VÄLKOMMEN till Elsa Brändströms skola/birgittavux

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VÄLKOMMEN till Elsa Brändströms skola/birgittavux"

Transkript

1 VÄLKOMMEN till Elsa Brändströms skola/birgittavux Besöksadress S:t Larsgatan 46 Postadress Klostergatan 49, Linköping E-postadress: Elsa Brändströms skola/birgittavux Faxnr Hemsida Administration Reception Ellinor Aspenström Elevadministration Annika Nilsson Prövningar Heléne Olsson Studie och yrkesvägledning & kurator För bokning av tid ring någon av vägledarna eller skolans reception Måndagar kl under terminstid har vägledarna öppen mottagning utan tidsbeställning. Studie- och yrkesvägledare Telefon säkrast må - fr Gunilla Gerdin Grundläggande och gymnasial utbildning Studie- och yrkesvägledare Telefon säkrast må - fr Roger Karlsson Grundläggande och gymnasial utbildning Studie- och yrkesvägledare Telefon säkrast må - fr MaiBritt Wahlquist Vård- och omsorgsutbildning Kurator Telefon säkrast må - fr Sara Johansson Skolledning Rektor Maria Danielsson Grundläggande utbildinng Gymnasial utbildning Vård och omsorgsutbildning Enhetschef Kent Hartman Bibliotek Bibliotekarie Lena Dunér Bibliotekarie Charlott Westerlund Biblioteksassistent Heléne Olsson

2 ALLMÄN INFORMATION Elsa Brändströms skola/birgitta Vux erbjuder kommunal vuxenutbildning på grundläggande och gymnasial nivå inklusive utbildning inom vård och omsorg. I det här häftet finns information om de olika utbildningarna och hur du söker. Utbudet presenteras i detalj på vår hemsida Vem får delta i kommunal vuxenutbildning? För att vara behörig att delta i kommunal vuxenutbildning i Linköping måste man vara folkbokförd i Linköping. Man är behörig att delta fr o m andra kalenderhalvåret det år man fyller 20 år eller när man har slutfört utbildning på ett nationellt program, d v s har fått slutbetyg/gymnaieexamen eller studiebevis. Om antalet platser är färre än antalet behöriga sökande till en kurs inom gymnasial vuxenutbildning skall vid antagningen särskilt beaktas om en sökande har kort tidigare utbildning eller helt saknar utbildning i sökt kurs. Man får inte delta i kurs där man tidigare fått betyget minst Godkänt eller E Ansökan Ansökan sker via webben som du når från vår hemsida Där finns information om hur det går till. Webbansökan är öppen 15 oktober 1 december. Stänger en vecka och öppnas därefter igen för ansökan till lediga kursplatser. Individuell studieplan Det är viktigt att du har en studieplan för hela din studietid. Studie- och yrkesvägledarna hjälper dig att planera dina studier. Boka tid i receptionen tfn eller vänd dig direkt till vägledarna om du vill ha hjälp med ansökan och studieplan. V g se information på sidan 1 Terminstid Vårterminen 2015: Höstterminen 2015: Antagning Du kan följa din ansökan på webben med hjälp av ditt användarid. Meddelande om du är antagen eller står som reserv skickas till dig senast vecka 52. Studiefinansiering Du kan söka studiemedel från CSN för dina komvuxstudier. Vårterminen 2015 har 20 veckor och för heltidsstudier krävs minst 400 CSN poäng. Under vecka 3, kommer skolan att anordna en introduktionsvecka. Schema skicka med antagningsbeskedet. För information och ansökan om studiemedel hänvisas till hemsidan CSN har ett lokalkontor i Linköping. Besöksadressen är Hamngatan 13, tfn , endast bokade besök. Test Är du osäker på din nivå i engelska, svenska som andraspråk och/eller matematik? Det finns möjlighet att göra diagnostiskt test, kontakta Jobb och Kunskapstorget, Nygatan 19,

