Vuxenutbildningen. Kursutbud 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vuxenutbildningen. Kursutbud 2015"

Transkript

1 Vuxenutbildningen Kursutbud 2015

2 Vuxenutbildningen i Skellefteå kommuns egen regi för dig som vill läsa in behörighet Vi finns på Campus Skellefteå, där också Luleå tekniska högskola och Umeå Universitet finns. Vi har gott om utrymmen för egna studier och god tillgång till datorer. Alla våra studerande får egna användare till datorn. I samtliga kurser, utom orienteringskurser, får du betyg efter avslutad kurs. Du kan studera inom vuxenutbildningen fr.o.m. andra kalenderhalvåret det år du fyller 20 år eller när du har avslutat gymnasiestudierna, dvs. har slutbetyg från gymnasiet. För dig som har ett godkänt betyg, men skulle vilja ha ett högre betyg är det endast prövning du är hänvisad till, eftersom du inte tas in på våra ordinarie kurser om du har ett godkänt betyg från gymnasiet eller vuxenutbildningen. Kontakter Vill du veta mer om studier på VUX? Vill du veta mer om studiefinansiering? Validering? Kontakta studievägledning - CV, Campus Skellefteå, Assistentgatan 23 tel (kundtjänst) eller besök vår hemsida: 2

3 Så här gör du: 1. Planera dina studier Studievägledare på CV hjälper dig 2. Gör webbansökan När det gäller gymnasiala kurser gäller: Inför hösttermin: 15 maj Inför vårtermin: 15 november Övriga kurser startas vid flera tillfällen under året. Kom ihåg att bifoga betyg! 3. Vänta på antagningsbesked 4. KURSSTART! Det är viktigt att du är med på kursstarten för att behålla din plats! Tillsammans med din lärare gör du en individuell studieplan för studierna Ansökan Ansökan för studier görs på vår hemsida: OBS! Bifoga ev. skannad kopia av betyg och/eller intyg som styrker dina förkunskaper. Vill du ha hjälp med din ansökan kontaktan CV. 3

4 Former för ditt lärande Tillsammans med din studievägledare och dina lärare planerar vi hur just din studiesituation skall se ut. Det är viktigt att du har en individuell studieplan där det framgår vilket mål du har för dina studier samt i vilken takt du tänker studera. Saknar du slutbetyg från gymnasiet är det extra viktigt att du läser under rubriken Slutbetyg. Läsning enligt schema På vår hemsida kan du hitta vårt schema. Här kan du se vilka kurser som är möjliga att kombinera. Läsning enligt schema innebär att du får hjälp med ditt lärande flera gånger i veckan i varje kurs. Validering Validering innebär att dina kunskaper, oavsett var du lärt dig dessa, kartläggs och dokumenteras. Efter avslutad validering kan du få ett intyg på dina kunskaper. Vill du validera dina kunskaper mot en kurs inom gymnasieskolan för att få betyg så kan du genomgå en prövning. Närdistans För dig som arbetar eller inte kan komma på lektioner flera gånger i veckan. Du läser på egen hand utifrån en studieplan. Kursen kan läsas på en eller två terminer. Kursen har en schemalagd lektion per vecka för handledning och examinationer. Att läsa närdistans ställer stora krav på studiedisciplin. Närdistans kan du börja läsa i samband med terminsstart samt under veckorna 7 och 12 samt 29 0ch 42. OBS! Börjar du läsa sent på terminen så innebär det ofta att studierna kommer att sträcka sig en bit in på nästa termin. Gymnasiekurser - Distans Det kan finnas kurser som vi inte har i vårt utbud och som du önskar läsa. Har du frågor kring detta så tala din studie- och yrkesvägledare på CV. Möjlighet att få läsa kurser på distans är begränsat och avgörs av rektor. Kontakta CV för att få veta mer om distanskurser. 4

