Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning"

Transkript

1 Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning Höstterminen 2015

2 Innehåll Masugnen Lindesberg... 3 Om studier på Masugnen... 4 Ansökan... 5 Grundläggande vuxenutbildning... 6 Gymnasial vuxenutbildning... 8 Studiemedel... 9 Personal

3 V älkommen till Masugnen, vuxenutbildningen i Lindesberg Välkommen Vi är glada att du valt att studera här hos oss. Att studera kan innebära att du blir mer konkurrenskraftig i arbetslivet, får behörighet för högre studier eller helt enkelt underlättar ditt vardagliga liv. Hos oss träffar du engagerade studievägledare och utbildare som är beredda att stödja dig genom hela din studietid. Vi önskar dig varmt välkommen att börja studera här hos oss på Masugnen. Plan mot diskriminering och kränkande behandling Planen är vårt verktyg för att alla vid Masugnen ska arbeta för att våra verksamheter ska vara fria från diskriminering, annan form av kränkande behandling samt repressalier. Varje individ ska känna sig trygg, respekterad och bekräftad. Planen finns att läsa i sin helhet på: Catrine Pernros-Eriksson, rektor VUX 12 Riksdag och regering har beslutat att från och med 1 juli 2012 gäller nya ämnes- och kursplaner inom vuxenutbildningen. Det märks framförallt på gymnasiekurserna som byter namn och delvis förändrar innehåll. Det gäller också slutbetygen som byter namn till gymnasieexamen med två inriktningar: högskoleförberedande och yrkesexamen. I gymnasieexamen tillkommer kärnämnena historia och gymnasiearbete. Huvudregeln är att de nya ämnesoch kursplanerna gäller från 1 juli Undersök dock alltid om du kan omfattas av övergångsreglerna som gäller fram till 1 januari Har du påbörjat en kurs före 1 juli 2012 kan du slutföra den enligt de gamla reglerna. Har du ett omfattande samlat betygsdokument kan du ha möjlighet att ta ut ett slutbetyg istället för en gymnasieexamen, för att ta ett annat exempel. Se mer om vux12 på vår hemsida. Betyg Sedan 1 juli 2012 gäller en ny betygsskala, A-F. 3

4 Om studier på Masugnen När kan man börja flexibla kurser? 1. Vecka 34, enligt schema. Introduktion äger rum: Torsdag 13 augusti kl eller kl Introduktionen tar cirka en timme. Vid introduktionen får du information och studieplanering från respektive lärare. Du kan också hyra/köpa kurslitteratur. 2. Vecka 36, enligt schema. Introduktion äger rum: Torsdag 27 augusti kl Introduktionen tar cirka en timme Därefter starter vecka 41 och vecka 46. Vad kan man studera? Flexibla studier På grundläggande nivå kan man läsa svenska, engelska, matematik, samhällskunskap, datahantering och vårdsvenska. På gymnasial nivå kan man studera svenska, engelska, matematik, samhällskunskap, historia, datorkunskap, programhantering och orienteringskursen studielyftet. Webbkurser De kurser som vi inte har i egen regi kan i vissa fall läsas genom distansutbildaren NTI. Hur många kurser ska jag ta? De flesta som arbetar heltid brukar inte vilja läsa mer än en kurs i taget. Det motsvarar 25 procents studietakt, det vill säga cirka 10 timmars studiearbete per vecka. Ska du studera på heltid, och dessutom söka studiemedel, innebär det oftast runt fyra kurser under en hel termin (20 poäng per vecka), det vill säga ca 40 timmars studiearbete. Se mer om detta i slutet av häftet. Hur går studierna till? Flexibla studier innebär att du träffar utbildaren 1-5 pass per vecka och kurs. Prata mer med respektive lärare för att höra vad som gäller i din kurs. Se aktuellt schema på vår hemsida, för att se positionerna för respektive ämne. 4

