Lättläst. Socialförsäkringen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lättläst. Socialförsäkringen"

Transkript

1 Lättläst Socialförsäkringen

2 Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller arbetar i Sverige. Den ger ekonomiskt skydd för familjer och barn, för personer med funktionsnedsättning samt vid sjukdom, arbetsskada och ålderdom. Genom Sveriges medlem skap i EU kan du ha rätt till socialförsäk rings förmåner i andra EU-länder Socialförsäkringen administreras av Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten. Försäkringskassan har hand om bidrag och ersättningar till barnfamiljer, sjuka och personer med funktionsnedsättning. Pensionsmyndigheten har hand om pensioner och andra stöd till äldre och efterlevande.

3 Välkommen till Försäkringskassan I den här broschyren kan du läsa om den svenska socialförsäkringen. Den ska skydda människor i Sverige hela deras liv, från när de föds fram till att de slutar arbeta och får pension. Skyddet är pengar som Försäkringskassan betalar ut som till exempel barnbidrag, bostadsbidrag, sjukpenning eller rehabiliteringsersättning. Försäkringskassan ser till att du får de pengar du har rätt till. Vill du veta mer? Vill du veta mer om de olika bidrag som du kan få av Försäkringskassan kan du läsa mer på vår internetadress Du kan också prata med oss på Försäkringskassan. Det här måste vi alltid få veta För att vi på Försäkringskassan ska kunna ge dig de pengar du har rätt till, måste vi få veta en del om ditt liv. Ibland måste Försäkringskassan få veta hur mycket du tjänar till exempel.

4 Innehåll 1 Varför har vi en socialförsäkring? 5 2 Om du blir sjuk 7 3 Om du väntar barn 14 4 För barnfamiljer 16 5 Om du har funktions nedsättning 21 6 Om du skadar dig i arbetet 23 7 Om du är med i ett arbets marknadspolitiskt program 25 8 Hjälp till bostadskostnad 26 9 Om du är arbetsgivare Det här gäller för socialförsäkringen 29

5 1 Varför har vi en socialförsäkring? Socialförsäkringen ska ge trygghet hela livet. Tryggheten är extra pengar när man behöver det. Det kan vara om man blir sjuk, om man har eller får funktionsnedsättning, när man blir förälder, när man blir för gammal för att arbeta eller går i pension. Hur fick vi en socialförsäkring? Förr i tiden fanns det fattigvård för fattiga människor. På den tiden kunde människor vara så fattiga att de dog. I mitten av 1800-talet fick Sverige allt fler fabriker. Allt fler människor arbetade på fabrikerna i stället som förr, på jordbruk. Nu fick arbetarna lön. Men när de var sjuka fick de inga pengar. De hade heller inga pengar när de blev för gamla för att arbeta på fabriken. Arbetet var tungt, smutsigt och farligt. Många blev skadade på fabriken. De fick inga pengar när de inte längre kunde arbeta på fabriken. Människorna startade föreningar som kunde hjälpa till när pengarna tog slut. Föreningarna kallades Sjukhjelpkassor. 5

6 1913, för snart hundra år sedan, tog staten hand om föreningarna och gav dem pengar. Nu kallades de Sjukkassor startade den första Försäkringskassan. Här nedan kan du läsa när nya lagar kom som gjorde livet tryggare för människor i Sverige: 1901 kom lagen om pengar vid en olycka på arbetet kom lagen om folkpension, som gav pengar när man blev för gammal för att arbeta kom Barnbidraget, pengar till alla barn kom Allmän sjukförsäkring som ger pengar när man blir sjuk. Sjukvården blev också billigare kom Yrkesskadeförsäkringen som ger pengar om man skadar sig på arbetet kom ATP, Allmän tilläggspension, som ger mer pengar när man blir gammal ju mer man har arbetat under livet kom Föräldraförsäkringen som till exempel ger föräldrar rätt att vara hemma från arbetet om barnet blir sjukt kom Arbetsskadeförsäkringen kom nya regler för pensionen fick socialförsäkringen nya regler som ska hjälpa alla som bor eller arbetar i Sverige. 6

7 2 Om du blir sjuk Du kan få sjuklön Om du har ett arbete ska du tala om för arbetsgivaren när du blir sjuk. Du kan få sjuklön de första 14 dagarna som du är sjuk. Den första dagen får du inga pengar. Det kallas för karensdag. Är du fortfarande sjuk efter 14 dagar ska din arbetsgivare tala om det för Försäkringskassan. När du blir frisk ska du lämna ett papper till din arbetsgivare. På pappret ska det stå hur länge du har varit sjuk. Pappret får du av Försäkringskassan. Du kan få sjukpenning Du som inte har rätt till sjuklön kan få sjukpenning från Försäkringskassan. Du ska då själv tala om för Försäkringskassan när du blir sjuk. Du kan få sjukpenning i 14 dagar. Försäkringskassan undersöker och bestämmer om du har rätt till sjukpenning. 7

8 Om du är sjuk en längre tid Om du är sjuk i mer än 7 dagar måste du visa läkarintyg för att få sjukpenning för resten av tiden. En läkare skriver läkarintyg åt dig där det står varför du inte kan arbeta. Om du blir arbetslös Om du bli arbetslös, förlorar ditt arbete, ska du anmäla det hos arbetsförmedlingen. Du ska göra det inom 3 månader. När du blir arbetslös förlorar du också din sjukpenningsgrundande inkomst. Det betyder att du kan få mindre pengar om du blir sjuk. Ibland kan du få behålla de pengarna om du är anmäld hos arbetsförmedlingen. Reseersättning Ibland kan du få reseersättning om du blir sjuk. Det är om du är för sjuk för att resa till ditt arbete på vanligt sätt, men tillräckligt frisk för att arbeta. Du kan då få reseersättning som betalar till exempel taxi. Arbetsgivaren eller Försäkringskassan betalar reseersättningen. Om du kan arbeta mindre än vanligt Ibland orkar man arbeta lite, kanske bara några timmar varje dag fast man är sjuk. Då kan du få sjukpenning för den tid du måste vara hemma. 8

9 Försäkringskassan undersöker hur mycket eller lite du orkar arbeta. Försäkringskassan bestämmer också när du kan gå tillbaka på heltid till ditt arbete. Om du inte kan börja arbeta som vanligt igen ska din arbetsgivare ge dig annat att göra som du orkar med. Om du har eget företag Är du egen företagare ska du själv betala in pengar till din sjukförsäkring. Du har 7 karensdagar, dagar då du inte får sjukpenning. Du kan själv välja att ha 14, 30 eller 90 karensdagar, Du betalar in mindre pengar om du har längre karenstid. Om du studerar För dig som studerar finns andra regler om du ska få sjukpenning. Det bästa är att du pratar med någon på Försäkringskassan. Du kan också läsa mer i vår broschyr som heter Om du är sjuk och inte kan arbeta. Den finns hos Försäkringskassan eller på internetadressen Om du får en farlig och smittsam sjukdom Om du får en farlig sjukdom som lätt smittar andra kan du få vara hemma även om du är tillräckligt frisk för att arbeta. Du kan då få smittbärarpenning. 9

