2015/2016. Passion för lärande. Öppet hus 5 december 6 februari

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2015/2016. Passion för lärande. Öppet hus 5 december 6 februari"

Transkript

1 2015/2016 Passio för lärade Öppet hus 5 december 6 februari

2 Vår visio Passio för lärade Vi vill vara e plats där elever och lärare vågar. E plats där glädje, kreativitet och utvecklig är våra ledstjäror. E plats där respekte och fasciatioe för idivide styr vårt arbete. E plats där mäiskor möts och växer. E plats som geomsyras av passio för lärade.

3 s pi Mat frå grude Stipedier GA-stipediet mat Förstklas sig iga r r Ega ko cka TEEO IF TEG i del ag rup pi is-u Sty rd mp ko gar ig tbi ld kti v ite ter Elevf öre yta de Ifl ste am om k d li g Di ha Lik ab e l m ta sa ea Google Form Apps ativ b e döm För ig Läg ped stelä re lek ago rare t i o s Ko gis med pass kt a lle Pro gia sv Lik c ess ar lt l Refl vä ära ekti rd o P de ig or tf be ölj Tea dö ch m me De i ets lak g ult Au ur sk ult NO at S/ io NO er JS 1:1 k esö b s ig o rsk i t k r fo Le die ell u t u s t Ak ratur o g/ rati te t t a i i l e L k d rde ilit k le ig ära ib L s i x Fle agogsled off Kick d ag at e s t P re ku g av t o i f j l s ö f Uppföoch betygss lig eck v t prov U est rderig e p Skolutvä Kom klig ga utvec Kursutvärderi r u lt u sk Utvärderig Trivselekät Persoalekät Ekoomisk medvetehet Djupitervjuer Koku Gymasie a medverrese levekät tag tehet Ite utby ratio Com te ella eiu Sa s ma rbe Ko Bild te igs lo ti ka u reso Vä r lu e tv rli s kol ec g a i Ne kli Nä pal ri g gsl U ivs ko ive ta rsi kte tet r sk o tak ter la sko fri ktio ar vle ers pro pp äg d pa me tsv g E re i r slu lära s ryte be ya ku t Rek r till rta atfo he tore lt Ko te e Me su dv Re me rare ljö e lä Mi rad age ch Eg gar o eri Nomi spriser äme d 9. Uta öjda elever och föräldrar har vi ite ågot existesberättigade. Påtaglig stolthet över skola. itsystem t lighe g ä Tillg er io t k dfu us Stö fok v Ele am te o ls hä v Ele Checkpo ittillfälle agar poitd k c e h C its ckpo e h c ledar e Had Tim l a i or Tut rt po p Su ce e i Sc i op r k T-d sö EH e sb m u sr as l K Checkpo PASSION FÖR L ÄR ANDE Legitimerade lärare Di 8. Tydlig och ärvarade ledig. Tydlig uppföljig vid fråvaro Hä lso 7. Effektiv orgaisatio uta oödig överbyggad. Skola helt uppbyggd krig läradet ite tvärtom. ap a 6. Kompeteta och omtyckta lärare. Störst adel behöriga lärare i ordost. Källa: Skolverket, SIRIS. Tri vs els k 5. Högsta ivå på utrustig. Gediga program. Öppet hus 4. Stor lite skola. 700 elever fördelade på 27 klasser. Elevguider elever i varje klass idividualiserig blir verklighet. I fö fok rä v ldr äll läs ar fö åk r för ig för skv 1 äld äll rar Ro Ha ll C dle all dar kur för spla äld Pe Ha rak rso dled arpe o lig Ha g tak Utve dle ckli t d gssam arro tal lle Fast v ikarie Små klas Kvartssamtal ser Fö re t ghe hör i S am er io dit 1 Tra k å ka e ec d rov a tio It m ep lko ec Vä r 2. Dokumeterat bäst kvalitet i Täby vad gäller eleveras trivsel. Källa: Gymasieatagiges elevekät, se gyatagige.se. ider Föräldragu ag em e seve ig start g a Upp tda Utm r bat D e iga g ut age i vsl åkd ara tag å m Spr ge ssp som da Mö ch G-o TE Jul GIS TE e ag 1. Dokumeterat bäst i Täby vad gäller udervisige (kvalitet och betygsresultat). Källa: Skolverket, SIRIS. -d EK Varför välja Täby Eskilda?

4 Idivide Varmt välkomme till Täby Eskilda! Det är u det börjar, eller hur? Ätlige! Gymasiet, livet och framtide. Vem är du? Vad vill du? Vilka är dia drömmar? Alla vi på Täby Eskilda är yfika på dig och vätar med späig att få lära käa dig. Hos oss blir du sedd för de du är och de du vill vara. Idivide. För det är ju så, du är först och främst e idivid, ite del i e grupp, e klass eller ett kö. Vi på Täby Eskilda är här för di skull och det hoppas vi att du kommer att käa frå dag ett. E av livliora i vår visio hadlar om att vi vill vara e plats där respekte och fasciatioe för dig som idivid styr vårt arbete. Det betyder att vi vill göra allt för att du ska käa dig sedd, få utmaigar och uppmutra som gör att du mogar och växer som idivid. Vi följer di utvecklig oga, så att du och dia föräldrar alltid vet hur du ligger till. Vid ett flertal checkpoittillfälle stämmer vi av om du ligger i fas med dia studier eller om det fis skäl till oro. I mitte av varje kurs får du också veta hur du ligger till betygsmässigt och det pågår e städig dialog med lärara om hur du ska kua å äu lägre i di utvecklig.

