Lättläst. Om du har en funktionsnedsättning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lättläst. Om du har en funktionsnedsättning"

Transkript

1 Lättläst Om du har en funktionsnedsättning

2 Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller arbetar i Sverige. Den ger ekonomiskt skydd för familjer och barn, för personer med funktionsnedsättning samt vid sjukdom, arbetsskada och ålderdom. Genom Sveriges medlem skap i EU kan du ha rätt till socialförsäk rings förmåner i andra EU-länder Socialförsäkringen administreras av Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten. Försäkringskassan har hand om bidrag och ersättningar till barnfamiljer, sjuka och personer med funktionsnedsättning. Pensionsmyndigheten har hand om pensioner och andra stöd till äldre och efterlevande.

3 Välkommen till Försäkringskassan Den här broschyren är till för dig som har en sjukdom under en längre tid och för dig som har en funktionsnedsättning. Här kan du läsa om handikappersättning, vårdbidrag, bilstöd och assistansersättning. Du kan också läsa om hur du söker arbetshjälpmedel, vem som kan få sjukersättning och hur du kan få hjälp med att betala hyran till din bostad. Broschyren handlar också om hjälp till dig som är förälder och vårdar ett sjukt barn eller ett barn med en funktionsnedsättning. Om du vill veta mer om något bidrag kan du gå in på vår webbplats Där finns det faktablad som går att skriva ut. Har du inte dator eller Internet kan du alltid prata med oss på Försäkringskassan. Det här måste vi alltid få veta För att Försäkringskassan ska kunna ge dig de pengar som du har rätt till, måste vi få veta en del om ditt liv. Ibland måste vi till exempel veta hur mycket pengar du tjänar.

4 Innehåll 1 Om du behöver ekonomisk hjälp 5 2 Om ditt barn behöver särskild vård eller tillsyn 7 3 Hjälp med pengar att skaffa bil 11 4 Hjälp i vardagen 13 5 Om du behöver hjälpmedel för att kunna arbeta 15 6 Om du blir sjuk 17 7 Om du skadar dig när du arbetar 23 8 Hjälp tillbaka till arbetet 24 9 Tandvård Hjälp med bostadskostnad Om du är med i ett arbets marknadspolitiskt program Så här kan du göra 28

5 1 Om du behöver ekonomisk hjälp Handikappersättning Om du har en sjukdom under en längre tid eller om du har en funktionsnedsättning kan du få handikappersättning. Du kan få handikappersättning om du behöver hjälp av en annan person i vardagen eller för att kunna arbeta eller studera. Du kan också få handikappersättning om du har merkostnader. Merkostnader är extra kostnader som du har därför att du är sjuk eller därför att du har en funktionsnedsättning. Du kan tidigast få handikappersättning från juli månad det år du fyller 19 år. Du måste ha fått din funktionsnedsättning innan du fyller 65 år. Du ska behöva stöd i mer än ett år. När Försäkringskassan beslutar om du ska få handikappersättning undersöker vi tillsammans med dig ditt behov av hjälp och hur stora merkostnader du har. 5

6 Vård på en institution Om du får vård på eller utanför en institution under sex månader eller längre kan du inte få handikappersättning. Men de dagar som du inte är på institutionen kan du få handikappersättning. En institution är ett ställe där människor får vård och hjälp. Det kan till exempel vara ett sjukhus eller ett familjehem. Hur mycket får man i handikappersättning? Handikappersättningen är olika mycket för olika personer. Det beror på hur mycket hjälp du behöver och på hur stora merkostnader du har. Ersättningen finns i tre nivåer. Du betalar ingen skatt på handikappersättningen. Hur får man handikappersättning? Du ansöker om handikappersättning med en särskild blankett som finns hos Försäkringskassan eller på webbplatsen 6

7 2 Om ditt barn behöver särskild vård eller tillsyn Vårdbidrag Föräldrar som vårdar sitt sjuka barn eller ett barn med funktionsnedsättning kan få vårdbidrag. För att du ska få vårdbidrag måste barnet behöva särskild tillsyn och vård i minst sex månader. Du kan också få vårdbidrag om du har merkostnader. Merkostnader kan till exempel vara pengar för barnets kläder som kanske slits ovanligt mycket eller för att kläderna måste tvättas ofta. Om det finns flera barn med funktionsnedsättning i samma familj så tänker Försäkringskassan på vad alla barn med funktionsnedsättning i familjen behöver. Försäkringskassan räknar ihop barnens merkostnader. På så sätt kan du få vårdbidrag även om varje barn för sig inte skulle ge rätt till det. 7

8 Du kan få vårdbidrag redan när barnet är nyfött. Du kan längst få vårdbidrag till och med juli månad det år barnet fyller 19 år. Du betalar skatt på vårdbidrag som du får för särskild tillsyn och vård. Pengarna ger dig pensionsrätt men inte sjukpenning. Du betalar inte skatt på vårdbidrag som du får för merkostnader. De pengarna ger dig inte heller någon pensionsrätt. Vårdbidraget kan inte ge dig rätt till sjukpenninggrundande inkomst. Vårdbidrag om ditt barn inte bor hemma Om ditt barn får vård på sjukhus eller en annan institution kan du få behålla vårdbidraget i sex månader. Ibland också längre tid. En institution är någonstans där människor får vård och hjälp, till exempel ett sjukhus eller en gruppbostad. Ett barn som får vård på en institution kan ibland komma hem. Då betalar Försäkringskassan ferievårdbidrag om barnet är hemma i minst tio dagar under tre månader eller minst tio dagar efter varandra. 8

9 Om ditt barn är på elevhem vid en statlig specialskola eller på riksgymnasium kan du få vårdbidrag för den tid som ditt barn är hemma. Du ansöker om vårdbidrag med en särskild blankett som finns hos Försäkringskassan. Du kan också hämta den från webbplatsen Barn som har rätt till stöd enligt LSS LSS betyder Lagen om stöd och service till vissa personer med funktionshinder. Föräldrar till barn som har rätt till hjälp enligt LSS kan få pengar för högst tio kontaktdagar varje år. Föräldrarna kan ta ut kontaktdagarna från att barnet föds till barnet fyller 16 år. Kontaktdagarna kan du använda om du behöver gå en föräldrautbildning för att lära dig mer om att vårda barn med funktionsnedsättning. Eller om du ska vänja ditt barn vid att gå i förskolan eller i skolbarnomsorg. Båda föräldrarna kan använda kontaktdagarna för samma barn och för samma tid. Barnet behöver inte vara med. 9

10 Tillfällig föräldrapenning för vård av barn över 16 år Föräldrar till barn som får stöd enlig LSS kan få pengar för vård av barn som har fyllt 16 år men inte 21 år om föräldern behöver stanna hemma från arbetet om barnet blir sjukt. Du kan få pengar om barnet plötsligt blir sjukt eller om barnets sjukdom blir värre. Barnet får inte ha flyttat hemifrån. Om barnet har fyllt 21 år och går i särskolans gymnasium eller på gymnasieskola för rörelsehindrade barn, kan du få tillfällig föräldrapenning fram till vårterminens slut det år barnet fyller 23 år. 10

