VÄLKOMMEN. till förskola, fritidshem och pedagogisk verksamhet i Alingsås kommun. Information om våra regler

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VÄLKOMMEN. till förskola, fritidshem och pedagogisk verksamhet i Alingsås kommun. Information om våra regler"

Transkript

1 VÄLKOMMEN till förskola, fritidshem och pedagogisk verksamhet i Alingsås kommun Information om våra regler

2 Vem kan få plats Vårdnadshavare som har barn från 1 års ålder till och med årskurs 6, kan ansöka om plats. Omsorgen finns för barn som är folkbokförda i Alingsås kommun. Även barn från andra kommuner kan ansöka och få plats. Omsorg erbjuds i den omfattning du behöver vid, förvärvsarbete studier utifrån barnets behov. Barnet får plats så fort det finns plats, men senast inom fyra månader med skälig hänsyn till familjens önskemål Vill du ha plats på en speciell förskola, kan du få vänta mer än fyra månader. För att få en plats på Hasselgatans allergiförskola, behövs ett läkarintyg. I mån av plats placeras även barn utan allergi på förskolan. Behöver ditt barn särskilt stöd Barn som behöver särskilt stöd anvisas plats i förskoleverksamhet, fritidsverksamhet eller integrerad fritidsverksamhet. Detta görs om inte sådant stöd kan tillgodoses på annat sätt. Utredning görs i varje enskilt fall. Plats i förskoleverksamhet Vänder sig till barn från 1 år tills de börjar förskoleklass. Omsorg erbjuds i form av, förskola familjedaghem Vad gäller vid föräldraledighet, arbetslöshet osv. För barn födda 2014 och framåt, kan föräldrapenning tas ut på lägstanivå, samtidigt som barnet är på förskola/familjedaghem. Barn som är mellan 1-5 år (6 år-vt), erbjuds 15 timmar/vecka två veckor efter ett syskon är fött arbetslöshet syskon till barn vars vårdnadshavare har vårdnadsbidrag allmän förskola, gäller från 3-5 år (6 år-v.t) Förskolan/familjedaghemmet beslutar vilka tider barnet går. Allmän förskola Allmän förskola gäller från höstterminen det år barnet fyller 3 år. Allmän förskola är 15 timmar. För barn som har allmän förskola, gäller detta, avgiftsfritt, barnet är hemma under grundskolans lov, med avgift, barnet är på förskolan under grundskolans lov. Avgift tas ut under de dagar lovet varar. Månadsavgiften delas på 30 dagar och varje dag i veckan räknas med, även helgdagarna. Tillfällig plats för fritidsbarn Plats i fritidshem/familjedaghem kan även erbjudas, om barnet behöver omsorg på loven. Särskild avgift, läs i allmänt om avgifter vid tillfälligt arbete eller arbetsmarknadsåtgärd 1

3 ANSÖKA OM PLATS Anmälan kan göras 6 månader innan barnet behöver plats barnet måste ha fyllt 1 år om det ska få plats Barnet placeras i kön, från det datum anmälan kommer in. Särskilda regler gäller vid flytt mellan kommunerna i göteborgsregionen, uppgifter hittar du på Omplacering Omplaceringar för ditt barn görs i augusti. Om du har barn placerade på olika förskolor, får du syskonförtur. I de fallen görs omplacering hela året, för att syskonen ska komma till samma förskola/familjedaghem. Kravet är att andra barn som står på kö, kan få plats på en annan förskola/familjedaghem. Schema Schema ska lämnas in för varje barn via e-tjänsten. Du och personalen gör en överenskommelse om de tider barnet ska vara där. Gäller schemat flera veckor räknas ett timsnitt/vecka. Scheman läggs in som enveckorsschema eller rullande schema (schema som löper över flera veckor). Om ditt barn under kortare tid än en månad ändrar tiden, ska inget nytt schema lämnas in, utan du pratar direkt med personalen. När vistelsetiden går över det timintervall som barnet har, får du betala för mertiden. Uppsägning Uppsägning av plats ska göras via e- tjänsten. uppsägningstiden är två månader, även vid byte från kommunal till enskild verksamhet avgift betalas alltid under uppsägningstiden Uppsägning ska inte göras när, placeringen är tidsbegränsad, barnet byter till annan kommunal verksamhet som förskola, familjedaghem eller fritidsverksamhet. I vilken ordning placeras barn Följande turordning gäller vid placering 1. placering enligt SL kap 8 5/7 (särskild bedömning) 2. allmän förskola 3-5 åringar 3. ekonomisk förtur SL kap 8 5 (socialförvaltningen utreder) 4. syskonförtur/omplacering 5. nyplacering 2

4 AVGIFT Avgiften beräknas på familjens gemensamma månadsinkomst. Läs på sidan 4 allmänt om avgiften Vad räknas som inkomst. Avgiften räknas på din inkomst före skatt. Som inkomst räknas all inkomst som du betalar skatt på. lön, ob och andra ersättningar i anslutning till inkomst,(även det beskattningsbara förmånsvärdet för tjänstebil ingår) familjehemsföräldrars arvodesersättning pension, (barnpension räknas inte) livränta (ersättning vid godkänd arbetsskada för förlorad inkomst) föräldrapenning vårdbidrag(skattepliktig del) sjukersättning/tidsbegränsad sjukersättning sjukpenning arbetslöshetsersättning aktivitetsstöd aktivitetsersättning familjebidrag i form av familjepenning inkomst vid arbete utomlands Räkna ut din avgift Du kan räkna ut din avgift på Klicka på Självservice. Välj Kommunal förskola fritidshem och pedagogisk omsorg Avgift för barn 1-5 år. Tiden barnet är i förskolan/familjedaghemmet delas i tre tidsintervall med gränser vid 25, upp till 35 över 35 timmar/vecka. Tabellen nedan är beräknad på antal timmar/vecka för barnet och hushållets inkomst Avgifter förskola/familjedaghem barn 1-5 år Timmar/vecka Barn Barn 2 Barn 3 Till och med 25 2,25 % av inkomsten 1,25 % av inkomsten 0,60 % av inkomsten Till och med 35 2,75 % av inkomsten 1,75 % av inkomsten 0,85 % av inkomsten över 35 3,00 % av inkomsten 2,00 % av inkomsten 1,00 % av inkomsten Avgift för barn 6 år - till och med årskurs 6 Hur många timmar barnet är i fritidshemmet/familjedaghemmet påverkar inte avgiften, det är bara inkomsten som avgör avgiftens storlek. Avgifter fritidshem Barn 1 Barn 2 Barn 3 2 % av inkomsten 1 % av inkomsten 1 % av inkomsten 3

5 Allmänt om avgiften Inkomsttaket i maxtaxan är indexreglerat, hur den räknas ut ser du i tabellen på sidan tre. Vill du veta var inkomsttaket ligger eller räkna ut din avgift, gå in på, sökväg, se sidan fem. om du inte lämnar in dina inkomster, betalar du högsta avgift förändras inkomsten ska den justeras, annars blir avgiften fel. Ändring av inkomsten görs på e- tjänsten när avgiften beräknas, räknas yngsta barnet i familjen som barn 1, näst yngsta som barn 2 och så vidare, avgiftsfritt från och med barn 4. Detta gäller även familjer med barn i både kommunal och fristående verksamhet om avgiften betalas för sent får du först en påminnelse, sen ett inkassokrav. Har du inte betalat inom 60 dagar från förfallodagen stängs barnet av från verksamheten avgiften betalas 12 månad under året, även under lov, semester, stängningsdagar och annan ledighet. Avgift betalas även om barnet är sjukt och hemma behöver ditt barn plats under stängningsdagarna, ska du 2 månader innan, kontakta barn och ungdomskontoret eller skolans administration när det gäller barn på fritids, se sid 5 om dagbarnvårdaren i ett familjedaghem är sjuk/semester eller har annan ledighet och plats inte kan ordnas på annat sätt, görs avdrag för de dagarna barn som är över 3 år och går mer än 15 timmar i veckan (allmän förskola), får ett avdrag på avgiften med 30,5 % i månaden öppen förskola och förskoleklass är avgiftsfri barn som går i skolan och behöver plats på fritids när det är lov, betalar 50 kronor per dag de dagar barnet är där. Avgiften kan inte bli högre än den månadsavgift du skulle betalat vid placering vid gemensam vårdnad och delad plats, ska ni som vårdnadshavare ha var sin faktura. Delad plats görs på blanketten delad faktura och finns på, alingsas.se. Blanketten ska skrivas under av båda vårdnadshavarna Tänk på att lämna riktiga uppgifter Varje år hämtar barn-och ungdomsförvaltningen uppgifter från skatteverket om dina inkomster från skatteverket. Uppgifterna från skatteverket jämförs sen med de uppgifter förvaltningen fått från er. Hämtningen görs efter att deklarationen är klar i december och kontrollen är klar i februari. Efter det kommer avgift att betalas tillbaka eller krävas in, beroende på om inkomsten varit för hög eller för låg. Felaktigt inlämnade uppgifter kan leda till rättsliga åtgärder. 4

6 Alingsås kommuns samlade information om förskola, fritids och annan pedagogisk verksamhet i kommunal och enskild regi, finns på vår hemsida. Där finns även information om vårdnadsbidrag. Blanketter finns att tillgå på respektive enhets administration eller barn och ungdomskontoret. Sökväg Klicka på, Utbildning, barnomsorg Klicka på, Grundskola, barnomsorg Antagen av Barn-och ungdomsnämnden, , 104 Dnr: BUN Version

Reglemente för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun

Reglemente för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun Reglemente för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun Gäller från och med den 1 maj 2012 I Borlänge kommun erbjuds olika verksamhetsformer för barn från ett års ålder. Förskolan,

Läs mer

Taxa- och tillämpningsregler. Barnomsorgen i Luleå kommun

Taxa- och tillämpningsregler. Barnomsorgen i Luleå kommun Taxa- och tillämpningsregler Barnomsorgen i Luleå kommun Innehåll Våra verksamheter Förskola 3 Allmän Förskola 3 Annan pedagogisk omsorg 3 Mötesplatser 3 Fritidshem 3 Allmän information Rätt att erhålla

Läs mer

Gullspång. Bra att veta om regler och avgifter för förskolan i Gullspångs kommun

Gullspång. Bra att veta om regler och avgifter för förskolan i Gullspångs kommun Gullspång Bra att veta om regler och avgifter för förskolan i Gullspångs kommun VÄLKOMMEN TILL FÖRSKOLAN Snart är det dags för ditt barn att börja på förskola. Vi vill hälsa er välkomna och hoppas att

Läs mer

Gullspång. Bra att veta om fritidshem i Gullspångs kommun

Gullspång. Bra att veta om fritidshem i Gullspångs kommun Gullspång Bra att veta om fritidshem i Gullspångs kommun VÄLKOMMEN TILL FRITIDSHEM Snart är det dags för ditt barn att börja på fritidshem. Vi vill hälsa er välkomna och hoppas att ni ska trivas. I den

Läs mer

För barn mellan 1 och 3 år Vårdnadsbidrag

För barn mellan 1 och 3 år Vårdnadsbidrag För barn mellan 1 och 3 år Vårdnadsbidrag Enköpings kommun Ett bidrag som är ett alternativ för dig som förälder som vill vara hemma längre med ditt barn än vad föräldrapenningen medger. Ett kommunalt

Läs mer

Föräldrapenning. Hur mycket får man? Vem har rätt till föräldrapenning?

Föräldrapenning. Hur mycket får man? Vem har rätt till föräldrapenning? Föräldrapenning Föräldrapenning är den ersättning föräldrar får för att kunna vara hemma med sina barn i stället för att arbeta. Den betalas ut i sammanlagt 480 dagar per barn. Föräldrapenningen har tre

Läs mer

Förskolan ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap och förbereda barnen för fortsatt utbildning.

