3. Att försörja sig och utvecklas i Sverige

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "3. Att försörja sig och utvecklas i Sverige"

Transkript

1 Stenläggare Foto: Colourbox 3. Att försörja sig och utvecklas i Sverige Innehåll Arbetsmarknaden i Sverige Att söka arbete Att starta eget företag Att betala skatt Folkbokföring Socialförsäkringen Utbildning för vuxna Yrkesutbildningar Universitet och högskolor Validering Studiemedel Fritids- och föreningsliv Fritid för barn och ungdomar Göteborgs Stad och Länsstyrelsen Västra Götalands län Om Sverige 65

2 Arbetsmarknaden i Sverige Det finns många lagar och avtal som styr hur man arbetar i Sverige. De lagar och regler som gäller mellan arbetsgivare och arbetstagare kallas för arbetsrätt. Arbetsmarknaden är uppdelad i två sidor: arbetsgivare och fackförbund. Ett fackförbund är en organisation med alla fackföreningar inom samma bransch. Det finns två viktiga saker som gör att arbetsmarknaden fungerar. Den första är rätten att starta organisationer och föreningar. Det betyder att både arbetsgivare och arbetstagare kan organisera sig för att kunna träffas på lika villkor. Den andra är rätten att förhandla om sådant företagen vill och om de anställdas villkor. Dessa regler bestäms av lagen om medbestämmanderätt i arbetslivet, MBL. Arbetsgivare Det finns arbetsgivarorganisationer för statliga, kommunala och privata arbetsgivare. En arbetsgivarorganisation är en organisation där flera arbetsgivare gått samman för att arbeta med frågor som intresserar dem. Göteborgs hamn. Foto: Maria Nobel 66 Om Sverige Göteborgs Stad och Länsstyrelsen Västra Götalands län

3 Den största privata arbetsgivarorganisationen är Svenskt näringsliv. I Arbetsgivarverket samlas statliga arbetsgivare, till exempel myndigheterna Försäkringskassan och Skatteverket. I Sveriges kommuner och landsting, SKL, samlas de kommunala arbetsgivarna. Ett företag kan välja om det vill gå med i en arbetsgivarorganisation. Fackföreningar En fackförening är en organisation som bland annat förhandlar om medlemmarnas löner med arbetsgivaren. Fackföreningar arbetar för att de anställda ska få det bättre på arbetet. I Sverige har det funnits fackföreningar sedan 1880-talet. Det är frivilligt att vara med i en fackförening. På de flesta arbetsplatser finns det en fackklubb eller ett arbetsplatsombud. En fackklubb är en grupp medlemmar i ett fack på en arbetsplats. Ett arbetsplatsombud är en person som talar för medlemmarna på en arbetsplats. Fackklubbar och arbetsplatsombud är med i förbund. Förbunden är sedan del av ännu större organisationer. Det är vanligt att både vara medlem i en fackförening och i en arbetslöshetskassa, A-kassa. En arbetslöshetskassa är en ekonomisk förening som ger pengar till sina arbetslösa medlemmar. Arbetsrätt Arbetsrätt kallas de lagar och bestämmelser som gäller mellan arbetsgivare och arbetstagare. Arbetsdomstolen När arbetsgivaren och arbetstagaren inte kommer överens om en fråga på arbetsplatsen kan de hamna i konflikt. De kan då kontakta Arbetsdomstolen, AD. Domstolen undersöker då konflikten. Lagen om medbestämmande, MBL Lagen om medbestämmande, MBL, är en viktig lag inom arbetsrätten. Den kom till år I lagen finns regler om rätten att organisera fack på arbetsplatserna. Lagen säger att arbetsgivaren måste informera arbetstagarna om viktiga saker som gäller arbetsplatsen. Arbetsgivaren måste också förhandla med arbetstagarorganisationen innan den beslutar om förändringar på arbetsplatsen. Göteborgs Stad och Länsstyrelsen Västra Götalands län Om Sverige 67

4 Foto: Maria Nobel Lagen om anställningsskydd, LAS Lagen om anställningsskydd, LAS, skyddar anställda vid uppsägningar. Lagen gäller anställda med fast anställning. I lagen står det att en person inte kan sägas upp från sitt arbete utan saklig grund. Saklig grund kan vara att det inte finns arbete eller om en person inte sköter sig på arbetet. Lagen om anställningsskydd bestämmer också vilka personer som ska sägas upp först när det är brist på arbete. Kollektivavtal Ett kollektivavtal är ett skriftligt avtal mellan en arbetsgivare och en fackförening. I ett kollektivavtal finns regler om till exempel arbetstider, semester och löner. Det är ofta ett kollektivavtal som styr din lön. Men det är inte alla organisationer eller företag som har ett kollektivavtal. I ett kollektivavtal bestäms hur stor den lägsta lönen ska vara för de anställda. Avtalet gäller också anställda som inte är med i en fackförening men arbetar på en arbetsplats som har ett kollektivavtal. Det finns ingen lag i Sverige om hur låga de lägsta lönerna ska vara. 68 Om Sverige Göteborgs Stad och Länsstyrelsen Västra Götalands län

5 Lön genom förhandling Även om din arbetsgivare har ett kollektivavtal kan du förhandla eller diskutera din lön med din arbetsgivare. Du kan få olika lön beroende på hur svårt arbetet är och hur du klarar arbetsuppgifterna. En fackförening kan vara med och förhandla om din lön. Du kan också förhandla om din lön själv. Arbetsgivaravgifter Förutom lönerna ska arbetsgivaren betala in inkomstskatt och arbetsgivaravgifter för alla anställda. Det görs en gång i månaden till Skatteverket. Inkomstskatt När du blir anställd skriver du på ett anställningsavtal med arbetsgivaren. I avtalet står din lön. Den kallas bruttolön. Arbetsgivaren tar en del av din bruttolön och betalar in som skatt. Denna skatt kallas inkomstskatt. Pengarna som blir över får du. Det kallas nettolön. Hur mycket skatt betalar du? Om du tjänar mindre än kronor på ett år behöver du inte betala skatt. Om du tjänar mellan kronor och kronor på ett år betalar du skatt till din kommun. Skatten är olika i varje kommun. Den brukar vara ungefär procent av din bruttolön. Om du tjänar mellan kronor och kronor på ett år betalar du också skatt till staten. Den är 25 procent av lönen över kronor. Om du tjänar över kronor på ett år betalar du 5 procent mer på den del som är över kronor. Skatt för företagare Företagare betalar också skatt. Skatten beräknas på hur mycket företagaren förväntas tjäna på ett år. Skatten betalas in varje månad. Göteborgs Stad och Länsstyrelsen Västra Götalands län Om Sverige 69

6 Deklaration En deklaration är uppgifter om hur mycket du har tjänat och hur mycket du har betalat i skatt under ett år. Deklarationen ska lämnas till Skatteverket senast den 2 maj varje år. Skatteverket får information från din arbetsgivare, försäkringsbolag och banker om hur mycket pengar du har fått under året. Skatteverket skickar din deklaration hem till dig. Då måste du kontrollera att all information stämmer. Du kan sedan skriva under deklarationen på fem olika sätt: Skriva under med penna och skicka eller lämna den till Skatteverket. Skicka ett SMS via din mobiltelefon. Ringa Skatteverket. Deklarera via Internet med den kod som står i din deklaration. Deklarera via Internet med e-legitimation. Deklarationsblankett, det finns information på olika språk på Skatteverkets webbsida. Att jobba svart Att jobba svart betyder att arbetstagare och arbetsgivare inte betalar någon skatt. Om en arbetstagare eller en arbetsgivare inte deklarerar sina inkomster bryter de mot lagen. Det kan leda till fängelse. När du jobbar svart får du ingen sjukpenning om du skulle skada dig i arbetet. Du får lägre föräldrapenning, lägre pension och inget arbetsintyg. Om du jobbar svart kan det bli svårt att få ett förstahandskontrakt på en lägenhet eller handla på avbetalning. Hyresvärdar och företag vill att du kan visa upp ett anställningsavtal. 70 Om Sverige Göteborgs Stad och Länsstyrelsen Västra Götalands län

