Hälsa och vård yrken med många möjligheter. hälsa och vård. Läs till yrken inom UPPDATERAD NOVEMBER 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hälsa och vård yrken med många möjligheter. hälsa och vård. Läs till yrken inom UPPDATERAD NOVEMBER 2012"

Transkript

1 Hälsa och vård yrken med många möjligheter UPPDATERAD NOVEMBER 2012 Läs till yrken inom hälsa och vård

2 Att kunna hjälpa människor och ge dem möjlighet till ett bättre liv, är ett bland de mest givande arbeten man kan ha. MedLearn är en av Sveriges största utbildare inom vården. Vi erbjuder kompetensutveckling och yrkesutbildningar som anpassas helt efter dina behov och intressen. Vi samarbetar med många kommuners vuxenutbildningar, arbetsgivare och arbetsförmedlingar. Hos oss får du en professionell och flexibel yrkesutbildning som ger dig bra karriärmöjligheter. I denna broschyr kan du läsa mer om utbildningarna. UTBILDNINGAR

3 Att studera hos oss MedLearn erbjuder följande yrkesutbildningar inom hälsa och vård: Undersköterska Funktionsnedsättning/ personlig assistent Skötare inom psykiatrisk vård Ambulanssjukvårdare Barnskötare Tandsköterska Medicinsk sekreterare/ vårdadministratör Vi erbjuder även kartläggning och validering av kunskaper. Välj hur du vill studera Beroende på var du läser erbjuder vi olika studieupplägg så att arbete och studier kan kombineras. Du kan även välja att läsa enstaka kurser. Lärarledda genomgångar Du kan välja närstudier som innebär lärarledda genomgångar och handledning i våra trevliga kurslokaler. Där träffar du också studiekamraterna flera gånger i veckan. Distansstudier Du kan välja distansstudier där du själv väljer tid och plats. Du får personlig introduktion och hjälp med studierna. På din lärplattform hittar du studiehandledningar och arbetsuppgifter. Flexstudier Du kan välja flexibla studier och får då personlig introduktion och studiehjälp. På din lärplattform hittar du studiehandledningar och arbetsuppgifter. Vi har också regelbundna studieträffar. Praktik (APL arbetsplatsförlagt lärande) I vissa kurser ingår praktik inom aktuellt yrkesområde. Lärling På vissa orter kan du söka till lärlingsutbildning. Du läser gymnasiekurser inom vård och omsorg som är betygsgrundande och ger dig yrkeskompetens som undersköterska. Utbildningstiden är till största delen förlagd till en arbetsplats. I kombination med svenska På många orter kan du studera svenska parallellt med dina studier. Det kan vara svenska som andraspråk eller yrkessvenska. Studieverkstad På många orter finns studieverkstad med lärare som handleder dig. Här får du hjälp med just dina studiefrågor. Studieverkstaden är öppen för alla, oavsett studieform. Studievägledning Om du har frågor om våra utbildningar, kan du kontakta MedLearns studie- och yrkesvägledare genom att skicka e-post till eller ringa på telefon Du är också välkommen till något av våra Öppna Hus där vi informerar om studier och ansökan. Datum, tider och platser hittar du på vår hemsida. Ansökan Du ansöker till våra utbildningar via vuxenutbildningen i din kommun, direkt till MedLearn eller till Arbetsförmedlingen. Vissa kommuner erbjuder endast en del av våra kurser, inriktningar och studieformer. Kontakta vuxenutbildningen i din kommun för mer information. Om du bor i en kommun där MedLearn saknar verksamhet, men är intresserad av att läsa någon av våra utbildningar kan du kontakta din hemkommuns vuxenutbildning. Upplägget kan variera något mellan olika kommuner.