5 Bemötadet Att växa geom möte Det är i mötet det häder. Vi tror att du i och med alla späade möte med alla möjliga mäiskor i vår skola kommer att käa hur du växer och utvecklas varje dag. Det är mäiskora som gör Täby Eskilda. Du och vi tillsammas. Det är e speciell käsla på morgoe är ma möts av varma leede i receptioe och seda alla färgglada elever och egagerade lärare. Alla är vi här för di skull. Oavsett vad vi i persoale har för olika uppgifter i skola så är det e som alltid är överordad: sträva efter att alltid kua bemöta dig på bästa sätt. När du börjar i årskurs ett hos oss så har du tillsammas med alla adra ya ettor skola för dig själv. Uder dea itroduktiosvecka visar vi dig allt som ka vara bra att veta iför gymasietide. Vi varvar praktiskt kuade med sociala aktiviteter som stärker gruppkäsla och samhörighete..

6 Utvecklige Sträva efter att utvecklas Övertygelse om att vi alla på Täby Eskilda alltid ka och alltid ska sträva efter att bli bättre är stark. Vi vet att du som elev har haft ett val, att det i vår ärhet fis måga väldigt bra skolor. Det sporrar oss att hela tide sträva efter att utvecklas, att alltid ligga steget före. Vi har riktigt bra lärare som är oggrat rekryterade och som ges de bästa förutsättigar att vara utmärkta lärare. Eftersom det är passioe för lärade som geomsyrar allt vi gör fis det alltid saker att göra. Vi utvecklar städigt våra pedagogiska metoder, håller oss ajour med aktuell forskig och lär hela tide av varadra. Glädje, kreativitet och utvecklig är våra ledstjäror! Forskig visar att dia studieresultat förbättras om dia lärare arbetar formativt. Det betyder att du som elev alltid ska veta vad målet med udervisige är, hur du själv ligger till i förhållade till målet och att du ska få hjälp att å målet. Hos oss utbildas alla lärare i formativt arbetssätt så att du ka å så lågt som möjligt i dia studier. Vi är här för di skull!

7 Hadligskrafte Våga! Vi vill varje dag träa dig i att våga. Att aldrig misslyckas med ågot betyder att ma aldrig riktigt lyckas med ågot heller. Det är av dia misstag du lär dig. Det är sälla ma ågrar det ma gjort, oftare ågrar ma det ma ite gjorde. Det är är ma vågar göra det aorluda och ovätade som ya saker häder, ya idéer föds och utvecklig sker. För att ge dig ya ifallsviklar vill vi ta i omvärlde i skola. Vi har e stolt traditio av iteratioellt samarbete med skolor och orgaisatioer i flera delar av världe. Iom varje program sker bildigsresor i årskurs två. Vår fadderskola, som också är ett SOS barhem, ligger i Kavre utaför Katmadu i Nepal. Både lärare och elever har besökt skola och vi har också haft besök av deras skolledig. Dessutom samarbetar vi med uiversitet och ärigsliv i Sverige för att du ska få de bästa utbildige.

8

9 Ekoomiprogrammet Iriktig: Ekoomi Iteratioell ekoomi I vårt ekoomiprogram sätter vi di iitiativförmåga samhällsveteskap. Då dea iriktig är högskoleförberedade ite bara till iehåll uta äve till och kraft att täka ytt och babrytade i cetrum. Utbildige har fokus på både småskaliga företagsekoomiska processer och iteratioella ekoo- för högskolestudier på hög ivå. Hos oss ka du bli arbetssätt kommer du att vara mycket väl förberedd miska sambad. Hos oss får du de ödvädiga kuskapera i hur företag och orgaisatioer fugerar. diplomerad gymasieekoom. I e allt mer globaliserad värld får du e isikt i de dyamiska iteratioella ekoomi. Dea breda utbildig ger dig god behörighet till vidare studier iom framför allt ekoomi, juridik och Gymasiegemesamma p Egelska Egelska Historia 1b Idrott och hälsa Matematik 1b Matematik 2b Naturkuskap 1b Religioskuskap Samhällskuskap 1b Samhällskuskap Sveska Sveska Sveska Gymasiearbete Gymasiearbete Idividuella val Idividuella val Programgemesamma p Företagsekoomi Modera språk Privatjuridik Psykologi Vill du släppa loss etrepreöre i dig och få utlopp för di kreativitet? - Älskar du att omsätta idéer i verklighete? - Är du itresserad av att förstå hur iteratioell ekoomi samspelar? Iriktig p Etrepreörskap och företagade Företagsekoomi Matematik 3b Programfördjupig p Egelska Iteratioell ekoomi Markadsförig...100

10 Ekoomiprogrammet Gymasiegemesamma p Egelska Iriktig: Juridik Egelska Historia 1b Krimiologi Idrott och hälsa Matematik 1b Matematik 2b Naturkuskap 1b Religioskuskap Samhällskuskap 1b Samhällskuskap Sveska Utbildige späer frå juridikes roll i det lilla vardagsjuridiska perspektivet till det iteratioella samhällsveteskap. Då dea iriktig är högskoleförberedade ite bara till iehåll uta äve till Sveska Sveska i kurse Affärsjuridik. I vår uika programfördjupig får du lära dig om olika psykologiska teorier bakom krimialitetes former och förklarigsmodel- arbetssätt kommer du att vara mycket väl förberedd för högskolestudier på hög ivå. Gymasiearbete Gymasiearbete ler. Dessa studier i kombiatio med kurser i retorik och filosofi ger dig e utmärkt grud för framtida högskolestudier med siktet iställt på exempelvis ad- Idividuella val Idividuella val vokatyrket. Programgemesamma p Dea breda utbildig ger dig god behörighet till vidare studier iom framför allt ekoomi, juridik och Företagsekoomi Modera språk Privatjuridik Psykologi Är du itresserad av olika aspekter av brott och straff? - Fascieras du av rättvisefrågor och mäskligt beteede? - Vill du lära dig mera om juridikes roll i samhällsutvecklige? Iriktig p Affärsjuridik Filosofi Psykologi 2a...50 Rätte och samhället Programfördjupig p Egelska 7/Matematik 3b Samhällsveteskaplig specialiserig - krimiologi Retorik...100

