Lättläst om studiemedel

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lättläst om studiemedel"

Transkript

1 Lättläst om studiemedel

2 2

3 Innehåll Vad är studiemedel?...6 Vem kan få studiemedel?... 7 Hur mycket pengar kan du få?... 9 Hur många poäng måste du läsa?...14 Hur länge kan du få studiemedel?...16 Vilken inkomst får du ha?...20 När kan du inte få studiemedel?...22 Hur söker du studiemedel?...23 När måste du anmäla ändringar?...24 Har du en funktionsnedsättning?...26 Är du utländsk medborgare?...28 Hur betalar du tillbaka lånet?

4 4

5 Om broschyren I den här broschyren kan du läsa om studiemedel för studier i Sverige. Studiemedel är pengar som du kan söka från CSN för att studera. Texten är skriven på lättläst svenska. Den här broschyren ger bara allmän information om studiemedel. Det är inte någon lagtext. Vill du veta mer? På CSN:s webbplats kan du läsa mer om studiemedel. Där finns också sidor på lättläst svenska. En del av webbplatsen heter Mina sidor. I Mina sidor kan du bland annat söka studiemedel lämna studieförsäkran se dina utbetalningar. Du måste logga in med e-legitimation eller med din personliga kod. Några av tjänsterna i Mina sidor finns även i vår app, CSN Mina sidor. Vårt telefonnummer är

6 Vad är studiemedel? Studiemedel är pengar som du kan söka från CSN för att studera. Studiemedel består av två delar: bidrag lån. Bidraget är pengar som du inte behöver betala tillbaka. Lånet är pengar som du måste betala tillbaka. Om du inte vill ha lån, kan du söka bara bidraget. 6

7 Vem kan få studiemedel? Du kan få studiemedel om du studerar på högskola universitet komvux folkhögskola gymnasium yrkeshögskola eller vissa andra eftergymnasiala utbildningar. Åldersgränser Du kan som längst få studiemedel till och med det år som du fyller 56 år. Om du studerar på komvux, folkhögskola eller gymnasium, kan du få studiemedel från och med höstterminen det år som du fyller 20 år. Innan dess kan du få studiehjälp från CSN. Om du studerar på högskola, universitet eller yrkeshögskola, kan du få studiemedel även om du är under 20 år. Det gäller också om du studerar på en annan eftergymnasial utbildning. Hur mycket måste du studera? Du måste studera minst 50 procent för att få bidrag och lån från CSN. Du måste också studera i minst 3 veckor. 7

8 Krav på studieresultat Om du har studerat med studiemedel tidigare, måste du ha tillräckliga studieresultat för att få nya studiemedel. Du måste alltså ha klarat ett visst antal poäng. Kraven på studieresultat är olika om du läser på högskola, komvux eller någon annan utbildning. Kontakta CSN om du vill veta mer om kraven. Ibland kan du inte få studiemedel Du kan exempelvis inte få studiemedel om du samtidigt har aktivitetsstöd. På sidan 22 kan du läsa mer om när du inte kan få studiemedel. 8

9 Hur mycket pengar kan du få? Du får studiemedel för varje vecka som du studerar på en utbildning. Du kan få studiemedel för studier på heltid eller deltid. Heltid är 100 procent. Deltid är 75 procent eller 50 procent. Om du studerar mindre än 50 procent, kan du inte få studiemedel. I den här broschyren berättar vi om hur mycket bidrag och lån som du kan få när du studerar på heltid. Om du ska studera på deltid, kan du läsa på CSN:s webbplats om hur mycket bidrag och lån som du kan få. Tabellen visar hur mycket bidrag och lån som du kan få under år 2015 om du studerar på heltid. Studiemedel För 1 veckas studier på heltid Bidrag kronor Lån kronor Tillsammans blir det kronor För 4 veckors studier på heltid Bidrag kronor Lån kronor Tillsammans blir det kronor CSN betalar oftast ut pengarna för 4 veckor i taget. 9

