vuxenutbildning för dig

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "vuxenutbildning för dig"

Transkript

1 CAS vuxenutbildning för dig Studie- och yrkesvägledarna hjälper dig att hitta rätt Nytt yrke? Högskolebehörighet? Gymnasiekompetens? Jobbkompetens? I samtal med vägledare får du hjälp med att strukturera tankarna och vidga perspektiv. Vi kan det mesta om yrken, utbildningar, studieekonomi, behörighetsregler och regler för betyg. Du får hjälp med att upprätta en individuell Ring eller mejla oss för att ställa frågor eller för att boka tid för ett besök. Du är också välkommen att titta in när vi har drop-in-tid. studieplan. Kicki Pierre Helen Tronje

2 Ekonomiassistent - 800p två terminer En utbildning för dig som vill arbeta med ekonomiska rutiner inom privat näringsliv eller offentlig förvaltning. Arbetsuppgifterna för en ekonomiassistent i en mindre organisation kan vara mycket breda och i en större mera specialiserade. Vanliga arbetsuppgifter för en ekonomiassistent är löpande bokföring, avstämningar, utbetalningar, order- och lagerhantering, fakturering, budget- och bokslutsarbete samt löneadministration. En stor del av dessa arbetsuppgifter utförs med datorn som arbetsverktyg varför utbildningen innehåller kurser som Administration 1 och Information och kommunikation 1. I utbildningen får du också bekanta dig med några på marknaden vanliga administrativa program. Utbildningen är också lämplig för dig som driver eget företag eller har planer på att starta eget. Kurslängd: Heltidsstudier under två terminer. Det finns också möjlighet att studera i långsammare studietakt utifrån egen studieplanering. Studieplanering om du väljer att studera på heltid under två terminer: Termin 1: Företagsekonomi 1, oäng (dagtid eller flex) Företagsekonomi 2, oäng (dagtid eller flex) Administration 1 (dagtid eller flex) Information och kommunikation (dagtid eller flex) Termin 2: Redovisning 2, oäng (dagtid eller flex) Ledarskap och organisation, oäng, (distans) Affärsjuridik, oäng, (distans) Personaladministration oäng (distans) 2 CAS - Vuxenutbildning i Gustavsberg

3 Barnskötare p tre terminer Utbildningen till barnskötare ger praktiska och teoretiska kunskaper om förskolans och fritidshemmens olika uppdrag, som innebär att erbjuda en god pedagogisk verksamhet samt kunskaper om barns behov, lärande och utveckling. Syftet är att utveckla de kunskaper och färdigheter som behövs för arbetet som barnskötare i dagens förskola och fritidshem. Utbildningen förbereder för yrkesverksamhet inom en pedagogisk verksamhet där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. Utbildningen kan också stimulera till fortsatt eget lärande. Den kan bli ett steg på vägen till lärarutbildning. Kurslängd: Heltidsstudier under tre terminer Studieform: Arbetsplatsförlagt lärande innebär att huvuddelen av studierna bedrivs på en arbetsplats. En dag i veckan samlas de studerande från olika förskolor och har undervisning på CAS. En handledare från arbetsplatsen knyts till utbildningen. Tre dagar per vecka bedriver man arbetsplatsförlagt lärande på en förskola. OBS! Du måste själv ordna en plats på en förskola, där en personal är beredd att vara din handledare. Barnskötareutbildning (en dag/vecka,3 terminer, 1200p) Termin1 Lärande och utveckling Kommunikation Hälsopedagogik Människans miljöer Termin 2 Barns lärande och växande Pedagogiskt arbete Pedagogiskt ledarskap Termin 3 Pedagogiska teorier och praktiker Skapande verksamhet Specialpedagogik 1 Specialpedagogik 2 3

