Barnfamilj. Information om socialförsäkringen för dig som har barn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Barnfamilj. Information om socialförsäkringen för dig som har barn"

Transkript

1 Barnfamilj Information om socialförsäkringen för dig som har barn

2 Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller för alla som bor eller arbetar i Sverige. Den ger ekonomiskt skydd för familjer och barn, för personer med funktionshinder samt vid sjukdom, arbetsskada och ålderdom. Genom Sveriges medlemskap i EU kan du dessutom ha rätt till socialförsäkringsförmåner i andra EU-länder.

3 Den här broschyren tar kortfattat upp vilka förmåner du som förälder omfattas av och har rätt till från socialförsäkringen. Bland annat kan du läsa om föräldrapenning, tillfällig föräldrapenning, barnbidrag, förlängt barnbidrag och flerbarnstillägg. Du kan också läsa om bostadsbidrag för barnfamiljer och om underhållstöd. Dessutom finns information om vårdbidrag, assistansersättning och bilstöd. Mer information för dig som väntar, nyligen fått eller adopterat ett barn finns i broschyren Blivande förälder. Vill du veta mer? Mer detaljerad information om specifika bidrag och förmåner finns att läsa och skriva ut som faktablad på Se hänvisning längst bak i broschyren. Har du inte tillgång till Internet kan du alltid kontakta Försäkringskassan. Det här gäller alltid För att kunna få ersättning från Försäkringskassan måste du alltid uppfylla vissa krav. När du söker förmånen får du därför lämna vissa uppgifter till Försäkringskassan som i sin tur bedömer uppgifterna och beslutar om du får ersättning eller inte.

4 Innehåll Att vara förälder 5 Allmänt om att vara förälder och om gemensam vårdnad 5 Om barnets boende 5 När ditt barn är fött 5 Rätt till ledighet 5 Föräldrapenning 6 Om du blir sjuk 10 Nybliven pappa 10 Nybliven adoptivförälder 10 Barnbidrag och flerbarnstillägg 11 Adoptionskostnadsbidrag 11 Bostadsbidrag 12 Pensionsrätt under småbarnsåren 12 Om du behöver vara hemma med sjukt barn 12 Tillfällig föräldrapenning 12 Om ditt barn har funktionshinder 15 Stöd och hjälp från kommunen 15 Stöd och hjälp från Försäkringskassan 16 Om ni separerar 17 Underhållsskyldighet och underhållsbidrag 17 Underhållsstöd 18 Anmälan, ansökan och utbetalning 20 Anmälan och ansökan 20 Utbetalning 21 Självbetjäning 21 Internet 21 Försäkringskassans servicetelefon Fördjupad information 23 Faktablad 23

5 Att vara förälder Allmänt om att vara förälder och om gemensam vårdnad Om ni som föräldrar är gifta med varandra när barnet föds anses mannen automatiskt vara barnets far. Är ni inte gifta när barnet föds ska pappan bekräfta faderskapet skriftligen. Bekräftelsen ska godkännas av socialnämnden. Efter barnets födelse får ni automatiskt gemensam vårdnad om ni är gifta med varandra. Om ni inte är gifta kan en anmälan om gemensam vårdnad göras till socialnämnden i samband med att nämnden ska godkänna faderskapsbekräftelsen. En ensamstående förälder kan ha ensam vårdnad om sitt barn. Om du adopterar ett barn likställs du med en biologisk förälder. Att ha vårdnaden om ett barn innebär fullt ansvar för barnets person. Vårdnadsansvaret innebär både rättigheter och skyldigheter för dig som förälder. Skyldigheterna består i att ta hand om barnet på bästa sätt och rättigheterna i att bestämma i personliga och ekonomiska frågor som rör barnet. 5 Om barnets boende Om ni som föräldrar har gemensam vårdnad är utgångspunkten att ni tillsammans ska fatta beslut kring barnets boende. Är ni inte överens kan ni be en domstol besluta i boendefrågan. Barnet folkbokförs i regel hos den förälder/föräldrar som det faktiskt bor tillsammans med. Det är Skatteverket som beslutar var barnet ska vara folkbokfört. Socialtjänsten i kommunen erbjuder ibland råd och stöd i föräldrarollen och kan svara på frågor om vårdnad, boende, umgänge med mera. Kontakta din kommun för mer information. När ditt barn är fött Rätt till ledighet Har du barn som är yngre än ett och ett halvt år har du rätt att vara helt ledig från arbetet. Du har även rätt att vara ledig från arbetet när du tar ut föräldrapenning och tillfällig föräldrapenning. Har du

6 barn under åtta år eller barn som går i första klass i skolan, har du rätt att förkorta den normala arbetstiden med upp till en fjärdedel. Du bör anmäla till arbetsgivaren att du ska vara föräldraledig senast två månader innan om inget annat har avtalats. Rätten till föräldraledighet beskrivs i Föräldraledighetslagen. 6 Föräldrapenning Föräldrapenningen ger föräldrar möjlighet att avstå från arbetet för att vårda barnet i sammanlagt 480 dagar. Om ni har gemensam vårdnad har ni rätt till hälften var av det totala antalet dagar. Vid tvillingfödsel får ni ytterligare 90 dagar var. Ni kan ta ut dagarna tills barnet har fyllt åtta år eller tills barnet har slutat första klass i skolan. En förälder kan avstå rätten till föräldrapenning till den andra föräldern med undantag för 60 dagar som ger ersättning motsvarande den sjukpenninggrundande inkomsten. (de så kallade mamma- och pappamånaderna). Om du har ensam vårdnad har du rätt till alla dagarna. För barn födda före 2002 gäller andra regler. Kontakta Försäkringskassan, så får du veta vilka regler som gäller för dig och ditt barn. Du som är förälder kan snabbt och enkelt utföra de flesta av dina ärenden på Läs mer under rubriken Självbetjäning i slutet av broschyren. Så kan föräldrapenningen tas ut Föräldrapenningen kan tas ut för en hel dag, trefjärdedels dag, halv dag, en fjärdedels dag eller en åttondels dag. Du kan bara ta ut föräldrapenning för den tid då du vårdar barnet. Du kan alltså inte samtidigt arbeta eller studera. Hel föräldrapenning enligt grundnivå eller lägstanivå kan du ta ut om du arbetar högst sju åttondelar av normal arbetstid. Det kan vara bra att känna till att för att få hel föräldrapenning enligt sjukpenningnivå för dagar som normalt är arbetsfria måste du ta ut hel föräldrapenning dagen före eller efter de arbetsfria dagarna. Det gäller när den arbetsfria perioden är fyra dagar eller färre. Du kan alltid få föräldrapenning enligt grundnivån eller lägstanivån för arbetsfria dagar. Två föräldrar kan inte vara lediga med föräldrapenning samtidigt för samma barn. Däremot kan ni vara lediga samma dag med till exempel föräldrapenning för en halv dag vardera eller föräldrapenning samtidigt för två olika barn. Föräldrapenning kan heller inte betalas ut under semesterledighet.

7

8 Ersättning vid föräldraledighet Föräldrapenningen kompenserar en del av det inkomstbortfall du har när du är hemma med barnet. Föräldrapenning beskattas som andra inkomster och är pensionsgrundande. Under 390 av de 480 dagarna är ersättningen på så kallad sjukpenningnivå, det vill säga 80 procent av den sjukpenninggrundande inkomsten (SGI) efter att den har multiplicerats med faktorn 0,989. Om du inte har någon SGI eller en låg SGI kan du få ersättning enligt grundnivån. Resterande 90 dagar kallas lägstanivådagar och ger en ersättning med 180 kronor per dag för barn födda från och med 1 juli För barn födda före 1 juli 2006 är ersättningen 60 kronor per dag. De 180 första föräldrapenningdagarna som tas ut för barnet är alltid dagar på så kallad sjukpenningnivå. För att du ska få föräldrapenning enligt din SGI under dessa 180 dagar måste du uppfylla ett särskilt villkor. Villkoret gäller oavsett vem av föräldrarna som tar ut dagarna. Villkoret är att du i minst 240 dagar i följd närmast före barnets födelse eller den beräknade tidpunkten för födelsen har haft rätt till en SGI som ger en ersättning högre än 60 kronor per dag för tid före 1 juli Från och med 1 juli 2006 gäller att du haft rätt till en SGI som ger en ersättning högre än 180 kronor per dag. Om du inte har haft rätt till en SGI som ger en ersättning högre än lägstanivån per dag uppfyller du inte villkoret och föräldrapenning betalas ut på grundnivå. För övriga 210 dagar som kan betalas ut enligt SGI finns inte motsvarande krav på viss tids försäkring och du kan välja att ta ut av dessa eller av de så kallade lägstanivådagarna. Varje förälder har 60 dagar som kan betalas ut enligt deras SGI och som är reserverade för dem. Dessa dagar kan alltså inte avstås till den andra föräldern. Om du är föräldraledig från arbetet SGI Sjukpenninggrundande inkomst, SGI, används för att räkna ut din föräldrapenning. Din aktuella inkomst ligger i regel till grund för beräkningen av SGI. Om du är anställd beräknas årsinkomsten med hjälp av din totala lön före skatt. Förutom lön kan även andra ersättningar i pengar räknas med i årsinkomsten. Det gäller till exempel, OB-ersättning, vikariatstillägg och provision. Om du har eget företag ska du uppge företagets beräknade nettointäkt som årsinkomst. Driver du aktiebolag ska du beräkna din årsinkomst utifrån den lön som du tar ut från företaget. Det finns ett övre tak för SGI på 7,5 prisbasbelopp*. Vid beräkning av föräldrapenning är dock det

