Om du bor eller arbetar utomlands

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Om du bor eller arbetar utomlands"

Transkript

1 Om du bor eller arbetar utomlands

2 Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller arbetar i Sverige. Den ger ekonomiskt skydd för familjer och barn, för personer med funktionsnedsättning samt vid sjukdom, arbetsskada och ålderdom. Genom Sveriges medlem skap i EU kan du ha rätt till socialförsäkrings förmåner i andra EU-länder Socialförsäkringen administreras av Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten. Försäkringskassan har hand om bidrag och ersättningar till barnfamiljer, sjuka och personer med funktionsnedsättning. Pensionsmyndigheten har hand om pensioner och andra stöd till äldre och efterlevande.

3 Välkommen till Försäkringskassan Den här broschyren tar kortfattat upp vilka förmåner du som är försäkrad i Sverige och arbetar eller flyttar eller vistas utomlands kan ha rätt till från social försäkringen. Bland annat kan du läsa om vilka regler som gäller för arbetstagare inom EU/EES och Schweiz. och delar av övriga världen. Men också om hur rätten till sjukpenning, pension, föräldrapenning och olika former för barnbidrag påverkas. Eller vad som krävs för att du som är arbetslös ska kunna behålla förmåner från socialförsäkringen när du söker arbete inom EU/EES och Schweiz. Vill du veta mer? Den här broschyren ger bara översiktlig information. Om du vill ha mer detaljerad information om något som nämns i broschyren kan du läsa vidare på Där finns fördjupad information i form av faktablad som du kan skriva ut. Har du inte tillgång till Internet kan du alltid kontakta vårt Kundcenter på telefon Det här gäller alltid: För att kunna få ersättning från Försäkringskassan måste du uppfylla vissa krav. När du ansöker om ersättningen ska du därför lämna vissa uppgifter till Försäkringskassan som i sin tur bedömer uppgifterna och beslutar om du har rätt till ersättningen eller inte.

4 Innehåll 1 Socialförsäkring om du arbetar eller bor utomlands Sid 6 Samma rättigheter inom EU /EES-området och Schweiz 6 I vilka länder omfattas du av EU:s samordningsregler för socialförsäkring? 8 För vem gäller reglerna? 8 Att tänka på innan flytten 8 2 Om du arbetar inom EU/EES eller Schweiz Sid 10 Särskilda regler för gränsarbetare med flera 10 Om du blir sjuk 10 Om du skadar dig i arbetet 11 Utsänd av arbetsgivare 11 Det här gäller för au-pairarbete 12 3 Om du är arbets sökande inom EU/EES eller i Schweiz Sid 13 Arbetslöshetsersättning 13 Om du som arbetssökande blir sjuk 13 4 Om du som förälder bor inom EU/EES eller i Schweiz Sid 16 Familjeförmåner 16 Föräldrapenning 18 Tillfällig föräldrapenning 18

5 5 Om du studerar inom EU/EES eller i Schweiz Sid 19 Studiebidrag och extra tillägg 19 Sjukvårdsförmåner 19 6 Om du arbetar eller flyttar utanför EU/EES eller Schweiz Sid 20 Sjuklön eller sjukpenning 20 Föräldrapenning 20 Tillfällig föräldrapenning 20 Barnbidrag och flerbarnstillägg 20 Underhållsstöd 21 7 Om du studerar utanför EU/EES eller i Schweiz Sid 24 Om rätten att vara försäkrad i Sverige 24 8 Anmäl din utlandsvistelse! Sid 25 9 Så här kan du göra Sid Frågor 26

