Regler och riktlinjer (Gäller från och med ) Förskola och annan pedagogisk verksamhet i Köpings kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Regler och riktlinjer (Gäller från och med 2014-01-01) Förskola och annan pedagogisk verksamhet i Köpings kommun"

Transkript

1 Regler och riktlinjer (Gäller från och med ) Förskola och annan pedagogisk verksamhet i Köpings kommun

2 Köpings kommun Rapporten skriven av: Yvonne Karlsson Utvecklingsledare/Chef Förskolan, Barn och Utbildning, Antagen av: KF 106 Rapporten finns även att läsa och ladda ner på

3 Förskola och annan pedagogisk verksamhet i Köpings kommun Innehåll Förskola och annan pedagogisk verksamhet i Köpings kommun 5 Förskola 6 Allmän förskola 6 Annan pedagogisk verksamhet 7 Pedagogisk omsorg Omsorg på obekväm tid 7 7 Fristående förskola 7 Rätt till plats 8 Folkbokföringsadress 8 Barnets ålder 8 Föräldrars/vårdnadshavares sysselsättning Barn i behov av särskilt stöd 8 9 Att söka plats 10 Förskola och annan pedagogisk verksamhet på webben 10 När du fått en plats 11 Erbjudande 11 Bekräftelse 11 Inkomstuppgift 11 Obetalda avgifter/skulder 11 Outnyttjad plats 12 Inskolning 12 Närvarotid 12 Avgifter 13 Taxa Inkomst Betalning 15 Delad faktura Autogiro Öppettider 16 Stängningsdagar Samordning under sommar och jul Att säga upp en plats 17 Avsteg från regler 18 Kontakta placeringsenheten 19 3

4 Förskola och annan pedagogisk verksamhet i Köpings kommun 4

5 Förskola och annan pedagogisk verksamhet i Köpings kommun Förskola och annan pedagogisk verksamhet i Köpings kommun I Regler och riktlinjer hittar du beskrivning på de olika verksamhetsformer som förskolan i Köpings kommun erbjuder. Du får även information om hur du söker plats och vad som händer när ditt barn fått sin placering. Information om avgifter och betalningssätt finns beskrivet samt vilka handlingar som kommunen på begäran kan efterfråga inför och i samband med barnets placering. I Regler och riktlinjer kan du också ta del av verksamhetens öppettider, få information om avsteg från reglerna och hur du säger upp platsen. Köpings kommun hälsar dig välkommen och hoppas att du och ditt/dina barn ska trivas hos oss! Förskoleverksamhet Annan pedagogisk verksamhet Fristående förskola Allmän förskola Pedagogisk omsorg Familje daghem Omsorg på obekväm tid En översikt på hur förskolan och annan pedagogisk verksamhet är organiserad i Köpings kommun. 5

6 Förskola Förskola Förskolan är till för barn från 1 år till och med den 31 juli det år barnet fyller 6 år. Barn börjar i förskolan vid olika åldrar och deltar under olika lång tid. Förskolan är första steget i utbildningsväsendet och har som uppgift är att lägga grunden för ett livslångt lärande. Som förälder/vårdnadshavare har du huvudansvaret för dina barns fostran. Förskolan ska vara ett stöd och ett komplement i barnets utveckling och lärande och göra det möjligt för dig att arbeta eller studera. I förskolan förenas omsorg och pedagogik i en verksamhet som tar ansvar för barnet hela dagen. Förskolan ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan omfattas av skollagen och läroplanen Lpfö -98 rev Läroplanen anger de mål och riktlinjer som ska gälla för verksamheten. Läs mer på Allmän förskola Allmän förskola är en kostnadsfri verksamhet som omfattar 15 timmar per vecka eller 525 timmar per år. Det innebär att verksamhetsåret sträcker sig över 35 veckor och följer skolans arbetsår. Barnen är lediga under skolans lov som sportlov, påsklov, sommarlov, höstlov och jullov. Allmän förskola erbjuds alla barn från och med 1 augusti det år barnet fyller tre år. Den allmänna förskolan är inte någon särskild form av förskola utan bedrivs inom den vanliga organisationen. Verksamheten är frivillig och heter "allmän" eftersom den erbjuds alla barn från tre års ålder. Vistelsetiden för enbart allmän förskola är samma som för barn till föräldralediga/arbetssökande. Läs mer om närvarotid på sidan 12. 6

