Sjukpenning. Ordlista. A-kassa A-kassa betyder arbetslöshetsförsäkring som du kan få när du är arbetslös.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sjukpenning. Ordlista. A-kassa A-kassa betyder arbetslöshetsförsäkring som du kan få när du är arbetslös."

Transkript

1 Sjukpenning Ordlista A-kassa A-kassa betyder arbetslöshetsförsäkring som du kan få när du är arbetslös. Föräldraledig Du är föräldraledig när du får föräldrapenning för att du tar hand om ditt barn och inte kan arbeta. Graviditetspenning Du kan få graviditetspenning om du har ett arbete som gör att du inte kan arbeta när du väntar barn. Du får graviditetspenning från 60 dagar innan du ska föda ditt barn. Karensdag Den första sjukdagen är karensdag. Då får du inga pengar. De som har egna företag kan ha fler karensdagar. Sjukersättning Försäkringskassan betalar sjukersättning om du inte kan arbeta mer. 1/13 Faktablad Lättläst

2 2/13 Sjuklön Du får sjuklön om du är anställd de första 14 dagarna du är sjuk. Din arbetsgivare betalar den. Sjukpenning Försäkringskassan betalar sjukpenning när du är sjuk. Sjukperiod Sjukperiod är hela den tid du inte kan arbeta eller kan arbeta mindre för att du är sjuk. Du har rätt till sjukpenning från Försäkringskassan när du inte kan arbeta för att du är sjuk. Du kan få sjukpenning i högst 364 dagar under 15 månader. Ibland kan du få sjukpenning längre tid. Om du är anställd Om du är anställd kan du få sjukpenning när du inte länge får sjuklön av din arbetsgivare efter 14 dagar. Då gör arbetsgivaren en anmälan till Försäkringskassan. Du kan själv se om sjukanmälan är gjord på Mina sidor på Där kan du också ansöka om sjukpenning. Om du ansöker på Mina sidor går det snabbare. Oavsett om du väljer att ansöka på Mina sidor eller inte kommer du få en blankett skickad till dig. Har du redan ansökt på Mina sidor behöver du inte fylla i den.

3 3/13 Om du redan har fått sjukpenning på normalnivå i 364 dagar under 15 månader kan du ansöka om sjukpenning på fortsättningsnivå eller fler dagar med sjukpenning på normalnivå. Om du inte är anställd eller är ledig Du kan få sjukpenning redan från första dagen när du är sjuk om du har ett eget företag, om du är arbetslös, om du är föräldraledig eller ledig med havandeskapspenning. Anmäl till Försäkringskassan den första dagen du är sjuk. Det kan du göra på Försäkringskassans webbplats som kallas för Mina sidor Där kan du också ansöka om sjukpenning. Om du ansöker på Mina sidor går det snabbare. Oavsett om du väljer att ansöka på Mina sidor eller inte kommer du få en blankett skickad till dig. Har du redan ansökt på Mina sidor behöver du inte fylla i den. Om du redan har fått sjukpenning i 364 dagar under 15 månader måste du också fylla i en ansökan om sjukpenning på fortsättningsnivå eller fler dagar med sjukpenning på normalnivå.

4 4/13 Läkarintyg Alla som är sjukskrivna mer än sju dagar måste ha ett läkarintyg. Ibland vill arbetsgivaren eller Försäkringskassan ha ett läkarintyg redan från den första dagen någon är sjuk. Din arbetsgivare och Försäkringskassan använder läkarintyget för att bestämma om du har rätt till sjuklön och sjukpenning. Intyget gör inte att du säkert har rätt till det. Läkaren ska skriva på läkarintyget hur sjukdomen gör att du inte kan arbeta och hur länge du behöver vara sjuskriven. Försäkringskassan kan be en läkare ge mer information om det saknas något i läkarintyget. Karensdag Den första dagen du är sjuk är en karensdag. Det betyder att du inte får sjukpenning den dagen. Du som har eget företag har minst 7 dagars karenstid. Du kan välja att ha 14, 30, 60 eller 90 karensdagar istället. Då kan dina egenavgifter bli lägre.

