Ersättning vid arbetslöshet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ersättning vid arbetslöshet"

Transkript

1 PÅ LÄTTLÄST SVENSKA Ersättning vid arbetslöshet INFORMATION OM ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGEN 1

2 2

3 Det här är arbetslöshetsförsäkringen... 4 Vem gör vad? När har du rätt till arbetslöshetsersättning?... 7 Det här måste du göra för att få arbetslöshetsersättning... 8 Så här bestäms om ett arbete är lämpligt för dig Fakta om arbetslöshetsersättningen Det här är ett arbetsvillkor De här blanketterna behöver du för att ansöka om arbetslöshetsersättning Så mycket arbetslöshetsersättning betalas ut Så länge betalas arbetslöshetsersättningen ut Du kan förlora rätten till arbetslöshetsersättning Hör av dig till oss Här finns mer information om arbetslöshetsförsäkringen

4 Det här är arbetslöshetsförsäkringen Arbetslöshetsförsäkringen är en försäkring. Den gäller för alla personer som arbetar eller har arbetat i Sverige. Arbetslöshetsförsäkringen ger pengar till dig som söker arbete, under den tid det tar att söka arbete och få ett nytt arbete. Pengarna kallas arbetslöshetsersättning. För att få arbetslöshetsersättning finns det regler som du ska följa. Arbetsförmedlingen hjälper dig att söka efter ett nytt arbete. Arbetsförmedlingen kontrollerar också om du följer reglerna för att få arbetslöshetsersättning. 4

5 Det är din arbetslöshetskassa som beslutar om du får arbetslöshetsersättning. Arbetslöshetskassan kallas a-kassan. Du kan läsa mer om reglerna i arbetslöshetsförsäkringen i den här broschyren och på Du kan kontakta oss om du har frågor. Våra kontaktuppgifter står på baksidan av broschyren. 5

6 Vem gör vad? Arbetslöshetskassan kallas också a-kassa Du ansöker om arbetslöshetsersättning hos din a-kassa. A-kassan beslutar om du får arbetslöshetsersättning. A-kassan betalar ut arbetslöshetsersättning. A-kassan svarar på frågor om arbetslöshetsersättning. Arbetsförmedlingen Du anmäler dig som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen informerar om de regler du ska följa för att få arbetslöshetsersättning. Arbetsförmedlingen kontrollerar att du som får arbetslöshetsersättning söker arbete och följer reglerna i arbetslöshetsförsäkringen. Arbetsförmedlingen meddelar din a-kassa om händelser som kan påverka din arbetslöshetsersättning. 6

7 När har du rätt till arbetslöshetsersättning? Det finns allmänna villkor i lagen om arbetslöshetsförsäkring. Du måste uppfylla de allmänna villkoren för att få arbetslöshetsersättning. Vi beskriver villkoren här nedanför. 1. För att få arbetslöshetsersättning måste du kunna arbeta och kunna säga ja till arbete minst 3 timmar varje arbetsdag och minst 17 timmar varje vecka. 2. Du måste vara anmäld som arbetssökande på Arbetsförmedlingen. 3. Din avsikt ska vara att arbeta och du får inte ha något hinder för att ta ett arbete. 7

8 Det här måste du göra för att få arbetslöshetsersättning 1. Du ska vara med och skriva en handlingsplan Du ska tillsammans med Arbetsförmedlingen skriva en handlingsplan. I din handlingsplan ska det stå vad du ska göra för att så snabbt som möjligt få ett arbete. Om du har hinder för att du ska kunna söka vissa arbeten, ska det stå i handlingsplanen. Det ska också stå vad du ska göra för att få bort hindren. Om du inte är med och skriver en handlingsplan meddelar vi det till din a-kassa. 8

9 2. Du ska lämna en aktivitetsrapport Du ska lämna en aktivitetsrapport en gång i månaden till Arbetsförmedlingen. I aktivitetsrapporten ska det stå vad du har gjort för att få ett arbete eller annan sysselsättning, till exempel studier. Om du inte lämnar in aktivitetsrapporten i tid meddelar vi det till din a-kassa. 3. Du ska besöka och kontakta Arbetsförmedlingen och din kompletterande aktör Du ska besöka och kontakta Arbetsförmedlingen eller din kompletterande aktör när ni bestämt eller om du blir kallad till ett möte. Kompletterande aktörer är de företag som arbetar på uppdrag av Arbetsförmedlingen. 9

