Arbeta med människor. Vuxenutbildning Linköping 2014/2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arbeta med människor. Vuxenutbildning Linköping 2014/2015"

Transkript

1 Arbeta med människor Vuxenutbildning Linköping 2014/2015 Vård & Omsorg Barn & Fritid Fritid & Hälsa Vi erbjuder gymnasial vuxenutbildning inom vård & omsorg, barn & fritid samt fritid & hälsa. Vi har över 12 års erfarenhet av utbildning inom dessa områden vet vi vad du som elev behöver för att vara väl förberedd inför ditt framtida arbetsliv. Genom ett nära samarbete med arbetslivet håller vi oss ständigt uppdaterade med nya krav och förändringar på arbetsmarknaden. Vi vill bidra till kompetens som gör skillnad för dig, din arbetsplats och de människor du möter i din yrkesroll. Gemensamma ämnen Validering Vi har utbildning för dig som vill arbeta som: Undersköterska inom hälso- och sjukvård Undersköterska inom äldreomsorg Undersköterska inom funktionsnedsättning Personlig assistent/omsorgsassistent Behandlingsassistent/Boendestödjare Personal inom fritidsverksamhet Personal inom idrott och friskvårdsanläggningar Barnskötare Elevassistent Skötare inom psykiatrin 1 1

2 Kompetens som gör skillnad Vi vill bidra till kompetens som gör skillnad för dig, din arbetsplats och de människor du möter i din yrkesroll. Öppet hus I samband med sökperioder har vi öppet hus. Tid och plats hittar du på Vi vill att våra utbildningar ska göra skillnad genom att förmedla kunskaper och färdigheter till våra elever som kommer människor de möter i sin kommande yrkesroll till godo. Vi vill bidra till att bemötande, förhållningssätt och kvalitet inom vård och omsorg, barn och fritid samt fritid och hälsa ökar samt att våra elever känner yrkesstolthet när de kommer ut i arbetslivet. Vi har arbetat med vuxenutbildning och kompetensutveckling i över 10 år och har toppresultat i våra utvärderingar. Vi är idag ett av Sveriges ledande utbildningsföretag inom våra områden. Hos oss möts du av professionell personal i en inspirerande studiemiljö. Våra elever har lätt att få jobb efter avslutade studier. Våra studieformer Studera flexibelt Du kan anpassa dina studier efter din livssituation till exempel om du vill kombinera arbete med studier. Du har möjlighet att delta på intressanta föreläsningar och i studieverkstad där du kan få hand-ledning av lärare vid Linköpings UtbildningsCenter. Du har också tillgång till vår lärplattform på Internet. Studera i grupp Du deltar i lärarledda lektioner vissa dagar i veckan och övriga dagar har du självstudier eller arbetar tillsammans med dina kurskamrater Du är välkommen på studieverkstad där du kan få handledning av lärare. Du har också tillgång till vår lärplattform på Internet. Studera på distans Du arbetar helt och hållet i vår lärplattform på Internet. Slutexamination är förlagd till något av våra UtbildningsCenter. I vissa kurser ingår även arbets-platsförlagd utbildning och praktiska övningar. Validering Har du redan yrkeskunskap, erfarenhet eller tidigare utbildning inom våra utbildningsområden? Då kan du validera din kompetens. Det innebär att vi dokumenterar dina tidigare kunskaper och erfarenheter så att du inte behöver läsa det du redan kan. Ett snabbare sätt att få papper på din kompetens! Tillsammans med dig bedömer vi vilka kurser/delkurser du kan validera, och arbetar fram en valideringsplan. Om dina kunskaper omfattar en hel kurs kan du genomgå en s.k. prövning för att få betyg i kursen. Kontakta oss för mer information om validering. 2 2

