Kom igång med din ansökan!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kom igång med din ansökan!"

Transkript

1 Kom igång med din ansökan!

2 Hej! Vi vet att arbetslöshetsförsäkringens regler och uttryck kan vara svåra att förstå. Ring oss gärna, på , om du undrar över något eller behöver hjälp med att fylla i en blankett. Du hittar alla blanketter på vår webbplats, Där hittar du även mer utförlig information om allt vi tar upp i den här broschyren. Skaffa e-legitimation För att kunna skicka kassakort via Mina sidor behöver du e-legitimation. Läs mer om e-legitimation på 2

3 Det här behöver du skicka in Kassakort Det är med kassakortet du ansöker om arbetslöshetsersättning för dagar du är arbetslös. På ett kassakort fyller du i vad du har gjort under en tvåveckorsperiod. Kassakortet skickar du in elektroniskt till oss, som inloggad på Mina sidor, när båda veckorna har passerat. Kontakta oss om du inte har möjlighet att använda Mina sidor. Om du får tillfälligt konstnärligt arbete under arbetslösheten ska det fyllas i på ett särskilt sätt. Ring gärna vår kultursektion, , så förklarar de hur. Nio månaders gräns för kassakort Kassakortet behöver komma in till oss inom nio månader från den sista dagen på kassakortet om du ska kunna få ersättning för perioden. Detta gäller även under tid då du väntar på beslut från oss eller på ett avgörande från domstol. 3

4 Blanketten Anmälan om arbetslöshet Den här blanketten fyller du i själv. Skicka gärna blanketten/formuläret som inloggad på Mina sidor. Ändringsanmälan Om någon uppgift som lämnats till oss har ändrats, som kan påverka din rätt till arbetslöshetsersättning, är du skyldig att höra av dig till oss inom 2 veckor. Du kryssar i ändringsanmälan på blanketten/formuläret Anmälan om arbetslöshet. Blanketten Arbetsgivarintyg När du slutar din anställning ska du be din arbetsgivare fylla i den särskilda blanketten Arbetsgivarintyg och skicka den i original till oss. Vi behöver arbetsgivarintyg för de senaste 12 månaderna som du har arbetat. Om du har varit anställd hos flera arbetsgivare eller har varit anställd på samma företag men i olika omfattning, behöver vi ett arbetsgivar-intyg för varje anställning/omfattning. Be din arbetsgivare kontakta oss om de behöver hjälp med att fylla i blanketten. Mer information om arbetsgivarintyget finns även på Blanketten Komplettering till Arbetsgivarintyg På blanketten Komplettering till Arbetsgivarintyg ska din arbetsgivare fylla i timmar och kronor per månad för sjuklön och övriga ersättningar som beskattas som inkomst av tjänst. Anställningsavtal Om du deltidsarbetar under arbetslöshet ska du skicka in en kopia på ditt anställningsavtal. 4

5 Blanketter finns på webben! Blanketter hittar du på Kom ihåg att skicka in våra blanketter i original. Du kan även skicka elektroniska blanketter/formulär via Mina sidor. På våra blanketter intygar du på heder och samvete att de uppgifter du lämnat till oss är riktiga och fullständiga och att du meddelar oss inom 2 veckor om uppgifterna ändras. Överhoppningsbar tid Ibland kan vi behöva arbetsgivarintyg för perioder längre tillbaka i tiden än 12 månader. Vissa perioder räknas som överhoppningsbar tid vilket betyder att vi inte tar med dem i beräkningen. Vi kan då istället beräkna din arbetslöshetsersättning på arbete som du haft innan dessa perioder. Till exempel: om du har studerat på heltid och avslutat utbildningen efter att du har fyllt 25 år om du haft föräldrapenning om du haft sjukpenning Den överhoppningsbara tiden är begränsad till max 5 år. Fler exempel hittar du på vår webbplats Använd Mina sidor! Med Mina sidor kan du, med e-legitimation, på ett säkert och snabbt sätt skicka dina kassakort och lämna och få uppgifter om ditt ersättningsärende. Mina sidor är en del av vår webbplats, 5