11 3 Hjälp med pengar att skaffa bil Bilstöd Du kan få hjälp med pengar till en bil om du har svårt att röra dig själv på grund av att du har funktionsnedsättning. Du kanske också har svårt att resa med buss, tåg eller tunnelbana. Det kan också gälla dig som har hjälpmedel eller astma. Om du har ett barn med funktionsnedsättning kan få pengar till bil om du behöver resa med barnet. Du kan få bidrag för att köpa bil och för att anpassa en bil. Du kan också få pengar till en körkortsutbildning. Du kan få bilstöd också för moped och motorcykel. För att köpa bil kan du få grundbidrag och anskaffningsbidrag. Grundbidrag kan du söka vad du än tjänar. 11

12 Anskaffningsbidrag kan du bara få om du tjänar lite pengar. Om du en gång har fått grundbidrag eller anskaffningsbidrag måste du vänta minst nio år innan du får ett nytt bidrag. Men har du särskilda skäl kan du få söka nytt grundbidrag eller anskaffningsbidrag innan nio år har gått. För att bygga om bilen så att den passar dig kan du få anpassningsbidrag. Anpassningsbidrag kan du söka när du behöver bygga om bilen. När du ska köpa bilen Försäkringskassan ska säga ja till att du får bidraget innan du köper bilen. Tänk på att välja en bil som går att bygga om så att den passar ditt eller ditt barns behov och att bilen ska hålla i minst nio år. Så här får du bilstöd Du ansöker om bilstöd på en särskild blankett som finns hos Försäkringskassan. Du kan också hämta den på webbplatsen 12

13 4 Hjälp i vardagen Assistansersättning Har du en funktionsnedsättning som gör att du behöver hjälp med måltider, med att tvätta dig, klä dig, eller tala med andra kan du ha rätt till en personlig assistent Om du behöver sådan hjälp mer än 20 timmar i veckan får du pengarna till en assistent från Försäkringskassan. Det kallas assistansersättning. Behöver du hjälp mindre än 20 timmar varje vecka kan kommunen hjälpa dig. Om du bor i gruppbostad kan du inte få assistansersättning. Dessa personer kan söka assistansersättning: Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd. Vuxna personer som har fått en hjärnskada som gör att de behöver hjälp av andra. Personer som har en funktionsnedsättning som gör att de behöver hjälp av andra. Det gäller inte om funktionsnedsättningen har med vanligt åldrande att göra. 13

14 Har du fått assistansersättning innan du fyllde 65 år får du behålla ersättning. Du kan inte söka assistansersättning om du redan har fyllt 65 år. Så här söker du Prata med någon på Försäkringskassan så får du hjälp med att fylla i blanketten. Den heter Ansökan om assistansersättning. Du kan också hämta blanketten på webbplatsen Kommunen kan också tala om för Försäkringskassan att du behöver personlig assistans. Då behöver du inte söka själv. Även om kommunen söker åt dig ska Försäkringskassan tala med dig om vilken hjälp du behöver. Om något ändras för dig som gör att du behöver mer eller mindre assistansersättning måste du tala om det för Försäkringskassan. Försäkringskassan fattar då ett nytt beslut. Det kan vara bra att veta att även om ingenting ändras fattar Försäkringskassan ett nytt beslut efter två år. 14

15 5 Om du behöver hjälpmedel för att kunna arbeta Arbetsgivarens ansvar Det är arbetsgivaren som ska göra så att arbetsplatsen passar alla dem som arbetar där. Om någon behöver hjälpmedel på arbetsplatsen eller att arbetsplatsen byggs om kan ibland Försäkringskassan hjälpa till med pengar. Vem kan få hjälpmedel? De som arbetar åt någon, de som är egna företagare, och de som är arbetsgivare kan alla få bidrag till arbetshjälpmedel. Arbetsgivare kan få pengar till att bygga om arbetsplatsen. Försäkringskassan kan ge pengar till en person till och med månaden innan han eller hon fyller 65 år. 15

16 Så här söker du Man kan bara få pengar från Försäkringskassan till arbetshjälpmedel eller till att bygga om arbetsplatsen om någon får rehabilitering eller för att någon ska slippa skador. Du söker med en blankett som finns hos Försäkringskassan. Den heter Ansökan om bidrag till arbetshjälpmedel. Du kan också hämta den på webbplatsen Du måste söka pengarna innan du köper hjälpmedlet eller innan du bygger om. Andra myndigheter kan också hjälpa till. Arbetsmarknadsmyndigheterna ska ge arbetshjälpmedel till den som har funktionsnedsättning och börjar ett nytt arbete. Det gäller det första året på det nya arbetet Sedan ska Försäkringskassan se till att arbetshjälpmedlet blir lagat. Hälsovården och sjukvården ska ordna hjälpmedel som du behöver utanför arbetet. Länsstyrelsen kan ge pengar till lantbrukare som vill förenkla sitt arbete. Länsstyrelsen kan också ge pengar till lantbruk som ligger på platser som många människor flyttar från. 16

17 6 Om du blir sjuk Sjukpenninggrundande inkomst Sjukpenninggrundande inkomst är något som Försäkringskassan använder för att räkna ut hur mycket pengar du ska få när du är sjuk och inte kan arbeta. Hur stor sjukpenninggrundande inkomst du har beror på hur mycket pengar du tjänar på ett år när du arbetar. Sjuklön eller sjukpenning Du har rätt till sjuklön från din arbetsgivare om du blir sjuk när du arbetar. För att få sjuklön måste du ha haft ditt arbete i minst en månad eller ha arbetat i 14 dagar efter varandra Du får sjuklön de första 14 dagarna när du blir sjuk. Om du är sjuk längre tid än 14 dagar ska din arbetsgivare tala om det för Försäkringskassan. Försäkringskassan tar reda på om du har rätt till sjukpenning. Om du har rätt till sjukpenning får du det om du fortfarande är sjuk efter 14 dagar. 17

18 Om du inte har ett arbete och inte får någon sjuklön de första 14 dagarna kan du få sjukpenning från Försäkringskassan också de första 14 dagarna när du är sjuk. Du kan få pengar för hela dagen eller en del av dagen. Det beror på hur mycket du orkar att arbeta. Men den första dagen som du är sjuk är en karensdag. På karensdagen får du inga pengar. Om du är sjuk mer än en vecka måste du visa läkarintyg för att fortsätta att få pengar. En läkare skriver intyget. Allmänt högriskskydd Du får inte pengar för den första dagen du är sjuk. Det kallas karensdag. Men om du är sjuk fler än 10 gånger på ett år kan du slippa karensdagen. Då får du pengar från första dagen du är sjuk. Det kallas allmänt högsriskskydd. Egna företagare som har valt sin egen karenstid på 14,30, 60 eller 90 dagar har inte allmänt högriskskydd. 18