3 Våra utbildningar Vård och omsorg Kurser inom Vård- och omsorgsprogrammet ger en yrkesutbildning för dig som vill arbeta med människor som till exempel undersköterska, personlig assistent, boendestödjare, skötare eller behandlingsassistent. Utbildningen ger möjlighet till arbete inom hälso- och sjukvård, psykiatri, äldreomsorg, socialt arbete och med personer som har funktionsnedsättning. Barn och fritid Kurser inom Barn- och fritidsprogrammet ger en bra yrkesutbildning för dig som vill arbeta med människor som till exempel barnskötare, elevassistent eller personlig assistent för barn och ungdomar. Friskvård och hälsa Fritid och Hälsa (inriktning av Barn och fritid) Kurser för dig som vill arbeta med hälsa och livsstil. Utbildningen ger dig verktyg som du kan använda i arbetet som personal inom fritidsverksamhet eller personal inom idrott och friskvårdsanläggningar. Så här arbetar vi Webbaserad lärplattform Alla elever erbjuds att arbeta i vår webbaserade lärplattform. Här kan du kommunicera med dina lärare, lämna in uppgifter och hitta material som hör till kurserna. Du har tillgång till lärplattformen dygnet runt, via en dator med internetuppkopling. Jobba hemifrån eller låna dator på ditt UtbildningsCenter. Mentorsamtal För att hjälpa dig nå bästa möjliga studieresultat erbjuder vi mentorsamtal under utbildningen. Med din mentor kan du bland annat prata om inlärningsmiljö och studieresultat, samt om vilka mål du har för ditt lärande och din utveckling. Yrkeskompetenta lärare Hos KompetensUtvecklingsInstitutet arbetar inspirerande och engagerade lärare som har både pedagogisk kompetens och yrkeskompetens. De arbetar inte bara med att lära ut, utan också för att motivera och inspirera dig till lust att lära och utvecklas. Arbetsplatsförlagt lärande APL I vissa kurser ingår så kallat arbetsplatsförlagt lärande (APL); det som man till vardags kallar praktik. Den är en naturlig del av din yrkesutbildning, men du genomför den på en arbetsplats med stöd av handledare och lärare. Praktiken ger dig arbetslivserfarenhet och möjlighet att bygga nätverk, vilket ökar dina chanser till arbete efter studierna. Praktiska moment Våra utbildningar bygger på en kombination av teoretiskt och praktiskt lärande. I vissa kurser ingår obligatoriska praktiska moment som du genomför på ditt Utbildnings- Center. Praktiska övningar gör dig väl förberedd för arbetslivet. Studieverkstad På våra UtbildningsCenter erbjuder vi studieverkstad för att ge dig extra hjälp i studierna. Här får du handledning och stöd av en lärare. Du är välkommen oavsett vilken studieform du valt. Läsa enstaka kurser Du kan också välja att läsa enstaka kurser från alla våra utbildningar för att till exempel fördjupa din kompetens. Då söker du varje kurs för sig. Frågor och svar Hur ansöker jag? Du ansöker via din hemkommun. Det är alltid din hemkommun som avgör om du blir beviljad aen utbildning. Även om din hemkommun inte har avtal med oss, kan de ibland bevilja ansökningar till oss. Kontakta din hemkommun för att få veta mer. Vem får läsa på komvux? På gymnasial nivå finns ingen platsgaranti. Om det är fler sökande än det finns plats för görs ett urval. Den med kort tidigare utbildning har företräde framför den med längre enligt 3 kap 8 i Förordning om kommunal vuxenutbildning. När ska jag lämna in min ansökan? Kommunen har oftast en sista ansökningsdag. Kontakta vuxenutbildningen i din hemkommun för mer information om vilka datum som gäller för dig. Vad kostar utbildningen? Utbildningen är kostnadsfri och studiemedelsberättigad (CSN) däremot får du själv betala böcker och annat studiematerial du kan behöva. Hur kan jag försörja mig under studietiden? Utbildningar inom komvux är studiemedelsberättigade. Du vänder dig till CSN för att ansöka om studiestöd eller om du har frågor som rör din ekonomi under studietiden. Telefon: , vardagar Det snabbaste och enklaste sättet att göra en elektronisk ansökan på Får jag betyg? Ja, efter avslutad utbildning. Kan jag läsa samtidigt som jag arbetar? Ja, men du ska vara beredd på att avsätta tid för studier. Jag har arbetat i många år. Kan jag tillgodoräkna mig den kunskapen på något sätt? Ja du kan validera dina kunskaper. Det betyder att vi tar reda på vilka kunskaper du har och att du inte behöver läsa om det du redan kan. Kan jag läsa fristående kurser? Det går alldeles utmärkt. Vi hjälper dig gärna att välja kurser om du har funderingar. 3 3

4 Vård & omsorg Kurser inom Vård- och omsorgsprogrammet ger en yrkesutbildning för dig som vill arbeta inom vård- och omsorgsverksamhet som till exempel undersköterska, personlig assistent, skötare eller behandlingsassistent. Utbildningen finns med inriktning mot hälso- och sjukvård, psykiatri, funktionsnedsättning, äldreomsorg samt socialt arbete. Utbildning: Kurser inom Vård- och omsorgsprogrammet Omfattning: 1500 poäng Kursstarter och sista ansökan: Se katalogens baksida Studieformer: Flex, Grupp, Distans Ansökan: Via Vuxenutbildningen i din hemkommun Utbildningen ger dig kunskaper om hälsa, funktionsnedsättning, medicin, pedagogik och psykologi. Du lär dig om människors olika behov och förstår vilken betydelse livsstilen har för hälsan. Du lär dig att bemöta människor på ett yrkesmässigt sätt. Omfattning A-nivå Grundläggande kurser, 500p. B-nivå Grundläggande kurser, 500p. C-nivå Inriktning, 500p. Hela utbildningen består av 1500 poäng vilket motsvarar 3 terminers heltidsstudier. Nivå A och B består av gemensamma kurser som alla läser. Till Nivå C väljer du inriktning. Du erbjuds också att genomföra ett gymnasiearbete inom vård och omsorg. Arbetsplatsförlagt lärande Arbetsplatsförlagt lärande (APL) ca 5 veckor/termin. Du praktiserar det du läst och lär dig nya saker. I några kurser ingår fältstudier. Validering För dig som har erfarenhet inom yrkesområdet har du möjlighet att validera dina kunskaper och erfarenheter. Du behöver inte läsa om det du redan kan. Valideringen kan hjälpa dig att förkorta din studietid. Läsa enstaka kurser Du kan också läsa enstaka kurser ur våra utbildningar för att till exempel fördjupa eller komplettera din kompetens. Inriktningar på C-nivå Hälso- och sjukvård Inriktingen ger dig kunskap att arbeta som undersköterska. Du kan bland annat arbeta inom akutsjukvården, på sjukhusens vårdavdelningar, eller på vårdcentraler. Psykiatri Inriktningen ger dig kunskaper att arbeta som skötare inom psykiatrin. Skötare kan arbeta på en psykiatrisk vårdavdelning eller en öppenvårdsavdelning på ett sjukhus, eller inom integrerad psykiatrisk vård där vård på behandlingsavdelning integreras med dagvård och mottagning. Man kan också arbeta med psykiatrisk vård och omsorg i brukarens hem. Funktionsnedsättning Inriktningen ger dig kunskaper att arbeta som personlig assistent/omsorgsassistent. Ett jobb där du ger stöd i vardagen åt människor med funktionshinder till exempel rörelsehinder eller en intellektuell funktionsnedsättning. I arbetet som personlig assistent försöker man stötta sin brukare att kunna leva sitt liv som han eller hon själv vill. Äldreomsorg Inriktingen ger dig kunskap att arbeta som undersköterska. Du kan bland annat arbeta inom hemtjänst, hemsjukvård eller på särskilda boenden för äldre. Socialt arbete Inriktingen ger dig kunskap att arbeta som behandlingsassistent/ behandlingspedagog/boendestödjare. Det innebär att du arbetar med människor som har sociala problem av olika slag. Arbetsplatsen kan vara en institution, men man kan också arbeta med ungdomar och missbrukare som bor hemma eller i ett kollektiv, till exempel ett behandlingshem eller ungdomshem. 4 4

