Att försörja sig och utvecklas

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Att försörja sig och utvecklas"

Transkript

1 Att försörja sig och utvecklas i Sverige

2 Utbildningsmöjligheter en utbildning obligatorisk gratis en grundskola en gymnasieskola frivillig komvux en vuxen en folkhögskola att studera en yrkeshögskola en praktik ett universitet en högskola ett program en examen ett prov en studievägledare en information ett tips Utbildning i Sverige är obligatorisk och gratis för alla barn i åldrarna 7-16 år. Det kallas grundskolan och ditt barn kan få börja redan från 6 år. Gymnasieskolan kommer efter grundskolan och är tre eller fyra år. Den är också gratis men den är frivillig. Komvux är en skola där vuxna kan läsa samma saker som i grundskolan och gymnasiet. Folkhögskola är också en skola för vuxna elever. Ofta kan du bo på en folkhögskola medan du studerar. Yrkeshögskoleutbildning är en utbildning med mycket praktik. Det ska göra det lättare att få arbete efter utbildningen. På universitet eller högskola kan du läsa olika kurser eller hela program. Att ta examen betyder att du har läst alla kurser i ett program och klarat alla prov. Av en studie- och yrkesvägledare kan du också få mer information och tips om olika utbildningar och arbeten. Tips! Läs mer om studier på 2

3 Sfi Svenskundervisning för invandrare (sfi) är en grundutbildning i det svenska språket och om det svenska samhället. För att du ska kunna läsa sfi i din kommun måste du vara över 16 år och vara folkbokförd i kommunen. Du kan få pengar om du klarar en del kurser på sfi. Det heter sfi-bonus. Det finns särskilda regler för hur du måste göra för att få sfi-bonus. Din skola eller kommun kan berätta mer om hur du måste göra. en grundutbildning ett språk ett samhälle folkbokförd att klara en bonus en regel att berätta att göra 3

4 Studiemedel Studiemedel är lån och bidrag som du kan få när du studerar. Du kan få studiemedel om du studerar på komvux och är över 20 år. Du kan inte få studiemedel för att studera sfi. Det är Centrala studiestödsnämnden, CSN, som betalar ut studiemedel. Mer information hittar du på internet, ett studiemedel ett lån ett bidrag att studera ett liv CSN att betala en information Diskutera: Kan man få studiemedel om man studerar i ditt hemland? 4

5 Validering av utländsk kompetens Om du får din utländska utbildning eller dina kunskaper i ett yrke bedömda kallas det validering. Om du vill ha din utbildning från ett utländskt universitet bedömd för att söka arbete ska du kontakta Högskoleverket, Om du vill ha den bedömd för vidare studier ska du kontakta den högskola eller det universitet du vill studera vid. Om du vill ha din utländska gymnasieutbildning bedömd ska du kontakta Verket för högskoleservice, Dina yrkeskunskaper kan du också få hjälp med att få validerade. Du får då göra en yrkesbedömning där dina kunskaper blir bedömda genom samtal och praktiskt prov. Studie- och yrkesvägledaren på din skola kan hjälpa till om du har frågor om validering. att validera en kompetens en utbildning ett universitet att bedöma att kontakta ett gymnasium ett yrke en kunskap ett samtal praktiskt ett prov 5

6 Arbetsmarknaden Det finns många lagar som styr hur man arbetar i Sverige. De lagarna som styr detta kallas arbetsrätt. Viktiga lagar är t.ex. Lagen om medbestämmande, MBL, och Lagen om anställningsskydd, LAS. en arbetsmarknad en lag att styra arbetsrätt viktig en regel att organisera en fackförening en anställd att bestämma en brist att dela upp en arbetsgivare ett fackförbund ett företag att anställa I MBL finns regler om rätten att organisera fackföreningar på arbetsplatsen. Fackföreningarna arbetar för att de anställda ska få det bättre på arbetet. LAS bestämmer bl.a. vilka personer som ska sägas upp vid brist på arbete. Arbetsmarknaden är uppdelad i två sidor: arbetsgivare och fackförbund. Arbetsgivare är den person eller det företag som anställer en person för att arbeta. När alla fackföreningar inom en viss bransch går samman bildar de ett fackförbund. 6

