Arbeta med människor. Vi är specialister på utbildning inom vård & omsorg samt barn & fritid NYHET. Vuxenutbildning Västerås 2015/2016

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arbeta med människor. Vi är specialister på utbildning inom vård & omsorg samt barn & fritid NYHET. Vuxenutbildning Västerås 2015/2016"

Transkript

1 Vuxenutbildning Västerås 2015/2016 Arbeta med människor Vi är specialister på utbildning inom vård & omsorg samt barn & fritid Gymnasial vuxenutbildning som ökar dina möjligheter till arbete inom vård och omsorg eller förskola och fritidsverksamhet. Vi vet vad du behöver för att vara väl förberedd att påbörja ditt framtida yrkesliv. NYHET Lärlingsutbildning för dig som vill lära dig ett yrke på en arbetsplats! Läs mer på sid 6 Vi utbildar på uppdrag av 1 1

2 Kompetens som gör skillnad Vi vill bidra till kompetens som gör skillnad för dig, din arbetsplats och de människor du möter i din yrkesroll. Är du vuxen och vill skaffa dig en utbildning? Vill du öka dina möjligheter till arbete? Vill du arbeta med människor? Drop-in varje måndag KompetensUtvecklingsInstitutet i Västerås utbildar dig inom vård och omsorg eller barn och fritid. Dessa områden har varit vår specialitet i många år. Vi vet vad du behöver för att vara väl förberedd när du påbörjar ditt framtida arbetsliv. Genom ett nära samarbete med arbetslivet är vi ständigt uppdaterade på nya krav och förändringar på arbetsmarknaden. Våra utbildningar kombinerar teoretiskt och praktiskt lärande och du kan anpassa studierna efter din livssituation, om du till exempel vill kombinera arbete med studier. Våra elever har lätt att få jobb efter avslutande studier och vi får mycket goda resultat i kvalitetsundersökningar. Våra studieformer Individuellt anpassade studier Med individuellt anpassade studier (IAS) studerar du i din egen studietakt med lärarstöd som passar dig. För vissa obligatoriska övningar träffar du lärare på Västerås UtbildningsCenter. Kursstarten är gemensam men kursslutet kan bli individuellt. Lärarledd undervisning i grupp på Västerås UtbildningsCenter, minst 5 timmar/vecka. Egna studier samt öppen studieverkstad på Västerås UtbildningsCenter för extra stöd av lärare minst 10 timmar/vecka. Egna studier med stöd och handledning av lärare i vår webbaserad lärplattform Fronter Lärling Den största delen av utbildningen genomförs på en arbetsplats, med stöd av en yrkesverksam handledare. Varje vecka tillbringar du 4 dagar på lärlingsplatsen, och en dag med teoretisk undervisning på skolan. Du arbetar även via vår webbaserade lärplattform. Läs mer om våra lärlingsutbidning på sid 6. Validering Om du har kunskaper inom våra yrkesområden men saknar betyg finns möjligheter att validera. I en validering värderas och dokumenteras de kunskaper du skaffat dig i yrkeslivet. Din studietid blir då inte onödigt lång. När du är antagen gör vi en bedömning av dina kunskaper. Du behöver kanske läsa vissa kurser eller delar av kurser för att få dina betyg. Våra utbildningar Vård och omsorg sid 4 Vård och omsorgsutbildningen är för dig som vill arbeta som undersköterska, skötare inom psykiatrisk vård eller som personlig assistent. Barn och fritid sid 5 Barn- och fritidsutbildningen är för dig som vill arbeta som barnskötare, elevassistent eller som personlig assistent för barn och ungdomar. Så här arbetar vi Studier på dina villkor Vi anpassar dina studier så att de passar dig