Ersättning vid arbetslöshet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ersättning vid arbetslöshet"

Transkript

1 Ersättning vid arbetslöshet Information om arbetslöshetsförsäkringen 1

2 2 ERSÄTTNING VID ARBETSLÖSHET

3 Vad är arbetslöshetsförsäkringen? Arbetslöshetsförsäkringen ger dig som är arbetssökande ekonomisk ersättning under den tid det tar att söka och få ett nytt jobb. Försäkringen gäller alla som arbetar eller har arbetat i Sverige. För att ha rätt till arbetslöshetsersättning finns det vissa villkor som du måste uppfylla. Förutom att hjälpa dig på vägen till ett nytt jobb, är det också Arbetsförmedlingens uppgift att kontrollera att du uppfyller villkoren. Det är din arbetslöshetskassa som utreder och beslutar om du har rätt till arbetslöshetsersättning. Arbetslöshetskassorna Du ansöker om arbetslöshetsersättning hos din a-kassa. A-kassan utreder och beslutar om du har rätt till arbetslöshetsersättning. A-kassan betalar ut arbetslöshetsersättning. A-kassan besvarar frågor om arbetslöshetsersättning. Arbetsförmedlingen Du anmäler dig som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen informerar om de allmänna villkor som du måste uppfylla för att ha rätt till arbetslöshetsersättning samt om de handlingar som inte stämmer överens med villkoren i arbetslöshetsförsäkringen. Arbetsförmedlingen kontrollerar att du som får arbetslöshetsersättning söker arbete och uppfyller de allmänna villkoren i arbetslöshetsförsäkringen. Arbetsförmedlingen meddelar din a-kassa om händelser som kan påverka rätten till ersättning. 3

4 4 ERSÄTTNING VID ARBETSLÖSHET

5 När har du rätt till arbetslöshetsersättning? För att få arbetslöshetsersättning måste du uppfylla de allmänna villkoren som finns i paragraf 9 i lagen om arbetslöshetsförsäkring. De allmänna villkoren ser du här nedanför. Rätt till arbetslöshetsersättning vid arbetslöshet har en arbetssökande som 1. är arbetsför och oförhindrad att åta sig arbete för en arbetsgivares räkning minst 3 timmar varje arbetsdag och i genomsnitt minst 17 timmar i veckan 2. är anmäld som arbetssökande hos den offentliga arbetsförmedlingen 3. även i övrigt står till arbetsmarknadens förfogande Du ska kunna utföra och ta ett arbete minst tre timmar varje arbetsdag och minst 17 timmar per vecka. Om Arbetsförmedlingen bedömer att du inte kan arbeta så mycket som krävs för att få arbetslöshetsersättning meddelar vi det till din a-kassa. A-kassan beslutar sedan om du har rätt till ersättning eller inte. Du måste vara anmäld på Arbetsförmedlingen under den tid som du vill ha arbetslöshetsersättning för. När du anmäler dig som arbetssökande på Arbetsförmedlingen skickar vi ett meddelande till din a-kassa. Att stå till arbetsmarknadens förfogande innebär att du ska ha för avsikt att arbeta och att det inte finns något hinder för det. 5