5 Ansökan Ansökan för dig som är ny Ta kontakt med någon av våra studievägledare och gör upp en planering för dina studier. Ansökan för dig som redan är elev Lämna in en förtryckt ansökan till studievägledaren, senast 11 december för vt-16 respektive 20 maj för ht-16. Du får ansökan av din lärare eller hämtar den hos Monika Österberg. Finns det oklarheter i någon kurs, diskutera det med läraren eller studievägledaren så du vet exakt vad du ska fortsätta med. Övrigt Kontakt med utbildaren och studievägledaren Får du problem i en kurs, prata med utbildaren direkt. Hon/han kan oftast ge dig råd för att komma vidare. Får du problem i flera kurser, diskutera också snarast med studievägledaren. Frånvaro och avbrott Kan du inte komma till ett undervisningstillfälle, meddela utbildaren. E-postadresser och telefonnummer får du av respektive utbildare. Observera att du skrivs ut från kursen om du inte är aktiv under en treveckorsperiod. Om du avslutar studierna i förtid; tänk på att meddela skolan, respektive utbildare och inte minst CSN. Böcker och användarkonto Undervisningen på Masugnen är kostnadsfri, däremot måste du själv betala eller hyra din kurslitteratur. Böckerna hämtar du hos Jaana Bertilsson. Betalning sker med betalkort. Användarkonto till Masugnens datorer får du av utbildarna. Studieteknik De viktigaste ledorden är TID, RUM och PLANERING. Se till att du avsätter tillräckligt med tid för studierna på en för dig lämplig plats: 10 timmar per vecka om du läser motsvarande kvartsfart, 20 timmar per vecka vid halvfart och 40 timmar per vecka vid heltidsstudier. Av utbildaren och studievägledaren kan du få ytterligare tips och råd. Extra stöd Har du exempelvis läs- och skrivsvårigheter, fråga din lärare hur du kan få extra stöd. Masugnen har en specialpedagog som kan hjälpa till i sådana fall. Prövning Den som vill ha ett betyg från kommunal vuxenutbildning kan göra en prövning i alla kurser, frånsett orienteringskurser och individuella kurser. Prövningen sker antingen på Masugnen eller på distans mot NTI. Kostnad för prövningen är 500 kronor. 5

6 Grundläggande vuxenutbildning Grundläggande vuxenutbildning - GRUV - vänder sig till alla som inte har kunskaper motsvarande årskurs 9. De fyra kärnämnena svenska/svenska som andraspråk, engelska, matematik och samhällskunskap ger en allmän grund för samhällsliv, arbetsliv och fortsatta studier. Vad ska jag läsa? Du kan göra diagnostiskt test i svenska, engelska och matematik för att veta på vilken nivå du ska starta. Du kan välja ämnen efter behov och förkunskaper. Du kan läsa på hel- eller deltid. Läser du på heltid så får du räkna med att det tar ca. 2 terminer att bli klar med grundvux. Tillsammans med en studievägledare gör du en studieplan som passar för just dig. När kan jag börja? Kurserna i svenska som andraspråk påbörjas 17 augusti (v. 34), 31 augusti (v.36), 5 oktober (v.41) och 9 november (v.46). Svenska som andraspråk Kursen ger elever med annat modersmål än svenska en möjlighet att utveckla sin förmåga att kommunicera på svenska i både tal och skrift. Höstterminen (ht) 280 p/vårterminen (vt) 280 poäng. Svenska Kursen ger elever en möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära. 280 poäng ht /280 poäng vt Engelska 180 poäng ht/180 poäng vt Matematik 120 poäng ht/120 poäng vt Samhällskunskap 75 poäng ht/75 poäng vt Vårdsvenska 100 poäng ht/100 poäng vt (Orienteringskurs, 200 p totalt) Startar endast på hösten. Start senast 8 september. I Vårdsvenska läser du bland annat medicinsk terminologi vilket är en god förberedelse för dig som vill studera till undersköterska. Datorhantering 50 poäng Se aktuellt schema på vår hemsida. 6

