Vägen till energiklassad personal. Kurskatalog Fastighetsautomation.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vägen till energiklassad personal. Kurskatalog Fastighetsautomation. www.siemens.se/utbildning"

Transkript

1 Väge till eergiklassad persoal Kurskatalog Fastighetsautomatio

2 Vi ka ge er vad som krävs Fastighetsägare påverkas av EU s direktiv om byggaders eergiprestada. Ett område behadlar eergicertifierig. I Sverige gäller dessutom byggregler som har prestadakrav apassade efter EU-direktiv. För att klara krave krävs ett byggadsautomatiossystem som miimerar eergiavädige geom att vid varje tillfälle apassa värme, kyla, vetilatio, varmvatte, belysig med mera efter behov. Yrkesrollera iom fastighetsdrift har också förädrats. Det krävs persoal med egagemag och hög kuskapsivå samt e vilja att städigt optimera fastighetsdrifte. Utbildad och egagerad persoal år målet. Följ vår väg till eergiklassad persoal. A B C D 2

3 Väge till eergiklassad persoal Kompetesivåer för att klara krave Exempel på yrkesroller iom fastighetsdrift; Verksamhetsskötare T.ex. Bovärdar, husvärdar, vaktmästare Första kotaktpersoe för brukara Kotaktperso för etrepreörer Medverkar till att skapa e bra boedemiljö Utför kotroll, mätig och uppföljig Ka igå i jourverksamhete Fastighetsskötare Utför förebyggade uderhåll Avhjälper akuta fel Apassar komfortsysteme efter behovet Ka igå i jourverksamhete Drifttekiker Utför förebyggade uderhåll Avhjälper akuta fel Apassar komfortsysteme efter behovet Övervakar de dagliga drifte Uderhåller och optimerar byggadsautomatiossystemet Följer upp eergiavädige Ka igå i jourverksamhete Driftasvarig tekiker Utöver de asvarsområde som e drifttekiker har, tillkommer det att asvara för att de VVS-tekiska istallatioera sköts på bästa möjliga sätt och till bästa driftsekoomi. Följa upp eergiavädige Medverka i budgetarbetet Föreslå ombyggader för driftoptimerig Plaera förebyggade uderhåll Sabbguide till rätt kompetesivå Verksamhetsskötare Fastighetsskötare Drifttekiker Driftasvarig tekiker Ekla byggader med värmesystem och fråluftsvetilatio uta cetral övervakig, exempelvis bostäder. D C C A Midre byggader med värme- vetilatiossystem uta cetral övervakig, exempelvis förskolor, midre kotor. D C C A Större byggader med värme-/vetilatiossystem och cetral övervakig, såsom vårdcetraler, kotorshus. D C B A Byggadskomplex med totalitegrerade lösigar, ex. sjukhus, galleriaaläggigar, större kotorsfastigheter. D B A A 3

4 A Sabbguide till rätt kompetesivå B Ekla byggader med värmesystem och fråluftsvetilatio uta cetral övervakig, exempelvis bostäder. Midre byggader med värme- vetilatiossystem uta cetral övervakig, exempelvis daghem, midre kotor. C Större byggader med värme-/vetilatiossystem och cetral övervakig, exempelvis vårdcetraler, kotorshus. Byggadadskomplex med totalitegrerade lösigar, exempelvis sjukhus, galleriaaläggigar, större kotorsfastigheter. D A B Sabbguide till rätt kompetesivå C Ekla byggader med värmesystem och fråluftsvetilatio uta cetral övervakig, exempelvis bostäder. Midre byggader med värme- vetilatiossystem uta cetral övervakig, exempelvis daghem, midre kotor. D Större byggader med värme-/vetilatiossystem och cetral övervakig, exempelvis vårdcetraler, kotorshus. Byggadadskomplex med totalitegrerade lösigar, exempelvis sjukhus, galleriaaläggigar, större kotorsfastigheter. Verksamhetsskötare Fastighetsskötare Drifttekiker Driftasvarig tekiker D C C A D C C A D C B A D B A A Verksamhetsskötare Fastighetsskötare Drifttekiker Driftasvarig tekiker D C C A D C C A D C B A D B A A Kompetesivå A Kua asvara för att de VVS-tekiska istallatioera sköts på bästa möjliga sätt till bästa driftsekoomi Kua apassa sitt byggadsautomatiossystem för orgaisatioes optimala behov Kua eergioptimera fastighetsdrifte Styr och reglertekiska utbildigar som igår Tillämpad reglertekik (TÄK00) Tillämpad optimerig av reglersystem (TÄPK02) Styrvetiler och rörsystem (TÄPK03) Tillämpad eergioptimerig (TÄK06) Desigo Isight Praktiska tillämpigar för optimal drift (TDK21) Desigo Isight Fortsättigskurs (TDK22) Diplomerig (TÄK07) Kompetesivå B Kua asvara för att de VVS-tekiska istallatioera sköts på bästa möjliga sätt till bästa driftsekoomi Kua eergioptimera fastighetsdrifte Styr och reglertekiska utbildigar som igår Tillämpad reglertekik (TÄK00) Tillämpad optimerig av reglersystem (TÄPK02) Styrvetiler och rörsystem (TÄPK03) Tillämpad eergioptimerig (TÄK06) Desigo Isight Praktiska tillämpigar för optimal drift (TDK21) Diplomerig (TÄK07) 4