5 Prövning Prövning är till för dig som vill läsa in en kurs på egen hand och få betyg. För att anmäla dig till prövning vänder du dig till expeditionen på Vux. Innan prövningen får du träffa prövningsförrättaren som ger dig uppgifter om läromedel och vilka uppgifter som ingår i prövningen. Prövning sker: 24 februari (sista anmälningsdag 22 januari) 5 maj (siata anmälningsdag 2 april) 22 september (sista anmälan 20 augusti) 17 november (sista anmälan 15 oktober) En prövning kostar 500 kr/kurs. OBS! Har du IG eller F och vill gör en prövning är det gratis! Omvårdnadsutbildning Utbildning för dig som vill arbeta med att stödja och vårda människor i olika omvårdnadssituationer. I alla omvårdnadsyrken handlar det om att möta människor som behöver din hjälp eller ditt stöd på något sätt. Det kräver stor lyhördhet för människans förutsättningar och behov. Vissa kurser som ingår i undersköterskeutbildningen är certifierad av Vård- och omsorgscollege. Utbildningstid ca 1 ½ år och sker delvis på distans. Naturvetenskapligt/tekniskt basår (kurspaket) För dig som vill få en bra grund för att fortsätta läsa till bland annat tandläkare, apotekare, läkare, farmaceut, ingenjör, biomedicinsk analytiker. Se kursinnehåll på sid 6. 5

6 Gymnasiekurser Datakurser Kurskod Poäng Dag/närdistans Orienteringskurs i data KGYORI11a 50 Dag/närdistans Information och kommunikation INFINF01 Dag/närdistans Svenska Kurskod Poäng Dag/närdistans Svenska1 SVESVE01 Närdistans Svenska2 SVESVE02 Dag/närdistans Svenska3 SVESVE03 Dag/närdistans Svenska a1 SVASVA01 Dag/närdistans Svenska a2 SVASVA02 Dag/närdistans Svenska a3 SVASVA03 Dag/närdistans Språk Kurskod Poäng Dag/närdistans Engelska steg 5 ENGENG05 Dag Engelska steg 6 ENGENG06 Dag/kväll Engelska steg 5 ENGENG05 Kväll Samhällsvetenskap Kurskod Poäng Dag/närdistans Entreprenörskap och företagande FÖRENT0 Dag Historia 1 (1a:1) HISHIS01b Dag/närdistans Ledarskap och organisation LEDLED0 Närdistans Privatjuridik JURPRI0 Dag/närdistans Religion 1 RELREL01 50 Dag/närdistans Samhällskunskap1 (1a:1) SAMSAM1 Dag/närdistans Psykologi 1 PSKPSY01 Dag Naturvetenskap Kurskod Poäng Dag/närdistans Biologi 1 BIOBIO01 Dag Fysik1 FYSFYS Dag Fysik2 FYSFYS02 Dag Kemi1 KEMKEM01 Dag Kemi2 KEMKEM02 Distans Naturkunskap1b (1a:1, 1a:2) NAKNAK01b Dag/närdistans Naturkunskap2 NAKNAK02 Dag/närdistans Orienteringskurs matematik(kan med fördel läsas över två terminer) 50 Matematik1 (läses över två terminer) MATMAT01b Dag/närdistans Matematik2 MATMAT02b Dag/närdistans Matematik3 MATMAT03c Dag/närdistans Matematik4 MATMAT04 Dag Naturvetenskapligt/tekniskt basår (kurspaket) Kurskod Poäng Matematik3 Fysik1 Kemi1 Biologi1 Matematik4 Fysik2 Biologi2 Kemi2 MATMAT03c FYSFYS01 KEMKEM01 BIOBIO01 MATMAT04 FYSFYS02 BIOBIO02 KEMKEM Termin 1 Termin 2 Närdistans-kurser startar: vecka 2, 7, 12, 33, 39, 42 Närdistans innebär att eleven studerar på egen hand men får hjälp av en lärare en eftermiddag per vecka. OBS! Reservation för ev. ändringar Kurserna startar under förutsättning att tillräckligt antal sökande. Saknar Du slutbetyg från gymnasiet? Boka tid på CV för studieplanering för vad som gäller just Dig! Slutbetyg: för dig som saknar slutbetyg från gymnasiet kontakta CV. Utbildningen måste vara klar senast För dig som saknar fullständig gymnasieexamen: Kontakta CV. 6