4 Undersköterska Att arbeta som undersköterska innebär att du har ett jobb där omvårdnad av andra människor är kärnan i arbetet. Som undersköterska kan du bland annat arbeta inom akutsjukvården, vårdcentraler, hemtjänst, äldreomsorg, psykiatri och gruppboenden. Grunden i arbetet är omvårdnad av människor som är sjuka eller behöver hjälp och stöd av andra anledningar. Utbildningslängden vid heltidsstudier är cirka 60 veckor. Baskurser* Etik och människans livsvillkor 100 Hälsopedagogik 100 Medicin Psykiatri Baskurser* Psykologi 1 50 Specialpedagogik Vård och omsorgsarbete Vård och omsorgsarbete Exempel på olika fördjupningar * Lokala avvikelser kan förekomma. Efter de gemensamma kurserna väljer du en fördjupning. Vi erbjuder många fördjupningar för vårdens olika arbetsområden. Varje fördjupning motsvarar 400 gymnasiepoäng. Entreprenörskap Friskvård och hälsa Funktionsnedsättning/ Personlig assistent Psykiatri Sjukvård Äldreomsorg

5 Funktionsnedsättning/ personlig assistent Som personlig assistent ger du stöd i vardagen åt människor med olika funktionsnedsättningar. I ditt arbete hjäper du människor med funktionsnedsättningar så att de så långt det är möjligt kan leva sitt liv som han eller hon själv vill. Allt oftare kräver arbetsgivare att du har en vård- och omsorgsutbildning eftersom en personlig assistent ibland arbetar med människor som är svårt sjuka. Utbildningslängden vid heltidsstudier är cirka 60 veckor och ger dig undersköterskekompetens. Baskurser* Etik och människans livsvillkor 100 Hälsopedagogik 100 Medicin Psykiatri Psykologi 1 50 Specialpedagogik Vård och omsorgsarbete Vård och omsorgsarbete Fördjupning* Hemsjukvård 100 Socialt arbete 200 Specialpedagogik * Lokala avvikelser kan förekomma.

6 Skötare inom psykiatrisk vård En viktig del i ditt arbete som skötare handlar om att stödja dina patienter så att de kan klara sin vardag. Tillsammans utför ni vardagliga sysslor och du stödjer patienten i umgänget med andra människor. Du uppmuntrar och hjälper till med den dagliga omvårdnaden, till exempel påklädning och hygienrutiner. Som skötare kan du arbeta med patienter på en psykiatrisk avdelning eller öppenvårdsavdelning. Du kan också arbeta som boendestödjare eller vårdare och ge stöd och service i patienternas hemmiljö. Utbildningslängden vid heltidsstudier är cirka 60 veckor och ger dig undersköterskekompetens. Baskurser* Etik och människans livsvillkor 100 Hälsopedagogik 100 Medicin 150 Psykiatri Psykologi 1 50 Specialpedagogik Vård och omsorgsarbete Vård och omsorgsarbete Fördjupning* Psykiatri Rättspsykiatri 100 Samhällsbaserad psykiatri 100 * Lokala avvikelser kan förekomma.

7 Diplomerad ambulanssjukvårdare Som ambulanssjukvårdare är du en del av ett team som tar hand om personer som drabbats av akuta sjukdomar eller olycksfall. Som ambulanssjukvårdare är du den första länken i vårdkedjan vid ett akut omhändertagande av svårt sjuka och skadade människor. Din viktiga uppgift är att möta och tillgodose patientens behov av god och säker vård. Många transporter är inte akuta och arbetet är mycket varierande, givande och intressant. Samtidigt är det fysiskt och psykiskt utmanande och du bör därför vara psykiskt stark och ha bra fysik. Förkunskapskrav Slutförd utbildning på ett nationellt program i gymnasieskola eller likvärdig utbildning. Godkända betyg i svenska A och B/svenska 1 och 2 eller svenska som andraspråk A och B/ svenska som andraspråk 1 och 2, engelska A/engelska 5, matematik A/matematik 1a, 1b eller 1c. Två års yrkeserfarenhet från vården som undersköterska varav minst ett inom slutenvård. Körkort B. Utbildningslängden är 40 veckor och ger dig 200 poäng (eftergymnasiala poäng). Kurser Akut och prehospital sjukvård barn 20 Akut och prehospital sjukvård vuxna 25 Allmän farmakologi 5 Ambulansteknik 10 Dokumentation, kvalitetssäkring och vetenskap 10 Ergonomi 5 Katastrofmedicin 10 LIA (lärande i arbete) 50 Medicin och diagnostik 10 Kurser Medicinteknik 15 Omvårdnadsvetenskap 20 Psykiatri och kommunikation 10 Radio- och sambandskommunikation 10

