Arbeta med människor. Vård och omsorg Barn och fritid Hälsa och friskvård. och hä. Gymnasial vuxenutbildning - Komvux - Stockholm

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arbeta med människor. Vård och omsorg Barn och fritid Hälsa och friskvård. och hä. Gymnasial vuxenutbildning - Komvux - Stockholm"

Transkript

1 2016 Arbeta med mäiskor Gymasial vuxeutbildig - Komvux - Stockholm ötare k s ar Utbildig och kurser iom: Vård och omsorg ar och fritid Hälsa och friskvård Uder terska ö k s Friskv lsa och hä d r å... Möjlighet att kombiera arbete med studier Läs på distas eller i klassrum Skolor på Medborgarplatse, Fridhemspla, äby och Nacka 1 1

2 Kompetes som gör skillad! Vuxeutbildig iom Vård och omsorg sid 4- fo 5 Kom träffa och oss! Sökstu ga, Se dat drop-i, öp um, ti pe h d u och plats p s. å: e/akt ivitet er Vi vill bidra till kompetes som gör skillad för dig, di arbetsplats och de mäiskor du möter i di yrkesroll. Vill du arbeta med att ge vård och omsorg till mäiskor som behöver di hjälp? Vård- och omsorgsutbildige ökar dia möjligheter att få arbete iom måga olika yrke. Efter avslutad utbildig har du kompetes att arbeta som exempelvis udersköterska, skötare iom psykiatrisk vård, boedestödjare, eller persolig assistet. Utbildige består av gymasiala kurser ur Vård- och omsorgsprogrammet. Vuxeutbildig iom ar och fritid sid 6- fo 9 Är du vuxe och vill skaffa dig e gymasieutbildig? Vill du öka dia möjligheter till arbete? Framtidsjobbe fis iom vård, omsorg, skola & förskola. Satsa på e utbildig som ökar dia möjligheter till arbete iom måga yrke. Vi är specialister på utbildig iom dessa område. Vi vet vad du behöver för att vara väl förberedd iför ditt framtida arbetsliv. Vi fis på fyra platser i Stockholm; Medborgarplatse, Fridhemspla, äby cetrum och Nacka. Öka dia möjligheter till arbete Samarbete med arbetslivet I samarbete med ett atal kommuer i Stockholms lä erbjuder vi gymasial vuxeutbildig (Komvux) iom vård och omsorg, bar och fritid samt friskvård och hälsa - där framtidsjobbe fis. ack vare ett ära samarbete med arbetslivet är vi uppdaterade på ya krav och förädrigar på arbetmarkade. Våra elever har lätt att få jobb efter avslutade studier och vi får mycket goda resultat i kvalitetsudersökigar. Vi är specialister Så här arbetar vi Vi är specialister på att utbilda vuxa iom vård och omsorg, bar och fritid samt friskvård och hälsa. Dessa område har varit vårt fokus seda starte Vi vet vad du behöver för att vara väl förberedd är du påbörjar ditt framtida arbetsliv. Utbildig på dia villkor Di utbildig kommer i stor utsträckig att ske på dia villkor; dia mål, di lärstil och di kompetes. Vi har ett atal olika verktyg och rutier som hjälper oss lyckas med detta. Vi apassar studiera efter di livssituatio, om du till exempel vill kombiera arbete med studier. 2 2 Hur är det att studera vuxeutbildig hos KUI? sid 11fo På sida 11 ka du läsa mer om studieverkstad, metorsamtal, webbaserade lärplattform, praktiska övigar och APL (arbetsplatsförlagt lärade). Skola ser till idivides tidigare kuskaper och gör idividuella studielösigar. E bättre skola ka ma og ite hitta Vill du arbeta med bar och ugdomar iom förskola och fritidsverksamhet? ar- och fritidsutbildige dig e bred grud och e bra utgågspukt om du vill vidareutbilda dig. Efter avslutad utbildig har du kompetes att arbeta som barskötare, elevassistet, boedestödjare eller persolig assistet för bar och ugdomar. Utbildige består av gymasiala kurser ur ar- och fritidsprogrammet. Vuxeutbildig iom Friskvård och hälsa sid 8- fo 9 Vill du arbeta med hälsa, träig och ledarskap? Friskvård- och hälsoutbildige ger dig kompetes att arbeta som exempelvis hälsocoach, persolig träare eller gym- och sporthallspersoal. Utbildige ger dig äve e bra grud om du vill studera vidare iom området. De här utbildige erbjuds ebart på Fridhemspla UtbildigsCeter. Våra studieformer Studera i klassrum Väljer du att studera i klassrum deltar du i lärarledda, schemalagda lektioer på skola cirka 2 3 dagar i vecka. Övriga dagar studerar du på ege had via vår webbbaserade lärplattform eller i öppe studieverkstad där du ka få hadledig och stöd av lärare. I vissa kurser igår äve arbetsplatsförlagt lärade (APL) vilket geomförs på e arbetsplats. Studera på distas Väljer du att studera på distas arbetar du mestadels självstädigt i vår webbaserade lärplattform. Du är också välkomme till öppe studieverkstad, där du ka få hadledig och stöd av lärare. Vissa obligatoriska praktiska övigar samt kursexamiatio geomförs på skola. I vissa kurser igår äve arbetsplatsförlagt lärade (APL) vilket geomförs på e arbetsplats. Validerig sid 10fo Har du reda yrkeskuskap, erfarehet eller tidigare utbildig iom våra utbildigsområde ka du validera di kompetes. Det iebär att vi dokumeterar dia tidigare kuskaper och erfareheter så att du ite behöver läsa det du reda ka. Ett sabbare sätt att få papper på di kompetes! Läs mer på sid 10. Kostad och studiestöd Utbildige är kostadsfri. Däremot får du själv betala böcker och aat studiematerial. Du ka söka studiemedel frå CSN. Asök i god tid ia utbildige startar! Läs mer på Asöka sid 12fo Du asöker till våra kurser och utbildigar via vuxeutbildige i di hemkommu där du är folkbokförd. Det är alltid kommue som avgör om du blir beviljad. formatio om hur du asöker och sista asökigsdagar fis på respektive kommus hemsida samt på vår hemsida Viktiga sökdatum Sista asöka Studiestart Studieformer 24 ja 2016 * 21 mar-16 Kurspaket + alla distaskurser 28 feb 2016 * 25 apr-16 Distaskurser eligt särskilt urval 3 april 2016 * 30 maj-16 Distaskurser eligt särskilt urval Estaka kurser på distas 12 jui 2016 * 8 aug-16 Kurspaket + alla distaskurser 17 juli 2016 * 12 sept-16 Distaskurser eligt särskilt urval 21 aug 2016 * 17 okt-16 Kurspaket + alla distaskurser Du ka äve läsa estaka kurser på distas för att komplettera, fördjupa och bredda di sid 13fo kompetes. Se hela vårt kursutbud sid sep 2016 * 23 ov-16 Distaskurser eligt särskilt urval *) med reservatio för ev. ädrigar Dessa datum gäller Stockholms stad och de flesta kommuer i Stockholms lä. Vissa kommuer ka ha adra sökdatum eller kotiuerligt itag. Kotakta di kommu om vad som gäller i just di kommu. Medborgarplatse C Fridhemspla Nacka

3 Vård- och omsorgsutbildige Vill du arbeta med att ge vård och omsorg till mäiskor som behöver di hjälp? Det fis e stor efterfråga på utbildad persoal iom vård och omsorg! Satsa på e yrkesutbildig som ökar dia möjligheter att få arbete iom måga olika yrke. Dea utbildig ger dig kompetes att arbeta som udersköterska, skötare iom psykiatrisk vård, boedestödjare eller persolig assistet. Fakta Omfattig: 1400 poäg Utbildiges lägd: 3 termier Studieformer: Klassrum, Distas Omfattig Utbildige är fördelat på tre ivåer. Varje ivå motsvarar 1 termis heltidsstudier. ill ivå C väljer du e iriktig som du vill specialisera dig iom. A-ivå, grudläggade kurser, 450 poäg -ivå, fördjupade kurser, 450 poäg C-ivå, iriktig, 500 poäg Iehåll A-ivå, gemesamma kurser alla läser Du får grudläggade kuskaper iom vård och omsorg. I kurse Vård och omsorgsarbete 1 igår 4-5 veckors APL (praktik). Vi övar praktiskt på puls- och blodtrycksmätig och eklare provtagig. -ivå, gemesamma kurser alla läser Du får fördjupade kuskaper iom vård och omsorg. I kurse Vård och omsorgsarbete 2 igår 4-5 veckors APL (praktik). Vi övar praktiskt på läkemedelsadmiistratio, akut omhädertagade vid skada samt HLR (hjärt- och lugräddig). C-ivå, välj iriktig Du får specialiserade kuskaper iom de iriktig du väljer. I kursera Akutsjukvård, Äldres hälsa och livskvalitet, Specialpedagogik 2 och Psykiatri 2 igår 4-5 veckors APL (praktik). Vi övar äve praktiskt på medicitekiska momet. ips! Du ka läsa estaka kurser ur alla våra utbildigar för att komplettera, bredda och fördjupa di kompetes. Se hela vårt kursutbud på sida 13. Kurser och kurspaket Kurspaket: Vård & omsorg, udersköterska, A+-ivå Kurspaket : Vård & omsorg, Udersköterska, A-ivå Medici 1 MEDMED p Hälsopedagogik HALHAL0 100 p Vård och omsorgsarbete 1 * VÅRVÅR p Kurspaket: Vård & omsorg, udersköterska, -ivå Psykiatri 1 PSYPSY p Specialpedagogik 1 SPCSPE p Vård och omsorgsarbete 2 * VÅRVÅR p Etik och mäiskas livsvillkor MÄNEI0 100 p C-ivå iriktig Hälso- och sjukvård Palliativ vård SJULIN0 100 p Medici 2 MEDMED p Vård och omsorg vid demesjukdom GERVÅR0 100 p Akutsjukvård * SJUAKU0 200 p C-ivå iriktig Äldreomsorg Hemsjukvård SJUHEM0 100 p Vårdpedagogik och hadledig PEAVÅD0 100 p Vård och omsorg vid demessjukdom GERVÅR0 100 p Äldres hälsa och livskvalitet * GERÄLD0 200 p C-ivå iriktig Fuktiosedsättig Vårdpedagogik och hadledig PEAVÅD0 100 p Socialpedagogik PEASOC0 100 p Kost, måltid och muhälsa HAAKOS0 100 p Specialpedagogik 2 * SPCSPE p Friskvård och hälsa HAAFRI0 100 p C-ivå iriktig Psykiatri/Socialt behadligsarbete Vårdpedagogik och hadledig PEAVÅD0 100 p Socialpedagogik PEASOC0 100 p Samhällsbaserad psykiatri PSYSAM0 100 p Psykiatri 2 * PSYPSY p * Arbetsplatsförlagt lärade (APL) igår i kurse Studera på distas Läs e hel yrkesutbildig på distas. Du studerar i vår webbaserade lärplattform som du har tillgåg till dyget rut, via e dator med iteretuppkopplig. Iriktigar C-ivå Hälso- och sjukvård Du får kompetes att arbeta som udersköterska iom hälso- och sjukvårde. Som udersköterska iom hälsooch sjukvård arbetar du oftast iom akutsjukvårde, på sjukhuses vårdavdeligar eller på vårdcetraler. Exakt vilka arbetsuppgifter ma har varierar beroede på var ma jobbar. Du ka också arbeta som persolig assistet för brukare i behov av medicisk omvårdad. Äldreomsorg Du får kompetes att arbeta som udersköterska iom äldreomsorge. Som udersköterska iom äldreomsorge arbetar du i hemtjäste eller på särskilda boede för äldre. Arbetsuppgiftera ka hadla om allt frå att ge stöd för att klara av det vardagliga i hemmet som exempelvis tillaga si mat, göra iköp, städa till att sköta hygiee, byta kläder, ge sårvård och att ge medici. Det fis ett stort behov av udersköterskor och det blir allt viktigare att ha relevat utbildig. Arbetsgivare kräver allt mer att persoal har behörighet motsvarade udersköterskeivå. Fuktiosedsättig Du får kompetes att arbeta som persolig assistet. Som persolig assistet arbetar du för e idivid, i hes vardagsmiljö. Det ka vara på brukares arbetsplats, skola eller i hemmet. Du arbetar uder olika tider på dyget, med att ge stöd i vardage åt persoer som har e fuktiosedsättig. Det ka till exempel vara rörelseedsättig, sy- eller hörseledsättigar, eller e itellektuell fuktiosedsättig. Psykiatri/Socialt behadligsarbete Du får kompetes att arbeta som skötare iom psykiatri eller boedestödjare. Som skötare iom psykiatri ka du arbeta på e psykiatrisk vårdavdelig, öppevårdsavdelig på ett sjukhus eller iom itegrerad psykiatrisk vård där vård på e behadligsavdelig itegreras med dagvård och mottagig. Du ka också arbeta i brukares hem. Som skötare har du flera möjliga arbetsområde, såsom bar, vuxe- eller äldrepsykiatri. Som boedestödjare arbetar du med persoer med psykiska fuktioshider som bor i olika boedeformer. Du stöttar, peppar och uppmutrar persoera du jobbar med, och hjälper dem få bra och självstädiga liv. Framtidsutsiktera är goda, då det fis ett stort behov av boedestödjare på arbetsmarkade. Fyra sabba frågor Några elever som läst Vård- och omsorgsutbildige berättar vad de arbetar med idag. Sirak Medhaie Vård- och omsorgsutbildige Jag arbetar som udersköterska i Sudbybergs hemtjäst. Vad tycker du om ditt yrke/ jobb? När jag var klar med mi utbildig blev mi arbetsgivare glad och jag blev lovad löe-förhöjig. Käde du att utbildige gav det du förvätade dig? Ja, utbildige motsvarade ästa alla förvätigara som jag hade ia jag började. Jag hade erfarehet ia me jag lärde mig mycket och breddade mi kuskap iom vård och omsorg, som jag ite hade ia. Skulle du rekommedera ågo aa att gå di väg? Ja, utbildige är e sab- Eva Ryrstam Vård- och omsorgsutbildige Jag arbetar idag som udersköterska iom äldreomsorge Vad tycker du om ditt yrke/ jobb? Eftersom varje mäiska är uik så fis fatastiska möjlig-heter att käa meigsfullhet i detta arbete. Käde du att utbildige gav det du förvätade dig? Att kua validera så mycket av mi kuskap var väldigt positivt, att läsa i vissa kurser var ispirerade. Skulle du rekommedera ågo aa att gå di väg? Ka verklige rekommedera adra att göra som jag. E vårdutbildig leder till ett meigsfullt arbete för dig som tycker om att arbeta med mäiskor Medborgarplatse äby C Fridhemspla Nacka