7 Grundskolekurser Grundläggande kurser i svenska, engelska och samhällskunskap, startar: Vecka 2, 6, 11, 16, 21, 33, 38, 43, 51 Kurser Poäng Dag/närdistans Grundläggande svenska som andraspråk 0 Dag Grundläggande svenska2 som andraspråk 0 Närdistans Engelska (del 1-3) 450 Dag Matematik 600 Dag Grundläggande samhällskunskap Orienteringskurs/Individuell kurs i svenska med inriktning mot läs- och skrivsvårigheter/dyslexi* 200 Dag Vi erbjuder även: Lärlingsutbildningar samt Yrkeshögskoleutbildningar Läs mer på: skelleftea.se/vux skelleftea.se/yrkeshogskolan Särskild utbildning (SärVux) * Antagning sker kontinuerligt. Kontakta CV för mer information Kurser Kurskod Poäng Dag/närdistans Arbetsmiljö och säkerhet ARL1150 Dag Datorkunskap DAKU1190 Dag Historia HITHIS52 Dag Kommunikation och socialt samspel KMT1125 Dag Trafikkunskap TRTE1151 Dag Matematik MA1125 Dag Samhällskunskap SH1125 Dag Lärlingsutbildning Vardagsaktiviteter Vård- och omsorgsutbildning*, tre terminer Termin 1 (av 3) Kurskod Poäng Dag Orienteringskurs i vård/data 50 Dag Medicinsk grund 1 MEDMED Dag Vård- och omsorgskunskap 1 IVÅRVÅR Dag Hälsopedagogik HÄLHÄL0 Dag Termin 2 (av 3) Kurskod Poäng Specialpedagogik 1 SPCSPE01 Dag Vård- och omsorgskunskap 2 IVÅRVÅR Dag Psykiatri 1 PSYPSY01 Dag Psykologi 1 PSYPSK01 50 Dag Gymnasiearbete GYARV0 50 Dag Termin 3 (av 3) Kurskod Poäng Etik och människans livsvillkor MÄNETI0 Dag Vård och omsorg vid demenssjukdom Dag Akutsjukvård SJUAKU0 200 Dag Gymnasiearbete Dag Yrkesutbildningar på VUX Vård- och omsorgsutbildning startar höst och vår. Övriga utbildningar, se sida 6-7 *Förkunskapskrav i vård- och omsorgsutbildning: Svenska 1 eller Svenska A, alternativt Svenska som andraspråk 1 eller Svenska som andraspråk A 7

8 Lärlingsvux Lärlingsutbildning för vuxna ska syfta till att ge eleverna en grundläggande yrkesutbildning samt ökad arbetslivserfarenhet. Utbildningen sker i samverkan med arbetslivet och bygger på de kurser som ges inom gymnasieskolan. Förutsättningen för att starta en lärlingsutbildning är att vi kan teckna ett avtal med en arbetsgivare och att det finns en lärarresurs tillgänglig. Yrkesvux Yrkesvux är en statlig satsning på yrkesinriktad vuxenutbildning. Vuxenutbildningen i Skellefteå Kommun erbjuder ett antal gymnasiala utbildningar inom olika yrkesområden, motsvarande gymnasieprogrammen t.ex. fordons och omvårdnad. Den som har tidigare erfarenhet inom branschen kan få delar av kurserna validerade. Syftet är att motverka brist på arbetskraft med yrkesutbildning, och att nå de grupper som saknar gymnasieutbildning alternativt har en gymnasial yrkesutbildning som behöver kompletteras. Ansökan: Till alla lärlingsutbildningar gör du först en intresseanmälan efter kontakt med CV, sedan kontaktar vi dig vidare för information och planering av din lärlingsutbildning. OBS! Yrkesvux kurser startar under förutsättning att statliga beslut fattas. För mer information kontakta CV eller kontakta kundtjänst, telefon