10 Vård av en familjemedlem Du kan få vara hemma från arbetet för att ta hand om någon i din familj som är sjuk. Du kan då få närståendepenning. Aktivitetsersättning Du som är mellan 19 och 29 år och som inte kan arbeta helt eller delvis under minst ett år på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning kan få aktivitetsersättning. Att gå längre tid i skolan på grund av funktionsnedsättnng Du som har funktionsnedsättning som gör att du måste gå fler år i grundskolan eller i gymnasieskolan, kan få aktivitetsersättning för de åren. Vad får du göra när du får aktivitetsersättning? Du får göra sådant som kan hjälpa dig att få arbete. Det kan vara träning om du har funktionsnedsättning Det kan vara studier som ger arbete. Sjukersättning Du som är mellan 30 och 64 år kan få sjukersättning om du inte kan arbeta hela dagarna. Det kan vara för att du har en sjukdom eller en funktionsnedsättning. 10

11 Du kan få sjukersättning för hela dagen eller en del av dagen. Det beror på hur mycket eller lite du kan arbeta. Du kan få sjukersättning om man tror att du aldrig kommer att kunna arbeta hela dagarna. Så här mycket får du i sjukersättning och i aktivitetsersättning Du får en inkomstrelaterad ersättning om du har haft arbete. Den beror på hur hög lön du har haft. Har du inte haft någon lön eller en väldigt låg lön innan du blev sjuk, får du en garantiersättning. Hur mycket du får i garantiersättning beror på hur länge du har bott i Sverige. Prova att arbeta med aktivitetsersättning Om du har haft aktivitetsersättning i ett år och vill prova på att arbeta kan du söka om en prövotid. Då får du aktivitetsersättning och lön samtidigt. Om det går bra med att arbeta kan du söka om att få arbeta med lön under högst två år. Det kallas för vilande aktivitetsersättning. Rehabilitering Har du blivit sjuk eller skadad kan du få hjälp med att komma tillbaka till ditt arbete. Hjälpen kallas rehabilitering och kan vara träning eller ny utbildning. 11

12 Vem ser till att du blir rehabiliterad? Försäkringskassan ser till att alla samarbetar för att ge dig en sådan bra rehabilitering som möjligt. Men det är din arbetsgivare och du själv som ska se till att du får det. Om du är arbetslös är det du, arbetsförmedlingen och Försäkringskassan som ska se till att du får rehabilitering. Du kan få rehabiliteringsersättning av Försäkringskassan. Tandvård Alla som bor eller arbetar i Sverige får hjälp med att betala tandläkaren. Alla barn får gratis tandvård fram till att de fyller 20 år. Från att man fyller 20 år får man sedan hjälp från tandvårdsförsäkringen med att betala sina tandläkarbesök. Du betalar en del av kostnaden för besöket och Försäkringskassan betalar resten. Om du blir sjuk när du är i ett annat land Om du blir sjuk när du är i ett annat land kan du få sjukvård där. Hur mycket du ska betala för vården beror på om landet har avtal med Sverige eller inte. 12

13 Inom EU och i Schweiz Om du är i ett annat EU-land eller i Schweiz ska du få sjukvård där. Du ska inte betala mer än vad de som bor i landet gör. Går du till en privat läkare eller sjukhus måste du betala mer. Ta med dig det Europeiska sjukförsäkringskortet när du reser utomlands. Du får kortet av Försäkringskassan. Utanför EU Även länder som inte tillhör EU kan ge dig sjukvård som inte blir så dyr. Men då ska Sverige ha avtal med landet. Prata med Försäkringskassan innan du reser så får du veta vad som gäller. De ger dig också de papper som du behöver ha med dig. Köp också en reseförsäkring! Det kan vara bra att ha ett reseskydd när du reser. Reseskyddet kan betala det som inte sjukförsäkringen i Sverige kan betala. 13

14 3 Om du väntar barn Adoptionsbidrag Ska du adoptera ett barn från ett annat land kan du söka om adoptionsbidrag hos Försäkringskassan. Du kan då få hjälp med pengar till adoption. För att få pengarna ska en svensk domstol eller MIA ha sagt ja till adoptionen. NIA är Myndigheten för internationella adoptionsfrågor. Detta har du rätt till om du väntar barn Är du med barn ska du slippa göra sådant arbete som du eller ditt barn kan bli skadat av. Du har rätt till andra arbetsuppgifter när du är med barn. Graviditetspenning Om din arbetsgivare inte kan ge dig annat att göra på ditt arbete kan du få vara hemma från arbetet med graviditetspenning Om du har ett arbete som är för tungt för dig kan du få graviditetspenningi 50 dagar. Men du får inte graviditetspenning förrän det är 60 dagar kvar tills du ska föda ditt barn. Om du har blivit förbjuden att arbeta enligt Arbetsmiljölagen, kan du få graviditetspenning för varje dag som förbudet gäller. 14

15 De 10 sista dagarna innan du föder får du inte graviditetspenning. Har du ett sådant arbete att du kan arbeta en del av dagen? Då får du graviditetspenning resten av dagen. Läs mer om vilka regler som gäller för blivande föräldrar i broschyren Till alla som väntar eller just fått barn. Den får du av Försäkringskassan eller på internetadressen 15

16 4 För barnfamiljer Föräldrapenning Du kan få pengar så att du kan vara ledig från arbetet för att ta hand om ditt barn. Det kallas föräldrapenning. Om du och barnets andra förälder vårdar barnet gemensamt får ni 240 dagar var med föräldrapenning. Om du har ensam vårdnad om ditt barn får du ta ut alla dagarna själv. Föräldrar som har tvillingar får 180 dagar till. En förälder kan ge sina dagar med föräldrapenning till den andra föräldern. Men 60 dagar går inte att ge bort. Det är för att båda föräldrarna ska vara hemma med sitt barn. Ni kan ta ut dagar med föräldrapenning tills barnet fyller åtta år. Eller tills barnet har slutat första året i skolan. 16

17 Tillfällig föräldrapenning Om du måste stanna hemma för att vårda ditt barn när det blir sjukt kan du få tillfällig föräldrapenning. Föräldrarna har tillsammans rätt till tillfällig föräldrapenning i 60 dagar på ett år. Barnet ska inte ha fyllt 12 år. Du kan också få tillfällig föräldrapenning om du måste gå till läkare med ditt sjuka barn. Särskilt behov av vård och tillsyn Föräldrar kan få tillfällig föräldrapenning även för barn som har fyllt 12 år men inte 16 år. Det kan vara om barnet har särskilt behov av vård och tillsyn. Det kan vara om barnet har funktionshinder. En läkare ska skriva ett intyg om det. För barn som får hjälp enlig LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, gäller särskilda regler. Läs mer i broschyren Funktionshinder. Den finns hos Försäkringskassan eller på internetadressen Du kan få tillfällig föräldrapenning för hela dagen eller för bara en del av den. Det beror på hur länge du måste vara hemma från ditt arbete. 17

18 När barnet är nyfött eller när ditt adoptivbarn kommer till dig När mamman föder barnet får hon föräldrapenning. Under samma tid kan du som är pappa eller barnets andra förälder få tio dagar ledigt med tillfällig föräldrapenning för att hjälpa till med att hand om barnet. Du kan vara med när ditt barn föds, vårda det lilla barnet, ta hand om äldre syskon eller sköta hemmet. Får ni tvillingar får du vara hemma i 20 dagar. Om ni har adopterat ett barn får föräldrarna dela på 10 dagar. Barnbidrag och flerbarnstillägg Alla som har barn under 16 år i Sverige får barnbidrag. När barnet fyller 16 slutar man att få barnbidrag. Men man kan få förlängt barnbidrag om barnet fortfarande går i grundskolan. Förlängt barnbidrag betalar Försäkringskassan fram till den månad då barnet slutar grundskolan. Har du 2 barn eller fler, kan du få flerbarnstillägg. Vårdbidrag Föräldrar som vårdar ett sjukt barn eller ett barn med funktionsnedsättning hemma, kan få vårdbidrag. 18