7 Annan pedagogisk verksamhet Annan pedagogisk verksamhet Annan pedagogisk verksamhet kan vara pedagogisk omsorg eller omsorg på obekväm tid. Pedagogisk omsorg kan vara familjedaghem eller olika flerfamiljs lösningar, till exempel flera familjer som går samman och tar hand om egna och varandras barn. Det är kommunen som godkänner och kontrollerar annan pedagogisk verksamhet. Verksamheten måste uppfylla samma krav som ställs på kommunens motsvarande verksamhet. Pedagogisk omsorg I Köpings kommun finns pedagogisk omsorg i form av familjedaghem. Familjedaghem är till för barn från 1 år till och med den 31 juli det år barnet fyller 6 år. Som förälder/vårdnadshavare har du huvudansvaret för dina barns fostran. Familjedaghemmet ska vara ett stöd i barnets utveckling och lärande och gör det möjligt för dig att arbeta eller studera. Verksamheten ska stimulera barns utveckling och lärande och utformas så att den förbereder barnen för ett fortsatt lärande. Verksamheten styrs av skollagen men till skillnad från förskolan är läroplanen Lpfö- 98 rev vägledande för familjedaghemmen. Läs mer på Omsorg på obekväm tid Natt-, kväll och helgomsorg finns i begränsad omfattning för barn som är i behov av omsorg när deras föräldrar arbetar på kvällar, nätter och helger. Verksamheten är till för barn från 1 år till och med den 31 juli det år barnet fyller 10 år. Verksamheten erbjuds i den omfattning det behövs med hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete och familjens situation i övrigt. Fristående förskola I Köpings kommun finns fristående förskolor. Läs mer på 7

8 Rätt till plats Rätt till plats Rätten till en plats i förskola i Köpings kommun avgörs av: Folkbokföringsadress Barnets ålder Föräldrars/vårdnadshavares sysselsättning Barn i behov av särskilt stöd Folkbokföringsadress Enligt skollagen 8 kap. gäller: För att ha rätt till plats ska barnet vara folkbokfört i Köpings kommun. Om särskilda skäl finns kan barn som är folkbokförda i annan kommun ha rätt till plats i Köpings kommun. De särskilda skälen anges i ansökan om dispens. Blanketten finner du på Barnets ålder Rätt till en plats på förskola eller i familjedaghem har barn: då barnet fyllt 1 år. till och med 31 juli det år barnet fyller 6 år. Rätt till allmän förskola har alla barn (oavsett vårdnadshavares sysselsättning): från och med 1 augusti det år barnet fyller 3 år. till och med vårterminens slut det år barnet fyller 6 år. Rätt till plats i omsorg på obekväm tid: då barnet fyllt 1 år. till och med sommarlovets slut det år barnet fyller 10 år. Föräldrars/vårdnadshavares sysselsättning Arbete eller studier Föräldrar och vårdnadshavare som arbetar eller studerar har rätt att ha sitt barn i förskola under arbetstid/studietid, inklusive tid för resor. Tiden ska på begäran kunna styrkas med arbetsgivarintyg/studieintyg. Föräldraledig eller arbetssökande Barn till vårdnadshavare som är föräldraledig eller arbetssökande har rätt till plats i förskola eller familjedaghem max 15 timmar per vecka. Tiden ska styrkas med intyg. Läs på sid 6 angående Allmän förskola. Dispensansökan för denna regel kan göras vid synnerliga skäl. Med synnerliga skäl avses till exempel att familjen har medicinska eller psykosociala skäl eller att barnet har ett särskilt behov. De särskilda skälen anges i ansökan om dispens. Blanketten finner du på 8