6 Om du vill studera samtidigt som du får arbetslöshetsersättning Under vissa förutsättningar kan du få arbetslöshetsersättning samtidigt som du studerar eller deltar i en aktivitet som underlättar för dig att få nytt arbete. På vår webbplats finns en ansökningsblankett som du behöver fylla i och skicka in om du vill ansöka om det. Om du har studerat Om du har studerat under de senaste 12 månaderna behöver du fylla i och skicka in blanketten Intyg om studier. Om du har eller har haft företag eller hobbyverksamhet Hör gärna av dig till oss på , så förklarar vi vilka blanketter du ska fylla i och vilken information vi behöver. Detta gäller oavsett om du har haft ditt företag som huvudsyssla eller bisyssla. Blanketten Arbetsintyg för företagare Blanketten Arbetsintyg för företagare ska du fylla i om du har eller har haft en egen verksamhet, har varit delägare i ett handelsbolag, kommanditbolag, aktiebolag eller en ekonomisk förening eller om du är styrelseledamot i ett företag. Blanketten Begäran om utlämnande av uppgifter till Skatteverket Om du varit företagare ska du även fylla i blanketten Utlämnande av uppgifter till Skatteverket och skicka den till adressen som framgår på blanketten. Detta gäller oavsett om du har haft ditt företag som huvudsyssla eller bisyssla. 6

7 Om du har fått ersättning från Försäkringskassan Om du har fått ersättning från Försäkringskassan under de senaste 12 månaderna, till exempel föräldrapenning eller sjukpenning, behöver du skicka in intyget Översikt verkställda utbetalningar. Det gäller bara för månader då du också arbetat minst 80 timmar. Sådan ersättning kan i vissa fall räknas med i din genomsnittliga inkomst. Kontakta Försäkringskassan på telefonnummer och fråga efter intyget Översikt verkställda utbetalningar. Om du inte har arbetat minst 80 timmar när du fått ersättning från Försäkringskassan behöver vi inget intyg. Då får vi tillräckliga uppgifter direkt från Försäkringskassan. Om du har haft konstnärligt arbete Om du har haft konstnärligt arbete behöver vi kopior på kontrakt och på anställningsavtal för alla dina uppdrag under de senaste 12 månaderna. Om du har arbetat som scenograf, kostymtecknare, regissör eller koreograf på scenområdet kan vi behöva mer information från dig för att vi ska kunna räkna ut förberedelsetiden. Har du frågor kan du kontakta oss på Kultursektionen, måndag till fredag, , Mer information hittar du på vår webbplats 7

8 Om du arbetar eller har arbetat i ett annat Eu/EES- land Om du arbetar, eller har arbetat, i ett annat Eu/EES-land finns särskilda regler. Du når våra utredare som har hand om dessa ärenden måndag till fredag, , Mer som du kan behöva skicka in Du behöver skicka in intyg för vad du har gjort under hela 12- månadersperioden innan du anmälde dig som arbetssökande. Om du varken har arbetat, studerat eller haft ersättning från Försäkringskassan under de senaste 12 månaderna behöver vi information från dig om vad du har gjort och under vilken period. Om det är mindre än 12 månader sedan du fick arbetslöshetsersättning behöver vi veta vad du gjort under den perioden. Det finns även särskilda blanketter som du ska fylla i om du till exempel har sagt upp dig själv, arbetat som deltidsbrandman, arbetat i familjeägt företag eller har ett skogs- eller jordbruk. Se mer under blanketter på Kontroller Återkommande kontroller av utbetald arbetslöshetsersättning sker mot Försäkringskassan och CSN. Syftet med kontrollerna är att undvika dubbel ersättning. 8

9 Hit skickar du dina handlingar Skicka dina handlingar i original och försedda med personnummer till: Unionens arbetslöshetskassa Stockholm Vissa blanketter kan du skicka direkt via Mina sidor. Receptionen på Korgmakargränd 2, Stockholm 9

10 Vanliga frågor När får jag arbetslöshetsersättning? Om du har rätt till arbetslöshetsersättning kan din första utbetalning tidigast ske 4 veckor efter att du anmält dig på arbetsförmedlingen. Exempel: Kassakort för vecka 1 och 2 kan tidigast skickas in och bearbetas under vecka 3 och utbetalning kan då ske vecka 4. För att detta ska vara möjligt behöver vi ha fått in alla uppgifter från dig och fattat ett beslut. Hur betalas ersättningen ut? Du anmäler vilket konto och vilken bank du vill ha din ersättning utbetald till på Swedbanks kontoregister, Om du inte anmäler något konto skickar vi en utbetalningsavi hem till dig. I normalfallet sker utbetalning på torsdagar, helgfri vecka. Ersättning kan inte betalas ut i förskott. Gäller särskilda regler för företagare? Ja, och i vår utredningsskyldighet ingår att ta reda på om du är företagare. Uppgifterna hämtar vi från Skatteverket, Bolagsverket, information från dig och genom att söka på internet. 10

