Arbeta med människor. Vård och omsorg Barn och fritid Hälsa och friskvård NYHET. Gymnasial vuxenutbildning - Komvux - Nacka

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arbeta med människor. Vård och omsorg Barn och fritid Hälsa och friskvård NYHET. Gymnasial vuxenutbildning - Komvux - Nacka"

Transkript

1 Läs mer på sid 6 Arbeta med människor Gymnasial vuxenutbildning - Komvux - Nacka Vård & Omsorg Barn & Fritid Utbildning och kurser inom: Barn och fritid Hälsa och friskvård Möjlighet att kombinera arbete med studier Läs på distans eller i klassrum Vi finns i Ektorps centrum Friskvård & Hälsa NYHET Lärlingsutbildning för dig som vill lära dig ett yrke på en arbetsplats! 1 1

2 Kompetens som gör skillnad Vi vill bidra till kompetens som gör skillnad för dig, din arbetsplats och de människor du möter i din yrkesroll. Är du vuxen och vill skaffa dig en utbildning? Vill du öka dina möjligheter till arbete? Vill du komplettera, bredda och fördjupa din kompetens? KompetensUtvecklingsInstitutet erbjuder gymnasial vuxenutbildning inom vård och omsorg, barn och fritid samt friskvård och hälsa. Dessa områden har varit vår specialitet i många år. Vi vet vad du behöver för att vara väl förberedd när du påbörjar ditt framtida arbetsliv. Genom ett nära samarbete med arbetslivet är vi ständigt uppdaterade på nya krav och förändringar på arbetsmarknaden. Vi anpassar studierna efter din livssituation, om du till exempel vill kombinera arbete med studier. KUI Nacka UtbildningsCenter finns på Ektorpsvägen 2 (plan 2) mitt i Ektorps centrum. Studieformer Studera i klassrum (i grupp) Du deltar i lärarledda lektioner på ditt UtbildningsCenter cirka 1 2 dagar i veckan. Övriga dagar i veckan studerar du på egen hand, till exempel via vår webbaserade lärplattform, eller i öppen studieverkstad på Nacka UtbildningsCenter där du kan få handledning av en lärare. Studera på distans Du arbetar mestadels självständigt i vår webbaserade lärplattform. Du är också välkommen till vår öppna studieverkstad där du kan få handledning av lärare. Vissa obligatoriska praktiska moment samt kursexamination genomförs på ditt UtbildningsCenter. I vissa kurser ingår även arbetsplatsförlagt lärande (APL/ Praktik) vilket i så fall ska genomföras på en arbetsplats. Studera som lärling Den största delen av utbildningen genomförs på en arbetsplats, med stöd av en yrkesverksam handledare. Varje vecka tillbringar du 3-4 dagar på lärlingsplatsen, och en dag med teoretisk undervisning på Nacka UtbildningsCenter. Du arbetar även via vår webbaserade lärplattform. Läs mer om lärlingsutbidning på sid 6. Drop-in varje måndag kl Har du redan yrkeskunskap? Har du redan yrkeskunskap, erfarenhet eller tidigare utbildning inom våra utbildningsområden? Då behöver du inte läsa om det du redan kan vilket innebär att du snabbare kan bli klar med din utbildning. Kontakta oss för mer information. Telefon E-post Våra utbildningar Vård- och omsorgsutbildningen En yrkesutbildning för dig som vill arbeta inom vården som exempelvis undersköterska, skötare inom psykiatrisk vård eller personlig assistent. Barn- och fritidsutbildningen En yrkesutbildning för dig som vill arbeta inom förskola och fritidsverksamhet som exempelvis barnskötare eller elevassistent. Du kan även arbeta som personlig assistent för barn och ungdomar. Friskvårds- och hälsoutbildningen En utbildning för dig som vill arbeta eller studera vidare inom fritids- och friskvårdssektorerna. Efter avslutad utbildning kan du arbeta som exempelvis hälsocoach, personlig tränare eller gym- och sporthallspersonal. OBS! Denna utbildning läser du vid Fridhemsplan UtbildningsCenter. UtbildningsCenter KompetensUtvecklingsInstitutet Nacka UtbildningsCenter Ektorpsvägen 2, 2 tr Nacka (Ektorps C) Telefon E-post /nacka Kostnad Utbildningen är kostnadsfri. Däremot får du själv betala böcker och annat studiematerial du kan behöva under din utbildning. Studiestöd sid 4 sid 5 sid 7 Du kan söka studiemedel från CSN. Möjligheten till detta finns från och med hösten det år du fyller 20. Du ansöker om bidrag och lån på Så här arbetar vi Yrkeskompetenta lärare Här arbetar inspirerande och engagerade lärare som har både pedagogisk kompetens och yrkeskompetens. De arbetar inte bara med att lära ut, utan också för att motivera och inspirera dig till lust att lära och utvecklas. Webbaserad lärplattform Alla elever arbetar i vår webbaserade lärplattform Fronter. Där kan du kommunicera med dina lärare, lämna in uppgifter och hitta material som hör till kurserna. Du har tillgång till lärplattformen dygnet runt, via en dator med internetuppkoppling. Jobba hemifrån eller använd en dator på ditt UtbildningsCenter. Praktiska övningar Våra utbildningar kombinerar teori och praktiskt lärande. I vissa kurser ingår obligatoriska praktiska övningar som du genomför på ditt UtbildningsCenter. Praktiska övningar gör dig väl förberedd för arbetslivet. Arbetsplatsförlagt lärande APL I vissa kurser ingår så kallat arbetsplatsförlagt lärande (APL); det som man till vardags kallar praktik. Den är en naturlig del av din yrkesutbildning, men du genomför den på en arbetsplats med stöd av handledare och lärare. Praktiken ger dig arbetslivserfarenhet och möjlighet att bygga nätverk, vilket ökar dina chanser till arbete efter studierna. Studieverkstad Varje vecka erbjuder vi studieverkstad på våra utbildningscenter för att ge dig extra hjälp i studierna. På en studieverkstad får du handledning och stöd av en lärare på plats. Du är välkommen oavsett studieform. Mentor För att hjälpa dig nå bästa möjliga studieresultat erbjuder vi mentorsamtal under utbildningen. Med din mentor kan du bland annat prata om studieteknik och studieresultat, samt om vilka mål du har för ditt lärande och din utveckling. Läsa enstaka kurser Du kan läsa enstaka kurser ur alla våra utbildningar för att komplettera, fördjupa och bredda din kompetens. Se hela vårt kursutbud på baksidan Ansökan sid 13 Är du folkbokförd i Nacka kommun ansöker du via Nacka kommuns webbansökan: https://open24.ist-asp.com/ nacka. Nacka har ingen sista ansökningsdag till vuxenutbildningen vilket innebär att du kan söka när som helst. För att göra webbansökan behöver du först skapa ett användarkonto. Logga in och följ därefter instruktionerna. Har du frågor är du välkommen att kontakta oss KompetensUtvecklingsInstitutet, Ektorpsvägen 2 (plan 2), Ektorps centrum /nacka 3

