara ka istalleras i både ya och befitliga byggader. Etrepreörer - Cibes plattformshissar har ett attraktivt pris/prestadaförhållade. Tack vare vår specialistkompetes på plattformshissar och lågfartshissar, ka vi erbjuda bästa service i samarbete med våra kuder som oftast är etrepreörer och byggföretag. Vi koordierar med etrepreörera på byggplatse och du får alltid e bestämd kotaktperso för alla projekt. Fastighetsägare - På platser där kovetioella hissar ite ka istalleras på grud av utrymmesbrist ka plattformshissar frå Cibes Lift erbjuda e lösig. Tack vare sia flexibla mått lämpar sig dessa modeller särskilt väl för istallatio i befitliga byggader. De gräslösa möjlighetera vad gäller desig och tillval gör att hisse ärmast förhöjer iteriöre. Plattformshissara som är både driftsäkra och slitstarka är ekla att istallera uta omfattade byggadsarbete. Vi ka också garatera högsta ivå på service och 4 support uder projekte och efter istallatioe. Refereser - För referesprojekt är du välkomme att kotakta Cibes Lift.

5 Service och uderhåll Med mycket hög grad av kudöjdhet Service och uderhåll av våra produkter är viktigt för oss. Om det häder ågot med di hiss ka du riga Cibes Lift för support. Våra service tekiker har måga års erfarehet och är kotiuerligt uppdaterade, faktorer som betyder större säkerhet för våra kuder. Service utförs med största effektivitet ute hos kud och våra servicebilar är utrustade med reservdelar och istrumet för att ställa diagos och säkerställa sabb driftsättig av hisse. Du ka äve igå ett serviceavtal för di hiss för att vara garaterad bästa möjliga förebyggade uderhåll för just di hiss. När du skriver på ett serviceavtal med Cibes Lift eller våra parters iebär det att du får regelbuda servicebesök där våra tekiker ispekterar hisse oggrat, smörjer delara och geomför e säkerhetskotroll. 5

6 6 Miljöfokus Cibes Lift tar ett miljöasvar frå produktio till istallatio

7 Kvalitetssäkrig Cibes Lift produkter är CE-märkta och typ-certifierade av DNV. Kemikalier som aväds Nieuwe!!! i vår produktio är graskade getemot kemikalieispektioes PRIOvolgt och begräsigsdatabas apassad till EU:s kemikalielagstiftig. Cibes produkter är registrerade i BASTA-systemet. Systemet drivs av IVL Sveska Miljöistitutet och Sveriges Byggidustrier och utgör e del av de sveska byggsektors miljöarbete för att fasa ut farliga kemiska äme frå byggadet. BASTA igår också som e del i kretsloppsrådets miljöprogram Cibes byggvarudeklaratio följer Kretsloppsrådets riktlijer maj Miljöpolicy Cibes Lift AB värar aktivt och medvetet om miljö. Miljöhäsye avspeglas i företagets val av material och tillverkigsmetoder allt med syfte att skydda miljö. De aställda på Cibes Lift AB är utbildade för att ta stor häsy till miljöaspekter i det dagliga arbetet. Geom god miljövård ka Cibes Lift AB driva si verksamhet uta att belasta miljö och atures resurser. 7

8 Cibes A4000 Hemmahisse som uderlättar vardagslivet Cibes A4000 är särskilt utformad för privata hem. Tack vare miimala mått och det breda urvalet av tillval och tillbehör kommer hisse att smälta i och komplettera ditt hem. Cibes A4000 är e utmärkt lösig för de flesta privatbostäder där det krävs frihet och tillgäglighet. Fördelar med Cibes A4000 Cibes mista hiss, med håltagigsmått 1200 x 960 mm (b x d) Speciellt utformad för privata hem och små utrymme Paoramaschakt (glas på 4 sidor) ka väljas för e öppe desig Miimalt byggadsarbete Ekel istallatio, moteras på ågra dagar Hisse ka kompletteras med e rad tillbehör och valmöjligheter Jäm och tyst drift med mjukstart och stopp Säker och ekel att aväda Stadardutrustig Pulverlackad i vit RAL 9016 Dörrara har ibyggd dörrstägare med ett öppigsläge på 90º Hissdörrar med paoramaglas fis tillgägliga Hadledare, larm och LED-belysig på kotrollpaele Hisse har batteriödsäkig i hädelse av strömavbrott Överlastvarig 8 Tillval Tillbehör och valmöjligheter beskrivs på sida 19.

9 9

10 Cibes A5000 & A7000 Persohissar för iomhusbruk På platser där kovetioella hissar ite ka istalleras på grud av utrymmesbrist ka hisstypera Cibes A5000 och Cibes A7000 erbjuda e lösig. De här hisstypera kräver varke separat schakt eller maskirum. För etré uta ivåskillad behövs e schaktgrop på edast 50 mm. Vid placerig direkt på golv så rekommederas alltid ramp. Måtte är mycket flexibla vilket gör att modellera lämpar sig särskilt väl för istallatioer i befitliga byggader. De obegräsade möjlighetera är det gäller desig och tillval bidrar till att hisse förhöjer iteriöre. Detta i kombiatio med att de är lättaväda, har ett lågt pris och låga avädigskostader gör att de här plattformshissara är utmärkta alterativ till mer traditioella hissar. Paoramadesig med glas åt fyra håll Paoramahissar blir alltmer efterfrågade. Cibes Lift erbjuder A5000 med paoramadesig och obegräsade tillval och möjligheter. De pryder si plats i modera öppa iteriörer. Hisse ka som tillval levereras med ett schakt tillverkat i säkerhetslamierat glas och atureloxerad alumiium. De smäckra glaspaelera ger hisse e moder och öppe desig, och vy iifrå plattforme ger ett futuristiskt itryck kombierat med komfort och säkerhet. 10 Cibes A5000 De iovativa lösige

11 Desig, fuktioalitet och ergoomi

12 Cibes A5000 & A7000 Ergoomi i kombiatio med desig Fördelar Tillgäglighet för elscootrar, rullstolar och barvagar Schaktutförade i lackerad stål, glaspaeler på alla fyra sidor fis som tillval Stora tryckkappar, ekel att maövrera Iga stora istallatiosjobb behövs Edast 50mm grop, alterativt placerig direkt på golv Stadardutrustig Schakt i vit kulör RAL 9016 Ibyggd dörrstägare med 90º öppigsläge Hissdörrar med paoramaglas fis tillgägliga LED-belysig, larm och hadledare på kotrollpaele Överlastvarig Klämlister (ramp behövs) Itegrerat maskirum Valmöjlighetera är måga är det gäller ytfiish, färg och tillbehör Ige lyftaordig krävs vid istallatio av hisse Ekel att istallera på 2-3 dagar Låga kostader för istallatio och uderhåll Kostruerad för smidig istallatio i både befitliga byggader samt vid ybyggatio Lyfthöjd upp till 13 meter Levereras i små paket för att kua trasporteras geom tråga passager Automatisk smörjig Modelle Cibes A7000 är ett alterativ till Cibes A5000. Det som skiljer produktera åt är att dea modell har e 2,2 m hög vertikal bakvägg med ifälld spegel och LED-belysig. I övrigt fis samma möjlighet och valfrihet är det gäller urvalet av tillbehör och tillval. 12

13 Cibes A6000 Hisslösig med hisskorg Egeskaper Slute hisskorg Maxlast 400 kg, 5 persoer Kräver edast ett litet utrymme för istallatio Slagdörrar på staplae Vikdörr och ljusridå frå korges isida I stadardutföradet lackerad i vit RAL 9016 Måga valmöjligheter av tillbehör och fiish Larm och LED-belysig på kotrollpaele 3 LED spotlights i taket miskar elförbrukige Kräver edast 70 mm grop, Ka istalleras på befitligt golv Istallatio på edast 3-4 dagar Kräver edast ett litet utrymme för istallatio Få rörliga delar och litet slitage Lyfthöjd upp till 13 meter Låga drift- och uderhållskostader Där kovetioella hissar ite är ett alterativ, är kabihisse Cibes A6000 e kombiatio av fördelara hos e plattformshiss och e hiss med hisskorg, vilket ger e kostadseffektiv och platsbesparade lösig för privata bostäder. Kostruktioe bygger på vår pålitliga skruv och muttertekike och uppfyller alla säkerhetskrav, istallerigstide är dessutom sabb och ekel. 13

14 Cibes A9000 levereras med hisskorg och skjutdörrar i stålutförade 14 Ett urval av RAL-kulörer Cibes A9000 Med e desig utöver det valiga A-7000