10 Om du inte kommer till ett möte eller kontakt som vi bestämt eller som du har blivit kallad till meddelar vi det till din a-kassa. 4. Du ska söka lämpliga arbeten Du ska söka lämpliga arbeten som Arbetsförmedlingen anvisar dig att söka. Du ska vara beredd att ta alla slags arbeten som du kan göra. Om du har hinder för att ta vissa arbeten, är det viktigt att det står i din handlingsplan. Du måste göra vad du kan för att ta bort sådana hinder. Om du inte har några hinder måste du vara beredd att söka lämpliga arbeten på arbetsmarknaden i hela Sverige. 10

11 Om Arbetsförmedlingen tror att du inte är beredd att ta ett lämpligt arbete meddelar vi det till din a-kassa. Längre fram i broschyren kan du läsa mer om vad vi menar med lämpliga arbeten. 5. Du ska aktivt söka arbete Du ska själv söka arbete så att du så snabbt som möjligt får ett nytt arbete. Om Arbetsförmedlingen tror att du inte vill eller kan ta ett lämpligt arbete meddelar vi det till din a-kassa. 11

12 Så här bestäms om ett arbete är lämpligt för dig För att få arbetslöshetsersättning kan du behöva söka andra typer av arbeten än vad du har haft tidigare. Här får du mer information om vad vi menar med lämpligt arbete: Utbildning och tidigare arbeten Vi ska tänka på din utbildning och vad du har arbetat med tidigare. Ett arbete kan vara lämpligt även om det inte stämmer med din utbildning och det du har arbetat med tidigare. Kunskaper om ett yrke Om en arbetsgivare tycker att du kan tillräckligt för att arbeta hos honom eller henne är arbetet lämpligt. 12

13 Det gäller även om du själv inte tycker att du har tillräckliga kunskaper för arbetet. Medicinska hinder Om du av medicinska skäl inte söker ett arbete eller tackar nej till ett arbete måste du visa ett utlåtande från en läkare som beskriver varför du inte kan göra det arbetet. Familjeskäl Du ska kunna söka arbeten på andra platser än där du bor. Om du har familjeskäl kan du slippa söka arbeten på andra platser under en begränsad period. Det gäller under den tid som det tar att ordna att familjeskälen inte är ett hinder. Om ett barn eller någon annan person i ditt hushåll behöver dig varje dag och ni inte kan flytta, kan du tillfälligt slippa söka arbeten på andra platser. 13

14 Om du är ensamstående förälder och du själv behöver stöd av någon där du bor för att kunna klara ett arbete kan du tillfälligt slippa söka arbeten på andra platser. Om du är sambo med någon som har ett arbete som gör att han eller hon inte kan sköta hushållet ensam och inte kan flytta, kan du också tillfälligt slippa söka arbeten på andra platser. Resor till och från arbetet Ett arbete är lämpligt om du kan resa mellan arbetsplatsen och hemmet utan att det blir för dyrt eller tar för lång tid. Du måste vara beredd att resa med buss, tunnelbana, tåg eller pendeltåg eller med till exempel egen bil. Om det behövs ska du också försöka ändra på arbetstiderna för att kunna ta ett arbete. 14

15 Ny bostad Om du kan få en bostad nära den nya arbetsplatsen när ditt arbete börjar är arbetet lämpligt. Om arbetet gör att din familj måste flytta med, är arbetet lämpligt om det går att få en bostad för familjen nära arbetet. Lönen När du får arbetslöshetsersättning får du dagpenning. Din a-kassa bestämmer hur stor dagpenningen är. Om lönen för det nya arbetet är minst 90 procent av din dagpenning är arbetet lämpligt. Om du får ökade kostnader på grund av att du måste ha två bostäder på olika orter, ska de kostnaderna räknas in när din inkomst beräknas. 15