11 Estetiska programmet Iriktig: Estetik och media Medieproduktio med bredd och fördjupig Vi lovar dig tre kreativa, späade och utmaade Du har mycket att välja mella är du ska studera år. Hos oss kommer du att lära dig att arbeta både vidare. Utbildige ger dig behörighet för vidare självstädigt och i grupp, driva dia ega projekt studier iom samhällsveteskap och humaiora och hålla deadlies. Hos våra erfara och spets- såväl som för fortsatta studier iom blad aat media och reklam. Hos oss får du e utbildig som är utbildade mediepedagoger får du e rejäl grud i Fotografisk bild, Film- och TV-produktio och både kreativ, praktisk, teoretisk och samtidigt högskoleförberedade. Grafisk kommuikatio och fördjupar dig seda iom ditt favorituttryck. I programfördjupige ka du dessutom å e ivå högre i matematik. Iom det idividuella valet ka du äve bredda dig i till exempel Webbutvecklig. Gymasiegemesamma p Egelska Egelska Historia 1b Historia 2b kultur Idrott och hälsa Matematik 1b Naturkuskap 1b Religioskuskap Samhällskuskap 1b Sveska Sveska Sveska Gymasiearbete Gymasiearbete Idividuella val Idividuella val Programgemesamma p Estetisk kommuikatio Kostartera och samhället...50 Iriktig 400 p Digitalt skapade Medieproduktio Medieproduktio Medier, samhälle och kommuikatio Programfördjupig p Film- och TV-produktio Fotografisk bild Vill du arbeta kreativt, är full av idéer och har stor berättarlust? - Älskar du foto, film och grafisk desig? - Vill du lära dig hur ma kommuicerar med olika uttryck iom media? Grafisk kommuikatio Film- och TV-produktio 2/ Fotografisk bild 2/ Grafisk kommuikatio 2/ Matematik 2b...200

12 Naturveteskapsprogrammet Iriktig: Naturveteskap Naturveteskapliga perspektiv Att arbeta med kreativitet, iitiativförmåga och Dea gymasieutbildig ger dig de vassaste problemlösig är väsetliga islag i vår aturveteskapliga utbildig. I e tid då samhällsbehovet siva studier hos oss står alla dörrar öppa iför de behörighete till vidare studier. Efter tre års ite- av gedige kompetes iom aturveteskap är stort späade världe och framtide. Välkomme ställs höga krav på utbildadet av kuiga, yfika till aturveteskapsprogrammet på Täby Eskilda och kreativa aturvetare. Geom ett samarbete med where it happes. Veteskapes hus får du möjlighet att med moder utrustig och tillsammas med forskare och studeter göra avacerade laboratioer och experimet. Våra erfara och skickliga lärare erbjuder e hög och utvecklade utmaigsivå och frå första börja lär du dig ett aturveteskapligt förhålligssätt som geomsyrar hela utbildige. Gymasiegemesamma p Egelska Egelska Historia 1b Idrott och hälsa Matematik 1c Matematik 2c Matematik 3c Religioskuskap Samhällskuskap 1b Sveska Sveska Sveska Gymasiearbete Gymasiearbete Idividuella val Idividuella val Programgemesamma p Biologi Fysik 1a Kemi Modera språk Är du egagerad, ambitiös och vill ha ut maximalt av di gymasietid? - Har du e passio för att utveckla di veteskapliga yfikehet? - Vill du experimetera, laborera och förfia di veteskapliga skärpa? Iriktig p Biologi Fysik Kemi Matematik Programfördjupig p Biotekik/Egelska 7/ Matematik 5/Modera språk/ Naturveteskaplig specialiserig...200

13 Naturveteskapsprogrammet Iriktig: Naturveteskap och samhälle Det veteskapliga samhället Att jobba med idérikedom, problemlösig och med Dea uika iriktig ger dig djupa och breda ett fokus på att förstå sambade mella olika veteskaper är väsetliga islag i dea samhällsfärgade området. Iriktige ger dig vass behörighet till kuskaper iom både aturveteskap och samhälls- atuririktig. I dea iriktig läggs stor tygd vidare studier. Efter tre års itesiva studier hos oss vid ite bara aturäme uta också vid historia, går du ut väl rustad i de späade världe och samhällsveteskap och modera språk. Geom ett framtide. Välkomme till aturveteskapsprogrammet på Täby Eskilda Gymasium, where it samarbete med Veteskapes hus får du möjlighet att med moder utrustig och tillsammas med happes. forskare och studeter göra avacerade laboratioer och experimet. Våra erfara och skickliga lärare erbjuder e hög och utvecklade utmaigsivå och frå första börja lär du dig ett aturveteskapligt förhålligssätt som geomsyrar hela utbildige. Gymasiegemesamma p Egelska Egelska Historia 1b Idrott och hälsa Matematik 1c Matematik 2c Matematik 3c Religioskuskap Samhällskuskap 1b Sveska Sveska Sveska Gymasiearbete Gymasiearbete Idividuella val Idividuella val Programgemesamma 450 p Biologi Fysik 1a Kemi Modera språk Har du luste att förkovra dig i aturveteskap och samhällsäme? - Vill du fördjupa di förståelse för aturveteskapes roll i samhället? - Är du motiverad, itresserad och vill ha e bred gymasieutbildig? Iriktig p Geografi Samhällskuskap Biologi 2/Fysik 2/Kemi Programfördjupig p Egelska 7/Historia 2a/Matematik 4/ Matematik 5/Modera språk/ Naturveteskaplig specialiserig...300