9 Rätt till plats Barn i behov av särskilt stöd Barn i behov av särskilt stöd har rätt till förskola. I första hand ges stödet i den grupp som barnet tillhör. Förskolechef beslutar i samråd med vårdnadshavare och specialpedagog, vilket stöd barnet är i behov av. Stödet ska alltid utformas så att det passar barnets förutsättningar och behov. 9

10 Att söka plats Att söka plats När du ansöker om plats kan du ange flera alternativ som du är intresserad av. Vi kommer så långt det är möjligt försöka att tillgodose dina önskemål. Tänk på att ungefär en vecka går åt till inskolning av ditt barn och att du då behöver finnas tillgänglig. Läs mer om Köpings förskolor och familjedaghem på Förskola och annan pedagogisk verksamhet på webben Du ansöker om plats i förskola och familjedaghem på Köpings kommuns webbplats, Om du har skyddade personuppgifter ska du inte ansöka om plats på webben utan istället ta kontakt med placeringsenheten. Se kontaktuppgifter på sidan 19. När du som vårdnadshavare har anmält önskemål om förskoleplats ska kommunen erbjuda en placering inom fyra månader. Så snart vi behandlat din ansökan får du en bekräftelse skickad hem till dig. Där ser du också dina inloggningsuppgifter till Förskola och annan pedagogisk verksamhet på webben som du kommer att behöva i fortsättningen. Om det blir konkurrens om platserna så fördelas de enligt följande turordning: 1. Förtur gäller barn i behov av särskilt stöd. 2. Syskonförtur tillämpas i mån av plats. 3. Ködatum räknas dock tidigast 6 månader före det datum du önskar att barnet ska börja. 10

11 När du fått en plats När du fått en plats Erbjudande Så snart det finns en ledig plats kommer du att få ett erbjudande på Förskola och annan pedagogisk verksamhet på webben som du kan tacka ja till. I första hand försöker vi erbjuda dig något av de alternativ du sökt, men du kan även bli erbjuden något annat alternativ om det är många sökanden. Du tackar ja till platsen genom att logga in på Förskola och annan pedagogisk verksamhet på webben med dina inloggningsuppgifter du fick i bekräftelsen. Om du inte svarar inom 14 dagar kommer platsen att erbjudas annan sökande. Om du inte vill ha platsen kan du tacka nej och välja att stå kvar i kön. Bekräftelse Efter att du fått ett erbjudande om plats och tackat ja ser du alla uppgifter på Förskola och annan pedagogisk verksamhet på webben. Kontakta förskolan för planering av barnets inskolning. Inkomstuppgift Du måste uppge hushållets inkomst så snart du har fått en plats (se mer under Avgifter vad som räknas som inkomst). Du registrerar inkomster genom att logga in på Förskola och annan pedagogisk verksamhet på webben och välja Min förskola i menyn och sedan klicka på Ändra inkomstuppgift. Om du inte anmäler någon inkomst kommer du att få betala högsta avgiften. Om hushållets sammansättning förändras (att flytta isär eller ihop) ansvarar du för att anmäla det till placeringsenheten då det påverkar avgiften. Du ansvarar också för att den inkomst du uppgett är korrekt och aktuell. På begäran ska du kunna styrka hushållets anmälda inkomst. Vi gör stickprov och jämför med skatteverkets uppgifter. Vid felaktigt inrapporterad inkomst kommer du att få betala rätt taxa i efterhand, upp till tre år bakåt i tiden. Du ändrar hushållets inkomst genom att logga in på Förskola och annan pedagogisk verksamhet på webben. Du väljer Min förskola i menyn och klickar sedan på Ändra inkomstuppgift. Obetalda avgifter/skulder För att ha rätt till plats måste du betala dina avgifter för förskola eller annan pedagogisk verksamhet. Om du har obetalda avgifter blir du avstängd och förlorar rätten till din plats. Du kan bara söka ny plats om du har betalt alla gamla skulder till förskola eller annan pedagogisk verksamhet. En avbetalningsplan för gamla skulder kan upprättas. 11