3 GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING Grundläggande vuxenutbildning motsvarar grundskoleutbildning för vuxna till och med årskurs 9. Varje kommuninvånare har rätt att delta i grundläggande vuxenutbildning fr o m andra kalenderhalvåret det år man fyller 20, om man saknar kunskaper på grundskolenivå eller behöver repetera. Tillsammans med studie- och yrkesvägledaren gör du din egen individuella studieplan. Du börjar studierna på din egen nivå och avslutar dem när ditt mål har uppnåtts. Du kan läsa enstaka ämnen eller hel grundskolekompetens. OBS! För alla kurser gäller att de anordnas om de får tillräckligt antal sökande. Om den kurs du sökt inte anordnas på grund av för få sökande, kontaktas du av skolan för att erbjudas göra ett omval. Kurser CSN poäng Närkurs eller distanskurs Data Data, orienteringskurs 50 Närkurs Engelska Engelska åk Närkurs Engelska åk Närkurs Engelska åk Närkurs Matematik Matematik årskurs /termin Närkurs, en till tre terminer Matematik årskurs /termin Närkurs, en till två terminer Svenska Svenska 200/termin Närkurs, en till tre terminer Svenska som andraspråk Svenska som andraspråk, 1 termin 400 Närkurs Svenska som andraspråk 400/termin Distanskurs Svenska som andraspråk, 2 terminer 400/termin Närkurs, dagtid Svenska som andraspråk, 2 terminer 200/termin Närkurs, kvällstid Konversationskurs, orienteringskurs, 50 Närkurs Kan endast läsas tillsammans med Svenska som andraspråk 3

4 Läs-, skriv- och matematikstöd Enheten som erbjuder dig särskilt stöd i svenska och matematik Har du svårt att Läsa, Räkna, Skriva Stödet är till för dig som är elev på grundläggande vuxenutbildning. Även du som inte är elev på skolan kan söka stöd. Vi erbjuder Förberedande planering med samtal, test och handledning Undervisning och träning som kan läggas upp och utformas efter behov och önskemål Undervisning enskilt eller i liten grupp Undervisning som kan kombineras med andra studier/arbete Extrastöd vid studier kan vara: Lån av talböcker Tekniska och pedagogiska hjälpmedel Längre provtid För mer information kontakta lärarna: Catharina Ekman (svenska) - Malin Hällgren (matematik) 4

5 GYMNASIAL VUXENUTBILDNING Alla kurser följer skolverkets kurs/ämnesplaner. Efter slutförd kurs erhåller du betyg. Dina betyg redovisas i ett utdrag ur betygskatalogen. Du som planerar att läsa för ett fullständigt slutbetyg eller gymnasieexamen bör ta kontakt med studievägledarna. På vår hemsida finns länkar till skolverkets kursplaner i de olika kurserna Om du saknar gymnasieexamen eller slutbetyg från gymnasiet kan du studera här för att få gymnasieexamen/slutbetyg eller den behörighet du behöver för högskolestudier. Du som har gymnasieexamen/slutbetyg kan komplettera för behörighet eller läsa upp F (IG) betyg. I kurser där du har godkända betyg kan du endast göra prövning. Ny betygsskala används sedan ht-12 (A-F). Tillsammans med studievägledarna gör du en individuell studieplan för hela din studietid. Du får hjälp med att planera dina studier på ett effektivt sätt och du får råd inför fortsatta studier. Prövning Prövning innebär att du kan läsa en eller flera kurser på egen hand, gå upp i prövning och erhålla betyg. Detta gäller även den som tidigare fått betyg på kursen. Visst stöd inför prövningen kan fås via Läroteket. För information se vår hemsida Validering Har du skaffat dig kunskap utanför skolsystemet? Vill du få denna kunskap bedömd? I det livslånga lärandet är det betydelsefullt att ta tillvara vad du redan kan. Genom validering kan du förkorta utbildningstiden. Du ökar även dina utvecklingsmöjligheter i arbetslivet om du har dokument/betyg på vad du kan. Om du är intresserad kontakta studie och yrkesvägledarna. Närkurs eller distanskurs Närkurs - Kurs med lärarledda lektioner 1-3 gånger per vecka Endast antagning vid terminsstart. Distanskurs - webbaserad distanskurs med handledning. Kurserna genomförs via webbplattformen Fronter. Kursstart och antagning kan ske kontinuerligt under terminen. För kurser med laborationer rekommenderar vi att man följer den ordinarie terminstiden. Meritpoäng Kurser i engelska, matematik och moderna språk kan ge meritpoäng vid ansökan till universitet/högskola. Du kan läsa mer om detta på el kontakta studie- och yrkesvägledarna för att få veta vad som gäller i ditt fall. I kurskoden anges om kursen ges som N = Närkurs eller D = Distanskurs Utöver nedanstående kurser kan när- och distanskurser inom omvårdnadsprogrammet sökas, se sid Utförligare information om kurserna finns på vår hemsida OBS! För alla kurser gäller att de anordnas om de får tillräckligt antal sökande. Om den kurs du sökt inte anordnas på grund av för få sökande, kontaktas du av skolan för att erbjudas göra ett omval. 5