14 Samhällsveteskapsprogrammet Iriktig: Beteedeveteskap Psykologi och ledarskap I de här iriktige ligger tovikte vid de fördjupade förståelse av mäiska och alla hees het till vidare studier iom framför allt psykologi och I och med dea breda utbildig får du god behörigsidor. Här får du omfattade studier i psykologi och samhällsveteskap. Då dea iriktig är högskoleförberedade ite bara till iehåll uta äve till ledarskapsfrågor och igåede kuskaper i hur vi mäiskor kommuicerar med varadra. Det här är arbetssätt kommer du att vara mycket väl förberedd rätt val för dig som förudras över mäiskas komplexa för högskolestudier på hög ivå. beteede. Gymasiegemesamma p Egelska Egelska Historia 1b Idrott och hälsa Matematik 1b Matematik 2b Naturkuskap 1b Religioskuskap Samhällskuskap 1b Sveska Sveska Sveska Gymasiearbete Gymasiearbete Idividuella val Idividuella val Programgemesamma p Filosofi Modera språk Psykologi Fascieras du av det sociala samspelet mella mäiskor? Iriktig p Kommuikatio Ledarskap och orgaisatio Psykologi 2a...50 Samhällskuskap Sociologi Är du itresserad av mäiskas levadsvillkor i det modera samhället? - Vill du lära dig mera om ledarskapsfrågor och kommuikatio? Programfördjupig p Egelska Filosofi Pedagogiskt ledarskap Religioskuskap

15 Samhällsveteskapsprogrammet Iriktig: Medier, iformatio och kommuikatio Jouralistik och det modera mediesamhället Hos oss får du e ispirerade och utmaade Utbildige ger dig god behörighet för vidare utbildig som fokuserar på di förmåga att å ut studier iom samhällsveteskap och humaiora såväl via text och bild. Reklamspråkets speciella förutsättigar varvas med kuskaper i effektiv iformatios- listik, kommuikatio och media. Då dea irikt- som för fortsatta studier iom blad aat jouratekik och du får lära dig hur du geom olika medier ig är högskoleförberedade ite bara till iehåll ka kommuicera och påverka samhället. uta äve till arbetssätt kommer du att vara mycket väl förberedd för högskolestudier på hög ivå. Gymasiegemesamma p Egelska Egelska Historia 1b Idrott och hälsa Matematik 1b Matematik 2b Naturkuskap 1b Religioskuskap Samhällskuskap 1b Sveska Sveska Sveska Gymasiearbete Gymasiearbete Idividuella val Idividuella val Programgemesamma p Filosofi Modera språk Psykologi Vill du uttrycka dig i text, bild och multimedia för att påverka di omgivig? - Vill du förstå hur mediera fugerar? - Älskar du att skriva, argumetera, lyssa och berätta? Iriktig p Jouralistik, reklam och iformatio Medieproduktio Medier, samhälle och kommuikatio Psykologi 2a...50 Programfördjupig p Egelska Jouralistik, reklam och iformatio Medieproduktio Samhällskuskap

16 Samhällsveteskapsprogrammet Iriktig: Samhällsveteskap Det iteratioella samhället Gymasiegemesamma p Egelska Egelska Historia 1b Idrott och hälsa Matematik 1b Matematik 2b Naturkuskap 1b Religioskuskap Samhällskuskap 1b Sveska Sveska Sveska Det här är iriktige för dig som vill ha e bred och gedige samhällsveteskaplig utbildig som lyfter fram samhället vi lever i på både atioell och iteratioell ivå. Geom fördjupade studier i historia, religio och samhällskuskap får du e ökad förståelse för sammahag och utvecklig. Ditt samhälleliga egagemag och di förmåga att kommuicera ditt budskap ökar i takt med att dia kuskaper och ditt självförtroede växer. Här får du e späade kombiatio av semiarier, fallstudier, föreläsigar, diskussioer och studiebesök. Detta och våra fatastiska lärare gör utbildige geuit allmäbildade. I och med dea breda utbildig får du god behörighet till vidare studier iom framför allt samhällsveteskap och humaiora. Då dea iriktig är högskoleförberedade ite bara till iehåll uta äve till arbetssätt kommer du att vara mycket väl förberedd för högskolestudier på hög ivå. - Vill du utveckla di förmåga att argumetera och påverka? Gymasiearbete Gymasiearbete Idividuella val Idividuella val Programgemesamma p Filosofi Modera språk Psykologi Iriktig p Geografi Historia 2a Religioskuskap Samhällskuskap Samhällskuskap Är du itresserad av mäiskas villkor och utmaigar i samhället? - Älskar du kultur, historia och vår iteratioella värld? Programfördjupig p Egelska Iteratioella relatioer Retorik...100

17 Tekikprogrammet Iriktig: Tekikveteskap IT och tekik De tekikveteskapliga iriktige ger dig breda Med de tekikveteskapliga iriktige i rygge baskuskaper iom tekik, matematik och tekisk får du de verktyg du behöver för att fortsätta studera datoravädig. Du kommer att få experimetera, framförallt tekik, me äve aturveteskap och kostruera och laborera med hjälp av varierade arkitektur på högskola och uiversitet. Uder dia verktyg. På vårt tekikprogram får du träa på att år hos oss har du fått de tuga tekiska kompetes tillämpa teoretiska kuskaper för att hitta praktiska du behöver för att seda kua fördjupa dig iom e lösigar till verkliga problem. Våra erfara och rad späade specialområde. De modera tekiska utvecklige ställer höga krav på kuskap och ispirerade lärare förbereder dig för kommade utmaigar där dia kreativa problemlösade flexibilitet och efter tre år på tekikprogrammet är färdigheter sätts på prov. du optimalt förberedd att ta dig a dea utmaig! Gymasiegemesamma p Egelska Egelska Historia 1a Idrott och hälsa Matematik 1c Matematik 2c Matematik 3c Religioskuskap Samhällskuskap 1b Sveska Sveska Sveska Gymasiearbete Gymasiearbete Idividuella val Idividuella val Programgemesamma p Fysik 1a Kemi Tekik Söker du e stabil plattform för fortsatta studier iom tekik, arkitektur och aturveteskap? - Gillar du att aväda dia teoretiska kuskaper för att lösa praktiska problem? - Vill du ligga i framkat iom IT och tekik? Iriktig p Fysik Matematik Tekik Programfördjupig p Cad 1 (Digitalt baserad desig)...50 Cad 2 (Digitalt baserad desig)...50 Programmerig Webbutvecklig Egelska 7/Matematik 5/ Modera språk...100

