Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen"

Transkript

1 Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen TRANSPORTS A-KASSA

2 Det här är arbetslöshetsförsäkringen Arbetslöshetsförsäkringen är en försäkring som gäller för alla personer som arbetar eller har arbetat i Sverige. Arbetslöshetsförsäkringen ger dig pengar under den tid det tar att söka och få ett nytt arbete. Pengarna kallas arbetslöshetsersättning. För att få arbetslöshetsersättning finns det regler som du ska följa. Arbetsförmedlingen hjälper dig att söka efter ett nytt arbete. Arbetsförmedlingen kontrollerar också om du följer reglerna för att få arbetslöshetsersättning. Arbetslöshetskassan beslutar om du får arbetslöshetsersättning. Arbetslöshetskassan kallas vanligtvis a-kassan. Vem gör vad? Arbetsförmedlingen Du anmäler dig som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen informerar dig om de regler du ska följa för att få arbetslöshetsersättning. Arbetsförmedlingen kontrollerar att du som får arbetslöshetsersättning söker arbete och följer reglerna i arbetslöshetsförsäkringen. Arbetsförmedlingen meddelar din a-kassa om händelser som kan påverka din rätt till arbetslöshetsersättning. 1

3 A-kassan Du ansöker om arbetslöshetsersättning hos a-kassan. A-kassan beslutar om du får arbetslöshetsersättning. A-kassan betalar ut arbetslöshetsersättning. A-kassan svarar på frågor om arbetslöshetsersättning. När har du rätt till arbetslöshetsersättning? För att ha rätt till arbetslöshetsersättning måste du uppfylla de Allmänna villkoren. De Allmänna villkoren beslutas av Riksdagen och finns i Lagen om arbetslöshetsförsäkring. De allmänna villkoren är: För att få arbetslöshetsersättning måste du kunna arbeta och kunna säga ja till 3 timmar varje arbetsdag och minst 17 timmar varje vecka. Du måste vara anmäld som arbetssökande på Arbetsförmedlingen. Din avsikt ska vara att arbeta och du får inte ha något hinder för att ta ett arbete. Vad måste du göra för att få arbetslöshets-ersättning? 1. Du ska tillsammans med Arbetsförmedlingen skriva en handlingsplan Du ska tillsammans med Arbetsförmedlingen skriva en handlingsplan. I din handlingsplan ska det stå vad du ska göra för att så snabbt som möjligt få ett arbete. Om du har hinder för att du ska kunna söka vissa arbeten, ska det stå i handlingsplanen. Det ska också stå vad du ska göra för att få bort hindren. Om du inte är med och skriver en handlingsplan meddelar arbetsförmedlingen det till oss på a-kassan och det påverkar din rätt till ersättning. 2

4 2. Du ska lämna en aktivitetsrapport Du ska lämna en aktivitetsrapport en gång i månaden till Arbetsförmedlingen. I aktivitetsrapporten ska det stå vad du har gjort för att få ett arbete eller annan sysselsättning, till exempel studier. Om du inte lämnar in aktivitetsrapporten i tid meddelar Arbetsförmedlingen det till oss på a- kassan och det påverkar din rätt till ersättning. 3. Du ska besöka och kontakta Arbetsförmedlingen och din kompletterande aktör Du ska besöka och kontakta Arbetsförmedlingen eller din kompletterande aktör när ni bestämt eller om du blir kallad till ett möte. Kompletterande aktörer är de företag som arbetar på uppdrag av Arbetsförmedlingen. Om du inte kommer till ett möte eller kontakt som vi bestämt eller som du har blivit kallad till meddelar Arbetsförmedlingen det till oss på a-kassan och det påverkar din rätt till ersättning. 4. Du ska söka lämpliga arbeten Du ska söka lämpliga arbeten som Arbetsförmedlingen anvisar dig att söka. Du ska vara beredd att ta alla slags arbeten som du kan göra. Om du har hinder för att ta vissa arbeten, är det viktigt att det står i din handlingsplan. Du måste göra vad du kan för att ta bort sådana hinder. Om du inte har några hinder måste du vara beredd att söka lämpliga arbeten på arbetsmarknaden i hela Sverige. Om Arbetsförmedlingen tror att du inte är beredd att ta ett lämpligt arbete meddelar de det till oss på a-kassan och det påverkar din rätt till ersättning. Längre fram i broschyren kan du läsa mer om vad vi menar med lämpliga arbeten. 5. Du ska aktivt söka arbete Du ska själv söka arbete så att du så snabbt som möjligt får ett nytt arbete. Om Arbetsförmedlingen tror att du inte vill eller kan ta ett lämpligt arbete meddelar de det till oss på a-kassan och det påverkar din rätt till ersättning. 3

