Mediaplan & företagspresentation

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mediaplan & företagspresentation"

Transkript

1 203 Mediapla & företagspresetatio

2 Aos- och utgivigspla Tidige Fastighetsytt Om oss! Väljer du Fastighetsytt som di kaal för markadsförig och profil erig är du med i ett större sammahag och år e målgrupp av ledade beslutsfattare i fastighetsbrasche som fattar strategiska beslut på olika ivåer i orgaisatioe. Tidige står seda flera år bakom e rad viktiga och ledade eveemag, produkter och tjäster. Fastighetsytt är således ite bara e tidig. Vi har utvecklats frå att vara e reodlad facktidskrift till att bli e cetral kuskaps förmedlare i brasche, se baksida på dea broschyr. Välkomme till oss som aosör, du också! Joha Zetterstedt, vd och grudare Fastighetsytt Förlags AB Fakta Affärsidé: Att ta upp och belysa de övergripade sammahag som påverkar fastighetssektor. De faktorer som formar de lågsiktiga utvecklige. Iehåll: Fastighetsytt tar upp de övergripade sammahag och omvärldsfaktorer i samhället i stort som påverkar fastighetssektor. De faktorer som formar de lågsiktiga utvecklige av såväl samhälle som samhällsbyggad. Vi tar kotiuerligt upp ya avacerade takegågar frå de fastighetsekoomiska forskige, beskriver deras kosekveser och hur de ka tillämpas praktiskt. Fastighetsytt är e tidig för dem som eftersträvar e mer kvalificerad förståelse av det som häder i fastighetsbrasche. Målgrupp: Vi skriver för persoer som måste fatta strategiska beslut på olika ivåer i orgaisatioe. Fastighetsytt väder sig till ledade beslutsfattare i fastighets- och samhällsbyggadssektor (privata och offetliga fastighetsbolag, kosulter, samhällsbyggare, bak/fias samt ivesterare). Våra läsare ka vara e specialist eller ledare som strävar efter överblick, me som äve vill hålla sig iformerad om ytäkade och utvecklig. Upplaga: exemplar Utgivig: 6 ummer per år Ägare: Fastighetsytts Förlags AB Historik: Grudad 994 LÅNEKULTUREN Göra Roseberg UTGÅVA 04/2 ÅRGÅNG 9 UTGÅVA 0/2 ÅRGÅNG 9 Storstades RITUALER av Göra Roseberg KOMMUNERNA OCH KONJUNKTUREN av Mats Kiwall INSTITUTIONERNAS FASTIGHETSÄGANDE Sammaställig MARKNAD OCH SAMHÄLLSBYGGNAD VILKEN VÄG VÄLJER USA? SPECIAL ISLAND PÅ RÄTT KURS av Gudmudur Magússo FULL AV TILLFÖRSIKT Itervju med Thomas Erséus MARKNAD OCH SAMHÄLLSBYGGNAD Special Ivestor Editio for MIPIM 202 The Swedish Property Market STORLEKEN ÄR STYRKAN med Kersti Lidberg Görasso Aospriser och format Baksida Storlek Format (mm) Pris (4-färg) Uppslag 400 x kr Utfallade format uppslag 420 x mm Uppslag Helsida Helsida Helsida 2:a omslag Helsida 3:e omslag Helsida 4:e omslag (Baksida) kr kr kr kr ståede liggade Kvartssida liggade Kvartsida Stripe Utfallade format helsida Utfallade format baksida 20 x mm 20 x mm Ståede 90 x kr Liggade 90 x kr Utgivigspla 203 Utgåva Materialdag Utgivigsdag Tema 8 jauari 5 februari Specialutgåva iför och på MIPIM Kvartssida Liggade 90 x kr Stripe 90 x kr 2 5 mars april Officiellt utgåva Busiess Area Göteborg och Busiess Area Malmö, uppföljigsutgåva MIPM 3 3 maj 24 maj Uppföljig Busiess Area Göteborg och Malmö, rekryterig & utbildig, officiell utgåva Busiess Area Almedale 4 6 augusti 3 september Officiellt utgåva Busiess Area Stockholm, uppföljigsutgåva Busiess Area Almedale 5 4 oktober 25 oktober Uppföljigsutgåva Busiess Area Stockholm 6 5 ovember 6 december Resumé av året som gått samt e framtidsutblick Alla priser är agiva iklusive reklamskatt. Moms tillkommer.

