Gymnasial vuxenutbildning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Gymnasial vuxenutbildning"

Transkript

1 Gymnasial vuxenutbildning Kursutbud och schematider Skolan har gemensamma provtider vissa onsdagar klockan Det innebär att skriftliga prov för en del kurser/lärare endast görs under denna tid. Antalet skriftliga prov varierar från kurs till kurs. Kurstid höstterminen 2014: Kurserna börjar den 11 augusti och pågår till den 28 december Du kan läsa våra distanskurser på 10 eller 20 veckor. Vid kursstart lägger du upp dina studier tillsammans med din lärare, som ger dig stöd och handledning. Kurserna kan innehålla vissa obligatoriska moment, där du måste delta. Din lärare finns på skolan vid schemalagda tider. Studieformer : Innebär att du har schemalagda lektioner med undervisning cirka två gånger i veckan. Undervisningen utgår ifrån att du deltar på lektionerna. : Innebär att det finns schemalagda tider för handledning/lektioner där du deltar utifrån ditt behov av undervisning. : Innebär att du studerar hemifrån och följer en planering för kursen. Du har kontakt med din lärare via webben och möjlighet till handledning på skolan. Det ingår obligatoriska delar som prov och laborationer som du gör i skolan. Språk ENGELSKA Undervisningen i ämnet engelska syftar till att eleverna utvecklar språk- och omvärldskunskaper så att de kan, vill och vågar använda engelska i olika situationer och för skilda syften. ENGELSKA 5 kunskaper grundskolan ger eller motsvarande. Läser du en kurs under 10 veckor på dagtid, har du tre tider under veckan tillsammans med din lärare. Kod: CV4ENG05K2D1Period 11/8-28/12 Kod: CV4ENG05K1D1Period 11/8-19/10 Kod: CV5ENG05K1D1Period 20/10-28/12 Tid: tisdagar och fredagar Handledning torsdagar Kod: CV4ENG05K2K1 Period 11/8-28/12 Kod: CV4ENG05K1K1 Period 11/8-19/10 Kod: CV5ENG05K1K1 Period 20/10-28/12 Tid: tisdagar samt handledning enligt överenskommelse med läraren ENGELSKA 6 Förkunskaper: Engelska 5, Engelska A eller motsvarande. Du kan läsa kursen på 10 eller 20 veckor enligt Läser du en kurs under 10 veckor på dagtid, har du tre tider under veckan tillsammans med din lärare.

2 Kod: CV4ENG06K2D1 Period 11/8-28/12 Kod: CV4ENG06K1D1 Period 11/8-19/10 Kod: CV5ENG06K1D1 Period 20/10-28/12 Handledning torsdagar Kod: CV4ENG06K2K1 Period 11/8-28/12 Kod: CV4ENG06K1K1 Period 11/8-19/10 Kod: CV5ENG06K1K1 Period 20/10-28/12 Tid: tisdagar samt handledning enligt överenskommelse med läraren SVENSKA Undervisningen i ämnet svenska syftar till att eleverna utvecklar sin förmåga att kommunicera i tal och skrift samt att läsa och arbeta med texter, både skönlitteratur och andra typer av texter. SVENSKA 1 Förkunskaper: Svenska 1 bygger på de kunskaper grundskolan ger eller motsvarande. Kod: CV4SVE01K2D1 Kod: CV4SVE01D2D1 Period 11/8-28/12 Kod: CV4SVE01D1D1 Period 11/8-19/10 Kod: CV5SVE01D1D1 Period 20/10-28/12 SVENSKA 2 Förkunskaper: Svenska1, Svenska A eller motsvarande. Kod: CV4SVE02K2D1 Tid: tisdagar och torsdagar Kod: CV4SVE02D2D1 Period 11/8-28/12 Kod: CV4SVE02D1D1 Period 11/8-19/10 Kod: CV5SVE02D1D1 Period 20/10-28/12 SVENSKA 3 Förkunskaper: Svenska 2, Svenska B eller motsvarande Kod: CV4SVE03K2D1 Period 11/8-28/12 Tid: tisdagar och fredagar Kod: CV4SVE03D2D1 Period 11/8-28/12 Kod: CV4SVE03D1D1 Period 11/8-19/10 Kod: CV5SVE03D1D1 Period 20/10-28/12 SVENSKA SOM ANDRASPRÅK Undervisningen i ämnet svenska som andraspråk syftar till att eleverna utvecklar färdigheter i och kunskaper om det svenska språket. Eleverna ska också ges möjlighet att reflektera över sin egen flerspråkighet och sina förutsättningar att erövra och utveckla ett funktionellt och rikt andraspråk i det svenska samhället. SVENSKA SOM ANDRASPRÅK 1 Förkunskaper: Undervisningen bygger på Svenska som andraspråk grundläggande nivå eller motsvarande resultat vid nivå test. Kod: CV4SVA01K2D1 eller Kod: CV4SVA01K2D2 torsdagar

3 Kod: CV4SVA01D2D1 Period 11/8-28/12 Kod: CV4SVA01D1D1 Period 11/8-19/10 Kod: CV5SVA01D1D1 Period 20/10-28/12 Kursen är intensiv vilket gör självstudier nödvändiga. Du måste planera din tid så att du följer takten i studiehandledningen. Kursen kan läsas på en eller två terminer. Kod: CV4SVA01K2K1 Tid: torsdagar SVENSKA SOM ANDRASPRÅK 2 Förkunskaper: Svenska som andraspråk 1, Svenska som andraspråk A eller motsvarande resultat vid nivå test. Kod: CV4SVA02K2D1 Tid: tisdagar och torsdagar Kod: CV4SVA02D2D1 Period 11/8-28/12 Kod: CV4SVA02D1D1 Period 11/8-19/10 Kod: CV5SVA02D1D1 Period 20/10-28/12 Kursen är intensiv vilket gör självstudier nödvändiga. Du måste planera din tid så att du följer takten i studiehandledningen. Kursen kan läsas på en eller två terminer. Kod: CV4SVA02K2K1 Tid: torsdagar SVENSKA SOM ANDRASPRÅK 3 Förkunskaper: Svenska som andraspråk 2, Svenska som andraspråk B eller motsvarande resultat vid nivåtest. Kod: CV4SVA03K2D1 Tid: tisdagar och fredagar Kod: CV4SVA03D2D1 Period 11/8-28/12 Kod: CV4SVA03D1D1 Period 11/8-19/10 Kod: CV5SVA03D1D1 Period 20/10-28/12 SKRIVKURS p Orienteringskurs: Betyg sätts inte på denna kurs men närvaron är obligatorisk. Kursen kan inte ingå i gymnasieexamen. Kursen vänder sig till dig som inte har svenska som modersmål och som är klar med svenska som andraspråk på grundläggande nivå. Kursen syftar till att utveckla ditt skrivande. Som ett verktyg i detta arbete används skrivprocessen, dvs. man tittar på skrivandet som en process i flera steg. En rad textmodeller presenteras och du arbetar med dessa i din egen takt. På kursen finns även möjlighet att träna och förbättra ordförråd och grammatik med hjälp av olika program på datorn. Förkunskaper: Svenska som andraspråk grundläggande nivå. Kod: CV4KGYORISK2D1 Period 11/8-28/12 Kod :CV4KGYORISK1D1 Period 11/8-19/10 Kod: CV5KGYORISK1D1 Period 20/10-28/12 Tid: tisdagar samt handledning enligt överenskommelse med läraren STUDIETEKNIK p Orienteringskurs. Betyg sätts inte på denna kurs men närvaron är obligatorisk. Kursen kan inte ingå i gymnasieexamen. Detta är en kurs för dig som vill öka dina möjligheter att planera dina studier och använda din studietid på ett så effektivt sätt som möjligt. Du lär dig bland annat hur du ska läsa din kurslitteratur och minnas det viktigaste, hur du ska anteckna på lektionerna, och vad du ska tänka på när du gör ett prov. Du får hjälp att finna din egen inlärningsstil och du kommer också att få öva en del på att tala inför en grupp. Förkunskaper: Svenska, Svenska som andraspråk grundläggande nivå eller motsvarande