8 Barnskötare Som barnskötare arbetar du inom förskolan eller fritidssektorn. I arbetet inom förskolan är din uppgift att ge omsorg, leka och vara utomhus med barnen. Som fritidspersonal arbetar du tillsammans med fritidspedagoger med att stimulera barn till aktiva och utvecklande fritidssysselsättningar. Utbildningslängden vid heltidsstudier är cirka 60 veckor. Baskurser Hälsopedagogik 100 Naturkunskap 1a2 50 Kommunikation 100 Lärande och utveckling 100 Människors miljöer 100 Pedagogiskt ledarskap 100 Fördjupning Socialt arbete Socialt arbete 200 Sociologi 100 Specialpedagogik Aktivitetsledarskap 100 Fördjupning Fritid och hälsa Fritids- och idrottskunskap 100 Fritids- och friskvårdsverksamhet 200 Specialpedagogik Aktivitetsledarskap 100 Pedagogiskt arbete Barns lärande och växande 100 Pedagogiskt arbete 200 Specialpedagogik Aktivitetsledarskap 100

9 Tandsköterska Som tandsköterska arbetar du i ett tandvårdsteam med varierande uppgifter inom tandvården. Du assisterar tandläkaren men har också självständiga arbetsuppgifter av olika slag. Tandsköterskeutbildningen är en eftergymnasial utbildning inom Yrkeshögskolan. Utbildningen är på distans med regelbundna träffar. Utbildningslängden är 60 veckor och ger dig 300 yrkeshögskolepoäng. Förkunskapskrav Slutförd utbildning på ett nationellt program i gymnasieskolan eller likvärdig utbildning med minst godkända betyg i svenska A och B/svenska 1 och 2 eller svenska som andraspråk A och B/svenska som andraspråk 1 och 2, engelska A/ engelska 5, matematik A/matematik 1a, 1b eller 1c eller motsvarande kunskaper. Kurser Yh-poäng Administration och organisation 35 Anatomi, anestesi, farmakologi 20 Lärande i arbete 1 10 Lärande i arbete 2 25 Lärande i arbete 3 45 Material och miljö 20 Kurser Yh-poäng Odontologi 1 35 Odontologi 2 20 Oral hälsa 1 35 Oral hälsa 2 20 Vårdhygien och smittskydd 35

10 Medicinsk sekreterare/ vårdadministratör Att arbeta som medicinsk sekreterare innebär många och varierande arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård. Medicinska sekreterare finns vid sjukhus, vårdcentraler och inom företagshälsovård, men även på privata mottagningar, inom läkemedelsindustrin och vid medicinska forskningsinstitutioner. Medicinsk sekreterarutbildning är en eftergymnasial utbildning inom Yrkeshögskolan. Utbildningen är på distans med regelbundna träffar. Utbildningslängden är 60 veckor och ger dig 300 yrkeshögskolepoäng. Förkunskapskrav Grundläggande behörighet samt särskild behörighet genom svenska A och B/ svenska 1 och 2, engelska A/engelska 5, matematik A/matematik 1a, 1b och 1c och datorkunskap eller motsvarande kunskaper. Kurser Yh-poäng Anatomi och sjukdomslära 25 Ekonomi 10 Engelskt yrkesspråk 15 Handledning 10 Hälso- och sjukvårdsjuridik 20 Hälso- och sjukvårdsorganisation 15 IT-verktyg i vården 20 Klassificering av sjukdomar och hälsoproblem 30 Kurser Yh-poäng Kommunikation 25 Kvalitet och utveckling 10 Lärande i arbete 1 30 Lärande i arbete 2 30 Medicinsk dokumentation 30 Medicinsk terminologi 30