9 Grundläggande vuxenutbildning (Gruv) Grundläggande vuxenutbildning motsvarar grundskolan till och med årskurs 9. Utbildningen vänder sig till dig som - har kort utbildning - behöver förbättra dina kunskaper i svenska, svenska som andraspråk, engelska och matematik - behöver förbereda dig för gymnasiestudier eller kombinera grundläggande studier med gymnasiestudier. Du studerar dagtid, heltid eller deltid. Du börjar på den nivå där du befinner dig och genom ett flexibelt arbetssätt har du möjlighet att klara kursen i en snabbare eller långsammare takt beroende på dina förkunskaper. Du lär dig också att ta ansvar för din egen inlärning. Du får betyg efter avslutad kurs. Antagning sker ca en gång per månad när det gäller engelska och svenska. Matematik startar varje vecka. Läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Orienteringskurs/Individuell kurs i svenska med inriktning mot Läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. Antagning sker efter överenskommelse under hela terminen. I kursen ingår bland annat: läsförståelse lästeknik stavning ordkunskap skrivträning studieteknik dyslexiträning via dator stöd i svenska om du läser på VUX Du går i en liten grupp och arbetar i din egen takt. Individuell undervisning kan erbjudas i mån om plats. Studierna kan kombineras med arbete eller med andra studier på VUX. Kontaktperson Barbro Lindberg,

10 SFI - svenska för invandrare För dig som har uppehållstillstånd. Studierna på SFI i Skellefteå är upplagda så här: SFI har kontinuerligt intag. Det innebär att när du lämnar in en ansökan blir du kallad till ett inskrivningssamtal, oftast inom ett par veckor. Därefter får du börja på nybörjarnivå eller göra ett test för att du ska kunna placeras in på rätt nivå efter dina tidigare kunskaper i svenska. Nationellt test Nationellt test D D Nationellt test B C C C Studieväg 3 B Distans A Studieväg 2 Introduktion - 5 veckor Introduktion Studieväg 1 Studieväg 2 och 3 startar med en introduktionskurs I den gruppen studerar du en kortare period. Nationella test Varje studieväg avslutas med ett nationellt test. I studieväg 1 går går studerande som är analfabeter eller har endast ett par års skolgång. I studieväg 2 går elever med 4-8 års skolgång. I studieväg 3 går elever med minst 9 års skolgång. I studieväg Distans kan du studera på distans. Då deltar du i en eller två lektioner i veckan kvälls- eller dagtid och studerar hemifrån via dator övrig tid. Flexibla kurser Du har alltid rätt att kombinera dina studier med arbete eller instegsjobb. 10

11 Studieekonomi Studiehjälp Du som är under 20 år och studerar på heltid får studiehjälp till och med vårterminen det år du fyller 20. Studiemedel Studiemedel består av en bidragsdel och en lånedel. Du kan välja att söka båda alternativen eller endast bidragsdelen. Studiemedel kan sökas för heltid, 75 eller 50 procent och beräknas per vecka. Det finns två olika bidragsnivåer - ett generellt bidrag och ett högre bidrag. Det högre bidraget är avsett för den som är minst 25 år, läser på grund-skole- eller gymnasienivå och kompletterar, repeterar eller saknar slutbetyg. Den som är minst 25 år och har haft en viss inkomst kan söka ett tilläggslån. Sök via Stoppdatum för ansökan till gymnasiekurser på dagtid; 15 maj inför höstterminen och 15 november inför vårterminen. Därefter kan antagning ske i mån av plats. Kurser med flexibelt intag; se sidorna 6-7. Ansök senast en vecka före start! Gör din ansökan på webben! 11

12 Skellefteälven P Bibliotek, Forum Arenan Viktoriabron Restauranger Gymnasiekontoret N Bockholmsvägen Campushallen Kårhuset Stock Campus utveckling P LTU A Assistentgatan VUX/ SFI B E CV D LTU LTU P UMU C Laboratorgränd K J VUX Yh G Här finns vi! P P Laboratorgränd Skråmträskvägen LTU = Luleå tekniska universitet UMU = Umeå universitet Yh = Yrkeshögskolan CV = Centrum för vägledning och validering VUX, Laboratorgränd 5, Skellefteå Tel: (Kundtjänst) 12