10 Högre bidrag Från och med det år som du fyller 25 år kan du få ett högre bidrag. Det kan du få om du ska studera på grundskolenivå eller gymnasienivå. Om du har gått klart en 3-årig gymnasieutbildning, kan du inte få det högre bidraget för studier på gymnasienivå. Med det högre bidraget får du lika mycket pengar för att studera, men bidraget är större och lånet är mindre. Du behöver alltså inte betala tillbaka lika mycket om du har det högre bidraget. Om du är under 25 år och är arbetslös Om du är arbetslös och har börjat studera under år 2011, 2012, 2013, 2014 eller 2015 kan du få det högre bidraget även om du är under 25 år. Då måste du uppfylla särskilda krav. Läs mer om kraven på CSN:s webbplats eller kontakta CSN för att få veta mer. Du behöver inte söka det högre bidraget Det högre bidraget behöver du inte söka. Du söker bara studiemedel som vanligt. CSN ser då om du har rätt till det högre bidraget. CSN får varje år en viss summa pengar till det högre bidraget. Ibland tar de pengarna slut innan året är slut. Då kan du inte få det högre bidraget. 10

11 Så här mycket får du med det högre bidraget Tabellen visar hur mycket högre bidrag och lån som du kan få under år 2015 om du studerar på heltid. Studiemedel med det högre bidraget För 1 veckas studier på heltid Högre bidrag kronor Lån kronor Tillsammans blir det kronor För 4 veckors studier på heltid Högre bidrag kronor Lån kronor Tillsammans blir det kronor Tilläggsbidrag för barn Om du har vårdnaden om barn, kan du få ett extra bidrag. Det kallas tilläggsbidrag. Du kan få tilläggsbidrag till och med det halvår som barnet fyller 18 år. Hur mycket pengar du kan få beror på hur många barn du har och om du studerar på heltid eller deltid. Om båda föräldrarna studerar kan bara en förälder få tilläggsbidrag. Du söker tilläggsbidrag i tjänsten Ansök om studiemedel som finns i Mina sidor på CSN:s webbplats. 11

12 Så här mycket tilläggsbidrag kan du få Tabellen visar hur mycket tilläggsbidrag som du kan få under år 2015 om du studerar på heltid. Tilläggsbidrag För 1 veckas studier på heltid För 1 barn kronor För 2 barn kronor För 3 barn kronor För 4 barn kronor För 4 veckors studier på heltid För 1 barn kronor För 2 barn kronor För 3 barn kronor För 4 barn kronor Tilläggslån Från och med det år som du fyller 25 år kan du söka ett extra lån. Det kallas tilläggslån. För att kunna få tilläggslån för år 2015 måste du ha haft inkomster på minst kronor under år Tilläggslånet kan du få i 120 veckor. Tänk på att tilläggslånet är ett lån som du måste betala tillbaka. Du söker tilläggslån i tjänsten Ansök om studiemedel som finns i Mina sidor på CSN:s webbplats. 12

13 Så här mycket tilläggslån kan du få Tabellen visar hur mycket tilläggslån som du kan få under år 2015 om du studerar på heltid. Tilläggslån för studier på heltid För 1 vecka kronor För 4 veckor kronor Merkostnadslån För en del kostnader som du har när du studerar, kan du söka ett extra lån. Det kallas merkostnadslån. Du kan söka merkostnadslån om du exempelvis har kostnader för resor eller dubbelt boende. Hur mycket du kan få låna beror på vilka extra kostnader du har. Tänk på att merkostnadslånet är ett lån som du måste betala tillbaka. Du söker merkostnadslån i tjänsten Ansök om studiemedel som finns i Mina sidor på CSN:s webbplats. 13

14 Hur många poäng måste du läsa? Hur många poäng som du behöver läsa för att få studiemedel på heltid eller deltid är olika på olika skolor. Högskola och universitet För att få studiemedel på heltid måste du läsa 1,5 högskolepoäng varje vecka. För att få studiemedel på 75 procent måste du läsa 1,125 högskolepoäng varje vecka. För att få studiemedel på 50 procent måste du läsa 0,75 högskolepoäng varje vecka. Yrkeshögskola För att få studiemedel på heltid måste du läsa 5 poäng varje vecka. 14