5 5/13 Karensdagen gäller inte alltid Du slipper karensdag om du har varit sjuk, sedan börjar arbeta och blir sjuk igen inom fem dagar. Då får du sjukpenning från första dagen. Du får sjuklön eller sjukpenning från första dagen om du är sjuk fler än 10 gånger under tolv månader. Det gäller för varje arbetsgivare du har. Du kan inte räkna ihop de dagarna från fler olika arbetsgivare. Det gäller inte för dig som har företag. Du har minst 7 dagars karenstid och har valt 14, 30, 60 eller 90 karensdagar. Reseersättning istället för sjukpenning Ibland kan du få reseersättning istället för sjukpenning. Det kan du få om arbetsgivaren eller Försäkringskassan tror att du kan arbeta men inte klarar att resa till arbetet på vanligt sätt. Då betalar Försäkringskassan så att du kan resa till och från arbetet.

6 6/13 Sjukpenning och sjuklön samtidigt Ibland kan du få sjuklön från arbetsgivaren och sjukpenning från Försäkringskassan samtidigt, till exempel om du har inkomster från flera arbetsgivare, om du både är anställd och har eget företag eller får inkomster från andra slags arbeten. Du kan också få sjuklön och sjukpenning samtidigt om du delvis är arbetslös. Vi räknar ut din sjukpenning på den inkomst som du inte får sjuklön för. Hur mycket kan du få i sjukpenning? Du får lite mindre än 80 procent av din inkomst i sjukpenning på normalnivå. Med sjukpenning på fortsättningsnivå får du lite mindre än 75 procent av din inkomst. Du får inte mer sjukpenning om din inkomst för ett år är mer än kronor. Om du har en mindre inkomst än kronor får du ingen sjukpenning alls. Om du är arbetslös kan du få som mest 486 kronor om dagen. Det är lika mycket som du kan få från a-kassan.

7 7/13 Vi räknar ut sjukpenningen på två sätt Vi räknar ut sjukpenningen för en dag och det betyder att du får sjukpenning för alla dagar i veckan. Men om du är anställd och inte har rätt till sjuklön som arbetsgivaren betalar räknar vi ut din sjukpenning för en dag eller timme de första 14 dagarna du är sjuk. Vi räknar ibland ut din sjukpenning på samma sätt om du både studerar och arbetar. Hel eller del av sjukpenning Halv arbetstid betyder inte att du alltid arbetar halva dagen. Det kan också vara så att du arbetar olika länge olika dagar men din arbetstid är inte mer än hälften av din vanliga arbetstid. Hur lång tid kan du få sjukpenning? Du kan få sjukpenning på normalnivå i som mest 364 dagar under 15 månader. Du ska inte kunna få längre sjuktid för att du jobbar ett tag och sedan söker om sjukpenning igen. Försäkringskassan talar om för dig när du kan få sjukpenning på normalnivå i högst 30 dagar till.

8 8/13 Sjukpenning på fortsättningsnivå Du kan få sjukpenning på fortsättningsnivå i som mest 550 dagar, alltså i ett och ett halvt år. Om du fått en godkänd arbetsskada kan du få fler dagar med sjukpenning på fortsättningsnivå så länge du behöver det. Du måste söka om sjukpenning på fortsättningsnivå. Du får 75 procent av din inkomst i sjukpenning på fortsättningsnivå. Fler dagar med sjukpenning på normalnivå. Om du har en mycket svår sjukdom kan du söka om att fortsätta att få 80 procent i sjukpenning. Det kan vara cancersjukdomar eller om du väntar på att få ett nytt hjärta, nya njurar eller andra livsviktiga organ. Du kan få fler dagar med sjukpenning på normalnivå så länge som du behöver det. Sjukersättning Om du är mellan 30 och 64 år kan du få sjukersättning om din möjlighet att arbeta är minskad med minst en fjärdedel för att du har en sjukdom eller inte klarar att arbeta av andra skäl i resten av livet.