19 Särskilt högriskskydd Om du har en sjukdom som gör att du ofta är sjuk och måste stanna hemma från arbetet kan du få sjuklön eller sjukpenning redan från första dagen. Det betyder att du slipper karensdagen. Med ofta menar Försäkringskassan fler än 10 gånger på ett år. Det gäller också om du vet att din sjukdom gör att du måste vara borta från arbetet en eller flera gånger i minst 28 dagar i följd på ett år. Det kallas för särskilt högriskskydd. Om du får särskilt högriskskydd så betalar Försäkringskassan pengar till din arbetsgivare när din arbetsgivare betalar sjuklön till dig. Din arbetsgivare måste ansöka för att få pengarna från Försäkringskassan Även om du är arbetslös kan du ansöka om särskilt högriskskydd. Det kan vara bra att visa när du söker arbete. Då vet arbetsgivaren att han eller hon inte behöver betala sjuklön till dig om du blir sjuk och inte kan arbeta. Du ansöker om särskilt högriskskydd hos Försäkringskassan. Försäkringskassan kan be dig lämna ett papper som en läkare skriver åt dig. Det kallas för läkarutlåtande. 19

20 Reseersättning i stället för sjuklön eller sjukpenning Ibland kan du få reseersättning i stället för sjuklön eller sjukpenning. Det gäller om du orkar arbeta men inte resa till arbetet på vanligt sätt. Arbetsgivaren betalar då till exempel taxi åt dig. Förebyggande sjukpenning Du kan få sjukpenning när du får behandling eller träning för att slippa bli sjuk eller för att bli frisk fortare. En läkare ska ha sagt att du behöver behandlingen eller träningen. Försäkringskassan ska säga ja till behandlingen eller träningen. Aktivitetsersättning Du som är mellan 19 år och 29 år kan få pengar om du inte kan arbeta alls eller bara kan arbeta en del av dagen under minst ett år. Det kallas aktivitetsersättning. Det ska vara en sjukdom eller funktionsnedsättning som gör att du inte kan arbeta helt. Du kan få aktivitetsersättning för hela dagen eller för en del av dagen. Det beror på hur mycket eller lite du kan arbeta. 20

21 När du får aktivitetsersättning får du göra sådant som kan hjälpa dig att få arbete. Det kan till exempel vara utbildning eller träning. Aktivitetsersättning för att gå klart skolan Ibland kan man behöva längre tid för att bli klar med grundskolan eller gymnasieskolan därför att man har en funktionsnedsättning. Då har man rätt till aktivitetsersättning under tiden man går klart skolan. Du kan ansöka om aktivitetsersättning eller så kan Försäkringskassan byta ut din sjukpenning mot aktivitetsersättning. Du ansöker på en särskild blankett som du får av Försäkringskassan. Du kan också hämta den på webbplatsen Sjukersättning Du som är mellan 30 år och 64 år kan få sjukersättning om du inte kan arbeta. för att du har en sjukdom eller funktionsnedsättning. Du kan få sjukersättning för hela dagen eller en del av dagen. Du kan bara få sjukersättning om du inte kommer att kunna börja arbeta senare. 21

22 Du ansöker själv om sjukersättning eller så kan Försäkringskassan byta ut din sjukpenning mot sjukersättning. Du söker på en särskild blankett hos Försäkringskassan. Du kan också hämta den på webbplatsen Vilande sjukersättning och aktivitetsersättning Har du sjukersättning eller aktivitetsersättning och vill prova på att arbeta utan att förlora din ersättning? Då kan du ansöka om vilande sjukersättning eller vilande aktivitetsersättning. Du kan först prova att arbeta med lön och ersättning på samma gång. Om det går bra att arbeta kan du be om att få din ersättning vilande. Du kan arbeta och ha din ersättning vilande i högst två år. Du får bara lön under den tiden. Om du sedan slutar arbeta får du tillbaka din ersättning av Försäkringskassan. 22

23 7 Om du skadar dig när du arbetar Arbetsskadeförsäkringen Om du skadar dig på din arbetsplats eller på väg till eller från ditt arbete kan du få pengar från arbetsskadeförsäkringen. Arbetsskadeförsäkringen kan också hjälpa dig om du blir sjuk av något på ditt arbete. Det kallas arbetssjukdomar. Det kan vara om du blir sjuk av att arbeta med olika ämnen, eller om du får ont i ryggen. En del smittsamma sjukdomar till exempel gulsot och sjukhussjukan kan också vara arbetsskador. Om du blir skadad i ditt arbete ska du genast tala om det för din arbetsgivare. Arbetsgivaren talar sedan om det för Försäkringskassan och skyddsombudet. 23

24 8 Hjälp tillbaka till arbetet Rehabilitering Försäkringskassan tar reda på om du behöver rehabilitering för att kunna arbeta igen när du har varit sjuk eller skadad länge. Om du behöver rehabilitering ska du få en rehabiliteringsplan. Du, Försäkringskassan, din läkare och din arbetsgivare skriver rehabiliteringsplanen tillsammans. Rehabiliteringsersättning När du får rehabilitering kan du också få pengar. Pengarna kallas rehabiliteringsersättning. Rehabiliteringsersättningen består av två delar. Den första heter rehabiliteringspenning. Den får du till exempel om du arbetstränar eller går på en utbildning. Den andra heter särskilt bidrag. Särskilt bidrag kan du få om du har extra kostnader för din rehabilitering. Det kan till exempel vara kursavgifter eller skolböcker. 24

25 9 Tandvård Äldre människor och personer med funktionsnedsättning som får vård av kommunen och har svårt att gå till tandläkaren kan gratis få träffa en tandhygienist. Tandhygienisten lär ut hur man sköter sina tänder på bästa sätt. Prata med Landstinget så får du veta mer. 25

26 10 Hjälp med bostadskostnad Bostadstillägg Om du har sjukersättning eller aktivitetsersättning kan du få bostadstillägg. Hur mycket pengar du får i bostadstillägg beror på hur mycket du tjänar och på hur mycket du betalar för din bostad. 26

27 11 Om du är med i ett arbetsmarknadspolitiskt program Aktivitetsstöd Om du går en arbetsmarknadsutbildning, arbetstränar, har arbetspraktik, eller arbetar på datortek kan du få aktivitetsstöd. Du får lika mycket pengar som om du skulle ha fått från arbetslöshetskassan. Har du inte rätt till pengar från arbetslöshetskassan kan du ändå få pengar. För unga människor med funktionsnedsättning som varit med i ett arbetsmarknadspolitiskt program i mer än ett år finns särskilda regler. Arbetsförmedlingen talar om vilka arbetsmarknadspolitiska program som ger rätt till aktivitetsstöd. Försäkringskassan räknar ut hur mycket pengar du kan få. Försäkringskassan betalar också ut pengarna. 27