5 Så här bestäms om ett arbete är lämpligt för dig Du kan behöva söka andra typer av arbeten än vad du har haft tidigare för att få arbetslöshetsersättning. Arbetsförmedlingen bedömer om ett arbete är lämpligt för dig på följande: Utbildning och tidigare arbeten När Arbetsförmedlingen bedömer vad som är ett lämpligt arbete tittar de på din utbildning och vad du har arbetat med tidigare. Ett arbete kan vara lämpligt även om det inte stämmer med din utbildning och det du har arbetat med tidigare. Kunskaper om ett yrke Om en arbetsgivare tycker att du kan tillräckligt för att arbeta hos honom eller henne är arbetet lämpligt. Det gäller även om du själv inte tycker att du har tillräckliga kunskaper för arbetet. Medicinska hinder Om du av medicinska skäl inte söker ett arbete eller tackar nej till ett arbete måste du visa ett utlåtande från en läkare som beskriver varför du inte kan göra det arbetet. Familjeskäl Du ska kunna söka arbeten på andra platser än där du bor. Om du har familjeskäl kan du slippa söka arbeten på andra platser under en begränsad period. Det gäller under den tid som det tar att ordna att familjeskälen inte är ett hinder. Om ett barn eller någon annan person i ditt hushåll behöver dig varje dag och ni inte kan flytta, kan du tillfälligt slippa söka arbeten på andra platser. Om du är ensamstående förälder och du själv behöver stöd av någon där du bor för att kunna klara ett arbete kan du tillfälligt slippa söka arbeten på andra platser. 4

6 Om du är sambo med någon som har ett arbete som gör att han eller hon inte kan sköta hushållet ensam och inte kan flytta, kan du också tillfälligt slippa söka arbeten på andra platser. Resor till och från arbetet Ett arbete är lämpligt om du kan resa mellan arbetsplatsen och hemmet utan att det blir för dyrt eller tar för lång tid. Du måste vara beredd att resa med buss, tunnelbana, tåg eller pendeltåg eller med till exempel egen bil. Om det behövs ska du också försöka ändra på arbetstiderna för att kunna ta ett arbete. Ny bostad Om du kan få en bostad nära den nya arbetsplatsen när ditt arbete börjar är arbetet lämpligt. Om arbetet gör att din familj måste flytta med, är arbetet lämpligt om det går att få en bostad för familjen nära arbetet. Lönen När du får arbetslöshetsersättning får du dagpenning. Det är a-kassan avgör hur stor dagpenningen är. Om lönen för det nya arbetet är minst 90 procent av din dagpenning är arbetet lämpligt. Om du får ökade kostnader på grund av att du måste ha två bostäder på olika orter, ska de kostnaderna räknas in när din inkomst beräknas. Avtal om annat arbete Om du redan har fått ett arbete när arbetsförmedlingen anvisar dig att söka ett annat jobb, kan du i vissa fall tacka nej till det arbete vi anvisar dig att söka. För att få tacka nej måste du kunna visa ett skrivet intyg på det andra arbetet. Du måste börja det andra arbetet inom en månad. Strejk Om det är strejk på arbetsplatsen är arbetet inte lämpligt. Om facket bara har varnat om strejk eller annan stridsåtgärd är arbetet lämpligt. 5

7 Fakta om arbetslöshetsersättningen Det är a-kassan betalar ut arbetslöshetsersättningen. Ersättningen betalas antingen ut som grundbelopp eller som inkomstrelaterad ersättning. Grundbeloppet Om du inte är medlem i a-kassan eller inte har varit medlem tillräckligt länge betalar a- kassan ut grundbeloppet till dig. Grundbeloppet beräknas utifrån hur mycket du har arbetat och inte hur mycket pengar du har fått i lön. För att få grundbeloppet måste du ha uppfyllt ett arbetsvillkor. Läs mer om Arbetsvillkor nedan. A-kassan betalar grundbeloppet tidigast från den dag du fyller 20 år. Inkomstrelaterad ersättning För att få inkomstrelaterad ersättning måste du ha varit medlem i a-kassan i minst tolv månader. A-kassan beräknar den inkomstrelaterade ersättningen på hur mycket pengar du har haft i lön. Du måste också ha uppfyllt ett arbetsvillkor under den tid som du varit medlem. Läs mer om Arbetsvillkor nedan. Vem kan bli medlem i Transports a-kassa? Om du arbetar inom vårt område kan du bli medlem i Transports a-kassa. Om du inte har ett arbete nu så kan du bli medlem om du arbetade inom vårt område när du senast arbetade. Ring oss och fråga om du är osäker på om du tillhör vårt område. 6

