BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN R E G L E R O C H T A X A F Ö R B A R N FÖRSKOLA OCH S K O L B A R N S O M S O R G FR O M

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN R E G L E R O C H T A X A F Ö R B A R N FÖRSKOLA OCH S K O L B A R N S O M S O R G FR O M 2006-07-01"

Transkript

1 BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN R E G L E R O C H T A X A F Ö R B A R N I FÖRSKOLA OCH S K O L B A R N S O M S O R G FR O M

2 2 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Med barnomsorg avses förskola, familjedaghem och skolbarnsomsorg. Rätt att anmäla sitt barn till barnomsorg har den som är folkbokförd eller stadigvarande vistas i kommunen och har eller kommer att få behov av barnomsorg. För att erhålla plats i kommunal barnomsorg gäller att barnet skall ha fyllt 1 år. Anmälan om behov av barnomsorg skall ske till det rektorsområde som barnet tillhör. Anmälan skall göras på särskild blankett i god tid före beräknad placeringsdag. I skollagen (2a kap. 7 ) fastställs att plats skall erbjudas utan skäligt dröjsmål, efter det att anmälan om behov av plats har inkommit. Som skäligt dröjsmål räknas 3-4 månader. Haparanda Stads mål är att kunna erbjuda plats inom 2,5 månader. Akut sjuka barn tas ej emot under sjukdomstiden. 2. FÖRTUR TILL BARNOMSORG Förtur kan beviljas barn, som p g a fysiska, psykiska eller andra skäl för sin utveckling är i behov av särskilt stöd. Skollagen kap 2a 9. Barn- och ungdomsnämnden kan därutöver bevilja förtur om särskilda skäl bedöms föreligga. 3. PLACERING När plats tilldelas lämnar föräldrarna behov av tillsynstid och inkomstuppgift till respektive rektorsområde. Tillträdesdag bestäms efter överenskommelse mellan föräldrar och rektor. 4. UPPSÄGNING AV PLATS Uppsägningstid av barnomsorgsplats från föräldern är 1 månad. Avgift debiteras under denna tid. 5. SOMMARÖPPET Under sommarmånaderna är några förskolor, fritidshem öppna i kommunen. Behov av barnomsorg under denna tid måste meddelas i god tid.

3 3 6. AVGIFT För barnomsorgsplats uttages fast avgift per månad (12 månader) och betalas för innevarande månad. Avgiften uttages i enlighet med maxtaxan. Avgift baseras på förälderns eller föräldrarnas/sammanboendes gemensamma inkomster. Som avgiftsgrundande inkomster räknas: - Lön och andra ersättningar i anslutning till anställning - Familjehemsföräldrars arvodeserstättning - Pension (ej barnpension) - Föräldrapenning - Vårdbidrag för barn till den del det utgör arvode - Sjukbidrag - Sjukpenning - Arbetslöshetsersättning - Kontant arbetsmarknadsstöd - Utbildningsbidrag (arbdetsmarknasutbildning) - Familjebidrag i form av familjepenning - Dagpenning vid repetitionsutbildning för värnpliktiga - Egen företagares avgiftsgrundande inkomst baseras på sjukpenninggrundande inkomst för inkomståret Avgiften beräknas utifrån avgiftgrundande inkomster över kr upp till kr. Vid en avgiftsgrundande inkomst på kr eller därunder utgår ingen barnomsorgsavgift. Platsinnehavare är skyldig att lämna inkomstuppgift för både sig själv och eventuell make/sambo. Lämnas ej inkomstuppgift räknas avgiften utifrån kr. Återbetalning sker om den uppgivna inkomsten är högre än den faktiska. Uppges för låg inkomst tillämpas efterkrav. Inkomstuppgift kan bli föremål för stickprovskontroll. Barn- och ungdomsnämnden har rätt att avstänga ett barn från barnomsorgen vid utebliven betalning från platsinnehavarens sida. Vistelsetiden för barn 1-5 år till arbetslösa och föräldralediga begränsas till 15 timmar per vecka. Avgift uttas för 3 barn i familjen som nyttjar barnomsorg. Födelsetiden bestämmer vilket barn som är barn 1, 2, 3. Det yngsta barnet räknas som det "första" barnet. Avgiften är lika med 1 till 3 procent (se tabell) av förälderns eller föräldrarnas/ sammanboendes gemensamma avgiftgrundande inkomster minus 150 kr för omsorgsbehov mer än eller lika med 25 timmar och minus 100 kr för omsorgsbehov mindra än 25 timmar.