4 Kod: CV4KGYORIST2D1 Period 11/8-28/12 Kod: CV4KGYORIST1D1 Period 11/8-19/10 Kod: CV2KGYORIST1D1 Period 20/10-28/12 Tid: torsdagar HISTORIA Undervisningen i ämnet historia syftar till att eleverna breddar, fördjupar och utvecklar sitt historiemedvetande genom kunskaper om det förflutna, förmåga att använda historisk metod och förståelse av hur historia används. Eleverna ska därigenom ges möjlighet att utveckla sin förståelse av hur olika tolkningar och perspektiv på det förflutna präglar synen på nutiden och uppfattningar om framtiden. HISTORIA 1b tillsammans med betyg i kursen historia 1a1 eller kursen historia 1a2. kunskaper i historia som grundskolan ger eller motsvarande. Svenska, Svenska som andraspråk grundläggande nivå eller motsvarande. Kod: CV4HI01bK2D1 Tid: onsdagar och fredagar Kod: CV4HI01bD2D1 Period 11/8-28/12 Kod: CV4HI01bD1D1 Period 11/8-19/10 Kod: CV5HI01bD1D1 Period 20/10-28/12 RELIGIONSKUNSKAP Undervisningen i ämnet religionskunskap syftar till att eleverna breddar, fördjupar och utvecklar kunskaper om religioner, livsåskådningar och etiska förhållningssätt och olika tolkningar när det gäller dessa. Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar kunskaper om hur människors moraliska förhållningssätt kan motiveras utifrån religioner och livsåskådningar. RELIGIONSKUNSKAP 1 50 GP kunskaper i religionskunskap som grundskolan ger eller motsvarande. Svenska, Svenska som andraspråk grundläggande nivå eller motsvarande. Kod: CV4REL01K2D1 Tid: fredagar Kod: CV4REL01D2D1 Period 11/8-28/12 Kod: CV4REL01D1D1 Period 11/8-19/10 Kod: CV5REL01D1D1 Period 20/10-28/12 SAMHÄLLSKUNSKAP Undervisningen i ämnet samhällskunskap syftar till att eleverna breddar, fördjupar och utvecklar kunskaper om människors livsvillkor med utgångspunkt i olika samhällsfrågor. Politiska, sociala och ekonomiska band sammanlänkar i dag människor i olika samhällen över hela världen. I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om frågor som berör makt, demokrati, jämställdhet och de mänskliga rättigheterna inklusive barns och ungdomars rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter. Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla förståelse för frågor om arbetsliv, resurser och hållbar utveckling. SAMHÄLLSKUNSKAP 1a2 Bygger på samhällskunskap 1a1. 50 GP Kod: CV4SH01a2K1D1 Period: 20/10-28/12 Tid: måndagar och torsdagar SAMHÄLLSKUNSKAP 1b tillsammans med betyg i kursen samhällskunskap 1a1 eller kursen samhällskunskap 1a2. kunskaper i samhällskunskap som grundskolan ger eller motsvarande. Svenska, Svenska som andraspråk grundläggande nivå eller motsvarande.

5 Kod: CV4SH01bK2D1 Tid: måndagar och torsdagar Kod: CV4SH01bD2D1 Period 11/8-28/12 Kod: CV4SH01bD1D1 Period 11/8-19/10 Kod: CV5SH01bD1D1 Period 20/10-28/12 Kod: CV4SH01bK2K1 Tid: tisdagar SAMHÄLLSKUNSKAP 2 Förkunskaper: Undervisningen bygger på kursen samhällskunskap 1a2, kursen samhällskunskap 1b eller samhällskunskap A. Svenska, Svenska som andraspråk grundläggande nivå eller motsvarande Kod: CV4SH02K2K1 Tid: onsdagar Kod: CV4SH02D2D1 Period 11/8-28/12 Kod: CV4SH02D1D1 Period 11/8-19/10 Kod: CV5SH02D1D1 Period 20/10-28/12 GYMNASIEARBETE Syftar till att visa att eleven är förberedd för högskolestudier inom i första hand det samhällsvetenskapliga området. Det ska utföras på ett sådant sätt att eleven formulerar en frågeställning samt planerar, genomför och utvärderar ett större arbete som utgår från centrala kunskapsområden inom programmet. Gymnasiearbetet ska redovisas antingen i en skriftlig rapport, eller i relevanta fall i en medieproduktion eller på annat lämpligt sätt utifrån arbetets innehåll kompletterat med en kortare skriftlig redogörelse. Rapporten eller den skriftliga redogörelsen ska innehålla en kort sammanfattning på engelska. Eleven ska presentera och diskutera sitt arbete samt ge respons på andra gymnasiearbeten. Kod: CV4GYARSA Tid: MATEMATIK Undervisningen i ämnet matematik syftar till att eleverna utvecklar förmåga att arbeta matematiskt. Det innefattar att utveckla förståelse av matematikens begrepp och metoder samt att utveckla olika strategier för att kunna lösa matematiska problem och använda matematik i samhälls- och yrkesrelaterade situationer. På nivå 1 och 2 finns en a, en b och en c-kurs. På nivå 3 finns endast en b och en c-kurs. A-kursen är för dig som läser ett yrkesprogram. B-kursen är för dig som läser motsvarande ekonomi-programmet, estetiska, humanistiska och samhällsvetenskapsprogrammet. C-kursen är för dig som läser naturvetenskapsprogrammet och teknikprogrammet. A, B och C-kursen innehåller en stor del gemensamma moment men är sedan inriktade mot de olika programmen och skiljer sig alltså åt i vissa delar. I t.ex. C-kursen läser man en del moment som behövs för att klara kemi- och fysikkurserna på gymnasiet. Kurserna b och c samläses. Vissa moment är gemensamma och vissa andra moment är specifika för respektive kurs. Du kommer få ett schema vid kursstart som visar vad som gäller för respektive kurs. Du måste vid kursstart bestämma dig för vilken kurs du vill läsa. Våra matematikkurser finns dels som flexkurser, dels som klassrumskurser. skurserna pågår i 20 veckor. Du erbjuds lektioner på speciella tider enligt schemat som står under varje kurs. Våra flexkurser kan du välja att läsa på 10 eller 20 veckor. Det finns speciella tider (3 ggr per vecka) där du kan få hjälp och handledning med dina studier. Läser du en flexkurs kan du också välja att till stor del läsa på egen hand. Om det är länga sedan du läste matematik eller om du tycker att det är svårt med matematik rekommenderas du att samtidigt söka vår orienteringskurs i matematik. Denna kn du läsa parallellt med att du läser Ma1 eller Ma2. MATEMATIK 1a tillsammans med betyg i kursen matematik 1a eller 1c.

6 kunskaper i matematik som grundskolan ger eller motsvarande. Du kan läsa kursen på 10 eller 20 veckor enligt Kod: CV4MAT01aF2D1Period 11/8-28/12 Kod: CV4MAT01aF1D1 Period 11/8-19/10 Kod: CV5MAT01aF1D1 Period 20/10-28/12 MATEMATIK 1b tillsammans med betyg i kursen matematik 1a eller 1c. kunskaper i matematik som grundskolan ger eller motsvarande. Du kan läsa kursen på 10 eller 20 veckor enligt Kod: CV4MAT01bK2D1 Period 11/8-28/12 torsdagar Kod: CV4MAT01bF2D1Period 11/8-28/12 Kod: CV4MAT01bF1D1 Period 11/8-19/10 Kod: CV5MAT01bF1D1 Period 20/10-28/12 MATEMATIK 1c tillsammans med betyg i kursen matematik 1a eller 1b. kunskaper i matematik som grundskolan ger eller motsvarande. CV4MAT01cK2D1 Period 11/8-28/12 torsdagar Kod: CV4MAT01cF2D1 Period 11/8-28/12 Kod: CV4MAT01cF1D1 Period 11/8-19/10 Kod: CV5MAT01cF1D1Period 20/10-28/12 MATEMATIK 2a tillsammans med betyg i kursen matematik 2a eller 2c. Förkunskaper: Undervisningen bygger på kursen matematik 1b eller matematik A eller motsvarande. Kod: CV4MAT02aF2D1 Period 11/8-28/12 Kod: CV4MAT02aF1D1 Period 11/8-19/10 Kod: CV5MAT02aF1D1 Period 20/10-28/12 MATEMATIK 2b tillsammans med betyg i kursen matematik 2a eller 2c. Förkunskaper: Undervisningen bygger på kursen matematik 1b eller matematik A eller motsvarande. Kod: CV4MAT02bK2D1 Period 11/8-28/12 Tid: måndagar och torsdagar Kod: CV4MAT02bF2D1 Period 11/8-28/12 Kod: CV4MAT02bF1D1 Period 11/8-19/10 Kod: CV5MAT02bF1D1 Period 20/10-28/12 torsdagar

