2015/2016. Passion för lärande. Öppet hus 5 december 6 februari

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2015/2016. Passion för lärande. Öppet hus 5 december 6 februari"

Transkript

1 2015/2016 Passio för lärade Öppet hus 5 december 6 februari

2 Vår visio Passio för lärade Vi vill vara e plats där elever och lärare vågar. E plats där glädje, kreativitet och utvecklig är våra ledstjäror. E plats där respekte och fasciatioe för idivide styr vårt arbete. E plats där mäiskor möts och växer. E plats som geomsyras av passio för lärade.

3 s pi Mat frå grude Stipedier GA-stipediet mat Förstklas sig iga r r Ega ko cka TEEO IF TEG i del ag rup pi is-u Sty rd mp ko gar ig tbi ld kti v ite ter Elevf öre yta de Ifl ste am om k d li g Di ha Lik ab e l m ta sa ea Google Form Apps ativ b e döm För ig Läg ped stelä re lek ago rare t i o s Ko gis med pass kt a lle Pro gia sv Lik c ess ar lt l Refl vä ära ekti rd o P de ig or tf be ölj Tea dö ch m me De i ets lak g ult Au ur sk ult NO at S/ io NO er JS 1:1 k esö b s ig o rsk i t k r fo Le die ell u t u s t Ak ratur o g/ rati te t t a i i l e L k d rde ilit k le ig ära ib L s i x Fle agogsled off Kick d ag at e s t P re ku g av t o i f j l s ö f Uppföoch betygss lig eck v t prov U est rderig e p Skolutvä Kom klig ga utvec Kursutvärderi r u lt u sk Utvärderig Trivselekät Persoalekät Ekoomisk medvetehet Djupitervjuer Koku Gymasie a medverrese levekät tag tehet Ite utby ratio Com te ella eiu Sa s ma rbe Ko Bild te igs lo ti ka u reso Vä r lu e tv rli s kol ec g a i Ne kli Nä pal ri g gsl U ivs ko ive ta rsi kte tet r sk o tak ter la sko fri ktio ar vle ers pro pp äg d pa me tsv g E re i r slu lära s ryte be ya ku t Rek r till rta atfo he tore lt Ko te e Me su dv Re me rare ljö e lä Mi rad age ch Eg gar o eri Nomi spriser äme d 9. Uta öjda elever och föräldrar har vi ite ågot existesberättigade. Påtaglig stolthet över skola. itsystem t lighe g ä Tillg er io t k dfu us Stö fok v Ele am te o ls hä v Ele Checkpo ittillfälle agar poitd k c e h C its ckpo e h c ledar e Had Tim l a i or Tut rt po p Su ce e i Sc i op r k T-d sö EH e sb m u sr as l K Checkpo PASSION FÖR L ÄR ANDE Legitimerade lärare Di 8. Tydlig och ärvarade ledig. Tydlig uppföljig vid fråvaro Hä lso 7. Effektiv orgaisatio uta oödig överbyggad. Skola helt uppbyggd krig läradet ite tvärtom. ap a 6. Kompeteta och omtyckta lärare. Störst adel behöriga lärare i ordost. Källa: Skolverket, SIRIS. Tri vs els k 5. Högsta ivå på utrustig. Gediga program. Öppet hus 4. Stor lite skola. 700 elever fördelade på 27 klasser. Elevguider elever i varje klass idividualiserig blir verklighet. I fö fok rä v ldr äll läs ar fö åk r för ig för skv 1 äld äll rar Ro Ha ll C dle all dar kur för spla äld Pe Ha rak rso dled arpe o lig Ha g tak Utve dle ckli t d gssam arro tal lle Fast v ikarie Små klas Kvartssamtal ser Fö re t ghe hör i S am er io dit 1 Tra k å ka e ec d rov a tio It m ep lko ec Vä r 2. Dokumeterat bäst kvalitet i Täby vad gäller eleveras trivsel. Källa: Gymasieatagiges elevekät, se gyatagige.se. ider Föräldragu ag em e seve ig start g a Upp tda Utm r bat D e iga g ut age i vsl åkd ara tag å m Spr ge ssp som da Mö ch G-o TE Jul GIS TE e ag 1. Dokumeterat bäst i Täby vad gäller udervisige (kvalitet och betygsresultat). Källa: Skolverket, SIRIS. -d EK Varför välja Täby Eskilda?

4 Idivide Varmt välkomme till Täby Eskilda! Det är u det börjar, eller hur? Ätlige! Gymasiet, livet och framtide. Vem är du? Vad vill du? Vilka är dia drömmar? Alla vi på Täby Eskilda är yfika på dig och vätar med späig att få lära käa dig. Hos oss blir du sedd för de du är och de du vill vara. Idivide. För det är ju så, du är först och främst e idivid, ite del i e grupp, e klass eller ett kö. Vi på Täby Eskilda är här för di skull och det hoppas vi att du kommer att käa frå dag ett. E av livliora i vår visio hadlar om att vi vill vara e plats där respekte och fasciatioe för dig som idivid styr vårt arbete. Det betyder att vi vill göra allt för att du ska käa dig sedd, få utmaigar och uppmutra som gör att du mogar och växer som idivid. Vi följer di utvecklig oga, så att du och dia föräldrar alltid vet hur du ligger till. Vid ett flertal checkpoittillfälle stämmer vi av om du ligger i fas med dia studier eller om det fis skäl till oro. I mitte av varje kurs får du också veta hur du ligger till betygsmässigt och det pågår e städig dialog med lärara om hur du ska kua å äu lägre i di utvecklig.

5 Bemötadet Att växa geom möte Det är i mötet det häder. Vi tror att du i och med alla späade möte med alla möjliga mäiskor i vår skola kommer att käa hur du växer och utvecklas varje dag. Det är mäiskora som gör Täby Eskilda. Du och vi tillsammas. Det är e speciell käsla på morgoe är ma möts av varma leede i receptioe och seda alla färgglada elever och egagerade lärare. Alla är vi här för di skull. Oavsett vad vi i persoale har för olika uppgifter i skola så är det e som alltid är överordad: sträva efter att alltid kua bemöta dig på bästa sätt. När du börjar i årskurs ett hos oss så har du tillsammas med alla adra ya ettor skola för dig själv. Uder dea itroduktiosvecka visar vi dig allt som ka vara bra att veta iför gymasietide. Vi varvar praktiskt kuade med sociala aktiviteter som stärker gruppkäsla och samhörighete..

6 Utvecklige Sträva efter att utvecklas Övertygelse om att vi alla på Täby Eskilda alltid ka och alltid ska sträva efter att bli bättre är stark. Vi vet att du som elev har haft ett val, att det i vår ärhet fis måga väldigt bra skolor. Det sporrar oss att hela tide sträva efter att utvecklas, att alltid ligga steget före. Vi har riktigt bra lärare som är oggrat rekryterade och som ges de bästa förutsättigar att vara utmärkta lärare. Eftersom det är passioe för lärade som geomsyrar allt vi gör fis det alltid saker att göra. Vi utvecklar städigt våra pedagogiska metoder, håller oss ajour med aktuell forskig och lär hela tide av varadra. Glädje, kreativitet och utvecklig är våra ledstjäror! Forskig visar att dia studieresultat förbättras om dia lärare arbetar formativt. Det betyder att du som elev alltid ska veta vad målet med udervisige är, hur du själv ligger till i förhållade till målet och att du ska få hjälp att å målet. Hos oss utbildas alla lärare i formativt arbetssätt så att du ka å så lågt som möjligt i dia studier. Vi är här för di skull!

7 Hadligskrafte Våga! Vi vill varje dag träa dig i att våga. Att aldrig misslyckas med ågot betyder att ma aldrig riktigt lyckas med ågot heller. Det är av dia misstag du lär dig. Det är sälla ma ågrar det ma gjort, oftare ågrar ma det ma ite gjorde. Det är är ma vågar göra det aorluda och ovätade som ya saker häder, ya idéer föds och utvecklig sker. För att ge dig ya ifallsviklar vill vi ta i omvärlde i skola. Vi har e stolt traditio av iteratioellt samarbete med skolor och orgaisatioer i flera delar av världe. Iom varje program sker bildigsresor i årskurs två. Vår fadderskola, som också är ett SOS barhem, ligger i Kavre utaför Katmadu i Nepal. Både lärare och elever har besökt skola och vi har också haft besök av deras skolledig. Dessutom samarbetar vi med uiversitet och ärigsliv i Sverige för att du ska få de bästa utbildige.