7 Förslag på studieupplägg för Grundläggande vuxenutbildning Höstterminen 2015 Vårterminen 2016 Tid: HT-2015 Tid: VT augusti 18 december (18 veckor) 11 januari 3 juni (21 veckor) HT-2015 Engelska Gv 180 Datorh. (orienteringskurs) 25 Summa poäng HT 485 VT-2016 Engelska Gv 180 Datorh. (orienteringskurs) 25 Summa poäng VT 485 HT-2015 Matematik Gv 120 Datorh. (orienteringskurs) 25 Summa poäng HT 425 VT-2016 Matematik Gv 120 Datorh. (orienteringskurs) 25 Summa poäng VT 425 HT-2015 Samhällskunskap Gv 75 Datorh. + Datork. (OK) 35 Summa poäng HT 390 VT-2016 Samhällskunskap Gv 75 Datorh.+ Datork. (OK) Summa poäng VT 420 HT-2015 Vårdsvenska 55 Datorh. (orienteringskurs) 25 Summa poäng HT 360 VT-2016 Vårdsvenska 145 Datorh. (orienteringskurs) 25 Summa poäng VT 450 Man kan givetvis kombinera grundläggande svenska 280 p med enstaka gymnasiekurser. Datorhantering ligger i alla förslag för att det behövs när man läser andra ämnen. Planeringen görs tillsammans med vägledare. 7

8 Gymnasial vuxenutbildning Flexibla studier Orienteringskurs. Studielyftet 100p. Start senast 31/8-15. Innehåll: Studieteknik, handfast studiehjälp varje vecka, metoder att lära bättre och kunskap om utbildningssystemet. Svenska p Svenska p Svenska p (Svenska 1, 2 och 3 kommer att krävas för en högskoleförberedande examen och ersätter Sv A och Sv B). Engelska 3,5, Inför gymnasieengelskan 100 p (orienteringskurs) Engelska p (ersätter En A) Engelska p (ersätter En B) Matematik 1a, 100 p (ersätter Ma A) Matematik 1b, 100 p (ersätter Ma A) Matematik 2a, 100 p (ersätter Ma B) Matematik 2b, 100 p (ersätter Ma B) Matematik 3b, 100 p (ersätter Ma C, kräver kunskaper motsvarande Ma 2b) Matematik 4, 100 p (erätter Ma D) Samhällskunskap 1b, 100 p (ersätter Sh A) Samhällskunskap 1a2, 50 p (för dig som läst Sh1a1, 50 p) Historia 1 b, 100 p (ersätter Hi A) Historia 1a2, 50 p (för dig som läst Hi1 a1, 50 p) Datorkunskap 50 p (orienteringskurs) Programhantering 100 p Kurserna på Masugnen kräver närvaro enligt schema.du deltar 1-5 pass per kurs och vecka. Se aktuellt schema på vår hemsida. Webbkurser De kurser som vi inte har i egen regi kan i vissa fall läsas genom distansutbildaren NTI. I dagsläget prioriteras Naturkunskap 1b och Naturkunskap 2 då dessa är vanliga särskilda behörighetskrav. Övriga kurser är lågprioriterade. Diskutera med studievägledaren innan du börjar. Observera att renodlade distansstudier kräver mycket hög grad av självdisciplin och planeringsförmåga. 8

9 Studiemedel Från och med hösten det år du fyller 20 kan du få studiemedel. Studiemedel består av bidrag och lån. Hur mycket studiemedel du får beror på om du studerar på heltid eller deltid och hur många veckor du studerar. För att du ska kunna få studiemedel, måste du uppfylla ett antal krav. Exempelvis ska dina studieresultat vara tillräckliga och du kan inte studera på mindre än halvtid. Om du är utländsk medborgare gäller särskilda regler, eftersom CSN först måste pröva din grundläggande rätt till studiestöd. Hur många veckor kan jag få studiemedel för grundskolestudier? Om din tidigare utbildning är grundskolenivå eller motsvarande kan du få studiemedel för 40 veckor. Om du inte har grundskola eller motsvarande kan du få 80 veckor. Om du inte har grundskoleutbildning eller motsvarande och behöver färdighetsträning i att läsa, skriva och räkna kan du få 100 veckor. Hur många veckor kan jag få studiemedel för gymnasiestudier? Om din tidigare utbildning motsvarar en treårig gymnasieutbildning kan du få studiemedel för 80 veckor. Om du inte har motsvarande treårig gymnasieutbildning kan du få för 120 veckor. Hur många veckor kan jag få studiemedel på eftergymnasial nivå? Du kan få studiemedel i högst 240 veckor på eftergymnasiala utbildningar på heltid. Heltidsstudier innebär att man läser 20 poäng per vecka. Exempel : Höstterminen 2015 är, för de flesta, 18 veckor. 18 veckor*20 poäng är 360 poäng vilket innebär att du måste läsa minst 360 poäng om du vill ha studiemedel för heltidsstudier. Normalstudietid för studiemedel 2015 Hösten 2015: 17 augusti 18 december (18 veckor), Våren 2016: 11 januari 3 juni (21 veckor) 9

