HUR ORDNAR VI FÖR BARNEN NÄR VI SEPARERAR?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HUR ORDNAR VI FÖR BARNEN NÄR VI SEPARERAR?"

Transkript

1 HUR ORDNAR VI FÖR BARNEN NÄR VI SEPARERAR? vårdnad, boende och umgänge barns behov i olika åldrar

2 Det är viktigt att båda föräldrarna gör sitt bästa för att en separation och tiden därefter blir så skonsam som möjligt för barnen. Barnen och föräldraansvaret har man tillsammans även om förhållandet tagit slut. Även om en separation mellan föräldrar är svår för barnen just när man är mitt uppe i den så kommer de flesta barn över separationen. Det barn far illa av är utdragna strider om vårdnad och umgänge. All erfarenhet visar att det viktigaste för barn vid en separation är att föräldrarna samarbetar. Kan föräldrarna samarbeta behöver inte en separation betyda katastrof för barnen utan kan vara ett bättre alternativ än att föräldrarna fortsätter att leva i en dålig relation. Barns behov För barn är det viktigt att ha kontakt med både mamma och pappa. Lagen säger att barn har rätt till båda sina föräldrar. Hur boende och umgänge ska utformas kan föräldrarna själva bestämma. Barnet har olika behov beroende på ålder. Då föräldrarna gör upp om boende och umgänge är det en fördel om man utgår från barnets behov nu och den närmaste tiden framöver och försöker komma överens om ett boende och umgänge som kan fungera utifrån praktiska omständigheter. Avstånd mellan föräldrarnas bostäder, föräldrarnas arbetstider, barnens daghemsoch fritidstider, barnens fritidsaktiviteter, resor och liknande är faktorer som har stor betydelse vid överenskommelser om boende och umgänge. Undersökningar visar att barn mår bäst om de ofta får träffa den förälder de inte bor tillsammans med. För små barn, upp till 3 år, är fasta rutiner och förutsägbarhet viktigt för att deras självbild och identitet ska utvecklas positivt. Forskning har visat att barn kan knyta an till mer än en person redan som mycket små. Om barn har stark anknytning till både mamma och pappa genom att båda tagit lika stor del i omvårdnaden om barnet, bör man sträva efter att det kan fortsätta, men på barnets villkor. Ju mindre barnet är desto mindre utvecklad tidsuppfattning har det. Det gör att ett litet barn gärna ska träffa respektive förälder ofta. Lite större barn, i förskoleåldern, kan lättare anpassa sig till lite längre umgänge med den föräldern som man inte bor hos. I den åldern kan man också börja tycka om den omväxling

3 det innebär att med jämna mellanrum bo hos den andra föräldern. Då barnet kommer upp i skolåldern klarar det oftast omställningar bättre. Om föräldrarna bor nära varandra och har ett gott samarbete kan nu växelvis boende vara en bra lösning. Många barn trivs med växelvis boende men vissa barn tycker det är svårt. I skolåldern och framförallt upp i puberteten kan barnets boende och umgänge komma i konflikt med barnets fritidsaktiviteter och kamratrelationer. Som förälder är det då viktigt att försöka ta hänsyn till barnets önskningar och samtidigt stödja barnet i att hålla gjorda överenskommelser om umgänge med den andra föräldern. I alla beslut om vårdnad, boende och umgänge är det viktigt att föräldrar tar hänsyn just till sitt barns behov. Att ta hänsyn till barnets behov innebär inte att barn ska behöva välja mellan sina föräldrar. Att besluta om vårdnad, boende och umgänge är svåra beslut som vuxna ska ta. Gemensam- och ensam vårdnad Då föräldrar har gemensam vårdnad har de båda ansvar för att barnet får vad det behöver och har rätt till. Då föräldrarna sammanbor är det oftast självklart. Om föräldrar har gemensam vårdnad och inte sammanbor har de fortfarande båda ansvar för att barnet får vad det behöver och har rätt till. Det innebär inte att barnet måste bo lika mycket hos vardera föräldern. Föräldrarna ska tillsammans besluta om var barnet ska bo och hur den andra föräldern ska träffa barnet. En förälder som har ensam vårdnad om ett barn har ensam ansvar för att barnet får vad det behöver och har rätt till. Det innebär att man ska tillgodose barnets behov av omvårdnad, trygghet och uppfostran. Man har även ansvar för att barnet får den försörjning och utbildning som det har rätt till. Ju äldre barnet blir ska man ta större hänsyn till barnets egna önskemål och åsikter. Som vårdnadshavare ska man också se till att barnet har en sådan kontakt, som det behöver, med den förälder som barnet inte bor tillsammans med. Det är endast vårdnadshavaren som har rätt till insyn i alla frågor som rör barnet. Barn kan bara vara folkbokförda på en adress. Lokala skattemyndigheten avgör med stöd av folkbokföringslagen hos vilken förälder barnet ska vara folkbokfört. Samarbetssamtal och telefonrådgivning Föräldrar som inte kan enas om hur vårdnads-, boende- och umgängesfrågorna ska lösas eller har andra svårigheter i sitt samarbete kan vända sig till socialförvaltningens familjerättsenhet. Familjerättsenheten kan ge rådgivning per telefon och föräldrarna kan också boka tid för samarbetssamtal. Samarbetssamtal syftar till att föräldrarna - för barnets bästa - ska få hjälp att göra överenskommelser om t ex vårdnad, boende, umgänge eller andra frågor som rör barnen. Samtalen kan, om föräldrar vill, leda till att föräldrarna skriver avtal. Socialförvaltningen har enligt lag skyldighet att erbjuda föräldrar samarbetssamtal. Samtalen är kostnadsfria, sker under sekretess och medför ingen registrering i socialregister.