och din livssituation. Studera i din egen studietakt med lärarstöd som passar dig. Välj att studera i grupp på skolan med lärarledd undervisning, studera själv med extra stöd av lärare på vår öppna studieverkstad eller studera själv i vår webbaserad lärplattform. Webbaserad lärplattform - Fronter Vill du studera via internet? Vår webbaserade lärplattform Fronter har du tillgång till dygnet runt, via internet. Där finns digitala kursrum med studiehandled-ning och inlämningsuppgifter. Där kommunicerar du med dina lärare och andra elever. Studera hemifrån eller använd en dator på. Öppen studieverkstad På har vi öppen studieverkstad minst 10 timmar / vecka där du kan få extra hjälp med dina studier genom handledning av lärare. Praktiska övningar Våra utbildningar bygger på en kombination av teoretiskt och praktiskt lärande. I vissa kurser ingår obligatoriska praktiska övningar som du genomför på Västerås UtbildningsCenter. Praktiska övningar gör dig väl förberedd för arbetslivet. Arbetsplatsförlagt lärande APL I vissa kurser ingår så kallat arbetsplatsförlagt lärande (APL); det som man till vardags kallar praktik. Den är en naturlig del av din yrkesutbildning. Du genomför din praktik på en arbetsplats med stöd av handledare och lärare. Praktiken ger dig arbetslivserfarenhet och möjlighet att bygga nätverk, vilket ökar dina chanser till arbete efter studierna. Mentorsamtal För att hjälpa dig nå bästa möjliga studieresultat erbjuder vi mentorsamtal under utbildningen. Med din mentor kan du bland annat prata om inlärningsmiljö och studieresultat, samt om vilka mål du har för ditt lärande och din utveckling. Yrkeskompetenta lärare Hos KompetensUtvecklingsInstitutet arbetar inspirerande och engagerade lärare som har både pedagogisk kompetens och yrkeskompetens. De arbetar inte bara med att lära ut, utan också för att motivera och inspirera dig till lust att lära och utvecklas. Studie- och yrkesvägledning Du kan få studie-och yrkesvägledning via Västerås kommun. Där får du stöd och information kring de kursval du behöver göra i din utbildning och/eller om du behöver anpassa den. Detta för att dina studier ska fungera så bra som möjligt för dig. Du kan även få vägledning om du efter avslutad utbildning vill fortsätta på folkhögskola, yrkeshögskola eller universitet och högskolor. Läsa enstaka kurser Du kan läsa enstaka kurser för att fördjupa och bredda din kompetens. Kombinera ett eget urval av kurser ur hela vårt kursutbud, se sista sidan. Kostnad Utbildningen är kostnadsfri. Däremot får du själv betala böcker och annat studiematerial du kan behöva under din utbildning. På vår öppna studieverkstad kan du låna kurslitteratur under tiden du sitter på skolan och studerar. Studiestöd Du kan söka studiemedel från CSN. Möjligheten till detta finns från och med hösten det år du fyller 20. Du ansöker om bidrag och lån på Ansökan Du ansöker till våra utbildningar via Vuxenutbildningscentrum i Västerås senast sista ansökningsdatum. Skicka eller lämna ifylld ansökan tillsammans med betyg och personlig brev till Vuxenutbildningscentrum. Ladda ned och fyll i kommunens ansökningsblankett /kommun/vasteras-komvux-ansokan Sökdatum hittar du här: Lämna in ansökan Vuxenutbildningscentrum, Kopparbergsvägen 6 i Melkerhuset Skicka in ansökan Västerås stad Vuxenutbildningscentrum Västerås Har du frågor? KompetensUtvecklingsInstitutet /vasteras Hjälp med ansökan? sid /vasteras /vasteras