18 Framtida studier Alla våra program är högskoleförberedade vilket betyder att du är väl rustad för framtida studier oavsett vilke utbildig du väljer. Du ka med gott samvete låta di lust och dia itresse styra. Följ ditt hjärta! Vid frågor om studier och behörighet kotakta mig Igrid Crabo på Du ka också träffa oss på våra öppa hus 5 december och 6 februari, på Datemässa på Täby Galopp 15 ovember och på Gymasiemässa i Älvsjö ovember. Slutliga atagigsgräser 2014: Ekoomiprogrammet: 280 Estetiska programmet: 242,5 Naturveteskapsprogrammet: 300 Samhällsveteskapsprogrammet: 272,5 Tekikprogrammet: 275

19 Poägplaer Ekoomi Gymasiegemesamma kurser p Egelska Egelska Historia 1b Idrott och hälsa Matematik 1b Matematik 2b Naturkuskap 1b Religioskuskap Samhällskuskap 1b Samhällskuskap Sveska Sveska Sveska Programgemesamma kurser p Företagsekoomi Modera språk Privatjuridik Psykologi Gymasiearbete Gymasiearbete p Idividuella val Idividuella val p ESTETMedia Gymasiegemesamma kurser p Egelska Egelska Historia 1b Historia 2b kultur Idrott och hälsa Matematik 1b Naturkuskap 1b Religioskuskap Samhällskuskap 1b Sveska Sveska Sveska Programgemesamma kurser p Estetisk kommuikatio Kostartera och samhället Gymasiearbete Gymasiearbete p Idividuella val Idividuella val p Natur Gymasiegemesamma kurser p Egelska Egelska Historia 1b Idrott och hälsa Matematik 1c Matematik 2c Matematik 3c Religioskuskap Samhällskuskap 1b Sveska Sveska Sveska Programgemesamma kurser p Biologi Fysik 1a Kemi Modera språk Gymasiearbete Gymasiearbete p Idividuella val Idividuella val p SAM Gymasiegemesamma kurser p Egelska Egelska Historia 1b Idrott och hälsa Matematik 1b Matematik 2b Naturkuskap 1b Religioskuskap Samhällskuskap 1b Sveska Sveska Sveska Programgemesamma kurser p Filosofi Modera språk Psykologi Gymasiearbete Gymasiearbete p Idividuella val Idividuella val p Tekik Gymasiegemesamma kurser p Egelska Egelska Historia 1a Idrott och hälsa Matematik 1c Matematik 2c Matematik 3c Religioskuskap Samhällskuskap 1b Sveska Sveska Sveska Programgemesamma kurser p Fysik 1a Kemi Tekik Gymasiearbete Gymasiearbete Idividuella val Idividuella val Idividuella val Bild och form Egelska 7 Etrepreörskap Film- och TV-kuskap Filmproduktio Fotografisk bild 1 Fotografisk bild 2 Fotografisk bild 3 Grässittsdesig (Webbdesig) Idrott och hälsa 2 Iteratioella relatioer Krimiologi Ledarskap och orgaisatio Markadsförig Matematik 2b Matematik 3b Matematik 4 Matematik 5 Matematik specialiserig Naturkuskap 2 Perspektiv på rasism Privatjuridik Programmerig 1 Psykologi 1 Psykologi 2a Retorik Skrivade Iriktig: Ekoomi p Etrepreörskap och företagade Företagsekoomi Matematik 3b Programfördjupig p Egelska Iteratioell ekoomi Markadsförig Iriktig: Estetik och media p Digitalt skapade Medieproduktio Medieproduktio Medier, samhälle och kommuikatio Programfördjupig p Film- och TV-produktio Fotografisk bild Grafisk kommuikatio Film- och TV-produktio 2/Fotografisk bild 2/ Grafisk kommuikatio 2/Matematik 2b Iriktig: Naturveteskap p Biologi Fysik Kemi Matematik Programfördjupig p Biotekik/Egelska 7/Matematik 5/ Modera språk/ Naturveteskaplig specialiserig Iriktig: Beteedeveteskap p Kommuikatio Ledarskap och orgaisatio Psykologi 2a Samhällskuskap Sociologi Programfördjupig p Egelska Filosofi Pedagogiskt ledarskap Religioskuskap Iriktig: Tekikveteskap p Fysik Matematik Tekik Programfördjupig p Cad 1 (Digitalt baserad desig) Cad 2 (Digitalt baserad desig) Programmerig Webbutvecklig Egelska 7/Matematik 5/Modera språk SpråK Fraska Japaska Italieska Kiesiska Spaska Tyska Iriktig: Juridik p Affärsjuridik Filosofi Psykologi 2a Rätte och samhället Iriktig: Naturveteskap och samhälle p Geografi Samhällskuskap Biologi 2/Fysik 2/Kemi Iriktig: Samhällsveteskap p Geografi Historia 2a Religioskuskap Samhällskuskap Samhällskuskap Programfördjupig p Egelska 7/Matematik 3b Samhällsveteskaplig specialiserig - krimiologi Retorik Programfördjupig p Egelska 7/Historia 2a/Matematik 4/ Matematik 5/ Modera språk/ Naturveteskaplig specialiserig Programfördjupig p Egelska Iteratioella relatioer Retorik Iriktig: Medier, iformatio och kommuikatio p Jouralistik, reklam och iformatio Medieproduktio Medier, samhälle och kommuikatio Psykologi 2a Programfördjupig p Egelska Jouralistik, reklam och iformatio Medieproduktio Samhällskuskap