4 Avtal om vårdnad, boende, umgänge Familjerättsenheten kan hjälpa föräldrar att skriva avtal som kan omfatta både vårdnad, boende och umgänge eller en eller två av dessa delar. Avtal kan endast skrivas om föräldrarna är överens och avtalen ska godkännas av familjerättsenheten för att bli juridiskt bindande. Lagens utgångspunkt är att barns bästa ska komma i främsta rummet i alla frågar som rör vårdnad, boende och umgänge. Avtal som godkänns av familjerättsenheten har samma rättsverkan som en dom. Upprättade avtal förvaras hos socialförvaltningen tills barnet fyller 18 år. Fortfarande finns dock möjligheten att vända sig direkt till domstol. Att vända sig till domstol Föräldrar som inte kommer överens kan vända sig till tingsrätten och låta tingsrätten bestämma hur det ska se ut beträffande vårdnaden om barn, barns boende och umgänge. Tingsrätten kan välja att uppdra åt familjerättsenheten att genom samarbetssamtal försöka få föräldrarna att komma överens. Om dessa samtal inte avslutas med en överenskommelse eller ett avtal är det tingsrätten som ska besluta vad som är bäst för barnet. Inför ett sådant beslut kan tingsrätten begära en utredning från familjerättsenheten. En domstolsprocess kostar pengar. I en del hemförsäkringar ingår rättsskydd som täcker vårdnads-, boende- och umgängestvister. Försäkringsbolaget kan ge närmare besked. En förälder med låg inkomst kan eventuellt få rättshjälp som man söker genom det juridiska ombud man anlitar. Familjerättsenheten i Haninge arbetar med frågor rörande faderskap, adoption, vårdnad, boende och umgänge. Om du har frågor eller om du vill boka tid för samarbetssamtal eller avtalsskrivning ring familjerätten genom växeln, se kontaktuppgifter på baksidan. Familjerådgivningen hjälper par och andra vuxna med relationsproblem. Varje besök kostar 150 kr. Telefon: , direkt Telefontider: Mån, ons, fre kl Manscentrum är en krismottagning för män. Telefon Kvinnojouren är en krismottagning för kvinnor. Telefon: Försäkringskassan vänder du dig till för frågor gällande barnbidrag, underhållsstöd eller bostadsbidrag Socialstyrelsen har på sin hemsida bra familjerättslig information, bl a broschyren Gemensam vårdnad - vad innebär det? Sveriges domstolar har på sin hemsida www. dom.se bl a blanketten gemensam ansökan om äktenskapsskillnad. Skatteverket har på sin hemsida bl a folkbokföringsblanketter. Telefon Konsumentverket har på sin hemsida www. konsumentverket.se bl a informationsbroschyren Koll på pengarna som innehåller information om hushållsbudget och vad barn i olika åldrar kostar. Broschyren finns även i Haninge kommunhus.

5 KONTAKT Haninge kommun Socialförvaltningen Individ- och familjeomsorgen Familjerättsenheten Telefontid: måndag-fredag

att skiljas när man har barn

att skiljas när man har barn att skiljas när man har barn Att skiljas när man har barn Samarbetssamtal, avtal och familjerådgivning I 5 kap. 3 socialtjänstlagen står att kommunen skall sörja för att föräldrar kan erbjudas samtal

Läs mer

Familjerätt Lättläst information om lagar som gäller för familjer i Sverige En lättläst sammanfattning av Justitiedepartementets broschyr Familjerätt

Familjerätt Lättläst information om lagar som gäller för familjer i Sverige En lättläst sammanfattning av Justitiedepartementets broschyr Familjerätt Familjerätt Lättläst information om lagar som gäller för familjer i Sverige En lättläst sammanfattning av Justitiedepartementets broschyr Familjerätt Den här broschyren har tagits fram av Justitiedepartementet.