3 Vård- och omsorgsutbildningen Barn- och fritidsutbildningen Vill du arbeta med att ge vård och omsorg till människor som behöver din hjälp? Satsa på en yrkesutbildning som ökar dina möjligheter att få arbete inom många olika yrken! Vård- och omsorgsutbildningen ger dig kompetens att arbeta som exempelvis undersköterska, skötare inom psykiatrisk vård eller personlig assistent. Utbildningen består av gymnasiala kurser ur Vård- och omsorgsprogrammet. Vill du arbeta med barn och ungdomar inom förskola och fritidsverksamhet? Satsa på en yrkesutbildning som ger dig en bred grund och en bra utgångspunkt om du vill vidareutbilda dig. Barn- och fritidsutbildningen ger dig kompetens att arbeta som exempelvis barnskötare, elevassistent eller personlig assistent för barn och ungdomar. Utbildningen består av gymnasiala kurser ur Barn- och fritidsprogrammet. Omfattning: poäng Utbildningens längd: 70 veckor Studieformer: Individuellt anpassade studier (IAS), Lärling Omfattning Hela utbildningen består av poäng och motsvarar 3 terminers heltidsstudier. Nivå 1 och 2 består av gemensamma kurser. Till nivå C väljer du en inriktning du vill specialisera dig inom. Samtliga inriktningar leder till en formell undersköterskekompetens. Inriktningar Hälso- och sjukvård Ger dig kompetens att arbeta som undersköterska inom hälsooch sjukvården. Du kan bland annat arbeta inom akutsjukvården, på sjukhusens vårdavdelningar, eller på vårdcentraler. Äldreomsorg Ger dig kompetens att arbeta som undersköterska. Du kan bland annat arbeta inom hemtjänst, hemsjukvård eller på särskilda boenden för äldre. Psykiatri Ger dig kompetens att arbeta som skötare inom psykiatrisk vård exempelvis på en psykiatrisk vårdavdelning, en öppenvårdsmottagning på ett sjukhus eller inom integrerad psykiatrisk vård. Man kan också arbeta med psykiatrisk sjukvård i brukarens hem. Funktionsnedsättning Ger dig kompetens att arbeta som personlig assistent. Ett jobb där du ger stöd i vardagen åt människor med funktionsnedsättning till exempel rörelsehinder eller en intellektuell funktionsnedsättning. I arbetet som personlig assistent försöker man stötta sin brukare att kunna leva sitt liv som hen själv vill. Socialt behandlingsarbete Ger dig kompetens att arbeta som behandlingsassistent. Det innebär att du arbetar med människor som har sociala problem av olika slag. Arbetsplatsen kan vara en institution, men du kan också arbeta med ungdomar och missbrukare som bor hemma eller i ett kollektiv, exempelvis ett behandlingshem eller ungdomshem. Valbart Gymnasiearbete 100 gymnasiepoäng Om du vill satsa på att få en gymnasieexamen (slutbetyg) ingår att du gör ett gymnasiearbete i slutet av din studietid. Gymnasiearbetet är en större självständig uppgift om 100 poäng. Nivå 1, gemensamma kurser Vård och omsorgsarbete 1 * VÅRVÅR01 200p Hälsopedagogik HALHAL0 100p Medicin 1 MEDMED01 150p Nivå 2, gemensamma kurser Vård och omsorgsarbete 2 VÅRVÅR02 150p Etik och människans livsvillkor MÄNETI0 100p Psykiatri 1 PSYPSY01 100p Specialpedagogik 1 SPCSPE01 100p Nivå 3, inriktning hälso- och sjukvård Akutsjukvård * SJUAKU0 200p Medicin 2 MEDMED02 100p Räddningsmedicin SJUKRÄD0 100p Palliativ vård SJULIN0 100p Nivå 3, inriktning äldreomsorg Äldres hälsa och livskvalitet * GERÄLD0 200p Vård och omsorg vid demenssjukdom GERVÅR0 100p Hemsjukvård SJUHEM0 100p Nivå 3, inriktning psykiatri Psykiatri 2 * PSYPSY02 200p