SÅ ANSTÄLLER DU. Vad du ska tänka på då du anställer en person AVTAL

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SÅ ANSTÄLLER DU. Vad du ska tänka på då du anställer en person AVTAL"

Transkript

1 SÅ ANSTÄLLER DU Vad du ska tänka på då du anställer en person AVTAL

2 VAD SKA JAG TÄNKA PÅ DÅ JAG ANSTÄLLER EN PERSON? Tänk noga igenom vilka kvaliteter, kvalifikationer och personlighetstyp du vill ha till just det jobbet. Tänk igenom i vilken omfattning du behöver personen och hur länge. Välj sedan den anställningsform som är lämpligast. Tänk på att ett skriftligt avtal alltid är att rekommendera. Där bör anställningsform, tjänstebeskrivning samt tjänstens omfattning anges. Tänk på att arbetstagaren har rätt att inom en månad få skriftlig information om alla villkor som är av väsentlig betydelse för anställningsavtalet eller anställningsförhållandet. VILKA TYPER AV ANSTÄLLNINGAR FINNS DET? I lagen om anställningsskydd listas de tillåtna anställningsformer som finns. Huvudregeln är att en anställning är tillsvidare, dvs. löper till dess den blir uppsagd, om inget annat anges. De tidsbegränsade former som tillåts är allmän visstidsanställning, vikariat, provanställning, säsongsanställning och anställning av arbetstagare som fyllt 67 år. Genom kollektivavtal kan det finnas andra anställningsformer som tillåts, men dessa gäller alltså bara arbetsgivare som har undertecknat ett kollektivavtal. BEHÖVER JAG HA KOLLEKTIVAVTAL? Man kan bli medlem i en arbetsgivarorganisation och blir då automatiskt del av det befintliga kollektivavtalet. Att vara medlem i arbetsgivarorganisation kostar en årsavgift. Man kan också välja att haka på ett kollektivavtal utan att vara medlem i arbetsgivarorganisationen, och då brukar man säga att man har hängavtal. Det är alltså ingen materiell skillnad mellan ett kollektivavtal eller hängavtal. Har man kollektivavtal så gäller kollektivavtalets regler jämte lagreglerna. Det är endast de som är bundna av kollektivavtal som ska följa avtalet eftersom det är enbart genom kollektivavtal som man kan frångå tvingande lagstiftning i ex. semesterlagen, lagen om anställningsskydd etc. Däremot kan man snegla på kollektivavtal när det gäller minimilöner, OB-ersättningar etc, eftersom det gör en till en mer attraktiv arbetsgivare. VAD GÄLLER OM MAN BARA BEHÖVER NÅGON VID BEHOV PÅ TIMMAR? Har man inget kollektivavtal som föreskriver annorlunda, får man skriva en allmän visstidsanställning för den dag/de dagar man behöver arbetskraft. VAD KOSTAR DET TOTALT ATT ANSTÄLLA? Det kan du räkna ut med hjälp av lönekalkylatorn på Det är lön, semesterersättning, sociala avgifter och eventuell försäkring som utgör kostnaden för anställda. HUR VET JAG VILKET LÖN JAG SKALL BETALA? Om arbetsgivaren är bunden av kollektivavtal finns minimilönenivå i kollektivavtalet och den avtalade lönen får inte bli lägre än så. Även om arbetsgivaren inte är bunden av kollektivavtal är arbetsgivaren skyldig att betala lön och andra förmåner i nivå med kollektivavtal för branschen för att få vissa bidrag för en anställd. Om arbetsgivaren inte har kollektivavtal får arbetsgivaren och arbetstagaren avtala om den lön m.m. som de finner lämplig, alltför låg lön kan dock jämkas i efterhand. SCB tar fram statistik på lönenivåer åt Medlingsinstitutet. Du hittar detta på SCB:s och Medlingsinstitutets webbplatser. Även vissa fackföreningar lägger på sina webbplatser ut sin lönestatistik eller ger förslag på riktlinjer för vilken lönenivå som är lämplig för olika yrken och åldrar. OM JAG VILL PROVA ATT ANLITA ETT BEMANNINGSFÖRETAG VAD BEHÖVER JAG DÅ TÄNKA PÅ? Att ha ett tydligt och klart avtal om vad som gäller mellan ditt företag och bemanningsföretaget. Tänk också på att du har ansvar för arbetsmiljöfrågorna och ska samordna arbetsmiljöarbetet med bemanningsföretaget. 2 3