5 B C Sabbguide till rätt kompetesivå D Ekla byggader med värmesystem och fråluftsvetilatio uta cetral övervakig, exempelvis bostäder. Midre byggader med värme- vetilatiossystem uta cetral övervakig, exempelvis daghem, midre kotor. Större byggader med värme-/vetilatiossystem och cetral övervakig, exempelvis vårdcetraler, kotorshus. Verksamhetsskötare Fastighetsskötare Drifttekiker Driftasvarig tekiker D C C A D C C A D C B A Kompetesivå C Kua asvara för att de VVS-tekiska istallatioera sköts på bästa möjliga sätt till bästa driftsekoomi Styr- och reglertekiska utbildigar som igår Byggadadskomplex med totalitegrerade lösigar, exempelvis sjukhus, galleriaaläggigar, större kotorsfastigheter. A B C D D B A A Tillämpad reglertekik (TÄK00) Tillämpad eergioptimerig (TÄK06) Kompetesivå D Sabbguide till rätt kompetesivå Ekla byggader med värmesystem och fråluftsvetilatio uta cetral övervakig, exempelvis bostäder. Midre byggader med värme- vetilatiossystem uta cetral övervakig, exempelvis daghem, midre kotor. Större byggader med värme-/vetilatiossystem och cetral övervakig, exempelvis vårdcetraler, kotorshus. Byggadadskomplex med totalitegrerade lösigar, exempelvis sjukhus, galleriaaläggigar, större kotorsfastigheter. Verksamhetsskötare Fastighetsskötare Drifttekiker Driftasvarig tekiker D C C A D C C A D C B A D B A A Kua föra e dialog med hyresgästera om komfortfrågor Vara e läk mella hyresgäster och driftorgaisatio Verka för e tidig upptäckt av fastighetstekiska fel och oödig eergiavädig Utbildig som igår Byggadsautomatio för bovärdar (TÄK04) 5

6 Byggadsautomatio Diplomerad drifttekiker (TÄK07) Det här kurspaketet väder sig till dig som ska asvara för att de VVS-tekiska istallatioera sköts på bästa möjliga sätt och till bästa driftsekoomi. Utbildige ger dig kuskaper för att apassa och optimera byggadsautomatiossysteme efter orgaisatioes behov. Efter de lärarledda kursera aväder du kuskapera i ett diplomerigsarbete. Arbetet består i att ivetera, bedöma och föreslå förbättrigar i e utvald fastighet, och ka bli e mall för framtida arbete med driftoptimerig. Iehåll Atal dagar Bokig/pris Mer iformatio Deltagara ska efter geomgåge kurs kua komfort- och eergioptimera fastighetsdrifte. Tillämpad reglertekik (TÄK00) Tillämpad optimerig av reglersystem (TÄPK02) Styrvetiler och rörsystem (TÄPK03) Tillämpad eergioptimerig (TÄK06) Slutprov och diplomerig diplomerigsarbete Se respektive kurs. Diplomerigsarbetet plaeras idividuellt i samråd med kursasvarig. Aeli Ullberg, tf E-post: Kursasvarig Has Ludi, tf OBS! Du som reda geomfört ågo eller ågra av delkursera och vill bli diplomerad Kotakta oss! 6

7 Byggadsautomatio Tillämpad reglertekik (TÄK00) I de här fabrikatsoberoede grudkurse behadlar vi frågor som berör fuktioer för värme och vetilatio samt hur vi mäiskor upplever komfort och iomhusklimat. Vi tittar äve på hur P- och PI-regulatorer fugerar och hur de ska apassas mot systeme. De valigaste begreppe iom styr- och reglertekik reder vi också ut. Saker som också behadlas i kurse Dokumetatio som igår i kurse Mäiskas eergibalas är vår uppfattig om iomhusklimatet edast beroede av lufttemperature eller påverkas vi av adra faktorer? Begrepp och uttryck vad är det för skillad på styrig och reglerig? Systemsamverka hur påverkar e feliställd styrkurva hela huset? Luftförigspriciper och varför måste det vara ombladade luftförig på vetilatiosaggregat uta mekaisk kyla? Styrkurvor fis det e optimal styrkurva som passar överallt? Termostatvetile ska ite reglera rumstemperature, vad ska de då göra? Det fis iga bra eller dåliga regulatorer, vad är det som bestämmer reglerresultatet? Symboler och språkbruk samt SI-eheter Styr- och reglerfuktioer för värmesystem Värmetekik och värmebalas Reglertekik Allmäa gruder Styr- och reglerfuktioer för luftkoditioerigssystem Arbetsuppgifter och laboratioer Atal dagar 3 Kursort Bokig/pris Mer iformatio Kurse geomförs hos SITRAIN Utbildigsceter i Huddige och på flera av våra Siemeskotor rut om i ladet. Vi ka äve geomföra kurser i lämpliga lokaler på plats hos er. På fis aktuell iformatio. Aeli Ullberg, tf E-post: Kursasvarig Tomas Casteberg, tf Att gå vidare! Kurse utgör bas för deltagare till alla våra övriga utbildigar. Deltagare som öskar fördjupa sia kuskaper i ämet reglertekik rekommederas kurs Tillämpad optimerig av reglersystem (TÄPK02). Deltagare som öskar kuskaper om dimesioerig av styrvetiler, rörsystems egeskaper och ijusterig av shutgrupper rekommederas kurs Styrvetiler och rörsystem (TÄPK03). Deltagare som öskar kuskaper för att kua eergioptimera fastighetsdrifte rekommederas kurs Tillämpad eergioptimerig (TÄK06). Deltagare som öskar kuskaper om våra datoriserade system, se avsitt Desigo. 7

8 Byggadsautomatio Tillämpad optimerig av reglersystem (TÄPK02) I kurse arbetar vi med fabrikatsoberoede reglersimulatorer. Vi fördjupar oss i reglersystemes dyamik. Vad är det som krävs för e stabil och oggra reglerig? Vad styr valet av reglerpricip? Hur ställer ma i P-, PI- och PID-regulatorer för att optimera reglersystem? Deltagare Förkuskaper Iehåll Kurse väder sig till dig som vill kua ijustera reglersystem. Deltagara ska ha kuskaper motsvarade grudkurs Tillämpad reglertekik (TÄK00). Deltagara ska efter geomgåge kurs kua bedöma objektets reglerbarhet välja lämplig regulatortyp (P, PI, PID) utföra ijusterigar av reglersystem Objekt hur objekt påverkar reglerstabilitet och oggrahet Reglerutrustig P-, PI- och PID-regulators egeskaper Reglersystem laboratioer i reglersimulator Atal dagar 3 Kursort Bokig/pris Mer iformatio Kurse geomförs hos SITRAIN Utbildigsceter i Huddige och på flera av våra Siemeskotor rut om i ladet. Vi ka äve geomföra kurser i lämpliga lokaler på plats hos er. På fis aktuell iformatio. Aeli Ullberg, tf E-post: Kursasvarig Tomas Casteberg, tf Att gå vidare! Deltagare som öskar kuskaper om dimesioerig av styrvetiler, rörsystems egeskaper och ijusterig av shutgrupper rekommederas kurs Styrvetiler och rörsystem (TÄPK03). Deltagare som öskar kuskaper för att kua eergioptimera fastighetsdrifte rekommederas kurs Tillämpad eergioptimerig (TÄK06). Deltagare som öskar kuskaper om våra datoriserade system, se avsitt Desigo. 8