5 Här finns vi Vi finns i trevliga och modernt utrustade lokaler på Tanneforsgatan 8 mitt i stan i Linköping. Du är välkommen att höra av dig med frågor. Linköping UtbildningsCenter Tanneforsgatan Linköping Tel: E-post: Webb: Bra att veta Stora torget Nygatan Ansökan: Du ansöker via vuxenutbildningen i din hemkommun. Mer information på folderns baksida. Kostnad: Utbildningen är kostnadsfri och studiemedelsberättigad. Däremot får du själv betala böcker och annat studiematerial du kan behöva. Studiestöd: Du kan söka studiemedel från CSN. Möjligheten till detta finns från och med hösten det år du fyller 20. Du ansöker om bidrag och lån på Vad säger våra elever? Trädgårdstorget Drottninggatan Simon Wetterhäll Jag har arbetat många år byggbranschen och ville byta om helt. Jag har alltid haft någonting för det här med att vårda människor. Jag gav Omvårdnadsprogrammet en chans och det känns jättebra. Efter mina studier vill jag prova på att arbeta som undersköterska. Det är bara att komma som du är. Jag kunde ingenting om vård innan och nu kan jag jättemycket! Se som filmklipp på Eva Edström Målet med mina studier är att sätta pränt på det jag kan, lära mig mer och för att man behöver ett betyg sen när man kommer ut. Jag vill ha så bra på fötterna som möjligt - då är man rustad! Jag är jättenöjd med utbildningen. Lärarna är jättekunniga och har sån inlevelse och ger så mycket av allt de kan. Se som filmklipp på Vård- och OmsorgsCollege KompetensUtvecklingsInstitutet i Linköping har blivit certifierade för Vård- och omsorgscollege, ett samarbete mellan utbildningsanordnare och arbetsliv som syftar till att förnya och förbättra utbildningen inom vård och omsorg. Certifieringen är en kvalitetsgaranti som gynnar både elever, arbetsgivare och vårdtagare. Klostergatan Kurser ur Vård- och omsorgsprogrammet A-NIVÅ - Gemensamma kurser Vård och omsorgsarbete 1 * VÅRVÅR01 200p Hälsopedagogik HÄLHÄL0 100p Psykologi 1 PSKPSY01 50p Etik och människans livsvillkor MÄNETI0 100p Samhällskunskap 1a2 SAMSAM01a2 50p B-NIVÅ - Gemensamma kurser Vård och omsorgsarbete 2 * VÅRVÅR02 150p Psykiatri 1 PSYPSY01 100p Specialpedagogik 1 SPCSPE01 100p Medicin 1 MEDMED01 150p C-NIVÅ - Inriktning Hälso- och sjukvård Akutsjukvård * SJUAKU0 200p Medicin 2 MEDMED02 100p Räddningsmedicin SJUKRÄD0 100p Palliativ vård SJULIN0 100p C-NIVÅ - Inriktning Psykiatri Psykiatri 2 * PSYPSY02 200p Samhällsbaserad psykiatri PSYSAM0 100p Rättspsykiatri PSYRÄS0 100p Människans säkerhet MÄSMÄN0 100p C-NIVÅ - Inriktning Funktionsnedsättning Specialpedagogik 2 * SPCSPE02 100p Socialpedagogik PEASOC0 100p Friskvård och hälsa HÄLFRI0 100p Vårdpedagogik och handledning PEAVÅD0 100p Hemsjukvård SJUHEM0 100p C-NIVÅ - Inriktning Äldreomsorg Äldres hälsa och livskvalitet * GERÄLD0 200p Vård och omsorg vid demenssjukdom GERVÅR0 100p Hemsjukvård SJUHEM0 100p Palliativ vård SJULIN0 100p C-NIVÅ - Inriktning Socialt arbete inkl. APL/fältstudier Socialpedagogik PEASOC0 100p Människans säkerhet MÄSMÄN0 100p Samhällsbaserad Psykiatri PSYSAM0 100p Vårdpedagogik och handledning PEAVÅD0 100p Rättspsykiatri PSYRÄS0 100p * Arbetsplatsförlagt lärande (APL) ingår i kursen. 5 5

