SVENSKA SOM ANDRASPRÅK 1, klassrum (dag eller kväll) 100 P

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SVENSKA SOM ANDRASPRÅK 1, klassrum (dag eller kväll) 100 P"

Transkript

1 SVENSKA SOM ANDRASPRÅK (SVA) Undervisningen i ämnet svenska som andraspråk på gymnasial nivå syftar till att du utvecklar färdigheter i och kunskaper om det svenska språket. Ämnet svenska som andraspråk ger dig med annat modersmål än svenska möjlighet att utveckla din kommunikativa språkförmåga. Ett rikt språk är en förutsättning för att inhämta ny kunskap, klara vidare studier och ta aktiv del i samhälls- och arbetslivet. Du kan välja mellan att studera på dag- eller kvällstid. Förutom dina träffar med lärare under lektionerna är självständigt arbete en avgörande faktor för lyckade studier. Du måste planera din tid så att du följer takten i studiehandledningen. SVENSKA SOM ANDRASPRÅK 1, klassrum (dag eller kväll) 100 P I kursen arbetar du bl.a. med skriftliga arbeten och texter för kommunikation och reflektion och med muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare. Du arbetar med olika texttyper och lär dig att använda texttyperna i dina egna texter. Du läser modern skönlitteratur som ger inblick i olika kulturer, allmänmänskliga teman och svenska referensramar. Språklig variation i Sverige och i det svenska språket och hur språkvariationen hänger samman med social bakgrund studerar du också. Undervisningen bygger på ditt självständiga arbete samt arbete i grupper. Förutom obligatoriska inlämningsuppgifter skriver du ett nationellt prov i slutet av kursen. Lektionstider: Dag: måndagar och torsdagar eller kväll: onsdagar Kurslitteratur: Lygård, M. (red.) Sätt full fart Svenska som andraspråk kurs 1, 2 och 3. Malmö: Gleerups Utbildning AB. Övrig litteratur meddelas vid kursstart. Förkunskaper: Undervisningen bygger på Svenska som andraspråk grundläggande nivå eller motsvarande resultat vid nivå test. SVENSKA SOM ANDRASPRÅK 2, klassrum (dag eller kväll) 100p I kursen arbetar du bl.a. med skriftliga arbeten och texter och muntliga presentationer av utredande och argumenterande texter. Du läser skönlitteratur författad av såväl kvinnor som män från olika kulturer och tider. Du får en inblick i vad språklig variation i det svenska språket, språksläktskap och språkförändringar är. Undervisningen bygger på ditt självständiga arbete samt arbete i grupper. Förutom obligatoriska inlämningsuppgifter skriver du ett slutprov i slutet av kursen. Lektionstider: Dag: måndagar och torsdagar eller kväll: onsdagar Kurslitteratur: Lygård, M. (red.) Sätt full fart Svenska som andraspråk kurs 1, 2 och 3. Malmö: Gleerups Utbildning AB. Övrig litteratur meddelas vid kursstart. Förkunskaper: Svenska som andraspråk 1, Svenska som andraspråk A eller motsvarande resultat vid nivå test.

2 SVENSKA SOM ANDRASPRÅK 3, klassrum (dag) 100 p Vetenskapliga texter står i fokus i kursens innehåll. Kursen förbereder dig inför högskolestudier. I kursen arbetar du bl.a. med skriftliga arbeten av och muntlig framställning av utredande och argumenterande texter av vetenskaplig karaktär. Du får ett smakprov på vad retorik och retoriska stilfigurer är. Du finslipar referat- och citatteknik samt grundläggande kunskaper i källkritik. Under kursen läser du skönlitteratur författad av såväl kvinnor som män från olika kulturer och tider. Undervisningen bygger på ditt självständiga arbete samt arbete i grupper. Förutom obligatoriska inlämningsuppgifter skriver du ett nationellt prov i slutet av kursen. Lektionstider: måndagar och torsdagar Kurslitteratur: Lygård, M. (red.) Sätt full fart Svenska som andraspråk kurs 1, 2 och 3. Malmö: Gleerups Utbildning AB. Övrig litteratur meddelas vid kursstart. Förkunskaper: Svenska som andraspråk 2, Svenska som andraspråk B eller motsvarande resultat vid nivåtest. SKRIVKURS, klassrum (dag) p Orienteringskurs: Betyg sätts inte på denna kurs men närvaron är obligatorisk. Kursen kan inte ingå i gymnasieexamen. Kursen vänder sig till dig som inte har svenska som modersmål och som är klar med svenska som andraspråk på grundläggande nivå. Kursen syftar till att utveckla ditt skrivande. Som ett verktyg i detta arbete används skrivprocessen, dvs. man tittar på skrivandet som en process i flera steg. En rad textmodeller presenteras och du arbetar med dessa i din egen takt. På kursen finns även möjlighet att träna och förbättra ordförråd och grammatik med hjälp av olika program på datorn. Lektionstider: tisdagar samt handledning enligt överenskommelse med läraren Förkunskaper: Svenska som andraspråk grundläggande nivå. Du kan läsa kursen på 10 eller 20 veckor enligt nedan

3 SVENSKA SVENSKA 1, klassrum (dag, 10 veckor) 100p Kursen syftar till att ge dig verktyg, strategier och struktur för produktion av texter, förståelse av andras texter och muntlig framställning. Du kommer att få bekanta dig med olika typer av texter och genrer och i kursen gör vi även ett nationellt prov. Det du gör i kursen kommer du ha stor nytta av när du studerar andra ämnen, men troligtvis också i ditt yrkes- och privatliv. Lektionstider: tisdagar och fredagar Kurslitteratur: Handbok i svenska språket- 4:e upplagan av Jansson och Levander, ISBN: SVENSKA 1, flex (distans), dag, 10 veckor, 100 p Du läser kursen på tio veckor enligt schema. Du jobbar själv med de olika delarna av kursen i skolan eller på distans och du behöver komma till skolan för att göra prov vid fyra tillfällen. Du har också tillgång till handledning på skolan. Tider för handledning får du vid kursstart Kurslitteratur: Handbok i svenska språket- 4:e upplagan av Jansson och Levander, ISBN: SVENSKA 2, klassrum (dag, 10 veckor) 100 p Kursen syftar till att ge dig fördjupade muntliga och skriftliga färdigheter. Du får öva på att skriva utredande och argumenterande texter, öva på att planera och genomföra muntliga presentationer inför grupp. Kursen ger dig också en överblick över världens och Sveriges litteraturhistoria, språksituationen i Norden och grundläggande grammatik. Du läser kursen på tio veckor med lektioner. Under lektionerna introduceras uppgifterna på kursen och vi övar tillsammans på de färdigheter och kunskaper som behövs för att klara uppgifterna på kursen. Du har också möjlighet att ställa frågor och få individuell handledning. Lektionstid: måndagar kl och tisdagar kl Kurslitteratur: Handbok i svenska språket, Jansson och Levander, ISBN Förkunskaper: Svenska 1 SVENSKA 2, flex (distans), dag, 10 veckor, 100 p Du läser kursen på tio veckor enligt schema. Du jobbar själv med de olika delarna av kursen i skolan eller på distans och du behöver komma till skolan för att göra prov vid fyra tillfällen. Du har också tillgång till handledning på skolan. Tider för handledning får du vid kursstart Kurslitteratur: Handbok i svenska språket, Jansson och Levander, ISBN Förkunskaper: Svenska 1

4 SVENSKA 3, klassrum (dag, 10 veckor) 100 p Kursen syftar till att ge dig fördjupade muntliga och skriftliga färdigheter. Du får öva på att skriva utredande texter av vetenskaplig karaktär, öva på muntlig framställning med utgångspunkt i den retoriska processen. Kursen ger dig också en överblick över svensk språkhistoria och möjligheter att fördjupa din förmåga att analysera litteratur. Du läser kursen på tio veckor med lektioner. Under lektionerna introduceras uppgifterna på kursen och vi övar tillsammans på de färdigheter och kunskaper som behövs för att klara uppgifterna på kursen. Du har också möjlighet att ställa frågor och få individuell handledning. Lektionstid: tisdagar kl och torsdagar kl Kurslitteratur: Handbok i svenska språket, Jansson och Levander, ISBN Förkunskaper: Svenska 2 SVENSKA 3, flex (distans), dag, 10 veckor, 100 p Du läser kursen på tio veckor enligt ett schema. Du jobbar själv med de olika delarna av kursen i skolan eller på distans och du behöver komma till skolan för att göra prov vid fyra tillfällen. Du har också tillgång till handledning på skolan. Tider för handledning får du vid kursstart Kurslitteratur: Handbok i svenska språket, Jansson och Levander, ISBN Förkunskaper: Svenska 2 ENGELSKA ENGELSKA 5, klassrum (dag, 10 veckor), 100 p. I Engelska 5 lär du dig förstå talad engelska i varierande tempo och tydligt formulerad skriven engelska i olika genrer. Du lär dig redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer i tal och skrift samt tillgodogöra dig och kritiskt granska innehåll i talad och skriven engelska. I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer lär du dig formulera dig varierat, tydligt och sammanhängande. Dessutom lär du dig hur man anpassar sitt språkbruk till syfte, mottagare och situation och på detta sätt får mer flyt, tydlighet och säkerhet i din engelskanvändning även i mer formella sammanhang. Lektionstid: tisdagar kl och fredagar kl Kurslitteratur: Solid gold 1: engelska 5 av Hedencrona, E., Smed-Gerdin, K. & Watcyn-Jones, P. (2014). Lund: Studentlitteratur. Förkunskaper: Betyg på delkurs 4 i engelska grund, slutbetyg på engelska från årskurs 9 eller motsvarande kunskaper.