15 Cibes A9000 Hel hisskorg är komfort och desig står i fokus Som alterativ till plattformsmodellera erbjuds u äve korghissar. Cibes A9000 levereras som stadard med spegel och ifällda spotlights i taket, kappdisplay och våigsvisare i ett, samt skjutdörrar i stålutförade. De elegata desige förhöjer itrycket av hisse och med Cibes tillvalsmöjligheter blir kabihisse de perfekta lösige är komfort och desig står i fokus. Cibes A9000 tar last upp till 630 kg. Fördelar Hel hisskorg med helautomatiska skjutdörrar på i och utsida - kräver iget extra utrymme framför hisse Komfortabel och lätt att aväda för alla Kappfuktio med autoru frå kabie Uppfyller stadarde SS EN Platsbyggt schakt Edast 100mm schakt-grop Passar utmärkt såväl i i ya som befitliga byggader Kräver iget separat maskirum Levereras i små paket för tråga passager Stadardutförade för Cibes A9000 Väggmaterial: stålpaeler i vit RAL 9016 Golvbeläggig: atracitgrå gummimatta Tak: plexiglas med spotlights Larmfuktio: Automatisk hisstelefo, Safelie, samt ödsigal Batteriödsäkig i hädelse av strömavbrott Vertikal kotrollpael i rostfritt stål och 7-tums ledskärm som våigsvisare Spegel i kabie LED-belysig i taket Tillval Iglasad kabi och schakt Paoramadesig Fiish i valfri RAL -kulör eligt öskemål GSM-modul för Safelie 15

16 Cibes B1000 De öppa plattformshisse Cibes B1000 är utformad för e rad avädigsområde och passar både iomhus och utomhus. Hisse som är kostruerad för att skapa lättillgäglighet till etréer fugerar bra äve för dig med barvag. Cibes B1000 tar edast lite plats och ige schaktgrop behövs tack vare de medföljade rampe. De är kostruerad för två stopp och har e lyfthöjd på max tre meter. Motor och lyftskruvar är placerade i det itegrerade maskirummet. Eftersom mycket lite moterigsarbete krävs ka Cibes B1000 ekelt istalleras både i befitliga och ya byggader. 16

17 Cibes A8000 Desigad för tug och skrymmade last upp till 1000 kg Tack vare si kapacitet och storlek, med dörröppigsmått upp till 1300 mm och plattformsdjup upp till 2400 mm, lämpar sig Cibes A8000 för vårdcetraler, sjukhus, butiker, hotell, lagerlokaler etc. Storleke uderlättar vid trasport av sjukhussägar, lastpallar och likade skrymmade last. Vår största plattformsstorlek bxd 1405x 2400 mm Märklast 1000 kg, för 8 persoer Extra bred dörröppig, upp till 1300 mm Batteriödsäkig som stadard Mjukstart / stopp som stadard Edast 130 mm schaktgrop krävs Sabb istallatio 17 Tillbehör och valmöjligheter beskrivs på sida 19.

18 Trapphiss Cibes S300 De smarta lösige för raka trappor De smarta kostruktioe kräver extremt lite utrymme. Trappor behöver ite lägre vara ett hider för rullstolar, barvagar eller tug last. När plattforme ite aväds viks de syggt i mot vägge (edast 237 mm distas frå vägge), och hisses armar viks ed bakom plattforme. Det gör trapphisse vadalsäker och trappa fri för passage. 18 Ka fällas upp mot vägge

19 8. Smartcard-system Ett urval av tillbehör för Cibes plattformhissar 1. Väggtelefo 2. Automatisk ödtelefo/safelie 3. Bradkörig 9. Skollås 4. Utapåliggade automatisk dörröppare 5. Dold automatisk dörröppare 6. Utflyttad hitkapp 7. Armbågskotakt 8. Smartcardsystem 9. Skollåssystem med yckel eller kortläsare 10. Våigsvisare 11. Akomstsigal 12. Elektrisk batteriödsäkig 13. Automatisk schaktbelysig 14. Röstaviserig 15. IR-kotroll 16. Fällbar sits 14. Röstaviserig 2. Nödtelefo/Safelie 17. Förhöjda kater på plattform 18. Frekvesomriktare (mjukstart och mjukstopp) 19. Iertak med LED-belysig 20. Brett urval av RAL-färger 21. Utflyttat apparatskåp Tillval I basutföradet uppfyller våra hissar de flesta behov som ka fias på markade. Med vårat rika sortimet av tillbehör ka hissara apassas till specifika öskemål. Kotrollpaele är ett sådat exempel där stadardutföradet i alumiium matchar dörrara i alumiium, me lika gära ka pulverlackas i öskad RAL-kulör Väggtelefo 10. Våigsvisare Slutfiish sygg och bekväm med extra tillbehör

20 Hissdörrar I lackerad stål eller atureloxerad alumiium Alla våra glasade dörrar har härdat lamierat säkerhetsglas. AL3 AL4 A10 A20 A0 AS0 AS1 ASEI Glasade dörrar i atureloxerad alumiium. Lackerad ståldörr med lite siktruta eller paoramaglas. Lackerad ståldörr uta glas. Skjutdörrar i stål för kabihissar. AS0 Ej glasad som stadard. AS1 med glas. ASEI Är bradklassade 60 mi. Ej glasad. A30 A40 A15 A AF0 EI EI60G 2200 Lackerad ståldörr för Cibes A Halvdörrar i stål uta eller med glas Vikdörr i stål på hisskorges isida. Bradklassade dörrar (EI60) med lite siktruta eller (EI60G) med paoramaglas DÖRRFRONTER Cibes modell 1032 A4000 A (vikdörrar) A9000 (skjutdörrar) Dörrbeteckig AL3 AL4 A10 A20 EI60* EI60G* AF0**** AS0 AS1 ASEI* Dagöppigsmått mm, (bxh) 700x2000** 700x2000** 700x2000*** 700x2000*** 700x x x x x x2090 Glasstorlek mm, (bxh) 540x x x x x x x1563 Iget glas Iget glas 370x x1910 Iget glas Material Naturelox. alu. Naturelox. alu. Lackerad stål Lackerad stål Lackerad stål Lackerad stål Lackerad stål Lackerad stål Lackerad stål Lackerad stål Ytskikt / RAL-kulör Naturelox. alu. Naturelox. alu Typ RAL: 7004/7024 Typ RAL: 7004/7024 Typ RAL: 7004/7024 Ibyggd dörrstägare Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ibyggd dörröppare Nej Nej Tillval Tillval Tillval Tillval Ja Ja Ja Ja Hadtag Itegrerade i dörrbladet Itegrerade i dörrbladet Utapåliggade Utapåliggade Utapåliggade Utapåliggade Storleksädrig möjlig Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej Nej Nej Nej * Bradklassade dörrar eligt orme EN ** Dagöppigsmått h mm möjligt *** Dagöppigsmått h mm möjligt **** För hisskorg ivädigt

21 DÖRRFRONTER Cibes modell A5000/A6000/A7000 A4000/A5000 Dörrbeteckig AL3 AL4 A10 A20 A25 halvdörr A15 halvdörr Dagöppigsmått mm, (bxh) 900x2000** 900x2000** 900x2000*** 900x2000*** Glasstorlek mm, (bxh) 740x x x x x x710 Iget glas Material Naturelox. alu. Naturelox. alu. Lackerad stål Lackerad stål Lackerad stål Lackerad stål Ytskikt / RAL-kulör Naturelox.alu. Naturelox.alu Ibyggd dörrstägare Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ibyggd dörröppare Nej Nej Tillval Tillval Ja Ja Hadtag Itegrerade i dörrbladet Itegrerade i dörrbladet Utapåliggade Utapåliggade Utapåliggade Utapåliggade Storleksädrig möjlig Ja Ja Ja Ja Ja Ja DÖRRFRONTER Cibes modell A8000 A5000/A6000/A7000 Dörrbeteckig A30 A40 EI60* EI60G* EI60* EI60G* Dagöppigsmått mm, (bxh) 1300x2000*** 1000x2000*** 1000x2000/ 1200x2000*** 1000x2000***/ 1200x x x2000 Glasstorlek mm, (bxh) 1090x x x x x x x1563 Material Lackerad stål Lackerad stål Lackerad stål Lackerad stål Lackerad stål Lackerad stål Ytskikt / RAL-kulör Ibyggd dörrstägare Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ibyggd dörröppare Nej Nej Nej Nej Nej Nej Hadtag Utapåliggade Utapåliggade Utapåliggade Utapåliggade Utapåliggade Utapåliggade Storleksädrig möjlig Ja Ja Ja Ja Ja Ja * Bradklassade dörrar eligt orme EN ** Dagöppigsmått h mm möjligt *** Dagöppigsmått h mm möjligt 21

22 / /1100 Mått plattformshissar Cibes A4000 Stadardstorlek, mm Plattform: 800X830 Håltagig: 1200X993 Cibes A5000/A7000 Stadardstorlek, mm Plattform: 1000x1467/1100x1467 Håltagig: 1400x1630/1500x Cibes A5000 Stadardstorlek, mm Plattform: 1100x1597 Håltagig: 1500x1760 Cibes A5000/A7000 Semistadard, mm Plattform: 900x1467 Håltagig: 1300x Det exakta håltagigsmåttet varierar beroede på kofiguratioe av hisse och platsspecifikatioera. Vid halvdörr krävs större håltagigsmått. Kotakta Cibes Lift eller di lokala återförsäljare för mer iformatio.