Samhällsbaserad psykiatri PSYSAM0 100p Rättspsykiatri PSYRÄS0 100p Människans säkerhet MÄSMÄN0 100p Nivå 3, inriktning funktionsnedsättning Specialpedagogik 2 * SPCSPE02 100p Socialpedagogik PEASOC0 100p Friskvård och hälsa HAAFRI0 100p Hemsjukvård SJUHEM0 100p Nivå 3, inriktning socialt behandlingsarbete Socialpedagogik * PEASOC0 100p Människans säkerhet MÄSMÄN0 100p Samhällsbaserad Psykiatri PSYSAM0 100p Rättspsykiatri PSYRÄS0 100p * Arbetsplatsförlagt lärande (APL) ingår i kursen Omfattning: poäng Utbildningens längd: 75 veckor Studieform: Individuellt anpassade studier (IAS), Lärling Omfattning Hela utbildningen består av 1500 poäng och motsvarar tre perioders heltidsstudier. Arbetsplatsförlagt lärande (praktik) och/eller fältstudier ingår i nivå 1 och 2. Nivå 1, 500 poäng grundläggande Nivå 2, 500 poäng fördjupning Nivå 3, 500 poäng fördjupning Innehåll Nivå 1 ger dig grundläggande kunskaper om hur människor lär, utvecklas och socialiseras i samhället. Du får kunskaper om att pedagogiskt planera, genomföra, dokumentera och utvärdera olika barn- och ungdomsaktiviteter. I kursen Pedagogiskt arbete ingår några veckors APL (praktik). Nivå 2 ger fördjupade kunskaper om barns och ungas utveckling, lärande och behov. Du får möjlighet att delta i olika former av utomhuspedagogik. I kursen Pedagogiska teorier och praktiker ingår några veckors APL (praktik). Nivå 3 ger dig fördjupade kunskaper om hur människor påverkas av och själva påverkar det samhälle och den kultur människan lever i. Du studerar sociala frågor och verksamheter för socialt arbete, samt fördjupade kunskaper inom det specialpedagogiska området. Inriktningar Pedagogiskt arbete Inriktningen ger dig kompetens att arbeta som barnskötare eller elevassistent. Som barnskötare arbetar du på en förskola. Där ansvarar du för barnen tillsammans med förskollärarna. Din uppgift är att ge barnen en trygg och stimulerande vardag medan deras föräldrar arbetar. Att leka och ge omsorg både inomhus och utomhus är viktiga delar av jobbet. Som elevassistent arbetar du med att hjälp elever som behöver extra stöd för att kunna följa med i undervisningen. Detta är ett omväxlande arbete med varierande arbetsuppgifter. Det kan till exempel handla om hjälp att hantera läs- och skrivsvårigheter, koncentrationsproblem, psykosociala svårigheter eller olika typer av funktionsnedsättningar. Nivå 1 - Gemensammakurser Pedagogiskt arbete * PEGPEA0 200 p Nivå 2 - Gemensamma kurser Etnicitet och kulturmöten SOIETN0 100 p Nivå 3 Inriktning pedagogiskt arbete Skapande verksamhet PEGSKP0 100 p Ungdomskulturer SOIUNG0 100 p Dramapedagogik PEGDRA0 100 p Naturguidning 1 NAGNAT p Pedagogiska teorier och praktiker * PEDPED0 100 p Nivå 3 Inriktning socialt arbete/funktionsnedsättning Sociologi SOISOO0 100 p Specialpedagogik 2 SPCSPE p Grundläggande vård och omsorg GRUGRD0 100 p Socialt arbete * SOCSOI0 200 p * Arbetsplatsförlagt lärande (APL) och/eller fältstudier ingår i kursen Socialt arbete/funktionsnedsättning Inriktningen ger dig kompetens att arbeta som personlig assistent, vårdare eller boendestödjare för barn och ungdomar. Du arbetar för en individ, i dennes vardagsmiljö. Det kan vara på en arbetsplats, i skolan eller i hemmet. Brukarna är barn och ungdomar som har en funktionsnedsättning, till exempel rörelsenedsättning, syn- eller hörselnedsättningar eller en intellektuell funktionsnedsättning /vasteras /vasteras