5 ENGELSKA 5, klassrum (kväll, 20 veckor), 100 p Lektionstid: tisdagar kl Kurslitteratur: Solid gold 1: engelska 5 av Hedencrona, E., Smed-Gerdin, K. & Watcyn-Jones, P. Lund: Studentlitteratur. Förkunskaper: Betyg på delkurs 4 i engelska grund, slutbetyg på engelska från årskurs 9 eller motsvarande kunskaper. ENGELSKA 6, klassrum (dag, 10 veckor), 100 p I Engelska 6 lär du dig förstå talad engelska även i snabbt tempo och skriven engelska i olika genrer och mer formella och komplexa sammanhang. Du lär dig redogöra för, diskutera, kommentera och dra slutsatser om innehåll och detaljer i tal och skrift samt tillgodogöra dig och kritiskt granska innehåll i talad och skriven engelska. I muntlig och skriftlig framställning i olika genrer lär du dig formulera dig varierat, tydligt, sammanhängande och med flyt. Kursen syftar till att utveckla och fördjupa dina språkkunskaper och ställer högre krav på ett korrekt, komplext och nyanserat språk. Kännedom om engelskspråkig historia, kultur och litteratur fördjupas. Lektionstid: tisdagar kl och fredagar kl Kurslitteratur: Solid gold 2: engelska 6 av Hedencrona, E., Smed-Gerdin, K. & Watcyn-Jones, P. Lund: Studentlitteratur. Förkunskaper: Betyg på Engelska 5 eller motsvarande kunskaper. ENGELSKA 6, klassrum (kväll, 20 veckor), 100 p Lektionstid: måndagar kl Kurslitteratur: Solid gold 2: engelska 6 av Hedencrona, E., Smed-Gerdin, K. & Watcyn-Jones, P. Lund: Studentlitteratur. Förkunskaper: Betyg på Engelska 5 eller motsvarande kunskaper. SAMHÄLLSKUNSKAP SAMHÄLLSKUNSKAP 1b, klassrum (dag, 10 veckor) 100 p Kursen syftar till att ge dig en möjlighet att fördjupa dig i samhällets struktur och organisation. Utifrån vetenskapliga principer, teorier och modeller kommer du att studera kursens fyra viktigaste delmoment som är: 1. Demokrati och mänskliga rättigheter 2. Sveriges statsskick 3. Grunderna i nationalekonomi 4. Sociala frågor. Källhantering och källkritik är också viktiga moment i kursen som är förberedande inför universitets- och högskolestudier. Du läser kursen på 10 veckor med lektioner där läraren introducerar, förklarar och diskuterar de olika delarna i kursen. Under lektionen finns det tid och möjlighet till individuell handledning och diskussioner.

6 Lektionstid: tisdagar kl och fredagar kl Kurslitteratur: Meddelas vid kursstart. GYMNASIEARBETE GYMNASIEARBETE, klassrum (dag, 10 veckor) 100 p Kursen ger dig chansen att fördjupa dig i något som du är intresserad av och färdigheter i hur man utformar en vetenskaplig rapport. Gymnasiearbetet syftar till att utveckla din förmåga att självständigt planera, strukturera och ta ansvar för ett större arbete.(en vetenskaplig fördjupning om A4 sidor) Kursen syftar till att tillämpa och fördjupa kunskaper inom ett kunskapsområde inom ett nationellt gymnasieprogram eller en studieinriktning. Lektionstid: onsdagar kl Kurslitteratur: Meddelas vid kursstart. MATEMATK MATEMATIK 1a, klassrum (dag, 10 veckor,) 100 poäng Undervisningen i ämnet matematik syftar till att du utvecklar förmågan att arbeta matematiskt. Det innefattar att utveckla förståelsen av matematikens olika begrepp och metoder samt att utveckla olika strategier för att kunna lösa matematiska problem och använda matematik i samhälls- och yrkesrelaterade situationer. Kursen är för dig som läser en utbildning motsvarande ett yrkesprogram. Du läser kursen på 10 veckor med lektioner där läraren introducerar, förklarar och diskuterar de olika delarna i kursen. Under lektionen finns det dessutom tid och möjlighet till individuell handledning och diskussioner kring dina frågor. Lektionstid: tisdagar kl och torsdagar kl Kurslitteratur: Ma 1a Matematik M1a, Holmström/Smedhamre/ Sjunneson, ISBN: , Liber. Förkunskaper: Undervisningen bygger på de kunskaper i matematik som grundskolan ger

7 MATEMATIK 1a, flex (distans) dag 10 veckor, 100 poäng MATEMATIK 1a, flex (distans) dag 20 veckor, 100 poäng Du läser kursen på 10 eller 20 veckor enligt ett schema. Du jobbar själv med de olika delarna av kursen i skolan eller på distans. Under varje arbetsdag finns tid och möjlighet att träffa din lärare i skolan för att diskutera dina frågor och få individuell handledning. Handledningstid: (Tiderna är inte obligatoriska utan du kommer till en handledning vid behov) måndagar kl tisdagar kl onsdagar kl torsdagar kl fredagar kl Kurslitteratur: Ma 1a Matematik M1a, Holmström/Smedhamre/ Sjunneson, ISBN: , Liber. Förkunskaper: Undervisningen bygger på de kunskaper i matematik som grundskolan ger MATEMATIK 1b, klassrum (dag 10 veckor), 100 poäng Undervisningen i ämnet matematik syftar till att du utvecklar förmågan att arbeta matematiskt. Det innefattar att utveckla förståelsen av matematikens olika begrepp och metoder samt att utveckla olika strategier för att kunna lösa matematiska problem och använda matematik i samhälls- och yrkesrelaterade situationer. Kursen är för dig som läser en utbildning motsvarande ekonomiprogrammet, estetiska, humanistiska eller samhällsvetenskapsprogrammet. Du läser kursen på 10 veckor med lektioner där läraren introducerar, förklarar och diskuterar de olika delarna i kursen. Under lektionen finns det dessutom tid och möjlighet till individuell handledning och diskussioner kring dina frågor. Lektionstid: tisdagar kl och torsdagar kl Kurliteratur: Ma 1b Matematik M1b, Holmström/Smedhamre/ Sjunneson, ISBN: , Liber. Förkunskaper: Undervisningen bygger på de kunskaper i matematik som grundskolan ger

8 MATEMATIK 1b, flex (distans) dag 10 veckor, 100 poäng MATEMATIK 1b, flex (distans) dag 20 veckor, 100 poäng Du läser kursen på 10 eller 20 veckor enligt ett schema. Du jobbar själv med de olika delarna av kursen i skolan eller på distans. Under varje arbetsdag finns tid och möjlighet att träffa din lärare i skolan för att diskutera dina frågor och få individuell handledning. Handledningstid: (Tiderna är inte obligatoriska utan du kommer till en handledning vid behov) måndagar kl tisdagar kl onsdagar kl torsdagar kl fredagar kl Kurslitteratur: Ma 1b Matematik M1b, Holmström/Smedhamre/ Sjunneson, ISBN: , Liber. Förkunskaper: Undervisningen bygger på de kunskaper i matematik som grundskolan ger MATEMATIK 1c, klassrum (dag 10 veckor), 100 poäng Undervisningen i ämnet matematik syftar till att du utvecklar förmågan att arbeta matematiskt. Det innefattar att utveckla förståelsen av matematikens olika begrepp och metoder samt att utveckla olika strategier för att kunna lösa matematiska problem och använda matematik i samhälls- och yrkesrelaterade situationer. Dessutom läser du en del moment som behövs för att klara kemi- och fysikkurserna på gymnasienivån. Kursen är för dig som läser en utbildning motsvarande naturvetenskapsprogrammet eller teknikprogrammet. Du läser kursen på 10 veckor med lektioner där läraren introducerar, förklarar och diskuterar de olika delarna i kursen. Under lektionen finns det dessutom tid och möjlighet till individuell handledning och diskussioner kring dina frågor. Lektionstid: tisdagar kl och torsdagar kl Kurslitteratur: Ma 1c Matematik M1c, Holmström/Smedhamre/ Sjunneson, ISBN: , Liber. Förkunskaper: Undervisningen bygger på de kunskaper i matematik som grundskolan ger MATEMATIK 1c, flex (distans) dag 10 veckor, 100 poäng MATEMATIK 1c, flex (distans) dag 20 veckor, 100 poäng Du läser kursen på 10 eller 20 veckor enligt ett schema. Du jobbar själv med de olika delarna av kursen i skolan eller på distans. Under varje arbetsdag finns tid och möjlighet att träffa din lärare i skolan för att diskutera dina frågor och få individuell handledning.