9 Byggadsautomatio Styrvetiler och rörsystem (TÄPK03) Det hydrauliska ätet är hjärtat och pulsåder i e fastighet. Ia ågo aa optimerig geomförs måste det hydrauliska ätet vara i trim. I de här kurse får du lära dig hur ma väljer och dimesioerar pumpar, styrvetiler och ijusterigsvetiler. Vi arbetar äve med ijusterig av flöde i ett vattelabb med hjälp av istrumet (CBI, CBI II och Scope). Deltagare Förkuskaper Kurse väder sig till dig som öskar kuskaper om styrvetiler och rörsystems iverka på fuktioalitet och eergiavädig. Deltagara ska ha kuskaper motsvarade grudkurs Tillämpad reglertekik (TÄK00). Deltagara ska efter geomgåge kurs ha förståelse för styrvetiles iverka på reglerresultatet kuskaper att söka dimesioerigsuderlag för styrvetiler käedom om kostatflödes- och variabelflödessystems egeskaper förståelse för de valigaste shutgruppskoppligaras fuktio käedom om metodike för ijusterig av shutgrupper Atal dagar 3 Kursort Bokig/pris Mer iformatio Kurse geomförs hos SITRAIN Utbildigsceter i Huddige. På fis aktuell iformatio. Aeli Ullberg, tf E-post: Kursasvarig Has Ludi, tf Att gå vidare! Deltagare som öskar fördjupa sia kuskaper i ämet reglertekik rekommederas kurs Tillämpad optimerig av reglersystem (TÄPK02). Deltagare som öskar kuskaper för att kua eergioptimera fastighetsdrifte rekommederas kurs Tillämpad eergioptimerig (TÄK06). Deltagare som öskar kuskaper om våra datoriserade system, se avsitt Desigo. 9

10 Byggadsautomatio Tillämpad eergioptimerig (TÄK06) Med de städigt ökade krave på miskad eergiavädig och miskad miljöpåverka krävs ett kotiuerligt arbete med optimerig och apassig av byggadsautomatiossysteme. I kurse får du kuskaper om hur ma styr och reglerar på ett eergieffektivt sätt uta att det påverkar upplevd komfort. Vi behadlar också hur ma kritiskt graskar istallatioer och dokumetatio. Vi reder ut begreppe krig eergistatistik och eergiuppföljig. Kursdokumetatioe iehåller ett atal exempel på bra systemlösigar. Deltagara upprättar äve e hadligspla för sitt fortsatta optimerigsarbete. Förkuskaper Deltagara ska ha kuskaper motsvarade grudkurs Tillämpad reglertekik (TÄK00). Deltagara ska efter geomgåge kurs kua miska eergiavädige och samtidigt ha öjda hyresgäster käa till hur optimal drift av byggades system ökar komforte och säker driftkostadera veta hur ma ka aväda ett övervakigssystem för att aalysera VVS-systemets fuktioalitet Iehåll Systemkuskap Upplevd komfort Samverka mella olika system Valiga fel Driftoptimerig Eergifördelig i fastigheter Apassa behov efter verksamhet OVK-protokoll Driftuppföljig Ett övervakigssystems möjligheter Eergibovar i fastigheter och system Eergiuppföljig Statistikprogram Graddagskorrigerig Jämföra driftkostader med yckeltal Atal dagar 3 Kursort Bokig/pris Mer iformatio Kurse geomförs hos SITRAIN Utbildigsceter i Huddige och på flera av våra Siemeskotor rut om i ladet. Vi ka äve geomföra kurser i lämpliga lokaler på plats hos er. På fis aktuell iformatio. Aeli Ullberg, tf E-post: Kursasvarig Has Ludi, tf Att gå vidare! Deltagare som öskar fördjupa sia kuskaper i ämet reglertekik rekommederas kurs Tillämpad optimerig av reglersystem (TÄPK02). Deltagare som öskar kuskaper om dimesioerig av styrvetiler, rörsystems egeskaper och ijusterig av shutgrupper rekommederas kurs Styrvetiler och rörsystem (TÄPK03). Deltagare som öskar kuskaper om våra datoriserade system, se avsitt Desigo. 10

11 Byggadsautomatio Byggadsautomatio för bovärdar (TÄK04) I de här fabrikatsoberoede kurse för bovärdar/husvärdar ges förståelse för vad som skapar ett komfortabelt iomhusklimat för hyresgäster, hur ma ka öka komforte med bibehålle eller miskad eergiavädig. Kurse skapar äve förutsättigar för att kua föra e dialog med hyresgäster om komfortfrågor samt att kua vara e läk mella hyresgäster och driftorgaisatio. Äme som berörs är Dokumetatio som igår i kurse Huset som klimatskal, husets dyamik och eergibalas Vad som påverkar mäiskors uppfattig om termisk komfort Värmelära, strålig, ledig och kovektio Värmesystemets fuktioer, dimesioerade utetemperatur, iställig av styrkurva och termostatvetiles uppgift Vetilatiospricipera självdrag, fråluft och FTX, olika värmeåterviigar, luftförigspriciper Obalas i vetilatio på grud av brukares påverka Kosekvese av felaktigt iställda och motverkade system Boke Byggadsautomatioes gruder Atal dagar 2 Kursort Bokig/pris Mer iformatio Kurse geomförs hos SITRAIN Utbildigsceter i Huddige och på flera av våra Siemeskotor rut om i ladet. Vi ka äve geomföra kurser i lämpliga lokaler på plats hos er. På fis aktuell iformatio. Aeli Ullberg, tf E-post: Kursasvarig Tomas Casteberg, tf Att gå vidare! Deltagare som öskar grudläggade kuskaper i styr- och reglertekik rekommederas kurse Tillämpad reglertekik (TÄK00). Deltagare som öskar fördjupa sia kuskaper i ämet reglertekik rekommederas kurs Tillämpad optimerig av reglersystem (TÄPK02). Deltagare som öskar kuskaper om dimesioerig av styrvetiler, rörsystems egeskaper och ijusterig av shutgrupper rekommederas kurs Styrvetiler och rörsystem (TÄPK03). Deltagare som öskar kuskaper för att kua eergioptimera fastighetsdrifte rekommederas kurs Tillämpad eergioptimerig (TÄK06). Deltagare som öskar kuskaper om våra datoriserade system, se avsitt Desigo. 11