Läs mer

Barnfamilj Information om socialförsäkringen för dig som har barn

Barnfamilj Information om socialförsäkringen för dig som har barn Lättläst om Barnfamilj Information om socialförsäkringen för dig som har barn Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen

Läs mer

skiljerdu dig Experter Frågor och svar Intervjuer Steg för steg-guider Praktiska tips SIDOR

skiljerdu dig Experter Frågor och svar Intervjuer Steg för steg-guider Praktiska tips SIDOR Så 1234 skiljerdu dig Experter Frågor och svar Intervjuer Steg för steg-guider Praktiska tips 8 SIDOR Så skiljer du dig En skilsmässa är ofta en stor sorg. Men ibland finns det ingen annan utväg. Hur vet

Läs mer

Rådgivning och stöd i botkyrka

Rådgivning och stöd i botkyrka Rådgivning och stöd i botkyrka En guide sammanställd av socialtjänsten i Botkyrka. Hit kan du vända dig! At www.botkyrka.se, catalogues are available in suomeksi, English, español, ا ل ع ر ب ي ة.. and

Läs mer

Funderar du på skilsmässa eller har du redan skilt dig?

Funderar du på skilsmässa eller har du redan skilt dig? Funderar du på skilsmässa eller har du redan skilt dig? Innehållsförteckning Sida Ansökan om skilsmässa Separation från sambo Separation då det förekommer våld i relationen Här får du hjälp Tingsrätt Rättshjälpsbyrå

Läs mer

Meddelandeblad. Nya vårdnadsregler. Några nyheter. Mottagare: Socialnämnder, länsstyrelser m.fl. Juni 2006

Meddelandeblad. Nya vårdnadsregler. Några nyheter. Mottagare: Socialnämnder, länsstyrelser m.fl. Juni 2006 Meddelandeblad Mottagare: Socialnämnder, länsstyrelser m.fl. Juni 2006 Nya vårdnadsregler Från och med den 1 juli 2006 gäller nya regler rörande vårdnad, boende och umgänge. Meddelandebladet behandlar

Läs mer

Socialtjänstlagen. Vad gäller för dig från 1 januari 2002? Lättläst

Socialtjänstlagen. Vad gäller för dig från 1 januari 2002? Lättläst Socialtjänstlagen Vad gäller för dig från 1 januari 2002? Lättläst SOCIALSTYRELSEN 2002 Broschyren kan beställas från: Socialstyrelsens kundtjänst, 120 88 Stockholm. Webbutik Fax 08-779 96 67 Artikelnummer

Läs mer

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till

Läs mer

Till alla som väntar eller just fått barn

Till alla som väntar eller just fått barn Till alla som väntar eller just fått barn Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller

Läs mer

4. BARN SOM LEVER MED VÅLD

4. BARN SOM LEVER MED VÅLD 4. BARN SOM LEVER MED VÅLD 4.1 Från barnets perspektiv Ett av tio barn har upplevt våld i sina familjer (SOU 2001:18). Den 1 juli 2007 förstärktes socialtjänstlagen: 5 kap 11 SoL Till socialnämndens uppgifter

Läs mer

5. Att bilda familj och leva med barn i Sverige

5. Att bilda familj och leva med barn i Sverige 5. Att bilda familj och leva med barn i Sverige Innehåll Olika sätt att leva ihop Vårdnad av barn Föräldrarollen Ekonomiskt stöd till familjer Socialtjänstlagen Barnomsorg Grundskola Gymnasium Skolan och

Läs mer

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas!

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Vad händer när föräldrarna ska skiljas? Vad kan jag som barn göra? Är det bara jag som tycker det är jobbigt? Varför lyssnar ingen på mig? Många barn och unga skriver

Läs mer

5. Att bilda familj och leva med barn i Sverige

5. Att bilda familj och leva med barn i Sverige 5. Att bilda familj och leva med barn i Sverige Innehåll Olika sätt att leva ihop Att ta hand om barn och unga Barnomsorg Grundskola Gymnasieskola Skolan och demokrati Ekonomiskt stöd till familjer Foto:

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Värdighets- och servicedeklarationer, vård- och omsorgsnämnden, Vännäs kommun

Värdighets- och servicedeklarationer, vård- och omsorgsnämnden, Vännäs kommun 2014-01-20 Värdighets- och servicedeklarationer, vård- och omsorgsnämnden, Vännäs kommun I socialtjänstlagen har man skrivit in att socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får

Läs mer

Information till dig som vill bli familjehem

Information till dig som vill bli familjehem 1 (3) Information till dig som vill bli familjehem Vad innebär det att vara familjehem? Att vara familjehem innebär att ta emot ett barn eller en ungdom i sitt hem och ge det en naturlig hemmiljö och en