6 Kurs CSN poäng Närkurs eller distanskurs Biologi Biologi Närkurs Biologi Distanskurs Biologi Närkurs Datakurser Information och kommunikation Närkurs Programhantering 100 Närkurs Data, orienteringskurs 50 Närkurs Programmering Distanskurs Programmering Närkurs Engelska Engelska Distanskurs Engelska Närkurs Engelska 5, orienteringskurs/stöd 50 Kan endast läsas tillsammans med Engelska 5 Engelska Distanskurskurs Engelska Närkurs Engelska Distanskurs, Engelska Närkurs, Fysik Fysik 1a 150 Distanskurs Fysik 1a 150 Närkurs Fysik Närkurs Fysik, orienteringskurs/stöd 50 Kan endast läsas tillsammans med Fysik 01a/2 Historia Historia 1a1 - för yrkesutbildning 50 Distanskurs Historia 1a1 - för yrkesutbildning 50 Närkurs Historia 1a2 - för yrkesutbildning 50 Distanskurs Historia 1a2 - för yrkesutbildning 50 Närkurs Historia 1b 100 Distanskurs Historia 1b 100 Närkurs Historia 2a 100 Distanskurs Historia 2a 100 Närkurs Historia Distanskurs Kemi Kemi Distanskurs Kemi Närkurs Kemi Distanskurs Kemi Närkurs Kemi, orienteringskurs/stöd 50 Kan endast läsas tillsammans med Kemi 1/2 6

7 Kurs CSN poäng Närkurs eller distanskurs Matematik Matematik 1a för yrkesutbildning 100 *) Närkurs, 2 terminer Matematik 1b för sam/ek utbildning 100 Distanskurs Matematik 1b Närkurs Matematik 1c för na/tekn utbildning 100 Distanskurs Matematik 1c Närkurs Matematik 2a - för yrkesutbildning 100 Distanskurs Matematik 2a Närkurs Matematik 2b - för sam/ek utbildning 100 Distanskurs Matematik 2b Närkurs Matematik 2c - för na/tekn utbildning 100 Distanskurs Matematik 2c Närkurs Matematik 3b - för sam/ek utbildning 100 Distanskurs Matematik 3b Närkurs Matematik 3c - för na/tekn utbildning 100 Distanskurs Matematik 3c Närkurs Matematik Distanskurs Matematik Närkurs Matematik Distanskurs Matematik Närkurs Matematik specialisering 100 Närkurs, bygger på Matematik 4 men kan läsas parallellt med Matematik 4. Matematik, orienteringskurs/stöd 50 Kan endast läsas tillsammans med Matematik 3-5 Moderna språk Franska Närkurs Franska Närkurs Franska Närkurs Spanska Närkurs Naturkunskap Naturkunskap 1a1 för yrkesutbildning 50 Naturkunskap 1a1 för yrkesutbildning 50 Naturkunskap 1a2 för yrkesutbildning 50 Naturkunskap 1a2 för yrkesutbildning 50 Distanskurs Närkurs Distanskurs Närkurs Naturkunskap 1b 100 Distanskurs Naturkunskap 1b 100 Närkurs Naturkunskap Distanskurs Naturkunskap Närkurs Naturkunskap, orienteringskurs/stöd 50 Kan endast läsas tillsammans med Naturkunskap 1-2 Psykologi Psykologi 1 50 Distans Religionskunskap Religionskunskap 1 50 Distanskurs Religionskunskap 1 50 Närkurs Religionskunskap 2 50 Distanskurs 7

