2015/2016. Passion för lärande. Öppet hus 5 december 6 februari

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2015/2016. Passion för lärande. Öppet hus 5 december 6 februari"

Transkript

1 2015/2016 Passio för lärade Öppet hus 5 december 6 februari

2 Vår visio Passio för lärade Vi vill vara e plats där elever och lärare vågar. E plats där glädje, kreativitet och utvecklig är våra ledstjäror. E plats där respekte och fasciatioe för idivide styr vårt arbete. E plats där mäiskor möts och växer. E plats som geomsyras av passio för lärade.

3 s pi Mat frå grude Stipedier GA-stipediet mat Förstklas sig iga r r Ega ko cka TEEO IF TEG i del ag rup pi is-u Sty rd mp ko gar ig tbi ld kti v ite ter Elevf öre yta de Ifl ste am om k d li g Di ha Lik ab e l m ta sa ea Google Form Apps ativ b e döm För ig Läg ped stelä re lek ago rare t i o s Ko gis med pass kt a lle Pro gia sv Lik c ess ar lt l Refl vä ära ekti rd o P de ig or tf be ölj Tea dö ch m me De i ets lak g ult Au ur sk ult NO at S/ io NO er JS 1:1 k esö b s ig o rsk i t k r fo Le die ell u t u s t Ak ratur o g/ rati te t t a i i l e L k d rde ilit k le ig ära ib L s i x Fle agogsled off Kick d ag at e s t P re ku g av t o i f j l s ö f Uppföoch betygss lig eck v t prov U est rderig e p Skolutvä Kom klig ga utvec Kursutvärderi r u lt u sk Utvärderig Trivselekät Persoalekät Ekoomisk medvetehet Djupitervjuer Koku Gymasie a medverrese levekät tag tehet Ite utby ratio Com te ella eiu Sa s ma rbe Ko Bild te igs lo ti ka u reso Vä r lu e tv rli s kol ec g a i Ne kli Nä pal ri g gsl U ivs ko ive ta rsi kte tet r sk o tak ter la sko fri ktio ar vle ers pro pp äg d pa me tsv g E re i r slu lära s ryte be ya ku t Rek r till rta atfo he tore lt Ko te e Me su dv Re me rare ljö e lä Mi rad age ch Eg gar o eri Nomi spriser äme d 9. Uta öjda elever och föräldrar har vi ite ågot existesberättigade. Påtaglig stolthet över skola. itsystem t lighe g ä Tillg er io t k dfu us Stö fok v Ele am te o ls hä v Ele Checkpo ittillfälle agar poitd k c e h C its ckpo e h c ledar e Had Tim l a i or Tut rt po p Su ce e i Sc i op r k T-d sö EH e sb m u sr as l K Checkpo PASSION FÖR L ÄR ANDE Legitimerade lärare Di 8. Tydlig och ärvarade ledig. Tydlig uppföljig vid fråvaro Hä lso 7. Effektiv orgaisatio uta oödig överbyggad. Skola helt uppbyggd krig läradet ite tvärtom. ap a 6. Kompeteta och omtyckta lärare. Störst adel behöriga lärare i ordost. Källa: Skolverket, SIRIS. Tri vs els k 5. Högsta ivå på utrustig. Gediga program. Öppet hus 4. Stor lite skola. 700 elever fördelade på 27 klasser. Elevguider elever i varje klass idividualiserig blir verklighet. I fö fok rä v ldr äll läs ar fö åk r för ig för skv 1 äld äll rar Ro Ha ll C dle all dar kur för spla äld Pe Ha rak rso dled arpe o lig Ha g tak Utve dle ckli t d gssam arro tal lle Fast v ikarie Små klas Kvartssamtal ser Fö re t ghe hör i S am er io dit 1 Tra k å ka e ec d rov a tio It m ep lko ec Vä r 2. Dokumeterat bäst kvalitet i Täby vad gäller eleveras trivsel. Källa: Gymasieatagiges elevekät, se gyatagige.se. ider Föräldragu ag em e seve ig start g a Upp tda Utm r bat D e iga g ut age i vsl åkd ara tag å m Spr ge ssp som da Mö ch G-o TE Jul GIS TE e ag 1. Dokumeterat bäst i Täby vad gäller udervisige (kvalitet och betygsresultat). Källa: Skolverket, SIRIS. -d EK Varför välja Täby Eskilda?

4 Idivide Varmt välkomme till Täby Eskilda! Det är u det börjar, eller hur? Ätlige! Gymasiet, livet och framtide. Vem är du? Vad vill du? Vilka är dia drömmar? Alla vi på Täby Eskilda är yfika på dig och vätar med späig att få lära käa dig. Hos oss blir du sedd för de du är och de du vill vara. Idivide. För det är ju så, du är först och främst e idivid, ite del i e grupp, e klass eller ett kö. Vi på Täby Eskilda är här för di skull och det hoppas vi att du kommer att käa frå dag ett. E av livliora i vår visio hadlar om att vi vill vara e plats där respekte och fasciatioe för dig som idivid styr vårt arbete. Det betyder att vi vill göra allt för att du ska käa dig sedd, få utmaigar och uppmutra som gör att du mogar och växer som idivid. Vi följer di utvecklig oga, så att du och dia föräldrar alltid vet hur du ligger till. Vid ett flertal checkpoittillfälle stämmer vi av om du ligger i fas med dia studier eller om det fis skäl till oro. I mitte av varje kurs får du också veta hur du ligger till betygsmässigt och det pågår e städig dialog med lärara om hur du ska kua å äu lägre i di utvecklig.

5 Bemötadet Att växa geom möte Det är i mötet det häder. Vi tror att du i och med alla späade möte med alla möjliga mäiskor i vår skola kommer att käa hur du växer och utvecklas varje dag. Det är mäiskora som gör Täby Eskilda. Du och vi tillsammas. Det är e speciell käsla på morgoe är ma möts av varma leede i receptioe och seda alla färgglada elever och egagerade lärare. Alla är vi här för di skull. Oavsett vad vi i persoale har för olika uppgifter i skola så är det e som alltid är överordad: sträva efter att alltid kua bemöta dig på bästa sätt. När du börjar i årskurs ett hos oss så har du tillsammas med alla adra ya ettor skola för dig själv. Uder dea itroduktiosvecka visar vi dig allt som ka vara bra att veta iför gymasietide. Vi varvar praktiskt kuade med sociala aktiviteter som stärker gruppkäsla och samhörighete..

6 Utvecklige Sträva efter att utvecklas Övertygelse om att vi alla på Täby Eskilda alltid ka och alltid ska sträva efter att bli bättre är stark. Vi vet att du som elev har haft ett val, att det i vår ärhet fis måga väldigt bra skolor. Det sporrar oss att hela tide sträva efter att utvecklas, att alltid ligga steget före. Vi har riktigt bra lärare som är oggrat rekryterade och som ges de bästa förutsättigar att vara utmärkta lärare. Eftersom det är passioe för lärade som geomsyrar allt vi gör fis det alltid saker att göra. Vi utvecklar städigt våra pedagogiska metoder, håller oss ajour med aktuell forskig och lär hela tide av varadra. Glädje, kreativitet och utvecklig är våra ledstjäror! Forskig visar att dia studieresultat förbättras om dia lärare arbetar formativt. Det betyder att du som elev alltid ska veta vad målet med udervisige är, hur du själv ligger till i förhållade till målet och att du ska få hjälp att å målet. Hos oss utbildas alla lärare i formativt arbetssätt så att du ka å så lågt som möjligt i dia studier. Vi är här för di skull!

7 Hadligskrafte Våga! Vi vill varje dag träa dig i att våga. Att aldrig misslyckas med ågot betyder att ma aldrig riktigt lyckas med ågot heller. Det är av dia misstag du lär dig. Det är sälla ma ågrar det ma gjort, oftare ågrar ma det ma ite gjorde. Det är är ma vågar göra det aorluda och ovätade som ya saker häder, ya idéer föds och utvecklig sker. För att ge dig ya ifallsviklar vill vi ta i omvärlde i skola. Vi har e stolt traditio av iteratioellt samarbete med skolor och orgaisatioer i flera delar av världe. Iom varje program sker bildigsresor i årskurs två. Vår fadderskola, som också är ett SOS barhem, ligger i Kavre utaför Katmadu i Nepal. Både lärare och elever har besökt skola och vi har också haft besök av deras skolledig. Dessutom samarbetar vi med uiversitet och ärigsliv i Sverige för att du ska få de bästa utbildige.