9 Handledningstid: (Tiderna är inte obligatoriska utan du kommer till en handledning vid behov) måndagar kl tisdagar kl onsdagar kl torsdagar kl fredagar kl Kurslitteratur: Ma 1c Matematik M1c, Holmström/Smedhamre/ Sjunneson, ISBN: , Liber. Förkunskaper: Undervisningen bygger på de kunskaper i matematik som grundskolan ger MATEMATIK 2a, klassrum (dag 10 veckor), 100 poäng Undervisningen i ämnet matematik syftar till att du utvecklar förmågan att arbeta matematiskt. Det innefattar att utveckla förståelsen av matematikens olika begrepp och metoder samt att utveckla olika strategier för att kunna lösa matematiska problem och använda matematik i samhälls- och yrkesrelaterade situationer. Kursen är för dig som läser en utbildning motsvarande ett yrkesprogram. Du läser kursen på 10 veckor med lektioner där läraren introducerar, förklarar och diskuterar de olika delarna i kursen. Under lektionen finns det dessutom tid och möjlighet till individuell handledning och diskussioner kring dina frågor. Lektionstid: måndagar och onsdagar Kurslitteratur: Ma 2a Matematik M2a, Holmström/Smedhamre/ Sjunneson, ISBN: , Liber. Förkunskaper: Undervisningen bygger på kursen matematik 1a eller matematik A MATEMATIK 2a, flex (distans) dag 10 veckor, 100 poäng MATEMATIK 2a, flex (distans) dag 20 veckor, 100 poäng Du läser kursen på 10 eller 20 veckor enligt ett schema. Du jobbar själv med de olika delarna av kursen i skolan eller på distans. Under varje arbetsdag finns tid och möjlighet att träffa din lärare i skolan för att diskutera dina frågor och få individuell handledning. Handledningstid: (Tiderna är inte obligatoriska utan du kommer till en handledning vid behov) måndagar kl tisdagar kl onsdagar kl torsdagar kl fredagar kl

10 Kurslitteratur: Ma 2a Matematik M2a, Holmström/Smedhamre/ Sjunneson, ISBN: , Liber. Förkunskaper: Undervisningen bygger på kursen matematik 1a eller matematik A MATEMATIK 2b, klassrum (dag 10 veckor), 100 poäng Undervisningen i ämnet matematik syftar till att du utvecklar förmågan att arbeta matematiskt. Det innefattar att utveckla förståelsen av matematikens olika begrepp och metoder samt att utveckla olika strategier för att kunna lösa matematiska problem och använda matematik i samhälls- och yrkesrelaterade situationer. Kursen är för dig som läser en utbildning motsvarande ekonomiprogrammet, estetiska, humanistiska eller samhällsvetenskapsprogrammet. Du läser kursen på 10 veckor med lektioner där läraren introducerar, förklarar och diskuterar de olika delarna i kursen. Under lektionen finns det dessutom tid och möjlighet till individuell handledning och diskussioner kring dina frågor. Lektionstid: måndagar kl och onsdagar kl Kurslitteratur: Ma2b Matematik M2b, Holmström/Smedhamre/ Sjunneson, , Liber Förkunskaper: Undervisningen bygger på kursen matematik 1b eller matematik A MATEMATIK 2b, flex (distans) dag 10 veckor, 100 poäng MATEMATIK 2b, flex (distans) dag 20 veckor, 100 poäng Du läser kursen på 10 eller 20 veckor enligt ett schema. Du jobbar själv med de olika delarna av kursen i skolan eller på distans. Under varje arbetsdag finns tid och möjlighet att träffa din lärare i skolan för att diskutera dina frågor och få individuell handledning. Handledningstid: (Tiderna är inte obligatoriska utan du kommer till en handledning vid behov) måndagar kl tisdagar kl onsdagar kl torsdagar kl fredagar kl Kurslitteratur: Ma2b Matematik M2b, Holmström/Smedhamre/ Sjunneson, , Liber Förkunskaper: Undervisningen bygger på kursen matematik 1b eller matematik A

11 MATEMATIK 2c, klassrum (dag 10 veckor), 100 poäng Undervisningen i ämnet matematik syftar till att du utvecklar förmågan att arbeta matematiskt. Det innefattar att utveckla förståelsen av matematikens olika begrepp och metoder samt att utveckla olika strategier för att kunna lösa matematiska problem och använda matematik i samhälls- och yrkesrelaterade situationer. Dessutom läser du en del moment som behövs för att klara kemi- och fysikkurserna på gymnasienivån. Kursen är för dig som läser en utbildning motsvarande naturvetenskapsprogrammet eller teknikprogrammet. Du läser kursen på 10 veckor med lektioner där läraren introducerar, förklarar och diskuterar de olika delarna i kursen. Under lektionen finns det dessutom tid och möjlighet till individuell handledning och diskussioner kring dina frågor. Lektionstid: måndagar kl och onsdagar kl Kurslitteratur: Ma2c Matematik M2c, Holmström/Smedhamre/ Sjunneson, , Liber Förkunskaper: Undervisningen bygger på kursen matematik 1c eller matematik A MATEMATIK 2c, flex (distans) dag 10 veckor, 100 poäng MATEMATIK 2c, flex (distans) dag 20 veckor, 100 poäng Du läser kursen på 10 eller 20 veckor enligt ett schema. Du jobbar själv med de olika delarna av kursen i skolan eller på distans. Under varje arbetsdag finns tid och möjlighet att träffa din lärare i skolan för att diskutera dina frågor och få individuell handledning. Handledningstid: (Tiderna är inte obligatoriska utan du kommer till en handledning vid behov) måndagar kl tisdagar kl onsdagar kl torsdagar kl fredagar kl Kurslitteratur: Ma2c Matematik M2c, Holmström/Smedhamre/ Sjunneson, , Liber Förkunskaper: Undervisningen bygger på kursen matematik 1c eller matematik A MATEMATIK 3b, klassrum (dag 10 veckor), 100 poäng Undervisningen i ämnet matematik syftar till att du utvecklar förmågan att arbeta matematiskt. Det innefattar att utveckla förståelsen av matematikens olika begrepp och metoder samt att utveckla olika strategier för att kunna lösa matematiska problem och använda matematik i samhälls- och yrkesrelaterade situationer.

12 Kursen är för dig som läser en utbildning motsvarande ekonomi-programmet, estetiska, humanistiska eller samhällsvetenskapsprogrammet. Du läser kursen på 10 veckor med lektioner där läraren introducerar, förklarar och diskuterar de olika delarna i kursen. Under lektionen finns det dessutom tid och möjlighet till individuell handledning och diskussioner kring dina frågor. Lektionstid: tisdagar kl och torsdagar kl Kurslitteratur: Ma3b Matematik M3b, Holmström/Smedhamre/ Sjunneson, , Liber Förkunskaper: Undervisningen bygger på kursen matematik 2b eller matematik B MATEMATIK 3b, flex (distans) dag 10 veckor, 100 poäng MATEMATIK 3b, flex (distans) dag 20 veckor, 100 poäng Du läser kursen på 10 eller 20 veckor enligt ett schema. Du jobbar själv med de olika delarna av kursen i skolan eller på distans. Under varje arbetsdag finns tid och möjlighet att träffa din lärare i skolan för att diskutera dina frågor och få individuell handledning. Handledningstid: (Tiderna är inte obligatoriska utan du kommer till en handledning vid behov) måndagar kl tisdagar kl onsdagar kl torsdagar kl fredagar kl Kurslitteratur: Ma3b Matematik M3b, Holmström/Smedhamre/ Sjunneson, , Liber Förkunskaper: Undervisningen bygger på kursen matematik 2b eller matematik B MATEMATIK 3c, klassrum (dag 10 veckor), 100 poäng Undervisningen i ämnet matematik syftar till att du utvecklar förmågan att arbeta matematiskt. Det innefattar att utveckla förståelsen av matematikens olika begrepp och metoder samt att utveckla olika strategier för att kunna lösa matematiska problem och använda matematik i samhälls- och yrkesrelaterade situationer. Dessutom läser du en del moment som behövs för att klara kemi- och fysikkurserna på gymnasienivån. Kursen är för dig som läser en utbildning motsvarande naturvetenskapsprogrammet eller teknikprogrammet. Du läser kursen på 10 veckor med lektioner där läraren introducerar, förklarar och diskuterar de olika delarna i kursen. Under lektionen finns

13 det dessutom tid och möjlighet till individuell handledning och diskussioner kring dina frågor. Lektionstid: tisdagar kl och torsdagar kl Kurslitteratur: Ma3c Matematik M3c, Holmström/Smedhamre/ Sjunneson, , Liber Förkunskaper: Undervisningen bygger på kursen matematik 2c eller matematik B MATEMATIK 3c, flex (distans) dag 10 veckor, 100 poäng MATEMATIK 3c, flex (distans) dag 20 veckor, 100 poäng Du läser kursen på 10 eller 20 veckor enligt ett schema. Du jobbar själv med de olika delarna av kursen i skolan eller på distans. Under varje arbetsdag finns tid och möjlighet att träffa din lärare i skolan för att diskutera dina frågor och få individuell handledning. Handledningstid: (Tiderna är inte obligatoriska utan du kommer till en handledning vid behov) måndagar kl tisdagar kl onsdagar kl torsdagar kl fredagar kl Kurliteratur Ma3c Matematik M3c, Holmström/Smedhamre/ Sjunneson, , Liber Förkunskaper: Undervisningen bygger på kursen matematik 2c eller matematik B Orienteringskurs i matematik, dag 10 veckor, 50 poäng Kursens syfte är att hjälpa dig fräscha upp eller komplettera de grundläggande kunskaperna som behövs för studier i eller validering av en matematik kurs på gymnasienivå. Kursen är för dig som tycker att det är svårt med matematik eller för dig som vill fräscha upp gamla mattekunskaper. Du kan läsa kursen i förberedande syfte eller parallellt med en ordinarie matematikkurs på gymnasienivå som erbjuds i skolan(matematik 1, 2 eller 3). Kursen är på 10 veckor med handledningslektioner. Under handledningstiden diskuterar du dina mattefrågor med din lärare och får vägledning och hjälp kring de delarna av matematiken som du önskar. Handledningstid: måndagar kl och tisdagar kl Kurslitteratur: Valfri matematikbok på grundläggande eller på gymnasienivå.

