Lättläst om studiemedel

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lättläst om studiemedel"

Transkript

1 Lättläst om studiemedel

2 2

3 Innehåll Vad är studiemedel?...6 Vem kan få studiemedel?... 7 Hur mycket pengar kan du få?... 9 Hur många poäng måste du läsa?...14 Hur länge kan du få studiemedel?...16 Vilken inkomst får du ha?...20 När kan du inte få studiemedel?...22 Hur söker du studiemedel?...23 När måste du anmäla ändringar?...24 Har du en funktionsnedsättning?...26 Är du utländsk medborgare?...28 Hur betalar du tillbaka lånet?

4 4

5 Om broschyren I den här broschyren kan du läsa om studiemedel för studier i Sverige. Studiemedel är pengar som du kan söka från CSN för att studera. Texten är skriven på lättläst svenska. Den här broschyren ger bara allmän information om studiemedel. Det är inte någon lagtext. Vill du veta mer? På CSN:s webbplats kan du läsa mer om studiemedel. Där finns också sidor på lättläst svenska. En del av webbplatsen heter Mina sidor. I Mina sidor kan du bland annat söka studiemedel lämna studieförsäkran se dina utbetalningar. Du måste logga in med e-legitimation eller med din personliga kod. Några av tjänsterna i Mina sidor finns även i vår app, CSN Mina sidor. Vårt telefonnummer är

6 Vad är studiemedel? Studiemedel är pengar som du kan söka från CSN för att studera. Studiemedel består av två delar: bidrag lån. Bidraget är pengar som du inte behöver betala tillbaka. Lånet är pengar som du måste betala tillbaka. Om du inte vill ha lån, kan du söka bara bidraget. 6

7 Vem kan få studiemedel? Du kan få studiemedel om du studerar på högskola universitet komvux folkhögskola gymnasium yrkeshögskola eller vissa andra eftergymnasiala utbildningar. Åldersgränser Du kan som längst få studiemedel till och med det år som du fyller 56 år. Om du studerar på komvux, folkhögskola eller gymnasium, kan du få studiemedel från och med höstterminen det år som du fyller 20 år. Innan dess kan du få studiehjälp från CSN. Om du studerar på högskola, universitet eller yrkeshögskola, kan du få studiemedel även om du är under 20 år. Det gäller också om du studerar på en annan eftergymnasial utbildning. Hur mycket måste du studera? Du måste studera minst 50 procent för att få bidrag och lån från CSN. Du måste också studera i minst 3 veckor. 7

8 Krav på studieresultat Om du har studerat med studiemedel tidigare, måste du ha tillräckliga studieresultat för att få nya studiemedel. Du måste alltså ha klarat ett visst antal poäng. Kraven på studieresultat är olika om du läser på högskola, komvux eller någon annan utbildning. Kontakta CSN om du vill veta mer om kraven. Ibland kan du inte få studiemedel Du kan exempelvis inte få studiemedel om du samtidigt har aktivitetsstöd. På sidan 22 kan du läsa mer om när du inte kan få studiemedel. 8

9 Hur mycket pengar kan du få? Du får studiemedel för varje vecka som du studerar på en utbildning. Du kan få studiemedel för studier på heltid eller deltid. Heltid är 100 procent. Deltid är 75 procent eller 50 procent. Om du studerar mindre än 50 procent, kan du inte få studiemedel. I den här broschyren berättar vi om hur mycket bidrag och lån som du kan få när du studerar på heltid. Om du ska studera på deltid, kan du läsa på CSN:s webbplats om hur mycket bidrag och lån som du kan få. Tabellen visar hur mycket bidrag och lån som du kan få under år 2015 om du studerar på heltid. Studiemedel För 1 veckas studier på heltid Bidrag kronor Lån kronor Tillsammans blir det kronor För 4 veckors studier på heltid Bidrag kronor Lån kronor Tillsammans blir det kronor CSN betalar oftast ut pengarna för 4 veckor i taget. 9

10 Högre bidrag Från och med det år som du fyller 25 år kan du få ett högre bidrag. Det kan du få om du ska studera på grundskolenivå eller gymnasienivå. Om du har gått klart en 3-årig gymnasieutbildning, kan du inte få det högre bidraget för studier på gymnasienivå. Med det högre bidraget får du lika mycket pengar för att studera, men bidraget är större och lånet är mindre. Du behöver alltså inte betala tillbaka lika mycket om du har det högre bidraget. Om du är under 25 år och är arbetslös Om du är arbetslös och har börjat studera under år 2011, 2012, 2013, 2014 eller 2015 kan du få det högre bidraget även om du är under 25 år. Då måste du uppfylla särskilda krav. Läs mer om kraven på CSN:s webbplats eller kontakta CSN för att få veta mer. Du behöver inte söka det högre bidraget Det högre bidraget behöver du inte söka. Du söker bara studiemedel som vanligt. CSN ser då om du har rätt till det högre bidraget. CSN får varje år en viss summa pengar till det högre bidraget. Ibland tar de pengarna slut innan året är slut. Då kan du inte få det högre bidraget. 10

11 Så här mycket får du med det högre bidraget Tabellen visar hur mycket högre bidrag och lån som du kan få under år 2015 om du studerar på heltid. Studiemedel med det högre bidraget För 1 veckas studier på heltid Högre bidrag kronor Lån kronor Tillsammans blir det kronor För 4 veckors studier på heltid Högre bidrag kronor Lån kronor Tillsammans blir det kronor Tilläggsbidrag för barn Om du har vårdnaden om barn, kan du få ett extra bidrag. Det kallas tilläggsbidrag. Du kan få tilläggsbidrag till och med det halvår som barnet fyller 18 år. Hur mycket pengar du kan få beror på hur många barn du har och om du studerar på heltid eller deltid. Om båda föräldrarna studerar kan bara en förälder få tilläggsbidrag. Du söker tilläggsbidrag i tjänsten Ansök om studiemedel som finns i Mina sidor på CSN:s webbplats. 11

12 Så här mycket tilläggsbidrag kan du få Tabellen visar hur mycket tilläggsbidrag som du kan få under år 2015 om du studerar på heltid. Tilläggsbidrag För 1 veckas studier på heltid För 1 barn kronor För 2 barn kronor För 3 barn kronor För 4 barn kronor För 4 veckors studier på heltid För 1 barn kronor För 2 barn kronor För 3 barn kronor För 4 barn kronor Tilläggslån Från och med det år som du fyller 25 år kan du söka ett extra lån. Det kallas tilläggslån. För att kunna få tilläggslån för år 2015 måste du ha haft inkomster på minst kronor under år Tilläggslånet kan du få i 120 veckor. Tänk på att tilläggslånet är ett lån som du måste betala tillbaka. Du söker tilläggslån i tjänsten Ansök om studiemedel som finns i Mina sidor på CSN:s webbplats. 12

13 Så här mycket tilläggslån kan du få Tabellen visar hur mycket tilläggslån som du kan få under år 2015 om du studerar på heltid. Tilläggslån för studier på heltid För 1 vecka kronor För 4 veckor kronor Merkostnadslån För en del kostnader som du har när du studerar, kan du söka ett extra lån. Det kallas merkostnadslån. Du kan söka merkostnadslån om du exempelvis har kostnader för resor eller dubbelt boende. Hur mycket du kan få låna beror på vilka extra kostnader du har. Tänk på att merkostnadslånet är ett lån som du måste betala tillbaka. Du söker merkostnadslån i tjänsten Ansök om studiemedel som finns i Mina sidor på CSN:s webbplats. 13