6 Barn & fritid Kurser inom Barn- och fritidsprogrammet ger en yrkesutbildning för dig som vill arbeta inom förskola eller fritidsverksamhet som till exempel barnskötare, elevassistent, personlig assistent för barn och ungdomar, personal inom fritidsverksamhet eller personal inom idrott och friskvårdsanläggningar. Utbildningen finns med inriktning mot pedagogiskt arbete, socialt arbete/funktionsnedsättning samt fritid och hälsa. Utbildning: Kurser inom Barn- och fritidsprogrammet Omfattning: 1500 poäng Kursstarter och sista ansökan: Se katalogens baksida Studieform: Flex, Grupp, Distans Ansökan: Via Vuxenutbildningen i din hemkommun Utbildningen ger dig kunskaper om pedagogik och färdigheter i att utföra arbetsuppgifter inom yrkesområdet. Du får kunskaper om hur du kan möta, assistera och stödja barn, ungdomar och vuxna i deras utveckling. Du lär dig om människors hälsa och levnadsvanor och om olika former av hälsofrämjande arbete. Omfattning A-nivå Grundläggande kurser, 500p. B-nivå Inriktning, 500p. C-nivå Fördjupad inriktning, 500p. Hela utbildningen består av 1500 poäng och mot-svarar 3 terminers heltidsstudier. A-nivån består av gemensamma kurser som alla läser. Till B och C-nivån väljer du inriktning. Du erbjuds också att genomföra ett gymnasiearbete inom barn och fritid. Arbetsplatsförlagt lärande Arbetsplatsförlagt lärande (APL) 5 veckor/termin. Du praktiserar det du läst och lär dig nya saker. I några kurser ingår fältstudier. Validering För dig som har erfarenhet inom yrkesområdet har du möjlighet att validera dina kunskaper och erfarenheter. Du behöver inte läsa om det du redan kan. Valideringen kan hjälpa dig att förkorta din studietid. Läsa enstaka kurser Du kan också läsa enstaka kurser ur våra utbildningar för att till exempel fördjupa eller komplettera din kompetens Inriktningar B och C-nivå Pedagogiskt arbete Inriktningen ger dig kunskaper inom utvecklingen av barn och ungdomar, deras rättigheter samt olika pedagogiska arbeten. Efter avslutad utbildning kan du till exempel arbeta som barnskötare på en kommunal eller privat förskola. Barnskötarens uppgift är att ge barnen en trygg och stimulerande vistelse under den tid då deras föräldrar arbetar. Att ge omsorg, leka och vara utomhus är viktiga delar av jobbet. Du kan även arbeta som elevassistent. Som elevassistent arbetar du med barn och ungdomar i behov av särskilt stöd. Elevassistenten finns med som en extra resurs för eleven i skolan. Socialt arbete/funktionsnedsättning Inriktningen ger dig kunskaper om hur det går till inom sociala ärenden och förhållanden om sociopolitiska områden. Du lär dig också hur man bemöter människor i olika situationer. Efter avslutad utbildning kan du till exempel arbeta som personlig assistent. Att arbeta som personlig assistent är lika med att vara en möjlighet och ett hjälpmedel för att en annan människa ska att kunna leva som andra. Fritid och hälsa Inriktningen ger dig kunskaper om människors fritid, fritids- och friskvårdsverksamheter samt om människors hälsa och hälsofrämjande arbete. Efter avslutad utbildning kan du till exempel arbeta som personal inom fritidsverksamhet, idrott- och friskvårdsanläggningar. 6 6