3 Årskaleder Tidiges huvudtema uder 203 Specialutgåva iför och på MIPIM Specialutgåva iför och på de iteratioella fastighetsmässa MIPIM. Dea utgåva distribueras med e över upplaga på MIPIM i samarbete med parters och företag. Vi preseterar de sveska och ordiska fastighetsmarkades aktörer i kombiatio med översiktlig markadsutvecklig. Officiell utgåva Busiess Area Göteborg Officiell utgåva Busiess Area Malmö Uppföljigsutgåva MIPIM Det officiella kogressumret som vi distribuerar till alla delegater på Busiess Area Göteborg och Malmö. Dea utgåva iehåller äve ett fördjupat tema om Göteborg och Malmö. Utgåva följer äve upp MIPIM och preseterar såväl atioella som atioella yheter samt iehåller itervjuer med braschföreträdare frå dagara på MIPIM. Officiell utgåva Busiess Area Almedale Uppföljigsutgåva Busiess Area Göteborg och Busiess Area Malmö Temaummer om rekryterig, utbildig samt Employer bradig Uppföljigsutgåva frå Busiess Area Göteborg och Malmö med reportage och itervjuer frå de olika semiariespåre. E viktig utgåva för de i brasche som vill hålla sig uppdaterade om vad som häder i Göteborgs och Malmöregioe. Specialutgåva med iriktig på utbildig, rekryterig samt fort- och vidareutbildig. Här preseteras äve de årlige geomförda Rekryterigsbarometer detta är e udersökig där studeter med i riktig mot fastighetsbrasche ger si sy på karriär och ager käedom om brasches aktörer. Dea utgåva distribueras äve på Busiess Area Almedale som arrageras på Gotlad uder vecka 27. Officiell utgåva Busiess Area Stockholm Uppföljigsutgåva Busiess Area Almedale Det officiella kogressumret av Fastighetsytt som vi distribuerar till alla delegater på Busiess Area. Uder 202 deltog ca delegater uder Busiess Area Stockholm, så detta är e mycket effektiv kaal att å beslutsfattara i fastighets- och samhällsbyggadssektor. Uppföljigsutgåva Busiess Area Stockholm Uppföljigsutgåva frå Busiess Area Stockholm med reportage och itervjuer frå de olika semiariespåre. E viktig utgåva för de i brasche som vill ta del av vad som häder i brasche för de byggda sektor och äve hur iteratioella aktörer ser på de sveska och ordiska markade. Resumé av året som gått samt e framtidsutblick E resumé av året som varit samt e framtidsutblick iför det kommade året görs geom itervjuer med företrädare för brasche.

4 Aoserig på Geom att aosera på år i e väldefiierad målgrupp som daglige förser sig med uppdaterad iformatio om vad som häder iom fastighets brasche med fokus på fastig hetsmarkad, fias, ifra struktur, samhälls byggad, bostads markad ekoomi, tekik och juridik. 3 Fastighetsytt.se är välbesökt med kvalitativa besökare och lockar varje måad till drygt uika besökare samt totalt besök! 5 2 Storlek Storleksguide Veckopris Måadspris Toppbaer () 000x240 px kr kr Stortavla (2) 300x250 px kr kr Mittspalt lite (3) 80x25 px kr kr Stripe västerspalt (4) 500x25 px kr kr Mittspalt mella (5) 80x250 px kr kr Stripe högerspalt (6) 300x00 px kr kr Mittspalt stor (7) 80x400 px kr kr Obs! Ovaståede aosformat ka maximalt delas av 3 st avsädare samtidigt, motsvarade 00% share of voice. Tekisk specifikatio Aoser levereras som gif-, jpg- eller swf-filer. Flashfiler (.swf) ska vara läkade med ytt föster som mål. Vid leveras av gif- eller jpg-filer, var god age öskad läkig. 4 7 Aoserig i yhetsbrevet Vår hemsida uderstöds av ett dagligt återkommade yhetsbrev. Målgruppe utgörs av tidige Fastighetsytts läsare samt måga adra som via ätet följer utvecklige iom sektor för de byggda miljö. Storlek Storleksguide Veckopris Måadspris Stripe () 500x25 px kr kr Högerspalt (2) 80x250 px kr kr 2 Tekisk specifikatio Baers levereras som gif- eller jpg-filer. Var god age öskad läkig.