8

9 Ekoomiprogrammet Iriktig: Ekoomi Iteratioell ekoomi I vårt ekoomiprogram sätter vi di iitiativförmåga samhällsveteskap. Då dea iriktig är högskoleförberedade ite bara till iehåll uta äve till och kraft att täka ytt och babrytade i cetrum. Utbildige har fokus på både småskaliga företagsekoomiska processer och iteratioella ekoo- för högskolestudier på hög ivå. Hos oss ka du bli arbetssätt kommer du att vara mycket väl förberedd miska sambad. Hos oss får du de ödvädiga kuskapera i hur företag och orgaisatioer fugerar. diplomerad gymasieekoom. I e allt mer globaliserad värld får du e isikt i de dyamiska iteratioella ekoomi. Dea breda utbildig ger dig god behörighet till vidare studier iom framför allt ekoomi, juridik och Gymasiegemesamma p Egelska Egelska Historia 1b Idrott och hälsa Matematik 1b Matematik 2b Naturkuskap 1b Religioskuskap Samhällskuskap 1b Samhällskuskap Sveska Sveska Sveska Gymasiearbete Gymasiearbete Idividuella val Idividuella val Programgemesamma p Företagsekoomi Modera språk Privatjuridik Psykologi Vill du släppa loss etrepreöre i dig och få utlopp för di kreativitet? - Älskar du att omsätta idéer i verklighete? - Är du itresserad av att förstå hur iteratioell ekoomi samspelar? Iriktig p Etrepreörskap och företagade Företagsekoomi Matematik 3b Programfördjupig p Egelska Iteratioell ekoomi Markadsförig...100

10 Ekoomiprogrammet Gymasiegemesamma p Egelska Iriktig: Juridik Egelska Historia 1b Krimiologi Idrott och hälsa Matematik 1b Matematik 2b Naturkuskap 1b Religioskuskap Samhällskuskap 1b Samhällskuskap Sveska Utbildige späer frå juridikes roll i det lilla vardagsjuridiska perspektivet till det iteratioella samhällsveteskap. Då dea iriktig är högskoleförberedade ite bara till iehåll uta äve till Sveska Sveska i kurse Affärsjuridik. I vår uika programfördjupig får du lära dig om olika psykologiska teorier bakom krimialitetes former och förklarigsmodel- arbetssätt kommer du att vara mycket väl förberedd för högskolestudier på hög ivå. Gymasiearbete Gymasiearbete ler. Dessa studier i kombiatio med kurser i retorik och filosofi ger dig e utmärkt grud för framtida högskolestudier med siktet iställt på exempelvis ad- Idividuella val Idividuella val vokatyrket. Programgemesamma p Dea breda utbildig ger dig god behörighet till vidare studier iom framför allt ekoomi, juridik och Företagsekoomi Modera språk Privatjuridik Psykologi Är du itresserad av olika aspekter av brott och straff? - Fascieras du av rättvisefrågor och mäskligt beteede? - Vill du lära dig mera om juridikes roll i samhällsutvecklige? Iriktig p Affärsjuridik Filosofi Psykologi 2a...50 Rätte och samhället Programfördjupig p Egelska 7/Matematik 3b Samhällsveteskaplig specialiserig - krimiologi Retorik...100

11 Estetiska programmet Iriktig: Estetik och media Medieproduktio med bredd och fördjupig Vi lovar dig tre kreativa, späade och utmaade Du har mycket att välja mella är du ska studera år. Hos oss kommer du att lära dig att arbeta både vidare. Utbildige ger dig behörighet för vidare självstädigt och i grupp, driva dia ega projekt studier iom samhällsveteskap och humaiora och hålla deadlies. Hos våra erfara och spets- såväl som för fortsatta studier iom blad aat media och reklam. Hos oss får du e utbildig som är utbildade mediepedagoger får du e rejäl grud i Fotografisk bild, Film- och TV-produktio och både kreativ, praktisk, teoretisk och samtidigt högskoleförberedade. Grafisk kommuikatio och fördjupar dig seda iom ditt favorituttryck. I programfördjupige ka du dessutom å e ivå högre i matematik. Iom det idividuella valet ka du äve bredda dig i till exempel Webbutvecklig. Gymasiegemesamma p Egelska Egelska Historia 1b Historia 2b kultur Idrott och hälsa Matematik 1b Naturkuskap 1b Religioskuskap Samhällskuskap 1b Sveska Sveska Sveska Gymasiearbete Gymasiearbete Idividuella val Idividuella val Programgemesamma p Estetisk kommuikatio Kostartera och samhället...50 Iriktig 400 p Digitalt skapade Medieproduktio Medieproduktio Medier, samhälle och kommuikatio Programfördjupig p Film- och TV-produktio Fotografisk bild Vill du arbeta kreativt, är full av idéer och har stor berättarlust? - Älskar du foto, film och grafisk desig? - Vill du lära dig hur ma kommuicerar med olika uttryck iom media? Grafisk kommuikatio Film- och TV-produktio 2/ Fotografisk bild 2/ Grafisk kommuikatio 2/ Matematik 2b...200

12 Naturveteskapsprogrammet Iriktig: Naturveteskap Naturveteskapliga perspektiv Att arbeta med kreativitet, iitiativförmåga och Dea gymasieutbildig ger dig de vassaste problemlösig är väsetliga islag i vår aturveteskapliga utbildig. I e tid då samhällsbehovet siva studier hos oss står alla dörrar öppa iför de behörighete till vidare studier. Efter tre års ite- av gedige kompetes iom aturveteskap är stort späade världe och framtide. Välkomme ställs höga krav på utbildadet av kuiga, yfika till aturveteskapsprogrammet på Täby Eskilda och kreativa aturvetare. Geom ett samarbete med where it happes. Veteskapes hus får du möjlighet att med moder utrustig och tillsammas med forskare och studeter göra avacerade laboratioer och experimet. Våra erfara och skickliga lärare erbjuder e hög och utvecklade utmaigsivå och frå första börja lär du dig ett aturveteskapligt förhålligssätt som geomsyrar hela utbildige. Gymasiegemesamma p Egelska Egelska Historia 1b Idrott och hälsa Matematik 1c Matematik 2c Matematik 3c Religioskuskap Samhällskuskap 1b Sveska Sveska Sveska Gymasiearbete Gymasiearbete Idividuella val Idividuella val Programgemesamma p Biologi Fysik 1a Kemi Modera språk Är du egagerad, ambitiös och vill ha ut maximalt av di gymasietid? - Har du e passio för att utveckla di veteskapliga yfikehet? - Vill du experimetera, laborera och förfia di veteskapliga skärpa? Iriktig p Biologi Fysik Kemi Matematik Programfördjupig p Biotekik/Egelska 7/ Matematik 5/Modera språk/ Naturveteskaplig specialiserig...200

13 Naturveteskapsprogrammet Iriktig: Naturveteskap och samhälle Det veteskapliga samhället Att jobba med idérikedom, problemlösig och med Dea uika iriktig ger dig djupa och breda ett fokus på att förstå sambade mella olika veteskaper är väsetliga islag i dea samhällsfärgade området. Iriktige ger dig vass behörighet till kuskaper iom både aturveteskap och samhälls- atuririktig. I dea iriktig läggs stor tygd vidare studier. Efter tre års itesiva studier hos oss vid ite bara aturäme uta också vid historia, går du ut väl rustad i de späade världe och samhällsveteskap och modera språk. Geom ett framtide. Välkomme till aturveteskapsprogrammet på Täby Eskilda Gymasium, where it samarbete med Veteskapes hus får du möjlighet att med moder utrustig och tillsammas med happes. forskare och studeter göra avacerade laboratioer och experimet. Våra erfara och skickliga lärare erbjuder e hög och utvecklade utmaigsivå och frå första börja lär du dig ett aturveteskapligt förhålligssätt som geomsyrar hela utbildige. Gymasiegemesamma p Egelska Egelska Historia 1b Idrott och hälsa Matematik 1c Matematik 2c Matematik 3c Religioskuskap Samhällskuskap 1b Sveska Sveska Sveska Gymasiearbete Gymasiearbete Idividuella val Idividuella val Programgemesamma 450 p Biologi Fysik 1a Kemi Modera språk Har du luste att förkovra dig i aturveteskap och samhällsäme? - Vill du fördjupa di förståelse för aturveteskapes roll i samhället? - Är du motiverad, itresserad och vill ha e bred gymasieutbildig? Iriktig p Geografi Samhällskuskap Biologi 2/Fysik 2/Kemi Programfördjupig p Egelska 7/Historia 2a/Matematik 4/ Matematik 5/Modera språk/ Naturveteskaplig specialiserig...300

14 Samhällsveteskapsprogrammet Iriktig: Beteedeveteskap Psykologi och ledarskap I de här iriktige ligger tovikte vid de fördjupade förståelse av mäiska och alla hees het till vidare studier iom framför allt psykologi och I och med dea breda utbildig får du god behörigsidor. Här får du omfattade studier i psykologi och samhällsveteskap. Då dea iriktig är högskoleförberedade ite bara till iehåll uta äve till ledarskapsfrågor och igåede kuskaper i hur vi mäiskor kommuicerar med varadra. Det här är arbetssätt kommer du att vara mycket väl förberedd rätt val för dig som förudras över mäiskas komplexa för högskolestudier på hög ivå. beteede. Gymasiegemesamma p Egelska Egelska Historia 1b Idrott och hälsa Matematik 1b Matematik 2b Naturkuskap 1b Religioskuskap Samhällskuskap 1b Sveska Sveska Sveska Gymasiearbete Gymasiearbete Idividuella val Idividuella val Programgemesamma p Filosofi Modera språk Psykologi Fascieras du av det sociala samspelet mella mäiskor? Iriktig p Kommuikatio Ledarskap och orgaisatio Psykologi 2a...50 Samhällskuskap Sociologi Är du itresserad av mäiskas levadsvillkor i det modera samhället? - Vill du lära dig mera om ledarskapsfrågor och kommuikatio? Programfördjupig p Egelska Filosofi Pedagogiskt ledarskap Religioskuskap