7 Arbetslöshetsförsäkring, a-kassa Arbetslöshetskassan, a-kassan, är en ekonomisk förening som ger pengar till arbetslösa medlemmar. Arbetslöshetsförsäkringen ska göra det möjligt för en arbetslös person att få ungefär samma ekonomiska villkor som om han eller hon har anställning. Du kan bara få a-kassa under en viss tid och då måste du söka nytt arbete under tiden. Arbetssökande Foto: Colourbox Arbetslöshetsersättning Arbetslöshetsersättning betalas ut på två sätt: som grundbelopp eller som en ersättning räknad på din tidigare lön. Du har rätt till arbetslöshetsersättning om du ett år före arbetslösheten arbetat i minst sex månader med minst 80 timmar i månaden. Du får arbetslöshetsersättning i 300 dagar och högst fem dagar per vecka. Om du har barn under 18 år kan du få ersättning i 150 dagar till. Göteborgs Stad och Länsstyrelsen Västra Götalands län Om Sverige 71

8 Grundbeloppet är 320 kronor per dag om du inte är medlem i en a-kassa eller om du har varit medlem en kortare tid. Grundbeloppet betalas ut för den som har fyllt 20 år eller mer. Du kan få grundbeloppet från en a-kassa eller från den kompletterande a-kassan, Alfa-kassan. Om du har varit medlem i en a-kassa i minst ett år och arbetat sex månader av det året har du rätt att få en ersättning som räknas på din tidigare lön. Ersättningen är 80 procent av din tidigare lön de första 200 dagarna. Från och med dag 201 till och med dag 300 får du 70 procent av din tidigare lön. Anställningsformer Det finns två olika typer av anställningsformer: tillsvidareanställning tidsbegränsad anställning Tillsvidareanställning betyder att du har fast anställning. Anställningen gäller tills vidare. Det betyder att den inte har något slutdatum. Tidsbegränsad anställning kallas också visstidsanställning. Det är anställning under en begränsad tid. Det kan också vara när ett företag behöver extra personal under en viss tid. Exempel på tidsbegränsade anställningar: Timanställning Att vara timanställd betyder att arbetsgivaren betalar de anställda per timme. Vikariat Om du blir anställd som vikarie arbetar du istället för någon annan, till exempel någon som är föräldraledig. Ett vikariat får vara högst tre år. Om vikariatet är längre har du rätt till fast anställning. Projektanställning Att ha en projektanställning betyder att du arbetar med något speciellt under en viss tid. Arbetet måste göras under en viss tid och med personal som har vissa kunskaper. Provanställning En provanställning är ett sätt för arbetsgivaren att testa dig som anställd. Tanken är att provanställningen sedan ska bli en tillsvidareanställning. En provanställning får inte vara längre än sex månader men kan också avslutas tidigare. 72 Om Sverige Göteborgs Stad och Länsstyrelsen Västra Götalands län

9 Arbetsförmedlingen ordnar mässor där du som söker arbete får chans att träffa arbetsgivare och ställa frågor. Foto: Björn Tesch Göteborgs Stad och Länsstyrelsen Västra Götalands län Om Sverige 73

10 Anställningsavtal När du får ett arbete ska du skriva under ett anställningsavtal eller ett anställningskontrakt. I anställningsavtalet eller anställningskontraktet ska det stå: namn och personnummer arbetsplats datum när anställningen börjar arbetsuppgifter och titel vilken slags anställning du har uppsägningstid, alltså tiden från den dag då du får veta att du måste sluta eller säger upp dig, och fram till den dag då arbetet slutar lön hur mycket betald semester du har rätt till. Arbetstid Arbetstiden kan vara fast eller rörlig. Fast arbetstid betyder att du måste vara på arbetsplatsen en viss tid under dagen. Rörlig arbetstid betyder att du väljer när du börjar och slutar under dagen. Flextid är en sorts rörlig arbetstid. När en person som är heltidsanställd arbetar mer än sin vanliga arbetstid kallas det övertid. Arbetstidslagen Den vanliga arbetstiden får vara högst 40 timmar i veckan på en och samma arbetsplats. Semesterlagen Det finns en lag på att alla som arbetar heltid har rätt till 25 dagars semester per år. Du kan få pengar istället för semester om du slutar ett jobb och inte kan ta ut din semester. Då får du tolv procent på den lön du har tjänat under året. Timanställda får tolv procent av sin bruttolön i semesterersättning. Om du blir sjuk när du arbetar Om du är anställd och blir sjuk ska du göra en sjukanmälan till din arbetsgivare den första dagen du är sjuk. Arbetsgivaren betalar din sjuklön de första 14 dagarna. Den första dagen du är sjuk är en karensdag. Det betyder att du inte får någon lön den dagen. Från och med den andra dagen du är sjuk får du 80 procent av din lön. Om du är sjuk och borta från ditt arbete mer än sju dagar måste du ha intyg från en läkare. Det kallas medicinskt underlag. 74 Om Sverige Göteborgs Stad och Länsstyrelsen Västra Götalands län

11 Jobbintervju Foto: Colourbox Att söka arbete Du kan söka arbete på många olika sätt. Du kan gå till Arbetsförmedlingen och söka arbete genom deras annonser om lediga jobb. Du kan kontakta bemanningsföretag och rekryteringsföretag. Ett bemanningsföretag hyr ut personal till olika företag. Ett rekryteringsföretag hittar personer åt ett företag som vill anställa ny personal. Du kan svara på annonser i dagstidningar eller på Internet. Du kan själv ta kontakt med en arbetsgivare. Du kan fråga människor som du känner. Arbetsförmedlingen Arbetsförmedlingen är en statlig myndighet som finns i hela landet. Arbetsförmedlingen berättar hur du kan söka arbete. Du kan få information om olika yrken och utbildningar och du får veta hur du skriver en ansökan. Arbetsförmedlingen lägger ut annonser om lediga jobb på sin webbsida. Du kan hitta lediga jobb i Platsbanken på Arbetsförmedlingens webbsida, När du har fått uppehållstillstånd är det viktigt att du anmäler dig som arbetssökande på Arbetsförmedlingen. Göteborgs Stad och Länsstyrelsen Västra Götalands län Om Sverige 75

12 Service och program Arbetsförmedlingen har olika program för arbetssökande. Här är några exempel: Instegsjobb Instegsjobb är ett bidrag som arbetsgivare kan få om de anställer en nyanländ person. Arbetsgivaren kan få upp till 800 kronor per dag i bidrag till lönen. Du som fått uppehållstillstånd de senaste 36 månaderna kan söka instegsjobb. Du måste vara arbetssökande och inskriven på Arbetsförmedlingen. Du måste också studera eller ha fått en studieplats inom svenska för invandrare, Sfi. Praktik Du som är arbetslös och har fyllt 25 år kan ibland göra praktik genom Arbetsförmedlingen. Du som fått uppehållstillstånd de senaste 36 månaderna kan få praktikplats även om du är under 25 år. Det finns olika slags praktik genom Arbetsförmedlingen. Prata med din handläggare om vilken praktik som passar dig. Praktiken ska vara på heltid och i högst sex månader. Du kan få pengar från Försäkringskassan under tiden du gör praktik. Jobbcoach I vissa fall kan den som är arbetslös och inte är med i något annat program på Arbetsförmedlingen få träffa en jobbcoach. En jobbcoach hjälper dig med hur du söker jobb. Arbetsmarknadsutbildning Arbetsförmedlingen har utbildningar inom olika yrken. Tanken är att utbildningen ska leda till ett arbete. Praktik Foto: Colourbox 76 Om Sverige Göteborgs Stad och Länsstyrelsen Västra Götalands län

13 På Arbetsförmedlingen kan du få hjälp med hur du skriver ett bra personligt brev och ett CV. Foto: Colourbox Det personliga nätverket Det personliga nätverket är de kontakter och personer du känner. De flesta anställningar ordnas genom personliga kontakter. Ansökningshandlingar När du söker ett arbete ska du skicka med de papper som arbetsgivaren frågar efter. Ofta vill arbetsgivaren att du skickar både ett personligt brev och ett Curriculum Vitae, CV. Meritförteckning/CV Curriculum Vitae, CV är latin och betyder en berättelse om livet. I CV:t ska du berätta om dina erfarenheter av arbete, din utbildning och andra kunskaper. Du ska också berätta lite om dig själv och hur du är som person. Ett CV kan innehålla följande: Namn, adress, telefonnummer och mejladress. Utbildningar: en lista över dina utbildningar. Arbeten: en lista över dina erfarenheter från arbeten. Andra erfarenheter som språkkunskaper och datakunskaper. Referenser: namn på en tidigare arbetsgivare eller person som känner dig väl. Skriv personens namn, telefonnummer och arbetsplats. Fråga personen/personerna först om de kan vara din referens. Kort personlig information: intressen, familj och aktiviteter på fritiden. I ett CV kan du också kort berätta vad du har gjort på dina tidigare arbeten och om innehållet i dina utbildningar. Betyg och intyg kan lämnas om arbetsgivaren frågar efter dom eller när du blir intervjuad. Göteborgs Stad och Länsstyrelsen Västra Götalands län Om Sverige 77