6 6 ERSÄTTNING VID ARBETSLÖSHET

7 Vad måste du göra för att få ersättning? Här får du veta vad som är ditt ansvar, från det att du anmäler dig på Arbetsförmedlingen tills du börjar på ditt nya arbete eller i annan sysselsättning. Upprätta en individuell handlingsplan Du ska tillsammans med Arbetsförmedlingen göra en handlingsplan där det ska stå vad du ska göra för att så snabbt som möjligt få ett arbete. Om du har godtagbara hinder enligt arbetslöshetsförsäkringen för att inte söka vissa arbeten, ska det stå i handlingsplanen vad du ska göra för att åtgärda dem. Om du inte medverkar till att göra en handlingsplan meddelar vi det till din a-kassa. Lämna aktivitetsrapport Du som får eller begär arbetslöshetsersättning ska lämna en aktivitetsrapport en gång i månaden till Arbetsförmedlingen. Aktivitetsrapporten ska innehålla aktiviteter som du utfört för att få ett arbete eller annan sysselsättning. Om du inte lämnar in aktivitetsrapporten i tid meddelar Arbetsförmedlingen det till din a-kassa. Besöka och kontakta Arbetsförmedlingen och kompletterande aktör Du ska besöka och kontakta Arbetsförmedlingen eller kompletterande aktör vid överenskomna tider eller om du blir kallad till ett möte. Kompletterande aktör är samlingsbegreppet för de företag som utför en kompletterande arbetsförmedlingstjänst på uppdrag av Arbetsförmedlingen. Om du uteblir från ett bokat möte meddelar vi det till din a-kassa. Söka anvisade lämpliga arbeten Du ska söka lämpliga arbeten som Arbetsförmedlingen anvisar dig och vara beredd att ta alla slags arbeten som du kan utföra. Om du inte har några hinder som är godtagbara enligt arbetslöshetsförsäkringen, måste du vara beredd att söka lämpliga arbeten på hela arbetsmarknaden. Det gäller från första dagen som du får eller begär arbetslöshetsersättning. Det innebär att du kan behöva dagpendla, veckopendla eller flytta. Om Arbetsförmedlingen bedömer att du inte är beredd att ta ett lämpligt arbete meddelar vi det till din a-kassa. Aktivt söka arbete Arbetslöshetsförsäkringen är en omställningsförsäkring och inte en yrkesförsäkring. Du ska själv vara aktiv i ditt arbetssökande, så att du så snabbt som möjligt får ett nytt arbete. Om Arbetsförmedlingen har anledning att tro att du inte vill eller kan ta ett lämpligt arbete meddelar vi det till din a-kassa. 7

8 Hur bedöms om ett arbete är lämpligt för dig? För att ha rätt till arbetslöshetsersättning kan du behöva söka andra typer av arbeten än vad du har haft tidigare. Här får du mer information om bedömningen av vad som är ett lämpligt arbete. Utbildning och yrkesvana Hänsyn ska tas till din utbildning och yrkesvana, men ett arbete kan anses lämpligt även om det inte överensstämmer med din utbildning och yrkeserfarenhet. Kompetens Om en arbetsgivare anser att dina kvalifikationer är tillräckliga och vill anställa dig är arbetet lämpligt, även om du själv inte tycker att du har tillräckliga kunskaper eller färdigheter för arbetet. Medicinska hinder Om du av medicinska skäl inte söker eller tackar nej till ett arbete måste du styrka det med ett läkarutlåtande som beskriver varför du inte kan utföra arbetet. Om du inte kan styrka det medicinska hindret är arbetet lämpligt. Familjeskäl Om ett barn eller någon annan i ditt hushåll är beroende av din tillsyn och dagliga närvaro och ni inte kan flytta, kan du under en skälig övergångsperiod begränsa ditt sökområde geografiskt. Detta gäller också om du är ensamstående förälder och beroende av stöd av någon annan på bostadsorten för att kunna klara ett arbete. Om du är sambo med någon som har ett arbete som gör att han eller hon inte kan sköta hushållet eller flytta, kan det också vara ett skäl för dig att begränsa ditt sökområde geografiskt. Du får begränsa dig till att söka arbeten inom dagpendlingsavstånd på grund av familjeskäl under en begränsad tid. Men som arbetslös måste du alltid verka för att kunna söka arbete utanför dagpendlingsavstånd. Efter en skälig övergångsperiod anses ett arbete lämpligt om du kan besöka din familjebostad varje vecka, alltså veckopendla. Resor till och från arbetet Ett anvisat eller erbjudet arbete är lämpligt om du kan resa mellan arbetsplatsen och bostaden på ett rimligt sätt och till en skälig kostnad. Du måste vara beredd att dagpendla med allmänna kommunikationer eller annat färdsätt, exempelvis egen bil. Om det är möjligt har du även en skyldighet att försöka anpassa arbetstiderna för att kunna ta ett arbete. Ny bostad på dagpendlingsavstånd från arbetsorten Om du kan få en bostad på dagpendlingsavstånd 8