8 *) Här ingår 50 poäng stöd, orienteringskurs Kurs CSN poäng Närkurs eller distanskurs Samhällskunskap Samhällskunskap 1a1- för yrkesutbildn 50 Distanskurs Samhällskunskap 1a1- för yrkesutbildn 50 Närkurs Samhällskunskap 1a2- för yrkesutbildn 50 Distanskurs Samhällskunskap 1a2- för yrkesutbildn 50 Närkurs Samhällskunskap 1b 100 Distanskurs Samhällskunskap 1b 100 Närkurs Samhällskunskap Distanskurs Samhällskunskap Distanskurs Sverige då och nu, 100 Närkurs orienteringskurs Sociologi Etnicitet och kulturmöten 100 Distanskurs Svenska Svenska Distanskurs Svenska Närkurs Svenska Distanskurs Svenska Närkurs Svenska Distanskurs Svenska Närkurs Svenska som andraspråk Svenska som andraspråk Distanskurs Svenska som andraspråk Närkurs Svenska som andraspråk 1, två terminer 100/termin*) Närkurs Svenska som andraspråk Distanskurs Svenska som andraspråk Närkurs Svenska som andraspråk Distanskurs Svenska som andraspråk Närkurs Skrivträning, orienteringskurs, 50 Närkurs Kan endast läsas tillsammans med Svenska som andraspråk 1-3 Uttalsträning, orienteringskurs 50 Närkurs Kan endast läsas tillsammans med Svenska som andraspråk 1-3 Konversationskurs, orienteringskurs, 50 Närkurs Kan endast läsas tillsammans med Svenska som andraspråk *) Här ingår 50 poäng stöd, orienteringskurs 8

9 Läs-, skriv- och matematikstöd Enheten som erbjuder dig särskilt stöd i svenska och matematik Har du svårt att Läsa, Räkna, Skriva Stödet är till för dig som är elev på gymnasial vuxenutbildning. Även du som inte är elev på skolan kan söka stöd. Vi erbjuder Förberedande planering med samtal, test och handledning Undervisning och träning som kan läggas upp och utformas efter behov och önskemål Undervisning enskilt eller i liten grupp Undervisning som kan kombineras med andra studier/arbete Extrastöd vid studier kan vara: Lån av talböcker Tekniska och pedagogiska hjälpmedel Längre provtid För mer information kontakta lärarna: Catharina Ekman (svenska) - Malin Hällgren (matematik) 9

10 Motsvarandelista Nya kurser Gamla kurser Biologi 1 Biologi A Biologi 2 Biologi B Engelska 5 Engelska A Engelska 6 Engelska B Engelska 7 Engelska C Etnicitet och kulturmöten Inga motsv kurser Fysik 1a Fysik A Fysik 2 Fysik B Historia 1b Historia A Historia 2a, Historia 2b-kultur Historia B Historia 3 Historia C Information och kommunikation 1 Information o layout A och Datorkunskap Kemi 1 Kemi A Kemi 2 Kemi B Matematik 1a, 1b och 1c Matematik A Matematik 2a, 2b och 2c Matematik B Matematik 3b och 3c Matematik C Matematik 4 Matematik D Matematik 5 Matematik E Matematik specialisering Inga motsv kurser Moderna språk steg 1-7 Moderna språk steg 1-7 Naturkunskap 1a1 Naturkunskap A Naturkunskap 1a2 Inga motsv kurser Naturkunskap 1b Naturkunskap A Naturkunskap 2 Naturkunskap B Orienteringskurs i data Inga motsv kurser Programhantering Inga motsv kurser Programmering 1 Programmering A och Programmering B Psykologi 1 Psykologi A Religionskunskap 1 Religionskunskap A Religionskunskap 2 Religionskunskap B Samhällskunskap 1b Samhällskunskap A Samhällskunskap 2 Samhällskunskap B Samhällskunskap 3 Samhällskunskap C Svenska 1 Svenska A Svenska 2 Svenska B Svenska 3 Litteratur o litteraturvetenskap och Svenska C Svenska som andraspråk 1 Svenska som andraspråk A Svenska som andraspråk 2 Svenska som andraspråk B Svenska som andraspråk 3 Litteratur o litteraturvetenskap och Svenska C 10