11 Företag som huvudsyssla Om du har varit företagare innan arbetslösheten kan du tidigast få arbetslöshetsersättning från det att du inte längre vidtar några åtgärder i verksamheten. I vissa fall måste verksamheten upphöra definitivt för att vi ska kunna bevilja ersättning. Detta gäller inte om företaget kan godkännas som bisyssla eller som deltidsföretag. Läs mer om detta på eller kontakta oss på Företag som bisyssla Om du har haft verksamhet som egen företagare vid sidan av ett heltidsarbete under minst 12 månader före du blev arbetslös, kan företaget betraktas som en bisyssla och påverkar då inte din rätt till ersättning. Detta gäller under förutsättning att bisysslan inte utvidgas under arbetslösheten och inte hindrar dig från att ta ett lämpligt heltidsarbete. Möjligheten till godkänd bisyssla finns även om du bedrivit verksamhet i eget företag jämsides med verksamhet på heltid i annat eget företag. Påverkar pension min arbetslöshetsersättning? Ja, ålderspension påverkar arbetslöshetsersättningen. Beroende på pensionens storlek görs avdrag från din dagpenning. Detta gäller även om du bara tar ut din premiepension eller om du återkallar pensionen före arbetslösheten. Kom ihåg att kryssa i rutan för pension på blanketten Anmälan om arbetslöshet. Pension som avtalas med anledning av anställningens upphörande Om du får en tjänstepensionsförsäkring med anledning av anställningens upphörande handlar det oftast om en framtida pension. Pensionen betraktas då som ett avgångsvederlag. Mer information hittar du på 11

12 Hur mycket får jag i ersättning? Arbetslöshetsförsäkringen kompenserar för viss del av inkomstbortfallet vid arbetslöshet. Det som ligger till grund för dagpenningens storlek är det arbete du haft under ramtiden. Ramtiden är i normalfallet de 12 månaderna innan du anmälde dig som arbetslös på arbetsförmedlingen. Det arbete som vi kommer att ta med i beräkningen avgörs av de intyg som du skickar in vid ansökan om arbetslöshetsersättning. Om du under de 12 månaderna innan arbetslösheten arbetat heltid utan frånvaro bör din uträknade dagsförtjänst bli din månadslön delat med 22 dagar. För att ha rätt till arbetslöshetsersättning behöver du uppfylla ett grundvillkor och ett arbetsvillkor. Läs mer om vad det innebär på eller ring oss gärna, på , om du undrar över något. 12

13 Inkomstrelaterad ersättning Gäller för dig som varit medlem i en a-kassa i minst 12 månader och uppfyllt ett arbetsvillkor inom medlemstiden och ramtiden. Dagpenning lämnas för högst fem dagar per vecka med 80 procent av tidigare inkomst under de 200 första ersättningsdagarna. För resterande dagar i ersättningsperioden är ersättningsnivån 70 procent. Den högsta ersättningen som kan lämnas är 680 kronor per dag. Inkomsttaket som ger den högsta ersättningen är kronor per månad. Det betyder att även den som har en genomsnittlig inkomst över kronor får en arbetslöshetsersättning på 680 kronor per dag. Grundbelopp Gäller för dig som har fyllt 20 år och uppfyller ett arbetsvillkor men som inte varit medlem i en a-kassa i monst 12 månader. Du kan då få högst 320 kronor per dag, fem dagar i veckan. Grundbeloppet minskas proportionellt om du har arbetat mindre än heltid. Företagare? För företagare finns särskilda beräkningsregler. Hör av dig till oss om du är företagare på , måndag till fredag, och Inkomstförsäkring via förbundet, Unionen Om du har inkomstförsäkring via förbundet Unionen behöver du skicka in en särskild ansökan dit. Blankett kan du beställa på 13