9 från arbetsplatsen när din anställning börjar anses arbetet lämpligt, även om du inte kan pendla mellan arbetsplatsen och din ursprungliga bostad varje dag. Om arbetet medför att din familj måste flytta med, anses arbetet lämpligt om det inom rimlig tid går att få en bostad på dagpendlingsavstånd från arbetsorten. Arbetsinkomsten Om inkomsten i det erbjudna eller anvisade arbetet är minst 90 procent av din fastställda dagpenning anses arbetet lämpligt. Om du får ökade levnadsomkostnader på grund av dubbelt boende, ska de tas med vid beräkning av inkomsten. Anställningsförmånerna ska motsvara kollektivavtal eller de förmåner som anställda med dina kvalifikationer och arbetsuppgifter får hos jämförbara arbetsgivare. Överenskommelse om annat arbete Om du redan har fått ett arbete när du anvisas ett annat, kan du i vissa fall tacka nej till det anvisade arbetet. Men då måste du kunna visa ett skriftligt intyg på att du redan har en anställning, som dessutom måste påbörjas inom en månad. Arbetskonflikt Om en tillåten stridsåtgärd, exempelvis lockout eller strejk, råder på arbetsplatsen är arbetet inte lämpligt. Har bara varsel om stridsåtgärd utfärdats anses arbetet däremot som lämpligt. 9

10 10 ERSÄTTNING VID ARBETSLÖSHET

11 Fakta om arbetslöshetsförsäkringen Här följer mer information om arbetslöshetsersättningen. Du får bland annat veta vad som krävs för att bli medlem i en a-kassa, hur mycket du måste arbeta för att uppfylla ett arbetsvillkor och vilken ersättning du kan få. Så här betalas ersättningen ut Arbetslöshetsersättningen betalas ut i form av grundbelopp eller inkomstrelaterad ersättning. Grundbeloppet utgår från hur mycket du har arbetat och inte hur mycket du har tjänat. Det betalas ut till dig som inte är medlem i en a-kassa eller som inte har varit medlem tillräckligt länge. Grundbeloppet betalas ut tidigast från den dag du fyller 20 år. Inkomstrelaterad ersättning utgår från din tidigare inkomst. För att få inkomstrelaterad ersättning måste du ha varit medlem i en a-kassa i minst tolv månader (medlemsvillkor). Du måste också ha uppfyllt ett arbetsvillkor under medlemstiden. Kontrollera med din a-kassa vad som gäller för dig. Vem kan bli medlem i en a-kassa? Du kan bli medlem i en a-kassa om du vid ansökningstillfället arbetar inom den kassans verksamhetsområde. Om du inte arbetar så kan du bli medlem i den a-kassa vars verksamhetsområde du arbetade inom, när du senast arbetade. Det finns även en kompletterande a-kassa, Alfa-kassan. Där kan alla som arbetar eller har arbetat ansöka om arbetslöshetsersättning, oberoende av verksamhetsområde. Om du senast har arbetat i annat EU/EES-land eller Schweiz kan särskilda regler gälla. Kontakta din a-kassa för mer information. Vilken arbetslöshetskassa betalar ut ersättningen? Du ansöker om arbetslöshetsersättning hos den a-kassa du är eller avser att bli medlem i. Om du inte är medlem i någon a-kassa och inte heller vill ansöka om medlemskap, kan du ändå ansöka om arbetslöshetsersättning hos Alfa-kassan. Adresser till a-kassorna hittar du på arbetsformed- 11

12 lingen.se. Där kan du också se vilka yrken och branscher a-kassornas verksamhetsområden omfattar. Vad är ett arbetsvillkor? För att få inkomstrelaterad ersättning eller grundbelopp måste du uppfylla ett arbetsvillkor. Det betyder att du måste ha arbetat minst 80 timmar i månaden i minst sex månader under de senaste tolv månaderna innan du blev arbetslös. Du kan också uppfylla ett arbetsvillkor om du har arbetat minst 480 timmar under sex sammanhängande månaders arbete, förutsatt att du har arbetat minst 50 arbetstimmar varje månad. Du kan i vissa fall också få räkna med högst två månader av totalförsvarsplikt eller föräldrapenning som arbetad tid. Om du inte kunnat arbeta under de senaste tolv månaderna före arbetslösheten kan den tiden förlängas (överhoppningsbar tid). Det gäller bland annat om du varit sjuk, gjort totalförsvarsplikt, studerat på heltid, eller vårdat eget barn. Den överhoppningsbara tiden får högst vara fem år utöver de senaste tolv månaderna. Kontrollera med din a-kassa vad som gäller för dig. Även arbete från annat EU/EES-land eller Schweiz kan under vissa förutsättningar tillgodoräknas för att uppfylla ett arbetsvillkor. Kontakta din a-kassa för mer information. De här blanketterna behöver du för att ansöka om arbetslöshetsersättning: Anmälan om arbetslöshet. Blanketten finns på arbetsformedlingen.se Arbetsgivarintyg. Blanketten ska din/dina tidigare arbetsgivare fylla i. Intyget finns på arbetsformedlingen.se Arbetsintyg för företagare. Blanketten används av dig som hade ett eget företag före din arbetslöshet. Intyget finns på arbetsformedlingen.se Kassakort. På kassakorten redovisar du vad du gjort de senaste två veckorna. Din a-kassa skickar kassakorten hem till dig. Kassakorten kan också fyllas i via internet hos de flesta a-kassor. Du kan också behöva skicka in intyg om fullföljda studier, rätt till pension eller annat. Kontakta din a-kassa för information. Under ersättningsperioden måste du lämna en ny anmälningsblankett om a-kassan begär det. Du ska också alltid anmäla till a-kassan om något ändras i de uppgifter som du lämnat tidigare, till exempel om dina möjligheter att ta jobb ändras eller om du börjar jobba i eget företag. Så här ansöker du om arbetslöshetsersättning Din anmälan om arbetslöshet och andra blanketter och intyg lämnar eller postar du till din a-kassa. Hur mycket arbetslöshetsersättning betalas ut? Arbetslöshetsersättningen betalas ut i form av dagpenning under högst fem dagar per vecka 12