11 UTBILDNING INOM VÅRD OCH OMSORG Utbildningsanordnare/skola: Utbildningslokal Elsa Brändströms skola/birgittavux S:t Larsgatan 46, Linköping Kontaktperson MaiBritt Wahlquist, studievägledare tfn Katarina Johansson, arbetslagsledare tfn Maria Danielsson, rektor tfn Maria Karlsson, APL- och metodsamordnare tfn Administrativ assistent Annika Nilsson tfn Hemsida välj sedan BirgittaVux Utbildning för framtiden på Dina villkor. Utbildningen ger dig möjlighet till arbete som undersköterska inom vård och omsorg. Du kan läsa kurserna som närundervisning i skolan på dagtid, 3 terminer. För dig som vill ta ut en yrkesexamen finns möjlighet att komplettera med ytterligare gymnasiegemensamma kurser. Du kan läsa på distans, då kan du kombinera utbildning med arbete. Du kan koncentrationsläsa eller läsa i långsammare takt. Intagning till distanskurser sker kontinuerligt. Du kan validera hela eller del av kurs om Du har arbetslivserfarenhet från vårdyrket. Detta innebär att dina kunskaper och erfarenheter värderas, Du får betyg på det du redan kan. I vissa kurser ingår arbetsplatsförlagt lärande (APL), skolan ordnar APL/praktikplats. Under denna del av utbildningen följer du de arbetstider som din handledare på arbetsplatsen har, vilket kan innebära tidiga morgnar, kvällar och helger. På vilket sätt du än läser kan du söka studiestöd. Kurser som läses på distans eller valideras ger samma gymnasiepoäng för studiestöd som närundervisningskurser. För att kunna söka studiemedel för heltidsstudier krävs av CSN att Du studerar 20 poäng per vecka. Kurslitteratur anskaffar och bekostar du själv. Utifrån Dina önskemål upprättas en individuell studieplan över vilka kurser du vill läsa och på vilket sätt. 11

12 Utbildning inom vård och omsorg Heltidsstudier - 3 terminer Ansökningskod: ++VOO13N V15V16 (närkurs) ++VOO13D V15V16 (distanskurs) Förkunskapskrav: Godkänt betyg i Svenska motsvarande grundskolans åk 9 Terminstider Vårterminen Höstterminen Vårterminen prel Termin 1: Introduktion, orienteringskurs 50p (ej distanskurs) Vård- och omsorgsarbete p APL Medicin p Hälsopedagogik 100 p Termin 2: Psykologi 1 50 p Vård och omsorgsarbete p APL Vård och omsorg vid demenssjukdom, 100 p Etik och människans livsvillkor 100 p Psykiatri p Termin 3 Inriktningar Akutsjukvård Akutsjukvård, APL, 200 p Medicin 2, 100 p Lindrande vård, 100 p It i vård och omsorg, 100 p Barn och ungdomssjukvård Barn och ungdomssjukvård, APL, 200 p Medicin 2, 100 p Lindrande vård, 100 p It i vård och omsorg, 100 p Psykiatri Psykiatri 2, APL, 200 p Rättspsykiatri, 100 p Samhällsbaserad psykiatri, 100 p It i vård och omsorg, 100 p Funktionshinder Specialpedagogik 1, APL, 100 p Specialpedagogik 2, 100 p Socialpedagogik, 100 p Ergonomi, 100 p It i vård och omsorg, 100 p Äldreomsorg. Äldres hälsa och livskvalitet, APL, 200 p Hemsjukvård, 100 p Lindrande vård, 100 p It i vård och omsorg, 100 p 12

13 Enstaka kurser inom vård och omsorg Kurs CSN poäng Närkurs/distanskurs Ergonomi 100 Distanskurs Ergonomi 100 Närkurs Etik och människans livsvillkor 100 Distanskurs Etik och människans livsvillkor 100 Närkurs Hemsjukvård 100 Distanskurs, bygger på kurserna vård- och omsorgsarbete 2 och medicin 1 Hemsjukvård 100 Närkurs, bygger på kurserna vård- och omsorgsarbete 2 och medicin 1 Hälsopedagogik 100 Distanskurs Hälsopedagogik 100 Närkurs IT i vård och omsorg 100 Distanskurs, bygger på kursen vård- och omsorgsarbete 2 IT i vård och omsorg 100 Närkurs, bygger på kursen vård- och omsorgsarbete 2 Medicin Distanskurs Medicin Närkurs Medicin Distanskurs Medicin Närkurs Palliativ vård 100 Distanskurs, bygger på kurserna vård- och omsorgsarbete 2 och medicin 1 Palliativ vård 100 Närkurs, bygger på kurserna vård- och omsorgsarbete 2 och medicin 1 Psykiatri Distanskurs Psykiatri Närkurs Psykiatri 2, APL 200 Distanskurs Psykiatri 2, APL 200 Närkurs Psykologi 1 50 Distanskurs Psykologi 1 50 Närkurs Rättspsykiatri 100 Distanskurs, bygger på kursen Psykiatri 2 Rättspsykiatri 100 Närkurs, bygger på kursen Psykiatri 2 Samhällsbaserad psykiatri 100 Distanskurs, bygger på kursen Psykiatri 2 Samhällsbaserad psykiatri 100 Närkurs, bygger på kursen Psykiatri 2 Specialpedagogik 1, APL 100 Distanskurs Specialpedagogik 1, APL 100 Närkurs För mer information om innehåll i respektive kurs och betygskriterier se 13