6 1 Socialförsäkring om du arbetar eller bor utomlands Vad som händer med din socialförsäkring om du börjar arbeta eller flyttar utomlands är beroende av om du rör dig inom eller utanför EU/EES-området och Schweiz. Om du bor eller arbetar utanför EU/EES-området och Schweiz är det Sveriges nationella lagstiftning och i vissa fall socialförsäkringskonventioner som reglerar din rätt till förmåner. Samma rättigheter inom EU /EES-området och Schweiz Som svensk medborgare behöver du inget arbetstillstånd om du söker arbete i något annat EU/EES-land eller Schweiz än Sverige. Detsamma gäller för de flesta EU-medborgare. Inom EU/EES-land eller Schweiz finns särskilda regler om samordning som skyddar arbetstagare som arbetar i olika medlems stater och vissa andra persongrupper. I dessa regler föreskrivs att du vid arbete i ett annat EU/EES-land eller Schweiz kan behålla vissa tidigare intjänade rättig eter till socialförsäkringsförmåner, till exempel olika pensioner. Som arbetstagare har du också rätt till de socialförsäkringsförmåner som kan finnas i det land du arbetar i. Du kan också få rätt att lägga ihop försäkringsperioder från flera länder för att få rätt till förmåner. 6

7 7

8 I vilka länder omfattas du av EU:s samordningsregler för socialförsäkring? EU-länderna är: Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Slovenien, Slovakien, Spanien, Storbritannien och Nordirland, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike. EES-länderna är: Island, Liechtenstein och Norge. Samordningsreglerna gäller också för Schweiz. För vem gäller reglerna? Reglerna gäller huvudsakligen för dig som är medborgare i en medlemsstat och är anställd, egen företagare, arbetssökande, pensionär, familjemedlem eller studerande i ett annat EU/EES-land eller Schweiz, men även för statslösa eller flyktingar som är bosatta i ett EU/EES-land eller Schweiz. Reglerna gäller också för dig som är medborgare i ett EU-land eller Schweiz men är bosatt i ett annat EU-land eller Schweiz. Att tänka på innan flytten Om du ska flytta utomlands eller arbeta i ett annat EU/EES-land eller Schweiz, under en längre eller kortare period, ska du i god tid ta kontakt med Försäkringskassan innan du reser. Försäkringskassan meddelar dig vilka eventuella intyg och blanketter du behöver för din utlandsvistelse. 8

9 Vilka svenska förmåner kan du ha rätt till om du bor i annat land inom EU och är försäkrad i Sverige? Barnbidrag och andra familjeförmåner Studiebidrag och extra studietillägg Sjuklön och sjukpenning Föräldrapenning Tillfällig föräldrapenning Sjukvård Pension Efterlevandepension Arbetsskadeersättning 9

10 2 Om du arbetar inom EU/EES eller Schweiz Vid alla former av arbete eller anställning gäller som huvudregel att du är försäkrad i det land där du arbetar och på de villkor som gäller där. Om du är utsänd eller arbetar i flera länder gäller särskilda regler. Särskilda regler för gränsarbetare med flera Är du gränsarbetare (en person som arbetar i en medlemsstat och bor i en annan dit han eller hon återvänder minst en gång i veckan) eller jobbar du som anställd på fartyg? Eller arbetar du i flera EU/EES länder eller Schweiz? Eller vid beskickning eller konsulat? Då gäller särskilda regler för vad du omfattas av och har rätt till från socialförsäkringen. För närmare information om vad som gäller för dig ska du vända dig till Försäkringskassan. Gäller det arbetslöshetsersättning kan Arbetsförmedlingen eller din arbetslöshetskassa lämna information. Om du blir sjuk Från den dagen du börjar arbeta i ett annat EU/EES-land eller Schweiz har du inte längre rätt till sjuklön och sjukpenning i Sverige. Istället har du rätt till motsvarande ersättning i det land du arbetar i. Reglerna skiljer sig åt i de olika EU/EES-länderna och Schweiz. Bland annat förekommer både fler och färre karensdagar samt andra arbetsgivarperioder. 10