7 MATEMATIK 2c tillsammans med betyg i kursen matematik 2a eller 2b. Förkunskaper: Undervisningen bygger på kursen matematik 1c eller matematik A eller motsvarande. Du kan läsa kursen på 10 eller 20 veckor enligt Kod: CV4MAT02cK2D1 Period 11/8-28/12 Tid: måndagar och torsdagar Kod: CV4MAT02cF2D1Period 11/8-28/12 Kod: CV4MAT02cF1D1Period 11/8-19/10 Kod: CV5MAT02cF1D1Period 20/10-28/12 MATEMATIK 3b tillsammans med betyg i kursen matematik 3c. Förkunskaper: Undervisningen bygger på kursen matematik 2a eller 2b eller matematik B. Kod: CV4MAT03bK2D1 Period 11/8-28/12 torsdagar Kod: CV4MAT03bF2D1Period 11/8-28/12 Kod: CV4MAT03bF1D1Period 11/8-19/10 Kod: CV5MAT03bF1D1Period 20/10-28/12 Förkunskaper: Undervisningen bygger på kursen matematik 2a eller 2c eller matematik B. Kod: CV4MAT03cK2D1 Period 11/8-28/12 torsdagar Kod: CV4MAT03cF2D1Period 11/8-28/12 Kod: CV4MAT03cF1D1Period 11/8-19/10 Kod: CV5MAT03cF1D1Period 20/10-28/12 ORIENTERINGSKURS I MATEMATIK studiestödspoäng Orienteringskursens syfte är att vara ett stöd för att klara studierna i matematik 1 och matematik 2. Kurserna i matematik har från juli 2012 en ny struktur och uppbyggnad än de från tidigare kursplan. En del stora förändringar har skett. Orienteringskursen är en hjälp att täcka kunskapsbrister som finns vid övergången från den gamla till den nya strukturen. Du läser orienteringskursen parallellt med gymnasiekursen. Betyg sätts inte på kursen men närvaro är obligatoriskt. Kursen ska hjälpa dig att få grunden till de moment som ingår i gymnasiekursen. I kursen ingår även en hel del övning i problemlösning. Under kursen kan du fokusera på det som är dina brister. Om du läst matematik på gymnasienivå enligt de tidigare kursplanerna (före juli -2012) rekommenderar vi att du gör ett nivåtest innan du ansöker. Kontakta en studievägledare för att diskutera hur du ska göra. MATEMATIK 3c tillsammans med betyg i kursen matematik 3b.

8 För dig som ska läsa Matematik 1 Kod: CV4KGYORIMA12D1 Period 11/8-28/12 Kod: CV4KGYORIMA11D1 Period 11/8-19/10 Kod: CV5KGYORIMA11D1 Period 20/10-28/12 Tid: fredagar För dig som ska läsa Matematik 2 Kod: CV4KGYORIMA22D1 Period 11/8-28/12 Kod: CV4KGYORIMA21D1 Period 11/8-19/10 Kod: CV5KGYORIMA21D1 Period 20/10-28/12 Tid: fredagar BIOLOGI 2 Förkunskaper: Biologi 1 eller Biologi A eller motsvarande. Kod: CV4BIO02D2D1 Period 11/8-28/12 Kod: CV4BIO02D1D1 Period 11/8-19/10 Kod: CV5BIO02D1D1 Period 20/10-28/12 NATURKUNSKAP Undervisningen i ämnet naturkunskap syftar till att eleverna utvecklar kunskaper i naturvetenskap samt förmåga att kritiskt värdera och ta ställning i frågor som har ett naturvetenskapligt innehåll. Den ska leda till att eleverna utvecklar förståelse av hur naturvetenskapliga kunskaper kan användas i såväl yrkesliv som vardagsnära situationer och för att göra personliga val och ställningstaganden. BIOLOGI Undervisningen i ämnet biologi syftar till att eleverna utvecklar kunskaper om biologins begrepp, teorier, modeller och arbetsmetoder. Den ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse av biologins betydelse i samhället, till exempel för livskvalitet och hälsa genom medicinen, och för skyddandet av jordens ekosystem genom ekologin. BIOLOGI 1 kunskaper i biologi som grundskolan ger eller motsvarande. Svenska, Svenska som andraspråk grundläggande nivå eller motsvarande. Kod: CV4BIO01K2D1 Period 11/8-28/12 torsdagar Kod: CV4BIO01D2D1 Period 11/8-28/12 Kod: CV4BIO01D1D1 Period 11/8-19/10 Kod: CV5BIO01D1D1 Period 20/10-28/12 NATURKUNSKAP 1a1 50GP kunskaper i naturkunskap som grundskolan ger eller motsvarande. Svenska, Svenska som andraspråk grundläggande nivå eller motsvarande. Kod: CV4NA01a1K1D1 Period 11/8-19/10 Kod: CV4NA01a1D2D1 Period 11/8-28/12 Kod: CV4NA01a1D1D1 Period 11/8-19/10 Kod: CV4NA01a1D1D1 Period 20/10-28/12 NATURKUNSKAP 1a 2 50 GP Förkunskaper: Bygger på naturkunskap 1a1 eller motsvarande. Kod: CV4NA01a2K1D1 Period 20/10-28/12

9 Kod: CV4NA01a2D2D1 Period 11/8-28/12 Kod: CV4NA01a2D1D1 Period 11/8-19/10 Kod: CV5NA01a2D1D1 Period 20/10-28/12 Kod: CV4NA02D2D1 Period 11/8-28/12 Kod: CV4NA02D1D1 Period 11/8-19/10 Kod: CV5NA02D1D1 Period 20/10-28/12 NATURKUNSKAP 1b tillsammans med betyg i kursen naturkunskap 1a1 eller kursen naturkunskap 1a2. kunskaper i naturkunskap som grundskolan ger eller motsvarande. Svenska, Svenska som andraspråk grundläggande nivå eller motsvarande. Kod: CV4NA01bK2D1 Period 11/8-28/12 Kod: CV4NA01bD2D1 Period 11/8-28/12 Kod: CV4NA01bD1D1 Period 11/8-19/10 Kod: CV5NA01bD1D1 Period 20/10-28/12 NATURKUNSKAP 2 Förkunskaper: Undervisningen bygger på kursen naturkunskap 1a2 eller kursen naturkunskap 1b. Svenska, Svenska som andraspråk grundläggande nivå eller motsvarande. Kod: CV4NA02K2D1 Period 11/8-28/12 Tid: tisdagar och torsdagar

10 Vård- och omsorgs programmet 3 terminer, heltid Vård- och omsorgsprogrammet riktar sig till dig som vill arbeta med hälso- och sjukvård, psykiatri, äldreomsorg och med personer som har funktionsnedsättning. I varje termin ingår en praktikperiod. Förkunskaper: Svenska som andraspråk grundläggande nivå. Kod: CV4VOMHT14 Start kurspaket 11/ Termin 1 Period 11/8-14/ Hälsopedagogik Period 1/9-19/ Medicin Period 20/10-28/ Vård- och omsorgsarbete 1 Termin 2 Period 12/1-8/ Vård- och omsorgsarbete 2 Period 2/3-22/ Psykologi Period 23/3-26/ Specialpedagogik Period 27/4-31/ Etik och människans livsvillkor Termin 3 Period 10/8-18/ Äldres hälsa och livskvalitet Period 19/10-27/12 Hemsjukvård Vård och omsorg vid demenssjukdom Psykiatri Kod: CV5VOMHT14 Start kurspaket 20/ Termin 1 Period 20/10-28/ Vård och omsorgsarbete 1 Period 12/1-15/2 2014/2015 Hälsopedagogik Period 2/2-22/ Medicin Termin 2 Period 23/3-26/ Specialpedagogik Period 27/4-31/ Etik och människans livsvillkor Period 10/8-4/ Vård- och omsorgsarbete 2 Period 28/9 18/ Psykologi Termin 3 Period 19/10-27/ Hemsjukvård Vård och omsorg vid demenssjukdom Psykiatri Period 18/1-27/ Äldres hälsa och livskvalitet