23 /1555/ /1105/1405 Cibes A5000 Semistadard, mm Plattform:800x1217/1000x1267/1100x1367 Håltagig: 1200x1380/1400x1430/1500x1530 Cibes A8000 Stadardstorlek, mm Plattform: 1405x1975/1105x2175/1405x2475 Håltagig: 1855x2110/1555x2310/1855x /1400/ /1000/ /1267/ /2175/ /1430/ /2310/2610 Cibes A9000 Stadardstorlek, mm Plattform: 1100x1400 Håltagig: 1775x1810/1775x2040* Cibes A6000 Stadardstorlek, mm Plattform: 1100x1400 Håltagig: 1500x / * Vid geomgåg gäller håltagigsmått 1775x Det exakta håltagigsmåttet varierar beroede på kofiguratioe av hisse och platsspecifikatioera. Vid halvdörr krävs större håltagigsmått. Kotakta Cibes Lift eller di lokala återförsäljare för mer iformatio.

24 Tekiska specifikatioer Egeskaper Cibes A4000 Cibes A5000 / A7000 Hisses placerig Iomhus Iomhus Märklast 300 kg 400 kg / 500 kg Lyfthöjd Upp till 13 m Upp till 13 m Mi topphöjd 2250 mm 2250 / 2350 mm Schaktgropsdjup uta ramp 50 mm 50 mm Std plattformsmått (b x d) mm 800x x1467/1100x1467/1100x1597 Std schaktmått (b x d) mm 1160x x1509/1460x1509/1460x1639 Håltagigsmått (b x d) mm 1200x x1630/1500x1630/1500x1760 Max. atal stapla 4 6 Märkhastighet (m/s) Max 0.15 m/s Max 0.15 m/s Stadard schakt Stålpael vit RAL 9016 Stålpael vit RAL 9016 Dörrplacerig Samma sida, geomgåg, vikelutf. Samma sida, geomgåg, vikelutf. Dörrar Ekel slagdörr eller halvdörr Ekel slagdörr eller halvdörr Korgdörrar - - Fritt dagöppigsmått, (b x h) mm 700x2000 mm 900x2000 mm Halvdörr mått (< 3 m), (b x h) mm 700x1100 mm 900x1100 mm / ej tillgägligt Drivsystem Skruv och mutter Skruv och mutter Styrsystem Microdatorbaserat styrsystem Microdatorbaserat styrsystem Matigsspäig 400 VAC 3-fas 50/60 Hz 16A* 400 VAC 3-fas 50/60 Hz 16A** Motoreffekt 2.2kW 2.2kW Maövrerig Impulskör. fr. stapl. hålldo fr. plattform Impulskör. fr. stapl. hålldo fr. plattform Maskirum Itegrerat Itegrerat Certifierig SS-EN / MD 2006/42/EG SS-EN / MD 2006/42/EG Tillverkad i Sverige Sverige Tillgäglighet * Frekvesomvadlare 1- eller 3-fas som tillval 24 Cibes A4000 Cibes A5000 / Cibes A7000

25 Egeskaper Cibes A9000 Cibes A6000 Cibes A8000 Hisses placerig Iomhus Iomhus Iomhus Märklast 630 kg 400 kg 1000 kg Lyfthöjd Upp till 13 m Upp till 13 m Upp till 13 m Mi topphöjd 2700 mm 2500 mm 2300 m Schaktgropsdjup 100 mm 70 mm 130 mm Std plattformsmått (b x d) mm 1100x x x1975/1405x2475/1105x2175 mm Std schaktmått (b x d) mm 1610x x x2060/1825x2560/1525x2260 mm Håltagigsmått (b x d) mm 1775x1810 / 1775x x x2110/1855x2610/1555x2310 mm Max. atal stapla Märkhastighet (m/s) Max 0.15 m/s Max 0.15 m/s Max 0.15 m/s Stadard schakt Stålpael vit RAL 9016 Stålpael vit RAL 9016 Stålpael vit RAL 9016 Dörrplacerig Samma sida, geomgåg Samma sida, geomgåg Samma sida, geomgåg, vikelutf. Dörrar Skjutdörrar Slagdörr på schakt Slagdörr Korgdörrar Skjutdörrar Vikdörrar - Fritt dagöppigsmått (b x h) 900x2100 mm Slagd.: 900x2100. Vikd.: 900x2100 mm 1300x2000/1300x2000/1000x2000 mm Halvdörr mått (< 3 m) Drivsystem Skruv och mutter Skruv och mutter Skruv och mutter Styrsystem Microdatorbaserat styrsystem Microdatorbaserat styrsystem Microdatorbaserat styrsystem Matigsspäig 3x400VAC alt 3x230VAC 50/60Hz 16A* 3x400VAC alt 3x230VAC 50/60Hz 16A* 3x400VAC alt 3x230VAC 50/60Hz 16A* Motoreffekt 4,0 kw 2,2kW 4.0kW Maövrerig Impulskörig Impulskör. fr. stapl och kabi*** Impulskör. fr. stapl. hålldo fr. plattform Maskirum Itegrerat Itegrerat Itegrerat Certifierig MD 2006/42/EG Pågåede MD 2006/42/EG Tillverkad i Sverige Sverige Sverige Tillgäglighet * Frekvesomriktare som stadard ** Bradklassade dörrar, eligt orme EN 81-58, max dagöppigsmått 1200 mm *** Vid val av ebart ljusridå maövreras hisse med hålldo 25 Cibes A9000 Cibes A6000 Cibes A8000

26 Tekiska specifikatioer Egeskaper Cibes S300 Cibes B1000 Hisses placerig Iomhus / Utomhus Iomhus/Utomhus Märklast 300 kg 300 kg Lyfthöjd Upp till 15 m rälslägd Max 3 m Schaktgropsdjup 0 mm 0 mm Std plattformsmått (b x d) mm 800x x1450 (1050x1650) Std utsida mått (b x d) mm 1932x2050 ** Max. atal stapla 2 2 Märkhastighet (m/s) Max 0.15 m/s Max 0,06 m/s Stadard schakt Dörrplacerig Geomgåg vikelutf. Geomgåg, vikelutf. Dörrar - Saloodörrar Fritt dagöppigsmått x900 mm Drivsystem Kuggstågsdrive Dubbla skruvar och muttrar Styrsystem Microdatorbaserat styrsystem Relästyrig Matigsspäig 230 VAC 1-fas 50 Hz, 10A* 400 VAC 3-fas 50/60 Hz 10A Motoreffekt 0,75kW 1,1kW Maövrerig Hålldo Hålldo Maskirum Itegrerat Itegrerat Certifierig SS-EN / MD 2006/42/EG MD 2006/42/EG Tillverkad i Sverige Sverige Tillgäglighet * Frekvesomvadlare 1-fas som stadard ** Utsidigt mått varierar beroede på kofiguratioe av hisse och platsspecifikatioera. Kotakta Cibes Lift eller di lokala återförsäljare för mer iformatio. 26 Cibes S300 Cibes S300 Cibes B1000

27 Kofiguratioer Halvfrot, geomgåg. 2 stapla*. Halvfrot, vikelutförade. 2 stapla *. Halvfrot, samma sida. 2 stapla*. Helfrot, geomgåg. 2 stapla. Helfrot, vikelutförade. 2 stapla. Helfrot, geomgåg. 3 stapla. Helfrot, vikelutförade, geomgåg. 3 stapla. Helfroter, samma sida. 3 stapla. Helfrot, samma sida. 2 stapla. * max 3 m lyfthöjd

28 B_C00 1.SE Vi förbehåller oss rätte till produktförädrigar. Cibes Lift AB 2014 Tar du trappora... eller hisse? Plattformshissar frå Cibes Lift skapar tillgäglighet för alla Cibes Lift AB Utmarksväge 13 SE Gävle Swede Tel: +46 (0) Fax: +46 (0)

Plattformshissar från Cibes Lift för alla byggnader

Plattformshissar från Cibes Lift för alla byggnader Plattformshissar frå Cibes Lift för alla byggader Smarta, säkra och ekla att istallera DESIGN - RELIABILITY - EXPERIENCE Iehåll Om Cibes Lift 3 Kudperspektiv 4 Service och uderhåll 5 Miljöfokus 6 De lilla

Läs mer

Hisslösningar från Cibes Lift för alla byggnader

Hisslösningar från Cibes Lift för alla byggnader Hisslösigar frå Cibes Lift för alla byggader Smarta, säkra och ekla att istallera DESIGN - PÅLITLIGHET - ERFARENHET Passagerare med bagage Persoer med begräsad rörlighet Tillgäglighet för barvag Tillgäglighet

Läs mer

Extrem prestanda Nu utan BPA UPPLEV DEN FANTASTISKA STYRKAN HOS VÅRA BPA-FRIA PRODUKTER

Extrem prestanda Nu utan BPA UPPLEV DEN FANTASTISKA STYRKAN HOS VÅRA BPA-FRIA PRODUKTER Extrem prestada Nu uta BPA UPPLEV DEN FANTASTISKA STYRKAN HOS VÅRA BPA-FRIA PRODUKTER Formar för kall och varm mat BPA-fritt kommersiellt produktsortimet för livsmedelsservice Rubbermaid Commercial har

Läs mer

Produsert for bevegelses hemmede, og er det mest fleksible og variasjonrike alternativ på markedet. Tilpasnings-mulighetene er nesten ubegrensede.