3 Vård- och omsorgsutbildningen Barn- och fritidsutbildningen Vill du arbeta med att ge vård och omsorg till människor som behöver din hjälp? Satsa på en utbildning som ökar dina möjligheter att få jobb inom många olika yrken! Vård- och omsorgsutbildningen ger kompetens att arbeta som exempelvis undersköterska, skötare inom psykiatrisk vård eller personlig assistent. Utbildningen består av gymnasiala kurser ur Vård- och omsorgsprogrammet. : 1350 poäng Utbildningens längd: 3 terminer Studieformer: Klassrum (Grupp), Distans, Lärling Utbildningen är fördelat på tre nivåer. Varje nivå motsvarar 1 termins heltidsstudier. Till nivå C väljer du en inriktning som du vill specialisera dig inom. Nivå 1, grundläggande kurser Du får grundläggande kunskaper inom vård och omsorg. I kursen sarbete 1 ingår några veckors APL (praktik). Vi övar praktiskt på puls- och blodtrycksmätning och enklare provtagning. Nivå 2, fördjupande kurser Du får fördjupade kunskaper inom vård och omsorg. I kursen sarbete 2 ingår några veckors APL (praktik). Vi övar praktiskt på läkemedelsadministration, akut omhändertagande vid skada samt HLR (hjärt- och lungräddning). Nivå 3, inriktning Du får specialiserade kunskaper inom den inriktning du valt. I kurserna Akutsjukvård, Äldres hälsa och livskvalitet och Psykiatri 2 ingår några veckors APL (praktik). Vi övar praktiskt på medicintekniska moment. Inriktningar nivå 3 Hälso- och sjukvård undersköterska inom hälso- och sjukvården. Då arbetar man exempelvis inom akutsjukvården, på sjukhusens vårdavdelningar eller på vårdcentraler. Exakt vilka arbetsuppgifter man har varierar beroende på vart man jobbar. Äldreomsorg undersköterska inom äldreomsorgen. Du kan till exempel arbeta inom hemtjänst eller på särskilda boenden för äldre. Arbetsuppgifterna kan handla om allt från att ge stöd för att klara av det vardagliga i hemmet som exempel- Medicin 1 MEDMED p sarbete 1 * VÅRVÅR p sarbete 2 * VÅRVÅR p Psykiatri 1 PSYPSY p NIVÅ 3: Hälso- och sjukvård Akutsjukvård * SJUAKU0 200 p vid demenssjukdom GERVÅR0 100 p Palliativ vård SJULIN0 100 p NIVÅ 3: Äldreomsorg Äldres hälsa och livskvalitet * GERÄLD0 200 p vid demenssjukdom GERVÅR0 100 p Hemsjukvård SJUHEM0 100 p NIVÅ 3: Psykiatri & funktionsnedsättning Psykiatri 2 * PSYSAM0 200 p Specialpedagogik 2 SPCSPE p Samhällsbaserad psykiatri PSYSAM0 100 p * Arbetsplatsförlagt lärande (APL) ingår i kursen vis tillaga sin mat, göra inköp, städa till att sköta hygienen, byta kläder, ge sårvård och att ta medicin. Psykiatri och funktionsnedsättning skötare inom psykiatrin eller som personlig assistent. Som personlig assistent arbetar du med att ge stöd i vardagen åt människor med någon form av funktionsnedsättning. Som skötare inom psykiatrin kan du arbeta exempelvis på en psykiatrisk vårdavdelning, öppenvårdsavdelning på ett sjukhus eller inom integrerad psykiatrisk vård där vård på en behandlingsavdelning integreras med dagvård och mottagning. Man kan också arbeta i brukarens hem.integreras med dagvård och mottagning. Man kan också arbeta med psykiatrisk sjukvård i brukarens hem. Vill du arbeta med barn och ungdomar inom förskola och