15 Samhällsveteskapsprogrammet Iriktig: Medier, iformatio och kommuikatio Jouralistik och det modera mediesamhället Hos oss får du e ispirerade och utmaade Utbildige ger dig god behörighet för vidare utbildig som fokuserar på di förmåga att å ut studier iom samhällsveteskap och humaiora såväl via text och bild. Reklamspråkets speciella förutsättigar varvas med kuskaper i effektiv iformatios- listik, kommuikatio och media. Då dea irikt- som för fortsatta studier iom blad aat jouratekik och du får lära dig hur du geom olika medier ig är högskoleförberedade ite bara till iehåll ka kommuicera och påverka samhället. uta äve till arbetssätt kommer du att vara mycket väl förberedd för högskolestudier på hög ivå. Gymasiegemesamma p Egelska Egelska Historia 1b Idrott och hälsa Matematik 1b Matematik 2b Naturkuskap 1b Religioskuskap Samhällskuskap 1b Sveska Sveska Sveska Gymasiearbete Gymasiearbete Idividuella val Idividuella val Programgemesamma p Filosofi Modera språk Psykologi Vill du uttrycka dig i text, bild och multimedia för att påverka di omgivig? - Vill du förstå hur mediera fugerar? - Älskar du att skriva, argumetera, lyssa och berätta? Iriktig p Jouralistik, reklam och iformatio Medieproduktio Medier, samhälle och kommuikatio Psykologi 2a...50 Programfördjupig p Egelska Jouralistik, reklam och iformatio Medieproduktio Samhällskuskap

16 Samhällsveteskapsprogrammet Iriktig: Samhällsveteskap Det iteratioella samhället Gymasiegemesamma p Egelska Egelska Historia 1b Idrott och hälsa Matematik 1b Matematik 2b Naturkuskap 1b Religioskuskap Samhällskuskap 1b Sveska Sveska Sveska Det här är iriktige för dig som vill ha e bred och gedige samhällsveteskaplig utbildig som lyfter fram samhället vi lever i på både atioell och iteratioell ivå. Geom fördjupade studier i historia, religio och samhällskuskap får du e ökad förståelse för sammahag och utvecklig. Ditt samhälleliga egagemag och di förmåga att kommuicera ditt budskap ökar i takt med att dia kuskaper och ditt självförtroede växer. Här får du e späade kombiatio av semiarier, fallstudier, föreläsigar, diskussioer och studiebesök. Detta och våra fatastiska lärare gör utbildige geuit allmäbildade. I och med dea breda utbildig får du god behörighet till vidare studier iom framför allt samhällsveteskap och humaiora. Då dea iriktig är högskoleförberedade ite bara till iehåll uta äve till arbetssätt kommer du att vara mycket väl förberedd för högskolestudier på hög ivå. - Vill du utveckla di förmåga att argumetera och påverka? Gymasiearbete Gymasiearbete Idividuella val Idividuella val Programgemesamma p Filosofi Modera språk Psykologi Iriktig p Geografi Historia 2a Religioskuskap Samhällskuskap Samhällskuskap Är du itresserad av mäiskas villkor och utmaigar i samhället? - Älskar du kultur, historia och vår iteratioella värld? Programfördjupig p Egelska Iteratioella relatioer Retorik...100

17 Tekikprogrammet Iriktig: Tekikveteskap IT och tekik De tekikveteskapliga iriktige ger dig breda Med de tekikveteskapliga iriktige i rygge baskuskaper iom tekik, matematik och tekisk får du de verktyg du behöver för att fortsätta studera datoravädig. Du kommer att få experimetera, framförallt tekik, me äve aturveteskap och kostruera och laborera med hjälp av varierade arkitektur på högskola och uiversitet. Uder dia verktyg. På vårt tekikprogram får du träa på att år hos oss har du fått de tuga tekiska kompetes tillämpa teoretiska kuskaper för att hitta praktiska du behöver för att seda kua fördjupa dig iom e lösigar till verkliga problem. Våra erfara och rad späade specialområde. De modera tekiska utvecklige ställer höga krav på kuskap och ispirerade lärare förbereder dig för kommade utmaigar där dia kreativa problemlösade flexibilitet och efter tre år på tekikprogrammet är färdigheter sätts på prov. du optimalt förberedd att ta dig a dea utmaig! Gymasiegemesamma p Egelska Egelska Historia 1a Idrott och hälsa Matematik 1c Matematik 2c Matematik 3c Religioskuskap Samhällskuskap 1b Sveska Sveska Sveska Gymasiearbete Gymasiearbete Idividuella val Idividuella val Programgemesamma p Fysik 1a Kemi Tekik Söker du e stabil plattform för fortsatta studier iom tekik, arkitektur och aturveteskap? - Gillar du att aväda dia teoretiska kuskaper för att lösa praktiska problem? - Vill du ligga i framkat iom IT och tekik? Iriktig p Fysik Matematik Tekik Programfördjupig p Cad 1 (Digitalt baserad desig)...50 Cad 2 (Digitalt baserad desig)...50 Programmerig Webbutvecklig Egelska 7/Matematik 5/ Modera språk...100

18 Framtida studier Alla våra program är högskoleförberedade vilket betyder att du är väl rustad för framtida studier oavsett vilke utbildig du väljer. Du ka med gott samvete låta di lust och dia itresse styra. Följ ditt hjärta! Vid frågor om studier och behörighet kotakta mig Igrid Crabo på Du ka också träffa oss på våra öppa hus 5 december och 6 februari, på Datemässa på Täby Galopp 15 ovember och på Gymasiemässa i Älvsjö ovember. Slutliga atagigsgräser 2014: Ekoomiprogrammet: 280 Estetiska programmet: 242,5 Naturveteskapsprogrammet: 300 Samhällsveteskapsprogrammet: 272,5 Tekikprogrammet: 275

19 Poägplaer Ekoomi Gymasiegemesamma kurser p Egelska Egelska Historia 1b Idrott och hälsa Matematik 1b Matematik 2b Naturkuskap 1b Religioskuskap Samhällskuskap 1b Samhällskuskap Sveska Sveska Sveska Programgemesamma kurser p Företagsekoomi Modera språk Privatjuridik Psykologi Gymasiearbete Gymasiearbete p Idividuella val Idividuella val p ESTETMedia Gymasiegemesamma kurser p Egelska Egelska Historia 1b Historia 2b kultur Idrott och hälsa Matematik 1b Naturkuskap 1b Religioskuskap Samhällskuskap 1b Sveska Sveska Sveska Programgemesamma kurser p Estetisk kommuikatio Kostartera och samhället Gymasiearbete Gymasiearbete p Idividuella val Idividuella val p Natur Gymasiegemesamma kurser p Egelska Egelska Historia 1b Idrott och hälsa Matematik 1c Matematik 2c Matematik 3c Religioskuskap Samhällskuskap 1b Sveska Sveska Sveska Programgemesamma kurser p Biologi Fysik 1a Kemi Modera språk Gymasiearbete Gymasiearbete p Idividuella val Idividuella val p SAM Gymasiegemesamma kurser p Egelska Egelska Historia 1b Idrott och hälsa Matematik 1b Matematik 2b Naturkuskap 1b Religioskuskap Samhällskuskap 1b Sveska Sveska Sveska Programgemesamma kurser p Filosofi Modera språk Psykologi Gymasiearbete Gymasiearbete p Idividuella val Idividuella val p Tekik Gymasiegemesamma kurser p Egelska Egelska Historia 1a Idrott och hälsa Matematik 1c Matematik 2c Matematik 3c Religioskuskap Samhällskuskap 1b Sveska Sveska Sveska Programgemesamma kurser p Fysik 1a Kemi Tekik Gymasiearbete Gymasiearbete Idividuella val Idividuella val Idividuella val Bild och form Egelska 7 Etrepreörskap Film- och TV-kuskap Filmproduktio Fotografisk bild 1 Fotografisk bild 2 Fotografisk bild 3 Grässittsdesig (Webbdesig) Idrott och hälsa 2 Iteratioella relatioer Krimiologi Ledarskap och orgaisatio Markadsförig Matematik 2b Matematik 3b Matematik 4 Matematik 5 Matematik specialiserig Naturkuskap 2 Perspektiv på rasism Privatjuridik Programmerig 1 Psykologi 1 Psykologi 2a Retorik Skrivade Iriktig: Ekoomi p Etrepreörskap och företagade Företagsekoomi Matematik 3b Programfördjupig p Egelska Iteratioell ekoomi Markadsförig Iriktig: Estetik och media p Digitalt skapade Medieproduktio Medieproduktio Medier, samhälle och kommuikatio Programfördjupig p Film- och TV-produktio Fotografisk bild Grafisk kommuikatio Film- och TV-produktio 2/Fotografisk bild 2/ Grafisk kommuikatio 2/Matematik 2b Iriktig: Naturveteskap p Biologi Fysik Kemi Matematik Programfördjupig p Biotekik/Egelska 7/Matematik 5/ Modera språk/ Naturveteskaplig specialiserig Iriktig: Beteedeveteskap p Kommuikatio Ledarskap och orgaisatio Psykologi 2a Samhällskuskap Sociologi Programfördjupig p Egelska Filosofi Pedagogiskt ledarskap Religioskuskap Iriktig: Tekikveteskap p Fysik Matematik Tekik Programfördjupig p Cad 1 (Digitalt baserad desig) Cad 2 (Digitalt baserad desig) Programmerig Webbutvecklig Egelska 7/Matematik 5/Modera språk SpråK Fraska Japaska Italieska Kiesiska Spaska Tyska Iriktig: Juridik p Affärsjuridik Filosofi Psykologi 2a Rätte och samhället Iriktig: Naturveteskap och samhälle p Geografi Samhällskuskap Biologi 2/Fysik 2/Kemi Iriktig: Samhällsveteskap p Geografi Historia 2a Religioskuskap Samhällskuskap Samhällskuskap Programfördjupig p Egelska 7/Matematik 3b Samhällsveteskaplig specialiserig - krimiologi Retorik Programfördjupig p Egelska 7/Historia 2a/Matematik 4/ Matematik 5/ Modera språk/ Naturveteskaplig specialiserig Programfördjupig p Egelska Iteratioella relatioer Retorik Iriktig: Medier, iformatio och kommuikatio p Jouralistik, reklam och iformatio Medieproduktio Medier, samhälle och kommuikatio Psykologi 2a Programfördjupig p Egelska Jouralistik, reklam och iformatio Medieproduktio Samhällskuskap

20 Lärare I vår skola är de varma och effektiva kotakte mäiskor emella helt cetral. Med våra små klasser och skickliga och behöriga lärare kommer du att utvecklas som mäiska på flera pla. Att du blir rik på kuskaper och väer ka vi garatera dig. Hos oss kommer du att trivas!

