Barnfamilj Information om socialförsäkringen för dig som har barn

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Barnfamilj Information om socialförsäkringen för dig som har barn"

Transkript

1 Lättläst om Barnfamilj Information om socialförsäkringen för dig som har barn

2 Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller för alla som bor eller arbetar i Sverige. Den ger ekonomiskt skydd för familjer och barn, för personer med funktionshinder samt vid sjukdom, arbetsskada och ålderdom. Genom Sveriges medlemskap i EU kan du dessutom ha rätt till socialförsäkringsförmåner i andra EU-länder.

3 Välkommen till Försäkringskassan I den här broschyren kan du läsa om vilken hjälp du som förälder kan få av socialförsäkringen. Du kan läsa om föräldrapenning, tillfällig föräldrapenning, barnbidrag, förlängt barnbidrag och flerbarnstillägg. Du kan också läsa om bostadsbidrag för barnfamiljer och om underhållsstöd. Du som är förälder till barn med funktionshinder kan läsa om vårdbidrag, assistansersättning och bilstöd. Om du snart ska bli förälder kan du läsa mer i vår broschyr som heter Blivande förälder. Vill du veta mer? Vill du veta mer om vissa bidrag kan du skriva ut faktablad på vår internetadress Har du inte internet kan du alltid prata med oss på Försäkringskassan. Det här måste vi alltid få veta För att vi på Försäkringskassan ska kunna ge dig de pengar som du har rätt till, måste vi få veta en del om ditt liv. Ibland måste Försäkringsskassan till exempel få veta hur mycket du tjänar.

4 Innehåll Att vara förälder 5 När barnet är fött 6 Om barnet blir sjukt 14 Om ditt barn har funktionshinder 16 Om föräldrarna flyttar isär 18 Så här anmäler du dig till Försäkringskassan, söker om pengar och får dem 20

5 Att vara förälder Om moderskap, faderskap och gemensam vårdnad Om barnets föräldrar är gifta med varandra när barnet föds räknas mannen som pappa till barnet. Är föräldrarna inte gifta när barnet föds ska pappan skriva på ett papper där det står att han är pappan. Socialnämnden ska säga ja till det som står på pappret. När barnet är fött får båda föräldrarna gemensam vårdnad om barnet om de är gifta med varandra. Vårdnad betyder att ha ansvar för barnet, inte bara att vårda det ibland. Om föräldrarna inte är gifta ska de tala om för socialnämnden att mannen är pappa till barnet. En förälder kan ensam ha vårdnad om sitt barn. Om man har vårdnad om ett barn ska man ta hand om barnet på bästa sätt. Man får bestämma om sådant som har med barnet att göra. Var ska barnet bo? Om föräldrarna har gemensam vårdnad om barnet ska föräldrarna också tillsammans bestämma var barnet ska bo. Om föräldrarna inte är överens kan de be kommunen om hjälp. Barnet ska vara folkbokfört där det bor. Skatteverket bestämmer var barnet ska vara folkbokfört och folkbokföringsadressen är den adress som Skatteverket bestämmer.

6 När barnet är fött Föräldrarna har rätt att vara lediga Har du barn som är yngre än ett och ett halvt år får du vara ledig från arbetet. Du får också vara ledig från arbetet när du tar ut föräldrapenning. Har du barn som är 8 år eller som går i första klass i skolan får du arbeta kortare dagar. Som mest får du vara ledig 2 timmar om du arbetar 8 timmar om dagen. Du ska tala om för din arbetsgivare att du ska vara föräldraledig senast 2 månader innan. Du kan läsa om din rätt att vara föräldraledig i föräldraledighetslagen. Föräldrapenning Föräldrapenningen gör att föräldrarna kan vara hemma från arbetet för att ta hand om sitt lilla barn i 480 dagar. Om du och barnets andra förälder har gemensam vårdnad får ni dela på dagarna. Får ni tvillingar får ni 180 dagar till. Ni kan ta ut dagarna fram till att barnet fyller 8 år eller tills barnet har slutat i första klass i skolan. En av föräldrarna kan ge sina dagar till den andra föräldern utom 60 dagar. Om du har ensam vårdnad får du använda alla dagarna. Så kan du ta ut föräldrapenningen Du kan få föräldrapenning för en hel dag eller för en del av dagen.

7 Du får bara föräldrapenning för den tid du är hemma för att ta hand om ditt barn. Du får alltså inte studera eller arbeta då du får din föräldrapenning. Vill du ta ut föräldrapenning för dagar som du inte skulle ha arbetat ska du prata med Försäkringskassan och de hjälper dig med vad som gäller. Båda föräldrarna kan inte vara lediga med föräldrapenning på samma dag för samma barn. Däremot kan de vara lediga samma dag med föräldrapenning för halva dagen vardera eller för två olika barn samma dag. Du kan inte få föräldrapenning när du har semester. Du kan byta föräldrapenning mot tillfällig föräldrapenning Tillfällig föräldrapenning kan man få när barnet är sjukt. Om barnet vårdas på sjukhus kan du byta ut föräldrapenningen mot tillfällig föräldrapenning. Det gäller både för det sjuka barnet och för barnets äldre syskon. Om den förälder som får föräldrapenning blir sjuk kan den andra föräldern byta till tillfällig föräldrapenning bara om barnet är äldre än 240 dagar. Annars får han eller hon bara föräldrapenning. Hur mycket pengar får man? Föräldrapenning ska hjälpa dig med pengar när du är hemma från arbetet för att ta hand om ditt lilla barn. Under 390 av de 480 dagarna får du så kallad sjukpenningnivå.

8 Det är 80 procent av din sjukpenninggrundande inkomst, SGI. Din SGI beror på hur mycket du tjänar. Om du inte har någon SGI eller väldigt liten sådan kan du alltid få grundnivån. Grundnivån är 180 kronor om dagen. Du betalar skatt på din föräldrapenning. Den ger dig rätt till pension. För att få föräldrapenning på sjukpenningnivå under de första 180 dagarna ska du ha tjänat mer än 60 kronor per dag i minst 240 dagar innan barnet föddes. Det gäller före juli Från och med 1 juli 2006 ska du ha tjänat mer än 180 kronor per dag. Om du inte har det får du grundnivån de första 180 dagarna. Du som är ledig från arbetet får SGI Sjukpenninggrundande inkomst, SGI, använder Försäkringskassan för att räkna ut hur stor din sjukpenning är. Sjukpenningen använder vi sedan för att räkna ut hur mycket pengar du ska få i till exempel föräldrapenning. För att komma fram till hur mycket din sjukpenninggrundade inkomst är räknar vi hur mycket du har tjänat på ett år när du sist arbetade. Vi räknar också in om du har haft OB-ersättning,

9 vikariatstillägg eller provision. Men även om du har tjänat ganska mycket pengar kan du aldrig få mer än en viss summa i föräldrapenning av Försäkringskassan. En del företag kan ge extra pengar när du får föräldrapenning. Du får tala med din arbetsgivare om det. Om du är arbetslös eller studerar Om du inte arbetar slutar din SGI att gälla. Men ibland kan du fortsätta att få din SGI även om du är arbetslös. Det gäller om du är arbetslös men har anmält dig som arbetssökande på Arbetsförmedlingen och söker arbete aktivt. Det gäller också om du studerar och lever på studiemedel under tiden. Du får också behålla din SGI om du slutar arbeta inom 6 månader före det att ditt barn ska födas, eller om du vårdar barn yngre än ett år. Du behåller också din SGI om du inte arbetar en kortare tid på arbetet. Det ska vara kortare tid än 3 månader. Du får också behålla din SGI om du vill gå en utbildning för att lära dig mer om ditt yrke. SGI när du är föräldraledig Om din lön blir ändrad när du tar ut din föräldrapenning ska du tala om det för Försäkringskassan.