4 4 Placering Barn 1 Barn 2 Barn 3 Barn 4 Tim / vecka Taxa 1 Max 15 1% 1% 1% Ingen avgift Taxa 2 Mer än 15 men 2% 1% 1% Ingen avgift mindre än 25 Taxa 3 Mer än eller 3% 2% 1% Ingen avgift lika med 25 Taxa 1 Förskolan 1-3 åringar, med tillsyn max 15 timmar. Barn 1, 320 kr Barn 2, 320 kr Barn 3, 320 kr Taxa 2 Deltidsplacerade 1-3 åringar med tillsyn mer än 15 timmar men mindre än 25 timmar. Heltidsplacerade 4-5 åringar, fr o m augusti de år barnet fyller 4 år Deltidsplacerade 4-5 åringar under sommarferier Heltidsplacerade 6 åringar, fr o m augusti de år barnet fyller 6 år Skolbarnsomsorg Barn 1, 740 kr Barn 2, 320 kr Barn 3, 320 kr Taxa 3 Förskola 1 3 år med tillsyn mer än 25 timmar. Barn 1, 1110 kr Barn 2, 690 kr Barn 3, 270 kr

5 Om barnet har varit sjukt och borta från barnomsorgen mer än 14 dagar i följd och läkarintyg eller intyg från distriktssköterska inlämnas medges reducering av avgiften. Vid dagbarnvårdares frånvaro där vi inte kan erbjuda alternativ barnomsorg medges reducering av avgiften. Reducering och återbetalning sker på kommande månads avgift. Delningstal är 22 dagar per månad FÖRÄNDRADE FÖRHÅLLANDEN Det åligger föräldern att snarast anmäla alla förändringar av förhållanden som uppgivits, såsom ekonomiska förhållanden, omsorgsbehov, adressförändring m m. 8. GILTIGHETSTID Regler och taxa gäller från

Regler för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem.

Regler för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem. 2015-06-01 Sid 1/7 Regler för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem. Reviderad 2015-06-01 1. Ansökan om plats Ansökan om plats kan göras av den som är bosatt i Sverige. Barnomsorg bedrivs fr.o.m.

Läs mer

Tillämpning av regler och avgifter Förskola, pedagogisk omsorg och Fritidshem

Tillämpning av regler och avgifter Förskola, pedagogisk omsorg och Fritidshem Tillämpning av regler och avgifter Förskola, pedagogisk omsorg och Fritidshem 1 Denna broschyr ger viktig information om regler och avgifter för kommunens pedagogiska omsorg, förskoleoch fritidshemsverksamhet.

Läs mer

Förskoleverksamhet och Skolbarnsomsorg

Förskoleverksamhet och Skolbarnsomsorg Förskoleverksamhet och Skolbarnsomsorg Information, tillämpningsanvisning och taxa Antaget av kommunfullmäktige 2010-06-30 INNEHÅLL SID Verksamhetsformer 2 Förskoleverksamhet Allmän förskola Skolbarnsomsorg

Läs mer

Avgifter och regler. inom förskola och skolbarnsomsorg. Barn, utbildning och fritid 2010-07-01

Avgifter och regler. inom förskola och skolbarnsomsorg. Barn, utbildning och fritid 2010-07-01 Avgifter och regler inom förskola och skolbarnsomsorg Barn, utbildning och fritid 2010-07-01 Härjedalens kommun har så kallad maxtaxa för barn i förskola och skolbarnsomsorg. Det innebär att Du betalar

Läs mer

Regler för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem. (gäller fr.o.m. 2011-07-01)

Regler för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem. (gäller fr.o.m. 2011-07-01) Regler för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem. (gäller fr.o.m. 2011-07-01) 1. Ansökan om plats Ansökan om plats kan göras av den som är bosatt i Sverige. Barnomsorg bedrivs fr.o.m. barnet är 1

Läs mer

Riktlinjer för barnomsorg i Hylte kommun

Riktlinjer för barnomsorg i Hylte kommun Riktlinjer för barnomsorg i Hylte kommun Antagna av barn- och ungdomsnämnden 2014-12-10 Innehåll 1. Barnomsorgsformer...4 Förskola och pedagogisk omsorg...4 Fritidshem...4 Öppen förskola...5 Allmän förskola...5

Läs mer

Namn. Personnummer. Överenskommelsen gäller endast under förutsättning att underskrift skett av berörda parter.