8 Det här är ett arbetsvillkor För att få inkomstrelaterad ersättning eller grundbelopp måste du uppfylla ett arbetsvillkor. Arbetsvillkoret betyder att du måste ha arbetat minst 80 timmar i månaden i minst sex månader under de senaste tolv månaderna innan du blev arbetslös. Du kan också uppfylla ett arbetsvillkor om du har arbetat minst 480 timmar under sex månader i rad, men då ska du ha arbetat minst 50 timmar varje månad. Du kan i vissa fall få räkna med högst två månader av totalförsvarsplikt eller föräldrapenning som arbetad tid. Om du inte kunnat arbeta under de senaste tolv månaderna före arbetslösheten kan du förlänga den tiden bakåt. Det kallas överhoppningsbar tid. Det gäller bland annat om du varit sjuk, gjort totalförsvarsplikt, studerat på heltid, eller vårdat eget barn. Den överhoppningsbara tiden får högst vara fem år. Fråga oss vad som gäller för dig. Hur mycket ersättning får du? A-kassan betalar ut arbetslöshetsersättningen som dagpenning för högst fem dagar per vecka. Dagarna är måndag till fredag. Dagarna med arbetslöshetsersättning kallas ersättningsdagar. Hur många ersättningsdagar du får per vecka minskar om du är sjuk eller har annat hinder för att ta arbete. 7

9 Om du arbetar en del av en vecka får du arbetslöshetsersättning för den tid du är arbetslös. Om du har rätt till Inkomstrelaterad ersättning beror storleken på ersättningen på vilken lön du hade i genomsnitt under de tolv månaderna innan du blev arbetslös. Under de första 200 ersättningsdagarna är din dagpenning högst 80 procent av din tidigare lön. Om du fortfarande är arbetslös efter 200 ersättningsdagar är din dagpenning högst 70 procent av din tidigare lön. Den högsta dagpenningen som du kan få under hela ersättningsperioden är 680 kronor per dag. Grundbeloppet är högst 320 kronor per dag. Om du i genomsnitt arbetat mindre än heltid minskas grundbeloppet. Det är regeringen som bestämmer högsta dagpenning och grundbeloppet. Du betalar skatt på dagpenningen. Dagpenningen är pensionsgrundande. Hur länge betalas arbetslöshetsersättningen ut? Du kan få arbetslöshetsersättning i längst 300 ersättningsdagar. Det kallas för en ersättningsperiod. Om du är förälder till barn under 18 år får du arbetslöshetsersättning i längst 450 dagar. För att få en ny ersättningsperiod måste du uppfylla ett nytt arbetsvillkor. 8

10 Aktivitetsstödet som du kan få när du deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program räknas med i ersättningsperioden. För dig som har deltidsarbete och är delvis arbetslös gäller särskilda regler. Du kan få högst 75 ersättningsdagar under veckor som du både arbetar och är arbetslös. Resten av de 300 dagarna i ersättningsperioden kan du bara få under veckor då du är helt arbetslös. Fråga oss om du vill veta mer. Karens I arbetslöshetsförsäkringen finns sju karensdagar. Karens betyder att du inte kan få arbetslöshetsersättning förrän du varit arbetslös i sju dagar. Varje ny ersättningsperiod börjar med sju karensdagar. Som karensdagar räknas måndag till fredag. Vilka blanketter måste du skicka in för att få ersättning? Du kan hitta guiden Så här söker du ersättning på I den hittar du också alla blanketter som du måste skicka in till a-kassan för att få ersättning. Fråga oss om du är osäker på vad du ska skicka in. Du kan förlora rätten till arbetslöshetsersättning Om du inte sköter ditt arbetssökande, om du förlänger tiden i arbetslöshet eller om du själv orsakar din arbetslöshet ska Arbetsförmedlingen skicka ett meddelande till din a-kassa. 9