7 Här finns vi Vi finns i trevliga och modernt utrustade lokaler på Tanneforsgatan 8 mitt i stan i Linköping. Du är välkommen att höra av dig med frågor. Linköping UtbildningsCenter Tanneforsgatan Linköping Tel: E-post: Webb: Bra att veta Stora torget Nygatan Ansökan: Du ansöker via vuxenutbildningen i din hemkommun. Mer information på folderns baksida. Kostnad: Utbildningen är kostnadsfri och studiemedelsberättigad. Däremot får du själv betala böcker och annat studiematerial du kan behöva. Studiestöd: Du kan söka studiemedel från CSN. Möjligheten till detta finns från och med hösten det år du fyller 20. Du ansöker om bidrag och lån på Vad säger våra elever? Niloufar Taslin Så fort jag satte min fot på den här skolan fick jag bra information och det gick väldigt lätt. Man klarar sig i den här skolan och kunskaperna man får här bär man med sig hela livet. Börja studera på KUI för här får du den hjälp du behöver. Börja studera här. Tveka inte! Se som filmklipp på Valeska Cordova Efter utbildningen vill jag studera vidare på högskola och sedan starta en egen verksamhet för barn med särskilda behov. Här finns väldigt kompetent och professionell personal som möter varje elevs specifika behov. Jag kan rekommendera dig att börja studera här. Ett tips är att komma hit och hälsa på för att se hur vi arbetar på skolan. Se som filmklipp på Klostergatan Trädgårdstorget Drottninggatan Kurser ur Barn- och fritidsprogrammet A-NIVÅ - Gemensamma kurser Pedagogiskt ledarskap * PEDPEG0 100p Hälsopedagogik HÄLHÄL0 100p Kommunikation PEDKOU0 100p Lärande och utveckling PEDLÄR0 100p Människors miljöer PEDMÄI0 100p B-NIVÅ - Inriktning Pedagogiskt arbete Pedagogiskt arbete * PEGPEA0 200p Barns lärande och växande PEDBAS0 100p Aktivitetsledarskap PEDAKI00S 100p Specialpedagogik 1 SPCSPE01 100p C-NIVÅ - Inriktning Pedagogiskt arbete Pedagogiska teorier och praktiker * PEDPED0 100p Skapande verksamhet PEGSKP0 100p Naturguidning NAGNAT01 100p Dramapedagogik PEGDRA0 100p Etnicitet och kulturmöten SOIETN0 100p B-NIVÅ - Inriktning Fritid och Hälsa Fritid och friskvårdsverksamhet * FRIFRT0 200p Fritid och idrottskunskap FRTFRD0 100p Aktivitetsledarskap PEDAKI00S 100p Specialpedagogik 1 SPCSPE01 100p C-NIVÅ - Inriktning Fritid och Hälsa inkl APL/fältstudier Idrott och hälsa 1 alternativt Idrott och hälsa 2 IDRIDR01 IDRIDR02 100p Mental träning HÄLMEN0 100p Träningslära 1 TRNTRN01 100p Träningslära 2 TRNTRN02 100p Kost och hälsa HÄLKOC0 100p B-NIVÅ - Inriktning Socialt arbete/funktionsned- Socialt arbete * SOCSOI0 200p Sociologi SOISOO0 100p Aktivitetsledarskap PEDAKI00S 100p Specialpedagogik 1 SPCSPE01 100p C-NIVÅ - Inriktning Socialt arbete/funktionsned- Specialpedagogik 2 * SPCSPE02 100p Grundläggande vård och omsorg GRUGRD0 100p Skapande verksamhet PEGSKP0 100p Etnicitet och kulturmöten SOIETN0 100p Kost och hälsa HÄLKOC0 100p * Arbetsplatsförlagt lärande (APL) ingår i kursen. 7 7