19 Du får vårdbidrag bara om ditt barn behöver särskild tillsyn och vård i minst 6 månader. För att få vårdbidrag ska du också kunna visa att det kostar dig mer pengar än andra att vårda ditt barn hemma. Det kallas merkostnader. Så här fungerar vårdbidraget Du kan få vårdbidrag redan när ditt barn är nyfött. Sedan får du bidraget till och med juni månad det år barnet fyller 19 år. Därefter får barnet handikappersättning. Om ditt barn måste ligga på sjukhus kan du få behålla vårdbidraget i högst 6 månader. Underhållsstöd En förälder som inte bor tillsammans med sitt barn ska ändå vara med och betala för barnet. Han eller hon ska betala underhåll. Föräldrarna kan själva bestämma hur mycket den ena föräldern ska betala i underhåll. Om inte föräldrarna kan enas bestämmer en domstol hur mycket föräldern ska betala. Om föräldern inte betalar underhåll kan Försäkringskassan betala pengarna i stället. Det kallas underhållsstöd. Men då blir den förälder som skulle ha betalat för barnet skyldig de här pengarna. Han eller hon ska betala tillbaka pengarna till Försäkringskassan. Hur mycket det blir beror på hur mycket han eller hon tjänar. 19

20 Hur länge får man underhållsstöd? Underhållsstödet får man tills barnet fyller 18 år. Man kan få förlängt underhållsstöd fram till att barnet fyller 20 år. Det får man bara om barnet går i grundskolan eller i gymnasiet. Tala alltid om för Försäkringskassan om något ändrar sig Du måste tala om för Försäkringskassan om något i ditt liv förändras. Det kan vara att barnet flyttar till den andra föräldern. Det kan vara att barnet flyttar utomlands mer än 6 månader. Du kan läsa mer om vilka regler som finns för barnfamiljer i broschyren Till barnfamiljer. Du får den hos Försäkringskassan eller på internetadressen 20

21 5 Om du har funktionsnedsättning Handikappersättning Du kan få handikappersättning från och med juli månad det år du fyller 19 år och till och med det år du fyller 65 år. För att få handikappersättning måste du behöva hjälp av någon annan att klara dig. Du ska kunna visa att det kostar dig mer pengar att leva med ditt funktionsnedsättning. Du ska behöva stöd i minst ett år. Ibland kan man få handikappersättning även efter att man har fyllt 65 år. Assistansersättning Assistansersättning är en rättighet för personer som har så svåra funktionsnedsättning att de behöver personlig assistans för att klara sig. De kan då behöva hjälp med att äta, klä på sig, tvätta sig och kanske också med att tala med andra. Man ska behöva sådan hjälp mer än 20 timmar varje vecka. Man kan få personlig assistans redan som litet barn. Man kan inte söka personlig assistans om man är 65 år och äldre. 21

22 Bilstöd Du kan få pengar till en bil om du har svårt att gå själv eller att använda buss och tåg. Föräldrar som har barn med funktionsnedsättning kan också söka bilstöd. Du kan också söka bilstöd för moped eller motorcykel. Läs mer om hjälp till personer med funktionsnedsättning i broschyren Funktionshinder som finns hos Försäkringskassan och på internetadressen Du kan ta ut din pension från det att du fyller 61 år. Men då får du inte lika mycket i pension som du skulle ha fått om du går i pension vid 65 år. Du kan också ta en del av dagen eller en del av veckan i pension efter 61 år. Du får då lön för den tid du arbetar och pension för den tid du inte arbetar. Du betalar skatt på din ålderspension. Tilläggspension och inkomstpension Det mesta av dina pensionspengar går till inkomstpensionen. För de som är födda mellan 1938 och 1953 är tilläggspensionen en del av inkomstpensionen. 22

23 6 Om du skadar dig i arbetet Arbetsskadeförsäkring Om du blir skadad i arbetet eller på väg från eller till ditt arbete kan du få ersättning från arbetsskadeförsäkringen. Arbetsskadeförsäkringen gäller också för arbetssjukdomar. Det kan vara ont i ryggen om du står obekvämt på arbetet eller om du får hudproblem av ämnen som finns på ditt arbete. Man kan också få smittsamma sjukdomar på sitt arbete. Det räknas också som arbetsskada. Om du blir skadad på ditt arbete ska du genast tala om det för din arbetsgivare. Arbetsgivaren ska sedan tala om för Försäkringskassan. Livränta Om du blir skadad på arbetet och inte kan arbeta mer, eller lika mycket som förr, kan du få livränta. Livräntan ger dig de pengar du förlorar på grund av din skada. Om du också får sjukersättning eller aktivitetsersättning så räknar Försäkringskassan med det när Försäkringskassan räknar ut hur mycket livränta du ska få. 23

24 Dödsfall Om en person dör efter en skada på arbetet har maken och barnen under 18 år rätt att få livränta. Hur mycket pengar det blir beror på hur mycket den döda tjänade under sitt liv. Om ni också får efterlevandepension och efterlevandestöd till barn räknar Försäkringskassan med det när Försäkringskassan ska räkna ut hur mycket ni ska få i livränta. Familjen har också rätt att få hjälp med att betala begravningen. 24

25 7 Om du är med i ett arbetsmarknadspolitiskt program Aktivitetsstöd Du kan få aktivitetsstöd om du är med i ett arbetsmarknadspolitiskt program som arbetsmarknadsutbildning, arbetslivsinriktad rehabilitering, arbetspraktik, verksamhet på datortek, start av näringsverksamhet eller ungdomsgaranti. Så här fungerar det Aktivitetsstödet är lika mycket pengar som du skulle ha fått från din arbetslöshetskassa när du är arbetslös. Du får pengarna 5 dagar i veckan. Länsarbetsnämnden eller abetsförmedlingen talar om för dig vad som ger rätt till aktivitetsstöd. Försäkringskassan räknar ut hur mycket du ska få och betalar också ut pengarna. Du betalar skatt på aktivitetsstödet. 25

26 8 Hjälp till bostadskostnad Bostadsbidrag Barnfamiljer kan få bostadsbidrag. Ungdomar som har fyllt 18 år men inte 29 år kan också få bostadsbidrag även om de inte har barn. För att få bostadsbidrag ska du bo och vara folkbokförd i den bostad som du söker bidrag för. Folkbokföringsadressen är den adress som Skatteverket bestämmer. Bostadsbidraget består av tre delar. Ett bidrag är för kostnaden för bostaden. Ett särskilt bidrag är för de barn som bor hemma. Ett umgängesbidrag är för de barn som bor hemma ibland. Ungdomar utan barn, som har fyllt 18 år men inte 29 år, kan få bidrag bara för bostadskostnaden. 26