11 Efter det är det a-kassan som utreder och beslutar om händelsen ska förändra din arbetslöshetsersättning. 1. Om du inte sköter ditt arbetssökande A-kassan kan besluta om en varning: om du inte är med och skriver en individuell handlingsplan om du inte har lämnat in din aktivitetsrapport till Arbetsförmedlingen i tid om du inte har besökt eller tagit kontakt med Arbetsförmedlingen eller din kompletterande aktör när det var bestämt om du inte har sökt lämpligt arbete som Arbetsförmedlingen anvisat dig att söka om du inte aktivt har sökt lämpliga arbeten A-kassan kan besluta om avstängning. Som det står ovan får du först en varning om du inte sköter ditt arbetssökande. Om det upprepas fler gånger inom samma ersättningsperiod kan din a-kassa besluta om avstängning. Då får du ingen arbetslöshetsersättning. Avstängningstiden är: en ersättningsdag den andra gången du inte sköter ditt arbetssökande, fem ersättningsdagar den tredje gången och tio ersättningsdagar den fjärde gången Om a-kassan beslutar att du har misskött ditt arbetssökande en femte gång under samma ersättningsperiod har du inte längre rätt till arbetslöshetsersättning. Du måste då uppfylla ett nytt arbetsvillkor igen. 2. Om du förlänger tiden i arbetslöshet A-kassan kan besluta att stänga av dig från rätt till Arbetslöshetsersättning i fem ersättningsdagar om du utan godtagbart skäl har avvisat ett lämpligt arbete genom att uppträda så illa att du på grund av det inte fick arbetet utan godtagbart skäl har avvisat en plats i ett arbetsmarknads-politiskt program. Om du förlänger din tid i arbetslöshet vid upprepade tillfällen inom samma ersättningsperiod kan din a-kassa besluta att du ska stängas av från ersättning i tio ersättningsdagar vid det andra tillfället och 45 ersättningsdagar vid det tredje tillfället. 10

12 Om a-kassan beslutar att du har förlängt tiden i arbetslöshet vid ett fjärde tillfälle under samma ersättningsperiod, har du inte längre rätt till arbetslöshetsersättning. Du måste då uppfylla ett nytt arbetsvillkor igen. 3. Om du själv orsakar arbetslöshet A-kassan kan besluta att stänga av dig från arbetslöshetsersättning i 45 ersättningsdagar om du utan giltig anledning lämnat ditt arbete på grund av att du uppträtt illa fått sluta ditt arbete utan giltig anledning lämnar ett arbetsmarknadspolitiskt program uppträtt på ett sådant sätt att Arbetsförmedlingen tagit tillbaka en anvisning till ett arbetsmarknadspolitiskt program Om du orsakar din arbetslöshet på nytt inom samma ersättningsperiod kan du bli avstängd igen. Om a-kassan beslutar att du har orsakat arbetslösheten vid ett tredje tillfälle under samma ersättningsperiod, har du inte längre rätt till arbetslöshetsersättning. Du måste då uppfylla ett nytt arbetsvillkor igen. 11

13 Viktigt att tänka på Du måste alltid komma på bokade möten hos arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen kan bestämma datum och tid genom att skicka en kallelse eller boka tid på annat sätt. Tänk på att de också måste kunna nå dig på telefon under den tid som du och Arbetsförmedlingen har kommit överens om. Om du inte går på ett bokat besök eller inte svarar i telefon skickar arbetsförmedlingen ett meddelande till a-kassan som kan ompröva din rätt till ersättning. Glöm inte att du måste meddela både oss på a-kassan och Arbetsförmedlingen om något förändras som påverkar ditt arbetssökande. Om du byter telefonnummer eller adress, eller reser bort måste du tala om det för oss. Transports A-kassa Box 714, STOCKHOLM Telefon:

Ersättning vid arbetslöshet

Ersättning vid arbetslöshet PÅ LÄTTLÄST SVENSKA Ersättning vid arbetslöshet INFORMATION OM ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGEN 1 2 Det här är arbetslöshetsförsäkringen... 4 Vem gör vad?...... 6 När har du rätt till arbetslöshetsersättning?...

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet

Ersättning vid arbetslöshet Ersättning vid arbetslöshet Information om arbetslöshetsförsäkringen 1 2 ERSÄTTNING VID ARBETSLÖSHET Vad är arbetslöshetsförsäkringen? Arbetslöshetsförsäkringen ger dig som är arbetssökande ekonomisk ersättning

Läs mer

Så fungerar. arbetslöshetsförsäkringen

Så fungerar. arbetslöshetsförsäkringen Så fungerar arbetslöshetsförsäkringen uppdaterad april 2015 Innehåll Grundförsäkring och frivillig inkomstbortfallsförsäkring.... 3 Grundvillkor.... 3 Medlemskap... 3 Inträde genom arbete... 4 Medlemsavgift....