Namn. Personnummer. Överenskommelsen gäller endast under förutsättning att underskrift skett av berörda parter. Överenskommelse om fritidshemsplats vid tillfälligt arbete för arbetssökande Blanketten kan behållas på fritids under månaden och föräldern kan fylla på flera tider under månaden. Rektor skriver därefter

Läs mer

Överenskommelse om skollovsplats Lämnas till rektor

Överenskommelse om skollovsplats Lämnas till rektor Överenskommelse om skollovsplats Lämnas till rektor Moder/Maka/Sambo Namn Personnummer Fader/Make/Sambo Namn Personnummer Gatuadress Postadress Telefon bostad Moder/Maka/Sambo Arbetsgivare/Läroanstalt/

Läs mer

Välkommen. till barnomsorgen i Ydre kommun. Riktlinjer - Avgifter

Välkommen. till barnomsorgen i Ydre kommun. Riktlinjer - Avgifter YDRE KOMMUN Välkommen till barnomsorgen i Ydre kommun Riktlinjer - Avgifter Fastställd av kommunfullmäktige 2003 02 24 Reviderad av kommunfullmäktige 2004 02 23 Reviderad av kommunfullmäktige 2005 02 21

Läs mer

BARNOMSORGEN REGLER FÖR 1/11 2006. BARN OCH UTBILDNINGSAVDELNINGEN Skolchef Stefan Linde 0251-804 57 stefan.linde@alvdalen.se

BARNOMSORGEN REGLER FÖR 1/11 2006. BARN OCH UTBILDNINGSAVDELNINGEN Skolchef Stefan Linde 0251-804 57 stefan.linde@alvdalen.se BARN OCH UTBILDNINGSAVDELNINGEN Skolchef Stefan Linde 0251-804 57 stefan.linde@alvdalen.se Administration Susanne Enochsson 0253-105 50 barnomsorg susanne.enochsson@alvdalen.se ÄLVDALENS RO Rektor (Gläntan,

Läs mer

Tillämpningsregler för barnomsorg i Hagfors kommun

Tillämpningsregler för barnomsorg i Hagfors kommun Tillämpningsregler för barnomsorg i Hagfors kommun Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg enligt Skollagen, kapitel 2 a 2 Förskoleverksamhet bedrivs i form av förskola och familjedaghem. Skolbarnsomsorg

Läs mer

Riktlinjer för kö och placering inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet

Riktlinjer för kö och placering inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Riktlinjer för kö och placering inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Riktlinjerna tillämpas för de verksamheter som regleras i skollagens kapitel 8 (förskolan), kapitel 14 (fritidshemmet)

Läs mer

Välkommen till barnomsorgen I KROKOMS KOMMUN

Välkommen till barnomsorgen I KROKOMS KOMMUN Välkommen till barnomsorgen I KROKOMS KOMMUN Vart vänder jag mig i frågor om: Allmän förskola Områdesexpeditionen Ansökan om placering Frågor om barnomsorgsräkningar/autogiro Områdesexpeditionen eller

Läs mer

Riktlinjer och taxa för barnomsorgen

Riktlinjer och taxa för barnomsorgen Riktlinjer och taxa för barnomsorgen Verksamheten bedrivs i kommunal eller extern regi, och riktar sig till alla barn i åldern 1-12 år som är bosatta i kommunen. Även barn bosatta utanför kommunen kan

Läs mer

Barnomsorg i Munkedals kommun. Information och taxa

Barnomsorg i Munkedals kommun. Information och taxa Barnomsorg i Munkedals kommun Information och taxa Ansökan om plats Ansökan om barnomsorgsplats kan göras av den som bor i kommunen eller som erhållit bostad här men ännu inte flyttat in. Adress och inflyttningsdatum

Läs mer

Revidering av dokument om avgifter för förskoleverksamhet, fritidshem och pedagogisk omsorg i Malmö stad

Revidering av dokument om avgifter för förskoleverksamhet, fritidshem och pedagogisk omsorg i Malmö stad SIGNERAD 2014-11-08 Malmö stad Grundskoleförvaltningen 1 (2) Datum 2014-11-03 Vår referens Erik Mogård Skoljurist Erik.Mogard@malmo.se Tjänsteskrivelse Revidering av dokument om avgifter för förskoleverksamhet,

Läs mer

FÖRESKRIFTER FÖR BARNOMSORG

FÖRESKRIFTER FÖR BARNOMSORG Barn- och utbildningsnämnden 861 82 TIMRÅ Besöksadress: Köpmangatan 14 Telefon 060-16 31 00, Fax 060-16 33 68 Hemsida: www.timra.se FÖRESKRIFTER FÖR BARNOMSORG FÖRSKOLA ALLMÄN FÖRSKOLA FRITIDSHEM FAMILJEDAGHEM

Läs mer

Barnomsorg i Tomelilla kommun

Barnomsorg i Tomelilla kommun Barnomsorg i Tomelilla kommun AVGIFTER OCH REGLER för förskoleverksamhet, pedagogisk omsorg och skolbarnsomsorg Taxor fastställda av Kommunfullmäktige 2009 Reviderad 2013-02-27 1 Innehåll för förskoleverksamhet,

Läs mer

Taxa och regler för barnomsorg

Taxa och regler för barnomsorg Taxa och regler för barnomsorg i Eslövs kommun Antagen av kommunfullmäktige i Eslövs kommun 2015-06-15 Innehåll 1. Barnomsorg i Eslövs kommun 3 2. Ansöka om barnomsorgsplats 4 3. Allmän förskola 5 4. Omsorg