12 När du fått en plats Outnyttjad plats Om du inte använder din plats i förskolan på 30 dagar utan att ha meddelat förskolan förlorar du rätten till platsen. Inskolning Så snart du fått en plats ska du ta kontakt med förskolan/familjedaghemmet för att bestämma tider för inskolning. Vanligtvis brukar inskolningen ske under en vecka, men det anpassas efter varje barns behov och i överenskommelse med förskolan. Närvarotid Barnets närvarotid är de tider som du som förälder/vårdnadshavare arbetar eller studerar samt tid för resor till och från arbetsplatsen/studieplatsen. Barnet ska vara hemma under föräldrars/vårdnadshavares semester och ledigheter. Närvarotiden bestämmer vilken avgift du får betala (se Avgifter på sidan 13). Om ni som föräldrar/vårdnadshavare har varsin plats och varsin faktura är det barnets sammanlagda närvarotid som ligger till grund för vilken avgift som gäller. Närvarotiden ska anmälas på Förskola och annan pedagogisk verksamhet på webben. Du loggar in och klickar på schema. Därefter väljer du Nytt schema/ändra schema och lägger in tiderna. På startsidan finns en beskrivning på hur man steg för steg lägger in ett schema. Närvarotid för barn till arbetssökande och föräldralediga Barn till arbetssökande och föräldralediga har rätt till förskola max 15 timmar per vecka. Du kan välja mellan tre timmar per dag, förmiddagar, måndag till fredag eller fem timmar tisdag till torsdag. Läs mer om Allmän förskola på sidan 6. 12

13 Avgifter Avgifter Din avgift för förskola beräknas utifrån hushållets inkomst, barnets närvarotid och hur många barn familjen har inskrivna i förskolan. Köpings kommun tillämpar reglerna för maxtaxa. För närvarande är maxtaxan 1260 kr/månad för det yngsta barnet i familjen. Blöjor ingår inte i avgiften. Du ansvarar för att lämna korrekta uppgifter på Förskola och annan pedagogisk verksamhet på webben om hushållets inkomst och andra faktorer som påverkar avgiften. Avgiften sänks respektive höjs vid bestående förändringar (förändringar som gäller i minst 10 veckor) från och med den dag förändringen sker. Avgiften grundas på abonnemangsprincipen, vilket betyder att man betalar avgift enligt den överenskomna vistelsetiden, oavsett om man använder platsen eller inte. Inget avdrag på avgiften ges för till exempel inskolningstid, uppsägningstid, semester, lov och annan ledighet, stängningsdagar eller då barnet är sjukt. Taxa Avgiften beräknas som procent av inkomsten per barn. Avgiften utgår från första, andra och tredje barnet. Från och med fjärde barnet är verksamheten avgiftsfri. Det yngsta barnet räknas som barn nr 1, det näst yngsta barnet som nr 2 och så vidare oavsett vilken verksamhet de har sin plats i. Förskola och annan pedagogisk verksamhet, barn 1-3 år Avgift i procent av hushållets månadsinkomst Avgift barn 1 Avgift barn 2 Avgift barn 3 Upp till 15 tim/vecka 1 % 0,67 % 0,33 % Mer än 15 tim/vecka 3 % 2 % 1 % Högsta avgift kr 840 kr 420 kr Allmän förskola, barn 3-5 år (från och med 1 augusti det året barnet fyller 3 år). Hushållen betalar maxtaxa för den del som överstiger 525 tim/år. Läs mer om Allmän förskola på sidan 6. Avgift i procent av hushållets månadsinkomst Avgift barn 1 Avgift barn 2 Avgift barn 3 Upp till 15 tim/vecka* Avgiftsfritt Avgiftsfritt Avgiftsfritt Upp till 15 tim/vecka 0,33 % 0,22 % 0,11 % Mer än 15 tim/vecka 2,33 % 1,55 % 0,78 % Högsta avgift 978 kr 651 kr 327 kr * Barnen är lediga under skolans lov som sportlov, påsklov, sommarlov, höstlov och jullov. 13