4 Lärlingsutbildning Kursutbud Vill du lära dig ett yrke genom praktiskt arbete? Satsa på lärlingsutbildning som ger dig en grundläggande yrkesutbildning och arbetslivserfarenhet! Den största delen av utbildningen sker på en arbetsplats där du har en handledare som stöttar dig. Du får arbetslivserfarenhet och möjlighet att knyta viktiga kontakter vilket ger dig goda chanser till jobb. Skapa din egen utbildning genom att kombinera kurser ur hela vårt kursbud. Du kan söka enstaka kurser för att till exempel fördjupa och bredda din befintliga yrkeskompetens. Du söker varje kurs för sig. Välkommen att kontakta oss för vägledning och mer information om möjligheter, yrkesutgångar och studieformer. Detaljerad beskrivning hittar du på /komvuxutbildning Omfattning: poäng Utbildningens längd: 20 veckor - 2 år Studieform: Lärling Så här går det till Inledande orienteringskurs Utbildningen inleds med en 2 veckor orienteringskurs som består av introduktion, studieplanering, ämnesgenomgångar, fastställande av praktikplats/handledare samt eventuellt introduktion i yrkessvenska. Lärlingsplats 4 dagar/vecka Varje vecka tillbringar du fyra dagar på din lärlingsplats. Vård och omsorg Vård och omsorg lärlingsutbildning passar dig som vill lära dig ett yrke inom vård och omsorgsverksamhet. Efter avslutade studier kan du arbeta som exempelvis undersköterska inom olika vård- och omsorgsverksamheter, skötare inom psykiatrisk vård eller personlig assistent. Utbildningen är fördelat på 3 nivåer. Varje nivå motsvarar 1 termins heltidsstudier. Utbildningens längd är 20 veckor till som mest 2 år. NIVÅ 1 Orienteringskurs KGY 50 p Vård- och omsorgsarbete 1 VÅRVÅR p Psykologi 1 PSKPSY01 50 p Hälsopedagogik HÄLHÄL0 100 p Etik och människans livsvillkor MÄNETI0 100 p NIVÅ 2 Medicin 1 MEDMED p Vård- och omsorgsarbete 2 VÅRVÅR p Psykiatri 1 PSYPSY p NIVÅ 3: Inriktning Kurser enligt överenskommelse, poäng. Läs om våra inriktningar på sid 5. Där har du en yrkesverksam handledare som garanterar att alla viktiga moment lärs ut på ett pedagogiskt och yrkesmässigt sätt, så att du får den kunskap som är nödvändig för yrkeslivet. Alla handledare erbjuds att gå vår certifierade handledarutbildning för att de ska vara införstådda med vad som förväntas av dem. Lärarledd undervisning 1 dag/vecka Varje vecka tillbringar du en dag med teoretisk undervisning på. 3-partssamtal För uppföljning av ditt lärande träffas du, din lärare och din handledare en gång per månad för 3-partssamtal. Barn och fritid Barn och fritid lärlingsutbildning passar dig som vill lära dig ett yrke inom förskola, skola, fritidshem eller fritidsgård. Efter avslutade studier kan du arbeta som exempelvis barnskötare, elevassistent, personlig assistent för barn och ungdomar eller personal inom fritidsverksamhet. Utbildningen är fördelat på 3 nivåer. Varje nivå motsvarar 1 termins heltidsstudier. Utbildningens längd är 20 veckor till som mest 2 år. NIVÅ 1 Orienteringskurs 50 p NIVÅ 2 Pedagogiskt arbete PEGPEA0 200 p Barns lärande och växande PEDBAS0 100 p NIVÅ 3: Inriktning Kurser enligt överenskommelse, poäng. Kursnamn Kurskod Poäng Akutsjukvård * SJUAKU0 200 p Barns lärande och växande PEDBAS0 100 p Dansorientering DASDAO0 100 p Digitalt skapande 1 DIGDIG p Dramapedagogik PEGDRA0 100 p Entreprenörskap ENTENR0 100 p Estetisk kommunikation 1 ESTEST p Etik och människans livsvillkor MÄNETI0 100 p Etnicitet och kulturmöten SOIETN0 100 p Friskvård och hälsa HAAFRI0 100 p Fritid och friskvårdsverksamheter FRIFRT0 200 p Fritids- och idrottskunskap FRTFRD0 100 p Gymnasiearbete 100 p Hemsjukvård SJUHEM0 100 p Idrott och hälsa 1 IDRIDR p Idrott och hälsa 2 IDRIDR p Internationellt arbete MÄNINA0 100 p Medicin 1 MEDMED p Medicin 2 MEDMED p Människans säkerhet MÄSMÄN0 100 p Öppet hus Varje måndag Kursnamn Kurskod Poäng Naturguidning 1 NAGNAT p Palliativ vård SJULIN0 100 p Pedagogiska teorier och praktiker PEDPED0 100 p Pedagogiskt arbete * PEGPEA0 200 p Psykiatri 1 PSYPSY p Psykiatri 2 PSYPSY p Rytmik MUSRYT0 100 p Räddningsmedicin SJUKRÄD0 100 p Rättspsykiatri PSYRÄS0 100 p Samhällsbaserad psykiatri PSYSAM0 100 p Skapande verksamhet PEGSKP0 100 p Socialpedagogik PEASOC0 100 p Specialpedagogik 1 * SPCSPE p Specialpedagogik 2 SPCSPE p Träningslära 1 TRNTRN p Träningslära 2 TRNTRN p Vård och omsorgsarbete 1 * ** VÅRVÅR p Vård och omsorgsarbete 2 ** VÅRVÅR p Vård och omsorg vid demenssjukdom GERVÅR0 100 p Vårdpedagogik och handledning PEAVÅD0 100 p Ungdomskulturer SOIUNG0 100 p Äldres hälsa och livskvalitet * GERÄLD0 200 p * Arbetsplatsförlagt lärande (APL) ingår i kursen ** Praktiska moment ingår i kursen. Hjälp med ansökan? /vasteras /vasteras

