KURSKATALOG Våren 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KURSKATALOG Våren 2012"

Transkript

1 KURSKATALOG Våren

2 VUXENUTBILDNINGEN INOM SYDNÄRKES UTBILDNINGSFÖRBUND Vilka kan anmäla sig till våra utbildningar? Du skall vara folkbokförd i Askersund, Hallsberg eller Laxå. I annat fall måste du göra din ansökan via din folkbokföringskommun. Du är behörig att söka fr.o.m. andra kalenderhalvåret det år du fyller 20 år, alternativt om du har slutbetyg från ett 3-årigt nationellt program. Vad kostar det? Kurserna är kostnadsfria. På Särvux, SFI och på grundläggande nivå får du låna litteratur, men på gymnasiekurserna får du själv köpa kurslitteraturen. Du har dock rätt att låna kurslitteratur på gymnasienivå tom första halvåret det år du fyller 20 år. Kursstart För samtliga gymnasiala kurser/utbildningar gäller att de startar vid tillräckligt stort antal sökande. Grundläggande vuxenutbildning erbjuds alltid inom Sydnärkes Utbildningsförbund. Ansökan Inför höstterminen 2012 gäller nya kurser. Se den kommande kurskatalogen. Sista ansökningsdag den 16 maj. Omvårdnadsutbildningens fördjupningskurser har särskilt ansökningsdatum. Heltid eller deltid? Ett ämne eller flera? Kombinera med arbete? Du väljer själv omfattningen på dina studier. Dessa lägger du upp genom att göra en studieplan tillsammans med studie- och yrkesvägledaren på din ort. För att få studiemedel från CSN måste du dock läsa på minst halvtid. EXEMPEL PÅ UTBILDNINGAR GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING Kurserna motsvarar grundskolans kurser, upp till årskurs 9. Du kan även delta om du vill komplettera eller repetera ett eller flera ämnen inför fortsatta yrkes- eller ämnesstudier. Du väljer själv var du studerar inom Sydnärkes Utbildningsförbund eller i annan kommun. GYMNASIAL VUXENUTBILDNING Ämneskurser och vissa yrkeskurser på gymnasial nivå. Andra kurser kan också sökas utanför Sydnärkes Utbildningsförbund. Studieplats utanför förbundet kan efter särskilt beslut medges prioriterade grupper. YRKESVUX Inom ramen för Yrkesvux erbjuds ett antal yrkesinriktade kurser. SVENSKUNDERVISNING FÖR INVANDRARE SÄRVUX Särvux ger en möjlighet till utbildning för personer över 20 år med inlärningssvårigheter, exempelvis utvecklingsstörning, autism eller förvärvad hjärnskada. Studierna bedrivs enligt individuella planer. PROBLEM ATT LÄSA ELLER SKRIVA? Kontakta respektive ort så kan vi hjälpa dig. 2

3 VÅRA KURSER Svenskundervisning för invandrare Särvux GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING: Orienteringskurs Datorkunskap Engelska Matematik Samhällskunskap Svenska Svenska som andra språk Kurserna ovan planeras ofta på två terminer. Ytterligare kurser kan erbjudas i samarbete med andra utbildningsanordnare. GYMNASIEUTBILDNINGAR: Engelska A, 100 p (Erbjuds även som distansutbildning) Engelska B, 100 p (Erbjuds även som distansutbildning) Engelska C, 100 p Företagsekonomi A, 50 p (Distansutbildning) Företagsekonomi B, 150 p (Distansutbildning) Historia A, 100 p (Distansutbildning) Historia B, 100 p (Distansutbildning) Matematik A, 100 p (Kan även erbjudas som distansutbildning) Matematik B, 50 p (Kan även erbjudas som distansutbildning) Matematik C, 100 p (Distansutbildning) Matematik D, 100 p (Distansutbildning) Matematik E, 50 p (Distansutbildning) Naturkunskap A, 50 p (Distansutbildning via extern anordnare) Naturkunskap B, 100 p (Distansutbildning via extern anordnare) Religion A,, 50 p (Distansutbildning) Religion B, 50 p (Distansutbildning) Rättskunskap, 50 p (Kan även erbjudas som distansutbildning) Samhällskunskap A, 100 p (Distansutbildning) Samhällskunskap B, 100 p (Distansutbildning) Svenska A, 100 p (Erbjuds även som distansutbildning) Svenska 2A, 100 p Svenska B, 100 p (Erbjuds även som distansutbildning) Svenska 2B, 100 p Svenska C, 50 p (Distansutbildning med närträffar) DATORINRIKTADE KURSER: Programhantering, 100 p (Distansutbildning) Datorkunskap A, 50 p (Kan även erbjudas som distansutbildning) Information och layout A, 50 p Information och layout B, 100 p Vid samtliga distanskurser erbjuds möjlighet till handledning individuellt eller i grupp. Vissa kurser genomförs med hjälp av utbildningsplattformen Fronter. Flertalet distanskurser har närträffar varav vissa kan vara obligatoriska. För mer information om våra kurser eller om du önskar du läsa andra kurser kontakta våra Studie- och Yrkesvägledare. 3