10 Vad är hel-, trekvarts-, och halvtidsstudier? 20 poäng/ vecka är heltidsstudier 15 poäng/ vecka är 75% av heltid 10 poäng/ vecka är 50% av heltid Se studiemedelsbelopp på halv- trekvarts- och heltidsfart på s 11. Ansökan till skolan Om du kryssar i att du vill ha studiemedel på din ansökan till Masugnen så skickar skolan uppgifter till CSN. Ca två veckor senare får du information och en personlig kod från CSN. Ansökan om studiemedel på När du gör din ansökan måste du veta: studieperioden (antal veckor) antal poäng vilka kurser på grundläggande eller gymnasial nivå du ska läsa om du ska ha lån och bidrag eller bara bidrag hur mycket din bruttoinkomst är under studiehalvåret om du arbetar Att tänka på i samband med ansökan CSN kan kräva pengarna åter om du inte fullgör det du skrivit i din CSNansökan. Det är du som söker studiemedel, inte skolan! Om du planerar att studera två terminer, sök studiemedel för två terminer! Blir du sjuk: anmäl sjukdom till försäkringskassan och till skolan. Har du vård av sjukt barn, anmäl detta till CSN. 10

11 Studiemedelsbelopp 2015 Följande belopp gäller för heltidsstudier, 75 procentsstudier och 50 procentsstudier. Belopp för heltidsstudier, 100 procent, 4 veckor Bidrag kr Högre bidraget* (6 584 kr) Lån kr Lån (2 440 kr) Totalt kr Totalt kr Tilläggsbidrag, 4 veckor: 1 barn 584 kr 2 barn 956 kr 3 barn 1148 kr Belopp för 75 procentsstudier, 4 veckor Bidrag kr Högre bidraget* (4 934kr) Lån kr Lån (1 830kr) Totalt kr Totalt kr Tilläggsbidrag, 4 veckor: 1 barn 444 kr 2 barn 728 kr 3 barn 868 kr Belopp för 50 procentsstudier, 4 veckor Bidrag kr Högre bidraget* (3 296 kr) Lån kr Lån (1 224kr) Totalt kr Totalt: kr Tilläggsbidrag, 4 veckor: 1 barn 284 kr 2 barn 476 kr 3 barn 580 kr I vissa fall kan man också få tilläggslån och merkostnadslån. * Högre bidraget kan du få om du har kort tidigare utbildning och om det finns pengar kvar i potten. Se mer på CSN:s hemsida. 11

12 Personal Pernros-Eriksson, Catrine, Rektor E-post: Österberg, Monika Administratör Telefon: E-post: Eriksson, Åke Vägledning. Telefon: E-post: Sundberg, Nina Vägledning Tel: E-post: Englund, Pär Utbildare Samhällskunskap, Historia Telefon: E-post: Ericsson, Mats Utbildare Engelska Telefon: E-post: Lindquist, Marie Utbildare Svenska Telefon: E-post: Pegado, Maria Utbildare Svenska Telefon: E-post: Lundin, Per-Erik Utbildare Matematik Telefon: E-post: Otter, Göran Utbildare Data Telefon: E-post: Westin, Eleonor Utbildare Svenska Telefon: E-post: Fernström Holmberg, Solweig Utbildningsassistent Telefon: E-post: Johansson, Bodil Specialpedagog Särvux Telefon: E-post:

Lättläst om studiemedel

Lättläst om studiemedel Lättläst om studiemedel 2015 1 2 Innehåll Vad är studiemedel?...6 Vem kan få studiemedel?... 7 Hur mycket pengar kan du få?... 9 Hur många poäng måste du läsa?...14 Hur länge kan du få studiemedel?...16

Läs mer

För dig med fokus på ett yrke eller vidare studier

För dig med fokus på ett yrke eller vidare studier Kontakta oss! Adress och telefonnummer: Skolexpedition Tel: 0500 49 77 00 Fax: 0500 49 77 05 E-post: vuxenutbildning@skovde.se Studievägledare Joakim Wetterskoog Tel: 0500 497706 E-post: studievagledning@skovde.se

Läs mer

Vem får läsa hos oss. Vuxenutbildningen erbjuder

Vem får läsa hos oss. Vuxenutbildningen erbjuder Lär dig något nytt! Vill du börja studera för att utvecklas i ditt arbete, söka nytt arbete, bli behörig till eftergymnasial utbildning eller lära dig något nytt bara för din egen skull? I så fall är du

Läs mer

KOMVUX. Kurskatalog för kommunal vuxenutbildning i Malmö, våren 2008

KOMVUX. Kurskatalog för kommunal vuxenutbildning i Malmö, våren 2008 KOMVUX Kurskatalog för kommunal vuxenutbildning i Malmö, våren 2008 Välkommen till Komvux I denna katalog kan du upptäcka de möjligheter som finns inom vuxenutbildningen i Malmö. Det finns mycket att välja

Läs mer

Högskolestudier i Sverige. Lätt svenska

Högskolestudier i Sverige. Lätt svenska Högskolestudier i Sverige Lätt svenska HÖGSKOLESTUDIER I SVERIGE utgiven av Universitets- och högskolerådet 2014, Hylte tryck FOTON: Erik Lundback (omslag, s. 5, 6, 7, 11, 13, 18) Eva Dalin (s. 8-9, 12,

Läs mer

Studiemedelsguiden det viktigaste du behöver veta om studiemedel

Studiemedelsguiden det viktigaste du behöver veta om studiemedel Studiemedelsguiden det viktigaste du behöver veta om studiemedel 2008 1 2 Innehållsförteckning Studiemedel för dig som ska börja studera Vilka utbildningar ger rätt till studiemedel?... 5 Hur gammal är

Läs mer

Ditt flexibla komvux Vår och sommar 2015

Ditt flexibla komvux Vår och sommar 2015 Ditt flexibla komvux Vår och sommar 2015 VUX Grundläggande vuxenutbildning Gymnasiala yrkesutbildningar Ekonomi Handel Administration Gymnasial vuxenutbildning Hos oss når du dina mål Välkommen till Hermods

Läs mer

Vuxenutbildningen i Norrköping

Vuxenutbildningen i Norrköping Vuxenutbildningen i Norrköping Vuxenutbildningen i Norrköping 2011 Produktion: Anfang Reklambyrå, Norrköping Tryck: Tellogruppen, Söderköping Foto: M&F Foto, Sofia Andersson (sidorna 3-4, 10-11, 23, 26-28

Läs mer

Skolverkets svar på inkomna frågor till webbinariet den 11 mars

Skolverkets svar på inkomna frågor till webbinariet den 11 mars 2014-04-14 1 (24) Skolverkets svar på inkomna frågor till webbinariet den 11 mars Innehållsförteckning 1. Kommunal vuxenutbildning... 2 1.1 Behörighet till kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå...

