Regler och riktlinjer (Gäller från och med ) Förskola och annan pedagogisk verksamhet i Köpings kommun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Regler och riktlinjer (Gäller från och med 2014-01-01) Förskola och annan pedagogisk verksamhet i Köpings kommun"

Transkript

1 Regler och riktlinjer (Gäller från och med ) Förskola och annan pedagogisk verksamhet i Köpings kommun

2 Köpings kommun Rapporten skriven av: Yvonne Karlsson Utvecklingsledare/Chef Förskolan, Barn och Utbildning, Antagen av: KF 106 Rapporten finns även att läsa och ladda ner på

3 Förskola och annan pedagogisk verksamhet i Köpings kommun Innehåll Förskola och annan pedagogisk verksamhet i Köpings kommun 5 Förskola 6 Allmän förskola 6 Annan pedagogisk verksamhet 7 Pedagogisk omsorg Omsorg på obekväm tid 7 7 Fristående förskola 7 Rätt till plats 8 Folkbokföringsadress 8 Barnets ålder 8 Föräldrars/vårdnadshavares sysselsättning Barn i behov av särskilt stöd 8 9 Att söka plats 10 Förskola och annan pedagogisk verksamhet på webben 10 När du fått en plats 11 Erbjudande 11 Bekräftelse 11 Inkomstuppgift 11 Obetalda avgifter/skulder 11 Outnyttjad plats 12 Inskolning 12 Närvarotid 12 Avgifter 13 Taxa Inkomst Betalning 15 Delad faktura Autogiro Öppettider 16 Stängningsdagar Samordning under sommar och jul Att säga upp en plats 17 Avsteg från regler 18 Kontakta placeringsenheten 19 3

4 Förskola och annan pedagogisk verksamhet i Köpings kommun 4

5 Förskola och annan pedagogisk verksamhet i Köpings kommun Förskola och annan pedagogisk verksamhet i Köpings kommun I Regler och riktlinjer hittar du beskrivning på de olika verksamhetsformer som förskolan i Köpings kommun erbjuder. Du får även information om hur du söker plats och vad som händer när ditt barn fått sin placering. Information om avgifter och betalningssätt finns beskrivet samt vilka handlingar som kommunen på begäran kan efterfråga inför och i samband med barnets placering. I Regler och riktlinjer kan du också ta del av verksamhetens öppettider, få information om avsteg från reglerna och hur du säger upp platsen. Köpings kommun hälsar dig välkommen och hoppas att du och ditt/dina barn ska trivas hos oss! Förskoleverksamhet Annan pedagogisk verksamhet Fristående förskola Allmän förskola Pedagogisk omsorg Familje daghem Omsorg på obekväm tid En översikt på hur förskolan och annan pedagogisk verksamhet är organiserad i Köpings kommun. 5

6 Förskola Förskola Förskolan är till för barn från 1 år till och med den 31 juli det år barnet fyller 6 år. Barn börjar i förskolan vid olika åldrar och deltar under olika lång tid. Förskolan är första steget i utbildningsväsendet och har som uppgift är att lägga grunden för ett livslångt lärande. Som förälder/vårdnadshavare har du huvudansvaret för dina barns fostran. Förskolan ska vara ett stöd och ett komplement i barnets utveckling och lärande och göra det möjligt för dig att arbeta eller studera. I förskolan förenas omsorg och pedagogik i en verksamhet som tar ansvar för barnet hela dagen. Förskolan ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan omfattas av skollagen och läroplanen Lpfö -98 rev Läroplanen anger de mål och riktlinjer som ska gälla för verksamheten. Läs mer på Allmän förskola Allmän förskola är en kostnadsfri verksamhet som omfattar 15 timmar per vecka eller 525 timmar per år. Det innebär att verksamhetsåret sträcker sig över 35 veckor och följer skolans arbetsår. Barnen är lediga under skolans lov som sportlov, påsklov, sommarlov, höstlov och jullov. Allmän förskola erbjuds alla barn från och med 1 augusti det år barnet fyller tre år. Den allmänna förskolan är inte någon särskild form av förskola utan bedrivs inom den vanliga organisationen. Verksamheten är frivillig och heter "allmän" eftersom den erbjuds alla barn från tre års ålder. Vistelsetiden för enbart allmän förskola är samma som för barn till föräldralediga/arbetssökande. Läs mer om närvarotid på sidan 12. 6

7 Annan pedagogisk verksamhet Annan pedagogisk verksamhet Annan pedagogisk verksamhet kan vara pedagogisk omsorg eller omsorg på obekväm tid. Pedagogisk omsorg kan vara familjedaghem eller olika flerfamiljs lösningar, till exempel flera familjer som går samman och tar hand om egna och varandras barn. Det är kommunen som godkänner och kontrollerar annan pedagogisk verksamhet. Verksamheten måste uppfylla samma krav som ställs på kommunens motsvarande verksamhet. Pedagogisk omsorg I Köpings kommun finns pedagogisk omsorg i form av familjedaghem. Familjedaghem är till för barn från 1 år till och med den 31 juli det år barnet fyller 6 år. Som förälder/vårdnadshavare har du huvudansvaret för dina barns fostran. Familjedaghemmet ska vara ett stöd i barnets utveckling och lärande och gör det möjligt för dig att arbeta eller studera. Verksamheten ska stimulera barns utveckling och lärande och utformas så att den förbereder barnen för ett fortsatt lärande. Verksamheten styrs av skollagen men till skillnad från förskolan är läroplanen Lpfö- 98 rev vägledande för familjedaghemmen. Läs mer på Omsorg på obekväm tid Natt-, kväll och helgomsorg finns i begränsad omfattning för barn som är i behov av omsorg när deras föräldrar arbetar på kvällar, nätter och helger. Verksamheten är till för barn från 1 år till och med den 31 juli det år barnet fyller 10 år. Verksamheten erbjuds i den omfattning det behövs med hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete och familjens situation i övrigt. Fristående förskola I Köpings kommun finns fristående förskolor. Läs mer på 7

8 Rätt till plats Rätt till plats Rätten till en plats i förskola i Köpings kommun avgörs av: Folkbokföringsadress Barnets ålder Föräldrars/vårdnadshavares sysselsättning Barn i behov av särskilt stöd Folkbokföringsadress Enligt skollagen 8 kap. gäller: För att ha rätt till plats ska barnet vara folkbokfört i Köpings kommun. Om särskilda skäl finns kan barn som är folkbokförda i annan kommun ha rätt till plats i Köpings kommun. De särskilda skälen anges i ansökan om dispens. Blanketten finner du på Barnets ålder Rätt till en plats på förskola eller i familjedaghem har barn: då barnet fyllt 1 år. till och med 31 juli det år barnet fyller 6 år. Rätt till allmän förskola har alla barn (oavsett vårdnadshavares sysselsättning): från och med 1 augusti det år barnet fyller 3 år. till och med vårterminens slut det år barnet fyller 6 år. Rätt till plats i omsorg på obekväm tid: då barnet fyllt 1 år. till och med sommarlovets slut det år barnet fyller 10 år. Föräldrars/vårdnadshavares sysselsättning Arbete eller studier Föräldrar och vårdnadshavare som arbetar eller studerar har rätt att ha sitt barn i förskola under arbetstid/studietid, inklusive tid för resor. Tiden ska på begäran kunna styrkas med arbetsgivarintyg/studieintyg. Föräldraledig eller arbetssökande Barn till vårdnadshavare som är föräldraledig eller arbetssökande har rätt till plats i förskola eller familjedaghem max 15 timmar per vecka. Tiden ska styrkas med intyg. Läs på sid 6 angående Allmän förskola. Dispensansökan för denna regel kan göras vid synnerliga skäl. Med synnerliga skäl avses till exempel att familjen har medicinska eller psykosociala skäl eller att barnet har ett särskilt behov. De särskilda skälen anges i ansökan om dispens. Blanketten finner du på 8