21 E-till-e Vi tycker det är självklart att du som elev skall ha god tillgåg till moder IT-tekik, som e förberedelse iför studie- och yrkesliv. Kommuikatioe med kurslärare och samarbete med klasskamrater, i såväl små arbete som större projekt, kräver detta. Pedagogik framför tekik är vårt fokus. Täby Eskilda Gymasium är e e-till-e-skola. Det iebär att du som elev har tillgåg till e ege bärbar dator. Vi samarbetar ära med LIN Educatio och Apple. Våra lokaler är självklart utrustade med trådlöst ätverk så att du ka jobba effektivt i skolas lokaler (eller på gräset är sole skier).

22 Förstklassig skolmat Att god och vällagad riktig mat är avgörade för att du ska må bra och prestera väl är självklart för oss. Vår alldeles ega stjärkock Tobias Betley lagar, tillsammas med si souschef Herik Forsell, fatastisk skolmat direkt frå råvaror med mycket omsorg och kuskap. Tobias har tidigare jobbat på restaurag Grill i Stockholm. Före flytte till Stockholm arbetade ha som köksmästare på restaurag Högaloft i Hestra som ligger i Smålad där ha är född och uppvuxe. Ha har arbetat som kock i tio års tid på ett flertal restaurager i Smålad, Göteborg och Stockholm. - Jag asvarar för skolluche och det är e jättespäade uppgift. Jag tycker att skolluche i Sverige har varit förbisedd alltför läge och u är det dags för oss att ädra på det tillsammas, säger Tobias Betley. Vår ambitio är att vi alltid ska ha e god hemlagad luch med både klassisk svesk husmaskost och modera iteratioella maträtter. Välkomme till bords!

23 Lokaler Skolas modera, ljusa och luftiga lokaler uppskattas av oss alla på skola. Skola har de seaste åre ivesterat stort för att apassa skola till det ökade asökigstrycket och för att skapa e äu bättre studiemiljö. Vi skapar ya klassrum och arbetsrum med textilmattor för bra ljudmiljö och glasväggar för maximalt ljusisläpp. Kuskapes Hav är e stor gemesam yta där samtal och samarbete flödar. Vi bygger också fler midre grupprum där ma ka gå uda för att få lug och ro. Äve biblioteket är e plats där det fis möjlighet till mer avskildhet. Våra lärmiljöer är byggda för att främja passio för lärade. Kroa på verket är vår ya elegata matsal Orageriet som ivigs viter 2014.

Digital pedagogik en naturlig del av framtidens skola!

Digital pedagogik en naturlig del av framtidens skola! Rabatt om i är 2 eller fler! Digital pedagogik e aturlig del av framtides skola! Aktuell forskig och kokreta arbetssätt med fokus på ökat lärade Hur ser läradet ut i digitala miljöer och vilka är effektera?

Läs mer

Solgläntans föräldrakooperativ Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2012/13

Solgläntans föräldrakooperativ Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2012/13 1 s föräldrakooperativ Kvalitet och måluppfyllelse läset 2012/13 Iehåll: Iledig 2 Förutsättigar...2 Bedömig av kvalitet och måluppfyllelse 3 Beslutade mål och åtgärder 6 Slutord 7 Bilaga: Resultat - seaste

Läs mer

2013/2014. Öppet hus fredag 30 november 2012 fredag 1 februari 2013 torsdag 2 maj 2013. Passion för lärande

2013/2014. Öppet hus fredag 30 november 2012 fredag 1 februari 2013 torsdag 2 maj 2013. Passion för lärande 2013/2014 Öppet hus fredag 30 november 2012 fredag 1 februari 2013 torsdag 2 maj 2013 Passion för lärande Passion för lärande Vår vision Vi vill vara en plats där elever och lärare vågar. En plats där

Läs mer

Databaser - Design och programmering. Programutveckling. Programdesign, databasdesign. Kravspecifikation. ER-modellen. Begrepps-modellering

Databaser - Design och programmering. Programutveckling. Programdesign, databasdesign. Kravspecifikation. ER-modellen. Begrepps-modellering Databaser desig och programmerig Desig processe ER-modellerig Programutvecklig Förstudie, behovsaalys Programdesig, databasdesig Implemetatio Programdesig, databasdesig Databasdesig Koceptuell desig Koceptuell

Läs mer

Mediaplan & företagspresentation

Mediaplan & företagspresentation 203 Mediapla & företagspresetatio Aos- och utgivigspla Tidige Fastighetsytt Om oss! Väljer du Fastighetsytt som di kaal för markadsförig och profil erig är du med i ett större sammahag och år e målgrupp

Läs mer

2011/2012. Öppet hus fredag 2 december 2011 torsdag 2 februari 2012 torsdag 3 maj 2012. Mindre skola, mer skola

2011/2012. Öppet hus fredag 2 december 2011 torsdag 2 februari 2012 torsdag 3 maj 2012. Mindre skola, mer skola 2011/2012 Öppet hus fredag 2 december 2011 torsdag 2 februari 2012 torsdag 3 maj 2012 Mindre skola, mer skola Innehåll Inledning Om skolan...1 Utbildningar Estetmedia...2 Estetik och media...2 Sam...4

Läs mer

Webprogrammering och databaser. Begrepps-modellering. Exempel: universitetsstudier Kravspec. ER-modellen. Exempel: kravspec forts:

Webprogrammering och databaser. Begrepps-modellering. Exempel: universitetsstudier Kravspec. ER-modellen. Exempel: kravspec forts: Webprogrammerig och databaser Koceptuell datamodellerig med Etitets-Relatiosmodelle Begrepps-modellerig Mål: skapa e högivå-specifikatio iformatiosiehållet i database Koceptuell modell är oberoede DBMS

Läs mer

Stöde skolas elevhälsa Handlingsplan läsåret 2013/2014

Stöde skolas elevhälsa Handlingsplan läsåret 2013/2014 Stöde skolas elevhälsa Hadligspla läsåret 2013/2014 Stöde skola, 860 13 Stöde 060 658 33 20 Sudsvalls kommu Iehållsförteckig ELEVHÄLSOPLAN FÖR STÖDE SKOLA... 3 STÖDE SKOLAS VISION...3 ELEVHÄLSA PÅ STÖDE

Läs mer

Jag läser kursen på. Halvfart Helfart

Jag läser kursen på. Halvfart Helfart KOD: Kurskod: PC106/PC145 Kurs 6: Persolighet, hälsa och socialpsykologi (15 hp) Datum: 3/8 014 Hel- och halvfart VT 14 Provmomet: Socialpsykologi + Metod Tillåta hjälpmedel: Miiräkare Asvarig lärare:

Läs mer

Lärarhandledning Att bli kvitt virus och snuva - När Lisa blev av med förkylningen

Lärarhandledning Att bli kvitt virus och snuva - När Lisa blev av med förkylningen Lärarhadledig Att bli kvitt virus och suva - När Lisa blev av med förkylige För ytterligare iformatio kotakta projektledare: Charlotte.Kristiasso@phs.ki.se 1 Iledig Atibiotikaresistes är ett växade problem

Läs mer

TRIBECA Finansutveckling

TRIBECA Finansutveckling TRIBECA Rådgivare iom fiasiella helhetslösigar TRIBECA a s k r e i v g S f a s k r i e v g S f g g r r e e a r a r e e i i f f TRIBECA s målsättig är att bidra med råd & produkter som hela tide gör att

Läs mer

Remiss Remissvar lämnas i kolumnen Tillstyrkes term och Tillstyrkes def(inition) och eventuella synpunkter skrivs i kolumnen Synpunkter.