12 Desigo Desigo Isight Praktiska tillämpigar för optimal drift (TDK21) Med de här kurse får du de kuskaper som behövs för de dagliga driftkotrolle och larmhaterige i Desigo Isight. Du ges också möjlighet att behärska Desigo Isight som ett effektivt verktyg för att ha god kotroll på byggades driftstatus och automatiossystemes fuktioalitet. Kurse bygger på att deltagara arbetar med övigar i ett verkligt Desigo-system mot e simulerad aläggig. Övigara geomförs i ege takt beroede på förkuskaper. Deltagare Förkuskaper Iehåll Kurse väder sig till dig som haterar aläggig med Desigo fastighetsautomatio. Deltagara ska ha kuskaper motsvarade grudkurs Tillämpad reglertekik (TÄK00). Deltagara ska kua bidra till miskade driftkostader geom att ha käedom om system Desigo och dess fuktioalitet kua behärska de dagliga haterige av Desigo Isight kua hatera Desigo PX automatiosstatio med hjälp av betjäigsehet PXM20 Bildiehåll och bildhaterig i Desigo Isight Kotroll och ädrig av drifttider, drifttillståd, börvärde och viktiga parametrar Larmhaterig Tred och historik Loggbok Betjäigsehet PXM20 Atal dagar 3 Kursort Bokig/pris Mer iformatio Kurse geomförs hos SITRAIN Utbildigsceter i Huddige och på flera av våra Siemeskotor rut om i ladet. Vi ka äve geomföra kurser i lämpliga lokaler på plats hos er. På fis aktuell iformatio. Aeli Ullberg, tf E-post: Kursasvarig Håka Daielsso, tf Att gå vidare! Deltagare som öskar fördjupa sia kuskaper i haterig av Desigo Isight rekommederas kurs Desigo Isight Fortsättigskurs (TDK22). Deltagare som öskar kuskaper om styr- och reglertekik och eergioptimerig, se avsitt Byggadsautomatio. 12

13 Desigo Desigo Isight Fortsättigskurs (TDK22) Har Du ågo gåg haft behov av att ädra eller komplettera flödesbilder kyta (digitalt) driftkort/fuktiosbeskrivig till flödesbild ädra/skapa larmstyrigar frå: a) olika delar av aläggige b) olika asvarsområde c) olika larmprioriteter lägga till ya avädare i Desigo Isight, eller ädra avädarrättigheter på befitliga avädare sabbt få rapporter om driftstatus i olika aläggigsdelar Detta är bara ågra av de fuktioer som du får lära dig på de här fortsättigskurse. Förkuskaper Iehåll Deltagara ska ha kuskaper motsvarade grudkurs Desigo Isight (TDK21). Ädra och rita bilder Kyta fuktiostexter till bilder Skapa larmgrupper Apassa avädarrättigheter Apassa systemfuktioer Skapa rapporter och reaktioer Atal dagar 3 Kursort Bokig/pris Mer iformatio Kurse geomförs hos SITRAIN Utbildigsceter i Huddige och på flera av våra Siemeskotor rut om i ladet. Vi ka äve geomföra kurser i lämpliga lokaler på plats hos er. På fis aktuell iformatio. Aeli Ullberg, tf E-post: Kursasvarig Håka Daielsso, tf Att gå vidare! Deltagare som öskar kuskaper om styr- och reglertekik och eergioptimerig, se avsitt Byggadsautomatio. 13

14 Desigo Desigo Isight Praktiska tillämpigar för optimal drift (TDK21a). Geomförs hos kude Med de här kurse får du de kuskaper som behövs för de dagliga driftkotrolle och larmhaterige i Desigo Isight. Du ges också möjlighet att behärska Desigo Isight som ett effektivt verktyg för att ha god kotroll på byggades driftstatus och automatiossystemes fuktioalitet. Utbildige sker på utrustig som kursledare tar med sig. I kurse görs jämförelser och refereser till kudes istallerade aläggig. Deltagare Förkuskaper Iehåll Kurse väder sig till dig som haterar aläggig med Desigo fastighetsautomatio. Deltagara ska ha kuskaper motsvarade grudkurs Tillämpad reglertekik (TÄK00). Deltagara ska kua bidra till miskade driftkostader geom att ha käedom om system Desigo och dess fuktioalitet kua behärska de dagliga haterige av Desigo Isight kua hatera Desigo PX automatiosstatio med hjälp av betjäigsehet PXM20 Bildiehåll och bildhaterig i Desigo Isight bildsystem Kotroll och ädrig av drifttider, drifttillståd, börvärde och viktiga parametrar Larmhaterig Tred och historik Loggbok Hadkörig i apparatskåp i kudes istallerade aläggig Atal dagar 2 Kursort Kurstillfälle/pris Mer iformatio Kurse geomförs i lämpliga lokaler på plats hos er. Kotakta utbildigsceter. Aeli Ullberg, tf E-post: Kursasvarig Håka Daielsso, tf Att gå vidare! Deltagare som öskar kuskaper om styr- och reglertekik och eergioptimerig, se avsitt Byggadsautomatio. 14