4 ar- och fritidsutbildige ar- och fritidsutbildige ger dig e bred grud och e bra utgågspukt om du vill vidareutbilda dig iom området. Det är e bra yrkesutbildig för dig som vill arbeta med bar och ugdomar iom förskola och fritidsverksamhet. Utbildige ger dig kompetes att arbeta som barskötare, elevassistet, boedestödjare eller persolig assistet för bar och ugdomar. Fakta Omfattig: poäg Utbildiges lägd: 2-3 termier Studieformer: Klassrum, Distas Omfattig Hela utbildige består av poäg fördelat på tre ivåer. Varje ivå motsvarar e termis heltidsstudier. APL (praktik) och/eller fältstudier igår i varje ivå. A-ivå, grudläggade kurser, 500 poäg -ivå, fördjupade kurser, 500 poäg C-ivå, iriktig, 400 poäg Iehåll A-ivå, grudläggade kurser Du får grudläggade kuskaper om hur mäiskor lär, utvecklas och socialiseras i samhället. Du får utveckla kuskaper och förmågor för att möta och leda bar och ugdomar och skapa bra förutsättigar för lärade och växade. Du får praktiskt pröva ditt ledarskap och kommuikatio i olika former. Du får pedagogiskt plaera, geomföra, dokumetera och utvärdera olika bar- och ugdomsaktiviteter. I kurse Hälsopedagogik arbetar vi praktiskt med olika hälsofrämjade aktiviteter. I kurse Pedagogiskt ledarskap igår 4-5 veckors APL (praktik). Kurser och kurspaket Kurspaket: ar och fritid, barskötare, A+-ivå Kurspaket: ar och fritid, barskötare, A-ivå Kommuikatio PEDKOU0 100 p Mäiskors miljöer PEDMÄI0 100 p Lärade och utvecklig PEDLÄR0 100 p Pedagogiskt ledarskap * PEDPEG0 100 p Hälsopedagogik HÄLHÄL0 100 p Kurspaket: ar och fritid, barskötare, -ivå Specialpedagogik 1 SPCSPE p ars lärade och växade PEDAS0 100 p Pedagogiskt arbete * PEGPEA0 200 p Naturguidig 1 NAGNA p Kurspaket: ar och fritid, barskötare, C-ivå Pedagogiskt arbete Specialpedagogik 2 * SPCSPE p Skapade verksamhet PEGSKP0 100 p Eticitet och kulturmöte SOIEN0 100 p Dramapedagogik PEGDRA0 100 p Kurspaket: ar och fritid, barskötare, C-ivå Socialt arbete Specialpedagogik 2 SPCSPE p Sociologi SOISOO0 100 p Socialt arbete * SOCSOI0 200 p * Arbetsplatsförlagt lärade (APL) och/eller fältstudier igår i kurse Iriktigar C-ivå Pedagogiskt arbete Iriktige Pedagogiskt arbete ger dig kompetes att arbeta som barskötare eller elevassistet iom förskola- och fritidsverksamhet. Som barskötare arbetar du oftast på e förskola där du asvarar för bare tillsammas med förskollärara. Som elevassistet arbetar du i skola och hjälper elever som behöver extra stöd för att kua följa med i udervisige. Socialt arbete & fuktiosedsättig Iriktige Socialt arbete ger dig kompetes att arbeta som persolig assistet, vårdare eller boedestödjare för bar och ugdomar. Du arbetar du för e idivid i dees vardagsmiljö. Det ka vara på e arbetsplats, i skola eller i hemmet. rukara är bar och ugdomar som har e fuktiosedsättig, till exempel rörelseedsättig, sy- eller hörseledsättigar eller e itellektuell fuktiosedsättig. Fyra sabba frågor Hasa Risas Har läst ar- och fritidsutbldige på KUI och berättar här vad ho arbetar med idag. Jag arbetar idag som barskötare på e förskola. Vad tycker du om ditt yrke/jobb? Jag tycker att arbetet är väldigt roligt, utmaade och utvecklade. Käde du att utbildige gav det du förvätade dig? Ja, direkt efter mi utbildig käde jag mig väl förberedd för yrkeslivet eftersom att jag hade gått på de utbildig som jag öskade mig och dessutom att jag geom praktik fick uppleva hur det är att arbeta som barskötare. Jag tyckte att det var jätteroligt. Jag täker fortsätta på det spåret och plugga vidare till förskollärare i framtide. Skulle du rekommedera ågo aa att gå di väg? Absolut, det behövs fler som jobbar med bar. ar ska vara i cetrum eftersom att de är framtide. -ivå, fördjupade kurser Du får fördjupade kuskaper om bars och ugas utvecklig, lärade och behov. Du får kuskaper om pedagogiskt arbete utifrå ett ikluderade förhålligssätt och möjlighet att delta i olika former av utomhuspedagogik. I kurse Pedagogiskt arbete igår 4-5 veckors APL (praktik). C-ivå, iriktig Du får specialiserade kuskaper iom de iriktig du valt. I kurse Socialt arbete igår 4-5 veckors APL (praktik). ips! Du ka äve läsa estaka kurser ur hela vårt kursutbud för att komplettera, bredda och fördjupa di kompetes. Se hela vårt kursutbud på sida 13. Att leka och ge omsorg både iomhus och utomhus är viktiga delar av jobbet som barskötare. Dia chaser till jobb ökar betydligt med e yrkesutbildig. INRESSEANMÄLAN Vill du veta mer? Vi håller dig uppdaterad om starter, sista asöka, evets mm. Gör itresseamäla på itresseamala-komvux/ 6 Medborgarplatse C Fridhemspla Nacka

5 Friskvård- och hälsoutbildig Vill du arbeta med mäiskors hälsa, träigsmetoder och ledarskap? Friskvårdsoch hälsoutbildige ger dig kompetes att arbeta som exempelvis hälsocoach, persolig träare eller gym- och sporthallspersoal. Du får dessutom e bra grud om du vill studera vidare iom området. Utbildige erbjuds vid vårt UtbildigsCeter på Fridhemspla. Vad häde se? Några elever som läst Friskvårds- och hälsoutbildige på KUI berättar vad de arbetar med idag. Fakta Omfattig: 800 poäg Utbildiges lägd: 2 termier Studieformer: Klassrum, Distas Omfattig Utbildige består av 800 poäg fördelat på två ivåer. Varje ivå motsvarar 1 termis heltidsstudier. A-ivå, 400 poäg -ivå, 400 poäg Iehåll Utbildige iehåller såväl praktiska som teoretiska momet som ger dig isikt om olika delar av friskvård- och hälsofrämjade arbete. På A-ivå studerar du begreppet hälsa ur olika perspektiv och du får kuskap om mäiskors hälsa samt olika former av hälsofrämjade arbete utifrå ett salutoget förhålligssätt. Du får äve kuskap i grudläggade aatomi och fysiologi och hur kroppe fugerar i arbete och vila. Du lär dig utföra HLR (hjärt- och lugräddig) och får möjlighet att utöva olika träigsformer samt delta i friluftsliv. I kurse Idrott och Hälsa 2 igår praktiska övigar som geomförs och examieras på Fridhemspla UtbildigsCeter. På C-ivå fördjupar du dia kuskaper i aatomi och fysiologi. Du får plaera, geomföra, dokumetera och utvärdera olika träigsformer och metoder. Du omsätter det du lärt dig i praktiskt hadlade. Du får möjlighet att utveckla färdigheter i eklare massagetekiker samt kuskap i att möta och leda mäiskor. Vid ågra praktiska momet får du möjlighet att öva på ditt eget ledarskap. I kurse Aktivitetsledarskap och Massage 1 igår praktiska övigar som geomförs och examieras på Fridhemspla UtbildigsCeter. Kurser och kurspaket Kurspaket: Friskvård och hälsa, A+-ivå Kurspaket: Friskvård och hälsa, A-ivå Hälsopedagogik HÄLHÄL0 100 p Kost och hälsa HÄLKOC0 100 p räigslära 1 RNRN p Idrott och hälsa 2 ** IDRIDR p Kurspaket: Friskvård och hälsa, -ivå Aktivitetsledarskap ** PEDAKI00S 100 p räigslära 2 RNRN p Massage 1 ** MAAMAA p Fritids- och idrottskuskap FRFRD0 100 p ** Praktiska momet igår i kurse. Efter avslutad utbildig Efter avslutad utbildig ka du arbeta iom fritids- och friskvårdssektorera som till exempel hälsocoach, persolig träare, gym- eller sporthallspersoal eller studera vidare iom området. KUI ser iga hider uta bara möjligheter och ger mig som elev redskap att skapa e bra studiemiljö och hitta e god studietekik. KURSESKRIVNING Ifo om cetrala iehållet i varje kurs: komvuxutbildig/ kursbeskrivigar SÖKHJÄLP! Kotakta oss så hjälper vi dig på bästa sätt. ips! Du ka äve läsa estaka kurser ur hela vårt kursutbud för att komplettera, bredda och fördjupa di kompetes. Se sida 13. Friskvård och hälsa har blivit ett allt viktigare islag i vår vardag. Det har blivit e förutsättig för att vi ska må bra och orka mer i dages stressiga tempo. Detta har bidragit till fler jobb iom friskvård och hälsa. homas Adersso admästare Jag jobbar idag som badmästare på ett kommualt bad vilket jag äve gjorde ia jag gick utbildige. Vad tycker du om ditt yrke/jobb? Jag tycker om mitt yrke då jag träffar måga olika slags mäiskor och får hjälpa dom att motioera och röra på sig. Jag är gruppträigsistruktör seda måga år tillbaka och där får jag hjälpa och ispirera måga som jag tycker är väldigt roligt. Käde du att utbildige gav det du förvätade dig? Utbildige gav mig mera kuskap som jag ite hade i alla äme och i vissa äme som jag reda hade läst ia me ite haft ågra betyg i var det sköt att få det. Det var ispirerade lärare och kursdeltagare. ra att ma fick utbyta erfareheter i olika äme. Skulle du rekommedera ågo aa att gå di väg? Jag rekommederar med hela mitt hjärta de här utbildige. Kristoffer Ström Persolig träare Jag jobbar som persolig träare på Ström P. Vad tycker du om ditt yrke/jobb? Jag älskar det. Att få hjälpa mäiskor att å sia mål är e eorm drivkraft för mig. Käde du att utbildige gav det du förvätade dig? Ja! Jag fick möjlighet att upp-datera mia kuskaper krig bl. a. träig och kost. Dessutom lärde jag mig mycket därtill. Skulle du rekommedera ågo aa att gå di väg? Hälsa är ett brett äme och det här programmet täcker stora delar, i lite midre portioer. Därför rekommederar jag de här utbildige både till persoer som plaerar att fördjupa sia kuskaper, med diverse vidare-utbildigar, samt till persoer som ebart vill lära sig mer om hälsa. De här utbildige har hjälpt mig att bli e bättre träare. 8 Medborgarplatse C Fridhemspla Nacka