3 VILKA ARBETSTIDER FÅR EN 19-ÅRING HA? VAR KAN JAG LÄSA OM DESSA REGLER? En 19-åring anses inte längre som minderårig. Det är därför arbetstidslagens regler som gäller och om ni har kollektivavtal så kan det finnas regler där om arbetstidens förläggning. Du kan läsa mer om reglerna för arbetstid på till exempel Arbetsmiljöverkets webbplats eller på Företagarnas webbplats. VAD GÄLLER VID ARBETE PÅ KVÄLLSTID/HELGER? ÖVERTID? Hur arbetet förläggs på dygnet beror på den verksamhet som företaget bedriver. Det är arbetstidslagen som reglerar hur mycket en arbetstagare får arbeta. För nattarbetande får arbetstiden under varje period om 24 timmar inte överstiga åtta timmar i genomsnitt under en beräkningsperiod om högst fyra månader. Semester och sjukfrånvaro under tid då arbetstagaren annars skulle har arbetat ska ingå vid beräkningen av den sammanlagda arbetstiden. Nattarbetande vars arbete innebär särskilda risker eller stor fysisk eller mental ansträngning får dock inte arbeta mer än åtta timmar under varje period om tjugofyra timmar som de utför arbete under natt. Avvikelse får göras tillfälligtvis, om det föranleds av något särskilt förhållande som inte har kunnat förutses av arbetsgivaren, under förutsättning att arbetstagaren ges motsvarande kompensationsledighet. Vid tillämpning av reglerna avses med nattarbetande avses den som normalt utför minst tre timmar av sitt arbetspass under natt eller troligen kommer att fullgöra minst en tredjedel av sin års arbetstid under natt. Med natt avses perioden mellan klockan 22 och klockan 6. Den ordinarie arbetstiden får uppgå till högst 40 timmar per vecka. Övertid får tas ut med högst 48 timmar per arbetstagare under en tid av 4 veckor eller 50 timmar under en kalendermånad, dock med högst 200 timmar under ett kalenderår. Det finns inga regler om helgersättning i lag. ARBETSGIVARINTYG Ett arbetsgivarintyg är en särskild blankett som a-kassan behöver för att de ska kunna utge arbetslöshetsersättning när arbetstagaren befinner sig mellan två jobb. Enligt lagen om arbetslöshetsförsäkring är arbetsgivaren skyldig att skriva på blanketten, och intyget ska gälla de 12 senaste arbetsmånaderna. Vidare har Arbetsdomstolen beslutat om att arbetstagaren har rätt att få ett arbetsbetyg eller ett intyg som visar var man har jobbat. Så snart anställningen upphör ska arbetsgivaren utfärda ett anställningsintyg som innehåller uppgifter om anställningstid och arbetsuppgifter. Ett arbetsgivarintyg ska vidare innehålla arbetstagarens namn, varför anställningen upphört, om arbetstagaren erbjudits annat arbete, hur många timmar/dagar arbetstagaren arbetat och vilken lön arbetstagaren haft. ARBETSKLÄDER Om en arbetsgivare vill tillhandahålla sina anställda ordinära klädesplagg, t.ex. jackor, kostymer, dräkter, skjortor, blusar och byxor, utan att skatteplikt ska uppkomma ska kläderna utgöra arbetskläder, dvs. de tillhandahålls för att användas i tjänsten, vara obligatoriska för den anställde att använda i tjänsten, vara avpassade för tjänsten, dvs. plaggen bör vara enhetliga för viss personal eller ha någon annan särskild egenskap, och vara försedda med arbetsgivarens namn eller logotyp så att de märkbart avviker från vanliga plagg. För skattefrihet för sådana plagg räcker det således inte att de är försedda med logotyp, eller att plaggen enligt avtal inte får användas privat, utan samtliga nämnda förutsättningar bör vara uppfyllda. 4 5