15 Desigo Desigo Web Praktiska tillämpigar för optimal drift (TDK03) Med de här kurse får du de kuskaper som behövs för de dagliga driftkotrolle och larmhaterige i Desigo Web. Du ges också möjlighet att behärska Desigo Web som ett effektivt verktyg för att ha god kotroll på byggades driftstatus och automatiossystemes fuktioalitet. Kurse bygger på att deltagara arbetar med övigar i ett verkligt system mot e simulerad aläggig. Övigara geomförs i ege takt beroede på förkuskaper. Deltagare Förkuskaper Iehåll Kurse väder sig till dig som haterar aläggig aslute till systemet Desigo Web. Deltagara ska ha kuskaper motsvarade grudkurs Tillämpad reglertekik (TÄK00). Deltagara ska kua bidra till miskade driftkostader geom att ha käedom om system Desigo och dess fuktioalitet kua behärska de dagliga haterige av Desigo Web kua hatera Desigo PX automatiosstatio med hjälp av betjäigsehet PXM20 Bildiehåll och bildhaterig i Desigo Web bildsystem Kotroll och ädrig av drifttider, drifttillståd, börvärde och viktiga parametrar Larmhaterig Tred och historik Loggbok Betjäigsehet PXM20 Atal dagar 1 Kursort Bokig/pris Mer iformatio Kurse geomförs hos SITRAIN Utbildigsceter i Huddige och på flera av våra Siemeskotor rut om i ladet. Vi ka äve geomföra kurser i lämpliga lokaler på plats hos er. På fis aktuell iformatio om kurstillfälle och kursavgifter. Aeli Ullberg, tf E-post: Kursasvarig Håka Daielsso, tf Att gå vidare! Deltagare som öskar kuskaper om styr- och reglertekik och eergioptimerig, se avsitt Byggadsautomatio. 15

16 Desigo Desigo Web Praktiska tillämpigar för optimal drift (TDK03a) Geomförs i kudes aläggig Med de här kurse får du de kuskaper som behövs för de dagliga driftkotrolle och larmhaterige i Desigo Web. Du ges också möjlighet att behärska Desigo Web som ett effektivt verktyg för att ha god kotroll på byggades driftstatus och automatiossystemes fuktioalitet. Deltagare Förkuskaper Iehåll Kurse väder sig till dig som haterar aläggig aslute till systemet Desigo Web. Deltagara ska ha kuskaper motsvarade grudkurs Tillämpad reglertekik (TÄK00). Deltagara ska kua bidra till miskade driftkostader geom att ha käedom om system Desigo och dess fuktioalitet kua behärska de dagliga haterige av Desigo Web Uppkopplig och iloggig Bildiehåll och bildhaterig i Desigo Web Kotroll och ädrig av drifttillståd, börvärde och viktiga parametrar Larmhaterig Tred och historik Loggbok Hadkörig i apparatskåp i kudes istallerade aläggig Atal dagar 1 Kursort Kurstillfälle/pris Mer iformatio Kurse geomförs i lämpliga lokaler på plats hos er. Kotakta utbildigsceter. Aeli Ullberg, tf E-post: Kursasvarig Håka Daielsso, tf Att gå vidare! Deltagare som öskar kuskaper om styr- och reglertekik och eergioptimerig, se avsitt Byggadsautomatio. 16

17 Bradskyddsutbildig Aläggigsskötarutbildig (KUN-00) Deltagare Förkuskaper Iehåll Aläggigsskötare på automatiska bradlarmaläggigar. Iga Att ge aläggigsskötare käedom om sitt asvar samt god kuskap iom bradskydd. Utbildige iehåller både teoretiska och praktiska momet med blad aat hadhavadeutbildig på samma bradsystem som kude har i si verksamhet. Aläggigsskötares asvarsområde Förebyggade bradskyddsåtgärder Bradlarmaläggiges uppbyggad Regler och föreskrifter Kotrolljoural och orieterigsövigar Olika detektorers fuktio och avädig Hur ma udviker oödiga larm Larmlagrig och larmorgaisatio Larmöverförig till räddigstjästlarmcetral Atal dagar 1 Kursort Bokig Kurse geomförs hos SITRAIN Utbildigsceter i Huddige och på flera av våra Siemeskotor rut om i ladet. Vi ka äve geomföra kurser i lämpliga lokaler på plats hos er. Aeli Ullberg, tf E-post: Besök gära vår webbsida och amäl dig direkt på: 17

18 Bradskyddsutbildig Aläggigsskötar- och bradskyddsutbildig (KUN-01) Deltagare Förkuskaper Iehåll Aläggigsskötare och ägare av automatiska bradlarmaläggigar. Iga Att aläggigsskötare och ägare av automatiska bradlarmaläggigar ska ha käedom om asvar, skötsel av automatiska bradlarmaläggigar, hur ma udviker oödiga larm och hur ma arbetar med systematiskt bradskyddsarbete. Dag 1 omfattar både teoretiska och praktiska momet med blad aat hadhavadeutbildig på samma bradsystem som kude har i si verksamhet. Aläggigsskötares asvarsområde Förebyggade bradskyddsåtgärder Bradlarmaläggiges uppbyggad Regler och föreskrifter Kotrolljoural och orieterigsövigar Olika detektorers fuktio och avädig Hur ma udviker oödiga larm Larmlagrig och larmorgaisatio Larmöverförig till räddigstjäst eller larmcetral Atal dagar 2 Dag 2 omfattar utbildig i systematisk bradskyddsarbete för ägare och skötare av automatiska bradlarmaläggigar. Avsikte med dag 2 är att uderlätta och vägleda i ägares arbete med att uppfylla krave i Lage om skydd mot olyckor som trädde i kraft de 1 jauari Kursort Bokig Kurse geomförs hos SITRAIN Utbildigsceter i Huddige och Uppsala. Aeli Ullberg, tf E-post: Besök gära vår webbsida och amäl dig direkt på: 18