Läs mer

FÖRSKOLA, FRITIDSHEM FAMILJEDAGHEM

FÖRSKOLA, FRITIDSHEM FAMILJEDAGHEM Barn- och ungdomsnämnden FÖRSKOLA, FRITIDSHEM FAMILJEDAGHEM Regler och taxa för abonnemang Antagen av kommunfullmäktige 2001-09-24, 99 och 2001-10-22, 110. Reviderad 2003-11-24, 137 Rev BUN 2004-11-03,

Läs mer

VÄLKOMMEN. till förskola, fritidshem och pedagogisk verksamhet i Alingsås kommun. Information om våra regler

VÄLKOMMEN. till förskola, fritidshem och pedagogisk verksamhet i Alingsås kommun. Information om våra regler VÄLKOMMEN till förskola, fritidshem och pedagogisk verksamhet i Alingsås kommun Information om våra regler Vem kan få plats Vårdnadshavare som har barn från 1 års ålder till och med årskurs 6, kan ansöka

Läs mer

Avgifter och tillämpningsföreskrifter för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Sala

Avgifter och tillämpningsföreskrifter för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Sala 1 (6) Avgifter och tillämpningsföreskrifter för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Sala Följande avgifter och tillämpningsföreskrifter har fastställts av Kommunfullmäktige i Sala 28 januari 2013

Läs mer

Information om verksamhet och taxa i Strömstads kommun

Information om verksamhet och taxa i Strömstads kommun Information om verksamhet och taxa i Strömstads kommun Förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet www.stromstad.se Informationen uppdateras regelbundet på Strömstads kommuns hemsida www.stromstad.se

Läs mer

Förskola och fritidshem i Munkfors kommun

Förskola och fritidshem i Munkfors kommun Förskola och fritidshem i Munkfors kommun Antagna av Kultur och utbildningsnämnden 2012-12 - 03 gäller från och med 2013-01 - 01 Uppdaterad 2013-11-01 Bild: Diana Lundsten Innehållsförteckning Sida: Kultur

Läs mer

Indexreglering av inkomsttaket i Maxtaxa och slopad reducering för 15-timmarsplats i förskola

Indexreglering av inkomsttaket i Maxtaxa och slopad reducering för 15-timmarsplats i förskola TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Torbjörn Hansson 2015-04-07 BUN 2015/0231 0480-45 30 07 Barn- och ungdomsnämnden Indexreglering av inkomsttaket i Maxtaxa och slopad reducering för 15-timmarsplats

Läs mer

Välkommen till förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg i Oxelösund

Välkommen till förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg i Oxelösund Fastställd av Utbildningsnämnden 2011-11-16 76 Välkommen till förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg i Oxelösund Tillämpningsföreskrifter Innehåll INNEHÅLL... 2 VAD ÄR FÖRSKOLEVERKSAMHET OCH FAMILJEDAGHEM?...

Läs mer

Välkommen till barnomsorgen i Karlshamns kommun

Välkommen till barnomsorgen i Karlshamns kommun Fotograf: Johan Lenell Välkommen till barnomsorgen i Karlshamns kommun Riktlinjer, regler och taxor gällande förskolor, pedagogisk verksamhet och fritidshem (reviderad 2015 09 11) Karlshamns kommun Utbildningsförvaltningen

Läs mer

Regler för kommunal förskola, fritidshem, förskoleklass och annan pedagogisk verksamhet

Regler för kommunal förskola, fritidshem, förskoleklass och annan pedagogisk verksamhet Barn-och utbildningsförvaltningen Regler för kommunal förskola, fritidshem, förskoleklass och annan pedagogisk verksamhet Vart vänder jag mig i frågor om: Allmän förskola Ansökan om placering Frågor om

Läs mer

REGLER OCH AVGIFTER FÖR FÖRSKOLA, PEDAGOGISK OMSORG OCH FRITIDSHEM. Varbergs kommun

REGLER OCH AVGIFTER FÖR FÖRSKOLA, PEDAGOGISK OMSORG OCH FRITIDSHEM. Varbergs kommun REGLER OCH AVGIFTER FÖR FÖRSKOLA, PEDAGOGISK OMSORG OCH FRITIDSHEM Varbergs kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING REGLER FÖR FÖRSKOLA OCH PEDAGOGISK OMSORG BARN SOM SKA BÖRJA FÖRSKOLA ELLER PEDAGOGISK OMSORG 1 Rätt

Läs mer

Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg i Helsingborg

Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg i Helsingborg Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg i Helsingborg Principer för placering i förskola och annan pedagogisk verksamhet Tillämpningsanvisning och taxa Förskolan ska vara rolig, trygg och lärorik för alla

Läs mer