15 Komvux För att få studiemedel på heltid måste du läsa 20 poäng varje vecka. För att få studiemedel på 75 procent måste du läsa poäng varje vecka. För att få studiemedel på 50 procent måste du läsa poäng varje vecka. Andra utbildningar Andra utbildningar kan exempelvis vara utbildningar på folkhögskola. För dessa utbildningar bestämmer skolan hur mycket du ska studera för att det ska räknas som heltid eller deltid. 15

16 Hur länge kan du få studiemedel? Du kan bara få bidrag och lån från CSN för ett visst antal veckor. Hur många veckor som du kan få är olika på olika utbildningsnivåer. Vi delar in utbildningsnivåerna i eftergymnasial nivå (högskolenivå) gymnasienivå grundskolenivå. Eftergymnasial nivå (högskolenivå) Utbildningar på eftergymnasial nivå är exempelvis utbildningar på högskola, universitet och yrkeshögskola. Du kan få studiemedel i högst 240 veckor för studier på eftergymnasial nivå. Det är lika länge som studier på heltid under 6 år. Gymnasienivå Utbildningar på gymnasienivå är exempelvis det vanliga gymnasiet för ungdomar och gymnasiestudier på komvux eller folkhögskola. Hur många veckor med studiemedel som du kan få för studier på gymnasienivå beror på om du har en gymnasieutbildning sedan tidigare. 16

17 Du har en 3-årig gymnasieutbildning Du som har gått klart en 3-årig gymnasieutbildning eller liknande utbildning, kan få studiemedel i 80 veckor på gymnasienivå. Det är lika länge som studier på heltid under 2 år. Har du läst en utbildning i ett annat land? Om du har gått klart utbildningen och den ger dig rätt att läsa vidare på universitet eller liknande, kan du få studiemedel i 80 veckor på gymnasienivå. Du har inte en 3-årig gymnasieutbildning Du som inte har gått klart en 3-årig gymnasieutbildning eller liknande utbildning, kan få studiemedel i 120 veckor på gymnasienivå. Det är lika länge som studier på heltid under 3 år. Har du läst en utbildning i ett annat land? Om den utbildning du har gått inte ger dig rätt att läsa vidare på universitet eller liknande, kan du få studiemedel i 120 veckor på gymnasienivå. Grundskolenivå Utbildningar på grundskolenivå är exempelvis den vanliga grundskolan för barn och ungdomar och grundskolestudier på komvux eller folkhögkola. Hur många veckor med studiemedel som du kan få för studier på grundskolenivå beror på om du har gått klart en grundskoleutbildning sedan tidigare. 17

18 Du har en grundskoleutbildning Du som redan har gått klart en grundskoleutbildning eller liknande utbildning i Sverige eller i ett annat land, kan få studiemedel i 40 veckor på grundskolenivå. Det är lika länge som studier på heltid under 1 år. Du har inte en grundskoleutbildning Du som inte har gått klart en grundskoleutbildning eller liknande utbildning i Sverige eller i ett annat land, kan få studiemedel i 80 veckor på grundskolenivå. Det är lika länge som studier på heltid under 2 år. Om du behöver träning i att läsa eller skriva och räkna som motsvarar nivån för årskurs 1 6 i grundskolan, kan du få studiemedel i 100 veckor på grundskolenivå. Det är lika länge som studier på heltid under 2,5 år. Har du frågor om din utbildning? Kontakta CSN om du vill veta mer om vad som räknas som en utbildning på gymnasiet eller grundskolan. Fler veckor med studiemedel Du kan bara få bidrag och lån för fler veckor om du har mycket speciella skäl. Ett skäl kan vara att du har en funktionsnedsättning som gör att dina studier tar längre tid. 18

19 Om du är 40 år eller äldre Från och med det år som du fyller 40 år kan du söka studiemedel i 40 veckor till om du har särskilda skäl. Ett särskilt skäl kan vara att du har svårt att få arbete. För att du ska kunna få studiemedel i 40 veckor till, måste det också ha gått några år sedan du senast studerade med studiemedel. Vanligtvis måste det ha gått minst 7 år. Från och med det år som du fyller 47 år får du inte låna pengar i lika många veckor som tidigare. Men du får lika mycket i bidrag som tidigare. Du kan få studiemedel som längst till och med det år som du fyller 56 år. Kontakta CSN om du vill veta hur många veckor som du kan få. 19