27 Så här fungerar det Hur mycket du ska få i bostadsbidrag beror bland annat på hur många som bor i bostaden. Det beror också på hur mycket du tjänar. Det beror på hur mycket du betalar för bostaden och på hur stor bostaden är. Du räknar ut i förväg hur mycket du tror att du ska tjäna från den 1 januarit till den 31 december. Sedan får du bostadsbidraget. När året har gått får vi veta av Skatteverket hur mycket du har tjänat. Om du har tjänat mer än vad du trodde får du betala tillbaka pengar till Försäkringskassan. Om du har tjänat mindre än vad du trodde kan du få extra pengar från Försäkringskassan. 27

28 9 Om du är arbetsgivare Försäkring mot kostnader för sjuklön Du som är arbetsgivare kan försäkra dig mot kostnader för sjuklön. Det kan du göra om du betalar ut mindre i lön än 130 prisbasbelopp. Prisbasbeloppet är en summa pengar som visar hur priserna är i samhället. Regeringen bestämmer prisbasbeloppet varje år. Hur mycket försäkringen kostar beror på hur stora lönekostnader företaget har. Tala om för personal som förlorar sitt arbete Om din personal måste sluta sitt arbete ska du tala om för dem att de ska anmäla sig hos Arbetsförmedlingen. Det är för att de sedan ska få rätt pengar från socialförsäkringen. 28

29 10 Det här gäller för socialförsäkringen Är du inte nöjd med ett beslut? Om du inte är nöjd med vad Försäkringskassan beslutar kan du be Försäkringskassan att besluta igen. Du kan också klaga hos länsrätten. Tycker du att även länsrättens beslut är fel kan du klaga hos kammarrätten. Tycker du att kammarrätten har fel kan du klaga hos Regeringsrätten. Men Regeringsrätten undersöker bara sådana frågor som de tycker är viktiga. Du betalar skatt på pengarna från Försäkringskassan De pengar som du får av Försäkringskassan ska du betala skatt på. De flesta bidrag ger dig också rätt till pension. I januari varje år får du ett papper med kontrolluppgifter av Försäkringskassan. På pappret står hur mycket pengar du har fått från Försäkringskassan under det år som har gått. Där står också hur mycket som har gått till skatt. 29

30 Vad är prisbasbelopp? Regeringen bestämmer varje år hur stort prisbasbeloppet ska vara. När Försäkringskassan räknar ut hur mycket pengar de ska betala ut så använder de sig av prisbasbeloppet. På kan du se hur mycket prisbasbeloppet är i år. Vem bestämmer över socialförsäkringens regler? Regeringen föreslår flera gånger om året nya lagar och lagändringar i socialförsäkringen. Sedan beslutar riksdagen om det ska bli verklighet eller inte. Vem sköter socialförsäkringen? Försäkringskassan sköter socialförsäkringen. Socialförsäkringen är lika för alla var man än bor i Sverige. Staten ger pengar till socialförsäkringen och styr över den med hjälp av en styrelse. 30

31 Skyldigheter Anmäl förändringar till Försäkringskassan Du är alltid skyldig att anmäla ändrade förhåll anden som har betydelse för rätten till ersättning. Vad händer om du får för hög ersättning? Om du får en ersättning som du inte har rätt till, blir du normalt skyldig att betala tillbaka pengarna. Det gäller även om det inte är ditt fel att du fått ersättningen. Försäkringskassan polisanmäler misstänkt brott Att medvetet lämna felaktiga uppgifter eller låta bli att anmäla förändringar som kan påverka rätten till ersättning kan vara brottsligt. Försäkringskassan polisanmäler alla misstänkta bidragsbrott.

32 Mer information Den här broschyren ger bara allmän information. Texten är inte lagtext. Texten är omskriven till lättläst svenska. Vill du veta mer kan du läsa på Där finns faktablad som har mer information om våra ersättningar. Du kan också ringa till vårt Kundcenter Broschyren finns också som inte lättläst. Informationen finns på talkassett och i punktskrift och kan beställas från Inläsningstjänst AB telefon På finns också ljudfiler. Adresser till andra myndigheter På arbetsförmedlingens webbplats kan du läsa mer om arbete och arbetsmarknad. Har du frågor om skatt kan du gå in på På Socialstyrelsens webbplats kan du läsa mer om underhållsbidrag. På Premiepensionsmyndighetens webbplats kan du läsa om premiepension. FK

Lättläst. Om du har en funktionsnedsättning

Lättläst. Om du har en funktionsnedsättning Lättläst Om du har en funktionsnedsättning Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller

Läs mer

Lättläst. Till alla barnfamiljer

Lättläst. Till alla barnfamiljer Lättläst Till alla barnfamiljer Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller arbetar

Läs mer

Lättläst. Om du bor eller arbetar utomlands

Lättläst. Om du bor eller arbetar utomlands Lättläst Om du bor eller arbetar utomlands Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller

Läs mer

Barnfamilj Information om socialförsäkringen för dig som har barn

Barnfamilj Information om socialförsäkringen för dig som har barn Lättläst om Barnfamilj Information om socialförsäkringen för dig som har barn Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen

Läs mer

Lättläst. Till dig som är arbetsgivare

Lättläst. Till dig som är arbetsgivare Lättläst Till dig som är arbetsgivare Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller arbetar

Läs mer

Lättläst. Om du behöver tandvård

Lättläst. Om du behöver tandvård Lättläst Om du behöver tandvård Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller arbetar

Läs mer

Social- försäkringen

Social- försäkringen Socialförsäkringen Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller arbetar i Sverige. Den

Läs mer

Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning

Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning Du som deltar i ett program på Arbetsförmedlingen kan få ersättning i form av aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning. Om du har fyllt 25 år eller uppfyller

Läs mer

Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning

Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning Du som deltar i ett program på Arbetsförmedlingen kan få ersättning i form av aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning. Om du har fyllt 25 år eller uppfyller

Läs mer

Till alla som väntar eller just fått barn

Till alla som väntar eller just fått barn Till alla som väntar eller just fått barn Välkommen till Försäkringskassan När du får barn kommer du troligen att ha mer kontakt med Försäkringskassan än du har haft förut. Det är vi som har hand om och

Läs mer

Socialförsäkringen. Övergripande information om socialförsäkringen

Socialförsäkringen. Övergripande information om socialförsäkringen Socialförsäkringen Övergripande information om socialförsäkringen Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller för alla

Läs mer

Försäkringskassans. personregister

Försäkringskassans. personregister Försäkringskassans personregister Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller arbetar

Läs mer

Om du behöver tandvård

Om du behöver tandvård Om du behöver tandvård Välkommen till Försäkringskassan Den här broschyren tar kortfattat upp vilka förmåner som finns från socialförsäkringen när det gäller tandvård. Bland annat kan du läsa om tandvårdsbidragen,

Läs mer

Om du behöver tandvård

Om du behöver tandvård Om du behöver tandvård Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller arbetar i Sverige.