Remiss Remissvar lämnas i kolumnen Tillstyrkes term och Tillstyrkes def(inition) och eventuella synpunkter skrivs i kolumnen Synpunkter. 1(10) Svar lämat av (kommu, ladstig, orgaisatio etc.): Remiss Remissvar lämas i kolume Tillstyrkes term och Tillstyrkes (iitio) och evetuella sypukter skrivs i kolume Sypukter. Begreppe redovisas i Socialstyrelses

Läs mer

Systemdesign fortsättningskurs

Systemdesign fortsättningskurs Systemdesig fortsättigskurs Orgaisatio Föreläsare Potus Boström Assistet? Tider mådagar och tisdagar kl. 8-10 Börjar 3.9 och slutar 16.10 Rum B3040 Orgaisatio Iga föreläsigar 24.9, 25.9, 1.10 och 2.10

Läs mer

Samtal med Karl-Erik Nilsson

Samtal med Karl-Erik Nilsson Samtal med Karl-Erik Nilsso,er Ert av Svesk Tidskrifts redaktörer, Rolf. Ertglud, itejuar här Karl-Erik Nilsso, ar kaslichej på TCO och TCO:s represetat ed i litagarfodsutredige. er e t or så å g. ). r

Läs mer

Slutrapport Bättre vård i livets slutskede

Slutrapport Bättre vård i livets slutskede Team : Stadsvikes VC Syfte med deltagadet i Geombrott Att öka tillite och trygghete till de vård som bedrivs i det ega hemmet för de palliativa patiete. Teammedlemmar Eva Lidström eva.lidstrom@ll.se Viktoria

Läs mer

Många tror att det räcker

Många tror att det räcker Bästa skyddet Måga vet ite hur familje drabbas ekoomiskt om ågo dör eller blir allvarligt sjuk. Här berättar Privata Affärer vilket skydd du har och hur du ka förbättra det. Av Aika Rosell och Igrid Kidahl

Läs mer

ISO 26000. ISO 26000 Guidance on social responsibility. Marknaden förändras snabbt. En standard om socialt ansvarstagande

ISO 26000. ISO 26000 Guidance on social responsibility. Marknaden förändras snabbt. En standard om socialt ansvarstagande ISO 26000 E stadard om socialt Reio Fridh, Sesus Vice ordförade Sveska ISO 26 000 kommitté 2010-11-26 ISO 26000 Guidace o social resposibility ISO 26000 Vägledig för Socialt 2 Markade förädras sabbt Allt

Läs mer

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större Måadsrapport Jauari 2015 Måadsrapport Juli 2015 Måadsrapport Februari 2015 Måadsrapport Augusti 2015 Måadsrapport Mars 2015 Måadsrapport September 2015 Måadsrapport April 2015 Måadsrapport Oktober 2015

Läs mer

AMF. I princip är det bara möjligt att flytta privat sparande och sparande där avtalet tecknats efter den 2 februari i fjol.

AMF. I princip är det bara möjligt att flytta privat sparande och sparande där avtalet tecknats efter den 2 februari i fjol. Välj att flytta dia Utyttja di flytträtt om du ka. Det är Privata Affärers råd u är regeriges tillfälliga flyttstopp hävs de 1 maj. Flyttstoppet ifördes i februari i fjol som e direkt följd av Damarksmålet.

Läs mer

Vägen till energiklassad personal. Kurskatalog Fastighetsautomation. www.siemens.se/utbildning

Vägen till energiklassad personal. Kurskatalog Fastighetsautomation. www.siemens.se/utbildning Väge till eergiklassad persoal Kurskatalog Fastighetsautomatio www.siemes.se/utbildig Vi ka ge er vad som krävs Fastighetsägare påverkas av EU s direktiv om byggaders eergiprestada. Ett område behadlar

Läs mer

Innehåll Grafräknaren och diskret matematik...1 Vad handlar diskret matematik om?...1 Permutationer och kombinationer...3 Något om heltalsräkning...

Innehåll Grafräknaren och diskret matematik...1 Vad handlar diskret matematik om?...1 Permutationer och kombinationer...3 Något om heltalsräkning... Iehåll Grafräkare och diskret matematik...1 Vad hadlar diskret matematik om?...1 Permutatioer och kombiatioer...3 Något om heltalsräkig...4 Modulusoperator...4 Faktoriserig i primfaktorer...5 Talföljder...7

Läs mer

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet, grundskolan. Stångenässkolan

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet, grundskolan. Stångenässkolan Redovisig av det systematiska kvalitetsarbetet, grudskola Stågeässkola 1 Presetatio av skola Stågeässkola är e F-6 skola i Brastad, Lysekils kommu. Skola har uder läsåret 2011-2012 haft i geomsitt 235,

Läs mer

Framtidsutredningen 2007 Vad kostar det tillgängliga och trygga Stockholm?

Framtidsutredningen 2007 Vad kostar det tillgängliga och trygga Stockholm? Framtidsutredige 2007 Vad kostar det tillgägliga och trygga Stockholm? I dea rapport kommer stades ekoomiska framtidsutsikter att diskuteras. Klarar stade äve fortsättigsvis av åtagadet att erbjuda e god

Läs mer

Örserumsviken. Förorenade områden Årsredovisning. Ansvar för sanering av förorenade områden. Årsredovisningslagen och god redovisningssed

Örserumsviken. Förorenade områden Årsredovisning. Ansvar för sanering av förorenade områden. Årsredovisningslagen och god redovisningssed Föroreade område Årsredovisig Örserumsvike Birgit Fleig Auktoriserad revisor Sustaiability Director birgit.fleig@se.ey.com 19 september 2005 1 2 Årsredovisigslage och god redovisigssed Föroreade område

Läs mer

Extrem prestanda Nu utan BPA UPPLEV DEN FANTASTISKA STYRKAN HOS VÅRA BPA-FRIA PRODUKTER

Extrem prestanda Nu utan BPA UPPLEV DEN FANTASTISKA STYRKAN HOS VÅRA BPA-FRIA PRODUKTER Extrem prestada Nu uta BPA UPPLEV DEN FANTASTISKA STYRKAN HOS VÅRA BPA-FRIA PRODUKTER Formar för kall och varm mat BPA-fritt kommersiellt produktsortimet för livsmedelsservice Rubbermaid Commercial har

Läs mer

Kvinnohälsa 2012. Succékonferensen är tillbaka! Konferensen som ger dig ny kunskap och den senaste forskningen!

Kvinnohälsa 2012. Succékonferensen är tillbaka! Konferensen som ger dig ny kunskap och den senaste forskningen! Succékoferese är tillbaka! Kviohälsa 2012 Koferese som ger dig y kuskap och de seaste forskige! Sexologi - så blir du bättre på att möta sexuella frågor och problem Lär dig mer om gyekologisk cacer! Multikulturell

Läs mer

Borel-Cantellis sats och stora talens lag

Borel-Cantellis sats och stora talens lag Borel-Catellis sats och stora tales lag Guar Eglud Matematisk statistik KTH Vt 2005 Iledig Borel-Catellis sats är e itressat och avädbar sats framför allt för att bevisa stora tales lag i stark form. Vi

Läs mer

förebygg.nu Stor kartläggning av ungas drogvanor den isländska onsdag 13 november

förebygg.nu Stor kartläggning av ungas drogvanor den isländska onsdag 13 november osdag 13 ovember förebygg.u Så fugerar de islädska modelle Programmet för ett drogfritt Islad har pågått i 15 år. Sida 3 Smart Ugdom Stora framsteg för de prisade ideella ugdomsföreige. Sida 7 Foto Peter

Läs mer

största Nu är det dags att avslöja vilka bank- undersökning Sveriges Årets Bankjuryn

största Nu är det dags att avslöja vilka bank- undersökning Sveriges Årets Bankjuryn För artode året i rad utser Privata Affärer Årets Bak. Här ser du vilka baker som är bäst för just di privatekoomi. största bak- udersökig Nu är det dags att avslöja vilka baker som belöas av Privata Affärer.

Läs mer

Förslags- och beslutsprotokoll, Måndag 31 oktober 2005

Förslags- och beslutsprotokoll, Måndag 31 oktober 2005 Förslags- och beslutsprotokoll, Mådag 31 oktober 2005 9.2 Full sysselsättig 9.2.1 Politiska riktlijer, iledige Tjästgörade ordförade: Ulla Lidqvist, Kogressekreterare: Begt Harju och Berit Stockhaus Sid

Läs mer

förebygg.nu Alkohol och sex UNG KREATIVITET onsdag 16 november Kombinationen alkohol och sexualitet är ett ämne som diskuteras alltför lite Sidan 3

förebygg.nu Alkohol och sex UNG KREATIVITET onsdag 16 november Kombinationen alkohol och sexualitet är ett ämne som diskuteras alltför lite Sidan 3 osdag 16 ovember förebygg.u UNG KREATIVITET Vi måste hitta ett sätt att få uga att täka till ett extra varv Sidora 4-5 Alkohol och sex Kombiatioe alkohol och sexualitet är ett Effekter av förebyggade arbete

Läs mer

Alptanäs Mitt i Sveriges IT-centrum

Alptanäs Mitt i Sveriges IT-centrum Alptaäs Mitt i Sveriges IT-cetrum Fatastiskt skyltläge vid Kymligeläke! Välkomme till ett eget hus med fit skyltläge och ärhet till ature. Här möts i av e glasad etré som ibjuder till möte och utställigar.

Läs mer

www.kitas.se Kitas Frisörgymnasium Nytänkande och kvalitet

www.kitas.se Kitas Frisörgymnasium Nytänkande och kvalitet www.kits.se Kits Frisörgymsium Nytäkde och kvlitet Stimulerde miljö på Mgsisgt Kits Frisör är e lite friskol med 90 elever som erbjuder e kretiv och ispirerde miljö. Utbildige är yrkesförberedde, håller

Läs mer

CONSUMER PAYMENT REPORT SWEDEN

CONSUMER PAYMENT REPORT SWEDEN CONSUMER PAYMENT REPORT SWEDEN Sveige I kothet De oa majoitete av sveskaa betala sia äkiga i tid och iämme i att äkiga ska betalas i tid. Både ude 01 och 01 to sveskaa att abetslöshet och att spedea fö

Läs mer

Anmäl intresse nu! BRF SKALDEN. bostadsrätter. Antal lägenheter: 47 Säljstart: Hösten 2014 Inflyttning: Prel. 2016 Antal rum: 1 4 rok ca 35 86 kvm

Anmäl intresse nu! BRF SKALDEN. bostadsrätter. Antal lägenheter: 47 Säljstart: Hösten 2014 Inflyttning: Prel. 2016 Antal rum: 1 4 rok ca 35 86 kvm Amäl itresse u! BR SADE bostadsrätter Atal lägeheter: 7 Säljstart: öste Iflyttig: Prel. 6 Atal rum: rok ca 5 8 Alla lägeheter har balkog eller uteplats. iss fis i huset. vadratsmarta lägeheter i cetrala

Läs mer

Så här kommer byggherren och entreprenören överens om energianvändningen

Så här kommer byggherren och entreprenören överens om energianvändningen Så här kommer byggherre och etrepreöre överes om eergiavädige Så här kommer byggherre och etrepreöre överes om eergiavädige Sveby står för Stadardisera och verifiera eergiprestada i byggader och är ett

Läs mer

10-12 november 2009. förebygg.nu. 12 sidor. med höjdpunkterna från förebygg.nu. Ge folk verktygen. Ny nationell strategi för föräldrastöd.