Vuxenutbildning Mariestad. Kursutbud hösten 2015

Vuxenutbildning Mariestad. Kursutbud hösten 2015 Vuxenutbildning Mariestad Kursutbud hösten 2015 Välkommen till Vuxenutbildning i Mariestad! Passar någon av punkterna in på dig? Du har bestämt dig för att fullfölja dina avbrutna studier Du vill komplettera

Läs mer

2015/2016 KURS PROGRAM

2015/2016 KURS PROGRAM 2015/2016 KURS PROGRAM Innehållsförteckning Vuxenutbildningen i Karlskrona sid 3 Information sid 4 Svenska för invandrare sid 5 Särskild utbildning för vuxna sid 6 Grundläggande vuxenutbildning sid 7 Gymnasial

Läs mer

KURSKATALOG Hösten 2015

KURSKATALOG Hösten 2015 KURSKATALOG Hösten 2015 WWW. SYDNARKEVUX.SE Vision 2020 Allévux har individen och individens behov av lärande i fokus. Vår värdegrund vilar på respekten för allas lika värde, respekten för de mänskliga

Läs mer

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Kommunal Vuxenutbildning. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Kommunal Vuxenutbildning. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet Vuxenutbildningen i Strängnäs Utbildning på vuxnas villkor 2013 Kommunal Vuxenutbildning Komvux Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet 2 /KOMVUX Katalog 2011/2012 Välkommen till Vuxenutbildningen

Läs mer

Bra att veta, sid 2 Sista ansökningsdagar, terminstider, anmälningsblankett

Bra att veta, sid 2 Sista ansökningsdagar, terminstider, anmälningsblankett Bra att veta, sid 2 Sista ansökningsdagar, terminstider, anmälningsblankett Kursutbud, sid 2-3 Kursutbud gymnasial vuxenutbildning, dagtid eller flex Flexibelt lärande (gymnasiekurser, delvis distans)

Läs mer

KURSKATALOG Våren 2012

KURSKATALOG Våren 2012 KURSKATALOG Våren 2012 1 VUXENUTBILDNINGEN INOM SYDNÄRKES UTBILDNINGSFÖRBUND Vilka kan anmäla sig till våra utbildningar? Du skall vara folkbokförd i Askersund, Hallsberg eller Laxå. I annat fall måste

Läs mer

KURSKATALOG Hösten 2011- Våren 2012

KURSKATALOG Hösten 2011- Våren 2012 KURSKATALOG Hösten 2011- Våren 2012 WWW.SYDNARKEVUX.SE 1 VUXENUTBILDNINGEN INOM SYDNÄRKES UTBILDNINGSFÖRBUND Vilka kan anmäla sig till våra utbildningar? Du skall vara folkbokförd i Askersund, Hallsberg

Läs mer

Våren 2015. Information och kursutbud

Våren 2015. Information och kursutbud Våren 2015 Information och kursutbud Innehållsförteckning Hit kan du vända dig...2 Vuxenutbildning...3 Studera på Komvux...4 Har du koll på framtiden...6 Individuell studieplan...7 Studieekonomi...7 Information

Läs mer

Information och kursutbud

Information och kursutbud Information och kursutbud Hösten 2015 Innehållsförteckning Hit kan du vända dig...2 Vuxenutbildning...3 Studera på Komvux...4 Har du koll på framtiden...6 Individuell studieplan...7 Studieekonomi...7 Information

Läs mer

Forshaga vuxenutbildning. Kurskatalog vt 12

Forshaga vuxenutbildning. Kurskatalog vt 12 Forshaga vuxenutbildning Kurskatalog vt 12 Välkommen till Forshaga vuxenutbildning Vuxenutbildningen på Studiecenter i Forshaga Lärcenter erbjuder individ anpassad utbildning med stor valfrihet. Hos oss