11 Validering Arbetar du inom vården men saknar betyg? Har du kunskaper som kan omvandlas till betyg? Då kan validering vara något för dig. Vi hjälper dig att kartlägga de kunskaper du har fått under arbete, studier eller på annat sätt. Genom kartläggning och validering ser vi om kunskaperna motsvarar kursmål i utbildningen. Du behöver inte läsa det du redan kan utan bara det som saknas. Hur går det till? Utifrån fastställda riktlinjer görs en bedömning och kartläggning av din kompetens. Det kan exempelvis innebära intervjuer och muntliga, skriftliga och praktiska tester. Dina kompetenser dokumenteras och jämförs med utbildningens kunskapsmål. Om kunskaperna räcker sätter läraren betyg direkt efter kursen. För att få en hel yrkesutbildning kommer du därefter att läsa en kompletterande utbildning med de kurser eller delar av kurser som återstår. Varför är validering bra? Du och din arbetsgivare får bekräftelse på de kunskaper du redan har. Studierna förkortas. Varför är kompletterande studier bra? Du får ökade möjligheter till arbete om du är arbetssökande. Du får ökade möjligheter till högre lön eller att söka andra arbeten. Du och din arbetsgivare får ökad trygghet och säkerhet i arbetet. Ansökan till validering Du ansöker via vuxenutbildningen i din kommun. För mer information, kontakta MedLearn via e-post till eller på telefon

12 Kompetensutveckling för företag och organisationer Personalens kompetens är grundläggande för företags och organisationers framgång. MedLearn erbjuder därför utbildning och kompetensutveckling för personal inom hälsa, vård och omsorg. Ämnen/ämnesområden som erbjuds är bland annat: Datorkunskap Demenssjukdomar Det goda samtalet Dokumentation Fysiska och psykiska funktionsnedsättningar Förberedande coachutbildning God mat och näring Grundläggande sjukvård Handledarutbildning Hjärt-lungräddning Hygien/smittskydd Kontaktmannautbildning Kultur, estetik och hälsa i vården Omvårdnadslyftet Omvårdnadslyftet är regeringens satsning på kompetensutveckling av vårdpersonal inom äldreomsorgen. Vi erbjuder ett brett utbud av kurser. Kontakta oss via så berättar vi mer. Validering Kulturkompetens om kulturellt värde i vardagen Lean, kvalitetsstyrning Ledarskap Läkemedelskunskaper Palliativ vård Psykiatri Samtalsmetodik Smärtskattning och smärtlindring Teknik i vård-/ omsorgsarbete Utvecklingsstörning Vårdsvenska Vi kartlägger och validerar även personalens kunskaper utifrån verksamhetens alternativt Skolverkets riktlinjer. Formgivning och produktion: November 2012 Vill du veta mer om våra vårdutbildningar eller skräddarsydda utbildningar för din verksamhet? Kontakta oss på telefon MedLearn arbetar med det livslånga lärandet och med hälso- och sjukvårdens utbildningsbehov. Vi finns idag i stora delar av Sverige.

Arbeta med människor. Vuxenutbildning Linköping 2014/2015

Arbeta med människor. Vuxenutbildning Linköping 2014/2015 Arbeta med människor Vuxenutbildning Linköping 2014/2015 Vård & Omsorg Barn & Fritid Fritid & Hälsa Vi erbjuder gymnasial vuxenutbildning inom vård & omsorg, barn & fritid samt fritid & hälsa. Vi har över

Läs mer

Arbeta med människor Vuxenutbildning 2014/15 Nacka

Arbeta med människor Vuxenutbildning 2014/15 Nacka Arbeta med människor Vuxenutbildning 2014/15 Nacka Vård & Omsorg Läs vuxenutbildning (Komvux) som ökar dina möjligheter till arbete inom många yrken. Vi utbildar dig inom vård & omsorg, barn & fritid eller