4 Undersköterska/Vård och omsorgs -utbildning-1300p tre terminer Vård och omsorgsutbildning på CAS Att arbeta inom vård och omsorg innebär ett omväxlande och stimulerande arbete för den som vill arbeta med människor. I Sverige är det brist på utbildade undersköterskor. Många går i pension och vi får en större andel äldre som är i behov av omvårdnad. Det kommer alltid finnas behov av kunnig personal med kompetens inom omvårdnadssektorn. På CAS får du en omvårdnadsutbildning som svarar mot de nya krav som ställs inom vård och omsorg. Utbildningen ger dig kompetens att arbeta med t ex personer som har fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar, personer med intellektuella funktionshinder, akutsjukvård och äldreomsorg. Du får en gedigen grundutbildning med stora möjligheter att själv välja hur din fördjupning ska utformas. Under utbildningen kommer du utvecklas i att lyssna, ta ansvar sätta dig in i andras människors situation, för att på bästa sätt stödja och bemöta människor i behov av omvårdnad. Kurserna i utbildningen betonar människors lika värde. Du kommer att utveckla dina förmågor i självständigt arbete liksom hur det går till att arbeta i arbetslag. Validering: Du kan få dina praktiska kunskaper och erfarenheter validerade ett sätt att synliggöra de kunskaper som du har fått genom yrkeserfarenhet och annan utbildning. Kurslängd: Om du läser hela omvårdnadsutbildningen tar den tre terminer. Om du läser enstaka kurser tar det mellan 3-8 veckor/kurs. Studieform - Heltid på ½distans Undervisning ges en dag per vecka i skolan resten sker på distans. För det mesta läser du en kurs i taget. Handledning erbjuds vid flera tillfällen under studieveckorna. Du kommunicerar med lärare och kurskamrater på lärplattformen Fronter. I utbildningen ingår praktik. 4 CAS - Vuxenutbildning i Gustavsberg

5 Omvårdnadsutbildning (en dag/vecka, tre terminer, 1300p) Termin1 Vård- och omsorgsarbete 1 Etik och människans livsvillkor Specialpedagogik 1 Medicin 1 IT i vård och omsorg Termin 2 Hälsopedagogik Psykiatri 1 Psykologi 1 Vård- och omsorgsarbete 2 Termin 3 Akutsjukvård Psykiatri 2 Specialpedagogik 2 Vård och omsorg vid demenssjukdom Äldres hälsa och livskvalité 5

6 Information och grafisk baskurs i Office och Adobe - 400p en termin Specialisera dig sedan inom inhouse, webbutveckling och/eller fotografisk bild Allt fler företag producerar själva sin interna och externa information/reklam, Inhouse. Det blir alltmer väsentligt att kunna hantera Microsoft Officepaketet och Adobe creativesuit. Det är viktigt att både kunna organisera och administrera men också vara kreativ för att kunna skapa och förmedla företagets budskap/information. För att fungera framgångsrikt i rollen behöver du ha kunskaper som t.ex. hur man skriver och utformar presentationsmaterial samt företräder och presenterar företaget på ett positivt och förtroendeingivande sätt. Den här utbildningen ger dig kunskaper om internt och externt informationsarbete, om både muntlig och skriftlig kommunikation, om digital kommunikation och grafisk formgivning. Gå först baskursen och bygg sedan på med Inhouse, Webbutveckling och fotografisk bild. Du kan givetvis också läsa enstaka kurser. Information och Grafisk baskurs (400p/en termin) Grafisk kommunikation 1, 100p. med Adobe Photoshop Grafisk kommunikation 2, 100p. med Adobe Indesign Information och kommunikation 1,100p med Microsoft Word Information och kommunikation 2, 100p med Microsoft Excel 6 CAS - Vuxenutbildning i Gustavsberg

7 Inhouse - 400p en termin Grafisk Illustration, 100p med Adobe Illustrator Digitalt skapande 1, 100p med Premiere elements Webbutveckling 1, 100p med Dreamweaver Medieproduktion, 100p med Word och premiere elements Webbutveckling - 200p Webbutveckling 1, 100p med Dreamweaver Webbutveckling 2, 100p med Dreamweaver, Flash Fotografisk bild - 200p Fotografisk bild 1,100p med Photoshop element Fotografisk bild 2, 100p med Bridge och Photoshop element 7

8 Administratör - 400p en termin Tycker du om att planera och organisera, vara spindeln i nätet på en arbetsplats? Är du effektiv och gillar ordning och reda? Då är detta utbildningen för dig. Efter utbildningen kan du söka jobb som administratör,kontorist, assistent både i offentliga och privata företag och på stora eller små arbetsplatser. Du får lära dig att arbeta med Microsoft Offficepaketet. Grunderna i företagsekonomi. Du får också lära dig att skriva olika typer av brev, protokoll och andra dokument som behövs för affärskommunikation. Kurser Administration 1, 100p med Microsoft Office Företagsekonomi 1, 100p Intern och Extern kommunikation, 100p med Microsoft Word, Powerpoint Affärskommunikation 100p 8 CAS - Vuxenutbildning i Gustavsberg