Läs mer

Så fungerar. arbetslöshetsförsäkringen

Så fungerar. arbetslöshetsförsäkringen Så fungerar arbetslöshetsförsäkringen uppdaterad augusti 2013 Innehåll Grundförsäkring och frivillig inkomstbortfallsförsäkring.... 3 Grundvillkor.... 3 Medlemskap... 3 Inträde genom arbete... 4 Medlemsavgift....

Läs mer

arbetslöshetsförsäkringen

arbetslöshetsförsäkringen omuppdaterad september 2008 arbetslöshetsförsäkringen Innehåll Inledning: Grundförsäkring och frivillig inkomstbortfallsförsäkring...4 Grundvillkor...4 Medlemskap...5 Inträde genom arbete...5 Medlemsavgift...6

Läs mer

arbetslöshetsförsäkringen uppdaterad april 2011

arbetslöshetsförsäkringen uppdaterad april 2011 om arbetslöshetsförsäkringen uppdaterad april 2011 Innehåll Grundförsäkring och frivillig inkomstbortfallsförsäkring... 4 Grundvillkor... 4 Medlemskap... 4 Inträde genom arbete... 5 Medlemsavgift... 5

Läs mer

arbetslöshetsförsäkringen

arbetslöshetsförsäkringen omuppdaterad februari 2012 arbetslöshetsförsäkringen Innehåll Grundförsäkring och frivillig inkomstbortfallsförsäkring... 4 Grundvillkor... 4 Medlemskap... 4 Inträde genom arbete... 5 Medlemsavgift...

Läs mer

Jobb- och utvecklingsgarantin

Jobb- och utvecklingsgarantin Arbetsförmedlingen faktablad. Arbetssökande, 2014-02. Lättläst svenska Jobb- och utvecklingsgarantin Du som har varit utan arbete en längre tid och behöver hjälp att komma tillbaka till arbetslivet kan

Läs mer

Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning

Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning Du som deltar i ett program på Arbetsförmedlingen kan få ersättning i form av aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning. Om du har fyllt 25 år eller uppfyller

Läs mer

Information till dig som ansöker om arbetslöshetsersättning

Information till dig som ansöker om arbetslöshetsersättning Information till dig som ansöker om arbetslöshetsersättning Innehåll Grundvillkor i arbetslöshetsförsäkringen 4 Två försäkringar 4 Så hög är ersättningen 4 Så länge får du ersättning 7 Arbetsvillkor 8

Läs mer

Lättläst. Om du har en funktionsnedsättning

Lättläst. Om du har en funktionsnedsättning Lättläst Om du har en funktionsnedsättning Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller

Läs mer

Barnfamilj Information om socialförsäkringen för dig som har barn

Barnfamilj Information om socialförsäkringen för dig som har barn Lättläst om Barnfamilj Information om socialförsäkringen för dig som har barn Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen

Läs mer

Sjukersättning. Hur mycket får man i sjukersättning? Kan jag få sjukersättning? Hur går det till att få sjukersättning?

Sjukersättning. Hur mycket får man i sjukersättning? Kan jag få sjukersättning? Hur går det till att få sjukersättning? Sjukersättning Du kan få sjukersättning om din arbetsförmåga är stadigvarande nedsatt med minst en fjärdedel. Hur mycket du får i sjukersättning beror på hur mycket du har haft i inkomst. Har du inte haft

Läs mer

Föräldrapenning. Hur mycket får man? Vem har rätt till föräldrapenning?

Föräldrapenning. Hur mycket får man? Vem har rätt till föräldrapenning? Föräldrapenning Föräldrapenning är den ersättning föräldrar får för att kunna vara hemma med sina barn i stället för att arbeta. Den betalas ut i sammanlagt 480 dagar per barn. Föräldrapenningen har tre

Läs mer

Korta svar på de vanligaste frågorna Om du vill veta mer kan du läsa under rubriken Fler frågor. Du kan också fråga socialtjänsten i din kommun.