14 Hur länge får jag ersättning? Arbetslöshetsersättningen betalas ut i högst 300 ersättningsdagar. Om du barn under 18 år när ersättningsdag 300 infaller får du ytterligare 150 ersättningsdagar. Det vill säga totalt 450 ersättningsdagar. Karens De sju första arbetslösa dagarna får du ingen ersättning för. Det är så kallade karensdagar. Detta gäller för varje ny ersättningsperiod du påbörjar. Karensdagarna räknas inte av från de 300 ersättningsdagarna. Deltidsarbete under arbetslöshet Bra att känna till är att det inte är möjligt att få ersättning för deltidsarbetslöshet vid alla former av anställningar. Särskilda regler gäller för dem som arbetar med oreglerad arbetstid på provision. Den som tar uppdrag utan att vara anställd omfattas också av särskilda regler. 75 deltidsdagar Om du har en anställning eller arbetar i egen verksamhet och får arbetslöshetsersättning under samma vecka kan du få ersättning i högst 75 ersättningsdagar inom en ersättningsperiod. Det är antalet dagar du får ersättning för under veckan som påverkar de 75 dagarna, inte de dagar då du har arbetat. När du har förbrukat de 75 ersättningsdagarna i samband med deltidsarbete kan du inte längre få ersättning för veckor då du deltidsarbetar. Skulle du däremot vara helt arbetslös en vecka och de 75 ersättningsdagarna är förbrukade kommer ersättning att kunna betalas ut. Bestämmelsen gäller för alla typer av arbete, oavsett om det finns en fastställd arbetstid eller om arbetstiden varierar. 14

15 Vad händer med min ersättningsperiod när jag får ett heltidsarbete? När du får ett heltidsarbete slutar du skicka in kassakort till oss. Om du blir arbetslös på nytt inom 365 dagar så fortsätter du på din tidigare ersättningsperiod. Kontakta oss om du har fler frågor Telefon Måndag till fredag, och Skicka meddelande Du kan skicka frågor till din handläggare via Mina sidor. 15

16 Mina sidor! Med Mina sidor kan du, med e-legitimation, på ett säkert och snabbt sätt skicka dina kassakort och lämna och få uppgifter om ditt ersättningsärende. Mina sidor är en del av vår webbplats,

Ansök om ersättning. - så gör du. lararnasakassa.nu

Ansök om ersättning. - så gör du. lararnasakassa.nu Ansök om ersättning - så gör du lararnasakassa.nu Så här söker du ersättning från oss Du har anmält dig på Arbetsförmedlingen som arbetssökande. För att vi ska kunna utreda ditt ärende behöver vi få in

Läs mer

arbetslöshetsförsäkringen

arbetslöshetsförsäkringen omuppdaterad september 2008 arbetslöshetsförsäkringen Innehåll Inledning: Grundförsäkring och frivillig inkomstbortfallsförsäkring...4 Grundvillkor...4 Medlemskap...5 Inträde genom arbete...5 Medlemsavgift...6

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet

Ersättning vid arbetslöshet PÅ LÄTTLÄST SVENSKA Ersättning vid arbetslöshet INFORMATION OM ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGEN 1 2 Det här är arbetslöshetsförsäkringen... 4 Vem gör vad?...... 6 När har du rätt till arbetslöshetsersättning?...

Läs mer

Så fungerar. arbetslöshetsförsäkringen

Så fungerar. arbetslöshetsförsäkringen Så fungerar arbetslöshetsförsäkringen uppdaterad augusti 2013 Innehåll Grundförsäkring och frivillig inkomstbortfallsförsäkring.... 3 Grundvillkor.... 3 Medlemskap... 3 Inträde genom arbete... 4 Medlemsavgift....

Läs mer

Så fungerar. arbetslöshetsförsäkringen

Så fungerar. arbetslöshetsförsäkringen Så fungerar arbetslöshetsförsäkringen uppdaterad april 2015 Innehåll Grundförsäkring och frivillig inkomstbortfallsförsäkring.... 3 Grundvillkor.... 3 Medlemskap... 3 Inträde genom arbete... 4 Medlemsavgift....