14 Hur många poäng måste du läsa? Hur många poäng som du behöver läsa för att få studiemedel på heltid eller deltid är olika på olika skolor. Högskola och universitet För att få studiemedel på heltid måste du läsa 1,5 högskolepoäng varje vecka. För att få studiemedel på 75 procent måste du läsa 1,125 högskolepoäng varje vecka. För att få studiemedel på 50 procent måste du läsa 0,75 högskolepoäng varje vecka. Yrkeshögskola För att få studiemedel på heltid måste du läsa 5 poäng varje vecka. 14

15 Komvux För att få studiemedel på heltid måste du läsa 20 poäng varje vecka. För att få studiemedel på 75 procent måste du läsa poäng varje vecka. För att få studiemedel på 50 procent måste du läsa poäng varje vecka. Andra utbildningar Andra utbildningar kan exempelvis vara utbildningar på folkhögskola. För dessa utbildningar bestämmer skolan hur mycket du ska studera för att det ska räknas som heltid eller deltid. 15

16 Hur länge kan du få studiemedel? Du kan bara få bidrag och lån från CSN för ett visst antal veckor. Hur många veckor som du kan få är olika på olika utbildningsnivåer. Vi delar in utbildningsnivåerna i eftergymnasial nivå (högskolenivå) gymnasienivå grundskolenivå. Eftergymnasial nivå (högskolenivå) Utbildningar på eftergymnasial nivå är exempelvis utbildningar på högskola, universitet och yrkeshögskola. Du kan få studiemedel i högst 240 veckor för studier på eftergymnasial nivå. Det är lika länge som studier på heltid under 6 år. Gymnasienivå Utbildningar på gymnasienivå är exempelvis det vanliga gymnasiet för ungdomar och gymnasiestudier på komvux eller folkhögskola. Hur många veckor med studiemedel som du kan få för studier på gymnasienivå beror på om du har en gymnasieutbildning sedan tidigare. 16

17 Du har en 3-årig gymnasieutbildning Du som har gått klart en 3-årig gymnasieutbildning eller liknande utbildning, kan få studiemedel i 80 veckor på gymnasienivå. Det är lika länge som studier på heltid under 2 år. Har du läst en utbildning i ett annat land? Om du har gått klart utbildningen och den ger dig rätt att läsa vidare på universitet eller liknande, kan du få studiemedel i 80 veckor på gymnasienivå. Du har inte en 3-årig gymnasieutbildning Du som inte har gått klart en 3-årig gymnasieutbildning eller liknande utbildning, kan få studiemedel i 120 veckor på gymnasienivå. Det är lika länge som studier på heltid under 3 år. Har du läst en utbildning i ett annat land? Om den utbildning du har gått inte ger dig rätt att läsa vidare på universitet eller liknande, kan du få studiemedel i 120 veckor på gymnasienivå. Grundskolenivå Utbildningar på grundskolenivå är exempelvis den vanliga grundskolan för barn och ungdomar och grundskolestudier på komvux eller folkhögkola. Hur många veckor med studiemedel som du kan få för studier på grundskolenivå beror på om du har gått klart en grundskoleutbildning sedan tidigare. 17

18 Du har en grundskoleutbildning Du som redan har gått klart en grundskoleutbildning eller liknande utbildning i Sverige eller i ett annat land, kan få studiemedel i 40 veckor på grundskolenivå. Det är lika länge som studier på heltid under 1 år. Du har inte en grundskoleutbildning Du som inte har gått klart en grundskoleutbildning eller liknande utbildning i Sverige eller i ett annat land, kan få studiemedel i 80 veckor på grundskolenivå. Det är lika länge som studier på heltid under 2 år. Om du behöver träning i att läsa eller skriva och räkna som motsvarar nivån för årskurs 1 6 i grundskolan, kan du få studiemedel i 100 veckor på grundskolenivå. Det är lika länge som studier på heltid under 2,5 år. Har du frågor om din utbildning? Kontakta CSN om du vill veta mer om vad som räknas som en utbildning på gymnasiet eller grundskolan. Fler veckor med studiemedel Du kan bara få bidrag och lån för fler veckor om du har mycket speciella skäl. Ett skäl kan vara att du har en funktionsnedsättning som gör att dina studier tar längre tid. 18

19 Om du är 40 år eller äldre Från och med det år som du fyller 40 år kan du söka studiemedel i 40 veckor till om du har särskilda skäl. Ett särskilt skäl kan vara att du har svårt att få arbete. För att du ska kunna få studiemedel i 40 veckor till, måste det också ha gått några år sedan du senast studerade med studiemedel. Vanligtvis måste det ha gått minst 7 år. Från och med det år som du fyller 47 år får du inte låna pengar i lika många veckor som tidigare. Men du får lika mycket i bidrag som tidigare. Du kan få studiemedel som längst till och med det år som du fyller 56 år. Kontakta CSN om du vill veta hur många veckor som du kan få. 19

20 Vilken inkomst får du ha? Du får ha andra inkomster samtidigt som du får studiemedel från CSN. Men om du har inkomster över en viss gräns får du mindre bidrag och lån från CSN. De inkomster som du får ha utan att ditt bidrag och lån minskas kallas fribelopp. CSN räknar din inkomst för varje halvår. Första halvåret är 1 januari 30 juni. Andra halvåret är 1 juli 31 december. Hur stora inkomster du får ha beror på två saker: hur många veckor du studerar med studiemedel varje halvår om du studerar på heltid eller deltid. Tabellen visar hur stora inkomster som du kan ha under ett halvår om du studerar 20 veckor med studiemedel. Fribelopp för ett kalenderhalvår Du studerar på heltid, 100 procent kronor Du studerar på deltid, 75 procent kronor Du studerar på deltid, 50 procent kronor Om du har större inkomster än beloppen i tabellen, får du mindre bidrag och lån från CSN. 20

21 Vad räknas som inkomst? Som inkomst räknar vi lön pengar som du tjänar i ditt företag, det vill säga inkomst från näringsverksamhet pengar som du tjänar på att äga, det vill säga inkomst från kapital. Det kan exempelvis vara vinst på aktier. 21

22 När kan du inte få studiemedel? Du kan inte få studiemedel om du samtidigt har studiehjälp från CSN aktivitetsstöd sjukersättning aktivitetsersättning rehabiliteringsersättning utvecklingsersättning etableringsersättning korttidsbidrag eller studiestöd eller motsvarande från ett annat land. Du kan inte heller få studiemedel om du studerar på en uppdragsutbildning läser en utbildning till reservofficer eller yrkesofficer eller läser en forskarutbildning och samtidigt är doktorand eller har varit doktorand. Om du är intagen på en kriminalvårdsanstalt och studerar, kan du få studiebidrag men inte studielån. 22

23 Hur söker du studiemedel? Du söker studiemedel i Mina sidor på CSN:s webbplats Tjänsten heter Ansök om studiemedel. Använd gärna ett mobilt bank-id när du söker studiemedel. Då kan du skriva under och skicka in din ansökan direkt på webbplatsen. Det är både enklare och snabbare. Det finns också andra typer av e-legitimationer. Läs mer på CSN:s webbplats. När kan du söka studiemedel? Du kan skicka in din ansökan när som helst under året. Men du kan bara få studiemedel för 4 veckor bakåt i tiden, räknat från veckan innan din ansökan kom in till CSN. Därför är det bra att söka studiemedel i god tid. Du kan söka studiemedel innan du vet om du har kommit in på din utbildning. Om du ska läsa flera terminer, är det bra att söka för 2 terminer samtidigt. Som längst kan du söka studiemedel för ett år. 23