10 Fram till att barnet fyller ett år får du samma SGI som du hade när barnet föddes. Efter det får du behålla din SGI om du inte arbetar alls och tar ut minst 5 föräldrapenningdagar i veckan. Du får också behålla din SGI om du arbetar mindre. Men bara om du tar ut föräldrapenning för den del av tiden som du inte arbetar. Det kan vara till exempel om du har arbetat heltid och nu börjar arbeta halvtid och tar ut halv föräldrapenning för resten av tiden. Annars räknar Försäkringskassan din SGI på vad du tjänar. Är du arbetslös när barnet fyller ett år måste du ha anmält dig till Arbetsförmedlingen. Du måste anmäla dig direkt när du slutar att ta ut din föräldrapenning. För adoptivbarn räknar Försäkringskassan ettårsdagen från den dag som du fick barnet i din vård. Det kan vara bra att veta att om du har fått lägre lön när barnet fyller ett år, får du ändå samma föräldrapenning fram till att barnet fyller 2 år. Om du blir med barn igen innan det första barnet fyller ett år och 9 månader, får du minst samma föräldrapenning som du hade när det första barnet föddes. 10

11 Har du blivit pappa eller adoptivförälder? Du som just har blivit pappa kan få 10 dagar ledigt med tillfällig föräldrapenning om du vill vara hemma från arbetet. Du kan vara med när ditt barn föds, vårda det lilla barnet, ta hand om äldre syskon eller sköta hemmet. Du kan ta ut dina pappadagar fram till 60 dagar efter att barnet kommit hem från sjukhuset. Som pappa kan du ta ut dina dagar på samma gång som mamman är hemma med föräldrapenning. Får ni tvillingar får du som pappa vara hemma i 20 dagar. Vid adoption får båda föräldrarna dela på 10 dagar. Ibland kan en annan person än pappan få pappadagarna. Hur mycket pengar man får beror på vilken SGI man har. Barnbidrag och flerbarnstillägg Barnbidrag får du som är förälder från och med månaden efter det att barnet föds. Kommer barnet till Sverige för att stanna börjar Försäkringskassan att betala barnbidrag en månad efter att barnet får tillstånd att stanna. Du behöver inte söka om barnbidrag. Föräldrarna kan välja vem som ska få barnbidraget. Om inte föräldrarna väljer får mamman barnbidraget. 11

12 Om mamman och pappan inte bor tillsammans och barnet bor lika mycket hos båda föräldrarna kan barnbidraget delas. Den förälder som har ensam vårdnad om barnet får pengarna. Försäkringskassan betalar ut barnbidrag fram till att barnet fyller 16 år. Om barnet går i grundskolan när det fyllt 16 år betalar Försäkringskassan förlängt barnbidrag. Försäkringskassan betalar ut flerbarnstillägg till den förälder som har barnbidrag för 2 eller fler barn. Barn som är äldre än 16 år och som fortfarande går i skolan och har förlängt barnbidrag eller studiehjälp kan räknas med i flerbarnstillägget. Du betalar inte skatt på barnbidrag eller flerbarnstillägg. Adoptionskostnadsbidrag Ska du adoptera ett barn från utlandet kan du söka om bidrag hos Försäkringskassan. Adoptionskostnadsbidrag kan Försäkringskassan ge när barnet är utländsk medborgare och inte bor i Sverige. Barnet får inte ha fyllt 10 år. 12 Bidraget ska hjälpa föräldrarna med de extra kostnader som kan bli vid en adoption. Det kan vara resor till exempel. Bidraget är 40 tusen kronor. Du betalar ingen skatt på bidraget. Adoptivföräldrarna ska bo i Sverige när de får barnet i sin vård.

13 Du får inte adoptionsbidraget om barnet är ditt och din makes, eller din makes adoptivbarn. Du ska söka bidraget inom ett år efter att adoptionen började att gälla i Sverige. Bostadsbidrag Du som har barn kan ha rätt till bostadsbidrag för barnfamiljer. Hur mycket pengar du får beror på hur många ni är i familjen, hur mycket pengar ni tjänar, hur mycket ni betalar för bostaden och hur stor bostaden är. Bostadsbidraget består av tre delar: bidrag för bostadskostnaden bidrag därför att du har barn som bor hemma den mesta tiden bidrag därför att du har barn som bor hemma ibland. En barnfamilj kan få bidrag för barn som bor hemma även om den inte får bidrag för bostadskostnaden. Du kan själv räkna ut hur mycket pengar du kan få i bostadsbidrag på internetadressen Barn och pension Föräldrar som är hemma med sina barn kan få rätt till pension för den tiden. Du får pension för de 4 första åren i ditt barns liv, även om du inte har varit föräldraledig hela den tiden. Har du adopterat ett barn kan du få pension för de första 4 åren som du tagit hand om barnet men längst till det år barnet fyller 10 år. 13

14 Bara en av föräldrarna får pension för den här tiden och bara för ett barn i taget. Den föräldern som tjänar minst pengar får rätten till pension. Om du vill att den andra föräldern ska få rätten till pension måste du fylla i ett särskilt papper och lämna till Föräkringskassan. Det måste du göra senast den 31 januari året efter det år som anmälan handlar om. Om barnet blir sjukt Tillfällig föräldrapenning Barns sjukdom Om du måste stanna hemma från arbetet för att ta hand om ett sjukt barn som inte har fyllt 12 år kan du få tillfällig föräldrapenning. Det gäller också om den som brukar ta hand om barnet blir sjuk, dagmamman till exempel. Om du besöker läkare med ditt barn kan du också få tillfällig föräldrapenning. Du kan ta ut pengarna för hela dagen, eller bara för en del av den. Om barnet är sjukt längre än 7 dagar, måste du ha ett intyg från en läkare eller en sjuksköterska. Intyget ska gälla från den åttonde dagen. Intyget är ett papper som läkaren eller sjuksköterskan skriver om vilken sjukdom barnet har. 14 Om dagmamman är sjuk ska hon också ha intyg från den åttonde dagen.