8

9 Ekoomiprogrammet Iriktig: Ekoomi Iteratioell ekoomi I vårt ekoomiprogram sätter vi di iitiativförmåga samhällsveteskap. Då dea iriktig är högskoleförberedade ite bara till iehåll uta äve till och kraft att täka ytt och babrytade i cetrum. Utbildige har fokus på både småskaliga företagsekoomiska processer och iteratioella ekoo- för högskolestudier på hög ivå. Hos oss ka du bli arbetssätt kommer du att vara mycket väl förberedd miska sambad. Hos oss får du de ödvädiga kuskapera i hur företag och orgaisatioer fugerar. diplomerad gymasieekoom. I e allt mer globaliserad värld får du e isikt i de dyamiska iteratioella ekoomi. Dea breda utbildig ger dig god behörighet till vidare studier iom framför allt ekoomi, juridik och Gymasiegemesamma p Egelska Egelska Historia 1b Idrott och hälsa Matematik 1b Matematik 2b Naturkuskap 1b Religioskuskap Samhällskuskap 1b Samhällskuskap Sveska Sveska Sveska Gymasiearbete Gymasiearbete Idividuella val Idividuella val Programgemesamma p Företagsekoomi Modera språk Privatjuridik Psykologi Vill du släppa loss etrepreöre i dig och få utlopp för di kreativitet? - Älskar du att omsätta idéer i verklighete? - Är du itresserad av att förstå hur iteratioell ekoomi samspelar? Iriktig p Etrepreörskap och företagade Företagsekoomi Matematik 3b Programfördjupig p Egelska Iteratioell ekoomi Markadsförig...100

10 Ekoomiprogrammet Gymasiegemesamma p Egelska Iriktig: Juridik Egelska Historia 1b Krimiologi Idrott och hälsa Matematik 1b Matematik 2b Naturkuskap 1b Religioskuskap Samhällskuskap 1b Samhällskuskap Sveska Utbildige späer frå juridikes roll i det lilla vardagsjuridiska perspektivet till det iteratioella samhällsveteskap. Då dea iriktig är högskoleförberedade ite bara till iehåll uta äve till Sveska Sveska i kurse Affärsjuridik. I vår uika programfördjupig får du lära dig om olika psykologiska teorier bakom krimialitetes former och förklarigsmodel- arbetssätt kommer du att vara mycket väl förberedd för högskolestudier på hög ivå. Gymasiearbete Gymasiearbete ler. Dessa studier i kombiatio med kurser i retorik och filosofi ger dig e utmärkt grud för framtida högskolestudier med siktet iställt på exempelvis ad- Idividuella val Idividuella val vokatyrket. Programgemesamma p Dea breda utbildig ger dig god behörighet till vidare studier iom framför allt ekoomi, juridik och Företagsekoomi Modera språk Privatjuridik Psykologi Är du itresserad av olika aspekter av brott och straff? - Fascieras du av rättvisefrågor och mäskligt beteede? - Vill du lära dig mera om juridikes roll i samhällsutvecklige? Iriktig p Affärsjuridik Filosofi Psykologi 2a...50 Rätte och samhället Programfördjupig p Egelska 7/Matematik 3b Samhällsveteskaplig specialiserig - krimiologi Retorik...100

11 Estetiska programmet Iriktig: Estetik och media Medieproduktio med bredd och fördjupig Vi lovar dig tre kreativa, späade och utmaade Du har mycket att välja mella är du ska studera år. Hos oss kommer du att lära dig att arbeta både vidare. Utbildige ger dig behörighet för vidare självstädigt och i grupp, driva dia ega projekt studier iom samhällsveteskap och humaiora och hålla deadlies. Hos våra erfara och spets- såväl som för fortsatta studier iom blad aat media och reklam. Hos oss får du e utbildig som är utbildade mediepedagoger får du e rejäl grud i Fotografisk bild, Film- och TV-produktio och både kreativ, praktisk, teoretisk och samtidigt högskoleförberedade. Grafisk kommuikatio och fördjupar dig seda iom ditt favorituttryck. I programfördjupige ka du dessutom å e ivå högre i matematik. Iom det idividuella valet ka du äve bredda dig i till exempel Webbutvecklig. Gymasiegemesamma p Egelska Egelska Historia 1b Historia 2b kultur Idrott och hälsa Matematik 1b Naturkuskap 1b Religioskuskap Samhällskuskap 1b Sveska Sveska Sveska Gymasiearbete Gymasiearbete Idividuella val Idividuella val Programgemesamma p Estetisk kommuikatio Kostartera och samhället...50 Iriktig 400 p Digitalt skapade Medieproduktio Medieproduktio Medier, samhälle och kommuikatio Programfördjupig p Film- och TV-produktio Fotografisk bild Vill du arbeta kreativt, är full av idéer och har stor berättarlust? - Älskar du foto, film och grafisk desig? - Vill du lära dig hur ma kommuicerar med olika uttryck iom media? Grafisk kommuikatio Film- och TV-produktio 2/ Fotografisk bild 2/ Grafisk kommuikatio 2/ Matematik 2b...200

12 Naturveteskapsprogrammet Iriktig: Naturveteskap Naturveteskapliga perspektiv Att arbeta med kreativitet, iitiativförmåga och Dea gymasieutbildig ger dig de vassaste problemlösig är väsetliga islag i vår aturveteskapliga utbildig. I e tid då samhällsbehovet siva studier hos oss står alla dörrar öppa iför de behörighete till vidare studier. Efter tre års ite- av gedige kompetes iom aturveteskap är stort späade världe och framtide. Välkomme ställs höga krav på utbildadet av kuiga, yfika till aturveteskapsprogrammet på Täby Eskilda och kreativa aturvetare. Geom ett samarbete med where it happes. Veteskapes hus får du möjlighet att med moder utrustig och tillsammas med forskare och studeter göra avacerade laboratioer och experimet. Våra erfara och skickliga lärare erbjuder e hög och utvecklade utmaigsivå och frå första börja lär du dig ett aturveteskapligt förhålligssätt som geomsyrar hela utbildige. Gymasiegemesamma p Egelska Egelska Historia 1b Idrott och hälsa Matematik 1c Matematik 2c Matematik 3c Religioskuskap Samhällskuskap 1b Sveska Sveska Sveska Gymasiearbete Gymasiearbete Idividuella val Idividuella val Programgemesamma p Biologi Fysik 1a Kemi Modera språk Är du egagerad, ambitiös och vill ha ut maximalt av di gymasietid? - Har du e passio för att utveckla di veteskapliga yfikehet? - Vill du experimetera, laborera och förfia di veteskapliga skärpa? Iriktig p Biologi Fysik Kemi Matematik Programfördjupig p Biotekik/Egelska 7/ Matematik 5/Modera språk/ Naturveteskaplig specialiserig...200

13 Naturveteskapsprogrammet Iriktig: Naturveteskap och samhälle Det veteskapliga samhället Att jobba med idérikedom, problemlösig och med Dea uika iriktig ger dig djupa och breda ett fokus på att förstå sambade mella olika veteskaper är väsetliga islag i dea samhällsfärgade området. Iriktige ger dig vass behörighet till kuskaper iom både aturveteskap och samhälls- atuririktig. I dea iriktig läggs stor tygd vidare studier. Efter tre års itesiva studier hos oss vid ite bara aturäme uta också vid historia, går du ut väl rustad i de späade världe och samhällsveteskap och modera språk. Geom ett framtide. Välkomme till aturveteskapsprogrammet på Täby Eskilda Gymasium, where it samarbete med Veteskapes hus får du möjlighet att med moder utrustig och tillsammas med happes. forskare och studeter göra avacerade laboratioer och experimet. Våra erfara och skickliga lärare erbjuder e hög och utvecklade utmaigsivå och frå första börja lär du dig ett aturveteskapligt förhålligssätt som geomsyrar hela utbildige. Gymasiegemesamma p Egelska Egelska Historia 1b Idrott och hälsa Matematik 1c Matematik 2c Matematik 3c Religioskuskap Samhällskuskap 1b Sveska Sveska Sveska Gymasiearbete Gymasiearbete Idividuella val Idividuella val Programgemesamma 450 p Biologi Fysik 1a Kemi Modera språk Har du luste att förkovra dig i aturveteskap och samhällsäme? - Vill du fördjupa di förståelse för aturveteskapes roll i samhället? - Är du motiverad, itresserad och vill ha e bred gymasieutbildig? Iriktig p Geografi Samhällskuskap Biologi 2/Fysik 2/Kemi Programfördjupig p Egelska 7/Historia 2a/Matematik 4/ Matematik 5/Modera språk/ Naturveteskaplig specialiserig...300

14 Samhällsveteskapsprogrammet Iriktig: Beteedeveteskap Psykologi och ledarskap I de här iriktige ligger tovikte vid de fördjupade förståelse av mäiska och alla hees het till vidare studier iom framför allt psykologi och I och med dea breda utbildig får du god behörigsidor. Här får du omfattade studier i psykologi och samhällsveteskap. Då dea iriktig är högskoleförberedade ite bara till iehåll uta äve till ledarskapsfrågor och igåede kuskaper i hur vi mäiskor kommuicerar med varadra. Det här är arbetssätt kommer du att vara mycket väl förberedd rätt val för dig som förudras över mäiskas komplexa för högskolestudier på hög ivå. beteede. Gymasiegemesamma p Egelska Egelska Historia 1b Idrott och hälsa Matematik 1b Matematik 2b Naturkuskap 1b Religioskuskap Samhällskuskap 1b Sveska Sveska Sveska Gymasiearbete Gymasiearbete Idividuella val Idividuella val Programgemesamma p Filosofi Modera språk Psykologi Fascieras du av det sociala samspelet mella mäiskor? Iriktig p Kommuikatio Ledarskap och orgaisatio Psykologi 2a...50 Samhällskuskap Sociologi Är du itresserad av mäiskas levadsvillkor i det modera samhället? - Vill du lära dig mera om ledarskapsfrågor och kommuikatio? Programfördjupig p Egelska Filosofi Pedagogiskt ledarskap Religioskuskap

15 Samhällsveteskapsprogrammet Iriktig: Medier, iformatio och kommuikatio Jouralistik och det modera mediesamhället Hos oss får du e ispirerade och utmaade Utbildige ger dig god behörighet för vidare utbildig som fokuserar på di förmåga att å ut studier iom samhällsveteskap och humaiora såväl via text och bild. Reklamspråkets speciella förutsättigar varvas med kuskaper i effektiv iformatios- listik, kommuikatio och media. Då dea irikt- som för fortsatta studier iom blad aat jouratekik och du får lära dig hur du geom olika medier ig är högskoleförberedade ite bara till iehåll ka kommuicera och påverka samhället. uta äve till arbetssätt kommer du att vara mycket väl förberedd för högskolestudier på hög ivå. Gymasiegemesamma p Egelska Egelska Historia 1b Idrott och hälsa Matematik 1b Matematik 2b Naturkuskap 1b Religioskuskap Samhällskuskap 1b Sveska Sveska Sveska Gymasiearbete Gymasiearbete Idividuella val Idividuella val Programgemesamma p Filosofi Modera språk Psykologi Vill du uttrycka dig i text, bild och multimedia för att påverka di omgivig? - Vill du förstå hur mediera fugerar? - Älskar du att skriva, argumetera, lyssa och berätta? Iriktig p Jouralistik, reklam och iformatio Medieproduktio Medier, samhälle och kommuikatio Psykologi 2a...50 Programfördjupig p Egelska Jouralistik, reklam och iformatio Medieproduktio Samhällskuskap