Produsert for bevegelses hemmede, og er det mest fleksible og variasjonrike alternativ på markedet. Tilpasnings-mulighetene er nesten ubegrensede. VÄSTIA DUSJROM Produsert for bevegelses hemmede, og er det mest fleksible og variasjorike alterativ på markedet. Tilpasigs-mulighetee er este ubegresede. HML Hjelpemiddel-leveradøre AS Braderudv. 90, 2015

Läs mer

A4PRIMO KALEA. Kostnadseffektiv plattformshiss med låg underhållskostnad. Kort installationstid. Mjuk och tyst gång. Energieffektiv ljusautomatik

A4PRIMO KALEA. Kostnadseffektiv plattformshiss med låg underhållskostnad. Kort installationstid. Mjuk och tyst gång. Energieffektiv ljusautomatik KALEA A4PRIMO Kostnadseffektiv plattformshiss med låg underhållskostnad Kort installationstid Mjuk och tyst gång Energieffektiv ljusautomatik Uppfyller Boverkets krav för Tillgänglighetsanpassning Skruvdriven

Läs mer

Leica Lino. Noggranna, självavvägande punkt- och linjelasers

Leica Lino. Noggranna, självavvägande punkt- och linjelasers Leica Lio Noggraa, självavvägade pukt- och lijelasers Etablera, starta, klart! Med Leica Lio är alltig lodat och perfekt apassat Leica Lios projekterar lijer eller pukter med millimeterprecisio och låter

Läs mer

3M Personlig skyddsutrustning. 3M Korttidsoveraller. Tillverkade för bästa skydd. Designade för bästa. komfort. Under tryggare förhållanden

3M Personlig skyddsutrustning. 3M Korttidsoveraller. Tillverkade för bästa skydd. Designade för bästa. komfort. Under tryggare förhållanden 3M Persolig skyddsutrustig 3M Korttidsoveraller Tillverkade för bästa skydd Desigade för bästa komfort Uder tryggare förhållade Material som adas CE-kategori III Korttidsoveraller 3M Korttidsoverall 4515

Läs mer

designade hisslösningar

designade hisslösningar designade hisslösningar SKRUVDRIVNA LÅGFARTSHISSAR FRÅN LIFTS 2 en hiss som SMÄLTER IN Lifts är en ledande utvecklare och leverantör av lågfartshissar. Produktsortimentet omfattar ett brett urval modeller,

Läs mer

Tentamen 19 mars, 8:00 12:00, Q22, Q26

Tentamen 19 mars, 8:00 12:00, Q22, Q26 Avdelige för elektriska eergisystem EG225 DRIFT OCH PLANERING AV ELPRODUKTION Vårtermie 25 Tetame 9 mars, 8: 2:, Q22, Q26 Istruktioer Skriv alla svar på det bifogade svarsbladet. Det är valfritt att också

Läs mer

Webprogrammering och databaser. Begrepps-modellering. Exempel: universitetsstudier Kravspec. ER-modellen. Exempel: kravspec forts:

Webprogrammering och databaser. Begrepps-modellering. Exempel: universitetsstudier Kravspec. ER-modellen. Exempel: kravspec forts: Webprogrammerig och databaser Koceptuell datamodellerig med Etitets-Relatiosmodelle Begrepps-modellerig Mål: skapa e högivå-specifikatio iformatiosiehållet i database Koceptuell modell är oberoede DBMS

Läs mer

INSTALLATIONSMANUAL COBRA 8800/8900 CAN

INSTALLATIONSMANUAL COBRA 8800/8900 CAN INSTALLATIONSMANUAL COBRA 8800/8900 CAN DRA UT MITTSEKTIONEN MED INSTALLATIONSSCHEMAT. INNEHÅLL 8808 8805 Larmehet 03CB0364A 10SA0623A Kablage Moterigspåse KA0001STSAA Ultraljudsesorer 04PC3600B 8800USER

Läs mer

Duo HOME Duo OFFICE. Programmerings manual SE 65.044.20-1

Duo HOME Duo OFFICE. Programmerings manual SE 65.044.20-1 Duo HOME Duo OFFICE Programmerigs maual SE 65.044.20-1 INNEHÅLL Tekiska data Sida 2 Motage Sida 3-5 Programmerig Sida 6-11 Admiistrerig Sida 12-13 Hadhavade Sida 14-16 TEKNISKA DATA TEKNISK SPECIFIKATION

Läs mer

Systemdesign fortsättningskurs

Systemdesign fortsättningskurs Systemdesig fortsättigskurs Orgaisatio Föreläsare Potus Boström Assistet? Tider mådagar och tisdagar kl. 8-10 Börjar 3.9 och slutar 16.10 Rum B3040 Orgaisatio Iga föreläsigar 24.9, 25.9, 1.10 och 2.10

Läs mer

Databaser - Design och programmering. Databasdesign. Kravspecifikation. Begrepps-modellering. Design processen. ER-modellering

Databaser - Design och programmering. Databasdesign. Kravspecifikation. Begrepps-modellering. Design processen. ER-modellering Databaser desig och programmerig Desig processe Databasdesig Förstudie, behovsaalys ER-modellerig Kravspecifikatio För att formulera e kravspecifikatio: Idetifiera avädare Studera existerade system Vad

Läs mer

Databaser - Design och programmering. Programutveckling. Programdesign, databasdesign. Kravspecifikation. ER-modellen. Begrepps-modellering

Databaser - Design och programmering. Programutveckling. Programdesign, databasdesign. Kravspecifikation. ER-modellen. Begrepps-modellering Databaser desig och programmerig Desig processe ER-modellerig Programutvecklig Förstudie, behovsaalys Programdesig, databasdesig Implemetatio Programdesig, databasdesig Databasdesig Koceptuell desig Koceptuell

Läs mer

Remiss Remissvar lämnas i kolumnen Tillstyrkes term och Tillstyrkes def(inition) och eventuella synpunkter skrivs i kolumnen Synpunkter.

Remiss Remissvar lämnas i kolumnen Tillstyrkes term och Tillstyrkes def(inition) och eventuella synpunkter skrivs i kolumnen Synpunkter. 1(10) Svar lämat av (kommu, ladstig, orgaisatio etc.): Remiss Remissvar lämas i kolume Tillstyrkes term och Tillstyrkes (iitio) och evetuella sypukter skrivs i kolume Sypukter. Begreppe redovisas i Socialstyrelses

Läs mer

Vägen till energiklassad personal. Kurskatalog Fastighetsautomation. www.siemens.se/utbildning

Vägen till energiklassad personal. Kurskatalog Fastighetsautomation. www.siemens.se/utbildning Väge till eergiklassad persoal Kurskatalog Fastighetsautomatio www.siemes.se/utbildig Vi ka ge er vad som krävs Fastighetsägare påverkas av EU s direktiv om byggaders eergiprestada. Ett område behadlar

Läs mer

MASSOR AV NYHETER OCH GODA ERBJUDANDEN KAMPANJPRIS UNDER VÅRDAGARNA. Torsdag & Fredag 10-18, Lördag 10-15. Bonus! 5L Aspen till allt bensindrevet.

MASSOR AV NYHETER OCH GODA ERBJUDANDEN KAMPANJPRIS UNDER VÅRDAGARNA. Torsdag & Fredag 10-18, Lördag 10-15. Bonus! 5L Aspen till allt bensindrevet. VI BJU D ER LL PÅ GRILLAD LUNNAME E Vårdagar 5-7 maj Torsdag & Fredag 10-18, Lördag 10-15 KAMPANJPRIS UNDER VÅRDAGARNA MASSOR AV NYHETER OCH GODA ERBJUDANDEN 5 950:Husqvara LB 48V e (ord. 6 450:-) Bous!

Läs mer

Så här kommer byggherren och entreprenören överens om energianvändningen

Så här kommer byggherren och entreprenören överens om energianvändningen Så här kommer byggherre och etrepreöre överes om eergiavädige Så här kommer byggherre och etrepreöre överes om eergiavädige Sveby står för Stadardisera och verifiera eergiprestada i byggader och är ett

Läs mer

För rörformiga instrument, slangar och liknande krävs speciella insatser för genomspolning för att få ett fullgott resultat.

För rörformiga instrument, slangar och liknande krävs speciella insatser för genomspolning för att få ett fullgott resultat. Sida 1 av 6 Avisig för kvalitetssäkrig av spol- och diskdesifektorer 141203 Avisig primärvård Föremål och istrumet avsedda för flergågsbruk ska regöras och desifekteras efter avädig i e värmedesifektor.

Läs mer

Datorövning 2 Fördelningar inom säkerhetsanalys

Datorövning 2 Fördelningar inom säkerhetsanalys Luds tekiska högskola Matematikcetrum Matematisk statistik STATISTISKA METODER FÖR SÄKERHETSANALYS FMS065, HT-15 Datorövig 2 Fördeligar iom säkerhetsaalys I dea datorövig ska vi studera ågra grudläggade

Läs mer

Art. 7953. Brugsanvisning

Art. 7953. Brugsanvisning Art. 7953 D GB F NL S I E DK Gebrauchsaweisug Licht- / Wasserspieldüse Operatig Istructios Light ad Waterworks Jet Mode d emploi Buse pour jet d eau avec éclairage Gebruiksaawijzig Licht- / waterspelsproeier

Läs mer

Motala 6000 LS. Svenskbyggd korghiss enligt Maskindirektivet. För alla fastigheter med begränsat utrymme.