15 Pengar till någon annan En annan person än föräldern kan få tillfällig föräldrapenning. Det gäller om du inte kan vara hemma från arbetet för att vårda ditt sjuka barn, eller om du själv blir sjuk och inte kan vårda ditt sjuka barn. Den andra personen får pengarna bara om han eller hon måste stanna hemma från sitt arbete. Barn mellan 12 och 16 år Föräldrar kan få tillfällig föräldrapenning även för barn som har fyllt 12 år men inte 16 år. Då ska barnet behöva mer vård än andra barn i samma ålder. En läkare ska skriva om barnets behov i ett läkarutlåtande. Ibland kan du också få tillfällig föräldrapenning när du går med ditt barn till läkare även när barnet är äldre än 12 år. Det gäller om föräldern måste vara med vid besöket. Hur mycket pengar får man i tillfällig föräldrapenning? Den tillfälliga föräldrapenningen är 80 procent av din sjukpenninggrundande inkomst, SGI. Om du arbetar heltid räknar Försäkringskassan så här: Vi räknar att du arbetar 260 dagar om året. För varje dag får du då 80 procent av SGI delat med

16 Om du är föräldraledig, egen företagare, eller arbetslös räknar Försäkringskassan 80 procent av SGI delat med 365 dagar. Även om du tjänar mycket pengar när du arbetar kan du aldrig få mer än en viss summa i tillfällig föräldrapenning. Om ditt barn har funktionshinder Stöd och hjälp från kommunen Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, ger rätt till bostad och personligt stöd. De som ska få stöd enlig lagen är till exempel personer med utvecklingsstörning eller personer med autism. Du kan läsa mer om vilka som ska få stöd och hjälp enligt LSS på internetadressen Om ditt barn behöver personlig assistans i 20 timmar eller mindre i veckan är det kommunen som ska ge hjälpen. Behöver barnet personlig assistans mer tid än så är det Försäkringskassan som ska ge hjälpen. Stöd och hjälp från Försäkringskassan Assistansersättning Om ditt barn har svåra funktionshinder och behöver personlig hjälp mer än 20 timmar i veckan kan du söka assistansersättning hos Försäkringskassan. En eller flera personliga assistenter hjälper då till med tvätta barnet, klä på och av barnet, med att äta eller med att tala med andra. 16

17 Vårdbidrag Du kan få vårdbidrag om du vårdar ditt sjuka barn eller ditt barn med funktionshinder. Vårdbidraget ska hjälpa dig med de extra pengar som det kan kosta dig att vårda ditt barn. Du kan få vårdbidraget redan när barnet är nyfött och längst fram till och med det år då barnet fyller 19 år. Du ska betala skatt på pengarna. Du får pension på pengarna. De extra kostnader du kan ha är till exempel att barnets kläder slits, att du måste tvätta ofta eller att du behöver bil. Barnet ska behöva vård i minst 6 månader för att du ska få bidraget. Eller så ska du kunna visa att det kostar dig extra pengar att ta hand om barnet. Kontaktdagar och tillfällig föräldrapenning för vård av barn över 16 år Har du barn som har rätt till stöd enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, kan du få pengar för högst 10 kontaktdagar varje år. Kontaktdagarna kan du använda om du behöver gå en föräldrautbildning där du får lära dig vårda barn med funktionshinder eller om du ska vänja ditt barn vid att gå i förskolan eller i skolbarnomsorg. Du kan ta ut dagarna från det att barnet föds fram till att barnet fyller 16 år. 17

18 Föräldrar till barn som får stöd enlig LSS kan få pengar för vård av barn som har fyllt 16 år men inte 21 år om föräldern behöver stanna hemma från arbetet om barnet blir sjukt. Du kan få pengar om barnet plötsligt blir sjukt eller om barnets sjukdom blir värre. Barnet får inte ha flyttat hemifrån. Om barnet har fyllt 21 år och går i särskolans gymnasium eller på gymnasieskola för rörelsehindrade barn, kan du få tillfällig föräldrapenning fram till vårterminens slut det år barnet fyller 23 år. Bilstöd Föräldrar till barn med funktionshinder kan få hjälp med pengar till en bil om de bor tillsammans med barnet och barnet inte kan gå själv och inte heller kan resa med tunnelbana eller buss. Om föräldrarna flyttar isär Underhållsbidrag Föräldrar ska ta hand om sina barn fram till att barnet fyller 18 år. Om barnet går skolan ska föräldrarna ta hand om barnet till barnet fyller 21 år. Om barnet bor hos en av föräldrarna ska den andra föräldern hjälpa till med att ta hand om barnet genom att betala underhållsbidrag. 18

19 Hur mycket pengar underhållsbidraget är kan föräldrarna själva bestämma. Om föräldrarna inte kan komma överens kan en domstol bestämma hur mycket pengar den andra föräldern ska betala i underhållsbidrag. Samarbetssamtal Om föräldrarna inte kan komma överens om hur de ska ta hand om barnet kan de få hjälp av kommunen. Kommunens socialförvaltning kan ge samarbetssamtal där man får hjälp att tala med varandra och komma fram till bra lösningar för barnet. Samarbetssamtalen är gratis. Underhållsstöd Om den ena föräldern inte betalar underhållsbidrag eller inte tillräckligt mycket i underhållsbidrag kan Försäkringskassan betala pengarna. Pengarna kallas underhållsstöd. Underhållsstödet är som mest kronor per månad för varje barn. Föräldern betalar inte skatt på underhållsstödet. Den förälder som barnet bor hos ska bo i Sverige och ha vårdnaden om barnet. Den förälder som skulle ha betalat underhållsbidraget blir skyldig Försäkringskassan de pengar som Försäkringskassan betalar ut i underhållsstöd. Han eller hon ska betala tillbaka pengarna. Hur mycket han eller hon ska betala tillbaka beror på hur mycket pengar han eller hon tjänar. Den förälder som barnet bor hos ska bo i Sverige och ha vårdnaden om barnet. Föräldern och barnet ska vara folkbokförda tillsammans. Försäkringskassan kan betala ut underhållsstöd 19

20 fram till att barnet fyller 18 år. Försäkringskassan kan betala ut förlängt underhållsstöd fram till juni det år barnet fyller 20 år. För att få förlängt underhållsstöd ska barnet gå i grundskolan eller i gymnasieskolan och ha förlängt barnbidrag eller studiehjälp. Barnet ska också bo hos någon av föräldrarna eller hos någon annan som hade vårdnaden innan barnet fyllde 18 år. Om barnet bor ungefär lika mycket hos båda föräldrarna kan Försäkringskassan betala ut underhållsstöd till båda föräldrarna. Då får föräldrarna högst ett halvt underhållsstöd var. Hur mycket det blir beror på hur mycket föräldrarna tjänar. Så här anmäler du dig till Försäkringskassan, söker om pengar och får dem Föräldrapenning och tillfällig föräldrapenning För att få föräldrapenning och tillfällig föräldrapenning ska du anmäla dig till Försäkringskassan senast samma dag som du vill ha pengar för. Du gör det enklast på internetadressen eller ringer till Försäkringskassans servicetelefon Du kan också ringa direkt till Försäkringskassan. Läs längre fram om våra självbetjäningstjänster. 20 Underhållsstöd Om du ska söka om underhållsstöd är det bra om du pratar med någon på Försäkringskassan. Du ska söka bidraget på en särskild blankett. Det är den förälder som barnet bor hos som ska skriva på blanketten.