16 Samhällsveteskapsprogrammet Iriktig: Samhällsveteskap Det iteratioella samhället Gymasiegemesamma p Egelska Egelska Historia 1b Idrott och hälsa Matematik 1b Matematik 2b Naturkuskap 1b Religioskuskap Samhällskuskap 1b Sveska Sveska Sveska Det här är iriktige för dig som vill ha e bred och gedige samhällsveteskaplig utbildig som lyfter fram samhället vi lever i på både atioell och iteratioell ivå. Geom fördjupade studier i historia, religio och samhällskuskap får du e ökad förståelse för sammahag och utvecklig. Ditt samhälleliga egagemag och di förmåga att kommuicera ditt budskap ökar i takt med att dia kuskaper och ditt självförtroede växer. Här får du e späade kombiatio av semiarier, fallstudier, föreläsigar, diskussioer och studiebesök. Detta och våra fatastiska lärare gör utbildige geuit allmäbildade. I och med dea breda utbildig får du god behörighet till vidare studier iom framför allt samhällsveteskap och humaiora. Då dea iriktig är högskoleförberedade ite bara till iehåll uta äve till arbetssätt kommer du att vara mycket väl förberedd för högskolestudier på hög ivå. - Vill du utveckla di förmåga att argumetera och påverka? Gymasiearbete Gymasiearbete Idividuella val Idividuella val Programgemesamma p Filosofi Modera språk Psykologi Iriktig p Geografi Historia 2a Religioskuskap Samhällskuskap Samhällskuskap Är du itresserad av mäiskas villkor och utmaigar i samhället? - Älskar du kultur, historia och vår iteratioella värld? Programfördjupig p Egelska Iteratioella relatioer Retorik...100

17 Tekikprogrammet Iriktig: Tekikveteskap IT och tekik De tekikveteskapliga iriktige ger dig breda Med de tekikveteskapliga iriktige i rygge baskuskaper iom tekik, matematik och tekisk får du de verktyg du behöver för att fortsätta studera datoravädig. Du kommer att få experimetera, framförallt tekik, me äve aturveteskap och kostruera och laborera med hjälp av varierade arkitektur på högskola och uiversitet. Uder dia verktyg. På vårt tekikprogram får du träa på att år hos oss har du fått de tuga tekiska kompetes tillämpa teoretiska kuskaper för att hitta praktiska du behöver för att seda kua fördjupa dig iom e lösigar till verkliga problem. Våra erfara och rad späade specialområde. De modera tekiska utvecklige ställer höga krav på kuskap och ispirerade lärare förbereder dig för kommade utmaigar där dia kreativa problemlösade flexibilitet och efter tre år på tekikprogrammet är färdigheter sätts på prov. du optimalt förberedd att ta dig a dea utmaig! Gymasiegemesamma p Egelska Egelska Historia 1a Idrott och hälsa Matematik 1c Matematik 2c Matematik 3c Religioskuskap Samhällskuskap 1b Sveska Sveska Sveska Gymasiearbete Gymasiearbete Idividuella val Idividuella val Programgemesamma p Fysik 1a Kemi Tekik Söker du e stabil plattform för fortsatta studier iom tekik, arkitektur och aturveteskap? - Gillar du att aväda dia teoretiska kuskaper för att lösa praktiska problem? - Vill du ligga i framkat iom IT och tekik? Iriktig p Fysik Matematik Tekik Programfördjupig p Cad 1 (Digitalt baserad desig)...50 Cad 2 (Digitalt baserad desig)...50 Programmerig Webbutvecklig Egelska 7/Matematik 5/ Modera språk...100

18 Framtida studier Alla våra program är högskoleförberedade vilket betyder att du är väl rustad för framtida studier oavsett vilke utbildig du väljer. Du ka med gott samvete låta di lust och dia itresse styra. Följ ditt hjärta! Vid frågor om studier och behörighet kotakta mig Igrid Crabo på Du ka också träffa oss på våra öppa hus 5 december och 6 februari, på Datemässa på Täby Galopp 15 ovember och på Gymasiemässa i Älvsjö ovember. Slutliga atagigsgräser 2014: Ekoomiprogrammet: 280 Estetiska programmet: 242,5 Naturveteskapsprogrammet: 300 Samhällsveteskapsprogrammet: 272,5 Tekikprogrammet: 275

19 Poägplaer Ekoomi Gymasiegemesamma kurser p Egelska Egelska Historia 1b Idrott och hälsa Matematik 1b Matematik 2b Naturkuskap 1b Religioskuskap Samhällskuskap 1b Samhällskuskap Sveska Sveska Sveska Programgemesamma kurser p Företagsekoomi Modera språk Privatjuridik Psykologi Gymasiearbete Gymasiearbete p Idividuella val Idividuella val p ESTETMedia Gymasiegemesamma kurser p Egelska Egelska Historia 1b Historia 2b kultur Idrott och hälsa Matematik 1b Naturkuskap 1b Religioskuskap Samhällskuskap 1b Sveska Sveska Sveska Programgemesamma kurser p Estetisk kommuikatio Kostartera och samhället Gymasiearbete Gymasiearbete p Idividuella val Idividuella val p Natur Gymasiegemesamma kurser p Egelska Egelska Historia 1b Idrott och hälsa Matematik 1c Matematik 2c Matematik 3c Religioskuskap Samhällskuskap 1b Sveska Sveska Sveska Programgemesamma kurser p Biologi Fysik 1a Kemi Modera språk Gymasiearbete Gymasiearbete p Idividuella val Idividuella val p SAM Gymasiegemesamma kurser p Egelska Egelska Historia 1b Idrott och hälsa Matematik 1b Matematik 2b Naturkuskap 1b Religioskuskap Samhällskuskap 1b Sveska Sveska Sveska Programgemesamma kurser p Filosofi Modera språk Psykologi Gymasiearbete Gymasiearbete p Idividuella val Idividuella val p Tekik Gymasiegemesamma kurser p Egelska Egelska Historia 1a Idrott och hälsa Matematik 1c Matematik 2c Matematik 3c Religioskuskap Samhällskuskap 1b Sveska Sveska Sveska Programgemesamma kurser p Fysik 1a Kemi Tekik Gymasiearbete Gymasiearbete Idividuella val Idividuella val Idividuella val Bild och form Egelska 7 Etrepreörskap Film- och TV-kuskap Filmproduktio Fotografisk bild 1 Fotografisk bild 2 Fotografisk bild 3 Grässittsdesig (Webbdesig) Idrott och hälsa 2 Iteratioella relatioer Krimiologi Ledarskap och orgaisatio Markadsförig Matematik 2b Matematik 3b Matematik 4 Matematik 5 Matematik specialiserig Naturkuskap 2 Perspektiv på rasism Privatjuridik Programmerig 1 Psykologi 1 Psykologi 2a Retorik Skrivade Iriktig: Ekoomi p Etrepreörskap och företagade Företagsekoomi Matematik 3b Programfördjupig p Egelska Iteratioell ekoomi Markadsförig Iriktig: Estetik och media p Digitalt skapade Medieproduktio Medieproduktio Medier, samhälle och kommuikatio Programfördjupig p Film- och TV-produktio Fotografisk bild Grafisk kommuikatio Film- och TV-produktio 2/Fotografisk bild 2/ Grafisk kommuikatio 2/Matematik 2b Iriktig: Naturveteskap p Biologi Fysik Kemi Matematik Programfördjupig p Biotekik/Egelska 7/Matematik 5/ Modera språk/ Naturveteskaplig specialiserig Iriktig: Beteedeveteskap p Kommuikatio Ledarskap och orgaisatio Psykologi 2a Samhällskuskap Sociologi Programfördjupig p Egelska Filosofi Pedagogiskt ledarskap Religioskuskap Iriktig: Tekikveteskap p Fysik Matematik Tekik Programfördjupig p Cad 1 (Digitalt baserad desig) Cad 2 (Digitalt baserad desig) Programmerig Webbutvecklig Egelska 7/Matematik 5/Modera språk SpråK Fraska Japaska Italieska Kiesiska Spaska Tyska Iriktig: Juridik p Affärsjuridik Filosofi Psykologi 2a Rätte och samhället Iriktig: Naturveteskap och samhälle p Geografi Samhällskuskap Biologi 2/Fysik 2/Kemi Iriktig: Samhällsveteskap p Geografi Historia 2a Religioskuskap Samhällskuskap Samhällskuskap Programfördjupig p Egelska 7/Matematik 3b Samhällsveteskaplig specialiserig - krimiologi Retorik Programfördjupig p Egelska 7/Historia 2a/Matematik 4/ Matematik 5/ Modera språk/ Naturveteskaplig specialiserig Programfördjupig p Egelska Iteratioella relatioer Retorik Iriktig: Medier, iformatio och kommuikatio p Jouralistik, reklam och iformatio Medieproduktio Medier, samhälle och kommuikatio Psykologi 2a Programfördjupig p Egelska Jouralistik, reklam och iformatio Medieproduktio Samhällskuskap

20 Lärare I vår skola är de varma och effektiva kotakte mäiskor emella helt cetral. Med våra små klasser och skickliga och behöriga lärare kommer du att utvecklas som mäiska på flera pla. Att du blir rik på kuskaper och väer ka vi garatera dig. Hos oss kommer du att trivas!