Läs mer

arbetslöshetsförsäkringen uppdaterad april 2011

arbetslöshetsförsäkringen uppdaterad april 2011 om arbetslöshetsförsäkringen uppdaterad april 2011 Innehåll Grundförsäkring och frivillig inkomstbortfallsförsäkring... 4 Grundvillkor... 4 Medlemskap... 4 Inträde genom arbete... 5 Medlemsavgift... 5

Läs mer

arbetslöshetsförsäkringen

arbetslöshetsförsäkringen omuppdaterad februari 2012 arbetslöshetsförsäkringen Innehåll Grundförsäkring och frivillig inkomstbortfallsförsäkring... 4 Grundvillkor... 4 Medlemskap... 4 Inträde genom arbete... 5 Medlemsavgift...

Läs mer

Information till dig som ansöker om arbetslöshetsersättning

Information till dig som ansöker om arbetslöshetsersättning Information till dig som ansöker om arbetslöshetsersättning Innehåll Grundvillkor i arbetslöshetsförsäkringen 4 Två försäkringar 4 Så hög är ersättningen 4 Så länge får du ersättning 7 Arbetsvillkor 8

Läs mer

Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen

Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen TRANSPORTS A-KASSA Det här är arbetslöshetsförsäkringen Arbetslöshetsförsäkringen är en försäkring som gäller för alla personer som arbetar eller har arbetat

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet

Ersättning vid arbetslöshet Ersättning vid arbetslöshet Information om arbetslöshetsförsäkringen 1 2 ERSÄTTNING VID ARBETSLÖSHET Vad är arbetslöshetsförsäkringen? Arbetslöshetsförsäkringen ger dig som är arbetssökande ekonomisk ersättning

Läs mer

HEJ sid 5. SÅ FUNKAR DET sid 9. SÅ HÄR NÅR DU OSS sid 17

HEJ sid 5. SÅ FUNKAR DET sid 9. SÅ HÄR NÅR DU OSS sid 17 HEJ sid 5 Vad gör vi? sid 6 Vad krävs av dig? sid 7 SÅ FUNKAR DET sid 9 Välj väg sid 10-12 Kassakort sid 13 Utbetalning sid 13 Vår e-tjänst Mina sidor (www.sekosakassa.se) sid 15 E-legitimation/BankID/Mobilt

Läs mer

Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning

Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning Du som deltar i ett program på Arbetsförmedlingen kan få ersättning i form av aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning. Om du har fyllt 25 år eller uppfyller

Läs mer

Föräldrapenning. Hur mycket får man? Vem har rätt till föräldrapenning?

Föräldrapenning. Hur mycket får man? Vem har rätt till föräldrapenning? Föräldrapenning Föräldrapenning är den ersättning föräldrar får för att kunna vara hemma med sina barn i stället för att arbeta. Den betalas ut i sammanlagt 480 dagar per barn. Föräldrapenningen har tre

Läs mer

ANMÄLAN OM ARBETSLÖSHET Informationstext

ANMÄLAN OM ARBETSLÖSHET Informationstext ANMÄLAN OM ARBETSLÖSHET Informationstext Läs här först - Innan du fyller i blanketten Anmälan om arbetslöshet När du blir arbetslös ska du anmäla dig på den offentliga arbetsförmedlingen. Du ska också

Läs mer

Normalarbetstid bakgrund och syfte

Normalarbetstid bakgrund och syfte PM 2011-01-25 Normalarbetstid bakgrund och syfte Konsekvenser om a-kassan inte längre får uppgift om den sökandes arbetade tid Bakgrund Begreppet normalarbetstid infördes när lagen om arbetslöshetsförsäkring

Läs mer

När din arbetsgivare går i konkurs

När din arbetsgivare går i konkurs När din arbetsgivare går i konkurs 1 Innehåll När din arbetsgivare går i konkurs 3 Varför och hur företag sätts i konkurs 3 Det här gör en konkursförvaltare 4 Uppsägning från konkursförvaltaren samt uppsägningstider

Läs mer

Välkommen till Alfa-kassan

Välkommen till Alfa-kassan Välkommen till Alfa-kassan Alfa-kassan är fristående från fackförbund och intresseorganisationer och välkomnar alla oberoende av yrkesgrupp. Alfa-kassan i korthet Vi välkomnar alla som någon gång har arbetat

Läs mer

Sjukersättning. Hur mycket får man i sjukersättning? Kan jag få sjukersättning? Hur går det till att få sjukersättning?