14 NATURKUNSKAP Naturkunskap är ett tvärvetenskapligt ämne där delar från biologi, fysik, geovetenskap och kemi ingår. Undervisningen i ämnet naturkunskap syftar till att eleverna utvecklar kunskaper i naturvetenskap samt förmåga att kritiskt värdera och ta ställning i frågor som har ett naturvetenskapligt innehåll. Den ska leda till att eleverna utvecklar förståelse av hur naturvetenskapliga kunskaper kan användas i såväl yrkesliv som vardagsnära situationer och för att göra personliga val och ställningstaganden. Du kan läsa naturkunskap i klassrum eller på distans (flex). Studieformen flex innebär att du kan komma på lektioner om/när du har möjlighet (gäller kurserna Naturkunskap 1A1, 1A2, Naturkunskap 1 b samt Naturkunskap 2). Förut kallades denna studieform för distans, men eftersom vi erbjuder klassrumsundervisning i ämnet så är du välkommen på lektioner när du har möjlighet. Läraren kommer att maila ut en kursplanering till alla elever. Det finns även möjlighet att komma till skolan och få handledning i alla kurserna enligt överenskommen tid med läraren NATURKUNSKAP 1A1, klassrum (dag, 5 veckor), 50p Kursen syftar till att ge en fördjupad inblick och kunskap i vår tids stora frågor: Ekologi och samspelet i naturen, miljöfrågor och energi. Naturkunskap 1A1 motsvarar NkA enligt det gamla systemet Enkla laborationer ingår som underlättar förståelse för det vetenskapliga arbetssättet Klassrumsundervisningen bedrivs 2 gånger i veckan, där även du som studerar kursen på flex (distans) är välkommen. Lektionstider: måndagar kl samt kl , torsdagar kl En detaljerad planering med kursinnehåll kommer att mailas ut till alla före kursstart. I lektionstiderna ingår både laborationer handledning, och prov Kursen kan även läsas på distans (flex) Kurslitteratur: Naturkunskap 1b av Lundegård m.fl (ISBN ). Förkunskaper: Svenska, Svenska som andraspråk grundläggande nivå eller motsvarande. NATURKUNSKAP 1A2, klassrum (dag, 5 veckor), 50p Kursen Nk1A2, som är påbyggnad på Nk1A1, behandlar vår livsstil och hälsa, samt arv och miljö. Begreppet DNA, cellen och ärftliga egenskaper kommer att introduceras. Enkla laborationer ingår som underlättar förståelse för det vetenskapliga arbetssättet

15 Klassrumsundervisningen bedrivs 2 gånger i veckan, där även du som studerar kursen på flex (distans) är välkommen Lektionstider: måndagar kl samt , torsdagar kl En detaljerad planering med kursinnehåll kommer att mailas ut till alla före kursstart. I lektionstiderna ingår både laborationer handledning och prov. Kursen kan även läsas på distans (flex) Kurslitteratur: Naturkunskap 1b av Lundegård m.fl (ISBN ). Förkunskaper: Svenska, Svenska som andraspråk grundläggande nivå eller motsvarande. Nk1A1 (eller NkA enligt det gamla systemet) NATURKUNSKAP 1b, dag, klassrum (10 veckor) 100p Kursen Naturkunskap 1b (100p) består av kurserna Naturkunskap 1A1 (50p) och Naturkunskap 1A2 (50p). Naturkunskap 1b syftar till att ge en fördjupad inblick och kunskap i vår tids stora frågor: Ekologi och samspelet i naturen, miljöfrågor och energi. Kursen behandlar även vår livsstil och hälsa, samt arv och miljö. Begreppet DNA, cellen och ärftliga egenskaper kommer att introduceras. Enkla laborationer ingår som underlättar förståelse för det vetenskapliga arbetssättet Klassrumsundervisningen bedrivs 2 gånger i veckan, där även du som studerar kursen på flex (distans) är välkommen Lektionstider: måndagar kl samt ,torsdagar kl En detaljerad planering med kursinnehåll kommer att mailas ut till alla före kursstart. I lektionstiderna ingår både laborationer handledning och prov. Kursen kan även läsas på distans (flex) Kurslitteratur: Naturkunskap 1b av Lundegård m.fl (ISBN ). Förkunskaper: Svenska, Svenska som andraspråk grundläggande nivå eller motsvarande. NATURKUNSKAP 2, dag, klassrum (10 veckor) 100p Kursen behandlar enkla kemiska reaktioner, den materiella världens uppbyggnad och uppkomst, genetik, människokroppens uppbyggnad och funktion, från cellnivå till kroppens olika organsystem, hormon- och nervsystem Enkla laborationer ingår som underlättar förståelse för det vetenskapliga arbetssättet Klassrumsundervisningen bedrivs 2 ggr i veckan, där även du som studerar kursen på flex (distans) är välkommen

16 Lektionstid (inkl laborationer, handledning och prov): måndagar kl , torsdagar kl samt kl En detaljerad planering med kursinnehåll kommer att mailas ut till alla före kursstart. Kursen kan även läsas på distans (flex) Kurslitteratur: Naturkunskap 2 (100p) av Lundegård m fl (ISBN ). Det går också bra att använda Naturkunskap B av Lundegård m fl (ISBN ) OBS: Den sista siffran i ISBN-numret kan variera beroende på årsutgåva, men innehållet i boken ska vara densamma Förkunskaper: Svenska, Svenska som andraspråk grundläggande nivå eller motsvarande. Undervisningen bygger på kursen naturkunskap 1b (eller Naturkunskap 1A1 + Naturkunskap 1A2) NATURKUNSKAP 1A1, flex (distans) dag, 10 veckor, 50p Kursen syftar till att ge en fördjupad inblick och kunskap i vår tids stora frågor: Ekologi och samspelet i naturen, miljöfrågor och energi. Naturkunskap 1A1 motsvarar NkA enligt det gamla systemet Om/när du har möjlighet är du välkommen på lektioner, som bedrivs i klassrumsundervisningen. Det finns även möjlighet att komma till skolan och få handledning enligt överenskommen tid med läraren Kurslitteratur: Naturkunskap 1b av Lundegård m.fl (ISBN ). Förkunskaper: Svenska, Svenska som andraspråk grundläggande nivå eller motsvarande. NATURKUNSKAP 1A2, flex (distans), dag, 10 veckor, 50p Kursen Nk1A2, som är påbyggnad på Nk1A1, behandlar vår livsstil och hälsa, samt arv och miljö. Begreppet DNA, cellen och ärftliga egenskaper kommer att introduceras. Om/när du har möjlighet är du välkommen på lektioner, som bedrivs i klassrumsundervisningen. Det finns även möjlighet att komma till skolan och få handledning enligt överenskommen tid med läraren Kurslitteratur: Naturkunskap 1b av Lundegård m.fl (ISBN ). Förkunskaper: Svenska, Svenska som andraspråk grundläggande nivå eller motsvarande. Nk1A1 (eller NkA enligt det gamla systemet) NATURKUNSKAP 1b, flex (distans), dag, 10 veckor eller 20 veckor (100p) Kursen Naturkunskap 1b (100p) består av kurserna Naturkunskap 1A1 (50p) och Naturkunskap 1A2 (50p). Naturkunskap 1b syftar till att ge en fördjupad inblick och kunskap i vår tids stora frågor: Ekologi och

17 samspelet i naturen, miljöfrågor och energi. Kursen behandlar även vår livsstil och hälsa, samt arv och miljö. Begreppet DNA, cellen och ärftliga egenskaper kommer att introduceras. Om/när du har möjlighet är du välkommen på lektioner, som bedrivs i klassrumsundervisningen. Det finns även möjlighet att komma till skolan och få handledning enligt överenskommen tid med läraren Kurslitteratur: Naturkunskap 1b av Lundegård m.fl (ISBN ). Förkunskaper: Svenska, Svenska som andraspråk grundläggande nivå eller motsvarande. BIOLOGI Biologi är läran om livet och dess uppkomst, utveckling, livets olika former, uppbyggnad och funktion, samt djurs beteenden och samspel, alltifrån cellnivå till globala ekosystem Biologi finns endast på distans (flex). Studieformen flex innebär att du har möjlighet att komma till skolan och få handledning enligt överenskommen tid med läraren BIOLOGI 1, flex (distans), dag, 10 veckor eller 20 veckor (100p) Kursen omfattar ekologi, etologi, genetik och översikt över växt- och djurriket samt evolution och presenterar naturvetenskapliga teorier om livets uppkomst och utveckling. Experimentellt arbete ingår i form av en hemlaboration som underlättar förståelse för det vetenskapliga arbetssättet Det finns möjlighet att komma till skolan och få handledning enligt överenskommen tid med läraren Kurslitteratur: Iris Biologi av Anders Henriksson (ISBN ) Förkunskaper: Svenska, Svenska som andraspråk grundläggande nivå eller motsvarande. BIOLOGI 2, flex (distans), dag, 10 veckor eller 20 veckor (100p) Kursen omfattar hela kroppens uppbyggnad och fysiologi, samt genteknik och mikrobiologi. Kursen ger en fördjupad kunskap och förståelse för människokroppens uppbyggnad och funktion, från cellnivå till kroppens olika organsystem, hormon- och nervsystem Experimentellt arbete ingår i form av en hemlaboration som underlättar förståelse för det vetenskapliga arbetssättet Det finns möjlighet att komma till skolan och få handledning enligt överenskommen tid med läraren Kurslitteratur: Biologi 2 av Janne Karlsson, Thomas Krigsman m.fl (ISBN ) Förkunskaper: Svenska, Svenska som andraspråk grundläggande nivå eller motsvarande. Undervisningen bygger på kursen Biologi 1 (100p)

18

SVENSKA SOM ANDRASPRÅK

SVENSKA SOM ANDRASPRÅK SVENSKA SOM ANDRASPRÅK Kursen syftar till att ge dig fördjupade färdigheter i svenska. Det betyder att du ska kunna använda svenska språket i både tal och skrift i olika situationer. Du ska till exempel

Läs mer

Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Kursutbud och schematider Skolan har gemensamma provtider vissa onsdagar klockan 13.00 16.00. Det innebär att skriftliga prov för en del kurser/lärare endast görs under denna