20 Vilken inkomst får du ha? Du får ha andra inkomster samtidigt som du får studiemedel från CSN. Men om du har inkomster över en viss gräns får du mindre bidrag och lån från CSN. De inkomster som du får ha utan att ditt bidrag och lån minskas kallas fribelopp. CSN räknar din inkomst för varje halvår. Första halvåret är 1 januari 30 juni. Andra halvåret är 1 juli 31 december. Hur stora inkomster du får ha beror på två saker: hur många veckor du studerar med studiemedel varje halvår om du studerar på heltid eller deltid. Tabellen visar hur stora inkomster som du kan ha under ett halvår om du studerar 20 veckor med studiemedel. Fribelopp för ett kalenderhalvår Du studerar på heltid, 100 procent kronor Du studerar på deltid, 75 procent kronor Du studerar på deltid, 50 procent kronor Om du har större inkomster än beloppen i tabellen, får du mindre bidrag och lån från CSN. 20

21 Vad räknas som inkomst? Som inkomst räknar vi lön pengar som du tjänar i ditt företag, det vill säga inkomst från näringsverksamhet pengar som du tjänar på att äga, det vill säga inkomst från kapital. Det kan exempelvis vara vinst på aktier. 21

22 När kan du inte få studiemedel? Du kan inte få studiemedel om du samtidigt har studiehjälp från CSN aktivitetsstöd sjukersättning aktivitetsersättning rehabiliteringsersättning utvecklingsersättning etableringsersättning korttidsbidrag eller studiestöd eller motsvarande från ett annat land. Du kan inte heller få studiemedel om du studerar på en uppdragsutbildning läser en utbildning till reservofficer eller yrkesofficer eller läser en forskarutbildning och samtidigt är doktorand eller har varit doktorand. Om du är intagen på en kriminalvårdsanstalt och studerar, kan du få studiebidrag men inte studielån. 22

23 Hur söker du studiemedel? Du söker studiemedel i Mina sidor på CSN:s webbplats Tjänsten heter Ansök om studiemedel. Använd gärna ett mobilt bank-id när du söker studiemedel. Då kan du skriva under och skicka in din ansökan direkt på webbplatsen. Det är både enklare och snabbare. Det finns också andra typer av e-legitimationer. Läs mer på CSN:s webbplats. När kan du söka studiemedel? Du kan skicka in din ansökan när som helst under året. Men du kan bara få studiemedel för 4 veckor bakåt i tiden, räknat från veckan innan din ansökan kom in till CSN. Därför är det bra att söka studiemedel i god tid. Du kan söka studiemedel innan du vet om du har kommit in på din utbildning. Om du ska läsa flera terminer, är det bra att söka för 2 terminer samtidigt. Som längst kan du söka studiemedel för ett år. 23

24 När måste du anmäla ändringar? Om något förändras som kan påverka hur mycket studiemedel du kan få, måste du anmäla det till CSN. Du måste anmäla till CSN om du avbryter dina studier läser mindre poäng än du har planerat byter skola eller utbildning får ändrad inkomst som gör att du har rätt till mer studiemedel eller mindre studiemedel gör ett uppehåll i dina studier på 7 dagar eller mer börjar studera igen efter ett uppehåll på 7 dagar eller mer. Kontakta CSN om du är osäker på om du ska anmäla en ändring. Då hjälper vi dig. Hur anmäler du ändringar? Anmäl ändringen så fort som möjligt. Du kan anmäla ändringar i Mina sidor på CSN:s webbplats Du kan även kontakta CSN på telefon eller e-post. 24

25 Vad händer om du inte anmäler ändringar? Om du inte anmäler ändringar kan du få pengar som du inte har rätt till. De pengarna måste du betala tillbaka direkt. Det kallas för att du får ett återkrav. När du får ett återkrav måste du också betala ränta. 25