fritidsverksamhet? Satsa på en utbildning som ger en bred grund och bra utgångspunkt för vidareutbildning. Barn- och fritidsutbildningen ger kompetens att arbeta som exempelvis barnskötare, elevassistent eller personlig assistent för barn och ungdomar. Utbildningen består av gymnasiala kurser ur Barn- och fritidsprogrammet. : poäng Utbildningens längd: 2-3 terminer Studieformer: Klassrum (Grupp), Distans, Lärling Hela utbildningen består av poäng fördelat på tre nivåer. Varje nivå motsvarar en termins heltidsstudier. APL (praktik) och/eller fältstudier ingår i varje nivå. Nivå 1, grundläggande kurser Du får grundläggande kunskaper om hur människor lär, utvecklas och socialiseras i samhället. Du får utveckla kunskaper och förmågor för att möta och leda barn och ungdomar och skapa bra förutsättningar för lärande och växande. Du får praktiskt pröva ditt ledarskap och kommunikation i olika former. Du får pedagogiskt planera, genomföra, dokumentera och utvärdera olika barn- och ungdomsaktiviteter. I kursen Hälsopedagogik arbetar vi praktiskt med olika hälsofrämjande aktiviteter. I kursen Pedagogiskt ledarskap ingår några veckors APL (praktik). Nivå 2, fördjupande kurser Du får fördjupade kunskaper om barns och ungas utveckling, lärande och behov. Du får kunskaper om pedagogiskt arbete utifrån ett inkluderande förhållningssätt och möjlighet att delta i olika former av utomhuspedagogik. I kursen Pedagogiskt arbete ingår några veckors APL (praktik). Nivå 3, inriktning Du får specialiserade kunskaper inom den inriktning du valt. I kurserna Specialpedagogik 2 och Socialt arbete ingår några veckors APL (praktik). Tips! Du kan läsa enstaka kurser ur våra utbildningar för att komplettera, bredda och fördjupa din kompetens. Se hela vårt kursutbud på baksidan. Nivå 1 Kurskod Poäng Kommunikation PEDKOU0 100 p Människors miljöer PEDMÄI0 100 p Pedagogiskt ledarskap * PEDPEG0 100 p Lärande och utveckling PEDLÄR0 100 p Nivå 2 Kurskod Poäng Barns lärande och växande PEDBAS0 100 p Pedagogiskt arbete * PEGPEA0 200 p Naturguidning 1 NAGNAT p Nivå 3 Kurskod Poäng Sociologi SOISOO0 100 p Socialt arbete * SOCSOI0 200 p Specialpedagogik 2 * SPCSPE p Valbara enstaka kurser på Fridhemsplan UtbildningsCenter Skapande verksamhet PEGSKP0 100 p Etnicitet och kulturmöten SOIETN0 100 p Dramapedagogik PEGDRA0 100 p * Arbetsplatsförlagt lärande (APL) och/eller fältstudier ingår i kursen Inriktningar C-nivå C-nivå Pedagogiskt arbete Ger dig kompetens att arbeta som barnskötare eller elevassistent inom förskola- och fritidsverksamhet. Som barnskötare arbetar du oftast på en förskola, där du ansvarar för barnen tillsammans med förskollärarna. Som elevassistent arbetar du i skolan och hjälper elever som behöver extra stöd för att kunna följa med i undervisningen. C-nivå Socialt arbete och funktionsnedsättning Ger dig kompetens att arbeta som personlig assistent för barn och ungdomar. Som personlig assistent, vårdare eller boendestödjare arbetar du för en individ, i dennes vardagsmiljö. Det kan vara på en arbetsplats, i skolan eller i hemmet KompetensUtvecklingsInstitutet, Ektorpsvägen 2 (plan 2), Ektorps centrum /nacka 5