5 KompetensUtvecklingsInstitutet i Västerås finns på Munkgatan 18, centralt i Västerås. Vi som arbetar här har lång erfarenhet och mycket god kompetens inom lärande, validering och de yrkesområden vi utbildar för. Vi arbetar med ett varierat lärande och arbetssätt och är måna om att ge dig ett personligt bemötande. Hos oss är det viktigt att sätta individen i centrum. Vi vill inspirera dig för lärande och utveckling. KompetensUtvecklingsInstitutet Munkgatan Västerås /vasteras Auktoriserat företag Att leverera utbildning med hög kvalitet är självklart för oss. Vi är ett auktoriserat utbildningsföretag och medlemmar i SAUF, Sveriges Auktoriserade UtbildningsFöretag. Vård- och omsorgscollege KompetensUtvecklingsInstitutet i Västerås är ett certifierat Vård- och omsorgscollege. En nationell satsning och en kvalitetsgaranti där skolor och arbetsgivare tillsammans arbetar för att få fler att utbilda sig och arbeta inom vård och omsorg. Följ oss i sociala medier Vi utbildar på uppdrag av: Drop-in varje måndag Munkgatan 18, Västerås /vasteras 8 Larsson Offsettryck 8

Arbeta med människor. Vuxenutbildning Uppsala 2014 / 2015

Arbeta med människor. Vuxenutbildning Uppsala 2014 / 2015 msorg o & Barn & Vård Arbeta med människor id t i r f Vuxenutbildning Uppsala 2014 / 2015 Gymnasial vuxenutbildning som ökar dina möjligheter till arbete inom vård och omsorg eller förskola och fritidsverksamhet.

Läs mer

Arbeta med människor. Vuxenutbildning Knivsta 2014-2015

Arbeta med människor. Vuxenutbildning Knivsta 2014-2015 msorg o & Barn & Vård Arbeta med människor id t i r f Vuxenutbildning Knivsta 2014-2015 Gymnasial vuxenutbildning som ökar dina möjligheter till arbete inom vård och omsorg eller förskola och fritidsverksamhet.

Läs mer

Arbeta med människor Vuxenutbildning 2014/15 Nacka

Arbeta med människor Vuxenutbildning 2014/15 Nacka Arbeta med människor Vuxenutbildning 2014/15 Nacka Vård & Omsorg Läs vuxenutbildning (Komvux) som ökar dina möjligheter till arbete inom många yrken. Vi utbildar dig inom vård & omsorg, barn & fritid eller

Läs mer

Arbeta med människor. Vård och omsorg Barn och fritid Hälsa och friskvård NYHET. Gymnasial vuxenutbildning - Komvux - Nacka

Arbeta med människor. Vård och omsorg Barn och fritid Hälsa och friskvård NYHET. Gymnasial vuxenutbildning - Komvux - Nacka Läs mer på sid 6 Arbeta med människor Gymnasial vuxenutbildning - Komvux - Nacka Vård & Omsorg Barn & Fritid Utbildning och kurser inom: Barn och fritid Hälsa och friskvård...............................................

Läs mer

Arbeta med människor. Vuxenutbildning Linköping 2014/2015

Arbeta med människor. Vuxenutbildning Linköping 2014/2015 Arbeta med människor Vuxenutbildning Linköping 2014/2015 Vård & Omsorg Barn & Fritid Fritid & Hälsa Vi erbjuder gymnasial vuxenutbildning inom vård & omsorg, barn & fritid samt fritid & hälsa. Vi har över

Läs mer

Leder till jobb DIDAKTUS VUXENUTBILDNINGAR

Leder till jobb DIDAKTUS VUXENUTBILDNINGAR 2015 DIDAKTUS VUXENUTBILDNINGAR Leder till jobb» Undersköterska» Barnskötare» Skötare inom psykiatrisk vård» Personlig assistent» Fritidspersonal» Elevassistent» Vårdare/ omsorgsassistent Vi finns på Medborgarplatsen

Läs mer

Vård och omsorg Barn och fritid. Klassrum Distans Lärling

Vård och omsorg Barn och fritid. Klassrum Distans Lärling Vård och omsorg Barn och fritid Klassrum Distans Lärling Välkommen till Lärgården! Hos oss studerar du i en trivsam och trygg miljö. Våra välutbildade lärare ger dig en inspirerande studietid och gör dig