13 (måndag fredag). Antalet ersättningsdagar per vecka minskar om du är sjuk eller har annat hinder för att ta arbete. Om du arbetar en del av en vecka får du ersättning för den tid du är arbetslös. A-kassan jämför då med den genomsnittliga arbetstid du hade innan du blev arbetslös. Genomsnittet räknas på alla de tolv månaderna innan arbetslösheten. I genomsnittet ingår också månader som du inte har arbetat alls. Hur mycket du får i inkomstrelaterad ersättning beror på vilken genomsnittlig inkomst du hade under de tolv månaderna innan du blev arbetslös. Under de första 200 ersättningsdagarna är din ersättning högst 80 procent av din tidigare genomsnittliga inkomst. Om du fortfarande är arbetslös efter 200 ersättningsdagar får du högst 70 procent av din tidigare genomsnittliga inkomst i ersättning. Den högsta dagpenningen under hela ersättningsperioden är 680 kronor per dag. Grundbeloppet, som inte är inkomstrelaterat, är högst 320 kronor per dag. Är din genomsnittliga arbetstid innan arbetslösheten lägre än heltid minskar grundbeloppet. Det är regeringen som bestämmer storleken på högsta dagpenning och grundbelopp. Du som går från inkomstrelaterad arbetslöshetsersättning till jobbgarantin för ungdomar får aktivitetsstöd med 80 procent av din genomsnittliga inkomst fram tills du förbrukat 100 ersättningsdagar (arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd sammanräknat). Efter 100 ersättningsdagar får du 70 procent av din genomsnittliga inkomst och efter 200 ersättningsdagar får du 65 procent av din genomsnittliga inkomst. Det är din a-kassa som beslutar om rätten till arbetslöshetsersättning och vilken ersättning du ska få. Dagpenningen är skattepliktig och pensionsgrundande. Hur länge betalas arbetslöshetsersättningen ut? Du kan få ersättning i högst 300 ersättningsdagar (en ersättningsperiod). Är du förälder till barn under 18 år får du ersättning i högst 450 dagar. För att bli beviljad en ny ersättningsperiod måste du uppfylla ett nytt arbetsvillkor. Arbetslöshetsersättningen samordnas med aktivitetsstödet som du kan få när du deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program. Det betyder att dagar med aktivitetsstöd räknas med i ersättningsperioden. För dig som har deltidsarbete och är delvis arbetslös gäller särskilda regler. Du kan få högst 75 ersättningsdagar sammanlagt under veckor som du arbetar. Resten av dagarna i ersättningsperioden kan du bara få under veckor då du är helt arbetslös. Fråga din a-kassa om du vill veta mer. Karens I arbetslöshetsförsäkringen tillämpas sju karensdagar. Det innebär att du kan få ersättning först efter att ha varit arbetslös sju dagar då ersättning annars skulle ha betalats ut. Som karensdagar räknas måndag till fredag. Varje ny ersättningsperiod inleds med sju karensdagar. 13