5 Tidige Fastighetsytt Leverasuppgifter Tekiska fakta Vi tar emot följade digitala aosformat: PDF på helsidesaoser (26 x 303 mm, ikl. utfall). Högupplöst med alla teckesitt och CMYK-bilder ibäddade. EPS File skall vara sparad som e valig Illustrator EPS med texte som textkotur och högupplösta CMYK-bilder. Photoshop EPS/TIFF File skall vara i CMYK-läge och ha upplösige 300 dpi eller mer. Quark Xpress för Mac, PageMaker och IDesig för PC/Mac. Till alla dokumet skall samtliga typsitt bifogas till de plattform dokumetetär gjort för. Ska färgera i aoser/bilder koverteras till process (CMYK) måste det framgå tydligt med det skickade materialet. Glöm ej att bifoga hög upplösta bilder! (300 dpi eller mer) Till alla aoser skall bifogas st provtryck. Reklamatioer gällade tryck förutsätter att provtryck bifogats. OBS! Namge aoser och bilder med företagsam, aosstorlek,evetuell sidplacerig etc. Leverassätt Webb Aostekiska frågor logi: fastighetsytt löse: aoser E-post: Tel: Leaders Grafiska AB Box 408, Kalmar

6 Våra övriga affärsområde Busiess Area Busiess Area är ordes ledade mötesplats för fastighetsbrasches yckelaktörer i såväl Sverige som Norde och övriga världe. Hit kommer elite iom de privata och offetliga fastighetssektor, strategiskt fastighetsasvariga frå idustri samt ledade iter atioella experter och ivesterare. Här träffas brasches aktörer i de byggda miljö för att ihämta y kuskap, utbyta erfareheter och kyta kotakter. Seda 202 arrageras Busiess Area äve i Malmö och Göteborg samt uder Almedalsvecka. Webbplats: Fastighetsjobb Fastighetsjobb.se erbjuder e ischad markadsplats för platsaoserig. Här får di platsaos spridig i e miljö och ett sammahag som stärker ditt företags varumärke iom hela sektor för de byggda miljö. Geom fastighetsjobb.se profilerar du di lediga tjäst och ditt företag mot brasches aktörer och morgodages medarbetare. Webbplats: Fort- och vidareutbildig Tillsammas med företag, orgaisatioer och högskolor erbjuds fortoch vidareutbildig för yrkesverksamma. Ett atal kurser ges i samarbete med t ex KTH iom blad aat Fastighetsekoomi, Fastighetsvärderig och Fastighetsutvecklig. Kotaktuppgifter Affärsutvecklare Herik Zetterstedt Tel: Mobil: E-post: Försäljigsasvarig Joas Hedqvist Tel: Mobil: E-post: Projektledare Fastighetsjobb Cecilia Ulfhielm Tel: Mobil: E-post: Vd och asvarig utgivare Joha Zetterstedt Tel: Mobil: E-post: Walligata Stockholm Tel: Fax: Webb:

FastTV.net AB (publ) Investeringsmemorandum avseende nyemission September 2009

FastTV.net AB (publ) Investeringsmemorandum avseende nyemission September 2009 FastTV.et AB (publ) Ivesterigsmemoradum avseede yemissio September 2009 1 FastTV090901_20 sidor.idd 1 09-09-01 16.35.11 2 Geerell iformatio Detta ivesterigsmemoradum har upprättats med aledig av de föreståede

Läs mer

2015/2016. Passion för lärande. Öppet hus 5 december 6 februari

2015/2016. Passion för lärande. Öppet hus 5 december 6 februari 2015/2016 Passio för lärade Öppet hus 5 december 6 februari Vår visio Passio för lärade Vi vill vara e plats där elever och lärare vågar. E plats där glädje, kreativitet och utvecklig är våra ledstjäror.