Läs mer

Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Kursutbud och schematider Skolan har gemensamma provtider vissa onsdagar klockan 13.00 16.00. Det innebär att skriftliga prov för en del kurser/lärare endast görs under denna

Läs mer

Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Kursutbud och schematider Skolan har gemensamma provtider vissa onsdagar klockan 13.00 16.00. Det innebär att skriftliga prov för en del kurser/lärare endast görs under denna

Läs mer

Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Kursutbud och schematider Skolan har gemensamma provtider vissa onsdagar klockan 13.00 16.00. Det innebär att skriftliga prov för en del kurser/lärare endast görs under denna

Läs mer

Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Kursutbud och schematider Skolan har gemensamma provtider vissa onsdagar klockan 13.00 16.00. Det innebär att skriftliga prov för en del kurser/lärare endast görs under denna

Läs mer

SVENSKA SOM ANDRASPRÅK

SVENSKA SOM ANDRASPRÅK SVENSKA SOM ANDRASPRÅK Ämnet svenska som andraspråk ger elever med annat modersmål än svenska möjlighet att utveckla sin kommunikativa språkförmåga. Ett rikt språk är en förutsättning för att inhämta ny

Läs mer

NATURKUNSKAP. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

NATURKUNSKAP. Ämnets syfte. Kurser i ämnet NATURKUNSKAP Ämnet naturkunskap är till sin karaktär tvärvetenskapligt med en grund i biologi, fysik, geovetenskap och kemi. I ämnet behandlas hälsa, energi och hållbar utveckling, kunskapsområden som

Läs mer

KURSER HÖSTEN 2017 KOMVUX I LUND

KURSER HÖSTEN 2017 KOMVUX I LUND KOMVUX I LUND KURSER HÖSTEN 2017 Utbildningsförvaltningen Komvux Glimmervägen 12, 224 78 Lund Tel. 046-35 71 00 E-post: komvux@lund.se www.lund.se/komvux Kurstider/kursstarter Schemabunden undervisning:

Läs mer

NATURKUNSKAP. Ämnets syfte. Insikt med utsikt

NATURKUNSKAP. Ämnets syfte. Insikt med utsikt NATURKUNSKAP Ämnet naturkunskap är till sin karaktär tvärvetenskapligt med en grund i biologi, fysik, geovetenskap och kemi. I ämnet behandlas hälsa, energi och hållbar utveckling, kunskapsområden som

Läs mer

Naturvetenskapsprogrammet (NA)

Naturvetenskapsprogrammet (NA) Naturvetenskapsprogrammet (NA) Naturvetenskapsprogrammet (NA) ska utveckla elevernas kunskaper om sammanhang i naturen, om livets villkor, om fysikaliska fenomen och skeenden och om kemiska processer.

Läs mer

Prövningen Vid prövningstillfället ska du komma till skolan och göra en läsförståelseuppgift samt en argumenterande skriftlig uppgift.

Prövningen Vid prövningstillfället ska du komma till skolan och göra en läsförståelseuppgift samt en argumenterande skriftlig uppgift. 2013 2015 Välkommen till prövning i Svenska som andraspråk 1! Kursen innehåller moment där du ska kunna uttrycka dig i tal och skrift på ett klart och tydligt sätt. Hur du använder språket för vardagsbruk

Läs mer

KURSER HÖSTEN 2017 KOMVUX I LUND

KURSER HÖSTEN 2017 KOMVUX I LUND KOMVUX I LUND KURSER HÖSTEN 2017 Utbildningsförvaltningen Komvux Glimmervägen 12, 224 78 Lund Tel. 046-35 71 00 E-post: komvux@lund.se www.lund.se/komvux Kurstider/kursstarter Schemabunden undervisning:

Läs mer

Litteraturlista för Sundbybergs vuxenutbildning

Litteraturlista för Sundbybergs vuxenutbildning SUNDBYBERGS VUXENUTBILDNING 2016-11-29 Litteraturlista för Sundbybergs Du som elev ansvarar själv för att köpa böckerna till dina kurser. På skolan ordnas en bokbytardag där man kan köpa begagnade böcker.

Läs mer

Naturvetenskapsprogrammet (NA)

Naturvetenskapsprogrammet (NA) 246 gymnasieskola 2011 (NA) Examensmål för naturvetenskapsprogrammet Naturvetenskapsprogrammet är ett högskoleförberedande program. Efter examen från programmet ska eleverna ha kunskaper för högskolestudier

Läs mer

Kurser inom det flexibla kursutbudet

Kurser inom det flexibla kursutbudet Kurser inom det flexibla kursutbudet Lärcentrum Kiruna, Engelska Historia Matematik Naturkunskap Psykologi Religion Samhällskunskap Svenska Frågor kring övriga kurser från skolverkets kursutbud kontakta

Läs mer

Koppling mellan styrdokumenten på naturvetenskapsprogrammet och sju programövergripande förmågor

Koppling mellan styrdokumenten på naturvetenskapsprogrammet och sju programövergripande förmågor Koppling mellan styrdokumenten på naturvetenskapsprogrammet och sju programövergripande förmågor Förmåga att Citat från examensmålen för NA-programmet Citat från kommentarerna till målen för gymnasiearbetet

Läs mer

Kursplan ENGELSKA. Ämnets syfte. Mål. Innehåll. Insikt med utsikt

Kursplan ENGELSKA. Ämnets syfte. Mål. Innehåll. Insikt med utsikt Kursplan ENGELSKA Ämnets syfte Undervisningen i ämnet engelska ska syfta till att deltagarna utvecklar språk- och omvärldskunskaper så att de kan, vill och vågar använda engelska i olika situationer och

Läs mer

Naturvetenskapsprogrammet Mål för programmet

Naturvetenskapsprogrammet Mål för programmet Naturvetenskapsprogrammet Mål för programmet Naturvetenskapsprogrammet är ett högskoleförberedande program och utbildningen ska i första hand förbereda för vidare studier inom naturvetenskap, matematik

Läs mer

ENGELSKA. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

ENGELSKA. Ämnets syfte. Kurser i ämnet ENGELSKA Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens möjligheter att ingå i olika sociala

Läs mer

Kurskatalog Lärling12. Individuellt val LÅ12-13

Kurskatalog Lärling12. Individuellt val LÅ12-13 Kurskatalog Lärling12 Individuellt val LÅ12-13 2013 01 08 Individuellt val Det individuella valet omfattar 200 poäng på samtliga program. Det är huvudmannen som beslutar vilka kurser som ska erbjudas som

Läs mer

Ämne - Engelska. Ämnets syfte

Ämne - Engelska. Ämnets syfte Ämne - Engelska Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens möjligheter att ingå i olika

Läs mer

SVENSKA. Ämnets syfte

SVENSKA. Ämnets syfte SVENSKA Kärnan i ämnet svenska är språk och litteratur. Språket är människans främsta redskap för reflektion, kommunikation och kunskapsutveckling. Genom språket kan människan uttrycka sin personlighet,

Läs mer

Kurskatalog Lärling11. Individuellt val VT 2012

Kurskatalog Lärling11. Individuellt val VT 2012 Kurskatalog Lärling11 Individuellt val VT 2012 2012 03 06 Individuellt val Det individuella valet omfattar 200 poäng på samtliga program. Det är huvudmannen som beslutar vilka kurser som ska erbjudas som

Läs mer

Mina uppgifter. Martina Håkansson. Studie- och yrkesvägledare. Martina.hakansson@staffanstorp.se Tfn: 046-251637

Mina uppgifter. Martina Håkansson. Studie- och yrkesvägledare. Martina.hakansson@staffanstorp.se Tfn: 046-251637 Gymnasievalet Mina uppgifter Martina Håkansson Studie- och yrkesvägledare Martina.hakansson@staffanstorp.se Tfn: 046-251637 Måndag 08.00-14 Tisdag 08.00-15 Onsdag 08.00-16.30 Tider gymnasievalet Hösten:

Läs mer

Kursplan i svenska som andraspråk grundläggande GRNSVA2

Kursplan i svenska som andraspråk grundläggande GRNSVA2 Kursplan i svenska som andraspråk grundläggande GRNSVA2 Kursen ger elever med annat modersmål än svenska en möjlighet att utveckla sin förmåga att kommunicera på svenska. Ett rikt språk ger ökade förutsättningar

Läs mer

Litteraturlista för kurser på vuxenutbildningen

Litteraturlista för kurser på vuxenutbildningen Denna sammanställning innehåller rekommenderad litteratur för vuxenutbildningens kurser. Observera att kurserna inte anordnas samtliga studieperioder. I samtliga kurser är det ditt ansvar som elev att

Läs mer

Regeringsuppdrag. Översyn av kursplaner och kunskapskrav. Nya betygsskalan: A, C och E. Verksamhetspoäng

Regeringsuppdrag. Översyn av kursplaner och kunskapskrav. Nya betygsskalan: A, C och E. Verksamhetspoäng OH-mallen Regeringsuppdrag Översyn av kursplaner och kunskapskrav Nya betygsskalan: A, C och E Verksamhetspoäng Kommunal vuxenutbildning, grundläggande nivå Kurser Engelska Biologi Fysik Kemi Samhällskunskap

Läs mer

Undervisningen i ämnet engelska ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

Undervisningen i ämnet engelska ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: ENGELSKA Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens möjligheter att ingå i olika sociala

Läs mer

Kurser i svenska för internationella studenter och forskare

Kurser i svenska för internationella studenter och forskare Kurser i svenska för internationella studenter och forskare Kursföreståndare: Peter Lundkvist 1 4,5 hp Kursen är en introduktion till det svenska språket för dig som är internationell student eller forskare

Läs mer

DHGI!J*%$2(44!@!F-&&>$*6&6<1%(&5$,!5!KC4%.(4. A-C Ernehall, Fässbergsgymnasiet, Mölndal www.lektion.se

DHGI!J*%$2(44!@!F-&&>$*6&6<1%(&5$,!5!KC4%.(4. A-C Ernehall, Fässbergsgymnasiet, Mölndal www.lektion.se Svenska "#$%&'(&)*+'$,-*$,,*$.&'()/&0123-4)$*.56*$74$',$*(/'0118%59$*(0928,#$9'4('8%&'():;$%01.5,,&)*+''(%.88,,*

Läs mer

Val av fördjupningsområde inom grundlärarprogrammet 4-6, NO

Val av fördjupningsområde inom grundlärarprogrammet 4-6, NO Val av fördjupningsområde inom grundlärarprogrammet 4-6, NO För grundlärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4 6 ingår 30 hp i vart och ett av ämnena svenska, matematik, engelska.