Läs mer

Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning

Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning Du som deltar i ett program på Arbetsförmedlingen kan få ersättning i form av aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning. Om du har fyllt 25 år eller uppfyller

Läs mer

Sjukskrivningsprocessen

Sjukskrivningsprocessen Sjukskrivningsprocessen - en process med många aktörer Emma Eriksson Lokalt samverkansansvarig emma.m.eriksson@forsakringskassan.se FÖRSÄKRINGSKASSAN Förmåner inom socialförsäkringen exklusive pension

Läs mer

Uppdaterat juli Kapitel i SFB. 7 kap. Föräldrapenningsförmåner se Föräldrapenning nedan. Tillfällig föräldrapenning. nedan

Uppdaterat juli Kapitel i SFB. 7 kap. Föräldrapenningsförmåner se Föräldrapenning nedan. Tillfällig föräldrapenning. nedan Uppdaterat juli 2018 1 FÖRSÄKRING OCH GÄLLANDE SKYDD Allmänna bestämmelser Bosättningsbaserade förmåner Arbetsbaserade förmåner Övriga förmåner FAMILJEFÖRMÅNER Graviditetspenning vid nedsatt arbetsförmåga

Läs mer

Kapitel i SFB. 7 kap. Föräldrapenningsförmåner se Föräldrapenning nedan. Tillfällig föräldrapenning. nedan. allmänt förlängt flerbarnstillägg

Kapitel i SFB. 7 kap. Föräldrapenningsförmåner se Föräldrapenning nedan. Tillfällig föräldrapenning. nedan. allmänt förlängt flerbarnstillägg 1 FÖRSÄKRING OCH GÄLLANDE SKYDD Allmänna bestämmelser Bosättningsbaserade förmåner Arbetsbaserade förmåner Övriga förmåner FAMILJEFÖRMÅNER Graviditetspenning vid nedsatt arbetsförmåga vid förbud mot arbete

Läs mer

Sjukskrivningsprocessen

Sjukskrivningsprocessen Sjukskrivningsprocessen - En process med många aktörer Gunilla Westerlund Samverkansansvarig gunilla.westerlund@forsakringskassan.se Förmåner inom socialförsäkringen exklusive pension som administreras

Läs mer

Sjukpenning. Ordlista. A-kassa A-kassa betyder arbetslöshetsförsäkring som du kan få när du är arbetslös.

Sjukpenning. Ordlista. A-kassa A-kassa betyder arbetslöshetsförsäkring som du kan få när du är arbetslös. Sjukpenning Ordlista A-kassa A-kassa betyder arbetslöshetsförsäkring som du kan få när du är arbetslös. Föräldraledig Du är föräldraledig när du får föräldrapenning för att du tar hand om ditt barn och

Läs mer

Välkommen till Försäkringskassan

Välkommen till Försäkringskassan Socialförsäkringen Välkommen till Försäkringskassan Den svenska socialförsäkringen omfattar i regel alla som bor eller arbetar i Sverige. Genom Sveriges medlemskap i EU kan du som bor eller arbetar i

Läs mer

Uppdaterat juli Kapitel i SFB. 7 kap. Föräldrapenningsförmåner se Föräldrapenning nedan. Tillfällig föräldrapenning. nedan

Uppdaterat juli Kapitel i SFB. 7 kap. Föräldrapenningsförmåner se Föräldrapenning nedan. Tillfällig föräldrapenning. nedan Uppdaterat juli 2018 1 FÖRSÄKRING OCH GÄLLANDE SKYDD Allmänna bestämmelser Bosättningsbaserade förmåner Arbetsbaserade förmåner Övriga förmåner FAMILJEFÖRMÅNER Graviditetspenning vid nedsatt arbetsförmåga

Läs mer

Till efterlevande. Information om ekonomiskt stöd

Till efterlevande. Information om ekonomiskt stöd Till efterlevande Information om ekonomiskt stöd Vill du veta mer? Den här broschyren ger bara översiktlig information. Om du vill ha mer detaljerad information om något som nämns i broschyren kan du läsa

Läs mer

Till alla som väntar eller just fått barn

Till alla som väntar eller just fått barn Till alla som väntar eller just fått barn Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller

Läs mer

AT-läkare Dag Om socialförsäkringen

AT-läkare Dag Om socialförsäkringen Om socialförsäkringen Snabbfakta Statlig myndighet Finansieras genom avgifter och skatter Betalar ut omkring 225 miljarder kronor per år Fattar cirka 20 miljoner beslut om bidrag och ersättningar varje

Läs mer

Sjukskrivningsprocessen

Sjukskrivningsprocessen Sjukskrivningsprocessen -en process med många aktörer Åsa Smedberg Lokalt samverkansansvarig FÖRSÄKRINGSKASSAN Förmåner inom socialförsäkringen exklusive pension som administreras av Pensionsmyndigheten

Läs mer

Välkommen till försäkringsmedicin för ST-läkare

Välkommen till försäkringsmedicin för ST-läkare Välkommen till försäkringsmedicin för ST-läkare Trygghet genom hela livet Drygt 40 olika förmåner och bidrag inom socialförsäkringen Stöd till barnfamiljer Sjukdom och rehabilitering Stöd till funktionshindrade

Läs mer

Funktionshinder. Information om socialförsäkringen för dig med funktionshinder

Funktionshinder. Information om socialförsäkringen för dig med funktionshinder Funktionshinder Information om socialförsäkringen för dig med funktionshinder Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen

Läs mer

Tillfällig. föräldrapenningen. vid vård av barn som fyllt 12 men inte 16 år. Vem kan få tillfällig föräldrapenning?

Tillfällig. föräldrapenningen. vid vård av barn som fyllt 12 men inte 16 år. Vem kan få tillfällig föräldrapenning? Tillfällig föräldrapenning vid vård av barn som fyllt 12 men inte 16 år FK 4089-B_Fa I vissa fall kan du få tillfällig föräldrapenning för ett barn som fyllt tolv år. Det gäller om barnet har en sjukdom

Läs mer

Sid 1 Augusti 2017 Om Försäkringskassan. Försäkringskassan

Sid 1 Augusti 2017 Om Försäkringskassan. Försäkringskassan Sid 1 Augusti 2017 Om Försäkringskassan Försäkringskassan Vårt uppdrag Vårt uppdrag är att utreda, besluta om och betala ut bidrag och ersättningar i socialförsäkringen Att samordna resurser för att hjälpa

Läs mer

Välkommen till försäkringsmedicin för ST-läkare

Välkommen till försäkringsmedicin för ST-läkare Välkommen till försäkringsmedicin för ST-läkare Trygghet genom hela livet Drygt 40 olika förmåner och bidrag inom socialförsäkringen Stöd till barnfamiljer Sjukdom och rehabilitering Stöd till funktionshindrade

Läs mer

Till alla barnfamiljer

Till alla barnfamiljer Till alla barnfamiljer Välkommen till Försäkringskassan Att vara förälder är ett av livets stora glädjeämnen, men det kan också vara en stor utmaning. Inte minst ekonomiskt. I den här broschyren kan du

Läs mer

Rätt beslut och rätt ersättning

Rätt beslut och rätt ersättning Rätt beslut och rätt ersättning Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller för alla som bor eller arbetar i Sverige.

Läs mer

Till alla barnfamiljer

Till alla barnfamiljer Till alla barnfamiljer Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller arbetar i Sverige.

Läs mer

Försäkringskassans personregister

Försäkringskassans personregister Försäkringskassans personregister Din rätt till information Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller för alla som

Läs mer

Om du bor eller arbetar utomlands

Om du bor eller arbetar utomlands Om du bor eller arbetar utomlands Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller arbetar

Läs mer

Välkommen till Försäkringskassan

Välkommen till Försäkringskassan Socialförsäkringen Välkommen till Försäkringskassan Den svenska socialförsäkringen omfattar i regel alla som bor eller arbetar i Sverige. Genom Sveriges medlemskap i EU kan du som bor eller arbetar i

Läs mer

Handikappersättning. Hur mycket får man i handikappersättning? Vem kan få handikappersättning?

