Lidingö Vuxenutbildning.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lidingö Vuxenutbildning. www.lidingo.se/vuxenutbildning"

Transkript

1 Lidingö Vuxenutbildning Kursprogram hösten 2011

2 Gymnasial Vuxenutbildning Dag Gymnasiekurs Kurskod Dag Tid Övrigt Poäng Arbetssätt o lär. (studieteknik) AR LÄ H11 on v BARNSKÖTARE Förskola, skola, fritidshem (4 v praktik) FÖR H11 ti fr Förskola, skola, fritidshem (4 v praktik) FÖR H11 V12 Start okt, tider meddelas senare, termin 1 av Kommunikation KOM H11 fr Pedagogiskt ledarskap PED H11 ti Skapande verksamhet SK H11 to Utveckling, livsvillkor och socialisation USV H11 Tider meddelas senare 200 (4 v praktik) Hälsopedagogik HÄ H11 Tider meddelas senare 50 Preparandkurs/inför barnskötutb PREP BAR H11 Tider meddelas senare 50 för dig som behöver språkligt stöd Biologi A BI A H11 on, fr DATA A Klassrum eller distans träffar vissa fredagar Desktop (publisher) DAT DE H11 ti, to v Information o layout (word) DAT IN H11 ti, to v It-stöd DAT IT H11 ti, to v Operativsystem DAT OP H11 ti, to v Programhantering DAT PR H11 ti,to v och EKONOMI Affärsjuridik FE AF H11 må, on v Företagsekonomi A FE A H11 må, ti, on, to v Företagsekonomi B FE B H11 må, ti, on v Marknadsföring FE MF H11 to v Redovisn. o beskattn. FE RD H11 må, ti, on, to v Önskvärt förkunskaper FE B Rättskunskap A FE RK H11 må, on v Bokföring och bokslut se kvällskurser Engelska A EN A H11 ti to Engelska B EN B H11 ti fr Engelska C EN C H11 ti Filosofi A FI A H11 fr vissa onsd 50 Fotografisk bild A FOTO A H11 on v Fotografisk bild B FOTO B H11 on v Fysik A FY A H11 ti to

3 Gymnasial Vuxenutbildning Dag Gymnasiekurs Kurskod Dag Tid Övrigt Poäng MEDIA Grafisk kommunikation A ME GRA H11 on Medieproduktion A ME A H11 må v ti Rörlig Bild A ME RBA H11 må, ti v Textkommunikation A ME TXA H11 må vissa veckor 100 Historia A HI A H11 on, fr Historia A HI A H11 D distans 100 Kemi A KE A H11 må fr Matematik A MA A H11 må on Matematik B MA B H11 ti Matematik C MA C H11 ti to Matematik B MA B H11N må v ti on, to Matematik C MA C H11N må v ti on, to Naturkunskap A NK A H11 må Naturkunskap B NK B H11 må vissa onsdagar 100 OMVÅRDNAD 1 (examination sker fredagar) Vård och omsorgsarbete (4 v praktik) OMV VÅ H11 må, ti, to Vård och omsorgsarbete (4 v praktik) OMV VÅ 11 V12 2 terminer 100 tider meddelas senare (start okt) Medicinsk grundkurs MEDGR H11 må, on lektioner alt distans 100 Geriatrik OMV GE H11 ti v on Arbetsmiljö och säkerhet OMV AR SÄ H11 ti v Preparandkurs/inför vårdutb. PREP VÅ H11 tider meddelas senare för dig som behöver språkligt stöd OMVÅRDNAD 2 (examination sker fredagar) förkunskaper OMV1 Omvårdnad OMV OMV on :2 hela kursen 150 p 75 H11V12 Sjukvård (4 v praktik) OMV SJ H11V12 ti :2 hela kursen 200 p 100 on Social omsorg OMV SOC H11 distans 150 Psykiatri (4 v praktik) OMV PSYK ti, to :2 hela kursen 200 p 100 H11V12 Psykologi A PS A H11D distans 50 Psykologi A PS A H11 to