Läs mer

Studieinformation Våren 2011. Solna Vuxenutbildning

Studieinformation Våren 2011. Solna Vuxenutbildning Studieinformation Våren 2011 Solna Vuxenutbildning Solna Vuxenutbildning Adress: Hagalundsgatan 26 BV, 169 64 SOLNA Tel: 08-734 20 93 Fax: 08-734 28 73 E-post: vuxenutbildningen@solna.se Webbsida: www.solna.se/vuxenutbildning

Läs mer

VUXENUTBILDNINGEN I NORRKÖPING UTBILDNINGSKATALOG ARBETSMARKNADS- OCH VUXENUTBILDNINGSNÄMNDEN

VUXENUTBILDNINGEN I NORRKÖPING UTBILDNINGSKATALOG ARBETSMARKNADS- OCH VUXENUTBILDNINGSNÄMNDEN VUXENUTBILDNINGEN I NORRKÖPING UTBILDNINGSKATALOG 2015 ARBETSMARKNADS- OCH VUXENUTBILDNINGSNÄMNDEN VägLedningsCentrum Studier yrken yrkes val Vägledningscentrum, tel 011-15 54 40, Hospitalsgatan 20, Norrköping

Läs mer

Vuxenutbildning hösten 2015

Vuxenutbildning hösten 2015 Vuxenutbildning hösten 2015 Innehållsförteckning: Utbildning i svenska för invandrare 5 Grundläggande vuxenutbildning 5 Kursförteckning Gymvux och Yrkesvux 6 Beskrivning av gymnasiala kurser 7 Beskrivning

Läs mer

VUXENSTUDIER I HANINGE

VUXENSTUDIER I HANINGE VUXENSTUDIER I HANINGE Kurser & utbildningar Våren och sommaren 2013 PERIODER 2013 Period 1: 14 januari 22 mars 2013 (sista ansökan 22 nov 2012) Period 1 2: 14 januari 31 mars 2013 (sista ansökan 22 nov

Läs mer

Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning

Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning Höstterminen 2015 Innehåll Masugnen Lindesberg... 3 Om studier på Masugnen... 4 Ansökan... 5 Grundläggande vuxenutbildning... 6 Gymnasial vuxenutbildning...

Läs mer

KOMVUX. Kurskatalog för kommunal vuxenutbildning i Malmö, hösten 2008

KOMVUX. Kurskatalog för kommunal vuxenutbildning i Malmö, hösten 2008 KOMVUX Kurskatalog för kommunal vuxenutbildning i Malmö, hösten 2008 VIKTIG INFORMATION VÄLKOMMEN TILL KOMVUX DENNA KATALOG INNEHÅLLER: I denna katalog kan du upptäcka de möjligheter som finns inom vuxenutbildningen

Läs mer

Vem får läsa hos oss. Vuxenutbildningen erbjuder

Vem får läsa hos oss. Vuxenutbildningen erbjuder Lär dig något nytt! Vill du börja studera för att utvecklas i ditt arbete, söka nytt arbete, bli behörig till eftergymnasial utbildning eller lära dig något nytt bara för din egen skull? I så fall är du

Läs mer

För dig med fokus på ett yrke eller vidare studier

För dig med fokus på ett yrke eller vidare studier Kontakta oss! Adress och telefonnummer: Skolexpedition Tel: 0500 49 77 00 Fax: 0500 49 77 05 E-post: vuxenutbildning@skovde.se Studievägledare Joakim Wetterskoog Tel: 0500 497706 E-post: studievagledning@skovde.se

Läs mer

KOMVUX I LUND 2014/15

KOMVUX I LUND 2014/15 KOMVUX I LUND 2014/15 FRAMTIDEN BÖRJAR HÄR När du besöker Komvux i Lund, stanna gärna till i dörren till det stora caféet. För det mesta är det fullt av människor i olika åldrar. Alla med olika bakgrund