21 Om barnet bor ungefär lika mycket hos båda föräldrarna ska båda föräldrarna skriva på var sin blankett. Du kan aldrig få underhållsstöd för längre tid tillbaka än en månad. Bostadsbidrag Du söker om bostadsbidrag genom att fylla i en blankett hos Försäkringskassan. Det är viktigt att du fyller i den på rätt sätt. Du ska också lämna in de papper som Försäkringskassan vill ha. Det kan vara din hyresräkning till exempel. Om du är gift eller sambo ska ni båda tillsammans lämna in en ansökan som ni båda har skrivit under. Bostadsbidrag kan du få tidigast från och med samma månad som din blankett kommer in till Försäkringskassan. Havandeskapspenning Du ska lämna in din ansökan om havandeskapspenning senast den dag från då du vill ha det. Du ska alltid lämna med ett moderskapsintyg. Adoptionskostnadsbidrag Du söker om adoptionskostnadsbidrag hos Försäkringskassan. Du ska söka pengarna inom ett år efter att adoptionen började att gälla. Så här får du pengarna Försäkringskassan betalar alltid ut pengarna till ditt bankgirokonto eller till ditt postgirokonto. När kommer pengarna? Tillfällig föräldrapenning och föräldrapenning får du en gång i månaden 21

22 eller när tiden du får pengarna för är slut. Bostadsbidrag får du den 27 i varje månad. Underhållsstöd och barnbidrag kommer den 25 i varje månad. Assistansersättning och vårdbidrag kommer varje månad. De flesta av våra ansökningshandlingar hittar du på internetadressen Så här fungerar Försäkringskassans självbetjäning på internet Du kan snabbt och enkelt sköta det du vill hos Försäkringskassan med hjälp av självbetjäningstjänsterna på internetadressen Föräldrapenning och tillfällig föräldrapenning på internet Du kan anmäla och söka om föräldrapenning och tillfällig föräldrapenning direkt på Internet. För att du ska kunna göra det ska du ladda ner en elektronisk id-handling på din dator. Du kan också få en elektronisk id-handling hos banken Nordea. Id-handlingen använder du för att visa vem du är och för att skriva under blanketterna på datorn. Du kan även göra en anmälan och få en blankett i posten hemma. Då behöver du ingen elektronisk id-handling. Det gäller till exempel om du behöver anmäla att ditt barn är sjukt, tala om att du vill ha föräldrapenning, eller säga att du vill ta ut dina pappadagar. 22

23 Du kan också beställa information på talkassett och punktskrift, hämta blanketter eller räkna ut hur mycket du kan få i föräldrapenning eller i bostadsbidrag. Du kan ringa Försäkringskassans servicetelefon Du kan alltid ringa till Försäkringskassans servicetelefon och tala om när du ska vårda sjukt barn, använda dina pappadagar eller när du vill ha föräldrapenning. Servicetelefonen är alltid öppen och det är gratis att ringa dit. Du kan läsa mer om Försäkringskassans självbetjäningstjänster i broschyren som heter Självbetjäning. Den kan du hämta hos Försäkringskassan eller skriva ut på eller beställa på vår servicetelefon

24 Skyldigheter Vad händer om du får för hög ersättning? Om du får en ersättning som du inte har rätt till, blir du normalt skyldig att betala tillbaka pengarna. Det gäller även om det inte är ditt fel att du fått ersättningen. Det är brottsligt att fuska På Försäkringskassan ser vi allvarligt på fusk. Med fusk menar vi att någon medvetet försöker kringgå reglerna för att få en ersättning. Vad händer då om man fuskar, till exempel genom att lämna felaktiga uppgifter eller genom att låta bli att anmäla ändrade förhållanden? Jo, den som fuskar blir alltid återbetalningsskyldig, och riskerar dessutom att bli straffad med böter eller fängelse. Anmäl förändringar till Försäkringskassan! Du är alltid skyldig att anmäla ändrade förhållanden som har betydelse för rätten till ersättning.

25 Barnfamilj Fk Adresser till myndigheter Här är adresser till några av de vanligaste myndigheternas hemsidor på Internet: På kan du läsa mer om socialförsäkringen. På arbetsförmedlingens sida kan du läsa mer om arbete och arbetsmarknad. På kan du läsa om du har företag. Har du frågor om skatt kan du gå in på På socialstyrelsens sida kan du läsa mer om underhållsbidrag. Den här broschyren ger bara allmän information. Texten är omskriven till lättläst. Inga svåra ord eller långa meningar finns med. Den här broschyren är ingen lagtext. Vill du veta mer kan du läsa på eller ringa till vår servicetelefon GRAFISK FORM: BLOMQUIST ANNONSBYRÅ FOTO: JØRGEN REIMER BEARBETAT TILL LÄTTLÄST: MARIA O DONNELL, CENTRUM FÖR LÄTTLÄST Broschyren finns också som inte lättläst. Information finns på talkassett och i punktskrift och kan beställas från Inläsningstjänst AB, telefon Ljudfiler finns också på Internet.

Lättläst. Till alla barnfamiljer

Lättläst. Till alla barnfamiljer Lättläst Till alla barnfamiljer Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller arbetar

Läs mer

Lättläst. Om du har en funktionsnedsättning

Lättläst. Om du har en funktionsnedsättning Lättläst Om du har en funktionsnedsättning Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller

Läs mer

Blivande förälder. Information om socialförsäkringen för dig som väntar eller nyligen fått barn

Blivande förälder. Information om socialförsäkringen för dig som väntar eller nyligen fått barn Blivande förälder Information om socialförsäkringen för dig som väntar eller nyligen fått barn Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen

Läs mer

Barnfamilj. Information om socialförsäkringen för dig som har barn

Barnfamilj. Information om socialförsäkringen för dig som har barn Barnfamilj Information om socialförsäkringen för dig som har barn Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller för alla

Läs mer

Lättläst. Om du bor eller arbetar utomlands

Lättläst. Om du bor eller arbetar utomlands Lättläst Om du bor eller arbetar utomlands Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller

Läs mer

Barnfamilj. Information om socialförsäkringen för dig som har barn

Barnfamilj. Information om socialförsäkringen för dig som har barn Barnfamilj Information om socialförsäkringen för dig som har barn Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller för alla

Läs mer

Lättläst. Socialförsäkringen

Lättläst. Socialförsäkringen Lättläst Socialförsäkringen Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller arbetar i Sverige.

Läs mer

Till alla barnfamiljer

Till alla barnfamiljer Till alla barnfamiljer Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller för alla som bor eller arbetar i Sverige. Den ger

Läs mer

Till alla barnfamiljer

Till alla barnfamiljer Till alla barnfamiljer Välkommen till Försäkringskassan Att vara förälder är ett av livets stora glädjeämnen, men det kan också vara en stor utmaning. Inte minst ekonomiskt. I den här broschyren kan du

Läs mer

Till alla barnfamiljer

Till alla barnfamiljer Till alla barnfamiljer Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller arbetar i Sverige.

Läs mer

Till alla som väntar eller just fått barn

Till alla som väntar eller just fått barn Till alla som väntar eller just fått barn Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller för alla som bor eller arbetar

Läs mer

Till alla som väntar eller just fått barn

Till alla som väntar eller just fått barn Till alla som väntar eller just fått barn Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller

Läs mer

Föräldrapenning. Hur mycket får man? Vem har rätt till föräldrapenning?