16 Avtal om annat arbete Om du redan har fått ett arbete när vi anvisar dig att söka ett annat jobb, kan du i vissa fall tacka nej till det arbete vi anvisar dig att söka. För att få tacka nej måste du kunna visa ett skrivet intyg på det andra arbetet. Du måste börja det andra arbetet inom en månad. Strejk Om det är strejk på arbetsplatsen är arbetet inte lämpligt. Om facket bara har varnat om strejk eller annan stridsåtgärd är arbetet lämpligt. 16

17 Fakta om arbetslöshetsersättningen Så betalas arbetslöshetsersättningen ut A-kassorna betalar ut arbetslöshetsersättningen som grundbelopp eller inkomstrelaterad ersättning. Grundbeloppet A-kassan beräknar grundbeloppet utifrån hur mycket du har arbetat och inte hur mycket pengar du har fått i lön. Du måste ha uppfyllt ett arbetsvillkor. Du kan läsa mer om arbetsvillkor längre fram i broschyren. A-kassan betalar grundbeloppet till dig som inte är medlem i en a-kassa eller som inte har varit medlem tillräckligt länge. A-kassan betalar grundbeloppet tidigast från den dag du fyller 20 år. 17

18 Inkomstrelaterad ersättning A-kassan beräknar inkomstrelaterad ersättning på hur mycket pengar du har haft i lön. För att få inkomstrelaterad ersättning måste du ha varit medlem i en a-kassa i minst tolv månader. Du måste också ha uppfyllt ett arbetsvillkor under den tid som du varit medlem. Du kan läsa mer om arbetsvillkor längre fram i broschyren. Fråga din a-kassa vad som gäller för dig. Vem kan bli medlem i en a-kassa? Du kan bli medlem i en a-kassa om du arbetar inom den a-kassans område. Om du inte arbetar nu så kan du bli medlem i den a-kassa vars område du arbetade inom, när du senast arbetade. 18

19 Hos a-kassan Alfa-kassan kan alla som arbetar eller har arbetat och som inte är medlemmar i någon annan a-kassa ansöka om arbetslöshetsersättning. Vilken a-kassa betalar ut arbetslöshetsersättningen? Du ansöker om arbetslöshetsersättning hos den a-kassa som du är medlem i. Om du inte är medlem i någon a-kassa och inte vill bli medlem, kan du ansöka om arbetslöshetsersättning hos Alfa-kassan. Adresser till a-kassorna hittar du på Där kan du också se vilka yrken som a-kassorna arbetar med. 19

20 Det här är är ett arbetsvillkor För att få inkomstrelaterad ersättning eller grundbelopp måste du uppfylla ett arbetsvillkor. Det betyder att du måste ha arbetat minst 80 timmar i månaden i minst sex månader under de senaste tolv månaderna innan du blev arbetslös. Du kan också uppfylla ett arbetsvillkor om du har arbetat minst 480 timmar under sex månader i rad, men då ska du ha arbetat minst 50 timmar varje månad. 20

21 Du kan i vissa fall få räkna med högst två månader av totalförsvarsplikt eller föräldrapenning som arbetad tid. Om du inte kunnat arbeta under de senaste tolv månaderna före arbetslösheten kan du förlänga den tiden bakåt. Det kallas överhoppningsbar tid. Det gäller bland annat om du varit sjuk, gjort totalförsvarsplikt, studerat på heltid, eller vårdat eget barn. Den överhoppningsbara tiden får högst vara fem år. Fråga din a-kassa vad som gäller för dig. 21

22 De här blanketterna behöver du för att ansöka om arbetslöshetsersättning Anmälan om arbetslöshet Blanketten finns på Arbetsgivarintyg Blanketten ska din tidigare arbetsgivare fylla i. Intyget finns på Arbetsintyg för företagare Du som hade eget företag innan du blev arbetslös ska använda den blanketten. Intyget finns på Kassakort På kassakortet skriver du vad du har gjort de två veckor som kortet gäller för. Din a-kassa skickar kassakort hem till dig. Kassakorten kan också fyllas i på internet hos de flesta a-kassor. 22