21 E-till-e Vi tycker det är självklart att du som elev skall ha god tillgåg till moder IT-tekik, som e förberedelse iför studie- och yrkesliv. Kommuikatioe med kurslärare och samarbete med klasskamrater, i såväl små arbete som större projekt, kräver detta. Pedagogik framför tekik är vårt fokus. Täby Eskilda Gymasium är e e-till-e-skola. Det iebär att du som elev har tillgåg till e ege bärbar dator. Vi samarbetar ära med LIN Educatio och Apple. Våra lokaler är självklart utrustade med trådlöst ätverk så att du ka jobba effektivt i skolas lokaler (eller på gräset är sole skier).

22 Förstklassig skolmat Att god och vällagad riktig mat är avgörade för att du ska må bra och prestera väl är självklart för oss. Vår alldeles ega stjärkock Tobias Betley lagar, tillsammas med si souschef Herik Forsell, fatastisk skolmat direkt frå råvaror med mycket omsorg och kuskap. Tobias har tidigare jobbat på restaurag Grill i Stockholm. Före flytte till Stockholm arbetade ha som köksmästare på restaurag Högaloft i Hestra som ligger i Smålad där ha är född och uppvuxe. Ha har arbetat som kock i tio års tid på ett flertal restaurager i Smålad, Göteborg och Stockholm. - Jag asvarar för skolluche och det är e jättespäade uppgift. Jag tycker att skolluche i Sverige har varit förbisedd alltför läge och u är det dags för oss att ädra på det tillsammas, säger Tobias Betley. Vår ambitio är att vi alltid ska ha e god hemlagad luch med både klassisk svesk husmaskost och modera iteratioella maträtter. Välkomme till bords!

23 Lokaler Skolas modera, ljusa och luftiga lokaler uppskattas av oss alla på skola. Skola har de seaste åre ivesterat stort för att apassa skola till det ökade asökigstrycket och för att skapa e äu bättre studiemiljö. Vi skapar ya klassrum och arbetsrum med textilmattor för bra ljudmiljö och glasväggar för maximalt ljusisläpp. Kuskapes Hav är e stor gemesam yta där samtal och samarbete flödar. Vi bygger också fler midre grupprum där ma ka gå uda för att få lug och ro. Äve biblioteket är e plats där det fis möjlighet till mer avskildhet. Våra lärmiljöer är byggda för att främja passio för lärade. Kroa på verket är vår ya elegata matsal Orageriet som ivigs viter 2014.

Mätbar vetskap om nuläget och tydliga målbilder om framtiden. Genomför en INDICATOR självvärdering och nulägesanalys inom tre veckor

Mätbar vetskap om nuläget och tydliga målbilder om framtiden. Genomför en INDICATOR självvärdering och nulägesanalys inom tre veckor Mätbar vetskap om uläget och tydliga målbilder om framtide Geomför e INDICATOR självvärderig och ulägesaalys iom tre veckor Självvärderig e del av dokumetatioskravet i ya skollage Skollage ställer också

Läs mer

MARKNADSPLAN Kungälvs kommun 2010-2014

MARKNADSPLAN Kungälvs kommun 2010-2014 MARKNADSPLAN Kugälvs kommu 2010-2014 Fastställd av KF 2010-06-17 1 Iehåll Varför e markadspla? 3 Mål och syfte 4 Markadsförutsättigar 5 Processer, styrig och orgaisatio 6 Politisk styrig 7 Politisk styrig,

Läs mer

[FOKUSOMRÅDE LÄRANDE & UTVECKLING] Övergripande perspektiv: Historiskt perspektiv Läroplansmål (i sammanfattning)

[FOKUSOMRÅDE LÄRANDE & UTVECKLING] Övergripande perspektiv: Historiskt perspektiv Läroplansmål (i sammanfattning) Övergripade perspektiv: Historiskt perspektiv Läroplasmål (i sammafattig) Miljöperspektiv Förskola ska sträva efter att varje bar Iteratioellt perspektiv utvecklar si idetitet och käer trygghet i de, utvecklar

Läs mer

STOCKHOLMS KONSTNÄRLIGA HÖGSKOLA DOCH, DANS OCH CIRKUSHÖGSKOLAN OPERAHÖGSKOLAN STOCKHOLMS DRAMATISKA HÖGSKOLA

STOCKHOLMS KONSTNÄRLIGA HÖGSKOLA DOCH, DANS OCH CIRKUSHÖGSKOLAN OPERAHÖGSKOLAN STOCKHOLMS DRAMATISKA HÖGSKOLA STOCKHOLMS KONSTNÄRLIGA DOCH, DANS OCH CIRKUSN OPERAN UTBILDNINGS KATALOG 2016 2017 UTBILDNINGAR I DENNA KATALOG 5. BERÄTTANDE ANIMERAD FILM 6. CIRKUS 7. DANS 8. DANSPEDAGOGIK 9. DANS ÄMNESLÄRARE 10. DESIGN

Läs mer

Digital pedagogik en naturlig del av framtidens skola!

Digital pedagogik en naturlig del av framtidens skola! Rabatt om i är 2 eller fler! Digital pedagogik e aturlig del av framtides skola! Aktuell forskig och kokreta arbetssätt med fokus på ökat lärade Hur ser läradet ut i digitala miljöer och vilka är effektera?

Läs mer

2013/2014. Öppet hus fredag 30 november 2012 fredag 1 februari 2013 torsdag 2 maj 2013. Passion för lärande

2013/2014. Öppet hus fredag 30 november 2012 fredag 1 februari 2013 torsdag 2 maj 2013. Passion för lärande 2013/2014 Öppet hus fredag 30 november 2012 fredag 1 februari 2013 torsdag 2 maj 2013 Passion för lärande Passion för lärande Vår vision Vi vill vara en plats där elever och lärare vågar. En plats där

Läs mer

GÖTEBORGSSTUDENTER 2012

GÖTEBORGSSTUDENTER 2012 Uiversitetsövergripade resultatredovisig: Tabellsammaställig, frekveser GÖTEBORGSSTUDENTER 2012 ANALYS OCH UTVÄRDERING maj 2013 1. Hade du ågo arbetslivserfarehet ia du påbörjade dia studier vid Göteborgs

Läs mer

Databaser - Design och programmering. Programutveckling. Programdesign, databasdesign. Kravspecifikation. ER-modellen. Begrepps-modellering

Databaser - Design och programmering. Programutveckling. Programdesign, databasdesign. Kravspecifikation. ER-modellen. Begrepps-modellering Databaser desig och programmerig Desig processe ER-modellerig Programutvecklig Förstudie, behovsaalys Programdesig, databasdesig Implemetatio Programdesig, databasdesig Databasdesig Koceptuell desig Koceptuell

Läs mer

Jag läser kursen på. Halvfart Helfart

Jag läser kursen på. Halvfart Helfart KOD: Kurskod: PC106/PC145 Kurs 6: Persolighet, hälsa och socialpsykologi (15 hp) Datum: 3/8 014 Hel- och halvfart VT 14 Provmomet: Socialpsykologi + Metod Tillåta hjälpmedel: Miiräkare Asvarig lärare:

Läs mer

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et.

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. Styrels e möte 7mars 2010 Bila gor: 1. D ago r d ning 2. N är va r o lis t a 1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. 2. F o rma

Läs mer

Solgläntans föräldrakooperativ Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2012/13

Solgläntans föräldrakooperativ Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2012/13 1 s föräldrakooperativ Kvalitet och måluppfyllelse läset 2012/13 Iehåll: Iledig 2 Förutsättigar...2 Bedömig av kvalitet och måluppfyllelse 3 Beslutade mål och åtgärder 6 Slutord 7 Bilaga: Resultat - seaste

Läs mer

Webprogrammering och databaser. Begrepps-modellering. Exempel: universitetsstudier Kravspec. ER-modellen. Exempel: kravspec forts:

Webprogrammering och databaser. Begrepps-modellering. Exempel: universitetsstudier Kravspec. ER-modellen. Exempel: kravspec forts: Webprogrammerig och databaser Koceptuell datamodellerig med Etitets-Relatiosmodelle Begrepps-modellerig Mål: skapa e högivå-specifikatio iformatiosiehållet i database Koceptuell modell är oberoede DBMS

Läs mer

Databaser - Design och programmering. Databasdesign. Kravspecifikation. Begrepps-modellering. Design processen. ER-modellering

Databaser - Design och programmering. Databasdesign. Kravspecifikation. Begrepps-modellering. Design processen. ER-modellering Databaser desig och programmerig Desig processe Databasdesig Förstudie, behovsaalys ER-modellerig Kravspecifikatio För att formulera e kravspecifikatio: Idetifiera avädare Studera existerade system Vad

Läs mer

2011/2012. Öppet hus fredag 2 december 2011 torsdag 2 februari 2012 torsdag 3 maj 2012. Mindre skola, mer skola

2011/2012. Öppet hus fredag 2 december 2011 torsdag 2 februari 2012 torsdag 3 maj 2012. Mindre skola, mer skola 2011/2012 Öppet hus fredag 2 december 2011 torsdag 2 februari 2012 torsdag 3 maj 2012 Mindre skola, mer skola Innehåll Inledning Om skolan...1 Utbildningar Estetmedia...2 Estetik och media...2 Sam...4

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning YH-utbildigar 2017 Iehållsförteckig Sida 3 Om IT-Högskola Sida 4-5 Framtidsbrasch Sida 6-7.NET-utvecklare Sida 8-9 Applikatiosutvecklare till iphoe och Adroid Sida 10-11 Mjukvarutestare Sida 12-13 Webbutvecklare

Läs mer

SveTys. Affärskultur i Tyskland. Vad är det? Och vad ska jag tänka på?