9 Rätt till plats Barn i behov av särskilt stöd Barn i behov av särskilt stöd har rätt till förskola. I första hand ges stödet i den grupp som barnet tillhör. Förskolechef beslutar i samråd med vårdnadshavare och specialpedagog, vilket stöd barnet är i behov av. Stödet ska alltid utformas så att det passar barnets förutsättningar och behov. 9

10 Att söka plats Att söka plats När du ansöker om plats kan du ange flera alternativ som du är intresserad av. Vi kommer så långt det är möjligt försöka att tillgodose dina önskemål. Tänk på att ungefär en vecka går åt till inskolning av ditt barn och att du då behöver finnas tillgänglig. Läs mer om Köpings förskolor och familjedaghem på Förskola och annan pedagogisk verksamhet på webben Du ansöker om plats i förskola och familjedaghem på Köpings kommuns webbplats, Om du har skyddade personuppgifter ska du inte ansöka om plats på webben utan istället ta kontakt med placeringsenheten. Se kontaktuppgifter på sidan 19. När du som vårdnadshavare har anmält önskemål om förskoleplats ska kommunen erbjuda en placering inom fyra månader. Så snart vi behandlat din ansökan får du en bekräftelse skickad hem till dig. Där ser du också dina inloggningsuppgifter till Förskola och annan pedagogisk verksamhet på webben som du kommer att behöva i fortsättningen. Om det blir konkurrens om platserna så fördelas de enligt följande turordning: 1. Förtur gäller barn i behov av särskilt stöd. 2. Syskonförtur tillämpas i mån av plats. 3. Ködatum räknas dock tidigast 6 månader före det datum du önskar att barnet ska börja. 10

11 När du fått en plats När du fått en plats Erbjudande Så snart det finns en ledig plats kommer du att få ett erbjudande på Förskola och annan pedagogisk verksamhet på webben som du kan tacka ja till. I första hand försöker vi erbjuda dig något av de alternativ du sökt, men du kan även bli erbjuden något annat alternativ om det är många sökanden. Du tackar ja till platsen genom att logga in på Förskola och annan pedagogisk verksamhet på webben med dina inloggningsuppgifter du fick i bekräftelsen. Om du inte svarar inom 14 dagar kommer platsen att erbjudas annan sökande. Om du inte vill ha platsen kan du tacka nej och välja att stå kvar i kön. Bekräftelse Efter att du fått ett erbjudande om plats och tackat ja ser du alla uppgifter på Förskola och annan pedagogisk verksamhet på webben. Kontakta förskolan för planering av barnets inskolning. Inkomstuppgift Du måste uppge hushållets inkomst så snart du har fått en plats (se mer under Avgifter vad som räknas som inkomst). Du registrerar inkomster genom att logga in på Förskola och annan pedagogisk verksamhet på webben och välja Min förskola i menyn och sedan klicka på Ändra inkomstuppgift. Om du inte anmäler någon inkomst kommer du att få betala högsta avgiften. Om hushållets sammansättning förändras (att flytta isär eller ihop) ansvarar du för att anmäla det till placeringsenheten då det påverkar avgiften. Du ansvarar också för att den inkomst du uppgett är korrekt och aktuell. På begäran ska du kunna styrka hushållets anmälda inkomst. Vi gör stickprov och jämför med skatteverkets uppgifter. Vid felaktigt inrapporterad inkomst kommer du att få betala rätt taxa i efterhand, upp till tre år bakåt i tiden. Du ändrar hushållets inkomst genom att logga in på Förskola och annan pedagogisk verksamhet på webben. Du väljer Min förskola i menyn och klickar sedan på Ändra inkomstuppgift. Obetalda avgifter/skulder För att ha rätt till plats måste du betala dina avgifter för förskola eller annan pedagogisk verksamhet. Om du har obetalda avgifter blir du avstängd och förlorar rätten till din plats. Du kan bara söka ny plats om du har betalt alla gamla skulder till förskola eller annan pedagogisk verksamhet. En avbetalningsplan för gamla skulder kan upprättas. 11

12 När du fått en plats Outnyttjad plats Om du inte använder din plats i förskolan på 30 dagar utan att ha meddelat förskolan förlorar du rätten till platsen. Inskolning Så snart du fått en plats ska du ta kontakt med förskolan/familjedaghemmet för att bestämma tider för inskolning. Vanligtvis brukar inskolningen ske under en vecka, men det anpassas efter varje barns behov och i överenskommelse med förskolan. Närvarotid Barnets närvarotid är de tider som du som förälder/vårdnadshavare arbetar eller studerar samt tid för resor till och från arbetsplatsen/studieplatsen. Barnet ska vara hemma under föräldrars/vårdnadshavares semester och ledigheter. Närvarotiden bestämmer vilken avgift du får betala (se Avgifter på sidan 13). Om ni som föräldrar/vårdnadshavare har varsin plats och varsin faktura är det barnets sammanlagda närvarotid som ligger till grund för vilken avgift som gäller. Närvarotiden ska anmälas på Förskola och annan pedagogisk verksamhet på webben. Du loggar in och klickar på schema. Därefter väljer du Nytt schema/ändra schema och lägger in tiderna. På startsidan finns en beskrivning på hur man steg för steg lägger in ett schema. Närvarotid för barn till arbetssökande och föräldralediga Barn till arbetssökande och föräldralediga har rätt till förskola max 15 timmar per vecka. Du kan välja mellan tre timmar per dag, förmiddagar, måndag till fredag eller fem timmar tisdag till torsdag. Läs mer om Allmän förskola på sidan 6. 12

13 Avgifter Avgifter Din avgift för förskola beräknas utifrån hushållets inkomst, barnets närvarotid och hur många barn familjen har inskrivna i förskolan. Köpings kommun tillämpar reglerna för maxtaxa. För närvarande är maxtaxan 1260 kr/månad för det yngsta barnet i familjen. Blöjor ingår inte i avgiften. Du ansvarar för att lämna korrekta uppgifter på Förskola och annan pedagogisk verksamhet på webben om hushållets inkomst och andra faktorer som påverkar avgiften. Avgiften sänks respektive höjs vid bestående förändringar (förändringar som gäller i minst 10 veckor) från och med den dag förändringen sker. Avgiften grundas på abonnemangsprincipen, vilket betyder att man betalar avgift enligt den överenskomna vistelsetiden, oavsett om man använder platsen eller inte. Inget avdrag på avgiften ges för till exempel inskolningstid, uppsägningstid, semester, lov och annan ledighet, stängningsdagar eller då barnet är sjukt. Taxa Avgiften beräknas som procent av inkomsten per barn. Avgiften utgår från första, andra och tredje barnet. Från och med fjärde barnet är verksamheten avgiftsfri. Det yngsta barnet räknas som barn nr 1, det näst yngsta barnet som nr 2 och så vidare oavsett vilken verksamhet de har sin plats i. Förskola och annan pedagogisk verksamhet, barn 1-3 år Avgift i procent av hushållets månadsinkomst Avgift barn 1 Avgift barn 2 Avgift barn 3 Upp till 15 tim/vecka 1 % 0,67 % 0,33 % Mer än 15 tim/vecka 3 % 2 % 1 % Högsta avgift kr 840 kr 420 kr Allmän förskola, barn 3-5 år (från och med 1 augusti det året barnet fyller 3 år). Hushållen betalar maxtaxa för den del som överstiger 525 tim/år. Läs mer om Allmän förskola på sidan 6. Avgift i procent av hushållets månadsinkomst Avgift barn 1 Avgift barn 2 Avgift barn 3 Upp till 15 tim/vecka* Avgiftsfritt Avgiftsfritt Avgiftsfritt Upp till 15 tim/vecka 0,33 % 0,22 % 0,11 % Mer än 15 tim/vecka 2,33 % 1,55 % 0,78 % Högsta avgift 978 kr 651 kr 327 kr * Barnen är lediga under skolans lov som sportlov, påsklov, sommarlov, höstlov och jullov. 13