6 Validerig Så här arbetar vi Har du yrkeserfarehet me sakar de formella kompetese? Då är validerig ett bra alterativ för dig. Validerig och prövig ger dig möjlighet att förkorta di studietid och sabbare få formell kompetes iom ditt yrkesområde. Vi har e gedige och låg erfarehet av att validera yrkesverksamma. ar och fritid Vi erbjuder validerig iom ar- och fritidsprogrammets kurser för dig som sakar formell kompetes och arbetar eller har arbetat som barskötare, elevassistet, fritidspersoal eller resurs iom förskola/skola och fritidsverksamhet. Vård och omsorg Vi erbjuder validerig iom Vård- och omsorgsprogrammets kurser för dig som sakar formell kompetes och arbetar eller har arbetat som udersköterska, skötare, behadligsassistet, persolig assistet, vårdbiträde, vårdare/omsorgsassistet, boedestödjare iom vårdoch omsorgsverksamhet. Prövig Om dia kuskaper omfattar e hel kurs ka prövig geomföras och resultera i betyg i kurse. Asöka Du asöker om validerig via vuxeutbildige i di kommu där du är folkbokförd. Du söker kurspaket och kurser som valigt eller (i vissa kommuer) e validerigskurs. formatio om asöka och kotaktuppgifter till våra avtalskommuer hittar du på sid 12. fo sid 12 Validerig - fyra steg Steg 1 Iformatio Vad iebär validerig och prövig? Hur går validerig till? Cetralt iehåll och kuskapskrav för olika kurser. Steg 2 Kartläggig och bedömig av di befitliga kompetes Du gör e självskattig av vilka kurser/delar av kurser som ka vara möjliga att validera. Du har samtal med e lärare om vilka kurser/delar av kurser som bedöms vara möjliga att validera. Geomgåg av skriftliga dokumet (betyg/ityg). Validerigspla upprättas. Steg 3 Validerig Validerig geomförs mutligt och skriftligt idividuellt eller i grupp. Du lämar ityg frå arbetsgivare på att du har de praktiska erfareheter som krävs. Praktisk validerig ka äve ske på ditt UtbildigsCeter. Prövig för betyg mot kuskapskrave geomförs. Evetuell kompletterigsutbildig eligt särskild idividuell plaerig. Steg 4 Kompletterade utbildig Vill du fortsätta med kompletterade utbildig upprättas e idividuell studipla. Egagerade lärare Här arbetar ispirerade och egagerade lärare som har både pedagogisk- och yrkeskompetes. De arbetar ite bara med att lära ut, uta också för att motivera och ispirera dig till lust att lära och utvecklas. Webbaserad lärplattform Alla våra elever har tillgåg till vår webbaserade lärplattform. Där ka du kommuicera med dia lärare, läma i uppgifter och hitta material som hör till kursera. Du har tillgåg till lärplattforme dyget rut, via e dator med iteretuppkoplig. Jobba hemifrå eller via e dator på ditt UtbildigsCeter. Praktiska övigar Våra utbildigar bygger på e kombiatio av teoretiskt och praktiskt lärade. I vissa kurser igår obligatoriska praktiska momet som du geomför på ditt UtbildigsCeter. Praktiska övigar gör dig väl förberedd för arbetslivet. Praktik - APL I vissa kurser igår så kallat arbetsplatsförlagt lärade (APL); det som ma till vardags kallar praktik. De är e aturlig del av di yrkesutbildig, me du geomför de på e arbetsplats med stöd av hadledare och lärare. Praktike ger dig arbetslivserfarehet och möjlighet att bygga ätverk, vilket ökar dia chaser till arbete efter studiera. Studieverkstad På våra UtbildigsCeter erbjuder vi studieverkstad varje vecka för att ge dig extra hjälp i studiera. Här får du hadledig och stöd av e lärare. Du är välkomme oavsett vilke studieform du valt. Metor För att hjälpa dig å bästa möjliga studieresultat erbjuder vi metorsamtal uder utbildige. På ett metorsamtal ka du exempelvis prata om studietekik och studieresultat, samt om vilka mål du har för ditt lärade och di utvecklig. Studie- och yrkesvägledig Vi vill att dia studier ska fugera så bra som möjligt för dig. Kaske udrar du vilka kurser du behöver välja iom di yrkesutbildig för att å dia mål? Du ka väda dig till våra studie- och yrkesvägledare för råd och iformatio. AKIVIEER Aktuella datum och tider för sökstugor, drop-i, öppa hus, mässor: komvuxutbildig/ aktiviteter Suverät att börja med validerig och se läsa kurser. Ätlige är mia erfareheter värda ågot. Ma fattade ite ia hur mycket ma reda kude. UtbildigsCeter Vi har fyra UtbildigsCeter i Stockholms lä. Medborgarplatse UtbildigsCeter Fridhemspla UtbildigsCeter äby UtbildigsCeter Nacka UtbildigsCeter Hitta till oss - se sid 14. SÖKHJÄLP! Kotakta oss så hjälper vi dig på bästa sätt. Vi har också Drop-i på våra utbildigsceter i aslutig till sökperioder. Håll utkik efter datum på INRESSEANMÄLAN Vill du veta mer? Vi håller dig uppdaterad om starter, sista asöka, evets mm. Gör itresseamäla på itresseamala-komvux/ 10 Medborgarplatse C Fridhemspla Nacka