23 Du kan också behöva skicka in intyg om färdiga studier, om du får pension eller annat. Fråga din a-kassa vad du ska skicka in. Din anmälan om arbetslöshet och andra blanketter och intyg lämnar eller postar du till din a-kassa. 23

24 Så mycket arbetslöshetsersättning betalas ut A-kassan betalar ut arbetslöshetsersättningen som dagpenning för högst fem dagar per vecka. Dagarna är måndag till fredag. Dagarna med arbetslöshetsersättning kallas ersättningsdagar. Hur många ersättningsdagar du får i veckan minskar om du är sjuk eller har annat hinder för att ta arbete. Om du arbetar en del av en vecka får du arbetslöshetsersättning för den tid du är arbetslös. Arbetslöshetsersättning betalas ut som inkomstrelaterad ersättning eller grundbelopp. Hur mycket du får i inkomstrelaterad ersättning beror på vilken lön du hade i genomsnitt under de tolv månaderna innan du blev arbetslös. 24

25 Under de första 200 ersättningsdagarna är din dagpenning högst 80 procent av din tidigare lön. Om du fortfarande är arbetslös efter 200 ersättningsdagar är din dagpenning högst 70 procent av din tidigare lön. Den högsta dagpenningen som du kan få under hela ersättningsperioden är 680 kronor per dag. Grundbeloppet är högst 320 kronor per dag. Om du i genomsnitt arbetat mindre än heltid minskas grundbeloppet. Det är regeringen som bestämmer högsta dagpenning och grundbeloppet. Du betalar skatt på dagpenningen. Dagpenningen är pensionsgrundande. 25

26 Så länge betalas arbetslöshetsersättningen ut Du kan få arbetslöshetsersättning i längst 300 ersättningsdagar. Det kallas för en ersättningsperiod. Om du är förälder till barn under 18 år får du arbetslöshetsersättning i längst 450 dagar. För att få en ny ersättningsperiod måste du uppfylla ett nytt arbetsvillkor. Aktivitetsstödet som du kan få när du deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program räknas med i ersättningsperioden. För dig som har deltidsarbete och är delvis arbetslös gäller särskilda regler. 26

27 Du kan få högst 75 ersättningsdagar under veckor som du både arbetar och är arbetslös. Resten av de 300 dagarna i ersättningsperioden kan du bara få under veckor då du är helt arbetslös. Fråga din a-kassa om du vill veta mer. Karens I arbetslöshetsförsäkringen finns sju karensdagar. Karens betyder att du inte kan få arbetslöshetsersättning förrän du varit arbetslös i sju dagar. Som karensdagar räknas måndag till fredag. Varje ny ersättningsperiod börjar med sju karensdagar. 27

28 Du kan förlora rätten till arbetslöshetsersättning Om du inte sköter ditt arbetssökande, om du förlänger tiden i arbetslöshet eller om du själv orsakar din arbetslöshet ska Arbetsförmedlingen skicka ett meddelande till din a-kassa. Efter det är det a-kassan som utreder och beslutar om händelsen ska förändra din arbetslöshetsersättning. 1. Om du inte sköter ditt arbetssökande A-kassan kan besluta om en varning: om du inte är med och skriver en individuell handlingsplan om du inte har lämnat in din aktivitetsrapport till Arbetsförmedlingen i tid om du inte har besökt eller tagit kontakt med Arbetsförmedlingen eller din kompletterande aktör när det var bestämt 28

29 om du inte har sökt lämpligt arbete som Arbetsförmedlingen anvisat dig att söka om du inte aktivt har sökt lämpliga arbeten. A-kassan kan besluta om avstängning. Som det står ovan får du först en varning om du inte sköter ditt arbetssökande. Om det upprepas fler gånger inom samma ersättningsperiod kan din a-kassa besluta om avstängning. Då får du ingen arbetslöshetsersättning. Avstängningstiden är en ersättningsdag den andra gången du inte sköter ditt arbetssökande, fem ersättningsdagar den tredje gången och tio ersättningsdagar den fjärde gången. Om a-kassan beslutar att du har misskött ditt arbetssökande en femte gång under samma ersättningsperiod har du inte längre rätt till arbetslöshetsersättning. Du måste då uppfylla ett nytt arbetsvillkor igen. 29