SveTys. Affärskultur i Tyskland. Vad är det? Och vad ska jag tänka på? SveTys Affärskultur i Tysklad Vad är det? Och vad ska jag täka på? 2 Affärskultur i Tysklad Vad är det? Och vad ska jag täka på? 2008 SveTys, Uta Schulz, Reibek 3 Iledig När ma gör affärer i Tysklad eller

Läs mer

Natur, kultur och idrott CHARLOTTENBORG VÄTTEROSEN. Vätterosen BO BRA DÄR DU LEVER. LEV BRA DÄR DU BOR.

Natur, kultur och idrott CHARLOTTENBORG VÄTTEROSEN. Vätterosen BO BRA DÄR DU LEVER. LEV BRA DÄR DU BOR. CHARLOTTENBORG VÄTTEROSEN Vätterose Natur, kultur och idrott BO BRA DÄR DU LEVER. LEV BRA DÄR DU BOR. Att bo bra är viktigt för oss och för våra hyresgäster. Vi förvaltar bostäder, skapar service och förutsättigar

Läs mer

Utlandskyrkans krisberedskap

Utlandskyrkans krisberedskap Utladskyrkas krisberedskap hadbok för beredskapsplaerig Kyrkokasliet Uppsala Sveska kyrkas kriscetrum 2 Kotaktiformatio veska kyrka i utladet S Kyrkokasliet 751 70 Uppsala Tel. 018-16 95 00 www.sveskakyrka.se

Läs mer

Stöde skolas elevhälsa Handlingsplan läsåret 2013/2014

Stöde skolas elevhälsa Handlingsplan läsåret 2013/2014 Stöde skolas elevhälsa Hadligspla läsåret 2013/2014 Stöde skola, 860 13 Stöde 060 658 33 20 Sudsvalls kommu Iehållsförteckig ELEVHÄLSOPLAN FÖR STÖDE SKOLA... 3 STÖDE SKOLAS VISION...3 ELEVHÄLSA PÅ STÖDE

Läs mer

Mediaplan & företagspresentation

Mediaplan & företagspresentation 203 Mediapla & företagspresetatio Aos- och utgivigspla Tidige Fastighetsytt Om oss! Väljer du Fastighetsytt som di kaal för markadsförig och profil erig är du med i ett större sammahag och år e målgrupp

Läs mer

Välkomna! Informationskväll 24 september 2014

Välkomna! Informationskväll 24 september 2014 Välkomna Informationskväll 24 september 2014 Ingrid Crabo, biträdande rektor Jan Liljegren, rektor En månad sedan... Upprop - album ...18 augusti 2014 Upprop - album Uppropet 9.00 Upprop - album Resan

Läs mer

Kollektivt bindande styre på global nivå

Kollektivt bindande styre på global nivå Iteratioell ivå Global, regioal eller mellastatlig? Allt fler viktiga politiska frågor går ite lägre att lösa på atioell ivå. Folk över hela världe berörs exempelvis av växthuseffekte. Vad fis det för

Läs mer

Parkerings- och handelsutredning Kristianstad centrum

Parkerings- och handelsutredning Kristianstad centrum Parkerigs- och hadelsutredig Kristiastad cetrum Del 1: Parkerigsstrategi, kompletterade iveterig 2011-11-21 Beställare Kristiastad kommu Aders Magusso Joha Gomér Lars Nyström Atkis Simo Radahl, Atkis Eli

Läs mer

TRIBECA Finansutveckling

TRIBECA Finansutveckling TRIBECA Rådgivare iom fiasiella helhetslösigar TRIBECA a s k r e i v g S f a s k r i e v g S f g g r r e e a r a r e e i i f f TRIBECA s målsättig är att bidra med råd & produkter som hela tide gör att

Läs mer

Systemdesign fortsättningskurs

Systemdesign fortsättningskurs Systemdesig fortsättigskurs Orgaisatio Föreläsare Potus Boström Assistet? Tider mådagar och tisdagar kl. 8-10 Börjar 3.9 och slutar 16.10 Rum B3040 Orgaisatio Iga föreläsigar 24.9, 25.9, 1.10 och 2.10

Läs mer

Lärarhandledning Att bli kvitt virus och snuva - När Lisa blev av med förkylningen

Lärarhandledning Att bli kvitt virus och snuva - När Lisa blev av med förkylningen Lärarhadledig Att bli kvitt virus och suva - När Lisa blev av med förkylige För ytterligare iformatio kotakta projektledare: Charlotte.Kristiasso@phs.ki.se 1 Iledig Atibiotikaresistes är ett växade problem

Läs mer

Remiss Remissvar lämnas i kolumnen Tillstyrkes term och Tillstyrkes def(inition) och eventuella synpunkter skrivs i kolumnen Synpunkter.

Remiss Remissvar lämnas i kolumnen Tillstyrkes term och Tillstyrkes def(inition) och eventuella synpunkter skrivs i kolumnen Synpunkter. 1(10) Svar lämat av (kommu, ladstig, orgaisatio etc.): Remiss Remissvar lämas i kolume Tillstyrkes term och Tillstyrkes (iitio) och evetuella sypukter skrivs i kolume Sypukter. Begreppe redovisas i Socialstyrelses

Läs mer

Tidtabell. 208/209 Skellefteå - Skelleftehamn Sommar, från och med 16/6 till och med 17/8 2014. www.skelleftebuss.se Tel.

Tidtabell. 208/209 Skellefteå - Skelleftehamn Sommar, från och med 16/6 till och med 17/8 2014. www.skelleftebuss.se Tel. Iformatio Dessa biljetter ka köpas på busse; - Ekelbiljett, ige fri övergåg till stadsbussara. - Rabattkort, rabatterade resor med ca 20 %, valfritt atal resor frå 6 resor och uppåt. - Periodkort, gäller

Läs mer

välkommen till Bröderna Lejonhjärta nyhet!

välkommen till Bröderna Lejonhjärta nyhet! yhet! Brödera Lejohjärta Illustratio Igrid Vag Nyma / Saltkråka AB välkomme till Vi har öppet alla dagar frå 20 maj till 28 augusti samt helgöppet hela september. Uder höste har vi öppet vissa veckodagar

Läs mer

Slutrapport Bättre vård i livets slutskede

Slutrapport Bättre vård i livets slutskede Team : Stadsvikes VC Syfte med deltagadet i Geombrott Att öka tillite och trygghete till de vård som bedrivs i det ega hemmet för de palliativa patiete. Teammedlemmar Eva Lidström eva.lidstrom@ll.se Viktoria

Läs mer

Förena Förbättra Förändra

Förena Förbättra Förändra Lässamordig ANDT Förea Förbättra Förädra Lässamordara för ANDT-frågor arbetar med olika förebyggade åtgärder iom alkolhol- och drogområdet. I vår lässamordarroll igår att förverkliga de politiska mål som

Läs mer

Ångfärjan eller Oceanpiren? Stadsbyggnadsförvaltningen Inledande lokaliseringsstudie av kongress/hotel center i centrala Helsingborg 2008-04-28

Ångfärjan eller Oceanpiren? Stadsbyggnadsförvaltningen Inledande lokaliseringsstudie av kongress/hotel center i centrala Helsingborg 2008-04-28 Ågfärja eller Oceapire? Stadsbyggadsförvalti Iledade lokaliserigsstudie av kogress/hotel ceter i cetrala Helsigborg 2008-04-28 Bakgrud Utredigar som ligr till uderlag för Stadsbyggadsförvaltis iledade

Läs mer

Föreläsning 3. 732G04: Surveymetodik

Föreläsning 3. 732G04: Surveymetodik Föreläsig 3 732G04: Surveymetodik Dages föreläsig Obudet slumpmässigt urval (OSU) Populatiosparametrar och stickprovsstatistikor Vätevärdesriktighet Ädliga och oädliga populatioer Medelvärde, adel Kofidesitervall

Läs mer

Möjligheternas. Sölvesborg. Vi vill fortsätta att göra Sölvesborg både mer rättvist och spännande. Heléne Björklund och Peter Jeppsson

Möjligheternas. Sölvesborg. Vi vill fortsätta att göra Sölvesborg både mer rättvist och spännande. Heléne Björklund och Peter Jeppsson Möjligheteras Sölvesborg Vi vill fortsätta att göra Sölvesborg både mer rättvist och späade Helée Björklud och Peter Jeppsso Socialdemokrateras program för Sölvesborgs kommu 2010-2014 2 VI ACCEPTERAR INTE

Läs mer

ISO 26000. ISO 26000 Guidance on social responsibility. Marknaden förändras snabbt. En standard om socialt ansvarstagande

ISO 26000. ISO 26000 Guidance on social responsibility. Marknaden förändras snabbt. En standard om socialt ansvarstagande ISO 26000 E stadard om socialt Reio Fridh, Sesus Vice ordförade Sveska ISO 26 000 kommitté 2010-11-26 ISO 26000 Guidace o social resposibility ISO 26000 Vägledig för Socialt 2 Markade förädras sabbt Allt

Läs mer

Samtal med Karl-Erik Nilsson

Samtal med Karl-Erik Nilsson Samtal med Karl-Erik Nilsso,er Ert av Svesk Tidskrifts redaktörer, Rolf. Ertglud, itejuar här Karl-Erik Nilsso, ar kaslichej på TCO och TCO:s represetat ed i litagarfodsutredige. er e t or så å g. ). r

Läs mer

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större Måadsrapport Jauari 2015 Måadsrapport Juli 2015 Måadsrapport Februari 2015 Måadsrapport Augusti 2015 Måadsrapport Mars 2015 Måadsrapport September 2015 Måadsrapport April 2015 Måadsrapport Oktober 2015

Läs mer

Studentens personnummer: Giltig legitimation/pass är obligatoriskt att ha med sig. Tentamensvakt kontrollerar detta.