4 VILKA FÖRSÄKRINGAR BÖR JAG TECKNA FÖR MINA ANSTÄLLDA? Ett riktmärke kan vara att ha försäkringar i nivå som motsvarar de kollektivavtalade försäkringarna vad gäller olycksfall och tjänstepension. Om arbetsgivaren ska få bidrag från t.ex. Arbetsförmedlingen till lönekostnaden finns ofta krav på att lön och förmåner som t.ex. försäkringar ska vara i nivå med kollektivavtal för branschen. Företagarna har förmånliga försäkringar för företagare och deras anställda. HUR LÅNG ÄR UPPSÄGNINGSTIDEN? Den minsta uppsägningstiden är 1 månad för både arbetsgivare och anställd. Har man inget kollektivavtal gäller 11 LAS, eller det avtal som man skrivit tillsammans med sin anställde. Notera att det inte går att avtala om kortare uppsägningstid än det som anges i 11 LAS. Lycka till med din anställning! HUR GÅR JAG TILLVÄGA FÖR ATT FÖRSÄKRA EN ANSTÄLLD? Har man inget kollektivavtal finns det ingen skyldighet att teckna försäkringar för de anställda. Via Fora går det bra att för tjänstemän frivilligt teckna trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA). HUR MÅNGA DAGAR SEMESTER HAR DEN ENSKILDE RÄTT TILL? VAD ÄR DET FÖR SKILLNAD PÅ SEMESTERLÖN OCH SEMESTERERSÄTTNING? Den anställde har rätt till 25 dagars semester per år, enligt Semesterlagen. Arbetsgivare kan avtala med den anställde om fler semesterdagar, men inte färre. Skillnaden på semesterlön och semesterersättning är att semesterlön utbetalas under uttagen semester, och semesterersättning utbetalas om anställningen upphör innan arbetstagaren har fått den semesterlön som tjänats in. UPPSÄGNING Vad skall jag tänka på när jag skall säga upp en person? Man måste ha saklig grund för att avsluta en tillsvidareanställning. Saklig grund är antingen arbetsbrist eller personliga skäl. Är arbetstagaren fackligt ansluten måste arbetsgivaren förhandla med facket innan uppsägning kan ske. Bra sidor att kolla in!

5 Företagarnas juridiska rådgivning ger dig som företagare goda råd för bättre affärer. Som medlem i Företagarna får du kostnadsfri tillgång per telefon till våra erfarna jurister med bred juridisk kompetens. Du når dem på telefon Huvudkontor: Rådmansgatan 40, Stockholm Telefon

Varsel, arbetsbrist, uppsägning

Varsel, arbetsbrist, uppsägning Varsel, arbetsbrist, uppsägning verksamhetsförändringar i privat sektor Akademikerförbundet för jurister, civilekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare. Varsel, arbetsbrist, uppsägning

Läs mer

Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059)

Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059) 1 Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059) Publicerat första gången 2014-08-28 Ändringar och tillägg 2014-10-07 Arbetsgivare/uppdragsgivare 1. Är det någon skillnad mellan

Läs mer

Att ha anställda i Vi Unga. - en guide till styrelsen

Att ha anställda i Vi Unga. - en guide till styrelsen Att ha anställda i Vi Unga - en guide till styrelsen Fastställd av förbundsstyrelsen den 1 juni 2008 FÖRORD... 3 ARBETSGIVARE ELLER ARBETSLEDARE?... 4 ANSTÄLLNING... 4 ANSTÄLLNINGAVTAL...4 ANSTÄLLNINGSFORMER...5