11 ÖVRIGA YRKESUTBILDNINGAR Vi erbjuder ytterligare yrkesutbildningar genom avtal med andra anordnare. Yrkesutbildningarna vänder sig till dig som är färdig med grundskolan eller har en gymnasial utbildning som inte längre är konkurrenskraftig på arbetsmarknaden. För mer information läs vidare på eller kontakta våra studie- och yrkesvägledare eller

Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Kursutbud och schematider Skolan har gemensamma provtider vissa onsdagar klockan 13.00 16.00. Det innebär att skriftliga prov för en del kurser/lärare endast görs under denna

Läs mer

Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Kursutbud och schematider Skolan har gemensamma provtider vissa onsdagar klockan 13.00 16.00. Det innebär att skriftliga prov för en del kurser/lärare endast görs under denna

Läs mer

Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Kursutbud och schematider Skolan har gemensamma provtider vissa onsdagar klockan 13.00 16.00. Det innebär att skriftliga prov för en del kurser/lärare endast görs under denna

Läs mer

Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Kursutbud och schematider Skolan har gemensamma provtider vissa onsdagar klockan 13.00 16.00. Det innebär att skriftliga prov för en del kurser/lärare endast görs under denna

Läs mer

VUXENSTUDIER I HANINGE

VUXENSTUDIER I HANINGE VUXENSTUDIER I HANINGE Kurser & utbildningar Hösten & vintern 2013 PERIODER 2013 Period 3: 3 juni 9 augusti 2013 (sista ansökan 16 maj 2013) Period 4: 12 augusti 18 oktober 2013 (sista ansökan 20 maj 2013)

Läs mer

Kursutbud GYMNASIUM/GRUND Våren 2018 Period 1-2

Kursutbud GYMNASIUM/GRUND Våren 2018 Period 1-2 Kursutbud GYMNASIUM/GRUND Våren 2018 Period 12 Ansök på: Sista ansökningsdag till P1 är 29 november Sista ansökningsdag till P2 är 21 februari I webbansökan finns kursbeskrivningar. Kurslitteratur finns

Läs mer

Kurskatalog. Våren 2016. www.centrumvux.se

Kurskatalog. Våren 2016. www.centrumvux.se Kurskatalog Våren 2016 www.centrumvux.se Period 1: 11 januari 18 mars sista ansökningsdag 2 december 2015 Period 1-2: 11 januari 27 maj sista ansökningsdag 2 december 2015 Period 2: 21 mars 27 maj sista

Läs mer

SVENSKA SOM ANDRASPRÅK 1, klassrum (dag eller kväll) 100 P

SVENSKA SOM ANDRASPRÅK 1, klassrum (dag eller kväll) 100 P SVENSKA SOM ANDRASPRÅK (SVA) Undervisningen i ämnet svenska som andraspråk på gymnasial nivå syftar till att du utvecklar färdigheter i och kunskaper om det svenska språket. Ämnet svenska som andraspråk

Läs mer

GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING

GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING Terminstid: Vårterminen 2016 160118-160603 Höstterminen 2016 160815-161216 prel OBS! För alla kurser gäller att de anordnas om de får tillräckligt antal sökande. Om den kurs

Läs mer

GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING

GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING 2015-05-07 Välkommen till Birgittaskolans vuxenutbildning GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING Kurs CSN poäng Närkurs eller distanskurs Biologi Biologi, två terminer 75/termin Närkurs Data Data, orienteringskurs

Läs mer

VUXENSTUDIER I HANINGE

VUXENSTUDIER I HANINGE VUXENSTUDIER I HANINGE Kurser & utbildningar Våren och sommaren 2013 PERIODER 2013 Period 1: 14 januari 22 mars 2013 (sista ansökan 22 nov 2012) Period 1 2: 14 januari 31 mars 2013 (sista ansökan 22 nov

Läs mer

Kursutbud. f ö r K o m v u x. v å r e n 2 0 1 6 160111-160527

Kursutbud. f ö r K o m v u x. v å r e n 2 0 1 6 160111-160527 NÄRINGSLIV OCH ARBETSMARKNAD GÄVLE VUXENUTBILDNINGEN Q Kursutbud med schema f ö r K o m v u x v å r e n 2 0 1 6 160111-160527 För heltidsstudier VT-16 krävs minst 400 gymnasiepoäng Omfattningen av studierna

Läs mer

VUXENSTUDIER I HANINGE

VUXENSTUDIER I HANINGE VUXENSTUDIER I HANINGE Kurser & utbildningar Våren 2015 PERIODER VÅREN 2015 Period 1: 12 januari 20 mars 2015 (sista ansökningsdag 12 november 2014) Period 1 2: 12 januari 29 maj 2015 (sista ansökningsdag

Läs mer

Hösten Vuxenstudier Haninge PERIODER HÖSTEN 2015 KURSER & UTBILDNINGAR

Hösten Vuxenstudier Haninge PERIODER HÖSTEN 2015 KURSER & UTBILDNINGAR KURSER & UTBILDNINGAR Vuxenstudier Haninge Hösten 2015 PERIODER HÖSTEN 2015 Period 4: 10 augusti 16 oktober (sista ansökningsdag 3 juni 2015) Period 4 5: 10 augusti 18 december (sista ansökningsdag 3 juni

Läs mer

KURSUTBUD MED SCHEMA 14-01-13 14-05-30

KURSUTBUD MED SCHEMA 14-01-13 14-05-30 VUXENUTBILDNINGEN GÄVLE KURSUTBUD MED SCHEMA Komvux 14-01-13 14-05-30 För heltidsstudier VT-14 krävs minst 400 gymnasiepoäng Omfattningen av studierna mäts i poäng = gymnasiepoäng eller studiepoäng. Varje

Läs mer

GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING

GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING Kurs CSN poäng Dagkurs eller distanskurs Biologi 150 Dagkurs - ej VT17 Data, orienteringskurs 50 Dagkurs Engelska 12 200 Dagkurs Engelska 3 200 Dagkurs Engelska 4 200 Dagkurs

Läs mer

Naturkunskap 1b 100 Tis 12:30-13:30 Tis 13:30-14:30 Tisdag 12:30-13:30 Tisdag 12:30-13:30

Naturkunskap 1b 100 Tis 12:30-13:30 Tis 13:30-14:30 Tisdag 12:30-13:30 Tisdag 12:30-13:30 Alla kurser som finns nedan går även att söka på distans. Hela utbudet hittar du på https://kcno.alvis.gotit.se/student Period 1 Period 1:2 Period 2 Period 2:2 Gymnasiala kurser Poäng 8/1-16/3 12/2-20/4

Läs mer

Kurskatalog. Våren

Kurskatalog. Våren Kurskatalog Våren 2016 www.centrumvux.se Period 1: 11 januari 18 mars sista ansökningsdag 2 december 2015 Period 1-2: 11 januari 27 maj sista ansökningsdag 2 december 2015 Period 2: 21 mars 27 maj sista

Läs mer

hösten studieperiod 4 och 5 - f ö r K o m v u x Sista ansökningsdag: 5 juni VÄLFÄRD GÄVLE VUXENUTBILDNINGEN

hösten studieperiod 4 och 5 - f ö r K o m v u x Sista ansökningsdag: 5 juni VÄLFÄRD GÄVLE VUXENUTBILDNINGEN VÄLFÄRD GÄVLE VUXENUTBILDNINGEN f ö r K o m v u x hösten 2019 - studieperiod 4 och 5-190805 191220 Sista ansökningsdag: 5 juni Har du frågor kontakta: Kundtjänst tfn 026-17 80 00 e-post: gavle.kommun@gavle.se

Läs mer

KURSUTBUD. f ö r K o m v u x. hösten Studieperiod 4 (5/8-11/10) - Studieperiod 5 (14/10-20/12)

KURSUTBUD. f ö r K o m v u x. hösten Studieperiod 4 (5/8-11/10) - Studieperiod 5 (14/10-20/12) VÄLFÄRD GÄVLE VUXENUTBILDNINGEN KURSUTBUD f ö r K o m v u x hösten 2019 - Studieperiod 4 (5/8-11/10) - Studieperiod 5 (14/10-20/12) Sista ansökningsdag: 5 juni för studieperiod 4 19 september för studieperiod

Läs mer

GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING

GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING Kurser CSN poäng Närkurs eller distanskurs Biologi 150 Närkurs Engelska 1 100 Närkurs Engelska 2 100 Närkurs Engelska 3 200 Närkurs Engelska 4 200 Närkurs Fysik 150 Närkurs