Läs mer

TEKNIKPROGRAMMET Mål för programmet

TEKNIKPROGRAMMET Mål för programmet TEKNIKPROGRAMMET Mål för programmet Teknikprogrammet är ett högskoleförberedande program och utbildningen ska i första hand förbereda för vidare studier i teknikvetenskap och naturvetenskap men också i

Läs mer

ENGELSKA FÖR DÖVA. Ämnets syfte

ENGELSKA FÖR DÖVA. Ämnets syfte ENGELSKA FÖR DÖVA Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens möjligheter att ingå i olika

Läs mer

Sammanställning av frekventa frågeställningar om kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå

Sammanställning av frekventa frågeställningar om kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå VUX 2012 September 2014 Sammanställning av frekventa frågeställningar om kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå Områden Studie- och yrkesvägledning Individuell studieplan Validering Prövning enligt

Läs mer

Ekonomiprogrammet (EK)

Ekonomiprogrammet (EK) Ekonomiprogrammet (EK) Ekonomiprogrammet (EK) ska utveckla elevernas kunskaper om ekonomiska samhällsförhållanden, om företagens roll och ansvar, om att starta och driva företag samt om det svenska rättssamhället.

Läs mer

Kursbeskrivning utbud grundläggande kurser hösten Engelska

Kursbeskrivning utbud grundläggande kurser hösten Engelska Kursbeskrivning utbud grundläggande kurser hösten 2016 E Engelska Undervisningen i kursen engelska inom kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå syftar till att eleven utvecklar kunskaper i engelska,

Läs mer

VUXENSTUDIER I HANINGE

VUXENSTUDIER I HANINGE VUXENSTUDIER I HANINGE Kurser & utbildningar Våren 2015 PERIODER VÅREN 2015 Period 1: 12 januari 20 mars 2015 (sista ansökningsdag 12 november 2014) Period 1 2: 12 januari 29 maj 2015 (sista ansökningsdag

Läs mer

Svenska. Ämnets syfte

Svenska. Ämnets syfte Svenska SVE Svenska Kärnan i ämnet svenska är språk och litteratur. Språket är människans främsta redskap för reflektion, kommunikation och kunskapsutveckling. Genom språket kan människan uttrycka sin

Läs mer

Kursutbud komvux Kursutbud till kursstarten 11 augusti Sista ansökningsdag är 6 maj

Kursutbud komvux Kursutbud till kursstarten 11 augusti Sista ansökningsdag är 6 maj Kursutbud komvux Kursutbud till kursstarten 11 augusti Sista ansökningsdag är 6 maj FRISTÅENDE KURSER PÅ GRUNDLÄGGANDE NIVÅ ENGELSKA Engelska grund, steg 1, nybörjare Skola: ABF Vux, Cuben Utbildning,

Läs mer

Strukturen i gymnasieskolans ämnesplaner

Strukturen i gymnasieskolans ämnesplaner Om ämnet Biologi De naturvetenskapliga ämnena biologi, fysik och kemi har ett gemensamt vetenskapligt ursprung och syftar till att ge eleverna kunskaper om naturvetenskapens karaktär, om den naturvetenskapliga

Läs mer

Teknikprogrammet (TE)

Teknikprogrammet (TE) Teknikprogrammet (TE) Teknikprogrammet (TE) ska utveckla elevernas kunskaper om och färdigheter i teknik och teknisk utveckling. Efter examen från programmet ska eleverna ha kunskaper för högskolestudier

Läs mer

Individuellt val. Läsår 2015/2016

Individuellt val. Läsår 2015/2016 Individuellt val Läsår 2015/2016 Information inför ditt individuella val Individuellt val ingår i samtliga gymnasieprogram. Du ska läsa 200 poäng individuellt val i åk 2 och åk 3. De flesta kurserna är

Läs mer

Kursutbud. f ö r K o m v u x. v å r e n 2 0 1 6 160111-160527

Kursutbud. f ö r K o m v u x. v å r e n 2 0 1 6 160111-160527 NÄRINGSLIV OCH ARBETSMARKNAD GÄVLE VUXENUTBILDNINGEN Q Kursutbud med schema f ö r K o m v u x v å r e n 2 0 1 6 160111-160527 För heltidsstudier VT-16 krävs minst 400 gymnasiepoäng Omfattningen av studierna

Läs mer

DATA - GRUNDLÄGGANDE NIVÅ Data, orienteringskurs, grundläggande nivå Ulrika Nilsson, Christian Sjögreen Datorkunskap, ISBN: 978-91-85437-07-8

DATA - GRUNDLÄGGANDE NIVÅ Data, orienteringskurs, grundläggande nivå Ulrika Nilsson, Christian Sjögreen Datorkunskap, ISBN: 978-91-85437-07-8 Läromedelsförteckning HT 16 Birgittaskolans vuxenutbildning Kurs Författare Läromedel BIOLOGI Biologi, Basårskursen, grundläggande komvux Fabricius, Holm och Nystrand SPEKTRUM BIOLOGI Lightbok, ISBN nr

Läs mer

VUXENSTUDIER I HANINGE

VUXENSTUDIER I HANINGE VUXENSTUDIER I HANINGE Kurser & utbildningar Hösten & vintern 2013 PERIODER 2013 Period 3: 3 juni 9 augusti 2013 (sista ansökan 16 maj 2013) Period 4: 12 augusti 18 oktober 2013 (sista ansökan 20 maj 2013)

Läs mer

KURSUTBUD VÅREN 2017 PERIOD 2-3 GYMNASIAL VUXENUTBILDNING 2017/03/ /05/ /05/ /08/04

KURSUTBUD VÅREN 2017 PERIOD 2-3 GYMNASIAL VUXENUTBILDNING 2017/03/ /05/ /05/ /08/04 KURSUTBUD VÅREN 2017 GYMNASIAL VUXENUTBILDNING PERIOD 2 3 P2 2017/03/20 2017/05/26 P3 2017/05/29 2017/08/04 Du ansöker till kurser på: Sista ansökningsdag P2: 01 Mars Sista ansökningsdag P3: 02 Maj P3

Läs mer

Läromedel Läromedel anpassat för SVA01 t.ex. Språkporten 1 (2006) (kapitel 1-3 och 5). Rådfråga din examinator.

Läromedel Läromedel anpassat för SVA01 t.ex. Språkporten 1 (2006) (kapitel 1-3 och 5). Rådfråga din examinator. prövning sva 01 Malmö stad Komvux Malmö Södervärn PRÖVNING PRÖVNINGSANVISNINGAR Prövning i Svenska som andraspråk 1 Kurskod SVASVA01 Gymnasiepoäng 100 Läromedel Läromedel anpassat för SVA01 t.ex. Språkporten

Läs mer

Individuellt val. Läsår 2014/2015

Individuellt val. Läsår 2014/2015 Individuellt val Läsår 2014/2015 Information inför ditt individuella val Individuellt val ingår i samtliga gymnasieprogram. Du ska läsa 200 poäng individuellt val under dina år på gymnasiet. De flesta

Läs mer

Särskild utbildning för vuxna. Särvux. Välkommen till Särvux - en plats där du växer. Kom ihåg! Sista ansökningsdag. 1 maj. Trollhättan Y Vänersborg

Särskild utbildning för vuxna. Särvux. Välkommen till Särvux - en plats där du växer. Kom ihåg! Sista ansökningsdag. 1 maj. Trollhättan Y Vänersborg Särskild utbildning för vuxna Särvux Välkommen till Särvux - en plats där du växer Kom ihåg! Sista ansökningsdag 1 maj Trollhättan Y Vänersborg Kort om Särvux i Trollhättan och Vänersborg Särvux är för

Läs mer

Gymnasiearbete för högskoleförberedande examen

Gymnasiearbete för högskoleförberedande examen Gymnasiearbete - introduktionstext september 2012 Gymnasiearbete för högskoleförberedande examen Syftet med den här texten är att ge övergripande information om och kommentarer till gymnasiearbetet för

Läs mer

SAMHÄLLSKUNSKAP. Ämnets syfte

SAMHÄLLSKUNSKAP. Ämnets syfte SAMHÄLLSKUNSKAP Ämnet samhällskunskap är till sin karaktär tvärvetenskapligt. Det har sin bas inom statsvetenskap, sociologi och nationalekonomi, men även andra samhällsvetenskapliga och humanistiska discipliner

Läs mer

KURSUTBUD MED SCHEMA 14-01-13 14-05-30

KURSUTBUD MED SCHEMA 14-01-13 14-05-30 VUXENUTBILDNINGEN GÄVLE KURSUTBUD MED SCHEMA Komvux 14-01-13 14-05-30 För heltidsstudier VT-14 krävs minst 400 gymnasiepoäng Omfattningen av studierna mäts i poäng = gymnasiepoäng eller studiepoäng. Varje