Handikappersättning. Hur mycket får man i handikappersättning? Vem kan få handikappersättning? Handikappersättning Du som är över 19 år kan få handikappersätt ning om du behöver extra hjälp eller har extra kostnader på grund av varaktig sjukdom eller funktionsnedsättning. Det är inte graden av nedsättning

Läs mer

Om du har en funktionsnedsättning

Om du har en funktionsnedsättning Om du har en funktionsnedsättning Välkommen till Försäkringskassan I den här broschyren kan du läsa om vilken hjälp du som har en varaktig sjukdom eller funktionsnedsättning kan få från Försäkringskassan.

Läs mer

Sjukskrivningsprocessen

Sjukskrivningsprocessen Sjukskrivningsprocessen -en process med många aktörer Åsa Smedberg Lokal samverkansansvarig Innehåll Försäkringskassans uppdrag Statistik Viktiga aktörer - Individen - Hälso- och sjukvård - Arbetsgivare

Läs mer

Vi är Försäkringskassan

Vi är Försäkringskassan Vi är Försäkringskassan www.forsakringskassan.se Sid 1 April 2016 Om Försäkringskassan Film? https://youtu.be/cu8xiyvt394 Sid 2 April 2016 Om Försäkringskassan Vårt uppdrag Vårt uppdrag är att utreda,

Läs mer

Till alla som väntar eller just fått barn

Till alla som väntar eller just fått barn Till alla som väntar eller just fått barn Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller

Läs mer

Om du behöver tandvård

Om du behöver tandvård Om du behöver tandvård Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller för alla som bor eller arbetar i Sverige. Den ger

Läs mer

Om du bor eller arbetar utomlands

Om du bor eller arbetar utomlands Om du bor eller arbetar utomlands Välkommen till Försäkringskassan Den här broschyren tar kortfattat upp vilka förmåner du som är försäkrad i Sverige och arbetar eller flyttar eller vistas utomlands kan

Läs mer

Sjukskrivningsprocessen -en process med många aktörer

Sjukskrivningsprocessen -en process med många aktörer Sjukskrivningsprocessen -en process med många aktörer Emmeli Gidius Persson Lokalt samverkansansvarig FÖRSÄKRINGSKASSAN Sid 1 September 2018 AT utbildning Agenda Försäkringskassans uppdrag Åtgärdsprogrammet

Läs mer

Om du har en funktionsnedsättning

Om du har en funktionsnedsättning Om du har en funktionsnedsättning Välkommen till Försäkringskassan I den här broschyren kan du läsa om vilken hjälp du som har en varaktig sjukdom eller funktionsnedsättning kan få från Försäkringskassan.

Läs mer

Till alla barnfamiljer

Till alla barnfamiljer Till alla barnfamiljer Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller för alla som bor eller arbetar i Sverige. Den ger

Läs mer

Familjeförmåner inom EU

Familjeförmåner inom EU Familjeförmåner inom EU Dessa regler gäller även EES-länder och Schweiz Föräldrar som arbetar eller bor och arbetar i olika länder inom EU kan ha rätt till förmåner från båda länderna. Det betyder att

Läs mer

Sid 1 April 2017 Våga prata pengar. Försäkringskassan

Sid 1 April 2017 Våga prata pengar. Försäkringskassan Sid 1 April 2017 Våga prata pengar Försäkringskassan www.forsakringskassan.se Agenda Övergripande information om Försäkringskassan. Översikt av vanliga förmåner som nyanlända kan ta del av. Att tänka på

Läs mer

Sjukpenning. Om du saknar anställning eller är ledig. Du har rätt till sjukpenning från Försäkringskassan

Sjukpenning. Om du saknar anställning eller är ledig. Du har rätt till sjukpenning från Försäkringskassan Sjukpenning Du har rätt till sjukpenning från Försäkringskassan när du inte kan arbeta på grund av sjukdom. Du kan få sjukpenning i högst 364 dagar under en 15-månaders period. I vissa fall kan tiden förlängas.

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet

Ersättning vid arbetslöshet PÅ LÄTTLÄST SVENSKA Ersättning vid arbetslöshet INFORMATION OM ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGEN 1 2 Det här är arbetslöshetsförsäkringen... 4 Vem gör vad?...... 6 När har du rätt till arbetslöshetsersättning?...

Läs mer

Föräldra penning. Vem har rätt till föräldrapenning? Hur mycket får man?

Föräldra penning. Vem har rätt till föräldrapenning? Hur mycket får man? Föräldra penning Föräldrapenning är den ersättning föräldrar får för att kunna vara hemma med sina barn i stället för att arbeta. Den betalas ut i sammanlagt 480 dagar per barn. Föräldrapenningen har tre

Läs mer

Försäkringskassan i Värmland

Försäkringskassan i Värmland Försäkringskassan Försäkringskassan i Värmland Birgitta Olsson/ Sjukpenning Caroline Elfman/sjukpenning Linnéa Eriksson/ Sjukpenning Jessica Johansson/ Sjukpenning Peter Stenebjer /Aktivitetsersättning

Läs mer

~ CI tet l aj 'OGVY) el eu:{ LLf }1'1;:fe- W\ '"'e-l F k:

~ CI tet l aj 'OGVY) el eu:{ LLf }1'1;:fe- W\ ''e-l F k: ~ CI tet l aj 'OGVY) el eu:{ LLf }1'1;:fe- W '"'e-l F k: 2012-03-08 Funktionsnedsättning fil Försäkringskassan Ersättninqsformer,,-., Sjukpenning, SjukersättningIaktivitetsersättning o Handikappersättning

Läs mer

Till alla som väntar eller just fått barn

Till alla som väntar eller just fått barn Till alla som väntar eller just fått barn Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller för alla som bor eller arbetar

Läs mer

Till efterlevande. Information om ekonomiskt stöd

Till efterlevande. Information om ekonomiskt stöd Till efterlevande Information om ekonomiskt stöd Vill du veta mer? Den här broschyren ger bara översiktlig information. Om du vill ha mer detaljerad information om något som nämns i broschyren kan du läsa

Läs mer

arbete, ekonomi och fritid

arbete, ekonomi och fritid BARN- OCH UNGDOMSHABILITERINGEN Information om arbete, ekonomi och fritid Vilka möjligheter har du att få ett arbete? Det finns olika möjligheter att få arbete och det finns särskilt stöd att få. Om du

Läs mer

Bostadsbidrag. barnfamiljer. Några viktiga gränser. Vilka barnfamiljer kan få bostadsbidrag? Preliminärt och slutligt bidrag

Bostadsbidrag. barnfamiljer. Några viktiga gränser. Vilka barnfamiljer kan få bostadsbidrag? Preliminärt och slutligt bidrag Bostadsbidrag barnfamiljer Barnfamiljer med låga inkomster kan få bostadsbidrag. Hur mycket du kan få beror på dina inkomster, dina boendekostnader, bostadens storlek och hur många barn du har. Du söker

Läs mer

Sjukskrivningsprocessen

Sjukskrivningsprocessen Sjukskrivningsprocessen -en process med många aktörer Emmeli Gidius Persson Lokal Samverkansansvarig Försäkringskassan Sid 1 Agenda Försäkringskassans uppdrag Åtgärdsprogrammet från Regeringen Statistik

Läs mer

Kundorientering. Självbetjäning via Internet. Nationellt försäkringscenter. Kund handläggare. Lokalt försäkringscenter. Kundcenter.