9 övre taket 10 prisbasbelopp. På vissa företag och inom vissa arbetsmarknadssektorer finns utfyllnad av föräldrapenningen även för lönedelar som är högre än taket. Denna utfyllnad regleras vanligtvis i kollektivavtal och ersättningen betalas av arbetsgivaren. Kontakta din arbetsgivare eller läs i ditt kollektivavtal för ytterligare besked. * Prisbasbeloppet är ett belopp som varje år fastställs av regeringen efter en beräkning av Statistiska centralbyrån. Före januari 2007 var taket för SGI 10 prisbasbelopp. Särskilda regler för dig som är arbetslös, studerande med flera När du inte längre har arbetsinkomst gäller som huvudregel att tidigare fastställd SGI slutar gälla. I vissa situationer finns ändå möjlighet att behålla din SGI trots att du inte arbetar. Det gäller bland annat när du: Är anmäld som arbetssökande på Arbetsförmedlingen studerar och finansierar studierna med studiestöd vårdar barn som är under ett år gör ett tillfälligt avbrott i yrkeslivet (kortare än tre månader) du studerar inom det egna yrkesområdet du är gravid och avbryter/minskar förvärvsarbete inom sex månader före beräknad förlossning enligt så kallat trygghetsavtal får ekonomisk ersättning för till exempel studier, praktik och start av eget företag. I sådana situationer kan SGI fastställas på den inkomst som var aktuell före arbetsavbrottet. SGI under föräldraledighet Om din arbetsinkomst ändras när du tar ut föräldrapenning ska du anmäla det till Försäkringskassan. Fram tills barnet fyller ett år får du behålla den SGI som du hade vid barnets födelse. För adoptivbarn räknas ettårsperioden från den dag du fick barnet i din vård. Därefter får du behålla din SGI om du: Inte arbetar alls och tar ut totalt minst fem föräldrapenningdagar i veckan, eller arbetar, men i mindre omfattning än tidigare och tar ut föräldrapenning för den förkortade arbetstiden. Till exempel om du har arbetat heltid och börjar arbeta halvtid och tar ut halv föräldrapenning.

10 I annat fall beräknas din SGI utifrån den arbetsinkomst som du har vid barnets ettårsdag. Är du arbetslös vid barnets ettårsdag måste du vara anmäld som arbetssökande på Arbetsförmedlingen. Obs! Anmälan ska ske direkt den dagen då du gör uppehåll i ditt uttag av föräldrapenning. Det kan vara bra att veta att om din inkomst har sänkts vid tiden för barnets ettårsdag och din sjukpenning är lägre, betalas ändå din föräldrapenning ut fram tills barnets tvåårsdag efter lägst den SGI-nivå som gällde innan sänkningen. Om en ny graviditet börjar innan det tidigare barnet är ett år och nio månader, kan föräldrapenningen fortsättningsvis beräknas lägst efter den inkomst som gällde vid det första barnets födelse. Det innebär att föräldrapenningen kan baseras på den SGI du eller den andra föräldern hade vid det första barnets födelse även om den sjukpenninggrundande inkomsten har sänkts. 10 Om du blir sjuk Blir du sjuk under tiden du uppbär föräldrapenning och inte kan ta hand om ditt barn ska du anmäla det till Försäkringskassan. Istället för föräldrapenning kan du då få sjukpenning. Nybliven pappa Du som är nybliven pappa kan utöver föräldrapenningen få tio extra dagar med ersättning i form av tillfällig föräldrapenning i samband med ditt barns födelse. Dagarna kan tas ut till och med 60:e dagen efter den dag barnet kommer hem från sjukhuset och du måste avstå från ditt arbete när du tar ut dem. Dagarna kan tas ut samtidigt som mamman till barnet är hemma med föräldrapenning. Vid tvillingfödsel har du som pappa rätt till 20 dagars ersättning. Under vissa omständigheter kan en annan person som avstår från förvärvsarbete få ersättningen. Ersättningens storlek baseras på den sjukpenninggrundande inkomsten. Nybliven adoptivförälder Är du ensamstående adoptivförälder kan du få tio dagar med ersättning i form av tillfällig föräldrapenning i samband med adoptionen, om du avstår från arbete. Är ni två adoptivföräldrar som tillsammans adopterar fördelas de tio dagarna med hälften till er var, om ni inte kommit överens om annat. Ersättningens storlek baseras på den sjukpenninggrundande inkomsten.

11 Barnbidrag och flerbarnstillägg Barnbidrag kan betalas ut för alla barn från och med månaden efter den då barnet föds eller efter den månad då rätten uppkommer, till exempel vid inflyttning till Sverige. Som förälder behöver du inte ansöka om barnbidrag. Barnbidraget betalas ut till den förälder som ni anmäler till Försäkringskassan. Har ni barnet ungefär halva tiden var kan barnbidraget delas. Om barnet bor varaktigt hos endast en av er kan barnbidraget efter anmälan till Försäkringskassan betalas till den föräldern. Om du har ensam vårdnad om ditt barn får du barnbidraget utbetalt till dig. Barnbidraget betalas ut till och med det kvartal då barnet fyller 16 år, eller till och med den månad då rätten upphör av någon annan anledning (till exempel bosättning i ett annat land). Barn som, när de fyllt 16 år, fortfarande går i grundskolan har rätt till förlängt barnbidrag. Flerbarnstillägg betalas automatiskt ut till den som får barnbidrag för två eller flera barn. Barn över 16 år som studerar får i allmänhet räknas med för flerbarnstillägg om du anmäler det till Försäkringsassan. Barnbidrag och flerbarnstillägg är skattefritt. Adoptionskostnadsbidrag När du har adopterat ett utländskt barn kan du ansöka om bidrag hos Försäkringskassan. Adoptionskostnadsbidrag kan ges vid adoption av barn som är utländsk medborgare och som inte är bosatt i Sverige. Adoptionskostnadsbidrag beviljas endast när adoptionen förmedlats av en sammanslutning som är auktoriserad. Bidraget kan alltså inte betalas ut för barn som adopterats genom enskild adoption. Barnet som adopteras får inte ha fyllt tio år för att ni ska ha rätt till bidrag. Bidraget ska bidra till de extra kostnader för resor och andra omkostnader som uppstår vid adoption av utländska barn. Bidraget är kronor för varje barn och skattefritt. Som adoptivförälder ska du vara bosatt i Sverige både när du får barnet i din vård och när adoptionen blir giltig i Sverige. Observera att bidraget inte kan beviljas om adoptionen gäller ett biologiskt barn eller ett tidigare adopterat barn. Ansökan om bidraget ska göras inom ett år räknat från den tidpunkt då adoptionen blev giltig i Sverige. 11