26 Har du en funktionsnedsättning? Om du har en funktionsnedsättning kan du i vissa fall få studiemedel för en högre studietakt än du läser. Då kan du exempelvis få studiemedel på heltid även om du bara läser med en studietakt på 75 procent. För att du ska kunna få studiemedel för en högre studietakt, måste du uppfylla vissa krav. Ett exempel på funktionsnedsättning är dyslexi. Vilka krav måste du uppfylla? För att du ska kunna få studiemedel för en högre studietakt än du läser, måste detta stämma in på dig: Du behöver mer tid för att klara dina studier på grund av din funktionsnedsättning. Du har använt allt stöd som skolan erbjuder, men klarar ändå inte att studera i normal studietakt. Du har intyg på din funktionsnedsättning, exempelvis ett läkarintyg. När du söker studiemedel måste du beskriva att allt detta stämmer in på dig och skicka med intyg. Vi tittar också på hur du har klarat dina tidigare studier när vi prövar om du kan få mer studiemedel. Om du har klarat att studera på heltid, kan det nu vara svårare för dig att få studiemedel för en högre studietakt. 26

27 När du betalar tillbaka När du läser med en lägre studietakt tar det längre tid innan du blir klar med din utbildning. Det innebär att du kan behöva låna mer pengar än om du hade kunnat studera på heltid. Ibland kan du få slippa betala tillbaka de extra pengarna. Det kallas avskrivning. Det måste du ansöka om. Vill du veta mer? Kontakta CSN om du vill veta mer om studiemedel för dig som har en funktionsnedsättning. Det finns också mer information på CSN:s webbplats 27

28 Är du utländsk medborgare? Du som är utländsk medborgare måste uppfylla särskilda krav för att få pengar från CSN. Vi skriver om kraven i foldern Lättläst om svenskt studiestöd grundläggande rätt för utländska medborgare och i faktabladet Svenskt studiestöd för studier i Sverige för den som är utländsk medborgare. Du kan också läsa om kraven på CSN:s webbplats 28

29 Hur betalar du tillbaka lånet? Den här texten gäller för dig som har tagit lån efter den 30 juni år Det lånet kallas annuitetslån. Hur mycket ska du betala? Hur mycket du betalar tillbaka varje år beror på hur mycket du har lånat hur hög räntan är hur många år du ska betala tillbaka på lånet. Ränta är den kostnad som du betalar för att få låna pengar. Det minsta du kan betala för år 2015 är kronor. Det vanliga är att du betalar 4 gånger varje år. Men du kan också välja att betala varje månad eller bara en gång i början av varje år. När börjar du betala tillbaka? Du börjar vanligtvis betala tillbaka ditt lån i början av ett år när det har gått minst sex månader efter att du senast studerade med studiemedel från CSN. Om du har börjat betala tillbaka ditt lån och sedan studerar med studiemedel igen, måste du fortsätta betala tillbaka lånet när du har studerat klart. Du får alltså inte vänta sex månader med att betala då. 29

30 Hur länge ska du betala tillbaka? Du ska ha betalat tillbaka hela lånet när du är 60 år. Som längst kan du betala tillbaka på lånet i 25 år. CSN räknar ut hur länge du ska betala. 30

31 31

32 CSN nr 2138A/1502 Lättläst information finns också om Studiehjälp Hemutrustningslån Att betala tillbaka lån tagna efter den 30 juni 2001 Svenskt studiestöd grundläggande rätt för utländska medborgare Du hittar även lättläst information på 32

Lättläst om svenskt studiestöd

Lättläst om svenskt studiestöd Lättläst om svenskt studiestöd Grundläggande rätt för utländska medborgare 2014/15 1 2 Innehåll Vilka är länderna inom EU och EES?...7 Vilka krav behöver du uppfylla för att få svenskt studiestöd?...8

Läs mer

Föräldrapenning. Hur mycket får man? Vem har rätt till föräldrapenning?