Kundorientering. Självbetjäning via Internet. Nationellt försäkringscenter. Kund handläggare. Lokalt försäkringscenter. Kundcenter. December 2011 Kundorientering @ Självbetjäning via Internet Nationellt försäkringscenter Kund Lokalkontor Personliga handläggare Kundcenter Lokalt försäkringscenter December 2011 Förmåner inom socialförsäkringen

Läs mer

Avräkningsregeln, SkL 5:3

Avräkningsregeln, SkL 5:3 Avräkningsregeln, SkL 5:3 Punkten 1 Sjukpenning Sjukersättning Aktivitetsersättning Familjepension Förmån enligt lag om personskadeskydd Utländska förmåner av liknande slag Avräkningsregeln; SkL 5:3 Punkten

Läs mer

Bostadsbidrag. barnfamiljer. Några viktiga gränser. Vilka barnfamiljer kan få bostadsbidrag? Preliminärt och slutligt bidrag

Bostadsbidrag. barnfamiljer. Några viktiga gränser. Vilka barnfamiljer kan få bostadsbidrag? Preliminärt och slutligt bidrag Bostadsbidrag barnfamiljer Barnfamiljer med låga inkomster kan få bostadsbidrag. Hur mycket du kan få beror på dina inkomster, dina boendekostnader, bostadens storlek och hur många barn du har. Du söker

Läs mer

Stöd till föräldrar till barn med funktionsnedsättning

Stöd till föräldrar till barn med funktionsnedsättning Stöd till föräldrar till barn med funktionsnedsättning Vårdbidrag Assistansersättning Bilstöd TFP för allvarligt sjukt barn Förlängd TFP Kontaktdagar TFP förhandsbesked Presentationstitel Månad 200X Sida

Läs mer

Till alla barnfamiljer

Till alla barnfamiljer Till alla barnfamiljer Välkommen till Försäkringskassan Att vara förälder är ett av livets stora glädjeämnen, men det kan också vara en stor utmaning. Inte minst ekonomiskt. I den här broschyren kan du

Läs mer

Om Försäkringskassan Juni 2010 Sida 1

Om Försäkringskassan Juni 2010 Sida 1 Om Försäkringskassan Juni 2010 Sida 1 Välkommen till Försäkringskassan Försäkringskassan informerar om och hanterar Sveriges viktigaste trygghetspaket socialförsäkringen. Den innehåller totalt närmare

Läs mer

Sjukersättning. Hur mycket får man i sjukersättning? Kan jag få sjukersättning? Hur går det till att få sjukersättning?

Sjukersättning. Hur mycket får man i sjukersättning? Kan jag få sjukersättning? Hur går det till att få sjukersättning? Sjukersättning Du kan få sjukersättning om din arbetsförmåga är stadigvarande nedsatt med minst en fjärdedel. Hur mycket du får i sjukersättning beror på hur mycket du har haft i inkomst. Har du inte haft

Läs mer

Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning

Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning Du som deltar i ett program på Arbetsförmedlingen kan få ersättning i form av aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning. Om du har fyllt 25 år eller uppfyller

Läs mer

Om du bor eller arbetar utomlands

Om du bor eller arbetar utomlands Om du bor eller arbetar utomlands Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller för alla som bor eller arbetar i Sverige.

Läs mer

Till alla barnfamiljer

Till alla barnfamiljer Till alla barnfamiljer Välkommen till Försäkringskassan Att vara förälder är ett av livets stora glädjeämnen, men det kan också vara en stor utmaning. Inte minst ekonomiskt. I den här broschyren kan du

Läs mer

Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen

Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen TRANSPORTS A-KASSA Det här är arbetslöshetsförsäkringen Arbetslöshetsförsäkringen är en försäkring som gäller för alla personer som arbetar eller har arbetat

Läs mer

Sjukersättning. Hur mycket får man i sjukersättning? Kan jag få sjukersättning? Hur går det till att få sjukersättning?

Sjukersättning. Hur mycket får man i sjukersättning? Kan jag få sjukersättning? Hur går det till att få sjukersättning? Sjukersättning Du kan få sjukersättning om din arbetsförmåga är stadigvarande nedsatt med minst en fjärdedel. Hur mycket du får i sjukersättning beror på hur mycket du har haft i inkomst. Har du inte haft

Läs mer

Till alla som väntar eller just fått barn

Till alla som väntar eller just fått barn Till alla som väntar eller just fått barn Välkommen till Försäkringskassan När du får barn kommer du troligen att ha mer kontakt med Försäkringskassan än du har haft förut. Det är vi som har hand om och

Läs mer

Sjukpenninggrundande. - information till dig som studerar, är arbetslös, sjuk eller har sjukersättning, aktivitetsersättning eller livränta

Sjukpenninggrundande. - information till dig som studerar, är arbetslös, sjuk eller har sjukersättning, aktivitetsersättning eller livränta Sjukpenninggrundande inkomst - information till dig som studerar, är arbetslös, sjuk eller har sjukersättning, aktivitetsersättning eller livränta Sjukpenning, föräldrapenning och tillfällig föräldrapenning

Läs mer

Bilstöd. Vem har rätt till bilstöd? Vad är bilstöd?

Bilstöd. Vem har rätt till bilstöd? Vad är bilstöd? Bilstöd Du som har en funktionsnedsättning som ger dig stora svårigheter att förflytta dig på egen hand eller att använda allmänna kommunikationer kan få bilstöd. Även du som har barn med funktionsnedsättning

Läs mer

Tandvård. Information om socialförsäkringen för dig som behöver tandvård

Tandvård. Information om socialförsäkringen för dig som behöver tandvård Tandvård Information om socialförsäkringen för dig som behöver tandvård Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller

Läs mer

Barnfamilj. Information om socialförsäkringen för dig som har barn

Barnfamilj. Information om socialförsäkringen för dig som har barn Barnfamilj Information om socialförsäkringen för dig som har barn Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller för alla

Läs mer

Sjukersättning. Hur går det till att få sjukersättning? Vem kan få sjukersättning? Hur mycket får man i sjukersättning?

Sjukersättning. Hur går det till att få sjukersättning? Vem kan få sjukersättning? Hur mycket får man i sjukersättning? Sjukersättning Du kan få sjukersättning om din arbetsförmåga är stadigvarande nedsatt med minst en fjärdedel. Hur mycket du får i sjukersättning beror på hur mycket du har haft i inkomst. Har du inte haft

Läs mer

Föräldrapenning. Hur mycket får man? Vem har rätt till föräldrapenning?