12 Bostadsbidrag Du som har barn kan ha rätt till bostadsbidrag för barnfamiljer. En förutsättning för att kunna få bostadsbidrag är att du bor och är folkbokförd i Sverige. I regel ska du också vara folkbokförd i den bostad du söker bidrag för. Hur stort bidrag du får beror bland annat på hur många ni är i familjen, hur mycket du tjänar, hur mycket du betalar för bostaden och hur stor bostaden är. Bostadsbidraget består av bidrag för bostadskostnader, ett särskilt bidrag för de barn som bor hemma och ett umgängesbidrag för de barn som bor hemma ibland. Det särskilda bidraget för barn som bor hemma, kan du få om du har den rättsliga vårdnaden om barnet. Vid gemensam vårdnad kan du få det särskilda bidraget om barnet är folkbokfört hos dig. Du kan beräkna ditt eventuella bostadsbidrag och läsa mer på 12 Pensionsrätt under småbarnsåren Pensionsrätt för barnår är ett sätt att kompensera föräldrar ekonomiskt. Du får pensionsrätt för de fyra första åren i ditt barns liv, oavsett om eller hur länge du varit föräldraledig. Är ditt barn adopterat kan du få barnårsrätt för de första fyra åren som du har haft barnet i din vård, som längst till det år barnet fyller 10 år. Bara en av föräldrarna får barnår och bara för ett barn i taget. Den förälder som har lägst pensionsunderlag får automatiskt rätten till barnår. Om ni vill att barnårsrätten ska tillgodoräknas den andra föräldern ska det anmälas till Försäkringskassan. Anmälan måste ha kommit in senast den 31 januari året efter det år anmälan gäller. Om du behöver vara hemma med sjukt barn Tillfällig föräldrapenning Barns sjukdom Om du måste stanna hemma från arbetet för att ta hand om ett sjukt barn som inte fyllt tolv år, kan du ha rätt till tillfällig föräldrapenning. Det gäller också om den som brukar ha hand om barnet blir sjuk till exempel dagbarnvårdaren. Vid besök hos läkare eller bar-

13 13

14 14 navårdscentral med ditt barn kan du också få tillfällig föräldrapenning. Du kan ta ut ersättning för hel, trefjärdedels, halv, en fjärdedels eller en åttondels dag. Om barnet är sjukt eller smittat längre än sju dagar krävs intyg från läkare eller sjuksköterska från och med den åttonde vårddagen. Även den ordinarie vårdarens sjukdom ska styrkas med intyg/utlåtande från läkare från och med den åttonde vårddagen. Du har rätt att vara ledig från ditt arbete under den tid som du får tillfällig föräldrapenning. Som förälder kan du få ersättning för 60 dagar per barn och år. När de 60 dagarna är uttagna kan kan ersättning betalas ut under ytterligare högst 60 dagar per barn och år. De ytterligare 60 dagarna kan inte tas ut vid ordinarie vårdares sjukdom eller smitta. Med vår självbetjäning kan du snabbt och enkelt både anmäla och begära ersättning om du måste vara hemma och vårda ditt sjuka barn. Läs mer under rubriken Självbetjäning i slutet av broschyren. Byte av föräldrapenning mot tillfällig föräldrapenning Om ditt barn vårdas på sjukhus kan föräldrapenning bytas ut mot tillfällig föräldrapenning. Det gäller såväl det barn som föräldern är föräldraledig för som äldre syskon. Vid sjukdom hos ordinarie vårdare (den som är föräldraledig) krävs att barnet är äldre än 240 dagar för att den andra föräldern ska få tillfällig föräldrapenning, annars kan bara föräldrapenning betalas ut. Ersättning till någon annan Din rätt till tillfällig föräldrapenning kan du överlåta till en annan person som stannar hemma från sitt arbete för att vårda ditt barn. Det innebär att du fortsätter att arbeta och någon annan avstår från arbete för att vårda ditt barn i ditt ställe. Om du skulle bli sjuk och få sjuklön/sjukpenning kan Försäkringskassan besluta att en annan person som avstår från sitt arbete för att vårda ditt barn kan få ersättning. Barn mellan år Du kan även få tillfällig föräldrapenning för barn som fyllt 12 men inte 16 år. En förutsättning är att ditt barns behov av vård eller tillsyn är större än vad som i allmänhet är fallet för barn i motsvarande ålder. Behovet av vård eller tillsyn ska styrkas med läkarutlåtande. Det finns i vissa fall även en möjlighet att få ersättning i samband med läkarbesök om förälderns närvaro anses nödvändig.

15 Allvarligt sjukt barn som inte har fyllt 18 år Tillfällig föräldrapenning kan betalas ut under ett obegränsat antal dagar till dig som har ett allvarligt sjukt barn som är under 18 år. Ett barn anses allvarligt sjukt när: det är stor fara för barnets liv, eller barnet får behandling mot sin sjukdom och att det utan behandlingen är fara för barnets liv. Rätten till tillfällig föräldrapenning ska styrkas med ett särskilt läkarutlåtande som styrker barnets allvarliga sjukdomstillstånd. Ersättning med tillfällig föräldrapenning Den tillfälliga föräldrapenningen är 80 procent av din sjukpenninggrundande inkomst (SGI) efter att den har multiplicerats med faktorn 0,989. Vid heltidsarbete kan årsarbetstiden exempelvis vara 260 dagar och ersättningen per dag blir då 80 procent av den multiplicerade SGI:n delat med 260. Om du är föräldraledig, egenföretagare eller arbetslös på hel eller deltid kalenderdagsberäknas den tillfälliga föräldrapenningen. Det innebär att ersättningen blir 80 procent av den multiplicerade SGI:n delat med 365. Om du är arbetslös kan du bara få ersättning för de dagar du går miste om arbetslöshetsersättning. Det finns en övre gräns för SGI på 7,5 prisbasbelopp.* * Prisbasbeloppet är ett belopp som varje år fastställs av regeringen efter en beräkning av Statistiska centralbyrån. Före den 1 januari 2007 var taket för SGI 10 prisbasbelopp. 15 Om ditt barn har funktionshinder Stöd och hjälp från kommunen Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) består av olika insatser som gäller bland annat boende och olika sorters personligt stöd. Kommunen har ansvaret för en del av dessa insatser. De barn som har rätt till insatser enligt lagen är till exempel personer med utvecklingsstörning, autism eller annat varaktigt

16 fysiskt eller psykiskt funktionshinder. Fullständig information om vilka som omfattas av LSS kan du få på Det finns ett delat ansvar för en av insatserna: personlig assistans. Är behovet av hjälp 20 timmar i veckan eller mindre är det kommunen som har ansvaret. Försäkringskassan ansvarar för resterande timmar. Stöd och hjälp från Försäkringskassan 16 Assistansersättning Om ditt barn har svåra funktionshinder och behöver personlig hjälp för de grundläggande behoven i genomsnitt mer än 20 timmar per vecka kan du ansöka om assistansersättning hos Försäkringskassan. Med personlig assistans menas ett personligt utformat stöd som ges i olika situationer av ett begränsat antal personer. Personlig assistans med de grundläggande behoven innebär hjälp med personlig hygien, att klä av och på sig, att äta, att meddela sig med andra personer eller annan hjälp som kräver ingående kunskaper om funktionshinder. Vårdbidrag Du kan få vårdbidrag om du vårdar ditt sjuka eller funktionshindrade barn. Vårdbidrag är en ersättning för ditt merarbete för särskild tillsyn och vård och/eller för de merkostnader som barnets sjukdom eller funktionshinder ger upphov till. Du kan få vårdbidrag redan när ditt barn är nyfött och längst till och med juni månad det år barnet fyller 19 år. Ersättningen är skattepliktig och ger pensionsrätt men räknas inte som sjukpenninggrundande inkomst. Merkostnader är utgifter för sådant som behövs extra på grund av barnets funktionshinder eller sjukdom. Det kan till exempel vara slitage på kläder, extra tvättkostnader eller bilkostnader. Ett krav för att få vårdbidrag är att barnet behöver särskild tillsyn och vård i minst sex månader eller att du har särskilda merkostnader på grund av barnets funktionshinder. Kontaktdagar Har du ett barn som omfattas av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) kan du få ersättning för kontaktdagar. Kontaktdagarna kan till exempel användas vid föräldrautbildning där du lär dig vårda ett funktionshindrat eller sjukt barn eller vid