4 ÖVRIGA UTBILDNINGAR INOM SYDNÄRKES UTBILDNINGSFÖRBUND OMVÅRDNADSUTBILDNING Grundläggande kurser: Vård och omsorgsarbete 200 p Social omsorg 150 p Omvårdnad 150 p Människan socialt och kulturellt 100 p Etik och livsfrågor 100 p Psykologi 50 p Arbetsmiljö - säkerhet 50 p Datorkunskap 50 p Valbara fördjupningskurser Sjukvård 200 p Psykiatri 200 p Utvecklingsstörning/Funktionshinder 200 p Socialpsykiatri 100 p Socialt behandlingsarbete 100 p Geriatrik/Demens 100 p Lindrande vård 100 p Rehabilitering/Habilitering 100 p Hemsjukvård 100 p Folkhälsokunskap 50 p Kurser för dig som vill utbilda dig för ett helt nytt yrke och för dig som har tidigare erfarenhet inom området, men saknar behörig utbildning. Bedrivs i flex-/distansform med möjlighet att validera tidigare kunskaper. Lärare och studerande planerar tillsammans studiernas omfattning och upplägg. För att få utbildning motsvarande omvårdnadsprogrammets karaktärsämnen måste du läsa samtliga grundläggande kurser och minst poäng av de valbara fördjupningskurser. Från och med hösten 2012 har vi nya kursplaner. Det innebär att kursernas innehåll och namn kommer att ändras. YRKESVUX Sydnärkes Utbildningsförbund erbjuder följande yrkesinriktade utbildning: Vård och omsorgsutbildning Ytterligare information kommer att läggas upp på vår hemsida. Du kan också kontakta studie- och yrkesvägledaren eller expeditionen på respektive ort. Om du önskar söka yrkesvux-kurs i någon annan kommun ska du lämna/skicka din ansökan till oss. Är du folkbokförd i någon annan kommun än Askersund, Hallsberg eller Laxå ska du sända ansökan till din hemkommun. ORIENTERINGSKURSER Kan anordnas både för grupper och enskilda individer. Den planeras efter det behov som finns och skall ha ett eller flera av dessa syften: Att medverka till väl underbyggda beslut om studie- och yrkesval Ge utökade studietekniska färdigheter Vara en introduktion till kurser inom olika kunskapsområden Ge tillfälle till bedömning av kunskaper och färdigheter inom olika områden UPPDRAGSUTBILDNING Sydnärkes utbildningsförbund bedriver även utbildning gentemot företag och förvaltningar. Utbildningarna utformas efter beställarens önskemål, både när det gäller innehåll och tid. Kontakta rektor eller lärcentrumhandledaren på Vuxenutbildningen för mer information. 4