Läs mer

Kursplan i svenska som andraspråk grundläggande kurs W

Kursplan i svenska som andraspråk grundläggande kurs W Kursplan i svenska som andraspråk grundläggande kurs W Kursen ger elever med annat modersmål än svenska en möjlighet att utveckla sin förmåga att kommunicera på svenska. Ett rikt språk ger ökade förutsättningar

Läs mer

DATA - GRUNDLÄGGANDE NIVÅ Data, orienteringskurs, grundläggande nivå Ulrika Nilsson, Christian Sjögreen Datorkunskap, ISBN: 978-91-85437-07-8

DATA - GRUNDLÄGGANDE NIVÅ Data, orienteringskurs, grundläggande nivå Ulrika Nilsson, Christian Sjögreen Datorkunskap, ISBN: 978-91-85437-07-8 Läromedelsförteckning VT 16 Birgittaskolans vuxenutbildning BIOLOGI Biologi, Basårskursen, grundläggande komvux Fabricius, Holm och Nystrand SPEKTRUM BIOLOGI Lightbok, ISBN nr 978-91-47-08595-8 Liber Biologi

Läs mer

Individuella val Årskurs 2. Läsåret 2015/2016

Individuella val Årskurs 2. Läsåret 2015/2016 Individuella val Årskurs 2 Läsåret 2015/2016 1 Innehåll Anvisningar... 2 Bild och form 1b: 100 poäng... 4 Dansteknik 1: 100 poäng... 4 Engelska 6: 100 poäng... 4 Ensemble 1: 100 poäng... 4 Film- och tv-kunskap:

Läs mer

Humanistiska programmet (HU)

Humanistiska programmet (HU) Humanistiska programmet (HU) Humanistiska programmet (HU) ska utveckla elevernas kunskaper om människan i samtiden och historien utifrån kulturella och språkliga perspektiv, lokalt och globalt, nationellt

Läs mer

PRÖVNINGSANVISNINGAR

PRÖVNINGSANVISNINGAR Prövning i Samhällskunskap 2 PRÖVNINGSANVISNINGAR Kurskod SAMSAM02 Gymnasiepoäng 100 Läromedel Aktuellt läromedel för kursen. Vt 13 är detta: Almgren/Höjelid/Nilsson: Reflex 123 Gleerups Utbildning AB,

Läs mer

översikt som visar centralt innehåll i GY 11 i relation till innehåll i Ämnets syfte 1 SVENSKA RUM 1

översikt som visar centralt innehåll i GY 11 i relation till innehåll i Ämnets syfte 1 SVENSKA RUM 1 Tala & SAMTALA Ämnets syfte översikt som visar centralt innehåll i GY 11 i relation till innehåll i KURSLÄROMEDLET Svenska rum 1. Svenska rum 1, allt-i-ett-bok Kunskapskrav 1. Förmåga att tala inför andra

Läs mer

Läromedelsförteckning HT 14 Elsa Brändströms skola/komvux 140609. Kurs Författare Läromedel BIOLOGI

Läromedelsförteckning HT 14 Elsa Brändströms skola/komvux 140609. Kurs Författare Läromedel BIOLOGI Läromedelsförteckning HT 14 Elsa Brändströms skola/komvux 140609 Kurs Författare Läromedel BIOLOGI Biologi, Basårskursen, grundläggande komvux Fabricius, Holm och Nystrand SPEKTRUM BIOLOGI Lightbok, ISBN

Läs mer

MODERSMÅL. Ämnets syfte. Undervisningen i ämnet modersmål ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: Kurser i ämnet

MODERSMÅL. Ämnets syfte. Undervisningen i ämnet modersmål ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: Kurser i ämnet MODERSMÅL Goda kunskaper i modersmålet gagnar lärandet av svenska, andra språk och andra ämnen i och utanför skolan. Ett rikt och varierat modersmål är betydelsefullt för att reflektera över, förstå, värdera

Läs mer

Undervisningen i ämnet modersmål ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

Undervisningen i ämnet modersmål ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: MODERSMÅL Goda kunskaper i modersmålet gagnar lärandet av svenska, andra språk och andra ämnen i och utanför skolan. Ett rikt och varierat modersmål är betydelsefullt för att reflektera över, förstå, värdera

Läs mer

Naturvetenskapsprogrammet

Naturvetenskapsprogrammet Naturvetenskapsprogrammet NA Vill du få en gedigen naturvetenskaplig utbildning? Vill du till detta lägga studier i språk som ökar möjligheterna till studier eller jobb utomlands? Alla dessa möjligheter

Läs mer

DETTA ÄR GYMNASIESKOLAN

DETTA ÄR GYMNASIESKOLAN DETTA ÄR GYMNASIESKOLAN Det finns 18 nationella program med 60 inriktningar 12 yrkesprogram Kan erbjudas som lärlingsutbildning 6 högskoleförberedande program + Flygteknikprogrammet IB International Baccalaureate

Läs mer

Betyg och bedömning. Information till föräldrar. Patricia Svensson lärare i Idrott och hälsa samt NO och Teknik.

Betyg och bedömning. Information till föräldrar. Patricia Svensson lärare i Idrott och hälsa samt NO och Teknik. Betyg och bedömning Information till föräldrar Patricia Svensson lärare i Idrott och hälsa samt NO och Teknik. Summativ bedömning Summativ: Kontrollera vad eleverna kan efter genomförd undervisning. Till

Läs mer

Välkommen till Gymnasieinformation!

Välkommen till Gymnasieinformation! Välkommen till Gymnasieinformation! Gymnasieskolan enligt GY2011 18 Nationella program 60 inriktningar 12 Yrkesprogram 6 Högskoleförberedande program Alla program omfattar 2 500 poäng Yrkesprogram Gymnasiegemensamma

Läs mer

ÄEND02, Engelska II, 15 högskolepoäng English II, 15 credits Grundnivå / First Cycle

ÄEND02, Engelska II, 15 högskolepoäng English II, 15 credits Grundnivå / First Cycle Humanistiska och teologiska fakulteterna ÄEND02, Engelska II, 15 högskolepoäng English II, 15 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd av Prodekanen med ansvar för grundutbildning

Läs mer

Svenska som främmande språk Behörighetsgivande kurs i svenska 30 högskolepoäng

Svenska som främmande språk Behörighetsgivande kurs i svenska 30 högskolepoäng Kursbeskrivning med betygskriterier Svenska som främmande språk Behörighetsgivande kurs i svenska 30 högskolepoäng Höstterminen 2015 1 (14) Innehåll Välkommen till Behörighetsgivande kurs i svenska, 30

Läs mer

Utbildning för hållbar utveckling

Utbildning för hållbar utveckling Utbildning för hållbar utveckling Hur ser du på världen? Globala gymnasiet är till för dig som fått upp ögonen för orättvisor i världen och som vill påverka, förstå och lära dig mer om globala frågor.

Läs mer

Hösten Vuxenstudier Haninge PERIODER HÖSTEN 2015 KURSER & UTBILDNINGAR

Hösten Vuxenstudier Haninge PERIODER HÖSTEN 2015 KURSER & UTBILDNINGAR KURSER & UTBILDNINGAR Vuxenstudier Haninge Hösten 2015 PERIODER HÖSTEN 2015 Period 4: 10 augusti 16 oktober (sista ansökningsdag 3 juni 2015) Period 4 5: 10 augusti 18 december (sista ansökningsdag 3 juni

Läs mer

Kursplan för Allmän kurs, Rimforsa Läsåret 15/16

Kursplan för Allmän kurs, Rimforsa Läsåret 15/16 Kursplan för Allmän kurs, Rimforsa Läsåret 15/16 Innehållsförteckning BAKGRUND... 2 ÖVERGRIPANDE MÅL OCH SYFTE... 2 PEDAGOGIK... 2 GENOMFÖRANDE... 2 4.1 UPPLÄGG OCH PLANERING... 2 4.2 ÄMNEN... 2 4.3 INRIKTNINGAR

Läs mer

Läromedelsförteckning VT 17 Birgittaskolans vuxenutbildning. Kurs Författare Läromedel

Läromedelsförteckning VT 17 Birgittaskolans vuxenutbildning. Kurs Författare Läromedel Läromedelsförteckning VT 17 Birgittaskolans vuxenutbildning Kurs Författare Läromedel BIOLOGI Biologi, Basårskursen, grundl vux Fabricius, Holm och Nystrand SPEKTRUM BIOLOGI Lightbok, ISBN nr 978-91-47-08595-8

Läs mer

Vägledningscentrum. Gymnasieinformation till elever och föräldrar

Vägledningscentrum. Gymnasieinformation till elever och föräldrar Vägledningscentrum Gymnasieinformation till elever och föräldrar De viktigaste förändringarna Högre behörighetskrav till gymnasieskolan Valfriheten stramas upp Nya program och förändrad programstruktur

Läs mer

Svenska som andraspråk

Svenska som andraspråk Svenska som andraspråk Studiehandledning Distanskurs i Svenska som andraspråk, "På G". Välkommen till distanskurs i svenska som andraspråk, på grundläggande nivå. Introduktion Förkunskaper Kursöversikt

Läs mer

Kort om den svenska gymnasieskolan

Kort om den svenska gymnasieskolan Kort om den svenska gymnasieskolan Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm tel: 08-690 95 76 fax: 08-690 95 50 e-post: skolverket@fritzes.se ISBN 978-91-86529-64-2 Beställningsnummer:

Läs mer

Kurser inom det flexibla kursutbudet

Kurser inom det flexibla kursutbudet Kurser inom det flexibla kursutbudet Lärcentrum Kiruna, Historia Matematik Naturkunskap Psykologi Religion Samhällskunskap Svenska Frågor kring övriga kurser från skolverket kursutbud kontakta vår studie

Läs mer

Kommunal vuxenutbildning Campus - Borlänge. Hösten 2016. www.borlange.se/vux www.vux.itpborlange.se/moodle

Kommunal vuxenutbildning Campus - Borlänge. Hösten 2016. www.borlange.se/vux www.vux.itpborlange.se/moodle Kommunal vuxenutbildning Campus - Borlänge Hösten 2016 www.borlange.se/vux www.vux.itpborlange.se/moodle 1 Innehållsförteckning Allmän information... 3 Kurskategorier... 4 Studiealternativ... 6 Prövning...