10-12 november 2009. förebygg.nu. 12 sidor. med höjdpunkterna från förebygg.nu. Ge folk verktygen. Ny nationell strategi för föräldrastöd. 10-12 ovember 2009 förebygg.u 12 sidor med höjdpuktera frå förebygg.u Ge folk verktyge Ny atioell strategi för föräldrastöd. Sida 10 kröika Förebygg.u kuskap och ispiratio Förebygg.u ett framgågskocept!

Läs mer

Duo HOME Duo OFFICE. Programmerings manual SE 65.044.20-1

Duo HOME Duo OFFICE. Programmerings manual SE 65.044.20-1 Duo HOME Duo OFFICE Programmerigs maual SE 65.044.20-1 INNEHÅLL Tekiska data Sida 2 Motage Sida 3-5 Programmerig Sida 6-11 Admiistrerig Sida 12-13 Hadhavade Sida 14-16 TEKNISKA DATA TEKNISK SPECIFIKATION

Läs mer

I SVs värld. Stenungsund Tjörn. Våren 2015. Lära något nytt? Se hela vårt utbud på www.sv.se/vast

I SVs värld. Stenungsund Tjörn. Våren 2015. Lära något nytt? Se hela vårt utbud på www.sv.se/vast 12 I SVs värld du m o s sse av? e r t l i irke ig ett c u d e öre f Har l göra i vil er d jälp? t! v ö h Vä s Beh ågo V ill S ig t d av Hör Våre 2015 Lära ågot ytt? Se hela vårt utbud på www.sv.se/vast

Läs mer

cannabis Dokumentation från konferens i Göteborg 27 november 2012

cannabis Dokumentation från konferens i Göteborg 27 november 2012 caabis Dokumetatio frå koferes i Göteborg 27 ovember 2012 Arragerad av Lässtyrelse Västra Götalads lä, FoU i Väst/GR, Göteborgsregioes kommualförbud, Göteborgs Stad, FMB/Göteborgs uiversitet, Västra Götaladsregioe,

Läs mer

Marknaden för PPM-förvaltning

Marknaden för PPM-förvaltning Nu är goda PPM- I dag fis det måga företag som vill placera dia PPM-pegar. Me du ska vara försiktig ofta kostar det mer ä det smakar. Markade för PPM-förvaltig har vuxit kraftigt det seaste året. Nu fis

Läs mer

Kommunstyrelsens planutskott

Kommunstyrelsens planutskott KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 1(2) Reviderad 8 jui 2015 Kommustyrelses plautskott Tid Tisdage de 9 jui 2015 kl. 10:00 Plats KS-sale, stadshuset Eligt uppdrag Aette Mellström Föredragigslista Val av protokollsjusterare

Läs mer

förebygg.nu Härligt med lite medvind En viktig Väckarklocka 13-14 november 2013 Årets Förebyggare. Sidan 10

förebygg.nu Härligt med lite medvind En viktig Väckarklocka 13-14 november 2013 Årets Förebyggare. Sidan 10 13-14 ovember 2013 förebygg.u E viktig Väckarklocka Bar- och äldremiister Maria Larsso om Förebygg.u. Sida 2 ETT GLAS OM DAN? Sambadet mella alkohol och cacer. Sidora 4-5 Härligt med lite medvid Foto Sofia

Läs mer

VÄXA OCH HA DET BRA! Uppgifter för 6-7 -åriga barn och deras föräldrar

VÄXA OCH HA DET BRA! Uppgifter för 6-7 -åriga barn och deras föräldrar VÄXA OCH HA DET BRA! Uppgifter för 6-7 -åriga bar och deras föräldrar Hadbokes text: Merja- Maaria Turue och Aa Suutarla, Helsigfors hälsovårdscetral Agela Fletcher och Mary Tidyma, Metality, Storbritaie

Läs mer

Media & Kommunikation

Media & Kommunikation ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Media & Kommuikatio DIN GUIDE TILL ökad försäljig 2007 MARS Det redaktioella ordet Förr såg ma till att skriva om det som hät. Numera

Läs mer

Produsert for bevegelses hemmede, og er det mest fleksible og variasjonrike alternativ på markedet. Tilpasnings-mulighetene er nesten ubegrensede.

Produsert for bevegelses hemmede, og er det mest fleksible og variasjonrike alternativ på markedet. Tilpasnings-mulighetene er nesten ubegrensede. VÄSTIA DUSJROM Produsert for bevegelses hemmede, og er det mest fleksible og variasjorike alterativ på markedet. Tilpasigs-mulighetee er este ubegresede. HML Hjelpemiddel-leveradøre AS Braderudv. 90, 2015

Läs mer

Stadsbyggande och farligt gods

Stadsbyggande och farligt gods Stadsbyggade och farligt gods Dialog-pm 2004:2 Aktualiserig av Översiktspla 2000 Malmö Stadsbyggadskotor mars 2004 Dialog-pm 2004:2 Stadsbyggade och farligt gods Sammafattig Dialog-pm 2004:2 Stadsbyggade

Läs mer

Hade jag sextusende daler (sång nr 14)

Hade jag sextusende daler (sång nr 14) Hade ag sextusde daler (sång nr 14) Text och musik: Carl Michael Bellman Tor 1 c Arr: Eva Toller 2009. Tor 2 c. och Basso 1 c 1.Ha - de ag sex - tu - s - de. da - ler i kvar - ta - ler, i kvar - ta - ler.

Läs mer

Hur månfa indianer...? och andra gåtor Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11: Att arbeta med gåtor. Lek med ord och bokstäver

Hur månfa indianer...? och andra gåtor Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11: Att arbeta med gåtor. Lek med ord och bokstäver Lärarmaterial sida 1 Författare: Keld Peterse Vad hadlar boke om? Här får ma täka till! Ka du lösa gåtora? Mål frå Lgr 11: Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att apassa läsige efter

Läs mer

Försöket med trängselskatt

Försöket med trängselskatt STATISTISKA CENTRALBYRÅN m 1(5). Nilo Trägelkatt Förlag frå Ehete för pritatitik Ehete för pritatitik förelår att å kallad trägelkatt ka täcka i KI frå och med idex aveede jauari 26. Trägelkatte ave då

Läs mer

Salutogena arbetsfaktorer för friska medarbetare - en enkätstudie inom primärvården

Salutogena arbetsfaktorer för friska medarbetare - en enkätstudie inom primärvården Salutogea arbetsfaktorer för friska medarbetare - e ekätstudie iom primärvårde Lia Ejlertsso Bodil Heijbel Göra Ejlertsso Igemar Adersso KRISTIANSTAD UNIVERSITY PRESS Salutogea arbetsfaktorer för friska

Läs mer

Planområdets förutsättningar

Planområdets förutsättningar Plaområts förutsättigar Bjärehalvö är atursköa le av Halladsåse som sticker ut i Kattegatt. Åse bildar gräs mella ladskape Hallad och åe. Halladsåse ligger till största le i åe och sträcker sig frå Örkelljuga

Läs mer

Saltsjötunneln. Saltsjötunneln i korthet. Bil- och tunnelbanelänken för östra Östra Stockholm

Saltsjötunneln. Saltsjötunneln i korthet. Bil- och tunnelbanelänken för östra Östra Stockholm Saltsjötuel i korthet uelbaa till Nacka geom att Blå lije förlägs frå Kugsträdgårde. Norra läke och Södra läke kyts ihop med e tuel uder Saltsjö. Ett sammahållet projekt ger samordigsvister och stordriftsfördelar

Läs mer

Tentamen 19 mars, 8:00 12:00, Q22, Q26

Tentamen 19 mars, 8:00 12:00, Q22, Q26 Avdelige för elektriska eergisystem EG225 DRIFT OCH PLANERING AV ELPRODUKTION Vårtermie 25 Tetame 9 mars, 8: 2:, Q22, Q26 Istruktioer Skriv alla svar på det bifogade svarsbladet. Det är valfritt att också

Läs mer

Finansiell ekonomi Föreläsning 2

Finansiell ekonomi Föreläsning 2 Fiasiell ekoomi Föeläsig 2 Fö alla ivesteigsbeslut gälle: Om ytta > Kostad Geomfö ivesteige Om Kostad > ytta Geomfö ite ivesteige Gemesam ehet = pega Vädeig = makadspis om sådat existea (jf. vädet av tid

Läs mer

Datorövning 2 Fördelningar inom säkerhetsanalys

Datorövning 2 Fördelningar inom säkerhetsanalys Luds tekiska högskola Matematikcetrum Matematisk statistik STATISTISKA METODER FÖR SÄKERHETSANALYS FMS065, HT-15 Datorövig 2 Fördeligar iom säkerhetsaalys I dea datorövig ska vi studera ågra grudläggade

Läs mer

Ny lagstiftning från 1 januari 2011

Ny lagstiftning från 1 januari 2011 Ny lagstiftig frå 1 jauari 2011 1. Ny lag lage om allmäyttiga kommuala bostadsaktiebolag 2. Förädrigar i hyreslage De ya lagstiftige - Bakgrud Klicka här för att ädra format på uderrubrik i bakgrude q