4 Lärlingsutbildning Friskvård- och hälsoutbildningen Är du intresserad av en utbildning som ger dig en grundläggande yrkesutbildning och arbetslivserfarenhet? Då är lärlingsutbildning någonting för dig! Lärlingsutbildning passar dig som vill lära dig ett yrke genom praktiskt arbete. Den största delen av utbildningen sker på en arbetsplats där du har en handledare som stöttar dig. Du får arbetslivserfarenhet och möjlighet att knyta viktiga kontakter vilket ger dig goda chanser till jobb. Vill du arbeta med friskvård, hälsa, träning och ledarskap? Friskvårds- och hälsoutbildningen är utformad särskilt för dig som vill arbeta inom fritids- och friskvårdssektorerna. Efter avslutad utbildning kan du arbeta som exempelvis hälsocoach, personlig tränare eller gym- och sporthallspersonal. Du har även en bra grund för att studera vidare inom friskvårds- och hälsoområdet. Den här utbildningen läser du vid Fridhemsplan UtbildningsCenter. : poäng Utbildningens längd: 20 veckor - 2 år Studieform: Lärling Upplägg Inledande orienteringskurs Utbildningen inleds med en orienteringskurs (2 veckor) som består av introduktion, studieplanering, ämnesgenomgångar, fastställande av praktikplats/handledare. Lärlingsplats 3-4 dagar/vecka Varje vecka tillbringar du 3-4 dagar på din lärlingsplats. lärlingsutbildning passar dig som vill lära dig ett yrke inom vård och omsorgsverksamhet. Efter avslutade studier kan du arbeta som exempelvis undersköterska inom olika vård- och omsorgsverksamheter, skötare inom psykiatrisk vård eller personlig assistent. Utbildningen är fördelat på 3 nivåer. Varje nivå motsvarar 1 termins heltidsstudier. Utbildningens längd är 20 veckor till som mest 2 år. Orienteringskurs KGY 50 p Medicin 1 MEDMED p sarbete 1 * VÅRVÅR p sarbete 2 * VÅRVÅR p Psykiatri 1 PSYPSY p NIVÅ 3: Inriktning enligt överenskommelse, poäng. Läs om våra inriktningar på sid 5. Där har du en yrkesverksam handledare som garanterar att alla viktiga moment lärs ut på ett pedagogiskt och yrkesmässigt sätt, så att du får den kunskap som är nödvändig för yrkeslivet. Alla handledare erbjuds att gå vår certifierade handledarutbildning för att de ska vara införstådda med vad som förväntas av dem. Lärarledd undervisning 1-2 dagar/vecka Varje vecka tillbringar du 1-2 dagar med teoretisk undervisning på Nacka UtbildningsCenter i Ektorps centrum 3-partsamtal För uppföljning av ditt lärande träffas du, din lärare och din handledare en gång per månad för 3-partsamtal. Barn och fritid Barn och fritid lärlingsutbildning passar dig som vill lära dig ett yrke inom förskola, skola, fritidshem eller fritidsgård. Efter avslutade studier kan du arbeta som exempelvis barnskötare, elevassistent, personlig assistent för barn och ungdomar eller personal inom fritidsverksamhet. Utbildningen är fördelat på 3 nivåer. Varje nivå motsvarar 1 termins heltidsstudier. Utbildningens längd är 20 veckor till som mest 2 år. Orienteringskurs 50 p Kommunikation PEDKOU0 100 p Människors miljöer PEDMÄI0 100 p Pedagogiskt ledarskap * PEDPEG0 100 p Lärande och utveckling PEDLÄR0 100 p Barns lärande och växande PEDBAS0 100 p Pedagogiskt arbete * PEGPEA0 200 p Naturguidning 1 NAGNAT p NIVÅ 3: Inriktning enligt överenskommelse, poäng. Fakta : 800 poäng Utbildningens längd: 2 terminer Studieformer: Klassrum, Distans Utbildningen består av 800 poäng fördelat på två nivåer. Varje nivå motsvarar 1 termins heltidsstudier. A-nivå, 400 poäng B-nivå, 400 poäng Utbildningen innehåller såväl praktiska som teoretiska moment som ger dig insikt om olika delar av friskvårdoch hälsofrämjande arbete. På A-nivå studerar du begreppet hälsa ur olika perspektiv och du får kunskap om människors hälsa samt olika former av hälsofrämjande arbete utifrån ett salutogent förhållningssätt. Du får även kunskap i grundläggande anatomi och fysiologi och hur kroppen fungerar i arbete och vila. Du lär dig utföra HLR (hjärt- och lungräddning) och får möjlighet att utöva olika träningsformer samt delta i friluftsliv. I kursen Idrott och Hälsa 2 ingår praktiska övningar som genomförs och examineras på Fridhemsplan UtbildningsCenter. På C-nivå fördjupar du dina kunskaper i anatomi och fysiologi. Du får planera, genomföra, dokumentera och utvärdera olika träningsformer och metoder. Du omsätter det du lärt dig i praktiskt handlande. Du får möjlighet att utveckla färdigheter i enklare massagetekniker samt kunskap i att möta och leda människor. Vid några praktiska moment får du möjlighet att öva på ditt eget ledarskap. I kursen Aktivitetsledarskap och Massage 1 ingår praktiska övningar som genomförs och examineras på Fridhemsplan UtbildningsCenter. Kurspaket: Friskvård och hälsa, A-nivå Hälsopedagogik HÄLHÄL0 100 p Kost och hälsa HÄLKOC0 100 p Träningslära 1 TRNTRN p Idrott och hälsa 2 ** IDRIDR p Kurspaket: Friskvård och hälsa, B-nivå Aktivitetsledarskap ** PEDAKI00S 100 p Träningslära 2 TRNTRN p Massage 1 ** MAAMAA p Fritids- och idrottskunskap FRTFRD0 100 p ** Praktiska moment ingår i kursen. Efter avslutad utbildning Efter avslutad utbildning kan du arbeta inom fritids- och friskvårdssektorerna som till exempel hälsocoach, personlig tränare, gym- eller sporthallspersonal eller studera vidare inom området. Friskvård och hälsa har blivit ett allt viktigare inslag i vår vardag. Det har blivit en förutsättning för att vi ska må bra och orka mer i dagens stressiga tempo. Detta har bidragit till fler jobb inom friskvård och hälsa KompetensUtvecklingsInstitutet, Ektorpsvägen 2 (plan 2), Ektorps centrum /nacka 7