Läs mer

som leder till jobb VUXENUTBILDNINGAR

som leder till jobb VUXENUTBILDNINGAR 2014 VUXENUTBILDNINGAR som leder till jobb» Undersköterska» Barnskötare» Skötare inom psykiatrisk vård» Personlig assistent» Fritidspersonal» Elevassistent» Vårdare/ omsorgsassistent Välkommen att studera

Läs mer

Ett kunskapscenter för vuxna

Ett kunskapscenter för vuxna KUNSKAPSCENTER AB Ett kunskapscenter för vuxna Barnskötare Elevassistent Undersköterska Svenska som andraspråk Engelska Samhällskunskap Öppet hus på SweJa inför nya sökperioder se infoblad/hemsida: www.swejakc.se

Läs mer

Vuxenutbildning på distans 2015

Vuxenutbildning på distans 2015 Vuxenutbildning på distans 2015 VUX Gymnasial vuxenutbildning Administration Barn och fritid Ekonomi Försäljning Handel Humaniora IT Information och media Juridik Matematik Naturvetenskap Samhällskunskap

Läs mer

Vuxenutbildning på distans 2015

Vuxenutbildning på distans 2015 Vuxenutbildning på distans 2015 VUX Gymnasial vuxenutbildning Administration Barn och fritid Ekonomi Försäljning Handel Humaniora IT Information och media Juridik Matematik Naturvetenskap Samhällskunskap

Läs mer

Vuxenutbildningen i Svedala

Vuxenutbildningen i Svedala Vuxenutbildningen i Svedala 2015/16 Komvux Gymnasiekompetens för vuxna Grundvux Grundskolekompetens för vuxna Sfi Svenska för invandrare Nils Fredriksson Utbildning NFU Välkommen till vuxenutbildningen

Läs mer

Hälsa och vård yrken med många möjligheter. hälsa och vård. Läs till yrken inom UPPDATERAD NOVEMBER 2012

Hälsa och vård yrken med många möjligheter. hälsa och vård. Läs till yrken inom UPPDATERAD NOVEMBER 2012 Hälsa och vård yrken med många möjligheter UPPDATERAD NOVEMBER 2012 Läs till yrken inom hälsa och vård Att kunna hjälpa människor och ge dem möjlighet till ett bättre liv, är ett bland de mest givande

Läs mer

som leder till jobb VUXENUTBILDNINGAR

som leder till jobb VUXENUTBILDNINGAR Våren 2012 VUXENUTBILDNINGAR som leder till jobb» Undersköterska» Barnskötare» Skötare inom psykiatrisk vård» Personlig assistent» Fritidspersonal» Elevassistent» Vårdare/ omsorgsassistent BRUNA VÄGEN

Läs mer

Vuxenutbildning på distans

Vuxenutbildning på distans Vuxenutbildning på distans 2014 4 av 5 studerande kan rekommendera Hermods till andra Enligt den senaste undersökningen som baseras på svar från 4040 studerande Hos oss når du dina mål» Gymnasial vuxenutbildning

Läs mer

Vuxenutbildning hösten 2015

Vuxenutbildning hösten 2015 Vuxenutbildning hösten 2015 Innehållsförteckning: Utbildning i svenska för invandrare 5 Grundläggande vuxenutbildning 5 Kursförteckning Gymvux och Yrkesvux 6 Beskrivning av gymnasiala kurser 7 Beskrivning

Läs mer

vuxenutbildning för dig

vuxenutbildning för dig CAS vuxenutbildning för dig Studie- och yrkesvägledarna hjälper dig att hitta rätt Nytt yrke? Högskolebehörighet? Gymnasiekompetens? Jobbkompetens? I samtal med vägledare får du hjälp med att strukturera

Läs mer

Våren 2015. Information och kursutbud

Våren 2015. Information och kursutbud Våren 2015 Information och kursutbud Innehållsförteckning Hit kan du vända dig...2 Vuxenutbildning...3 Studera på Komvux...4 Har du koll på framtiden...6 Individuell studieplan...7 Studieekonomi...7 Information

Läs mer

Information och kursutbud

Information och kursutbud Information och kursutbud Hösten 2015 Innehållsförteckning Hit kan du vända dig...2 Vuxenutbildning...3 Studera på Komvux...4 Har du koll på framtiden...6 Individuell studieplan...7 Studieekonomi...7 Information