Föräldrapenning. Hur mycket får man? Vem har rätt till föräldrapenning? Föräldrapenning Föräldrapenning är den ersättning föräldrar får för att kunna vara hemma med sina barn i stället för att arbeta. Den betalas ut i sammanlagt 480 dagar per barn. Föräldrapenningen har tre

Läs mer

Bostadsbidrag. barnfamiljer. Några viktiga gränser. Vilka barnfamiljer kan få bostadsbidrag? Preliminärt och slutligt bidrag

Bostadsbidrag. barnfamiljer. Några viktiga gränser. Vilka barnfamiljer kan få bostadsbidrag? Preliminärt och slutligt bidrag Bostadsbidrag barnfamiljer Barnfamiljer med låga inkomster kan få bostadsbidrag. Hur mycket du kan få beror på dina inkomster, dina boendekostnader, bostadens storlek och hur många barn du har. Du söker

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet

Ersättning vid arbetslöshet PÅ LÄTTLÄST SVENSKA Ersättning vid arbetslöshet INFORMATION OM ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGEN 1 2 Det här är arbetslöshetsförsäkringen... 4 Vem gör vad?...... 6 När har du rätt till arbetslöshetsersättning?...

Läs mer

Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning

Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning Du som deltar i ett program på Arbetsförmedlingen kan få ersättning i form av aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning. Om du har fyllt 25 år eller uppfyller

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Korta svar på de vanligaste frågorna Om du vill veta mer kan du läsa under rubriken Fler frågor. Du kan också fråga socialtjänsten i din kommun.

Korta svar på de vanligaste frågorna Om du vill veta mer kan du läsa under rubriken Fler frågor. Du kan också fråga socialtjänsten i din kommun. Frågor och svar om ekonomiskt bistånd lättläst Artikelnummer 2006-114-4 Här kan du läsa frågor och svar om ekonomiskt bistånd. Ekonomiskt bistånd är pengar du söker från socialtjänsten så att du klarar

Läs mer

Sjukpenninggrundande. - information till dig som studerar, är arbetslös, sjuk eller har sjukersättning, aktivitetsersättning eller livränta

Sjukpenninggrundande. - information till dig som studerar, är arbetslös, sjuk eller har sjukersättning, aktivitetsersättning eller livränta Sjukpenninggrundande inkomst - information till dig som studerar, är arbetslös, sjuk eller har sjukersättning, aktivitetsersättning eller livränta Sjukpenning, föräldrapenning och tillfällig föräldrapenning

Läs mer

Lättläst. Försörjningsstöd. Socialbidrag

Lättläst. Försörjningsstöd. Socialbidrag Lättläst Försörjningsstöd Socialbidrag Vad är försörjningsstöd? Försörjningsstöd är pengar som kommunen kan ge till människor som inte själva kan betala sina räkningar eller köpa mat och kläder och annat

Läs mer

Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska

Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska Upphandlingsreglerna en introduktion på lättläst svenska Innehåll 1. Inledning 7 --De som ska följa lagen om offentlig upphandling, LOU 8 --Det

Läs mer

Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska

Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska Läs detta först Den här boken beskriver

Läs mer

Tillfällig. föräldrapenningen. vid vård av barn som fyllt 12 men inte 16 år. Vem kan få tillfällig föräldrapenning?

Tillfällig. föräldrapenningen. vid vård av barn som fyllt 12 men inte 16 år. Vem kan få tillfällig föräldrapenning? Tillfällig föräldrapenning vid vård av barn som fyllt 12 men inte 16 år FK 4089-B_Fa I vissa fall kan du få tillfällig föräldrapenning för ett barn som fyllt tolv år. Det gäller om barnet har en sjukdom

Läs mer

Om du är sjuk och inte kan arbeta

Om du är sjuk och inte kan arbeta Om du är sjuk och inte kan arbeta Välkommen till Försäkringskassan Influensa, benbrott eller migrän. Det kan finnas många orsaker till att du inte kan arbeta som vanligt. Om du måste vara borta från jobbet

Läs mer

Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Rollkoll. Vad gör en god man och förvaltare?

Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Rollkoll. Vad gör en god man och förvaltare? Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare Rollkoll Vad gör en god man och förvaltare? 1 Rollkoll är ett projekt som genomförs av Riksförbundet frivilliga samhälls arbetare (RFS)

Läs mer

Starta. företag 2015:1. Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta

Starta. företag 2015:1. Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta 2015:1 Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta Jag har bestämt mig för att starta företag. Hur gör jag? Starta företag Information från myndigheterna Lättläst Driva Jag

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

D a g Ta ut din pension på bästa sätt! Annika Creutzer t l Annika Creutzer Viktiga adresser Min Pension: S P Konsumenternas Försäkringsbyrå