14 Tre åtgärdsgrunder Om du missköter ditt arbetssökande, förlänger tiden i arbetslöshet eller orsakar din arbetslöshet ska Arbetsförmedlingen skicka ett meddelande till din a-kassa. Därefter är det a-kassan som utreder och beslutar om händelsen ska påverka din arbetslöshetsersättning. De tre åtgärdsgrunderna är fristående från varandra. 1. Missköter arbetssökandet A-kassan kan besluta om en varning om du utan godtagbart skäl inte medverkat till att upprätta en individuell handlingsplan utan godtagbart skäl inte lämnat en aktivitetsrapport till Arbetsförmedlingen inom utsatt tid utan godtagbart skäl inte besökt eller tagit kontakt med Arbetsförmedlingen eller kompletterande aktör vid överenskommen eller på annat sätt beslutad tidpunkt utan godtagbart skäl inte sökt anvisat lämpligt arbete inte aktivt sökt lämpliga arbeten Om du missköter ditt arbetssökande vid upprepade tillfällen inom samma ersättningsperiod kan din a-kassa besluta om avstängning från rätt till arbetslöshetsersättning. Avstängningstiden är en ersättningsdag vid det andra tillfället, fem ersättningsdagar vid det tredje tillfället och tio ersättningsdagar vid det fjärde tillfället. Om a-kassan beslutar att du har misskött ditt arbetssökande vid ett femte tillfälle under samma ersättningsperiod, har du inte rätt till ersättning förrän du på nytt uppfyller ett arbetsvillkor. 2. Förlänger tid i arbetslöshet A-kassan kan besluta att stänga av dig från rätt till arbetslöshetsersättning i fem ersättningsdagar om du utan godtagbart skäl har avvisat ett erbjudet lämpligt arbete genom ditt uppträdande uppenbarligen vållat att en anställning inte kommit till stånd avvisat en anvisning till ett arbetsmarknadspolitiskt program där det lämnas aktivitetsstöd Om du förlänger din tid i arbetslöshet vid upprepade tillfällen inom samma ersättningsperiod kan din a-kassa besluta att du ska stängas av från rätt till ersättning i tio ersättningsdagar vid det andra tillfället och 45 ersättningsdagar vid det tredje tillfället. Om a-kassan beslutar att du har förlängt 14

15 tiden i arbetslöshet vid ett fjärde tillfälle under samma ersättningsperiod, har du inte rätt till ersättning förrän du på nytt uppfyller ett arbetsvillkor. 3. Orsakar arbetslöshet A-kassan kan besluta att stänga av dig från rätt till arbetslöshetsersättning i 45 ersättningsdagar om du utan giltig anledning lämnat ditt arbete på grund av otillbörligt uppträdande skiljts från ditt arbete utan giltig anledning lämnar ett arbetsmarknadspolitiskt program där det lämnas aktivitetsstöd uppträtt på ett sådant sätt att Arbetsförmedlingen återkallat en anvisning till ett arbetsmarknadspolitiskt program där det lämnas aktivitetsstöd Om du orsakar din arbetslöshet på nytt inom samma ersättningsperiod kan du återigen bli avstängd i 45 alternativt 20 ersättningsdagar. Du stängs av i 20 ersättningsdagar om det är sannolikt att arbetet eller det arbetsmarknadspolitiska programmet skulle ha pågått i högst tio dagar. Om a-kassan beslutar att du har orsakat arbetslösheten vid ett tredje tillfälle under samma ersättningsperiod, har du inte rätt till ersättning förrän ett nytt arbetsvillkor är uppfyllt. 15

16 16 ERSÄTTNING VID ARBETSLÖSHET

17 Hör av dig till oss Du måste alltid komma på bokade möten. Datum och tidpunkt kan bestämmas genom att Arbetsförmedlingen skickar en kallelse eller bokar tid på annat sätt. Tänk på att du också måste vara nåbar på telefon under den tid som du och Arbetsförmedlingen har kommit överens om. Om du inte kommer på bokat besök eller inte är tillgänglig enligt överenskommelse skickar vi ett meddelande till din a-kassa. När du upprätthåller kontakten med oss ger du oss möjlighet att vara ett stöd i ditt arbetssökande. Glöm inte att meddela både din a-kassa och Arbetsförmedlingen om något i din situation förändras som påverkar dina möjligheter att söka jobb. Om du byter telefonnummer eller adress, eller reser bort, måste du tala om det för oss. Vi kan snabbt behöva nå dig med erbjudande om arbete, information om program eller inbjudan till aktiviteter på Arbetsförmedlingen som kan vara värdefulla för dig för att få ett arbete. Här finns mer information om arbetslöshetsförsäkringen Arbetsförmedlingens webbsida, arbetsformedlingen.se Arbetslöshetskassornas samorganisations webbsida samorg.org Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens webbsida iaf.se Lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring, ALF Förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring Förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter (IAFFS) 17