Läs mer

Bättre jobb För ett friskare arbetsliv

Bättre jobb För ett friskare arbetsliv Bättre jobb För ett friskare arbetsliv Förord........................................ 4 5 1 + 1 = 3........... Esam är stark tillsammas med fler 6 7 AFFLA..... Arbetsplatslärade kuskap i y förpackig 8

Läs mer

Alings ås 2010-02-24. Sven Jo nas son Ste fan By dén

Alings ås 2010-02-24. Sven Jo nas son Ste fan By dén Fjällgatan 3 E, terrassen, 413 17 GÖTEBORG Tel 031-85 71 00 Fax 031-14 22 75 www.melica.se Gran skning för Ös tham mars kom mun av grund vat ten re la te ra de frå gor i Svensk Kärn bränsle han te ring

Läs mer

Bilaga 1 Formelsamling

Bilaga 1 Formelsamling 1 2 Bilaga 1 Formelsamlig Grudbegre, resultatlaerig och roduktkalkylerig Resultat Itäkt - Kostad Lösamhet Resultat Resursisats TTB Täckigsgrad (TG) Totala itäkter TB Säritäkt Divisioskalkyl är de eklaste

Läs mer

t att veta tig ik v 2011 2012

t att veta tig ik v 2011 2012 2011 2012 Välkomme! Välkomme till Växjö gymasieskolor! Vi hoppas att du som börjar dia gymasiestudier här hos oss ska ha tre lärorika, utvecklade och itresseväckade år. Vi vill skapa de bästa förutsättigar

Läs mer

VÄXA OCH HA DET BRA!

VÄXA OCH HA DET BRA! VÄXA OCH HA DET BRA! Uppgifter för 4-5 -åriga bar och deras föräldrar Hadbokes text: Merja- Maaria Turue och Aa Suutarla, Helsigfors hälsovårdscetral Agela Fletcher och Mary Tidyma, Metality, Storbritaie

Läs mer

NEWS. street. Mattias. Jag insåg att jag måste bestämma mig. Jag svarade ja! Det sveper en cannabisvåg bland unga i Sverige

NEWS. street. Mattias. Jag insåg att jag måste bestämma mig. Jag svarade ja! Det sveper en cannabisvåg bland unga i Sverige street 2014 NEWS Mattias Jag isåg att jag måste bestämma mig. Jag svarade ja! Det sveper e caabisvåg blad uga i Sverige Attityde till droger ka komma att avgöras vid matbordet tar fighte mot drogera! Foto:

Läs mer

Hisslösningar från Cibes Lift för alla byggnader

Hisslösningar från Cibes Lift för alla byggnader Hisslösigar frå Cibes Lift för alla byggader Smarta, säkra och ekla att istallera DESIGN - PÅLITLIGHET - ERFARENHET Iehåll Om Cibes Lift 3 Kudperspektiv 4 Service och uderhåll 5 Miljöfokus 6 De lilla plattformshisse

Läs mer

Enkät inför KlimatVardag

Enkät inför KlimatVardag 1 Ekät iför KlimatVardag Frågora hadlar om dia förvätigar på och uppfattigar om projektet, samt om hur det ser ut i ditt/ert hushåll idag. Ekäte är uderlag för att hushållet ska kua sätta rimliga och geomförbara

Läs mer

Diskmaskiner Generation G 5000

Diskmaskiner Generation G 5000 Diskmaskier Geeratio G 5000 Höste 2010 Sparsammare: Frå edast 7 liter vatte och 0,83 kwh eergiförbrukig per diskomgåg Sabbare: Kortare programtider och äu midre el med varmvatteaslutig Rymligare: Med 14

Läs mer

Noteringsdokument med anledning av upptagande till handel av Net Entertainment NE AB (publ) på NASDAQ OMX Stockholm

Noteringsdokument med anledning av upptagande till handel av Net Entertainment NE AB (publ) på NASDAQ OMX Stockholm Noterigsdokumet med aledig av upptagade till hadel av Net Etertaimet NE AB (publ) på NASDAQ OMX Stockholm Iehåll 1 Sammafattig 6 Riskfaktorer 10 Bakgrud och motiv 11 VD har ordet 12 Markadsöversikt 20

Läs mer

Genuine Volvo Service I DETTA NUMMER!

Genuine Volvo Service I DETTA NUMMER! Volvoåkare Geuie Volvo Service I DETTA NUMMER! Vår filosofi På Volvo Lastvagar arbetar vi städigt för att fia ya lösigar som gör våra lastbilar mer bräsleeffektiva och för att miska deras miljöpåverka.

Läs mer

Välkommen till Fredrikshovs gymnasium

Välkommen till Fredrikshovs gymnasium Välkommen till Fredrikshovs gymnasium I grönskan på Kungliga Djurgården finner eleverna studiero och inspiration, med stadens puls och internationella influenser på promenadavstånd. Vår metod bygger på

Läs mer

NUMMER 2 2015. Daniel fick en chans till... Jag är älskad!

NUMMER 2 2015. Daniel fick en chans till... Jag är älskad! yhetera NUMMER 2 2015 Daiel fick e chas till... Jag är älskad! Det dolda missbruket Simoe och tjejträffe i Falkeberg Soppluch med LP-ykter Deborahuset är redo för uppdraget De bjuder bäkvärmare på kaffe

Läs mer

SA > Beteendevetenskap. EK > Juridik. ES > Film & skådespeleri. ( nyhet!)

SA > Beteendevetenskap. EK > Juridik. ES > Film & skådespeleri. ( nyhet!) SA > Beteendevetenskap SA > Samhällsvetenskap EK > Ekonomi EK > Juridik ES > Design ES > Film & skådespeleri ( nyhet!) FIGIT.SE ÖPPET HUS > lördag 17/11, 10.00-12.30 Välkommen till oss i Folkets Hus,

Läs mer

Samhällsvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet Inriktningar Beteendevetenskap Medier, information och kommunikation Samhällsvetenskap PER BRAHEGYMNASIET Enda skolan jag besökte, jag har kompisar som gått här. Jag gillar

Läs mer

KONTORSLOKAL 486M 2 STOCKHOLM LILJEHOLMSVÄGEN 18

KONTORSLOKAL 486M 2 STOCKHOLM LILJEHOLMSVÄGEN 18 KONTORSLOKAL 486M 2 STOCKHOLM LILJEHOLMSVÄGEN 18 Stora Katrieberg har ett utmärkt cityära läge precis vid vattet itill Liljeholmshame i aslutig till Marieviks kotorsområde och Liljeholmes galleria. Här

Läs mer

Geometriska summor. Aritmetiska summor. Aritmetiska talföljder kallar vi talföljder som. Geometriska talföljder kallar vi talföljder som

Geometriska summor. Aritmetiska summor. Aritmetiska talföljder kallar vi talföljder som. Geometriska talföljder kallar vi talföljder som Aritmetiska summor Aritmetiska talföljder kallar vi talföljder som, 4, 6, 8, 10, 1, 14, 000, 1996, 199, 1988, 0.1, 0., 0.3, 0.4, för vilka differese mella på varadra följade tal kostat. Aritmetiska summor

Läs mer

Bli röd/blå - så syns du! Med sikte på elitfotboll!

Bli röd/blå - så syns du! Med sikte på elitfotboll! Vi vill att du är med är vi lyfter mot ya mål Iom Karlskroa AIF har vi alltid betraktat våra samarbetsparters som vår viktigaste resurs. Vi lägger stor vikt vid att våra relatioer skall vara till glädje

Läs mer

Innehåll Inledning 4. Förvaltningsberättelse 8. Verksamhetsberättelser 25. Ekonomisk redovisning 61. Revisionsberättelse 74

Innehåll Inledning 4. Förvaltningsberättelse 8. Verksamhetsberättelser 25. Ekonomisk redovisning 61. Revisionsberättelse 74 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 1 osby årsredovisig 2010 i e håll Omslagsbilder. Framsida fr. v. 1. Måga itresserade hade samlats för ivigige av de ya Tvärlde. 2. Tvärledes sträckig vid bro över Helge

Läs mer

Flyttning av museet räddar Cornelissällskapets ekonomi

Flyttning av museet räddar Cornelissällskapets ekonomi UTGIVEN AV CORNELIS VREESWIJKSÄLLSKAPET ÅRGÅNG 11 DECEMBER 2010 Flyttig av museet räddar Corelissällskapets ekoomi Lokalhyra och drift av museet i Gamla Sta kostar Corelis Vreeswijksällskapet ca 300 000

Läs mer

Du står där i kön till incheckningsdisken

Du står där i kön till incheckningsdisken 5 supertua Det är olidligt att resa lågt med e otymplig, ärmast släpbar, dator i packige. Me e riktigt lite dator märks kappt i ryggsäcke, har låg batteritid och är praktisk att jobba med. Vi har testat

Läs mer

Bo Andersson, IF Metall, Sven Bergström, LO, Jörgen Eriksson, Byggnads, Björn Hammar, Teknikföretagen, Björn Samuelson, Sveriges Byggindustrier

Bo Andersson, IF Metall, Sven Bergström, LO, Jörgen Eriksson, Byggnads, Björn Hammar, Teknikföretagen, Björn Samuelson, Sveriges Byggindustrier Säkra materiallyft Prevet är e ideell föreig iom arbetsmiljöområdet med Sveskt Närigsliv, LO och PTK som huvudmä. Vår uppgift är att tillsammas med huvudmäe förmedla kuskap krig arbetsmiljöfrågor och utveckla