14 Ansökningsbrev/personligt brev I ett ansökningsbrev eller personligt brev berättar du om varför du är intresserad av just det här jobbet eller företaget. Du förklarar också varför du passar för jobbet. Det är viktigt att det personliga brevet är skrivet för det jobb du söker. Brevet ska inte vara för långt. Intresseanmälan En intresseanmälan är en ansökan som lämnas eller skickas till en arbetsplats utan att det finns ett ledigt jobb att söka. Anställningsintervju En anställningsintervju är ett samtal där en arbetsgivare intervjuar en person som söker ett arbete. Det finns några viktiga saker att tänka på när du ska gå på intervju. Det är bra att läsa på om företaget. Du kan till exempel söka information på Internet. Det visar att du är intresserad av jobbet du söker. Det är också viktigt att tänka på hur du klär dig och ditt kroppsspråk. Vanliga frågor Det kan vara bra att tänka igenom hur du ska svara på olika frågor under en intervju. Vanliga frågor och uppmaningar: Berätta om dig själv! Jobbar du bra i grupp? Vad har du för bra/dåliga egenskaper eller sätt att vara? Varför har du sökt det här jobbet? Varför ska vi anställa dig? Vad har du för planer i framtiden? Annat att tänka på Första intrycket är viktigt se till att klädsel, humör och utseende är bra när du kommer till arbetsplatsen och ska hälsa på den som intervjuar dig. Skaka hand det kan vara bra att skaka hand med den som ska intervjua dig, det ger ett bra intryck. Kom i tid om du är försenad kan du förstöra dina chanser. Jämställdhet I Sverige finns en lag som förbjuder arbetsgivare att behandla personer olika på grund av kön. Arbetsgivare måste arbeta för jämställdhet mellan kvinnor och män på arbetsplatsen. 78 Om Sverige Göteborgs Stad och Länsstyrelsen Västra Götalands län

15 Intervju Foto: Colourbox Konflikter på arbetsplatsen En konflikt eller ett bråk på en arbetsplats ska lösas så snabbt som möjligt. Det är chefens ansvar att se till att konflikter blir lösta. Om du hamnar i en konflikt ska du prata med din chef. Om du har en konflikt med din chef och är medlem i en fackförening kan du få stöd av din fackförening. Göteborgs Stad och Länsstyrelsen Västra Götalands län Om Sverige 79

16 Att starta eget företag Det behövs kunskap om administration och ekonomi för att kunna starta eget företag i Sverige. Om du vill starta eget företag kan du få hjälp och råd från till exempel ALMI och Arbetsförmedlingen. Det finns mycket information om att starta eget företag på Internet, till exempel på ALMI och IFS ALMI Företagspartner AB ägs av staten. ALMI arbetar för att öka utvecklingen av små och medelstora företag. De hjälper till med både information och lån för att komma igång med ett nytt företag. IFS Rådgivning är en del av ALMI och finns till för invandrare som vill starta företag. IFS ger gratis råd på olika språk. IFS finns i olika delar av Sverige. Pengar för att starta företag Arbetsförmedlingen kan hjälpa till med bidrag den första tiden du driver eget företag. Bidraget ges bara till dig som har goda chanser att driva ett företag. Arbetsförmedlingen tittar också på om företaget har chanser att lyckas. För att ansöka om pengar till att starta eget företag måste du först skriva en affärsplan. Du kan få hjälp med det på IFS Rådgivning eller på Arbetsförmedlingen. En informatör från Skatteverket möter en samhällsinformatör från Enheten för samhällsorientering i Göteborg. Foto : Mikael Jönsson Foto: Colourbox 80 Om Sverige Göteborgs Stad och Länsstyrelsen Västra Götalands län

17 Att betala skatt Det svenska skattesystemet är grunden för den svenska välfärden. Genom skatten kan staten ge alla samma chans till utbildning och ett bra liv i Sverige. De som tjänar mer pengar betalar mer i skatt. När du arbetar betalar du skatt på din lön. Du betalar samtidigt en avgift till din pension. Den är ungefär sju procent av din lön. Du betalar dessutom skatt på andra inkomster, som sjukpenning och pension. Du betalar skatt om du använder bil i arbetet eller får matkuponger på jobbet för att köpa lunch eller middag på restaurang. Du betalar också skatt på saker du handlar. Det kallas moms. Moms Alla betalar moms på de flesta saker och tjänster som de köper. Momsen är en del av priset som vi betalar. Vi betalar: 25 procent på saker och tjänster 12 procent på mat, hotell och camping 6 procent på resor med den lokala trafiken, böcker, tidningar, tidskrifter och vissa saker och tjänster inom konst och kultur Vissa tjänster betalar man ingen moms på, till exempel: sjukvård, tandvård och vård för funktionshindrade och äldre utbildning, till exempel grundskola, gymnasium och högskola tjänster på banken försäkringar hyra Punktskatter En punktskatt är en extra skatt på vissa saker, till exempel alkohol och bensin. Staten bestämmer vilka varor som ska ha punktskatt. Det är oftast saker som är farliga för miljön eller för hälsan. Staten vill att vi köper och använder mindre av dessa saker. Du betalar punktskatt på till exempel: bränsle (bensin, olja, kol och gasol) el alkohol tobak Göteborgs Stad och Länsstyrelsen Västra Götalands län Om Sverige 81

18 Sociala avgifter Alla som arbetar och som har eget företag ska betala sociala avgifter. De sociala avgifterna är arbetsgivaravgifter, egenavgifter och allmän pensionsavgift. Arbetsgivare betalar sociala avgifter för sina anställda. Den som driver eget företag betalar en egenavgift. Så används din skatt Av 100 kronor i skatt går pengarna till detta: Skatt Kronor Beskrivning Socialt skydd 43,50 Pensioner, sjukpenning, barnbidrag, studiebidrag, föräldrapenning och arbetslöshetsersättningar. Utbildning 14,30 Förskola, grundskola, gymnasium och högskola med mera. Hälso- och sjukvård 12,90 Allmän sjukvård, medicin och tandvård med mera. Offentlig förvaltning 11,80 Näringsliv 8,20 Försvar 3,20 Samhällsskydd och rättsväsende 2,60 Räntor på statens skulder och kostnader för en del departement och myndigheter. Bistånd till andra länder. För att bygga och ta hand om vägar och järnvägar. Kostnader för buss, spårvagn och tunnelbana. Militären i Sverige. Sverige skickar också militärer för att skydda freden i olika länder. Polis, brandkår, domstolar och vård för dem som blivit dömda för brott. Kultur- och fritidsverksamhet 2,00 Bibliotek, museer och lokaler för sport. Bostäder och samhällsutveckling 1,10 Planering av nya områden för bostäder. Vatten och gatubelysning. Miljöskydd 0,40 Avfall, skydd av miljön och rengöring, till exempel efter oljeutsläpp Summa 100,00 82 Om Sverige Göteborgs Stad och Länsstyrelsen Västra Götalands län