4 Gymnasial Vuxenutbildning Dag Gymnasiekurs Kurskod Dag Tid Övrigt Poäng Projektarbete PRO H11 on Religionskunskap A RE A H11 fr Samhällskunskap A SH A H11D distans 100 Samhällskunskap A SH A H11 on fr Svenska B SV B H11 må to Svenska som andraspråk A SAS A H11 ti, to Svenska som andraspråk B SAS B H11 ti, to Svenska som andraspråk A SAS A2 H11 start okt 100 Svenska som andraspråk B SAS B2 H11 start okt 100 Kväll Gymnasiekurs Kurskod Dag Tid Övrigt Poäng Bokföring (lokal kurs) BO FÖ H11K ti v Bokslut (lokal kurs) BO SL H11K ti v Datorkunskap (grundkurs) DA GR H11K on v Engelska A EN A H11V12K on termin 1 av 2 per termin 50 Engelska B EN B H11K ti Litterär gestaltning SV LG H11K Tider meddelas senare 100 Matematik A MA A H11K ti jämna veckor 100 Matematik B MA B H11K må Matematik C MA C H11K må Matematik D MA D H11K ti ojämna veckor 100 Svenska A SV A H11DK distans 100 Svenska som andra språk A SAS A H11V12K ti individuell kursplan per termin 50 Svenska som andra språk A SAS A H11K ti individuell kursplan 100 Svenska som andra språk A SAS A2 ti start okt per termin 50 H11V12K Svenska som andra språk B SAS B H11V12K må individuell kursplan per termin 50 Svenska som andra språk B SAS B H11K må individuell kursplan 100 Svenska som andra språk B SAS B2 må start okt per termin 50 H11V12K Vård och omsorg OMV VÅ H11K må distans träffar är obligatoriska Webbdesign 1 WEB 1 H11K on Stöd i så kallad matte/fysik/kemi- stuga erbjuds varje vecka både dag- och eftermiddagstid en gång i veckan. En handledare finns på plats att förklara det som känns svårt. Gäller både grundläggande och gymnasiekurser.

5 ! Ansökan avser ht... vt... Lidingö vuxenutbildning Personuppgifter (var god texta) Efternamn Förnamn Personnummer (10 siffror) C/O Utdelningsadress Postnummer och ort Telefon, bostad Telefon, arbete/mobil Nationalitet Folkbokförd- inte födelsekommun (obligatorisk uppgift) Arbetslös Nej Ja E-post Tänker du söka studiestöd? Ja Nej Uppgiften skickas till CSN. Obligatorisk uppgift Tidigare utbildning (bifoga alltid kopia av betyg/intyg) A Grundskola B Gymnasieutbildning högst 2 år / Samlat betygsdokument C Gymnasieutbildning längre än 2 år D Högskoleutbildning E Annan utbildning:... F Utländsk utbildning. Antal år:... Syfte med studierna 0 Läser för slutbetyg 1 Behöringhetskomplettering 2 Få ökade kunskaper inom mitt yrke 3 Utbildas för inträde på arbetsmarknaden 4 Höja betyg 5 Av intresse Pågående eller tidigare studier inom kommunal vuxenutbildning (ange senaste termin) Nej Ja... Terminen... vid komvux i... kommun Kurser/ämnen som söks (skicka med tidigare betyg/intyg) Tidigare betyg Kurskod Dag Kväll l ämnet på samma nivå Skolans anteckningar Övriga upplysningar / Funktionshinder Se till att dina kurser inte krockar! Ansökan sänds till: Lidingö Vuxenutbildning Läroverksvägen 17, Lidingö VÄND

6 Individuell studieplan Ifylles av den som läser mer än 150 poäng och/eller planerar läsa nästa termin. MÅL med dina studier? Vad ska du läsa VT-12? Tidsplan (när blir du klar)? Planerat med studievägledare: Syv signatur Övrigt Urval till kommunal vuxenutbildning Följande text är ett citat ur förordningen om kommunal vuxenutbildning (2002:1012) 8 Om samtliga behöriga sökande till gymnasial vuxenutbildning inte kan tas emot till sådan utbildning, skall ett urval ske. Vid detta urval skall företräde, i den ordningen som anges nedan, ges till den som har kort tidigare utbildning och som 1. önskar fullfölja studier som den sökande har påbörjat enligt en upprättad individuell studieplan. 2. behöver utbildningen för att komplettera ett reducerat program eller för annan behörighetskomplettering. 3. behöver utbildningen för pågående yrkesverksamhet, eller 4. behöver utbildningen för planerat eller kommande yrkesval. Underskrift Namnteckning Datum