14 Avgifter Inkomst Avgiften beräknas i procent av månadsinkomsten i det hushåll barnet tillhör. Med hushåll avses ensamstående, sambos och makar som är folkbokförda på samma adress. För att inkomsten ska ligga till grund för avgiften behöver man alltså inte vara vårdnadshavare till barnet. Med inkomst avses lön före skatt och andra skattepliktiga inkomster enligt inkomstskattelagen (1999:1229). Några av de vanligaste inkomsterna: Lön och andra ersättningar i anslutning till anställning. Överskott i näringsverksamhet Familjehemsföräldrars arvodesersättning + bruttoinkomst Pension Föräldrapenning Sjukpenning Arbetslöshetsersättning Kontant arbetsmarknadsstöd, A-kassa Utbildningsbidrag gällande arbetsmarknadsutbildning Familjebidrag i form av familjepenning Dagpenning vid repetitionsutbildning för värnpliktig med mera. 14

15 Betalning Betalning Avgiften är en månadsavgift som du får en räkning på innevarande månad, 12 månader per år. Räkningen på avgiften kommer omkring den 15:e varje månad. Förfallodatum är den sista i samma månad. Om inte avgiften betalas efter påminnelse överförs ärendet till inkasso. Obetalda fakturor kan innebära att du förlorar rätten till förskoleplats. Delad faktura Önskemål om delad faktura där vårdnadshavare ej har samma adress anmäls till placeringsenheten, se kontaktuppgifter på sidan 19. Avgiften grundas på den sammanlagda inkomsten i respektive hushåll. Detta kan innebära två avgifter för samma barn. De sammanlagda avgifterna kommer dock inte överstiga maxtaxan för en plats. Autogiro Autogiro är ett enkelt sätt att betala förskoleavgiften. Vårdnadshavare lämnar ett medgivande om att pengar får tas ut från bankkonto för betalning av räkningar till Köpings kommun. Läs mer på där finns blanketten för att beställa autogiro. Köpings kommun skickar alltid en räkning i god tid som talar om hur mycket du ska betala och när. På fakturan framgår att den kommer att betalas via autogiro. Pengarna dras automatiskt från ditt konto på förfallodagen. 15

16 Öppettider Öppettider Ramtiden för öppethållande är Samarbete kan ske mellan avdelningar och förskolor på morgon- och kvällstid då få barn är närvarande. Stängningsdagar Förskolan i Köpings kommun stänger tre heldagar per läsår för personalens fortbildning, planering och utvärdering. I Kolsva kommundel stänger förskolan fem heldagar. Föräldrar/vårdnadshavare ombeds respektera och planera för detta. Stängningsdagarna ingår i den ordinarie taxan och ger inget avdrag på avgiften. Datum för stängningsdagarna fastställs under våren för nästa läsår. Du kan se vilka dagar det är på Samordning under sommar och jul Under sommar och jul är det många barn som är lediga, då samarbetar flera förskolor och bara några avdelningar har öppet. Hur många förskolor som håller öppet och under hur många veckor beror på hur många barn som anmält behov av omsorg under den aktuella tiden. 16

17 Att säga upp en plats Att säga upp en plats Uppsägning görs på Förskola och annan pedagogisk verksamhet på webben. Uppsägningen räknas från den dag du skickar uppsägningen. Uppsägningstiden är två månader och då betalar du avgift oavsett om du utnyttjar platsen eller inte. 17