Läs mer

Arbeta med människor. Vuxenutbildning Knivsta 2014-2015

Arbeta med människor. Vuxenutbildning Knivsta 2014-2015 msorg o & Barn & Vård Arbeta med människor id t i r f Vuxenutbildning Knivsta 2014-2015 Gymnasial vuxenutbildning som ökar dina möjligheter till arbete inom vård och omsorg eller förskola och fritidsverksamhet.

Läs mer

Arbeta med människor. Vuxenutbildning Uppsala 2014 / 2015

Arbeta med människor. Vuxenutbildning Uppsala 2014 / 2015 msorg o & Barn & Vård Arbeta med människor id t i r f Vuxenutbildning Uppsala 2014 / 2015 Gymnasial vuxenutbildning som ökar dina möjligheter till arbete inom vård och omsorg eller förskola och fritidsverksamhet.

Läs mer

Ett kunskapscenter för vuxna

Ett kunskapscenter för vuxna KUNSKAPSCENTER AB Ett kunskapscenter för vuxna Barnskötare Elevassistent Undersköterska Svenska som andraspråk Engelska Samhällskunskap Öppet hus på SweJa inför nya sökperioder se infoblad/hemsida: www.swejakc.se

Läs mer

Arbeta med människor. Vård och omsorg Barn och fritid Hälsa och friskvård NYHET. Gymnasial vuxenutbildning - Komvux - Nacka

Arbeta med människor. Vård och omsorg Barn och fritid Hälsa och friskvård NYHET. Gymnasial vuxenutbildning - Komvux - Nacka Läs mer på sid 6 Arbeta med människor Gymnasial vuxenutbildning - Komvux - Nacka Vård & Omsorg Barn & Fritid Utbildning och kurser inom: Barn och fritid Hälsa och friskvård...............................................

Läs mer

Vård och omsorg Barn och fritid. Klassrum Distans Lärling

Vård och omsorg Barn och fritid. Klassrum Distans Lärling Vård och omsorg Barn och fritid Klassrum Distans Lärling Välkommen till Lärgården! Hos oss studerar du i en trivsam och trygg miljö. Våra välutbildade lärare ger dig en inspirerande studietid och gör dig

Läs mer

Vuxenutbildningen 2015

Vuxenutbildningen 2015 Vuxenutbildningen 2015 Välkommen till Vuxenutbildningen! Vi erbjuder ett brett utbud av kurser och utbildningar. Med den här broschyren vill vi inspirera dig att lära mer. Välj det som lockar dig mest,

Läs mer

som leder till jobb VUXENUTBILDNINGAR

som leder till jobb VUXENUTBILDNINGAR Våren 2012 VUXENUTBILDNINGAR som leder till jobb» Undersköterska» Barnskötare» Skötare inom psykiatrisk vård» Personlig assistent» Fritidspersonal» Elevassistent» Vårdare/ omsorgsassistent BRUNA VÄGEN

Läs mer

KOMVUX I LUND 2014/15

KOMVUX I LUND 2014/15 KOMVUX I LUND 2014/15 FRAMTIDEN BÖRJAR HÄR När du besöker Komvux i Lund, stanna gärna till i dörren till det stora caféet. För det mesta är det fullt av människor i olika åldrar. Alla med olika bakgrund

Läs mer

VUXENSTUDIER I HANINGE

VUXENSTUDIER I HANINGE VUXENSTUDIER I HANINGE Kurser & utbildningar Våren 2015 PERIODER VÅREN 2015 Period 1: 12 januari 20 mars 2015 (sista ansökningsdag 12 november 2014) Period 1 2: 12 januari 29 maj 2015 (sista ansökningsdag

Läs mer

Stockholmsregionen 2015

Stockholmsregionen 2015 Vuxenutbildning Stockholmsregionen 2015 VUX Gymnasiala yrkesutbildningar Grundläggande kurser Gymnasiekurser för vuxna Välkommen till Hermods Varje dag, året runt, uppfyller människor sina mål hos oss.