5 Kurskod Poäng Aktivitetsledarskap ** PEDAKI00S 100 Akutsjukvård * SJUAKU0 200 Barnhälsovård HAABAR0 100 Barns lärande och växande PEDBAS0 100 Dramapedagogik PEGDRA0 100 Entreprenörskap ENTENR0 100 Ergonomi HALERG0 100 Etnicitet och kulturmöten SOIETN0 100 Friskvård och hälsa HAAFRI0 100 Fritid och friskvårdsverksamheter * FRIFRT0 200 Fritids- och idrottskunskap FRTFRD0 100 Grundläggande vård och omsorg GRUGRD0 100 Gymnasiearbete 100 Hemsjukvård SJUHEM0 100 Hälsopedagogik HALHAL0 100 Idrott och hälsa 1 IDRIDR Idrott och hälsa 2 ** IDRIDR Internationellt arbete MÄNINA0 100 Kommunikation PEDKOU0 100 Komplementär medicin HAAKOM0 100 Kost och hälsa HALKOC0 100 Kost, måltid och munhälsa HAAKOS0 100 Ledarskap och organisation LEDLED0 100 Lärande och utveckling PEDLÄR0 100 Massage 1 ** MAAMAA Medicin 1 MEDMED Medicin 2 MEDMED Mental träning HALMEN0 100 * Arbetsplatsförlagt lärande (APL) ingår i kursen ** Praktiska moment ingår i kursen. Kurskod Poäng Människans säkerhet MÄSMÄN0 100 Människors miljöer PEDMÄI0 100 Naturguidning 1 NAGNAT Palliativ vård SJULIN0 100 Pedagogiska teorier och praktiker PEDPED0 100 Pedagogiskt arbete * PEGPEA0 200 Pedagogiskt ledarskap * PEDPEG0 100 Psykiatri 1 PSYPSY Psykiatri 2 * PSYPSY Räddningsmedicin SJURÄD0 100 Rättspsykiatri PSYRÄS0 100 Samhällsbaserad psykiatri PSYSAM0 100 Skapande verksamhet PEGSKP0 100 Socialpedagogik PEASOC0 100 Socialt arbete * SOCSOI0 200 Sociologi SOISOO0 100 Specialpedagogik 1 SPCSPE Specialpedagogik 2 * SPCSPE Träningslära 1 TRNTRN Träningslära 2 TRNTRN Ungdomskulturer SOIUNG0 100 vid demensjukdom GERVÅR0 100 sarbete 1 * VÅRVÅR sarbete 2 * VÅRVÅR Vårdpedagogik och handledning PEAVÅD0 100 Äldres hälsa och livskvalitet * GERÄLD0 200 TIPS! Du kan kombinera kurser ur hela vårt kursbud. Vill du läsa enstaka kurser för att till exempel fördjupa din kompetens söker du varje kurs för sig. Ansökan Nacka Är du folkbokförd i Nacka kommun ansöker du till våra utbildningar via vuxenutbildningen i Nacka. Det finns ingen sista ansökningsdag, vilket innebär att du kan söka när som helst. För att göra webbansökan behöver du först skapa ett användarkonto. Logga in och följ därefter instruktionerna. Webbansökan: https:// open24.ist-asp.com/nacka Du söker kurspaket (för en utbildning) och kurser (för enstaka kurser). finns här: /kommun/nackakomvux-ansokan Ansökan annan kommun Om du är folkbokförd i en annan kommun och vill läsa kurser i Nacka, ska du skriva ut och skicka din ansökan till din hemkommun som ska godkänna dina sökta kurser. Det finns en särskild ruta på den utskrivna ansökningsblanketten där din hemkommun ska yttra sig. Frågor? Välkommen att kontakta oss: Hjälp med ansökan? Följ oss i sociala medier Larsson Offsettryck