7 Asöka Kursutbud Du asöker om e utbildigsplats via vuxeutbildige i de kommu där du är folkbokförd. Det är alltid di hemkommu som avgör om du blir beviljad utbildig. Asöka gör du via e webbasöka eller e asökigsblakett. Iformatio om hur just du asöker och sista asökigsdag fis på respektive kommus hemsida samt på Daderyds kommu elefo Ekerö kommu elefo Järfälla kommu elefo Lidigö stad elefo Nacka kommu vuxeutbildig elefo Norrtälje kommu elefo Sigtua kommu Cetrum för Vuxeutvecklig elefo Stockholm stad elefo Solletua kommu elefo Viktiga sökdatum Sista asöka Studiestart Studieformer 24 ja 2016 * 21 mar-16 Kurspaket + alla distaskurser 28 feb 2016 * 25 apr-16 Distaskurser eligt särskilt urval 3 april 2016 * 30 maj-16 Distaskurser eligt särskilt urval 12 jui 2016 * 8 aug-16 Kurspaket + alla distaskurser 17 juli 2016 * 12 sept-16 Distaskurser eligt särskilt urval 21 aug 2016 * 17 okt-16 Kurspaket + alla distaskurser 25 sep 2016 * 23 ov-16 Distaskurser eligt särskilt urval Sola stad elefo Sudbyberg kommu elefo äby kommu elefo Upplads-ro kommu vuxeutbildig elefo Upplads Väsby kommu elefo Valletua kommu elefo Vaxholms kommu elefo Värmdö kommu baromsorg/vuxeutbildig elefo Österåker elefo *) med reservatio för ev. ädrigar Dessa datum gäller Stockholms stad och de flesta kommuer i Stockholms lä. Vissa kommuer ka ha adra sökdatum eller kotiuerligt itag. Kotakta di kommu om vad som gäller i just di kommu. Om asöka När är jag behörig att söka Komvux? Du är behörig att söka om du: helt sakar gymasiebetyg. behöver komplettera di gymasieutbildig för behörighet till högre studier. vill få dia kuskaper och di kompetes validerad. behöver ädra yrkesiriktig för att öka möjlighete till arbete. Det är di hemkommu som avgör vilka kriterier som gäller för atagige. Kotakta di hemkommu för att ta reda på vad som gäller i just di hemkommu. ehöver jag ågra förkuskaper? Ja, du ska ha läst grudskola eller likvärdig utbildig samt ha tillräckliga kuskaper i sveska för att kua tillgodogöra dig utbildige. Är du osäker på dia språkkuskaper ka du göra ett ivåtest hos di hemkommu. Hur asöker jag till Komvux? Du asöker om e utbildigsplats via vuxeutbildige i de kommu där du är folkbokförd. Vi har avtal med 20-tal kommuer i Stockholms lä. Det är alltid di hemkommu som avgör om du blir beviljad utbildig eller ite. När ska jag läma i mi asöka? De flesta kommuer har sista asökigsdagar för respektive kursstart. Kotakta di hemkommu för iformatio om vilka datum som gäller för dig. Får alla sökade plats? Nej, om det är fler sökade ä det fis plats för gör kommue ett urval. De med kort tidigare utbildig har företräde framför de som har lägre utbildig. Har du frågor om behörighet kotaktar du vuxeutbildige i di kommu. När får jag atagigsbesked? Atagigsbesked skickas till dig seast vecka före kursstart. Har du frågor krig atagig kotaktar du vuxeutbildige i di hemkommu. Vill du läsa e hel utbildig söker du ett kurspaket. Våra kurspaket är sökbara till startera jauari, mars, augusti och oktober. Estaka distaskurser är sökbara till samtliga starter förutom rödmarkerade kurser som edast är sökbara till start april, maj, sep, ov. Kurspaket (sökbara ja, mar, aug, okt) Kategori + Nivå + Studieform + UtbildigsCeter + Start Vård och omsorg, udersköterska ar och fritid, barskötare Friskvård och hälsa A+-ivå A-ivå -ivå C-ivå Hälso-och sjukvård C-ivå Äldreomsorg C-ivå Psykiatri A+-ivå A-ivå -ivå C-ivå Hälso-och sjukvård C-ivå Äldreomsorg C-ivå Psykiatri A+-ivå A-ivå -ivå Klassrum Distas Klassrum Distas Klassrum Distas Kursam Kurskod Poäg Urval Aktivitetsledarskap ** PEDAKI00S 100 p Akutsjukvård * SJUAKU0 200 p arhälsovård HAAAR0 100 p ars lärade och växade PEDAS0 100 p Dramapedagogik PEGDRA0 100 p Ergoomi HALERG0 100 p Etik och mäiskas livsvillkor MÄNEI0 100 p Eticitet och kulturmöte SOIEN0 100 p Friskvård och hälsa HAAFRI0 100 p Fritid och friskvårdsverksamheter * FRIFR0 200 p Fritids- och idrottskuskap FRFRD0 100 p Grudläggade vård och omsorg GRUGRD0 100 p Gymasiearbete ar och fritid GYARF 100p Gymasiearbete Vård och omsorg GYARVO 100p Hemsjukvård SJUHEM0 100 p Hälsopedagogik HALHAL0 100 p Idrott och hälsa 1 ** IDRIDR p Idrott och hälsa 2 ** IDRIDR p Kommuikatio PEDKOU0 100 p Komplemetär medici HAAKOM0 100 p Kost och hälsa HALKOC0 100 p Kost, måltid och muhälsa HAAKOS0 100 p Ledarskap och orgaisatio LEDLED0 100 p Lärade och utvecklig PEDLÄR0 100 p Massage 1 ** MAAMAA p Medici 1 MEDMED p Medici 2 MEDMED p KUI Medborgarplatse KUI Fridhemspla KUI äby KUI Nacka KUI Medborgarplatse KUI Fridhemspla KUI äby KUI Nacka KUI Fridhemspla Estaka kurser på distas ja-16 mars-16 aug-16 okt-16 ja-16 mars-16 aug-16 okt-16 ja-16 aug-16 Metal träig HALMEN0 100 p Mäiskas säkerhet MÄSMÄN0 100 p Mäiskors miljöer PEDMÄI0 100 p Naturguidig 1 NAGNA p Palliativ vård SJULIN0 100 p Pedagogiska teorier och praktiker PEDPED0 100 p Pedagogiskt arbete * PEGPEA0 200 p Pedagogiskt ledarskap * PEDPEG0 100 p Psykiatri 1 PSYPSY p Psykiatri 2 * PSYPSY p Räddigsmedici SJURÄD0 100 p Rättspsykiatri PSYRÄS0 100 p Samhällsbaserad psykiatri PSYSAM0 100 p Skapade verksamhet PEGSKP0 100 p Socialpedagogik PEASOC0 100 p Socialt arbete * SOCSOI0 200 p Sociologi SOISOO0 100 p Specialpedagogik 1 SPCSPE p Specialpedagogik 2 * SPCSPE p räigslära 1 RNRN p räigslära 2 RNRN p Ugdomskulturer SOIUNG0 100 p Vård och omsorg vid demesjukdom GERVÅR0 100 p Vård och omsorgsarbete 1 * VÅRVÅR p Vård och omsorgsarbete 2 * VÅRVÅR p Vårdpedagogik och hadledig PEAVÅD0 100 p Äldres hälsa och livskvalitet * GERÄLD0 200 p * Arbetsplatsförlagt lärade (APL) igår i kurse ** Praktiska momet igår i kurse Sista asöka Sista asöka Studiestart Studieformer 24 ja 2016 * 21 mar-16 Kurspaket + alla distaskurser 28 feb 2016 * 25 apr-16 Distaskurser eligt särskilt urval 3 april 2016 * 30 maj-16 Distaskurser eligt särskilt urval 12 jui 2016 * 8 aug-16 Kurspaket + alla distaskurser 17 juli 2016 * 12 sept-16 Distaskurser eligt särskilt urval 21 aug 2016 * 17 okt-16 Kurspaket + alla distaskurser 25 sep 2016 * 23 ov-16 Distaskurser eligt särskilt urval *) med reservatio för ev. ädrigar Dessa datum gäller Stockholms stad och de flesta kommuer i Stockholms lä. Vissa kommuer ka ha adra sökdatum eller kotiuerligt itag. Kotakta di kommu om vad som gäller i just di kommu. = Distaskurs som är sökbar edast till studiestart apr, maj, sep, ov. Detaljerad kursbeskrivig Medborgarplatse C Fridhemspla Nacka

8 Hitta till oss Frågor och svar Medborgarplatse UtbildigsCeter KompetesUtveckligsIstitutet Medborgarplatse 25, Göta Arkhuset, Stockholm elefo E-post -baa Mariatorget -baa grö till Medborgarplatse, uppgåg jörs trädgård, promead 5 mi -baa röd till Slusse, uppgåg Hökes gata, promead 2 mi Pedeltåg 35 (Nyäsham-ålsta) till Södra statio Pedeltåg 36 (Södertälje-Märsta) till Södra Statio Uppgåg Swedeborgsgata, promead ca10 mi. låbuss 1, 3, till Slusse, låbuss 4 till Södra statio, uss 59 till Medborgarplatse, uss 66 till Åsögata Fridhemspla UtbildigsCeter KompetesUtveckligsIstitutet Drottigholmsväge 39 A, Stockholm elefo E-post -baa blå/grö till Fridhemspla, uppgåg Drottigholmsväge, promead på ca 5 mi. Etré direkt ifrå gata. låbuss 1, 3, 4 eller buss 40, 66, 77 till hållplats Mariebergsgata. Staar utaför vår étre. äby UtbildigsCeter KompetesUtveckligsIstitutet KompetesUtveckligsIstitutet äby cetrum, Göra Elgfelts gata 2, 4 tr, äby elefo E-post Roslagsbaa 28 till äby cetrum + 5 mi promead Roslagsbaa 27 till ibble statio + 10 mi promead uss till äby cetrum eller Nibbleskola + 5 mi promead Ex uss 604, 605, 614, 615, 616, 617, 619, 627, 684 Nacka UtbildigsCeter KompetesUtveckligsIstitutet Ektorpsväge 2, pla 2, Nacka (Ektorps cetrum) elefo E-post låbuss 471eller buss 409, 410, 413, 414, 420, 422 till hållplats Ektorps cetrum. Vi fis i stora tegelhuset i Ektorps cetrum. J Olympiav. ibble statio 700 m Maria Prästgårdsg. Högbergsgata egt Ekehjelmsg Värmdöv. Swedeborgsgata Pedeltåg Södra statio Hållplats Hållplats ibbleskola jörgårdsgata Fatbursgata uss 57, 66 Statio ibbleskola Drottigholmsväge Drottigholmsväge Ektorpsväge Högbergsgata Attudav. Attudav. Ektorps C Ektorpsväge -baa Slusse Uppgåg Hökes gata iblioteksgåge Gågväg Fatbursparke Esplaade ofills båge Parkerig Skaraborgsgata rappa Göta Ark-huset Parkerig ibble Repslagargata Söderhallara Hökes gata Götgata Svartesgata Medborgarplatse Meladers fisk Mc Doalds Högbergsgata -baa Medborgarplatse Uppgåg jörs trädgård Fridhemspla Etré cetrum uss 59 -baa Medborgarplatse St. Markadsv. äby cetrum statio, 350 m J Vad är Komvux eller vuxeutbildig? De gymasiala vuxeutbildige är till för dig som behöver komplettera di utbildig på gymasieivå. ill exempel om du sakar eller har e ofullstädig gymasieutbildig, eller behöver komplettera de gymasieutbildig du har för att få behörighet till högskola. De gymasiala vuxeutbildige har samma läropla och följer samma kursplaer som de valiga gymasieskola, och ger samma kompetes. När är jag behörig att söka Komvux? Du är behörig att söka om du helt sakar gymasiebetyg, eller behöver komplettera di gymasieutbildig för behörighet till högre studier, eller vill få dia kuskaper och di kompetes validerad, eller behöver ädra yrkesiriktig för att öka möjlighete till arbete. Det är di hemkommu som avgör vilka kriterier som gäller för atagige. Kotakta di hemkommu för att ta reda på vad som gäller i just di hemkommu. ehöver jag ågra förkuskaper? Ja, du ska ha läst grudskola eller likvärdig utbildig samt ha tillräckliga kuskaper i sveska för att kua tillgodogöra dig utbildige. Är du osäker på dia språkkuskaper ka du göra ett ivåtest hos di hemkommu. Får alla sökade plats? Nej, om det är fler sökade ä det fis plats för gör kommue ett urval. De med kort tidigare utbildig har företräde framför de som har lägre utbildig. Har du frågor om behörighet kotaktar du vuxeutbildige i di kommu. Hur asöker jag till Komvux? Du asöker om e utbildigsplats via vuxeutbildige i de kommu där du är folkbokförd. Vi har avtal med ett flertal kommuer i Sverige. Det är alltid di hemkommu som avgör om du blir beviljad utbildig eller ite. När ska jag läma i mi asöka? De flesta kommuer har e sista asökigsdag för respektive kursstart. Kotakta vuxeutbildige i di hemkommu om vilka datum som gäller för dig. När får jag atagigsbesked? Atagigsbesked skickas till dig seast vecka före kursstart. Har du frågor krig atagig kotaktar du vuxeutbildige i di hemkommu. Får jag betyg? Ja, efter avslutad kurs får du betyg. Vad kostar utbildige? Utbildige är kostadsfri, förutom att du själv betalar böcker och aat studiematerial du ka behöva. Ka jag studera på distas? Jadå, alla våra utbildigar ka studeras på distas. Då läser du mestadels själv via vår webbaserade lärplattform. Där har du tillgåg till dia kurser - oberoede och tid och plats. äk på att vissa kurser iehåller ågra veckors APL (praktik) och för de obligatoriska praktiska momete och kursexamiatioer behöver du komma till ditt UtbildigsCeter. Ka jag läsa friståede kurser? Det går alldeles utmärkt. Vi hjälper dig gära om du har fuderigar och vill diskutera olika valmöjligheter. Har jag rätt till studiestöd? Du som har fyllt 20 år och studerar på mist halvtid har rätt till studiemedel. Våra utbildigar och kurser är studiemedelsberättigade. Du väder dig till CSN ifall du vill asöka om studiestöd, eller om du har frågor som rör di ekoomi uder studietide. Det sabbaste och eklaste sättet att söka studiestöd är att göra e elektroisk asöka på deras webbplats, me du ka också kotakta dem på telefoummer Ka jag arbeta och studera samtidigt? Ja, me du måste vara beredd på att avsätta tid för dia studier. äk till exempel på att vissa kurser iehåller ågra veckors APL (praktik) och för de obligatoriska praktiska övigara och kursexamiatio behöver du komma till ditt UtbildigsCeter. Ka jag tillgodoräka mig befitlig yrkeskuskap? Absolut. Har du yrkeskuskap, erfarehet eller tidigare utbildig iom våra utbildigsområde ka du validera di kompetes. illsammas med dig bedömer vi vilka kurser/delkurser du ka validera och arbetar fram e validerigspla. Om dia kuskaper omfattar e hel kurs ka du geomgå e s.k. prövig för att få betyg i kurse. Vad betyder och iebär prövig? Prövig iebär att du läser i e komvuxkurs på ege had och seda tetar av hela kurse vid ett eller ett par tillfälle. Oftast igår både ett skiftligt och ett mutligt prov som avgör vilket betyg du får på kurse. Har alla rätt att göra prövig för att höja sia betyg via komvux? Ja, alla har rätt att göra e prövig i vilke kommu som helst till e kostad av max 500 kr Medborgarplatse C Fridhemspla Nacka

9 KompetesUtveckligsIstitutet utbildar på uppdrag av: Kuskapscetrum Nordost Följ oss i sociala medier KompetesUtveckligsIstitutet är ett auktoriserat utbildigsföretag och medlemmar i SAUF, Sveriges Auktoriserade UtbildigsFöretag. E auktorisatio är e garati för god kvalitet och seriös yrkesutövig KompetesUtveckligsIstitutet är medlemmar i ViS - e braschorgaisatio som tar vi tillvara vuxeutbildiges itresse getemot riksdag, regerig, cetrala mydigheter och orgaisatioer Larsso Offsettryck

Arbeta med människor. Vård och omsorg Barn och fritid Hälsa och friskvård. Gymnasial vuxenutbildning Stockholm län. och hä.