8 HAnsökan Ansökan till hösten 2014 öppnar 15 april och sista ansökningsdag är 2 juni. Därefter öppnar webbansökan igen för ansökan till eventuellt lediga platser. För mer information om ansökningsdagar, kontakta oss på eller kontakta Linköpings kommun. Du ansöker om en utbildningsplats via Vuxenutbildningen i Linköpings kommun. Du ansöker via kommunens egen webbansökan. Du hittar oss som utbildningsanordare KompetensUtvecklingsInstitutet. Glöm inte att fylla i kursens namn och kurskod samt att komplettera din ansökan med dina betyg. Kontakta oss eller Jobb- och kunskapstorget i Linköpings kommun så ska vi hjälpa dig på bästa sätt. Jobb- och kunskapstorget i Linköping Besöksadress: Nygatan 19 Telefon: Webbplats: KompetensUtvecklingsInstitutet Tanneforsgatan LINKÖPING Telefon: Webbplats: Öppet hus I samband med ansökningstider har vi Öppet hus på skolan. Vi hjälper dig med ansökan och svarar på dina frågor. Folkbokförd annan kommun Om du inte är folkbokförd i Linköping kontaktar du vuxenutbildningen i Linköpings kommun för ansökningsblankett som du tillsammans med betyg ska lämna för yttrande i den kommun du är folkbokförd. Kurskoder Du kan kombinera kurser ur hela vårt kursbud. Detaljerad beskrivning om varje kurs hittar du på Aktivitetsledarskap PEDAKI00S 100 Akutsjukvård SJUAKU0 200 Barnhälsovård HÄLBAN0 100 Barn- och ungdomssjukvård SJUBAR0 200 Barns lärande och växande PEDBAS0 100 Dramapedagogik PEGDRA0 100 Engelska 5 ENGENG Engelska 6 ENGENG Entreprenörskap ENTENR0 100 Ergonomi HÄLERG0 100 Etik och människans livsvillkor MÄNETI0 100 Etnicitet och kulturmöten SOIETN0 100 Friskvård och hälsa HÄLFRI0 100 Fritid och friskvårdsverksamheter FRIFRT0 200 Fritids- och idrottskunskap FRTFRD0 100 Grundläggande vård och omsorg GRUGRD0 100 Gymnasiearbete 100 Hemsjukvård SJUHEM0 100 Hälsopedagogik HÄLHÄL0 100 Idrott och hälsa 1 IDRIDR Idrott och hälsa 2 IDRIDR Internationellt arbete MÄNINA0 100 It i vård och omsorg ITIITI0 100 Kommunikation PEDKOU0 100 Komplementär medicin HÄLKOM0 100 Kost och hälsa HÄLKOC0 100 Kost, måltid och munhälsa HÄLKOS0 100 Ledarskap och organisation LEDLED0 100 Lärande och utveckling PEDLÄR0 100 Matematik 1a MATMAT01a 100 Matematik 2a MATMAT02s 100 Medicin 1 MEDMED Medicin 2 MEDMED Mental träning HÄLMEN0 100 Människans säkerhet MÄSMÄN0 100 Människors miljöer PEDMÄI0 100 Naturguidning 1 NAGNAT Palliativ vård SJULIN0 100 Pedagogiska teorier och praktiker PEDPED0 100 Pedagogiskt arbete PEGPEA0 200 Pedagogiskt ledarskap PEDPEG0 100 Psykiatri 1 PSYPSY Psykiatri 2 PSYPSY Psykologi 1 PSKPSY01 50 Psykologi 2b PSKPSY02b 50 Rytmik MUSRYT0 100 Räddningsmedicin SJURÄD0 100 Rättspsykiatri PSYRÄS0 100 Samhällsbaserad psykiatri PSYSAM0 100 Samhällskunskap 1a2 SAMSAM01a2 50 Skapande verksamhet PEGSKP0 100 Socialpedagogik PEASOC0 100 Socialt arbete SOCSOI0 200 Sociologi SOISOO0 100 Specialpedagogik 1 SPCSPE Specialpedagogik 2 SPCSPE Svenska 1 SVESVE Svenska 2 SVESVE Svenska som andraspråk 1 SVASVA Svenska som andraspråk 2 SVASVA Teknik i vård och omsorg TENTEK0 100 Träningslära 1 TRNTRN Träningslära 2 TRNTRN Ungdomskulturer SOIUNG0 100 Vård och omsorg vid demensjukdom GERVÅR0 100 Vård och omsorgsarbete 1 VÅRVÅR Vård och omsorgsarbete 2 VÅRVÅR Vårdpedagogik och handledning PEAVÅD0 100 Äldres hälsa och livskvalitet GERÄLD0 200 Vi är ett auktoriserat utbildningsföretag Larsson Offsettryck

Arbeta med människor. Vuxenutbildning Knivsta 2014-2015

Arbeta med människor. Vuxenutbildning Knivsta 2014-2015 msorg o & Barn & Vård Arbeta med människor id t i r f Vuxenutbildning Knivsta 2014-2015 Gymnasial vuxenutbildning som ökar dina möjligheter till arbete inom vård och omsorg eller förskola och fritidsverksamhet.

Läs mer

Vuxenutbildning på distans 2015

Vuxenutbildning på distans 2015 Vuxenutbildning på distans 2015 VUX Gymnasial vuxenutbildning Administration Barn och fritid Ekonomi Försäljning Handel Humaniora IT Information och media Juridik Matematik Naturvetenskap Samhällskunskap

Läs mer

Stockholmsregionen 2015

Stockholmsregionen 2015 Vuxenutbildning Stockholmsregionen 2015 VUX Gymnasiala yrkesutbildningar Grundläggande kurser Gymnasiekurser för vuxna Välkommen till Hermods Varje dag, året runt, uppfyller människor sina mål hos oss.

Läs mer

Hösten 2011. Gymnasiala yrkesutbildningar Gymnasiala kurser SFI Svenska för invandrare Grundläggande vuxenutbildning. www.jensenvuxenutbildning.

Hösten 2011. Gymnasiala yrkesutbildningar Gymnasiala kurser SFI Svenska för invandrare Grundläggande vuxenutbildning. www.jensenvuxenutbildning. Hösten 2011 Gymnasiala yrkesutbildningar Gymnasiala kurser SFI Svenska för invandrare Grundläggande vuxenutbildning www.jensenvuxenutbildning.se 08-450 22 30 1 Välkommen till JENSEN vuxenutbildning JENSEN

Läs mer

Vuxenutbildning Stockholms stad 2009. www.stockholm.se/webbkatalogen

Vuxenutbildning Stockholms stad 2009. www.stockholm.se/webbkatalogen Vuxenutbildning Stockholms stad 2009 www.stockholm.se/webbkatalogen Innehåll Vuxenutbildning i Stockholm 3 Vem får studera? 4 Vad kan jag studera? 5 Hur kan jag studera? 6 Extra stöd 6 Hur ansöker jag?