Föräldrapenning. Hur mycket får man? Vem har rätt till föräldrapenning? Föräldrapenning Föräldrapenning är den ersättning föräldrar får för att kunna vara hemma med sina barn i stället för att arbeta. Den betalas ut i sammanlagt 480 dagar per barn. Föräldrapenningen har tre

Läs mer

Blivande förälder. Information om socialförsäkringen för dig som väntar eller nyligen fått barn

Blivande förälder. Information om socialförsäkringen för dig som väntar eller nyligen fått barn Blivande förälder Information om socialförsäkringen för dig som väntar eller nyligen fått barn Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen

Läs mer

Försäkringskassan informerar. Arbetsskadeförsäkring

Försäkringskassan informerar. Arbetsskadeförsäkring Försäkringskassan informerar GÄLLER FRÅN Arbetsskadeförsäkring 02.06.01 Svensk socialförsäkring Du som bor eller arbetar i Sverige omfattas som regel av svensk socialförsäkring. Socialförsäkringen är uppdelad

Läs mer

Sjukpenning. Om du saknar anställning eller är ledig. Om du är anställd

Sjukpenning. Om du saknar anställning eller är ledig. Om du är anställd Sjukpenning Du har rätt till sjukpenning från när du inte kan arbeta på grund av sjukdom. Du kan få sjukpenning i högst 364 dagar under en 15-månaders period. I vissa fall kan tiden förlängas. Ordlista

Läs mer

Bostadsbidrag. till barnfamiljer. Vilka barnfamiljer kan få bostadsbidrag? Hemmaboende barn. Barn som bor hos dig ibland

Bostadsbidrag. till barnfamiljer. Vilka barnfamiljer kan få bostadsbidrag? Hemmaboende barn. Barn som bor hos dig ibland Fk 4062-4 Fa Bostadsbidrag till barnfamiljer Uppdaterad 060101 Den ekonomiska familjepolitiken omfattar ett antal förmåner, bl.a. barnbidrag, föräldrapenning, tillfällig föräldrapenning, vårdbidrag, underhållsstöd

Läs mer

Föräldrapenning. Hur mycket får man? Vem har rätt till föräldra penning?

Föräldrapenning. Hur mycket får man? Vem har rätt till föräldra penning? Föräldrapenning Föräldrapenning är den ersättning föräldrar får för att kunna vara hemma med sina barn i stället för att arbeta. Den betalas ut i sammanlagt 480 dagar per barn. Föräldrapenningen har tre

Läs mer

Bostadsbidrag. barnfamiljer. Vilka barnfamiljer kan få bostadsbidrag? Några viktiga gränser

Bostadsbidrag. barnfamiljer. Vilka barnfamiljer kan få bostadsbidrag? Några viktiga gränser Bostadsbidrag barnfamiljer Barnfamiljer med låga inkomster kan få bostadsbidrag. Hur mycket du kan få beror på dina inkomster, dina boende kostnader, bostadens storlek och hur många barn du har. Du söker

Läs mer

Barnfamilj. Information om socialförsäkringen för dig som har barn

Barnfamilj. Information om socialförsäkringen för dig som har barn Barnfamilj Information om socialförsäkringen för dig som har barn Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller för alla

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

VÅR TRYGGHET Rätta svar

VÅR TRYGGHET Rätta svar VÅR TRYGGHET Rätta svar Vår trygghet -frågesport 1. Vilket år infördes det allmänna barnbidraget? Svar : 1948 sid 16 2. Vilket år trädde fattigvårdsförordningen i kraft? Svar 1847 sid 16 3. När trädde

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i socialförsäkringsbalken Utfärdad den 20 juni 2018 Publicerad den 29 juni 2018 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om socialförsäkringsbalken dels att

Läs mer

Om ersättning vid sjukdom AGS och Premiebefrielseförsäkring

Om ersättning vid sjukdom AGS och Premiebefrielseförsäkring Om ersättning vid sjukdom AGS och Premiebefrielseförsäkring Maj 2010 1 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist och dödsfall. Våra försäkringar är bestämda

Läs mer

Frågor inför vuxenlivet

Frågor inför vuxenlivet Frågor inför vuxenlivet Några vanliga frågor inför vuxenlivet Vilka möjligheter har du att få ett arbete? Det finns olika möjligheter att få arbete och det finns särskilt stöd att få. Om du kan få arbete

Läs mer

Övergångar mellan skola och arbetsliv

Övergångar mellan skola och arbetsliv År 12 16 18 19 21 30 65 67 TFP allvarligt sjukt barn Kontaktdagar LSS Närståendepenning (ingen spec. ålder) TFP 12-16 TFP LSS barnb/bostadsb Särskilt högriskskydd Bostadstillägg Vårdbidrag Assistansersättning

Läs mer

Bostadsbidrag. information om bostadskostnad och inkomst. Bostadskostnad och bostadsyta. Den bidragsgrundade bostadskostnaden kan minskas

Bostadsbidrag. information om bostadskostnad och inkomst. Bostadskostnad och bostadsyta. Den bidragsgrundade bostadskostnaden kan minskas Bostadsbidrag information om bostadskostnad och inkomst Bostadskostnad och bostadsyta Bidragsgrundande bostadskostnad Du söker bostadsbidrag utifrån din bidragsgrundande Den bidragsgrundande bostadskostnaden

Läs mer

Förmånliga kollektivavtal. försäkrar akademiker. Kollektivavtal Sjukdom Arbetsskada Ålderspension

Förmånliga kollektivavtal. försäkrar akademiker. Kollektivavtal Sjukdom Arbetsskada Ålderspension Förmånliga kollektivavtal försäkrar akademiker 1 Sjukdom Arbetsskada Ålderspension Sjukpension Föräldraledighet Arbetslöshet Efterlevandeskydd Innehåll: Sjukdom 4 Arbetsskada 5 Sjukpension 6 Föräldraledighet

Läs mer

Om ersättning vid sjukdom AGS och Premiebefrielseförsäkring

Om ersättning vid sjukdom AGS och Premiebefrielseförsäkring Om ersättning vid sjukdom AGS och Premiebefrielseförsäkring Utgiven i juni 2014 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra

Läs mer

Lättläst. Försörjningsstöd. Socialbidrag

Lättläst. Försörjningsstöd. Socialbidrag Lättläst Försörjningsstöd Socialbidrag Vad är försörjningsstöd? Försörjningsstöd är pengar som kommunen kan ge till människor som inte själva kan betala sina räkningar eller köpa mat och kläder och annat

Läs mer

För barn mellan 1 och 3 år Vårdnadsbidrag

För barn mellan 1 och 3 år Vårdnadsbidrag För barn mellan 1 och 3 år Vårdnadsbidrag Enköpings kommun Ett bidrag som är ett alternativ för dig som förälder som vill vara hemma längre med ditt barn än vad föräldrapenningen medger. Ett kommunalt

Läs mer

Etableringsersättning

Etableringsersättning Svenska Etableringsersättning Etableringsersättning FÖR DIG SOM ÄR NY I SVERIGE Den här information vänder sig till dig som omfattas av lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare.

Läs mer

Du bestämmer själv. När du vill ta ut pension

Du bestämmer själv. När du vill ta ut pension Du bestämmer själv När du vill ta ut pension Du bestämmer själv Den här broschyren handlar om den allmänna pensionen och vad som kan vara bra att tänka på när du funderar på att ta ut pension. Det finns

Läs mer

Etableringsersättning

Etableringsersättning Etableringsersättning FÖR DIG SOM ÄR NY I SVERIGE Den här information vänder sig till dig som omfattas av lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare. 1 2 När gäller etableringsersättning?

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension; SFS 2001:492 Utkom från trycket den 19 juni 2001 utfärdad den 7 juni 2001. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer