Nystartsjobb/ särskilt nystartsjobb

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nystartsjobb/ särskilt nystartsjobb"

Transkript

1 Arbetsförmedlingen faktablad. Arbetsgivare, Lättläst svenska Nystartsjobb/ särskilt nystartsjobb Du kan få pengar om du anställer en person som har varit utan arbete en längre tid eller är ny i Sverige. Det kallas nystartsjobb eller särskilt nystartsjobb. Pengarna kallas ersättning. Dessa personer kan du få ersättning för Du kan få ersättningen för en person som är inskriven på Arbetsförmedlingen och som varit utan arbete en längre tid.

2 Arbetsförmedlingen faktablad. Arbetsgivare, Du kan inte få ersättningen för en anställning som redan finns. Du kan inte heller få ersättningen om personen har ett stort inflytande, till exempel är med i styrelsen, är bolagsman, vd eller liknande. Om du har enskild firma kan du inte få ersättning för anställning av den du är gift med. För att du ska få ersättningen ska den arbetssökande ha varit borta från arbetslivet på grund av att han eller hon: har varit anmäld som arbetslös på Arbetsförmedlingen, varit i ett arbetsmarknadspolitiskt program, fått sjukpenning, rehabiliteringspenning, sjukersättning eller aktivitetsersättning. fått försörjningsstöd eller ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen och samtidigt varit arbetslös. varit anställd av Samhall. Du kan också få ersättningen för en person som: kommit till Sverige för som längst tre år sedan och fått uppehållstillstånd som flykting, skyddsbehövande eller på grund av anknytning. kommit till Sverige för som längst tre år sedan och fått uppehållskort som anhörig till en EES-medborgare.

3 dömts till fängelse i minst ett år och har frigång eller är villkorligt frigiven men inte gjort klart ett år av prövotiden är med i jobb- och utvecklingsgarantin. Dessa krav finns på dig som arbetsgivare Du måste vara registrerad i Skatteverkets arbetsgivarregister. Du får inte ha näringsförbud eller skatteskulder som lämnats till Kronofogden. Arbetsförmedlingen faktablad. Arbetsgivare, Du får inte ha stora betalningsanmärkningar. Dessa anställningsformer gäller ersättningen för Ersättningen gäller för tillsvidareanställningar och tidsbegränsade anställningar. Den gäller även för anställningar på deltid. Så stor ersättning kan du få Nystartsjobb och särskilt nystartsjobb grundar sig på de ersättningar till den anställde som du betalar arbetsgivaravgift för enligt 2 kapitlet socialavgiftslagen (2000:980). Det är främst bruttolön, sjuklön, semesterlön och vissa skattepliktiga förmåner. I faktabladet används av praktiska skäl begreppet lön. Du får ersättning för den del av lönen som är upp till kronor per månad vid heltid. För den del av lönen som är större än kronor får du ingen ersättning. Vid deltid minskas stödet. Om den anställde till exempel arbetar halvtid får du ingen ersättning för den del av lönen som är större än kronor per månad.

4 Arbetsförmedlingen faktablad. Arbetsgivare, Om den arbetssökande fyller 21 till 26 år under året får du en ersättning som är lika mycket som en normal arbetsgivaravgift. Om den arbetssökande fyller 21 till 26 år under året och varit borta från arbetslivet i tolv av de senaste femton månaderna får du en ersättning som är lika mycket som dubbla arbetsgivaravgiften. Om den arbetssökande fyller 27 år eller mer under året får du ersättning som är lika mycket som dubbla arbetsgivaravgiften. Så länge kan du få ersättningen Arbetsförmedlingen beräknar hur länge du kan få ersättningen. Beräkningen gör vi utifrån hur lång tid den person du vill anställa har varit utan arbete när du lämnar in ansökan. Vi beslutar om ersättning för som längst ett år i taget. Normalt får du ersättning under lika lång tid som den du ska anställa har varit utan arbete, men det finns vissa gränser. Följande gäller om du ska anställa en person som har varit arbetslös, varit med i ett program, varit anställd hos Samhall, fått försörjningsstöd eller fått sjukpenning, rehabiliteringspenning, sjukersättning eller aktivitetsersättning: som fyller 21 till 26 år under året kan du få ersättning i som längst tolv månader. Har han eller hon fått sjukpenning, rehabiliteringspenning, sjukersättning

5 eller aktivitetsersättning kan du få ersättning som längst fem år. som fyller 27 till 55 under året kan du få ersättning som längst fem år. som fyller 56 eller mer kan du få ersättning under dubbelt så lång tid som den du vill anställa har varit utan arbete. Du kan få ersättningen i som längst tid tio år, men som längst till årets slut det år han eller hon fyller 65 år. Arbetsförmedlingen faktablad. Arbetsgivare, Följande gäller om du ska anställa en person som är nyanländ, dömts till fängelse eller som deltar i jobb- och utvecklingsgarantin: som är en nyanländ invandrare kan du få ersättning under de tre första åren från det att personen fick sitt uppehållstillstånd. som dömts till fängelse i minst ett år, men som har frigång eller är villkorligt frigiven, kan du få ersättning under lika lång tid som den utdömda strafftiden, men inte längre än fem år. som deltar i jobb- och utvecklingsgarantin får du ersättning i ett år om personen inte uppfyller något av övriga villkor. Dessa ersättningar ska den anställde få Du ska ge den anställde lön som följer kollektivavtalet.