24 När måste du anmäla ändringar? Om något förändras som kan påverka hur mycket studiemedel du kan få, måste du anmäla det till CSN. Du måste anmäla till CSN om du avbryter dina studier läser mindre poäng än du har planerat byter skola eller utbildning får ändrad inkomst som gör att du har rätt till mer studiemedel eller mindre studiemedel gör ett uppehåll i dina studier på 7 dagar eller mer börjar studera igen efter ett uppehåll på 7 dagar eller mer. Kontakta CSN om du är osäker på om du ska anmäla en ändring. Då hjälper vi dig. Hur anmäler du ändringar? Anmäl ändringen så fort som möjligt. Du kan anmäla ändringar i Mina sidor på CSN:s webbplats Du kan även kontakta CSN på telefon eller e-post. 24

25 Vad händer om du inte anmäler ändringar? Om du inte anmäler ändringar kan du få pengar som du inte har rätt till. De pengarna måste du betala tillbaka direkt. Det kallas för att du får ett återkrav. När du får ett återkrav måste du också betala ränta. 25

26 Har du en funktionsnedsättning? Om du har en funktionsnedsättning kan du i vissa fall få studiemedel för en högre studietakt än du läser. Då kan du exempelvis få studiemedel på heltid även om du bara läser med en studietakt på 75 procent. För att du ska kunna få studiemedel för en högre studietakt, måste du uppfylla vissa krav. Ett exempel på funktionsnedsättning är dyslexi. Vilka krav måste du uppfylla? För att du ska kunna få studiemedel för en högre studietakt än du läser, måste detta stämma in på dig: Du behöver mer tid för att klara dina studier på grund av din funktionsnedsättning. Du har använt allt stöd som skolan erbjuder, men klarar ändå inte att studera i normal studietakt. Du har intyg på din funktionsnedsättning, exempelvis ett läkarintyg. När du söker studiemedel måste du beskriva att allt detta stämmer in på dig och skicka med intyg. Vi tittar också på hur du har klarat dina tidigare studier när vi prövar om du kan få mer studiemedel. Om du har klarat att studera på heltid, kan det nu vara svårare för dig att få studiemedel för en högre studietakt. 26

27 När du betalar tillbaka När du läser med en lägre studietakt tar det längre tid innan du blir klar med din utbildning. Det innebär att du kan behöva låna mer pengar än om du hade kunnat studera på heltid. Ibland kan du få slippa betala tillbaka de extra pengarna. Det kallas avskrivning. Det måste du ansöka om. Vill du veta mer? Kontakta CSN om du vill veta mer om studiemedel för dig som har en funktionsnedsättning. Det finns också mer information på CSN:s webbplats 27

28 Är du utländsk medborgare? Du som är utländsk medborgare måste uppfylla särskilda krav för att få pengar från CSN. Vi skriver om kraven i foldern Lättläst om svenskt studiestöd grundläggande rätt för utländska medborgare och i faktabladet Svenskt studiestöd för studier i Sverige för den som är utländsk medborgare. Du kan också läsa om kraven på CSN:s webbplats 28

29 Hur betalar du tillbaka lånet? Den här texten gäller för dig som har tagit lån efter den 30 juni år Det lånet kallas annuitetslån. Hur mycket ska du betala? Hur mycket du betalar tillbaka varje år beror på hur mycket du har lånat hur hög räntan är hur många år du ska betala tillbaka på lånet. Ränta är den kostnad som du betalar för att få låna pengar. Det minsta du kan betala för år 2015 är kronor. Det vanliga är att du betalar 4 gånger varje år. Men du kan också välja att betala varje månad eller bara en gång i början av varje år. När börjar du betala tillbaka? Du börjar vanligtvis betala tillbaka ditt lån i början av ett år när det har gått minst sex månader efter att du senast studerade med studiemedel från CSN. Om du har börjat betala tillbaka ditt lån och sedan studerar med studiemedel igen, måste du fortsätta betala tillbaka lånet när du har studerat klart. Du får alltså inte vänta sex månader med att betala då. 29

30 Hur länge ska du betala tillbaka? Du ska ha betalat tillbaka hela lånet när du är 60 år. Som längst kan du betala tillbaka på lånet i 25 år. CSN räknar ut hur länge du ska betala. 30

31 31

32 CSN nr 2138A/1502 Lättläst information finns också om Studiehjälp Hemutrustningslån Att betala tillbaka lån tagna efter den 30 juni 2001 Svenskt studiestöd grundläggande rätt för utländska medborgare Du hittar även lättläst information på 32

Lättläst om att betala tillbaka. lån tagna efter den 30 juni 2001

Lättläst om att betala tillbaka. lån tagna efter den 30 juni 2001 Lättläst om att betala tillbaka lån tagna efter den 30 juni 2001 2015 1 2 Välkommen till CSN Här kan du läsa om hur du betalar tillbaka det lån som kallas annuitetslån. Det är pengar som du lånat när du

Läs mer

Lättläst om studiemedel

Lättläst om studiemedel Lättläst om studiemedel 2010 1 2 Välkommen till CSN I den här broschyren kan du läsa om studiemedel för studier i Sverige. Studiemedel är pengar du kan söka för att studera. En del av pengarna är bidrag

Läs mer

Lättläst om studiehjälp

Lättläst om studiehjälp Lättläst om studiehjälp 2014 2015 1 2 Välkommen till CSN I den här broschyren kan du läsa om studiehjälp. Studiehjälp är pengar som du kan få när du studerar på gymnasiet, komvux eller folkhögskola. Studiehjälp

Läs mer

Lättläst om svenskt studiestöd

Lättläst om svenskt studiestöd Lättläst om svenskt studiestöd Grundläggande rätt för utländska medborgare 2014/15 1 2 Innehåll Vilka är länderna inom EU och EES?...7 Vilka krav behöver du uppfylla för att få svenskt studiestöd?...8

Läs mer

Våga prata pengar. Karin Arkmo Larsson Gun-Marie Nilsson

Våga prata pengar. Karin Arkmo Larsson Gun-Marie Nilsson Våga prata pengar Karin Arkmo Larsson Gun-Marie Nilsson Agenda Vad gör CSN? Hemutrustningslån vad är det? Betala tillbaka hemutrustningslån Studiestöd vad är det? Betala tillbaka studiemedel 2 Våga prata

Läs mer

Studiemedelsguiden det viktigaste du behöver veta om studiemedel

Studiemedelsguiden det viktigaste du behöver veta om studiemedel Studiemedelsguiden det viktigaste du behöver veta om studiemedel 2008 1 2 Innehållsförteckning Studiemedel för dig som ska börja studera Vilka utbildningar ger rätt till studiemedel?... 5 Hur gammal är

Läs mer

Söka studiemedel - steg för steg. För dig på komvux eller folkhögskola

Söka studiemedel - steg för steg. För dig på komvux eller folkhögskola Söka studiemedel - steg för steg För dig på komvux eller folkhögskola Beskrivning av de olika stegen i ansökan Här kan du se vilka uppgifter du behöver fylla i när du söker studiemedel. Vi har valt att