Korta svar på de vanligaste frågorna Om du vill veta mer kan du läsa under rubriken Fler frågor. Du kan också fråga socialtjänsten i din kommun. Frågor och svar om ekonomiskt bistånd lättläst Artikelnummer 2006-114-4 Här kan du läsa frågor och svar om ekonomiskt bistånd. Ekonomiskt bistånd är pengar du söker från socialtjänsten så att du klarar

Läs mer

Till alla barnfamiljer

Till alla barnfamiljer Till alla barnfamiljer Välkommen till Försäkringskassan Att vara förälder är ett av livets stora glädjeämnen, men det kan också vara en stor utmaning. Inte minst ekonomiskt. I den här broschyren kan du

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Bilstöd. Vem har rätt till bilstöd? Vad är bilstöd?

Bilstöd. Vem har rätt till bilstöd? Vad är bilstöd? Bilstöd Du som har en funktionsnedsättning som ger dig stora svårigheter att förflytta dig på egen hand eller att använda allmänna kommunikationer kan få bilstöd. Även du som har barn med funktionsnedsättning

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet mer än a-kassa

Ersättning vid arbetslöshet mer än a-kassa Ersättning vid arbetslöshet mer än a-kassa Kristian Örnelius Institutet för Privatekonomi November 2009 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Ersättning från den allmänna arbetslöshets-försäkringen...

Läs mer

När din arbetsgivare går i konkurs

När din arbetsgivare går i konkurs När din arbetsgivare går i konkurs 1 Innehåll När din arbetsgivare går i konkurs 3 Varför och hur företag sätts i konkurs 3 Det här gör en konkursförvaltare 4 Uppsägning från konkursförvaltaren samt uppsägningstider

Läs mer

Lättläst om studiemedel

Lättläst om studiemedel Lättläst om studiemedel 2015 1 2 Innehåll Vad är studiemedel?...6 Vem kan få studiemedel?... 7 Hur mycket pengar kan du få?... 9 Hur många poäng måste du läsa?...14 Hur länge kan du få studiemedel?...16

Läs mer

Ökad trygghet med Ledarnas inkomstförsäkring

Ökad trygghet med Ledarnas inkomstförsäkring FÖRKÖPSINFORMATION GÄLLER FRÅN 1 JULI 2014 Ökad trygghet med Ledarnas inkomstförsäkring ARBETSLÖSHET BLIWA LIVFÖRSÄKRING I SAMARBETE MED LEDARNA Du som är medlem i Ledarna har genom ett samarbete mellan

Läs mer

Nystartsjobb/ särskilt nystartsjobb

Nystartsjobb/ särskilt nystartsjobb Arbetsförmedlingen faktablad. Arbetsgivare, 2015-04. Lättläst svenska Nystartsjobb/ särskilt nystartsjobb Du kan få pengar om du anställer en person som har varit utan arbete en längre tid eller är ny

Läs mer

Dina pengar och din ekonomi

Dina pengar och din ekonomi Dina pengar och din ekonomi Ett utbildningsmaterial i privatekonomi på lätt svenska 2 Det här är en broschyr om pengar. Språket i texterna är på enkel svenska. Broschyren har tio kapitel med information

Läs mer

Välkommen till Alfa-kassan

Välkommen till Alfa-kassan Välkommen till Alfa-kassan Alfa-kassan är fristående från fackförbund och intresseorganisationer och välkomnar alla oberoende av yrkesgrupp. Alfa-kassan i korthet Vi välkomnar alla som någon gång har arbetat

Läs mer

Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013

Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013 1 (11) Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013 Uppdaterad: (se markering i marginal) 2013-06-11 2013-06-18 Innehåll Allmänna frågor...3 1. Vart ska man vända sig

Läs mer

Socialtjänstlagen. Vad gäller för dig från 1 januari 2002? Lättläst

Socialtjänstlagen. Vad gäller för dig från 1 januari 2002? Lättläst Socialtjänstlagen Vad gäller för dig från 1 januari 2002? Lättläst SOCIALSTYRELSEN 2002 Broschyren kan beställas från: Socialstyrelsens kundtjänst, 120 88 Stockholm. Webbutik Fax 08-779 96 67 Artikelnummer

Läs mer

Regler för barns placering i förskola

Regler för barns placering i förskola Regler för barns placering i förskola 2014-02-07 I den här broschyren får du veta det du behöver veta när du ska ansöka om plats för ditt barn i Piteå kommuns förskolor och pedagogisk omsorg. Broschyren

Läs mer

Byggnads inkomstförsäkring

Byggnads inkomstförsäkring Byggnads inkomstförsäkring www.byggnads.se ditt skyddsnät när det gäller Från den 1 juli 2008 har alla medlemmar, som även är med i a-kassan och har en ersättningsgrundande inkomst* mellan 18 700 kr och

Läs mer