Läs mer

Vuxenutbildning på distans 2015

Vuxenutbildning på distans 2015 Vuxenutbildning på distans 2015 VUX Gymnasial vuxenutbildning Administration Barn och fritid Ekonomi Försäljning Handel Humaniora IT Information och media Juridik Matematik Naturvetenskap Samhällskunskap

Läs mer

Hösten 2011. Gymnasiala yrkesutbildningar Gymnasiala kurser SFI Svenska för invandrare Grundläggande vuxenutbildning. www.jensenvuxenutbildning.

Hösten 2011. Gymnasiala yrkesutbildningar Gymnasiala kurser SFI Svenska för invandrare Grundläggande vuxenutbildning. www.jensenvuxenutbildning. Hösten 2011 Gymnasiala yrkesutbildningar Gymnasiala kurser SFI Svenska för invandrare Grundläggande vuxenutbildning www.jensenvuxenutbildning.se 08-450 22 30 1 Välkommen till JENSEN vuxenutbildning JENSEN

Läs mer

Vuxenutbildningen. Kursutbud 2015

Vuxenutbildningen. Kursutbud 2015 Vuxenutbildningen Kursutbud 2015 Vuxenutbildningen i Skellefteå kommuns egen regi för dig som vill läsa in behörighet Vi finns på Campus Skellefteå, där också Luleå tekniska högskola och Umeå Universitet

Läs mer

Läsåret 14/15. Universitetsholmens. gymnasium

Läsåret 14/15. Universitetsholmens. gymnasium Läsåret 14/15 Universitetsholmens gymnasium Öppet hus 20 november 17-20 23 januari 17-20 En liten skola många möjligheter Välkommen! kontakta oss Universitetsholmens gymnasium Citadellsvägen 25 211 18

Läs mer

Vuxenutbildningen i Svedala

Vuxenutbildningen i Svedala Vuxenutbildningen i Svedala 2015/16 Komvux Gymnasiekompetens för vuxna Grundvux Grundskolekompetens för vuxna Sfi Svenska för invandrare Nils Fredriksson Utbildning NFU Välkommen till vuxenutbildningen

Läs mer

UPPGRADERA DIG PÅ BRINELLGYMNASIET SKA VUXENUTBILDNINGAR FÖR DIG SOM VILL TA NÄSTA STEG ÄRNVÄGSTE NVÄ ÄGSTEK TEKNIKER MATTE TE NIKE

UPPGRADERA DIG PÅ BRINELLGYMNASIET SKA VUXENUTBILDNINGAR FÖR DIG SOM VILL TA NÄSTA STEG ÄRNVÄGSTE NVÄ ÄGSTEK TEKNIKER MATTE TE NIKE NVÄ SVENSK SKA ENGELSKA JÄRNVÄGSTEKNIKER NIKE JÄRNVÄGSTE UNDE DERSK TERS RSKA ÄGSTEK DER RSKÖTERSKA TEKNIKER MATTE TE JÄRNVÄGSTEKNIKER E KA JÄR ÄRNVÄGSTEKNIKER JÄRNVÄ ÄRNVÄGSTE ÄGST SKA BYGGARBETARE GA

Läs mer

KURSKATALOG Hösten 2015

KURSKATALOG Hösten 2015 KURSKATALOG Hösten 2015 WWW. SYDNARKEVUX.SE Vision 2020 Allévux har individen och individens behov av lärande i fokus. Vår värdegrund vilar på respekten för allas lika värde, respekten för de mänskliga

Läs mer

Utbildningar Våren 2013

Utbildningar Våren 2013 Våren 2013 Utbildningar Våren 2013 YRKES- UTBILDNINGAR för vuxna - Upplandskommuner i samverkan En investering för framtiden EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden Innehåll Upplandskommuner

Läs mer

Vuxenutbildning Stockholms stad 2009. www.stockholm.se/webbkatalogen

Vuxenutbildning Stockholms stad 2009. www.stockholm.se/webbkatalogen Vuxenutbildning Stockholms stad 2009 www.stockholm.se/webbkatalogen Innehåll Vuxenutbildning i Stockholm 3 Vem får studera? 4 Vad kan jag studera? 5 Hur kan jag studera? 6 Extra stöd 6 Hur ansöker jag?