Läs mer

Information från CSN Folkhögskolor 2015. Malin Kvist Malin.kvist@csn.se

Information från CSN Folkhögskolor 2015. Malin Kvist Malin.kvist@csn.se Information från CSN Folkhögskolor 2015 Malin Kvist Malin.kvist@csn.se Innehåll Längsta tid och tidigare utbildning - Studiebakgrund för utländska studerande Nya regler kring högre bidraget Återkvalificering

Läs mer

CSN gör studier möjligt. Marie Rhodes, Stina Blomqvist och Michael Eriksson

CSN gör studier möjligt. Marie Rhodes, Stina Blomqvist och Michael Eriksson CSN gör studier möjligt Marie Rhodes, Stina Blomqvist och Michael Eriksson Innehåll för dagen Allmänt om studiemedel Så arbetar du i Mina tjänster med studietider och utbildningar samt studeranderapportering

Läs mer

CSN gör studier möjligt. Marie Holmberg Karin Hurinský

CSN gör studier möjligt. Marie Holmberg Karin Hurinský CSN gör studier möjligt Marie Holmberg Karin Hurinský Innehåll Studiehjälp under 20 år Studiemedel över 20 år Studiestartstöd en chans till utbildning Stöd och support 2 Studiehjälp under 20 år - så funkar

Läs mer

komvux Senast uppdaterad, juni 2013 CSN nr 1400A/1306

komvux Senast uppdaterad, juni 2013 CSN nr 1400A/1306 Rutiner för studeranderapportering i Mina tjänster komvux Senast uppdaterad, juni 2013 CSN nr 1400A/1306 Innehåll Inledning 3 Kundstöd 3 Om CSN 4 Studiehjälp 4 Studiemedel 4 Skolans ansvar 5 Att lämna

Läs mer

Lättläst om hemutrustningslån

Lättläst om hemutrustningslån Lättläst om hemutrustningslån 2015 1 2 Innehållsförteckning Vill du veta mer om hemutrustningslån?... 5 Vad är hemutrustningslån...6 Vem får låna och till vad får du låna?... 6 När kan jag låna?...7 Hur

Läs mer

komvux Senast uppdaterad, juni 2017 CSN nr 1400A/1706

komvux Senast uppdaterad, juni 2017 CSN nr 1400A/1706 Rutiner för studeranderapportering i Mina tjänster komvux Senast uppdaterad, juni 2017 CSN nr 1400A/1706 Innehåll Inledning 3 Kundstöd 3 Om CSN 4 Studiehjälp 4 Studiemedel 4 Studiestartsstöd 5 Skolans

Läs mer

Handledning till snabbguide om studiebidrag på gymnasiet

Handledning till snabbguide om studiebidrag på gymnasiet Handledning till snabbguide om studiebidrag på gymnasiet Senast uppdaterad, juni 2016 CSN nr 1028A/1606 Inledning Den här handledningen kan du ha som stöd om du ska använda snabbguiden för att informera

Läs mer

Vägledning om rapportering till CSN

Vägledning om rapportering till CSN Vägledning om rapportering till CSN universitet och högskola Senast uppdaterad, maj 2015 CSN nr 8602A/1505 Innehåll Inledning 3 Definitioner 3 Om CSN 4 Varför behöver CSN uppgifter från skolan? 5 Vilka

Läs mer

Studiemedel Linköpings universitet 23 april 2015. Anders Axelsson och Mattias Andersson

Studiemedel Linköpings universitet 23 april 2015. Anders Axelsson och Mattias Andersson Studiemedel Linköpings universitet 23 april 2015 Anders Axelsson och Mattias Andersson Registrering på kurser Beslut om studiemedel fattas utifrån uppgifterna i ansökan. 30 hp = 20 veckor med studiemedel

Läs mer

Studiemedel för utbytesstudier

Studiemedel för utbytesstudier Studiemedel för utbytesstudier 1 Ansökan Du måste skicka in en separat ansökan för studier utomlands. Ange utbytesstudier i ansökan Ange högskolepoäng i ansökan (inte credits eller units) Alla ansökningar

Läs mer

folkhögskolor, kompletterande utbildningar samt konst- och kulturutbildningar

folkhögskolor, kompletterande utbildningar samt konst- och kulturutbildningar Rutiner för studeranderapportering i Mina tjänster folkhögskolor, kompletterande utbildningar samt konst- och kulturutbildningar Senast uppdaterad, augusti 2015 CSN nr 1400B /1508 Innehåll Inledning 3

Läs mer

Uppföljning av fribeloppshöjningen 2014

Uppföljning av fribeloppshöjningen 2014 Diarienummer 2016-219-8417 Uppföljning av fribeloppshöjningen 2014 CSN, rapport 2016:7 Diarienummer 2016-219-8417 Innehåll Uppföljning av fribeloppshöjningen 2014... 3 Inkomstprövning inom studiemedelssystemet...

Läs mer

Studiemedel för utlandsstudier

Studiemedel för utlandsstudier Studiemedel för utlandsstudier Innehållsförteckning 1. Vad krävs för att man ska få CSN för sina utlandsstudier? 2. Hur mycket pengar kan man få? 3. Hur skaffar man ett finansieringsintyg från CSN? 5.

Läs mer

Högre bidrag för unga arbetslösa - 2015. Maria Grahn Sillén Joacim Strömblad

Högre bidrag för unga arbetslösa - 2015. Maria Grahn Sillén Joacim Strömblad Högre bidrag för unga arbetslösa - 2015 Maria Grahn Sillén Joacim Strömblad Utbildningskontrakt Får utfärdas för 20 24 år Saknar gymnasieexamen Inte rätt till etableringsplan Studier Vid KVX eller FHSK

Läs mer

Studeranderapportering via fil i Mina tjänster folkhögskola

Studeranderapportering via fil i Mina tjänster folkhögskola Studeranderapportering via fil i Mina tjänster folkhögskola Senast uppdaterad, juni 2017 CSN nr 1402A/1706 Innehåll Inledning 3 Kundstöd 3 Om CSN 4 Studiemedel 4 Studiestartsstöd 4 Studiehjälp 5 Skolans

Läs mer

Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning

Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning Höstterminen 2015 Innehåll Masugnen Lindesberg... 3 Om studier på Masugnen... 4 Ansökan... 5 Grundläggande vuxenutbildning... 6 Gymnasial vuxenutbildning...

Läs mer

Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning

Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning Du som deltar i ett program på Arbetsförmedlingen kan få ersättning i form av aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning. Om du har fyllt 25 år eller uppfyller

Läs mer

ANSÖKAN KOMMUNAL VUXENUTBILDNING VT-12 Jag är redan studerande vid Aleholmsskolan.