Läs mer

största Nu är det dags att avslöja vilka bank- undersökning Sveriges Årets Bankjuryn

största Nu är det dags att avslöja vilka bank- undersökning Sveriges Årets Bankjuryn För artode året i rad utser Privata Affärer Årets Bak. Här ser du vilka baker som är bäst för just di privatekoomi. största bak- udersökig Nu är det dags att avslöja vilka baker som belöas av Privata Affärer.

Läs mer

Digital pedagogik en naturlig del av framtidens skola!

Digital pedagogik en naturlig del av framtidens skola! Rabatt om i är 2 eller fler! Digital pedagogik e aturlig del av framtides skola! Aktuell forskig och kokreta arbetssätt med fokus på ökat lärade Hur ser läradet ut i digitala miljöer och vilka är effektera?

Läs mer

Noteringsdokument med anledning av upptagande till handel av Net Entertainment NE AB (publ) på NASDAQ OMX Stockholm

Noteringsdokument med anledning av upptagande till handel av Net Entertainment NE AB (publ) på NASDAQ OMX Stockholm Noterigsdokumet med aledig av upptagade till hadel av Net Etertaimet NE AB (publ) på NASDAQ OMX Stockholm Iehåll 1 Sammafattig 6 Riskfaktorer 10 Bakgrud och motiv 11 VD har ordet 12 Markadsöversikt 20

Läs mer

Kön spelar roll Även i arbetslivet

Kön spelar roll Även i arbetslivet Kö spelar roll Äve i arbetslivet Förord........................................ 4 5 Gederforce............ Fler kvior i fredsoperatioer 6 7 Fler kvior i ärigslivet.......... Glöm kollektivet 8 9 Geder

Läs mer

förebygg.nu Alkohol och sex UNG KREATIVITET onsdag 16 november Kombinationen alkohol och sexualitet är ett ämne som diskuteras alltför lite Sidan 3

förebygg.nu Alkohol och sex UNG KREATIVITET onsdag 16 november Kombinationen alkohol och sexualitet är ett ämne som diskuteras alltför lite Sidan 3 osdag 16 ovember förebygg.u UNG KREATIVITET Vi måste hitta ett sätt att få uga att täka till ett extra varv Sidora 4-5 Alkohol och sex Kombiatioe alkohol och sexualitet är ett Effekter av förebyggade arbete

Läs mer

Den naturliga kontaktpunkten inom fastighetsbranschen

Den naturliga kontaktpunkten inom fastighetsbranschen Den naturliga kontaktpunkten inom fastighetsbranschen Etablerad år: 1989 Utgåvor per år: 6 Upplaga: 26 000 Ansvarig utgivare: Urban Nilsson når över 95 procent av Sveriges fastighetsförvaltare och fastighetsägare

Läs mer

Ett enklare. sätt att arbeta. XOR Compact 4.0 Demohandledning

Ett enklare. sätt att arbeta. XOR Compact 4.0 Demohandledning Ett eklare sätt att arbeta. XOR Compact 4.0 Demohadledig 1 Mer ä 12.000 ordiska företag aväder det reda. Opartiska tester utser det till markades bästa program. Facktidige Mikrodator gör det för tredje

Läs mer

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet, grundskolan. Stångenässkolan

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet, grundskolan. Stångenässkolan Redovisig av det systematiska kvalitetsarbetet, grudskola Stågeässkola 1 Presetatio av skola Stågeässkola är e F-6 skola i Brastad, Lysekils kommu. Skola har uder läsåret 2011-2012 haft i geomsitt 235,

Läs mer

NUMMER 2 2015. Daniel fick en chans till... Jag är älskad!