5 BETYG Inom både SFI och grundläggande utbildning sätts betygen efter en tregradig skala: Icke godkänt (IG), Godkänt (G) och Väl godkänt (VG). I den gymnasiala vuxenutbildningen sätts betygen på en fyrgradig skala: samma som ovan samt Mycket väl godkänt (MVG). SAMLAT BETYGSDOKUMENT Om du läser en eller flera kurser och vill ha ut ett betyg ska du begära att få ett samlat betygsdokument. Blankett finns på expeditionen på respektive ort. SLUTBETYG För information om villkoren för slutbetyg på grundläggande och gymnasial vuxenutbildning tag kontakt med studie- och yrkesvägledaren. PRÖVNING För dig som på egen hand vill läsa upp eller läsa in en kurs och få betyg. Prövning görs endast en gång per termin. Kontakta Vuxenutbildningens studie- och yrkesvägledare på din ort. Kostnaden är 500 kronor per kurs och prövningstillfälle. VALIDERING Innebär att klarlägga och erkänna befintlig kunskap och kompetens som uppnåtts genom arbete och erfarenhet samt tidigare utbildning. Målet är att få betyg eller intyg på dessa kunskaper, samt underlag för planering av vidare studier. Validering kan omfatta både teoretiska och yrkesinriktade kurser. Kontakta vuxenutbildningens studie- och yrkesvägledare på din ort för mer information. STUDIEFINANSIERING STUDIEHJÄLP finns för dig tom våren det år du fyller 20 år. STUDIEMEDEL från CSN kan du söka från och med andra kalenderhalvåret, det år du fyller 20 dock längst till och med det år du fyller 54. Studiemedel kan du få för studier på 100, 75, 50 %. De består av en bidragsdel och en lånedel. Ansökan görs på csn:s hemsida För mer information se eller ring CSN , eller kontakta studievägledaren på din ort. BARNTILLÄGG: Finns att söka. TERMINSTIDER Höstterminen 2012 och vårterminen 2012 Vårterminen 2012: (heltidsstudier minst 420 p, hela terminen). Höstterminen 2012: (heltidsstudier minst 380 poäng, hela terminen). För vissa utbildningar gäller andra tider. Kontakta studievägledarna. 5

6 VUXENUTBILDNINGEN/LÄRCENTRUM Sydnärkes utbildningsförbund möjliggör ett brett utbud av kurser som är tillgängliga för dig som bor i Askersund, Hallsberg och Laxå. Du kan läsa de kurser som du behöver för att få grundläggande behörighet till högskolan. Gemensamt för alla orterna är att du väljer när studierna börjar och slutar, var studierna ska ske, tempo och rytm för studierna, omfattning av handledning, sätt att ha kontakt med lärare, studier enskilt eller i grupp, den sk. Assistansmodellen. Vissa kurser får du läsa på distans med hjälp av distansöverbryggande hjälpmedel t.ex telebild eller dator utrustad med program och andra hjälpmedel för kommunikation. Modern teknik i kombination med god planering och tillgång till handledare i våra lärcentra ökar dina möjligheter att studera och få kunnig stöttning även om läraren inte är på plats. Du kan alltså välja att studera fritt efter dina förutsättningar och behov. Våra studievägledare kan ge dig mer information både om studiemöjligheterna inom vuxenutbildningen inom Sydnärkes Utbildningsförbund och om olika utbildningsmöjligheter i stort. De kan erbjuda dig stöd i din studieplanering så att du på ett bra sätt kan finna de kurser och studieformer som passar dig och dina behov. För Askersund tar du kontakt med Studievägledare: Marita Eriksson, tisdag och torsdag förmiddag, tel: För Hallsberg tar du kontakt med Studievägledare: Berit Kristiansen: tfn / E-post: Studievägledare: Marita Eriksson, tisdag och torsdag eftermiddag, tel: För Laxå, för tidsbokning tar du kontakt med Studievägledare: Berit Kristiansen, tfn E-post: På alla tre orterna finns välutrustade datorsalar där du kan jobba på egen hand. Där finns också våra lärcentrahandledare som kan hjälpa dig om du kör fast! Askersund Lärcentrahandledare Anders Holm tfn E-post: Hallsberg Lärcentrahandledare: Maj Liljeqvist, tel: E-post: Laxå Lärcentrahandledare Bengt Myhrman E-post: Vuxenutbildningen inom Sydnärkes Utbildningsförbund är en gemensam organisation där personalen samverkar för att så långt möjligt kunna erbjuda studier som passar dig. Genom våra videokonferensutrusningar (Telebild) så kan man nå hela världen. Idag har vi bl.a. förskollärarutbildning igång via telebild från KAU. De studerande sitter i Västra skolan, Hallsberg eller Kristinagården, Askersund och lärarna finns på Karlstad universitet. Vi strävar efter att utöka vårt samarbete med olika universitet och högskolor. Enskilda distansstuderande vid olika högskolor kan använda sig av våra lokaler och vår utrustning för kontakter med sin högskola eller för att samarbeta med varandra. På samtliga Lärcentrum finns även Särvux, utbildning för personer med utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada. 6