Föräldrapenning. Hur mycket får man? Vem har rätt till föräldrapenning? Föräldrapenning Föräldrapenning är den ersättning föräldrar får för att kunna vara hemma med sina barn i stället för att arbeta. Den betalas ut i sammanlagt 480 dagar per barn. Föräldrapenningen har tre

Läs mer

Till alla barnfamiljer

Till alla barnfamiljer Till alla barnfamiljer Välkommen till Försäkringskassan Att vara förälder är ett av livets stora glädjeämnen, men det kan också vara en stor utmaning. Inte minst ekonomiskt. I den här broschyren kan du

Läs mer

Föräldrapenning. Hur mycket får man? Vem har rätt till föräldra penning?

Föräldrapenning. Hur mycket får man? Vem har rätt till föräldra penning? Föräldrapenning Föräldrapenning är den ersättning föräldrar får för att kunna vara hemma med sina barn i stället för att arbeta. Den betalas ut i sammanlagt 480 dagar per barn. Föräldrapenningen har tre

Läs mer

Föräldra penning. Vem har rätt till föräldrapenning? Hur mycket får man?

Föräldra penning. Vem har rätt till föräldrapenning? Hur mycket får man? Föräldra penning Föräldrapenning är den ersättning föräldrar får för att kunna vara hemma med sina barn i stället för att arbeta. Den betalas ut i sammanlagt 480 dagar per barn. Föräldrapenningen har tre

Läs mer

Till alla som väntar eller just fått barn

Till alla som väntar eller just fått barn Till alla som väntar eller just fått barn Välkommen till Försäkringskassan När du får barn kommer du troligen att ha mer kontakt med Försäkringskassan än du har haft förut. Det är vi som har hand om och

Läs mer

Till alla barnfamiljer

Till alla barnfamiljer Till alla barnfamiljer Välkommen till Försäkringskassan Att vara förälder är ett av livets stora glädjeämnen, men det kan också vara en stor utmaning. Inte minst ekonomiskt. I den här broschyren kan du

Läs mer

Föräldrapenning. Hur mycket får man? Vem har rätt till föräldra penning?

Föräldrapenning. Hur mycket får man? Vem har rätt till föräldra penning? Föräldrapenning Föräldrapenning är den ersättning föräldrar får för att kunna vara hemma med sina barn i stället för att arbeta. Den betalas ut i sammanlagt 480 dagar per barn. Föräldrapenningen har tre

Läs mer

Till alla som väntar eller just fått barn

Till alla som väntar eller just fått barn Till alla som väntar eller just fått barn Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller

Läs mer

Till alla som väntar eller just fått barn

Till alla som väntar eller just fått barn Till alla som väntar eller just fått barn Välkommen till Försäkringskassan När du får barn kommer du troligen att ha mer kontakt med Försäkringskassan än du har haft förut. Det är vi som har hand om och

Läs mer

Rätt beslut och rätt ersättning

Rätt beslut och rätt ersättning Rätt beslut och rätt ersättning Information om skyldigheter i samband med beslut eller ersättning Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska

Läs mer

Tillfällig. föräldrapenningen. vid vård av barn som fyllt 12 men inte 16 år. Vem kan få tillfällig föräldrapenning?

Tillfällig. föräldrapenningen. vid vård av barn som fyllt 12 men inte 16 år. Vem kan få tillfällig föräldrapenning? Tillfällig föräldrapenning vid vård av barn som fyllt 12 men inte 16 år FK 4089-B_Fa I vissa fall kan du få tillfällig föräldrapenning för ett barn som fyllt tolv år. Det gäller om barnet har en sjukdom

Läs mer

Tandvård. Information om socialförsäkringen för dig som behöver tandvård

Tandvård. Information om socialförsäkringen för dig som behöver tandvård Tandvård Information om socialförsäkringen för dig som behöver tandvård Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller

Läs mer

Lättläst. Om du behöver tandvård

Lättläst. Om du behöver tandvård Lättläst Om du behöver tandvård Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller arbetar

Läs mer

Lättläst. Till dig som är arbetsgivare

Lättläst. Till dig som är arbetsgivare Lättläst Till dig som är arbetsgivare Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller arbetar

Läs mer

Bostadsbidrag. barnfamiljer. Några viktiga gränser. Vilka barnfamiljer kan få bostadsbidrag? Preliminärt och slutligt bidrag

Bostadsbidrag. barnfamiljer. Några viktiga gränser. Vilka barnfamiljer kan få bostadsbidrag? Preliminärt och slutligt bidrag Bostadsbidrag barnfamiljer Barnfamiljer med låga inkomster kan få bostadsbidrag. Hur mycket du kan få beror på dina inkomster, dina boendekostnader, bostadens storlek och hur många barn du har. Du söker

Läs mer

Bostadsbidrag. barnfamiljer. Några viktiga gränser. Vilka barnfamiljer kan få bostadsbidrag? Preliminärt och slutligt bidrag

Bostadsbidrag. barnfamiljer. Några viktiga gränser. Vilka barnfamiljer kan få bostadsbidrag? Preliminärt och slutligt bidrag Bostadsbidrag barnfamiljer Barnfamiljer med låga inkomster kan få bostadsbidrag. Hur mycket du kan få beror på dina inkomster, dina boendekostnader, bostadens storlek och hur många barn du har. Du söker

Läs mer

Bostadsbidrag. barnfamiljer. Vilka barnfamiljer kan få bostadsbidrag? Några viktiga gränser

Bostadsbidrag. barnfamiljer. Vilka barnfamiljer kan få bostadsbidrag? Några viktiga gränser Bostadsbidrag barnfamiljer Barnfamiljer med låga inkomster kan få bostadsbidrag. Hur mycket du kan få beror på dina inkomster, dina boende kostnader, bostadens storlek och hur många barn du har. Du söker

Läs mer

Försäkringskassans personregister

Försäkringskassans personregister Försäkringskassans personregister Din rätt till information Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller för alla som

Läs mer

arbete, ekonomi och fritid

arbete, ekonomi och fritid BARN- OCH UNGDOMSHABILITERINGEN Information om arbete, ekonomi och fritid Vilka möjligheter har du att få ett arbete? Det finns olika möjligheter att få arbete och det finns särskilt stöd att få. Om du

Läs mer

Bostadsbidrag. till barnfamiljer. Vilka barnfamiljer kan få bostadsbidrag? Hemmaboende barn. Barn som bor hos dig ibland

Bostadsbidrag. till barnfamiljer. Vilka barnfamiljer kan få bostadsbidrag? Hemmaboende barn. Barn som bor hos dig ibland Fk 4062-4 Fa Bostadsbidrag till barnfamiljer Uppdaterad 060101 Den ekonomiska familjepolitiken omfattar ett antal förmåner, bl.a. barnbidrag, föräldrapenning, tillfällig föräldrapenning, vårdbidrag, underhållsstöd

Läs mer

Funktionshinder. Information om socialförsäkringen för dig med funktionshinder

Funktionshinder. Information om socialförsäkringen för dig med funktionshinder Funktionshinder Information om socialförsäkringen för dig med funktionshinder Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen

Läs mer

Om du har en funktionsnedsättning

Om du har en funktionsnedsättning Om du har en funktionsnedsättning Välkommen till Försäkringskassan I den här broschyren kan du läsa om vilken hjälp du som har en varaktig sjukdom eller funktionsnedsättning kan få från Försäkringskassan.