17 invänjning eller besök i förskoleverksamhet, skola, skolbarnomsorg. Det finns tio kontaktdagar per barn och år att använda. Dagarna kan tas ut från barnets födelse fram tills barnet fyller 16 år. Tillfällig föräldrapenning för vård av barn över 16 år Om ditt barn omfattas av LSS kan du få ersättning för vård av barnet om det fyllt 16 men inte 21 år, om du behöver avstå från arbete på grund av barnets sjukdom. Du kan få ersättning när ett barn med långvarig sjukdom eller funktionshinder blir akut sjukt i en annan sjukdom eller om grundsjukdomen förvärras. Om ditt barn har fyllt 21 år och går i särskolans gymnasieutbildning eller annan särskild gymnasieskola för rörelsehindrade barn, kan tillfällig föräldrapenning betalas ut till och med vårterminens slut det år barnet fyller 23 år. Bilstöd Som förälder till ett barn med funktionshinder kan du få bilstöd om du bor tillsammans med barnet och om barnet på grund av ett varaktigt funktionshinder har stora svårigheter att förflytta sig på egen hand eller använda allmänna kommunikationer. 17 Om ni separerar Underhållsskyldighet och underhållsbidrag Som föräldrar är ni underhållsskyldiga för ert barn fram tills att barnet fyller 18 år, eller om barnet fortfarande går i skolan längst tills det fyller 21 år. Om barnet bara bor hos en av er, ska den av er som barnet inte bor hos bidra till barnets försörjning genom att betala underhållsbidrag. Storleken på underhållsbidraget räknas ut med hänsyn till barnets behov och er sammanlagda ekonomi. Ni kan själva komma överens om underhållsbidrag för barnen genom att upprätta ett avtal. Om ni inte kan komma överens kan underhållsbidraget fastställas av domstol. Om barnet bor lika mycket hos er båda (så kallat växelvis boende) behöver inget underhållsbidrag betalas. Underhållsskyldigheten sköts genom att ni har barnet boende hos er lika mycket.

18 Samarbetssamtal Har ni svårt att komma överens i frågor som rör vårdnaden om ert barn; barnets boende eller umgänge med barnet kan ni vända er till kommunen. Kommunens socialförvaltning kan då hjälpa till med samarbetssamtal som hjälper er att hitta överenskommelser. Samtalen är kostnadsfria. 18 Underhållsstöd Om den av er som inte bor med barnet inte betalar underhållsbidrag eller betalar ett underhåll som är lägre än kronor per månad kan Försäkringskassan betala ut underhållsstöd till den andra föräldern som bor med barnet. Den föräldern måste också vara folkbokförd med barnet och vara vårdnadshavare. Underhållsstöd kan även betalas ut när ett barn är adopterat av endast en person. Underhållsstöd betalas ut i förskott varje månad med högst kronor per barn. Underhållsstödet är skattefritt. När Försäkringskassan betalar underhållsstöd ska den av er som inte bor med barnet betala tillbaka samhällets kostnader för underhållsstödet. Hur mycket som ska betalas tillbaka beror bland annat på inkomsten. Det belopp som Försäkringskassan har räknat fram att den som inte bor tillsammans med barnet ska betala, kan betalas direkt till den förälder som barnet bor hos. Om det framräknade beloppet är under kronor betalar Försäkringskassan i så fall ut underhållsstöd i form av utfyllnadsbidrag. Blir det framräknade beloppet kronor och det betalas direkt till den förälder barnet bor hos så betalas inte något underhållsstöd ut alls. Om ert barn bor växelvis lika mycket hos er båda kan ni få ett inkomstprövat underhållsstöd (underhållstöd vid växelvis boende). Det kan betalas ut till er båda. Som mest kan ni få ett halvt underhållsstödsbelopp var. Underhållsstöd kan betalas ut tills barnet fyller 18 år. Förlängt underhållsstöd kan betalas ut till och med juni månad det år barnet fyller 20 år. Ett krav för förlängt underhållsstöd är att barnet fortfarande går i gymnasie- eller grundskola. Barnet måste också bo och vara folkbokfört hos någon av sina föräldrar eller hos någon annan som hade vårdnaden innan barnet fyllde 18 år.

19 19

20 Anmälan, ansökan och utbetalning Anmälan och ansökan Beroende på vilken förmån det är du ansöker om kan anmälan till Försäkringskassan ske på olika sätt. Adoptionskostnadsbidrag Ansökan ska ske inom ett år från det att adoptionen blev giltig. Bostadsbidrag Du ansöker om bostadsbidrag genom att fylla i en särskild blankett som finns hos Försäkringskassan. Det är viktigt att du fyller i ansökan korrekt och bifogar de handlingar som behövs. Makar och sambor ska lämna in gemensam ansökan som båda har skrivit under. 20 Föräldrapenning och tillfällig föräldrapenning För att få föräldrapenning och tillfällig föräldrapenning måste du först göra en anmälan. Den måste vi ha senast samma dag som du vill ha ersättning för. Först när anmälan är gjord kan du begära ersättning. Du anmäler enklast på servicetelefon eller på Det snabbaste och enklaste sättet att begära ersättning på är via vår webbplats med e-legitimation. Underhållsstöd Om du ska ansöka om underhållsstöd är det bra om du tar kontakt med Försäkringskassan. Ansökan om underhållsstöd ska göras av boföräldern på en särskild blankett. Vid växelvis boende ansöker varje förälder var för sig. Vid förlängt underhållsstöd ansöker barnet själv om underhållsstöd. Underhållsstöd kan aldrig beviljas för längre tid tillbaka än en månad före ansökningstillfället. De flesta ansökningsblanketter finns att skriva ut på

21 Utbetalning Ersättningen betalas alltid ut till ditt bank- eller plusgirokonto. Vid följande tillfällen kommer dina pengar: Tillfällig föräldrapenning och föräldrapenning betalas i regel ut en gång i månaden eller vid ersättningsperiodens slut Bostadsbidraget betalas vanligen ut den 27:e varje månad. Barnbidraget den 20:e. Underhållsstödet den 25:e. Assistansersättning och vårdbidrag betalas ut varje månad. Självbetjäning Internet Du kan snabbt och enkelt sköta flera av dina ärenden hos Försäkringskassan med hjälp av våra självbetjäningstjänster på 21 Föräldrapenning och tillfällig föräldrapenning Du kan anmäla föräldrapenning och tillfällig föräldrapenning direkt på vår webbplats. När du gjort det skickar vi hem en blankett till dig. Istället för att fylla i och skicka in blanketten till oss kan du begära ersättningen direkt på Det är både enklare och snabbare än med blanketten. För att göra det behöver du en e-legitimation som du laddar ner från din bank på Internet eller hämtar på Nordea. Den använder du för att identifiera dig och för att signera elektroniskt. Med vår självbetjäning på Internet kan du: Planera din föräldrapenning och se hur mycket pengar du kan få, anmäla och begära föräldrapenning, anmäla och begära ersättning för vård av sjukt barn (tillfällig föräldra penning) och anmäla och begära ersättning för tillfällig föräldrapenning i samband med barns födelse.

22 Försäkringskassans servicetelefon Genom att ringa Försäkringskassans servicetelefon kan du anmäla vård av barn, pappadagar och föräldrapenning. Du kan beställa intyg, blanketter och broschyrer. Servicetelefonen är öppen dygnet runt och samtalet är gratis. När du anmäler via vår servicetelefon skickar vi hem en blankett till dig. Istället för att fylla i och skicka in den till oss kan du snabbt och enkelt begära ersättningen på Läs mer om hur det går till i stycket ovan. Mer information Läs mer om självbetjäningstjänster i broschyren Självbetjäning som du kan hämta hos Försäkringskassan eller beställa på eller via servicetelefon

Barnfamilj. Information om socialförsäkringen för dig som har barn

Barnfamilj. Information om socialförsäkringen för dig som har barn Barnfamilj Information om socialförsäkringen för dig som har barn Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller för alla

Läs mer

Barnfamilj Information om socialförsäkringen för dig som har barn

Barnfamilj Information om socialförsäkringen för dig som har barn Lättläst om Barnfamilj Information om socialförsäkringen för dig som har barn Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen

Läs mer

Blivande förälder. Information om socialförsäkringen för dig som väntar eller nyligen fått barn

Blivande förälder. Information om socialförsäkringen för dig som väntar eller nyligen fått barn Blivande förälder Information om socialförsäkringen för dig som väntar eller nyligen fått barn Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen

Läs mer

Lättläst. Till alla barnfamiljer

Lättläst. Till alla barnfamiljer Lättläst Till alla barnfamiljer Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller arbetar

Läs mer

Föräldrapenning. Hur mycket får man? Vem har rätt till föräldrapenning?