19 Webbaserad utbildig Hydraulik iom byggadsautomatio (TÄPKW03) Detta är e webbaserad självstudiekurs på sveska som ger grudläggade kuskaper i vetildimesioerig och hydrauliska koppligar. Kurse tar ca 4 timmar att geomföra. Vid beställig blir kurse tillgäglig i 30 dagar uder MyTraiig på websida Förkuskaper Iehåll Kurslägd Bokig/pris Mer iformatio Deltagara ska ha kuskaper motsvarade grudkurs Tillämpad reglertekik (TÄK00). Käa till och kua idetifiera olika hydrauliska kretsar Förstå hur flöde och temperatur påverkas av styrvetiles öppigsgrad i de olika delara av e hydraulisk krets Ha kuskaper för att kua välja lämplig hydraulisk krets för e give applikatio Förståelse för olika karakteristikkurvor, deras växelverka och hur detta påverkar styrbarhete av systemet Förstå kombiatiosvetiles fuktio i ett fjärrvärmesystem Kua uppmärksamma felaktig cirkulatio och kavitatio Förstå vikte av korrekt val och rätt dimesioerig av kompoeter i ett hydrauliskt system Hydrauliska kretsar Hydrauliska karakteristikkurvor Speciella utmaigar Vetildimesioerig Självtest ca 4 timmar På fis aktuell iformatio. Aeli Ullberg, tf E-post: Kursasvarig Has Ludi, tf Att gå vidare! Kurse är äve e förberedelse för kurse Styrvetiler och rörsystem (TÄPK03). Deltagare som öskar grudläggade kuskaper i styr- och reglertekik rekommederas kurse Tillämpad reglertekik (TÄK00). Deltagare som öskar fördjupa sia kuskaper i ämet reglertekik rekommederas kurs Tillämpad optimerig av reglersystem (TÄPK02). Deltagare som öskar kuskaper för att kua eergioptimera fastighetsdrifte rekommederas kurs Tillämpad eergioptimerig (TÄK06). Deltagare som öskar kuskaper om våra datoriserade system, se avsitt Desigo. 19

20 Produktio: Xerox Mediaceter - mars 2009 Produktio: Xerox Mediaceter - mars Produktio: Xerox Mediaceter - mars Produktio: Xerox Mediaceter - mars Produktio: Xerox Mediaceter - mars Aläggigsspecifik utbildig Utbildigsöskemål utöver iehållet i kurskataloge ka tillgodoses För ärmare iformatio kotakta Aeli Ullberg, tf E-post: Besök gära vår webbsida: Kompedier För gymasieelever, högskoleelever, styr- och reglertekiker, drifttekiker samt kosulter Tekikområde Byggadsautomatioes gruder System för värme, kyla, vetilatio Kompedium r 1 Byggadsautomatioes gruder Kompedium r 2 Symboler, språkbruk och SI-eheter Kompedium r 3 Grudläggade värmetekik och värmebalas Kompedium r 4 Styr- och reglerfuktioer i värmesystem Kompedium r 5 Styr- och reglerfuktioer i luftkoditioerigsystem Kompedium r 6 Reglertekik, Allmäa gruder Kompedium r 7 Styrvetiler och hydrauliska ät Kompedium r 8 HX-diagram (Mollier) Övigskompedium r 1 Istuderigsfrågor, Byggadsautomatioes gruder Kompedium r På fis aktuella priser. Symbol- och språkbruk SI-eheter Med iriktig på VVS-processer Grudläggade värmetekik och värmebalas Med iriktig på värmig av byggader och mäsiskas Styr- och reglerfuktioer i värmesystem Grudläggade fuktioer för Styr- och Reglertekik reglerfuktioer i Allmäa gruder luftkoditioerigssystesättigar för att skapa optimala reglersystem Styrvetiler och hydrauliska ät Regulatorers fuktio och verkigssätt samt förut-vetiler, dimesioerig och karakteristik hx-diagram Att kua utföra ekla lufttekiska beräkigar i Mollier-/hx-diagram upplevelse av komfort uppvärmig av Grudläggade byggader fuktioer för vetilatio av byggader Huvudkotor: Huvudkotor: Huvudkotor: Huvudkotor: Huvudkotor: Siemes AB Siemes AB Siemes AB Siemes AB Siemes AB Idustry Sector Idustry Sector Idustry Sector Idustry Sector Idustry Sector Buildig Techologies Buildig Techologies Buildig Techologies Buildig Techologies Buildig Techologies Huddige Huddige Huddige Huddige Huddige Tel Tel Tel Tel Tel Fax Fax Fax Fax Fax Regiokotor: Regiokotor: Regiokotor: Regiokotor: Regiokotor: Regio Syd Regio Syd Regio Syd Regio Syd Regio Syd Växjö Växjö Växjö Växjö Växjö Regio Väst Regio Väst Regio Väst Regio Väst Regio Väst Göteborg Göteborg Göteborg Göteborg Göteborg Regio Öst Regio Öst Regio Öst Regio Öst Regio Öst Sola Sola Sola Sola Sola Regio Nord Regio Nord Regio Nord Regio Nord Regio Nord Sudsvall Sudsvall Sudsvall Sudsvall Sudsvall Regio Mitt Regio Mitt Regio Mitt Regio Mitt Regio Mitt Norrköpig Norrköpig Norrköpig Norrköpig Norrköpig Kompedium r 2 Kompedium r 3 Kompedium r 4 Kompedium r 5 Kompedium r 6 Kompedium r 7 Kompedium r

Kön spelar roll Även i arbetslivet

Kön spelar roll Även i arbetslivet Kö spelar roll Äve i arbetslivet Förord........................................ 4 5 Gederforce............ Fler kvior i fredsoperatioer 6 7 Fler kvior i ärigslivet.......... Glöm kollektivet 8 9 Geder

Läs mer

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet, grundskolan. Stångenässkolan

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet, grundskolan. Stångenässkolan Redovisig av det systematiska kvalitetsarbetet, grudskola Stågeässkola 1 Presetatio av skola Stågeässkola är e F-6 skola i Brastad, Lysekils kommu. Skola har uder läsåret 2011-2012 haft i geomsitt 235,

Läs mer

största Nu är det dags att avslöja vilka bank- undersökning Sveriges Årets Bankjuryn

största Nu är det dags att avslöja vilka bank- undersökning Sveriges Årets Bankjuryn För artode året i rad utser Privata Affärer Årets Bak. Här ser du vilka baker som är bäst för just di privatekoomi. största bak- udersökig Nu är det dags att avslöja vilka baker som belöas av Privata Affärer.