Läs mer

Familjeförmåner inom EU

Familjeförmåner inom EU Familjeförmåner inom EU Dessa regler gäller även EES-länder och Schweiz Föräldrar som arbetar eller bor och arbetar i olika länder inom EU kan ha rätt till förmåner från båda länderna. Det betyder att

Läs mer

~ CI tet l aj 'OGVY) el eu:{ LLf }1'1;:fe- W\ '"'e-l F k:

~ CI tet l aj 'OGVY) el eu:{ LLf }1'1;:fe- W\ ''e-l F k: ~ CI tet l aj 'OGVY) el eu:{ LLf }1'1;:fe- W '"'e-l F k: 2012-03-08 Funktionsnedsättning fil Försäkringskassan Ersättninqsformer,,-., Sjukpenning, SjukersättningIaktivitetsersättning o Handikappersättning

Läs mer

Om du bor eller arbetar utomlands

Om du bor eller arbetar utomlands Om du bor eller arbetar utomlands Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller arbetar

Läs mer

Sjukpenning. Ordlista. A-kassa A-kassa betyder arbetslöshetsförsäkring som du kan få när du är arbetslös.

Sjukpenning. Ordlista. A-kassa A-kassa betyder arbetslöshetsförsäkring som du kan få när du är arbetslös. Sjukpenning Ordlista A-kassa A-kassa betyder arbetslöshetsförsäkring som du kan få när du är arbetslös. Föräldraledig Du är föräldraledig när du får föräldrapenning för att du tar hand om ditt barn och

Läs mer

Om du har en funktionsnedsättning

Om du har en funktionsnedsättning Om du har en funktionsnedsättning Välkommen till Försäkringskassan I den här broschyren kan du läsa om vilken hjälp du som har en varaktig sjukdom eller funktionsnedsättning kan få från Försäkringskassan.

Läs mer

Rätt beslut och rätt ersättning

Rätt beslut och rätt ersättning Rätt beslut och rätt ersättning Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller för alla som bor eller arbetar i Sverige.

Läs mer

Om du behöver tandvård

Om du behöver tandvård Om du behöver tandvård Välkommen till Försäkringskassan Den här broschyren tar kortfattat upp vilka förmåner som finns från socialförsäkringen när det gäller tandvård. Bland annat kan du läsa om tandvårdsbidragen,

Läs mer

Om du behöver tandvård

Om du behöver tandvård Om du behöver tandvård Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller arbetar i Sverige.

Läs mer

Social- försäkringen

Social- försäkringen Socialförsäkringen Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller arbetar i Sverige. Den

Läs mer

Familjerätt Lättläst information om lagar som gäller för familjer i Sverige

Familjerätt Lättläst information om lagar som gäller för familjer i Sverige Familjerätt Lättläst information om lagar som gäller för familjer i Sverige En lättläst sammanfattning av Justitiedepartementets broschyr Familjerätt. Denna skrift har tagits fram av Justitiedepartementet.

Läs mer

Sid 1 April 2017 Våga prata pengar. Försäkringskassan

Sid 1 April 2017 Våga prata pengar. Försäkringskassan Sid 1 April 2017 Våga prata pengar Försäkringskassan www.forsakringskassan.se Agenda Övergripande information om Försäkringskassan. Översikt av vanliga förmåner som nyanlända kan ta del av. Att tänka på

Läs mer

Sjukpenninggrundande. - information till dig som studerar, är arbetslös, sjuk eller har sjukersättning, aktivitetsersättning eller livränta

Sjukpenninggrundande. - information till dig som studerar, är arbetslös, sjuk eller har sjukersättning, aktivitetsersättning eller livränta Sjukpenninggrundande inkomst - information till dig som studerar, är arbetslös, sjuk eller har sjukersättning, aktivitetsersättning eller livränta Sjukpenning, föräldrapenning och tillfällig föräldrapenning

Läs mer

Till efterlevande. Information om ekonomiskt stöd

Till efterlevande. Information om ekonomiskt stöd Till efterlevande Information om ekonomiskt stöd Vill du veta mer? Den här broschyren ger bara översiktlig information. Om du vill ha mer detaljerad information om något som nämns i broschyren kan du läsa

Läs mer

Familjerätt Lättläst information om lagar som gäller för familjer i Sverige En lättläst sammanfattning av Justitiedepartementets broschyr Familjerätt

Familjerätt Lättläst information om lagar som gäller för familjer i Sverige En lättläst sammanfattning av Justitiedepartementets broschyr Familjerätt Familjerätt Lättläst information om lagar som gäller för familjer i Sverige En lättläst sammanfattning av Justitiedepartementets broschyr Familjerätt Den här broschyren har tagits fram av Justitiedepartementet.

Läs mer

8. Föräldrarnas förvärvsarbete och föräldraledighet

8. Föräldrarnas förvärvsarbete och föräldraledighet 8. Föräldrarnas förvärvsarbete och föräldraledighet Nästan alla barn idag har föräldrar som förvärvsarbetar. Under barnets första levnadsår är vanligtvis mamman föräldraledig. Därefter går mamman ofta

Läs mer

Försäkringskassans. personregister

Försäkringskassans. personregister Försäkringskassans personregister Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller arbetar

Läs mer

Om du bor eller arbetar utomlands

Om du bor eller arbetar utomlands Om du bor eller arbetar utomlands Välkommen till Försäkringskassan Den här broschyren tar kortfattat upp vilka förmåner du som är försäkrad i Sverige och arbetar eller flyttar eller vistas utomlands kan

Läs mer

Föräldrars förvärvsarbete

Föräldrars förvärvsarbete 74 Föräldrars förvärvsarbete Se tabellerna 8 i Barn och deras familjer 2001 Del 1 Tabeller Nästan alla barn har föräldrar som förvärvsarbetar. Föräldrar med barn upp till 8 års ålder har rätt till deltidsarbete

Läs mer

Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning

Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning Du som deltar i ett program på Arbetsförmedlingen kan få ersättning i form av aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning. Om du har fyllt 25 år eller uppfyller

Läs mer

Familjerätt Lättläst information om lagar som gäller för familjer i Sverige En lättläst sammanfattning av Justitiedepartementets broschyr Familjerätt

Familjerätt Lättläst information om lagar som gäller för familjer i Sverige En lättläst sammanfattning av Justitiedepartementets broschyr Familjerätt Familjerätt Lättläst information om lagar som gäller för familjer i Sverige En lättläst sammanfattning av Justitiedepartementets broschyr Familjerätt Den här broschyren har tagits fram av Justitiedepartementet.

Läs mer

Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning

Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning Du som deltar i ett program på Arbetsförmedlingen kan få ersättning i form av aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning. Om du har fyllt 25 år eller uppfyller

Läs mer

Föräldrapenning. Hur mycket får man? Vem har rätt till föräldra penning?