19 Folkbokföring Alla som bor i Sverige blir folkbokförda. Det betyder att de blir registrerade i ett dataregister hos Skatteverket. Alla som blir folkbokförda i Sverige får ett personnummer. Det är ett nummer för att myndigheter ska kunna känna igen dig. Det är viktigt att du är folkbokförd där du bor eftersom du betalar skatt i den kommun du är registrerad. Om du flyttar eller får barn ska du berätta det för Skatteverket. Personbevis Ett personbevis är ett papper som visar att du är registrerad (folkbokförd) hos Skatteverket. Du behöver personbevis när du till exempel ska söka bostadsbidrag på Försäkringskassan och när du ska ta körkort. Om du behöver ett personbevis kan du beställa det på Skatteverkets webbsida eller gå till ett av Skattverkets servicekontor. Identitetskort Du som är folkbokförd i Sverige och har fyllt 13 år kan få ett identitetskort, id-kort, från Skatteverket. Kortet gäller i fem år. Så här ansöker du om id-kort: 1. Betala för id-kortet innan du går till Skatteverkets kontor. Det kostar 400 kronor. Pengarna ska du sätta in på Skatteverkets bankgiro- eller plusgirokonto (bankgiro eller plus giro ). Spara kvittot. Det ska du visa upp när du lämnar in din ansökan. Id-kort 2. Gå till något av Skatteverkets kontor. Om du är under 18 år måste du ha en vårdnadshavare med dig. En vårdnadshavare är en person som har det juridiska ansvaret för den som är under 18 år. På Skatteverkets kontor måste du visa vem du är. Det kan du göra på två olika sätt: visa godkänd id-handling eller ta med en person som kan ge intyg på vem du är Göteborgs Stad och Länsstyrelsen Västra Götalands län Om Sverige 83

20 Godkända id-handlingar Dessa id-handlingar är godkända: ett id-kort gjort av Skatteverket ett svenskt körkort ett SIS-märkt svenskt id-kort gjort av bank, Svensk kassaservice eller statlig myndighet ett tjänstekort gjort av en statlig myndighet ett svenskt nationellt id-kort ett svenskt pass med vinröd pärm ett utländskt EU-pass gjort efter den 1 september 2006 ett pass från Norge, Island, Schweiz eller Liechtenstein gjort efter den 1 september 2006 Person som kan intyga vem du är En person som kan intyga vem du är ska vara någon som du känner väl. Personen måste ha fyllt 18 år och ska kunna visa en godkänd id-handling. Personen kan vara till exempel din man/fru, en förälder, en bror/syster eller ett vuxet barn. Ibland kan en arbetsgivare vara intygsgivare. Så får du det färdiga id-kortet Id-kortet brukar vara klart två veckor efter ansökan. Då får du ett brev till din bostad om att du kan hämta id-kortet på samma kontor där du lämnade din ansökan. Om du inte får något id-kort beror det oftast på att du inte har de id-handlingar som är godkända. Det kan också bero på att du inte har någon som kan intyga om vem du är. Du kan överklaga Skatteverkets beslut om du tycker att beslutet är fel. Om du förlorar ditt id-kort Om du förlorar ditt id-kort måste du ta kontakt med Skatteverket. Om id-kortet är stulet måste du också kontakta polisen. Då kan ingen annan använda ditt id-kort. 84 Om Sverige Göteborgs Stad och Länsstyrelsen Västra Götalands län

21 Foto: Colourbox Socialförsäkringen Socialförsäkringen är stöd och bidrag som ger pengar istället för den inkomst som du förlorar när du inte kan arbeta. Det kan till exempel vara pengar till föräldrar, sjuka och äldre. Det är Försäkringskassan som bestämmer om du har rätt till socialförsäkringen. Försäkringskassan är en statlig myndighet. Det är också Försäkringskassan som betalar ut pengarna. Här är några exempel på vad Försäkringskassan betalar ut: Boende Bostadsbidrag: Om du är mellan 18 år och 29 år, pensionär, gör militärtjänst eller har barn har du rätt att få hjälp med din hyra. För föräldrar Havandeskapspenning: Om du väntar barn kan du söka pengar om ditt arbete är för tungt och du inte kan byta arbetsuppgifter. Föräldrapenning och tillfällig föräldrapenning: Du har rätt att få pengar för att vara hemma med ditt barn i 480 dagar. Du har också rätt att vara hemma med ditt barn när barnet blir sjukt. Göteborgs Stad och Länsstyrelsen Västra Götalands län Om Sverige 85

22 Om du blir sjuk Sjukpenning: Du har rätt att få pengar från Försäkringskassan om du är sjuk och inte kan arbeta. Sjukersättning eller aktivitetsersättning: Om du inte kan arbeta heltid om du har en sjukdom, en skada eller funktionsnedsättning. Om du lever med funktionsnedsättning Handikappersättning: Om du är sjuk under en längre tid eller om du har en funktionsnedsättning kan du få handikappersättning. Vårdbidrag: För föräldrar till barn med funktionsnedsättning. Tandvård Tandvårdsförsäkringen betyder att du själv inte behöver betala hela kostnaden för din tandvård. Du betalar en avgift och Försäkringskassan betalar den andra delen. Att kontakta försäkringskassan Försäkringskassan har servicekontor som du kan gå till om du vill fråga något. Ibland måste du boka en tid. Du kan också läsa på Internet på Om du tycker Försäkringskassans beslut är fel kan du överklaga. Överklagandet ska vara skriftligt och måste göras inom två månader sedan beslutet tagits. Du skriver överklagan till förvaltningsrätten men skickar brevet först till Försäkringskassan. Försäkringskassan ska först få en chans att ändra sitt beslut. Om de inte ändrar beslutet skickar de sedan din överklagan till förvaltningsrätten. 86 Om Sverige Göteborgs Stad och Länsstyrelsen Västra Götalands län

23 Det finns flera olika studiemöjligheter för vuxna i Sverige. Foto: Colourbox Utbildning för vuxna Studievägledning En studievägledning är ett kontor där vuxna kan få tips på olika utbildningar och arbeten. Studievägledning brukar finnas på skolor för vuxna i din kommun. Kontakta din kommun för att få veta mer. Du kan också få hjälp med: att beställa betyg att ansöka om plats på olika utbildningar och kurser information om vad du behöver för att komma in på en utbildning eller kurs att prata med en lärare om din nivå i svenska språket annan information om utbildning Göteborgs Stad och Länsstyrelsen Västra Götalands län Om Sverige 87

24 Vägledningscentrum Foto: Colourbox Om du är under 20 år kan du få hjälp med studievägledning på ett vägledningscentrum. Där kan du till exempel få hjälp med: att prata om vilken utbildning eller vilket arbete du vill välja att själv söka information om utbildningar och arbeten information om studier i andra länder Studievägledning när du studerar Om du studerar finns det studievägledare som du kan kontakta när du har frågor om studierna. Det finns studievägledare på varje skola. Svenska för invandrare sfi Sfi är en grundutbildning i svenska språket för vuxna som inte har svenska som sitt första språk. Du kan läsa sfi på heltid eller deltid. Utbildningen är gratis. 88 Om Sverige Göteborgs Stad och Länsstyrelsen Västra Götalands län

25 Sfi i din kommun Vem som får läsa sfi kan vara olika i olika kommuner. I till exempel Göteborg ska du vara över 20 år och folkbokförd i Göteborg. När du anmäler dig första gången ska du ta med dig ett personbevis från Skatteverket och ditt id-kort, körkort eller pass. Kommunal vuxenutbildning Komvux Komvux är en skola där vuxna kan läsa samma saker som i grundskolan och gymnasiet. På komvux finns också utbildningar som du kan läsa efter gymnasiet. Du som inte har gått grundskola eller gymnasium har rätt att läsa på komvux. Om du läser klart gymnasiet på komvux kan du söka vidare till högskola och universitet. Utbildningen på komvux går fortare än i vanlig grundskola och gymnasium. Du måste själv bestämma hur du planerar dina studier. Du kan läsa antingen på dagtid eller på kvällstid. Det är gratis att läsa på komvux, men du får själv betala böcker och andra papper som behövs. Om du är över 20 år och läser minst 50 procent kan du söka studiebidrag och studielån hos Centrala studiestödsnämnden, CSN. Grundläggande vuxenutbildning Om du inte har en utbildning som motsvarar svensk grundskola kan du läsa grundläggande vuxenutbildning. Då behöver du ett betyg från sfi D. Gymnasial vuxenutbildning Om du inte har en utbildning som motsvarar svensk gymnasieskola kan du läsa gymnasial vuxenutbildning. Du måste ha läst svenska som andra språk (SAS) grundläggande nivå, SAS G, för att kunna läsa gymnasial vuxenutbildning. Påbyggnadsutbildning En påbyggnadsutbildning är en yrkesutbildning där du får utbildning till ett visst arbete. Du måste ha läst både SAS G och ha en utbildning som motsvarar svensk gymnasieutbildning. Göteborgs Stad och Länsstyrelsen Västra Götalands län Om Sverige 89