7 Att söka arbete Det finns många olika sätt att söka arbete på, t.ex. Du kan besöka Arbetsförmedlingen för att se deras annonser om lediga jobb Du kan svara på annonser i tidningar eller på internet Du kan själv kontakta en arbetsgivare eller fråga människor som du känner Arbetsförmedlingen är en statlig myndighet som finns i hela Sverige. På internet kan du hitta annonser om lediga jobb och få information om olika yrken, När du söker ett arbete ska du skicka med de ansökningshandlingar som arbetsgivaren vill ha. I ett personligt brev berättar du varför du vill ha jobbet och varför du passar för det. Ett CV är en sammanställning av dina kunskaper, utbildningar, erfarenheter och färdigheter. En arbetsgivare intervjuar personer som söker jobb. En intervju gör arbetsgivaren för att se om du passar för jobbet. På Arbetsförmedlingens webbsida kan du få många tips för att din intervju ska bli bra. att söka att besöka Arbetsförmedlingen en annons att kontakta en myndighet en handling personligt att berätta en sammanställning en kunskap en erfarenhet en färdighet en intervju Diskutera: Hur gör man då man söker ett jobb i ditt hemland? 7

8 ORDLISTA! HÄR KAN DU SKAPA EN EGEN ORDLISTA FÖR ORD SOM DU HÖR UNDER KURSEN... MODERSMÅL 8

9 SVENSKA 9

10 Att arbeta Det finns två typer av anställningsformer: tillsvidareanställning och tidsbegränsad anställning. att arbeta en typ en anställningsform tillsvidare tidsbegränsad att pågå ett vikariat ett projekt en medlem ett fackförbund en a-kassa att vara arbetslös en ersättning en lag arbetstid fast rörlig bestämd att variera Tillsvidareanställning betyder att du har fast anställning och att den inte har något slutdatum. En tidsbegränsad anställning pågår under en viss eller begränsad tid och kan t.ex. vara vikariat, timanställning eller projektanställning. I Sverige är det vanligt att vara medlem i ett fackförbund och i en arbetslöshetskassa, a-kassa. En a-kassa är en ekonomisk förening som fungerar som en försäkring. Om man blir arbetslös får man pengar av den a-kassa man varit medlem i. Det heter arbetslöshetsersättning. Man kan bara få ersättning en viss tid och man måste söka jobb under tiden. I Arbetstidslagen, ATL, står det hur mycket man får arbeta per dygn, per vecka och per år. Arbetstiden kan vara fast eller rörlig. Om arbetstiden är fast måste du vara på arbetsplatsen mellan vissa bestämda tider. Om den är rörlig kan tiderna variera. 10

11 Att starta och driva företag Om du vill starta ett eget företag måste du ha en idé som du kan tjäna pengar på. Det kan vara något du vill sälja. Det kan också vara ett arbete du gör som du tar betalt för. Om du är arbetslös och vill starta ett företag kan du få hjälp av Arbetsförmedlingen. De kan lära dig mer om hur du startar ett företag. Du kan också få ekonomiskt stöd av dem den första tiden. IFS är en organisation som finns till för invandrare som vill starta företag. De kan ge dig hjälp och råd i olika frågor. Deras hjälp är gratis. att starta att driva ett företag en idé att tjäna att sälja att få hjälp att lära ekonomiskt ett stöd allmän en tid en organisation en hjälp ett råd olika en fråga gratis Tips! Länkar för dig som vill starta eget företag: 11

12 Socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Du har möjlighet att få stöd och bidrag därifrån om du inte kan arbeta. en försäkring viktig en trygghet en möjlighet ett stöd ett bidrag att bestämma att betala en service ett kontor att besöka att fråga att boka tid en myndighet en pension äldre Det är Försäkringskassan som bestämmer om du har rätt att få pengar från socialförsäkringen. Det är också de som betalar ut pengarna. Här är några exempel på vad Försäkringskassan betalar ut: Bostadsbidrag Föräldrapenning Sjukpenning Handikappersättning Försäkringskassan har på många orter i Sverige som du kan besöka om du vill fråga något. Ibland måste du boka en tid. Deras telefonnummer är Det finns också en myndighet som tar hand om pensioner och andra stöd till äldre människor. Den heter Pensionsmyndigheten. Tips! Läs mer på internet och 12

13 Skatt När du bor och har en inkomst i Sverige betalar du in pengar till staten och kommunen. De pengarna kallas skatt. Du betalar också skatt på saker du handlar. Det kallas moms. Pengarna du betalar in i skatt används bland annat till sjukvård, utbildning, vägar och järnvägar. Skattepengar behövs också så att kommunen kan sköta allt som behövs i samhället. Pengarna behövs till bibliotek, räddningstjänst och sophämtning m.m. en skatt en inkomst en stat en kommun att betala att handla en moms att använda att behöva ett samhälle ett bibliotek en räddningstjänst sophämtning Diskutera: Kan du komma på fler viktiga saker i samhället som skattepengar behövs till? 13