Motala 6000 LS. Svenskbyggd korghiss enligt Maskindirektivet. För alla fastigheter med begränsat utrymme. Motala 6000 LS Svenskbyggd korghiss enligt Maskindirektivet. För alla fastigheter med begränsat utrymme. Stor invändigt, liten på utsidan Motala 6000 LS är en hiss med hastigheten 0,15m/s. Detta innebär

Läs mer

Installationsanvisning Bruks- och eldningsinstruktion 411638 IAV 0212-10 1995-09-05 LEK LEK. Handölkassetten

Installationsanvisning Bruks- och eldningsinstruktion 411638 IAV 0212-10 1995-09-05 LEK LEK. Handölkassetten Istallatiosavisig Bruks- och eldigsistruktio 468 IAV 0-0 995-09-05 Hadölkassette Bäste Hadöl-ägare! Vi öskar Er välkomme till Hadöl-familje och hoppas att Ni får mycket glädje av Hadölkassette. Vi tror

Läs mer

Sydkraft Nät AB, Tekniskt Meddelande för Jordningsverktyg : Dimensionering, kontroll och besiktning

Sydkraft Nät AB, Tekniskt Meddelande för Jordningsverktyg : Dimensionering, kontroll och besiktning ydkraft Nät AB, Tekiskt Meddelade för Jordigsverktyg : Dimesioerig, kotroll och besiktig 2005-04-26 Författare NUT-050426-006 Krister Tykeso Affärsområde Dokumettyp Dokumetam Elkrafttekik Rapport 1(6)

Läs mer

Föreläsning 3. 732G04: Surveymetodik

Föreläsning 3. 732G04: Surveymetodik Föreläsig 3 732G04: Surveymetodik Dages föreläsig Obudet slumpmässigt urval (OSU) Populatiosparametrar och stickprovsstatistikor Vätevärdesriktighet Ädliga och oädliga populatioer Medelvärde, adel Kofidesitervall

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för konsument

Allmänna avtalsvillkor för konsument Godkäare 7.2 Kudakuta Godkät Kommuikatio Distributio Kudservice Kommuikatio, deltagade och samråd Allmäa avtalsvillkor för kosumet för leveras av fjärrvärme Allmäa avtalsvillkor för kosumet för leveras

Läs mer

Mätbar vetskap om nuläget och tydliga målbilder om framtiden. Genomför en INDICATOR självvärdering och nulägesanalys inom tre veckor

Mätbar vetskap om nuläget och tydliga målbilder om framtiden. Genomför en INDICATOR självvärdering och nulägesanalys inom tre veckor Mätbar vetskap om uläget och tydliga målbilder om framtide Geomför e INDICATOR självvärderig och ulägesaalys iom tre veckor Självvärderig e del av dokumetatioskravet i ya skollage Skollage ställer också

Läs mer

Motala 6000 LS. Svenskbyggd korghiss enligt Maskindirektivet. För alla fastigheter med begränsat utrymme.

Motala 6000 LS. Svenskbyggd korghiss enligt Maskindirektivet. För alla fastigheter med begränsat utrymme. Motala 6000 LS Svenskbyggd korghiss enligt Maskindirektivet. För alla fastigheter med begränsat utrymme. Motaladörren Hisskorgsdörrarna i Motala 6000 LS är i öppet läge helt dolda då de är inbyggda i sidoväggarna.

Läs mer

VINTERKLIPP WILLAB MAGASIN. Växthus. Uterum. Passa på nu! Erbjudanden på stora delar av sortimentet. Utförsäljning och specialpriser!

VINTERKLIPP WILLAB MAGASIN. Växthus. Uterum. Passa på nu! Erbjudanden på stora delar av sortimentet. Utförsäljning och specialpriser! WILLAB Viter 011 5 jauari 1 jauari 011 AGASIN VINTERKLIPP Växthus Passa på u! Erbjudade på stora delar av sortimetet Uterum Utförsäljig och specialpriser! Skapar rum i trädgårde Köpiformatio Willab Garde

Läs mer

Identfiera orsaker och ge förslag på åtgärder och resultatmått Åtgärdstyp Ska risken åtgärdas genom att orsaken: Bakomliggande orsaker

Identfiera orsaker och ge förslag på åtgärder och resultatmått Åtgärdstyp Ska risken åtgärdas genom att orsaken: Bakomliggande orsaker Risk (möjlighet att e egativ RiskID Beskrivig av risk 4.1 R1 Öskemåle kommer osorterat och geererar måga aalyser - ökad arbetsisats och kostader Ma hittar ite 4.1 R2 produktera i lista 4.2 R3 Svårigheter

Läs mer

TRIBECA Finansutveckling

TRIBECA Finansutveckling TRIBECA Rådgivare iom fiasiella helhetslösigar TRIBECA a s k r e i v g S f a s k r i e v g S f g g r r e e a r a r e e i i f f TRIBECA s målsättig är att bidra med råd & produkter som hela tide gör att

Läs mer

IGCT effektbrytare i megawattklassen för mellanspänningstillämpningar

IGCT effektbrytare i megawattklassen för mellanspänningstillämpningar IGCT effektbrytare i megawattklasse för mellasäigstillämigar Att kostruera utrustig för att bryta effekter i storleksordige megawatt å mellasäigsivå är e svår ugift. De ieboede egeskaera hos de två kiselbaserade

Läs mer

CONSTANT FINESS SUNFLEX

CONSTANT FINESS SUNFLEX Luex terrassarkiser. Moterigs- och bruksavisig CONSTNT FINESS SUNFLEX 5 6 Markises huvudkopoeter och ått Placerig av kobikosol rklockor och justerig Parallelljusterig vädig och skötsel Huvudkopoeter och

Läs mer

Hamnbanan Göteborg Dubbelspår Eriksbergsmotet - Pölsebobangården

Hamnbanan Göteborg Dubbelspår Eriksbergsmotet - Pölsebobangården Järvägsutredig med miljökosekvesbeskrivig Hambaa Göteborg Dubbelspår Eriksbergsmotet - Pölsebobagårde Utställigshadlig 2011-03-04 Yta för bild eller möster Titel: Järvägsutredig Hambaa Göteborg dele Eriksbergsmotet

Läs mer

AMF. I princip är det bara möjligt att flytta privat sparande och sparande där avtalet tecknats efter den 2 februari i fjol.

AMF. I princip är det bara möjligt att flytta privat sparande och sparande där avtalet tecknats efter den 2 februari i fjol. Välj att flytta dia Utyttja di flytträtt om du ka. Det är Privata Affärers råd u är regeriges tillfälliga flyttstopp hävs de 1 maj. Flyttstoppet ifördes i februari i fjol som e direkt följd av Damarksmålet.

Läs mer

Ny lagstiftning från 1 januari 2011

Ny lagstiftning från 1 januari 2011 Ny lagstiftig frå 1 jauari 2011 1. Ny lag lage om allmäyttiga kommuala bostadsaktiebolag 2. Förädrigar i hyreslage De ya lagstiftige - Bakgrud Klicka här för att ädra format på uderrubrik i bakgrude q

Läs mer

2015-10-22. Ca 415.000m 3 = 600.000 ton. Masshantering Sven Brodin. Dessa mängder ska Stockholms Stad transportera varje månad.

2015-10-22. Ca 415.000m 3 = 600.000 ton. Masshantering Sven Brodin. Dessa mängder ska Stockholms Stad transportera varje månad. Masshaterig Ca 415.000m 3 = 600.000 to Dessa mägder ska Stockholms Stad trasportera varje måad. The Capital of Scadiavia Sida 2 Till varje km väg som ska byggas behövs ytor på ca 4000m 2 för: Etablerig

Läs mer

Jag läser kursen på. Halvfart Helfart

Jag läser kursen på. Halvfart Helfart KOD: Kurskod: PC106/PC145 Kurs 6: Persolighet, hälsa och socialpsykologi (15 hp) Datum: 3/8 014 Hel- och halvfart VT 14 Provmomet: Socialpsykologi + Metod Tillåta hjälpmedel: Miiräkare Asvarig lärare:

Läs mer

GRUNDFOS SPILLVATTEN. Dränkbara avloppspumpar 1,1 11 kw

GRUNDFOS SPILLVATTEN. Dränkbara avloppspumpar 1,1 11 kw GRUNDFOS SPILLVATTEN Dräkbara avloppspumpar 1,1 11 kw Grudfos SEV och SE1 Mycket avacerade pumpar med måga uika fuktioer Pumpara i Grudfos serie SEV och SE1 är tekiskt mycket avacerade och kostruerade

Läs mer

Bo Andersson, IF Metall, Sven Bergström, LO, Jörgen Eriksson, Byggnads, Björn Hammar, Teknikföretagen, Björn Samuelson, Sveriges Byggindustrier

Bo Andersson, IF Metall, Sven Bergström, LO, Jörgen Eriksson, Byggnads, Björn Hammar, Teknikföretagen, Björn Samuelson, Sveriges Byggindustrier Säkra persolyft 1 Prevet är e ideell föreig iom arbetsmiljöområdet med Sveskt Närigsliv, LO och PTK som huvudmä. Vår uppgift är att tillsammas med huvudmäe förmedla kuskap krig arbetsmiljöfrågor och utveckla

Läs mer

(a) om vi kan välja helt fritt? (b) om vi vill ha minst en fisk av varje art? (c) om vi vill ha precis 3 olika arter?