7 Grundläggande Vuxenutbildning Kurser som motsvarar 9-årig grundskola Kurs Kurskod Dag Tid Övrigt Poäng Dag Engelska delkurs 1 EN G1 H11 må, on , Engelska delkurs 3 EN G3 H11 må, on Historia HI G3 H11 må, on Konsumentkunskap/Vardagsjuridik KU G3 H11 to Matematik delkurs 1, 2, 3 MA G H11 ti, to Naturorienterande ämnen NO G3 H11 ti, to biologi, fysik, kemi 150 Samhällskunskap SH G3 H11 ti Svenska G2, grammatik o stavning SV G2/M H11 må Svenska G2, grammatik o stavning SV G2/T H11 ti Svenska som andraspråk G3/ 1 SAS G3/1A H11 må, on, fr delkurs Svenska som andraspråk G3/ 2 SAS G3/2A H11 må, on, fr delkurs Svenska som andraspråk G3/ 1 SAS G3/1B H11 delkurs 1, start okt 150 Svenska som andraspråk G3/ 2 SAS G3/2B H11 delkurs 2, start okt 150 Kväll Engelska delkurs 2 EN G2 H11K ti Engelska delkurs 3 EN G3 V11 H11K må Svenska som andraspråk G3/ 1 SAS G3/1A H11K on delkurs 1, individuell 150 Svenska som andraspråk G3/ 2 SAS G3/2A H11K on delkurs 2, individuell 150 Svenska som andraspråk G3/ 1 SAS G3/1B H11K on delkurs 1, start okt 150 Svenska som andraspråk G3/ 2 SAS G3/2B H11K on delkurs 2, start okt 150 SFI Svenska för invandrare nivå A, B, C och D Du som inte har svenska som modersmål kan läsa sfi svenska för invandrare. Se hemsidan för info Kurser Dagar Tid Svenska för invandrare måndag-fredag Svenska för invandrare måndag-fredag Kurser Kväll Svenska för invandrare måndag

8 Viktigt att veta Ansökan Inträdeskrav Registrering Kostnader Förkunskaper/ test Terminstid Vi vill ha ansökan senast den 31 maj. Ansökningarna registreras efter ankomstdatum. Endast antagna elever meddelas. Du är behörig att läsa vid Lidingö kommunala vuxenutbildning från höstterminen det år du fyller 20 år eller när du har avslutat din gymnasieutbildning. Du måste vara folkbokförd i Lidingö. Du måste registrera dig måndagen den 15 augusti kl 9 19 eller tisdagen den 16 augusti kl 9 16 för att få behålla din plats. För påbörjade studier utgår varje termin en avgift på 200 kr som erläggs vid registreringen. Du måste själv köpa kurslitteraturen och betala kostnader i samband med studiebesök. För vissa kurser krävs dokumenterade förkunskaper. Betyg ska bifogas ansökan. Är du osäker på vilken kurs eller nivå du ska välja, ta kontakt med studievägledare. I svenska, engelska och matematik erbjuder vi alla nivåer och det finns diagnostiska test som placerar dig rätt. 18/8 21/ (400 gymnasiepoäng = heltidsstudier), ej höstlov Kontakt: Rektor Eva-Lotta Arenander Studievägledare Christine Haver Intendent Marianne Thorell Indendent Lena Virding Expeditionen är öppen måndag till fredag kl Lidingö kommunala vuxenutbildningen Läroverksvägen LIDINGÖ Tel Fax epost:

Bra att veta, sid 2 Sista ansökningsdagar, terminstider, anmälningsblankett

Bra att veta, sid 2 Sista ansökningsdagar, terminstider, anmälningsblankett Bra att veta, sid 2 Sista ansökningsdagar, terminstider, anmälningsblankett Kursutbud, sid 2-3 Kursutbud gymnasial vuxenutbildning, dagtid eller flex Flexibelt lärande (gymnasiekurser, delvis distans)

Läs mer

ANSÖKAN KOMMUNAL VUXENUTBILDNING VT-12 Jag är redan studerande vid Aleholmsskolan.