Läs mer

Utbildningar Våren 2013

Utbildningar Våren 2013 Våren 2013 Utbildningar Våren 2013 YRKES- UTBILDNINGAR för vuxna - Upplandskommuner i samverkan En investering för framtiden EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden Innehåll Upplandskommuner

Läs mer

Universitetsholmens. Läsåret 13/14. gymnasium

Universitetsholmens. Läsåret 13/14. gymnasium Universitetsholmens Läsåret 13/14 gymnasium Öppet hus 28 november 17-19.30 23 januari 17-19.30 En liten skola många möjligheter Välkommen! kontakta oss Universitetsholmens gymnasium Citadellsvägen 25 211

Läs mer

Utbildningar våren 2012

Utbildningar våren 2012 VÅREN 2012 Utbildningar våren 2012 YRKES- UTBILDNINGAR för vuxna - Upplandskommuner i samverkan En investering för framtiden EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden Innehåll Upplandskommuner

Läs mer

Vem får läsa hos oss. Vuxenutbildningen erbjuder

Vem får läsa hos oss. Vuxenutbildningen erbjuder Lär dig något nytt! Vill du börja studera för att utvecklas i ditt arbete, söka nytt arbete, bli behörig till eftergymnasial utbildning eller lära dig något nytt bara för din egen skull? I så fall är du

Läs mer

Ditt flexibla komvux Vår och sommar 2015

Ditt flexibla komvux Vår och sommar 2015 Ditt flexibla komvux Vår och sommar 2015 VUX Grundläggande vuxenutbildning Gymnasiala yrkesutbildningar Ekonomi Handel Administration Gymnasial vuxenutbildning Hos oss når du dina mål Välkommen till Hermods

Läs mer

Gymnasie- valet. Uppsala. www.uppsala.se/syv. Vi finns på facebook Ungdomsvägledningen

Gymnasie- valet. Uppsala. www.uppsala.se/syv. Vi finns på facebook Ungdomsvägledningen Gymnasie- valet www.uppsala.se/syv Vi finns på facebook Ungdomsvägledningen Innehåll Nu är det dags att välja! 3 Så här fungerar gymnasieskolan 4 Ansökan och antagning 6 Tidsplan 9 Studie- och yrkesvägledning

Läs mer

KOMVUX. Kurskatalog för kommunal vuxenutbildning i Malmö, våren 2008

KOMVUX. Kurskatalog för kommunal vuxenutbildning i Malmö, våren 2008 KOMVUX Kurskatalog för kommunal vuxenutbildning i Malmö, våren 2008 Välkommen till Komvux I denna katalog kan du upptäcka de möjligheter som finns inom vuxenutbildningen i Malmö. Det finns mycket att välja

Läs mer

Vård&Omsorg Barn&Fritid

Vård&Omsorg Barn&Fritid MMXV Vård&Omsorg Barn&Fritid Läromedel Låt alla bli sedda och skapa en bättre värld Intervju med Katri Cronlund Läromedel Vård & omsorg Barn & fritid 2015 Att förstå sig själv och andra bättre Intervju

Läs mer

Vuxenutbildningen i Norrköping

Vuxenutbildningen i Norrköping Vuxenutbildningen i Norrköping Vuxenutbildningen i Norrköping 2011 Produktion: Anfang Reklambyrå, Norrköping Tryck: Tellogruppen, Söderköping Foto: M&F Foto, Sofia Andersson (sidorna 3-4, 10-11, 23, 26-28

Läs mer

För dig med fokus på ett yrke eller vidare studier

För dig med fokus på ett yrke eller vidare studier Kontakta oss! Adress och telefonnummer: Skolexpedition Tel: 0500 49 77 00 Fax: 0500 49 77 05 E-post: vuxenutbildning@skovde.se Studievägledare Joakim Wetterskoog Tel: 0500 497706 E-post: studievagledning@skovde.se

Läs mer

Y k r e k s e högsko shögsk lan olan m t i t i Sk tt i S å k n å e www.eslov.se/ky

Y k r e k s e högsko shögsk lan olan m t i t i Sk tt i S å k n å e www.eslov.se/ky Yrkeshögskolan mitt i Skåne KY i Eslöv 2009 www.eslov.se/ky Innehåll Välkommen till Yrkeshögskolan mitt i Skåne...3 Uppdragsutbildning...3 Eslöv mitt i Skåne...4 Vad är Kvalificerad Yrkesutbildning?...4

Läs mer

Vi tänder. stjärnor. varje dag

Vi tänder. stjärnor. varje dag Vi tänder stjärnor varje dag Utbildningskatalog Komvux Stockholms län 2014 Vägen till att bli en stjärna börjar här Innehåll Våra löften 4 Utbildningar inom ekonomi, försäljning, administration och IT

Läs mer

Vuxenutbildning. i Flen, Katrineholm och Vingåker

Vuxenutbildning. i Flen, Katrineholm och Vingåker Vuxenutbildning i Flen, Katrineholm och Vingåker Vuxenstudier i Flen, Katrineholm och Vingåker Kommunal vuxenutbildning kallas: Grundläggande vuxenutbildning, som omfattar utbildningar på grundskolenivå.