(a) om vi kan välja helt fritt? (b) om vi vill ha minst en fisk av varje art? (c) om vi vill ha precis 3 olika arter? Lösigar Grudläggade Diskret matematik 11054 Tid: 1.00-17.00 Telefo: 036-10160, Examiator: F Abrahamsso 1. I de lokala zoo-affäre fis 15 olika fiskarter med mist 0 fiskar utav varje art). På hur måga sätt

Läs mer

Design mönster. n n n n n n. Command Active object Template method Strategy Facade Mediator

Design mönster. n n n n n n. Command Active object Template method Strategy Facade Mediator Desig möster Desig möster Commad Active object Template method Strategy Facade Mediator Commad Ett av de eklaste desig möstre Me också mycket avädbart Ett grässitt med e metod Comm ad do()

Läs mer

Räkning med potensserier

Räkning med potensserier Räkig med potesserier Serier (termiologi fis i [P,4-4]!) av type P + + + + 4 +... k ( om < ) k + + + + P 4 4 +... k k! ( e för alla ) k och de i [P, sid.9, formler 7-] som ärmast skulle kua beskrivas som

Läs mer

Vår styrka - den kompletta lösningen

Vår styrka - den kompletta lösningen hissar hissar 1 Vår styrka - den kompletta lösningen P DAHL har sedan starten specialiserat sig på hissystem och sedan många år har vi varit Norra Europas största leverantör och tillverkare av hisselektronik.

Läs mer

Statistisk analys. Vilka slutsatser kan dras om populationen med resultatet i stickprovet som grund? Hur säkra uttalande kan göras om resultatet?

Statistisk analys. Vilka slutsatser kan dras om populationen med resultatet i stickprovet som grund? Hur säkra uttalande kan göras om resultatet? Statistisk aalys Vilka slutsatser ka dras om populatioe med resultatet i stickprovet som grud? Hur säkra uttalade ka göras om resultatet? Mats Guarsso Tillämpad matematik III/Statistik - Sida 83 Exempel

Läs mer

När du tänker hiss i dina projekt. Tänk Aritco! Plattformshissar för offentliga miljöer och villahissar för privata hem.

När du tänker hiss i dina projekt. Tänk Aritco! Plattformshissar för offentliga miljöer och villahissar för privata hem. När du tänker hiss i dina projekt. Tänk Aritco! Plattformshissar för offentliga miljöer och villahissar för privata hem. Aritco plattformshissar och villahissar Enklare, fler valmöjligheter och till lägre

Läs mer

bizhub PRO C65hc Färggeniet Tekniska specifikationer Produktionssystem bizhub PRO C65hc Din Konica Minolta-partner:

bizhub PRO C65hc Färggeniet Tekniska specifikationer Produktionssystem bizhub PRO C65hc Din Konica Minolta-partner: Tekiska specifikatioer Skrivarspecifikatioer Systemspecifikatioer Utskriftshastighet 65 sidor/miut (A4) 36 sidor/miut (A3) Uppvärmigstid Midre ä 420 sek. Utskriftsupplösig Max.: 600 x 1 800 dpi Tid till

Läs mer

Borel-Cantellis sats och stora talens lag

Borel-Cantellis sats och stora talens lag Borel-Catellis sats och stora tales lag Guar Eglud Matematisk statistik KTH Vt 2005 Iledig Borel-Catellis sats är e itressat och avädbar sats framför allt för att bevisa stora tales lag i stark form. Vi

Läs mer

Aritco 4000, Aritco 6000

Aritco 4000, Aritco 6000 Aritco 4000, Aritco 6000 TM När var det senast du funderade på att skaffa hiss till villan? Fördelarna med att ha hiss hemma är något de flesta ännu inte har insett. Men intresset från villaägare ökar

Läs mer

2. Konfidensintervall för skillnaden mellan två proportioner.

2. Konfidensintervall för skillnaden mellan två proportioner. Föreläsig 12 LV1, Torsdag 12/10 Upplägg 1. Kofidesitervall för proportioer. 2. Kofidesitervall för skillade mella två proportioer. 3. Grafteori Kofidesitervall för proportioer Atag att vi vill skatta adele

Läs mer

För att minimera de negativa hälsokonsekvenserna av tunnelluft finns i dagsläget tre metoder;

För att minimera de negativa hälsokonsekvenserna av tunnelluft finns i dagsläget tre metoder; MKB till detaljpla Förbifart Stockholm Hälsoeffekter av tuelluft Studier idikerar att oöskade korttidseffekter, blad aat ökat atal iflammatiosmarkörer, börjar uppstå vid e expoerig som motsvaras av tuelluft

Läs mer

Applikationen kan endast användas av enskilda användare med förtroenderapportering.

Applikationen kan endast användas av enskilda användare med förtroenderapportering. Aktiverig mobil app 1 Aktiverig mobil app Aktiverig mobil app aväds för att koppla e eskild avädare till Visma Agdas mobilapplikatio. Applikatioe ka edast avädas av eskilda avädare med förtroederapporterig.

Läs mer

Enkät inför KlimatVardag

Enkät inför KlimatVardag 1 Ekät iför KlimatVardag Frågora hadlar om dia förvätigar på och uppfattigar om projektet, samt om hur det ser ut i ditt/ert hushåll idag. Ekäte är uderlag för att hushållet ska kua sätta rimliga och geomförbara

Läs mer

n Marknadens minsta och mest robusta FRAinstrument n Marknadens högsta prestanda och användande n Uppfyller alla internationella standarder för

n Marknadens minsta och mest robusta FRAinstrument n Marknadens högsta prestanda och användande n Uppfyller alla internationella standarder för FRAX 101 SFRA Aalysator Markades mista och mest robusta FRAistrumet Markades högsta prestada och avädade av stadardiserad sigalkabel-jordaslutig ger högsta möjliga repeterbarhet Uppfyller alla iteratioella

Läs mer

INNEHÅLL SÄKERHETSINSTRUKTIONER CONTENTS. Säkerhetsinstruktioner 3. n n n n n

INNEHÅLL SÄKERHETSINSTRUKTIONER CONTENTS. Säkerhetsinstruktioner 3. n n n n n BRUKSANVISNING INNEHÅLL CONTENTS SÄKERHETSINSTRUKTIONER Säkerhetsistruktioer 3 Frotpaeles kappar 4-5 Fjärrkotroll 6-7 Källmey 8-9 Radioläge 10-11 Uppspelig 12-13 Iställigar 14-25 EQ-mey 26-27 Specifikatioer

Läs mer

ASA 600. Bruksanvisning Svenska 5.956-529 A 10072 (05/00) 1.909-115 1.909-685

ASA 600. Bruksanvisning Svenska 5.956-529 A 10072 (05/00) 1.909-115 1.909-685 Bruksavisig Sveska 1.909-115 1.909-685 5.956-529 A 10072 (05/00) Bruksavisig Lämas ut till avädare Ska läsas före igågsättig och förvaras för seare bruk. För vår miljö, avfallshaterig Förpackig Aläggiges

Läs mer

Lärarhandledning Att bli kvitt virus och snuva - När Lisa blev av med förkylningen

Lärarhandledning Att bli kvitt virus och snuva - När Lisa blev av med förkylningen Lärarhadledig Att bli kvitt virus och suva - När Lisa blev av med förkylige För ytterligare iformatio kotakta projektledare: Charlotte.Kristiasso@phs.ki.se 1 Iledig Atibiotikaresistes är ett växade problem

Läs mer

Villahissar för privata hem

Villahissar för privata hem Villahissar för privata hem Aritco villahissar är ett samspel mellan genomtänkt funktion och smakfull design. Vad är en villahiss? En konventionell hiss har en kabin som rör sig upp och ner. En villahiss

Läs mer

Universitetet: ER-diagram e-namn

Universitetet: ER-diagram e-namn Databaser Desig och programmerig Fortsättig på relatiosmodelle: Normaliserig fuktioella beroede ormalformer iformatiosbevarade relatiosschemauppdelig Varför ormalisera? Metod att skydda oss frå dum desig

Läs mer

Diskmaskiner. Sparsammare: Från 8 liter vatten och. Snabbare: Kortare programtider och ännu mindre el med varmvattenanslutning

Diskmaskiner. Sparsammare: Från 8 liter vatten och. Snabbare: Kortare programtider och ännu mindre el med varmvattenanslutning Diskmaskier Våre 2009 Sparsammare: Frå 8 liter vatte och bara 0,60 kwh elförbrukig per diskomgåg Sabbare: Kortare programtider och äu midre el med varmvatteaslutig Rymligare: 14 stadardkuvert Miele iebär

Läs mer

Vi kan bygga hissar efter din ritning. Också.