Läs mer

Förverkliga dina drömmar på. Einar Hansen. gymnasiet! Natur och Estet1

Förverkliga dina drömmar på. Einar Hansen. gymnasiet! Natur och Estet1 Förverkliga dina drömmar på Einar Hansen gymnasiet! Natur och Estet1 Grattis! Du har tre fantastiska år framför dig Gymnasietiden är speciell. För första gången har du möjlighet att välja skola och program

Läs mer

FastTV.net AB (publ) Investeringsmemorandum avseende nyemission September 2009

FastTV.net AB (publ) Investeringsmemorandum avseende nyemission September 2009 FastTV.et AB (publ) Ivesterigsmemoradum avseede yemissio September 2009 1 FastTV090901_20 sidor.idd 1 09-09-01 16.35.11 2 Geerell iformatio Detta ivesterigsmemoradum har upprättats med aledig av de föreståede

Läs mer

KARTLÄGGNING AV ETT HALVT SEKELS JÄMSTÄLLDHETSINSATSER I SVERIGE

KARTLÄGGNING AV ETT HALVT SEKELS JÄMSTÄLLDHETSINSATSER I SVERIGE V I N N O V A R A P P O R T V R 2 0 0 8 : 0 7 KARTLÄGGNING AV ETT HALVT SEKELS JÄMSTÄLLDHETSINSATSER I SVERIGE H A N N A A N T O N S S O N Titel: Kartläggig av ett halvt sekels jämställdhetsisatser i Sverige

Läs mer

Andel ek utsatta barn och Antal JA svar. Antal barn per handläggare, och antal JA svar. kommun antal JA andel ek utsatt barn

Andel ek utsatta barn och Antal JA svar. Antal barn per handläggare, och antal JA svar. kommun antal JA andel ek utsatt barn kommu atal JA adel ek utsatt bar Vigåker 24 2% Gesta 3 1% Nyköpig 42 18% Oxelösud 32 1% Fl 3 29% Katrieholm 3 2% Eskilstua 36 27% Strägäs 29 14% Trosa 21 1% 4 Adel ek utsatta bar och Atal JA svar 4 3 3

Läs mer

INSTALLATIONSMANUAL COBRA 8800/8900 CAN

INSTALLATIONSMANUAL COBRA 8800/8900 CAN INSTALLATIONSMANUAL COBRA 8800/8900 CAN DRA UT MITTSEKTIONEN MED INSTALLATIONSSCHEMAT. INNEHÅLL 8808 8805 Larmehet 03CB0364A 10SA0623A Kablage Moterigspåse KA0001STSAA Ultraljudsesorer 04PC3600B 8800USER

Läs mer

Kön spelar roll Även i arbetslivet

Kön spelar roll Även i arbetslivet Kö spelar roll Äve i arbetslivet Förord........................................ 4 5 Gederforce............ Fler kvior i fredsoperatioer 6 7 Fler kvior i ärigslivet.......... Glöm kollektivet 8 9 Geder

Läs mer

Opportunities aren t given, they re made

Opportunities aren t given, they re made SÖDERMALM Opportunities aren t given, they re made Rektorn har ordet Välkommen till Sjölins Gymnasium på Södermalm i Stockholm, en gymnasieskola där det händer mycket. Det kan vara seminarier, öppna redovisningar

Läs mer

Digital signalbehandling Fönsterfunktioner

Digital signalbehandling Fönsterfunktioner Istitutioe för data- och elektrotekik Digital sigalbehadlig Fösterfuktioer 2-2-7 Fösterfuktioer aväds för att apassa mätserie vid frekvesaalys via DFT och FFT samt vid dimesioerig av FIR-filter via ivers

Läs mer

Individuellt Val årskurs 2 och 3

Individuellt Val årskurs 2 och 3 Individuellt Val årskurs 2 och 3 Läsåret 14/15 och 15/16 Kursutbud Det individuella valet omfattar 200 poäng som fördelas över årskurs 2 och 3 och innehåller behörighetsgivande kurser, intressekurser och

Läs mer

PERFORMANCE. Ett strå. Sanden VASSARE. bra för handen. i räkfabriken. Millimeterprecision ETT MAGASIN FRÅN SMURFIT KAPPA #1:15. openthefuture.

PERFORMANCE. Ett strå. Sanden VASSARE. bra för handen. i räkfabriken. Millimeterprecision ETT MAGASIN FRÅN SMURFIT KAPPA #1:15. openthefuture. PERFORMANCE ETT MAGASIN FRÅN SMURFIT KAPPA #1:15 Ett strå VASSARE Millimeterprecisio i räkfabrike Sade bra för hade opethefuture.se När görs världes bästa förpackig? Förpackige som slår alla med häpad.

Läs mer

Större öppenhet på Kvarntunet

Större öppenhet på Kvarntunet Nykvars kommutidig Nr 2-09 Större öppehet på Kvartuet HÄXOR OCH ALVER I SKOLAN CAREMA DRIVER LSS-BOENDET TYCK TILL OM CENTRUMVISIONEN! FOLKFEST PÅ NYKVARNSDAGEN TUTAN JUNI 2009 DET HÄNDER I NYKVARN På

Läs mer

Nyckeltal 2015-06-30 2014 2013 2012 2011. Hyresvärde, Mkr 1 022 996 919 903 686. Vakansgrad exklusive projekt, % 4,1 5,4 8,3 12,7 9,3

Nyckeltal 2015-06-30 2014 2013 2012 2011. Hyresvärde, Mkr 1 022 996 919 903 686. Vakansgrad exklusive projekt, % 4,1 5,4 8,3 12,7 9,3 Humlegårde Fastigheter Halvårsöversikt 215 Om oss Periode i korthet Humlegårde är ett fastighetsbolag som igår i läsförsäkrigsgruppe. 19 läsförsäkrigsbolag och Läsförsäkrigar Sak äger kocere Humlegårde

Läs mer

Section A - Executive Summary. 1 september 2000

Section A - Executive Summary. 1 september 2000 Sectio A - Exective Smmary 1 september 2000 Visio Tekiska framsteg ökar idivides möjligheter Världe förädras. Tekiska framsteg leder till att barriärer bryts er, att kommikatioe mella mäiskor förbättras

Läs mer

Vårtermin 2015 EK12A1 STAGNELIUSSKOLAN

Vårtermin 2015 EK12A1 STAGNELIUSSKOLAN STGNELIUSSKOLN Vårtermin 2015 EK121 STGNELIUSSKOLN Ind.val Ind. val Matemat WE 4 Matemat F 5 Engelsk R 3 Matemat WE 1 Matemat F 2 Engelsk R 7 (75) (75) (75) 9.55 (70) (30) C1 (95) 9.50 (95) 9.50 (95) 9.50

Läs mer

Fashion. Fishin. Uppsala Mode- och Skönhetsmässa

Fashion. Fishin. Uppsala Mode- och Skönhetsmässa 4 Fashio Fishi Uppsala Mode- och Sköhetsmässa WOMAN 1 Sceprogram Catwalk I B-halle fier i catwalke Lördage de 27 Augusti Kl 11.50 Vi välkomar till årets mässa! StilRobi, Lisa Ekeberg Gai, Studio K Kl 12.00

Läs mer

Översikt av ouppklarade fall av dödligt våld i Skåne under tiden 1985-07-01 och framåt i tiden.

Översikt av ouppklarade fall av dödligt våld i Skåne under tiden 1985-07-01 och framåt i tiden. Översikt av ouppklarade fall av dödligt våld i Skåe uder tide 1985-07-01 och framåt i tide. Översikte grudar sig på e iveterig, som hela tide är pågåede. Atalet och urval av ärede ka komma att förädras

Läs mer

STOCKHOLM UPPLANDS VÄSBY. TEGELBRUKET Stadsmässigt kvarter med blomstrande åläge

STOCKHOLM UPPLANDS VÄSBY. TEGELBRUKET Stadsmässigt kvarter med blomstrande åläge STOCKHOLM UPPLANDS VÄSBY TEGELBRUKET Stadsmässigt kvarter med blomstrade åläge Strax itill Tegelbruket fl yter Väsbyå fram, katad av ett trevligt promeadstråk. Rofyllda och väldispoerade sovrum. JM reserverar

Läs mer

Samhällsvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet Gymnasiegemensamma ämnen 1150 poäng Engelska 5 och 6 200 Historia 1b 100 Idrott och hälsa 1 100 Matematik 1b och 2b 200 Naturkunskap 1b 100 Religionskunskap 1 50 Samhällskunskap

Läs mer

Årets bästa skattetips

Årets bästa skattetips Årets bästa skattetips Aika Creutzers råd säker di skatt Årets deklaratio har måga glada yheter. Privata Affärers chefredaktör Aika Creutzer ger dig sia bästa råd till lägre skatt. Förmögehetsskatte är

Läs mer

Föräldrar i vår tid. Forskning och utveckling om föräldraskap, föräldrastöd och familjers villkor

Föräldrar i vår tid. Forskning och utveckling om föräldraskap, föräldrastöd och familjers villkor Föräldrar i vår tid Forskig och utvecklig om föräldraskap, föräldrastöd och familjers villkor Dokumetatio frå regioal koferes 15 ovember 2012, arragerad av forskigsätverket Bars välbefiade och familjers

Läs mer

Individuellt Val årskurs 2 och 3

Individuellt Val årskurs 2 och 3 Individuellt Val årskurs 2 och 3 Läsåret 13/14 och 14/15 Kursutbud Det individuella valet omfattar 200 poäng som fördelas över årskurs 2 och 3 och innehåller behörighetsgivande kurser, intressekurser och

Läs mer