14 Deklaration En deklaration är uppgifter om hur mycket du har tjänat och hur mycket du har betalat i skatt under ett år. att deklarera en deklaration en uppgift att tjäna att betala skatt en information att skicka att kontrollera att stämma att skriva under att skicka in ett sms att lämna Skatteverket får information om hur mycket pengar du fått under året. Sedan skickar de hem deklarationen till dig. Då måste du kontrollera att informationen stämmer innan du skriver under och skickar in den. Det finns olika sätt att skriva under och lämna in sin deklaration. Du kan t.ex. skicka den med post, skicka ett sms eller använda internet. Deklarationen ska lämnas till Skatteverket senast den 2 maj varje år. Tips! Läs mer om deklaration på Skatteverkets internetsida 14

15 Fritids- och föreningsliv Fritid kallas den tid då man inte jobbar eller går i skolan. Många i Sverige är med i en förening eller har särskilda intressen på sin fritid. En grupp människor som har samma intresse eller samma bakgrund kan starta en förening. Exempel på olika föreningar är: Idrottsförening Politisk förening Musikförening Teaterförening Religiös förening en fritid en förening att jobba att gå i skolan särskilt ett intresse en grupp en bakgrund att starta ett exempel en idrott politik en teater religiös Diskutera: Vad kan man göra i Sollefteå på fritiden? Vilka fritidsintressen har du? 15

16 Framtaget inom ramen för Safiaprojektet - ett projekt finansierat av Europeiska socialfonden.

Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN. Lätt svenska

Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN. Lätt svenska Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN Lätt svenska ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN Lätt svenska GRAFISK FORM ILLUSTRATION ÖVERSÄTTNING TRYCK TRYCKT PÅ MILJÖVÄNLIGT PAPPER Att studera

Läs mer

att studera på högskolan

att studera på högskolan Allt om högskolestudier på studera.nu att studera på högskolan Lätt svenska Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se

Läs mer

Högskolestudier i Sverige. Lätt svenska

Högskolestudier i Sverige. Lätt svenska Högskolestudier i Sverige Lätt svenska HÖGSKOLESTUDIER I SVERIGE utgiven av Universitets- och högskolerådet 2014, Hylte tryck FOTON: Erik Lundback (omslag, s. 5, 6, 7, 11, 13, 18) Eva Dalin (s. 8-9, 12,

Läs mer

Dina pengar och din ekonomi

Dina pengar och din ekonomi Dina pengar och din ekonomi PRIVATEKONOMI PÅ ENKEL SVENSKA 2 Det här är en broschyr om pengar. Språket i texterna är på enkel svenska. Broschyren har tio kapitel med information om bland annat att spara

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Lättläst. Försörjningsstöd. Socialbidrag

Lättläst. Försörjningsstöd. Socialbidrag Lättläst Försörjningsstöd Socialbidrag Vad är försörjningsstöd? Försörjningsstöd är pengar som kommunen kan ge till människor som inte själva kan betala sina räkningar eller köpa mat och kläder och annat

Läs mer

Lättläst. Om du har en funktionsnedsättning

Lättläst. Om du har en funktionsnedsättning Lättläst Om du har en funktionsnedsättning Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller

Läs mer

Det här är regeringens plan för sin politik för personer med funktionsnedsättning under år 2011-2016.

Det här är regeringens plan för sin politik för personer med funktionsnedsättning under år 2011-2016. Socialdepartementet Regeringens plan för sin politik för personer med funktionsnedsättning En strategi för genomförande av funktionshinderpolitiken Intro och sammanfattning Det här är regeringens plan

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet

Ersättning vid arbetslöshet PÅ LÄTTLÄST SVENSKA Ersättning vid arbetslöshet INFORMATION OM ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGEN 1 2 Det här är arbetslöshetsförsäkringen... 4 Vem gör vad?...... 6 När har du rätt till arbetslöshetsersättning?...

Läs mer

Korta svar på de vanligaste frågorna Om du vill veta mer kan du läsa under rubriken Fler frågor. Du kan också fråga socialtjänsten i din kommun.

Korta svar på de vanligaste frågorna Om du vill veta mer kan du läsa under rubriken Fler frågor. Du kan också fråga socialtjänsten i din kommun. Frågor och svar om ekonomiskt bistånd lättläst Artikelnummer 2006-114-4 Här kan du läsa frågor och svar om ekonomiskt bistånd. Ekonomiskt bistånd är pengar du söker från socialtjänsten så att du klarar

Läs mer

Starta. företag 2015:1. Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta

Starta. företag 2015:1. Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta 2015:1 Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta Jag har bestämt mig för att starta företag. Hur gör jag? Starta företag Information från myndigheterna Lättläst Driva Jag

Läs mer

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna Lättläst Om FN och de mänskliga rättigheterna FN betyder Förenta Nationerna. FN är en organisation som bildades efter andra världskriget. Alla länder