ANSÖKAN KOMMUNAL VUXENUTBILDNING VT-12 Jag är redan studerande vid Aleholmsskolan. ANSÖKAN KOMMUNAL VUXENUTBILDNING VT-12 Jag är redan studerande vid Aleholmsskolan. Ansökan skall vara inlämnad senast 15 november 2011 Efternamn Tilltalsnamn Personnummer Adress: Postnr: Ort: Folkbokföringsadress

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i studiestödsförordningen (2000:655); utfärdad den 12 februari 2015. SFS 2015:50 Utkom från trycket den 24 februari 2015 Regeringen föreskriver i fråga

Läs mer

Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning

Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning Du som deltar i ett program på Arbetsförmedlingen kan få ersättning i form av aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning. Om du har fyllt 25 år eller uppfyller

Läs mer

Centrala studiestödsnämndens föreskrifter och allmänna råd (CSNFS 2001:1) om beviljning av studiemedel CSNFS 2001:1 omtryckt CSNFS 2008:2 ändrad

Centrala studiestödsnämndens föreskrifter och allmänna råd (CSNFS 2001:1) om beviljning av studiemedel CSNFS 2001:1 omtryckt CSNFS 2008:2 ändrad Centrala studiestödsnämndens föreskrifter och allmänna råd (CSNFS 2001:1) om beviljning av studiemedel Grundförfattningen i dess lydelse med införda ändringar CSNFS 2001:1 omtryckt CSNFS 2008:2 ändrad

Läs mer

För dig med fokus på ett yrke eller vidare studier

För dig med fokus på ett yrke eller vidare studier Kontakta oss! Adress och telefonnummer: Skolexpedition Tel: 0500 49 77 00 Fax: 0500 49 77 05 E-post: vuxenutbildning@skovde.se Studievägledare Joakim Wetterskoog Tel: 0500 497706 E-post: studievagledning@skovde.se

Läs mer

Studieinformation Våren 2011. Solna Vuxenutbildning

Studieinformation Våren 2011. Solna Vuxenutbildning Studieinformation Våren 2011 Solna Vuxenutbildning Solna Vuxenutbildning Adress: Hagalundsgatan 26 BV, 169 64 SOLNA Tel: 08-734 20 93 Fax: 08-734 28 73 E-post: vuxenutbildningen@solna.se Webbsida: www.solna.se/vuxenutbildning

Läs mer

Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN. Lätt svenska

Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN. Lätt svenska Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN Lätt svenska ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN Lätt svenska GRAFISK FORM ILLUSTRATION ÖVERSÄTTNING TRYCK TRYCKT PÅ MILJÖVÄNLIGT PAPPER Att studera

Läs mer

STUDIESTÖDSSTATISTIK Utbetalda studiestöd, återbetalning och utländska medborgare

STUDIESTÖDSSTATISTIK Utbetalda studiestöd, återbetalning och utländska medborgare STUDIESTÖDSSTATISTIK 2009 Utbetalda studiestöd, återbetalning och utländska medborgare Dnr 2010-522-3054 Återrapportering enligt regleringsbrevet för 2009 STUDIESTÖDSSTATISTIK Utbetalda studiestöd, återbetalning

Läs mer

Riktlinjer för studiestartsstöd vid vuxenutbildning

Riktlinjer för studiestartsstöd vid vuxenutbildning Riktlinjer för studiestartsstöd vid vuxenutbildning Ödeshögs kommun 2017-11-01 Ödeshögs kommun - riktlinjer för studiestartsstöd vid vuxenutbildning Inledning Syftet är att öka rekryteringen till studier

Läs mer

STUDIESTÖDSSTATISTIK Utbetalda studiestöd, återbetalning och utländska medborgare

STUDIESTÖDSSTATISTIK Utbetalda studiestöd, återbetalning och utländska medborgare STUDIESTÖDSSTATISTIK 2010 Utbetalda studiestöd, återbetalning och utländska medborgare Dnr 2011-522-3067 Återrapportering enligt regleringsbrevet för 2010 STUDIESTÖDSSTATISTIK Utbetalda studiestöd, återbetalning

Läs mer

Pengarna och studierna

Pengarna och studierna Pengarna och studierna Så skapar vi goda förutsättningar Pengarna och studierna 2 Pengarna och studierna Innehåll Nya Kontroll av studier Frågor och svar Pengarna och studierna 3 Goda förutsättningar på

Läs mer

Centrala studiestödsnämndens föreskrifter och allmänna råd (CSNFS 2001:1) om beviljning av studiemedel CSNFS 2001:1 omtryckt CSNFS 2008:2 ändrad

Centrala studiestödsnämndens föreskrifter och allmänna råd (CSNFS 2001:1) om beviljning av studiemedel CSNFS 2001:1 omtryckt CSNFS 2008:2 ändrad Centrala studiestödsnämndens föreskrifter och allmänna råd (CSNFS 2001:1) om beviljning av studiemedel Grundförfattningen i dess lydelse med införda ändringar CSNFS 2001:1 omtryckt CSNFS 2008:2 ändrad

Läs mer

Höjningen av fribeloppet 2011

Höjningen av fribeloppet 2011 Höjningen av fribeloppet 2011 Preliminär analys CSN, rapport 2013:2 2013-03-25 2012-100-7845 2012-12-20 U2012/7281/SF Regeringen Utbildningsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Höjningen av fribeloppet 2011

Läs mer

Studeranderapportering via fil i Mina tjänster komvux

Studeranderapportering via fil i Mina tjänster komvux Studeranderapportering via fil i Mina tjänster komvux Senast uppdaterad, juni 2017 CSN nr 10003A/1706 Innehåll Inledning 4 Kundstöd 4 Om CSN 5 Studiemedel 5 Studiestartsstöd 5 Studiehjälp 6 Skolans ansvar

Läs mer

Centrala studiestödsnämndens föreskrifter och allmänna råd (CSNFS 2001:1) om beviljning av studiemedel CSNFS 2001:1 omtryckt CSNFS 2008:2 ändrad

Centrala studiestödsnämndens föreskrifter och allmänna råd (CSNFS 2001:1) om beviljning av studiemedel CSNFS 2001:1 omtryckt CSNFS 2008:2 ändrad Centrala studiestödsnämndens föreskrifter och allmänna råd (CSNFS 2001:1) om beviljning av studiemedel Grundförfattningen i dess lydelse med införda ändringar CSNFS 2001:1 omtryckt CSNFS 2008:2 ändrad

Läs mer

Kommenterad statistik om satsningen på högre bidrag till ungdomar mellan år

Kommenterad statistik om satsningen på högre bidrag till ungdomar mellan år Kommenterad statistik om satsningen på högre bidrag till ungdomar mellan 20 24 år CSN, juli 2011 2011-07-29 2010-100-9272 2010-12-22 U2010/7811/SV Regeringen Utbildningsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Kommenterad

Läs mer

Vuxenutbildning Mariestad. Kursutbud hösten 2015

Vuxenutbildning Mariestad. Kursutbud hösten 2015 Vuxenutbildning Mariestad Kursutbud hösten 2015 Välkommen till Vuxenutbildning i Mariestad! Passar någon av punkterna in på dig? Du har bestämt dig för att fullfölja dina avbrutna studier Du vill komplettera

Läs mer

Kommenterad statistik om satsningen på högre bidrag till ungdomar mellan år

Kommenterad statistik om satsningen på högre bidrag till ungdomar mellan år Kommenterad statistik om satsningen på högre bidrag till ungdomar mellan 20 24 år CSN, augusti 2012 2012-07-27 2011-100-9857 2011-12-22 U2011/7304/SF Regeringen Utbildningsdepartementet 103 33 STOCKHOLM

Läs mer

Studieinformation hösten 2011

Studieinformation hösten 2011 Studieinformation hösten 2011 och information för dig som vill söka utbildning/kurs med start i början av år 2012 För kurs/utbildningsstart under januari-februari 2012 - gymnasiala kurser - sök under perioden