ANSÖKAN KOMMUNAL VUXENUTBILDNING VT-12 Jag är redan studerande vid Aleholmsskolan. ANSÖKAN KOMMUNAL VUXENUTBILDNING VT-12 Jag är redan studerande vid Aleholmsskolan. Ansökan skall vara inlämnad senast 15 november 2011 Efternamn Tilltalsnamn Personnummer Adress: Postnr: Ort: Folkbokföringsadress

Läs mer

LÄSÅRET PROGRAM 2008/2009 PROGRAM KURS

LÄSÅRET PROGRAM 2008/2009 PROGRAM KURS LÄSÅRET 2008 0 0 9 PROGRAM KURS PROGRAM 2008/2009 INNEHÅLL Innehållsförteckning Vuxenutbildningen i Karlskrona sid 3 Information sid 4 Grundläggande vuxenutbildning sid 7 Gymnasiekurser sid 8 Distanspaket

Läs mer

Vuxenutbildning. i Flen, Katrineholm och Vingåker

Vuxenutbildning. i Flen, Katrineholm och Vingåker Vuxenutbildning i Flen, Katrineholm och Vingåker Vuxenstudier i Flen, Katrineholm och Vingåker Kommunal vuxenutbildning kallas: Grundläggande vuxenutbildning, som omfattar utbildningar på grundskolenivå.

Läs mer

LÄSÅRET PROGRAM KURS PROGRAM 2010/2011

LÄSÅRET PROGRAM KURS PROGRAM 2010/2011 LÄSÅRET 2010 0 1 1 PROGRAM KURS PROGRAM 2010/2011 INNEHÅLL Innehållsförteckning Vuxenutbildningen i Karlskrona sid 3 Information sid 4 Grundläggande vuxenutbildning sid 7 Gymnasiekurser sid 8 Distanspaket

Läs mer

Vuxenutbildning hösten 2015

Vuxenutbildning hösten 2015 Vuxenutbildning hösten 2015 Innehållsförteckning: Utbildning i svenska för invandrare 5 Grundläggande vuxenutbildning 5 Kursförteckning Gymvux och Yrkesvux 6 Beskrivning av gymnasiala kurser 7 Beskrivning

Läs mer

Vuxenutbildningen i Norrköping

Vuxenutbildningen i Norrköping Vuxenutbildningen i Norrköping Vuxenutbildningen i Norrköping 2011 Produktion: Anfang Reklambyrå, Norrköping Tryck: Tellogruppen, Söderköping Foto: M&F Foto, Sofia Andersson (sidorna 3-4, 10-11, 23, 26-28

Läs mer

Vuxenutbildningen 2015

Vuxenutbildningen 2015 Vuxenutbildningen 2015 Välkommen till Vuxenutbildningen! Vi erbjuder ett brett utbud av kurser och utbildningar. Med den här broschyren vill vi inspirera dig att lära mer. Välj det som lockar dig mest,

Läs mer

VUXENSTUDIER I HANINGE

VUXENSTUDIER I HANINGE VUXENSTUDIER I HANINGE Kurser & utbildningar Våren 2015 PERIODER VÅREN 2015 Period 1: 12 januari 20 mars 2015 (sista ansökningsdag 12 november 2014) Period 1 2: 12 januari 29 maj 2015 (sista ansökningsdag

Läs mer

Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning

Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning Höstterminen 2015 Innehåll Masugnen Lindesberg... 3 Om studier på Masugnen... 4 Ansökan... 5 Grundläggande vuxenutbildning... 6 Gymnasial vuxenutbildning...