Läs mer

Noteringsdokument med anledning av upptagande till handel av Net Entertainment NE AB (publ) på NASDAQ OMX Stockholm

Noteringsdokument med anledning av upptagande till handel av Net Entertainment NE AB (publ) på NASDAQ OMX Stockholm Noterigsdokumet med aledig av upptagade till hadel av Net Etertaimet NE AB (publ) på NASDAQ OMX Stockholm Iehåll 1 Sammafattig 6 Riskfaktorer 10 Bakgrud och motiv 11 VD har ordet 12 Markadsöversikt 20

Läs mer

2015/2016. Passion för lärande. Öppet hus 5 december 6 februari

2015/2016. Passion för lärande. Öppet hus 5 december 6 februari 2015/2016 Passio för lärade Öppet hus 5 december 6 februari Vår visio Passio för lärade Vi vill vara e plats där elever och lärare vågar. E plats där glädje, kreativitet och utvecklig är våra ledstjäror.

Läs mer

Fastighetsutveckling. Karperöboden. Mikael Isaksson

Fastighetsutveckling. Karperöboden. Mikael Isaksson Fastighetsutvecklig Karperöbode Mikael Isaksso Examesarbete för igejörs (YH)-exame Utbildigsprogrammet för byggadstekik Vasa 2014 EXAMENSARBETE Författare: Utbildigsprogram och ort: Iriktigsalterativ:

Läs mer

Ett enklare. sätt att arbeta. XOR Compact 4.0 Demohandledning

Ett enklare. sätt att arbeta. XOR Compact 4.0 Demohandledning Ett eklare sätt att arbeta. XOR Compact 4.0 Demohadledig 1 Mer ä 12.000 ordiska företag aväder det reda. Opartiska tester utser det till markades bästa program. Facktidige Mikrodator gör det för tredje

Läs mer

Digital pedagogik en naturlig del av framtidens skola!

Digital pedagogik en naturlig del av framtidens skola! Rabatt om i är 2 eller fler! Digital pedagogik e aturlig del av framtides skola! Aktuell forskig och kokreta arbetssätt med fokus på ökat lärade Hur ser läradet ut i digitala miljöer och vilka är effektera?

Läs mer

Markberedning och Dikning en handledning från BillerudKorsnäs

Markberedning och Dikning en handledning från BillerudKorsnäs Markberedig och Dikig e hadledig frå BillerudKorsäs 1 26 aug 2013 Riktlijer för asvarsfullt skogsbruk 1. Vi följer lagstiftig och miljöcertifierigskrav. Att miljöapassa skogsbruket är vårt övergripade

Läs mer

FastTV.net AB (publ) Investeringsmemorandum avseende nyemission September 2009

FastTV.net AB (publ) Investeringsmemorandum avseende nyemission September 2009 FastTV.et AB (publ) Ivesterigsmemoradum avseede yemissio September 2009 1 FastTV090901_20 sidor.idd 1 09-09-01 16.35.11 2 Geerell iformatio Detta ivesterigsmemoradum har upprättats med aledig av de föreståede

Läs mer

Personalpolitik. Kommunens uppdrag. Åtta förvaltningar. Personalpolitik. Hmm. hur gör jag? EN KORT PRESENTATION AV ARBETSGIVAREN SALA KOMMUN

Personalpolitik. Kommunens uppdrag. Åtta förvaltningar. Personalpolitik. Hmm. hur gör jag? EN KORT PRESENTATION AV ARBETSGIVAREN SALA KOMMUN Persoalpolitik När vi är måga som ska jobba tillsammas behöver vi alla täka till om hur vi blir överes. Hmm hur gör jag? Om telefosystemet, e-post och aat smått och gott Kommues uppdrag Bedriver Sala kommu

Läs mer

Vinslövs tätort. översiktsplan. Antagen av kommunfullmäktige 2005-04-25. www.hassleholm.se

Vinslövs tätort. översiktsplan. Antagen av kommunfullmäktige 2005-04-25. www.hassleholm.se Vislövs tätort översiktspla Atage av kommufullmäktige 2005-04-25 www.hassleholm.se HÄSSLEHOLMS KOMMUN Iehållsförteckig Iledig 3 Nulägesbeskrivig 7 Markavädig & markiehav 8 Service 9 Befolkigsstruktur 10

Läs mer

förebygg.nu Alkohol och sex UNG KREATIVITET onsdag 16 november Kombinationen alkohol och sexualitet är ett ämne som diskuteras alltför lite Sidan 3

förebygg.nu Alkohol och sex UNG KREATIVITET onsdag 16 november Kombinationen alkohol och sexualitet är ett ämne som diskuteras alltför lite Sidan 3 osdag 16 ovember förebygg.u UNG KREATIVITET Vi måste hitta ett sätt att få uga att täka till ett extra varv Sidora 4-5 Alkohol och sex Kombiatioe alkohol och sexualitet är ett Effekter av förebyggade arbete

Läs mer

Kvinnohälsa 2012. Succékonferensen är tillbaka! Konferensen som ger dig ny kunskap och den senaste forskningen!

Kvinnohälsa 2012. Succékonferensen är tillbaka! Konferensen som ger dig ny kunskap och den senaste forskningen! Succékoferese är tillbaka! Kviohälsa 2012 Koferese som ger dig y kuskap och de seaste forskige! Sexologi - så blir du bättre på att möta sexuella frågor och problem Lär dig mer om gyekologisk cacer! Multikulturell

Läs mer

Föräldrar i vår tid. Forskning och utveckling om föräldraskap, föräldrastöd och familjers villkor

Föräldrar i vår tid. Forskning och utveckling om föräldraskap, föräldrastöd och familjers villkor Föräldrar i vår tid Forskig och utvecklig om föräldraskap, föräldrastöd och familjers villkor Dokumetatio frå regioal koferes 15 ovember 2012, arragerad av forskigsätverket Bars välbefiade och familjers

Läs mer

NUMMER 2 2015. Daniel fick en chans till... Jag är älskad!