Studentens personnummer: Giltig legitimation/pass är obligatoriskt att ha med sig. Tentamensvakt kontrollerar detta. KOD: Kurskod: PC106/PC145 Persolighet, hälsa och socialpsykologi (15 hp) Datum: 4/5 014 Hel- och halvfart VT14 Provmomet: Socialpsykologi + Metod Tillåta hjälpmedel: Miiräkare Asvarig lärare: Niklas Frasso

Läs mer

Plan för hasselmus vid Paradis, Sparsör

Plan för hasselmus vid Paradis, Sparsör 2010-06-28 Pla för hasselmus vid radis, Sparsör Bakgrud och syfte E pla för hasselmus har tagits fram i sambad med detaljplaeläggig av fastighet radis 1:4 i Sparsör, Borås Stad. Detaljpla syftar till att

Läs mer

Bröderna fara väl vilse ibland (epistel nr 35)

Bröderna fara väl vilse ibland (epistel nr 35) Brödera fara väl vilse ilad (epistel r 35) Text musik: Carl Michael Bellma Teor 1 8 6 Arr: Eva Toller 2008 Teor 2 6 8 Basso 1 8 6.. Basso 2 8 6 1.Brö- der - a fa - ra väl vil - se i-lad om gla - se me

Läs mer

Stora Nygatan. g r. Trädgårdsföreningen. Kitas Gymnasium. Ett aktivt val

Stora Nygatan. g r. Trädgårdsföreningen. Kitas Gymnasium. Ett aktivt val gata Stora Nygata Ös t ra L arm gat a ig Trädgårdsföreige gs u po G rts am av la e ye lé a at g rk Pa Al a at kg r Pa a at rg o St ta ga or St Kitas Gymasium Ett aktivt val Välkomme För dig som vill lite

Läs mer

www.kitas.se Kitas Frisörgymnasium Nytänkande och kvalitet

www.kitas.se Kitas Frisörgymnasium Nytänkande och kvalitet www.kits.se Kits Frisörgymsium Nytäkde och kvlitet Stimulerde miljö på Mgsisgt Kits Frisör är e lite friskol med 90 elever som erbjuder e kretiv och ispirerde miljö. Utbildige är yrkesförberedde, håller

Läs mer

Många tror att det räcker

Många tror att det räcker Bästa skyddet Måga vet ite hur familje drabbas ekoomiskt om ågo dör eller blir allvarligt sjuk. Här berättar Privata Affärer vilket skydd du har och hur du ka förbättra det. Av Aika Rosell och Igrid Kidahl

Läs mer

2015-10-22. Ca 415.000m 3 = 600.000 ton. Masshantering Sven Brodin. Dessa mängder ska Stockholms Stad transportera varje månad.

2015-10-22. Ca 415.000m 3 = 600.000 ton. Masshantering Sven Brodin. Dessa mängder ska Stockholms Stad transportera varje månad. Masshaterig Ca 415.000m 3 = 600.000 to Dessa mägder ska Stockholms Stad trasportera varje måad. The Capital of Scadiavia Sida 2 Till varje km väg som ska byggas behövs ytor på ca 4000m 2 för: Etablerig

Läs mer

MTC. Förstklassig forskning och utbildning i internationell miljö

MTC. Förstklassig forskning och utbildning i internationell miljö Istitutioe för Mikrobiologi, Tumör- och Cellbiologi (MTC) MTC Förstklassig forskig och utbildig i iteratioell miljö Fakta om MTC Talare, moderatorer och orgaisatörer vid MTCs 15-årsjubileumssymposium på

Läs mer

Tidtabell. 208/209 Skellefteå - Skelleftehamn Sommar, från och med 17/ till och med 18/ Tel.

Tidtabell. 208/209 Skellefteå - Skelleftehamn Sommar, från och med 17/ till och med 18/ Tel. Iformatio Dessa biljetter ka köpas på busse; - Ekelbiljett, ige fri övergåg till stadsbussara. - Rabattkort, rabatterade resor med ca 20 %, fri övergåg iom 1 tim till stadsbussara (valfritt atal resor

Läs mer

Arbeta med människor. Vård och omsorg Barn och fritid Hälsa och friskvård. och hä. Gymnasial vuxenutbildning - Komvux - Stockholm

Arbeta med människor. Vård och omsorg Barn och fritid Hälsa och friskvård. och hä. Gymnasial vuxenutbildning - Komvux - Stockholm 2016 Arbeta med mäiskor Gymasial vuxeutbildig - Komvux - Stockholm ötare k s ar Utbildig och kurser iom: Vård och omsorg ar och fritid Hälsa och friskvård Uder terska ö k s Friskv lsa och hä d r å... Möjlighet

Läs mer

Innehåll Grafräknaren och diskret matematik...1 Vad handlar diskret matematik om?...1 Permutationer och kombinationer...3 Något om heltalsräkning...

Innehåll Grafräknaren och diskret matematik...1 Vad handlar diskret matematik om?...1 Permutationer och kombinationer...3 Något om heltalsräkning... Iehåll Grafräkare och diskret matematik...1 Vad hadlar diskret matematik om?...1 Permutatioer och kombiatioer...3 Något om heltalsräkig...4 Modulusoperator...4 Faktoriserig i primfaktorer...5 Talföljder...7

Läs mer

Extrem prestanda Nu utan BPA UPPLEV DEN FANTASTISKA STYRKAN HOS VÅRA BPA-FRIA PRODUKTER

Extrem prestanda Nu utan BPA UPPLEV DEN FANTASTISKA STYRKAN HOS VÅRA BPA-FRIA PRODUKTER Extrem prestada Nu uta BPA UPPLEV DEN FANTASTISKA STYRKAN HOS VÅRA BPA-FRIA PRODUKTER Formar för kall och varm mat BPA-fritt kommersiellt produktsortimet för livsmedelsservice Rubbermaid Commercial har

Läs mer

PORTFOLIO. Lisa Heller, Chalmers Arkitektur

PORTFOLIO. Lisa Heller, Chalmers Arkitektur PORTFOLIO Lisa Heller, Chalmers Arkitektur Kadidatarbete - Highlie Hede, våre 2015 axoometri Highlie Hede är e förkroppsligad dröm om publika fuktioer itegrerade med varadra på ett öppet och dyamiskt sätt.

Läs mer

Doktorandernas uppfattningar om sin forskarutbildning vid Uppsala universitet

Doktorandernas uppfattningar om sin forskarutbildning vid Uppsala universitet Doktoraderas uppfattigar om si forskarutbildig vid Uppsala uiversitet Resultat frå e uiversitetsövergripade ekätudersökig: Språkveteskapliga fakultete Ehete för kvalitet och utvärderig Maria Wolters Maj

Läs mer

Boendeutvecklingsprogram för Borlänge kommun 2015-2018 Beslutad av kommunfullmäktige 201x-xx-xx

Boendeutvecklingsprogram för Borlänge kommun 2015-2018 Beslutad av kommunfullmäktige 201x-xx-xx Författigssamlig i Boedeutveckligsprogram för 215-218 Beslutad av kommufullmäktige 21x-xx-xx Metadata om dokumetet Boedeutveckligsprogram 215-218 Dokumettyp Kommualt styrdokumet Omfattar Kommue Kommuala

Läs mer

Applikationen kan endast användas av enskilda användare med förtroenderapportering.

Applikationen kan endast användas av enskilda användare med förtroenderapportering. Aktiverig mobil app 1 Aktiverig mobil app Aktiverig mobil app aväds för att koppla e eskild avädare till Visma Agdas mobilapplikatio. Applikatioe ka edast avädas av eskilda avädare med förtroederapporterig.

Läs mer

Tentamen i Statistik, STA A13 Deltentamen 2, 5p 20 januari 2007, kl. 09.00-13.00

Tentamen i Statistik, STA A13 Deltentamen 2, 5p 20 januari 2007, kl. 09.00-13.00 0.01.007 Tetame i Statistik, STA A13 Deltetame, 5p 0 jauari 007, kl. 09.00-13.00 Tillåta hjälpmedel: Bifogad formel- och tabellsamlig (skall retureras) samt miiräkare. Asvarig lärare: Haah Hall Övrigt:

Läs mer

Borel-Cantellis sats och stora talens lag

Borel-Cantellis sats och stora talens lag Borel-Catellis sats och stora tales lag Guar Eglud Matematisk statistik KTH Vt 2005 Iledig Borel-Catellis sats är e itressat och avädbar sats framför allt för att bevisa stora tales lag i stark form. Vi

Läs mer

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet, grundskolan. Stångenässkolan

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet, grundskolan. Stångenässkolan Redovisig av det systematiska kvalitetsarbetet, grudskola Stågeässkola 1 Presetatio av skola Stågeässkola är e F-6 skola i Brastad, Lysekils kommu. Skola har uder läsåret 2011-2012 haft i geomsitt 235,

Läs mer

Vägen till energiklassad personal. Kurskatalog Fastighetsautomation. www.siemens.se/utbildning

Vägen till energiklassad personal. Kurskatalog Fastighetsautomation. www.siemens.se/utbildning Väge till eergiklassad persoal Kurskatalog Fastighetsautomatio www.siemes.se/utbildig Vi ka ge er vad som krävs Fastighetsägare påverkas av EU s direktiv om byggaders eergiprestada. Ett område behadlar

Läs mer

tullinge FLEMINGSBERG TULLINGE Kommunens avsikter för Tullinge som helhet

tullinge FLEMINGSBERG TULLINGE Kommunens avsikter för Tullinge som helhet tullige VILLASTAD r be e tri Tulligesjö e äg v gs FLEMINGSBERG Ka TRÄDGÅRDSSTAD Nib ble väg e PARKHEM 10 BERG Tullige är e attraktiv plats i Stockholmsregioe att bo och bygga på. Tullige är också de del

Läs mer

AMF. I princip är det bara möjligt att flytta privat sparande och sparande där avtalet tecknats efter den 2 februari i fjol.