18 Begrepp Ansvarsfördelning 3 Allmänna villkor 5 Handlingsplan 7 Godtagbara hinder 7 Aktivitetsrapport 7 Kompletterande aktör 7 Platsanvisning 7 Aktivt arbetssökande 7 Omställningsförsäkring 7 Lämpligt arbete 8 Medicinska hinder 8 Familjeskäl 8 Dagpendlingsavstånd 8 Arbetsinkomst 9 Utbetalning 11 Grundbelopp 11 Inkomstrelaterad ersättning 11 Medlemsvillkor 11 Utbetalning 11 Arbetsvillkor 12 Blanketter 12 Anmälan om arbetslöshet 12 Arbetsgivarintyg 12 Arbetsintyg för företagare 12 Kassakort 12 Ersättningsdagar 13 Dagpenning 13 Åtgärdsgrunder 14 Meddelande 14 Länkar 17 18

19 19

20 Service via telefon Ring och prata med en arbetsförmedlare. Öppet vardagar 8 20 samt lördagar och söndagar Besök arbetsformedlingen.se Få inspiration och hjälp via Sveriges största jobbsajt. Kontakta närmaste arbetsförmedling Adressen hittar du på vår webbplats. Arbetsförmedlingen Rekv nr: Bilder: Johnér Bildbyrå. Träffa oss på Facebook facebook.com/arbetsformedlingen Du kan beställa Arbetsförmedlingens informationsmaterial i alternativa format på arbetsformedlingen.se/alternativaformat 20

Ersättning vid arbetslöshet

Ersättning vid arbetslöshet PÅ LÄTTLÄST SVENSKA Ersättning vid arbetslöshet INFORMATION OM ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGEN 1 2 Det här är arbetslöshetsförsäkringen... 4 Vem gör vad?...... 6 När har du rätt till arbetslöshetsersättning?...

Läs mer

Tillämpningen av regelverket för lämpligt arbete

Tillämpningen av regelverket för lämpligt arbete 2005-09-26 Tillämpningen av regelverket för lämpligt arbete Delrapport med utgångspunkt från meddelanden om ifrågasatt ersättningsrätt Sidan 2 (24) I regleringsbrevet för 2005 gav regeringen IAF i uppgift

Läs mer

Historik över Arbetslöshetsförsäkringen från 1885

Historik över Arbetslöshetsförsäkringen från 1885 I slutet av 1800-talet började fackföreningarna ge viss ekonomisk hjälp till sina arbetslösa medlemmar. Den bestod till en början av ett resebidrag för att ge medlemmarna möjlighet att söka arbete på annan

Läs mer

Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning

Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning Du som deltar i ett program på Arbetsförmedlingen kan få ersättning i form av aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning. Om du har fyllt 25 år eller uppfyller

Läs mer

Välkommen till Alfa-kassan

Välkommen till Alfa-kassan Välkommen till Alfa-kassan Alfa-kassan är fristående från fackförbund och intresseorganisationer och välkomnar alla oberoende av yrkesgrupp. Alfa-kassan i korthet Vi välkomnar alla som någon gång har arbetat

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet mer än a-kassa

Ersättning vid arbetslöshet mer än a-kassa Ersättning vid arbetslöshet mer än a-kassa Kristian Örnelius Institutet för Privatekonomi November 2009 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Ersättning från den allmänna arbetslöshets-försäkringen...

Läs mer

Den låga rörligheten mellan sjukförsäkringen och arbetslöshetsförsäkringen

Den låga rörligheten mellan sjukförsäkringen och arbetslöshetsförsäkringen Den låga rörligheten mellan sjukförsäkringen och arbetslöshetsförsäkringen UNDERLAGSRAPPORT TILL DEN PARLAMENTARISKA SOCIALFÖRSÄKRINGSUTREDNINGEN Parlamentariska socialförsäkringsutredningen (S 2010:04)

Läs mer

Föräldrapenning. Hur mycket får man? Vem har rätt till föräldrapenning?

