arbete, ekonomi och fritid

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "arbete, ekonomi och fritid"

Transkript

1 BARN- OCH UNGDOMSHABILITERINGEN Information om arbete, ekonomi och fritid Vilka möjligheter har du att få ett arbete? Det finns olika möjligheter att få arbete och det finns särskilt stöd att få. Om du kan få arbete beror på arbetsmarknaden, ibland finns det många arbeten att söka, ibland finns det inga arbeten att söka. Arbete kan vara att ha en anställning där arbetsgivaren betalar hela lönen. Arbete kan vara att ha en anställning med lönebidrag. Staten betalar då en del av lönen till arbetsgivaren. Det finns även annat särskilt stöd som arbetsförmedlingen kan berätta om. På arbetsförmedlingens webbsida finns lättläst information om hur det går till att söka arbete och vad arbetsförmedlingen kan hjälpa dig med. Gå in på och välj rubriken Lättläst. Du kan också ringa till arbetsförmedlingen, deras kundtjänst har telefonnummer: Daglig verksamhet Om du har en utvecklingsstörning eller autism har du rätt till sysselsättning som kommunen ska hjälpa till med. Det kallas daglig verksamhet enligt LSS, lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade. Ansökan om daglig verksamhet gör du hos kommunens LSShandläggare eller biståndsbedömare. Daglig verksamhet kan vara en verksamhet i särskilda lokaler med handledare. Daglig verksamhet kan även vara på en vanlig arbetsplats med stöd av personal. Kommunens LSS-handläggare eller biståndsbedömare kan ge mer information.

2 Aktivitetsersättning Du som är mellan 19 år och 29 år kan få aktivitetsersättning. Det kan vara för att du har en sjukdom eller funktionsnedsättning som gör att du inte kan arbeta heltid. Du kan få aktivitetsersättning för hela dagen eller för en del av dagen. Det beror på hur mycket du kan arbeta. Du ansöker om aktivitetsersättning hos försäkringskassan. Du kan få ersättning tidigast från och med juli månad det år du fyller 19 år. Du kan få aktivitetsersättning för högst tre år i taget. Om du har funktionsnedsättning som gör att det tar längre tid för dig att bli klar i grundskolan eller gymnasieskolan har du rätt till aktivitetsersättning under tiden du går klart skolan. Försäkringskassan kan hjälpa dig att planera olika aktiviteter som kan utveckla dina förmågor och kunskaper. Exempel på aktiviteter är att vara med i en förening eller hålla på med något intresse. Det kan också vara utbildning eller kontakter med arbetslivet. På försäkringskassan webbsida finns lättläst information om vad som gäller för dig om du inte kan arbeta. Gå in på Där väljer du rubriken Lättläst och sedan broschyren som heter Om du är sjuk och inte kan arbeta. Bostadstillägg Bostadstillägg är ett bidrag till din hyra. Du som har aktivitetsersättning kan ansöka om bostadstillägg. Hur stort bostadstillägget blir beror på hur mycket du betalar i hyra och hur stora inkomster du har. Du ansöker om bostadstillägg hos försäkringskassan. Handikappersättning Om du har en funktionsnedsättning som gör att du behöver extra hjälp eller har extra utgifter kan du ansöka om handikappersättning hos försäkringskassan. Extra utgifter är kostnader som du har på grund av din funktionsnedsättning eller sjukdom. Du kan få handikappersättning från och med juli månad det år du fyller 19 år. Studiebidrag Om du har fyllt 16 år och går på gymnasiet kan du få studiebidrag. Du kan få studiebidrag tills du fyller 20 år. Studiebidraget betalas ut några gånger varje termin. På hösten betalas det ut från september månad till och med december månad, och på våren betalas det ut från januari månad till och med juni månad. Det betyder att du kan få studiebidrag 10 månader varje år. Om personerna i din familj har låga inkomster kan ni ansöka om extra tillägg. Du kan hitta lättläst information om studiebidrag på Centrala studiestödsnämndens webbplats Välj rubriken Lättläst.