NUMMER 2 2015. Daniel fick en chans till... Jag är älskad! yhetera NUMMER 2 2015 Daiel fick e chas till... Jag är älskad! Det dolda missbruket Simoe och tjejträffe i Falkeberg Soppluch med LP-ykter Deborahuset är redo för uppdraget De bjuder bäkvärmare på kaffe

Läs mer

-nytt stödboende i Skellefteå

-nytt stödboende i Skellefteå yhetera NUMMER 1 2015 Deborahuset -ytt stödboede i Skellefteå Föräldrar - var ite så aiva SPIKykter på skolbesök i Vetlada Sverre Larssos fem år till stöd för LP Kompetese frå Lillvik fis kvar Bräd-udret

Läs mer

Personalpolitik. Kommunens uppdrag. Åtta förvaltningar. Personalpolitik. Hmm. hur gör jag? EN KORT PRESENTATION AV ARBETSGIVAREN SALA KOMMUN

Personalpolitik. Kommunens uppdrag. Åtta förvaltningar. Personalpolitik. Hmm. hur gör jag? EN KORT PRESENTATION AV ARBETSGIVAREN SALA KOMMUN Persoalpolitik När vi är måga som ska jobba tillsammas behöver vi alla täka till om hur vi blir överes. Hmm hur gör jag? Om telefosystemet, e-post och aat smått och gott Kommues uppdrag Bedriver Sala kommu

Läs mer

Föräldrar i vår tid. Forskning och utveckling om föräldraskap, föräldrastöd och familjers villkor

Föräldrar i vår tid. Forskning och utveckling om föräldraskap, föräldrastöd och familjers villkor Föräldrar i vår tid Forskig och utvecklig om föräldraskap, föräldrastöd och familjers villkor Dokumetatio frå regioal koferes 15 ovember 2012, arragerad av forskigsätverket Bars välbefiade och familjers

Läs mer

Flyttning av museet räddar Cornelissällskapets ekonomi

Flyttning av museet räddar Cornelissällskapets ekonomi UTGIVEN AV CORNELIS VREESWIJKSÄLLSKAPET ÅRGÅNG 11 DECEMBER 2010 Flyttig av museet räddar Corelissällskapets ekoomi Lokalhyra och drift av museet i Gamla Sta kostar Corelis Vreeswijksällskapet ca 300 000

Läs mer

Nordanstigarn KYSSEN. Gnarps Trä & Byggvaror. 2011 - Nr 153. Allmogemålningar i Hälsingland

Nordanstigarn KYSSEN. Gnarps Trä & Byggvaror. 2011 - Nr 153. Allmogemålningar i Hälsingland Nordastigar 2011 - Nr 153 24 OKT Stocka Publishig Stradväge 33, 820 74 Stocka Tel/Fax: 0650 74 13 45, 070 554 1945 E post: stop@bahhof.se Hemsida: stockapublishig.com OBS! Mausstopp Nordastigar r 154 ONSDAG

Läs mer

Kvinnohälsa 2012. Succékonferensen är tillbaka! Konferensen som ger dig ny kunskap och den senaste forskningen!

Kvinnohälsa 2012. Succékonferensen är tillbaka! Konferensen som ger dig ny kunskap och den senaste forskningen! Succékoferese är tillbaka! Kviohälsa 2012 Koferese som ger dig y kuskap och de seaste forskige! Sexologi - så blir du bättre på att möta sexuella frågor och problem Lär dig mer om gyekologisk cacer! Multikulturell

Läs mer

PHLingan. God Jul # 3 2003 IDROTTSHÖGSKOLANS KÅRTIDNING

PHLingan. God Jul # 3 2003 IDROTTSHÖGSKOLANS KÅRTIDNING PHLiga # 3 2003 IDROTTSHÖGSKOLANS KÅRTIDNING God Jul Allt om Herrmiddage IH Allstar Hockey Champioships 2004 MIKE har Borrelia Direkt frå Rigette-VM Tessa har svare Premiär för T-sida Citate vi ite vill

Läs mer

Årets bästa skattetips

Årets bästa skattetips Årets bästa skattetips Aika Creutzers råd säker di skatt Årets deklaratio har måga glada yheter. Privata Affärers chefredaktör Aika Creutzer ger dig sia bästa råd till lägre skatt. Förmögehetsskatte är

Läs mer

Vill du få tillgång till sexhundrafemtio miljarder?