14 Avgifter Inkomst Avgiften beräknas i procent av månadsinkomsten i det hushåll barnet tillhör. Med hushåll avses ensamstående, sambos och makar som är folkbokförda på samma adress. För att inkomsten ska ligga till grund för avgiften behöver man alltså inte vara vårdnadshavare till barnet. Med inkomst avses lön före skatt och andra skattepliktiga inkomster enligt inkomstskattelagen (1999:1229). Några av de vanligaste inkomsterna: Lön och andra ersättningar i anslutning till anställning. Överskott i näringsverksamhet Familjehemsföräldrars arvodesersättning + bruttoinkomst Pension Föräldrapenning Sjukpenning Arbetslöshetsersättning Kontant arbetsmarknadsstöd, A-kassa Utbildningsbidrag gällande arbetsmarknadsutbildning Familjebidrag i form av familjepenning Dagpenning vid repetitionsutbildning för värnpliktig med mera. 14

15 Betalning Betalning Avgiften är en månadsavgift som du får en räkning på innevarande månad, 12 månader per år. Räkningen på avgiften kommer omkring den 15:e varje månad. Förfallodatum är den sista i samma månad. Om inte avgiften betalas efter påminnelse överförs ärendet till inkasso. Obetalda fakturor kan innebära att du förlorar rätten till förskoleplats. Delad faktura Önskemål om delad faktura där vårdnadshavare ej har samma adress anmäls till placeringsenheten, se kontaktuppgifter på sidan 19. Avgiften grundas på den sammanlagda inkomsten i respektive hushåll. Detta kan innebära två avgifter för samma barn. De sammanlagda avgifterna kommer dock inte överstiga maxtaxan för en plats. Autogiro Autogiro är ett enkelt sätt att betala förskoleavgiften. Vårdnadshavare lämnar ett medgivande om att pengar får tas ut från bankkonto för betalning av räkningar till Köpings kommun. Läs mer på där finns blanketten för att beställa autogiro. Köpings kommun skickar alltid en räkning i god tid som talar om hur mycket du ska betala och när. På fakturan framgår att den kommer att betalas via autogiro. Pengarna dras automatiskt från ditt konto på förfallodagen. 15

16 Öppettider Öppettider Ramtiden för öppethållande är Samarbete kan ske mellan avdelningar och förskolor på morgon- och kvällstid då få barn är närvarande. Stängningsdagar Förskolan i Köpings kommun stänger tre heldagar per läsår för personalens fortbildning, planering och utvärdering. I Kolsva kommundel stänger förskolan fem heldagar. Föräldrar/vårdnadshavare ombeds respektera och planera för detta. Stängningsdagarna ingår i den ordinarie taxan och ger inget avdrag på avgiften. Datum för stängningsdagarna fastställs under våren för nästa läsår. Du kan se vilka dagar det är på Samordning under sommar och jul Under sommar och jul är det många barn som är lediga, då samarbetar flera förskolor och bara några avdelningar har öppet. Hur många förskolor som håller öppet och under hur många veckor beror på hur många barn som anmält behov av omsorg under den aktuella tiden. 16

17 Att säga upp en plats Att säga upp en plats Uppsägning görs på Förskola och annan pedagogisk verksamhet på webben. Uppsägningen räknas från den dag du skickar uppsägningen. Uppsägningstiden är två månader och då betalar du avgift oavsett om du utnyttjar platsen eller inte. 17

18 Avsteg från regler Avsteg från regler Vid eventuell avsteg från regler måste du ansöka om dispens. Du hittar blanketten för ansökan om dispens på Om dispensen gäller att börja i förskola före 1 års ålder skickas blanketten till: Köpings kommun Barn- och utbildningskontoret Köping I övriga fall lämnas blanketten direkt till förskolan eller annan pedagogisk verksamhet. 18

19 Kontakta placeringsenheten Kontakta placeringsenheten Om du har frågor om din ansökan, avgift eller plats kan du kontakta placeringsenheten. Placeringsenheten Köping, Himmeta och Munktorp Telefon , , e-post Placeringsenheten Kolsva och Odensvi Telefon , e-post Läs mer om förskolan i Köpings kommun på 19

Regler och riktlinjer Fritidshem Köpings kommun

Regler och riktlinjer Fritidshem Köpings kommun Regler och riktlinjer Fritidshem Köpings kommun Fritidshem i Köpings kommun I regler och riktlinjer för fritidshem i Köpings kommun hittar du beskrivning på de olika verksamhetsformer som kommunen erbjuder.

Läs mer

Regler och riktlinjer. Förskola och annan pedagogisk verksamhet i Köpings kommun

Regler och riktlinjer. Förskola och annan pedagogisk verksamhet i Köpings kommun Regler och riktlinjer Förskola och annan pedagogisk verksamhet i Köpings kommun Köpings kommun Rapporten skriven av: Susanne Stjernhult Förskolesamordnare, Barn och Utbildning, 2016-12-19 Antagen av: Barn

Läs mer

Regler och riktlinjer. Förskola och annan pedagogisk verksamhet i Köpings kommun

Regler och riktlinjer. Förskola och annan pedagogisk verksamhet i Köpings kommun Regler och riktlinjer Förskola och annan pedagogisk verksamhet i Köpings kommun Köpings kommun Rapporten skriven av: Susanne Stjernhult Förskolesamordnare, Barn och Utbildning, 2016-12-19 reviderad av

Läs mer

Regler och riktlinjer. Förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet i Ljusnarsbergs kommun. (Gäller från och med )

Regler och riktlinjer. Förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet i Ljusnarsbergs kommun. (Gäller från och med ) Regler och riktlinjer Förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet i Ljusnarsbergs kommun (Gäller från och med 2017-01-01) 1 Innehåll Förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet i Ljusnarsbergs

Läs mer

Tillämpningsregler för förskolorna i Kungsörs kommun.

Tillämpningsregler för förskolorna i Kungsörs kommun. Tillämpningsregler för förskolorna i Kungsörs kommun. Antagen av barn- och utbildningsnämnden 2016-09-14 Förskola Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda barnen en trygg omsorg.

Läs mer

Taxa för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg i Simrishamns kommun (Gäller från 2011-01-01)

Taxa för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg i Simrishamns kommun (Gäller från 2011-01-01) Barn- och utbildningsförvaltningen Taxa för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg i Simrishamns kommun (Gäller från 2011-01-01) Förskoleverksamhet (1-5 år) Heltidstaxa (15 tim/vecka eller mer) Halvtidstaxa

Läs mer

Välkommen till barnomsorgen i Nynäshamns kommun

Välkommen till barnomsorgen i Nynäshamns kommun Välkommen till barnomsorgen i Nynäshamns kommun Rev.version 2013-07-10 0 1 Verksamhetsformer inom barnomsorgen Kommunens förskolor och pedagogiska omsorg (familjedaghem) tar emot barn i åldern 1-5 år till

Läs mer

Spara! Viktig information. Välkommen till förskolan!

Spara! Viktig information. Välkommen till förskolan! Spara! Viktig information Välkommen till förskolan! Innehållsförteckning Förskola och pedagogisk omsorg för alla barn 6 Olika barnomsorgsformer 6 Allmän förskola 7 Familjecentraler, öppen förskola och

Läs mer

Regler för förskola och pedagogisk omsorg i Solna stad

Regler för förskola och pedagogisk omsorg i Solna stad SID 1 (6) Regler för förskola och pedagogisk omsorg i Solna stad Regler för kommunal och fristående förskola samt pedagogisk omsorg i Solna stad. Definitioner 1. Förskolan tar främst emot barn i åldern

Läs mer

Barnomsorg i Tomelilla kommun

Barnomsorg i Tomelilla kommun Barnomsorg i Tomelilla kommun AVGIFTER OCH REGLER för förskoleverksamhet, pedagogisk omsorg och skolbarnsomsorg Taxor fastställda av Kommunfullmäktige 2009 Reviderad 2013-02-27 1 Innehåll för förskoleverksamhet,

Läs mer

Avgifter och regler. inom förskola och skolbarnsomsorg. Barn, utbildning och fritid 2010-07-01

Avgifter och regler. inom förskola och skolbarnsomsorg. Barn, utbildning och fritid 2010-07-01 Avgifter och regler inom förskola och skolbarnsomsorg Barn, utbildning och fritid 2010-07-01 Härjedalens kommun har så kallad maxtaxa för barn i förskola och skolbarnsomsorg. Det innebär att Du betalar