20 Lärare I vår skola är de varma och effektiva kotakte mäiskor emella helt cetral. Med våra små klasser och skickliga och behöriga lärare kommer du att utvecklas som mäiska på flera pla. Att du blir rik på kuskaper och väer ka vi garatera dig. Hos oss kommer du att trivas!

21 E-till-e Vi tycker det är självklart att du som elev skall ha god tillgåg till moder IT-tekik, som e förberedelse iför studie- och yrkesliv. Kommuikatioe med kurslärare och samarbete med klasskamrater, i såväl små arbete som större projekt, kräver detta. Pedagogik framför tekik är vårt fokus. Täby Eskilda Gymasium är e e-till-e-skola. Det iebär att du som elev har tillgåg till e ege bärbar dator. Vi samarbetar ära med LIN Educatio och Apple. Våra lokaler är självklart utrustade med trådlöst ätverk så att du ka jobba effektivt i skolas lokaler (eller på gräset är sole skier).

22 Förstklassig skolmat Att god och vällagad riktig mat är avgörade för att du ska må bra och prestera väl är självklart för oss. Vår alldeles ega stjärkock Tobias Betley lagar, tillsammas med si souschef Herik Forsell, fatastisk skolmat direkt frå råvaror med mycket omsorg och kuskap. Tobias har tidigare jobbat på restaurag Grill i Stockholm. Före flytte till Stockholm arbetade ha som köksmästare på restaurag Högaloft i Hestra som ligger i Smålad där ha är född och uppvuxe. Ha har arbetat som kock i tio års tid på ett flertal restaurager i Smålad, Göteborg och Stockholm. - Jag asvarar för skolluche och det är e jättespäade uppgift. Jag tycker att skolluche i Sverige har varit förbisedd alltför läge och u är det dags för oss att ädra på det tillsammas, säger Tobias Betley. Vår ambitio är att vi alltid ska ha e god hemlagad luch med både klassisk svesk husmaskost och modera iteratioella maträtter. Välkomme till bords!

23 Lokaler Skolas modera, ljusa och luftiga lokaler uppskattas av oss alla på skola. Skola har de seaste åre ivesterat stort för att apassa skola till det ökade asökigstrycket och för att skapa e äu bättre studiemiljö. Vi skapar ya klassrum och arbetsrum med textilmattor för bra ljudmiljö och glasväggar för maximalt ljusisläpp. Kuskapes Hav är e stor gemesam yta där samtal och samarbete flödar. Vi bygger också fler midre grupprum där ma ka gå uda för att få lug och ro. Äve biblioteket är e plats där det fis möjlighet till mer avskildhet. Våra lärmiljöer är byggda för att främja passio för lärade. Kroa på verket är vår ya elegata matsal Orageriet som ivigs viter 2014.

Kön spelar roll Även i arbetslivet

Kön spelar roll Även i arbetslivet Kö spelar roll Äve i arbetslivet Förord........................................ 4 5 Gederforce............ Fler kvior i fredsoperatioer 6 7 Fler kvior i ärigslivet.......... Glöm kollektivet 8 9 Geder

Läs mer

största Nu är det dags att avslöja vilka bank- undersökning Sveriges Årets Bankjuryn

största Nu är det dags att avslöja vilka bank- undersökning Sveriges Årets Bankjuryn För artode året i rad utser Privata Affärer Årets Bak. Här ser du vilka baker som är bäst för just di privatekoomi. största bak- udersökig Nu är det dags att avslöja vilka baker som belöas av Privata Affärer.

Läs mer

förebygg.nu Alkohol och sex UNG KREATIVITET onsdag 16 november Kombinationen alkohol och sexualitet är ett ämne som diskuteras alltför lite Sidan 3

förebygg.nu Alkohol och sex UNG KREATIVITET onsdag 16 november Kombinationen alkohol och sexualitet är ett ämne som diskuteras alltför lite Sidan 3 osdag 16 ovember förebygg.u UNG KREATIVITET Vi måste hitta ett sätt att få uga att täka till ett extra varv Sidora 4-5 Alkohol och sex Kombiatioe alkohol och sexualitet är ett Effekter av förebyggade arbete

Läs mer

NUMMER 2 2015. Daniel fick en chans till... Jag är älskad!

NUMMER 2 2015. Daniel fick en chans till... Jag är älskad! yhetera NUMMER 2 2015 Daiel fick e chas till... Jag är älskad! Det dolda missbruket Simoe och tjejträffe i Falkeberg Soppluch med LP-ykter Deborahuset är redo för uppdraget De bjuder bäkvärmare på kaffe

Läs mer

-nytt stödboende i Skellefteå

-nytt stödboende i Skellefteå yhetera NUMMER 1 2015 Deborahuset -ytt stödboede i Skellefteå Föräldrar - var ite så aiva SPIKykter på skolbesök i Vetlada Sverre Larssos fem år till stöd för LP Kompetese frå Lillvik fis kvar Bräd-udret

Läs mer

LYCKLIGT LOTTADE. På Sundby koloni kan inte ens flygplanen störa lugnet SIDAN 5 MER. Kameror vid Spånga station dröjer SIDAN 4