Föräldrapenning. Hur mycket får man? Vem har rätt till föräldrapenning? Föräldrapenning Föräldrapenning är den ersättning föräldrar får för att kunna vara hemma med sina barn i stället för att arbeta. Den betalas ut i sammanlagt 480 dagar per barn. Föräldrapenningen har tre

Läs mer

Föräldra penning. Vem har rätt till föräldrapenning? Hur mycket får man?

Föräldra penning. Vem har rätt till föräldrapenning? Hur mycket får man? Föräldra penning Föräldrapenning är den ersättning föräldrar får för att kunna vara hemma med sina barn i stället för att arbeta. Den betalas ut i sammanlagt 480 dagar per barn. Föräldrapenningen har tre

Läs mer

Föräldrapenning. Hur mycket får man? Vem har rätt till föräldra penning?

Föräldrapenning. Hur mycket får man? Vem har rätt till föräldra penning? Föräldrapenning Föräldrapenning är den ersättning föräldrar får för att kunna vara hemma med sina barn i stället för att arbeta. Den betalas ut i sammanlagt 480 dagar per barn. Föräldrapenningen har tre

Läs mer

Till alla som väntar eller just fått barn

Till alla som väntar eller just fått barn Till alla som väntar eller just fått barn Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller för alla som bor eller arbetar

Läs mer

Till alla som väntar eller just fått barn

Till alla som väntar eller just fått barn Till alla som väntar eller just fått barn Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller

Läs mer

Föräldrapenning. Hur mycket får man? Vem har rätt till föräldra penning?

Föräldrapenning. Hur mycket får man? Vem har rätt till föräldra penning? Föräldrapenning Föräldrapenning är den ersättning föräldrar får för att kunna vara hemma med sina barn i stället för att arbeta. Den betalas ut i sammanlagt 480 dagar per barn. Föräldrapenningen har tre

Läs mer

Till alla barnfamiljer

Till alla barnfamiljer Till alla barnfamiljer Välkommen till Försäkringskassan Att vara förälder är ett av livets stora glädjeämnen, men det kan också vara en stor utmaning. Inte minst ekonomiskt. I den här broschyren kan du

Läs mer

Till alla barnfamiljer

Till alla barnfamiljer Till alla barnfamiljer Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller arbetar i Sverige.

Läs mer

Till alla barnfamiljer

Till alla barnfamiljer Till alla barnfamiljer Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller för alla som bor eller arbetar i Sverige. Den ger

Läs mer

Till alla som väntar eller just fått barn

Till alla som väntar eller just fått barn Till alla som väntar eller just fått barn Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller

Läs mer

Till alla som väntar eller just fått barn

Till alla som väntar eller just fått barn Till alla som väntar eller just fått barn Välkommen till Försäkringskassan När du får barn kommer du troligen att ha mer kontakt med Försäkringskassan än du har haft förut. Det är vi som har hand om och

Läs mer

Till alla barnfamiljer

Till alla barnfamiljer Till alla barnfamiljer Välkommen till Försäkringskassan Att vara förälder är ett av livets stora glädjeämnen, men det kan också vara en stor utmaning. Inte minst ekonomiskt. I den här broschyren kan du

Läs mer

Till alla barnfamiljer

Till alla barnfamiljer Till alla barnfamiljer Välkommen till Försäkringskassan Att vara förälder är ett av livets stora glädjeämnen, men det kan också vara en stor utmaning. Inte minst ekonomiskt. I den här broschyren kan du

Läs mer

Till alla som väntar eller just fått barn

Till alla som väntar eller just fått barn Till alla som väntar eller just fått barn Välkommen till Försäkringskassan När du får barn kommer du troligen att ha mer kontakt med Försäkringskassan än du har haft förut. Det är vi som har hand om och

Läs mer

Tillfällig. föräldrapenningen. vid vård av barn som fyllt 12 men inte 16 år. Vem kan få tillfällig föräldrapenning?

Tillfällig. föräldrapenningen. vid vård av barn som fyllt 12 men inte 16 år. Vem kan få tillfällig föräldrapenning? Tillfällig föräldrapenning vid vård av barn som fyllt 12 men inte 16 år FK 4089-B_Fa I vissa fall kan du få tillfällig föräldrapenning för ett barn som fyllt tolv år. Det gäller om barnet har en sjukdom

Läs mer

Lättläst. Om du har en funktionsnedsättning

Lättläst. Om du har en funktionsnedsättning Lättläst Om du har en funktionsnedsättning Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller

Läs mer

Lättläst. Om du bor eller arbetar utomlands

Lättläst. Om du bor eller arbetar utomlands Lättläst Om du bor eller arbetar utomlands Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring; SFS 2001:141 Utkom från trycket den 10 april 2001 utfärdad den 29 mars 2001. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att

Läs mer

Lättläst. Socialförsäkringen

Lättläst. Socialförsäkringen Lättläst Socialförsäkringen Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller arbetar i Sverige.

Läs mer

Bostadsbidrag. barnfamiljer. Några viktiga gränser. Vilka barnfamiljer kan få bostadsbidrag? Preliminärt och slutligt bidrag

Bostadsbidrag. barnfamiljer. Några viktiga gränser. Vilka barnfamiljer kan få bostadsbidrag? Preliminärt och slutligt bidrag Bostadsbidrag barnfamiljer Barnfamiljer med låga inkomster kan få bostadsbidrag. Hur mycket du kan få beror på dina inkomster, dina boendekostnader, bostadens storlek och hur många barn du har. Du söker

Läs mer

Bostadsbidrag. barnfamiljer. Några viktiga gränser. Vilka barnfamiljer kan få bostadsbidrag? Preliminärt och slutligt bidrag

Bostadsbidrag. barnfamiljer. Några viktiga gränser. Vilka barnfamiljer kan få bostadsbidrag? Preliminärt och slutligt bidrag Bostadsbidrag barnfamiljer Barnfamiljer med låga inkomster kan få bostadsbidrag. Hur mycket du kan få beror på dina inkomster, dina boendekostnader, bostadens storlek och hur många barn du har. Du söker

Läs mer

Bostadsbidrag. barnfamiljer. Vilka barnfamiljer kan få bostadsbidrag? Några viktiga gränser

Bostadsbidrag. barnfamiljer. Vilka barnfamiljer kan få bostadsbidrag? Några viktiga gränser Bostadsbidrag barnfamiljer Barnfamiljer med låga inkomster kan få bostadsbidrag. Hur mycket du kan få beror på dina inkomster, dina boende kostnader, bostadens storlek och hur många barn du har. Du söker

Läs mer

Rätt beslut och rätt ersättning

Rätt beslut och rätt ersättning Rätt beslut och rätt ersättning Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller för alla som bor eller arbetar i Sverige.

Läs mer

Tandvård. Information om socialförsäkringen för dig som behöver tandvård

Tandvård. Information om socialförsäkringen för dig som behöver tandvård Tandvård Information om socialförsäkringen för dig som behöver tandvård Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller

Läs mer

Sjukpenninggrundande. - information till dig som studerar, är arbetslös, sjuk eller har sjukersättning, aktivitetsersättning eller livränta

Sjukpenninggrundande. - information till dig som studerar, är arbetslös, sjuk eller har sjukersättning, aktivitetsersättning eller livränta Sjukpenninggrundande inkomst - information till dig som studerar, är arbetslös, sjuk eller har sjukersättning, aktivitetsersättning eller livränta Sjukpenning, föräldrapenning och tillfällig föräldrapenning

Läs mer

~ CI tet l aj 'OGVY) el eu:{ LLf }1'1;:fe- W\ '"'e-l F k:

~ CI tet l aj 'OGVY) el eu:{ LLf }1'1;:fe- W\ ''e-l F k: ~ CI tet l aj 'OGVY) el eu:{ LLf }1'1;:fe- W '"'e-l F k: 2012-03-08 Funktionsnedsättning fil Försäkringskassan Ersättninqsformer,,-., Sjukpenning, SjukersättningIaktivitetsersättning o Handikappersättning

Läs mer

Försäkringskassans personregister

Försäkringskassans personregister Försäkringskassans personregister Din rätt till information Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller för alla som

Läs mer

Familjeförmåner inom EU

Familjeförmåner inom EU Familjeförmåner inom EU Dessa regler gäller även EES-länder och Schweiz Föräldrar som arbetar eller bor och arbetar i olika länder inom EU kan ha rätt till förmåner från båda länderna. Det betyder att

Läs mer

Rätt beslut och rätt ersättning

Rätt beslut och rätt ersättning Rätt beslut och rätt ersättning Information om skyldigheter i samband med beslut eller ersättning Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska

Läs mer

Om du har en funktionsnedsättning

Om du har en funktionsnedsättning Om du har en funktionsnedsättning Välkommen till Försäkringskassan I den här broschyren kan du läsa om vilken hjälp du som har en varaktig sjukdom eller funktionsnedsättning kan få från Försäkringskassan.