Arbeta med människor. Vård och omsorg Barn och fritid Hälsa och friskvård. Gymnasial vuxenutbildning Stockholm län. och hä. Komvux 2016 Arbeta med människor Gymnasial vuxenutbildning Stockholm län Danderyd, Ekerö, Järfälla, Lidingö, Nacka, Norrtälje, Sigtuna, Solna, Sollentuna, Stockholm, Sundbyberg, äby, Upplands-ro, Upplands

Läs mer

Arbeta med människor Vuxenutbildning 2014 Stockholms län

Arbeta med människor Vuxenutbildning 2014 Stockholms län Arbeta med människor Vård & Omsorg Vuxenutbildning 2014 Stockholms län Läs vuxenutbildning (Komvux) som ökar dina möjligheter till arbete inom många yrken. Vi utbildar dig inom vård & omsorg, barn & fritid

Läs mer

Arbeta med människor. Vård och omsorg Barn och fritid Hälsa och friskvård NYHET. Gymnasial vuxenutbildning - Komvux - Nacka

Arbeta med människor. Vård och omsorg Barn och fritid Hälsa och friskvård NYHET. Gymnasial vuxenutbildning - Komvux - Nacka Läs mer på sid 6 Arbeta med människor Gymnasial vuxenutbildning - Komvux - Nacka Vård & Omsorg Barn & Fritid Utbildning och kurser inom: Vård och omsorg Barn och fritid Hälsa och friskvård...............................................

Läs mer

Arbeta med människor Vuxenutbildning 2014/15 Nacka

Arbeta med människor Vuxenutbildning 2014/15 Nacka Arbeta med människor Vuxenutbildning 2014/15 Nacka Vård & Omsorg Läs vuxenutbildning (Komvux) som ökar dina möjligheter till arbete inom många yrken. Vi utbildar dig inom vård & omsorg, barn & fritid eller

Läs mer

Arbeta med människor. Vård och omsorg Barn och fritid Hälsa och friskvård NYHET. Gymnasial vuxenutbildning - Komvux - Nacka

Arbeta med människor. Vård och omsorg Barn och fritid Hälsa och friskvård NYHET. Gymnasial vuxenutbildning - Komvux - Nacka Läs mer på sid 6 Arbeta med människor Gymnasial vuxenutbildning - Komvux - Nacka Vård & Omsorg Barn & Fritid Utbildning och kurser inom: Barn och fritid Hälsa och friskvård...............................................

Läs mer

Arbeta med människor. Vuxenutbildning Uppsala. Uppsala 2015/2016

Arbeta med människor. Vuxenutbildning Uppsala. Uppsala 2015/2016 Uppsala 2015/2016 Arbeta med människor Vuxenutbildning Uppsala Gymnasial vuxenutbildning inom Vård och omsorg Barn och fritid Du kan anpassa studierna efter din livssituation, om du till exempel vill kombinera

Läs mer

Arbeta med människor. Vuxenutbildning Uppsala 2014 / 2015

Arbeta med människor. Vuxenutbildning Uppsala 2014 / 2015 msorg o & Barn & Vård Arbeta med människor id t i r f Vuxenutbildning Uppsala 2014 / 2015 Gymnasial vuxenutbildning som ökar dina möjligheter till arbete inom vård och omsorg eller förskola och fritidsverksamhet.

Läs mer

Arbeta med människor. Vuxenutbildning Uppsala 2015

Arbeta med människor. Vuxenutbildning Uppsala 2015 msorg o & Barn & Vård Arbeta med människor id t i r f Vuxenutbildning Uppsala 2015 Gymnasial vuxenutbildning som ökar dina möjligheter till arbete inom vård och omsorg eller förskola och fritidsverksamhet.

Läs mer

Arbeta med människor. Vuxenutbildning Distans Knivsta 2015-2016

Arbeta med människor. Vuxenutbildning Distans Knivsta 2015-2016 msorg o & Barn & Vård Arbeta med människor id t i r f Vuxenutbildning Distans Knivsta 2015-2016 Gymnasial vuxenutbildning på distans som ökar dina möjligheter till arbete inom vård och omsorg eller förskola

Läs mer

Arbeta med människor. Barnskötare Undersköterska Hälsocoach. m g Vård o. och hä. Gymnasial vuxenutbildning - Komvux. Stockholm

Arbeta med människor. Barnskötare Undersköterska Hälsocoach. m g Vård o. och hä. Gymnasial vuxenutbildning - Komvux. Stockholm Gymasial vuxeutbildig - Komvux Arbeta med mäiskor Stockholm 2017-2018 m ch o sor g Vård o Bar d ch friti o Friskv Upplaga 2017-04 lsa och hä d r å Barskötare Udersköterska Hälsocoach Daderyd, Ekerö, Håbo,

Läs mer

Arbeta med människor. Barn och fritid Vård och omsorg Fritid och hälsa. g Vård o. Linköping 2016. Gymnasial vuxenutbildning inom

Arbeta med människor. Barn och fritid Vård och omsorg Fritid och hälsa. g Vård o. Linköping 2016. Gymnasial vuxenutbildning inom Linköping 2016 Arbeta med människor Fritid m ch o sor Gymnasial vuxenutbildning inom Barn och fritid Vård och omsorg Fritid och hälsa g Vård o Bar d ch friti o n hälsa h c o Utbildning för dig som vill

Läs mer

Arbeta med människor. Vuxenutbildning Linköping

Arbeta med människor. Vuxenutbildning Linköping Arbeta med människor Vuxenutbildning Linköping Gymnasial vuxenutbildning inom Vård och omsorg Barn och fritid Fritid och hälsa Du kan anpassa studierna efter din livssituation, om du till exempel vill

Läs mer

Arbeta med människor. Vuxenutbildning Knivsta 2014-2015

Arbeta med människor. Vuxenutbildning Knivsta 2014-2015 msorg o & Barn & Vård Arbeta med människor id t i r f Vuxenutbildning Knivsta 2014-2015 Gymnasial vuxenutbildning som ökar dina möjligheter till arbete inom vård och omsorg eller förskola och fritidsverksamhet.

Läs mer

Arbeta med människor. Vård och omsorg Barn och fritid Hälsa och friskvård. och hä. Gymnasial vuxenutbildning - Komvux - Stockholm

Arbeta med människor. Vård och omsorg Barn och fritid Hälsa och friskvård. och hä. Gymnasial vuxenutbildning - Komvux - Stockholm Arbeta med människor Gymnasial vuxenutbildning - Komvux - Stockholm ötare k s n Bar Utbildning och kurser inom: Vård och omsorg Barn och fritid Hälsa och friskvård Under terska ö k s Friskv lsa och hä

Läs mer

Arbeta med människor. Vi är specialister på utbildning inom vård & omsorg samt barn & fritid NYHET. Vuxenutbildning Västerås 2015

Arbeta med människor. Vi är specialister på utbildning inom vård & omsorg samt barn & fritid NYHET. Vuxenutbildning Västerås 2015 Vuxenutbildning Västerås 2015 Arbeta med människor Vi är specialister på utbildning inom vård & omsorg samt barn & fritid Gymnasial vuxenutbildning som ökar dina möjligheter till arbete inom vård och omsorg

Läs mer

Arbeta med människor. Vård och omsorg Barn och fritid Friskvård och hälsa. Gymnasial vuxenutbildning Stockholm län. och hä.

Arbeta med människor. Vård och omsorg Barn och fritid Friskvård och hälsa. Gymnasial vuxenutbildning Stockholm län. och hä. Komvux 2017 Arbeta med mäiskor Gymasial vuxeutbildig Stockholm lä Daderyd, Ekerö, Järfälla, Lidigö, Nacka, Norrtälje, Sigtua, Sola, Solletua, Stockholm, Sudbyberg, äby, Upplads-Bro, Upplads Väsby, Valletua,

Läs mer

Arbeta med människor. Gymnasial yrkesutbildning Västerås 2014. r Vå. r it i d. ä l

Arbeta med människor. Gymnasial yrkesutbildning Västerås 2014. r Vå. r it i d. ä l r it i d F & Gymnasial yrkesutbildning Västerås 2014 Gymnasial yrkesutbildning inom Vård och omsorg samt Barn och fritid. Möjlighet att kombinera med grundläggande svenska, matematik och engelska. ggand

Läs mer

Arbeta med människor. Vi är specialister på utbildning inom vård & omsorg samt barn & fritid NYHET. Vuxenutbildning Västerås 2016

Arbeta med människor. Vi är specialister på utbildning inom vård & omsorg samt barn & fritid NYHET. Vuxenutbildning Västerås 2016 Vuxenutbildning Västerås 2016 Arbeta med människor Vi är specialister på utbildning inom vård & omsorg samt barn & fritid Gymnasial vuxenutbildning som ökar dina möjligheter till arbete inom vård och omsorg

Läs mer

Arbeta med människor. Vi är specialister på utbildning inom vård & omsorg samt barn & fritid NYHET. Vuxenutbildning Västerås 2015/2016

Arbeta med människor. Vi är specialister på utbildning inom vård & omsorg samt barn & fritid NYHET. Vuxenutbildning Västerås 2015/2016 Vuxenutbildning Västerås 2015/2016 Arbeta med människor Vi är specialister på utbildning inom vård & omsorg samt barn & fritid Gymnasial vuxenutbildning som ökar dina möjligheter till arbete inom vård

Läs mer

Arbeta med människor. Barn och fritid Vård och omsorg. Linköping Gymnasial vuxenutbildning inom

Arbeta med människor. Barn och fritid Vård och omsorg. Linköping Gymnasial vuxenutbildning inom Linköping 2017 Arbeta med människor Gymnasial vuxenutbildning inom Barn och fritid Vård och omsorg Utbildning för dig som vill arbeta som Undersköterska Barnskötare Personlig assistent Elevassistent Boendestödjare

Läs mer

Tentamen i Statistik, STA A13 Deltentamen 2, 5p 20 januari 2007, kl. 09.00-13.00

Tentamen i Statistik, STA A13 Deltentamen 2, 5p 20 januari 2007, kl. 09.00-13.00 0.01.007 Tetame i Statistik, STA A13 Deltetame, 5p 0 jauari 007, kl. 09.00-13.00 Tillåta hjälpmedel: Bifogad formel- och tabellsamlig (skall retureras) samt miiräkare. Asvarig lärare: Haah Hall Övrigt:

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för konsument

Allmänna avtalsvillkor för konsument Godkäare 7.2 Kudakuta Godkät Kommuikatio Distributio Kudservice Kommuikatio, deltagade och samråd Allmäa avtalsvillkor för kosumet för leveras av fjärrvärme Allmäa avtalsvillkor för kosumet för leveras

Läs mer

Arbeta med människor. Vuxenutbildning Linköping 2014/2015

Arbeta med människor. Vuxenutbildning Linköping 2014/2015 Arbeta med människor Vuxenutbildning Linköping 2014/2015 Vård & Omsorg Barn & Fritid Fritid & Hälsa Vi erbjuder gymnasial vuxenutbildning inom vård & omsorg, barn & fritid samt fritid & hälsa. Vi har över

Läs mer

SveTys. Affärskultur i Tyskland. Vad är det? Och vad ska jag tänka på?