Läs mer

6903 Tele2 Sverige 2012-05-01 2013-04-30. Tjänstemannaavtalen

6903 Tele2 Sverige 2012-05-01 2013-04-30. Tjänstemannaavtalen 6903 Tele2 Sverige 2012-05-01 2013-04-30 Tjänstemannaavtalen Innehållsförteckning Avtal om allmänna anställningsavtal 3 1 Avtalets omfattning 3 2 Anställning 3 3 Allmänna åligganden 4 4 Bisyssla 4 5 Lön

Läs mer

När din arbetsgivare går i konkurs

När din arbetsgivare går i konkurs När din arbetsgivare går i konkurs 1 Innehåll När din arbetsgivare går i konkurs 3 Varför och hur företag sätts i konkurs 3 Det här gör en konkursförvaltare 4 Uppsägning från konkursförvaltaren samt uppsägningstider

Läs mer

Regler för dig som vill arbeta som anställd i Sverige

Regler för dig som vill arbeta som anställd i Sverige Regler för dig som vill arbeta som anställd i Sverige Innehåll Om du är EU-/EES-medborgare 3 Identitetshandling 3 Arbetstillstånd och uppehållsrätt 3 Anställningsavtal och anställningsvillkor 3 Arbetsmarknadsförsäkringar

Läs mer

Arbetstidslagen. med kommentarer

Arbetstidslagen. med kommentarer Arbetstidslagen med kommentarer Arbetstidslagen och dess förordning med kommentarer 1 januari 2015 Arbetsmiljöverket kommentarer: Arbetsmiljöverkets jurister redaktör: Marianne Tägtström grafisk formgivning:

Läs mer

Som VD i ett aktiebolag har du en särskild förtroendeställning i förhållande till din arbetsgivare.

Som VD i ett aktiebolag har du en särskild förtroendeställning i förhållande till din arbetsgivare. 4 maj 2011 Hur bör ett VD-avtal se ut? Som VD i ett aktiebolag har du en särskild förtroendeställning i förhållande till din arbetsgivare. Eftersom du är i företagsledande ställning gäller varken lagen

Läs mer

Svar på frågor om arbetsrätt i konkurs samt lönegaranti

Svar på frågor om arbetsrätt i konkurs samt lönegaranti Göteborg den 28 december 2011 Uppdaterad den 27 januari 2012 Tillagda frågor och svar hittar du i slutet av dokumentet Svar på frågor om arbetsrätt i konkurs samt lönegaranti Vad innebär konkurs? En gäldenär

Läs mer

Råd inför din föräldraledighet /Sveriges universitetslärarförbund

Råd inför din föräldraledighet /Sveriges universitetslärarförbund Sveriges universitetslärarförbund / Box 1227 / 111 82 Stockholm tel: 08-505 836 00/fax: 08-505 836 01 / e-post: kansli@sulf.se Råd inför din föräldraledighet /Sveriges universitetslärarförbund Innehåll:

Läs mer

Frågor och svar om föräldraledighet

Frågor och svar om föräldraledighet Frågor och svar om föräldraledighet Att vara föräldraledig kan vara problematiskt på dagens arbetsmarknad. Uppsägning under ledigheten, omplacering vid återkomsten och sämre löneutveckling är saker som

Läs mer

BRANSCH- OCH LÖNEAVTAL VÅRD OCH OMSORG 2012-2014

BRANSCH- OCH LÖNEAVTAL VÅRD OCH OMSORG 2012-2014 BRANSCH- OCH LÖNEAVTAL VÅRD OCH OMSORG 2012-2014 Arbetsgivaralliansen Branschkommitté Vård och Omsorg Vårdförbundet Kommunal Vision Sveriges läkarförbund Akademikerförbunden Innehåll Sida 1 Avtalets omfattning