9 Alla våra kurser Grundläggande vuxenutbildning Kurser Tid Starttillfälle Kurslängd Engelska Matematik må tis mån tis ons ons tor /1, 18/3 18 veckor 9/1, 18/3 18 veckor Samhällskunskap fre /1, 18/3 18 veckor Svenska Kontakta SYV Kicki Pierre eller Helen Tronje för mer information Svenska som andraspråk mån tis ons tor /1, 18/3 17 veckor Kvällskurser gymnasial nivå Start- Kurser Tid tillfälle Kurslängd Engelska 6, 100p ons /1, 20/3 18 veckor Fotografisk bild 1,, mån /1 8 veckor Fotografisk bild 2, mån /3 8 veckor Matematik 1b 100p Matematik 2b 100 mån ons * mån ons * 14/1, 18/3 18 veckor 14/1, 18/3 18 veckor Pedagogiska teorier och praktiker 100p mån /1 8 veckor Psykologi 1, 50 p mån /1 8 veckor Psykologi 2a, 50 p mån /3 8 veckor Skapande verksamhet 100p mån /3 8 veckor Svenska som andraspråk 3, ons /1, 20/3 18 veckor 9

10 Gymnasial vuxenutbildning Dagkurser och distanskurser Kurser Tid Starttillfälle Kurslängd Administration 1, 100p fre ons * 11/1 9 veckor Affärsjuridik, Affärskommunikation, Distanskurs träffar vissa onsdagkvällar tor ons * 9/1, 20/3 18 veckor 21/3 9 veckor Data för Nybörjare, 50 p orienteringskurs ons /1 18 veckor Digitalt skapande 100p ons ons * Engelska 5, tis tor * Engelska 7, tor tor * 20/3 9 veckor 15/1, 19/3 18 veckor 10/1, 21/3 18 veckor Entreprenörskap och företagande 100p fre tor * 11/1 9 veckor Etik och människans livsvillkor, Intern och extern kommunikation mån mån * fre ons * 14/1, 18/3 18 veckor 22/3 9 veckor Företagsekonomi 1, tis tor * 15/1 8 veckor Företagsekonomi 2, Grafisk kommunikation 1, Grafisk kommunikation 2, Gymnasiearbete 100p tis tor * tis ons * tis ons * Kontakta SYV eller exp. 19/3 9 veckor 15/1 8 veckor 19/3 9 veckor Historia 1b, fre mån * Historia 2b-kultur fre mån * Grafisk Illustration 100p mån ons * 11/1 9 veckor 22/3 9veckor 18/3 8 veckor Information och kommunikation 1, Information ochkommunikation 2, tis ons * tis ons * 15/1 8 veckor 19/3 8 veckor 10 CAS - Vuxenutbildning i Gustavsberg

11 Gymnasial vuxenutbildning Matematik 1b, mån tis * 14/1, 18/3 18 veckor Matematik 2b, tis mån * Matematik 3b, ons tis * Medieproduktion 1, mån ons * 15/1, 19/3 18 veckor 9/1, 20/3 18 veckor 14/1 8 veckor Naturkunskap 1b, Distanskurs 9/1, 20/30 normal studietakt 18v max 1år Naturkunskap 2, Distanskurs 9/1, 20/30 normal studietakt 18v max 1år Naturkunskap 1a1, 50 p Distanskurs 9/1, 20/30 normal studietakt 18v max 1år Naturkunskap 1a2, 50 p Distanskurs 9/1, 20/30 normal studietakt 18v max 1år Ledarskap och Organisation Personaladministration, 100p Distanskurs träffar vissa onsdagkvällar Distanskurs träffar vissa onsdagkvällar 9/1, 20/3 18 veckor 9/1, 20/3 18 veckor Privatjuridik 100p fre tor * Redovisning 2, tis tor * Religionskunskap 1, 50 p mån mån * Religionskunskap 2, 50 p mån mån * 11/1, 22/3 9 veckor 15/1 18 veckor 14/1 8 veckor 18/3 9 veckor Samhällskunskap 1b Samhällskunskap 2, tor mån * tor mån * 10/1 9 veckor 21/3 9 veckor Svenska 1, fre tor * Svenska 2, fre tor * Svenska 3, ons tor * 11/1, 22/3 18 veckor 11/1, 22/3 18 veckor 9/1, 20/3 18 veckor Svenska som andraspråk 1, må tor * 14/1, 18/3 18 veckor Svenska som andraspråk 2, tor tor * 10/1, 21/3 18 veckor Webbutveckling 1, fre ons * Webbutveckling 2, fre ons * 11/1 9 veckor 22/3 9 veckor *Tillämpningslektion, denna tid är flexibel, så det gör inget om flera kurser kolliderar denna tid. Introduktion till distanskurser onsdagar kl den 9/1 och den 20/3 11