18 Avsteg från regler Avsteg från regler Vid eventuell avsteg från regler måste du ansöka om dispens. Du hittar blanketten för ansökan om dispens på Om dispensen gäller att börja i förskola före 1 års ålder skickas blanketten till: Köpings kommun Barn- och utbildningskontoret Köping I övriga fall lämnas blanketten direkt till förskolan eller annan pedagogisk verksamhet. 18

19 Kontakta placeringsenheten Kontakta placeringsenheten Om du har frågor om din ansökan, avgift eller plats kan du kontakta placeringsenheten. Placeringsenheten Köping, Himmeta och Munktorp Telefon , , e-post Placeringsenheten Kolsva och Odensvi Telefon , e-post Läs mer om förskolan i Köpings kommun på 19

Reglemente för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun

Reglemente för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun Reglemente för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun Gäller från och med den 1 maj 2012 I Borlänge kommun erbjuds olika verksamhetsformer för barn från ett års ålder. Förskolan,

Läs mer

VÄLKOMMEN. till förskola, fritidshem och pedagogisk verksamhet i Alingsås kommun. Information om våra regler

VÄLKOMMEN. till förskola, fritidshem och pedagogisk verksamhet i Alingsås kommun. Information om våra regler VÄLKOMMEN till förskola, fritidshem och pedagogisk verksamhet i Alingsås kommun Information om våra regler Vem kan få plats Vårdnadshavare som har barn från 1 års ålder till och med årskurs 6, kan ansöka

Läs mer

Gullspång. Bra att veta om regler och avgifter för förskolan i Gullspångs kommun

Gullspång. Bra att veta om regler och avgifter för förskolan i Gullspångs kommun Gullspång Bra att veta om regler och avgifter för förskolan i Gullspångs kommun VÄLKOMMEN TILL FÖRSKOLAN Snart är det dags för ditt barn att börja på förskola. Vi vill hälsa er välkomna och hoppas att

Läs mer

Taxa- och tillämpningsregler. Barnomsorgen i Luleå kommun

Taxa- och tillämpningsregler. Barnomsorgen i Luleå kommun Taxa- och tillämpningsregler Barnomsorgen i Luleå kommun Innehåll Våra verksamheter Förskola 3 Allmän Förskola 3 Annan pedagogisk omsorg 3 Mötesplatser 3 Fritidshem 3 Allmän information Rätt att erhålla

Läs mer

Gullspång. Bra att veta om fritidshem i Gullspångs kommun

Gullspång. Bra att veta om fritidshem i Gullspångs kommun Gullspång Bra att veta om fritidshem i Gullspångs kommun VÄLKOMMEN TILL FRITIDSHEM Snart är det dags för ditt barn att börja på fritidshem. Vi vill hälsa er välkomna och hoppas att ni ska trivas. I den

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet

Ersättning vid arbetslöshet PÅ LÄTTLÄST SVENSKA Ersättning vid arbetslöshet INFORMATION OM ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGEN 1 2 Det här är arbetslöshetsförsäkringen... 4 Vem gör vad?...... 6 När har du rätt till arbetslöshetsersättning?...

Läs mer

Förskolan ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap och förbereda barnen för fortsatt utbildning.

Förskolan ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap och förbereda barnen för fortsatt utbildning. Svensk författningssamling (SFS) Observera: att det kan förekomma fel i författningstexterna. I de flesta fall finns bilagorna med. Bilagor som består av bilder, kartor, uppställningar i många spalter

Läs mer

Information till dig som ansöker om arbetslöshetsersättning

Information till dig som ansöker om arbetslöshetsersättning Information till dig som ansöker om arbetslöshetsersättning Innehåll Grundvillkor i arbetslöshetsförsäkringen 4 Två försäkringar 4 Så hög är ersättningen 4 Så länge får du ersättning 7 Arbetsvillkor 8

Läs mer

Regler för godkännande av fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg för Barn och Familj, Eslövs kommun

Regler för godkännande av fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg för Barn och Familj, Eslövs kommun Regler för godkännande av fristående förskola, fritidshem och pedag gogisk omsorg för Barn och Familj, Eslövs kommun REGLER FÖR GODKÄNNANDE AV FRISTÅENDE FÖRSKOLA, FRILIGGANDE FRITIDSHEM (ej ansluten till

Läs mer

Föräldrapenning. Hur mycket får man? Vem har rätt till föräldrapenning?