Läs mer

Sjuk- och föräldraförsäkring för doktorander med stipendier

Sjuk- och föräldraförsäkring för doktorander med stipendier Sjuk- och föräldraförsäkring för doktorander med stipendier Försäkringsvillkor 2014-01-01 [Titel 3] Sid 2 (13) 2013-11-13 Högskoleförordningen (1993:100) 1 kapitlet 11 c. En högskola ska genom överenskommelse

Läs mer

Föräldrars förvärvsarbete

Föräldrars förvärvsarbete 74 Föräldrars förvärvsarbete Se tabellerna 8 i Barn och deras familjer 2001 Del 1 Tabeller Nästan alla barn har föräldrar som förvärvsarbetar. Föräldrar med barn upp till 8 års ålder har rätt till deltidsarbete

Läs mer

Bostadsbidrag. till barnfamiljer. Vilka barnfamiljer kan få bostadsbidrag? Hemmaboende barn. Barn som bor hos dig ibland

Bostadsbidrag. till barnfamiljer. Vilka barnfamiljer kan få bostadsbidrag? Hemmaboende barn. Barn som bor hos dig ibland Fk 4062-4 Fa Bostadsbidrag till barnfamiljer Uppdaterad 060101 Den ekonomiska familjepolitiken omfattar ett antal förmåner, bl.a. barnbidrag, föräldrapenning, tillfällig föräldrapenning, vårdbidrag, underhållsstöd

Läs mer

Sjuk- och föräldraförsäkring för doktorander med stipendier Försäkringsvillkor

Sjuk- och föräldraförsäkring för doktorander med stipendier Försäkringsvillkor Sjuk- och föräldraförsäkring för doktorander med stipendier Försäkringsvillkor 2016-07-01 Innehåll 1 Försäkringens innehåll... 2 1.1 Ersättningsgrundande inkomst... 3 2 Sjukpenning... 4 2.1 Nedsatt arbetsförmåga...

Läs mer

8. Föräldrarnas förvärvsarbete och föräldraledighet

8. Föräldrarnas förvärvsarbete och föräldraledighet 8. Föräldrarnas förvärvsarbete och föräldraledighet Nästan alla barn idag har föräldrar som förvärvsarbetar. Under barnets första levnadsår är vanligtvis mamman föräldraledig. Därefter går mamman ofta

Läs mer

Social- försäkringen

Social- försäkringen Socialförsäkringen Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller arbetar i Sverige. Den

Läs mer

Information till föräldrar som själva vill komma överens om underhållsbidrag till barn

Information till föräldrar som själva vill komma överens om underhållsbidrag till barn Information till föräldrar som själva vill komma överens om underhållsbidrag till barn Uppdaterad 2006-11-14 Här finns en övergripande information om vad som gäller vid beräkning av underhållsbidrag till

Läs mer

Funktionshinder. Information om socialförsäkringen för dig med funktionshinder

Funktionshinder. Information om socialförsäkringen för dig med funktionshinder Funktionshinder Information om socialförsäkringen för dig med funktionshinder Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen

Läs mer

Föräldrapenning. Hur mycket får man? Vem har rätt till föräldra penning?

Föräldrapenning. Hur mycket får man? Vem har rätt till föräldra penning? Föräldrapenning Föräldrapenning är den ersättning föräldrar får för att kunna vara hemma med sina barn i stället för att arbeta. Den betalas ut i sammanlagt 480 dagar per barn. Föräldrapenningen har tre

Läs mer

Sjukpenning. Om du saknar anställning eller är ledig. Om du är anställd

Sjukpenning. Om du saknar anställning eller är ledig. Om du är anställd Sjukpenning Du har rätt till sjukpenning från när du inte kan arbeta på grund av sjukdom. Du kan få sjukpenning i högst 364 dagar under en 15-månaders period. I vissa fall kan tiden förlängas. Ordlista

Läs mer

Om du har en funktionsnedsättning

Om du har en funktionsnedsättning Om du har en funktionsnedsättning Välkommen till Försäkringskassan I den här broschyren kan du läsa om vilken hjälp du som har en varaktig sjukdom eller funktionsnedsättning kan få från Försäkringskassan.

Läs mer

Sjukpenning. Om du saknar anställning eller är ledig. Du har rätt till sjukpenning från Försäkringskassan

Sjukpenning. Om du saknar anställning eller är ledig. Du har rätt till sjukpenning från Försäkringskassan Sjukpenning Du har rätt till sjukpenning från Försäkringskassan när du inte kan arbeta på grund av sjukdom. Du kan få sjukpenning i högst 364 dagar under en 15-månaders period. I vissa fall kan tiden förlängas.

Läs mer

Föräldraledighet. Lag Föräldraledighetslagen ledigheten Socialförsäkringsbalken ersättningen. Kollektivavtalet Bidrag från banken

Föräldraledighet. Lag Föräldraledighetslagen ledigheten Socialförsäkringsbalken ersättningen. Kollektivavtalet Bidrag från banken Föräldraledighet Lag Föräldraledighetslagen ledigheten Socialförsäkringsbalken ersättningen Kollektivavtalet Bidrag från banken Uttag av föräldraledighet utan ersättning Som hel ledighet till dess barnet

Läs mer

Sid 1 - HIR-konferens Vilken är min sjukpenninggrundande inkomst?

Sid 1 - HIR-konferens Vilken är min sjukpenninggrundande inkomst? Sid 1 - HIR-konferens 2018-10-01 Vilken är min sjukpenninggrundande inkomst? Vad är sjukpenninggrundande inkomst (SGI)? SGI är ett belopp som räknas fram av Försäkringskassan utifrån hur mycket du tjänar

Läs mer

Sjukersättning. Hur mycket får man i sjukersättning? Kan jag få sjukersättning? Hur går det till att få sjukersättning?

Sjukersättning. Hur mycket får man i sjukersättning? Kan jag få sjukersättning? Hur går det till att få sjukersättning? Sjukersättning Du kan få sjukersättning om din arbetsförmåga är stadigvarande nedsatt med minst en fjärdedel. Hur mycket du får i sjukersättning beror på hur mycket du har haft i inkomst. Har du inte haft

Läs mer

Till efterlevande. Information om ekonomiskt stöd

Till efterlevande. Information om ekonomiskt stöd Till efterlevande Information om ekonomiskt stöd Vill du veta mer? Den här broschyren ger bara översiktlig information. Om du vill ha mer detaljerad information om något som nämns i broschyren kan du läsa

Läs mer

arbete, ekonomi och fritid

arbete, ekonomi och fritid BARN- OCH UNGDOMSHABILITERINGEN Information om arbete, ekonomi och fritid Vilka möjligheter har du att få ett arbete? Det finns olika möjligheter att få arbete och det finns särskilt stöd att få. Om du

Läs mer

Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning

Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning Du som deltar i ett program på Arbetsförmedlingen kan få ersättning i form av aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning. Om du har fyllt 25 år eller uppfyller

Läs mer

Lättläst. Till dig som är arbetsgivare

Lättläst. Till dig som är arbetsgivare Lättläst Till dig som är arbetsgivare Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller arbetar

Läs mer

Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning

Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning Du som deltar i ett program på Arbetsförmedlingen kan få ersättning i form av aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning. Om du har fyllt 25 år eller uppfyller

Läs mer

Om du behöver tandvård

Om du behöver tandvård Om du behöver tandvård Välkommen till Försäkringskassan Den här broschyren tar kortfattat upp vilka förmåner som finns från socialförsäkringen när det gäller tandvård. Bland annat kan du läsa om tandvårdsbidragen,

Läs mer

Om du behöver tandvård

Om du behöver tandvård Om du behöver tandvård Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller arbetar i Sverige.