Läs mer

2. RÄTT TILL FÖRSKOLE- OCH FRITIDSHEMSVERKSAMHET SAMT PEDAGOGISK OMSORG I KOMMUNAL OCH FRISTÅENDE REGI

2. RÄTT TILL FÖRSKOLE- OCH FRITIDSHEMSVERKSAMHET SAMT PEDAGOGISK OMSORG I KOMMUNAL OCH FRISTÅENDE REGI 2015-06-08 1 (6) RIKTLINJER FÖR FÖRSKOLE- OCH FRITIDSHEMSVERKSAMHET SAMT PEDAGOGISK OMSORG I 1. VERKSAMHETSFORMER 1.1 Förskola för barn 1-5 år, i kommunal eller enskild regi. Verksamheten är till för barn

Läs mer

BARNOMSORGSTAXA FR. O. M. 2014-04-01. Fastställd av kommunfullmäktige 2014-03-03, 23 Uppdaterad 2014-05-16

BARNOMSORGSTAXA FR. O. M. 2014-04-01. Fastställd av kommunfullmäktige 2014-03-03, 23 Uppdaterad 2014-05-16 BARNOMSORGSTAXA FR. O. M. 2014-04-01 Fastställd av kommunfullmäktige 2014-03-03, 23 Uppdaterad 2014-05-16 Barnomsorgsavgifter i Emmaboda kommun fr.o.m. 2014-04-01 Avgiften grundar sig på hushållets sammanlagda

Läs mer

Förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem. Information och avgifter

Förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem. Information och avgifter Förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem Information och avgifter Innehåll AVGIFTER... 3 Bra att veta om taxan... 3 Syskonrabatt... 3 Sjukavdrag... 3 INKOMSTUPPGIFTER... 4 Familj/hushåll... 4 Detta räknas

Läs mer

INFORMATION OCH AVGIFTER för den kommunala förskoleverksamheten, pedagogiska omsorgen och fritidshemsverksamhet

INFORMATION OCH AVGIFTER för den kommunala förskoleverksamheten, pedagogiska omsorgen och fritidshemsverksamhet INFORMATION OCH AVGIFTER för den kommunala förskoleverksamheten, pedagogiska omsorgen och fritidshemsverksamhet Nedanstående avgifter gäller från och med 2015-07-01 Avgiften beräknas i procent på hushållets

Läs mer

Avgifter inom förskola och fritidshem/klubben

Avgifter inom förskola och fritidshem/klubben Avgifter inom förskola och fritidshem/klubben Antagen av kommunfullmäktige den 19 september 2014, 70 Innehållsförteckning Avgifter i förskola och fritidshem/klubben... 2 Beräkning av avgift...2 Vad är

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 79/ Bfk 9 1. Maxtaxa inom förskola och skolbarnsomsorg

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 79/ Bfk 9 1. Maxtaxa inom förskola och skolbarnsomsorg FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 79/01 2002-01-01 Bfk 9 1 Maxtaxa inom förskola och skolbarnsomsorg Förskola 1-5 år Avgift barn 1: 3 % av inkomsten - högst 1 140 kr/mån. Avgift barn 2:

Läs mer

Välkommen till barnomsorgen!

Välkommen till barnomsorgen! BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN INFORMATION 2015-07-01 Välkommen till barnomsorgen! HÄR HITTAR DU INFORMATION OM REGLER OCH AVGIFTER KIL1000, v1.0, 2013-06-14 Kils kommun Postadress Besöksadress Telefon

Läs mer

REGLER OCH AVGIFTER BARNOMSORGEN I EMMABODA KOMMUN FR. O. M. 2015-07-01. Fastställd av kommunfullmäktige 2015-06-08, 23

REGLER OCH AVGIFTER BARNOMSORGEN I EMMABODA KOMMUN FR. O. M. 2015-07-01. Fastställd av kommunfullmäktige 2015-06-08, 23 REGLER OCH AVGIFTER BARNOMSORGEN I EMMABODA KOMMUN FR. O. M. 2015-07-01 Fastställd av kommunfullmäktige 2015-06-08, 23 Barnomsorgsavgifter i Emmaboda kommun fr.o.m. 2015-07-01 Avgiften grundar sig på hushållets

Läs mer

Taxa och tillämpningsregler Arjeplog kommuns förskole- och skolbarnomsorgs verksamhet

Taxa och tillämpningsregler Arjeplog kommuns förskole- och skolbarnomsorgs verksamhet Taxa och tillämpningsregler Arjeplog kommuns förskole- och skolbarnomsorgs verksamhet Fastställd av Kf 2016-04-25 29 Sida 2 av 5 Innehåll Våra verksamheter Förskola 3 Allmän förskola 3 Skolbarnsomsorg

Läs mer

Avgifter för förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet

Avgifter för förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Giltighetstid 2008-04-03 2011-12-31 Styrdokument Avgifter för förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 4.12) Senast reviderad av kommunfullmäktige,

Läs mer

VÄLKOMMEN. till förskola, fritidshem och pedagogisk verksamhet i Alingsås kommun. Information om våra regler

VÄLKOMMEN. till förskola, fritidshem och pedagogisk verksamhet i Alingsås kommun. Information om våra regler VÄLKOMMEN till förskola, fritidshem och pedagogisk verksamhet i Alingsås kommun Information om våra regler Vem kan få plats Vårdnadshavare som har barn från 1 års ålder till och med årskurs 6, kan ansöka

Läs mer

Regler och avgifter för förskola och pedagogisk omsorg Barn- och utbildningsförvaltningen

Regler och avgifter för förskola och pedagogisk omsorg Barn- och utbildningsförvaltningen Regler och avgifter för förskola och pedagogisk omsorg Dessa regler gäller både för kommunal och fristående förskola och pedagogisk omsorg i Solna stad. Definitioner 1. Förskola bedrivs främst för barn

Läs mer

Sundsvalls kommuns taxa med tillämpningsregler för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

Sundsvalls kommuns taxa med tillämpningsregler för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg Sundsvalls kommuns taxa med tillämpningsregler för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg Barn ska erbjudas plats i förskola från 1 års ålder och på fritidshem från förskoleklass/grundskola i den omfattning

Läs mer

Regler och avgifter för förskola, pedagogisk omsorg/ familjedaghem, förskoleklass, fritidshem och fritidsklubb.

Regler och avgifter för förskola, pedagogisk omsorg/ familjedaghem, förskoleklass, fritidshem och fritidsklubb. Regler och avgifter för förskola, pedagogisk omsorg/ familjedaghem, förskoleklass, fritidshem och fritidsklubb. 1 2 Innehållsförteckning Inledning Regler förskola och pedagogisk omsorg barn 1-5 år Förskola

Läs mer

Riktlinjer gällande förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Laholms kommun. Barn- och ungdomsnämnden Dnr 2015-174 Gäller fr.o.m.

Riktlinjer gällande förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Laholms kommun. Barn- och ungdomsnämnden Dnr 2015-174 Gäller fr.o.m. Riktlinjer gällande förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Laholms kommun Barn- och ungdomsnämnden Dnr 2015-174 Gäller fr.o.m. 2015-08-01 Innehållsförteckning 1. Syfte...3 2. Omfattning...3 3. Rätt

Läs mer

INFORMATION OCH AVGIFTER för den kommunala förskoleverksamheten, pedagogiska omsorgen och skolbarnomsorgen

INFORMATION OCH AVGIFTER för den kommunala förskoleverksamheten, pedagogiska omsorgen och skolbarnomsorgen INFORMATION OCH AVGIFTER för den kommunala förskoleverksamheten, pedagogiska omsorgen och skolbarnomsorgen Nedanstående avgifter gäller från och med 2010-07-01 Avgiften beräknas i procent på hushållets

Läs mer

Reviderad 2015-06-29. Villkor och regler för plats i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem

Reviderad 2015-06-29. Villkor och regler för plats i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem Reviderad 2015-06-29 Villkor och regler för plats i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem 2 Ansökan förskoleverksamhet och annan pedagogisk verksamhet Förälder och barn som är folkbokförda, på väg

Läs mer

Välkommen till. Förskola, Pedagogisk omsorg och Fritidshem. i Essunga kommun! Information om taxa och tillämpningsregler

Välkommen till. Förskola, Pedagogisk omsorg och Fritidshem. i Essunga kommun! Information om taxa och tillämpningsregler Välkommen till Förskola, Pedagogisk omsorg och Fritidshem i Essunga kommun! Information om taxa och tillämpningsregler Reviderad 2013-03-01 Reviderad 2013-10-24 UN 48 Reviderad 2015-07-01 TAXA Avgiften

Läs mer

Placeringsregler för förskoleverksamhet Säters kommun. Beslutade 2012-06-07 SÄTERS KOMMUN

Placeringsregler för förskoleverksamhet Säters kommun. Beslutade 2012-06-07 SÄTERS KOMMUN Placeringsregler för förskoleverksamhet Säters kommun Beslutade 2012-06-07 SÄTERS KOMMUN Innehållsförteckning 1. REGLER FÖR KOMMUNAL FÖRSKOLEVERKSAMHET... 3 VEM REGLERNA GÄLLER... 3 ÖPPETTIDER... 3 VISTELSETID...

Läs mer

Regler och information. förskola pedagogisk omsorg fritidshem

Regler och information. förskola pedagogisk omsorg fritidshem Regler och information förskola pedagogisk omsorg fritidshem Handläggare: Britt-Marie Rastman Datum: 2011-06-07 Reviderad 2014-03-31 Ytterligare formalia BoU-nämnden 2011-06-09 37 BoU-nämnden 2014-04-16

Läs mer

FÖRSKOLA, PEDAGOGISK OMSORG OCH FRITIDSHEM INFORMATION OCH AVGIFTER

FÖRSKOLA, PEDAGOGISK OMSORG OCH FRITIDSHEM INFORMATION OCH AVGIFTER FÖRSKOLA, PEDAGOGISK OMSORG OCH FRITIDSHEM INFORMATION OCH AVGIFTER Innehåll AVGIFTER... 3 Bra att veta om taxan... 3 Syskonrabatt... 3 Sjukavdrag... 3 INKOMSTUPPGIFTER... 4 Familj/hushåll... 4 Detta räknas

Läs mer

Information om fritids

Information om fritids Information om fritids Barn- och utbildningsförvaltningen 2018-01-02 Var finns fritids? Fritids finns i skolans lokaler. Barnet går på det fritids som tillhör den skola där barnet är placerat. När har

Läs mer

Arboga kommun. Regler och avgifter för förskola och fritidshem. Regler och avgifter fastställda av kommunfullmäktige 2013-06-13 Gäller från 2013-07-01

Arboga kommun. Regler och avgifter för förskola och fritidshem. Regler och avgifter fastställda av kommunfullmäktige 2013-06-13 Gäller från 2013-07-01 Arboga kommun Regler och avgifter för förskola och fritidshem Regler och avgifter fastställda av kommunfullmäktige 2013-06-13 Gäller från 2013-07-01 Innehåll 1 Förskola, fritidshem och annan pedagogisk

Läs mer

TAXA FÖR FÖRSKOLA, FRITIDSHEM OCH ANNAN PEDAGOGISK VERKSAMHET

TAXA FÖR FÖRSKOLA, FRITIDSHEM OCH ANNAN PEDAGOGISK VERKSAMHET VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING TAXA FÖR FÖRSKOLA, FRITIDSHEM OCH ANNAN PEDAGOGISK VERKSAMHET Antagen av kommunfullmäktige 2015-12-14, 296 att gälla fr.o.m. 2016-01-01 Kommunfullmäktige beslutade

Läs mer

RIKTLINJER FÖR ANMÄLAN, PLACERING OCH AVGIFTSUTTAG INOM FÖRSKOLEVERKSAMHET OCH SKOLBARNSOMSORG

RIKTLINJER FÖR ANMÄLAN, PLACERING OCH AVGIFTSUTTAG INOM FÖRSKOLEVERKSAMHET OCH SKOLBARNSOMSORG 1 RIKTLINJER 2004-11-25 fastställda av Dnr: 158/2004 barn- och utbildningsnämnden Reviderad 20131007 RIKTLINJER FÖR ANMÄLAN, PLACERING OCH AVGIFTSUTTAG INOM FÖRSKOLEVERKSAMHET OCH SKOLBARNSOMSORG ANMÄLAN

Läs mer

Avgifter och regler. Förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem och fritidsklubb

Avgifter och regler. Förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem och fritidsklubb Avgifter och regler Förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem och fritidsklubb Innehåll Verksamheter...3 Rätt till plats...4 Att söka plats...5 Turordningsregler...6 Närvarotid...7 Uppsägning av plats...7

Läs mer

VALDEMARSVIKS KOMMUN 2010-07-01

VALDEMARSVIKS KOMMUN 2010-07-01 VALDEMARSVIKS KOMMUN 2010-07-01 2 ANSÖKAN Ansökan om plats till barnomsorg skall ske skriftligt via blankett och lämnas till områdesexpeditionen, alternativt kan du fylla i din blankett direkt via vår

Läs mer

Tillämpningsregler för Falkenbergs kommuns förskolor och annan pedagogisk verksamhet

Tillämpningsregler för Falkenbergs kommuns förskolor och annan pedagogisk verksamhet Datum 2015-04-21 Barn- och utbildningsförvaltningen Tillämpningsregler för s förskolor och annan pedagogisk verksamhet Tillämpningsregler för förskola/familjedaghem Barn- och utbildningsnämnden är huvudman

Läs mer

Välkommen till. Förskola, Pedagogisk omsorg och Fritidshem. i Essunga kommun! Regler och avgifter för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg.

Välkommen till. Förskola, Pedagogisk omsorg och Fritidshem. i Essunga kommun! Regler och avgifter för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg. Välkommen till Förskola, Pedagogisk omsorg och Fritidshem i Essunga kommun! Regler och avgifter för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg. Reviderad 2013-03-01 Reviderad 2013-10-24 UN 48 Reviderad

Läs mer

Gällivare kommun Tillämpningsanvisningar för Maxtaxa av föräldraavgifter inom förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem Gäller från

Gällivare kommun Tillämpningsanvisningar för Maxtaxa av föräldraavgifter inom förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem Gäller från Gällivare kommun Tillämpningsanvisningar för Maxtaxa av föräldraavgifter inom förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem Gäller från 2017-01-01 1 Platsinnehavare Det är vårdnadshavare som ansöker om plats

Läs mer

Gullspång. Bra att veta om fritidshem i Gullspångs kommun

Gullspång. Bra att veta om fritidshem i Gullspångs kommun Gullspång Bra att veta om fritidshem i Gullspångs kommun VÄLKOMMEN TILL FRITIDSHEM Snart är det dags för ditt barn att börja på fritidshem. Vi vill hälsa er välkomna och hoppas att ni ska trivas. I den

Läs mer

Information om förskola och pedagogisk omsorg. Barn- och utbildningsförvaltningen

Information om förskola och pedagogisk omsorg. Barn- och utbildningsförvaltningen Information om förskola och pedagogisk omsorg Barn- och utbildningsförvaltningen 2017-10-13 Vilka typer av barnomsorg erbjuder kommunen? Kommunen erbjuder barnomsorg för barn i åldern 1-5 år. Du som vårdnadshavare

Läs mer

Barnomsorg erbjuds efter behov helgfri måndag-fredag 06:30-18:30.

Barnomsorg erbjuds efter behov helgfri måndag-fredag 06:30-18:30. 1(7) BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Gäller fr.o.m. 2012-09-01 Dnr 2012/2 REGLER OCH AVGIFTER FÖR FÖRSKOLEVERKSAMHET, PEDAGOGISK OMSORG OCH FRITIDSHEM DEFINITIONER Med barnomsorg menas förskoleverksamhet, pedagogisk

Läs mer

Avgifter och regler FÖRSKOLA, FAMILJEDAGHEM, FRITIDSHEM, FRITIDSKLUBB

Avgifter och regler FÖRSKOLA, FAMILJEDAGHEM, FRITIDSHEM, FRITIDSKLUBB Avgifter och regler FÖRSKOLA, FAMILJEDAGHEM, FRITIDSHEM, FRITIDSKLUBB Barn- och ungdomsnämndens regler och tillämpning av skollagen. Gäller från 2011-02-01. Innehåll Verksamhetsformer... 3 Rätt till plats...

Läs mer

Under vårdnadshavarens semester är barnet ledigt. Eventuella undantag görs i samråd med förskolechef.

Under vårdnadshavarens semester är barnet ledigt. Eventuella undantag görs i samråd med förskolechef. MAXTAXA Förskola i Ockelbo kommun Verksamhet i förskolegrupp omfattar barn från 1 års ålder fram till och med vecka 31 det år barnet fyller 6 år. Verksamhet i förskola styrs av skollag, läroplan för förskolan

Läs mer

TAXA OCH TILLÄMPNING

TAXA OCH TILLÄMPNING BARNOMSORG TAXA OCH TILLÄMPNING Gäller från 2009-01-01 Antagen av kommunfullmäktige 2008-06-16 40 1 BARNOMSORGSTAXA Taxan gäller från 2009-01-01. Avgiften betalas 12 månader om året. FÖRSKOLEVERKSAMHET/FAMILJEDAGHEM

Läs mer

RIKTLINJER FÖR PLATS

RIKTLINJER FÖR PLATS RIKTLINJER FÖR PLATS inom förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem i Eksjö kommun Fastställda av kommunstyrelsen 2015-06-02, 193 och gäller från och med 2015-08-01. Innehållsförteckning Rätt till plats

Läs mer

Avgift för förskoleverksamhet och skolbarnomsorg.

Avgift för förskoleverksamhet och skolbarnomsorg. Avgift för förskoleverksamhet och skolbarnomsorg. 1. Grundprinciper för avgift Avgiften grundar sig på att ett abonnemang tecknats mellan vårdnadshavare och skol- och fritidsförvaltningen i Helsingborgs

Läs mer

Välkommen till förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borgholms kommun.

Välkommen till förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borgholms kommun. 1 av 5 2016-06-22 Välkommen till förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borgholms kommun. Verksamhet i utbildningsförvaltningens regi Förskola och fritidshem är öppen måndag-fredag 06.00-18.30 Helgdagar,

Läs mer

INFORMATION OCH REGLER

INFORMATION OCH REGLER INFORMATION OCH REGLER TILL DIG SOM HAR BARN I KOMMUNAL FÖRSKOLA, PEDAGOGISK OMSORG OCH FRITIDSHEM Barn och utbildningsförvaltningen Reviderad 20110727 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 KOMMUNENS SKYLDIGHET...3 2

Läs mer

2010-12-01 REVIDERAD 2010-12-08. Avgifter och regler. Förskola. Familjedaghem. Fritidshem. Fritidsklubb

2010-12-01 REVIDERAD 2010-12-08. Avgifter och regler. Förskola. Familjedaghem. Fritidshem. Fritidsklubb 2010-12-01 REVIDERAD 2010-12-08 Avgifter och regler Förskola Familjedaghem Fritidshem Fritidsklubb Barn- och ungdomsnämndens regler och tillämpning av skollagen. Gäller från 2011-02-01 Innehållsförteckning

Läs mer

Avgifter och tillämpningsföreskrifter för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Sala

Avgifter och tillämpningsföreskrifter för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Sala 1 (6) Avgifter och tillämpningsföreskrifter för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Sala Följande avgifter och tillämpningsföreskrifter har fastställts av Kommunfullmäktige i Sala 28 januari 2013

Läs mer

VALDEMARSVIKS KOMMUN 2011-01-01

VALDEMARSVIKS KOMMUN 2011-01-01 VALDEMARSVIKS KOMMUN 2011-01-01 ANSÖKAN Ansökan om plats till barnomsorg skall ske skriftligt via blankett och lämnas till områdesexpeditionen, alternativt kan du fylla i din blankett direkt via vår hemsida

Läs mer

Om det finns två platsinnehavare som bor tillsammans debiteras de gemensamt och svarar var och en för att betalning av hela beloppet sker.

Om det finns två platsinnehavare som bor tillsammans debiteras de gemensamt och svarar var och en för att betalning av hela beloppet sker. Barnomsorgsavgift Vårdnadshavarna är innehavare av platsen. Barnomsorgsavgiften beräknas efter de inkomster familjen redovisat. Uppgifter om familjens inkomster skall redovisas på www.stenungsund.se, med

Läs mer

Riktlinjer och avgifter för förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet

Riktlinjer och avgifter för förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Riktlinjer och avgifter för förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Dokumenttyp Riktlinjer Fastställd/upprättad 2014-06-04 av Kommunstyrelsen 90 och 2014-06-18 av Kommunfullmäktige 49 Senast

Läs mer

Arboga kommun. Regler och avgifter för förskola och fritidshem. BUN Gäller från och med Dnr 161/

Arboga kommun. Regler och avgifter för förskola och fritidshem. BUN Gäller från och med Dnr 161/ Arboga kommun Regler och avgifter för förskola och fritidshem BUN 2015-09-09 Gäller från och med 2016-01-01 Dnr 161/2015-640 3 (11) 1 Förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet 1.1 Förskola

Läs mer

Om du har barn som är i behov av särskilda insatser är du välkommen att kontakta kommunens pedagogkonsult för samråd kring placering.

Om du har barn som är i behov av särskilda insatser är du välkommen att kontakta kommunens pedagogkonsult för samråd kring placering. 2014-08-22 1 (6) Avgifter och regler Förskola och pedagogisk omsorg, 1-5 år Du söker plats till förskola eller pedagogisk omsorg på kommunens webbplats, www.jarfalla.se, under E-tjänster. Ansökan kan du

Läs mer

Tillämpning av regler och avgifter Förskola, pedagogisk omsorg och Fritidshem

Tillämpning av regler och avgifter Förskola, pedagogisk omsorg och Fritidshem Tillämpning av regler och avgifter Förskola, pedagogisk omsorg och Fritidshem 1 Denna broschyr ger viktig information om regler och avgifter för kommunens pedagogiska omsorg, förskoleoch fritidshemsverksamhet.

Läs mer

Riktlinjer gällande förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Laholms kommun. Barn- och ungdomsnämnden Dnr Gäller fr.o.m.

Riktlinjer gällande förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Laholms kommun. Barn- och ungdomsnämnden Dnr Gäller fr.o.m. Riktlinjer gällande förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Laholms kommun Barn- och ungdomsnämnden Dnr 2016-078 Gäller fr.o.m. 2016-08-01 Innehållsförteckning 1. Syfte... 3 2. Omfattning... 3 3.

Läs mer

Regler för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem. (gäller fr.o.m. 2011-07-01)

Regler för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem. (gäller fr.o.m. 2011-07-01) Regler för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem. (gäller fr.o.m. 2011-07-01) 1. Ansökan om plats Ansökan om plats kan göras av den som är bosatt i Sverige. Barnomsorg bedrivs fr.o.m. barnet är 1

Läs mer

Välkommen till barnomsorgen

Välkommen till barnomsorgen BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN INFORMATION 2013-01-18 Välkommen till barnomsorgen Barn och utbildningsnämnden är ansvarig för kommunens barnomsorg. Barnomsorgen innefattar, pedagogisk omsorg, förskola

Läs mer

Avgifter och regler avseende förskola och skolbarnomsorg

Avgifter och regler avseende förskola och skolbarnomsorg Avgifter och regler avseende förskola och skolbarnomsorg Innehåll Allmän förskola 1 Inskolning 5 Ansökan 2 Kontrakstplats 5 Arbetslös 2 Kö/Placering 5 Avgift 2 Schema/Vistelsetid 6 Avgiftsreducering 3

Läs mer

Regler och taxor för förskola/skolbarnsomsorg i Storfors kommun gällande fr.o.m. 2014-xx-xx

Regler och taxor för förskola/skolbarnsomsorg i Storfors kommun gällande fr.o.m. 2014-xx-xx STORFORS KOMMUN Bilaga 1 Välfärdsnämndens protokoll 2014-06-17 98 Regler och taxor för förskola/skolbarnsomsorg i Storfors kommun gällande fr.o.m. 2014-xx-xx 2 KOMMUNAL FÖRSKOLA/SKOLBARNSOMSORG Storfors

Läs mer

Information om fritidshemsverksamheten i Staffanstorps kommun

Information om fritidshemsverksamheten i Staffanstorps kommun Författning 4.1.2 Antagen av kommunfullmäktige 69/15 Redaktionell ändring av avgift 2016-01-01 Information om fritidshemsverksamheten i Staffanstorps kommun Fritidshemmets uppgift är att komplettera skolan

Läs mer

Avgifter & regler. förskola förskoleklass fritidshem

Avgifter & regler. förskola förskoleklass fritidshem Avgifter & regler förskola förskoleklass fritidshem INNEHÅLL Verksamhetsformer... 2 Förskola och familjedaghem 1 5 år... 2 Allmän förskola för 2 5-åringar... 2 Förskoleklass... 2 Skolbarnsomsorg (fritidsverksamhet)...

Läs mer

REGLER FÖR TAXA OCH AVGIFT

REGLER FÖR TAXA OCH AVGIFT 1 REGLER FÖR TAXA OCH AVGIFT Förskola och pedagogisk omsorg Fritidshem SEKTORN FÖR UTBILDNING OCH KULTUR HÄRRYDA KOMMUN 2 REGLER Regler för taxa och avgift inom förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem

Läs mer

Maxtaxa och regler. för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem

Maxtaxa och regler. för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem 130604 Maxtaxa och regler för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem Välkommen till Bildningsförvaltningens verksamhet. Här kan du läsa om taxa och regler för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

Läs mer

Välkommen. till barnomsorgen i Ydre kommun. Riktlinjer - Avgifter

Välkommen. till barnomsorgen i Ydre kommun. Riktlinjer - Avgifter YDRE KOMMUN Välkommen till barnomsorgen i Ydre kommun Riktlinjer - Avgifter Fastställd av kommunfullmäktige 2003 02 24 Reviderad av kommunfullmäktige 2004 02 23 Reviderad av kommunfullmäktige 2005 02 21

Läs mer

Förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet

Förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet För ytterligare information, ta kontakt med ansvarig verksamhetschef. Förskoleverksamhet Josefine Pettersson, förskolechef, skolbarnomsorg i Åkullsjön,

Läs mer

Maxtaxa infördes i Ockelbo kommun 1 januari Taxan gäller för barn som har omsorg i förskola, familjedaghem och fritidshem.

Maxtaxa infördes i Ockelbo kommun 1 januari Taxan gäller för barn som har omsorg i förskola, familjedaghem och fritidshem. Maxtaxa infördes i Ockelbo kommun 1 januari 2002. Taxan gäller för barn som har omsorg i förskola, familjedaghem och fritidshem. Barnomsorgen i Ockelbo kommun vill ses som ett komplement till hemmet. Det

Läs mer

Välkommen till förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem i Vansbro kommun

Välkommen till förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem i Vansbro kommun Välkommen till förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem i Vansbro kommun VEM KAN ERBJUDAS FÖRSKOLA, ALLMÄN FÖRSKOLA, PEDAGOGISK OMSORG OCH FRITIDSHEMSPLATS? Barn till vårdnadshavare som är förvärvsarbetande,

Läs mer

Riktlinjer och avgifter för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem i Bengtsfors kommun

Riktlinjer och avgifter för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem i Bengtsfors kommun Kommunledningskontoret Sara Larsson, 0531-526014 sara.larsson@bengtsfors.se RIKTLINJER Antagen av Kommunstyrelsen Rev 72/15 Rev 175/15 Rev 277/15 Rev 283/16 Rev 302/16 1(7) Riktlinjer och avgifter för

Läs mer

Regler för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem.

Regler för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem. 2015-06-01 Sid 1/7 Regler för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem. Reviderad 2015-06-01 1. Ansökan om plats Ansökan om plats kan göras av den som är bosatt i Sverige. Barnomsorg bedrivs fr.o.m.

Läs mer

Regler för förskola och fritidshem på Lingbygdens friskola Reglerna utgår från Ljungby kommuns.

Regler för förskola och fritidshem på Lingbygdens friskola Reglerna utgår från Ljungby kommuns. Uppdaterad 2014-11-01 Gäller från och med 2015-02-01 Regler för förskola och fritidshem på Lingbygdens friskola Reglerna utgår från Ljungby kommuns. Ljungby kommun och friskolan erbjuder plats i förskola

Läs mer

Regler och avgifter Förskola Allmän förskola Fritidshem

Regler och avgifter Förskola Allmän förskola Fritidshem Regler och avgifter Förskola Allmän förskola Fritidshem Foto Nina Hallin Fastställd av kommunfullmäktige 2001-09-24 Uppdaterad oktober 2013 Sid 2 - Regler och avgifter Förskola, Allmän förskola och Fritidshem

Läs mer

1(6) Barnomsorgstaxa Styrdokument

1(6) Barnomsorgstaxa Styrdokument 1(6) Styrdokument 2(6) Styrdokument Dokumenttyp Taxa Beslutad av Kommunfullmäktige 2003-11-26, 153 Dokumentansvarig Verksamhetschef bildning Reviderad av Kommunfullmäktige 2014-11-26, 151 Kommunfullmäktige

Läs mer

Riktlinjer. för. förskola och pedagogisk omsorg i Österåkers kommun. Fr. o m. 2012-07-01

Riktlinjer. för. förskola och pedagogisk omsorg i Österåkers kommun. Fr. o m. 2012-07-01 Reviderad KUN 2012-05-15 65 KF 2012-06-18 109 Riktlinjer för förskola och pedagogisk omsorg i Österåkers kommun Fr. o m. 2012-07-01 2 1. Allmänt Dessa riktlinjer har fastställts av Kommunfullmäktige för

Läs mer

Avgifter och regler avseende förskola och skolbarnomsorg Malung-Sälens kommun. Innehåll

Avgifter och regler avseende förskola och skolbarnomsorg Malung-Sälens kommun. Innehåll Avgifter och regler avseende förskola och skolbarnomsorg Malung-Sälens kommun Innehåll Allmän förskola. 1 Inskolning.. 4 Ansökan.. 2 Kontraktsplats 5 Arbetslös. 2 Kö. 5 Avgift. 2 Schema/vistelsetid 5 Avgiftsreducering.

Läs mer

FÖRSKOLEVERKSAMHET OCH SKOLBARNOMSORG I HÖGANÄS KOMMUN

FÖRSKOLEVERKSAMHET OCH SKOLBARNOMSORG I HÖGANÄS KOMMUN FÖRSKOLEVERKSAMHET OCH SKOLBARNOMSORG I HÖGANÄS KOMMUN -regler och avgifter VERKSAMHETSFORMER Förskola: för barn 1-5 år, i kommunal eller enskild regi. Verksamheten är till för barn med förvärvsarbetande,

Läs mer

Om det finns två platsinnehavare som bor tillsammans debiteras de gemensamt och svarar var och en för att betalning av hela beloppet sker.