30 2. Förlänger tiden i arbetslöshet A-kassan kan besluta att stänga av dig från rätt till arbetslöshetsersättning i fem ersättningsdagar om du utan godtagbart skäl har avvisat ett lämpligt arbete genom att uppträda så illa att du på grund av det inte fick arbetet utan godtagbart skäl har avvisat en plats i ett arbetsmarknadspolitiskt program. Om du förlänger din tid i arbetslöshet vid upprepade tillfällen inom samma ersättningsperiod kan din a-kassa besluta att du ska stängas av från ersättning i tio ersättningsdagar vid det andra tillfället och 45 ersättningsdagar vid det tredje tillfället. 30

31 Om a-kassan beslutar att du har förlängt tiden i arbetslöshet vid ett fjärde tillfälle under samma ersättningsperiod, har du inte längre rätt till arbetslöshetsersättning. Du måste då uppfylla ett nytt arbetsvillkor igen. 3. Orsakar arbetslöshet A-kassan kan besluta att stänga av dig från arbetslöshetsersättning i 45 ersättningsdagar om du: utan giltig anledning lämnat ditt arbete på grund av att du uppträtt illa fått sluta ditt arbete utan giltig anledning lämnar ett arbetsmarknadspolitiskt program uppträtt på ett sådant sätt att Arbetsförmedlingen tagit tillbaka en anvisning till ett arbetsmarknadspolitiskt program. 31

32 Om du orsakar din arbetslöshet på nytt inom samma ersättningsperiod kan du bli avstängd igen. Om a-kassan beslutar att du har orsakat arbetslösheten vid ett tredje tillfälle under samma ersättningsperiod, har du inte längre rätt till arbetslöshetsersättning. Du måste då uppfylla ett nytt arbetsvillkor igen. 32

33 Hör av dig till oss Du måste alltid komma på bokade möten. Arbetsförmedlingen kan bestämma datum och tid genom att skicka en kallelse eller boka tid på annat sätt. Tänk på att vi också måste kunna nå dig på telefon under den tid som du och Arbetsförmedlingen har kommit överens om. Om du inte kommer på bokat besök eller inte svarar i telefon skickar vi ett meddelande till din a-kassa. Glöm inte att du ska meddela din a-kassa och Arbetsförmedlingen om något förändras som påverkar ditt arbetssökande. Om du byter telefonnummer eller adress, eller reser bort måste du tala om det för oss. 33

34 Här finns mer information om arbetslöshetsförsäkringen Arbetsförmedlingens webbsida, Arbetslöshetskassornas Samorganisations webbsida Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens webbsida Lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring Förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring Förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter (IAFFS) 34

35 35

36 Ring oss på Ring och prata direkt med en arbetsförmedlare. Öppet vardagar 8 20 samt lördagar och söndagar Under samma tider kan du chatta med oss via vår webbplats. Besök arbetsformedlingen.se Få inspiration och hjälp via Sveriges största jobbsajt. Arbetsförmedlingen Omslagsbild: Johnér Bildbyrå. Kontakta närmaste arbetsförmedling Adressen hittar du på vår webbplats. Träffa oss på Facebook facebook.com/arbetsformedlingen Du kan beställa Arbetsförmedlingens informationsmaterial i alternativa format på 36

Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning

Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning Du som deltar i ett program på Arbetsförmedlingen kan få ersättning i form av aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning. Om du har fyllt 25 år eller uppfyller

Läs mer

Välkommen till Alfa-kassan

Välkommen till Alfa-kassan Välkommen till Alfa-kassan Alfa-kassan är fristående från fackförbund och intresseorganisationer och välkomnar alla oberoende av yrkesgrupp. Alfa-kassan i korthet Vi välkomnar alla som någon gång har arbetat

Läs mer

Korta svar på de vanligaste frågorna Om du vill veta mer kan du läsa under rubriken Fler frågor. Du kan också fråga socialtjänsten i din kommun.