Vill du få tillgång till sexhundrafemtio miljarder? Vill du få tillgång till sexhundrafemtio miljarder? Då ska du annonsera i Offentliga Affärer, tidningen som läses av inköpare/upphandlare, ekonomi-, IT- och verksamhetschefer i hela den offentliga sektorn.

Läs mer

Höllviken för femtio år sedan. Pris 20 kr

Höllviken för femtio år sedan. Pris 20 kr 412010 Pris 20 kr Höllvike för femtio år seda Käer du ige dig? Jo, trots att det är e bild frå 1960 ka vi väl käa ige oss. Femtio år är e låg tid, särskilt i Höllvike som seda dess har utvecklats frå e

Läs mer

Umeåregionens officiella vinterguide 2012 2013

Umeåregionens officiella vinterguide 2012 2013 Umeåregioes officiella viterguide 2012 2013 visitumea.se umeåregioes viterguide 2012 2013 1 Välkomme till umeåregioe Hej! Jag heter tia och jobbar som turistiformatör på umeåregioes turistbyrå. då jag

Läs mer

2015 PRINT. Uppslag Baksida Helsida Halvsida Kvartsida. 410 x 286 205 x 261 205 x 286 160 x 120

2015 PRINT. Uppslag Baksida Helsida Halvsida Kvartsida. 410 x 286 205 x 261 205 x 286 160 x 120 2015 PRINT Affärsresenären Affärsresenären är Sveriges största och äldsta tidning för affärsresenärer. Magasinet finns där affärsresenärerna finns: på flygplatser, tåg och längs våra vägar. Personer som

Läs mer

Allt måste inte ske vid 30

Allt måste inte ske vid 30 Med en annons i Balans når du alla Sveriges auktoriserade revisorer och en stor del av de auktoriserade redovisningskonsulterna. Balans är Sveriges ledande tidskrift för auktoriserade revisorer och auktoriserade

Läs mer

Vi presenterar. mediapack 2013

Vi presenterar. mediapack 2013 mediapack 2013 Vi presenterar Magasinet KVINNA! I Magasinet KVINNA hittar du alltid flera inspirerande kvinnor som delar med sig av sin historia och sina favorittips. Kvinnor som vågat, satsat och lyckats.

Läs mer

Försöker inte bli POPU LÄ R

Försöker inte bli POPU LÄ R nya tidningen balans Med en annons i Balans når du alla Sveriges auktoriserade revisorer och en stor del av de auktoriserade redovisningskonsulterna. Balans är Sveriges ledande tidskrift för auktoriserade

Läs mer

Markberedning och Dikning en handledning från BillerudKorsnäs

Markberedning och Dikning en handledning från BillerudKorsnäs Markberedig och Dikig e hadledig frå BillerudKorsäs 1 26 aug 2013 Riktlijer för asvarsfullt skogsbruk 1. Vi följer lagstiftig och miljöcertifierigskrav. Att miljöapassa skogsbruket är vårt övergripade

Läs mer

Maskinvaruguide. VGN-S-serien

Maskinvaruguide. VGN-S-serien Maskivaruguide VG-S-serie 1 Läs detta först Läs detta först För käedom: 2004 Soy Corporatio. Med esamrätt. Det är förbjudet att uta föregåede skriftligt tillståd kopiera eller översätta dea hadbok och

Läs mer

Geometriska summor. Aritmetiska summor. Aritmetiska talföljder kallar vi talföljder som. Geometriska talföljder kallar vi talföljder som

Geometriska summor. Aritmetiska summor. Aritmetiska talföljder kallar vi talföljder som. Geometriska talföljder kallar vi talföljder som Aritmetiska summor Aritmetiska talföljder kallar vi talföljder som, 4, 6, 8, 10, 1, 14, 000, 1996, 199, 1988, 0.1, 0., 0.3, 0.4, för vilka differese mella på varadra följade tal kostat. Aritmetiska summor

Läs mer

Blocket som kommer UNDER. lätta ert mässarbete

Blocket som kommer UNDER. lätta ert mässarbete Blocket som kommer UNDER lätta ert mässarbete En mässa är en mötesplats fylld med underbara möjligheter. Nya kontakter. Gamla vänner. Nya och gamla affärer. Självklart vill du ta vara på alla möjligheter.

Läs mer