Att försörja sig och utvecklas

Att försörja sig och utvecklas Att försörja sig och utvecklas i Sverige Utbildningsmöjligheter en utbildning obligatorisk gratis en grundskola en gymnasieskola frivillig komvux en vuxen en folkhögskola att studera en yrkeshögskola en

Läs mer

3. Att försörja sig och utvecklas i Sverige

3. Att försörja sig och utvecklas i Sverige Stenläggare Foto: Colourbox 3. Att försörja sig och utvecklas i Sverige Innehåll Arbetsmarknaden i Sverige Att vara anställd Att söka arbete Att starta eget företag Arbetslöshetsförsäkringen Att betala

Läs mer

3. Att försörja sig och utvecklas i Sverige

3. Att försörja sig och utvecklas i Sverige Stenläggare. Foto: Colourbox 3. Att försörja sig och utvecklas i Sverige Innehåll Arbetsmarknaden i Sverige Att vara anställd Att söka arbete Att starta eget företag Arbetslöshetsförsäkringen Att betala

Läs mer

Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN. Lätt svenska

Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN. Lätt svenska Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN Lätt svenska ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN Lätt svenska GRAFISK FORM ILLUSTRATION ÖVERSÄTTNING TRYCK TRYCKT PÅ MILJÖVÄNLIGT PAPPER Att studera

Läs mer

Filmen Ny i Sverige. Om filmen. Om Arbetsförmedlingen

Filmen Ny i Sverige. Om filmen. Om Arbetsförmedlingen Sida: 1 av 5 Svenska Ny i Sverige (textversion av filmen nyanland.arbetsformedlingen.se) Filmen Ny i Sverige Om filmen Hej och välkommen till vår guide för dig som fått uppehållstillstånd i Sverige och

Läs mer

Hitta ditt nya arbete genom oss. Lättläst

Hitta ditt nya arbete genom oss. Lättläst Hitta ditt nya arbete genom oss Lättläst Anmäl att du söker jobb När du anmäler dig till Arbetsförmedlingen för att söka jobb kallas det för att du skriver in dig på Arbetsförmedlingen. Du kan få service

Läs mer

Folkbokföring och skatter

Folkbokföring och skatter Folkbokföring och skatter Innehåll Folkbokföring Id-kort Våra skatter Börja arbeta vad behöver du tänka på? Konsekvenserna av svartarbete Vad arbetar Skatteverket med? Folkbokföring Skatt Service Information

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet

Ersättning vid arbetslöshet PÅ LÄTTLÄST SVENSKA Ersättning vid arbetslöshet INFORMATION OM ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGEN 1 2 Det här är arbetslöshetsförsäkringen... 4 Vem gör vad?...... 6 När har du rätt till arbetslöshetsersättning?...

Läs mer

arbete, ekonomi och fritid

arbete, ekonomi och fritid BARN- OCH UNGDOMSHABILITERINGEN Information om arbete, ekonomi och fritid Vilka möjligheter har du att få ett arbete? Det finns olika möjligheter att få arbete och det finns särskilt stöd att få. Om du

Läs mer

Punkt 10 Arbete och skatt Tid : ca 3 timmar

Punkt 10 Arbete och skatt Tid : ca 3 timmar Punkt 10 Arbete och skatt Tid : ca 3 timmar Syfte: Att skapa förståelse för rättigheter och skyldigheter inom arbetslivet. Genomgång: 1. Arbetsmarknadens parter. Beskriv kort arbetsmarknadens parter; att

Läs mer

Identitetskort för folkbokförda i Sverige

Identitetskort för folkbokförda i Sverige Identitetskort för folkbokförda i Sverige Från och med april 2013 ser Skatteverkets id-kort ut så här. Det id-kort som utfärdats mellan 2009 och mars 2013 är giltiga fram till den dag som anges på kortet.

Läs mer

Utbildning i Sverige, dag 2

Utbildning i Sverige, dag 2 Utbildning i Sverige, dag 2 Etablering När man inte varit i Sverige så länge. Steg 1: SFI och Sensus Yrkesliv SFI Sensus- Yrkesliv Praktik Efter Sensus? Steg 2: Arbete och studier (olika vägar) Förberedande

Läs mer

Sommar- och extrajobb Information till skolungdom och studerande

Sommar- och extrajobb Information till skolungdom och studerande 2006 Sommar- och extrajobb Information till skolungdom och studerande Arbetsgivaren måste enligt lag dra skatt från din lön. Skatteavdraget kan bli för stort för dig som bara jobbar extra. Jämka så blir

Läs mer

Sommarjobb, tips och idéer

Sommarjobb, tips och idéer Sommarjobb, tips och idéer Vill du tjäna extra pengar under sommaren och samtidigt få ut det mesta av lovet? Då är det ett perfekt tillfälle att söka jobb under sommaren! Vem vet, kanske leder sommarjobbet

Läs mer

Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen

Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen TRANSPORTS A-KASSA Det här är arbetslöshetsförsäkringen Arbetslöshetsförsäkringen är en försäkring som gäller för alla personer som arbetar eller har arbetat

Läs mer

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter JOBBA! En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter 23 sidor som ger dig bättre koll på ditt jobb och på oss 05 välkommen till ditt arbetsliv! Om att jobba och varför vi ger dig den här broschyren.

Läs mer

Lättläst. Om du bor eller arbetar utomlands

Lättläst. Om du bor eller arbetar utomlands Lättläst Om du bor eller arbetar utomlands Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller

Läs mer

Lättläst. Till alla barnfamiljer

Lättläst. Till alla barnfamiljer Lättläst Till alla barnfamiljer Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller arbetar

Läs mer

Hitta ditt nya arbete genom oss

Hitta ditt nya arbete genom oss Hitta ditt nya arbete genom oss Välkommen till Arbetsförmedlingen Här hittar du information om vad vi på Arbetsförmedlingen kan göra för dig och vad som är bra att tänka på när du precis har börjat söka

Läs mer

Nystartsjobb/ särskilt nystartsjobb

Nystartsjobb/ särskilt nystartsjobb Arbetsförmedlingen faktablad. Arbetsgivare, 2015-04. Lättläst svenska Nystartsjobb/ särskilt nystartsjobb Du kan få pengar om du anställer en person som har varit utan arbete en längre tid eller är ny

Läs mer

Lättläst om svenskt studiestöd

Lättläst om svenskt studiestöd Lättläst om svenskt studiestöd Grundläggande rätt för utländska medborgare 2014/15 1 2 Innehåll Vilka är länderna inom EU och EES?...7 Vilka krav behöver du uppfylla för att få svenskt studiestöd?...8

Läs mer

Lättläst. Om du har en funktionsnedsättning

Lättläst. Om du har en funktionsnedsättning Lättläst Om du har en funktionsnedsättning Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller

Läs mer

Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning

Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning Du som deltar i ett program på Arbetsförmedlingen kan få ersättning i form av aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning. Om du har fyllt 25 år eller uppfyller

Läs mer

talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi?

talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi? talarmanus för skolinformatör i åk 1-3 2011 talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi? JOBBA Värt att veta inför sommar- och extrajobb. Bild 2 Berätta vem du är och varför du är engagerad i facket

Läs mer

Frisöryrket och skatter. i samverkan med

Frisöryrket och skatter. i samverkan med Frisöryrket och skatter i samverkan med Det svenska skattesystemet Vad arbetar Skatteverket med? Folkbokföring Skatt Service Information Kontroll Vad är skatt? Pengar som vi alla betalar till kommun, landsting

Läs mer

Övrigt försörjningsstöd som kan ansökas om och som inte ingår i riksnorm

Övrigt försörjningsstöd som kan ansökas om och som inte ingår i riksnorm Rätt till ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd Beslutet innebär alltid en bedömning. Försörjningsstödet omfattar det mest grundläggande behoven som mat, boende kostnader, kläder, sjukvårds- och läkemedelskostnader,

Läs mer

Sjukpenning. Ordlista. A-kassa A-kassa betyder arbetslöshetsförsäkring som du kan få när du är arbetslös.