Korta svar på de vanligaste frågorna Om du vill veta mer kan du läsa under rubriken Fler frågor. Du kan också fråga socialtjänsten i din kommun. Frågor och svar om ekonomiskt bistånd lättläst Artikelnummer 2006-114-4 Här kan du läsa frågor och svar om ekonomiskt bistånd. Ekonomiskt bistånd är pengar du söker från socialtjänsten så att du klarar

Läs mer

Föräldrapenning. Hur mycket får man? Vem har rätt till föräldrapenning?

Föräldrapenning. Hur mycket får man? Vem har rätt till föräldrapenning? Föräldrapenning Föräldrapenning är den ersättning föräldrar får för att kunna vara hemma med sina barn i stället för att arbeta. Den betalas ut i sammanlagt 480 dagar per barn. Föräldrapenningen har tre

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Tillfällig. föräldrapenningen. vid vård av barn som fyllt 12 men inte 16 år. Vem kan få tillfällig föräldrapenning?

Tillfällig. föräldrapenningen. vid vård av barn som fyllt 12 men inte 16 år. Vem kan få tillfällig föräldrapenning? Tillfällig föräldrapenning vid vård av barn som fyllt 12 men inte 16 år FK 4089-B_Fa I vissa fall kan du få tillfällig föräldrapenning för ett barn som fyllt tolv år. Det gäller om barnet har en sjukdom

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet mer än a-kassa

Ersättning vid arbetslöshet mer än a-kassa Ersättning vid arbetslöshet mer än a-kassa Kristian Örnelius Institutet för Privatekonomi November 2009 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Ersättning från den allmänna arbetslöshets-försäkringen...

Läs mer

Bostadsbidrag. barnfamiljer. Några viktiga gränser. Vilka barnfamiljer kan få bostadsbidrag? Preliminärt och slutligt bidrag

Bostadsbidrag. barnfamiljer. Några viktiga gränser. Vilka barnfamiljer kan få bostadsbidrag? Preliminärt och slutligt bidrag Bostadsbidrag barnfamiljer Barnfamiljer med låga inkomster kan få bostadsbidrag. Hur mycket du kan få beror på dina inkomster, dina boendekostnader, bostadens storlek och hur många barn du har. Du söker

Läs mer

Välkommen till Kommunal. Blankett för inträdesansökan i Svenska Kommunalarbetareförbundet och i Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa

Välkommen till Kommunal. Blankett för inträdesansökan i Svenska Kommunalarbetareförbundet och i Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa Välkommen till Kommunal Blankett för inträdesansökan i Svenska Kommunalarbetareförbundet och i Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa Art nr 978 91 7141 980 4. Maj 2011 Inträdesansökan till Svenska Kommunalarbetareförbundet

Läs mer

Sjukpenninggrundande. - information till dig som studerar, är arbetslös, sjuk eller har sjukersättning, aktivitetsersättning eller livränta

Sjukpenninggrundande. - information till dig som studerar, är arbetslös, sjuk eller har sjukersättning, aktivitetsersättning eller livränta Sjukpenninggrundande inkomst - information till dig som studerar, är arbetslös, sjuk eller har sjukersättning, aktivitetsersättning eller livränta Sjukpenning, föräldrapenning och tillfällig föräldrapenning

Läs mer

Starta. företag 2015:1. Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta

Starta. företag 2015:1. Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta 2015:1 Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta Jag har bestämt mig för att starta företag. Hur gör jag? Starta företag Information från myndigheterna Lättläst Driva Jag

Läs mer

Om du är sjuk och inte kan arbeta

Om du är sjuk och inte kan arbeta Om du är sjuk och inte kan arbeta Välkommen till Försäkringskassan Influensa, benbrott eller migrän. Det kan finnas många orsaker till att du inte kan arbeta som vanligt. Om du måste vara borta från jobbet

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Lättläst. Försörjningsstöd. Socialbidrag

Lättläst. Försörjningsstöd. Socialbidrag Lättläst Försörjningsstöd Socialbidrag Vad är försörjningsstöd? Försörjningsstöd är pengar som kommunen kan ge till människor som inte själva kan betala sina räkningar eller köpa mat och kläder och annat

Läs mer

Hitta bostad när du bor på ett anläggningsboende

Hitta bostad när du bor på ett anläggningsboende Arbetsförmedlingens faktablad. Arbetssökande. 2015-03. Till dig som omfattas av lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare och bor på något av Migrationsverkets anläggningsboenden.