Läs mer

Sjukpenning. Om du saknar anställning eller är ledig. Om du är anställd. Läkarintyg

Sjukpenning. Om du saknar anställning eller är ledig. Om du är anställd. Läkarintyg Sjukpenning Du har rätt till sjukpenning från när du inte kan arbeta på grund av sjukdom. Du kan få sjukpenning i högst 364 dagar under en 15-månaders period. I vissa fall kan tiden förlängas. Ordlista

Läs mer

Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning

Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning Du som deltar i ett program på Arbetsförmedlingen kan få ersättning i form av aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning. Om du har fyllt 25 år eller uppfyller

Läs mer

Lättläst. Om du behöver tandvård

Lättläst. Om du behöver tandvård Lättläst Om du behöver tandvård Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller arbetar

Läs mer

Sjukersättning. Hur mycket får man i sjukersättning? Kan jag få sjukersättning? Hur går det till att få sjukersättning?

Sjukersättning. Hur mycket får man i sjukersättning? Kan jag få sjukersättning? Hur går det till att få sjukersättning? Sjukersättning Du kan få sjukersättning om din arbetsförmåga är stadigvarande nedsatt med minst en fjärdedel. Hur mycket du får i sjukersättning beror på hur mycket du har haft i inkomst. Har du inte haft

Läs mer

Om du bor eller arbetar utomlands

Om du bor eller arbetar utomlands Om du bor eller arbetar utomlands Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller arbetar

Läs mer

Information mars 2014 till

Information mars 2014 till Information mars 2014 till Sjukpenninggrundande inkomst (SGI) Föräldrapenning Sjukpenning Marianne Höök, Försäkringskassan Gamlestaden Göteborg Marianne.hook@forsakringskassan.se Sjukpenninggrundande inkomst

Läs mer

LEDIGHETER 2. Senast uppdaterad: 13-11-12

LEDIGHETER 2. Senast uppdaterad: 13-11-12 LEDIGHETER 2 FÖRÄLDRALEDIGHET 2 MAMMALEDIGHET 3 PAPPALEDIGHET 3 OMPLACERING VID RISKFYLLDA ARBETSFÖRHÅLLANDEN 3 LEDIGHETENS FÖRLÄGGNING 4 LEDIGHET, ENSKILDA ANGELÄGENHETER (AB 98 31) 5 LEDIGHET FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD

Läs mer

För barn mellan 1 och 3 år Vårdnadsbidrag

För barn mellan 1 och 3 år Vårdnadsbidrag För barn mellan 1 och 3 år Vårdnadsbidrag Enköpings kommun Ett bidrag som är ett alternativ för dig som förälder som vill vara hemma längre med ditt barn än vad föräldrapenningen medger. Ett kommunalt

Läs mer

Information om vårdnadsbidrag

Information om vårdnadsbidrag Information om vårdnadsbidrag Innehållsförteckning Vad är ett vårdnadsbidrag? 3 För vilka barn kan man söka vårdnadsbidrag? 3 Vem kan söka vårdnadsbidrag 4 Kan äldre syskon ha barnomsorgsplats? 4 Vem kan

Läs mer

Sid 1 April 2017 Våga prata pengar. Försäkringskassan

Sid 1 April 2017 Våga prata pengar. Försäkringskassan Sid 1 April 2017 Våga prata pengar Försäkringskassan www.forsakringskassan.se Agenda Övergripande information om Försäkringskassan. Översikt av vanliga förmåner som nyanlända kan ta del av. Att tänka på

Läs mer

Sjuk- och föräldraförsäkring

Sjuk- och föräldraförsäkring I Sjuk- och föräldraförsäkring MARTINA.AXMIN@JUR.LU.SE Sjuk- och föräldraförsäkring Sjukpenninggrundande inkomst (SGI) Sjukpenning Föräldrapenning Sjukpenninggrundande inkomst (SGI) Prognos vad man kommer

Läs mer

Andra familjeekonomiska stöd

Andra familjeekonomiska stöd Andra familjeekonomiska stöd De familjeekonomiska stöden är viktiga för de flesta barnfamiljers ekonomi. Det finns tre typer av förmåner: generella bidrag som till exempel allmänna barnbidrag, försäkringar

Läs mer

Föräldraledighetslagen en handledning juli/2008

Föräldraledighetslagen en handledning juli/2008 Föräldraledighetslagen en handledning juli/2008 Förord Ledighet från arbetet för vård av barn har inte alltid varit en självklarhet. Inte heller har det varit självklart att man skulle få ersättning under

Läs mer

Familjerätt Lättläst information om lagar som gäller för familjer i Sverige

Familjerätt Lättläst information om lagar som gäller för familjer i Sverige Familjerätt Lättläst information om lagar som gäller för familjer i Sverige En lättläst sammanfattning av Justitiedepartementets broschyr Familjerätt. Denna skrift har tagits fram av Justitiedepartementet.

Läs mer

Stöd till föräldrar till barn med funktionsnedsättning

Stöd till föräldrar till barn med funktionsnedsättning Stöd till föräldrar till barn med funktionsnedsättning Vårdbidrag Assistansersättning Bilstöd TFP för allvarligt sjukt barn Förlängd TFP Kontaktdagar TFP förhandsbesked Presentationstitel Månad 200X Sida

Läs mer

Kommittédirektiv. Översyn av föräldraförsäkringen. Dir. 2004:44. Beslut vid regeringssammanträde den 7 april 2004.

Kommittédirektiv. Översyn av föräldraförsäkringen. Dir. 2004:44. Beslut vid regeringssammanträde den 7 april 2004. Kommittédirektiv Översyn av föräldraförsäkringen Dir. 2004:44 Beslut vid regeringssammanträde den 7 april 2004. Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare tillkallas för att göra en översyn av reglerna

Läs mer

Handikappersättning. Hur mycket får man i handikappersättning? Vem kan få handikappersättning?

Handikappersättning. Hur mycket får man i handikappersättning? Vem kan få handikappersättning? Handikappersättning Du som är över 19 år kan få handikappersätt ning om du behöver extra hjälp eller har extra kostnader på grund av varaktig sjukdom eller funktionsnedsättning. Det är inte graden av nedsättning

Läs mer

Om du bor eller arbetar utomlands

Om du bor eller arbetar utomlands Om du bor eller arbetar utomlands Välkommen till Försäkringskassan Den här broschyren tar kortfattat upp vilka förmåner du som är försäkrad i Sverige och arbetar eller flyttar eller vistas utomlands kan

Läs mer

Försäkringskassans. personregister

Försäkringskassans. personregister Försäkringskassans personregister Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller arbetar

Läs mer

Om du behöver tandvård

Om du behöver tandvård Om du behöver tandvård Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller för alla som bor eller arbetar i Sverige. Den ger

Läs mer

Sjukpenning. Ordlista. A-kassa A-kassa betyder arbetslöshetsförsäkring som du kan få när du är arbetslös.

Sjukpenning. Ordlista. A-kassa A-kassa betyder arbetslöshetsförsäkring som du kan få när du är arbetslös. Sjukpenning Ordlista A-kassa A-kassa betyder arbetslöshetsförsäkring som du kan få när du är arbetslös. Föräldraledig Du är föräldraledig när du får föräldrapenning för att du tar hand om ditt barn och

Läs mer

Lagar och avtal mm 2009 om föräldraledighet

Lagar och avtal mm 2009 om föräldraledighet Lagar och avtal mm 2009 om föräldraledighet Sammanställt, uppdaterad 2009-04-22 som informationsmaterial vid medlemsmöte samma dag Hans Eric Lindahl Lärarnas Riksförbund Uppsala kommunförening 018-727

Läs mer

Familjerätt Lättläst information om lagar som gäller för familjer i Sverige En lättläst sammanfattning av Justitiedepartementets broschyr Familjerätt

Familjerätt Lättläst information om lagar som gäller för familjer i Sverige En lättläst sammanfattning av Justitiedepartementets broschyr Familjerätt Familjerätt Lättläst information om lagar som gäller för familjer i Sverige En lättläst sammanfattning av Justitiedepartementets broschyr Familjerätt Den här broschyren har tagits fram av Justitiedepartementet.