Läs mer

GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING

GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING Kurser CSN poäng Närkurs eller distanskurs Biologi 150 Närkurs Engelska 1 100 Närkurs Engelska 2 100 Närkurs Engelska 3 200 Närkurs Engelska 4 200 Närkurs Fysik 150 Närkurs

Läs mer

GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING

GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING Kurs CSN poäng Dagkurs eller distanskurs Biologi 150 Dagkurs Data, orienteringskurs 50 Dagkurs Engelska 12 200 Dagkurs Engelska 3 200 Dagkurs Engelska 4 200 Dagkurs Fysik

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ÖPPET HUS

VÄLKOMMEN TILL ÖPPET HUS 1 VÄLKOMMEN TILL ÖPPET HUS Har du frågor gällande studier eller behöver hjälp med din ansökan? Kom och träffa våra lärare och studie- och yrkesvägledare! Vi hjälper dig med din ansökan! Måndag 26/10, onsdag

Läs mer

Kurser och kursupplägg Hösten 2015

Kurser och kursupplägg Hösten 2015 Kurser och kursupplägg Hösten 2015 Observera att kurser kan starta vid olika datum samt att vi inte kan garantera att alla kurser fungerar schematekniskt med varandra. Vid för lågt deltagande kan kurser

Läs mer

Kursutbud hösten 2019 Period 4-5

Kursutbud hösten 2019 Period 4-5 Haninge kommuns vuxenutbildning Kursutbud hösten 2019 Period 45 Du kan söka under perioden 23 april till 31 maj. Ansök på: 8 maj 16:0019:00 är du välkommen på en informationskväll. Då har du möjlighet

Läs mer

Läsåret 2018/2019. Högsby UtbildningsCenter Ringvägen 5, Högsby

Läsåret 2018/2019. Högsby UtbildningsCenter Ringvägen 5, Högsby Läsåret 2018/2019 Högsby UtbildningsCenter huc@hogsby.se Innehållsförteckning Valbara kurser på gymnasial nivå - KGY Svenska / Svenska som andraspråk 1 Engelska 1 Religion 1 Historia 1 Psykologi 1 Filosofi

Läs mer

KURSUTBUD PERIOD 1-2 V Ä L K O M M E N. Marinens väg 30, Handen. Sista ansökningsdag P1: 25 november P2: 8 november

KURSUTBUD PERIOD 1-2 V Ä L K O M M E N. Marinens väg 30, Handen. Sista ansökningsdag P1: 25 november P2: 8 november VÅREN 09 Marinens väg 30, 36 8 Handen KURSUTBUD HANINGE Sista ansökningsdag P: 5 november P: 8 november KOMMUN PERIOD - VUXENUTBILDNING Onsdagen den 7 november är du välkommen till en informationskväll.

Läs mer

KURSER HÖSTEN 2017 KOMVUX I LUND

KURSER HÖSTEN 2017 KOMVUX I LUND KOMVUX I LUND KURSER HÖSTEN 2017 Utbildningsförvaltningen Komvux Glimmervägen 12, 224 78 Lund Tel. 046-35 71 00 E-post: komvux@lund.se www.lund.se/komvux Kurstider/kursstarter Schemabunden undervisning:

Läs mer

VUXENSTUDIER I HANINGE

VUXENSTUDIER I HANINGE VUXENSTUDIER I HANINGE Kurser & utbildningar Sommaren och hösten 2011 PERIODER 2011 Period 3: 30 juni 29 juli (sista ansökan 19 maj 2011) Period 4 5: 8 augusti 23 december (sista ansökan 30 maj 2011) Period

Läs mer

GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING

GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING Kurser CSN poäng Dagkurs eller distanskurs Biologi 150 Dagkurs Ej HT18 Data, orienteringskurs 50 Dagkurs Engelska 1 100 Dagkurs Engelska 2 100 Dagkurs Engelska 3 200 Dagkurs

Läs mer

Vem får läsa hos oss. Vuxenutbildningen erbjuder

Vem får läsa hos oss. Vuxenutbildningen erbjuder Lär dig något nytt! Vill du börja studera för att utvecklas i ditt arbete, söka nytt arbete, bli behörig till eftergymnasial utbildning eller lära dig något nytt bara för din egen skull? I så fall är du

Läs mer

Period 1 Period 2 Period 3 Kurs Kurstid Kurstid Kurstid

Period 1 Period 2 Period 3 Kurs Kurstid Kurstid Kurstid 1 VÄLKOMMEN TILL ÖPPET HUS Har du frågor gällande studier eller behöver hjälp med din ansökan Kom och träffa våra lärare och studie- och yrkesvägledare! Vi hjälper dig med din ansökan! Under Vuxveckan

Läs mer

GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING

GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING Kurs CSN poäng Dagkurs eller distanskurs Biologi 150 Dagkurs Data, orienteringskurs 50 Dagkurs Engelska 12 200 Dagkurs Engelska 3 200 Dagkurs Engelska 4 200 Dagkurs Fysik

Läs mer

Introduktion distanskurser HT15 vecka 33-39

Introduktion distanskurser HT15 vecka 33-39 Introduktion distanskurser HT15 vecka 33-39 Kurskod Kursnamn v33 v34 v35 v36 v37 v38 v39 SJUAKU0D Akutsjukvård Onsdag kl 10.00 konferensrum 2 SJUBAR0D Barn och ungdomssjukvård Onsdag kl 10.00 BIOBIO01D

Läs mer

KURSER HÖSTEN 2017 KOMVUX I LUND

KURSER HÖSTEN 2017 KOMVUX I LUND KOMVUX I LUND KURSER HÖSTEN 2017 Utbildningsförvaltningen Komvux Glimmervägen 12, 224 78 Lund Tel. 046-35 71 00 E-post: komvux@lund.se www.lund.se/komvux Kurstider/kursstarter Schemabunden undervisning:

Läs mer

KURSUTBUD VÅREN 2017 PERIOD 2-3 GYMNASIAL VUXENUTBILDNING 2017/03/ /05/ /05/ /08/04

KURSUTBUD VÅREN 2017 PERIOD 2-3 GYMNASIAL VUXENUTBILDNING 2017/03/ /05/ /05/ /08/04 KURSUTBUD VÅREN 2017 GYMNASIAL VUXENUTBILDNING PERIOD 2 3 P2 2017/03/20 2017/05/26 P3 2017/05/29 2017/08/04 Du ansöker till kurser på: Sista ansökningsdag P2: 01 Mars Sista ansökningsdag P3: 02 Maj P3

Läs mer

Kurskatalog gymnasiala kurser

Kurskatalog gymnasiala kurser Kurskatalog gymnasiala kurser Vuxenutbildningen Örebro Ansökningstider Du kan söka till kommunal vuxenutbildning (gymnasiala kurser) fem gånger under året. Ansökningsdatum Kursstart Period 15 april 10

Läs mer

KURSUTBUD PERIOD 4-5 V Ä L K O M M E N. Marinens väg 30, Handen. Onsdag - 25 April 16:00-19:00

KURSUTBUD PERIOD 4-5 V Ä L K O M M E N. Marinens väg 30, Handen. Onsdag - 25 April 16:00-19:00 HÖSTEN 2018 KURSUTBUD HANINGE KOMMUN PERIOD 4 5 VUXENUTBILDNING Marinens väg 30, 136 81 Handen Onsdag 25 April 16:00 19:00 Onsdagen den 25 april är du välkommen på en informationskväll. Då har du möjlighet

Läs mer

Vuxenutbildningen i Svedala

Vuxenutbildningen i Svedala Vuxenutbildningen i Svedala 2015/16 Komvux Gymnasiekompetens för vuxna Grundvux Grundskolekompetens för vuxna Sfi Svenska för invandrare Nils Fredriksson Utbildning NFU Välkommen till vuxenutbildningen

Läs mer

ALLMÄN INFORMATION SID 1 GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING SID 2-3 GYMNASIAL VUXENUTBILDNING SID 4-8 MOTSVARANDELISTA NYA/GAMLA KURSER SID 9

ALLMÄN INFORMATION SID 1 GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING SID 2-3 GYMNASIAL VUXENUTBILDNING SID 4-8 MOTSVARANDELISTA NYA/GAMLA KURSER SID 9 ALLMÄN INFORMATION SID 1 GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING SID 2-3 GYMNASIAL VUXENUTBILDNING SID 4-8 MOTSVARANDELISTA NYA/GAMLA KURSER SID 9 UTBILDNING INOM VÅRD OCH OMSORG SID 10-13 1 ALLMÄN INFORMATION Elsa

Läs mer

Program och inriktningar på Sannarpsgymnasiet

Program och inriktningar på Sannarpsgymnasiet Program och inriktningar på Sannarpsgymnasiet Barn- och fritidsprogrammet Inriktningar - fritid och hälsa samt pedagogiskt arbete Ekonomiprogrammet Inriktningar - ekonomi samt juridik IB-programmet - International

Läs mer

Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga

Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga Alla är välkomna att studera hos oss. Du kan studera efter dina egna förutsättningar och behov. Vi arbetar på ett flexibelt sätt vilket innebär att du kan välja

Läs mer

SVENSKA SOM ANDRASPRÅK

SVENSKA SOM ANDRASPRÅK SVENSKA SOM ANDRASPRÅK Kursen syftar till att ge dig fördjupade färdigheter i svenska. Det betyder att du ska kunna använda svenska språket i både tal och skrift i olika situationer. Du ska till exempel

Läs mer

Kursbeskrivning utbud grundläggande kurser hösten Engelska

Kursbeskrivning utbud grundläggande kurser hösten Engelska Kursbeskrivning utbud grundläggande kurser hösten 2016 E Engelska Undervisningen i kursen engelska inom kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå syftar till att eleven utvecklar kunskaper i engelska,

Läs mer

Vuxenutbildning Mariestad. Kursutbud hösten 2015

Vuxenutbildning Mariestad. Kursutbud hösten 2015 Vuxenutbildning Mariestad Kursutbud hösten 2015 Välkommen till Vuxenutbildning i Mariestad! Passar någon av punkterna in på dig? Du har bestämt dig för att fullfölja dina avbrutna studier Du vill komplettera

Läs mer

Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga

Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga Alla är välkomna att studera hos oss. Du kan studera efter dina egna förutsättningar och behov. Vi arbetar på ett flexibelt sätt vilket innebär att du kan välja

Läs mer

Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga

Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga Alla är välkomna att studera hos oss. Du kan studera efter dina egna förutsättningar och behov. Vi arbetar på ett flexibelt sätt vilket innebär att du kan välja

Läs mer

ÅTVIDABERGS KOMMUN. VUXENUTBILDNING

ÅTVIDABERGS KOMMUN.   VUXENUTBILDNING VUXENUTBILDNING I ÅTVIDABERGS KOMMUN VUXENUTBILDNING VUXENUTBILDNING I ÅTVIDABERGS KOMMUN Den kommunala vuxenutbildningen (Komvux) i Åtvidaberg består av utbildning i Svenska för invandrare (SFI), Grundläggande

Läs mer

Kurser och kursupplägg Våren 2016

Kurser och kursupplägg Våren 2016 Kurser och kursupplägg Våren 2016 Observera att kurser kan starta vid olika datum samt att vi inte kan garantera att alla kurser fungerar schematekniskt med varandra. Vid för lågt deltagande kan kurser

Läs mer

KURSUTBUD. f ö r K o m v u x NÄRINGSLIV OCH ARBETSMARKNAD GÄVLE VUXENUTBILDNINGEN

KURSUTBUD. f ö r K o m v u x NÄRINGSLIV OCH ARBETSMARKNAD GÄVLE VUXENUTBILDNINGEN NÄRINGSLIV OCH ARBETSMARKNAD GÄVLE VUXENUTBILDNINGEN KURSUTBUD f ö r K o m v u x hösten 2018 180820 181221 Sista ansökningsdag: 15 maj Vuxenutbildningen reception Tfn 179300 måndag-torsdag 08.00-15.00

Läs mer

Period 4 Hösten 2012 20 augusti 21 december Period 5

Period 4 Hösten 2012 20 augusti 21 december Period 5 Schema HT 2012 Schema för *grundvux Sök senast 6 augusti Period 4 Hösten 2012 20 augusti 21 december Period 5 15 oktober 21 december Kursnamn Kursbeteckning Poäng Schematid Data grund 2PPV DAGH12 50 måndag

Läs mer

KURSUTBUD 2015 VUXENUTBILDNINGEN

KURSUTBUD 2015 VUXENUTBILDNINGEN KURSUTBUD 2015 VUXENUTBILDNINGEN GRUNDLÄGGANDE & GYMNASIAL VUXENUTBILDNING - OMVÅRDNADSUTBILDNING Grundläggande vuxenutbildning Grundläggande vuxenutbildning är till för dig som saknar de kunskaper som

Läs mer

Kurser och kursupplägg Hösten 2016

Kurser och kursupplägg Hösten 2016 Kurser och kursupplägg Hösten 2016 Observera att kurser kan starta vid olika datum samt att vi inte kan garantera att alla kurser fungerar schematekniskt med varandra. Vid för lågt deltagande kan kurser

Läs mer

KOMVUX I ÅTVIDABERGS KOMMUN 2017/2018

KOMVUX I ÅTVIDABERGS KOMMUN 2017/2018 KOMVUX I ÅTVIDABERGS KOMMUN 2017/2018 VUXENUTBILDNING KOMVUX I ÅTVIDABERGS KOMMUN Den kommunala vuxenutbildningen i Åtvidaberg består av utbildning i Svenska för invandrare (SFI), Grundläggande vuxenutbildning

Läs mer

Vård och omsorg Barn och fritid. Klassrum Distans Lärling

Vård och omsorg Barn och fritid. Klassrum Distans Lärling Vård och omsorg Barn och fritid Klassrum Distans Lärling Välkommen till Lärgården! Hos oss studerar du i en trivsam och trygg miljö. Våra välutbildade lärare ger dig en inspirerande studietid och gör dig

Läs mer

Gymnasial vuxenutbildning - Klassrumskurser

Gymnasial vuxenutbildning - Klassrumskurser Vuxenutbildning på grundskolenivå Biologi Engelska Fysik Geografi Hem- och konsumentkunskap Historia Kemi Matematik Religionskunskap Samhällskunskap Svenska Svenska som andraspråk 1 300 poäng Gymnasial

Läs mer

Vård- och omsorgsprogrammet (VO)

Vård- och omsorgsprogrammet (VO) Vård- och omsorgsprogrammet (VO) Vård- och omsorgsprogrammet (VO) ska utveckla elevernas kunskaper om och färdigheter i vård och omsorg samt ge kunskaper om hälsa, ohälsa och funktionsnedsättning. Efter

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ÖPPET HUS

VÄLKOMMEN TILL ÖPPET HUS 1 VÄLKOMMEN TILL ÖPPET HUS Har du frågor gällande studier eller behöver hjälp med din ansökan Kom och träffa våra lärare och studie- och yrkesvägledare! Vi hjälper dig med din ansökan! Måndag 18/5 kl.

Läs mer

Hej! KURSUTBUD VÅREN Sök senast. Trollhättan och Vänersborg. 20 november Allt börjar med en utbildning. Allt.

Hej! KURSUTBUD VÅREN Sök senast. Trollhättan och Vänersborg. 20 november Allt börjar med en utbildning. Allt. Hej! KURSUTBUD VÅREN 2018 och I vårens kursutbud från Vuxenutbildningen hittar du kurser på grundläggande och gymnasial nivå där du kan välja att studera på dagtid, kvällstid eller nätbaserat. Här finns

Läs mer

KURSUTBUD. Våren för K o m v u x. Nytt kursutbud för hösten2018 beräknas vara klart i slutet av mars.

KURSUTBUD. Våren för K o m v u x. Nytt kursutbud för hösten2018 beräknas vara klart i slutet av mars. NÄRINGSLIV OCH ARBETSMARKNAD GÄVLE VUXENUTBILDNINGEN KURSUTBUD Nytt kursutbud för hösten2018 beräknas vara klart i slutet av mars. för K o m v u x Våren 2018 180108 180525 Sista ansökningsdag: 31 oktober

Läs mer

Lär dig något nytt! VÅREN 2016 VÄLKOMMEN!

Lär dig något nytt! VÅREN 2016 VÄLKOMMEN! Lär dig något nytt! VÅREN 2016 VÄLKOMMEN! Här finns möjlighet att studera på flera olika nivåer och inom vitt skilda områden! Vill du börja studera för att utvecklas i ditt arbete, söka nytt arbete, bli

Läs mer

På väg mot nya mål Kurskatalog Vuxenutbildning Mjölby Höstterminen 2015

På väg mot nya mål Kurskatalog Vuxenutbildning Mjölby Höstterminen 2015 På väg mot nya mål Kurskatalog Vuxenutbildning Mjölby Höstterminen 2015 Vuxenutbildningen Välkommen till Mjölby vuxenutbildning! En plats där du hittar nya vägar Nystart eller bara ett steg vidare? Med

Läs mer

Vård- och omsorgsutbildning 3 terminer Ett yrke för framtiden!

Vård- och omsorgsutbildning 3 terminer Ett yrke för framtiden! 3 terminer Ett yrke för framtiden! Utbildningen vänder sig till dig som vill ha ett spännande och omväxlande arbete inom vård och omsorg. Kombinationen att jobba med människor och goda möjligheter att

Läs mer

För unga 16 20 år Gymnasieskolan. Den svenska skolan för nyanlända

För unga 16 20 år Gymnasieskolan. Den svenska skolan för nyanlända För unga 16 20 år Gymnasieskolan Den svenska skolan för nyanlända Det här är den svenska skolan Gymnasieskola ungdomar 16 20 år frivillig Grundskola ungdomar 7 15 år obligatorisk Grundsär- och gymnasiesärskola

Läs mer

DETTA ÄR GYMNASIESKOLAN

DETTA ÄR GYMNASIESKOLAN DETTA ÄR GYMNASIESKOLAN Det finns 18 nationella program med 60 inriktningar 12 yrkesprogram Kan erbjudas som lärlingsutbildning 6 högskoleförberedande program + Flygteknikprogrammet IB International Baccalaureate

Läs mer

Vård- och omsorg Barn- och fritid. Klassrum Distans

Vård- och omsorg Barn- och fritid. Klassrum Distans Vård- och omsorg Barn- och fritid Klassrum Distans Välkommen till Lärgården! Hos oss studerar du i en trivsam och trygg miljö. Våra välutbildade lärare ger dig en inspirerande studietid och gör dig väl

Läs mer

KURSKATALOG Våren 2013

KURSKATALOG Våren 2013 KURSKATALOG Våren 2013 WWW. SYDNARKEVUX.SE VUXENUTBILDNINGEN INOM SYDNÄRKES UTBILDNINGSFÖRBUND Vilka kan anmäla sig till våra utbildningar? Du skall vara folkbokförd i Askersund, Hallsberg eller Laxå.

Läs mer

KURSUTBUD. f ö r K o m v u x. Vuxenutbildningen reception Tfn måndag-torsdag (lunchstängt ) fredag

KURSUTBUD. f ö r K o m v u x. Vuxenutbildningen reception Tfn måndag-torsdag (lunchstängt ) fredag NÄRINGSLIV OCH ARBETSMARKNAD GÄVLE VUXENUTBILDNINGEN KURSUTBUD f ö r K o m v u x våren 2019 190107 190524 Sista ansökningsdag: 31 oktober Vuxenutbildningen reception Tfn 179300 måndag-torsdag 08.00-16.00

Läs mer

KURSKATALOG Våren 2015

KURSKATALOG Våren 2015 KURSKATALOG Våren 2015 WWW. SYDNARKEVUX.SE VUXENUTBILDNINGEN INOM SYDNÄRKES UTBILDNINGSFÖRBUND Vilka kan anmäla sig till våra utbildningar? Du skall vara folkbokförd i Askersund, Hallsberg eller Laxå.

Läs mer

Välkommen till Gymnasieinformation!

Välkommen till Gymnasieinformation! Välkommen till Gymnasieinformation! Gymnasieskolan enligt GY2011 18 Nationella program 60 inriktningar 12 Yrkesprogram 6 Högskoleförberedande program Alla program omfattar 2 500 poäng Yrkesprogram Gymnasiegemensamma

Läs mer

Naturvetenskapsprogrammet (NA)

Naturvetenskapsprogrammet (NA) Naturvetenskapsprogrammet (NA) Naturvetenskapsprogrammet (NA) ska utveckla elevernas kunskaper om sammanhang i naturen, om livets villkor, om fysikaliska fenomen och skeenden och om kemiska processer.

Läs mer

Kursutbud komvux Kursutbud till kursstarten 11 augusti Sista ansökningsdag är 6 maj

Kursutbud komvux Kursutbud till kursstarten 11 augusti Sista ansökningsdag är 6 maj Kursutbud komvux Kursutbud till kursstarten 11 augusti Sista ansökningsdag är 6 maj FRISTÅENDE KURSER PÅ GRUNDLÄGGANDE NIVÅ ENGELSKA Engelska grund, steg 1, nybörjare Skola: ABF Vux, Cuben Utbildning,

Läs mer

VÄLKOMMEN till Elsa Brändströms skola/birgittavux

VÄLKOMMEN till Elsa Brändströms skola/birgittavux VÄLKOMMEN till Elsa Brändströms skola/birgittavux 2014-11-26 Besöksadress S:t Larsgatan 46 Postadress Klostergatan 49, 581 81 Linköping E-postadress: komvux@linkoping.se Elsa Brändströms skola/birgittavux

Läs mer

Vård och omsorg Barn och fritid. Dag Distans

Vård och omsorg Barn och fritid. Dag Distans Vård och omsorg Barn och fritid Dag Distans Välkommen till Lärgården! Hos oss studerar du i en trivsam och trygg miljö. Våra välutbildade lärare ger dig en inspirerande studietid och gör dig väl förberedd

Läs mer

KURSKATALOG Hösten 2014

KURSKATALOG Hösten 2014 KURSKATALOG Hösten 2014 WWW. SYDNARKEVUX.SE VUXENUTBILDNINGEN INOM SYDNÄRKES UTBILDNINGSFÖRBUND Vilka kan anmäla sig till våra utbildningar? Du skall vara folkbokförd i Askersund, Hallsberg eller Laxå.

Läs mer

HÖSTEN 2016. Kurskatalog VUXENUTBILDNINGEN, VUX. www.skelleftea.se/vux

HÖSTEN 2016. Kurskatalog VUXENUTBILDNINGEN, VUX. www.skelleftea.se/vux HÖSTEN 2016 Kurskatalog VUXENUTBILDNINGEN, VUX www.skelleftea.se/vux 1 VUXENUTBILDNING I SKELLEFTEÅ KOMMUNS EGEN REGI Vuxenutbildningen i Skellefteå - För dig som vill läsa in behörighet och som söker

Läs mer

Vård- och omsorg Barn- och fritid. Klassrum Distans

Vård- och omsorg Barn- och fritid. Klassrum Distans Vård- och omsorg Barn- och fritid Klassrum Distans Välkommen till Lärgården! Hos oss studerar du i en trivsam och trygg miljö. Våra välutbildade lärare ger dig en inspirerande studietid och gör dig väl

Läs mer

KURSUTBUD VUXENUTBILDNINGEN

KURSUTBUD VUXENUTBILDNINGEN KURSUTBUD VUENUTBILDNINGEN GRUNDLÄGGANDE & GYMNASIAL VUENUTBILDNING - OMVÅRDNADSUTBILDNING Grundläggande vuxenutbildning Grundläggande vuxenutbildning är till för dig som saknar de kunskaper som barn och

Läs mer

*nybörjargrupper. *innehåll. Sfi för nybörjargrupper 3. Grundvux 4. Gymnasievux 6. Gör din egen studieplan 9. Yrkesutbildningar 10

*nybörjargrupper. *innehåll. Sfi för nybörjargrupper 3. Grundvux 4. Gymnasievux 6. Gör din egen studieplan 9. Yrkesutbildningar 10 Schema VT 2013 *nybörjargrupper SFI läsåret 2012/2013 (Dag+Kväll) *innehåll Huddinge kommun erbjuder SFI-studier på dag och kvällstid. Kravet är att du är folkbokförd i kommunen. Skolan är belägen i Flemingsberg,

Läs mer

VÄLKOMMEN till Elsa Brändströms skola/birgittavux

VÄLKOMMEN till Elsa Brändströms skola/birgittavux VÄLKOMMEN till Elsa Brändströms skola/birgittavux Besöksadress S:t Larsgatan 46 Postadress Klostergatan 49, 581 81 Linköping E-postadress: komvux@linkoping.se Elsa Brändströms skola/birgittavux Faxnr 20