Föräldrapenning. Hur mycket får man? Vem har rätt till föräldrapenning? Föräldrapenning Föräldrapenning är den ersättning föräldrar får för att kunna vara hemma med sina barn i stället för att arbeta. Den betalas ut i sammanlagt 480 dagar per barn. Föräldrapenningen har tre

Läs mer

Råd inför din föräldraledighet /Sveriges universitetslärarförbund

Råd inför din föräldraledighet /Sveriges universitetslärarförbund Sveriges universitetslärarförbund / Box 1227 / 111 82 Stockholm tel: 08-505 836 00/fax: 08-505 836 01 / e-post: kansli@sulf.se Råd inför din föräldraledighet /Sveriges universitetslärarförbund Innehåll:

Läs mer

Om du är sjuk och inte kan arbeta

Om du är sjuk och inte kan arbeta Om du är sjuk och inte kan arbeta Välkommen till Försäkringskassan Influensa, benbrott eller migrän. Det kan finnas många orsaker till att du inte kan arbeta som vanligt. Om du måste vara borta från jobbet

Läs mer

Vad gör de i jobb- och utvecklingsgarantin?

Vad gör de i jobb- och utvecklingsgarantin? Vad gör de i jobb- och utvecklingsgarantin? Sara Martinson Kristina Sibbmark RAPPORT 2010:15 Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU) är ett forskningsinstitut under Arbetsmarknadsdepartementet

Läs mer

För dig som söker arbete i annat EU/EES-land eller Schweiz. Uppdaterad november 2013

För dig som söker arbete i annat EU/EES-land eller Schweiz. Uppdaterad november 2013 För dig som söker arbete i annat EU/EES-land eller Schweiz Uppdaterad november 2013 För dig som söker arbete i annat EU/EES-land eller Schweiz INNEHÅLL Lagarna i arbetslandet gäller 3 Arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Arbetsförmedlingens tillämpning av regelverket när arbetssökande uteblev från besök eller kontakt

Arbetsförmedlingens tillämpning av regelverket när arbetssökande uteblev från besök eller kontakt 2013:21 Arbetsförmedlingens tillämpning av regelverket när arbetssökande uteblev från besök eller kontakt Slutredovisning av regelorienterad granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i

Läs mer

Mer information till arbetsgivare om sjuklön. Mer information till arbetsgivare om sjuklön

Mer information till arbetsgivare om sjuklön. Mer information till arbetsgivare om sjuklön Mer information till arbetsgivare om sjuklön 1 2 Mer information till arbetsgivare om sjuklön Utgivare: Försäkringskassan Försäkringsprocesser, sjukpenning och samordning Reviderad: 2013-12-16 Kontaktinformation

Läs mer

Välkommen till Kommunal. Blankett för inträdesansökan i Svenska Kommunalarbetareförbundet och i Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa

Välkommen till Kommunal. Blankett för inträdesansökan i Svenska Kommunalarbetareförbundet och i Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa Välkommen till Kommunal Blankett för inträdesansökan i Svenska Kommunalarbetareförbundet och i Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa Art nr 978 91 7141 980 4. Maj 2011 Inträdesansökan till Svenska Kommunalarbetareförbundet

Läs mer

Anställning med lönebidrag

Anställning med lönebidrag Arbetsförmedlingens faktablad. Arbetsgivare. 2015-02. Anställning med lönebidrag Du kan få lönebidrag om du anställer en person som har nedsatt arbetsförmåga på grund av en funktionsnedsättning. Ersättningen

Läs mer

Tillämpas från och med 2010-07-28

Tillämpas från och med 2010-07-28 Allmänna bestämmelser vid avtal mellan Arbetsförmedlingen och leverantörer av kompletterande arbetsförmedlingstjänster, förberedande utbildningar och arbetsmarknadsutbildningar avsedda för arbetssökande

Läs mer

Lättläst. Om du har en funktionsnedsättning

Lättläst. Om du har en funktionsnedsättning Lättläst Om du har en funktionsnedsättning Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller

Läs mer

Handledning för leverantörer av Arbetsförmedlingens kundval Stöd och matchning

Handledning för leverantörer av Arbetsförmedlingens kundval Stöd och matchning Handledning för leverantörer av Arbetsförmedlingens kundval Stöd och matchning Handledning för leverantörer av Arbetsförmedlingens kundval Stöd och matchning Innehåll Handledning för leverantörer av Arbetsförmedlingens