NUMMER 2 2015. Daniel fick en chans till... Jag är älskad! yhetera NUMMER 2 2015 Daiel fick e chas till... Jag är älskad! Det dolda missbruket Simoe och tjejträffe i Falkeberg Soppluch med LP-ykter Deborahuset är redo för uppdraget De bjuder bäkvärmare på kaffe

Läs mer

-nytt stödboende i Skellefteå

-nytt stödboende i Skellefteå yhetera NUMMER 1 2015 Deborahuset -ytt stödboede i Skellefteå Föräldrar - var ite så aiva SPIKykter på skolbesök i Vetlada Sverre Larssos fem år till stöd för LP Kompetese frå Lillvik fis kvar Bräd-udret

Läs mer

Tentamen i EG2050/2C1118 Systemplanering, 14 mars 2009, 8:00 13:00, Q21, Q22

Tentamen i EG2050/2C1118 Systemplanering, 14 mars 2009, 8:00 13:00, Q21, Q22 Tetame i EG2050/2C1118 Systemplaerig, 14 mars 2009, 8:00 13:00, Q21, Q22 Tillåta hjälpmedel Vid dea tetame får följade hjälpmedel avädas: Miiräkare uta iformatio med akytig till kurse. E hadskrive, ekelsidig

Läs mer

Maskinvaruguide. VGN-S-serien

Maskinvaruguide. VGN-S-serien Maskivaruguide VG-S-serie 1 Läs detta först Läs detta först För käedom: 2004 Soy Corporatio. Med esamrätt. Det är förbjudet att uta föregåede skriftligt tillståd kopiera eller översätta dea hadbok och

Läs mer

Mediaplan & företagspresentation

Mediaplan & företagspresentation 203 Mediapla & företagspresetatio Aos- och utgivigspla Tidige Fastighetsytt Om oss! Väljer du Fastighetsytt som di kaal för markadsförig och profil erig är du med i ett större sammahag och år e målgrupp

Läs mer

Det sista de berättar

Det sista de berättar Det sista de berättar om icest och adra sexuella övergrepp ROKS RAPPORT 1/2013 INNEHÅLL 1. INLEDNING 3 2. INCEST OCH ANDRA SEXUELLA ÖVERGREPP VAD ÄR DET? 4 2.1 Roks begrepp 4 2.2 Adra begrepp 4 2.3 Juridiska

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012. Uddevallahem

ÅRSREDOVISNING 2012. Uddevallahem ÅRSREDOVISNING 2012 Uddevallahem Iehåll Korta fakta om Uddevallahem 2 VD har ordet 3 Året i korthet 4-5 Kuder 6-7 Samhällsytta 8-9 Persoal 10 Verksamhetsutveckli 11 Miljö 12-13 Förvaltisberättelse 15-17

Läs mer

Slutrapport 2011-11-01 Uppdragsnummer: B303577 FÖRSTUDIE. Älmhult, bangårdsombyggnad. Yta för bild eller mönster

Slutrapport 2011-11-01 Uppdragsnummer: B303577 FÖRSTUDIE. Älmhult, bangårdsombyggnad. Yta för bild eller mönster FÖRSTUDIE Älmhult, bagårdsombyggad Slutrapport 0--0 Uppdragsummer: B0 Yta för bild eller möster Titel Förstudie Älmhult, bagårdsombyggad Utgivigsdatum 0--0 Utgivare Trafikverket Kotaktperso Maria Wedi

Läs mer

I denna broschyrserie ingår:

I denna broschyrserie ingår: Stopp och Håll ut! I dea broschyrserie igår: Vad vier du på att sluta röka? Förbered rökstoppet Läkemedel vid rökstopp Stopp och Håll ut! Tobak och vikt Sus Ett material av Sluta-Röka-Lije i samarbete

Läs mer

Stockholms Stads Parkerings AB Årsredovisning 2013

Stockholms Stads Parkerings AB Årsredovisning 2013 Stockholms Stads Parkerigs AB Årsredovisig 2013 13 Vår visio: Vi skapar utrymme för Stockholm att växa! Vår affärsidé: Vi arbetar för ett Stockholm i världsklass geom att frigöra gator frå söktrafik och

Läs mer

Så här kommer byggherren och entreprenören överens om energianvändningen

Så här kommer byggherren och entreprenören överens om energianvändningen Så här kommer byggherre och etrepreöre överes om eergiavädige Så här kommer byggherre och etrepreöre överes om eergiavädige Sveby står för Stadardisera och verifiera eergiprestada i byggader och är ett

Läs mer

HEMBYGGE FÖR 6 CM MOTSTÅND OCH KONSTLAST SPIONER I SKÅNE SATELLITEN VO-52 QTC AMATÖRRADIO NUMMER 3 MARS 2009

HEMBYGGE FÖR 6 CM MOTSTÅND OCH KONSTLAST SPIONER I SKÅNE SATELLITEN VO-52 QTC AMATÖRRADIO NUMMER 3 MARS 2009 HEMBYGGE FÖR 6 CM MOTSTÅND OCH KONSTLAST SATELLITEN VO-52 QTC AMATÖRRADIO NUMMER 3 MARS 2009 SPIONER I SKÅNE FRO-SSA-KRIS DX-are... Vi har det du behöver! Geeralaget Force12 Delta Yagis 80-30 m Force12

Läs mer

Webprogrammering och databaser. Begrepps-modellering. Exempel: universitetsstudier Kravspec. ER-modellen. Exempel: kravspec forts:

Webprogrammering och databaser. Begrepps-modellering. Exempel: universitetsstudier Kravspec. ER-modellen. Exempel: kravspec forts: Webprogrammerig och databaser Koceptuell datamodellerig med Etitets-Relatiosmodelle Begrepps-modellerig Mål: skapa e högivå-specifikatio iformatiosiehållet i database Koceptuell modell är oberoede DBMS

Läs mer

38 seminarier - 30 myndigheter och organisationer

38 seminarier - 30 myndigheter och organisationer Barrättstorgets delre 38 semiarier - 30 mydigheter och orisatioer PLATTFO R ME N Nyhet! mötesplats TÄLTET, på kostmuseets gård. Kom förbi och diskutera barrättsfrågor. Bemaat kl 11-15 må-fre. Str S :t

Läs mer

STOCKHOLM UPPLANDS VÄSBY. TEGELBRUKET Stadsmässigt kvarter med blomstrande åläge

STOCKHOLM UPPLANDS VÄSBY. TEGELBRUKET Stadsmässigt kvarter med blomstrande åläge STOCKHOLM UPPLANDS VÄSBY TEGELBRUKET Stadsmässigt kvarter med blomstrade åläge Strax itill Tegelbruket fl yter Väsbyå fram, katad av ett trevligt promeadstråk. Rofyllda och väldispoerade sovrum. JM reserverar

Läs mer