Läs mer

Hej! KURSUTBUD HÖSTEN Ansökan öppen för restplatser 28 maj - 11 juni 21 juni - 4 juli 6 juli - 13 augusti. Trollhättan och Vänersborg

Hej! KURSUTBUD HÖSTEN Ansökan öppen för restplatser 28 maj - 11 juni 21 juni - 4 juli 6 juli - 13 augusti. Trollhättan och Vänersborg Hej! KURSUTBUD HÖSTEN 2018 och Ansök till restplatser genom att använda webbansökan. Kurser med platser kvar hittar du i webbansökan. Kurser som inte har några platser kvar stänger tidigare. Ansökan öppen

Läs mer

NATURKUNSKAP. Ämnets syfte. Insikt med utsikt

NATURKUNSKAP. Ämnets syfte. Insikt med utsikt NATURKUNSKAP Ämnet naturkunskap är till sin karaktär tvärvetenskapligt med en grund i biologi, fysik, geovetenskap och kemi. I ämnet behandlas hälsa, energi och hållbar utveckling, kunskapsområden som

Läs mer

Så fungerar den svenska gymnasieskolan

Så fungerar den svenska gymnasieskolan Så fungerar den svenska gymnasieskolan Alla ungdomar i Sverige som har studerat klart på grundskolan har rätt att studera en treårig utbildning i gymnasieskolan. En utbildning i gymnasieskolan ger bra

Läs mer

Regeringsuppdrag. Översyn av kursplaner och kunskapskrav. Nya betygsskalan: A, C och E. Verksamhetspoäng

Regeringsuppdrag. Översyn av kursplaner och kunskapskrav. Nya betygsskalan: A, C och E. Verksamhetspoäng OH-mallen Regeringsuppdrag Översyn av kursplaner och kunskapskrav Nya betygsskalan: A, C och E Verksamhetspoäng Kommunal vuxenutbildning, grundläggande nivå Kurser Engelska Biologi Fysik Kemi Samhällskunskap

Läs mer

Vård- och omsorg Barn- och fritid. Klassrum Distans

Vård- och omsorg Barn- och fritid. Klassrum Distans Vård- och omsorg Barn- och fritid Klassrum Distans Välkommen till Lärgården! Hos oss studerar du i en trivsam och trygg miljö. Våra välutbildade lärare ger dig en inspirerande studietid och gör dig väl

Läs mer

Vård- och omsorg Barnskötare - Elevassistent. Dag Distans

Vård- och omsorg Barnskötare - Elevassistent. Dag Distans Vård- och omsorg Barnskötare - Elevassistent Dag Distans Välkommen till Lärgården! Hos oss studerar du i en trivsam och trygg miljö. Våra välutbildade lärare ger dig en inspirerande studietid och gör dig

Läs mer

vuxenutbildning för dig

vuxenutbildning för dig CAS vuxenutbildning för dig Studie- och yrkesvägledarna hjälper dig att hitta rätt Nytt yrke? Högskolebehörighet? Gymnasiekompetens? Jobbkompetens? I samtal med vägledare får du hjälp med att strukturera

Läs mer

KURSKATALOG Hösten 2015

KURSKATALOG Hösten 2015 KURSKATALOG Hösten 2015 WWW. SYDNARKEVUX.SE Vision 2020 Allévux har individen och individens behov av lärande i fokus. Vår värdegrund vilar på respekten för allas lika värde, respekten för de mänskliga

Läs mer

Samhällsvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet Högskoleförberedande Samhällsvetenskapsprogrammet Inriktningar Beteendevetenskap Medier, information och kommunikation Samhällsvetenskap Jag valde PB för att det är en så pass öppen skola. Det är en behaglig

Läs mer

Hej! Sök senast. KURSUTBUD VÅREN 2019 Trollhättan Vänersborg. 26 november Allt börjar med en utbildning. Allt.

Hej! Sök senast. KURSUTBUD VÅREN 2019 Trollhättan Vänersborg. 26 november Allt börjar med en utbildning. Allt. Hej! KURSUTBUD VÅREN 2019 I vårens kursutbud inom Komvux från Vuxenutbildningen hittar du kurser på grundläggande och gymnasial nivå. Du kan välja att studera på dagtid, kvällstid, flex eller nätbaserat.

Läs mer

SAMHÄLLSKUNSKAP. Ämnets syfte

SAMHÄLLSKUNSKAP. Ämnets syfte SAMHÄLLSKUNSKAP Ämnet samhällskunskap är till sin karaktär tvärvetenskapligt. Det har sin bas inom statsvetenskap, sociologi och nationalekonomi, men även andra samhällsvetenskapliga och humanistiska discipliner

Läs mer

Vård- & omsorg Barn- & fritid. Klassrum Distans

Vård- & omsorg Barn- & fritid. Klassrum Distans Vård- & omsorg Barn- & fritid Klassrum Distans Välkommen till Lärgården! Hos oss studerar du i en trivsam och trygg miljö. Våra välutbildade lärare ger dig en inspirerande studietid och gör dig väl förberedd

Läs mer

Hej! Sök senast KURSUTBUD HÖSTEN Trollhättan och Vänersborg. 21 maj Allt börjar med en utbildning. Allt.

Hej! Sök senast KURSUTBUD HÖSTEN Trollhättan och Vänersborg. 21 maj Allt börjar med en utbildning. Allt. Hej! KURSUTBUD HÖSTEN 2018 och I höstens kursutbud från Vuxenutbildningen hittar du kurser på grundläggande och gymnasial nivå där du kan välja att studera på dagtid, kvällstid eller nätbaserat. Här finns

Läs mer

Kursutbud. f ö r K o m v u x. h ö s t e n

Kursutbud. f ö r K o m v u x. h ö s t e n NÄRINGSLIV OCH ARBETSMARKNAD GÄVLE VUXENUTBILDNINGEN Q Kursutbud med schema f ö r K o m v u x h ö s t e n 2 0 1 6 160815-161216 För heltidsstudier krävs minst 360 gymnasiepoäng Omfattningen av studierna

Läs mer

NATURKUNSKAP. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

NATURKUNSKAP. Ämnets syfte. Kurser i ämnet NATURKUNSKAP Ämnet naturkunskap är till sin karaktär tvärvetenskapligt med en grund i biologi, fysik, geovetenskap och kemi. I ämnet behandlas hälsa, energi och hållbar utveckling, kunskapsområden som

Läs mer

Mina uppgifter. Martina Håkansson. Studie- och yrkesvägledare. Martina.hakansson@staffanstorp.se Tfn: 046-251637

Mina uppgifter. Martina Håkansson. Studie- och yrkesvägledare. Martina.hakansson@staffanstorp.se Tfn: 046-251637 Gymnasievalet Mina uppgifter Martina Håkansson Studie- och yrkesvägledare Martina.hakansson@staffanstorp.se Tfn: 046-251637 Måndag 08.00-14 Tisdag 08.00-15 Onsdag 08.00-16.30 Tider gymnasievalet Hösten:

Läs mer

HEJ! KOMVUX HÖSTEN 2019 Ansök senast 5 juni. Kursutbud

HEJ! KOMVUX HÖSTEN 2019 Ansök senast 5 juni. Kursutbud HEJ! Kursutbud KOMVUX HÖSTEN 2019 Ansök senast 5 juni Vuxenutbildningen Trollhättan Vänersborg I kursutbudet inom Komvux på Vuxenutbildningen hittar du kurser på grundläggande och gymnasial nivå. Du kan

Läs mer

Fullständigt gymnasium från Vuxenutbildningen!

Fullständigt gymnasium från Vuxenutbildningen! Fullständigt gymnasium från Vuxenutbildningen! Dina val inför slutbetyg eller gymnasieexamen Här följer information för att hjälpa dig i de val du behöver göra. Slutbetyg eller gymnasieexamen? Till och

Läs mer

TEKNIKPROGRAMMET Mål för programmet

TEKNIKPROGRAMMET Mål för programmet TEKNIKPROGRAMMET Mål för programmet Teknikprogrammet är ett högskoleförberedande program och utbildningen ska i första hand förbereda för vidare studier i teknikvetenskap och naturvetenskap men också i

Läs mer