Föräldrapenning. Hur mycket får man? Vem har rätt till föräldrapenning? Föräldrapenning Föräldrapenning är den ersättning föräldrar får för att kunna vara hemma med sina barn i stället för att arbeta. Den betalas ut i sammanlagt 480 dagar per barn. Föräldrapenningen har tre

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet

Ersättning vid arbetslöshet Ersättning vid arbetslöshet Information om arbetslöshetsförsäkringen 1 2 ERSÄTTNING VID ARBETSLÖSHET Vad är arbetslöshetsförsäkringen? Arbetslöshetsförsäkringen ger dig som är arbetssökande ekonomisk ersättning

Läs mer

starta och driva förskola och skolbarnsomsorg som enskild verksamhet

starta och driva förskola och skolbarnsomsorg som enskild verksamhet Regler för att starta och driva förskola och skolbarnsomsorg som enskild verksamhet Tillstyrkta av Barn- och Utbildningsnämnden 2003-10-23, 179 Godkända av kommunfullmäktige 2003-12-15, 165 Reviderad av

Läs mer

Regelverk vid ansökan om bidrag för enskild pedagogisk omsorg slutlig version efter nämndens beslut

Regelverk vid ansökan om bidrag för enskild pedagogisk omsorg slutlig version efter nämndens beslut Regelverk vid ansökan om bidrag för enskild pedagogisk omsorg slutlig version efter nämndens beslut Inledning Pedagogisk omsorg är ett alternativ till förskola och fritidshem som kommunen ska sträva efter

Läs mer

Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059)

Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059) 1 Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059) Publicerat första gången 2014-08-28 Ändringar och tillägg 2014-10-07 Arbetsgivare/uppdragsgivare 1. Är det någon skillnad mellan

Läs mer

Fritidshem erbjuds också Elever med eget behov verksamheten enligt Skollagen kap 14 5 Elever med behov av särskilt stöd enligt Skollagen kap 14 6

Fritidshem erbjuds också Elever med eget behov verksamheten enligt Skollagen kap 14 5 Elever med behov av särskilt stöd enligt Skollagen kap 14 6 Gäller från och med läsåret 2011/2012 Fritidshem erbjuds elever på Stellatus till och med 31 juli det år eleven fyller 13 år. Plats erbjuds inte till elever som samtidigt har en plats i motsvarande verksamhet

Läs mer

5. Att bilda familj och leva med barn i Sverige

5. Att bilda familj och leva med barn i Sverige 5. Att bilda familj och leva med barn i Sverige Innehåll Olika sätt att leva ihop Att ta hand om barn och unga Barnomsorg Grundskola Gymnasieskola Skolan och demokrati Ekonomiskt stöd till familjer Foto:

Läs mer

Att betala tillbaka studiemedel. lån tagna före 1989

Att betala tillbaka studiemedel. lån tagna före 1989 Att betala tillbaka studiemedel lån tagna före 1989 2007 Innehållsförteckning Studiemedelsskuld 3 Återbetalning 4 Extra inbetalningar 8 Nedsatt studiemedelsavgift 10 Avskrivning 15 Flera lån 17 Återkrav

Läs mer

5. Att bilda familj och leva med barn i Sverige

5. Att bilda familj och leva med barn i Sverige 5. Att bilda familj och leva med barn i Sverige Innehåll Olika sätt att leva ihop Vårdnad av barn Föräldrarollen Ekonomiskt stöd till familjer Socialtjänstlagen Barnomsorg Grundskola Gymnasium Skolan och