Arbeta med människor Vuxenutbildning 2014/15 Nacka

Arbeta med människor Vuxenutbildning 2014/15 Nacka Arbeta med människor Vuxenutbildning 2014/15 Nacka Vård & Omsorg Läs vuxenutbildning (Komvux) som ökar dina möjligheter till arbete inom många yrken. Vi utbildar dig inom vård & omsorg, barn & fritid eller

Läs mer

Arbeta med människor. Vuxenutbildning Knivsta 2014-2015

Arbeta med människor. Vuxenutbildning Knivsta 2014-2015 msorg o & Barn & Vård Arbeta med människor id t i r f Vuxenutbildning Knivsta 2014-2015 Gymnasial vuxenutbildning som ökar dina möjligheter till arbete inom vård och omsorg eller förskola och fritidsverksamhet.

Läs mer

Arbeta med människor. Vuxenutbildning Linköping 2014/2015

Arbeta med människor. Vuxenutbildning Linköping 2014/2015 Arbeta med människor Vuxenutbildning Linköping 2014/2015 Vård & Omsorg Barn & Fritid Fritid & Hälsa Vi erbjuder gymnasial vuxenutbildning inom vård & omsorg, barn & fritid samt fritid & hälsa. Vi har över

Läs mer

Vård och omsorg Barn och fritid. Klassrum Distans Lärling

Vård och omsorg Barn och fritid. Klassrum Distans Lärling Vård och omsorg Barn och fritid Klassrum Distans Lärling Välkommen till Lärgården! Hos oss studerar du i en trivsam och trygg miljö. Våra välutbildade lärare ger dig en inspirerande studietid och gör dig

Läs mer

Ett kunskapscenter för vuxna

Ett kunskapscenter för vuxna KUNSKAPSCENTER AB Ett kunskapscenter för vuxna Barnskötare Elevassistent Undersköterska Svenska som andraspråk Engelska Samhällskunskap Öppet hus på SweJa inför nya sökperioder se infoblad/hemsida: www.swejakc.se