Om det finns två platsinnehavare som bor tillsammans debiteras de gemensamt och svarar var och en för att betalning av hela beloppet sker. Barnomsorgsavgift Vårdnadshavarna är innehavare av platsen. Barnomsorgsavgiften beräknas efter de inkomster familjen redovisat. Uppgifter om familjens inkomster skall redovisas på www.stenungsund.se, med

Läs mer

TILLÄMPNINGSREGLER FÖR FÖRSKOLA, FRITIDSHEM, PEDAGOGISK OMSORG OCH OMSORG KVÄLLAR, NÄTTER OCH HELGER

TILLÄMPNINGSREGLER FÖR FÖRSKOLA, FRITIDSHEM, PEDAGOGISK OMSORG OCH OMSORG KVÄLLAR, NÄTTER OCH HELGER TILLÄMPNINGSREGLER FÖR FÖRSKOLA, FRITIDSHEM, PEDAGOGISK OMSORG OCH OMSORG KVÄLLAR, NÄTTER OCH HELGER Gäller fr.o.m. 1 juli 2015 Godkänt av barn- och utbildningsnämnden 2015-04-29, 51 Avgifter fastställda

Läs mer

Regler för kommunal förskola, fritidshem och pedagogisk

Regler för kommunal förskola, fritidshem och pedagogisk 2011-12-29 Regler för kommunal förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg Tillämpas från och med den 1 januari 2012 Postadress: Partille kommun, 433 82 Partille Besöksadress: Gamla Kronvägen 34 E-post:

Läs mer

Placeringsregler för förskoleverksamhet Säters kommun. Beslutade 2015-03-19 SÄTERS KOMMUN

Placeringsregler för förskoleverksamhet Säters kommun. Beslutade 2015-03-19 SÄTERS KOMMUN Placeringsregler för förskoleverksamhet Säters kommun Beslutade 2015-03-19 SÄTERS KOMMUN Innehåll Regler för kommunal förskoleverksamhet... 3 Rätt till plats i förskola och pedagogisk omsorg... 3 Plats

Läs mer

REGLER För placering och avgifter för förskoleverksamhet och fritidshem

REGLER För placering och avgifter för förskoleverksamhet och fritidshem REGLER För placering och avgifter för förskoleverksamhet och fritidshem Från och med 1 januari 2005 får barn till arbetslösa, föräldralediga och andra hemmavarande föräldrar vistas max 30 timmar/veckan

Läs mer

Vad är förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, lovverksamhet och vårdnadsbidrag?

Vad är förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, lovverksamhet och vårdnadsbidrag? Vad är förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, lovverksamhet och vårdnadsbidrag? Förskola erbjuds barn från ett år till dess de börjar förskoleklass eller grundskola/grundsärskola.

Läs mer

Bor vårdnadshavarna i varsin kommun blir en av dem platsinnehavare men båda bör skriva under anmälan i vardera kommunen.

Bor vårdnadshavarna i varsin kommun blir en av dem platsinnehavare men båda bör skriva under anmälan i vardera kommunen. 1 Verksamhet som omfattas: Tillämpningsreglerna avser förskoleverksamhet ( förskola, familjedaghem ) och skolbarnsomsorg ( fritidshem, vid särskilda skäl familjedaghem ). Förskoleverksamheten omfattar

Läs mer

REGLER. förskola, fritidshem och pedagogisk verksamhet i Alingsås kommun

REGLER. förskola, fritidshem och pedagogisk verksamhet i Alingsås kommun REGLER förskola, fritidshem och pedagogisk verksamhet i Alingsås kommun Rätt till plats Vårdnadshavare som har barn från 1 års ålder till och med årskurs 6, kan erbjudas plats. Omsorg finns för barn som

Läs mer

TAXA, REGLER OCH RIKTLINJER FÖR FÖRSKOLA OCH FRITIDSHEM VALLENTUNA KOMMUN 2005

TAXA, REGLER OCH RIKTLINJER FÖR FÖRSKOLA OCH FRITIDSHEM VALLENTUNA KOMMUN 2005 VALLENTUNA KOMMUN 1 TAXA, REGLER OCH RIKTLINJER FÖR FÖRSKOLA OCH FRITIDSHEM VALLENTUNA KOMMUN 2005 Maxtaxan fastställd av Kommunfullmäktige 2001-09-24 och 2003-12-15. Regler och riktlinjer fastställda

Läs mer

VALDEMARSVIKS KOMMUN. 2012-01-01 Reviderad 2012-08-27 Korrigerad 2015-03-03

VALDEMARSVIKS KOMMUN. 2012-01-01 Reviderad 2012-08-27 Korrigerad 2015-03-03 VALDEMARSVIKS KOMMUN 2012-01-01 Reviderad 2012-08-27 Korrigerad 2015-03-03 2 ANSÖKAN Ansökan om plats till barnomsorg skall ske skriftligt via blankett och lämnas till områdesexpeditionen, alternativt

Läs mer

Regler för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem. Reviderad 2014-01-01

Regler för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem. Reviderad 2014-01-01 2014-01-10 Sid 1/6 Regler för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem. Reviderad 2014-01-01 1. Ansökan om plats Ansökan om plats kan göras av den som är bosatt i Sverige. Barnomsorg bedrivs fr.o.m.

Läs mer

Välkommen till. Förskole- och fritidshemsverksamheten i Finspångs kommun

Välkommen till. Förskole- och fritidshemsverksamheten i Finspångs kommun 130822 Välkommen till Förskole- och fritidshemsverksamheten i Finspångs kommun Information om riktlinjer, regler och avgifter gällande förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet för barn i åldern

Läs mer

Barnomsorg i Tomelilla kommun

Barnomsorg i Tomelilla kommun Barnomsorg i Tomelilla kommun AVGIFTER OCH REGLER för förskoleverksamhet, pedagogisk omsorg och skolbarnsomsorg Taxor fastställda av Kommunfullmäktige 2009 Reviderad 2011-08-29 1 Innehåll för förskoleverksamhet,

Läs mer

Reglemente för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun

Reglemente för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun Reglemente för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun Gäller från och med den 1 maj 2012 I Borlänge kommun erbjuds olika verksamhetsformer för barn från ett års ålder. Förskolan,

Läs mer

Välkommen till. Barn- och skolbarnomsorg i Norsjö kommun

Välkommen till. Barn- och skolbarnomsorg i Norsjö kommun Välkommen till Barn- och skolbarnomsorg i Norsjö kommun Antagen av kommunfullmäktige Riktlinjer och taxor Denna broschyr ger viktig information om regler och avgifter för kommunens barn- och skolbarn-omsorg

Läs mer

REGLER FÖR BARNOMSORGEN I ÄLVDALENS KOMMUN

REGLER FÖR BARNOMSORGEN I ÄLVDALENS KOMMUN BARN- OCH UTBILDNINGSAVDELNINGEN REGLER FÖR BARNOMSORGEN I ÄLVDALENS KOMMUN GENERELLA REGLER Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg skall tillhandahållas i den omfattning det behövs med hänsyn till föräldrarnas

Läs mer

senast uppdaterad

senast uppdaterad TILLÄMPNINGSANVISNING TILL TAXA för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg 1. Avgiftens GRUNDPRINCIPER Avgiften grundar sig på att abonnemang tecknats mellan förälder och staden företrädd av den nämnd

Läs mer

REGLER OCH TAXA FÖR FÖRSKOLEVERKSAMHET OCH SKOLBARNSOMSORG I VANSBRO KOMMUN

REGLER OCH TAXA FÖR FÖRSKOLEVERKSAMHET OCH SKOLBARNSOMSORG I VANSBRO KOMMUN REGLER OCH TAXA FÖR FÖRSKOLEVERKSAMHET OCH SKOLBARNSOMSORG I VANSBRO KOMMUN Barnomsorg *) bedrivs i kommunen genom förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg. Förskoleverksamhet erbjuds till alla barn som

Läs mer

Riktlinjer. för tillhandahållande av plats inom. förskole- och fritidshemsverksamhet. i Sävsjö kommun

Riktlinjer. för tillhandahållande av plats inom. förskole- och fritidshemsverksamhet. i Sävsjö kommun 1 (6) Riktlinjer för tillhandahållande av plats inom förskole- och fritidshemsverksamhet i Sävsjö kommun Fastställda av barn- och utbildningsnämnden 120426 147 Sidan 2 av 6 Riktliner för tillhandahållande

Läs mer

Reviderad: Antagen av kommunfullmäktige

Reviderad: Antagen av kommunfullmäktige Kultur och utbildningsnämnd Reviderad: Antagen av kommunfullmäktige 2013-06-17 Detta är Pajala kommuns regler och riktlinjer för förskola och fritidshem. Vårdnadshavare som önskar annan tillämpning på

Läs mer