Föräldrapenning. Hur mycket får man? Vem har rätt till föräldra penning? Föräldrapenning Föräldrapenning är den ersättning föräldrar får för att kunna vara hemma med sina barn i stället för att arbeta. Den betalas ut i sammanlagt 480 dagar per barn. Föräldrapenningen har tre

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet

Ersättning vid arbetslöshet PÅ LÄTTLÄST SVENSKA Ersättning vid arbetslöshet INFORMATION OM ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGEN 1 2 Det här är arbetslöshetsförsäkringen... 4 Vem gör vad?...... 6 När har du rätt till arbetslöshetsersättning?...

Läs mer

Lättläst om svenskt studiestöd

Lättläst om svenskt studiestöd Lättläst om svenskt studiestöd Grundläggande rätt för utländska medborgare 2014/15 1 2 Innehåll Vilka är länderna inom EU och EES?...7 Vilka krav behöver du uppfylla för att få svenskt studiestöd?...8

Läs mer

Sid 1 Augusti 2017 Om Försäkringskassan. Försäkringskassan

Sid 1 Augusti 2017 Om Försäkringskassan. Försäkringskassan Sid 1 Augusti 2017 Om Försäkringskassan Försäkringskassan Vårt uppdrag Vårt uppdrag är att utreda, besluta om och betala ut bidrag och ersättningar i socialförsäkringen Att samordna resurser för att hjälpa

Läs mer

Stöd till föräldrar till barn med funktionsnedsättning

Stöd till föräldrar till barn med funktionsnedsättning Stöd till föräldrar till barn med funktionsnedsättning Vårdbidrag Assistansersättning Bilstöd TFP för allvarligt sjukt barn Förlängd TFP Kontaktdagar TFP förhandsbesked Presentationstitel Månad 200X Sida

Läs mer

Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning

Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning Du som deltar i ett program på Arbetsförmedlingen kan få ersättning i form av aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning. Om du har fyllt 25 år eller uppfyller

Läs mer

Sjukskrivningsprocessen

Sjukskrivningsprocessen Sjukskrivningsprocessen -en process med många aktörer Åsa Smedberg Lokalt samverkansansvarig FÖRSÄKRINGSKASSAN Förmåner inom socialförsäkringen exklusive pension som administreras av Pensionsmyndigheten

Läs mer

Välkommen till försäkringsmedicin för ST-läkare

Välkommen till försäkringsmedicin för ST-läkare Välkommen till försäkringsmedicin för ST-läkare Trygghet genom hela livet Drygt 40 olika förmåner och bidrag inom socialförsäkringen Stöd till barnfamiljer Sjukdom och rehabilitering Stöd till funktionshindrade

Läs mer

Lättläst om studiehjälp

Lättläst om studiehjälp Lättläst om studiehjälp 2014 2015 1 2 Välkommen till CSN I den här broschyren kan du läsa om studiehjälp. Studiehjälp är pengar som du kan få när du studerar på gymnasiet, komvux eller folkhögskola. Studiehjälp

Läs mer

Vi är Försäkringskassan

Vi är Försäkringskassan Vi är Försäkringskassan www.forsakringskassan.se Sid 1 April 2016 Om Försäkringskassan Film? https://youtu.be/cu8xiyvt394 Sid 2 April 2016 Om Försäkringskassan Vårt uppdrag Vårt uppdrag är att utreda,

Läs mer

Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen

Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen TRANSPORTS A-KASSA Det här är arbetslöshetsförsäkringen Arbetslöshetsförsäkringen är en försäkring som gäller för alla personer som arbetar eller har arbetat

Läs mer

Handikappersättning. Hur mycket får man i handikappersättning? Vem kan få handikappersättning?

Handikappersättning. Hur mycket får man i handikappersättning? Vem kan få handikappersättning? Handikappersättning Du som är över 19 år kan få handikappersätt ning om du behöver extra hjälp eller har extra kostnader på grund av varaktig sjukdom eller funktionsnedsättning. Det är inte graden av nedsättning

Läs mer

Välkommen till försäkringsmedicin för ST-läkare

Välkommen till försäkringsmedicin för ST-läkare Välkommen till försäkringsmedicin för ST-läkare Trygghet genom hela livet Drygt 40 olika förmåner och bidrag inom socialförsäkringen Stöd till barnfamiljer Sjukdom och rehabilitering Stöd till funktionshindrade

Läs mer

LÄTTLÄST LSS. Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade

LÄTTLÄST LSS. Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LÄTTLÄST LSS Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade 1 Här skriver vi om den hjälp du kan få enligt LSS. Kommunerna och regionens hälso- och sjukvård ger hjälpen. Den här texten är lättläst.

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Frågor inför vuxenlivet

Frågor inför vuxenlivet Frågor inför vuxenlivet Några vanliga frågor inför vuxenlivet Vilka möjligheter har du att få ett arbete? Det finns olika möjligheter att få arbete och det finns särskilt stöd att få. Om du kan få arbete

Läs mer

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 2010-01-19 Socialförvaltningen Handikappomsorgen LÄTT-LÄST LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS finns för att: Göra det lättare för dig med funktionshinder att göra saker som

Läs mer

Om du bor eller arbetar utomlands

Om du bor eller arbetar utomlands Om du bor eller arbetar utomlands Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller för alla som bor eller arbetar i Sverige.

Läs mer

Om du behöver tandvård

Om du behöver tandvård Om du behöver tandvård Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller för alla som bor eller arbetar i Sverige. Den ger

Läs mer

Information till föräldrar som själva vill komma överens om underhållsbidrag till barn

Information till föräldrar som själva vill komma överens om underhållsbidrag till barn Information till föräldrar som själva vill komma överens om underhållsbidrag till barn Uppdaterad 2006-11-14 Här finns en övergripande information om vad som gäller vid beräkning av underhållsbidrag till

Läs mer

Stöd för barnfamiljer. Familjeförmåner och stöd om ett barn insjuknar

Stöd för barnfamiljer. Familjeförmåner och stöd om ett barn insjuknar Stöd för barnfamiljer Familjeförmåner och stöd om ett barn insjuknar KORT OCH LÄTTLÄST Innehåll Stöd för barnfamiljer 1 FPA:s stöd till barnfamiljen 2 Vem kan få FPA:s stöd för barnfamiljer? 3 Innan barnet

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring; SFS 2001:141 Utkom från trycket den 10 april 2001 utfärdad den 29 mars 2001. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att

Läs mer

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. Lättläst

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. Lättläst LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lättläst Stöd och service till vissa funktionshindrade Det finns en särskild lag som kan ge personer med funktionshinder rätt till stöd, hjälp och

Läs mer

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer:

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer: Introduktion LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt till särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till personer med funktionshinder. Socialtjänstlagen,

Läs mer

Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning

Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning Du som deltar i ett program på Arbetsförmedlingen kan få ersättning i form av aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning. Om du har fyllt 25 år eller uppfyller

Läs mer

Sjukpenning. Om du saknar anställning eller är ledig. Du har rätt till sjukpenning från Försäkringskassan

Sjukpenning. Om du saknar anställning eller är ledig. Du har rätt till sjukpenning från Försäkringskassan Sjukpenning Du har rätt till sjukpenning från Försäkringskassan när du inte kan arbeta på grund av sjukdom. Du kan få sjukpenning i högst 364 dagar under en 15-månaders period. I vissa fall kan tiden förlängas.