28 12 Så här kan du göra Självbetjäning på Du kan sköta många ärenden själv hos Försäkringskassan med hjälp av våra självbetjäningstjänster. För att du ska kunna göra det måste du ha en e-legitimation. Med e-legtimation kan du visa vem du är och skriva under blanketter på datorn. Du skaffar din e-legitimation från din bank eller från Telia. På webbplatsen kan du också beställa information på talkassett och punktskrift och hämta blanketter och räkna ut hur mycket pengar du kan få i föräldrapenning eller i bostadsbidrag. Självbetjäning på telefon Du kan ringa till Försäkringskassans telefon för självbetjäning. Det är en automatiska telefonsvarare. Där kan du till exempel beställa blanketter och broschyrer. Du kan också anmäla vård av sjukt barn. Telefonen är alltid öppen. Det är gratis att ringa dit. 28

29 Om du har frågor Vill du prata med någon på Försäkringskassan ska du ringa till vårt Kundcenter. Telefonnumret är

30 Skyldigheter Anmäl förändringar till Försäkringskassan Du är alltid skyldig att anmäla ändrade förhåll anden som har betydelse för rätten till Om ersättning. socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska Vad händer trygghetssystemet. om du får Den för svenska hög socialförsäkringen gäller i stort sett alla som ersättning? bor eller arbetar i Sverige. Den ger ekonomiskt skydd Om du för får familjer en ersättning och barn, som för du personer inte har rätt med till, blir funktionsnedsättning du normalt skyldig samt att betala vid sjukdom, tillbaka arbetsskada pengarna. Det och gäller ålderdom. även om Genom det inte är ditt Sveriges fel att du medlem fått ersättningen. skap i EU kan du ha rätt till socialförsäk rings förmåner i andra EU-länder Socialförsäkringen Försäkringskassan administreras polisanmäler av Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten. misstänkt brott Försäkringskassan har hand om bidrag och Att medvetet ersättningar lämna till felaktiga barnfamiljer, uppgifter sjuka och eller personer låta bli att med anmäla funktionsnedsättning. förändringar som Pensionsmyndigheten kan påverka rätten till har ersättning hand om kan pensioner vara och brottsligt. andra Försäkringskassan stöd till äldre och efterlevande. polisanmäler alla misstänkta bidragsbrott.

31 Mer information Den här broschyren ger bara allmän information. Texten är inte lagtext. Texten är omskriven till lättläst svenska. Vill du veta mer kan du läsa på Där finns faktablad som har mer information om våra ersättningar. Du kan också ringa till vårt Kundcenter Broschyren finns också som inte lättläst. Informationen finns på talkassett och i punktskrift och kan beställas från Inläsningstjänst AB telefon På finns också ljudfiler. Adresser till andra myndigheter På arbetsförmedlingens webbplats kan du läsa mer om arbete och arbetsmarknad. Har du frågor om skatt kan du gå in på På Socialstyrelsens webbplats kan du läsa mer om underhållsbidrag. FK

Lättläst. Till alla barnfamiljer

Lättläst. Till alla barnfamiljer Lättläst Till alla barnfamiljer Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller arbetar

Läs mer

Lättläst. Socialförsäkringen

Lättläst. Socialförsäkringen Lättläst Socialförsäkringen Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller arbetar i Sverige.

Läs mer

Funktionshinder. Information om socialförsäkringen för dig med funktionshinder

Funktionshinder. Information om socialförsäkringen för dig med funktionshinder Funktionshinder Information om socialförsäkringen för dig med funktionshinder Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen

Läs mer

Barnfamilj Information om socialförsäkringen för dig som har barn

Barnfamilj Information om socialförsäkringen för dig som har barn Lättläst om Barnfamilj Information om socialförsäkringen för dig som har barn Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen

Läs mer

Lättläst. Till dig som är arbetsgivare

Lättläst. Till dig som är arbetsgivare Lättläst Till dig som är arbetsgivare Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller arbetar

Läs mer

Lättläst. Om du bor eller arbetar utomlands

Lättläst. Om du bor eller arbetar utomlands Lättläst Om du bor eller arbetar utomlands Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller

Läs mer

Lättläst. Om du behöver tandvård

Lättläst. Om du behöver tandvård Lättläst Om du behöver tandvård Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller arbetar

Läs mer

~ CI tet l aj 'OGVY) el eu:{ LLf }1'1;:fe- W\ '"'e-l F k:

~ CI tet l aj 'OGVY) el eu:{ LLf }1'1;:fe- W\ ''e-l F k: ~ CI tet l aj 'OGVY) el eu:{ LLf }1'1;:fe- W '"'e-l F k: 2012-03-08 Funktionsnedsättning fil Försäkringskassan Ersättninqsformer,,-., Sjukpenning, SjukersättningIaktivitetsersättning o Handikappersättning

Läs mer

Social- försäkringen

Social- försäkringen Socialförsäkringen Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller arbetar i Sverige. Den

Läs mer

Kundorientering. Självbetjäning via Internet. Nationellt försäkringscenter. Kund handläggare. Lokalt försäkringscenter. Kundcenter.

Kundorientering. Självbetjäning via Internet. Nationellt försäkringscenter. Kund handläggare. Lokalt försäkringscenter. Kundcenter. December 2011 Kundorientering @ Självbetjäning via Internet Nationellt försäkringscenter Kund Lokalkontor Personliga handläggare Kundcenter Lokalt försäkringscenter December 2011 Förmåner inom socialförsäkringen

Läs mer

Sjukpenning. Ordlista. A-kassa A-kassa betyder arbetslöshetsförsäkring som du kan få när du är arbetslös.

Sjukpenning. Ordlista. A-kassa A-kassa betyder arbetslöshetsförsäkring som du kan få när du är arbetslös. Sjukpenning Ordlista A-kassa A-kassa betyder arbetslöshetsförsäkring som du kan få när du är arbetslös. Föräldraledig Du är föräldraledig när du får föräldrapenning för att du tar hand om ditt barn och

Läs mer

Om du behöver tandvård

Om du behöver tandvård Om du behöver tandvård Välkommen till Försäkringskassan Den här broschyren tar kortfattat upp vilka förmåner som finns från socialförsäkringen när det gäller tandvård. Bland annat kan du läsa om tandvårdsbidragen,

Läs mer

Om du behöver tandvård

Om du behöver tandvård Om du behöver tandvård Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller arbetar i Sverige.

Läs mer

Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning

Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning Du som deltar i ett program på Arbetsförmedlingen kan få ersättning i form av aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning. Om du har fyllt 25 år eller uppfyller

Läs mer

Handikappersättning. Hur mycket får man i handikappersättning? Vem kan få handikappersättning?