Läs mer

På lättläst svenska Budget- och skuldrådgivning

På lättläst svenska Budget- och skuldrådgivning På lättläst svenska Budget- och skuldrådgivning när du behöver få ordning på din ekonomi 1 kostnadsfri budget- och skuldrådgivning i sveriges kommuner Visste du att det finns budget- och skuldrådgivning

Läs mer

Folkbokföring i Sverige

Folkbokföring i Sverige 2014 Folkbokföring i Sverige För att du ska kunna ta vara på dina rättigheter i samhället är det viktigt att du är rätt folkbokförd. Du röstar och betalar skatt i den kommun där du bor. Du som är folkbokförd

Läs mer

DITT BARNS EKONOMISKA TRYGGHET. Ditt barns ekonomiska trygghet

DITT BARNS EKONOMISKA TRYGGHET. Ditt barns ekonomiska trygghet DITT BARNS EKONOMISKA TRYGGHET Ditt barns ekonomiska trygghet Ditt barns ekonomiska trygghet Juridiska regler och ekonomiska frågor fram till myndighetsdagen I den här broschyren är det samlat många av

Läs mer

Handbok för socialtjänstens arbete med Kvinnor som utsatts för våld och barn som upplevt våld i nära relationer

Handbok för socialtjänstens arbete med Kvinnor som utsatts för våld och barn som upplevt våld i nära relationer Ljusdals Kommun Handbok för socialtjänstens arbete med Kvinnor som utsatts för våld och barn som upplevt våld i nära relationer ljusdal.se Förord Socialtjänstens lagstadgade ansvar Socialtjänstlagen Våld

Läs mer

VÅLD I NÄRA RELATIONER

VÅLD I NÄRA RELATIONER VÅLD I NÄRA RELATIONER Yrkesgemensam Handbok Sjöbo Skurup Tomelilla Ystad 2007 Reviderad 2011 YRKESGEMENSAM HANDBOK Denna handbok vänder sig till dig som i ditt arbete eller i din organisation möter kvinnor,

Läs mer

och och socialtjänstens skyldigheter

och och socialtjänstens skyldigheter GOTLANDS KOMMUN Social- och omsorgsförvaltningen GOTLANDS Individ- och familjeomsorgen KOMMUN Social- Barn- och och familj omsorgsförvaltningen Individ- och familjeomsorgen Barn- och familj Barns rättigheter

Läs mer

Så fungerar det att söka asyl

Så fungerar det att söka asyl Så fungerar det att söka asyl Denna broschyr tillhör: Till dig som söker asyl utan förälder, föräldrar eller annan vårdnadshavare SÅ HÄR FUNGERAR DET AT T SÖKA ASYL 1 Innehållsförteckning Hej Barn Vad

Läs mer

Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

Bostadsbidrag. barnfamiljer. Några viktiga gränser. Vilka barnfamiljer kan få bostadsbidrag? Preliminärt och slutligt bidrag

Bostadsbidrag. barnfamiljer. Några viktiga gränser. Vilka barnfamiljer kan få bostadsbidrag? Preliminärt och slutligt bidrag Bostadsbidrag barnfamiljer Barnfamiljer med låga inkomster kan få bostadsbidrag. Hur mycket du kan få beror på dina inkomster, dina boendekostnader, bostadens storlek och hur många barn du har. Du söker

Läs mer

Familjerätt KORTFATTAT OM LAGSTIFTNINGEN

Familjerätt KORTFATTAT OM LAGSTIFTNINGEN Familjerätt KORTFATTAT OM LAGSTIFTNINGEN Familjerätt KORTFATTAT OM LAGSTIFTNINGEN 3 I denna serie har även utkommit: y Behandling av personuppgifter y Familjerätt, lättläst y Offentlighetsprincipen och

Läs mer

Vad är rättshjälp? Innehåll

Vad är rättshjälp? Innehåll Rättshjälp 1 Innehåll Vad är rättshjälp? Vad är rättshjälp?... 3 Rättsskydd i din försäkring... 5 Rådgivning... 6 Ung i rättssamhället... 7 Ny i Sverige... 7 Snabbguide till rättshjälp... 8 Vem kan få

Läs mer

Handlingsplan för Askersund...4 Källor...4

Handlingsplan för Askersund...4 Källor...4 1. INLEDNING... 3 Handlingsplan för Askersund...4 Källor...4 2. VAD ÄR KVINNOMISSHANDEL?... 5 HUR VÅLDET KAN SE UT...5 Fysiska övergrepp...5 Hot om våld eller skada...5 Sexuella övergrepp...5 Känslomässiga

Läs mer

Om barnet behöver ny vårdnadshavare

Om barnet behöver ny vårdnadshavare Om barnet behöver ny vårdnadshavare Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Denna publikation tillhör Handböcker för handläggning. Det innebär att innehållet kompletterar Socialstyrelsens

Läs mer