Förskolan ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap och förbereda barnen för fortsatt utbildning. Svensk författningssamling (SFS) Observera: att det kan förekomma fel i författningstexterna. I de flesta fall finns bilagorna med. Bilagor som består av bilder, kartor, uppställningar i många spalter

Läs mer

Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning

Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning Du som deltar i ett program på Arbetsförmedlingen kan få ersättning i form av aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning. Om du har fyllt 25 år eller uppfyller

Läs mer

starta och driva förskola och skolbarnsomsorg som enskild verksamhet

starta och driva förskola och skolbarnsomsorg som enskild verksamhet Regler för att starta och driva förskola och skolbarnsomsorg som enskild verksamhet Tillstyrkta av Barn- och Utbildningsnämnden 2003-10-23, 179 Godkända av kommunfullmäktige 2003-12-15, 165 Reviderad av

Läs mer

Lättläst. Om du har en funktionsnedsättning

Lättläst. Om du har en funktionsnedsättning Lättläst Om du har en funktionsnedsättning Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet

Ersättning vid arbetslöshet PÅ LÄTTLÄST SVENSKA Ersättning vid arbetslöshet INFORMATION OM ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGEN 1 2 Det här är arbetslöshetsförsäkringen... 4 Vem gör vad?...... 6 När har du rätt till arbetslöshetsersättning?...

Läs mer

Årshjul E-postutskick till Vh med placeringsinformation

Årshjul E-postutskick till Vh med placeringsinformation Årshjul E-postutskick till Vh med placeringsinformation Nya platserbjudande i förskola/familjedaghem januari-december Bifoga alltid Infobrev och FÖRSKOLEHÄFTET November December Januari Februari Byte av

Läs mer

Sjukersättning. Hur mycket får man i sjukersättning? Kan jag få sjukersättning? Hur går det till att få sjukersättning?

Sjukersättning. Hur mycket får man i sjukersättning? Kan jag få sjukersättning? Hur går det till att få sjukersättning? Sjukersättning Du kan få sjukersättning om din arbetsförmåga är stadigvarande nedsatt med minst en fjärdedel. Hur mycket du får i sjukersättning beror på hur mycket du har haft i inkomst. Har du inte haft

Läs mer

Bostadsbidrag. barnfamiljer. Några viktiga gränser. Vilka barnfamiljer kan få bostadsbidrag? Preliminärt och slutligt bidrag

Bostadsbidrag. barnfamiljer. Några viktiga gränser. Vilka barnfamiljer kan få bostadsbidrag? Preliminärt och slutligt bidrag Bostadsbidrag barnfamiljer Barnfamiljer med låga inkomster kan få bostadsbidrag. Hur mycket du kan få beror på dina inkomster, dina boendekostnader, bostadens storlek och hur många barn du har. Du söker

Läs mer

Lättläst om studiemedel

Lättläst om studiemedel Lättläst om studiemedel 2015 1 2 Innehåll Vad är studiemedel?...6 Vem kan få studiemedel?... 7 Hur mycket pengar kan du få?... 9 Hur många poäng måste du läsa?...14 Hur länge kan du få studiemedel?...16

Läs mer

Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre

Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre VEM KAN FÅ HJÄLP? Socialtjänstlagen ger Dig rätt till hjälp i hemmet, äldreboende, dagverksamhet och annat bistånd om Du inte själv kan tillgodose Dina

Läs mer

Sjukpenninggrundande. - information till dig som studerar, är arbetslös, sjuk eller har sjukersättning, aktivitetsersättning eller livränta

Sjukpenninggrundande. - information till dig som studerar, är arbetslös, sjuk eller har sjukersättning, aktivitetsersättning eller livränta Sjukpenninggrundande inkomst - information till dig som studerar, är arbetslös, sjuk eller har sjukersättning, aktivitetsersättning eller livränta Sjukpenning, föräldrapenning och tillfällig föräldrapenning

Läs mer

Fritidshem erbjuds också Elever med eget behov verksamheten enligt Skollagen kap 14 5 Elever med behov av särskilt stöd enligt Skollagen kap 14 6

Fritidshem erbjuds också Elever med eget behov verksamheten enligt Skollagen kap 14 5 Elever med behov av särskilt stöd enligt Skollagen kap 14 6 Gäller från och med läsåret 2011/2012 Fritidshem erbjuds elever på Stellatus till och med 31 juli det år eleven fyller 13 år. Plats erbjuds inte till elever som samtidigt har en plats i motsvarande verksamhet

Läs mer

Tillfällig. föräldrapenningen. vid vård av barn som fyllt 12 men inte 16 år. Vem kan få tillfällig föräldrapenning?

Tillfällig. föräldrapenningen. vid vård av barn som fyllt 12 men inte 16 år. Vem kan få tillfällig föräldrapenning? Tillfällig föräldrapenning vid vård av barn som fyllt 12 men inte 16 år FK 4089-B_Fa I vissa fall kan du få tillfällig föräldrapenning för ett barn som fyllt tolv år. Det gäller om barnet har en sjukdom

Läs mer

Du bestämmer själv. När du vill ta ut pension

Du bestämmer själv. När du vill ta ut pension Du bestämmer själv När du vill ta ut pension Du bestämmer själv Den här broschyren handlar om den allmänna pensionen och vad som kan vara bra att tänka på när du funderar på att ta ut pension. Det finns

Läs mer

Regler för godkännande av fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg för Barn och Familj, Eslövs kommun

Regler för godkännande av fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg för Barn och Familj, Eslövs kommun Regler för godkännande av fristående förskola, fritidshem och pedag gogisk omsorg för Barn och Familj, Eslövs kommun REGLER FÖR GODKÄNNANDE AV FRISTÅENDE FÖRSKOLA, FRILIGGANDE FRITIDSHEM (ej ansluten till

Läs mer

Gemensam ingång för ansökan om förskoleplats och fördelning av de 30 timmar som barn till föräldralediga har rätt att vara i förskolan

Gemensam ingång för ansökan om förskoleplats och fördelning av de 30 timmar som barn till föräldralediga har rätt att vara i förskolan Utlåtande 2013:43 RIV (Dnr 321-1061/2012) Gemensam ingång för ansökan om förskoleplats och fördelning av de 30 timmar som barn till föräldralediga har rätt att vara i förskolan Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059)

Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059) 1 Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059) Publicerat första gången 2014-08-28 Ändringar och tillägg 2014-10-07 Arbetsgivare/uppdragsgivare 1. Är det någon skillnad mellan

Läs mer

Starta eget inom bar nomsorgen

Starta eget inom bar nomsorgen Starta eget inom bar nomsorgen En faktabroschyr för dig som vill starta fristående pedagogisk verksamhet i Örebro kommun Ordförklaringar Barnomsorgspeng Ett kommunalt bidrag som följer med varje barn oavsett

Läs mer

Information till dig som ansöker om arbetslöshetsersättning

Information till dig som ansöker om arbetslöshetsersättning Information till dig som ansöker om arbetslöshetsersättning Innehåll Grundvillkor i arbetslöshetsförsäkringen 4 Två försäkringar 4 Så hög är ersättningen 4 Så länge får du ersättning 7 Arbetsvillkor 8

Läs mer

Korta svar på de vanligaste frågorna Om du vill veta mer kan du läsa under rubriken Fler frågor. Du kan också fråga socialtjänsten i din kommun.

Korta svar på de vanligaste frågorna Om du vill veta mer kan du läsa under rubriken Fler frågor. Du kan också fråga socialtjänsten i din kommun. Frågor och svar om ekonomiskt bistånd lättläst Artikelnummer 2006-114-4 Här kan du läsa frågor och svar om ekonomiskt bistånd. Ekonomiskt bistånd är pengar du söker från socialtjänsten så att du klarar

Läs mer

Ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd)

Ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd) Ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd) Alla som bor i Sverige och inte kan försörja sig eller bli försörjda på annat sätt har rätt att söka försörjningsstöd. Det betalas ut av kommunens socialförvaltning.

Läs mer

Bostadsbidrag. till barnfamiljer. Vilka barnfamiljer kan få bostadsbidrag? Hemmaboende barn. Barn som bor hos dig ibland

Bostadsbidrag. till barnfamiljer. Vilka barnfamiljer kan få bostadsbidrag? Hemmaboende barn. Barn som bor hos dig ibland Fk 4062-4 Fa Bostadsbidrag till barnfamiljer Uppdaterad 060101 Den ekonomiska familjepolitiken omfattar ett antal förmåner, bl.a. barnbidrag, föräldrapenning, tillfällig föräldrapenning, vårdbidrag, underhållsstöd

Läs mer

Överklaganden enligt skollagen

Överklaganden enligt skollagen Juridisk vägledning Granskad februari 2012 Mer om Överklaganden enligt skollagen I skollagen kan fler beslut än tidigare överklagas. Från 16 års ålder får man föra sin egen talan. Stärkt rättssäkerhet

Läs mer