Handikappersättning. Hur mycket får man i handikappersättning? Vem kan få handikappersättning? Handikappersättning Du som är över 19 år kan få handikappersätt ning om du behöver extra hjälp eller har extra kostnader på grund av varaktig sjukdom eller funktionsnedsättning. Det är inte graden av nedsättning

Läs mer

Välkommen till försäkringsmedicin för ST-läkare

Välkommen till försäkringsmedicin för ST-läkare Välkommen till försäkringsmedicin för ST-läkare Trygghet genom hela livet Drygt 40 olika förmåner och bidrag inom socialförsäkringen Stöd till barnfamiljer Sjukdom och rehabilitering Stöd till funktionshindrade

Läs mer

Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning

Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning Du som deltar i ett program på Arbetsförmedlingen kan få ersättning i form av aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning. Om du har fyllt 25 år eller uppfyller

Läs mer

Tillfällig. föräldrapenningen. vid vård av barn som fyllt 12 men inte 16 år. Vem kan få tillfällig föräldrapenning?

Tillfällig. föräldrapenningen. vid vård av barn som fyllt 12 men inte 16 år. Vem kan få tillfällig föräldrapenning? Tillfällig föräldrapenning vid vård av barn som fyllt 12 men inte 16 år FK 4089-B_Fa I vissa fall kan du få tillfällig föräldrapenning för ett barn som fyllt tolv år. Det gäller om barnet har en sjukdom

Läs mer

Bilstöd. Vem har rätt till bilstöd? Vad är bilstöd?

Bilstöd. Vem har rätt till bilstöd? Vad är bilstöd? Bilstöd Du som har en funktionsnedsättning som ger dig stora svårigheter att förflytta dig på egen hand eller att använda allmänna kommunikationer kan få bilstöd. Även du som har barn med funktionsnedsättning

Läs mer

Välkommen till försäkringsmedicin för ST-läkare

Välkommen till försäkringsmedicin för ST-läkare Välkommen till försäkringsmedicin för ST-läkare Trygghet genom hela livet Drygt 40 olika förmåner och bidrag inom socialförsäkringen Stöd till barnfamiljer Sjukdom och rehabilitering Stöd till funktionshindrade

Läs mer

arbete, ekonomi och fritid

arbete, ekonomi och fritid BARN- OCH UNGDOMSHABILITERINGEN Information om arbete, ekonomi och fritid Vilka möjligheter har du att få ett arbete? Det finns olika möjligheter att få arbete och det finns särskilt stöd att få. Om du

Läs mer

Sjukpenning. Om du saknar anställning eller är ledig. Du har rätt till sjukpenning från Försäkringskassan

Sjukpenning. Om du saknar anställning eller är ledig. Du har rätt till sjukpenning från Försäkringskassan Sjukpenning Du har rätt till sjukpenning från Försäkringskassan när du inte kan arbeta på grund av sjukdom. Du kan få sjukpenning i högst 364 dagar under en 15-månaders period. I vissa fall kan tiden förlängas.

Läs mer

Frågor inför vuxenlivet

Frågor inför vuxenlivet Frågor inför vuxenlivet Några vanliga frågor inför vuxenlivet Vilka möjligheter har du att få ett arbete? Det finns olika möjligheter att få arbete och det finns särskilt stöd att få. Om du kan få arbete

Läs mer

Till alla barnfamiljer

Till alla barnfamiljer Till alla barnfamiljer Välkommen till Försäkringskassan Att vara förälder är ett av livets stora glädjeämnen, men det kan också vara en stor utmaning. Inte minst ekonomiskt. I den här broschyren kan du

Läs mer

Till alla barnfamiljer

Till alla barnfamiljer Till alla barnfamiljer Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller arbetar i Sverige.

Läs mer

Om du behöver tandvård

Om du behöver tandvård Om du behöver tandvård Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller för alla som bor eller arbetar i Sverige. Den ger

Läs mer

Övergångar mellan skola och arbetsliv

Övergångar mellan skola och arbetsliv År 12 16 18 19 21 30 65 67 TFP allvarligt sjukt barn Kontaktdagar LSS Närståendepenning (ingen spec. ålder) TFP 12-16 TFP LSS barnb/bostadsb Särskilt högriskskydd Bostadstillägg Vårdbidrag Assistansersättning

Läs mer

Till alla som väntar eller just fått barn

Till alla som väntar eller just fått barn Till alla som väntar eller just fått barn Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller

Läs mer

Till alla barnfamiljer

Till alla barnfamiljer Till alla barnfamiljer Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller för alla som bor eller arbetar i Sverige. Den ger

Läs mer

Om du bor eller arbetar utomlands

Om du bor eller arbetar utomlands Om du bor eller arbetar utomlands Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller arbetar

Läs mer

Stöd till föräldrar till barn med funktionsnedsättning

Stöd till föräldrar till barn med funktionsnedsättning Stöd till föräldrar till barn med funktionsnedsättning Vårdbidrag Assistansersättning Bilstöd TFP för allvarligt sjukt barn Förlängd TFP Kontaktdagar TFP förhandsbesked Presentationstitel Månad 200X Sida

Läs mer

Försäkringskassans personregister

Försäkringskassans personregister Försäkringskassans personregister Din rätt till information Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller för alla som

Läs mer

Hjälpreda. samhällets stöd och service. Uppdaterad i oktober 2013

Hjälpreda. samhällets stöd och service. Uppdaterad i oktober 2013 Hjälpreda om samhällets stöd och service Uppdaterad i oktober 2013 Innehåll Kommunens ansvar 3 Kommunala insatser enligt Socialtjänstlagen 4 Kommunala insatser enligt LSS 5 Kommunala insatser enligt annan

Läs mer

Barnfamilj. Information om socialförsäkringen för dig som har barn

Barnfamilj. Information om socialförsäkringen för dig som har barn Barnfamilj Information om socialförsäkringen för dig som har barn Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller för alla

Läs mer

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till

Läs mer

Blivande förälder. Information om socialförsäkringen för dig som väntar eller nyligen fått barn

Blivande förälder. Information om socialförsäkringen för dig som väntar eller nyligen fått barn Blivande förälder Information om socialförsäkringen för dig som väntar eller nyligen fått barn Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen

Läs mer

Barnfamilj. Information om socialförsäkringen för dig som har barn

Barnfamilj. Information om socialförsäkringen för dig som har barn Barnfamilj Information om socialförsäkringen för dig som har barn Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller för alla

Läs mer

Föräldra penning. Vem har rätt till föräldrapenning? Hur mycket får man?