9 9/13 Du kan få olika mycket sjukersättning och det beror på hur mycket du kan arbeta. Aktivitetsersättning Om du är mellan 19 och 29 år kan du få aktivitetsersättning om din möjlighet att arbeta är minskad med minst en fjärdedel under minst ett år. Du kan få olika mycket aktivitetsersättning och det beror på hur mycket du kan arbeta. Försäkringskassan undersöker om du kan börja arbeta igen Du har rätt till sjukpenning de första 90 dagarna du är sjuk och inte kan arbeta. Efter 90 dagar har du bara rätt till sjukpenning om du inte kan arbeta på ditt arbete. Efter 180 dagar har du bara rätt till sjukpenning om du inte kan arbeta på något arbete alls. Men det gäller inte om Försäkringskassan tycker att du kan börja arbeta på ditt arbete före den 366:e dagen. Då undersöker vi efter den 180:e dagen hur mycket du kan arbeta. Det här kallas för rehabiliteringskedjan och den gäller bara för den som är anställd. Andra regler gäller för den som har företag.

10 10/13 Om du är arbetslös undersöker vi redan från första dagen om du kan arbeta på något arbete. Särskilt högrisksskydd Du kan slippa karensdagen och få sjukpenning eller sjuklön från första dagen om du har en sjukdom som gör att du måste vara borta från arbetet fler än tio gånger under ett år eller om du väntar på att donera ett organ, ge en njure eller något annat i kroppen. Det kallas för särskilt högriskskydd. Det kan vara viktigt att visa att du har det om du söker ett arbete för då betalar Försäkringskassan din sjuklön och inte arbetsgivaren. Du söker om särskilt högrisksskydd på Försäkringskassan. Blanketten finns på vår webbplats. Adressen är Du kan behöva visa ett läkarintyg. Förebyggande sjukpenning Du kan få sjukpenning om du får en behandling eller träning för att inte bli sjuk senare. Det kan vara vanlig sjukvård, sjukgymnastik, arbetsterapi, råd och stöd och att prova ut hjälpmedel.

11 11/13 Du får sjukpenning för den tid du inte kan arbeta när du ska ha en behandling. Reglerna om karensdagar gäller inte utan du kan få sjukpenning från den första dagen. En läkare ska ha bestämt att du ska ha den här behandlingen eller träningen. Läkaren ska intyga att det är stor risk att du blir sjuk om du inte får behandlingen. Det ska vara en sjukdom som gör att du inte kommer att klara av att arbeta om du blir sjuk. Om du reser utomlands Du kan resa utomlands och behålla din sjukpenning om du inte blir sjukare av att resa. Du måste söka om att få ha kvar sjukpenningen innan du reser. Använd blanketten Sjukpenning/tillfällig föräldrapenning/ aktivitetsstöd vid sjukdom under utlandsvistelse. Den finns på vår hemsida Om du är arbetslös Du måste ha anmält dig hos Arbetsförmedlingen innan du blev sjuk för att få sjukpenning. Men du kan ändå ha rätt till sjukpenning men inte för de första 14 dagarna.

12 12/13 Om du är över 65 år Om du är över 65 år och har fått 180 dagar i sjukpenning kan Försäkringskassan bestämma att du inte längre har rätt till sjukpenning. Från och med att du fyller 70 år har du bara rätt till sjukpenning i 180 dagar. Avtalsförsäkringar När du får sjukpenning kan du kanske också få ut pengar på en försäkring som du har genom ditt arbete. Fråga din arbetsgivare eller facket om det finns någon sådan försäkring och vad som gäller för dig. Försäkringskassan kan inte svara på det. Mer information Informationen i det här faktabladet berättar om vad som står i lagar men den gäller inte som lag. Du hittar mer information på Försäkringskassans webbsida. Adressen är

13 13/13 Har du frågor? Om du har någon fråga kan du använda vår digitala assistent Hanna. Hanna finns på Vill du tala med en riktig person kan du ringa till vårt Kundcenter eller till texttelefon Försäkringskassan kontrollerar Försäkringskassan kontrollerar de uppgifter du lämnar om till exempel inkomst, när du inte har varit på arbetet, om du är gift eller var du bor. Vi samarbetar med andra myndigheter och vi får information om vilka som har studiemedel, vilka som har a-kassa och vilka inkomster människor har. Det kan vara brottsligt att ge fel uppgifter eller låta bli att berätta om förändringar för att få mer ersättning från Försäkringskassan. Försäkringskassan anmäler alla brott till polisen.

Lättläst. Om du har en funktionsnedsättning

Lättläst. Om du har en funktionsnedsättning Lättläst Om du har en funktionsnedsättning Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller

Läs mer

Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen

Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen TRANSPORTS A-KASSA Det här är arbetslöshetsförsäkringen Arbetslöshetsförsäkringen är en försäkring som gäller för alla personer som arbetar eller har arbetat

Läs mer

Lättläst. Socialförsäkringen

Lättläst. Socialförsäkringen Lättläst Socialförsäkringen Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller arbetar i Sverige.

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet

Ersättning vid arbetslöshet PÅ LÄTTLÄST SVENSKA Ersättning vid arbetslöshet INFORMATION OM ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGEN 1 2 Det här är arbetslöshetsförsäkringen... 4 Vem gör vad?...... 6 När har du rätt till arbetslöshetsersättning?...

Läs mer

Föräldra penning. Vem har rätt till föräldrapenning? Hur mycket får man?

Föräldra penning. Vem har rätt till föräldrapenning? Hur mycket får man? Föräldra penning Föräldrapenning är den ersättning föräldrar får för att kunna vara hemma med sina barn i stället för att arbeta. Den betalas ut i sammanlagt 480 dagar per barn. Föräldrapenningen har tre

Läs mer

Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning

Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning Du som deltar i ett program på Arbetsförmedlingen kan få ersättning i form av aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning. Om du har fyllt 25 år eller uppfyller

Läs mer

Välkommen till Försäkringskassan

Välkommen till Försäkringskassan Arbetsgivare Välkommen till Försäkringskassan Den här broschyren tar upp delar av socialförsäkringen ur ett arbetsgivarperspektiv. Det handlar om ditt ansvar för dina anställdas hälsa och arbetsmiljö,

Läs mer

Social- försäkringen

Social- försäkringen Socialförsäkringen Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller arbetar i Sverige. Den

Läs mer

Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning

Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning Du som deltar i ett program på Arbetsförmedlingen kan få ersättning i form av aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning. Om du har fyllt 25 år eller uppfyller

Läs mer

Barnfamilj Information om socialförsäkringen för dig som har barn

Barnfamilj Information om socialförsäkringen för dig som har barn Lättläst om Barnfamilj Information om socialförsäkringen för dig som har barn Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen

Läs mer

Om socialförsäkringen

Om socialförsäkringen Arbetsgivare Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller arbetar i Sverige. Den ger

Läs mer

Föräldrapenning. Hur mycket får man? Vem har rätt till föräldrapenning?

Föräldrapenning. Hur mycket får man? Vem har rätt till föräldrapenning? Föräldrapenning Föräldrapenning är den ersättning föräldrar får för att kunna vara hemma med sina barn i stället för att arbeta. Den betalas ut i sammanlagt 480 dagar per barn. Föräldrapenningen har tre

Läs mer

Om du är sjuk och inte kan arbeta

Om du är sjuk och inte kan arbeta Om du är sjuk och inte kan arbeta Välkommen till Försäkringskassan Influensa, benbrott eller migrän. Det kan finnas många orsaker till att du inte kan arbeta som vanligt. Om du måste vara borta från jobbet

Läs mer

Om du är sjuk och inte kan arbeta

Om du är sjuk och inte kan arbeta Om du är sjuk och inte kan arbeta Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller för alla som bor eller arbetar i Sverige.

Läs mer

Till alla som väntar eller just fått barn

Till alla som väntar eller just fått barn Till alla som väntar eller just fått barn Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller

Läs mer

Till alla barnfamiljer

Till alla barnfamiljer Till alla barnfamiljer Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller arbetar i Sverige.

Läs mer

Till alla barnfamiljer

Till alla barnfamiljer Till alla barnfamiljer Välkommen till Försäkringskassan Att vara förälder är ett av livets stora glädjeämnen, men det kan också vara en stor utmaning. Inte minst ekonomiskt. I den här broschyren kan du

Läs mer

Tillfällig. föräldrapenningen. vid vård av barn som fyllt 12 men inte 16 år. Vem kan få tillfällig föräldrapenning?

Tillfällig. föräldrapenningen. vid vård av barn som fyllt 12 men inte 16 år. Vem kan få tillfällig föräldrapenning? Tillfällig föräldrapenning vid vård av barn som fyllt 12 men inte 16 år FK 4089-B_Fa I vissa fall kan du få tillfällig föräldrapenning för ett barn som fyllt tolv år. Det gäller om barnet har en sjukdom

Läs mer

Från socialbidrag till arbete

Från socialbidrag till arbete Från socialbidrag till arbete Lättläst Sammanfattning Betänkande av Utredningen från socialbidrag till arbete Stockholm 2007 SOU 2007:2 Människor med ekonomiskt bistånd ska kunna få arbete Det här är en

Läs mer

Lättläst om studiemedel

Lättläst om studiemedel Lättläst om studiemedel 2015 1 2 Innehåll Vad är studiemedel?...6 Vem kan få studiemedel?... 7 Hur mycket pengar kan du få?... 9 Hur många poäng måste du läsa?...14 Hur länge kan du få studiemedel?...16

Läs mer

Sjukpenninggrundande. - information till dig som studerar, är arbetslös, sjuk eller har sjukersättning, aktivitetsersättning eller livränta

Sjukpenninggrundande. - information till dig som studerar, är arbetslös, sjuk eller har sjukersättning, aktivitetsersättning eller livränta Sjukpenninggrundande inkomst - information till dig som studerar, är arbetslös, sjuk eller har sjukersättning, aktivitetsersättning eller livränta Sjukpenning, föräldrapenning och tillfällig föräldrapenning

Läs mer

Sjukersättning. Hur går det till att få sjukersättning? Vem kan få sjukersättning? Hur mycket får man i sjukersättning?

Sjukersättning. Hur går det till att få sjukersättning? Vem kan få sjukersättning? Hur mycket får man i sjukersättning? Sjukersättning Du kan få sjukersättning om din arbetsförmåga är stadigvarande nedsatt med minst en fjärdedel. Hur mycket du får i sjukersättning beror på hur mycket du har haft i inkomst. Har du inte haft

Läs mer

Lättläst om att betala tillbaka. lån tagna efter den 30 juni 2001

Lättläst om att betala tillbaka. lån tagna efter den 30 juni 2001 Lättläst om att betala tillbaka lån tagna efter den 30 juni 2001 2015 1 2 Välkommen till CSN Här kan du läsa om hur du betalar tillbaka det lån som kallas annuitetslån. Det är pengar som du lånat när du

Läs mer

Sjukersättning. Hur mycket får man i sjukersättning? Kan jag få sjukersättning? Hur går det till att få sjukersättning?

Sjukersättning. Hur mycket får man i sjukersättning? Kan jag få sjukersättning? Hur går det till att få sjukersättning? Sjukersättning Du kan få sjukersättning om din arbetsförmåga är stadigvarande nedsatt med minst en fjärdedel. Hur mycket du får i sjukersättning beror på hur mycket du har haft i inkomst. Har du inte haft

Läs mer

Kom igång med din ansökan!

Kom igång med din ansökan! Kom igång med din ansökan! Hej! Vi vet att arbetslöshetsförsäkringens regler och uttryck kan vara svåra att förstå. Ring oss gärna, på 0770-77 77 88, om du undrar över något eller behöver hjälp med att

Läs mer

Bilstöd. Vem har rätt till bilstöd? Vad är bilstöd?

Bilstöd. Vem har rätt till bilstöd? Vad är bilstöd? Bilstöd Du som har en funktionsnedsättning som ger dig stora svårigheter att förflytta dig på egen hand eller att använda allmänna kommunikationer kan få bilstöd. Även du som har barn med funktionsnedsättning

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Handikappersättning. Hur mycket får man i handikappersättning? Vem kan få handikappersättning?

Handikappersättning. Hur mycket får man i handikappersättning? Vem kan få handikappersättning? Handikappersättning Du som är över 19 år kan få handikappersätt ning om du behöver extra hjälp eller har extra kostnader på grund av varaktig sjukdom eller funktionsnedsättning. Det är inte graden av nedsättning

Läs mer

Ansök om ersättning. - så gör du. lararnasakassa.nu

Ansök om ersättning. - så gör du. lararnasakassa.nu Ansök om ersättning - så gör du lararnasakassa.nu Så här söker du ersättning från oss Du har anmält dig på Arbetsförmedlingen som arbetssökande. För att vi ska kunna utreda ditt ärende behöver vi få in

Läs mer