Sjukpenning. Ordlista. A-kassa A-kassa betyder arbetslöshetsförsäkring som du kan få när du är arbetslös. Sjukpenning Ordlista A-kassa A-kassa betyder arbetslöshetsförsäkring som du kan få när du är arbetslös. Föräldraledig Du är föräldraledig när du får föräldrapenning för att du tar hand om ditt barn och

Läs mer

Lättläst om studiemedel

Lättläst om studiemedel Lättläst om studiemedel 2015 1 2 Innehåll Vad är studiemedel?...6 Vem kan få studiemedel?... 7 Hur mycket pengar kan du få?... 9 Hur många poäng måste du läsa?...14 Hur länge kan du få studiemedel?...16

Läs mer

Särskilt anställningsstöd i form av instegsjobb

Särskilt anställningsstöd i form av instegsjobb Arbetsförmedlingen faktablad. Arbetsgivare, 2015-08. Lättläst svenska Särskilt anställningsstöd i form av instegsjobb Du som är arbetsgivare kan få ett ekonomiskt stöd om du anställer en person som är

Läs mer

Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning

Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning Du som deltar i ett program på Arbetsförmedlingen kan få ersättning i form av aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning. Om du har fyllt 25 år eller uppfyller

Läs mer

Dina pengar och din ekonomi

Dina pengar och din ekonomi Dina pengar och din ekonomi Ett utbildningsmaterial i privatekonomi på lätt svenska 2 Det här är en broschyr om pengar. Språket i texterna är på enkel svenska. Broschyren har tio kapitel med information

Läs mer

ROLLSPEL E 013 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning. Ordlista

ROLLSPEL E 013 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning. Ordlista ROLLSPEL E 013 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning Ordlista ordförande fackförening/facket fackklubb kommunalarbetareförbundet fackförbund kommun landsting medlem löntagare socialdemokrat tjänsteman arbetare

Läs mer

Hitta ditt nya arbete genom oss

Hitta ditt nya arbete genom oss Sida: 1 av 7 Ny på Arbetsförmedlingen (textversion av filmen ny.arbetsformedlingen.se) Hitta ditt nya arbete genom oss Välkommen till Arbetsförmedlingen Här hittar du information om vad vi på Arbetsförmedlingen

Läs mer

Välkommen till Arbetsförmedlingen

Välkommen till Arbetsförmedlingen PÅ LÄTTLÄST SVENSKA Välkommen till Arbetsförmedlingen Information till dig som söker jobb 1 2 Det här är Arbetsförmedlingen...... 6 När du behöver extra hjälp... 10 Din arbetsgivare kan få ersättning...

Läs mer

Barnfamilj Information om socialförsäkringen för dig som har barn

Barnfamilj Information om socialförsäkringen för dig som har barn Lättläst om Barnfamilj Information om socialförsäkringen för dig som har barn Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen

Läs mer

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer:

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer: Introduktion LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt till särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till personer med funktionshinder. Socialtjänstlagen,

Läs mer

På väg ut i arbetslivet

På väg ut i arbetslivet På väg ut i arbetslivet Arbetsgivaren är skyldig att betala lön och se till att din arbetsmiljö är säker. Ditt ansvar är att göra jobbet och följa de regler som finns på arbetsplatsen. Men det finns många

Läs mer

SKV 720 utgåva 5. Identitetskort för folkbokförda i Sverige

SKV 720 utgåva 5. Identitetskort för folkbokförda i Sverige SKV 720 utgåva 5 Identitetskort för folkbokförda i Sverige Från och med april 2013 ser Skatteverkets id-kort ut så här. Det id-kort som utfärdats mellan 2009 och mars 2013 är giltiga fram till den dag

Läs mer

Facket för Service och Kommunikation. Gott & blandat inför yrkeslivet

Facket för Service och Kommunikation. Gott & blandat inför yrkeslivet Facket för Service och Kommunikation Gott & blandat inför yrkeslivet Det här är SEKO 3 Vi tror på solidaritet! 5 Kolla avtalen 7 Åldern inne? 8 Sommarjobbet 9 Jobb utomlands 10 Mer info 10 Försäkra dig!

Läs mer

Visa dig från din bästa sida TIPS OM HUR DU SKRIVER EN JOBBANSÖKAN

Visa dig från din bästa sida TIPS OM HUR DU SKRIVER EN JOBBANSÖKAN Visa dig från din bästa sida TIPS OM HUR DU SKRIVER EN JOBBANSÖKAN 1 2 Innehåll Konsten att söka jobb... sid 05 Söka annonserade jobb... sid 07 Innehållsidé till grundläggande brev... sid 08 Innehållsidé

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning

Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning Du som deltar i ett program på Arbetsförmedlingen kan få ersättning i form av aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning. Om du har fyllt 25 år eller uppfyller

Läs mer

VAD ÄR VIKTIGAST NÄR DET GÄLLER ARBETE?

VAD ÄR VIKTIGAST NÄR DET GÄLLER ARBETE? ARBETSLIV VAD ÄR VIKTIGAST NÄR DET GÄLLER ARBETE? 1. Vilka yrken ska ha hög respektive låg lön enligt dig? 2. Vilken funktion har lönen förutom som inkomst? 3. Vad tror du är den främsta orsaken till att

Läs mer

Från socialbidrag till arbete

Från socialbidrag till arbete Från socialbidrag till arbete Lättläst Sammanfattning Betänkande av Utredningen från socialbidrag till arbete Stockholm 2007 SOU 2007:2 Människor med ekonomiskt bistånd ska kunna få arbete Det här är en

Läs mer

Lättläst. Försörjningsstöd. Socialbidrag

Lättläst. Försörjningsstöd. Socialbidrag Lättläst Försörjningsstöd Socialbidrag Vad är försörjningsstöd? Försörjningsstöd är pengar som kommunen kan ge till människor som inte själva kan betala sina räkningar eller köpa mat och kläder och annat

Läs mer

Lättläst. Socialförsäkringen

Lättläst. Socialförsäkringen Lättläst Socialförsäkringen Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller arbetar i Sverige.

Läs mer

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till

Läs mer

Välkommen till Arbetsförmedlingen! Information till dig som är arbetssökande

Välkommen till Arbetsförmedlingen! Information till dig som är arbetssökande Välkommen till Arbetsförmedlingen! Information till dig som är arbetssökande 1 Innehåll Det här är Arbetsförmedlingen... sid 04 När du behöver extra hjälp... sid 07 Din arbetsgivare kan få ersättning...

Läs mer

SAMHÄLLSORIENTERING. Block I NY I SVERIGE 9 timmar

SAMHÄLLSORIENTERING. Block I NY I SVERIGE 9 timmar SAMHÄLLSORIENTERING Block I NY I SVERIGE 9 timmar Syftet är att nyanlända som deltar i samhällsorienteringen ska få de grundläggande kunskaper de behöver för att klara sig den första tiden i Sverige. Målet

Läs mer

Du tjänar på kollektivavtal

Du tjänar på kollektivavtal Du tjänar på kollektivavtal Föräldralön. Mer pengar att röra dig med när du är föräldraledig tack vare kollektivavtalet. ITP. Marknadens bästa pensionsförsäkring ger dig mer pengar när du slutar jobba

Läs mer

Anställning med lönebidrag

Anställning med lönebidrag Lättläst svenska Anställning med lönebidrag Du som är arbetsgivare kan få lönebidrag om du anställer en person som har nedsatt arbetsförmåga på grund av funktionsnedsättning. Bidraget ska hjälpa dig om

Läs mer

För unga 16 20 år Gymnasieskolan. Den svenska skolan för nyanlända

För unga 16 20 år Gymnasieskolan. Den svenska skolan för nyanlända För unga 16 20 år Gymnasieskolan Den svenska skolan för nyanlända Det här är den svenska skolan Gymnasieskola ungdomar 16 20 år frivillig Grundskola ungdomar 7 15 år obligatorisk Grundsär- och gymnasiesärskola

Läs mer

Introduktion till studier på Masugnen och sfi

Introduktion till studier på Masugnen och sfi Introduktion till studier på Masugnen och sfi Innehållsförteckning Till nya studerande på sfi i Lindesberg... 3 Hej!... 3 Syfte... 3 Masugnens utbildningsverksamhet... 3 Våra kurser och spår... 3 Frånvaro...