Läs mer

Bilstöd. Vem har rätt till bilstöd? Vad är bilstöd?

Bilstöd. Vem har rätt till bilstöd? Vad är bilstöd? Bilstöd Du som har en funktionsnedsättning som ger dig stora svårigheter att förflytta dig på egen hand eller att använda allmänna kommunikationer kan få bilstöd. Även du som har barn med funktionsnedsättning

Läs mer

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till

Läs mer

HUR ORDNAR VI FÖR BARNEN NÄR VI SEPARERAR?

HUR ORDNAR VI FÖR BARNEN NÄR VI SEPARERAR? HUR ORDNAR VI FÖR BARNEN NÄR VI SEPARERAR? vårdnad, boende och umgänge barns behov i olika åldrar Det är viktigt att båda föräldrarna gör sitt bästa för att en separation och tiden därefter blir så skonsam

Läs mer

Bostadsbidrag. information om bostadskostnad och inkomst. Bostadskostnad och bostadsyta. Den bidragsgrundade bostadskostnaden kan minskas

Bostadsbidrag. information om bostadskostnad och inkomst. Bostadskostnad och bostadsyta. Den bidragsgrundade bostadskostnaden kan minskas Bostadsbidrag information om bostadskostnad och inkomst Bostadskostnad och bostadsyta Bidragsgrundande bostadskostnad Du söker bostadsbidrag utifrån din bidragsgrundande Den bidragsgrundande bostadskostnaden

Läs mer

Leva som andra. Information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. www.ronneby.se

Leva som andra. Information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. www.ronneby.se Leva som andra Information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade www.ronneby.se Innehåll Vad är LSS? 3 Leva som andra 3 För vem gäller lagen? 4 Alla insatser i LSS är gratis 5

Läs mer

Sjukskrivningsprocessen -en process med många aktörer

Sjukskrivningsprocessen -en process med många aktörer Sjukskrivningsprocessen -en process med många aktörer Emmeli Gidius Persson Lokalt samverkansansvarig FÖRSÄKRINGSKASSAN Sid 1 September 2018 AT utbildning Agenda Försäkringskassans uppdrag Åtgärdsprogrammet

Läs mer

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Alla människor är olika. Vissa klarar sig helt själva. Människor med funktionshinder kan behöva hjälp för att kunna leva ett bra liv. Ordet funktionshinder

Läs mer

LÄTTLÄST OM LSS. Det är kommunen och landstinget som ska ge den hjälp som behövs. Här får du veta mera om vad som gäller.

LÄTTLÄST OM LSS. Det är kommunen och landstinget som ska ge den hjälp som behövs. Här får du veta mera om vad som gäller. Stöd och service till vissa funktionshindrade Den här texten är lättläst. Det betyder att det inte finns svåra ord men allt som är viktigt finns med. Texten handlar om LSS. LSS betyder lagen om stöd och

Läs mer

Sjukskrivningsprocessen

Sjukskrivningsprocessen Sjukskrivningsprocessen - en process med många aktörer Emma Eriksson Lokalt samverkansansvarig emma.m.eriksson@forsakringskassan.se FÖRSÄKRINGSKASSAN Förmåner inom socialförsäkringen exklusive pension

Läs mer

Lättläst om att betala tillbaka. lån tagna efter den 30 juni 2001

Lättläst om att betala tillbaka. lån tagna efter den 30 juni 2001 Lättläst om att betala tillbaka lån tagna efter den 30 juni 2001 2015 1 2 Välkommen till CSN Här kan du läsa om hur du betalar tillbaka det lån som kallas annuitetslån. Det är pengar som du lånat när du

Läs mer

Kundorientering. Självbetjäning via Internet. Nationellt försäkringscenter. Kund handläggare. Lokalt försäkringscenter. Kundcenter.

Kundorientering. Självbetjäning via Internet. Nationellt försäkringscenter. Kund handläggare. Lokalt försäkringscenter. Kundcenter. December 2011 Kundorientering @ Självbetjäning via Internet Nationellt försäkringscenter Kund Lokalkontor Personliga handläggare Kundcenter Lokalt försäkringscenter December 2011 Förmåner inom socialförsäkringen

Läs mer

Välkommen till Försäkringskassan

Välkommen till Försäkringskassan Socialförsäkringen Välkommen till Försäkringskassan Den svenska socialförsäkringen omfattar i regel alla som bor eller arbetar i Sverige. Genom Sveriges medlemskap i EU kan du som bor eller arbetar i

Läs mer

Till efterlevande. Information om ekonomiskt stöd

Till efterlevande. Information om ekonomiskt stöd Till efterlevande Information om ekonomiskt stöd Vill du veta mer? Den här broschyren ger bara översiktlig information. Om du vill ha mer detaljerad information om något som nämns i broschyren kan du läsa

Läs mer

Socialförsäkringen. Övergripande information om socialförsäkringen

Socialförsäkringen. Övergripande information om socialförsäkringen Socialförsäkringen Övergripande information om socialförsäkringen Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller för alla

Läs mer

Om Försäkringskassan Juni 2010 Sida 1

Om Försäkringskassan Juni 2010 Sida 1 Om Försäkringskassan Juni 2010 Sida 1 Välkommen till Försäkringskassan Försäkringskassan informerar om och hanterar Sveriges viktigaste trygghetspaket socialförsäkringen. Den innehåller totalt närmare

Läs mer

Hem och familj Stöd till barnfamiljer och stöd för boende. Kort och lättläst

Hem och familj Stöd till barnfamiljer och stöd för boende. Kort och lättläst Hem och familj Stöd till barnfamiljer och stöd för boende Kort och lättläst Innehåll Hem och familj 1 Stöd till barnfamiljen 2 Vem får familjeförmåner? 2 Innan barnet föds 3 När barnet är fött 4 Stöd till

Läs mer

Välkommen till Försäkringskassan

Välkommen till Försäkringskassan Socialförsäkringen Välkommen till Försäkringskassan Den svenska socialförsäkringen omfattar i regel alla som bor eller arbetar i Sverige. Genom Sveriges medlemskap i EU kan du som bor eller arbetar i

Läs mer

Lättläst. Försörjningsstöd. Socialbidrag

Lättläst. Försörjningsstöd. Socialbidrag Lättläst Försörjningsstöd Socialbidrag Vad är försörjningsstöd? Försörjningsstöd är pengar som kommunen kan ge till människor som inte själva kan betala sina räkningar eller köpa mat och kläder och annat

Läs mer

För barn mellan 1 och 3 år Vårdnadsbidrag

För barn mellan 1 och 3 år Vårdnadsbidrag För barn mellan 1 och 3 år Vårdnadsbidrag Enköpings kommun Ett bidrag som är ett alternativ för dig som förälder som vill vara hemma längre med ditt barn än vad föräldrapenningen medger. Ett kommunalt

Läs mer