LYCKLIGT LOTTADE. På Sundby koloni kan inte ens flygplanen störa lugnet SIDAN 5 MER. Kameror vid Spånga station dröjer SIDAN 4 EN DEL AV DIREKTPRESS NYHETER Kameror vid Spåga statio dröjer SIDAN 4 NYHETER Fyda y cykel på jätteloppis NUMMER 25. 20 JUNI 26 JUNI 2015. SPORT ÅRGÅNG 1.? Det laget håller vi på i Spåga SIDAN 5 SIDAN

Läs mer

JENSEN gymnasium för dig med ambitioner

JENSEN gymnasium för dig med ambitioner Västerås läsåret 2012/2013 JENSEN gymnasium för dig med ambitioner Välkommen till JENSEN gymnasium! Vi slog upp portarna till vår första gymnasieskola i Stockholm hösten 2003. Idag har vi sammanlagt fjorton

Läs mer

STOCKHOLM UPPLANDS VÄSBY. TEGELBRUKET Stadsmässigt kvarter med blomstrande åläge

STOCKHOLM UPPLANDS VÄSBY. TEGELBRUKET Stadsmässigt kvarter med blomstrande åläge STOCKHOLM UPPLANDS VÄSBY TEGELBRUKET Stadsmässigt kvarter med blomstrade åläge Strax itill Tegelbruket fl yter Väsbyå fram, katad av ett trevligt promeadstråk. Rofyllda och väldispoerade sovrum. JM reserverar

Läs mer

Noteringsdokument med anledning av upptagande till handel av Net Entertainment NE AB (publ) på NASDAQ OMX Stockholm

Noteringsdokument med anledning av upptagande till handel av Net Entertainment NE AB (publ) på NASDAQ OMX Stockholm Noterigsdokumet med aledig av upptagade till hadel av Net Etertaimet NE AB (publ) på NASDAQ OMX Stockholm Iehåll 1 Sammafattig 6 Riskfaktorer 10 Bakgrud och motiv 11 VD har ordet 12 Markadsöversikt 20

Läs mer

Det sista de berättar

Det sista de berättar Det sista de berättar om icest och adra sexuella övergrepp ROKS RAPPORT 1/2013 INNEHÅLL 1. INLEDNING 3 2. INCEST OCH ANDRA SEXUELLA ÖVERGREPP VAD ÄR DET? 4 2.1 Roks begrepp 4 2.2 Adra begrepp 4 2.3 Juridiska

Läs mer

FastTV.net AB (publ) Investeringsmemorandum avseende nyemission September 2009

FastTV.net AB (publ) Investeringsmemorandum avseende nyemission September 2009 FastTV.et AB (publ) Ivesterigsmemoradum avseede yemissio September 2009 1 FastTV090901_20 sidor.idd 1 09-09-01 16.35.11 2 Geerell iformatio Detta ivesterigsmemoradum har upprättats med aledig av de föreståede

Läs mer

Nordanstigarn KYSSEN. Gnarps Trä & Byggvaror. 2011 - Nr 153. Allmogemålningar i Hälsingland

Nordanstigarn KYSSEN. Gnarps Trä & Byggvaror. 2011 - Nr 153. Allmogemålningar i Hälsingland Nordastigar 2011 - Nr 153 24 OKT Stocka Publishig Stradväge 33, 820 74 Stocka Tel/Fax: 0650 74 13 45, 070 554 1945 E post: stop@bahhof.se Hemsida: stockapublishig.com OBS! Mausstopp Nordastigar r 154 ONSDAG

Läs mer

Flyttning av museet räddar Cornelissällskapets ekonomi

Flyttning av museet räddar Cornelissällskapets ekonomi UTGIVEN AV CORNELIS VREESWIJKSÄLLSKAPET ÅRGÅNG 11 DECEMBER 2010 Flyttig av museet räddar Corelissällskapets ekoomi Lokalhyra och drift av museet i Gamla Sta kostar Corelis Vreeswijksällskapet ca 300 000

Läs mer

Öppnar nya möjligheter! HV SA HA EE EK IM ES NA BF PROGRAMKATALOG 2014. -Måste jag välja?

Öppnar nya möjligheter! HV SA HA EE EK IM ES NA BF PROGRAMKATALOG 2014. -Måste jag välja? -kan jag kombinera plugg med min idrott utan att tappa viktiga poäng? -På vilka program får man starta eget företag? -Hur gör jag om mina betyg inte räcker till? -Måste jag välja? -Jag vill jobba som ljudtekniker,

Läs mer

10 tips. Små förändringar ger högre betyg.

10 tips. Små förändringar ger högre betyg. 10 tips Små förändringar ger högre betyg. Ekonomiprogrammet inriktningarna ekonomi och juridik Samhällsvetenskapsprogrammet inriktningarna beteendevetenskap och samhällsvetenskap Är du intresserad av företagande

Läs mer

Innehåll Grafräknaren och diskret matematik...1 Vad handlar diskret matematik om?...1 Permutationer och kombinationer...3 Något om heltalsräkning...