7 KONTAKTA OSS Lärcentrum i Askersund Besöksadress: Torebergsvägen ASKERSUND Tfn: Fax: Studievägledare: Marita Eriksson, tisdag och torsdag förmiddag, tel: Lärcentrahandledare: Anders Holm, tel: / E-post: Vuxenutbildningen i Hallsberg Besöksadress: Västra Storgatan HALLSBERG Fax: Skolsekreterare: Amie Blomér, Tfn: E-post: Skoladministratör: Jenny Willén, Tfn E-post Studievägledare: Berit Kristiansen: E-post SYV: Studievägledare: Marita Eriksson, tisdag och torsdag eftermiddag, tel: Lärcentrahandledare: Maj Liljeqvist, tel: E-post: Lärcentrum i Laxå Besöksadress: Kunskapens hus, Skolgatan LAXÅ Studievägledare: Berit Kristiansen, tfn E-post: Lärcentrahandledare: Bengt Myhrman, tel: / E-post: Vill du maila till någon särskild person som arbetar inom Sydnärkes Utbildningsförbund, se nedan; WWW. SYDNARKEVUX.SE 7

KURSKATALOG Hösten 2011- Våren 2012

KURSKATALOG Hösten 2011- Våren 2012 KURSKATALOG Hösten 2011- Våren 2012 WWW.SYDNARKEVUX.SE 1 VUXENUTBILDNINGEN INOM SYDNÄRKES UTBILDNINGSFÖRBUND Vilka kan anmäla sig till våra utbildningar? Du skall vara folkbokförd i Askersund, Hallsberg

Läs mer

KURSKATALOG Hösten 2015

KURSKATALOG Hösten 2015 KURSKATALOG Hösten 2015 WWW. SYDNARKEVUX.SE Vision 2020 Allévux har individen och individens behov av lärande i fokus. Vår värdegrund vilar på respekten för allas lika värde, respekten för de mänskliga

Läs mer

Bra att veta, sid 2 Sista ansökningsdagar, terminstider, anmälningsblankett

Bra att veta, sid 2 Sista ansökningsdagar, terminstider, anmälningsblankett Bra att veta, sid 2 Sista ansökningsdagar, terminstider, anmälningsblankett Kursutbud, sid 2-3 Kursutbud gymnasial vuxenutbildning, dagtid eller flex Flexibelt lärande (gymnasiekurser, delvis distans)

Läs mer

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Kommunal Vuxenutbildning. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Kommunal Vuxenutbildning. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet Vuxenutbildningen i Strängnäs Utbildning på vuxnas villkor 2013 Kommunal Vuxenutbildning Komvux Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet 2 /KOMVUX Katalog 2011/2012 Välkommen till Vuxenutbildningen

Läs mer

För dig med fokus på ett yrke eller vidare studier

För dig med fokus på ett yrke eller vidare studier Kontakta oss! Adress och telefonnummer: Skolexpedition Tel: 0500 49 77 00 Fax: 0500 49 77 05 E-post: vuxenutbildning@skovde.se Studievägledare Joakim Wetterskoog Tel: 0500 497706 E-post: studievagledning@skovde.se

Läs mer

Forshaga vuxenutbildning. Kurskatalog vt 12

Forshaga vuxenutbildning. Kurskatalog vt 12 Forshaga vuxenutbildning Kurskatalog vt 12 Välkommen till Forshaga vuxenutbildning Vuxenutbildningen på Studiecenter i Forshaga Lärcenter erbjuder individ anpassad utbildning med stor valfrihet. Hos oss

Läs mer

LÄSÅRET PROGRAM KURS PROGRAM 2010/2011

LÄSÅRET PROGRAM KURS PROGRAM 2010/2011 LÄSÅRET 2010 0 1 1 PROGRAM KURS PROGRAM 2010/2011 INNEHÅLL Innehållsförteckning Vuxenutbildningen i Karlskrona sid 3 Information sid 4 Grundläggande vuxenutbildning sid 7 Gymnasiekurser sid 8 Distanspaket

Läs mer

Vuxenutbildning. i Flen, Katrineholm och Vingåker

Vuxenutbildning. i Flen, Katrineholm och Vingåker Vuxenutbildning i Flen, Katrineholm och Vingåker Vuxenstudier i Flen, Katrineholm och Vingåker Kommunal vuxenutbildning kallas: Grundläggande vuxenutbildning, som omfattar utbildningar på grundskolenivå.