3 Förlängt barnbidrag Om du har fyllt 16 år och går i grundskola eller särskola kan du fortsätta att få barnbidrag. Det kallas för förlängt barnbidrag. Det förlängda barnbidraget betalas ut 12 månader varje år. Den skola du går på lämnar de uppgifter som försäkringskassan behöver för att betala ut det förlängda barnbidraget. Skaffa egen bostad Om du vill bo i en egen lägenhet så kan du kontakta bostadsförmedlingen eller ett bostadsföretag. Om du behöver hjälp i din bostad, till exempel hemtjänst eller personlig assistans, kan du ansöka om det hos kommunens LSS-handläggare eller biståndsbedömare. Gruppbostad Bostad med särskild service eller annan särskilt anpassad bostad är en insats du kan söka enligt LSS. Bostad med särskild service kallas också gruppbostad. Gruppbostad söker du hos kommunens LSS-handläggare eller biståndsbedömare. Om du bor i en gruppbostad ska du få omvårdnad och stöd utifrån dina behov och önskemål. Kontaktperson En kontaktperson är en medmänniska som ska vara som en kompis och ett stöd i olika situationer. En kontaktperson ska vara en person som du kan umgås med. Kontaktpersonen kan till exempel besöka dig hemma. Ni kan också göra olika saker tillsammans, till exempel gå på bio, fotboll eller ta en fika på stan. LSS-handläggaren eller biståndsbedömaren i din Ledsagare Om du behöver hjälp kan en ledsagare följa med dig på aktiviteter på din fritid. Ledsagaren kan till exempel följa med dig så att du kan träffa dina vänner, gå på dans eller följa med dig till något annat som du tycker om att göra. LSS-handläggaren eller biståndsbedömaren i din När du har frågor om sex och samlevnad När du har frågor om sex och samlevnad kan du kontakta en ungdomsmottagning. Där kan du också få hjälp med preventivmedel. Preventivmedel är ett skydd som du använder för att förhindra graviditet, till exempel kondom, p-piller eller spiral. De flesta ungdomsmottagningar tar emot dig som är 16 till 23 år. På en ungdomsmottagning arbetar oftast läkare, barnmorska och kurator. I Västerbotten finns ungdomsmottagningar i Umeå, Skellefteå, Lycksele och Vännäs. Du kan läsa mer om ungdomsmottagningarna på landstingets webbplats, Det finns också en ungdomsmottagning på Internet, dit du kan skicka dina frågor. Webbadressen är: Har du frågor om sexualitet och funktionsnedsättning eller om sexhjälpmedel, kan du besöka webbplatsen:

4 Om du behöver hjälp med dina pengar och rättigheter när du fyller 18 år Du själv eller någon nära släkting kan ansöka om en god man. En god man hjälper dig med din ekonomi, dina rättigheter och i dina kontakter med myndigheter. Du kan ansöka om en god man hos överförmyndaren i din kommun eller hos tingsrätten. Det är överförmyndaren som godkänner en god man. Du kan själv ha förslag på vem som ska vara god man. Ibland räcker det med att du ger en fullmakt till någon som kan hjälpa till i olika frågor. Då behöver du ingen god man. Överförmyndaren i din Värnplikt, att göra lumpen Från och med 1 juli 2010 har vi inte allmänna värnplikt i Sverige längre. Det betyder att ingen måste göra lumpen. Men både män och kvinnor som är 18 år kommer att få svara på frågor i en undersökning som försvarsmakten gör. Undersökningen ska visa vem som passar för att göra lumpen. Detta gör försvarsmakten för att landet ska ha en beredskap för att kunna återgå till allmän värnplikt, om det skulle behövas. Du kan läsa mer om detta på webbplatsen: Om att ta körkort Du behöver ett särskilt tillstånd för att få börja övningsköra, det kallas körkortstillstånd. Alla har rätt att ansöka om körkortstillstånd, men alla får inte tillstånd. För att ta körkort krävs att du ska vara lämplig att vara bilförare. Du får inte ha en sjukdom eller en funktionsnedsättning som kan innebära en risk i trafiken. Du ansöker om körkortstillstånd hos Transportstyrelsen. När du ansöker får du fylla i en hälsodeklaration. Om Transportstyrelsen behöver mer information, kan de be dig att skicka in ett intyg från en specialistläkare. Om du har frågor eller om du är tveksam till om du kan få körkortstillstånd, kan du kontakta Transportstyrelsens kundtjänst på telefonnummer eller ringa texttelefon Det finns också en webbplats med information om körkort: Där hittar du information på lättläst svenska och blanketter. En del trafikskolor har anpassad utbildning för personer med funktionsnedsättningar. Körkortsboken finns på lättläst, inläst på cd-skiva och på teckenspråk. Du kan beställa körkortsboken hos Sveriges Trafikskolors Riksförbund på webbadress eller genom att ringa telefonnummer Tandvård Tandvården är gratis till och med det år du fyller 19 år. Om du är äldre än 19 år och har rätt till stöd via LSS-lagen, har du rätt till billigare tandvård. För att få det behöver du ett intyg om tandvårdsstöd. Intyget kan du få av kommunens LSS-handläggare eller kurator på habiliteringen. Du betalar en patientavgift när du besöker tandläkaren. Det betyder att du betalar en liten del av vad tandvården kostar. Men du behöver högst betala sammanlagt 900 kronor under 12 månader för dina tandläkarbesök, eftersom avgiften för tandläkarbesök

5 ingår i högkostnadsskyddet för öppen hälso- och sjukvård. Du kan läsa om tandvårdsstödet på webbadressen Om du inte har rätt till stöd via LSS får du ett allmänt tandvårdsbidrag. Allmänt tandvårdsbidrag får du från du fyller 20 år till det år du fyller 29. Bidraget är 300 kronor varje år. Tandläkaren eller tandhygienisten ansöker om bidraget hos Försäkringskassan. Råd och stöd som vuxen Du kan få råd och stöd som vuxen om du har en stor och varaktig funktionsnedsättning och har svårt att få din vardag att fungera. För att få denna hjälp ansöker du om insatser från enheten Särskilt stöd och habilitering för vuxna. Det är en verksamhet som finns på fyra orter i Västerbotten: Umeå, Skellefteå, Lycksele och Vilhelmina. På Särskilt stöd och habilitering arbetar till exempel kurator, sjukgymnast, arbetsterapeut och psykolog. Särskilt stöd och habilitering för vuxna erbjuder: Råd och stöd enligt LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Särskilda habiliteringsinsatser enligt HSL, Hälso- och sjukvårdslagen. Du kan kontakta Särskilt stöd och habilitering för vuxna genom att ringa växeln på ditt sjukhus. Tillfällig föräldrapenning Föräldrar till barn som omfattas av LSS kan få tillfällig föräldrapenning för ett barn som fyllt 16 år men är yngre än 21 år om föräldern behöver stanna hemma från arbetet på grund av barnets sjukdom. Du som är förälder kan alltså få ersättning när ditt barn med en långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning blir akut sjukt i en annan sjukdom, eller om grundsjukdomen förvärras. Om barnet har fyllt 21 år och går i särskolans gymnasieutbildning eller annan särskild gymnasieskola för rörelsehindrade, kan du få tillfällig föräldrapenning till och med vårterminens slut det år barnet fyller 23 år. Om du har frågor så prata med din kurator på habiliteringen.

Nationellt habiliteringsprogram för att understödja övergången från barn till vuxen

Nationellt habiliteringsprogram för att understödja övergången från barn till vuxen Nationellt habiliteringsprogram för att understödja övergången från barn till vuxen Antaget 2007 Reviderat 2015 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund och syfte... 3 1.2 Framgångsfaktorer i transitionsprocessen

Läs mer

Lättläst. Om du har en funktionsnedsättning

Lättläst. Om du har en funktionsnedsättning Lättläst Om du har en funktionsnedsättning Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller

Läs mer

LÄTTLÄST OM LSS. Det är kommunen och landstinget som ska ge den hjälp som behövs. Här får du veta mera om vad som gäller.