6 Arbetsförmedlingen faktablad. Arbetsgivare, Om du inte har ett kollektivavtal ska den anställde ändå ha en lön som är likvärdig med kollektivavtalets lön. För att du som arbetsgivare ska få ersättning ska du lämna en kopia på anställningsavtalet till oss på Arbetsförmedlingen. Där ska det stå vilka anställningsvillkor som finns och att lönen är likvärdig med kollektivavtalets. Kopian måste du lämna till oss senast en månad efter att den anställde börjat sin anställning. Särskilt nystartsjobb Du kan få ekonomisk ersättning som är lika stor som en normal arbetsgivaravgift plus ett belopp som motsvarar arbetsgivaravgiften för ungdomar om du anställer en arbetssökande som fått sjukpenning, rehabiliteringspenning, sjukersättning eller aktivitetsersättning på heltid och fyller 21 till 26 år under året. Stödet kallas för särskilt nystartsjobb. Du får ersättning för den del av lönen som är upp till kronor per månad vid heltid. Vid deltid minskas stödet i förhållande till anställningens omfattning. Vem gör vad? Du ansöker om nystartsjobb hos oss på Arbetsförmedlingen. Nystartsjobbet behöver inte ha kommit från Arbetsförmedlingen.

7 Men vi måste säga ja till ersättningen innan anställningen börjar. Ansökningsblankett finns på webbplatsen: arbetsformedlingen.se. Kontakta Arbetsförmedlingen om du vill ha mer information. Den person som du vill anställa ska vara anmäld på Arbetsförmedlingen när vi beslutar om ersättning eller inte. Men det går bra att den arbetssökande anmäler sig när du lämnar in ansökan om nystartsjobb. Arbetsförmedlingen faktablad. Arbetsgivare, Han eller hon ska också fylla i och lämna in en blankett. I vissa fall ska han eller hon också ha ett intyg som visar att personen har rätt till nystartsjobb. Intygen beställer den arbetssökande själv hos Försäkringskassan, Samhall, Kriminalvården, Migrationsverket och kommunen. Om du vill förlänga anställningen ska du alltid skicka in en ny ansökan. På beslutet som du har fått av oss står det skrivet hur länge du kan få ersättning. Det är viktigt att du ansöker om förlängning innan beslutsperioden gått ut. Du ska också anmäla förändringar som kan ändra rätten till ersättningen eller dess storlek till oss. Det måste du göra så snart något förändras. Vi kan då behöva besluta igen.

8 Arbetsförmedlingen faktablad. Arbetsgivare, Så betalar vi ut ersättningen Du ber om ersättningen varje månad på en särskild blankett eller på internet inom 60 dagar efter arbetsmånadens slut. Du får ersättningen månadsvis efteråt genom en kreditering på skattekontot. Första gången du ber om ersättningen måste du skicka med en kopia av den anställdes lönespecifikation. Vad händer om jag inte följer reglerna för att få ersättning? Om du lämnat felaktiga uppgifter eller inte meddelat förändringar som gör att du inte har rätt till den ersättning du fått kan du bli tvungen att betala tillbaka pengarna. Kontakta därför Arbetsförmedlingen så fort som möjligt om det hänt något som gör att du inte kan följa reglerna för att få ersättningen. Vill du veta mer? Ring oss på telefonnummer om du är intresserad och vill veta mer. Du kan också besöka din närmaste arbetsförmedling eller läsa mer på internet: Regler som vi följer när vi arbetar Förordning (2006:1481) om stöd för nystartsjobb Arbetsförmedlingens föreskrifter (AFFS 2010:7) om stöd för nystartsjobb Ring oss på om du är intresserad och vill veta mer. Du kan också besöka din närmaste arbetsförmedling eller gå in på vår webbplats arbetsformedlingen.se

Anställning med lönebidrag

Anställning med lönebidrag Arbetsförmedlingens faktablad. Arbetsgivare. 2015-02. Anställning med lönebidrag Du kan få lönebidrag om du anställer en person som har nedsatt arbetsförmåga på grund av en funktionsnedsättning. Ersättningen