SveTys. Affärskultur i Tyskland. Vad är det? Och vad ska jag tänka på? SveTys Affärskultur i Tysklad Vad är det? Och vad ska jag täka på? 2 Affärskultur i Tysklad Vad är det? Och vad ska jag täka på? 2008 SveTys, Uta Schulz, Reibek 3 Iledig När ma gör affärer i Tysklad eller

Läs mer

Arbeta med människor. Vård och omsorg Barn och fritid Hälsa och friskvård. och hä. Gymnasial vuxenutbildning - Komvux - Stockholm

Arbeta med människor. Vård och omsorg Barn och fritid Hälsa och friskvård. och hä. Gymnasial vuxenutbildning - Komvux - Stockholm Arbeta med människor Gymnasial vuxenutbildning - Komvux - Stockholm ötare k s n Bar Utbildning och kurser inom: Vård och omsorg Barn och fritid Hälsa och friskvård Under terska ö k s Friskv lsa och hä

Läs mer

Arbeta med människor Vuxenutbildning 2015 Stockholms län

Arbeta med människor Vuxenutbildning 2015 Stockholms län Arbeta med människor Vård & Omsorg Vuxenutbildning 2015 Stockholms län Läs vuxenutbildning (Komvux) som ökar dina möjligheter till arbete inom många yrken. Vi utbildar dig inom vård & omsorg, barn & fritid

Läs mer

Arbeta med människor. Vuxenutbildning Uppsala. Vård och omsorg Barn och fritid. Hösten Gymnasial vuxenutbildning inom

Arbeta med människor. Vuxenutbildning Uppsala. Vård och omsorg Barn och fritid. Hösten Gymnasial vuxenutbildning inom Hösten 2016 Arbeta med människor Vuxenutbildning Uppsala Gymnasial vuxenutbildning inom Vård och omsorg Barn och fritid Du kan anpassa studierna efter din livssituation, om du till exempel vill kombinera

Läs mer

Utlandskyrkans krisberedskap

Utlandskyrkans krisberedskap Utladskyrkas krisberedskap hadbok för beredskapsplaerig Kyrkokasliet Uppsala Sveska kyrkas kriscetrum 2 Kotaktiformatio veska kyrka i utladet S Kyrkokasliet 751 70 Uppsala Tel. 018-16 95 00 www.sveskakyrka.se

Läs mer

Applikationen kan endast användas av enskilda användare med förtroenderapportering.

Applikationen kan endast användas av enskilda användare med förtroenderapportering. Aktiverig mobil app 1 Aktiverig mobil app Aktiverig mobil app aväds för att koppla e eskild avädare till Visma Agdas mobilapplikatio. Applikatioe ka edast avädas av eskilda avädare med förtroederapporterig.

Läs mer

Boendeutvecklingsprogram för Borlänge kommun 2015-2018 Beslutad av kommunfullmäktige 201x-xx-xx

Boendeutvecklingsprogram för Borlänge kommun 2015-2018 Beslutad av kommunfullmäktige 201x-xx-xx Författigssamlig i Boedeutveckligsprogram för 215-218 Beslutad av kommufullmäktige 21x-xx-xx Metadata om dokumetet Boedeutveckligsprogram 215-218 Dokumettyp Kommualt styrdokumet Omfattar Kommue Kommuala

Läs mer

KMR. mjölkersättning för kattungar BRUKSANVISNING. www.kruuse.com

KMR. mjölkersättning för kattungar BRUKSANVISNING. www.kruuse.com KMR mjölkersättig för kattugar BRUKSANVISNING De bästa starte för e yfödd kattuge är självklart att dia mammas mjölk. För e yfödd kattuge är det framför allt viktigt att få i sig mammas mjölk de två första

Läs mer

MARKNADSPLAN Kungälvs kommun 2010-2014

MARKNADSPLAN Kungälvs kommun 2010-2014 MARKNADSPLAN Kugälvs kommu 2010-2014 Fastställd av KF 2010-06-17 1 Iehåll Varför e markadspla? 3 Mål och syfte 4 Markadsförutsättigar 5 Processer, styrig och orgaisatio 6 Politisk styrig 7 Politisk styrig,

Läs mer

Arbeta med människor. Vård & omsorg Barn & fritid. Gymnasial vuxenutbildning - Komvux. Uppsala

Arbeta med människor. Vård & omsorg Barn & fritid. Gymnasial vuxenutbildning - Komvux. Uppsala Gymnasial vuxenutbildning - Komvux Arbeta med människor Uppsala 2017-2018 Vård & omsorg Barn & fritid Du kan anpassa studierna efter din livssituation, om du till exempel vill kombinera arbete med studier.

Läs mer

KONSEKVENSANALYS 1 (5) INDIVID ALT ORGANISATION (markera vad bedömningen avser)

KONSEKVENSANALYS 1 (5) INDIVID ALT ORGANISATION (markera vad bedömningen avser) KONSEKVENSANALYS 1 (5) INDIVID ALT ORGANISATION (markera vad bedömige avser) Orgaisatio Faktorer att bedöma Påverkar förädrige? Kosekves av förädrige Kosekvesbeskrivig Åtgärdsförslag Asv. sig Klart datum

Läs mer

ESBILAC. mjölkersättning för hundvalpar BRUKSANVISNING. www.kruuse.com

ESBILAC. mjölkersättning för hundvalpar BRUKSANVISNING. www.kruuse.com ESBILAC mjölkersättig för hudvalpar BRUKSANVISNING De bästa starte för e yfödd valp är självklart att dia tike och få i sig mammas mjölk. Modersmjölke iehåller allt som de små behöver i form av ärigsäme,

Läs mer

Kompletterande kurslitteratur om serier

Kompletterande kurslitteratur om serier KTH Matematik Has Thuberg 5B47 Evariabelaalys Kompletterade kurslitteratur om serier I Persso & Böiers.5.4 itroduceras serier, och serier diskuteras också i kapitel 7.9. Ia du läser vidare här skall du

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ÖPPET HUS

VÄLKOMMEN TILL ÖPPET HUS 1 VÄLKOMMEN TILL ÖPPET HUS Har du frågor gällande studier eller behöver hjälp med din ansökan Kom och träffa våra lärare och studie- och yrkesvägledare! Vi hjälper dig med din ansökan! Måndag 18/5 kl.

Läs mer

Arbeta med. människor. Vuxenutbildning Uppsala. Vård och omsorg Barn och fritid. Gymnasial vuxenutbildning inom

Arbeta med. människor. Vuxenutbildning Uppsala. Vård och omsorg Barn och fritid. Gymnasial vuxenutbildning inom Arbeta med 2017 människor Vuxenutbildning Uppsala Gymnasial vuxenutbildning inom Vård och omsorg Barn och fritid Du kan anpassa studierna efter din livssituation, om du till exempel vill kombinera arbete

Läs mer

KOMVUX ÖSTERÅKER 2016

KOMVUX ÖSTERÅKER 2016 KOMVUX ÖSTERÅKER 2016 kurser i klassrum & på distans Välkommen till Vill du förändra din framtid? Vi erbjuder utbildningar på olika nivåer. Du kanske behöver slutföra studier på grundläggande och/eller

Läs mer

Doktorandernas uppfattningar om sin forskarutbildning vid Uppsala universitet

Doktorandernas uppfattningar om sin forskarutbildning vid Uppsala universitet Doktoraderas uppfattigar om si forskarutbildig vid Uppsala uiversitet Resultat frå e uiversitetsövergripade ekätudersökig: Språkveteskapliga fakultete Ehete för kvalitet och utvärderig Maria Wolters Maj

Läs mer

Leder till jobb DIDAKTUS VUXENUTBILDNINGAR

Leder till jobb DIDAKTUS VUXENUTBILDNINGAR 2015 DIDAKTUS VUXENUTBILDNINGAR Leder till jobb» Undersköterska» Barnskötare» Skötare inom psykiatrisk vård» Personlig assistent» Fritidspersonal» Elevassistent» Vårdare/ omsorgsassistent Vi finns på Medborgarplatsen

Läs mer

tullinge FLEMINGSBERG TULLINGE Kommunens avsikter för Tullinge som helhet

tullinge FLEMINGSBERG TULLINGE Kommunens avsikter för Tullinge som helhet tullige VILLASTAD r be e tri Tulligesjö e äg v gs FLEMINGSBERG Ka TRÄDGÅRDSSTAD Nib ble väg e PARKHEM 10 BERG Tullige är e attraktiv plats i Stockholmsregioe att bo och bygga på. Tullige är också de del

Läs mer

Konsoliderad version av. Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll föreskrifter (STAFS 1993:18) om EEG-märkning av färdigförpackade varor

Konsoliderad version av. Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll föreskrifter (STAFS 1993:18) om EEG-märkning av färdigförpackade varor Kosoliderad versio av Styrelses för ackrediterig och tekisk kotroll föreskrifter (STAFS 1993:18) om EEG-märkig av färdigförpackade varor Rubrike har dea lydelse geom (STAFS 2008:11) Ädrig iförd: t.o.m.

Läs mer

Plattformshissar från Cibes Lift för alla byggnader

Plattformshissar från Cibes Lift för alla byggnader Plattformshissar frå Cibes Lift för alla byggader Smarta, säkra och ekla att istallera DESIGN - RELIABILITY - EXPERIENCE Iehåll Om Cibes Lift 3 Kudperspektiv 4 Service och uderhåll 5 Miljöfokus 6 De lilla

Läs mer

Ett kunskapscenter för vuxna

Ett kunskapscenter för vuxna KUNSKAPSCENTER AB Ett kunskapscenter för vuxna Yrkesutbildning Barn och fritid Yrkesutbildning Vård och omsorg Lärlingsutbildning Svenska som andraspråk (Sva) Sva grundläggande med barn och fritid/vård

Läs mer

Vård- och omsorg Barn- och fritid. Klassrum Distans

Vård- och omsorg Barn- och fritid. Klassrum Distans Vård- och omsorg Barn- och fritid Klassrum Distans Välkommen till Lärgården! Hos oss studerar du i en trivsam och trygg miljö. Våra välutbildade lärare ger dig en inspirerande studietid och gör dig väl

Läs mer

Markanvisningsavtal för och försäljning av fastigheten Gesällen 25

Markanvisningsavtal för och försäljning av fastigheten Gesällen 25 TJÄNSTSKRIVLS Hadläggare atum Äredebeteckig Johaa Kidqvist -05- KS /05 50 Kommufullmäktige Markavisigsavtal för och försäljig av fastighete Gesälle 5 Förslag till beslut Kommufullmäktige godkäer förslag

Läs mer

Familje- juridik Här är dina rättigheter. Bostad& fastighet. Sambo eller gift? Sambo eller gift? Privata Affärers serie om. Del 3

Familje- juridik Här är dina rättigheter. Bostad& fastighet. Sambo eller gift? Sambo eller gift? Privata Affärers serie om. Del 3 Äkteskap& samboförhållade Huvudregel eligt sambolage är att bostad och bohag, som skaffats för Är i ekoomiskt jämställda, det vill säga har ugefär lika stora skulder eller tillgågar, har det kaske ite

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ÖPPET HUS

VÄLKOMMEN TILL ÖPPET HUS 1 VÄLKOMMEN TILL ÖPPET HUS Har du frågor gällande studier eller behöver hjälp med din ansökan Kom och träffa våra lärare och studie- och yrkesvägledare! Vi hjälper dig med din ansökan! Tisdag 15/4 kl.