LÄTTLÄST OM LSS. Det är kommunen och landstinget som ska ge den hjälp som behövs. Här får du veta mera om vad som gäller. Stöd och service till vissa funktionshindrade Den här texten är lättläst. Det betyder att det inte finns svåra ord men allt som är viktigt finns med. Texten handlar om LSS. LSS betyder lagen om stöd och

Läs mer

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till

Läs mer

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. lättläst

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. lättläst LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade lättläst Introduktion LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade och ger rätt till särskild hjälp. LSS är en lag som ger

Läs mer

Barnfamilj Information om socialförsäkringen för dig som har barn

Barnfamilj Information om socialförsäkringen för dig som har barn Lättläst om Barnfamilj Information om socialförsäkringen för dig som har barn Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

GUIDE. till dig med funktionsnedsättning. Vägledning om stöd och service i Uppsala kommun

GUIDE. till dig med funktionsnedsättning. Vägledning om stöd och service i Uppsala kommun GUIDE till dig med funktionsnedsättning Vägledning om stöd och service i Uppsala kommun Innehåll ARBETE & SYSSELSÄTTNING... 4 Information, stöd och bidrag genom Arbetsförmedlingen... 4 Resa till och från

Läs mer

LSS lagen om rätten att leva som andra. För dig som vill veta mer om stöd och service för personer med funktionsnedsättning

LSS lagen om rätten att leva som andra. För dig som vill veta mer om stöd och service för personer med funktionsnedsättning LSS lagen om rätten att leva som andra För dig som vill veta mer om stöd och service för personer med funktionsnedsättning Innehåll Så söker du hjälp 3 En lag om rätten att leva som andra 4 Socialtjänstlagen

Läs mer

Vart vänder jag mig? Upplysningar om stöd och hjälp för dig över 18 år med långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning. Landstinget i Värmland

Vart vänder jag mig? Upplysningar om stöd och hjälp för dig över 18 år med långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning. Landstinget i Värmland Vart vänder jag mig? Upplysningar om stöd och hjälp för dig över 18 år med långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning Landstinget i Värmland 1 Innehåll Hälso- och sjukvård 4 Patientavgifter 7 Patientjournal

Läs mer

Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar

Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar FORUM FUNKTIONSHINDER Kort om bidrag och stöd till Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar Kort om bidrag och stöd till Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar Kort om bidrag från A-Ö Adresser

Läs mer

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

Lättläst om studiemedel

Lättläst om studiemedel Lättläst om studiemedel 2015 1 2 Innehåll Vad är studiemedel?...6 Vem kan få studiemedel?... 7 Hur mycket pengar kan du få?... 9 Hur många poäng måste du läsa?...14 Hur länge kan du få studiemedel?...16

Läs mer

Servicebostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Servicebostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad VAD ÄR DET? Lättläst VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

Servicebostad. -VAD ÄR DET? -Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge

Servicebostad. -VAD ÄR DET? -Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge Servicebostad -VAD ÄR DET? -Lättläst Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter och

Läs mer

Informationsguide om stöd och hjälp vid psykisk ohälsa

Informationsguide om stöd och hjälp vid psykisk ohälsa Informationsguide om stöd och hjälp vid psykisk ohälsa Här kan du hitta information om verksamheter i Vilhelmina som ger hjälp, råd och stöd till vuxna personer med psykisk ohälsa. Här finns telefonnummer,

Läs mer

Socialtjänsten. Stöd & omsorg för dig med funktionsnedsättning. Information om vilket stöd som finns för personer med funktionsnedsättning

Socialtjänsten. Stöd & omsorg för dig med funktionsnedsättning. Information om vilket stöd som finns för personer med funktionsnedsättning Socialtjänsten Stöd & omsorg för dig med funktionsnedsättning Information om vilket stöd som finns för personer med funktionsnedsättning Denna broschyr ges ut av Umeå socialtjänst. Denna utgåva uppdaterades