Innehåll Grafräknaren och diskret matematik...1 Vad handlar diskret matematik om?...1 Permutationer och kombinationer...3 Något om heltalsräkning... Iehåll Grafräkare och diskret matematik...1 Vad hadlar diskret matematik om?...1 Permutatioer och kombiatioer...3 Något om heltalsräkig...4 Modulusoperator...4 Faktoriserig i primfaktorer...5 Talföljder...7

Läs mer

Utbildningsprogram 2015

Utbildningsprogram 2015 Utbildningsprogram 2015 KUNSKAPEN I CENTRUM DIN FRAMTID VÅR UTMANING Utan tvekan vet vi att din framtid påverkas av de val du gör idag, här och nu. För i framtiden väntar ju ditt drömjobb på dig. Oavsett

Läs mer

Ett enklare. sätt att arbeta. XOR Compact 4.0 Demohandledning

Ett enklare. sätt att arbeta. XOR Compact 4.0 Demohandledning Ett eklare sätt att arbeta. XOR Compact 4.0 Demohadledig 1 Mer ä 12.000 ordiska företag aväder det reda. Opartiska tester utser det till markades bästa program. Facktidige Mikrodator gör det för tredje

Läs mer

VÄXA OCH HA DET BRA! Uppgifter för 6-7 -åriga barn och deras föräldrar

VÄXA OCH HA DET BRA! Uppgifter för 6-7 -åriga barn och deras föräldrar VÄXA OCH HA DET BRA! Uppgifter för 6-7 -åriga bar och deras föräldrar Hadbokes text: Merja- Maaria Turue och Aa Suutarla, Helsigfors hälsovårdscetral Agela Fletcher och Mary Tidyma, Metality, Storbritaie

Läs mer

Kvinnohälsa 2012. Succékonferensen är tillbaka! Konferensen som ger dig ny kunskap och den senaste forskningen!

Kvinnohälsa 2012. Succékonferensen är tillbaka! Konferensen som ger dig ny kunskap och den senaste forskningen! Succékoferese är tillbaka! Kviohälsa 2012 Koferese som ger dig y kuskap och de seaste forskige! Sexologi - så blir du bättre på att möta sexuella frågor och problem Lär dig mer om gyekologisk cacer! Multikulturell

Läs mer

Bildning och kreativitet

Bildning och kreativitet Bildning och kreativitet Det här är en skola för dig med höga ambitioner De kommande tre åren är viktiga. Det kommer att bli spännande år med många nya vänner. Du kommer också att ställas inför stora utmaningar

Läs mer

Höllviken för femtio år sedan. Pris 20 kr

Höllviken för femtio år sedan. Pris 20 kr 412010 Pris 20 kr Höllvike för femtio år seda Käer du ige dig? Jo, trots att det är e bild frå 1960 ka vi väl käa ige oss. Femtio år är e låg tid, särskilt i Höllvike som seda dess har utvecklats frå e

Läs mer

VÄXA OCH HA DET BRA! Uppgifter för 2-3-åriga barn och deras föräldrar

VÄXA OCH HA DET BRA! Uppgifter för 2-3-åriga barn och deras föräldrar VÄXA OCH HA DET BRA! Uppgifter för 2-3-åriga bar och deras föräldrar Hadbokes text: Merja- Maaria Turue och Aa Suutarla, Helsigfors hälsovårdscetral Agela Fletcher och Mary Tidyma, Metality, Storbritaie

Läs mer

Vad ska du bli när du blir stor?

Vad ska du bli när du blir stor? Vad ska du bli när du blir stor? Den frågan har du säkert fått höra ända sedan du var liten. Kanske visste du redan då. Kanske har du fortfarande ingen aning. Men oavsett om du så småningom väljer att

Läs mer

I denna broschyrserie ingår:

I denna broschyrserie ingår: Stopp och Håll ut! I dea broschyrserie igår: Vad vier du på att sluta röka? Förbered rökstoppet Läkemedel vid rökstopp Stopp och Håll ut! Tobak och vikt Sus Ett material av Sluta-Röka-Lije i samarbete

Läs mer

Välkommen till Fredrikshovs gymnasium

Välkommen till Fredrikshovs gymnasium Välkommen till Fredrikshovs gymnasium I grönskan på Kungliga Djurgården finner eleverna studiero och inspiration, med stadens puls och internationella influenser på promenadavstånd. Vår metod bygger på

Läs mer

Ditt resultat i fokus

Ditt resultat i fokus Välkommen till Öppet hus Globen/ Stockholm Torsdag 28 nov, kl 18-20 Måndag 9 dec, kl 18-20 Onsdag 15 jan, kl 18-20 Lördag 8 feb, kl 11-13 Tisdag 6 maj, kl 18-20 Arenavägen 23 Stockholm/Globen City Tel:

Läs mer

Hösten 2011. Gymnasiala yrkesutbildningar Gymnasiala kurser SFI Svenska för invandrare Grundläggande vuxenutbildning. www.jensenvuxenutbildning.

Hösten 2011. Gymnasiala yrkesutbildningar Gymnasiala kurser SFI Svenska för invandrare Grundläggande vuxenutbildning. www.jensenvuxenutbildning. Hösten 2011 Gymnasiala yrkesutbildningar Gymnasiala kurser SFI Svenska för invandrare Grundläggande vuxenutbildning www.jensenvuxenutbildning.se 08-450 22 30 1 Välkommen till JENSEN vuxenutbildning JENSEN

Läs mer

Att söka till gymnasiet... 4 11 Skolorna i Botkyrka... 12 25 Gymnasieprogrammen i Botkyrka... 26 58

Att söka till gymnasiet... 4 11 Skolorna i Botkyrka... 12 25 Gymnasieprogrammen i Botkyrka... 26 58 Att söka till gymnasiet... 4 11 Skolorna i Botkyrka... 12 25 Gymnasieprogrammen i Botkyrka... 26 58 GYMNASIESärskolAN... 59 60 KONTAKTER... 61 HITTA RÄTT 3 NÄR Det är lätt att söka till gymnasiet. Här

Läs mer

PROGRAMKATALOG 2015 2016. VI GUIDAR DIG till din framtid

PROGRAMKATALOG 2015 2016. VI GUIDAR DIG till din framtid PROGRAMKATALOG 2015 2016 VI GUIDAR DIG till din framtid Nu är det dags INNEHÅLL 05 Om Alströmergymnasiet 07 Att studera i Alingsås 09 Barn- och fritidsprogrammet BF 11 Bygg- och anläggningsprogrammet BA

Läs mer