Lättläst. Till alla barnfamiljer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lättläst. Till alla barnfamiljer"

Transkript

1 Lättläst Till alla barnfamiljer

2 Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller arbetar i Sverige. Den ger ekonomiskt skydd för familjer och barn, för personer med funktionsnedsättning samt vid sjukdom, arbetsskada och ålderdom. Genom Sveriges medlem skap i EU kan du ha rätt till socialförsäk rings förmåner i andra EU-länder Socialförsäkringen administreras av Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten. Försäkringskassan har hand om bidrag och ersättningar till barnfamiljer, sjuka och personer med funktionsnedsättning. Pensionsmyndigheten har hand om pensioner och andra stöd till äldre och efterlevande.

3 Välkommen till Försäkringskassan I den här broschyren kan du läsa om vilken hjälp du som är förälder kan få från Försäkringskassan. Om du snart ska bli förälder kan du läsa mer i en annan broschyr. Den heter Till alla som väntar eller just fått barn. Om du vill veta mer om något bidrag kan du gå in på vår webbplats Där finns det faktablad som går att skriva ut. Har du inte dator eller Internet kan du alltid prata med oss på Försäkringskassan. Det här måste vi alltid få veta För att Försäkringskassan ska kunna ge dig de pengar som du har rätt till, måste vi få veta en del om ditt liv. Ibland måste vi till exempel få veta hur mycket pengar du tjänar.

4 Innehåll 1 Innan barnet är fött 5 2 Att vara förälder 7 3 När barnet är fött 9 4 Om barnet blir sjukt 19 5 Om ditt barn har funktionsnedsättning 22 6 Om föräldrarna flyttar isär 26 7 Så här anmäler du dig till Försäkringskassan och ansöker om pengar 29 8 Så här kan du göra 31

5 1 Innan barnet är fött Graviditetspenning Om du har ett arbete som är tungt eller farligt kanske du inte kan arbeta som vanligt när du är med barn. Då kan du få pengar som kallas graviditetspenning. Du ska lämna in din ansökan om graviditetspenning senast den dag du vill ha det. Du måste lämna med ett moderskapsintyg till Försäkringskassan. Det är ett papper som talar om att du är med barn. Adoptionsbidrag Om du ska adoptera ett barn från utlandet kan du få pengar från Försäkringskassan. Det kallas adoptionsbidrag. Försäkringskassan kan ge pengar till adoption när barnet är utländsk medborgare och inte bor i Sverige. Adoptivföräldrarna ska bo i Sverige när de får barnet. Barnet får inte ha fyllt 10 år. Adoptionsbidraget ska hjälpa föräldrarna att betala de extra kostnader som blir vid en adoption. Till exempel resor. 5

6 Du kan inte få adoptionsbidrag om barnet är ditt och din makes, eller din makes adoptivbarn. Du måste ansöka om adoptionsbidraget inom ett år efter att adoptionen började att gälla i Sverige. Adoptionssbidrag Du ansöker adoptionsbidrag hos Försäkringskassan. Du måste söka pengarna inom ett år efter att adoptionen började att gälla. 6

7 2 Att vara förälder Moderskap och faderskap Om barnets föräldrar är gifta med varandra när barnet föds räknas mannen som pappa till barnet. Är föräldrarna inte gifta när barnet föds ska pappan skriva på ett papper där det står att han är pappan. Socialnämnden ska säga ja till det som står på pappret. Om personer som ingått partnerskap blir föräldrar ska den ena föräldern skriva på ett papper som talar om att hon eller han är barnets andra förälder. Socialnämnden ska säga ja till det som står på pappret. Vårdnad Vårdnad betyder att ha ansvar för barnet, inte bara att vårda det ibland. Om man har vårdnad om ett barn ska man ta hand om barnet på bästa sätt. Det betyder också att man får bestämma om sådant som har med barnet att göra. Föräldrar kan ha gemensam vårdnad om sitt barn. En förälder kan också ha ensam vårdnad om sitt barn. 7

8 Föräldrarna får gemensam vårdnad om barnet om de är gifta med varandra. Om föräldrarna inte är gifta ska de skriva på ett papper om gemensam vårdnad. Det brukar man göra samtidigt som man skriver på papperet där det står att mannen är pappa till barnet. Om två kvinnor blir föräldrar eller om två män blir föräldrar ska de skriva på ett papper om gemensam vårdnad. Socialnämnden ska säga ja till det som står på pappret. Var ska barnet bo? Om föräldrarna har gemensam vårdnad om barnet ska de tillsammans bestämma var barnet ska bo. Om föräldrarna inte kan komma överens kan de be kommunen om hjälp. Barnet ska vara folkbokfört där det bor. Skatteverket bestämmer var barnet ska vara folkbokfört. 8

9 3 När barnet är fött Föräldrar har rätt att vara lediga När du har barn som är yngre än ett och ett halvt år får du vara ledig från arbetet. Du får också vara ledig från arbetet när du får pengar. Pengarna kallas föräldrapenning. Ända tills ditt barn fyller åtta år eller slutar första året i skolan får du arbeta kortare dagar. Du får som mest vara ledig 25 procent varje dag om du är anställd och arbetar heltid. Senast två månader innan du ska vara föräldraledig ska du tala om det för din arbetsgivare. Du kan läsa mer om din rätt att vara föräldraledig i föräldraledighetslagen. Föräldrapenning Du kan få pengar så att du kan vara ledig från arbetet för att ta hand om ditt barn. Det kallas föräldrapenning. 9

10 Om du och barnets andra förälder vårdar barnet gemensamt får ni 240 dagar var med föräldrapenning. Om du har ensam vårdnad om ditt barn får du ta ut alla dagarna själv. Föräldrar som har tvillingar får 180 dagar till. En förälder kan ge sina dagar med föräldrapenning till den andra föräldern. Men 60 dagar går inte att ge bort. Det är för att båda föräldrarna ska vara hemma med sitt barn. Ni kan ta ut dagar med föräldrapenning tills barnet fyller åtta år. Eller tills barnet har slutat första året i skolan. Så kan man ta ut föräldrapenning Du kan få föräldrapenning för en hel dag eller för en del av dagen. Du får bara föräldrapenning för den tid du är hemma för att ta hand om ditt barn. Du får alltså inte arbeta eller studera samtidigt som du får föräldrapenning. Du kan inte få föräldrapenning när du har semester. Vill du ta ut föräldrapenning för andra dagar som du inte skulle ha arbetat ska du ringa tillförsäkringskassan. så berättar vi vilka regler som gäller. Under barnets första år kan båda föräldrarna ta ut föräldrapenning för samma dagar. De dagarna kallas dubbeldagar. 10

11 Ni kan som mest ta ut 30 dubbeldagar. Dubbeldagarna ger inte några extra föräldrapenningdagar. Är ni båda är hemma kommer ni ta ut en föräldrapenningdag var. Du kan byta föräldrapenning mot tillfällig föräldrapenning När barnet är sjukt kan du få tillfällig förädrapenning. Om barnet är inlagd på sjukhus kan du byta ut föräldrapenningen mot tillfällig föräldrapenning. Det gäller både för det sjuka barnet och för barnets äldre syskon. Om den förälder som får föräldrapenning blir sjuk kan den andra föräldern byta till tillfällig föräldrapenning. Men bara om barnet är äldre än 240 dagar. Är barnet yngre än 240 dagar kan den andra föräldern bara få föräldrapenning. Hur mycket pengar får man? Under 390 av de 480 dagarna med föräldrapenning får du föräldrapenning på sjukpenningnivå. Det är lite mindre än 80 procent av din arbetsinkomst. Det betyder att föräldrapenningen blir olika stor beroende på hur mycket pengar du tjänar när du arbetar. För de 90 dagar som är kvar får du förädrapenning på lägsta nivå. Om du har arbetat och inte tjänat så mycket pengar kan du alltid få föräldrapenning på grundnivå. 11

12 För de första 180 dagarna som du tar ut föräldrapenning finns också en speciell regel som bestämmer om du ska få ersättning på sjukpenningnivå eller grundnivå. Du betalar skatt på föräldrapenningen. Föräldrapenning ger dig också pensionsrätt. Sjukpenninggrundande inkomst Hur mycket pengar du får när du tar ut föräldrapenning beror på hur mycket du tjänar på ett år när du arbetar. Försäkringskassan kallar det för din sjukpenninggrundande inkomst. Men även om du har tjänat ganska mycket pengar kan du aldrig få mer än en viss summa i föräldrapenning av Försäkringskassan. Men en del företag kan ge extra pengar när du får föräldrapenning. Fråga din arbetsgivare om vad som gäller för dig. Om du är arbetslös eller studerar Om du inte arbetar slutar din sjukpenninggrundande inkomst att gälla. Men ibland kan du ha den kvar. Det gäller om du är arbetslös och söker arbete genom Arbetsförmedlingen. 12

13 Det gäller också om du studerar och får studiemedel under tiden. Du får också behålla din sjukpenninggrundande inkomst om du som är gravid slutar arbeta inom sex månader innan ditt barn ska födas eller om du är ledig för att vårda barn som är yngre än ett år. Du behåller också din sjukpenninggrundande inkomst om du tillfälligt är ledig från arbetet. Du får inte vara ledig mer än tre månader. Du får också behålla din sjukpenninggrundande inkomst om du vill gå en utbildning för att lära dig mer om ditt yrke. Sjukpenninggrundande inkomst när du är föräldraledig Tills barnet fyller ett år behåller du samma sjukpenninggrundande inkomst som du hade när barnet föddes. När barnet har fyllt ett år får du behålla din sjukpenninggrundande inkomst om du inte arbetar alls och tar ut minst fem föräldrapenningdagar i veckan. 13

14 Du kan också få behålla din sjukpenninggrundande inkomst om du arbetar mindre än du gjorde innan barnet föddes. Men bara om du tar ut föräldrapenning för den del av tiden som du inte arbetar. Det kan till exempel vara om du har arbetat heltid men nu börjar arbeta halvtid och tar ut halv föräldrapenning för resten av tiden. Om du gör på något annat sätt ändrar Försäkringskassan din sjukpenninggrundande inkomst så att den stämmer med det du tjänar nu. Är du arbetslös när barnet fyller ett år måste du ha anmält dig till Arbetsförmedlingen. Annars slutar din sjukpenninggrundande inkomst att gälla. Du måste anmäla dig direkt när du slutar att ta ut föräldrapenning. Har du adopterat ett barn räknar Försäkringskassan ettårsdagen från den dag som du fick barnet i din vård. Det kan vara bra att veta att om du har fått lägre lön när barnet fyller ett år, får du ändå samma föräldrapenning fram till att barnet fyller två år. Om du blir med barn igen innan det första barnet fyller ett år och nio månader, får du minst samma föräldrapenning som du hade när det första barnet föddes. Om din lön blir ändrad när du tar ut din föräldrapenning ska du tala om det för Försäkringskassan. 14

15 När barnet är nyfött eller när ditt adoptivbarn kommer till dig När mamman föder barnet får hon föräldrapenning. Under samma tid kan du som är pappa eller barnets andra förälder få tio dagar ledigt med tillfällig föräldrapenning för att hjälpa till med att hand om barnet. Du kan vara med när ditt barn föds, vårda det lilla barnet, ta hand om äldre syskon eller sköta hemmet. Får ni tvillingar får du vara hemma i 20 dagar. Om ni har adopterat ett barn får föräldrarna dela på 10 dagar. Ibland kan en annan person än pappan eller den andra föräldern få dagarna. Du kan ta ut dina tio dagar inom 60 dagar efter att barnet har kommit hem från sjukhuset. Hur mycket pengar du får beror på vilken sjukpenninggrundande inkomst du har. Barnbidrag och flerbarnstillägg Barnbidrag får du som är förälder från och med månaden efter barnet föds. Kommer barnet till Sverige för att stanna börjar Försäkringskassan att betala ut barnbidrag en månad efter att barnet får tillstånd att stanna. 15

16 Du behöver inte ansöka om barnbidrag. Föräldrarna kan välja vem som ska få barnbidraget. Om inte föräldrarna väljer får mamman barnbidraget. Om föräldrarna inte bor tillsammans och barnet bor lika mycket hos båda föräldrarna kan ni dela på barnbidraget. En förälder som har ensam vårdnad om barnet får hela barnbidraget. Försäkringskassan betalar ut barnbidrag tills barnet fyller 16 år. Om barnet fortfarande går i grundskolan när det har fyllt 16 år betalar Försäkringskassan förlängt barnbidrag. Om du får barnbidrag för två eller flera barn. får du också flerbarnstillägg Barn som är äldre än 16 år, och fortfarande går i skolan och har förlängt barnbidrag eller studiehjälp kan räknas med i flerbarnstillägget. Du betalar inte skatt på barnbidrag eller flerbarnstillägg. 16

17 Bostadsbidrag Du som har barn kan ha rätt till bostadsbidrag. Hur mycket pengar du kan få beror på hur mycket pengar ni tjänar inom familjen. Det beror också på hur många ni är i familjen, och hur mycket ni betalar för bostaden och hur stor bostaden är. Du kan få bidrag även om ditt barn bara bor hos dig ibland. Du kan själv räkna ut hur mycket pengar du kan få i bostadsbidrag på vår webbplats Barn och pension Du som är hemma med ditt barn kan få pensionsrätt för den tiden. Den pensionsrätt du får används för att räkna ut din ålderspension i framtiden. Du får pensionrätt för de fyra första åren i ditt barns liv Det gäller även om du inte har varit föräldraledig hela den tiden. Har du adopterat ett barn får du också pensionsrätt för de första fyra åren som du tar hand om barnet men längst till det år barnet fyller 10 år. 17

18 18 Bara en av föräldrarna får pensionsrätt för barnets fyra första år och bara för ett barn i taget. Den föräldern som tjänar minst pengar får pensionsrätten. Om du vill att den andra föräldern ska få pensionsrätten ska du fylla i ett särskilt papper och lämna till Föräkringskassan. Det måste du göra senast den 31 januari året efter det år som anmälan handlar om.

19 4 Om barnet blir sjukt Tillfällig föräldrapenning Barns sjukdom Om du måste stanna hemma från arbetet för att ta hand om ett sjukt barn som inte har fyllt 12 år kan du få pengar som kallas tillfällig föräldrapenning. Det gäller också om den som brukar ta hand om barnet blir sjuk, till exempel dagbarnvårdare. När du går med ditt barn till läkare kan du också få tillfällig föräldrapenning. Du kan ta ut pengarna för hela dagen, eller bara för en del av den. Intyg för att få pengar Innan du får pengar måste du fylla i ett papper som kallas intyg. Vi skickar intyget till dig när du har anmält att du vill ha tillfällig föräldrapenning. På intyget ska du skriva vilka dagar ditt barn varit borta från förskolan, familjedaghemmet, fritidshemmet eller skolan. Sedan måste också någon som jobbar på förskolan, familjedaghemmet, fritidshemmet eller skolan skriva på intyget. När de har skrivit på ska du skicka tillbaka intyget till Försäkringskassan. Om ditt barn är allvarligt sjukt behöver du inte lämna något intyg. 19

20 Om barnet är sjukt länge Om barnet är sjukt längre än sju dagar, måste du också ha ett intyg från en läkare eller en sjuksköterska. för att få pengar. Intyget ska gälla från den åttonde dagen. Intyget är ett papper som läkaren eller sjuksköterskan skriver om vilken sjukdom barnet har. Om dagbarnvårdare är sjuk ska hon också ha intyg från den åttonde dagen. Pengar till någon annan Om du inte kan vara hemma från arbetet för att vårda ditt sjuka barn, eller om du själv blir sjuk och inte kan vårda barnet kan en annan person få tillfällig föräldrapenning i stället för dig. Den andra personen får pengarna bara om han eller hon måste stanna hemma från sitt arbete. Barn mellan 12 och 16 år Du kan få tillfällig föräldrapenning även för barn som har fyllt 12 år men inte 16 år. Men då ska barnet behöva mer vård än andra barn i samma ålder. En läkare ska skriva om barnets behov av vård i ett intyg som kallas läkarutlåtande. 20

21 Du kan också få tillfällig föräldrapenning när du går med ditt barn till läkare Det gäller om du måste vara med vid besöket. Hur mycket pengar får man i tillfällig föräldrapenning? Den tillfälliga föräldrapenningen är lite mindre än 80 procent av det du tjänar när du arbetar. Det kallas för din sjukpenninggrundande inkomst. Även om du tjänar mycket pengar när du arbetar kan du aldrig få mer än en viss summa i tillfällig föräldrapenning. 21

22 5 Om ditt barn har funktionsnedsättning Stöd och hjälp från kommunen Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, ger rätt till bostad och personligt stöd. De som ska få stöd är till exempel personer med utvecklingsstörning och personer med autism. Du kan läsa mer om vilka som ska få stöd och hjälp enligt LSS på webbplatsen Om ditt barn behöver personlig assistans i högst 20 timmar i veckan ska kommunen ge den hjälpen. Behöver barnet mer personlig assistans ska Försäkringskassan ge hjälpen. Stöd och hjälp från Försäkringskassan Assistansersättning Om ditt barn har en svår funktionsnedsättning och behöver personlig hjälp mer än 20 timmar i veckan kan du få pengar från Försäkringskassan. Det kallas assistansersättning. En eller flera personliga assistenter hjälper då till med att ta hand om barnet. 22

23 Vårdbidrag Föräldrar som vårdar sitt sjuka barn eller ett barn med funktionsnedsättning kan få pengar som kallas vårdbidrag. Du kan få vårdbidrag för hela dagen eller för några timmar av dagen. För att du ska få vårdbidrag måste barnet behöva särskild tillsyn och vård i minst sex månader. Du betalar skatt på vårdbidrag. Du kan också få vårdbidrag om du har merkostnader. Merkostnader kan till exempel vara pengar för barnets kläder som kanske slits ovanligt mycket eller för att kläderna måste tvättas ofta. Du kan få vårdbidrag redan när barnet är nyfött. Du kan längst få pengar till och med juli månad det år barnet fyller 19 år. Pengarna ger dig pensionsrätt men inte sjukpenning. Du betalar inte skatt på vårdbidrag som du får för merkostnader. De pengarna ger dig inte heller någon pensionsrätt. Tillfällig föräldrapenning - kontaktdagar Har du barn som har rätt till stöd enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, kan du få pengar för högst 10 kontaktdagar varje år. 23

24 Kontaktdagarna kan du använda om du behöver gå en föräldrautbildning för att lära dig mer om att vårda barn med funktionsnedsättning. Du kan också ta ut kontaktdagar och få pengar om du ska vänja ditt barn vid att gå i förskolan eller i barnomsorg i skolan Du kan ta ut kontaktdagarna från den dag barnet föds fram till att barnet fyller 16 år. Tillfällig föräldrapenning för vård av barn över 16 år Föräldrar till barn som får stöd enlig LSS kan få pengar som kallas tillfällig föräldrapenning för vård av barn som har fyllt 16 år men inte 21 år. Pengarna betalas ut om föräldern behöver stanna hemma från arbetet när barnet blir sjukt. Du kan få pengar om barnet plötsligt blir sjukt eller om barnets sjukdom blir värre. Barnet måste bo hemma. Om du vårdar barnet när barnet har fyllt 21 år och går i särskolans gymnasium eller på gymnasieskola för rörelsehindrade barn kan du få tillfällig föräldrapenning fram till vårterminens slut det år barnet fyller 23 år. 24

25 Bilstöd Föräldrar som har barn med funktionsnedsättning kan få hjälp med pengar till en bil om de bor tillsammans med barnet och barnet inte kan gå själv och inte heller kan resa med buss eller tunnelbana. 25

26 6 Om föräldrarna flyttar isär Underhållsbidrag Föräldrar ska ta hand om sina barn tills barnet fyller 18 år. Om barnet går i skolan ska föräldrarna ta hand om barnet tills barnet fyller 21 år. Om barnet bor hos en av föräldrarna ska den andra föräldern hjälpa till med att betala för barnet. Han eller hon ska betala underhållsbidrag till den förälder som barnet bor hos. Hur stort underhållsbidraget ska vara kan föräldrarna själva bestämma. Om föräldrarna inte kommer överens kan en domstol bestämma hur mycket pengar den andra föräldern ska betala i underhållsbidrag. 26

27 Samarbetssamtal Om föräldrarna inte kan komma överens om hur de ska ta hand om barnet kan de få hjälp av kommunen. Kommunens socialförvaltning kan ordna ett möte där man får tala med varandra och hitta lösningar som är bra för barnet. Det kallas samarbetssamtal. Samarbetssamtalen är gratis. Underhållsstöd Om den ena föräldern inte betalar underhållsbidrag eller inte tillräckligt mycket i underhållsbidrag kan Försäkringskassan betala pengarna i stället. Det kallas underhållsstöd. Föräldern betalar inte skatt på underhållsstödet. Den förälder som skulle ha betalat underhållsbidraget blir skyldig Försäkringskassan lika mycket som Försäkringskassan betalar ut i underhållsstöd. Han eller hon ska betala tillbaka pengarna. Hur mycket det blir beror på hur mycket pengar han eller hon tjänar. För att en förälder ska få underhållsstöd måste hon eller han bo i Sverige och ha vårdnaden om barnet. Föräldern och barnet ska vara folkbokförda tillsammans. Försäkringskassan kan betala underhållsstöd tills barnet fyller 18 år. 27

28 Försäkringskassan kan också betala förlängt underhållsstöd fram till juni det år barnet fyller 20 år. För att få förlängt underhållsstöd ska barnet gå i grundskolan eller i gymnasieskolan och få förlängt barnbidrag eller studiehjälp. Barnet ska bo hos någon av föräldrarna eller hos någon annan som hade vårdnaden om barnet innan det fyllde 18 år. Om barnet bor ungefär lika mycket hos båda föräldrarna kan Försäkringskassan betala ut underhållsstöd till båda föräldrarna. Då får föräldrarna högst ett halvt underhållsstöd var. Hur mycket det blir beror på hur mycket föräldrarna tjänar. 28

29 7 Så här anmäler du dig till Försäkringskassan och ansöker om pengar De flesta blanketter som du behöver för att ansöka om olika bidrag hittar du på vår webbplats Föräldrapenning och tillfällig föräldrapenning För att få föräldrapenning eller tillfällig föräldrapenning ska du anmäla att du vill ha det till Försäkringskassan. Du måste göra det senast den dag som du vill ha pengar för. Underhållsstöd Du ansöker om underhållsstöd genom att fylla i en blankett från Försäkringskassan. Den förälder som barnet bor hos ska skriva på blanketten. Om barnet bor ungefär lika mycket hos båda föräldrarna ska båda föräldrarna ansöka på var sin blankett. Du kan inte få underhållsstöd för längre tid tillbaka än en månad. 29

30 Bostadsbidrag Du ansöker om bostadsbidrag genom att fylla i en blankett från Försäkringskassan. Du ska också lämna in de papper som Försäkringskassan vill ha. Det kan till exempel vara din hyresräkning. Om du är gift eller sambo ska ni lämna in en ansökan tillsammans. Båda måste skriva under. Bostadsbidrag kan du få tidigast från och med den månad som din blankett kommer in till Försäkringskassan. Så får du pengarna Försäkringskassan betalar alltid ut pengarna till ditt bankkonto eller Plusgirokonto. När kommer pengarna? Tillfällig föräldrapenning och föräldrapenning får du en gång i månaden eller när tiden du får pengarna för är slut. Assistansersättning och vårdbidrag kommer varje månad. Barnbidraget betals ut den 20 varje månad. Bostadsbidrag får du den 27 i varje månad. Underhållsstöd betalas ut 25 i varje månad. 30

31 8 Så här kan du göra Du kan sköta många ärenden själv på Försäkringskassans webbplats med hjälp av våra tjänster i självbetjäning. Där kan du anmäla och ansöka om föräldrapenning och tillfällig föräldrapenning. För att du ska kunna göra det måste du ha en e-legitimation. Med e-legitimation kan du visa vem du är och skriva under blanketter på datorn. Du beställer din e-legitimation från din bank eller från Telia. På webbplatsen kan du också beställa information på talkassett och punktskrift. Du kan hämta blanketter eller räkna ut hur mycket du kan få i föräldrapenning, i jämställdhetsbonus eller i bostadsbidrag. 31

32 Telefon Du kan också ringa till Försäkringskassans telefon för självbetjäning. Där kan du tala om när du ska vårda ditt sjuka barn eller anmäla tillfällig föräldrapenning i samband med barns födelse. Du kan också tala om när du vill ha föräldrapenning. Om du ringer till behöver du ingen e-legitimation. Du får en blankett på posten. Telefonen är alltid öppen och det är gratis att ringa dit. SMS Du kan skicka ett sms till Försäkringskassan när du ska tala om att du ska vårda ditt sjuka barn. Gör så här: Skriv TFP sen ditt personnummer och ditt barns personnummer och skicka det till Du kan också skicka sms när du vill anmäla tillfällig föräldrapenning i samband med barns födelse. Gör så här: Skriv TIODAGAR sen ditt personnummer och skicka det till

33 Frågor? På kan du skriva frågor och få svar av vår digitala assistent som heter Hanna. Du kan också ringa till vårt Kundcenter som har telefonnummer eller till vår texttelefon som har telefonnummer

34 Skyldigheter Anmäl förändringar till Försäkringskassan Du är alltid skyldig att anmäla ändrade förhåll anden som har betydelse för rätten till Om ersättning. socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska Vad händer trygghetssystemet. om du får Den för svenska hög socialförsäkringen gäller i stort sett alla som ersättning? bor eller arbetar i Sverige. Den ger ekonomiskt skydd Om du för får familjer en ersättning och barn, som för du personer inte har rätt med till, blir funktionsnedsättning du normalt skyldig samt att betala vid sjukdom, tillbaka arbetsskada pengarna. Det och gäller ålderdom. även om Genom det inte är ditt Sveriges fel att du medlem fått ersättningen. skap i EU kan du ha rätt till socialförsäk rings förmåner i andra EU-länder Socialförsäkringen Försäkringskassan administreras polisanmäler av Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten. misstänkt brott Försäkringskassan har hand om bidrag och Att medvetet ersättningar lämna till felaktiga barnfamiljer, uppgifter sjuka och eller personer låta bli att med anmäla funktionsnedsättning. förändringar som Pensionsmyndigheten kan påverka rätten till har ersättning hand om kan pensioner vara och brottsligt. andra Försäkringskassan stöd till äldre och efterlevande. polisanmäler alla misstänkta bidragsbrott.

35 Mer information Den här broschyren ger bara allmän information. Texten är inte lagtext. Texten är omskriven till lättläst svenska. Vill du veta mer kan du läsa på Där finns faktablad som har mer information om våra ersättningar. Du kan också ringa till vårt Kundcenter Broschyren finns också som inte lättläst. Informationen finns på talkassett och i punktskrift och kan beställas från Inläsningstjänst AB telefon På finns också ljudfiler. Adresser till andra myndigheter På arbetsförmedlingens webbplats kan du läsa mer om arbete och arbetsmarknad. Har du frågor om skatt kan du gå in på På Socialstyrelsens webbplats kan du läsa mer om underhållsbidrag. FK

Barnfamilj Information om socialförsäkringen för dig som har barn

Barnfamilj Information om socialförsäkringen för dig som har barn Lättläst om Barnfamilj Information om socialförsäkringen för dig som har barn Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen

Läs mer

Lättläst. Om du har en funktionsnedsättning

Lättläst. Om du har en funktionsnedsättning Lättläst Om du har en funktionsnedsättning Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller

Läs mer

Lättläst. Om du bor eller arbetar utomlands

Lättläst. Om du bor eller arbetar utomlands Lättläst Om du bor eller arbetar utomlands Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller

Läs mer

Till alla som väntar eller just fått barn

Till alla som väntar eller just fått barn Till alla som väntar eller just fått barn Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller

Läs mer

Till alla som väntar eller just fått barn

Till alla som väntar eller just fått barn Till alla som väntar eller just fått barn Välkommen till Försäkringskassan När du får barn kommer du troligen att ha mer kontakt med Försäkringskassan än du har haft förut. Det är vi som har hand om och

Läs mer

Lättläst. Socialförsäkringen

Lättläst. Socialförsäkringen Lättläst Socialförsäkringen Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller arbetar i Sverige.

Läs mer

Till alla barnfamiljer

Till alla barnfamiljer Till alla barnfamiljer Välkommen till Försäkringskassan Att vara förälder är ett av livets stora glädjeämnen, men det kan också vara en stor utmaning. Inte minst ekonomiskt. I den här broschyren kan du

Läs mer

Till alla som väntar eller just fått barn

Till alla som väntar eller just fått barn Till alla som väntar eller just fått barn Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller

Läs mer

Till alla barnfamiljer

Till alla barnfamiljer Till alla barnfamiljer Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller arbetar i Sverige.

Läs mer

Till alla barnfamiljer

Till alla barnfamiljer Till alla barnfamiljer Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller för alla som bor eller arbetar i Sverige. Den ger

Läs mer

Föräldrapenning. Hur mycket får man? Vem har rätt till föräldrapenning?

Föräldrapenning. Hur mycket får man? Vem har rätt till föräldrapenning? Föräldrapenning Föräldrapenning är den ersättning föräldrar får för att kunna vara hemma med sina barn i stället för att arbeta. Den betalas ut i sammanlagt 480 dagar per barn. Föräldrapenningen har tre

Läs mer

Till alla som väntar eller just fått barn

Till alla som väntar eller just fått barn Till alla som väntar eller just fått barn Välkommen till Försäkringskassan När du får barn kommer du troligen att ha mer kontakt med Försäkringskassan än du har haft förut. Det är vi som har hand om och

Läs mer

Till alla som väntar eller just fått barn

Till alla som väntar eller just fått barn Till alla som väntar eller just fått barn Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller för alla som bor eller arbetar

Läs mer

Föräldrapenning. Hur mycket får man? Vem har rätt till föräldra penning?

Föräldrapenning. Hur mycket får man? Vem har rätt till föräldra penning? Föräldrapenning Föräldrapenning är den ersättning föräldrar får för att kunna vara hemma med sina barn i stället för att arbeta. Den betalas ut i sammanlagt 480 dagar per barn. Föräldrapenningen har tre

Läs mer

Till alla barnfamiljer

Till alla barnfamiljer Till alla barnfamiljer Välkommen till Försäkringskassan Att vara förälder är ett av livets stora glädjeämnen, men det kan också vara en stor utmaning. Inte minst ekonomiskt. I den här broschyren kan du

Läs mer

Till alla barnfamiljer

Till alla barnfamiljer Till alla barnfamiljer Välkommen till Försäkringskassan Att vara förälder är ett av livets stora glädjeämnen, men det kan också vara en stor utmaning. Inte minst ekonomiskt. I den här broschyren kan du

Läs mer

Föräldra penning. Vem har rätt till föräldrapenning? Hur mycket får man?

Föräldra penning. Vem har rätt till föräldrapenning? Hur mycket får man? Föräldra penning Föräldrapenning är den ersättning föräldrar får för att kunna vara hemma med sina barn i stället för att arbeta. Den betalas ut i sammanlagt 480 dagar per barn. Föräldrapenningen har tre

Läs mer

Föräldrapenning. Hur mycket får man? Vem har rätt till föräldra penning?

Föräldrapenning. Hur mycket får man? Vem har rätt till föräldra penning? Föräldrapenning Föräldrapenning är den ersättning föräldrar får för att kunna vara hemma med sina barn i stället för att arbeta. Den betalas ut i sammanlagt 480 dagar per barn. Föräldrapenningen har tre

Läs mer

Lättläst. Till dig som är arbetsgivare

Lättläst. Till dig som är arbetsgivare Lättläst Till dig som är arbetsgivare Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller arbetar

Läs mer

Lättläst. Om du behöver tandvård

Lättläst. Om du behöver tandvård Lättläst Om du behöver tandvård Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller arbetar

Läs mer

Barnfamilj. Information om socialförsäkringen för dig som har barn

Barnfamilj. Information om socialförsäkringen för dig som har barn Barnfamilj Information om socialförsäkringen för dig som har barn Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller för alla

Läs mer

Tillfällig. föräldrapenningen. vid vård av barn som fyllt 12 men inte 16 år. Vem kan få tillfällig föräldrapenning?

Tillfällig. föräldrapenningen. vid vård av barn som fyllt 12 men inte 16 år. Vem kan få tillfällig föräldrapenning? Tillfällig föräldrapenning vid vård av barn som fyllt 12 men inte 16 år FK 4089-B_Fa I vissa fall kan du få tillfällig föräldrapenning för ett barn som fyllt tolv år. Det gäller om barnet har en sjukdom

Läs mer

Barnfamilj. Information om socialförsäkringen för dig som har barn

Barnfamilj. Information om socialförsäkringen för dig som har barn Barnfamilj Information om socialförsäkringen för dig som har barn Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller för alla

Läs mer

Blivande förälder. Information om socialförsäkringen för dig som väntar eller nyligen fått barn

Blivande förälder. Information om socialförsäkringen för dig som väntar eller nyligen fått barn Blivande förälder Information om socialförsäkringen för dig som väntar eller nyligen fått barn Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen

Läs mer

Rätt beslut och rätt ersättning

Rätt beslut och rätt ersättning Rätt beslut och rätt ersättning Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller för alla som bor eller arbetar i Sverige.

Läs mer

Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning

Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning Du som deltar i ett program på Arbetsförmedlingen kan få ersättning i form av aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning. Om du har fyllt 25 år eller uppfyller

Läs mer

Om du har en funktionsnedsättning

Om du har en funktionsnedsättning Om du har en funktionsnedsättning Välkommen till Försäkringskassan I den här broschyren kan du läsa om vilken hjälp du som har en varaktig sjukdom eller funktionsnedsättning kan få från Försäkringskassan.

Läs mer

Familjeförmåner inom EU

Familjeförmåner inom EU Familjeförmåner inom EU Dessa regler gäller även EES-länder och Schweiz Föräldrar som arbetar eller bor och arbetar i olika länder inom EU kan ha rätt till förmåner från båda länderna. Det betyder att

Läs mer

Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning

Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning Du som deltar i ett program på Arbetsförmedlingen kan få ersättning i form av aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning. Om du har fyllt 25 år eller uppfyller

Läs mer

Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning

Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning Du som deltar i ett program på Arbetsförmedlingen kan få ersättning i form av aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning. Om du har fyllt 25 år eller uppfyller

Läs mer

Försäkringskassans. personregister

Försäkringskassans. personregister Försäkringskassans personregister Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller arbetar

Läs mer

Om du behöver tandvård

Om du behöver tandvård Om du behöver tandvård Välkommen till Försäkringskassan Den här broschyren tar kortfattat upp vilka förmåner som finns från socialförsäkringen när det gäller tandvård. Bland annat kan du läsa om tandvårdsbidragen,

Läs mer

Om du behöver tandvård

Om du behöver tandvård Om du behöver tandvård Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller arbetar i Sverige.

Läs mer

Sjukpenning. Ordlista. A-kassa A-kassa betyder arbetslöshetsförsäkring som du kan få när du är arbetslös.

Sjukpenning. Ordlista. A-kassa A-kassa betyder arbetslöshetsförsäkring som du kan få när du är arbetslös. Sjukpenning Ordlista A-kassa A-kassa betyder arbetslöshetsförsäkring som du kan få när du är arbetslös. Föräldraledig Du är föräldraledig när du får föräldrapenning för att du tar hand om ditt barn och

Läs mer

arbete, ekonomi och fritid

arbete, ekonomi och fritid BARN- OCH UNGDOMSHABILITERINGEN Information om arbete, ekonomi och fritid Vilka möjligheter har du att få ett arbete? Det finns olika möjligheter att få arbete och det finns särskilt stöd att få. Om du

Läs mer

Social- försäkringen

Social- försäkringen Socialförsäkringen Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller arbetar i Sverige. Den

Läs mer

Sid 1 April 2017 Våga prata pengar. Försäkringskassan

Sid 1 April 2017 Våga prata pengar. Försäkringskassan Sid 1 April 2017 Våga prata pengar Försäkringskassan www.forsakringskassan.se Agenda Övergripande information om Försäkringskassan. Översikt av vanliga förmåner som nyanlända kan ta del av. Att tänka på

Läs mer

Om du bor eller arbetar utomlands

Om du bor eller arbetar utomlands Om du bor eller arbetar utomlands Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller arbetar

Läs mer

~ CI tet l aj 'OGVY) el eu:{ LLf }1'1;:fe- W\ '"'e-l F k:

~ CI tet l aj 'OGVY) el eu:{ LLf }1'1;:fe- W\ ''e-l F k: ~ CI tet l aj 'OGVY) el eu:{ LLf }1'1;:fe- W '"'e-l F k: 2012-03-08 Funktionsnedsättning fil Försäkringskassan Ersättninqsformer,,-., Sjukpenning, SjukersättningIaktivitetsersättning o Handikappersättning

Läs mer

Bostadsbidrag. barnfamiljer. Några viktiga gränser. Vilka barnfamiljer kan få bostadsbidrag? Preliminärt och slutligt bidrag

Bostadsbidrag. barnfamiljer. Några viktiga gränser. Vilka barnfamiljer kan få bostadsbidrag? Preliminärt och slutligt bidrag Bostadsbidrag barnfamiljer Barnfamiljer med låga inkomster kan få bostadsbidrag. Hur mycket du kan få beror på dina inkomster, dina boendekostnader, bostadens storlek och hur många barn du har. Du söker

Läs mer

Bostadsbidrag. barnfamiljer. Några viktiga gränser. Vilka barnfamiljer kan få bostadsbidrag? Preliminärt och slutligt bidrag

Bostadsbidrag. barnfamiljer. Några viktiga gränser. Vilka barnfamiljer kan få bostadsbidrag? Preliminärt och slutligt bidrag Bostadsbidrag barnfamiljer Barnfamiljer med låga inkomster kan få bostadsbidrag. Hur mycket du kan få beror på dina inkomster, dina boendekostnader, bostadens storlek och hur många barn du har. Du söker

Läs mer

Föräldrapenning. Hur mycket får man? Vem har rätt till föräldra penning?

Föräldrapenning. Hur mycket får man? Vem har rätt till föräldra penning? Föräldrapenning Föräldrapenning är den ersättning föräldrar får för att kunna vara hemma med sina barn i stället för att arbeta. Den betalas ut i sammanlagt 480 dagar per barn. Föräldrapenningen har tre

Läs mer

Om du bor eller arbetar utomlands

Om du bor eller arbetar utomlands Om du bor eller arbetar utomlands Välkommen till Försäkringskassan Den här broschyren tar kortfattat upp vilka förmåner du som är försäkrad i Sverige och arbetar eller flyttar eller vistas utomlands kan

Läs mer

Handikappersättning. Hur mycket får man i handikappersättning? Vem kan få handikappersättning?

Handikappersättning. Hur mycket får man i handikappersättning? Vem kan få handikappersättning? Handikappersättning Du som är över 19 år kan få handikappersätt ning om du behöver extra hjälp eller har extra kostnader på grund av varaktig sjukdom eller funktionsnedsättning. Det är inte graden av nedsättning

Läs mer

Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning

Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning Du som deltar i ett program på Arbetsförmedlingen kan få ersättning i form av aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning. Om du har fyllt 25 år eller uppfyller

Läs mer

Sjukpenninggrundande. - information till dig som studerar, är arbetslös, sjuk eller har sjukersättning, aktivitetsersättning eller livränta

Sjukpenninggrundande. - information till dig som studerar, är arbetslös, sjuk eller har sjukersättning, aktivitetsersättning eller livränta Sjukpenninggrundande inkomst - information till dig som studerar, är arbetslös, sjuk eller har sjukersättning, aktivitetsersättning eller livränta Sjukpenning, föräldrapenning och tillfällig föräldrapenning

Läs mer

Om du bor eller arbetar utomlands

Om du bor eller arbetar utomlands Om du bor eller arbetar utomlands Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller för alla som bor eller arbetar i Sverige.

Läs mer

Sjukskrivningsprocessen

Sjukskrivningsprocessen Sjukskrivningsprocessen -en process med många aktörer Åsa Smedberg Lokalt samverkansansvarig FÖRSÄKRINGSKASSAN Förmåner inom socialförsäkringen exklusive pension som administreras av Pensionsmyndigheten

Läs mer

Stöd till föräldrar till barn med funktionsnedsättning

Stöd till föräldrar till barn med funktionsnedsättning Stöd till föräldrar till barn med funktionsnedsättning Vårdbidrag Assistansersättning Bilstöd TFP för allvarligt sjukt barn Förlängd TFP Kontaktdagar TFP förhandsbesked Presentationstitel Månad 200X Sida

Läs mer

Lättläst om svenskt studiestöd

Lättläst om svenskt studiestöd Lättläst om svenskt studiestöd Grundläggande rätt för utländska medborgare 2014/15 1 2 Innehåll Vilka är länderna inom EU och EES?...7 Vilka krav behöver du uppfylla för att få svenskt studiestöd?...8

Läs mer

Familjerätt Lättläst information om lagar som gäller för familjer i Sverige En lättläst sammanfattning av Justitiedepartementets broschyr Familjerätt

Familjerätt Lättläst information om lagar som gäller för familjer i Sverige En lättläst sammanfattning av Justitiedepartementets broschyr Familjerätt Familjerätt Lättläst information om lagar som gäller för familjer i Sverige En lättläst sammanfattning av Justitiedepartementets broschyr Familjerätt Den här broschyren har tagits fram av Justitiedepartementet.

Läs mer

Till efterlevande. Information om ekonomiskt stöd

Till efterlevande. Information om ekonomiskt stöd Till efterlevande Information om ekonomiskt stöd Vill du veta mer? Den här broschyren ger bara översiktlig information. Om du vill ha mer detaljerad information om något som nämns i broschyren kan du läsa

Läs mer

Bostadsbidrag. barnfamiljer. Vilka barnfamiljer kan få bostadsbidrag? Några viktiga gränser

Bostadsbidrag. barnfamiljer. Vilka barnfamiljer kan få bostadsbidrag? Några viktiga gränser Bostadsbidrag barnfamiljer Barnfamiljer med låga inkomster kan få bostadsbidrag. Hur mycket du kan få beror på dina inkomster, dina boende kostnader, bostadens storlek och hur många barn du har. Du söker

Läs mer

Familjerätt Lättläst information om lagar som gäller för familjer i Sverige En lättläst sammanfattning av Justitiedepartementets broschyr Familjerätt

Familjerätt Lättläst information om lagar som gäller för familjer i Sverige En lättläst sammanfattning av Justitiedepartementets broschyr Familjerätt Familjerätt Lättläst information om lagar som gäller för familjer i Sverige En lättläst sammanfattning av Justitiedepartementets broschyr Familjerätt Den här broschyren har tagits fram av Justitiedepartementet.

Läs mer

Sid 1 Augusti 2017 Om Försäkringskassan. Försäkringskassan

Sid 1 Augusti 2017 Om Försäkringskassan. Försäkringskassan Sid 1 Augusti 2017 Om Försäkringskassan Försäkringskassan Vårt uppdrag Vårt uppdrag är att utreda, besluta om och betala ut bidrag och ersättningar i socialförsäkringen Att samordna resurser för att hjälpa

Läs mer

Bostadsbidrag. till barnfamiljer. Vilka barnfamiljer kan få bostadsbidrag? Hemmaboende barn. Barn som bor hos dig ibland

Bostadsbidrag. till barnfamiljer. Vilka barnfamiljer kan få bostadsbidrag? Hemmaboende barn. Barn som bor hos dig ibland Fk 4062-4 Fa Bostadsbidrag till barnfamiljer Uppdaterad 060101 Den ekonomiska familjepolitiken omfattar ett antal förmåner, bl.a. barnbidrag, föräldrapenning, tillfällig föräldrapenning, vårdbidrag, underhållsstöd

Läs mer

Sjukskrivningsprocessen

Sjukskrivningsprocessen Sjukskrivningsprocessen - en process med många aktörer Emma Eriksson Lokalt samverkansansvarig emma.m.eriksson@forsakringskassan.se FÖRSÄKRINGSKASSAN Förmåner inom socialförsäkringen exklusive pension

Läs mer

Om du behöver tandvård

Om du behöver tandvård Om du behöver tandvård Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller för alla som bor eller arbetar i Sverige. Den ger

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet

Ersättning vid arbetslöshet PÅ LÄTTLÄST SVENSKA Ersättning vid arbetslöshet INFORMATION OM ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGEN 1 2 Det här är arbetslöshetsförsäkringen... 4 Vem gör vad?...... 6 När har du rätt till arbetslöshetsersättning?...

Läs mer

Vi är Försäkringskassan

Vi är Försäkringskassan Vi är Försäkringskassan www.forsakringskassan.se Sid 1 April 2016 Om Försäkringskassan Film? https://youtu.be/cu8xiyvt394 Sid 2 April 2016 Om Försäkringskassan Vårt uppdrag Vårt uppdrag är att utreda,

Läs mer

Välkommen till försäkringsmedicin för ST-läkare

Välkommen till försäkringsmedicin för ST-läkare Välkommen till försäkringsmedicin för ST-läkare Trygghet genom hela livet Drygt 40 olika förmåner och bidrag inom socialförsäkringen Stöd till barnfamiljer Sjukdom och rehabilitering Stöd till funktionshindrade

Läs mer

Sjukpenning. Om du saknar anställning eller är ledig. Du har rätt till sjukpenning från Försäkringskassan

Sjukpenning. Om du saknar anställning eller är ledig. Du har rätt till sjukpenning från Försäkringskassan Sjukpenning Du har rätt till sjukpenning från Försäkringskassan när du inte kan arbeta på grund av sjukdom. Du kan få sjukpenning i högst 364 dagar under en 15-månaders period. I vissa fall kan tiden förlängas.

Läs mer

Försäkringskassans personregister

Försäkringskassans personregister Försäkringskassans personregister Din rätt till information Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller för alla som

Läs mer

Välkommen till försäkringsmedicin för ST-läkare

Välkommen till försäkringsmedicin för ST-läkare Välkommen till försäkringsmedicin för ST-läkare Trygghet genom hela livet Drygt 40 olika förmåner och bidrag inom socialförsäkringen Stöd till barnfamiljer Sjukdom och rehabilitering Stöd till funktionshindrade

Läs mer

Välkommen till Försäkringskassan

Välkommen till Försäkringskassan Socialförsäkringen Välkommen till Försäkringskassan Den svenska socialförsäkringen omfattar i regel alla som bor eller arbetar i Sverige. Genom Sveriges medlemskap i EU kan du som bor eller arbetar i

Läs mer

Frågor inför vuxenlivet

Frågor inför vuxenlivet Frågor inför vuxenlivet Några vanliga frågor inför vuxenlivet Vilka möjligheter har du att få ett arbete? Det finns olika möjligheter att få arbete och det finns särskilt stöd att få. Om du kan få arbete

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring; SFS 2001:141 Utkom från trycket den 10 april 2001 utfärdad den 29 mars 2001. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att

Läs mer

Lättläst om studiehjälp

Lättläst om studiehjälp Lättläst om studiehjälp 2014 2015 1 2 Välkommen till CSN I den här broschyren kan du läsa om studiehjälp. Studiehjälp är pengar som du kan få när du studerar på gymnasiet, komvux eller folkhögskola. Studiehjälp

Läs mer

Funktionshinder. Information om socialförsäkringen för dig med funktionshinder

Funktionshinder. Information om socialförsäkringen för dig med funktionshinder Funktionshinder Information om socialförsäkringen för dig med funktionshinder Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen

Läs mer

Bilstöd. Vem har rätt till bilstöd? Vad är bilstöd?

Bilstöd. Vem har rätt till bilstöd? Vad är bilstöd? Bilstöd Du som har en funktionsnedsättning som ger dig stora svårigheter att förflytta dig på egen hand eller att använda allmänna kommunikationer kan få bilstöd. Även du som har barn med funktionsnedsättning

Läs mer

8. Föräldrarnas förvärvsarbete och föräldraledighet

8. Föräldrarnas förvärvsarbete och föräldraledighet 8. Föräldrarnas förvärvsarbete och föräldraledighet Nästan alla barn idag har föräldrar som förvärvsarbetar. Under barnets första levnadsår är vanligtvis mamman föräldraledig. Därefter går mamman ofta

Läs mer

Lättläst om att betala tillbaka. lån tagna efter den 30 juni 2001

Lättläst om att betala tillbaka. lån tagna efter den 30 juni 2001 Lättläst om att betala tillbaka lån tagna efter den 30 juni 2001 2015 1 2 Välkommen till CSN Här kan du läsa om hur du betalar tillbaka det lån som kallas annuitetslån. Det är pengar som du lånat när du

Läs mer

Övergångar mellan skola och arbetsliv

Övergångar mellan skola och arbetsliv År 12 16 18 19 21 30 65 67 TFP allvarligt sjukt barn Kontaktdagar LSS Närståendepenning (ingen spec. ålder) TFP 12-16 TFP LSS barnb/bostadsb Särskilt högriskskydd Bostadstillägg Vårdbidrag Assistansersättning

Läs mer

Kundorientering. Självbetjäning via Internet. Nationellt försäkringscenter. Kund handläggare. Lokalt försäkringscenter. Kundcenter.

Kundorientering. Självbetjäning via Internet. Nationellt försäkringscenter. Kund handläggare. Lokalt försäkringscenter. Kundcenter. December 2011 Kundorientering @ Självbetjäning via Internet Nationellt försäkringscenter Kund Lokalkontor Personliga handläggare Kundcenter Lokalt försäkringscenter December 2011 Förmåner inom socialförsäkringen

Läs mer

För barn mellan 1 och 3 år Vårdnadsbidrag

För barn mellan 1 och 3 år Vårdnadsbidrag För barn mellan 1 och 3 år Vårdnadsbidrag Enköpings kommun Ett bidrag som är ett alternativ för dig som förälder som vill vara hemma längre med ditt barn än vad föräldrapenningen medger. Ett kommunalt

Läs mer

Till efterlevande. Information om ekonomiskt stöd

Till efterlevande. Information om ekonomiskt stöd Till efterlevande Information om ekonomiskt stöd Vill du veta mer? Den här broschyren ger bara översiktlig information. Om du vill ha mer detaljerad information om något som nämns i broschyren kan du läsa

Läs mer

Hem och familj Stöd till barnfamiljer och stöd för boende. Kort och lättläst

Hem och familj Stöd till barnfamiljer och stöd för boende. Kort och lättläst Hem och familj Stöd till barnfamiljer och stöd för boende Kort och lättläst Innehåll Hem och familj 1 Stöd till barnfamiljen 2 Vem får familjeförmåner? 2 Innan barnet föds 3 När barnet är fött 4 Stöd till

Läs mer

Föräldrars förvärvsarbete

Föräldrars förvärvsarbete 74 Föräldrars förvärvsarbete Se tabellerna 8 i Barn och deras familjer 2001 Del 1 Tabeller Nästan alla barn har föräldrar som förvärvsarbetar. Föräldrar med barn upp till 8 års ålder har rätt till deltidsarbete

Läs mer

Information till föräldrar som själva vill komma överens om underhållsbidrag till barn

Information till föräldrar som själva vill komma överens om underhållsbidrag till barn Information till föräldrar som själva vill komma överens om underhållsbidrag till barn Uppdaterad 2006-11-14 Här finns en övergripande information om vad som gäller vid beräkning av underhållsbidrag till

Läs mer

Föräldraledighet. Lag Föräldraledighetslagen ledigheten Socialförsäkringsbalken ersättningen. Kollektivavtalet Bidrag från banken

Föräldraledighet. Lag Föräldraledighetslagen ledigheten Socialförsäkringsbalken ersättningen. Kollektivavtalet Bidrag från banken Föräldraledighet Lag Föräldraledighetslagen ledigheten Socialförsäkringsbalken ersättningen Kollektivavtalet Bidrag från banken Uttag av föräldraledighet utan ersättning Som hel ledighet till dess barnet

Läs mer

Sjukersättning. Hur går det till att få sjukersättning? Vem kan få sjukersättning? Hur mycket får man i sjukersättning?

Sjukersättning. Hur går det till att få sjukersättning? Vem kan få sjukersättning? Hur mycket får man i sjukersättning? Sjukersättning Du kan få sjukersättning om din arbetsförmåga är stadigvarande nedsatt med minst en fjärdedel. Hur mycket du får i sjukersättning beror på hur mycket du har haft i inkomst. Har du inte haft

Läs mer

Om socialförsäkringen

Om socialförsäkringen Arbetsgivare Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller arbetar i Sverige. Den ger

Läs mer

Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen

Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen TRANSPORTS A-KASSA Det här är arbetslöshetsförsäkringen Arbetslöshetsförsäkringen är en försäkring som gäller för alla personer som arbetar eller har arbetat

Läs mer

Sjukersättning. Hur mycket får man i sjukersättning? Kan jag få sjukersättning? Hur går det till att få sjukersättning?

Sjukersättning. Hur mycket får man i sjukersättning? Kan jag få sjukersättning? Hur går det till att få sjukersättning? Sjukersättning Du kan få sjukersättning om din arbetsförmåga är stadigvarande nedsatt med minst en fjärdedel. Hur mycket du får i sjukersättning beror på hur mycket du har haft i inkomst. Har du inte haft

Läs mer

Om Försäkringskassan Juni 2010 Sida 1

Om Försäkringskassan Juni 2010 Sida 1 Om Försäkringskassan Juni 2010 Sida 1 Välkommen till Försäkringskassan Försäkringskassan informerar om och hanterar Sveriges viktigaste trygghetspaket socialförsäkringen. Den innehåller totalt närmare

Läs mer

Bostadsbidrag. information om bostadskostnad och inkomst. Bostadskostnad och bostadsyta. Den bidragsgrundade bostadskostnaden kan minskas

Bostadsbidrag. information om bostadskostnad och inkomst. Bostadskostnad och bostadsyta. Den bidragsgrundade bostadskostnaden kan minskas Bostadsbidrag information om bostadskostnad och inkomst Bostadskostnad och bostadsyta Bidragsgrundande bostadskostnad Du söker bostadsbidrag utifrån din bidragsgrundande Den bidragsgrundande bostadskostnaden

Läs mer

Sjukersättning. Hur mycket får man i sjukersättning? Kan jag få sjukersättning? Hur går det till att få sjukersättning?

Sjukersättning. Hur mycket får man i sjukersättning? Kan jag få sjukersättning? Hur går det till att få sjukersättning? Sjukersättning Du kan få sjukersättning om din arbetsförmåga är stadigvarande nedsatt med minst en fjärdedel. Hur mycket du får i sjukersättning beror på hur mycket du har haft i inkomst. Har du inte haft

Läs mer

Rätt beslut och rätt ersättning

Rätt beslut och rätt ersättning Rätt beslut och rätt ersättning Information om skyldigheter i samband med beslut eller ersättning Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska

Läs mer

Sjukpenning. Du har rätt till sjukpenning från Försäkringskassan

Sjukpenning. Du har rätt till sjukpenning från Försäkringskassan Sjukpenning Du har rätt till sjukpenning från Försäkringskassan när du inte kan arbeta på grund av sjukdom. Du kan få sjukpenning i högst 364 dagar under en 15-månaders period. I vissa fall kan tiden förlängas.

Läs mer

Handledning till snabbguide om studiebidrag på gymnasiet

Handledning till snabbguide om studiebidrag på gymnasiet Handledning till snabbguide om studiebidrag på gymnasiet Senast uppdaterad, juni 2016 CSN nr 1028A/1606 Inledning Den här handledningen kan du ha som stöd om du ska använda snabbguiden för att informera

Läs mer

Att försörja sig och utvecklas

Att försörja sig och utvecklas Att försörja sig och utvecklas i Sverige Utbildningsmöjligheter en utbildning obligatorisk gratis en grundskola en gymnasieskola frivillig komvux en vuxen en folkhögskola att studera en yrkeshögskola en

Läs mer

Sjukpenning. Om du saknar anställning eller är ledig. Om du är anställd

Sjukpenning. Om du saknar anställning eller är ledig. Om du är anställd Sjukpenning Du har rätt till sjukpenning från när du inte kan arbeta på grund av sjukdom. Du kan få sjukpenning i högst 364 dagar under en 15-månaders period. I vissa fall kan tiden förlängas. Ordlista

Läs mer

VÄLKOMMEN. till förskola, fritidshem och pedagogisk verksamhet i Alingsås kommun. Information om våra regler

VÄLKOMMEN. till förskola, fritidshem och pedagogisk verksamhet i Alingsås kommun. Information om våra regler VÄLKOMMEN till förskola, fritidshem och pedagogisk verksamhet i Alingsås kommun Information om våra regler Vem kan få plats Vårdnadshavare som har barn från 1 års ålder till och med årskurs 6, kan ansöka

Läs mer

Tandvård. Information om socialförsäkringen för dig som behöver tandvård

Tandvård. Information om socialförsäkringen för dig som behöver tandvård Tandvård Information om socialförsäkringen för dig som behöver tandvård Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller

Läs mer

Frågor inför vuxenlivet

Frågor inför vuxenlivet Frågor inför vuxenlivet Några vanliga frågor inför vuxenlivet Vilka möjligheter har du att få ett arbete? Det finns olika möjligheter att få arbete och det finns särskilt stöd att få. Om du kan få arbete

Läs mer

Lättläst om studiemedel

Lättläst om studiemedel Lättläst om studiemedel 2015 1 2 Innehåll Vad är studiemedel?...6 Vem kan få studiemedel?... 7 Hur mycket pengar kan du få?... 9 Hur många poäng måste du läsa?...14 Hur länge kan du få studiemedel?...16

Läs mer

Hem och familj Stöd till barnfamiljer och stöd för boende. Kort och lättläst

Hem och familj Stöd till barnfamiljer och stöd för boende. Kort och lättläst Hem och familj Stöd till barnfamiljer och stöd för boende Kort och lättläst Innehåll Hem och familj 1 Stöd till barnfamiljen 2 Vem får familjeförmåner? 2 Innan barnet föds 3 När barnet är fött 4 Stöd till

Läs mer

Regler och avgifter för barns placering i fritidshem

Regler och avgifter för barns placering i fritidshem Regler och avgifter för barns placering i fritidshem 2014-02-07 I den här broschyren får du veta det mesta du behöver veta när du ska ansöka om plats för ditt barn i Piteå kommuns fritidshem. Broschyren

Läs mer

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till

Läs mer

Om ersättning vid sjukdom AGS och Premiebefrielseförsäkring

Om ersättning vid sjukdom AGS och Premiebefrielseförsäkring Om ersättning vid sjukdom AGS och Premiebefrielseförsäkring Maj 2010 1 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist och dödsfall. Våra försäkringar är bestämda

Läs mer