Sjukersättning. Hur mycket får man i sjukersättning? Kan jag få sjukersättning? Hur går det till att få sjukersättning? Sjukersättning Du kan få sjukersättning om din arbetsförmåga är stadigvarande nedsatt med minst en fjärdedel. Hur mycket du får i sjukersättning beror på hur mycket du har haft i inkomst. Har du inte haft

Läs mer

Byggnads inkomstförsäkring

Byggnads inkomstförsäkring Byggnads inkomstförsäkring www.byggnads.se ditt skyddsnät när det gäller Från den 1 juli 2008 har alla medlemmar, som även är med i a-kassan och har en ersättningsgrundande inkomst* mellan 18 700 kr och

Läs mer

Tillfällig. föräldrapenningen. vid vård av barn som fyllt 12 men inte 16 år. Vem kan få tillfällig föräldrapenning?

Tillfällig. föräldrapenningen. vid vård av barn som fyllt 12 men inte 16 år. Vem kan få tillfällig föräldrapenning? Tillfällig föräldrapenning vid vård av barn som fyllt 12 men inte 16 år FK 4089-B_Fa I vissa fall kan du få tillfällig föräldrapenning för ett barn som fyllt tolv år. Det gäller om barnet har en sjukdom

Läs mer

Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013

Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013 1 (13) Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013 Uppdaterad: (vilka frågor som är nya eller har uppdaterats markeras i vänstermarginalen) 2013-06-11 2013-06-18 2013-07-19

Läs mer

Inkomstförsäkring för medlemmar i Ledarna

Inkomstförsäkring för medlemmar i Ledarna FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015 Inkomstförsäkring för medlemmar i Ledarna ETT SAMARBETE MELLAN LEDARNA OCH BLIWA Innehåll Inledning 3 1. Gemensamma bestämmelser 4 1.1 OM GRUPPAVTALET SAMT

Läs mer

Barnfamilj. Information om socialförsäkringen för dig som har barn

Barnfamilj. Information om socialförsäkringen för dig som har barn Barnfamilj Information om socialförsäkringen för dig som har barn Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller för alla

Läs mer

Ökad trygghet med Ledarnas inkomstförsäkring

Ökad trygghet med Ledarnas inkomstförsäkring FÖRKÖPSINFORMATION GÄLLER FRÅN 1 JULI 2014 Ökad trygghet med Ledarnas inkomstförsäkring ARBETSLÖSHET BLIWA LIVFÖRSÄKRING I SAMARBETE MED LEDARNA Du som är medlem i Ledarna har genom ett samarbete mellan

Läs mer

Till alla barnfamiljer

Till alla barnfamiljer Till alla barnfamiljer Välkommen till Försäkringskassan Att vara förälder är ett av livets stora glädjeämnen, men det kan också vara en stor utmaning. Inte minst ekonomiskt. I den här broschyren kan du

Läs mer

Blivande förälder. Information om socialförsäkringen för dig som väntar eller nyligen fått barn

Blivande förälder. Information om socialförsäkringen för dig som väntar eller nyligen fått barn Blivande förälder Information om socialförsäkringen för dig som väntar eller nyligen fått barn Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen

Läs mer

Sjukpenninggrundande. - information till dig som studerar, är arbetslös, sjuk eller har sjukersättning, aktivitetsersättning eller livränta

Sjukpenninggrundande. - information till dig som studerar, är arbetslös, sjuk eller har sjukersättning, aktivitetsersättning eller livränta Sjukpenninggrundande inkomst - information till dig som studerar, är arbetslös, sjuk eller har sjukersättning, aktivitetsersättning eller livränta Sjukpenning, föräldrapenning och tillfällig föräldrapenning

Läs mer

Stöd vid. arbetslöshet

Stöd vid. arbetslöshet Stöd vid arbetslöshet Innehåll Om du blir arbetslös 1 Stöd vid arbetslöshet 2 Ersättning från arbetslöshetskassan 3 Särskilda avtal ger extra skydd 7 Omställningsavtalet, TRR 8 Omställningsavtalet, TRS

Läs mer

Historik över Arbetslöshetsförsäkringen från 1885

Historik över Arbetslöshetsförsäkringen från 1885 I slutet av 1800-talet började fackföreningarna ge viss ekonomisk hjälp till sina arbetslösa medlemmar. Den bestod till en början av ett resebidrag för att ge medlemmarna möjlighet att söka arbete på annan

Läs mer

Till alla som väntar eller just fått barn

Till alla som väntar eller just fått barn Till alla som väntar eller just fått barn Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller

Läs mer