Läs mer

Ny lag nya möjligheter. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting

Ny lag nya möjligheter. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting Ny lag nya möjligheter VISSA Nyanländas etablering i arbets- och samhällslivet Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting Ny lag - nya

Läs mer

Jobbchansens utveckling. WORKING PAPER 2014:1 Anders Harkman

Jobbchansens utveckling. WORKING PAPER 2014:1 Anders Harkman Jobbchansens utveckling WORKING PAPER 2014:1 Anders Harkman Innehåll 1 Inledning... 2 2 Jobbchansens utveckling... 3 3 Arbetsmarknadsläget som förklaring... 5 4 Jämförelse med AKU... 6 5 En ny arbetsmarknadspolitik...

Läs mer

Sjukpenninggrundande. - information till dig som studerar, är arbetslös, sjuk eller har sjukersättning, aktivitetsersättning eller livränta

Sjukpenninggrundande. - information till dig som studerar, är arbetslös, sjuk eller har sjukersättning, aktivitetsersättning eller livränta Sjukpenninggrundande inkomst - information till dig som studerar, är arbetslös, sjuk eller har sjukersättning, aktivitetsersättning eller livränta Sjukpenning, föräldrapenning och tillfällig föräldrapenning

Läs mer

Tillfällig. föräldrapenningen. vid vård av barn som fyllt 12 men inte 16 år. Vem kan få tillfällig föräldrapenning?

Tillfällig. föräldrapenningen. vid vård av barn som fyllt 12 men inte 16 år. Vem kan få tillfällig föräldrapenning? Tillfällig föräldrapenning vid vård av barn som fyllt 12 men inte 16 år FK 4089-B_Fa I vissa fall kan du få tillfällig föräldrapenning för ett barn som fyllt tolv år. Det gäller om barnet har en sjukdom

Läs mer

Om sjukfrånvaro och rehabilitering. en vägledning för statliga arbetsgivare

Om sjukfrånvaro och rehabilitering. en vägledning för statliga arbetsgivare Om sjukfrånvaro och rehabilitering Om sjukfrånvaro och rehabilitering en vägledning för statliga arbetsgivare 341 376 Utgiven av Arbetsgivarverket 2011 Produktion: Arbetsgivarverket Grafisk form: Arbetsgivarverket

Läs mer

Bostadsbidrag. barnfamiljer. Några viktiga gränser. Vilka barnfamiljer kan få bostadsbidrag? Preliminärt och slutligt bidrag

Bostadsbidrag. barnfamiljer. Några viktiga gränser. Vilka barnfamiljer kan få bostadsbidrag? Preliminärt och slutligt bidrag Bostadsbidrag barnfamiljer Barnfamiljer med låga inkomster kan få bostadsbidrag. Hur mycket du kan få beror på dina inkomster, dina boendekostnader, bostadens storlek och hur många barn du har. Du söker

Läs mer

STARTA FÖRETAG Information och vägledning från sex myndigheter som hjälper dig att spara tid på vägen till eget företag.

STARTA FÖRETAG Information och vägledning från sex myndigheter som hjälper dig att spara tid på vägen till eget företag. 2009:2 STARTA FÖRETAG Information och vägledning från sex myndigheter som hjälper dig att spara tid på vägen till eget företag. Starta företag Vägen till ditt företag börjar med viljan att förverkliga

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Korta svar på de vanligaste frågorna Om du vill veta mer kan du läsa under rubriken Fler frågor. Du kan också fråga socialtjänsten i din kommun.

Korta svar på de vanligaste frågorna Om du vill veta mer kan du läsa under rubriken Fler frågor. Du kan också fråga socialtjänsten i din kommun. Frågor och svar om ekonomiskt bistånd lättläst Artikelnummer 2006-114-4 Här kan du läsa frågor och svar om ekonomiskt bistånd. Ekonomiskt bistånd är pengar du söker från socialtjänsten så att du klarar

Läs mer

Omställningsfonden för dig som blir uppsagd inom kommuner och landsting.

Omställningsfonden för dig som blir uppsagd inom kommuner och landsting. Omställningsfonden för dig som blir uppsagd inom kommuner och landsting. Omställningsfonden är en förmån för alla som jobbar inom kommuner, landsting och företag anslutna till Pacta. Förmånen innebär att

Läs mer