Läs mer

Tillämpningen av regelverket för lämpligt arbete

Tillämpningen av regelverket för lämpligt arbete 2005-09-26 Tillämpningen av regelverket för lämpligt arbete Delrapport med utgångspunkt från meddelanden om ifrågasatt ersättningsrätt Sidan 2 (24) I regleringsbrevet för 2005 gav regeringen IAF i uppgift

Läs mer

Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Rollkoll. Vad gör en god man och förvaltare?

Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Rollkoll. Vad gör en god man och förvaltare? Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare Rollkoll Vad gör en god man och förvaltare? 1 Rollkoll är ett projekt som genomförs av Riksförbundet frivilliga samhälls arbetare (RFS)

Läs mer

Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska

Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska Upphandlingsreglerna en introduktion på lättläst svenska Innehåll 1. Inledning 7 --De som ska följa lagen om offentlig upphandling, LOU 8 --Det

Läs mer

För dig som söker arbete i annat EU/EES-land eller Schweiz. Uppdaterad november 2013

För dig som söker arbete i annat EU/EES-land eller Schweiz. Uppdaterad november 2013 För dig som söker arbete i annat EU/EES-land eller Schweiz Uppdaterad november 2013 För dig som söker arbete i annat EU/EES-land eller Schweiz INNEHÅLL Lagarna i arbetslandet gäller 3 Arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till

Läs mer

Den låga rörligheten mellan sjukförsäkringen och arbetslöshetsförsäkringen

Den låga rörligheten mellan sjukförsäkringen och arbetslöshetsförsäkringen Den låga rörligheten mellan sjukförsäkringen och arbetslöshetsförsäkringen UNDERLAGSRAPPORT TILL DEN PARLAMENTARISKA SOCIALFÖRSÄKRINGSUTREDNINGEN Parlamentariska socialförsäkringsutredningen (S 2010:04)

Läs mer

Lättläst om svenskt studiestöd

Lättläst om svenskt studiestöd Lättläst om svenskt studiestöd Grundläggande rätt för utländska medborgare 2014/15 1 2 Innehåll Vilka är länderna inom EU och EES?...7 Vilka krav behöver du uppfylla för att få svenskt studiestöd?...8

Läs mer

Om du bor eller arbetar utomlands

Om du bor eller arbetar utomlands Om du bor eller arbetar utomlands Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller arbetar

Läs mer

Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska

Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska Läs detta först Den här boken beskriver

Läs mer

Det här är regeringens plan för sin politik för personer med funktionsnedsättning under år 2011-2016.

Det här är regeringens plan för sin politik för personer med funktionsnedsättning under år 2011-2016. Socialdepartementet Regeringens plan för sin politik för personer med funktionsnedsättning En strategi för genomförande av funktionshinderpolitiken Intro och sammanfattning Det här är regeringens plan

Läs mer

Mer information till arbetsgivare om sjuklön. Mer information till arbetsgivare om sjuklön

Mer information till arbetsgivare om sjuklön. Mer information till arbetsgivare om sjuklön Mer information till arbetsgivare om sjuklön 1 2 Mer information till arbetsgivare om sjuklön Utgivare: Försäkringskassan Försäkringsprocesser, sjukpenning och samordning Reviderad: 2013-12-16 Kontaktinformation

Läs mer

Stöd till start av näringsverksamhet

Stöd till start av näringsverksamhet Arbetsförmedlingens faktablad. Arbetssökande. 2014-09. Stöd till start av näringsverksamhet Du som är arbetssökande och har goda förutsättningar att starta en egen verksamhet kan i vissa fall få stöd och

Läs mer

Anställning med lönebidrag

Anställning med lönebidrag Arbetsförmedlingens faktablad. Arbetsgivare. 2015-02. Anställning med lönebidrag Du kan få lönebidrag om du anställer en person som har nedsatt arbetsförmåga på grund av en funktionsnedsättning. Ersättningen

Läs mer