AMF. I princip är det bara möjligt att flytta privat sparande och sparande där avtalet tecknats efter den 2 februari i fjol. Välj att flytta dia Utyttja di flytträtt om du ka. Det är Privata Affärers råd u är regeriges tillfälliga flyttstopp hävs de 1 maj. Flyttstoppet ifördes i februari i fjol som e direkt följd av Damarksmålet.

Läs mer

HC. A ndersens magiska Sagovärld. Evenemangsguide. 27sept 3nov lightsinalingsas.se. för dig som endast låter fantasin sätta gränserna.

HC. A ndersens magiska Sagovärld. Evenemangsguide. 27sept 3nov lightsinalingsas.se. för dig som endast låter fantasin sätta gränserna. HC. A derses magiska Sagovärld Eveemagsguide för dig som edast låter fatasi sätta gräsera. 27sept 3ov lightsialigsas.se The 14th Aual Lights Exhibitio Lights i Aligsås e lysade idé. När Lights i Aligsås

Läs mer

Identfiera orsaker och ge förslag på åtgärder och resultatmått Åtgärdstyp Ska risken åtgärdas genom att orsaken: Bakomliggande orsaker

Identfiera orsaker och ge förslag på åtgärder och resultatmått Åtgärdstyp Ska risken åtgärdas genom att orsaken: Bakomliggande orsaker Risk (möjlighet att e egativ RiskID Beskrivig av risk 4.1 R1 Öskemåle kommer osorterat och geererar måga aalyser - ökad arbetsisats och kostader Ma hittar ite 4.1 R2 produktera i lista 4.2 R3 Svårigheter

Läs mer

god stiftelsepraxis www.saatiopalvelu.fi

god stiftelsepraxis www.saatiopalvelu.fi god stiftelsepraxis SÄÄTIÖIDEN JA RAHASTOJEN NEUVOTTELUKUNTA RY DELEGATIONEN FÖR STIFTELSER OCH FONDER RF www.saatiopalvelu.fi 1 Cotets God stiftelsepraxis 1 Iledig 3 2 God stiftelsepraxis 3 Stipedier

Läs mer

Alptanäs Mitt i Sveriges IT-centrum

Alptanäs Mitt i Sveriges IT-centrum Alptaäs Mitt i Sveriges IT-cetrum Fatastiskt skyltläge vid Kymligeläke! Välkomme till ett eget hus med fit skyltläge och ärhet till ature. Här möts i av e glasad etré som ibjuder till möte och utställigar.

Läs mer

Så ska vi få Sveriges bästa skola

Så ska vi få Sveriges bästa skola Nykvars kommutidig Nr 1-11 Så ska vi få Sveriges bästa skola MOLLY SANDÉN TILL NYKVARNSDAGEN KUNGAPARET BESÖKER NYKVARN LYFT I HEMTJÄNSTEN VÅRENS KULTURPROGRAM TUTAN MARS 2011 Molly Sadé till Nykvarsdage

Läs mer

förebygg.nu Stor kartläggning av ungas drogvanor den isländska onsdag 13 november

förebygg.nu Stor kartläggning av ungas drogvanor den isländska onsdag 13 november osdag 13 ovember förebygg.u Så fugerar de islädska modelle Programmet för ett drogfritt Islad har pågått i 15 år. Sida 3 Smart Ugdom Stora framsteg för de prisade ideella ugdomsföreige. Sida 7 Foto Peter

Läs mer

Hur månfa indianer...? och andra gåtor Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11: Att arbeta med gåtor. Lek med ord och bokstäver

Hur månfa indianer...? och andra gåtor Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11: Att arbeta med gåtor. Lek med ord och bokstäver Lärarmaterial sida 1 Författare: Keld Peterse Vad hadlar boke om? Här får ma täka till! Ka du lösa gåtora? Mål frå Lgr 11: Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att apassa läsige efter

Läs mer

SÄRTRYCK UR SPRÅKSKRINET ALIEN ÅRSKURS 4

SÄRTRYCK UR SPRÅKSKRINET ALIEN ÅRSKURS 4 Joy Lidé SÄRTRYCK UR SPRÅKSKRINET ALIEN ÅRSKURS 4 2 SPRÅKSKRINET Iehåll 1 Ny i klasse Läsig: Text och läsförståelse 4-5 Språklära: Meigsbyggad/skiljetecke 6-7 Ordkuskap: Om käslor 8 Skrivig: Viktig hädelse

Läs mer

Hårt arbete för högre mjölkpris

Hårt arbete för högre mjölkpris Hårt arbete för högre mjölkpris ugada Tio kilometer på cykel ia mjölke ka levereras till kooperativet där mjölke kotrolleras och kyls. Så ser vardage ut för måga av Ugadas mjölkböder. 52 Husdjur 1/2014

Läs mer

Framtidsutredningen 2007 Vad kostar det tillgängliga och trygga Stockholm?

Framtidsutredningen 2007 Vad kostar det tillgängliga och trygga Stockholm? Framtidsutredige 2007 Vad kostar det tillgägliga och trygga Stockholm? I dea rapport kommer stades ekoomiska framtidsutsikter att diskuteras. Klarar stade äve fortsättigsvis av åtagadet att erbjuda e god

Läs mer

Hade jag sextusende daler (sång nr 14)

Hade jag sextusende daler (sång nr 14) Hade ag sextusde daler (sång nr 14) Text och musik: Carl Michael Bellman Tor 1 c Arr: Eva Toller 2009. Tor 2 c. och Basso 1 c 1.Ha - de ag sex - tu - s - de. da - ler i kvar - ta - ler, i kvar - ta - ler.

Läs mer

ESBILAC. mjölkersättning för hundvalpar BRUKSANVISNING. www.kruuse.com

ESBILAC. mjölkersättning för hundvalpar BRUKSANVISNING. www.kruuse.com ESBILAC mjölkersättig för hudvalpar BRUKSANVISNING De bästa starte för e yfödd valp är självklart att dia tike och få i sig mammas mjölk. Modersmjölke iehåller allt som de små behöver i form av ärigsäme,

Läs mer

Från Revisionen :30

Från Revisionen :30 Pressmeddelade Frå Revisioe 2008 11 17 15:30 Revisorera om psyksamverka i Sjuhärad och Skaraborg: Förutsättigara fis me ka yttjas bättre! Förutsättigara för samarbete mella regioe och kommuera på vuxepsykområdet

Läs mer

Kvinnohälsa 2012. Succékonferensen är tillbaka! Konferensen som ger dig ny kunskap och den senaste forskningen!

Kvinnohälsa 2012. Succékonferensen är tillbaka! Konferensen som ger dig ny kunskap och den senaste forskningen! Succékoferese är tillbaka! Kviohälsa 2012 Koferese som ger dig y kuskap och de seaste forskige! Sexologi - så blir du bättre på att möta sexuella frågor och problem Lär dig mer om gyekologisk cacer! Multikulturell

Läs mer

förebygg.nu Ett kvitto på att vi är på rätt väg Om att vara anhörig till EN missbrukare När mamma 11-12 november 2015

förebygg.nu Ett kvitto på att vi är på rätt väg Om att vara anhörig till EN missbrukare När mamma 11-12 november 2015 11-12 ovember 2015 förebygg.u Om att vara ahörig till EN missbrukare S sida 5 När mamma eller pappa sitter i fägelse S sida 4 Ett kvitto på att vi är på rätt väg Foto Sofia Sabel Nia Gual Årets förebyggare

Läs mer

Örserumsviken. Förorenade områden Årsredovisning. Ansvar för sanering av förorenade områden. Årsredovisningslagen och god redovisningssed

Örserumsviken. Förorenade områden Årsredovisning. Ansvar för sanering av förorenade områden. Årsredovisningslagen och god redovisningssed Föroreade område Årsredovisig Örserumsvike Birgit Fleig Auktoriserad revisor Sustaiability Director birgit.fleig@se.ey.com 19 september 2005 1 2 Årsredovisigslage och god redovisigssed Föroreade område

Läs mer

Så här kommer byggherren och entreprenören överens om energianvändningen

Så här kommer byggherren och entreprenören överens om energianvändningen Så här kommer byggherre och etrepreöre överes om eergiavädige Så här kommer byggherre och etrepreöre överes om eergiavädige Sveby står för Stadardisera och verifiera eergiprestada i byggader och är ett

Läs mer

SA > Beteendevetenskap. EK > Juridik. ES > Film & skådespeleri. ( nyhet!)