Läs mer

Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN. Lätt svenska

Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN. Lätt svenska Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN Lätt svenska ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN Lätt svenska GRAFISK FORM ILLUSTRATION ÖVERSÄTTNING TRYCK TRYCKT PÅ MILJÖVÄNLIGT PAPPER Att studera

Läs mer

Vuxenutbildningen i Södertälje

Vuxenutbildningen i Södertälje Vuxenutbildningen i Södertälje Hösten 2009 www.vuxenutbildningen.sodertalje.se Här ges allmän information om studier på Vuxenutbildningen i Södertälje. Ansökningsblankett, kurs- och utbildningsbeskrivningar

Läs mer

Kommunal Vuxenutbildning

Kommunal Vuxenutbildning Kommunal Vuxenutbildning Centrum för Arbete och Studier Våren 2007 Expedition Välkommen till CAS! Gun Lindbäck Anita Nilsson 08-570 383 31 Rektor/Enhetschef Leif Östfeldt 08-570 381 56 070-413 04 81 leif.ostfeldt@varmdo.se

Läs mer

att studera på högskolan

att studera på högskolan Allt om högskolestudier på studera.nu att studera på högskolan Lätt svenska Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se

Läs mer

Innehåll. Forum Ystad

Innehåll. Forum Ystad Innehåll Välkommen till Forum Ystad... 3 Vem kan läsa på Forum Ystad... 4 Kostnad... 4 Studerande från annan kommun... 4 När börjar kurserna?... 4 När ska ansökan skickas in?... 5 Funderar du på att studera

Läs mer

Vuxenutbildning Stockholms stad 2009. www.stockholm.se/webbkatalogen

Vuxenutbildning Stockholms stad 2009. www.stockholm.se/webbkatalogen Vuxenutbildning Stockholms stad 2009 www.stockholm.se/webbkatalogen Innehåll Vuxenutbildning i Stockholm 3 Vem får studera? 4 Vad kan jag studera? 5 Hur kan jag studera? 6 Extra stöd 6 Hur ansöker jag?

Läs mer

Vuxenutbildning. i Flen, Katrineholm och Vingåker

Vuxenutbildning. i Flen, Katrineholm och Vingåker Vuxenutbildning i Flen, Katrineholm och Vingåker Vuxenstudier i Flen, Katrineholm och Vingåker Kommunal vuxenutbildning kallas: Grundläggande vuxenutbildning, som omfattar utbildningar på grundskolenivå.

Läs mer

Vellinge Lärcenter Kommunal vuxenutbildning 2014/2015

Vellinge Lärcenter Kommunal vuxenutbildning 2014/2015 Vellinge Lärcenter Kommunal vuxenutbildning 2014/2015 Ge dig själv ett kunskapslyft! Vellinge.se Studier på ditt sätt - vi ger dig möjligheten. Oavsett om du vill komplettera tidigare studier, förbereda

Läs mer

Lättläst om att betala tillbaka. lån tagna efter den 30 juni 2001

Lättläst om att betala tillbaka. lån tagna efter den 30 juni 2001 Lättläst om att betala tillbaka lån tagna efter den 30 juni 2001 2015 1 2 Välkommen till CSN Här kan du läsa om hur du betalar tillbaka det lån som kallas annuitetslån. Det är pengar som du lånat när du

Läs mer

5. Att bilda familj och leva med barn i Sverige

5. Att bilda familj och leva med barn i Sverige 5. Att bilda familj och leva med barn i Sverige Innehåll Olika sätt att leva ihop Att ta hand om barn och unga Barnomsorg Grundskola Gymnasieskola Skolan och demokrati Ekonomiskt stöd till familjer Foto:

Läs mer

Uppdaterad 2014-08-15. Rätt till stöd i skolan för elever med cancer

Uppdaterad 2014-08-15. Rätt till stöd i skolan för elever med cancer Uppdaterad 2014-08-15 Rätt till stöd i skolan för elever med cancer INNEHÅLL 5 5 6 6 7 7 9 10 10 10 10 11 12 15 16 19 19 21 21 22 23 25 26 26 Inledning Om skolans styrdokument och rätten till stöd Målgrupp