Läs mer

Arbeta med människor. Vi är specialister på utbildning inom vård & omsorg samt barn & fritid. Vuxenutbildning Västerås 2017

Arbeta med människor. Vi är specialister på utbildning inom vård & omsorg samt barn & fritid. Vuxenutbildning Västerås 2017 Vuxenutbildning Västerås 2017 Arbeta med människor Vi är specialister på utbildning inom vård & omsorg samt barn & fritid Gymnasial vuxenutbildning som ökar dina möjligheter till arbete inom vård och omsorg

Läs mer

Digital pedagogik en naturlig del av framtidens skola!

Digital pedagogik en naturlig del av framtidens skola! Rabatt om i är 2 eller fler! Digital pedagogik e aturlig del av framtides skola! Aktuell forskig och kokreta arbetssätt med fokus på ökat lärade Hur ser läradet ut i digitala miljöer och vilka är effektera?

Läs mer

Tentamen i Statistik STG A01 (12 hp) 5 mars 2010, kl. 08.15 13.15

Tentamen i Statistik STG A01 (12 hp) 5 mars 2010, kl. 08.15 13.15 Karlstads uiversitet Fakultete för ekoomi, kommuikatio och IT Statistik Tetame i Statistik STG A0 ( hp) 5 mars 00, kl. 08.5 3.5 Tillåta hjälpmedel: Bifogad formel- och tabellsamlig (skall retureras) samt

Läs mer

STOCKHOLMS KONSTNÄRLIGA HÖGSKOLA DOCH, DANS OCH CIRKUSHÖGSKOLAN OPERAHÖGSKOLAN STOCKHOLMS DRAMATISKA HÖGSKOLA

STOCKHOLMS KONSTNÄRLIGA HÖGSKOLA DOCH, DANS OCH CIRKUSHÖGSKOLAN OPERAHÖGSKOLAN STOCKHOLMS DRAMATISKA HÖGSKOLA STOCKHOLMS KONSTNÄRLIGA DOCH, DANS OCH CIRKUSN OPERAN UTBILDNINGS KATALOG 2016 2017 UTBILDNINGAR I DENNA KATALOG 5. BERÄTTANDE ANIMERAD FILM 6. CIRKUS 7. DANS 8. DANSPEDAGOGIK 9. DANS ÄMNESLÄRARE 10. DESIGN

Läs mer

Översikt av ouppklarade fall av dödligt våld i Skåne under tiden 1985-07-01 och framåt i tiden.

Översikt av ouppklarade fall av dödligt våld i Skåne under tiden 1985-07-01 och framåt i tiden. Översikt av ouppklarade fall av dödligt våld i Skåe uder tide 1985-07-01 och framåt i tide. OBSERVERA att översikte grudar sig på e iveterig, som ite är klar! Atalet ärede och urval av ärede ka komma att

Läs mer

Mätbar vetskap om nuläget och tydliga målbilder om framtiden. Genomför en INDICATOR självvärdering och nulägesanalys inom tre veckor

Mätbar vetskap om nuläget och tydliga målbilder om framtiden. Genomför en INDICATOR självvärdering och nulägesanalys inom tre veckor Mätbar vetskap om uläget och tydliga målbilder om framtide Geomför e INDICATOR självvärderig och ulägesaalys iom tre veckor Självvärderig e del av dokumetatioskravet i ya skollage Skollage ställer också

Läs mer

Slutrapport Bättre vård i livets slutskede

Slutrapport Bättre vård i livets slutskede Team : Stadsvikes VC Syfte med deltagadet i Geombrott Att öka tillite och trygghete till de vård som bedrivs i det ega hemmet för de palliativa patiete. Teammedlemmar Eva Lidström eva.lidstrom@ll.se Viktoria

Läs mer

För att minimera de negativa hälsokonsekvenserna av tunnelluft finns i dagsläget tre metoder;

För att minimera de negativa hälsokonsekvenserna av tunnelluft finns i dagsläget tre metoder; MKB till detaljpla Förbifart Stockholm Hälsoeffekter av tuelluft Studier idikerar att oöskade korttidseffekter, blad aat ökat atal iflammatiosmarkörer, börjar uppstå vid e expoerig som motsvaras av tuelluft

Läs mer

Solgläntans föräldrakooperativ Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2012/13

Solgläntans föräldrakooperativ Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2012/13 1 s föräldrakooperativ Kvalitet och måluppfyllelse läset 2012/13 Iehåll: Iledig 2 Förutsättigar...2 Bedömig av kvalitet och måluppfyllelse 3 Beslutade mål och åtgärder 6 Slutord 7 Bilaga: Resultat - seaste

Läs mer

Vård- och omsorg Barn- och fritid. Klassrum Distans

Vård- och omsorg Barn- och fritid. Klassrum Distans Vård- och omsorg Barn- och fritid Klassrum Distans Välkommen till Lärgården! Hos oss studerar du i en trivsam och trygg miljö. Våra välutbildade lärare ger dig en inspirerande studietid och gör dig väl

Läs mer

Stöde skolas elevhälsa Handlingsplan läsåret 2013/2014

Stöde skolas elevhälsa Handlingsplan läsåret 2013/2014 Stöde skolas elevhälsa Hadligspla läsåret 2013/2014 Stöde skola, 860 13 Stöde 060 658 33 20 Sudsvalls kommu Iehållsförteckig ELEVHÄLSOPLAN FÖR STÖDE SKOLA... 3 STÖDE SKOLAS VISION...3 ELEVHÄLSA PÅ STÖDE

Läs mer

Hamnbanan Göteborg Dubbelspår Eriksbergsmotet - Pölsebobangården

Hamnbanan Göteborg Dubbelspår Eriksbergsmotet - Pölsebobangården Järvägsutredig med miljökosekvesbeskrivig Hambaa Göteborg Dubbelspår Eriksbergsmotet - Pölsebobagårde Utställigshadlig 2011-03-04 Yta för bild eller möster Titel: Järvägsutredig Hambaa Göteborg dele Eriksbergsmotet

Läs mer

Berga köpcentrum - Djurängen - Giraffen - Stortorget - Tegelviken och omvänt

Berga köpcentrum - Djurängen - Giraffen - Stortorget - Tegelviken och omvänt - Djuräge - Giraffe - - och omvät Så här kör lije Dessa hållplatser trafikeras: (i båda riktigara) N Björkeäs Norrlide Bergavik Trafikerig på Kvarholme Fr sk rik ed sg. Ös ata ta jög ga as Sjö str Vä tra

Läs mer

TRIBECA Finansutveckling

TRIBECA Finansutveckling TRIBECA Rådgivare iom fiasiella helhetslösigar TRIBECA a s k r e i v g S f a s k r i e v g S f g g r r e e a r a r e e i i f f TRIBECA s målsättig är att bidra med råd & produkter som hela tide gör att

Läs mer

Lär dig något nytt! VÅREN 2016 VÄLKOMMEN!

Lär dig något nytt! VÅREN 2016 VÄLKOMMEN! Lär dig något nytt! VÅREN 2016 VÄLKOMMEN! Här finns möjlighet att studera på flera olika nivåer och inom vitt skilda områden! Vill du börja studera för att utvecklas i ditt arbete, söka nytt arbete, bli

Läs mer

som leder till jobb VUXENUTBILDNINGAR

som leder till jobb VUXENUTBILDNINGAR 2014 VUXENUTBILDNINGAR som leder till jobb» Undersköterska» Barnskötare» Skötare inom psykiatrisk vård» Personlig assistent» Fritidspersonal» Elevassistent» Vårdare/ omsorgsassistent Välkommen att studera

Läs mer

Grönstrukturplan för Åstorps kommuns samhällen Åstorp, Nyvång, Hyllinge och Kvidinge

Grönstrukturplan för Åstorps kommuns samhällen Åstorp, Nyvång, Hyllinge och Kvidinge Gröstrukturpla för Åstorps kommus samhälle Åstorp, Nyvåg, Hyllige och Kvidige Atage 2011-08-29 Kf 92 Gröstrukturpla 2011-1 2 - Gröstrukturpla 2011 Atage av kommufullmäktige 2011-08-29. Framtage uder våre-sommare

Läs mer

UPPSALA KOMMUNS VUXENUTBILDNING 2018

UPPSALA KOMMUNS VUXENUTBILDNING 2018 Barn- och fritidsutbildning Inriktningar: pedagogiskt arbete (finns även som lärling) och socialt arbete/funktionsnedsättning Detta är en utbildning för dig som vill arbeta inom förskola eller fritidsverksamhet.

Läs mer

Kursutbud Stockholm 2016

Kursutbud Stockholm 2016 Kursutbud Stockholm 2016 VUX Grundläggande vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Gymnasial yrkesutbildning Välkommen till Hermods Varje dag, året runt, uppfyller människor sina mål hos oss. Det är

Läs mer

Vilka kurser startar vi? Programmens uppbyggnad. Programfördjupning. Individuella val

Vilka kurser startar vi? Programmens uppbyggnad. Programfördjupning. Individuella val Innehållsförteckning Bakgrund 2 Barn- & fritidsprogrammet 3 Ekonomiprogrammet 3 Industritekniska programmet 4 Naturvetenskapsprogrammet 5 Samhällsvetenskapsprogrammet 5 Teknikprogrammet 6 Vård- & omsorgsprogrammet

Läs mer

Tentamen i Flervariabelanalys F/TM, MVE035

Tentamen i Flervariabelanalys F/TM, MVE035 Tetame i Flervariabelaalys F/TM, MV35 8 3 kl. 8.3.3. Hjälpmedel: Iga, ej räkedosa. Telefo: Oskar Hamlet tel 73-8834 För godkät krävs mist 4 poäg. Betyg 3: 4-35 poäg, betyg 4: 36-47 poäg, betyg 5: 48 poäg

Läs mer

Välkommen hem till Strängnäs

Välkommen hem till Strängnäs Välkomme hem till Strägäs Välkomme till Brf. Boviera Strägäs Nu kommer Boviera till Strägäs. Vi bygger ett uikt gröt boede med mycket hjärta, gemeskap, glädje och trygghet. Boviera är för dig som är 55+

Läs mer

VÅRD- OCH OMSORGSUTBILDNING

VÅRD- OCH OMSORGSUTBILDNING VÅRD- OCH OMSORGSUTBILDNING Vård- och omsorgsutbildningen går att läsa på tre respektive fyra studieperioder och innehåller alltid arbetsplatsförlagt lärande (APL). Utbildningen innehåller grundkurser

Läs mer

Projekt Validering i äldreomsorg VÄS Projektet stöttas av ESF och Omvårdnadslyftet 20110901-20130831