Läs mer

Vuxenutbildning på distans 2015

Vuxenutbildning på distans 2015 Vuxenutbildning på distans 2015 VUX Gymnasial vuxenutbildning Administration Barn och fritid Ekonomi Försäljning Handel Humaniora IT Information och media Juridik Matematik Naturvetenskap Samhällskunskap

Läs mer

som leder till jobb VUXENUTBILDNINGAR

som leder till jobb VUXENUTBILDNINGAR Våren 2012 VUXENUTBILDNINGAR som leder till jobb» Undersköterska» Barnskötare» Skötare inom psykiatrisk vård» Personlig assistent» Fritidspersonal» Elevassistent» Vårdare/ omsorgsassistent BRUNA VÄGEN

Läs mer

Vuxenutbildning hösten 2015

Vuxenutbildning hösten 2015 Vuxenutbildning hösten 2015 Innehållsförteckning: Utbildning i svenska för invandrare 5 Grundläggande vuxenutbildning 5 Kursförteckning Gymvux och Yrkesvux 6 Beskrivning av gymnasiala kurser 7 Beskrivning

Läs mer

Våren 2015. Information och kursutbud

Våren 2015. Information och kursutbud Våren 2015 Information och kursutbud Innehållsförteckning Hit kan du vända dig...2 Vuxenutbildning...3 Studera på Komvux...4 Har du koll på framtiden...6 Individuell studieplan...7 Studieekonomi...7 Information

Läs mer

KOMVUX I LUND 2014/15

KOMVUX I LUND 2014/15 KOMVUX I LUND 2014/15 FRAMTIDEN BÖRJAR HÄR När du besöker Komvux i Lund, stanna gärna till i dörren till det stora caféet. För det mesta är det fullt av människor i olika åldrar. Alla med olika bakgrund

Läs mer

Välkommen som studerande till oss

Välkommen som studerande till oss Välkommen som studerande till oss Kommunal vuxenutbildning För att studera på vuxenutbildningen ska du vara minst 20 år, dvs från och med andra kalenderhalvåret du fyller 20, eller ha slutförd gymnasieutbildning.

Läs mer

Information och kursutbud

Information och kursutbud Information och kursutbud Hösten 2015 Innehållsförteckning Hit kan du vända dig...2 Vuxenutbildning...3 Studera på Komvux...4 Har du koll på framtiden...6 Individuell studieplan...7 Studieekonomi...7 Information

Läs mer

Välj bland JENSENs breda och flexibla utbud. Då kan du kombinera dina studier med livets övriga utmaningar.

Välj bland JENSENs breda och flexibla utbud. Då kan du kombinera dina studier med livets övriga utmaningar. HÖSTEN 2013 Gymnasiala yrkesutbildningar Gymnasiala kurser Grundläggande vuxenutbildning Din utbildning, dina villkor. Välj bland JENSENs breda och flexibla utbud. Då kan du kombinera dina studier med

Läs mer

Vuxenutbildning Stockholms stad 2009. www.stockholm.se/webbkatalogen

Vuxenutbildning Stockholms stad 2009. www.stockholm.se/webbkatalogen Vuxenutbildning Stockholms stad 2009 www.stockholm.se/webbkatalogen Innehåll Vuxenutbildning i Stockholm 3 Vem får studera? 4 Vad kan jag studera? 5 Hur kan jag studera? 6 Extra stöd 6 Hur ansöker jag?

Läs mer

Vuxenutbildningen 2015

Vuxenutbildningen 2015 Vuxenutbildningen 2015 Välkommen till Vuxenutbildningen! Vi erbjuder ett brett utbud av kurser och utbildningar. Med den här broschyren vill vi inspirera dig att lära mer. Välj det som lockar dig mest,

Läs mer

Stockholmsregionen 2015

Stockholmsregionen 2015 Vuxenutbildning Stockholmsregionen 2015 VUX Gymnasiala yrkesutbildningar Grundläggande kurser Gymnasiekurser för vuxna Välkommen till Hermods Varje dag, året runt, uppfyller människor sina mål hos oss.

Läs mer

Vuxenutbildning på distans

Vuxenutbildning på distans Vuxenutbildning på distans 2014 4 av 5 studerande kan rekommendera Hermods till andra Enligt den senaste undersökningen som baseras på svar från 4040 studerande Hos oss når du dina mål» Gymnasial vuxenutbildning

Läs mer

VUXENSTUDIER I HANINGE

VUXENSTUDIER I HANINGE VUXENSTUDIER I HANINGE Kurser & utbildningar Våren 2015 PERIODER VÅREN 2015 Period 1: 12 januari 20 mars 2015 (sista ansökningsdag 12 november 2014) Period 1 2: 12 januari 29 maj 2015 (sista ansökningsdag

Läs mer

Hösten 2011. Gymnasiala yrkesutbildningar Gymnasiala kurser SFI Svenska för invandrare Grundläggande vuxenutbildning. www.jensenvuxenutbildning.