14 Kurs CSN poäng Närkurs/distanskurs Specialpedagogik Distanskurs Specialpedagogik Närkurs Socialpedagogik 100 Distanskurs Socialpedagogik 100 Närkurs Vård och omsorg vid demenssjukdom 100 Distanskurs, bygger på kursen vård- och omsorgsarbete 2 Vård och omsorg vid demenssjukdom 100 Närkurs, bygger på kursen vård- och omsorgsarbete 2 Vård och omsorgsarbete 1, APL 200 Distanskurs Vård- och omsorgsarbete 1, APL 200 Närkurs Vård- och omsorgsarbete 2, APL 150 Distanskurs Vård- och omsorgsarbete 2, APL 150 Närkurs Vårdpedagogik och handledning 100 Distanskurs Äldres hälsa och livskvalitet, APL 200 Distanskurs, bygger på kursen vård- och omsorgsarbete 2 Äldres hälsa och livskvalitet, APL 200 Närkurs, bygger på kursen vård- och omsorgsarbete 2 För mer information om innehåll i respektive kurs och betygskriterier se 14

15 VÄLKOMMEN till Elsa Brändströms skola/ BirgittaVux Besöksadress E-postadress: S:t Larsgatan 46, Linköping Telnr Hemsida 15

KURSKATALOG Hösten 2015

KURSKATALOG Hösten 2015 KURSKATALOG Hösten 2015 WWW. SYDNARKEVUX.SE Vision 2020 Allévux har individen och individens behov av lärande i fokus. Vår värdegrund vilar på respekten för allas lika värde, respekten för de mänskliga

Läs mer

VUXENSTUDIER I HANINGE

VUXENSTUDIER I HANINGE VUXENSTUDIER I HANINGE Kurser & utbildningar Våren 2015 PERIODER VÅREN 2015 Period 1: 12 januari 20 mars 2015 (sista ansökningsdag 12 november 2014) Period 1 2: 12 januari 29 maj 2015 (sista ansökningsdag

Läs mer

Vuxenutbildningen 2015

Vuxenutbildningen 2015 Vuxenutbildningen 2015 Välkommen till Vuxenutbildningen! Vi erbjuder ett brett utbud av kurser och utbildningar. Med den här broschyren vill vi inspirera dig att lära mer. Välj det som lockar dig mest,

Läs mer

Vuxenutbildningen. Kursutbud 2015

Vuxenutbildningen. Kursutbud 2015 Vuxenutbildningen Kursutbud 2015 Vuxenutbildningen i Skellefteå kommuns egen regi för dig som vill läsa in behörighet Vi finns på Campus Skellefteå, där också Luleå tekniska högskola och Umeå Universitet

Läs mer

Vuxenutbildningen i Svedala

Vuxenutbildningen i Svedala Vuxenutbildningen i Svedala 2015/16 Komvux Gymnasiekompetens för vuxna Grundvux Grundskolekompetens för vuxna Sfi Svenska för invandrare Nils Fredriksson Utbildning NFU Välkommen till vuxenutbildningen

Läs mer

Vuxenutbildning hösten 2015

Vuxenutbildning hösten 2015 Vuxenutbildning hösten 2015 Innehållsförteckning: Utbildning i svenska för invandrare 5 Grundläggande vuxenutbildning 5 Kursförteckning Gymvux och Yrkesvux 6 Beskrivning av gymnasiala kurser 7 Beskrivning

Läs mer

Vem får läsa hos oss. Vuxenutbildningen erbjuder

Vem får läsa hos oss. Vuxenutbildningen erbjuder Lär dig något nytt! Vill du börja studera för att utvecklas i ditt arbete, söka nytt arbete, bli behörig till eftergymnasial utbildning eller lära dig något nytt bara för din egen skull? I så fall är du