Läs mer

Dnr Årligt uppdrag enligt regleringsbrevet för 2014 STUDIESTÖDSSTATISTIK. Utbetalda studiestöd, återbetalning och utländska medborgare

Dnr Årligt uppdrag enligt regleringsbrevet för 2014 STUDIESTÖDSSTATISTIK. Utbetalda studiestöd, återbetalning och utländska medborgare Dnr 2014-522-2698 Årligt uppdrag enligt regleringsbrevet för 2014 STUDIESTÖDSSTATISTIK Utbetalda studiestöd, återbetalning och utländska medborgare Innehåll 1 Inledning... 5 2 Översikt... 5 2.1 Antalet

Läs mer

Redovisning regeringsuppdrag

Redovisning regeringsuppdrag Regeringskansliet Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Redovisning regeringsuppdrag 1 (10) Redovisning av uppdrag om statsbidrag till kommuner för som ersättning för utbildningsplatser för viss utbildning

Läs mer

ViS 2012 19 mars. Högre bidraget Ansökan om studiemedel VUX 2012 Studiemedel för grundskolestuderande Samverkan

ViS 2012 19 mars. Högre bidraget Ansökan om studiemedel VUX 2012 Studiemedel för grundskolestuderande Samverkan ViS 2012 19 mars Högre bidraget Ansökan om studiemedel VUX 2012 Studiemedel för grundskolestuderande Samverkan 1 Högre bidraget för Yrkesvux CSN-rapport juli 2011 Registeruppgifter Enkäter till studerande

Läs mer

Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning

Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning Du som deltar i ett program på Arbetsförmedlingen kan få ersättning i form av aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning. Om du har fyllt 25 år eller uppfyller

Läs mer

Lättläst. Till alla barnfamiljer

Lättläst. Till alla barnfamiljer Lättläst Till alla barnfamiljer Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller arbetar

Läs mer

Lättläst. Om du har en funktionsnedsättning

Lättläst. Om du har en funktionsnedsättning Lättläst Om du har en funktionsnedsättning Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller

Läs mer

Sjukpenninggrundande. - information till dig som studerar, är arbetslös, sjuk eller har sjukersättning, aktivitetsersättning eller livränta

Sjukpenninggrundande. - information till dig som studerar, är arbetslös, sjuk eller har sjukersättning, aktivitetsersättning eller livränta Sjukpenninggrundande inkomst - information till dig som studerar, är arbetslös, sjuk eller har sjukersättning, aktivitetsersättning eller livränta Sjukpenning, föräldrapenning och tillfällig föräldrapenning

Läs mer

Redovisning av regeringsuppdrag

Redovisning av regeringsuppdrag 1 (1) Dnr 2012:119 Redovisning av uppdrag om statsbidrag för ökade kostnader till följd av satsningen på den högre bidragsnivån inom studiemedlet för vissa arbetslösa ungdomar i åldrarna 20-24 år har i

Läs mer

Välkommen till vt 2014! I detta häfte har vi samlat lite praktisk information som du ska känna till som studerande på Färnebo folkhögskola i Gävle.

Välkommen till vt 2014! I detta häfte har vi samlat lite praktisk information som du ska känna till som studerande på Färnebo folkhögskola i Gävle. Välkommen till vt 2014! I detta häfte har vi samlat lite praktisk information som du ska känna till som studerande på Färnebo folkhögskola i Gävle. Har du frågor rörande studiemedel och CSN mm kan du ta

Läs mer

Att studera med primär immunbrist

Att studera med primär immunbrist Att studera med primär immunbrist - för studerande Information om gällande lagar och möjligheter till en anpassad studiesituation och ekonomiskt stöd Till dig som har primär immunbrist och ska börja studera

Läs mer

Centrala studiestödsnämndens författningssamling

Centrala studiestödsnämndens författningssamling Centrala studiestödsnämndens författningssamling ISSN 0347-3066 Föreskrifter om ändring i Centrala studiestödsnämndens föreskrifter och allmänna råd (CSNFS 2001:1) om beviljning av studiemedel; CSNFS 2005:14

Läs mer

Ansök till förskola och familjedaghem med Mobilt BankID eller e-legitimation

Ansök till förskola och familjedaghem med Mobilt BankID eller e-legitimation Ansök till förskola och familjedaghem med Mobilt BankID eller e-legitimation Den här manualen är till för dig som vill ansöka om en plats i förskola eller på familjedaghem i Norrköpings kommuns e-tjänst.

Läs mer

Sjukpenning. Ordlista. A-kassa A-kassa betyder arbetslöshetsförsäkring som du kan få när du är arbetslös.

Sjukpenning. Ordlista. A-kassa A-kassa betyder arbetslöshetsförsäkring som du kan få när du är arbetslös. Sjukpenning Ordlista A-kassa A-kassa betyder arbetslöshetsförsäkring som du kan få när du är arbetslös. Föräldraledig Du är föräldraledig när du får föräldrapenning för att du tar hand om ditt barn och

Läs mer

Beskrivning av informationsinnehåll i SSBTEK

Beskrivning av informationsinnehåll i SSBTEK 1 Beskrivning av informationsinnehåll i SSBTEK Den nya tjänsten Sammansatt Bastjänst Ekonomiskt Bistånd, SSBTEK som erbjuds av Försäkringskassan, kan förmedla mer information än vad som normalt behövs

Läs mer

Vi gör studier möjligt.

Vi gör studier möjligt. Annika Dümmatzen Studiemedel för utbytesstudier Studiernas omfattning Studierna måste pågå under minst 3 veckor och kan vara på deltid (50 %). Skolan i Sverige ska intyga att studierna i sin helhet kan

Läs mer

STUDIESTÖDSSTATISTIK. Utbetalda studiestöd, återbetalning och utländska medborgare. Dnr

STUDIESTÖDSSTATISTIK. Utbetalda studiestöd, återbetalning och utländska medborgare. Dnr Dnr 2013-522-3199 Återrapportering enligt regleringsbrevet för 2012 STUDIESTÖDSSTATISTIK Utbetalda studiestöd, återbetalning och utländska medborgare Inledning Föreliggande publikation framställs på uppdrag

Läs mer

arbete, ekonomi och fritid

arbete, ekonomi och fritid BARN- OCH UNGDOMSHABILITERINGEN Information om arbete, ekonomi och fritid Vilka möjligheter har du att få ett arbete? Det finns olika möjligheter att få arbete och det finns särskilt stöd att få. Om du

Läs mer

Redovisning regeringsuppdrag

Redovisning regeringsuppdrag Regeringskansliet Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Redovisning regeringsuppdrag 1 (8) Redovisning av uppdrag om statsbidrag för ökade kostnader till följd av satsningen på den högre bidragsnivån

Läs mer

Rapport från utredningstjänsten UTVECKLING AV DISPONIBLA INKOMSTER

Rapport från utredningstjänsten UTVECKLING AV DISPONIBLA INKOMSTER 2014-06-26 Dnr 2014:984 Rapport från utredningstjänsten UTVECKLING AV DISPONIBLA INKOMSTER Hur har den disponibla inkomsten förändrats sedan 2005 för genomsnittliga representanter tillhörande dessa grupper:

Läs mer

Centrala studiestödsnämndens författningssamling

Centrala studiestödsnämndens författningssamling Centrala studiestödsnämndens författningssamling ISSN 0347-3066 Föreskrifter om ändring i Centrala studiestödsnämndens föreskrifter och allmänna råd (CSNFS 2001:1) om beviljning av studiemedel; CSNFS 2017:2