Projekt Validering i äldreomsorg VÄS Projektet stöttas av ESF och Omvårdnadslyftet 20110901-20130831 Projekt Validering i äldreomsorg VÄS Projektet stöttas av ESF och Omvårdnadslyftet 20110901-20130831 Projektet vill skapa och prova en långsiktigt hållbar modell för validering av kunskaper och kompetenshöjande

Läs mer

Vårdutbildningar. som leder till arbete. Studera i grupp. Studera på distans

Vårdutbildningar. som leder till arbete. Studera i grupp. Studera på distans Vårdutbildningar som leder till arbete Studera i grupp Studera på distans Studera flexibelt - individuella upplägg Studera effektivt Studera för framtiden Svensk Vård & Kompetensutveckling vardkompetens@svok.se

Läs mer

Vård- och omsorg Barn- och fritid. Klassrum Distans

Vård- och omsorg Barn- och fritid. Klassrum Distans Vård- och omsorg Barn- och fritid Klassrum Distans Välkommen till Lärgården! Hos oss studerar du i en trivsam och trygg miljö. Våra välutbildade lärare ger dig en inspirerande studietid och gör dig väl

Läs mer

Databaser - Design och programmering. Programutveckling. Programdesign, databasdesign. Kravspecifikation. ER-modellen. Begrepps-modellering

Databaser - Design och programmering. Programutveckling. Programdesign, databasdesign. Kravspecifikation. ER-modellen. Begrepps-modellering Databaser desig och programmerig Desig processe ER-modellerig Programutvecklig Förstudie, behovsaalys Programdesig, databasdesig Implemetatio Programdesig, databasdesig Databasdesig Koceptuell desig Koceptuell

Läs mer

ALLMÄN INFORMATION SID 1 GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING SID 2-3 GYMNASIAL VUXENUTBILDNING SID 4-8 MOTSVARANDELISTA NYA/GAMLA KURSER SID 9

ALLMÄN INFORMATION SID 1 GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING SID 2-3 GYMNASIAL VUXENUTBILDNING SID 4-8 MOTSVARANDELISTA NYA/GAMLA KURSER SID 9 ALLMÄN INFORMATION SID 1 GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING SID 2-3 GYMNASIAL VUXENUTBILDNING SID 4-8 MOTSVARANDELISTA NYA/GAMLA KURSER SID 9 UTBILDNING INOM VÅRD OCH OMSORG SID 10-13 1 ALLMÄN INFORMATION Elsa

Läs mer

välkommen till Bröderna Lejonhjärta nyhet!

välkommen till Bröderna Lejonhjärta nyhet! yhet! Brödera Lejohjärta Illustratio Igrid Vag Nyma / Saltkråka AB välkomme till Vi har öppet alla dagar frå 20 maj till 28 augusti samt helgöppet hela september. Uder höste har vi öppet vissa veckodagar

Läs mer

Webprogrammering och databaser. Begrepps-modellering. Exempel: universitetsstudier Kravspec. ER-modellen. Exempel: kravspec forts:

Webprogrammering och databaser. Begrepps-modellering. Exempel: universitetsstudier Kravspec. ER-modellen. Exempel: kravspec forts: Webprogrammerig och databaser Koceptuell datamodellerig med Etitets-Relatiosmodelle Begrepps-modellerig Mål: skapa e högivå-specifikatio iformatiosiehållet i database Koceptuell modell är oberoede DBMS

Läs mer

som leder till jobb VUXENUTBILDNINGAR

som leder till jobb VUXENUTBILDNINGAR Hösten 2012 VUXENUTBILDNINGAR som leder till jobb» Undersköterska» Barnskötare» Skötare inom psykiatrisk vård» Personlig assistent» Fritidspersonal» Elevassistent» Vårdare/ omsorgsassistent Välkommen att

Läs mer

Vuxenutbildningen i Svedala

Vuxenutbildningen i Svedala Vuxenutbildningen i Svedala 2015/16 Komvux Gymnasiekompetens för vuxna Grundvux Grundskolekompetens för vuxna Sfi Svenska för invandrare Nils Fredriksson Utbildning NFU Välkommen till vuxenutbildningen

Läs mer

Bo Andersson, IF Metall, Sven Bergström, LO, Jörgen Eriksson, Byggnads, Björn Hammar, Teknikföretagen, Björn Samuelson, Sveriges Byggindustrier

Bo Andersson, IF Metall, Sven Bergström, LO, Jörgen Eriksson, Byggnads, Björn Hammar, Teknikföretagen, Björn Samuelson, Sveriges Byggindustrier Säkra persolyft 1 Prevet är e ideell föreig iom arbetsmiljöområdet med Sveskt Närigsliv, LO och PTK som huvudmä. Vår uppgift är att tillsammas med huvudmäe förmedla kuskap krig arbetsmiljöfrågor och utveckla

Läs mer

Igelstavikens idrottsgymnasium

Igelstavikens idrottsgymnasium Igelstavikens idrottsgymnasium Igelstavikens gymnasium är Södertäljes kommunala Idrotts- och Hälsogymnasium. Här går elever som elitidrottar samtidigt som de vill ha en riktigt bra utbildning. Många av

Läs mer

Leica Lino. Noggranna, självavvägande punkt- och linjelasers

Leica Lino. Noggranna, självavvägande punkt- och linjelasers Leica Lio Noggraa, självavvägade pukt- och lijelasers Etablera, starta, klart! Med Leica Lio är alltig lodat och perfekt apassat Leica Lios projekterar lijer eller pukter med millimeterprecisio och låter

Läs mer

Studiehandledning Komvux Vård Bollnäs

Studiehandledning Komvux Vård Bollnäs Studiehandledning Komvux Vård Bollnäs Kurs: Vårdpedagogik och handledning Ämne: Pedagogik i vård och omsorg Kurskod: PEAVÅD0 Poäng: 100 Studiehandledningen gäller personal i Bollnäs kommun som gått Vård

Läs mer

Föreläsning 3. 732G04: Surveymetodik

Föreläsning 3. 732G04: Surveymetodik Föreläsig 3 732G04: Surveymetodik Dages föreläsig Obudet slumpmässigt urval (OSU) Populatiosparametrar och stickprovsstatistikor Vätevärdesriktighet Ädliga och oädliga populatioer Medelvärde, adel Kofidesitervall

Läs mer

a utsöndring b upptagning c matspjälkning d cirkulation

a utsöndring b upptagning c matspjälkning d cirkulation I levade varelser bryts stora och sammasatta molekyler ed till små och ekla molekyler. Vad kallas dea process? S02_01 a utsödrig b upptagig c matspjälkig d cirkulatio S042009 Kalle hade ifluesa. Ha spelade

Läs mer

Förena Förbättra Förändra

Förena Förbättra Förändra Lässamordig ANDT Förea Förbättra Förädra Lässamordara för ANDT-frågor arbetar med olika förebyggade åtgärder iom alkolhol- och drogområdet. I vår lässamordarroll igår att förverkliga de politiska mål som

Läs mer

Vård och omsorg Barn och fritid. Klassrum Distans Lärling

Vård och omsorg Barn och fritid. Klassrum Distans Lärling Vård och omsorg Barn och fritid Klassrum Distans Lärling Välkommen till Lärgården! Hos oss studerar du i en trivsam och trygg miljö. Våra välutbildade lärare ger dig en inspirerande studietid och gör dig

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning YH-utbildigar 2017 Iehållsförteckig Sida 3 Om IT-Högskola Sida 4-5 Framtidsbrasch Sida 6-7.NET-utvecklare Sida 8-9 Applikatiosutvecklare till iphoe och Adroid Sida 10-11 Mjukvarutestare Sida 12-13 Webbutvecklare

Läs mer

Frisörens arbetsmiljö

Frisörens arbetsmiljö Frisöres arbetsmiljö Iehåll De goda arbetsmiljö 3 Saloge som arbetslokal 4 Hälsa 9 Riskmomet i arbetet 11 Hygie 15 Belastigsergoomi 17 Arbetsklimat 18 Säkerhet 21 Rå, hot och våld 23 Miljöavfall 25 Tips

Läs mer

Bilaga 1 Schematisk skiss

Bilaga 1 Schematisk skiss Bilaga 1 Schematisk skiss Kalkylbilaga till PM fördjupig JU140 2010-02-01 Baverket Norrbotiabaa Järvägsutredig 140 Dele läsgräse AC/BD - Piteå Bilaga 12 till PM Fördjupigg JU140 Iehållsförteckig Sida 1

Läs mer

K V A L I T E T S G A R A N T I

K V A L I T E T S G A R A N T I K V A L I T E T S G A R A N T I Sid 1 (13) Giltig fr.o.m. 2009-01-01 Enhet: OmsorgsLyftet Utbildningar Ektorpsvägen 2 bv 131 47 Nacka I N G R E S S OmsorgsLyftet Utbildningar är ett kunskaps- och utbildningsföretag

Läs mer

som leder till jobb VUXENUTBILDNINGAR

som leder till jobb VUXENUTBILDNINGAR Våren 2014 VUXENUTBILDNINGAR som leder till jobb» Undersköterska» Barnskötare» Skötare inom psykiatrisk vård» Personlig assistent» Fritidspersonal» Elevassistent» Vårdare/ omsorgsassistent Välkommen att

Läs mer

HÖSTEN 2016. Kurskatalog VUXENUTBILDNINGEN, VUX. www.skelleftea.se/vux

HÖSTEN 2016. Kurskatalog VUXENUTBILDNINGEN, VUX. www.skelleftea.se/vux HÖSTEN 2016 Kurskatalog VUXENUTBILDNINGEN, VUX www.skelleftea.se/vux 1 VUXENUTBILDNING I SKELLEFTEÅ KOMMUNS EGEN REGI Vuxenutbildningen i Skellefteå - För dig som vill läsa in behörighet och som söker

Läs mer

Hårt arbete för högre mjölkpris

Hårt arbete för högre mjölkpris Hårt arbete för högre mjölkpris ugada Tio kilometer på cykel ia mjölke ka levereras till kooperativet där mjölke kotrolleras och kyls. Så ser vardage ut för måga av Ugadas mjölkböder. 52 Husdjur 1/2014

Läs mer

Jag läser kursen på. Halvfart Helfart

Jag läser kursen på. Halvfart Helfart KOD: Kurskod: PC106/PC145 Kurs 6: Persolighet, hälsa och socialpsykologi (15 hp) Datum: 3/8 014 Hel- och halvfart VT 14 Provmomet: Socialpsykologi + Metod Tillåta hjälpmedel: Miiräkare Asvarig lärare:

Läs mer

HP Media Center PC Programvaruguide

HP Media Center PC Programvaruguide HP Media Ceter PC Programvaruguide Garatiasvar för HP:s produkter och tjäster defiieras i de garatibegräsigar som medföljer sådaa produkter och tjäster. Igetig i dea text skall ases utgöra ytterligare

Läs mer

Vårdutbildningar. som leder till arbete. Studera i grupp. Studera på distans. Studera flexibelt - individuella upplägg.

Vårdutbildningar. som leder till arbete. Studera i grupp. Studera på distans. Studera flexibelt - individuella upplägg. Gymnasial vuxenutbildning Vår och sommar 2013 www.svok.se Vårdutbildningar som leder till arbete Studera i grupp Studera på distans Studera flexibelt - individuella upplägg Studera effektivt Studera för

Läs mer

Funktionsteori Datorlaboration 1

Funktionsteori Datorlaboration 1 Fuktiosteori Datorlaboratio 1 Fuktiosteori vt1 2013 Rekursiosekvatioer och komplex aalys Syftet med datorövige Öviges ädamål är att ge ett smakprov på hur ett datoralgebrasystem ka avädas för att att lösa

Läs mer