Läs mer

Kort om gymnasieskolan

Kort om gymnasieskolan Kort om gymnasieskolan Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm tel: 08-690 95 76 fax: 08-690 95 50 e-post: skolverket@fritzes.se ISBN 978-91-87115-86-8 Beställningsnummer:

Läs mer

SVENSKA SOM ANDRASPRÅK

SVENSKA SOM ANDRASPRÅK SVENSKA SOM ANDRASPRÅK Ämnet svenska som andraspråk ger elever med annat modersmål än svenska möjlighet att utveckla sin kommunikativa språkförmåga. Ett rikt språk är en förutsättning för att inhämta ny

Läs mer

Vuxenutbildningen. Kursinformation. för. Våren 2010 (period 1 och 2)

Vuxenutbildningen. Kursinformation. för. Våren 2010 (period 1 och 2) Vuxenutbildningen Kursinformation för Våren 2010 (period 1 och 2) Information om ansökan till våren 2010 Vuxenutbildningen kommer att ha fem kursstarter 2010. Året är indelat i sex studieperioder, period

Läs mer

Kursplan för Allmän kurs, Rimforsa Läsåret 13/14

Kursplan för Allmän kurs, Rimforsa Läsåret 13/14 Kursplan för Allmän kurs, Rimforsa Läsåret 13/14 Innehållsförteckning 1 BAKGRUND...2 2 ÖVERGRIPANDE MÅL OCH SYFTE...2 3 PEDAGOGIK...2 4 GENOMFÖRANDE...2 4.1 UPPLÄGG OCH PLANERING...2 4.2 ÄMNEN...2 4.3

Läs mer

Vuxenutbildning Skövde

Vuxenutbildning Skövde Vuxenutbildning Skövde Kurser och ansökningskoder Våren 2018 Du söker kurser genom att på ansökningsblanketten ange kurskod, antal poäng, kursnamn samt starttid för kursen du söker. Observera att kurser

Läs mer

Läromedelsförteckning VT-18 Birgittaskolans vuxenutbildning. Kurs Författare Läromedel

Läromedelsförteckning VT-18 Birgittaskolans vuxenutbildning. Kurs Författare Läromedel Läromedelsförteckning VT-18 Birgittaskolans vuxenutbildning Kurs Författare Läromedel BIOLOGI Biologi, Basårskursen, grundl vux Fabricius, Holm och Nystrand SPEKTRUM BIOLOGI Lightbok, ISBN 978914708595-8

Läs mer

FÖRÄLDRAMÖTE! ALLMÄN INFORMATION INFÖR GYMNASIEVALET

FÖRÄLDRAMÖTE! ALLMÄN INFORMATION INFÖR GYMNASIEVALET FÖRÄLDRAMÖTE! ALLMÄN INFORMATION INFÖR GYMNASIEVALET 1 ANSÖKAN OCH ANTAGNING Få koden till webben och genomgång - 8 Januari Sista dag att göra ansökan på webben Skriv ut ansökan, skriv under till SYV -

Läs mer

SVENSKA SOM ANDRASPRÅK

SVENSKA SOM ANDRASPRÅK SVENSKA SOM ANDRASPRÅK Ämnet svenska som andraspråk behandlar olika former av kommunikation mellan människor. Kärnan i ämnet är språket och litteraturen. I ämnet ingår kunskaper om språket, skönlitteratur

Läs mer

För unga 16 20 år Gymnasieskolan. Den svenska skolan för nyanlända

För unga 16 20 år Gymnasieskolan. Den svenska skolan för nyanlända För unga 16 20 år Gymnasieskolan Den svenska skolan för nyanlända Det här är den svenska skolan Gymnasieskola ungdomar 16 20 år frivillig Grundskola ungdomar 7 15 år obligatorisk Grundsär- och gymnasiesärskola

Läs mer

Särskild utbildning för vuxna. Särvux. Välkommen till Särvux - en plats där du växer. Trollhättan Y Vänersborg

Särskild utbildning för vuxna. Särvux. Välkommen till Särvux - en plats där du växer. Trollhättan Y Vänersborg Särskild utbildning för vuxna Särvux Välkommen till Särvux - en plats där du växer Trollhättan Y Vänersborg Kort om Särvux i Trollhättan och Vänersborg Särvux är för dig som Har fyllt 20 år Har inlärningssvårigheter

Läs mer

GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING

GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING Terminstid: Vårterminen 2016 160118-160603 Höstterminen 2016 160815-161216 prel OBS! För alla kurser gäller att de anordnas om de får tillräckligt antal sökande. Om den kurs

Läs mer

Välkommen till. gymnasieinformation!

Välkommen till. gymnasieinformation! Välkommen till gymnasieinformation! Gymnasieskolan Består av 18 olika program - 12 yrkesprogram - 6 högskoleförberedande program Olika behörighetskrav - beroende på vilket program du söker till Gymnasieexamen

Läs mer

Kurser och kursupplägg Hösten 2015

Kurser och kursupplägg Hösten 2015 Kurser och kursupplägg Hösten 2015 Observera att kurser kan starta vid olika datum samt att vi inte kan garantera att alla kurser fungerar schematekniskt med varandra. Vid för lågt deltagande kan kurser

Läs mer

SAMHÄLLSKUNSKAP. Ämnets syfte

SAMHÄLLSKUNSKAP. Ämnets syfte SAMHÄLLSKUNSKAP Ämnet samhällskunskap är till sin karaktär tvärvetenskapligt. Det har sin bas inom statsvetenskap, sociologi och nationalekonomi, men även andra samhällsvetenskapliga och humanistiska discipliner

Läs mer

LÄRVUX kurser 2015/2016

LÄRVUX kurser 2015/2016 Lärvux kurser 2015/2016 1 Välkommen till Lärvux Lärvux är kommunens vuxenutbildning för dig som har inlärningssvårigheter som beror på utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada. Lärvux är för dig

Läs mer

Roligare att lära. - lättare att lyckas!

Roligare att lära. - lättare att lyckas! Roligare att lära - lättare att lyckas! På Johannes Hedberggymnasiet kommer vi att förbereda dig inför framtiden, med fokus på fortsatta studier, men även ett framtida yrkesliv. Du får arbeta ämnesövergripande

Läs mer

1. Vad händer i år? 2. Skolsystemet. 3. Vilka gymnasieprogram finns det? 4. Hur är programmen uppbyggda? 5. Två typer av gymnasieexamen

1. Vad händer i år? 2. Skolsystemet. 3. Vilka gymnasieprogram finns det? 4. Hur är programmen uppbyggda? 5. Två typer av gymnasieexamen 1. Vad händer i år? 2. Skolsystemet 3. Vilka gymnasieprogram finns det? 4. Hur är programmen uppbyggda? 5. Två typer av gymnasieexamen 6. Vad krävs för att komma in på gymnasiet? 7. Var finns informationen?

Läs mer

PRÖVNING I NATURKUNSKAP

PRÖVNING I NATURKUNSKAP PRÖVNING I NATURKUNSKAP 2 100 p Prövningsansvarig lärare: Håkan Prahl email: Hakan.M.Prahl@vellinge.se Så går prövningen till: Efter att du anmält dig till prövningen via länken på Sundsgymnasiets hemsida,

Läs mer

Om ämnet Engelska. Bakgrund och motiv

Om ämnet Engelska. Bakgrund och motiv Om ämnet Engelska Bakgrund och motiv Ämnet engelska har gemensam uppbyggnad och struktur med ämnena moderna språk och svenskt teckenspråk för hörande. Dessa ämnen är strukturerade i ett system av språkfärdighetsnivåer,

Läs mer

HUMANISTISK OCH SAMHÄLLSVETENSKAPLIG SPECIALISERING

HUMANISTISK OCH SAMHÄLLSVETENSKAPLIG SPECIALISERING HUMANISTISK OCH SAMHÄLLSVETENSKAPLIG SPECIALISERING Ämnet humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering möjliggör en tvärvetenskaplig eller inomvetenskaplig fördjupning inom ett valt kunskapsområde.

Läs mer

Engelska 7, ENGENG07, 100 p

Engelska 7, ENGENG07, 100 p Prövning Engelska 7, ENGENG07, 100 p Lärobok och litteratur McKay/Brodin/Clayton/Webster, Blueprint C, ISBN: 978-91-47-9196-6 En list på litterära verk skickas ut av läraren till studenterna. Romanerna

Läs mer

Kursguide till. Fördjupningskurs del I i ryska, 30 hp INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER

Kursguide till. Fördjupningskurs del I i ryska, 30 hp INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER Kursguide till Fördjupningskurs del I i ryska, 30 hp Institutionen för språk och litteraturer 1 (6) Renströmsgatan 6, Box 200, 405 30 Göteborg 031 786 00 00 www.sprak.gu.se

Läs mer

Naturvetenskapligt basår, 60 högskolepoäng Natural Sciences, Competence Educational Course, One Year, 60 Credits

Naturvetenskapligt basår, 60 högskolepoäng Natural Sciences, Competence Educational Course, One Year, 60 Credits 1(5) Kursplan Institutionen för naturvetenskap och teknik Naturvetenskapligt basår, 60 högskolepoäng Natural Sciences, Competence Educational Course, One Year, 60 Credits Kurskod: ÖÄ6501 Utbildningsområde:

Läs mer