Läs mer

Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170. Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun

Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170. Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170 Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun Riktlinjer för LSS-insatser i Kinda kommun Det här är en information till dig som är i behov av

Läs mer

Varsel, arbetsbrist, uppsägning

Varsel, arbetsbrist, uppsägning Varsel, arbetsbrist, uppsägning verksamhetsförändringar i privat sektor Akademikerförbundet för jurister, civilekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare. Varsel, arbetsbrist, uppsägning

Läs mer

Svar på frågor om arbetsrätt i konkurs samt lönegaranti

Svar på frågor om arbetsrätt i konkurs samt lönegaranti Göteborg den 28 december 2011 Uppdaterad den 27 januari 2012 Tillagda frågor och svar hittar du i slutet av dokumentet Svar på frågor om arbetsrätt i konkurs samt lönegaranti Vad innebär konkurs? En gäldenär

Läs mer

SBAB Bank Innehåll Eric Perman SBAB:s kontor: Karlstad Stockholm Göteborg Malmö

SBAB Bank Innehåll Eric Perman SBAB:s kontor: Karlstad Stockholm Göteborg Malmö Seniorkapital Innehåll SBAB Bank sid 3 Låneprodukter sid 4 Kreditregler sid 5 Låneprocessen sid 8 Handlingar sid 10 Ränterådgivning sid 11 FAQ sid 12 Kontakt sid 20 Ett samarbete - flera vinnare SBAB Bank

Läs mer

Bostadsbidrag. barnfamiljer. Några viktiga gränser. Vilka barnfamiljer kan få bostadsbidrag? Preliminärt och slutligt bidrag

Bostadsbidrag. barnfamiljer. Några viktiga gränser. Vilka barnfamiljer kan få bostadsbidrag? Preliminärt och slutligt bidrag Bostadsbidrag barnfamiljer Barnfamiljer med låga inkomster kan få bostadsbidrag. Hur mycket du kan få beror på dina inkomster, dina boendekostnader, bostadens storlek och hur många barn du har. Du söker

Läs mer

Studiemedelsguiden det viktigaste du behöver veta om studiemedel

Studiemedelsguiden det viktigaste du behöver veta om studiemedel Studiemedelsguiden det viktigaste du behöver veta om studiemedel 2008 1 2 Innehållsförteckning Studiemedel för dig som ska börja studera Vilka utbildningar ger rätt till studiemedel?... 5 Hur gammal är

Läs mer

Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning

Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning Du som deltar i ett program på Arbetsförmedlingen kan få ersättning i form av aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning. Om du har fyllt 25 år eller uppfyller

Läs mer

Erbjudande om förskola inom fyra månader

Erbjudande om förskola inom fyra månader Informationsblad 1 (5) Erbjudande om förskola inom fyra månader Vårdnadshavarna ska få en plats i förskola för sitt barn inom fyra månader efter att de anmält önskemål om förskoleplats till kommunen. Här

Läs mer

Erbjudande om förskola inom fyra månader

Erbjudande om förskola inom fyra månader Informationsblad 1 (6) Erbjudande om förskola inom fyra månader När vårdnadshavare har anmält önskemål om förskola i en av kommunens förskolor ska kommunen erbjuda barnet en förskoleplats inom fyra månader.

Läs mer

När din arbetsgivare går i konkurs

När din arbetsgivare går i konkurs När din arbetsgivare går i konkurs 1 Innehåll När din arbetsgivare går i konkurs 3 Varför och hur företag sätts i konkurs 3 Det här gör en konkursförvaltare 4 Uppsägning från konkursförvaltaren samt uppsägningstider

Läs mer

Barnfamilj Information om socialförsäkringen för dig som har barn

Barnfamilj Information om socialförsäkringen för dig som har barn Lättläst om Barnfamilj Information om socialförsäkringen för dig som har barn Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen

Läs mer