Läs mer

Visa dig från din bästa sida TIPS OM HUR DU SKRIVER EN JOBBANSÖKAN

Visa dig från din bästa sida TIPS OM HUR DU SKRIVER EN JOBBANSÖKAN Visa dig från din bästa sida TIPS OM HUR DU SKRIVER EN JOBBANSÖKAN 1 2 Innehåll Konsten att söka jobb... sid 05 Söka annonserade jobb... sid 07 Innehållsidé till grundläggande brev... sid 08 Innehållsidé

Läs mer

Johanna Rygaard och Nora Hjertén. Första flytten

Johanna Rygaard och Nora Hjertén. Första flytten Johanna Rygaard och Nora Hjertén Första flytten FF Första Flytten är till för dig som är på väg eller funderar på att flytta hemifrån för första gången inom Linköping. Vi kommer att besvara viktiga frågor

Läs mer

Lättläst om studiemedel

Lättläst om studiemedel Lättläst om studiemedel 2015 1 2 Innehåll Vad är studiemedel?...6 Vem kan få studiemedel?... 7 Hur mycket pengar kan du få?... 9 Hur många poäng måste du läsa?...14 Hur länge kan du få studiemedel?...16

Läs mer

Starta företag Information från myndigheterna

Starta företag Information från myndigheterna Starta företag Information från myndigheterna Lättläst 2013:2 Fundera Starta Driva Utveckla Avveckla Starta företag Lättläst 3 Till läsaren Den här broschyren är för dig som vill starta företag. Här får

Läs mer

Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska

Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska Läs detta först Den här boken beskriver

Läs mer

Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år.

Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. 1 Rösta på oss! I år, 2014, är det val den 14 september. Då får alla svenska medborgare som har fyllt 18

Läs mer

REGEL 7. Det får inte finnas lagar och regler som säger att personer med funktionshinder inte kan anställas.

REGEL 7. Det får inte finnas lagar och regler som säger att personer med funktionshinder inte kan anställas. REGEL 7 A r b e t e Staterna bör se till att personer med funktionshinder får arbeta. De måste ha lika stora möjligheter till arbete både i stan och på landet. Det får inte finnas lagar och regler som

Läs mer

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till

Läs mer

Newo Drom har gett romerna en tillhörighet och en röst i Göteborg

Newo Drom har gett romerna en tillhörighet och en röst i Göteborg Newo Drom har gett romerna en tillhörighet och en röst i Göteborg Det är dags att försöka hitta lösningar och förmedla hopp istället för att fokusera på problemen I Newo Drom har deltagarna hittat nya

Läs mer

Lättläst om att betala tillbaka. lån tagna efter den 30 juni 2001

Lättläst om att betala tillbaka. lån tagna efter den 30 juni 2001 Lättläst om att betala tillbaka lån tagna efter den 30 juni 2001 2015 1 2 Välkommen till CSN Här kan du läsa om hur du betalar tillbaka det lån som kallas annuitetslån. Det är pengar som du lånat när du

Läs mer

Så fungerar det att söka asyl

Så fungerar det att söka asyl Så fungerar det att söka asyl Till dig som söker asyl med förälder, föräldrar eller annan vårdnadshavare. Denna broschyr tillhör: 1 Innehållsförteckning Hej Barn Vad betyder orden? Asylansökan vad händer

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

LÄTTLÄST OM LSS. Det är kommunen och landstinget som ska ge den hjälp som behövs. Här får du veta mera om vad som gäller.

LÄTTLÄST OM LSS. Det är kommunen och landstinget som ska ge den hjälp som behövs. Här får du veta mera om vad som gäller. Stöd och service till vissa funktionshindrade Den här texten är lättläst. Det betyder att det inte finns svåra ord men allt som är viktigt finns med. Texten handlar om LSS. LSS betyder lagen om stöd och

Läs mer

För dig med fokus på ett yrke eller vidare studier

För dig med fokus på ett yrke eller vidare studier Kontakta oss! Adress och telefonnummer: Skolexpedition Tel: 0500 49 77 00 Fax: 0500 49 77 05 E-post: vuxenutbildning@skovde.se Studievägledare Joakim Wetterskoog Tel: 0500 497706 E-post: studievagledning@skovde.se

Läs mer

san t du behover ha koll pa nar du ska jobba JOBBA!

san t du behover ha koll pa nar du ska jobba JOBBA! san t du behover ha koll pa nar du ska jobba JOBBA! UT I ARBETSLIVET!!!! ATT JOBBA OCH TJÄNA PENGAR kan vara kul. Med några enkla kunskaper kan du undvika fallgroparna. Den här broschyren innehåller det

Läs mer

Så fungerar det att söka asyl

Så fungerar det att söka asyl Så fungerar det att söka asyl Denna broschyr tillhör: Till dig som söker asyl utan förälder, föräldrar eller annan vårdnadshavare SÅ HÄR FUNGERAR DET AT T SÖKA ASYL 1 Innehållsförteckning Hej Barn Vad

Läs mer