Läs mer

Nystartsjobb /särskilt nystartsjobb

Nystartsjobb /särskilt nystartsjobb Arbetsförmedlingens fktbld. Arbetsgivre. 2015-04. Nystrtsjobb /särskilt nystrtsjobb Du kn få ekonomisk ersättning om du nställer en person som hr vrit utn rbete en längre tid eller är ny i Sverige. Stödet

Läs mer

Jobb- och utvecklingsgarantin

Jobb- och utvecklingsgarantin Arbetsförmedlingen faktablad. Arbetssökande, 2014-02. Lättläst svenska Jobb- och utvecklingsgarantin Du som har varit utan arbete en längre tid och behöver hjälp att komma tillbaka till arbetslivet kan

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet

Ersättning vid arbetslöshet PÅ LÄTTLÄST SVENSKA Ersättning vid arbetslöshet INFORMATION OM ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGEN 1 2 Det här är arbetslöshetsförsäkringen... 4 Vem gör vad?...... 6 När har du rätt till arbetslöshetsersättning?...

Läs mer

Sjukersättning. Hur mycket får man i sjukersättning? Kan jag få sjukersättning? Hur går det till att få sjukersättning?

Sjukersättning. Hur mycket får man i sjukersättning? Kan jag få sjukersättning? Hur går det till att få sjukersättning? Sjukersättning Du kan få sjukersättning om din arbetsförmåga är stadigvarande nedsatt med minst en fjärdedel. Hur mycket du får i sjukersättning beror på hur mycket du har haft i inkomst. Har du inte haft

Läs mer

Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning

Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning Du som deltar i ett program på Arbetsförmedlingen kan få ersättning i form av aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning. Om du har fyllt 25 år eller uppfyller

Läs mer

Föräldrapenning. Hur mycket får man? Vem har rätt till föräldrapenning?

Föräldrapenning. Hur mycket får man? Vem har rätt till föräldrapenning? Föräldrapenning Föräldrapenning är den ersättning föräldrar får för att kunna vara hemma med sina barn i stället för att arbeta. Den betalas ut i sammanlagt 480 dagar per barn. Föräldrapenningen har tre

Läs mer

Lättläst. Om du har en funktionsnedsättning

Lättläst. Om du har en funktionsnedsättning Lättläst Om du har en funktionsnedsättning Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller

Läs mer

Lättläst om studiemedel

Lättläst om studiemedel Lättläst om studiemedel 2015 1 2 Innehåll Vad är studiemedel?...6 Vem kan få studiemedel?... 7 Hur mycket pengar kan du få?... 9 Hur många poäng måste du läsa?...14 Hur länge kan du få studiemedel?...16

Läs mer

Etableringsersättning

Etableringsersättning Svenska Etableringsersättning Etableringsersättning FÖR DIG SOM ÄR NY I SVERIGE Den här information vänder sig till dig som omfattas av lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare.

Läs mer

Stöd till start av näringsverksamhet

Stöd till start av näringsverksamhet Arbetsförmedlingens faktablad. Arbetssökande. 2014-09. Stöd till start av näringsverksamhet Du som är arbetssökande och har goda förutsättningar att starta en egen verksamhet kan i vissa fall få stöd och

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet

Ersättning vid arbetslöshet Ersättning vid arbetslöshet Information om arbetslöshetsförsäkringen 1 2 ERSÄTTNING VID ARBETSLÖSHET Vad är arbetslöshetsförsäkringen? Arbetslöshetsförsäkringen ger dig som är arbetssökande ekonomisk ersättning

Läs mer

Så fungerar. arbetslöshetsförsäkringen

Så fungerar. arbetslöshetsförsäkringen Så fungerar arbetslöshetsförsäkringen uppdaterad augusti 2013 Innehåll Grundförsäkring och frivillig inkomstbortfallsförsäkring.... 3 Grundvillkor.... 3 Medlemskap... 3 Inträde genom arbete... 4 Medlemsavgift....

Läs mer

Hitta bostad när du bor på ett anläggningsboende

Hitta bostad när du bor på ett anläggningsboende Arbetsförmedlingens faktablad. Arbetssökande. 2015-03. Till dig som omfattas av lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare och bor på något av Migrationsverkets anläggningsboenden.

Läs mer

Lättläst om svenskt studiestöd

Lättläst om svenskt studiestöd Lättläst om svenskt studiestöd Grundläggande rätt för utländska medborgare 2014/15 1 2 Innehåll Vilka är länderna inom EU och EES?...7 Vilka krav behöver du uppfylla för att få svenskt studiestöd?...8

Läs mer

Cirkulär 15-018 2015-05-06 Arbetsmarknad och Juridik

Cirkulär 15-018 2015-05-06 Arbetsmarknad och Juridik Cirkulär 15-018 2015-05-06 Arbetsmarknad och Juridik Ekonomiskt stöd vid anställning av lärlingar och ungdomar som fullgjort utbildning enligt ETGkonceptet Detta är en revidering av cirkulär 14-024 (2014-06-27)

Läs mer

När din arbetsgivare går i konkurs

När din arbetsgivare går i konkurs När din arbetsgivare går i konkurs 1 Innehåll När din arbetsgivare går i konkurs 3 Varför och hur företag sätts i konkurs 3 Det här gör en konkursförvaltare 4 Uppsägning från konkursförvaltaren samt uppsägningstider

Läs mer

Till alla barnfamiljer

Till alla barnfamiljer Till alla barnfamiljer Välkommen till Försäkringskassan Att vara förälder är ett av livets stora glädjeämnen, men det kan också vara en stor utmaning. Inte minst ekonomiskt. I den här broschyren kan du

Läs mer

Lättläst om att betala tillbaka. lån tagna efter den 30 juni 2001

Lättläst om att betala tillbaka. lån tagna efter den 30 juni 2001 Lättläst om att betala tillbaka lån tagna efter den 30 juni 2001 2015 1 2 Välkommen till CSN Här kan du läsa om hur du betalar tillbaka det lån som kallas annuitetslån. Det är pengar som du lånat när du

Läs mer

Barnfamilj Information om socialförsäkringen för dig som har barn

Barnfamilj Information om socialförsäkringen för dig som har barn Lättläst om Barnfamilj Information om socialförsäkringen för dig som har barn Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen

Läs mer

arbetslöshetsförsäkringen

arbetslöshetsförsäkringen omuppdaterad september 2008 arbetslöshetsförsäkringen Innehåll Inledning: Grundförsäkring och frivillig inkomstbortfallsförsäkring...4 Grundvillkor...4 Medlemskap...5 Inträde genom arbete...5 Medlemsavgift...6

Läs mer

Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013

Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013 1 (11) Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013 Uppdaterad: (se markering i marginal) 2013-06-11 2013-06-18 Innehåll Allmänna frågor...3 1. Vart ska man vända sig

Läs mer

Sjukpenninggrundande. - information till dig som studerar, är arbetslös, sjuk eller har sjukersättning, aktivitetsersättning eller livränta

Sjukpenninggrundande. - information till dig som studerar, är arbetslös, sjuk eller har sjukersättning, aktivitetsersättning eller livränta Sjukpenninggrundande inkomst - information till dig som studerar, är arbetslös, sjuk eller har sjukersättning, aktivitetsersättning eller livränta Sjukpenning, föräldrapenning och tillfällig föräldrapenning

Läs mer

Bostadsbidrag. barnfamiljer. Några viktiga gränser. Vilka barnfamiljer kan få bostadsbidrag? Preliminärt och slutligt bidrag

Bostadsbidrag. barnfamiljer. Några viktiga gränser. Vilka barnfamiljer kan få bostadsbidrag? Preliminärt och slutligt bidrag Bostadsbidrag barnfamiljer Barnfamiljer med låga inkomster kan få bostadsbidrag. Hur mycket du kan få beror på dina inkomster, dina boendekostnader, bostadens storlek och hur många barn du har. Du söker

Läs mer

Bilstöd. Vem har rätt till bilstöd? Vad är bilstöd?

Bilstöd. Vem har rätt till bilstöd? Vad är bilstöd? Bilstöd Du som har en funktionsnedsättning som ger dig stora svårigheter att förflytta dig på egen hand eller att använda allmänna kommunikationer kan få bilstöd. Även du som har barn med funktionsnedsättning

Läs mer

Information till dig som ansöker om arbetslöshetsersättning

Information till dig som ansöker om arbetslöshetsersättning Information till dig som ansöker om arbetslöshetsersättning Innehåll Grundvillkor i arbetslöshetsförsäkringen 4 Två försäkringar 4 Så hög är ersättningen 4 Så länge får du ersättning 7 Arbetsvillkor 8

Läs mer

Barnfamilj. Information om socialförsäkringen för dig som har barn

Barnfamilj. Information om socialförsäkringen för dig som har barn Barnfamilj Information om socialförsäkringen för dig som har barn Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller för alla

Läs mer

Till alla som väntar eller just fått barn

Till alla som väntar eller just fått barn Till alla som väntar eller just fått barn Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller

Läs mer

Om ersättning vid uppsägning på grund av arbetsbrist AGB FÖRSÄKRING

Om ersättning vid uppsägning på grund av arbetsbrist AGB FÖRSÄKRING Om ersättning vid uppsägning på grund av arbetsbrist AGB FÖRSÄKRING Utgiven i januari 2015 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet.

Läs mer