Hösten 2011. Gymnasiala yrkesutbildningar Gymnasiala kurser SFI Svenska för invandrare Grundläggande vuxenutbildning. www.jensenvuxenutbildning. Hösten 2011 Gymnasiala yrkesutbildningar Gymnasiala kurser SFI Svenska för invandrare Grundläggande vuxenutbildning www.jensenvuxenutbildning.se 08-450 22 30 1 Välkommen till JENSEN vuxenutbildning JENSEN

Läs mer

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Kommunal Vuxenutbildning. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Kommunal Vuxenutbildning. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet Vuxenutbildningen i Strängnäs Utbildning på vuxnas villkor 2013 Kommunal Vuxenutbildning Komvux Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet 2 /KOMVUX Katalog 2011/2012 Välkommen till Vuxenutbildningen

Läs mer

Våren 2014. Information och kursutbud

Våren 2014. Information och kursutbud Våren 2014 Information och kursutbud Välkommen! I katalogen finner du kurser på grundläggande och gymnasial nivå. Vilket är ditt mål med att studera? Behöver du hjälp inför ditt val, kontakta gärna en

Läs mer

KURSKATALOG Hösten 2015

KURSKATALOG Hösten 2015 KURSKATALOG Hösten 2015 WWW. SYDNARKEVUX.SE Vision 2020 Allévux har individen och individens behov av lärande i fokus. Vår värdegrund vilar på respekten för allas lika värde, respekten för de mänskliga

Läs mer

Utbildningar Våren 2013

Utbildningar Våren 2013 Våren 2013 Utbildningar Våren 2013 YRKES- UTBILDNINGAR för vuxna - Upplandskommuner i samverkan En investering för framtiden EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden Innehåll Upplandskommuner

Läs mer

INFORMATION för dig. som är studie- och yrkesvägledare

INFORMATION för dig. som är studie- och yrkesvägledare INFORMATION för dig som är studie- och yrkesvägledare drottning blankas gymnasieskola varberg 2016/2017 DROTTNING BLANKAS GYMNASIESKOLA VARBERG HOTELL OCH KONFERENS HÅR- OCH MAKEUPStylist RÄDDNINGSTJÄNST

Läs mer

Forshaga vuxenutbildning. Kurskatalog vt 12

Forshaga vuxenutbildning. Kurskatalog vt 12 Forshaga vuxenutbildning Kurskatalog vt 12 Välkommen till Forshaga vuxenutbildning Vuxenutbildningen på Studiecenter i Forshaga Lärcenter erbjuder individ anpassad utbildning med stor valfrihet. Hos oss

Läs mer

Väx med vux Vuxenutbildning Stockholms stad 2011

Väx med vux Vuxenutbildning Stockholms stad 2011 Vuxenutbildning Stockholms stad 2011 Ansökan 2011 gymnasial vuxenutbildning Period 1 (start 10/1) Sista ansökningsdag 3/11 Period 2 (start 21/3) Sista ansökningsdag 2/2 Period 3 (start 30/5) Sista ansökningsdag

Läs mer

Vuxenutbildningen. Kursutbud 2015

Vuxenutbildningen. Kursutbud 2015 Vuxenutbildningen Kursutbud 2015 Vuxenutbildningen i Skellefteå kommuns egen regi för dig som vill läsa in behörighet Vi finns på Campus Skellefteå, där också Luleå tekniska högskola och Umeå Universitet

Läs mer

Vem får läsa hos oss. Vuxenutbildningen erbjuder

Vem får läsa hos oss. Vuxenutbildningen erbjuder Lär dig något nytt! Vill du börja studera för att utvecklas i ditt arbete, söka nytt arbete, bli behörig till eftergymnasial utbildning eller lära dig något nytt bara för din egen skull? I så fall är du

Läs mer

Vuxenutbildning Mariestad. Kursutbud hösten 2015

Vuxenutbildning Mariestad. Kursutbud hösten 2015 Vuxenutbildning Mariestad Kursutbud hösten 2015 Välkommen till Vuxenutbildning i Mariestad! Passar någon av punkterna in på dig? Du har bestämt dig för att fullfölja dina avbrutna studier Du vill komplettera

Läs mer