Läs mer

Program~ VALET TILL GYMNASIESKOLAN I STOCKHOLMS LÄN GUIDEN

Program~ VALET TILL GYMNASIESKOLAN I STOCKHOLMS LÄN GUIDEN Program~ VALET TILL GYMNASIESKOLAN I STOCKHOLMS LÄN 2007 GUIDEN UPPDATERING/SENASTE NYTT 19 OKTOBER, 2006 Gymnasiereformen inställd Skolminister Jan Björklund meddelade den 11 oktober att han tänker blåsa

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete för Hermods Vuxenutbildning i Avesta För perioden september 2012 till den 30 april 2014

Systematiskt kvalitetsarbete för Hermods Vuxenutbildning i Avesta För perioden september 2012 till den 30 april 2014 Systematiskt kvalitetsarbete för Hermods Vuxenutbildning i Avesta För perioden september 2012 till den 30 april 2014 30 juni 2014 1 Hermods har utbildat Sverige i 116 år. Över 4 miljoner svenskar har fått

Läs mer

Regler och avgifter Förskola Allmän förskola Fritidshem

Regler och avgifter Förskola Allmän förskola Fritidshem Regler och avgifter Förskola Allmän förskola Fritidshem Foto Nina Hallin Fastställd av kommunfullmäktige 2001-09-24 Uppdaterad oktober 2013 Sid 2 - Regler och avgifter Förskola, Allmän förskola och Fritidshem

Läs mer

5. Att bilda familj och leva med barn i Sverige

5. Att bilda familj och leva med barn i Sverige 5. Att bilda familj och leva med barn i Sverige Innehåll Olika sätt att leva ihop Vårdnad av barn Föräldrarollen Ekonomiskt stöd till familjer Socialtjänstlagen Barnomsorg Grundskola Gymnasium Skolan och

Läs mer

Kort om särskild utbildning för vuxna

Kort om särskild utbildning för vuxna LÄTTLÄST TILL ELEVEN Kort om särskild utbildning för vuxna FOTO: MICHAEL MCLAIN Till dig som vill läsa på särskild utbildning för vuxna Du som har fyllt 20 år och har utvecklingsstörning eller hjärnskada

Läs mer

Lättläst om hemutrustningslån

Lättläst om hemutrustningslån Lättläst om hemutrustningslån 2015 1 2 Innehållsförteckning Vill du veta mer om hemutrustningslån?... 5 Vad är hemutrustningslån...6 Vem får låna och till vad får du låna?... 6 När kan jag låna?...7 Hur

Läs mer

Operativ redovisningsekonom

Operativ redovisningsekonom Distans /deltid 53 veckor 200 YH-poäng Operativ redovisningsekonom Ta raka vägen till framtidsyrket Innehåll Operativ redovisningsekonom Yrkesrollen.....2 Arbetsmarknaden.....2 Yrkeshögskolan.....3 Utbildningens

Läs mer

Bra att veta. för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2011! April 2011

Bra att veta. för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2011! April 2011 Bra att veta för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2011! 1 April 2011 1. Din ansökan 4 a. Komplettera 4 b. Kontrolluppgifter 4 c. Urval 1 4 d. Antagningsbesked 1 4

Läs mer

Grenverket Södertörn redovisar 2010-2. Orienteringskurs. Ett bra sätt att öka ungdomars lust att studera? Pernilla Unell Projektsamordnare

Grenverket Södertörn redovisar 2010-2. Orienteringskurs. Ett bra sätt att öka ungdomars lust att studera? Pernilla Unell Projektsamordnare Grenverket Södertörn redovisar 2010-2 Orienteringskurs Ett bra sätt att öka ungdomars lust att studera? Pernilla Unell Projektsamordnare 2 Utgivare: Upplysningar: Samordningsförbundet Östra Södertörn Projekt

Läs mer

Ge ditt liv en nystart - Av Annelie Hedlund (ur Readers Digest nr 15 2010)

Ge ditt liv en nystart - Av Annelie Hedlund (ur Readers Digest nr 15 2010) Ge ditt liv en nystart - Av Annelie Hedlund (ur Readers Digest nr 15 2010) Att börja plugga som vuxen kan verka både främmande och svårt. Men det kan bli din bästa investering någonsin. När Birgitta Lindström

Läs mer