AT-läkare Dag Om socialförsäkringen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "AT-läkare Dag Om socialförsäkringen"

Transkript

1 Om socialförsäkringen

2 Snabbfakta Statlig myndighet Finansieras genom avgifter och skatter Betalar ut omkring 225 miljarder kronor per år Fattar cirka 20 miljoner beslut om bidrag och ersättningar varje år Ca 80 miljoner kundmöten Verksamhet på 110 orter Huvudkontor i Stockholm Cirka anställda Generaldirektör Maria Hemström-Hemmingsson

3 Förmåner inom socialförsäkringen exklusive pension Sjuk Sjukpenning Förlängd sjukpenning Fortsatt sjukpenning Aktivitetsersättning Sjukersättning Arbetsskadeersättning Yrkesskadeersättning Närståendepenning Reseersättning istället för sjukpenning Smittbärarpenning Rehabiliteringsersättning Statligt personskadeskydd Sjuklönegaranti Särskilt högriskskydd Bostadstillägg Funktionsnedsättning Assistansersättning Bilstöd Handikappersättning Bidrag till arbetshjälpmedel Vårdbidrag Kontaktdagar för vissa funktionshindrade barn Förälder Föräldrapenning Tillfällig föräldrapenning Graviditetspenning Bostadsbidrag Underhållsstöd Underhållsbidrag Allmänt och förlängt barnbidrag inklusive flerbarnstillägg Adoptionskostnadsbidrag Övrigt Aktivitetsstöd Etableringsersättning Utvecklingsersättning Familjebidrag, Bostadsbidrag, Näringsbidrag och Begravningsbidrag till totalförsvarspliktiga EU-kortet Tandvård

4 Socialförsäkringens utgifter miljarder per år

5 Vårt uppdrag Vårt uppdrag är att utreda, besluta om och betala ut bidrag och ersättningar i socialförsäkringen Att samordna resurser för att hjälpa den som är sjukskriven att komma tillbaka till arbetslivet.

6 Arbetsgivarens ansvar Att betala sjuklön dag 2 14 dagar Ansvar för arbetsmiljön och rehabilitering av sjuka anställda. Upprätta plan för återgång i arbete

7 Sjukförsäkringens regler 1 Försäkrad enligt socialförsäkringsbalken 2 Lider av sjukdom 3 Nedsatt arbetsförmåga med minst en fjärdedel

8 Den svenska sjukförsäkringen Sjukpenning på normalnivå 364 dagar inom 450 Ca 80 % Sjukpenning på fortsättningsnivå Ca 75 % Fler dagar sjukpenning normalnivå Ca 80 % Allvarlig sjukdom utifrån socialstyrelsens kriterier (KS)

9 Rehabiliteringskedjan bedömning av arbetsförmåga för anställda Återgång till vanliga arbetsuppgifter eller andra arbetsuppgifter hos arbetsgivaren. Arbetsuppgifter söks även på hela arbetsmarknaden med hjälp och stöd från arbetsgivare och Arbetsförmedlingen.* Fortsatt hjälp och stöd från arbetsgivaren och Arbetsförmedlingen för återgång i någon form av arbete. Sjukpenning betalas ut om den försäkrade inte kan klara de vanliga arbetsuppgifterna. Sjukpenning betalas ut om den försäkrade inte kan klara någon arbetsuppgift hos nuvarande arbetsgivare.** Sjukpenning betalas ut om den försäkrade inte kan utföra något arbete alls på arbetsmarknaden.*** Gemensam kartläggning med Arbetsförmedlingen * Den sjukskrivne har rätt tilltjänstledighet för att söka och pröva annat arbete ** Vid särskilda skäl eller om oskäligt kan detta gälla längre än 180 dagar. *** Vid allvarliga sjukdomar eller om oskäligt betalas sjukpenning ut längre än 365 dagar. Efter dag 365 kan sjukpenning på Normalnivå eller på fortsättningsnivå beviljas efter ansökan

10 Särskilda skäl Om den försäkrade har arbetsförmåga i förhållande till normalt förekommande arbete på arbetsmarknaden men det finns Tydlig diagnos Tydlig plan (konkret arbete och tidpunkt) Stor sannolikhet för full återgång före dag 366

11 Vilka underlag ligger till grund för handläggarens beslut? Dokumentation avstämningsmöte SASSAM SLU/TMU Läkarintyg Försäkrings medicinskt beslutsstöd Försäkringskassans handläggare Utlåtande från arbetsgivare Försäkringskassans handläggare fattar beslut där FMR:s yttrande kan men behöver inte - ingå som ett av flera beslutsunderlag

12 Alternativ till hel sjukskrivning Deltidssjukskrivning Arbetsresor Förebyggande sjukpenning Arbetsträning (rehabiliteringsåtgärd)

13 Arbetsresor Ersättning för resor till och från arbetet istället för sjukpenning om den försäkrade kan arbeta men på grund av sjukdom inte kan ta sig till arbetet. Försäkringskassan betalar skälig ersättning för resor tex taxi. Begränsad tid

14 Villkor för att få sjukpenning i förebyggande syfte Att en läkare har konstaterat att det finns en förhöjd sjukdomsrisk utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet Att sjukdomen är sådan att den kan förväntas leda till en nedsättning av arbetsförmågan Att en läkare har ordinerat en medicinsk behandling eller rehabilitering som är lämplig för att minska sjukdomsrisken och som medför att patienten behöver avstå från arbete. Att behandling/rehabilitering ingår i en av Försäkringskassan godkänd plan

15 Vad ska ett läkarutlåtande för förebyggande sjukpenning innehålla? Diagnos eller symptom Att det finns en förhöjd sjukdomsrisk Patientens medicinska tillstånd och varför behandlingen behövs Vad behandlingen består av Hur behandlingen är lämpad att förkorta, häva eller minska risken för nedsatt arbetsförmåga Behandlingens upplägg

16 Försäkringskassans ansvar är att samordna rehabiliteringen Sjukvården Kommunerna Individen Arbetsgivare FHV Fack Försäkringskassan Arbetsförmedlingen

17 Arbetslivsinriktad rehabilitering Arbetsträning Arbetsmarknadspolitiskt program Medicinska eller sociala insatser kan: vara en förutsättning inför starten av arbetslivsinriktad rehabilitering pågå parallellt med den arbetslivsinriktade rehabiliteringen.

18 Överklagan av beslut Omprövning Förvaltningsrätt Kammarrätt -prövningstillstånd Högsta Förvaltningsdomstolen -prövningstillstånd

19 Kontakt med Försäkringskassan Kundcenter för privatpersoner Telefon Kundcenter för partner Telefon: Servicekontor: personliga besök Mobiltelefon alt surfplatta: e-leg till Mina sidor Internet: Facebook facebook.com/foralder facebook.com/bostadsbidrag