11 Du har även rätt till sjukvård på samma villkor som övriga med borgare i det land du arbetar i. Ta därför reda på vad som gäller i just det land du ska arbeta i innan du reser. Om du skadar dig i arbetet Råkar du ut för en arbetsskada gäller reglerna för den arbetsskadeförsäkring som finns i det land du arbetar i. Reglerna skiljer sig åt i de olika EU-länderna. Ta därför reda på vad som gäller i just det land du ska arbeta i innan du reser. Utsänd av arbetsgivare Att vara utsänd innebär att du av din arbetsgivare sänts ut till ett annat land för att där utföra arbete för arbetsgivarens räkning. Reglerna gäller även för en egen företagare som alltså kan sända ut sig själv. Om du är utsänd av din arbetsgivare gäller den svenska socialförsäkringen på samma sätt som i Sverige vilket medför att du också omfattas av svensk arbetsskadeförsäkring. Ett villkor är att ett intyg utfärdas av Försäkringskassan. När kan du sändas ut från Sverige till ett EU/EES-land eller Schweiz? För att räknas som utsänd till EU/EES-länder ska du vara anställd av och arbeta för en arbetsgivare i Sverige eller vara en egen företagare i Sverige. Ditt arbete i det andra EU/ EES-landet eller i Schweiz kan inte beräknas pågå längre än 24 månader. Myndigheten i det land du arbetar måste också samtycka till att du undantas från landets egen försäkring. Vård som utsänd Som utsänd ska du ta med dig det Europeiska sjukförsäkringskortet, EU-kortet, för att få rätt till nödvändig vård i det land du arbetar i. EU-kortet kan du beställa på eller genom att ringa Försäkringskassans telefon för självbetjäning eller via sms. Sms:a EUKORT och ditt personnummer till

12 Är du utsänd längre tid än ett år har du rätt till all vård på samma villkor som landets invånare. I stället för EU-kortet behöver du då ett intyg som du ansöker om hos Försäkringskassan. Om du har familjemedlemmar med dig, som inte arbetar, ska de registreras på ditt intyg. Det här gäller för au-pairarbete Arbetar du som au-pair kan du omfattas av socialförsäkrings för måner i landet du arbetar om arbetet där är jämställt med avlönat arbete. Räknas au-pairarbetet inte som sådant arbete, kan du i vissa fall omfattas av de svenska reglerna. Försäkringskassan kan ge dig närmare besked. Om du under din tid som au-pair fortsätter att vara försäkrad i Sverige har du rätt till nödvändig vård på samma villkor som au-pairlandets egna invånare. Glöm då inte att ta med dig EU-kortet som du beställer på 12

13 Om du är arbetssökande inom EU/EES eller i Schweiz 3 Arbetslöshetsersättning Om du är arbetslös och söker arbete i ett annat EU/EESland eller Schweiz kan du få arbetslöshetsersättning från Sverige under tre månader. Ansökan görs hos Inspektionen för Arbetslöshetsförsäkringen, IAF som utfärdar intyg om arbetslöshetsförsäkring. Om du som arbetssökande blir sjuk När du vistas tillfälligt i landet för att söka arbete har du rätt till nödvändig vård på samma villkor som landets invånare. Glöm inte att ta med dig det Europeiska sjukförsäkringskortet, som du beställer på kassan.se. Du kan också ha rätt till sjukpenning från Sverige. Kontakta Försäkringskassan för mer information. 13

14 14

15 15

16 4 Om du som förälder bor inom EU/EES eller i Schweiz Familjeförmåner EU-reglerna innehåller särskilda regler för samordning av familjeförmåner, när du som förälder är försäkrad i ett EU-/EES-land eller Schweiz och barnets andra förälder i ett annat. Om barnets båda föräldrar arbetar är det i första hand från det land där barnet är bosatt som familjeförmåner ska betalas ut. Om förmånerna från det andra landet är högre kan ersättning även betalas ut därifrån genom ett tilläggsbelopp. Om endast en av föräldrarna arbetar är det i första hand från arbetslandet som familjeförmånerna ska betalas ut. I Sverige räknas barnbidrag, förlängt barnbidrag, flerbarnstillägg, kommunalt vårdnadsbidrag, bostadsbidrag i form av särskilt bidrag och studiebidrag samt extra tillägg till studiebidrag som familjeförmån. Underhållsstöd räknas också som familjeförmån men bara i EES-länder och i Schweiz. Barnbidrag Din familj har rätt till barnbidrag från Sverige om den ena föräldern arbetar i ett EU/EES-land eller i Schweiz medan den andra föräldern arbetar och bor kvar med barnet i Sverige. Om föräldern som bor kvar i Sverige inte arbetar, har familjen i första hand rätt till barnbidrag eller motsvarande bidrag och övriga familjeförmåner från det land där den andra föräldern arbetar. 16

17 Förlängt barnbidrag När ett barn fyllt 16 år upphör rätten till barnbidrag. Som förälder kan du ansöka om förlängt barnbidrag. Ett villkor för att beviljas ersättning är dock att barnet går en grundskoleutbildning i landet som motsvarar svensk statsunderstödd skola. Flerbarnstillägg Du som har rätt till barnbidrag för två eller flera barn från svensk socialförsäkring har också rätt till flerbarnstillägg även om barnen bor utomlands. Barn som är över 16 år och studerar kan också i vissa fall räknas med för flerbarnstillägg. Vårdnadsbidrag Vårdnasbidrag är ett kommunalt bidrag. Om du bor i Sverige ska du ansöka om vårdnadsbidrag hos den kommun där du är bosatt. Bor du utomlands och arbetar i Sverige ska du ansöka om vårdnadsbidrag i den kommun där du arbetar. När vårdnadsbidraget samordnas med andra EU-familjeförmåner betalas det ut av Försäkringskassan. Det är frivilligt för kommunerna om de ska införa vårdnadsbidrag. Om du kan få birdaget beror alltså på i vilken kommun du är bosatt eller arbetar. Underhåll Du som betalar underhåll ska fortsätta att betala som vanligt även om du flyttar till ett annat EU/EES land eller Schweiz. Bostadsbidrag För att få bostadsbidrag för bostadskostnaderna måste du vara bosatt i Sverige. Bostadsbidraget består av två delar, dels ett bidrag för bostadskostnaden och dels ett bidrag för de barn som bor hemma. Barnfamiljer kan få det särskilda bidraget för barnen även vid bosättning i annat EU/EESland eller i Schweiz om någon i familjen arbetar i Sverige. 17

18 Särskilda regler gäller för studerande, biståndsarbetare, statsanställda, diplomater och deras familjer. Föräldrapenning Om du bor eller arbetar i Sverige och din familj bor i ett annat EU/EES-land eller i Schweiz kan du eller din make ha rätt till svensk föräldrapenning. Arbetar du i ett annat EU/ EES-land eller i Schweiz och har barn kan du ha rätt till föräldrapenning eller motsvarande förmån från det land du arbetar i. Finns det krav på att du ska ha bott eller arbetat en viss tid i landet för att få föräldrapenning, kan du räkna med den period du arbetat i Sverige. Dessutom får du räkna med de perioder du arbetat i ett annat EU/EES-land eller i Schweiz, när du flyttar hem till Sverige igen. Tillfällig föräldrapenning Om du arbetar i Sverige och din familj bor i ett annat EU/ EES-land eller i Schweiz kan du eller din make ha rätt till svensk tillfällig föräldrapenning. Tillfällig föräldrapenning samordnas inte med andra EU/ EES-länder eller Schweiz. Det innebär att du får behålla hela tillfälliga föräldrapenningen. 18

19 Om du studerar inom EU/EES eller i Schweiz 5 Studiebidrag och extra tillägg Som EU-medborgare kan du ha rätt till studiehjälp, i form av studiebidrag och extra tillägg till studiebidrag när du studerar inom EU. Det är Centrala Studiemedelsnämnden, CSN, som beslutar om du har rätt till studiebidrag och extra tillägg till din familjeförmån. Ersättningen betalas sedan ut av Försäkringskassan. Sjukvårdsförmåner Du som studerar inom EU /EES eller i Schweiz och är försäkrad i Sverige har rätt till nödvändig vård i landet du studerar på samma villkor som landets invånare. Sverige betalar för vården. Glöm inte att ta med dig det Europeiska sjukförsäkringskortet som du beställer på 19

20 6 Om du arbetar eller flyttar utanför EU/EES eller Schweiz Sjuklön eller sjukpenning Arbetar du i Sverige kan du ha rätt till sjuklön eller sjukpenning även om du flyttar och bor utanför EU eller EES eller Schweiz. Det gäller även om du är utsänd av din arbetsgivare. Föräldrapenning Arbetar du i Sverige kan du ha rätt till föräldrapenning även om du flyttar och bor utanför EU eller EES eller Schweiz. Det gäller även om du är utsänd av din arbetsgivare. Tillfällig föräldrapenning Arbetar du i Sverige kan du ha rätt till tillfällig föräldrapenning även om du flyttar och bor utanför EU eller EES eller Schweiz. Det gäller även om du är utsänd av din arbetsgivare. Barnbidrag och flerbarnstillägg En tillfällig utlandsvistelse som varar längst 6 månader påverkar inte din rätt till barnbidrag. Är däremot vistelsen planerad att sträcka sig längre än sex månader upphör rätten till barnbidrag från Sverige redan vid utresan. Genom bland annat överenskommelser mellan Sverige och vissa andra länder utanför EU, kan du i vissa fall få barnbidrag och flerbarnstillägg från Sverige även om utlands vistelsen 20

21 varar mer än sex månader. Det gäller till exempel dig som sänds utomlands av en statlig arbetsgivare och för studerande. I de fallen kan du ha rätt till barnbidrag under hela perioden du vistas utomlands. Underhållsstöd Underhållsstöd betalas inte ut till barnet eller en förälder som har lämnat Sverige. Är utlandsvistelsen längst sex månader påverkas inte utbetalningen av underhållsstöd. Då räknas ni fortfarande som bosatta i Sverige. Men är utlands vistelsen avsedd att vara mer än sex månader upphör rätten till underhållsstöd redan vid utresan från Sverige. Se också undantagen som beskrivs ovan under barnbidrag och flerbarnstillägg. Du som betalar underhåll ska betala som vanligt även om du flyttar till ett land utanför EU/EES eller Schweiz. 21

22 22

23 23

24 7 Om du studerar utanför EU/EES eller i Schweiz Om rätten att vara försäkrad i Sverige Om du före studierna är bosatt i Sverige och ska genomgå en studiestödberättigad utbildning i utlandet har du fortsatt rätt att vara försäkrad i Sverige för bosättningsbaserade förmåner. Detsamma gäller om du studerar i utlandet och har utbildningsbidrag för doktorander. 24

25 Anmäl din utlandsvistelse! 8 Kom ihåg att anmäla din utlandsvistelse till Försäkringskassan in nan du reser. Om du har rätt till förmåner från socialförsäkringen under perioden i utlandet beror på hur länge du planerar att stanna utomlands och anledningen till din utlandsvistelse. Om din utlandsvistelse förlängs ska du så snart du vet om det anmäla det till Försäkringskassan. 25

26 9 Så här kan du göra På vår webbplats kan du på ett enkelt och snabbt sätt sköta dina ärenden med hjälp av våra självbetjäningstjänster. Är du arbetsgivare kan du bland annat anmäla sjukfrånvaro för dina anställda. Saknar du arbete eller arbetsgivare kan du med hjälp av självbetjäningstjänsten anmäla sjukdom. Du kan också lämna synpunkter på vår service På vår telefon för självbetjäning kan du anmäla vård av barn, göra sjukanmälan, beställa ansökan om pension och ansökan om bostadsbidrag samt beställa Europeiska sjukförsäkringskortet. Du kan också beställa intyg, blanketter och bro schyrer. Telefonen är öppen dygnet runt och samtalet är gratis. Frågor Du kan också ringa till vårt Kundcenter för eller till Nationell förmedlingstjänst för texttelefoner

27 Skyldigheter Anmäl förändringar till Försäkringskassan Du är alltid skyldig att anmäla ändrade förhåll anden som har betydelse för rätten till ersättning. Vad händer om du får för hög ersättning? Om du får en ersättning som du inte har rätt till, blir du normalt skyldig att betala tillbaka pengarna. Det gäller även om det inte är ditt fel att du fått ersättningen. Försäkringskassan polisanmäler misstänkt brott Att medvetet lämna felaktiga uppgifter eller låta bli att anmäla förändringar som kan påverka rätten till ersättning kan vara brottsligt. Försäkrings kassan polis anmäler alla misstänkta bidragsbrott.

28 Mer information Den här broschyren ger endast övergripande information och ska inte betraktas som lagtext i ämnet. På finns mer information om social försäk - ringen och även fördjupad information i faktablad om enskilda ärendeslag. Broschyren finns även i lättläst version och som ljudfil på vår webbplats. Vill du ha broschyren på talkassett eller punktskrift kan du beställa den från Inläsningstjänst AB, telefon Myndighetsguiden Här har vi samlat adresser till några andra myndigheters webbplatser. Arbetsförmedlingen och kommunernas närings livssekreterare är informations källor för dig som har frågor om arbete och arbets marknaden. På kan du få svar på frågor om du ska starta eget företag. Har du frågor om skatt kan du gå in på På Socialstyrelsens sida finns bland annat information om vårdnad, boende och umgänge. Any questions? Please contact our Customer Service Center FK

Om du är sjuk och inte kan arbeta

Om du är sjuk och inte kan arbeta Om du är sjuk och inte kan arbeta Välkommen till Försäkringskassan Influensa, benbrott eller migrän. Det kan finnas många orsaker till att du inte kan arbeta som vanligt. Om du måste vara borta från jobbet

Läs mer

Lättläst om svenskt studiestöd

Lättläst om svenskt studiestöd Lättläst om svenskt studiestöd Grundläggande rätt för utländska medborgare 2014/15 1 2 Innehåll Vilka är länderna inom EU och EES?...7 Vilka krav behöver du uppfylla för att få svenskt studiestöd?...8

Läs mer

Föräldrapenning. Hur mycket får man? Vem har rätt till föräldrapenning?

Föräldrapenning. Hur mycket får man? Vem har rätt till föräldrapenning? Föräldrapenning Föräldrapenning är den ersättning föräldrar får för att kunna vara hemma med sina barn i stället för att arbeta. Den betalas ut i sammanlagt 480 dagar per barn. Föräldrapenningen har tre

Läs mer

För dig som söker arbete i annat EU/EES-land eller Schweiz. Uppdaterad november 2013

För dig som söker arbete i annat EU/EES-land eller Schweiz. Uppdaterad november 2013 För dig som söker arbete i annat EU/EES-land eller Schweiz Uppdaterad november 2013 För dig som söker arbete i annat EU/EES-land eller Schweiz INNEHÅLL Lagarna i arbetslandet gäller 3 Arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Tillfällig. föräldrapenningen. vid vård av barn som fyllt 12 men inte 16 år. Vem kan få tillfällig föräldrapenning?

Tillfällig. föräldrapenningen. vid vård av barn som fyllt 12 men inte 16 år. Vem kan få tillfällig föräldrapenning? Tillfällig föräldrapenning vid vård av barn som fyllt 12 men inte 16 år FK 4089-B_Fa I vissa fall kan du få tillfällig föräldrapenning för ett barn som fyllt tolv år. Det gäller om barnet har en sjukdom

Läs mer

Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning

Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning Du som deltar i ett program på Arbetsförmedlingen kan få ersättning i form av aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning. Om du har fyllt 25 år eller uppfyller

Läs mer

Sjukpenninggrundande. - information till dig som studerar, är arbetslös, sjuk eller har sjukersättning, aktivitetsersättning eller livränta

Sjukpenninggrundande. - information till dig som studerar, är arbetslös, sjuk eller har sjukersättning, aktivitetsersättning eller livränta Sjukpenninggrundande inkomst - information till dig som studerar, är arbetslös, sjuk eller har sjukersättning, aktivitetsersättning eller livränta Sjukpenning, föräldrapenning och tillfällig föräldrapenning

Läs mer

Bostadsbidrag. barnfamiljer. Några viktiga gränser. Vilka barnfamiljer kan få bostadsbidrag? Preliminärt och slutligt bidrag

Bostadsbidrag. barnfamiljer. Några viktiga gränser. Vilka barnfamiljer kan få bostadsbidrag? Preliminärt och slutligt bidrag Bostadsbidrag barnfamiljer Barnfamiljer med låga inkomster kan få bostadsbidrag. Hur mycket du kan få beror på dina inkomster, dina boendekostnader, bostadens storlek och hur många barn du har. Du söker

Läs mer

Söka arbete i ett annat EU/EES-land eller Schweiz med svensk arbetslöshetsersättning

Söka arbete i ett annat EU/EES-land eller Schweiz med svensk arbetslöshetsersättning Ansökan om intyg U2 1 (6) Viktig information till dig som planerar att söka arbete med bibehållen svensk arbetslöshetsersättning i annat EU/EES-land eller i Schweiz. Läs noga igenom informationen innan

Läs mer

Försäkrad i Sverige genom bosättning eller arbete

Försäkrad i Sverige genom bosättning eller arbete Försäkrad i Sverige genom bosättning eller arbete Vägledningarna innehåller en samlad information om vad som gäller inom ett eller flera försäkringsområden som stöd för Försäkringskassans ärendehandläggning.

Läs mer

Vård av personer från andra länder

Vård av personer från andra länder Vård av personer från andra länder SJÄTTE OMARBETADE UPPLAGAN Post: 118 82 Stockholm Besök: Hornsgatan 20 Telefon: 08-452 70 00 www.skl.se Vård av personer från andra länder Förord till sjätte upplagan

Läs mer

Vård av personer från andra länder

Vård av personer från andra länder [Skriv text] Vård av personer från andra länder FEMTE OMARBETADE UPPLAGAN [Skriv text] 1 Vård för personer från andra länder Förord till femte upplagan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) informerar

Läs mer

Friheten att röra. sig och bo i EU. En vägledning till dina rättigheter som unionsmedborgare

Friheten att röra. sig och bo i EU. En vägledning till dina rättigheter som unionsmedborgare Friheten att röra sig och bo i EU En vägledning till dina rättigheter som unionsmedborgare Europeiska kommissionen Generaldirektoratet för rättsliga frågor 1 Den här vägledningen innehåller praktiska upplysningar

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet

Ersättning vid arbetslöshet PÅ LÄTTLÄST SVENSKA Ersättning vid arbetslöshet INFORMATION OM ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGEN 1 2 Det här är arbetslöshetsförsäkringen... 4 Vem gör vad?...... 6 När har du rätt till arbetslöshetsersättning?...

Läs mer

Vad händer när du flyttar mellan nordiska länder? Socialförsäkring och sociala förmåner

Vad händer när du flyttar mellan nordiska länder? Socialförsäkring och sociala förmåner Vad händer när du flyttar mellan nordiska länder? Socialförsäkring och sociala förmåner Vad händer när du flyttar till ett annat nordiskt land? Vilka rättigheter och skyldigheter har du? När du flyttar

Läs mer

Vägledning 2003:1 Version 8. Bilstöd till personer med funktionsnedsättning

Vägledning 2003:1 Version 8. Bilstöd till personer med funktionsnedsättning Bilstöd till personer med funktionsnedsättning Vägledningarna innehåller en samlad information om vad som gäller på ett visst område och är ett stöd i handläggningen. En vägledning kan innehålla beskrivningar

Läs mer

Utstationering. regler för utlandsanställda som arbetar i Sverige en begränsad tid

Utstationering. regler för utlandsanställda som arbetar i Sverige en begränsad tid Utstationering regler för utlandsanställda som arbetar i Sverige en begränsad tid Utstationering Regler för utlandsanställda som arbetar i Sverige en begränsad tid Arbetsmiljöverket 2010 Text: Susanna

Läs mer

Korta svar på de vanligaste frågorna Om du vill veta mer kan du läsa under rubriken Fler frågor. Du kan också fråga socialtjänsten i din kommun.

Korta svar på de vanligaste frågorna Om du vill veta mer kan du läsa under rubriken Fler frågor. Du kan också fråga socialtjänsten i din kommun. Frågor och svar om ekonomiskt bistånd lättläst Artikelnummer 2006-114-4 Här kan du läsa frågor och svar om ekonomiskt bistånd. Ekonomiskt bistånd är pengar du söker från socialtjänsten så att du klarar

Läs mer

Du ska kunna resa, flytta och studera. EU i din vardag

Du ska kunna resa, flytta och studera. EU i din vardag ! EU på 10 minuter 2 EU på 10 minuter EU på 10 minuter 3 EU i din vardag Visste du att ungefär 60 procent av besluten som politikerna i din kommun tar påverkas av EU-regler? Det kan till exempel handla

Läs mer

Starta. företag 2015:1. Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta

Starta. företag 2015:1. Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta 2015:1 Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta Jag har bestämt mig för att starta företag. Hur gör jag? Starta företag Information från myndigheterna Lättläst Driva Jag

Läs mer

Högkostnadsskydd för tandvård

Högkostnadsskydd för tandvård Högkostnadsskydd för tandvård Alla som bor i Sverige omfattas av ett tandvårdsstöd. I tandvårdsstödet finns ett högkostnadsskydd som gör att du vid större behandlingar bara behöver betala en del av kostnaden

Läs mer

STARTA FÖRETAG Information och vägledning från sex myndigheter som hjälper dig att spara tid på vägen till eget företag.

STARTA FÖRETAG Information och vägledning från sex myndigheter som hjälper dig att spara tid på vägen till eget företag. 2009:2 STARTA FÖRETAG Information och vägledning från sex myndigheter som hjälper dig att spara tid på vägen till eget företag. Starta företag Vägen till ditt företag börjar med viljan att förverkliga

Läs mer

Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska

Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska Läs detta först Den här boken beskriver

Läs mer

Mer information till arbetsgivare om sjuklön. Mer information till arbetsgivare om sjuklön

Mer information till arbetsgivare om sjuklön. Mer information till arbetsgivare om sjuklön Mer information till arbetsgivare om sjuklön 1 2 Mer information till arbetsgivare om sjuklön Utgivare: Försäkringskassan Försäkringsprocesser, sjukpenning och samordning Reviderad: 2013-12-16 Kontaktinformation

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på

Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på Skuldsanering Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på www.kronofogden.se. Du kan också ringa Kronofogden på

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Jag har sökt asyl inom EU vilket land kommer att hantera min ansökan?

Jag har sökt asyl inom EU vilket land kommer att hantera min ansökan? SE Jag har sökt asyl inom EU vilket land kommer att hantera min ansökan? A Information om Dublinförordningen för personer som ansöker om internationellt skydd enligt artikel 4 i förordning (EU) nr 604/2013

Läs mer

Lättläst. Försörjningsstöd. Socialbidrag

Lättläst. Försörjningsstöd. Socialbidrag Lättläst Försörjningsstöd Socialbidrag Vad är försörjningsstöd? Försörjningsstöd är pengar som kommunen kan ge till människor som inte själva kan betala sina räkningar eller köpa mat och kläder och annat

Läs mer