Läs mer

Till efterlevande. Information om ekonomiskt stöd

Till efterlevande. Information om ekonomiskt stöd Till efterlevande Information om ekonomiskt stöd Vill du veta mer? Den här broschyren ger bara översiktlig information. Om du vill ha mer detaljerad information om något som nämns i broschyren kan du läsa

Läs mer

Sjukskrivningsprocessen

Sjukskrivningsprocessen Sjukskrivningsprocessen -en process med många aktörer Åsa Smedberg Lokalt samverkansansvarig FÖRSÄKRINGSKASSAN Förmåner inom socialförsäkringen exklusive pension som administreras av Pensionsmyndigheten

Läs mer

Cirkulärnr: 1994:138 Diarienr: 1994:1667. Datum: Individ- och familjeomsorg Äldre- och handikappomsorg Lag om vårdnadsbidrag

Cirkulärnr: 1994:138 Diarienr: 1994:1667. Datum: Individ- och familjeomsorg Äldre- och handikappomsorg Lag om vårdnadsbidrag Cirkulärnr: 1994:138 Diarienr: 1994:1667 Handläggare: Avdsek: Margareta Erman AK Vård Datum: 1994-07-01 Mottagare: Rubrik: Individ- och familjeomsorg Äldre- och handikappomsorg Lag om vårdnadsbidrag 1994:138

Läs mer

Familjerätt Lättläst information om lagar som gäller för familjer i Sverige En lättläst sammanfattning av Justitiedepartementets broschyr Familjerätt

Familjerätt Lättläst information om lagar som gäller för familjer i Sverige En lättläst sammanfattning av Justitiedepartementets broschyr Familjerätt Familjerätt Lättläst information om lagar som gäller för familjer i Sverige En lättläst sammanfattning av Justitiedepartementets broschyr Familjerätt Den här broschyren har tagits fram av Justitiedepartementet.

Läs mer

Välkommen till Försäkringskassan

Välkommen till Försäkringskassan Socialförsäkringen Välkommen till Försäkringskassan Den svenska socialförsäkringen omfattar i regel alla som bor eller arbetar i Sverige. Genom Sveriges medlemskap i EU kan du som bor eller arbetar i

Läs mer

Välkommen till Försäkringskassan

Välkommen till Försäkringskassan Socialförsäkringen Välkommen till Försäkringskassan Den svenska socialförsäkringen omfattar i regel alla som bor eller arbetar i Sverige. Genom Sveriges medlemskap i EU kan du som bor eller arbetar i

Läs mer

Samarbetssamtal. Ett stöd för föräldrar vid separation

Samarbetssamtal. Ett stöd för föräldrar vid separation Alla kommuner ska kunna erbjuda samarbetssamtal till föräldrar som ska eller har separerat, eller som inte har levt tillsammans. I den här foldern beskrivs kortfattat vad samarbetssamtal är. Samarbetssamtal

Läs mer

Hela livet räknas När du sparar till din allmänna pension

Hela livet räknas När du sparar till din allmänna pension Hela livet räknas När du sparar till din allmänna pension Hela livet räknas Den här broschyren handlar om den allmänna pensionen och tar upp vad som kan vara bra att tänka på när du sparar till din framtida

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i socialförsäkringsbalken Utfärdad den 20 juni 2018 Publicerad den 29 juni 2018 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om socialförsäkringsbalken dels att

Läs mer

Sjukersättning. Hur går det till att få sjukersättning? Vem kan få sjukersättning? Hur mycket får man i sjukersättning?

Sjukersättning. Hur går det till att få sjukersättning? Vem kan få sjukersättning? Hur mycket får man i sjukersättning? Sjukersättning Du kan få sjukersättning om din arbetsförmåga är stadigvarande nedsatt med minst en fjärdedel. Hur mycket du får i sjukersättning beror på hur mycket du har haft i inkomst. Har du inte haft

Läs mer

Frågor inför vuxenlivet

Frågor inför vuxenlivet Frågor inför vuxenlivet Några vanliga frågor inför vuxenlivet Vilka möjligheter har du att få ett arbete? Det finns olika möjligheter att få arbete och det finns särskilt stöd att få. Om du kan få arbete

Läs mer

Titel. Innehåll. När ni som föräldrar är överens kan ni skriva avtal om vårdnad, boende och umgänge för barnet eller barnen.

Titel. Innehåll. När ni som föräldrar är överens kan ni skriva avtal om vårdnad, boende och umgänge för barnet eller barnen. Avtal Avtal Ni som föräldrar kan skriva avtal om vårdnad, boende och umgänge när ni är överens om hur avtalet ska utformas och när barnet eller barnen är folkbokförda i Helsingborg. När ni som föräldrar

Läs mer

Välkommen till försäkringsmedicin för ST-läkare

Välkommen till försäkringsmedicin för ST-läkare Välkommen till försäkringsmedicin för ST-läkare Trygghet genom hela livet Drygt 40 olika förmåner och bidrag inom socialförsäkringen Stöd till barnfamiljer Sjukdom och rehabilitering Stöd till funktionshindrade

Läs mer

Lagar och avtal mm 2016 om föräldraledighet

Lagar och avtal mm 2016 om föräldraledighet Lagar och avtal mm 2016 om föräldraledighet Sammanställt, uppdaterad 2016-04-20 som informationsmaterial vid medlemsmöte samma dag Hans Eric Lindahl Lärarnas Riksförbund Uppsala kommunförening 018-727

Läs mer

Vi är Försäkringskassan

Vi är Försäkringskassan Vi är Försäkringskassan www.forsakringskassan.se Sid 1 April 2016 Om Försäkringskassan Film? https://youtu.be/cu8xiyvt394 Sid 2 April 2016 Om Försäkringskassan Vårt uppdrag Vårt uppdrag är att utreda,

Läs mer

Försäkringskassans allmänna råd Barn, familj och handikapp, Sjukförmåner

Försäkringskassans allmänna råd Barn, familj och handikapp, Sjukförmåner Försäkringskassans allmänna råd Barn, familj och handikapp, Sjukförmåner ISSN 1652-8743 Försäkringskassans allmänna råd om ändring i Riksförsäkringsverkets allmänna råd (RAR 2002:2) om sjukpenninggrundande

Läs mer

Välkommen till försäkringsmedicin för ST-läkare

Välkommen till försäkringsmedicin för ST-läkare Välkommen till försäkringsmedicin för ST-läkare Trygghet genom hela livet Drygt 40 olika förmåner och bidrag inom socialförsäkringen Stöd till barnfamiljer Sjukdom och rehabilitering Stöd till funktionshindrade

Läs mer

Riksförsäkringsverkets allmänna råd (RAR 2002:2) om sjukpenninggrundande inkomst och årsarbetstid

Riksförsäkringsverkets allmänna råd (RAR 2002:2) om sjukpenninggrundande inkomst och årsarbetstid Aktuell lydelse Riksförsäkringsverkets allmänna råd (RAR 2002:2) om sjukpenninggrundande inkomst och årsarbetstid Till socialförsäkringsbalken 25 kap. 2 Sjukpenninggrundande inkomst är den årliga inkomst

Läs mer

en vägledning för statliga arbetsgivare Om föräldraförmåner 2008:1

en vägledning för statliga arbetsgivare Om föräldraförmåner 2008:1 Om föräldraförmåner en vägledning för statliga arbetsgivare Om föräldraförmåner 2008:1 d Utgiven av Arbetsgivarverket 2008 Produktion & grafisk form: Arbetsgivarverket informationsenheten Tryck: Tabergs

Läs mer

Riksförsäkringsverkets allmänna råd (RAR 2002:2) om sjukpenninggrundande inkomst och årsarbetstid

Riksförsäkringsverkets allmänna råd (RAR 2002:2) om sjukpenninggrundande inkomst och årsarbetstid Aktuell lydelse Riksförsäkringsverkets allmänna råd (RAR 2002:2) om sjukpenninggrundande inkomst och årsarbetstid Till socialförsäkringsbalken 25 kap. 2 (upphört att gälla genom FKAR 2018:1) 25 kap. 9

Läs mer

Ung Cancer Myndighetsguide: FÖRSÄKRINGS- KASSAN FÖR NÄRSTÅENDE

Ung Cancer Myndighetsguide: FÖRSÄKRINGS- KASSAN FÖR NÄRSTÅENDE Ung Cancer Myndighetsguide: FÖRSÄKRINGS- KASSAN FÖR NÄRSTÅENDE Försäkringskassan för närstående Här hittar du vanliga frågor och svar om försäkringskassan för dig som är närstående till någon som har drabbats

Läs mer