Läs mer

Vuxenutbildning Mariestad. Kursutbud hösten 2015

Vuxenutbildning Mariestad. Kursutbud hösten 2015 Vuxenutbildning Mariestad Kursutbud hösten 2015 Välkommen till Vuxenutbildning i Mariestad! Passar någon av punkterna in på dig? Du har bestämt dig för att fullfölja dina avbrutna studier Du vill komplettera

Läs mer

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Kommunal Vuxenutbildning. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Kommunal Vuxenutbildning. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet Vuxenutbildningen i Strängnäs Utbildning på vuxnas villkor 2013 Kommunal Vuxenutbildning Komvux Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet 2 /KOMVUX Katalog 2011/2012 Välkommen till Vuxenutbildningen

Läs mer

Vård och omsorg Barn och fritid. Klassrum Distans Lärling

Vård och omsorg Barn och fritid. Klassrum Distans Lärling Vård och omsorg Barn och fritid Klassrum Distans Lärling Välkommen till Lärgården! Hos oss studerar du i en trivsam och trygg miljö. Våra välutbildade lärare ger dig en inspirerande studietid och gör dig

Läs mer

KURSKATALOG Våren 2012

KURSKATALOG Våren 2012 KURSKATALOG Våren 2012 1 VUXENUTBILDNINGEN INOM SYDNÄRKES UTBILDNINGSFÖRBUND Vilka kan anmäla sig till våra utbildningar? Du skall vara folkbokförd i Askersund, Hallsberg eller Laxå. I annat fall måste

Läs mer

VUXENSTUDIER I HANINGE

VUXENSTUDIER I HANINGE VUXENSTUDIER I HANINGE Kurser & utbildningar Våren och sommaren 2013 PERIODER 2013 Period 1: 14 januari 22 mars 2013 (sista ansökan 22 nov 2012) Period 1 2: 14 januari 31 mars 2013 (sista ansökan 22 nov

Läs mer

KURSKATALOG Hösten 2011- Våren 2012

KURSKATALOG Hösten 2011- Våren 2012 KURSKATALOG Hösten 2011- Våren 2012 WWW.SYDNARKEVUX.SE 1 VUXENUTBILDNINGEN INOM SYDNÄRKES UTBILDNINGSFÖRBUND Vilka kan anmäla sig till våra utbildningar? Du skall vara folkbokförd i Askersund, Hallsberg

Läs mer

Till oss kommer du för att uppleva, inspireras och lära KOMVUX

Till oss kommer du för att uppleva, inspireras och lära KOMVUX Till oss kommer du för att uppleva, inspireras och lära INFO 2013 2 Till oss kommer du för att uppleva, inspireras och lära Funderar du på vad du vill göra med resten av ditt liv? Vill du göra något nytt?

Läs mer

KOMVUX I LUND 2014/15

KOMVUX I LUND 2014/15 KOMVUX I LUND 2014/15 FRAMTIDEN BÖRJAR HÄR När du besöker Komvux i Lund, stanna gärna till i dörren till det stora caféet. För det mesta är det fullt av människor i olika åldrar. Alla med olika bakgrund

Läs mer

Vuxenutbildningen i Norrköping

Vuxenutbildningen i Norrköping Vuxenutbildningen i Norrköping Vuxenutbildningen i Norrköping 2011 Produktion: Anfang Reklambyrå, Norrköping Tryck: Tellogruppen, Söderköping Foto: M&F Foto, Sofia Andersson (sidorna 3-4, 10-11, 23, 26-28

Läs mer

Bra att veta, sid 2 Sista ansökningsdagar, terminstider, anmälningsblankett

Bra att veta, sid 2 Sista ansökningsdagar, terminstider, anmälningsblankett Bra att veta, sid 2 Sista ansökningsdagar, terminstider, anmälningsblankett Kursutbud, sid 2-3 Kursutbud gymnasial vuxenutbildning, dagtid eller flex Flexibelt lärande (gymnasiekurser, delvis distans)

Läs mer

Vuxenutbildning Stockholms stad 2009. www.stockholm.se/webbkatalogen

Vuxenutbildning Stockholms stad 2009. www.stockholm.se/webbkatalogen Vuxenutbildning Stockholms stad 2009 www.stockholm.se/webbkatalogen Innehåll Vuxenutbildning i Stockholm 3 Vem får studera? 4 Vad kan jag studera? 5 Hur kan jag studera? 6 Extra stöd 6 Hur ansöker jag?