Läs mer

Bostadsbidrag. barnfamiljer. Vilka barnfamiljer kan få bostadsbidrag? Några viktiga gränser

Bostadsbidrag. barnfamiljer. Vilka barnfamiljer kan få bostadsbidrag? Några viktiga gränser Bostadsbidrag barnfamiljer Barnfamiljer med låga inkomster kan få bostadsbidrag. Hur mycket du kan få beror på dina inkomster, dina boende kostnader, bostadens storlek och hur många barn du har. Du söker

Läs mer

6 maj 2013, Joacim Strömblad. Aktuellt från CSN

6 maj 2013, Joacim Strömblad. Aktuellt från CSN 6 maj 2013, Joacim Strömblad Aktuellt från CSN Aktuellt från CSN Bedömning av de studerandes utbildningsbakgrund Propositionen Studiemedel utan prövning av äldre studieresultat (prop. 2012/13:133) Propositionen

Läs mer

Rutiner för studeranderapportering yrkeshögskolor, högskolor och eftergymnasiala utbildningar

Rutiner för studeranderapportering yrkeshögskolor, högskolor och eftergymnasiala utbildningar Rutiner för studeranderapportering yrkeshögskolor, högskolor och eftergymnasiala utbildningar Senast uppdaterad, april 2017 CSN nr 1403A/1704 Innehåll Inledning 3 Kundstöd 3 Om CSN 4 Skolans ansvar 5 Att

Läs mer

Vuxenstuderandes ekonomiska och sociala villkor, del 2. Vuxenstuderande Resultat och analys

Vuxenstuderandes ekonomiska och sociala villkor, del 2. Vuxenstuderande Resultat och analys Vuxenstuderandes ekonomiska och sociala villkor, del 2 Vuxenstuderande Resultat och analys CSN, september 2009 Innehåll INNEHÅLL...1 1 INLEDNING...3 1.1 METOD OCH AVGRÄNSNING...3 Populationer...3 Avgränsning...4

Läs mer

Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning

Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning Höstterminen 2019 Innehållsförteckning Om studier på Masugnen... 3-5 Grundläggande vuxenutbildning (GRUNDVUX)... 6-7 Gymnasial vuxenutbildning... 8 Studiemedel...

Läs mer

Centrala studiestödsnämndens författningssamling CSNFS 2008:2

Centrala studiestödsnämndens författningssamling CSNFS 2008:2 Centrala studiestödsnämndens författningssamling CSNFS 2008:2 Centrala studiestödsnämndens föreskrifter och allmänna råd om beviljning av studiemedel 1 kap. Definitioner 3 1 b kap. Indelning av folkhögskolans

Läs mer

STUDIESTÖDSSTATISTIK. Utbetalda studiestöd, återbetalning och utländska medborgare. Dnr

STUDIESTÖDSSTATISTIK. Utbetalda studiestöd, återbetalning och utländska medborgare. Dnr Dnr 2012-522-2510 Återrapportering enligt regleringsbrevet för 2011 STUDIESTÖDSSTATISTIK Utbetalda studiestöd, återbetalning och utländska medborgare Inledning Föreliggande publikation framställs på uppdrag

Läs mer

Söka CSN. Ja och bidraget beror på dina tidigare utbildningar från hemlandet.

Söka CSN. Ja och bidraget beror på dina tidigare utbildningar från hemlandet. Söka CSN Hej Jale! Lotte heter jag och jag studerar här på sfi. Jag är snart klar och ska ansöka till SVA-grund. Och jag har hört att man kan få pengar. Hur ska jag göra? Ja om du har bott i Sverige i

Läs mer

Redovisning av regeringsuppdrag

Redovisning av regeringsuppdrag 1 (1) Dnr 2010:01634 Redovisning av uppdrag om statsbidrag för ökade kostnader till följd av satsningen på den högre bidragsnivån inom studiemedlet för vissa arbetslösa ungdomar i åldrarna 20-24 år. har

Läs mer

Bostadsbidrag. barnfamiljer. Några viktiga gränser. Vilka barnfamiljer kan få bostadsbidrag? Preliminärt och slutligt bidrag

Bostadsbidrag. barnfamiljer. Några viktiga gränser. Vilka barnfamiljer kan få bostadsbidrag? Preliminärt och slutligt bidrag Bostadsbidrag barnfamiljer Barnfamiljer med låga inkomster kan få bostadsbidrag. Hur mycket du kan få beror på dina inkomster, dina boendekostnader, bostadens storlek och hur många barn du har. Du söker

Läs mer

Centrala studiestödsnämndens författningssamling

Centrala studiestödsnämndens författningssamling Centrala studiestödsnämndens författningssamling ISSN 0347-3066 Föreskrifter om ändring i Centrala studiestödsnämndens föreskrifter och allmänna råd (CSNFS 2001:1) om beviljning av studiemedel; CSNFS 2007:4

Läs mer

Välkomna till Vuxenutbildningen i Falkenberg. Hösten 2018

Välkomna till Vuxenutbildningen i Falkenberg. Hösten 2018 Välkomna till Vuxenutbildningen i Falkenberg Hösten 2018 Vuxenutbildningen - Organisation Rektor SFI, Gruv Jenny Milanovic Rektor GyVux, Lärvux, YH Vladimir Tolevski Koordinator Maria Sturefelt Utbildningssamordnare

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Studiestödslag; utfärdad den 16 december 1999. SFS 1999:1395 Utkom från trycket den 5 januari 2000 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 kap. Inledande bestämmelser

Läs mer

Diarienummer Studiestödsnyttjande. CSN, rapport 2014:5

Diarienummer Studiestödsnyttjande. CSN, rapport 2014:5 Diarienummer2013-100-9623 Studiestödsnyttjande CSN, rapport 2014:5 2 Diarienummer2013-100-9623 Studiestödsnyttjande 4 Innehåll Sammanfattning... 7 1 Inledning... 9 1.1 Uppdraget... 9 1.2 Tillvägagångssätt

Läs mer

Bostadsbidrag. barnfamiljer. Några viktiga gränser. Vilka barnfamiljer kan få bostadsbidrag? Preliminärt och slutligt bidrag

Bostadsbidrag. barnfamiljer. Några viktiga gränser. Vilka barnfamiljer kan få bostadsbidrag? Preliminärt och slutligt bidrag Bostadsbidrag barnfamiljer Barnfamiljer med låga inkomster kan få bostadsbidrag. Hur mycket du kan få beror på dina inkomster, dina boendekostnader, bostadens storlek och hur många barn du har. Du söker

Läs mer

Bostadsbidrag. information om bostadskostnad och inkomst. Bostadskostnad och bostadsyta. Den bidragsgrundade bostadskostnaden kan minskas

Bostadsbidrag. information om bostadskostnad och inkomst. Bostadskostnad och bostadsyta. Den bidragsgrundade bostadskostnaden kan minskas Bostadsbidrag information om bostadskostnad och inkomst Bostadskostnad och bostadsyta Bidragsgrundande bostadskostnad Du söker bostadsbidrag utifrån din bidragsgrundande Den bidragsgrundande bostadskostnaden

Läs mer

VUXENUTBILDNINGEN. BROMÖLLA-SÖLVESBORG

VUXENUTBILDNINGEN.  BROMÖLLA-SÖLVESBORG VUXENUTBILDNINGEN www.sbkf.se BROMÖLLA-SÖLVESBORG Hösten 2017 Välkommen till Vuxenutbildningen! Hösten 2017 Studietid Grundläggande, Gymnasie samt Särskild utbildning för vuxna: 2017-08-07 2018-01-12 Sista

Läs mer

Studieinformation. Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning

Studieinformation. Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning Studieinformation Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning Höstterminen 2017 Innehållsförteckning Om studier på Masugnen... 3-5 Grundläggande vuxenutbildning... 6-7 Gymnasial vuxenutbildning... 8 Studiemedel...