Läs mer

LÄSÅRET PROGRAM KURS PROGRAM 2010/2011

LÄSÅRET PROGRAM KURS PROGRAM 2010/2011 LÄSÅRET 2010 0 1 1 PROGRAM KURS PROGRAM 2010/2011 INNEHÅLL Innehållsförteckning Vuxenutbildningen i Karlskrona sid 3 Information sid 4 Grundläggande vuxenutbildning sid 7 Gymnasiekurser sid 8 Distanspaket

Läs mer

Vuxenutbildning. i Flen, Katrineholm och Vingåker

Vuxenutbildning. i Flen, Katrineholm och Vingåker Vuxenutbildning i Flen, Katrineholm och Vingåker Vuxenstudier i Flen, Katrineholm och Vingåker Kommunal vuxenutbildning kallas: Grundläggande vuxenutbildning, som omfattar utbildningar på grundskolenivå.

Läs mer

LÄSÅRET PROGRAM 2008/2009 PROGRAM KURS

LÄSÅRET PROGRAM 2008/2009 PROGRAM KURS LÄSÅRET 2008 0 0 9 PROGRAM KURS PROGRAM 2008/2009 INNEHÅLL Innehållsförteckning Vuxenutbildningen i Karlskrona sid 3 Information sid 4 Grundläggande vuxenutbildning sid 7 Gymnasiekurser sid 8 Distanspaket

Läs mer

KOMVUX. Kurskatalog för kommunal vuxenutbildning i Malmö, våren 2008

KOMVUX. Kurskatalog för kommunal vuxenutbildning i Malmö, våren 2008 KOMVUX Kurskatalog för kommunal vuxenutbildning i Malmö, våren 2008 Välkommen till Komvux I denna katalog kan du upptäcka de möjligheter som finns inom vuxenutbildningen i Malmö. Det finns mycket att välja

Läs mer

Vuxenutbildningen i Norrköping

Vuxenutbildningen i Norrköping Vuxenutbildningen i Norrköping Vuxenutbildningen i Norrköping 2011 Produktion: Anfang Reklambyrå, Norrköping Tryck: Tellogruppen, Söderköping Foto: M&F Foto, Sofia Andersson (sidorna 3-4, 10-11, 23, 26-28

Läs mer

Vellinge Lärcenter Kommunal vuxenutbildning 2014/2015

Vellinge Lärcenter Kommunal vuxenutbildning 2014/2015 Vellinge Lärcenter Kommunal vuxenutbildning 2014/2015 Ge dig själv ett kunskapslyft! Vellinge.se Studier på ditt sätt - vi ger dig möjligheten. Oavsett om du vill komplettera tidigare studier, förbereda

Läs mer

Ditt flexibla komvux Vår och sommar 2015

Ditt flexibla komvux Vår och sommar 2015 Ditt flexibla komvux Vår och sommar 2015 VUX Grundläggande vuxenutbildning Gymnasiala yrkesutbildningar Ekonomi Handel Administration Gymnasial vuxenutbildning Hos oss når du dina mål Välkommen till Hermods

Läs mer

Vuxenutbildningen i Södertälje

Vuxenutbildningen i Södertälje Vuxenutbildningen i Södertälje Hösten 2009 www.vuxenutbildningen.sodertalje.se Här ges allmän information om studier på Vuxenutbildningen i Södertälje. Ansökningsblankett, kurs- och utbildningsbeskrivningar

Läs mer

Stockholmsregionen 2015

Stockholmsregionen 2015 Vuxenutbildning Stockholmsregionen 2015 VUX Gymnasiala yrkesutbildningar Grundläggande kurser Gymnasiekurser för vuxna Välkommen till Hermods Varje dag, året runt, uppfyller människor sina mål hos oss.

Läs mer

Vuxenutbildning Stockholms stad 2009. www.stockholm.se/webbkatalogen

Vuxenutbildning Stockholms stad 2009. www.stockholm.se/webbkatalogen Vuxenutbildning Stockholms stad 2009 www.stockholm.se/webbkatalogen Innehåll Vuxenutbildning i Stockholm 3 Vem får studera? 4 Vad kan jag studera? 5 Hur kan jag studera? 6 Extra stöd 6 Hur ansöker jag?

Läs mer