Läs mer

Vuxenutbildningen. Kursutbud 2015

Vuxenutbildningen. Kursutbud 2015 Vuxenutbildningen Kursutbud 2015 Vuxenutbildningen i Skellefteå kommuns egen regi för dig som vill läsa in behörighet Vi finns på Campus Skellefteå, där också Luleå tekniska högskola och Umeå Universitet

Läs mer

KURSKATALOG Våren 2012

KURSKATALOG Våren 2012 KURSKATALOG Våren 2012 1 VUXENUTBILDNINGEN INOM SYDNÄRKES UTBILDNINGSFÖRBUND Vilka kan anmäla sig till våra utbildningar? Du skall vara folkbokförd i Askersund, Hallsberg eller Laxå. I annat fall måste

Läs mer

KURSKATALOG Hösten 2015

KURSKATALOG Hösten 2015 KURSKATALOG Hösten 2015 WWW. SYDNARKEVUX.SE Vision 2020 Allévux har individen och individens behov av lärande i fokus. Vår värdegrund vilar på respekten för allas lika värde, respekten för de mänskliga

Läs mer

KURSKATALOG Hösten 2011- Våren 2012

KURSKATALOG Hösten 2011- Våren 2012 KURSKATALOG Hösten 2011- Våren 2012 WWW.SYDNARKEVUX.SE 1 VUXENUTBILDNINGEN INOM SYDNÄRKES UTBILDNINGSFÖRBUND Vilka kan anmäla sig till våra utbildningar? Du skall vara folkbokförd i Askersund, Hallsberg

Läs mer

VUXENSTUDIER I HANINGE

VUXENSTUDIER I HANINGE VUXENSTUDIER I HANINGE Kurser & utbildningar Våren och sommaren 2013 PERIODER 2013 Period 1: 14 januari 22 mars 2013 (sista ansökan 22 nov 2012) Period 1 2: 14 januari 31 mars 2013 (sista ansökan 22 nov

Läs mer

Vem får läsa hos oss. Vuxenutbildningen erbjuder

Vem får läsa hos oss. Vuxenutbildningen erbjuder Lär dig något nytt! Vill du börja studera för att utvecklas i ditt arbete, söka nytt arbete, bli behörig till eftergymnasial utbildning eller lära dig något nytt bara för din egen skull? I så fall är du

Läs mer

Kommunal Vuxenutbildning

Kommunal Vuxenutbildning Kommunal Vuxenutbildning Centrum för Arbete och Studier Våren 2007 Expedition Välkommen till CAS! Gun Lindbäck Anita Nilsson 08-570 383 31 Rektor/Enhetschef Leif Östfeldt 08-570 381 56 070-413 04 81 leif.ostfeldt@varmdo.se

Läs mer

KOMVUX. Kurskatalog för kommunal vuxenutbildning i Malmö, hösten 2008

KOMVUX. Kurskatalog för kommunal vuxenutbildning i Malmö, hösten 2008 KOMVUX Kurskatalog för kommunal vuxenutbildning i Malmö, hösten 2008 VIKTIG INFORMATION VÄLKOMMEN TILL KOMVUX DENNA KATALOG INNEHÅLLER: I denna katalog kan du upptäcka de möjligheter som finns inom vuxenutbildningen

Läs mer

Vuxenutbildning Stockholms stad 2009. www.stockholm.se/webbkatalogen

Vuxenutbildning Stockholms stad 2009. www.stockholm.se/webbkatalogen Vuxenutbildning Stockholms stad 2009 www.stockholm.se/webbkatalogen Innehåll Vuxenutbildning i Stockholm 3 Vem får studera? 4 Vad kan jag studera? 5 Hur kan jag studera? 6 Extra stöd 6 Hur ansöker jag?