12 Anmälan Du anmäler dig via webben: Värmdöbor Nackabor Anmälan senast den 31/10 om kursen börjar i januari Har du några frågor ring oss på VÄRMDÖ KOMMUN Centrum för Arbete och Studier CAS - Vuxenutbildning i Gustavs-

Vård och omsorg Barn och fritid. Klassrum Distans Lärling

Vård och omsorg Barn och fritid. Klassrum Distans Lärling Vård och omsorg Barn och fritid Klassrum Distans Lärling Välkommen till Lärgården! Hos oss studerar du i en trivsam och trygg miljö. Våra välutbildade lärare ger dig en inspirerande studietid och gör dig

Läs mer

VUXENSTUDIER I HANINGE

VUXENSTUDIER I HANINGE VUXENSTUDIER I HANINGE Kurser & utbildningar Våren 2015 PERIODER VÅREN 2015 Period 1: 12 januari 20 mars 2015 (sista ansökningsdag 12 november 2014) Period 1 2: 12 januari 29 maj 2015 (sista ansökningsdag

Läs mer

Vem får läsa hos oss. Vuxenutbildningen erbjuder

Vem får läsa hos oss. Vuxenutbildningen erbjuder Lär dig något nytt! Vill du börja studera för att utvecklas i ditt arbete, söka nytt arbete, bli behörig till eftergymnasial utbildning eller lära dig något nytt bara för din egen skull? I så fall är du

Läs mer

Vuxenutbildningen i Svedala

Vuxenutbildningen i Svedala Vuxenutbildningen i Svedala 2015/16 Komvux Gymnasiekompetens för vuxna Grundvux Grundskolekompetens för vuxna Sfi Svenska för invandrare Nils Fredriksson Utbildning NFU Välkommen till vuxenutbildningen

Läs mer

Kommunal Vuxenutbildning

Kommunal Vuxenutbildning Kommunal Vuxenutbildning Centrum för Arbete och Studier Våren 2007 Expedition Välkommen till CAS! Gun Lindbäck Anita Nilsson 08-570 383 31 Rektor/Enhetschef Leif Östfeldt 08-570 381 56 070-413 04 81 leif.ostfeldt@varmdo.se

Läs mer

Hösten 2011. Gymnasiala yrkesutbildningar Gymnasiala kurser SFI Svenska för invandrare Grundläggande vuxenutbildning. www.jensenvuxenutbildning.

Hösten 2011. Gymnasiala yrkesutbildningar Gymnasiala kurser SFI Svenska för invandrare Grundläggande vuxenutbildning. www.jensenvuxenutbildning. Hösten 2011 Gymnasiala yrkesutbildningar Gymnasiala kurser SFI Svenska för invandrare Grundläggande vuxenutbildning www.jensenvuxenutbildning.se 08-450 22 30 1 Välkommen till JENSEN vuxenutbildning JENSEN

Läs mer

Ett kunskapscenter för vuxna

Ett kunskapscenter för vuxna KUNSKAPSCENTER AB Ett kunskapscenter för vuxna Barnskötare Elevassistent Undersköterska Svenska som andraspråk Engelska Samhällskunskap Öppet hus på SweJa inför nya sökperioder se infoblad/hemsida: www.swejakc.se

Läs mer

Hälsa och vård yrken med många möjligheter. hälsa och vård. Läs till yrken inom UPPDATERAD NOVEMBER 2012