Läs mer

2015/2016 KURS PROGRAM

2015/2016 KURS PROGRAM 2015/2016 KURS PROGRAM Innehållsförteckning Vuxenutbildningen i Karlskrona sid 3 Information sid 4 Svenska för invandrare sid 5 Särskild utbildning för vuxna sid 6 Grundläggande vuxenutbildning sid 7 Gymnasial

Läs mer

LÄSÅRET PROGRAM 2008/2009 PROGRAM KURS

LÄSÅRET PROGRAM 2008/2009 PROGRAM KURS LÄSÅRET 2008 0 0 9 PROGRAM KURS PROGRAM 2008/2009 INNEHÅLL Innehållsförteckning Vuxenutbildningen i Karlskrona sid 3 Information sid 4 Grundläggande vuxenutbildning sid 7 Gymnasiekurser sid 8 Distanspaket

Läs mer

Studieinformation Våren 2011. Solna Vuxenutbildning

Studieinformation Våren 2011. Solna Vuxenutbildning Studieinformation Våren 2011 Solna Vuxenutbildning Solna Vuxenutbildning Adress: Hagalundsgatan 26 BV, 169 64 SOLNA Tel: 08-734 20 93 Fax: 08-734 28 73 E-post: vuxenutbildningen@solna.se Webbsida: www.solna.se/vuxenutbildning

Läs mer

Vuxenutbildning Mariestad. Kursutbud hösten 2015

Vuxenutbildning Mariestad. Kursutbud hösten 2015 Vuxenutbildning Mariestad Kursutbud hösten 2015 Välkommen till Vuxenutbildning i Mariestad! Passar någon av punkterna in på dig? Du har bestämt dig för att fullfölja dina avbrutna studier Du vill komplettera

Läs mer

Vuxenutbildningen i Norrköping

Vuxenutbildningen i Norrköping Vuxenutbildningen i Norrköping Vuxenutbildningen i Norrköping 2011 Produktion: Anfang Reklambyrå, Norrköping Tryck: Tellogruppen, Söderköping Foto: M&F Foto, Sofia Andersson (sidorna 3-4, 10-11, 23, 26-28

Läs mer

KOMVUX. Kurskatalog för kommunal vuxenutbildning i Malmö, hösten 2008

KOMVUX. Kurskatalog för kommunal vuxenutbildning i Malmö, hösten 2008 KOMVUX Kurskatalog för kommunal vuxenutbildning i Malmö, hösten 2008 VIKTIG INFORMATION VÄLKOMMEN TILL KOMVUX DENNA KATALOG INNEHÅLLER: I denna katalog kan du upptäcka de möjligheter som finns inom vuxenutbildningen

Läs mer

Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning

Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning Höstterminen 2015 Innehåll Masugnen Lindesberg... 3 Om studier på Masugnen... 4 Ansökan... 5 Grundläggande vuxenutbildning... 6 Gymnasial vuxenutbildning...

Läs mer

KOMVUX I LUND 2014/15

KOMVUX I LUND 2014/15 KOMVUX I LUND 2014/15 FRAMTIDEN BÖRJAR HÄR När du besöker Komvux i Lund, stanna gärna till i dörren till det stora caféet. För det mesta är det fullt av människor i olika åldrar. Alla med olika bakgrund

Läs mer

Vuxenutbildning Stockholms stad 2009. www.stockholm.se/webbkatalogen

Vuxenutbildning Stockholms stad 2009. www.stockholm.se/webbkatalogen Vuxenutbildning Stockholms stad 2009 www.stockholm.se/webbkatalogen Innehåll Vuxenutbildning i Stockholm 3 Vem får studera? 4 Vad kan jag studera? 5 Hur kan jag studera? 6 Extra stöd 6 Hur ansöker jag?

Läs mer

Vuxenutbildning hösten 2015

Vuxenutbildning hösten 2015 Vuxenutbildning hösten 2015 Innehållsförteckning: Utbildning i svenska för invandrare 5 Grundläggande vuxenutbildning 5 Kursförteckning Gymvux och Yrkesvux 6 Beskrivning av gymnasiala kurser 7 Beskrivning

Läs mer

KOMVUX. Kurskatalog för kommunal vuxenutbildning i Malmö, våren 2008

KOMVUX. Kurskatalog för kommunal vuxenutbildning i Malmö, våren 2008 KOMVUX Kurskatalog för kommunal vuxenutbildning i Malmö, våren 2008 Välkommen till Komvux I denna katalog kan du upptäcka de möjligheter som finns inom vuxenutbildningen i Malmö. Det finns mycket att välja

Läs mer

Utbildningar Våren 2013

Utbildningar Våren 2013 Våren 2013 Utbildningar Våren 2013 YRKES- UTBILDNINGAR för vuxna - Upplandskommuner i samverkan En investering för framtiden EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden Innehåll Upplandskommuner

Läs mer

Vem får läsa hos oss. Vuxenutbildningen erbjuder

Vem får läsa hos oss. Vuxenutbildningen erbjuder Lär dig något nytt! Vill du börja studera för att utvecklas i ditt arbete, söka nytt arbete, bli behörig till eftergymnasial utbildning eller lära dig något nytt bara för din egen skull? I så fall är du

Läs mer

Innehåll. Forum Ystad

Innehåll. Forum Ystad Innehåll Välkommen till Forum Ystad... 3 Vem kan läsa på Forum Ystad... 4 Kostnad... 4 Studerande från annan kommun... 4 När börjar kurserna?... 4 När ska ansökan skickas in?... 5 Funderar du på att studera

Läs mer

VUXENSTUDIER I HANINGE

VUXENSTUDIER I HANINGE VUXENSTUDIER I HANINGE Kurser & utbildningar Våren och sommaren 2013 PERIODER 2013 Period 1: 14 januari 22 mars 2013 (sista ansökan 22 nov 2012) Period 1 2: 14 januari 31 mars 2013 (sista ansökan 22 nov

Läs mer

Vuxenutbildningen i Södertälje

Vuxenutbildningen i Södertälje Vuxenutbildningen i Södertälje Hösten 2009 www.vuxenutbildningen.sodertalje.se Här ges allmän information om studier på Vuxenutbildningen i Södertälje. Ansökningsblankett, kurs- och utbildningsbeskrivningar

Läs mer

Vellinge Lärcenter. Kommunal vuxenutbildning

Vellinge Lärcenter. Kommunal vuxenutbildning Vellinge Lärcenter Kommunal vuxenutbildning 2009/2010 Grundläggande vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Distansstudier på högskola Särvux SFI Uppdragsutbildning Allmän information Kostnader Undervisningen

Läs mer

Våren 2015. Information och kursutbud

Våren 2015. Information och kursutbud Våren 2015 Information och kursutbud Innehållsförteckning Hit kan du vända dig...2 Vuxenutbildning...3 Studera på Komvux...4 Har du koll på framtiden...6 Individuell studieplan...7 Studieekonomi...7 Information

Läs mer

Hösten 2003 fanns det enligt Skolverket 108 732 heltidsplatser inom Komvux, hösten 2007 var motsvarande siffra 78 732.

Hösten 2003 fanns det enligt Skolverket 108 732 heltidsplatser inom Komvux, hösten 2007 var motsvarande siffra 78 732. Bilaga 1 2013-12-18 Till Rapport vuxenutbildningen i Eslöv Allmänt om Komvux i Sverige Verksamheten kommunal vuxenutbildning startade formellt i Sverige 1968. I mindre kommuner i regel som en rad kvällskurser

Läs mer

Information och kursutbud

Information och kursutbud Information och kursutbud Hösten 2015 Innehållsförteckning Hit kan du vända dig...2 Vuxenutbildning...3 Studera på Komvux...4 Har du koll på framtiden...6 Individuell studieplan...7 Studieekonomi...7 Information

Läs mer

Ditt flexibla komvux Vår och sommar 2015

Ditt flexibla komvux Vår och sommar 2015 Ditt flexibla komvux Vår och sommar 2015 VUX Grundläggande vuxenutbildning Gymnasiala yrkesutbildningar Ekonomi Handel Administration Gymnasial vuxenutbildning Hos oss når du dina mål Välkommen till Hermods

Läs mer