Läs mer

Innehåll. Skoladministratör: Kerstin Holmström, 0141-22 50 25 kerstin.holmstrom@motala.se

Innehåll. Skoladministratör: Kerstin Holmström, 0141-22 50 25 kerstin.holmstrom@motala.se Innehåll Information 2 Öppet Komvux 3 Svenska för invandrare 4 Swedish for immigrants Sfi 4 Läs- och skrivkurser 5 Studiepaket 6 Svenska 7 Engelska 7 Matematik 8 Naturvetenskapliga ämnen 8 Samhällsvetenskapliga

Läs mer

Vuxenutbildning Mariestad. Kursutbud hösten 2015

Vuxenutbildning Mariestad. Kursutbud hösten 2015 Vuxenutbildning Mariestad Kursutbud hösten 2015 Välkommen till Vuxenutbildning i Mariestad! Passar någon av punkterna in på dig? Du har bestämt dig för att fullfölja dina avbrutna studier Du vill komplettera

Läs mer

Väx med vux Vuxenutbildning Stockholms stad 2011

Väx med vux Vuxenutbildning Stockholms stad 2011 Vuxenutbildning Stockholms stad 2011 Ansökan 2011 gymnasial vuxenutbildning Period 1 (start 10/1) Sista ansökningsdag 3/11 Period 2 (start 21/3) Sista ansökningsdag 2/2 Period 3 (start 30/5) Sista ansökningsdag

Läs mer

Kurser och ansökningskoder Hösten 2015

Kurser och ansökningskoder Hösten 2015 Kurser och ansökningskoder Hösten 2015 Du söker kurser genom att på ansökningsblanketten ange kurskod, antal poäng, kursnamn samt starttid för kursen du söker. Observera att kurser kan starta vid olika

Läs mer

2015/2016 KURS PROGRAM

2015/2016 KURS PROGRAM 2015/2016 KURS PROGRAM Innehållsförteckning Vuxenutbildningen i Karlskrona sid 3 Information sid 4 Svenska för invandrare sid 5 Särskild utbildning för vuxna sid 6 Grundläggande vuxenutbildning sid 7 Gymnasial

Läs mer

Ditt flexibla komvux Vår och sommar 2015

Ditt flexibla komvux Vår och sommar 2015 Ditt flexibla komvux Vår och sommar 2015 VUX Grundläggande vuxenutbildning Gymnasiala yrkesutbildningar Ekonomi Handel Administration Gymnasial vuxenutbildning Hos oss når du dina mål Välkommen till Hermods

Läs mer

ANSÖKAN KOMMUNAL VUXENUTBILDNING Vårterminen 2010 Ansökan skall vara inlämnad senast 16 november, 2009 Jag är redan studerande vid Aleholmsskolan.

ANSÖKAN KOMMUNAL VUXENUTBILDNING Vårterminen 2010 Ansökan skall vara inlämnad senast 16 november, 2009 Jag är redan studerande vid Aleholmsskolan. ANSÖKAN KOMMUNAL VUENUTBILDNING Vårterminen 2010 Ansökan skall vara inlämnad senast 16 november, 2009 Jag är redan studerande vid Aleholmsskolan. PERSONUPPGIFTER Efternamn Tilltalsnamn Personnummer Adress

Läs mer

Våren 2014. Information och kursutbud

Våren 2014. Information och kursutbud Våren 2014 Information och kursutbud Välkommen! I katalogen finner du kurser på grundläggande och gymnasial nivå. Vilket är ditt mål med att studera? Behöver du hjälp inför ditt val, kontakta gärna en

Läs mer

Forshaga vuxenutbildning. Kurskatalog vt 12

Forshaga vuxenutbildning. Kurskatalog vt 12 Forshaga vuxenutbildning Kurskatalog vt 12 Välkommen till Forshaga vuxenutbildning Vuxenutbildningen på Studiecenter i Forshaga Lärcenter erbjuder individ anpassad utbildning med stor valfrihet. Hos oss

Läs mer

som leder till jobb VUXENUTBILDNINGAR

som leder till jobb VUXENUTBILDNINGAR Våren 2012 VUXENUTBILDNINGAR som leder till jobb» Undersköterska» Barnskötare» Skötare inom psykiatrisk vård» Personlig assistent» Fritidspersonal» Elevassistent» Vårdare/ omsorgsassistent BRUNA VÄGEN

Läs mer

Välkommen som studerande till oss

Välkommen som studerande till oss Välkommen som studerande till oss Kommunal vuxenutbildning För att studera på vuxenutbildningen ska du vara minst 20 år, dvs från och med andra kalenderhalvåret du fyller 20, eller ha slutförd gymnasieutbildning.

Läs mer