Hälsa och vård yrken med många möjligheter. hälsa och vård. Läs till yrken inom UPPDATERAD NOVEMBER 2012 Hälsa och vård yrken med många möjligheter UPPDATERAD NOVEMBER 2012 Läs till yrken inom hälsa och vård Att kunna hjälpa människor och ge dem möjlighet till ett bättre liv, är ett bland de mest givande

Läs mer

Ditt flexibla komvux Vår och sommar 2015

Ditt flexibla komvux Vår och sommar 2015 Ditt flexibla komvux Vår och sommar 2015 VUX Grundläggande vuxenutbildning Gymnasiala yrkesutbildningar Ekonomi Handel Administration Gymnasial vuxenutbildning Hos oss når du dina mål Välkommen till Hermods

Läs mer

Ditt flexibla komvux Sommar och höst 2015

Ditt flexibla komvux Sommar och höst 2015 Ditt flexibla komvux Sommar och höst 2015 VUX Grundläggande vuxenutbildning Gymnasiala yrkesutbildningar Ekonomi Handel Administration Gymnasial vuxenutbildning Hos oss når du dina mål Välkommen till Hermods

Läs mer

VÄLKOMMEN till Elsa Brändströms skola/birgittavux

VÄLKOMMEN till Elsa Brändströms skola/birgittavux VÄLKOMMEN till Elsa Brändströms skola/birgittavux 2014-11-26 Besöksadress S:t Larsgatan 46 Postadress Klostergatan 49, 581 81 Linköping E-postadress: komvux@linkoping.se Elsa Brändströms skola/birgittavux

Läs mer

Vuxenutbildningen 2015

Vuxenutbildningen 2015 Vuxenutbildningen 2015 Välkommen till Vuxenutbildningen! Vi erbjuder ett brett utbud av kurser och utbildningar. Med den här broschyren vill vi inspirera dig att lära mer. Välj det som lockar dig mest,

Läs mer

Välj bland JENSENs breda och flexibla utbud. Då kan du kombinera dina studier med livets övriga utmaningar.

Välj bland JENSENs breda och flexibla utbud. Då kan du kombinera dina studier med livets övriga utmaningar. HÖSTEN 2013 Gymnasiala yrkesutbildningar Gymnasiala kurser Grundläggande vuxenutbildning Din utbildning, dina villkor. Välj bland JENSENs breda och flexibla utbud. Då kan du kombinera dina studier med

Läs mer

Arbeta med människor Vuxenutbildning 2014/15 Nacka

Arbeta med människor Vuxenutbildning 2014/15 Nacka Arbeta med människor Vuxenutbildning 2014/15 Nacka Vård & Omsorg Läs vuxenutbildning (Komvux) som ökar dina möjligheter till arbete inom många yrken. Vi utbildar dig inom vård & omsorg, barn & fritid eller

Läs mer

Har du ett samlat betygsdokument?

Har du ett samlat betygsdokument? Kurser och utbildningar Våren 2015 Har du ett samlat betygsdokument? Ta chansen och läs till slutbetyg efter 1 juli 2015 är det för sent! Välkommen till oss! Här finns gott om eldsjälar som helhjärtat

Läs mer

Vuxenutbildning på distans 2015

Vuxenutbildning på distans 2015 Vuxenutbildning på distans 2015 VUX Gymnasial vuxenutbildning Administration Barn och fritid Ekonomi Försäljning Handel Humaniora IT Information och media Juridik Matematik Naturvetenskap Samhällskunskap

Läs mer

Vuxenutbildning på distans 2015

Vuxenutbildning på distans 2015 Vuxenutbildning på distans 2015 VUX Gymnasial vuxenutbildning Administration Barn och fritid Ekonomi Försäljning Handel Humaniora IT Information och media Juridik Matematik Naturvetenskap Samhällskunskap

Läs mer

Innehåll. Forum Ystad

Innehåll. Forum Ystad Innehåll Välkommen till Forum Ystad... 3 Vem kan läsa på Forum Ystad... 4 Kostnad... 4 Studerande från annan kommun... 4 När börjar kurserna?... 4 När ska ansökan skickas in?... 5 Funderar du på att studera