Föräldra penning. Vem har rätt till föräldrapenning? Hur mycket får man? Föräldra penning Föräldrapenning är den ersättning föräldrar får för att kunna vara hemma med sina barn i stället för att arbeta. Den betalas ut i sammanlagt 480 dagar per barn. Föräldrapenningen har tre

Läs mer

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer:

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer: Introduktion LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt till särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till personer med funktionshinder. Socialtjänstlagen,

Läs mer

Sjukpenninggrundande. - information till dig som studerar, är arbetslös, sjuk eller har sjukersättning, aktivitetsersättning eller livränta

Sjukpenninggrundande. - information till dig som studerar, är arbetslös, sjuk eller har sjukersättning, aktivitetsersättning eller livränta Sjukpenninggrundande inkomst - information till dig som studerar, är arbetslös, sjuk eller har sjukersättning, aktivitetsersättning eller livränta Sjukpenning, föräldrapenning och tillfällig föräldrapenning

Läs mer

Frågor inför vuxenlivet

Frågor inför vuxenlivet Frågor inför vuxenlivet Några vanliga frågor inför vuxenlivet Vilka möjligheter har du att få ett arbete? Det finns olika möjligheter att få arbete och det finns särskilt stöd att få. Om du kan få arbete

Läs mer

Tandvård. Information om socialförsäkringen för dig som behöver tandvård

Tandvård. Information om socialförsäkringen för dig som behöver tandvård Tandvård Information om socialförsäkringen för dig som behöver tandvård Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller

Läs mer

Till alla som väntar eller just fått barn

Till alla som väntar eller just fått barn Till alla som väntar eller just fått barn Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller för alla som bor eller arbetar

Läs mer

Välkommen till Försäkringskassan

Välkommen till Försäkringskassan Arbetsgivare Välkommen till Försäkringskassan Den här broschyren tar upp delar av socialförsäkringen ur ett arbetsgivarperspektiv. Det handlar om ditt ansvar för dina anställdas hälsa och arbetsmiljö,

Läs mer

Om socialförsäkringen

Om socialförsäkringen Arbetsgivare Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller arbetar i Sverige. Den ger

Läs mer

Om du är sjuk och inte kan arbeta

Om du är sjuk och inte kan arbeta Om du är sjuk och inte kan arbeta Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller för alla som bor eller arbetar i Sverige.

Läs mer

Föräldrapenning. Hur mycket får man? Vem har rätt till föräldrapenning?

Föräldrapenning. Hur mycket får man? Vem har rätt till föräldrapenning? Föräldrapenning Föräldrapenning är den ersättning föräldrar får för att kunna vara hemma med sina barn i stället för att arbeta. Den betalas ut i sammanlagt 480 dagar per barn. Föräldrapenningen har tre

Läs mer

Sjukersättning. Hur mycket får man i sjukersättning? Kan jag få sjukersättning? Hur går det till att få sjukersättning?

Sjukersättning. Hur mycket får man i sjukersättning? Kan jag få sjukersättning? Hur går det till att få sjukersättning? Sjukersättning Du kan få sjukersättning om din arbetsförmåga är stadigvarande nedsatt med minst en fjärdedel. Hur mycket du får i sjukersättning beror på hur mycket du har haft i inkomst. Har du inte haft

Läs mer

Om du är sjuk och inte kan arbeta

Om du är sjuk och inte kan arbeta Om du är sjuk och inte kan arbeta Välkommen till Försäkringskassan Influensa, benbrott eller migrän. Det kan finnas många orsaker till att du inte kan arbeta som vanligt. Om du måste vara borta från jobbet

Läs mer

LÄTTLÄST OM LSS. Det är kommunen och landstinget som ska ge den hjälp som behövs. Här får du veta mera om vad som gäller.

LÄTTLÄST OM LSS. Det är kommunen och landstinget som ska ge den hjälp som behövs. Här får du veta mera om vad som gäller. Stöd och service till vissa funktionshindrade Den här texten är lättläst. Det betyder att det inte finns svåra ord men allt som är viktigt finns med. Texten handlar om LSS. LSS betyder lagen om stöd och

Läs mer

Handikappersättningen

Handikappersättningen Hur mycket får man i Handikappersättningen är 36, 53 eller 69 prcent av prisbasbelppet~( berende på vilket behv du har av hjälp ch hur stra dina merkstnader är på grund av funktinsnedsättningen. Handikappersättning

Läs mer

Sjukersättning. Hur går det till att få sjukersättning? Vem kan få sjukersättning? Hur mycket får man i sjukersättning?

Sjukersättning. Hur går det till att få sjukersättning? Vem kan få sjukersättning? Hur mycket får man i sjukersättning? Sjukersättning Du kan få sjukersättning om din arbetsförmåga är stadigvarande nedsatt med minst en fjärdedel. Hur mycket du får i sjukersättning beror på hur mycket du har haft i inkomst. Har du inte haft

Läs mer

Sjuk. Information om socialförsäkringen för dig som är sjuk och inte kan arbeta

Sjuk. Information om socialförsäkringen för dig som är sjuk och inte kan arbeta Sjuk Information om socialförsäkringen för dig som är sjuk och inte kan arbeta Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen

Läs mer

LÄTTLÄST LSS. Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade

LÄTTLÄST LSS. Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LÄTTLÄST LSS Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade 1 Här skriver vi om den hjälp du kan få enligt LSS. Kommunerna och regionens hälso- och sjukvård ger hjälpen. Den här texten är lättläst.

Läs mer

Bostadsbidrag. barnfamiljer. Några viktiga gränser. Vilka barnfamiljer kan få bostadsbidrag? Preliminärt och slutligt bidrag

Bostadsbidrag. barnfamiljer. Några viktiga gränser. Vilka barnfamiljer kan få bostadsbidrag? Preliminärt och slutligt bidrag Bostadsbidrag barnfamiljer Barnfamiljer med låga inkomster kan få bostadsbidrag. Hur mycket du kan få beror på dina inkomster, dina boendekostnader, bostadens storlek och hur många barn du har. Du söker

Läs mer

Bostadsbidrag. information om bostadskostnad och inkomst. Bostadskostnad och bostadsyta. Den bidragsgrundade bostadskostnaden kan minskas

Bostadsbidrag. information om bostadskostnad och inkomst. Bostadskostnad och bostadsyta. Den bidragsgrundade bostadskostnaden kan minskas Bostadsbidrag information om bostadskostnad och inkomst Bostadskostnad och bostadsyta Bidragsgrundande bostadskostnad Du söker bostadsbidrag utifrån din bidragsgrundande Den bidragsgrundande bostadskostnaden

Läs mer

Samhällets stöd Information till dig med funktionsnedsättning

Samhällets stöd Information till dig med funktionsnedsättning Samhällets stöd Information till dig med funktionsnedsättning INNEHÅLL Aktivitetsersättning 2 Aktivitetsstöd 2 Arbete 2 Avlösarservice 2 Bilanpassning 2 Bilstöd 2 Boendestöd 2 Bostad med särskild service

Läs mer

Bostadsbidrag. barnfamiljer. Några viktiga gränser. Vilka barnfamiljer kan få bostadsbidrag? Preliminärt och slutligt bidrag