Läs mer

5. Att bilda familj och leva med barn i Sverige

5. Att bilda familj och leva med barn i Sverige 5. Att bilda familj och leva med barn i Sverige Innehåll Olika sätt att leva ihop Att ta hand om barn och unga Barnomsorg Grundskola Gymnasieskola Skolan och demokrati Ekonomiskt stöd till familjer Foto:

Läs mer

Vi ger råd, stöd och behandling. Det här är en lättläst broschyr från habiliterings-verksamheten i Stockholms läns landsting

Vi ger råd, stöd och behandling. Det här är en lättläst broschyr från habiliterings-verksamheten i Stockholms läns landsting Vi ger råd, stöd och behandling Det här är en lättläst broschyr från habiliterings-verksamheten i Stockholms läns landsting Vi gör det lättare Habiliterings-verksamheten i Stockholms läns landsting ger

Läs mer

3. Att försörja sig och utvecklas i Sverige

3. Att försörja sig och utvecklas i Sverige Stenläggare Foto: Colourbox 3. Att försörja sig och utvecklas i Sverige Innehåll Arbetsmarknaden i Sverige Att söka arbete Att starta eget företag Att betala skatt Folkbokföring Socialförsäkringen Utbildning

Läs mer

Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

Tillfällig. föräldrapenningen. vid vård av barn som fyllt 12 men inte 16 år. Vem kan få tillfällig föräldrapenning?

Tillfällig. föräldrapenningen. vid vård av barn som fyllt 12 men inte 16 år. Vem kan få tillfällig föräldrapenning? Tillfällig föräldrapenning vid vård av barn som fyllt 12 men inte 16 år FK 4089-B_Fa I vissa fall kan du få tillfällig föräldrapenning för ett barn som fyllt tolv år. Det gäller om barnet har en sjukdom

Läs mer

Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Rollkoll. Vad gör en god man och förvaltare?

Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Rollkoll. Vad gör en god man och förvaltare? Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare Rollkoll Vad gör en god man och förvaltare? 1 Rollkoll är ett projekt som genomförs av Riksförbundet frivilliga samhälls arbetare (RFS)

Läs mer

VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS

VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS 1 Innehåll LSS - Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade... 4 Vem gäller lagen för?... 4 Rätten till

Läs mer

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Stöd till personer med funktionsnedsättning Stöd till personer med funktionsnedsättning i Lessebo kommun Stöd till personer med funktionsnedsättning Omsorgen om personer med funktionsnedsättning (OF) erbjuder en rad olika stöd till personer med

Läs mer

Till alla som väntar eller just fått barn

Till alla som väntar eller just fått barn Till alla som väntar eller just fått barn Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller

Läs mer

5. Att bilda familj och leva med barn i Sverige

5. Att bilda familj och leva med barn i Sverige 5. Att bilda familj och leva med barn i Sverige Innehåll Olika sätt att leva ihop Vårdnad av barn Föräldrarollen Ekonomiskt stöd till familjer Socialtjänstlagen Barnomsorg Grundskola Gymnasium Skolan och

Läs mer

Föräldrapenning. Hur mycket får man? Vem har rätt till föräldrapenning?

Föräldrapenning. Hur mycket får man? Vem har rätt till föräldrapenning? Föräldrapenning Föräldrapenning är den ersättning föräldrar får för att kunna vara hemma med sina barn i stället för att arbeta. Den betalas ut i sammanlagt 480 dagar per barn. Föräldrapenningen har tre

Läs mer

Samhällets stöd. till barn och ungdomar med funktionsnedsättning

Samhällets stöd. till barn och ungdomar med funktionsnedsättning Samhällets stöd till barn och ungdomar med funktionsnedsättning Broschyren Samhällets stöd till barn och ungdomar med funktionsnedsättning är uppdaterad 2010 av kuratorerna på Barn- och ungdomshabiliteringen

Läs mer