Läs mer

2015/2016 KURS PROGRAM

2015/2016 KURS PROGRAM 2015/2016 KURS PROGRAM Innehållsförteckning Vuxenutbildningen i Karlskrona sid 3 Information sid 4 Svenska för invandrare sid 5 Särskild utbildning för vuxna sid 6 Grundläggande vuxenutbildning sid 7 Gymnasial

Läs mer

VUXENSTUDIER I HANINGE

VUXENSTUDIER I HANINGE VUXENSTUDIER I HANINGE Kurser & utbildningar Sommaren och hösten 2011 PERIODER 2011 Period 3: 30 juni 29 juli (sista ansökan 19 maj 2011) Period 4 5: 8 augusti 23 december (sista ansökan 30 maj 2011) Period

Läs mer

KOMVUX. Kurskatalog för kommunal vuxenutbildning i Malmö, hösten 2008

KOMVUX. Kurskatalog för kommunal vuxenutbildning i Malmö, hösten 2008 KOMVUX Kurskatalog för kommunal vuxenutbildning i Malmö, hösten 2008 VIKTIG INFORMATION VÄLKOMMEN TILL KOMVUX DENNA KATALOG INNEHÅLLER: I denna katalog kan du upptäcka de möjligheter som finns inom vuxenutbildningen

Läs mer

VUXENGYMNASIUM KURSER HÖSTEN 2012

VUXENGYMNASIUM KURSER HÖSTEN 2012 ÅSÖ VUXENGYMNASIUM KURSER HÖSTEN 2012 G Y M N A S I E K U R S E R ÅSÖ VUXENGYMNASIUM - INFORMATION Stora förändringar inom vuxenutbildningen från 1 juli 2012 nya ämnes- och kursplaner nya betygskriterier

Läs mer

LÄSÅRET PROGRAM 2008/2009 PROGRAM KURS

LÄSÅRET PROGRAM 2008/2009 PROGRAM KURS LÄSÅRET 2008 0 0 9 PROGRAM KURS PROGRAM 2008/2009 INNEHÅLL Innehållsförteckning Vuxenutbildningen i Karlskrona sid 3 Information sid 4 Grundläggande vuxenutbildning sid 7 Gymnasiekurser sid 8 Distanspaket

Läs mer

För dig med fokus på ett yrke eller vidare studier

För dig med fokus på ett yrke eller vidare studier Kontakta oss! Adress och telefonnummer: Skolexpedition Tel: 0500 49 77 00 Fax: 0500 49 77 05 E-post: vuxenutbildning@skovde.se Studievägledare Joakim Wetterskoog Tel: 0500 497706 E-post: studievagledning@skovde.se

Läs mer

LÄSÅRET PROGRAM KURS PROGRAM 2010/2011

LÄSÅRET PROGRAM KURS PROGRAM 2010/2011 LÄSÅRET 2010 0 1 1 PROGRAM KURS PROGRAM 2010/2011 INNEHÅLL Innehållsförteckning Vuxenutbildningen i Karlskrona sid 3 Information sid 4 Grundläggande vuxenutbildning sid 7 Gymnasiekurser sid 8 Distanspaket

Läs mer

Vuxenutbildning Stockholms stad 2010. www.stockholm.se/webbkatalogen

Vuxenutbildning Stockholms stad 2010. www.stockholm.se/webbkatalogen Vuxenutbildning Stockholms stad 2010 www.stockholm.se/webbkatalogen Ansökan 2010 gymnasial vuxenutbildning Period 1 (start 11/1) Sista ansökningsdag 4/11 Period 2 (start 22/3) Sista ansökningsdag 3/2 Period

Läs mer

Ett kunskapscenter för vuxna

Ett kunskapscenter för vuxna KUNSKAPSCENTER AB Ett kunskapscenter för vuxna Barnskötare Elevassistent Undersköterska Svenska som andraspråk Engelska Samhällskunskap Öppet hus på SweJa inför nya sökperioder se infoblad/hemsida: www.swejakc.se

Läs mer