Läs mer

VUXENSTUDIER I HANINGE

VUXENSTUDIER I HANINGE VUXENSTUDIER I HANINGE Kurser & utbildningar Våren och sommaren 2013 PERIODER 2013 Period 1: 14 januari 22 mars 2013 (sista ansökan 22 nov 2012) Period 1 2: 14 januari 31 mars 2013 (sista ansökan 22 nov

Läs mer

Vuxenutbildning på distans

Vuxenutbildning på distans Vuxenutbildning på distans 2014 4 av 5 studerande kan rekommendera Hermods till andra Enligt den senaste undersökningen som baseras på svar från 4040 studerande Hos oss når du dina mål» Gymnasial vuxenutbildning

Läs mer

Arbeta med människor. Vård och omsorg Barn och fritid Hälsa och friskvård NYHET. Gymnasial vuxenutbildning - Komvux - Nacka

Arbeta med människor. Vård och omsorg Barn och fritid Hälsa och friskvård NYHET. Gymnasial vuxenutbildning - Komvux - Nacka Läs mer på sid 6 Arbeta med människor Gymnasial vuxenutbildning - Komvux - Nacka Vård & Omsorg Barn & Fritid Utbildning och kurser inom: Barn och fritid Hälsa och friskvård...............................................

Läs mer

KURSKATALOG Höstterminen 2015. Komvux i Kalmar

KURSKATALOG Höstterminen 2015. Komvux i Kalmar KURSKATALOG Höstterminen 2015 Komvux i Kalmar Välkommen till Komvux i Kalmar! Norra vägen 47 - SFI (undervisning i svenska för invandrare) - Grundläggande vuxenutbildning - Gymnasial vuxenutbildning -

Läs mer

NTI-skolan Yrkesutbildningar

NTI-skolan Yrkesutbildningar NTI-skolan Yrkesutbildningar Yrken i sikte På NTI-skolan får du som vuxenstuderande lärarledd distansundervisning i yrkesämnen, allt från Hotelladministration till Inköp och varuhantering. Du läser varifrån

Läs mer

Vuxenutbildning hösten 2015

Vuxenutbildning hösten 2015 Vuxenutbildning hösten 2015 Innehållsförteckning: Utbildning i svenska för invandrare 5 Grundläggande vuxenutbildning 5 Kursförteckning Gymvux och Yrkesvux 6 Beskrivning av gymnasiala kurser 7 Beskrivning

Läs mer

Vuxenutbildning som du vill ha den! VELLINGE LÄRCENTER. Kommunal vuxenutbildning/sundsgymnasiet

Vuxenutbildning som du vill ha den! VELLINGE LÄRCENTER. Kommunal vuxenutbildning/sundsgymnasiet Vuxenutbildning som du vill ha den! VELLINGE LÄRCENTER Kommunal vuxenutbildning/sundsgymnasiet 2012-2013 Välkommen till vårt studietorg! till datorer, lärare och elever från alla olika kurser. Studietorget

Läs mer

Forshaga vuxenutbildning. Kurskatalog vt 12

Forshaga vuxenutbildning. Kurskatalog vt 12 Forshaga vuxenutbildning Kurskatalog vt 12 Välkommen till Forshaga vuxenutbildning Vuxenutbildningen på Studiecenter i Forshaga Lärcenter erbjuder individ anpassad utbildning med stor valfrihet. Hos oss

Läs mer

Vuxenutbildningen. Kursutbud 2015

Vuxenutbildningen. Kursutbud 2015 Vuxenutbildningen Kursutbud 2015 Vuxenutbildningen i Skellefteå kommuns egen regi för dig som vill läsa in behörighet Vi finns på Campus Skellefteå, där också Luleå tekniska högskola och Umeå Universitet

Läs mer

Stockholmsregionen 2015

Stockholmsregionen 2015 Vuxenutbildning Stockholmsregionen 2015 VUX Gymnasiala yrkesutbildningar Grundläggande kurser Gymnasiekurser för vuxna Välkommen till Hermods Varje dag, året runt, uppfyller människor sina mål hos oss.

Läs mer

Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga

Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga Alla är välkomna att studera hos oss. Du kan studera efter dina egna förutsättningar och behov. Vi arbetar på ett flexibelt sätt vilket innebär att du kan välja

Läs mer