Bostadsbidrag. barnfamiljer. Några viktiga gränser. Vilka barnfamiljer kan få bostadsbidrag? Preliminärt och slutligt bidrag Bostadsbidrag barnfamiljer Barnfamiljer med låga inkomster kan få bostadsbidrag. Hur mycket du kan få beror på dina inkomster, dina boendekostnader, bostadens storlek och hur många barn du har. Du söker

Läs mer

Socialförsäkringen. Övergripande information om socialförsäkringen

Socialförsäkringen. Övergripande information om socialförsäkringen Socialförsäkringen Övergripande information om socialförsäkringen Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller för alla

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

SAMHÄLLSSTÖD INFORMATION. Habiliteringen i Dalarna

SAMHÄLLSSTÖD INFORMATION. Habiliteringen i Dalarna SAMHÄLLSSTÖD INFORMATION Habiliteringen i Dalarna 2 Denna broschyr innehåller en sammanställning av de olika former av stöd och hjälp som finns för personer med funktionshinder och deras familjer VILKEN

Läs mer

Stöd i vuxenlivet - Sammanställning av stödinsatser för personer med funktionshinder

Stöd i vuxenlivet - Sammanställning av stödinsatser för personer med funktionshinder Stöd i vuxenlivet - Sammanställning av stödinsatser för personer med funktionshinder Falu Kommun Socialförvaltningen LSS-sektionen Det här häftet visar olika vägar till stöd för Dej med funktionshinder.

Läs mer

hela vägen Inspiration & information för dig som behöver särskola, skola, LSS-insatser, arbete & stöd.

hela vägen Inspiration & information för dig som behöver särskola, skola, LSS-insatser, arbete & stöd. välkommen till mässan hela vägen Inspiration & information för dig som behöver särskola, skola, LSS-insatser, arbete & stöd. Nämnden för hälsa och omsorg Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Mässan

Läs mer

För barn mellan 1 och 3 år Vårdnadsbidrag

För barn mellan 1 och 3 år Vårdnadsbidrag För barn mellan 1 och 3 år Vårdnadsbidrag Enköpings kommun Ett bidrag som är ett alternativ för dig som förälder som vill vara hemma längre med ditt barn än vad föräldrapenningen medger. Ett kommunalt

Läs mer

LSS. Här kan du läsa om... Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Här kan du läsa om... Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Här kan du läsa om... LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade "Det rör sig inte om människor med särskilda behov, utan om människor med alldeles vanliga, normala behov som måste tillgodoses

Läs mer

LSS. Till Dig som nu läser denna broschyr! Lag om stöd och service. till vissa funktionshindrade

LSS. Till Dig som nu läser denna broschyr! Lag om stöd och service. till vissa funktionshindrade Till Dig som nu läser denna broschyr! Lagen vänder sig till personer i alla åldersgrupper och med olika funktionshinder och livssituationer. Lag om stöd och service LSS till vissa funktionshindrade Lagen

Läs mer

* Ledsagarservice * Korttidstillsyn för skolungdomar * Kontaktperson * Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för

* Ledsagarservice * Korttidstillsyn för skolungdomar * Kontaktperson * Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för * Ledsagarservice Ledsagare är en person som är anställd av kommunen och som kan följa med ex till badhus, affär, läkare, bio och promenader. Servicen skall anpassas efter den enskildes behov. Den som

Läs mer

FÖRSTA HJÄLPEN VID SJUKDOM

FÖRSTA HJÄLPEN VID SJUKDOM FÖRSTA HJÄLPEN VID SJUKDOM Vilka regler gäller för ersättning? LO-TCO Rättsskydd AB FRÅN KAOS TILL KLARHET Reglerna i socialförsäkringssystemet är inte lätta att hålla reda på. Inte ens för dem som ska

Läs mer

Det här behöver du veta......som har barn med funktionsnedsättning

Det här behöver du veta......som har barn med funktionsnedsättning Det här behöver du veta......som har barn med funktionsnedsättning VÄLKOMMEN TILL FUB! FUB är en intresseorganisation som arbetar för att barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning ska kunna leva

Läs mer

Lättläst om studiemedel

Lättläst om studiemedel Lättläst om studiemedel 2015 1 2 Innehåll Vad är studiemedel?...6 Vem kan få studiemedel?... 7 Hur mycket pengar kan du få?... 9 Hur många poäng måste du läsa?...14 Hur länge kan du få studiemedel?...16

Läs mer

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. Lättläst

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. Lättläst LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lättläst Stöd och service till vissa funktionshindrade Det finns en särskild lag som kan ge personer med funktionshinder rätt till stöd, hjälp och

Läs mer

Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle

Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle OMVÅRDNAD GÄVLE Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Mer information och ansökan Om du har frågor eller vill ansöka om stöd, ring 026-17

Läs mer

Det här är regeringens plan för sin politik för personer med funktionsnedsättning under år 2011-2016.

Det här är regeringens plan för sin politik för personer med funktionsnedsättning under år 2011-2016. Socialdepartementet Regeringens plan för sin politik för personer med funktionsnedsättning En strategi för genomförande av funktionshinderpolitiken Intro och sammanfattning Det här är regeringens plan

Läs mer

VÄRNAMO KOMMUN informerar om LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade Lättläst

VÄRNAMO KOMMUN informerar om LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade Lättläst VÄRNAMO KOMMUN informerar om LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade Lättläst Introduktion LSS betyder Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade. LSS är en lag som ger särskilda

Läs mer

Stöd och service Insatser för personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning - (Inriktning ADHD/ADD)

Stöd och service Insatser för personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning - (Inriktning ADHD/ADD) Stöd och service Insatser för personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning - (Inriktning ADHD/ADD) Riitta-Leena Karlsson Funktionshinderombudsman i Stockholms stad The Capital of Scandinavia Lagar

Läs mer

Information om LSS LÄTTLÄST

Information om LSS LÄTTLÄST Information om LSS LÄTTLÄST Version 5 2015-08-04 Här skriver vi om den hjälpen som du kan få enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. VAD ÄR LSS? LSS är en lag. LSS betyder Lagen

Läs mer

Samhällets stöd till ungdomar med autismspektrumti Ilstånd

Samhällets stöd till ungdomar med autismspektrumti Ilstånd Handlkappcenlrum Information inför vuxenblivandet 16 mars 2010 Enheten för neuropsykiatriska funktionsnedsättn ingar Kuratorer Katarina Hultberg och Marie Hedlund Specialpedagoger Irja Kortelainen och

Läs mer

Familjeförmåner inom EU

Familjeförmåner inom EU Familjeförmåner inom EU Dessa regler gäller även EES-länder och Schweiz Föräldrar som arbetar eller bor och arbetar i olika länder inom EU kan ha rätt till förmåner från båda länderna. Det betyder att

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet

Ersättning vid arbetslöshet PÅ LÄTTLÄST SVENSKA Ersättning vid arbetslöshet INFORMATION OM ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGEN 1 2 Det här är arbetslöshetsförsäkringen... 4 Vem gör vad?...... 6 När har du rätt till arbetslöshetsersättning?...