D a g Ta ut din pension på bästa sätt! Annika Creutzer t l Annika Creutzer Viktiga adresser Min Pension: S P Konsumenternas Försäkringsbyrå Annika Creutzer Dags att lägga pensionspusslet så tar du som kvinna ut pension på bästa sätt Av Annika Creutzer Förord Annika Creutzer 2015 Ineko AB, Stockholm 2015 ISBN 978-91-637-7764-6 Pensionerna har

Läs mer

Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på

Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på Skuldsanering Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på www.kronofogden.se. Du kan också ringa Kronofogden på

Läs mer

Om du bor eller arbetar utomlands

Om du bor eller arbetar utomlands Om du bor eller arbetar utomlands Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller arbetar

Läs mer

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas!

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Vad händer när föräldrarna ska skiljas? Vad kan jag som barn göra? Är det bara jag som tycker det är jobbigt? Varför lyssnar ingen på mig? Många barn och unga skriver

Läs mer

Det här är regeringens plan för sin politik för personer med funktionsnedsättning under år 2011-2016.

Det här är regeringens plan för sin politik för personer med funktionsnedsättning under år 2011-2016. Socialdepartementet Regeringens plan för sin politik för personer med funktionsnedsättning En strategi för genomförande av funktionshinderpolitiken Intro och sammanfattning Det här är regeringens plan

Läs mer

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till

Läs mer

STARTA FÖRETAG Information och vägledning från sex myndigheter som hjälper dig att spara tid på vägen till eget företag.

STARTA FÖRETAG Information och vägledning från sex myndigheter som hjälper dig att spara tid på vägen till eget företag. 2009:2 STARTA FÖRETAG Information och vägledning från sex myndigheter som hjälper dig att spara tid på vägen till eget företag. Starta företag Vägen till ditt företag börjar med viljan att förverkliga

Läs mer

Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år.

Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. 1 Rösta på oss! I år, 2014, är det val den 14 september. Då får alla svenska medborgare som har fyllt 18

Läs mer

Hitta bostad när du bor på ett anläggningsboende

Hitta bostad när du bor på ett anläggningsboende Arbetsförmedlingens faktablad. Arbetssökande. 2015-03. Till dig som omfattas av lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare och bor på något av Migrationsverkets anläggningsboenden.

Läs mer

Den nya skollagen. för kunskap, valfrihet och trygghet Lättläst LÄTTLÄST VERSION AV SAMMANFATTNINGEN AV REGERINGENS PROPOSITION 2009/10:165

Den nya skollagen. för kunskap, valfrihet och trygghet Lättläst LÄTTLÄST VERSION AV SAMMANFATTNINGEN AV REGERINGENS PROPOSITION 2009/10:165 Den nya skollagen för kunskap, valfrihet och trygghet Lättläst LÄTTLÄST VERSION AV SAMMANFATTNINGEN AV REGERINGENS PROPOSITION 2009/10:165 2 Det här är en proposition med förslag till en ny skollag. Det

Läs mer

Fyll i blanketten direkt på din dator

Fyll i blanketten direkt på din dator Fyll i blanketten direkt på din dator Den här blanketten kan du fylla i på din dator. Du kan däremot inte skicka in den här på webbplatsen, eftersom den först måste skrivas under. Skriv ut blanketten på

Läs mer

LÄTTLÄST OM LSS. Det är kommunen och landstinget som ska ge den hjälp som behövs. Här får du veta mera om vad som gäller.

LÄTTLÄST OM LSS. Det är kommunen och landstinget som ska ge den hjälp som behövs. Här får du veta mera om vad som gäller. Stöd och service till vissa funktionshindrade Den här texten är lättläst. Det betyder att det inte finns svåra ord men allt som är viktigt finns med. Texten handlar om LSS. LSS betyder lagen om stöd och

Läs mer

Träningsprogram för att bli av med tvångssyndrom

Träningsprogram för att bli av med tvångssyndrom Träningsprogram för att bli av med tvångssyndrom Programmet bygger på Kognitiv biobeteendeterapeutisk självhjälpsmanual för tvångssyndrom av Jeffrey Schwartz. Texten har översatts av Susanne Bejerot. Texten

Läs mer