Läs mer

Information till utländska bärplockare

Information till utländska bärplockare Information till utländska bärplockare Dessa regler gäller för utländska bärplockare Det här är en informationsbroschyr från Arbetsmiljöverket för dig som vill arbeta som bärplockare i Sverige. Arbetsmiljöverket

Läs mer

Beredningens förslag 1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att Karlsborgs kommun skall inrätta extratjänster.

Beredningens förslag 1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att Karlsborgs kommun skall inrätta extratjänster. 2017-01-04 Kommunstyrelsen Extratjänster Beredningens förslag 1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att Karlsborgs kommun skall inrätta extratjänster. 2. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att

Läs mer

Särvux. Träningsskola. Grundläggande kurser. Yrkesinriktade kurser. Gymnasiekurser

Särvux. Träningsskola. Grundläggande kurser. Yrkesinriktade kurser. Gymnasiekurser Särvux Träningsskola Grundläggande kurser Yrkesinriktade kurser Gymnasiekurser Särvux särskild utbildning för vuxna Särvux (särskild utbildning för vuxna) är en skolform för dig som har fyllt 20 år. har

Läs mer

Välkommen som medlem. 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också.

Välkommen som medlem. 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem Handels är ett av Sveriges mest framgångsrika fackförbund. Vi ökar och har idag cirka 156 000 medlemmar.

Läs mer

VAD HÄNDER EFTER SFI?

VAD HÄNDER EFTER SFI? VAD HÄNDER EFTER SFI? STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNING Hos oss kan du få studie- och yrkesvägledning information om utbildningar, behörighetsregler och ansökningstider komma på drop-in med korta frågor boka

Läs mer

Att söka jobb Från annons till anställning

Att söka jobb Från annons till anställning Att söka jobb Från annons till anställning..för dig som vill få drömjobbet! Läsa annons Svara på Annons Vidimerade kopior Anställning! Syfte: För att du ska förstå vilka förväntningar som ställs på dig

Läs mer

Vårt samhälle. Kongress 2014. Var med och påverka ditt framtida arbetsliv!

Vårt samhälle. Kongress 2014. Var med och påverka ditt framtida arbetsliv! 1 Vårt samhälle Kongress 2014 2 Var med och påverka ditt framtida arbetsliv! Kollektivtrafik. Barnomsorg. Utbildning i livets olika faser. Sjukvård. Föräldraförsäkring. Arbetsförmedling och arbetslöshetsförsäkring.

Läs mer

Ung Cancer Myndighetsguide: FÖRSÄKRINGS- KASSAN FÖR NÄRSTÅENDE

Ung Cancer Myndighetsguide: FÖRSÄKRINGS- KASSAN FÖR NÄRSTÅENDE Ung Cancer Myndighetsguide: FÖRSÄKRINGS- KASSAN FÖR NÄRSTÅENDE Försäkringskassan för närstående Här hittar du vanliga frågor och svar om försäkringskassan för dig som är närstående till någon som har drabbats

Läs mer

Trygghetsanställning

Trygghetsanställning Lättläst svenska Trygghetsanställning Du som är arbetsgivare kan få ett ekonomiskt stöd om du anställer en person som är arbetssökande och som har nedsatt arbetsförmåga på grund av funktionsnedsättning.

Läs mer

Etableringsersättning

Etableringsersättning Etableringsersättning FÖR DIG SOM ÄR NY I SVERIGE Den här information vänder sig till dig som omfattas av lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare. 1 2 När gäller etableringsersättning?

Läs mer

För dig med fokus på ett yrke eller vidare studier

För dig med fokus på ett yrke eller vidare studier Kontakta oss! Adress och telefonnummer: Skolexpedition Tel: 0500 49 77 00 Fax: 0500 49 77 05 E-post: vuxenutbildning@skovde.se Studievägledare Joakim Wetterskoog Tel: 0500 497706 E-post: studievagledning@skovde.se

Läs mer

Ordmoln. Fråga hur många i klassen som haft ett jobb någon gång (extrajobb eller sommarjobb) och hur det har fungerat.

Ordmoln. Fråga hur många i klassen som haft ett jobb någon gång (extrajobb eller sommarjobb) och hur det har fungerat. Ordmoln Till dig som informatör: Syftet/budskapet med materialet är att framhäva värdet av kollektivavtalet och att vi måste vara många medlemmar i facket för att teckna starka kollektivavtal. Start talarmanus:

Läs mer

Ska du vara föräldraledig?

Ska du vara föräldraledig? Ska du vara föräldraledig? Information om vad man ska tänka på när man ska vara föräldraledig Ska du vara föräldraledig? När du är föräldraledig sänks din medlemsavgift till Handels gäller inte avgiften

Läs mer

Högskolestudier i Sverige. Lätt svenska

Högskolestudier i Sverige. Lätt svenska Högskolestudier i Sverige Lätt svenska HÖGSKOLESTUDIER I SVERIGE utgiven av Universitets- och högskolerådet 2014, Hylte tryck FOTON: Erik Lundback (omslag, s. 5, 6, 7, 11, 13, 18) Eva Dalin (s. 8-9, 12,

Läs mer

SÅ ANSTÄLLER DU. Vad du ska tänka på då du anställer en person AVTAL

SÅ ANSTÄLLER DU. Vad du ska tänka på då du anställer en person AVTAL SÅ ANSTÄLLER DU Vad du ska tänka på då du anställer en person AVTAL VAD SKA JAG TÄNKA PÅ DÅ JAG ANSTÄLLER EN PERSON? Tänk noga igenom vilka kvaliteter, kvalifikationer och personlighetstyp du vill ha till

Läs mer

Sommar- och extrajobb

Sommar- och extrajobb 2007 Sommar- och extrajobb Information till skolungdom och studerande Arbetsgivaren måste enligt lag dra skatt från din lön. Du betalar skatt om du tjänar 17 100 kr eller mer. Skatteavdraget kan bli för

Läs mer

Traineejobb. Vad är ett traineejobb? Lättläst svenska

Traineejobb. Vad är ett traineejobb? Lättläst svenska Lättläst svenska Traineejobb Du kan få ekonomisk ersättning om du anställer en ung person som inte kan ett yrke och som samtidigt utbildar sig inom det yrket. Syftet med ersättningen är att du ska hitta

Läs mer

Frågor inför vuxenlivet

Frågor inför vuxenlivet Frågor inför vuxenlivet Några vanliga frågor inför vuxenlivet Vilka möjligheter har du att få ett arbete? Det finns olika möjligheter att få arbete och det finns särskilt stöd att få. Om du kan få arbete

Läs mer

Sjukpenning. Om du saknar anställning eller är ledig. Du har rätt till sjukpenning från Försäkringskassan

Sjukpenning. Om du saknar anställning eller är ledig. Du har rätt till sjukpenning från Försäkringskassan Sjukpenning Du har rätt till sjukpenning från Försäkringskassan när du inte kan arbeta på grund av sjukdom. Du kan få sjukpenning i högst 364 dagar under en 15-månaders period. I vissa fall kan tiden förlängas.

Läs mer

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Socialdepartementet Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt i konventionen finns med. FN betyder Förenta Nationerna.

Läs mer

KOMVUX I ÅTVIDABERGS KOMMUN 2017/2018

KOMVUX I ÅTVIDABERGS KOMMUN 2017/2018 KOMVUX I ÅTVIDABERGS KOMMUN 2017/2018 VUXENUTBILDNING KOMVUX I ÅTVIDABERGS KOMMUN Den kommunala vuxenutbildningen i Åtvidaberg består av utbildning i Svenska för invandrare (SFI), Grundläggande vuxenutbildning

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Fakta och information om högskolestudier. Presentationsmaterial 2008

Fakta och information om högskolestudier. Presentationsmaterial 2008 Fakta och information om högskolestudier. Presentationsmaterial 2008 Varför läsa på högskolan? En utvecklande tid med nya vänner Man lär sig att lära Lättare att få jobb Roligare jobb? Högre lön? Arbetslöshet

Läs mer

Etableringsersättning

Etableringsersättning Svenska Etableringsersättning Etableringsersättning FÖR DIG SOM ÄR NY I SVERIGE Den här information vänder sig till dig som omfattas av lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare.