Vi kan bygga hissar efter din ritning. Också. Vi kan bygga hissar efter din ritning. Också. S wedish Quality lifts Egentillverkning av måttanpassade plattformshissar sedan 1980. Nytt djupare format skapar transportmöjlighet för dubbelpall Våra driftsäkra

Läs mer

MS-A0409 Grundkurs i diskret matematik Sammanfattning, del I

MS-A0409 Grundkurs i diskret matematik Sammanfattning, del I MS-A0409 Grudkurs i diskret matematik Sammafattig, del I G. Gripeberg Aalto-uiversitetet 2 oktober 2013 G. Gripeberg (Aalto-uiversitetet) MS-A0409 Grudkurs i diskret matematiksammafattig, del 2Ioktober

Läs mer

Samtal med Karl-Erik Nilsson

Samtal med Karl-Erik Nilsson Samtal med Karl-Erik Nilsso,er Ert av Svesk Tidskrifts redaktörer, Rolf. Ertglud, itejuar här Karl-Erik Nilsso, ar kaslichej på TCO och TCO:s represetat ed i litagarfodsutredige. er e t or så å g. ). r

Läs mer

ALLA. hissar för. CIBES PRODUKTGUIDE för plattforms- och korghissar. Tillgänglighet i offentlig och kommersiell miljö

ALLA. hissar för. CIBES PRODUKTGUIDE för plattforms- och korghissar. Tillgänglighet i offentlig och kommersiell miljö hissar för ALLA CIBES PRODUKTGUIDE för plattforms- och korghissar Tillgänglighet i offentlig och kommersiell miljö 1 Cibes Lift har varit i hissbranschen sedan 1947 och är marknadsledande inom skruvdrivna

Läs mer

god stiftelsepraxis www.saatiopalvelu.fi

god stiftelsepraxis www.saatiopalvelu.fi god stiftelsepraxis SÄÄTIÖIDEN JA RAHASTOJEN NEUVOTTELUKUNTA RY DELEGATIONEN FÖR STIFTELSER OCH FONDER RF www.saatiopalvelu.fi 1 Cotets God stiftelsepraxis 1 Iledig 3 2 God stiftelsepraxis 3 Stipedier

Läs mer

A4MILLE KALEA. Plattformshiss för tung last. Lämplig för skrymmande gods. Extra bred dörröppning, upp till 1300 mm. Kort installationstid

A4MILLE KALEA. Plattformshiss för tung last. Lämplig för skrymmande gods. Extra bred dörröppning, upp till 1300 mm. Kort installationstid KALEA A4MILLE Plattformshiss för tung last Lämplig för skrymmande gods Extra bred dörröppning, upp till 1300 mm Kort installationstid Rymmer två personer och sjukhussäng Skruvdriven plattformshiss för

Läs mer

MC 3000 En hiss med kompakta mått för befintliga bostadshus. Den svenska kvalitetslösningen

MC 3000 En hiss med kompakta mått för befintliga bostadshus. Den svenska kvalitetslösningen MC 3000 En hiss med kompakta mått för befintliga bostadshus Den svenska kvalitetslösningen Tryggt och bekvämt för hyresgästerna I många flervåningshus saknar de boende alternativ till trapporna för att

Läs mer

Kollektivt bindande styre på global nivå

Kollektivt bindande styre på global nivå Iteratioell ivå Global, regioal eller mellastatlig? Allt fler viktiga politiska frågor går ite lägre att lösa på atioell ivå. Folk över hela världe berörs exempelvis av växthuseffekte. Vad fis det för

Läs mer

Slutrapport Bättre vård i livets slutskede

Slutrapport Bättre vård i livets slutskede Team : Stadsvikes VC Syfte med deltagadet i Geombrott Att öka tillite och trygghete till de vård som bedrivs i det ega hemmet för de palliativa patiete. Teammedlemmar Eva Lidström eva.lidstrom@ll.se Viktoria

Läs mer

7 Sjunde lektionen. 7.1 Digitala filter

7 Sjunde lektionen. 7.1 Digitala filter 7 Sjude lektioe 7. Digitala filter 7.. Flera svar Ett lijärt tidsivariat system ka karakteriseras med ett flertal svar, t.ex. impuls-, steg- och amplitudsvare. LTI-system ka ju äve i de flesta fall beskrivas

Läs mer

Bilaga 1 Formelsamling

Bilaga 1 Formelsamling 1 2 Bilaga 1 Formelsamlig Grudbegre, resultatlaerig och roduktkalkylerig Resultat Itäkt - Kostad Lösamhet Resultat Resursisats TTB Täckigsgrad (TG) Totala itäkter TB Säritäkt Divisioskalkyl är de eklaste

Läs mer

Fråga: Erbjuder ni någon utbildning för förskrivare och apotekspersonal för att kunna använda webbapplikationerna på ett effektivt sätt?

Fråga: Erbjuder ni någon utbildning för förskrivare och apotekspersonal för att kunna använda webbapplikationerna på ett effektivt sätt? FAQ för det ya licessystemet KLAS Fråga: Hur skickar jag som förskrivare i mi licesmotiverig i KLAS? Svar: Läk fis på lv.se/lices uder Skapa licesmotiverig. Fråga: Varför ska jag som förskrivare skicka

Läs mer

Föreskrift. om publicering av nyckeltal för elnätsverksamheten. Utfärdad i Helsingfors den 2. december 2005

Föreskrift. om publicering av nyckeltal för elnätsverksamheten. Utfärdad i Helsingfors den 2. december 2005 Dr 1345/01/2005 Föreskrift om publicerig av yckeltal för elätsverksamhete Utfärdad i Helsigfors de 2. december 2005 Eergimarkadsverket har med stöd av 3 kap. 12 3 mom. i elmarkadslage (386/1995) av de

Läs mer

Grammatik för språkteknologer

Grammatik för språkteknologer Grammatik för språktekologer Språktekologi och grammatiska begrepp http://stp.ligfil.uu.se/~matsd/uv/uv11/gfst/ Mats Dahllöf Istitutioe för ligvistik och filologi November 2011 Dea serie Frasstrukturaalys

Läs mer

Stadsbyggande och farligt gods

Stadsbyggande och farligt gods Stadsbyggade och farligt gods Dialog-pm 2004:2 Aktualiserig av Översiktspla 2000 Malmö Stadsbyggadskotor mars 2004 Dialog-pm 2004:2 Stadsbyggade och farligt gods Sammafattig Dialog-pm 2004:2 Stadsbyggade

Läs mer

Kuggremmar SECA SECAflex

Kuggremmar SECA SECAflex Kuggremmar SECA SECAflex Kuggremmar för hög effektöverförig och sykro drift. Tematic Idustrial Parts AB Kuggremmar med itegrerade korder, som ite töjer sig och garaterar miimalt glapp. SECA och SECAFLEX

Läs mer

Geometriska summor. Aritmetiska summor. Aritmetiska talföljder kallar vi talföljder som. Geometriska talföljder kallar vi talföljder som

Geometriska summor. Aritmetiska summor. Aritmetiska talföljder kallar vi talföljder som. Geometriska talföljder kallar vi talföljder som Aritmetiska summor Aritmetiska talföljder kallar vi talföljder som, 4, 6, 8, 10, 1, 14, 000, 1996, 199, 1988, 0.1, 0., 0.3, 0.4, för vilka differese mella på varadra följade tal kostat. Aritmetiska summor

Läs mer

När du tänker hiss i dina projekt. Tänk Aritco! Plattformshissar för offentliga miljöer och villahissar för privata hem.

När du tänker hiss i dina projekt. Tänk Aritco! Plattformshissar för offentliga miljöer och villahissar för privata hem. När du tänker hiss i dina projekt. Tänk Aritco! Plattformshissar för offentliga miljöer och villahissar för privata hem. Aritco Plattformshissar och Villahissar. Enklare, fler valmöjligheter och till lägre

Läs mer

Många tror att det räcker

Många tror att det räcker Bästa skyddet Måga vet ite hur familje drabbas ekoomiskt om ågo dör eller blir allvarligt sjuk. Här berättar Privata Affärer vilket skydd du har och hur du ka förbättra det. Av Aika Rosell och Igrid Kidahl

Läs mer

Underlätta tillvaron på alla nivåer

Underlätta tillvaron på alla nivåer NEXT LEVEL Underlätta tillvaron på alla nivåer 2 Eleganta hisslösningar Kalea Lifts är en ledande leverantör och produkt utvecklare av hissar för människor med nedsatt rörlighet. I produkt utbudet ingår

Läs mer

Utlandskyrkans krisberedskap

Utlandskyrkans krisberedskap Utladskyrkas krisberedskap hadbok för beredskapsplaerig Kyrkokasliet Uppsala Sveska kyrkas kriscetrum 2 Kotaktiformatio veska kyrka i utladet S Kyrkokasliet 751 70 Uppsala Tel. 018-16 95 00 www.sveskakyrka.se

Läs mer

Tentamen i EG2050/2C1118 Systemplanering, 14 mars 2009, 8:00 13:00, Q21, Q22

Tentamen i EG2050/2C1118 Systemplanering, 14 mars 2009, 8:00 13:00, Q21, Q22 Tetame i EG2050/2C1118 Systemplaerig, 14 mars 2009, 8:00 13:00, Q21, Q22 Tillåta hjälpmedel Vid dea tetame får följade hjälpmedel avädas: Miiräkare uta iformatio med akytig till kurse. E hadskrive, ekelsidig

Läs mer

Konsoliderad version av. Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll föreskrifter (STAFS 1993:18) om EEG-märkning av färdigförpackade varor

Konsoliderad version av. Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll föreskrifter (STAFS 1993:18) om EEG-märkning av färdigförpackade varor Kosoliderad versio av Styrelses för ackrediterig och tekisk kotroll föreskrifter (STAFS 1993:18) om EEG-märkig av färdigförpackade varor Rubrike har dea lydelse geom (STAFS 2008:11) Ädrig iförd: t.o.m.