Läs mer

SAMHÄLLELIGT STÖD TILL DIG SOM ÄR PATIENT PÅ HEMATOLOGEN

SAMHÄLLELIGT STÖD TILL DIG SOM ÄR PATIENT PÅ HEMATOLOGEN 2014-06 SAMHÄLLELIGT STÖD TILL DIG SOM ÄR PATIENT PÅ HEMATOLOGEN Vid en långvarig sjukdom kan ekonomin försämras på grund av att inkomsterna minskar och utgifterna ökar, bland annat i form av egenavgifter

Läs mer

1.1 Ärenden som avser den allmänna sjukförsäkringen enligt AFL

1.1 Ärenden som avser den allmänna sjukförsäkringen enligt AFL 6 1.1 Ärenden som avser den allmänna sjukförsäkringen enligt AFL 1.1.1 Inte medgiven sjukpenning eller indragen sjukpenning Inte medgiven sjukpenning Det kan ta lång tid innan Försäkringskassan meddelar

Läs mer

2009-04. Om du blir skadad på jobbet

2009-04. Om du blir skadad på jobbet 2 2009-04 Om du blir skadad på jobbet Om du blir skadad på jobbet Ingen ska behöva bli skadad av att jobba! Det förebyggande arbetsmiljöarbetet är en viktig facklig arbetsuppgift. Ändå skadas människor

Läs mer

Att försörja sig och utvecklas

Att försörja sig och utvecklas Att försörja sig och utvecklas i Sverige Utbildningsmöjligheter en utbildning obligatorisk gratis en grundskola en gymnasieskola frivillig komvux en vuxen en folkhögskola att studera en yrkeshögskola en

Läs mer

Consensio kompetensutveckling i samspel Guiden

Consensio kompetensutveckling i samspel Guiden Guiden En översikt över ansvar och stödformer inom området funktionshinder Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 5 BEGREPP... 5 FUNKTIONSHINDERSPOLITIKEN OCH KONVENTIONEN... 6 EN

Läs mer

Lättläst om svenskt studiestöd

Lättläst om svenskt studiestöd Lättläst om svenskt studiestöd Grundläggande rätt för utländska medborgare 2014/15 1 2 Innehåll Vilka är länderna inom EU och EES?...7 Vilka krav behöver du uppfylla för att få svenskt studiestöd?...8

Läs mer

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. lättläst

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. lättläst LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade lättläst Introduktion LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade och ger rätt till särskild hjälp. LSS är en lag som ger

Läs mer

är nedsatt pga. sjukdom eller annan nedsättning av den fysiska eller psykiska prestationsförmågan

är nedsatt pga. sjukdom eller annan nedsättning av den fysiska eller psykiska prestationsförmågan Pension A aktivitetsersättning * ersättning till den som är mellan 19 och 29 år och vars arbetsförmåga är nedsatt pga. sjukdom eller annan nedsättning av den fysiska eller psykiska prestationsförmågan

Läs mer

Om ersättning vid sjukdom AGS och Premiebefrielseförsäkring

Om ersättning vid sjukdom AGS och Premiebefrielseförsäkring Om ersättning vid sjukdom AGS och Premiebefrielseförsäkring Utgiven i juni 2014 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra

Läs mer

Till efterlevande. Information om ekonomiskt stöd

Till efterlevande. Information om ekonomiskt stöd Till efterlevande Information om ekonomiskt stöd Vill du veta mer? Den här broschyren ger bara översiktlig information. Om du vill ha mer detaljerad information om något som nämns i broschyren kan du läsa

Läs mer

Stöd och service enligt LSS

Stöd och service enligt LSS Stöd och service enligt LSS LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till en del personer med funktionsnedsättningar. Socialtjänstlagen,

Läs mer

Personkrets 1: Personer med utvecklingsstörning (IQ under 70), autism eller autismliknande tillstånd. Tex. Aspergers syndrom.

Personkrets 1: Personer med utvecklingsstörning (IQ under 70), autism eller autismliknande tillstånd. Tex. Aspergers syndrom. För vem? För att omfattas av lagen måste man tillhöra en viss personkrets, alla funktionshindrade omfattas alltså inte av LSS. Med hjälp av medicinskt underlag gör LSS-handläggaren bedömning av om man

Läs mer

Kort information om rättigheter och bidragsmöjligheter

Kort information om rättigheter och bidragsmöjligheter BARN- OCH UNGDOMSHABILITERING Kort information om rättigheter och bidragsmöjligheter Till dig som är förälder till ett barn/ungdom med funktionsnedsättning En del av Landstinget Gävleborg Detta är en kortfattad

Läs mer

Etableringsersättning

Etableringsersättning Etableringsersättning FÖR DIG SOM ÄR NY I SVERIGE Den här information vänder sig till dig som omfattas av lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare. 1 2 När gäller etableringsersättning?

Läs mer

funktionsnedsättning

funktionsnedsättning Stöd och service till personer med funktionsnedsättning Information om insatser enligt LSS 2(14) Innehållsförteckning Att söka hjälpinsatser 3 LSS och insatserna 4 Råd och stöd 5 Personlig assistans 6

Läs mer

Nystartsjobb/ särskilt nystartsjobb

Nystartsjobb/ särskilt nystartsjobb Arbetsförmedlingen faktablad. Arbetsgivare, 2015-04. Lättläst svenska Nystartsjobb/ särskilt nystartsjobb Du kan få pengar om du anställer en person som har varit utan arbete en längre tid eller är ny

Läs mer

Kort information om rättigheter och bidragsmöjligheter

Kort information om rättigheter och bidragsmöjligheter Kort information om rättigheter och bidragsmöjligheter Till dig som är förälder till ett barn/ungdom med funktionsnedsättning regiongavleborg.se Detta är en kortfattad information och vägledning om olika

Läs mer

Bostadsbidrag. till barnfamiljer. Vilka barnfamiljer kan få bostadsbidrag? Hemmaboende barn. Barn som bor hos dig ibland

Bostadsbidrag. till barnfamiljer. Vilka barnfamiljer kan få bostadsbidrag? Hemmaboende barn. Barn som bor hos dig ibland Fk 4062-4 Fa Bostadsbidrag till barnfamiljer Uppdaterad 060101 Den ekonomiska familjepolitiken omfattar ett antal förmåner, bl.a. barnbidrag, föräldrapenning, tillfällig föräldrapenning, vårdbidrag, underhållsstöd

Läs mer

Högkostnadsskydd för tandvård

Högkostnadsskydd för tandvård Högkostnadsskydd för tandvård Alla som bor i Sverige omfattas av ett tandvårdsstöd. I tandvårdsstödet finns ett högkostnadsskydd som gör att du vid större behandlingar bara behöver betala en del av kostnaden

Läs mer