Läs mer

Utbildningar Våren 2014

Utbildningar Våren 2014 Våren 2014 Utbildningar Våren 2014 YRKES- UTBILDNINGAR för vuxna - Upplandskommuner i samverkan Innehåll Upplandskommuner i samverkan sid 2 Utbildningar inom vård, omsorg sid 3-5 Restaurangutbildningar

Läs mer

Universitetsholmens. Läsåret 13/14. gymnasium

Universitetsholmens. Läsåret 13/14. gymnasium Universitetsholmens Läsåret 13/14 gymnasium Öppet hus 28 november 17-19.30 23 januari 17-19.30 En liten skola många möjligheter Välkommen! kontakta oss Universitetsholmens gymnasium Citadellsvägen 25 211

Läs mer

Vuxenutbildning hösten 2015

Vuxenutbildning hösten 2015 Vuxenutbildning hösten 2015 Innehållsförteckning: Utbildning i svenska för invandrare 5 Grundläggande vuxenutbildning 5 Kursförteckning Gymvux och Yrkesvux 6 Beskrivning av gymnasiala kurser 7 Beskrivning

Läs mer

Vuxenutbildning Stockholms stad 2010. www.stockholm.se/webbkatalogen

Vuxenutbildning Stockholms stad 2010. www.stockholm.se/webbkatalogen Vuxenutbildning Stockholms stad 2010 www.stockholm.se/webbkatalogen Ansökan 2010 gymnasial vuxenutbildning Period 1 (start 11/1) Sista ansökningsdag 4/11 Period 2 (start 22/3) Sista ansökningsdag 3/2 Period

Läs mer

Välj bland JENSENs breda och flexibla utbud. Då kan du kombinera dina studier med livets övriga utmaningar.

Välj bland JENSENs breda och flexibla utbud. Då kan du kombinera dina studier med livets övriga utmaningar. HÖSTEN 2013 Gymnasiala yrkesutbildningar Gymnasiala kurser Grundläggande vuxenutbildning Din utbildning, dina villkor. Välj bland JENSENs breda och flexibla utbud. Då kan du kombinera dina studier med

Läs mer

Väx med vux Vuxenutbildning Stockholms stad 2011

Väx med vux Vuxenutbildning Stockholms stad 2011 Vuxenutbildning Stockholms stad 2011 Ansökan 2011 gymnasial vuxenutbildning Period 1 (start 10/1) Sista ansökningsdag 3/11 Period 2 (start 21/3) Sista ansökningsdag 2/2 Period 3 (start 30/5) Sista ansökningsdag

Läs mer

Till oss kommer du för att uppleva, inspireras och lära KOMVUX

Till oss kommer du för att uppleva, inspireras och lära KOMVUX Till oss kommer du för att uppleva, inspireras och lära INFO 2013 2 Till oss kommer du för att uppleva, inspireras och lära Funderar du på vad du vill göra med resten av ditt liv? Vill du göra något nytt?

Läs mer

Bra att veta, sid 2 Sista ansökningsdagar, terminstider, anmälningsblankett

Bra att veta, sid 2 Sista ansökningsdagar, terminstider, anmälningsblankett Bra att veta, sid 2 Sista ansökningsdagar, terminstider, anmälningsblankett Kursutbud, sid 2-3 Kursutbud gymnasial vuxenutbildning, dagtid eller flex Flexibelt lärande (gymnasiekurser, delvis distans)

Läs mer