Läs mer

Innehåll. Forum Ystad

Innehåll. Forum Ystad Innehåll Välkommen till Forum Ystad... 3 Vem kan läsa på Forum Ystad... 4 Kostnad... 4 Studerande från annan kommun... 4 När börjar kurserna?... 4 När ska ansökan skickas in?... 5 Funderar du på att studera

Läs mer

Ge ditt liv en nystart - Av Annelie Hedlund (ur Readers Digest nr 15 2010)

Ge ditt liv en nystart - Av Annelie Hedlund (ur Readers Digest nr 15 2010) Ge ditt liv en nystart - Av Annelie Hedlund (ur Readers Digest nr 15 2010) Att börja plugga som vuxen kan verka både främmande och svårt. Men det kan bli din bästa investering någonsin. När Birgitta Lindström

Läs mer

Träffsäker utbildning! VUXENUTBILDNING. Möbelproduktion hos Swedese. Återhämtning för metallbranschen

Träffsäker utbildning! VUXENUTBILDNING. Möbelproduktion hos Swedese. Återhämtning för metallbranschen Yrkeshögskolan Uppdragsutbildning Yrkesvux utbildning i svenska för invandrare Grundläggande vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning särskild utbildning för vuxna VUXENUTBILDNING Träffsäker utbildning!

Läs mer

Operativ redovisningsekonom

Operativ redovisningsekonom Distans /deltid 53 veckor 200 YH-poäng Operativ redovisningsekonom Ta raka vägen till framtidsyrket Innehåll Operativ redovisningsekonom Yrkesrollen.....2 Arbetsmarknaden.....2 Yrkeshögskolan.....3 Utbildningens

Läs mer

Högskolestudier i Sverige. Lätt svenska

Högskolestudier i Sverige. Lätt svenska Högskolestudier i Sverige Lätt svenska HÖGSKOLESTUDIER I SVERIGE utgiven av Universitets- och högskolerådet 2014, Hylte tryck FOTON: Erik Lundback (omslag, s. 5, 6, 7, 11, 13, 18) Eva Dalin (s. 8-9, 12,

Läs mer

Yrkeshögskolan i Eslöv. Yrkeshögskolan i Eslöv

Yrkeshögskolan i Eslöv. Yrkeshögskolan i Eslöv Yrkeshögskolan i Eslöv 2011 2012 Yrkeshögskolan i Eslöv 1 Foto: Framsida Johnér bildbyrå AB/Mikael Dubois. Övriga fotografer: Lena Malmström Pålsson, Axel Siljebratt, Roger Strömberg, Martin Möller, Camilla

Läs mer

GUIDE. till dig med funktionsnedsättning. Vägledning om stöd och service i Uppsala kommun

GUIDE. till dig med funktionsnedsättning. Vägledning om stöd och service i Uppsala kommun GUIDE till dig med funktionsnedsättning Vägledning om stöd och service i Uppsala kommun Innehåll ARBETE & SYSSELSÄTTNING... 4 Information, stöd och bidrag genom Arbetsförmedlingen... 4 Resa till och från

Läs mer

NJE N S E N V U XEN UTBILD NI. Hösten 2014. 130 gymnasiala kurser 14 gymnasiala yrkesutbildningar 2 lärlingsutbildningar

NJE N S E N V U XEN UTBILD NI. Hösten 2014. 130 gymnasiala kurser 14 gymnasiala yrkesutbildningar 2 lärlingsutbildningar NJE N S E N V U XEN UTBILD NI Hösten 2014 130 gymnasiala kurser 14 gymnasiala yrkesutbildningar 2 lärlingsutbildningar G JENSEN drivs av passion för kunskap och människors utveckling - inte riskkapital.

Läs mer

Vellinge Lärcenter Kommunal vuxenutbildning 2014/2015

Vellinge Lärcenter Kommunal vuxenutbildning 2014/2015 Vellinge Lärcenter Kommunal vuxenutbildning 2014/2015 Ge dig själv ett kunskapslyft! Vellinge.se Studier på ditt sätt - vi ger dig möjligheten. Oavsett om du vill komplettera tidigare studier, förbereda

Läs mer

r e d o v i s n i n g s e k o n o m Distans /heltid 2 år 400 YH-poäng Redovisningsekonom Ta raka vägen till framtidsyrket

r e d o v i s n i n g s e k o n o m Distans /heltid 2 år 400 YH-poäng Redovisningsekonom Ta raka vägen till framtidsyrket Distans /heltid 2 år 400 YH-poäng Redovisningsekonom Ta raka vägen till framtidsyrket Innehåll Redovisningsekonom Yrkesrollen.....2 Arbetsmarknaden.....2 Yrkeshögskolan.....3 Utbildningens mål och innehåll.....4

Läs mer

Arbetsplatsförlagd utbildning

Arbetsplatsförlagd utbildning Projektledare Marie Hertin Maj Berg Copyright: Lidingö stad och Stiftelsen Stockholms läns äldrecentrum. Ändringar i materialet får endast göras efter författarnas medgivande. Foto: Lars Bergström Arbetsplatsförlagd

Läs mer

Ansökan. Vård och omsorgscollege. Malmö och Lund 2012 02 20

Ansökan. Vård och omsorgscollege. Malmö och Lund 2012 02 20 Ansökan Vård och omsorgscollege Malmö och Lund 2012 02 20 Gymnasieskolan Vipan Komvux Lund Rönnens gymnasium 1 Kontaktperson lokal projektarbetgrupp Malmö /Lund : Projektledare: Kristina Ekelund Utbildningsledare,

Läs mer