Läs mer

LÄSÅRET 2015 2016 KOMVUX. Information och kurskatalog. orebro.se/komvux

LÄSÅRET 2015 2016 KOMVUX. Information och kurskatalog. orebro.se/komvux LÄSÅRET 2015 2016 KOMVUX. Information och kurskatalog 1 orebro.se/komvux INNEHÅLL GRUNDLÄGGANDE KURSER 3 GYMNASIEKURSER 5 VÅRD- OCH OMSORGSUTBILDNING 11 EGET SCHEMA 16 SÄRSKILD UTBILDNING FÖR VUXNA SÄRVUX

Läs mer

KURSKATALOG Hösten 2015

KURSKATALOG Hösten 2015 KURSKATALOG Hösten 2015 WWW. SYDNARKEVUX.SE Vision 2020 Allévux har individen och individens behov av lärande i fokus. Vår värdegrund vilar på respekten för allas lika värde, respekten för de mänskliga

Läs mer

VUXENUTBILDNINGAR CARLFORSSKA EDSTRÖMSKA TRANELLSKA FRIMANSKA MÄLARAKADEMIN

VUXENUTBILDNINGAR CARLFORSSKA EDSTRÖMSKA TRANELLSKA FRIMANSKA MÄLARAKADEMIN VUXENUTBILDNINGAR 2015 2016 CARLFORSSKA EDSTRÖMSKA TRANELLSKA FRIMANSKA MÄLARAKADEMIN Innehåll UTBILDNINGAR Svenska för invandrare SFI Hälsospåret... 4 Svenska för invandrare akademiker (SFI)... 5 Svenska

Läs mer

Välkommen som studerande till oss

Välkommen som studerande till oss Välkommen som studerande till oss Kommunal vuxenutbildning För att studera på vuxenutbildningen ska du vara minst 20 år, dvs från och med andra kalenderhalvåret du fyller 20, eller ha slutförd gymnasieutbildning.

Läs mer

KOMVUX I LUND 2014/15

KOMVUX I LUND 2014/15 KOMVUX I LUND 2014/15 FRAMTIDEN BÖRJAR HÄR När du besöker Komvux i Lund, stanna gärna till i dörren till det stora caféet. För det mesta är det fullt av människor i olika åldrar. Alla med olika bakgrund

Läs mer

Vuxenutbildning Stockholms stad 2010. www.stockholm.se/webbkatalogen

Vuxenutbildning Stockholms stad 2010. www.stockholm.se/webbkatalogen Vuxenutbildning Stockholms stad 2010 www.stockholm.se/webbkatalogen Ansökan 2010 gymnasial vuxenutbildning Period 1 (start 11/1) Sista ansökningsdag 4/11 Period 2 (start 22/3) Sista ansökningsdag 3/2 Period

Läs mer

Vård och omsorg 2014-2015

Vård och omsorg 2014-2015 Vård och omsorg 2014-2015 Kursöversikt Vård- och omsorg karaktärsämneskurser 3 terminer heltid Termin 1 start HT 2014 Programgemensamma karaktärsämneskurser Kurskod Poäng Period/tid Termin Termin 1 Hälsopedagogik

Läs mer

Läsåret 14/15. Universitetsholmens. gymnasium

Läsåret 14/15. Universitetsholmens. gymnasium Läsåret 14/15 Universitetsholmens gymnasium Öppet hus 20 november 17-20 23 januari 17-20 En liten skola många möjligheter Välkommen! kontakta oss Universitetsholmens gymnasium Citadellsvägen 25 211 18

Läs mer

Stockholmsregionen 2015

Stockholmsregionen 2015 Vuxenutbildning Stockholmsregionen 2015 VUX Gymnasiala yrkesutbildningar Grundläggande kurser Gymnasiekurser för vuxna Välkommen till Hermods Varje dag, året runt, uppfyller människor sina mål hos oss.

Läs mer

KURSKATALOG Våren 2015

KURSKATALOG Våren 2015 KURSKATALOG Våren 2015 WWW. SYDNARKEVUX.SE VUXENUTBILDNINGEN INOM SYDNÄRKES UTBILDNINGSFÖRBUND Vilka kan anmäla sig till våra utbildningar? Du skall vara folkbokförd i Askersund, Hallsberg eller Laxå.

Läs mer