Läs mer

VAD HÄNDER EFTER SFI?

VAD HÄNDER EFTER SFI? VAD HÄNDER EFTER SFI? STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNING Hos oss kan du få studie- och yrkesvägledning information om utbildningar, behörighetsregler och ansökningstider komma på drop-in med korta frågor boka

Läs mer

Studiestödsnyttjande 2015 Kommenterad statistik

Studiestödsnyttjande 2015 Kommenterad statistik 15-1-9484 Studiestödsnyttjande 15 Kommenterad statistik CSN, rapport 17:1 Innehåll Sammanfattning... 3 1. Inledning... 4 2. Studiestödsnyttjande inom olika utbildningsformer... 4 2.1 Kommunal vuxenutbildning...

Läs mer

Centrala studiestödsnämndens författningssamling

Centrala studiestödsnämndens författningssamling Centrala studiestödsnämndens författningssamling ISSN 0347-3066 Föreskrifter om ändring i Centrala studiestödsnämndens föreskrifter och allmänna råd (CSNFS 2001:1) om beviljning av studiemedel; CSNFS 2015:1

Läs mer

När kommer pengarna? Så påverkar studieplanen utbetalningarna av studiemedel

När kommer pengarna? Så påverkar studieplanen utbetalningarna av studiemedel När kommer pengarna? Så påverkar studieplanen utbetalningarna av studiemedel 9 april 2019 Linda Tornéus och Maria Grahn Sillén ViS-konferensen 2019 2 Agenda Hjälp med ansökan Studieplan och utbetalning

Läs mer

Yttrande över betänkandet Stärkt stöd för studier tryggt, enkelt och flexibelt. (SOU 2009:28)

Yttrande över betänkandet Stärkt stöd för studier tryggt, enkelt och flexibelt. (SOU 2009:28) Sundbyberg 2009-08-13 Vår referens: Annika Nyström Karlsson Diarienummer 09-023 Ange diarienummer vid all korrespondens Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över betänkandet Stärkt stöd för

Läs mer

Vuxenstuderandes ekonomiska och sociala villkor, del 4. Vuxenstuderande med barn Resultat och analys

Vuxenstuderandes ekonomiska och sociala villkor, del 4. Vuxenstuderande med barn Resultat och analys Vuxenstuderandes ekonomiska och sociala villkor, del 4 Vuxenstuderande Resultat och analys CSN, september 2009 Innehåll INNEHÅLL...1 1 INLEDNING...3 1.1 METOD OCH AVGRÄNSNING...3 Populationer...4 Avgränsning...4

Läs mer

Högskolestudier i Sverige. Lätt svenska

Högskolestudier i Sverige. Lätt svenska Högskolestudier i Sverige Lätt svenska HÖGSKOLESTUDIER I SVERIGE utgiven av Universitets- och högskolerådet 2014, Hylte tryck FOTON: Erik Lundback (omslag, s. 5, 6, 7, 11, 13, 18) Eva Dalin (s. 8-9, 12,

Läs mer

Beviljning av studiestöd 2013/14 Approval of Financial Student Aid 2013/14

Beviljning av studiestöd 2013/14 Approval of Financial Student Aid 2013/14 Beviljning av studiestöd 2013/14 Approval of Financial Student Aid 2013/14 Beviljning av studiestöd 2013/14 Approval of Financial Student Aid 2013/14 Beviljning av studiestöd 2013/14 UF 70 SM 1402 Approval

Läs mer

Den första terminen med det nya studiestödet

Den första terminen med det nya studiestödet Den första terminen med det nya studiestödet 3 Förord Studiestödsreformen 2001 är den största förändringen i studiestödets historia sedan införandet av studiemedelssystemet i mitten på 1960-talet och

Läs mer

Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning

Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning Vårterminen 2017 Innehållsförteckning Om studier på Masugnen... 3-5 Grundläggande vuxenutbildning... 6-7 Gymnasial vuxenutbildning... 8 Studiemedel... 9-11 Personal...

Läs mer

Etableringsersättning

Etableringsersättning Etableringsersättning FÖR DIG SOM ÄR NY I SVERIGE Den här information vänder sig till dig som omfattas av lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare. 1 2 När gäller etableringsersättning?

Läs mer

Utgiftsområde 15 Studiestöd

Utgiftsområde 15 Studiestöd Kommittémotion Motion till riksdagen 2017/18:3599 av Annika Eclund m.fl. (KD) Utgiftsområde 15 Studiestöd Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen anvisar anslagen för 2018 inom utgiftsområde 15 Studiestöd

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om studiestartsstöd; Utkom från trycket den 14 juni 2017 utfärdad den 1 juni 2017. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. Inledande bestämmelser Lagens innehåll

Läs mer

Studiestödsnyttjande 2014

Studiestödsnyttjande 2014 Diarienummer2014-100-8975 Studiestödsnyttjande 2014 CSN, rapport 2015:3 2 Diarienummer2014-100-8975 Studiestödsnyttjande 2014 4 Innehåll 1 Inledning... 7 1.1 Uppdraget... 7 1.2 Vidareutveckling av uppföljningen...

Läs mer

Studiestödet 2011 CSN, april 2012

Studiestödet 2011 CSN, april 2012 Studiestödet 211 CSN, april 212 Dnr 21-1-9272 Studiestödet 211 Sammanfattning... 3 1 Inledning... 11 1.1 Uppdraget... 11 1.2 Faktaunderlag... 11 1.3 Avgränsningar m.m.... 11 2 Studiestödssystemet i korthet...

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i studiestödsförordningen (2000:655); SFS 2010:442 Utkom från trycket den 4 juni 2010 utfärdad den 27 maj 2010. Regeringen föreskriver i fråga om studiestödsförordningen

Läs mer

Nystartsjobb/ särskilt nystartsjobb

Nystartsjobb/ särskilt nystartsjobb Arbetsförmedlingen faktablad. Arbetsgivare, 2015-04. Lättläst svenska Nystartsjobb/ särskilt nystartsjobb Du kan få pengar om du anställer en person som har varit utan arbete en längre tid eller är ny

Läs mer

Centrala studiestödsnämndens författningssamling

Centrala studiestödsnämndens författningssamling Centrala studiestödsnämndens författningssamling ISSN 0347-3066 Föreskrifter om ändring i Centrala studiestödsnämndens föreskrifter och allmänna råd (CSNFS 2001:1) om beviljning av studiemedel; CSNFS 2010:2

Läs mer

Centrala studiestödsnämndens författningssamling

Centrala studiestödsnämndens författningssamling Centrala studiestödsnämndens författningssamling ISSN 0347-3066 Föreskrifter om ändring i Centrala studiestödsnämndens föreskrifter och allmänna råd (CSNFS 2001:1) om beviljning av studiemedel; CSNFS 2005:12

Läs mer