SA > Beteendevetenskap. EK > Juridik. ES > Film & skådespeleri. ( nyhet!) SA > Beteendevetenskap SA > Samhällsvetenskap EK > Ekonomi EK > Juridik ES > Design ES > Film & skådespeleri ( nyhet!) FIGIT.SE ÖPPET HUS > lördag 17/11, 10.00-12.30 Välkommen till oss i Folkets Hus,

Läs mer

Högskoleförberedande. Ekonomiprogrammet. Inriktningar. Ekonomi Juridik

Högskoleförberedande. Ekonomiprogrammet. Inriktningar. Ekonomi Juridik Högskoleförberedande Ekonomiprogrammet Inriktningar Ekonomi Juridik Jag skulle säga att det bästa med PB är undervisningen och lärarna. En annan sak som är bra är att det är en avslappnad miljö. Alla får

Läs mer

Specialbygge för vattenrening

Specialbygge för vattenrening Nummer 8 okt 2010 Specialbygge för vattereig på gåg Mera TV-produktio De dövas redaktio i SVT spelar uder höste i ytterligare ett atal avsitt för barkaale i de studio ma irett i lokal A9. - Lokale och

Läs mer

Plattformshissar från Cibes Lift för alla byggnader

Plattformshissar från Cibes Lift för alla byggnader Plattformshissar frå Cibes Lift för alla byggader Smarta, säkra och ekla att istallera DESIGN - RELIABILITY - EXPERIENCE Iehåll Om Cibes Lift 3 Kudperspektiv 4 Service och uderhåll 5 Miljöfokus 6 De lilla

Läs mer

KONSEKVENSANALYS 1 (5) INDIVID ALT ORGANISATION (markera vad bedömningen avser)

KONSEKVENSANALYS 1 (5) INDIVID ALT ORGANISATION (markera vad bedömningen avser) KONSEKVENSANALYS 1 (5) INDIVID ALT ORGANISATION (markera vad bedömige avser) Orgaisatio Faktorer att bedöma Påverkar förädrige? Kosekves av förädrige Kosekvesbeskrivig Åtgärdsförslag Asv. sig Klart datum

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för konsument

Allmänna avtalsvillkor för konsument Godkäare 7.2 Kudakuta Godkät Kommuikatio Distributio Kudservice Kommuikatio, deltagade och samråd Allmäa avtalsvillkor för kosumet för leveras av fjärrvärme Allmäa avtalsvillkor för kosumet för leveras

Läs mer

Välkommen till Artillerigatan 33A

Välkommen till Artillerigatan 33A Välkomme till Artilleri A Möjlighet a hyra lokaler frå m² upp till m² Artilleri A v. Tyge Modera och represetiva lokaler på Artilleri A Med si uika arkitektur, geerösa khöjd och stora ljusisläpp välkomar

Läs mer

Vi lär i samarbete med det omgivande samhället. Världen är vårt klassrum.

Vi lär i samarbete med det omgivande samhället. Världen är vårt klassrum. Samhällsvetenskap Samhällsvetenskapsprogrammet är ett högskole för beredande program vilket innebär att du blir behörig att söka till universitet och högskola. Du får en bred utbildning där fokus ligger

Läs mer

Genomsnittligt sökdjup i binära sökträd

Genomsnittligt sökdjup i binära sökträd Iformatiostekologi Tom Smedsaas 10 augusti 016 Geomsittligt sökdjup i biära sökträd Detta papper visar att biära sökträd som byggs upp av slumpmässiga data är bra. Beteckigar och defiitioer Defiitio De

Läs mer

största Nu är det dags att avslöja vilka bank- undersökning Sveriges Årets Bankjuryn

största Nu är det dags att avslöja vilka bank- undersökning Sveriges Årets Bankjuryn För artode året i rad utser Privata Affärer Årets Bak. Här ser du vilka baker som är bäst för just di privatekoomi. största bak- udersökig Nu är det dags att avslöja vilka baker som belöas av Privata Affärer.

Läs mer

förebygg.nu Alkohol och sex UNG KREATIVITET onsdag 16 november Kombinationen alkohol och sexualitet är ett ämne som diskuteras alltför lite Sidan 3

förebygg.nu Alkohol och sex UNG KREATIVITET onsdag 16 november Kombinationen alkohol och sexualitet är ett ämne som diskuteras alltför lite Sidan 3 osdag 16 ovember förebygg.u UNG KREATIVITET Vi måste hitta ett sätt att få uga att täka till ett extra varv Sidora 4-5 Alkohol och sex Kombiatioe alkohol och sexualitet är ett Effekter av förebyggade arbete

Läs mer

Produsert for bevegelses hemmede, og er det mest fleksible og variasjonrike alternativ på markedet. Tilpasnings-mulighetene er nesten ubegrensede.

Produsert for bevegelses hemmede, og er det mest fleksible og variasjonrike alternativ på markedet. Tilpasnings-mulighetene er nesten ubegrensede. VÄSTIA DUSJROM Produsert for bevegelses hemmede, og er det mest fleksible og variasjorike alterativ på markedet. Tilpasigs-mulighetee er este ubegresede. HML Hjelpemiddel-leveradøre AS Braderudv. 90, 2015

Läs mer

Detaljplan Ekedal södra. Behovsbedömning 1/5. Sektor samhällsbyggnad

Detaljplan Ekedal södra. Behovsbedömning 1/5. Sektor samhällsbyggnad 1/5 Sektor samhällsbyggad Datum Beteckig 2015-02-10 PLAN.2014.19 Plaehete Hadläggare Jey Olausso Detaljpla Ekedal södra Behovsbedömig Förslag Geomföradet av plaförslaget bedöms ite medföra ågo betydade

Läs mer

DELTA-samverkan januari - april 2003

DELTA-samverkan januari - april 2003 Beställarförbudet DELTA på Hisige Tjästeutlåtade Dr 2003/17 På Hisige Sekretariatet, JJ 2003-05-27 DELTA-samverka jauari - april 2003 Jag stod och pratade med grae över staketet. Då berättade grae att

Läs mer

Förverkliga dina drömmar på. Einar Hansen. gymnasiet! Natur och Estet1

Förverkliga dina drömmar på. Einar Hansen. gymnasiet! Natur och Estet1 Förverkliga dina drömmar på Einar Hansen gymnasiet! Natur och Estet1 Grattis! Du har tre fantastiska år framför dig Gymnasietiden är speciell. För första gången har du möjlighet att välja skola och program

Läs mer

Datorövning 2 Fördelningar inom säkerhetsanalys

Datorövning 2 Fördelningar inom säkerhetsanalys Luds tekiska högskola Matematikcetrum Matematisk statistik STATISTISKA METODER FÖR SÄKERHETSANALYS FMS065, HT-15 Datorövig 2 Fördeligar iom säkerhetsaalys I dea datorövig ska vi studera ågra grudläggade

Läs mer

2011/2012. Öppet hus fredag 3 december 2010 torsdag 27 januari 2011 torsdag 5 maj Mindre skola, mer skola

2011/2012. Öppet hus fredag 3 december 2010 torsdag 27 januari 2011 torsdag 5 maj Mindre skola, mer skola 2011/2012 Öppet hus fredag 3 december 2010 torsdag 27 januari 2011 torsdag 5 maj 2011 Mindre skola, mer skola Innehåll Inledning Om skolan...1 Utbildningar Media...2 Estetik och media...2 Medier, information

Läs mer

10-12 november 2009. förebygg.nu. 12 sidor. med höjdpunkterna från förebygg.nu. Ge folk verktygen. Ny nationell strategi för föräldrastöd.

10-12 november 2009. förebygg.nu. 12 sidor. med höjdpunkterna från förebygg.nu. Ge folk verktygen. Ny nationell strategi för föräldrastöd. 10-12 ovember 2009 förebygg.u 12 sidor med höjdpuktera frå förebygg.u Ge folk verktyge Ny atioell strategi för föräldrastöd. Sida 10 kröika Förebygg.u kuskap och ispiratio Förebygg.u ett framgågskocept!

Läs mer

CONSUMER PAYMENT REPORT SWEDEN

CONSUMER PAYMENT REPORT SWEDEN CONSUMER PAYMENT REPORT SWEDEN Sveige I kothet De oa majoitete av sveskaa betala sia äkiga i tid och iämme i att äkiga ska betalas i tid. Både ude 01 och 01 to sveskaa att abetslöshet och att spedea fö

Läs mer

förebygg.nu Förebygg i Göteborg Så fungerar handeln med droger på nätet Vad är det e-rökarna drar i sig? onsdag 11 november

förebygg.nu Förebygg i Göteborg Så fungerar handeln med droger på nätet Vad är det e-rökarna drar i sig? onsdag 11 november osdag 11 ovember förebygg.u Så fugerar hadel med droger på ätet S sidora 4-5 Vad är det e-rökara drar i sig? S sida 3 Foto Sofia Sabel Förebygg i Göteborg Frå regioal koferes till atioell area Sida 2 PROGRAM

Läs mer

Förslags- och beslutsprotokoll, Måndag 31 oktober 2005

Förslags- och beslutsprotokoll, Måndag 31 oktober 2005 Förslags- och beslutsprotokoll, Mådag 31 oktober 2005 9.2 Full sysselsättig 9.2.1 Politiska riktlijer, iledige Tjästgörade ordförade: Ulla Lidqvist, Kogressekreterare: Begt Harju och Berit Stockhaus Sid

Läs mer

HOW TO GROW. .how to grow. .how not to grow 15 % 74a%

HOW TO GROW. .how to grow. .how not to grow 15 % 74a% pl a e r i gs s t r a t e g i e r f ö r h å l l b ar utveckl i g i M ar i estad.how to grow.how ot to grow Det går ite bygga hållbara miljöer, me det går att plaera och bygga miljöer som stöder och uppmutrar

Läs mer

Välkommen till Fredrikshovs gymnasium

Välkommen till Fredrikshovs gymnasium Välkommen till Fredrikshovs gymnasium I grönskan på Kungliga Djurgården finner eleverna studiero och inspiration, med stadens puls och internationella influenser på promenadavstånd. Vår metod bygger på

Läs mer

Design mönster. n n n n n n. Command Active object Template method Strategy Facade Mediator

Design mönster. n n n n n n. Command Active object Template method Strategy Facade Mediator Desig möster Desig möster Commad Active object Template method Strategy Facade Mediator Commad Ett av de eklaste desig möstre Me också mycket avädbart Ett grässitt med e metod Comm ad do()

Läs mer