Läs mer

Framtiden. är här. valmanifest på lättläst svenska

Framtiden. är här. valmanifest på lättläst svenska Framtiden är här valmanifest på lättläst svenska De val vi gör i dag är viktiga för våra liv i framtiden. Miljöpartiet vill skydda djuren, naturen, miljön, världen och människorna. Vi vill ha ett miljövänligare

Läs mer

Lättläst. Till dig som är arbetsgivare

Lättläst. Till dig som är arbetsgivare Lättläst Till dig som är arbetsgivare Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller arbetar

Läs mer

Vad kan jag välja? Universitet/Högskola Yrkeshögskola Basår Studera utomlands. Folkhögskola Vuxenutbildning Arbete

Vad kan jag välja? Universitet/Högskola Yrkeshögskola Basår Studera utomlands. Folkhögskola Vuxenutbildning Arbete Vidare studier Vad kan jag välja? Universitet/Högskola Yrkeshögskola Basår Studera utomlands Folkhögskola Vuxenutbildning Arbete Vuxenutbildningen Behörighetskomplettering saknar en kurs eller fått F Utbyteskomplettering-

Läs mer

RÄTTSINFORMATION. - till dig som är medborgare i ett annat EU-land än Sverige

RÄTTSINFORMATION. - till dig som är medborgare i ett annat EU-land än Sverige RÄTTSINFORMATION - till dig som är medborgare i ett annat EU-land än Sverige DIN RÄTT SOM EU-MEDBORGARE ATT VISTAS HÄR Allmän information om uppehållsrätten Du har som EU-medborgare rätt att vistas i

Läs mer

Välkommen till Hjo. En guide för dig som är nyanländ i Hjo kommun

Välkommen till Hjo. En guide för dig som är nyanländ i Hjo kommun Välkommen till Hjo En guide för dig som är nyanländ i Hjo kommun Att börja med Som ny i Sverige finns det några saker som är viktiga att börja med, dessa är: Folkbokföring Fullständigt personnummer ID-kort

Läs mer

Lättläst om studiehjälp

Lättläst om studiehjälp Lättläst om studiehjälp 2014 2015 1 2 Välkommen till CSN I den här broschyren kan du läsa om studiehjälp. Studiehjälp är pengar som du kan få när du studerar på gymnasiet, komvux eller folkhögskola. Studiehjälp

Läs mer

Du gör skillnad. Stark tillsammans

Du gör skillnad. Stark tillsammans Du gör skillnad Stark tillsammans Du gör skillnad Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för dig och dina arbetskamrater. Ditt engagemang

Läs mer

Att söka försörjningsstöd

Att söka försörjningsstöd Att söka försörjningsstöd Hos kommunen kan du ansöka om försörjningsstöd om du inte klarar din egen försörjning. Du får samtidigt stöd och vägledning så att du så fort som möjligt kan klara din ekonomi

Läs mer

Vad kan jag välja? Universitet/Högskola Yrkeshögskola Basår Studera utomlands. Folkhögskola Vuxenutbildning Arbete

Vad kan jag välja? Universitet/Högskola Yrkeshögskola Basår Studera utomlands. Folkhögskola Vuxenutbildning Arbete Vidare studier Vad kan jag välja? Universitet/Högskola Yrkeshögskola Basår Studera utomlands Folkhögskola Vuxenutbildning Arbete Vuxenutbildningen Behörighetskomplettering saknar en kurs eller fått F Utbyteskomplettering-

Läs mer

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 Telefontider: måndag, onsdag, fredag 8.30 12.00 och tisdag, torsdag kl. 13.00 16.00 Vad jobbar vi med just nu: Mycket händer i TioHundra ab. Hela bolagsstyrelsen

Läs mer

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna Lättläst Om FN och de mänskliga rättigheterna FN betyder Förenta Nationerna. FN är en organisation som bildades efter andra världskriget. Alla länder

Läs mer

Regler för dig som vill arbeta som anställd i Sverige

Regler för dig som vill arbeta som anställd i Sverige Regler för dig som vill arbeta som anställd i Sverige Innehåll Om du är EU-/EES-medborgare 3 Identitetshandling 3 Arbetstillstånd och uppehållsrätt 3 Anställningsavtal och anställningsvillkor 3 Arbetsmarknadsförsäkringar

Läs mer

Korta svar på de vanligaste frågorna Om du vill veta mer kan du läsa under rubriken Fler frågor. Du kan också fråga socialtjänsten i din kommun.

Korta svar på de vanligaste frågorna Om du vill veta mer kan du läsa under rubriken Fler frågor. Du kan också fråga socialtjänsten i din kommun. Frågor och svar om ekonomiskt bistånd lättläst Artikelnummer 2006-114-4 Här kan du läsa frågor och svar om ekonomiskt bistånd. Ekonomiskt bistånd är pengar du söker från socialtjänsten så att du klarar

Läs mer

Välkommen till försäkringsmedicin för ST-läkare

Välkommen till försäkringsmedicin för ST-läkare Välkommen till försäkringsmedicin för ST-läkare Trygghet genom hela livet Drygt 40 olika förmåner och bidrag inom socialförsäkringen Stöd till barnfamiljer Sjukdom och rehabilitering Stöd till funktionshindrade

Läs mer

Jobbtorg Strängnäs. Jobbtorgets uppdrag ska omfatta

Jobbtorg Strängnäs. Jobbtorgets uppdrag ska omfatta Jobbtorg Strängnäs Jobbtorg Strängnäs är en satsning på ett integrerat samarbete mellan arbetsmarknadsåtgärder, ekonomiskt bistånd och arbetsförmedlingen. Ett nära samarbete ska också finnas med gymnasieutbildning,

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning I III Lättläst version Ill II REGERINGSKANSLIET Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven

Läs mer

Till dig som söker asyl i Sverige

Till dig som söker asyl i Sverige Senast uppdaterad: 2015-09-28 Till dig som söker asyl i Sverige www.migrationsverket.se 1 Reglerna för vem som kan få asyl i Sverige står i FN:s flyktingkonvention och i svensk lag. Det är som prövar din

Läs mer

Deltagande i olika former av studier

Deltagande i olika former av studier Deltagande i olika former av studier 9 Vill inte vara med Avsluta intervjun Text i kursiv stil är instruktioner till intervjuarna som skall synas i DATI och behöver bara läsas upp för den intervjuade personen

Läs mer

Kollektivavtal vad är grejen?

Kollektivavtal vad är grejen? Kollektivavtal vad är grejen Det är skönt när det finns avtal om lön och andra villkor. Men så är det inte på alla arbetsplatser. Första steget för den som bryr sig och vill ha koll* på sitt jobb är att

Läs mer

Sjukpenning. Om du saknar anställning eller är ledig. Om du är anställd

Sjukpenning. Om du saknar anställning eller är ledig. Om du är anställd Sjukpenning Du har rätt till sjukpenning från när du inte kan arbeta på grund av sjukdom. Du kan få sjukpenning i högst 364 dagar under en 15-månaders period. I vissa fall kan tiden förlängas. Ordlista

Läs mer

Sommar- och extrajobb Information till skolungdom och studerande

Sommar- och extrajobb Information till skolungdom och studerande 2009 Sommar- och extrajobb Information till skolungdom och studerande Arbetsgivaren måste enligt lag dra skatt från din lön. Du betalar skatt om du tjänar 18 200 kr eller mer under år 2009. Skatteavdraget

Läs mer

Tillfällig. föräldrapenningen. vid vård av barn som fyllt 12 men inte 16 år. Vem kan få tillfällig föräldrapenning?

Tillfällig. föräldrapenningen. vid vård av barn som fyllt 12 men inte 16 år. Vem kan få tillfällig föräldrapenning? Tillfällig föräldrapenning vid vård av barn som fyllt 12 men inte 16 år FK 4089-B_Fa I vissa fall kan du få tillfällig föräldrapenning för ett barn som fyllt tolv år. Det gäller om barnet har en sjukdom

Läs mer

Löneadministration för nybörjare.

Löneadministration för nybörjare. Löneadministration för nybörjare. BEHÖVER DU ANSTÄLLA? DÅ KAN DET VARA BRA ATT KÄNNA TILL VILKA LAGAR SOM GÄLLER. HÄR ÄR GUIDEN FÖR DIG! Vi tar ditt företagande personligt Regelverket för löneadministratören

Läs mer