Läs mer

Genomsnittligt sökdjup i binära sökträd

Genomsnittligt sökdjup i binära sökträd Iformatiostekologi Tom Smedsaas 10 augusti 016 Geomsittligt sökdjup i biära sökträd Detta papper visar att biära sökträd som byggs upp av slumpmässiga data är bra. Beteckigar och defiitioer Defiitio De

Läs mer

Efter tentamen För kurser med fler än 60 examinerande meddelas resultatet SENAST 20 arbetsdagar efter examinationen annars 15 arbetsdagar.

Efter tentamen För kurser med fler än 60 examinerande meddelas resultatet SENAST 20 arbetsdagar efter examinationen annars 15 arbetsdagar. Luleå tekiska uiversitet TENTAMEN Kurskod: R0009N Kursam: Modeller för iter styrig Tetamesdatum: 2015-03-16 Skrivtid: 4 timmar Tillåta hjälpmedel: Räkare. Rätetabeller bifogas lägst bak i dea teta. Jourhavade

Läs mer

MC 2000. Plattformshiss typ A. En tillförlitlig och trygg hiss för personer med nedsatt rörelseförmåga. Den svenska kvalitetslösningen

MC 2000. Plattformshiss typ A. En tillförlitlig och trygg hiss för personer med nedsatt rörelseförmåga. Den svenska kvalitetslösningen MC 2000 Plattformshiss typ A. En tillförlitlig och trygg hiss för personer med nedsatt rörelseförmåga Den svenska kvalitetslösningen Stort utbud av tillval Ingen Motala MC2000 är den andra lik eftersom

Läs mer

Diskmaskiner Generation G 5000

Diskmaskiner Generation G 5000 Diskmaskier Geeratio G 5000 Höste 2010 Sparsammare: Frå edast 7 liter vatte och 0,83 kwh eergiförbrukig per diskomgåg Sabbare: Kortare programtider och äu midre el med varmvatteaslutig Rymligare: Med 14

Läs mer

Familje- juridik Här är dina rättigheter. Bostad& fastighet. Sambo eller gift? Sambo eller gift? Privata Affärers serie om. Del 3

Familje- juridik Här är dina rättigheter. Bostad& fastighet. Sambo eller gift? Sambo eller gift? Privata Affärers serie om. Del 3 Äkteskap& samboförhållade Huvudregel eligt sambolage är att bostad och bohag, som skaffats för Är i ekoomiskt jämställda, det vill säga har ugefär lika stora skulder eller tillgågar, har det kaske ite

Läs mer

Produktguide. Svensk version

Produktguide. Svensk version Svesk versio er rg ä f te t o a b ste y u er ostk l l å r eh fö I & Färgkarta I mer ä 100 år har vi utvecklat färger som skyddar, uderhåller och försköar alla typer av båtar. Det spelar ige roll var du

Läs mer

KMR. mjölkersättning för kattungar BRUKSANVISNING. www.kruuse.com

KMR. mjölkersättning för kattungar BRUKSANVISNING. www.kruuse.com KMR mjölkersättig för kattugar BRUKSANVISNING De bästa starte för e yfödd kattuge är självklart att dia mammas mjölk. För e yfödd kattuge är det framför allt viktigt att få i sig mammas mjölk de två första

Läs mer

ute Jotun Mur FÄRGKARTA INSPIRATION VÄGLEDNING Fasadefarge: 4456 Idyll Jotun Mur Silikonemulsion Färg Professionellt resultat helt enkelt

ute Jotun Mur FÄRGKARTA INSPIRATION VÄGLEDNING Fasadefarge: 4456 Idyll Jotun Mur Silikonemulsion Färg Professionellt resultat helt enkelt ute Jotu Mur FÄRGKARTA INSPIRATION VÄGLEDNING Fasadefarge: Jotu Mur Silikoemulsio Färg Professioellt resultat helt ekelt Vikte av ett diffusiosöppet färgsystem Jotu Mur Silikoemulsio Jotu är e ledade leveratör

Läs mer

tullinge FLEMINGSBERG TULLINGE Kommunens avsikter för Tullinge som helhet

tullinge FLEMINGSBERG TULLINGE Kommunens avsikter för Tullinge som helhet tullige VILLASTAD r be e tri Tulligesjö e äg v gs FLEMINGSBERG Ka TRÄDGÅRDSSTAD Nib ble väg e PARKHEM 10 BERG Tullige är e attraktiv plats i Stockholmsregioe att bo och bygga på. Tullige är också de del

Läs mer

När du tänker hiss i dina projekt. Tänk Aritco! Plattformshissar för offentlig miljö och villahissar för privata hem.

När du tänker hiss i dina projekt. Tänk Aritco! Plattformshissar för offentlig miljö och villahissar för privata hem. När du tänker hiss i dina projekt. Tänk Aritco! Plattformshissar för offentlig miljö och villahissar för privata hem. Aritco plattformshissar enklare, mer valmöjligheter och till lägre kostnad. Aritco

Läs mer

Känslan är viktig i alla sammanhang. Vi har låtit en designer formge vår hisspanel. Den har enkel manövrering och ett signalsystem med möjligheter

Känslan är viktig i alla sammanhang. Vi har låtit en designer formge vår hisspanel. Den har enkel manövrering och ett signalsystem med möjligheter A-HISSAR 400-2000 Känslan är viktig i alla sammanhang. Vi har låtit en designer formge vår hisspanel. Den har enkel manövrering och ett signalsystem med möjligheter att kalla till valt plan. Knapparna

Läs mer

Universitetet: ER-diagram e-namn

Universitetet: ER-diagram e-namn Databaser Desig och programmerig Fortsättig på relatiosmodelle: Normaliserig fuktioella beroede ormalformer iformatiosbevarade relatiosschemauppdelig Varför ormalisera? Metod att skydda oss frå dum desig

Läs mer

Kompletteringsskrivning i EG2050 Systemplanering, 17 september 2009, 9:00-11:00, stora konferensrummet

Kompletteringsskrivning i EG2050 Systemplanering, 17 september 2009, 9:00-11:00, stora konferensrummet Kompletterigsskrivig i EG2050 Systemplaerig, 17 september 2009, 9:00-11:00, stora koferesrummet Istruktioer Edast de uppgifter som är markerade på det bifogade svarsbladet behöver lösas (på de övriga uppgiftera

Läs mer

Arbeta med människor. Vård och omsorg Barn och fritid Hälsa och friskvård. och hä. Gymnasial vuxenutbildning - Komvux - Stockholm

Arbeta med människor. Vård och omsorg Barn och fritid Hälsa och friskvård. och hä. Gymnasial vuxenutbildning - Komvux - Stockholm 2016 Arbeta med mäiskor Gymasial vuxeutbildig - Komvux - Stockholm ötare k s ar Utbildig och kurser iom: Vård och omsorg ar och fritid Hälsa och friskvård Uder terska ö k s Friskv lsa och hä d r å... Möjlighet

Läs mer

INNEHÅLL SÄKERHETSINSTRUKTIONER CONTENTS. Säkerhetsinstruktioner 3. n n n n n

INNEHÅLL SÄKERHETSINSTRUKTIONER CONTENTS. Säkerhetsinstruktioner 3. n n n n n BRUKSANVISNING INNEHÅLL CONTENTS SÄKERHETSINSTRUKTIONER Säkerhetsistruktioer 3 Frotpaeles kappar 4 Fjärrkotroll 6-7 Källmey 8-9 Radioläge 10-11 Uppspelig 12-13 Bluetooth-läge 14-17 Iställigar 18-29 EQ-mey

Läs mer

325:- 329:- 109:- Beetle t-shirt. Motorsport byxdress. Beetle Rally Brädspel. Kaffemugg

325:- 329:- 109:- Beetle t-shirt. Motorsport byxdress. Beetle Rally Brädspel. Kaffemugg Volkswage Lifestyle Beetle t-shirt Vit t-shirt med retro Beetle tryck i blått och grått. Tillverkad i mjuk bomull. Art. VWL1420 325:- Motorsport byxdress För dom mista motorsportförara, e allt-i-ett byxdress

Läs mer