Läs mer

Ny reglering av tidsbegränsad anställning

Ny reglering av tidsbegränsad anställning Institutionen för handelsrätt Department of Commercial Law Handelsrätt C Uppsats VT 2007 Ny reglering av tidsbegränsad anställning - Konsekvenser för bemanningsbranschen? Författare: Ann-Sofie Liljergren

Läs mer

Sa mha ll. Tjänstemannaavtal 2013 2016. Giltighetstid: 1 april 2013-31 mars 2016. Almega Sa mha llförb und et

Sa mha ll. Tjänstemannaavtal 2013 2016. Giltighetstid: 1 april 2013-31 mars 2016. Almega Sa mha llförb und et Tjänstemannaavtal 2013 2016 Sa mha ll Giltighetstid: 1 april 2013-31 mars 2016 Almega Sa mha llförb und et Unionen Led a rna Aka d emikerförb und en Avtal som inte tagits med i avtalstrycket Avtal om ITP

Läs mer

Almega STD Svensk Teknik och Design

Almega STD Svensk Teknik och Design Almega STD Svensk Teknik och Design Avtal om anställningsvillkor för företag inom STD Svensk Teknik och Design mellan Almega STD Svensk Teknik och Design och Sif/Civilingenjörsförbundet (CF)/Sveriges Arkitekter

Läs mer

KAPITEL 5 AVDELNINGENS EKONOMI

KAPITEL 5 AVDELNINGENS EKONOMI KAPITEL 5 AVDELNINGENS EKONOMI Ansvar och roller Ekonomisk hantering Finansiering Ansökningar Vad en ansökan brukar innehålla Redovisning av bidrag Att anställa i RFSL Bilagor - förteckning 5-1 5-2 5-5

Läs mer

Alla ska ha rätt till ett långt och hälsosamt arbetsliv

Alla ska ha rätt till ett långt och hälsosamt arbetsliv Alla ska ha rätt till ett långt och hälsosamt arbetsliv 2 Alla ska ha rätt till ett långt och hälsosamt arbetsliv Som skolledare ges vi ofta förtroendet att själva reglera vår arbetstid, vilket många kan

Läs mer

GUIDE OM HYRT ARBETE

GUIDE OM HYRT ARBETE GUIDE OM HYRT ARBETE Innehåll Inledning... 3 1. Allmänt om hyrt arbete... 4 Vad innebär hyrt arbete?... 4 Hur avviker hyrt arbete från andra anställningsförhållanden?... 4 Är det tillåtet att ta ut förmedlingsarvode

Läs mer

Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda.

Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda. Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda. Är det här ok? - en rapport om de visstids- och timanställdas verklighet av Annakarin Wall, Kommunal 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

BRANSCH- OCH LÖNEAVTAL VÅRD OCH OMSORG 2014-2016. Arbetsgivaralliansen

BRANSCH- OCH LÖNEAVTAL VÅRD OCH OMSORG 2014-2016. Arbetsgivaralliansen BRANSCH- OCH LÖNEAVTAL VÅRD OCH OMSORG 2014-2016 Arbetsgivaralliansen Branschkommitté Vård och Omsorg Vårdförbundet Kommunal Vision Sveriges läkarförbund Akademikerförbunden Innehåll Sida 1 Avtalets omfattning

Läs mer

Anställning med lönebidrag

Anställning med lönebidrag Arbetsförmedlingens faktablad. Arbetsgivare. 2015-02. Anställning med lönebidrag Du kan få lönebidrag om du anställer en person som har nedsatt arbetsförmåga på grund av en funktionsnedsättning. Ersättningen

Läs mer

Stål- och Metallavtalet 2010 2011. Kommentarer

Stål- och Metallavtalet 2010 2011. Kommentarer Stål- och Metallavtalet 2010 2011 Kommentarer Förord och läsanvisningar Denna avtalskommentar till stål- och metallavtalet (det s k Röda Avtalet) har utarbetats gemensamt av Stål och Metall Arbetsgivareförbundet

Läs mer

Därför är det bra med kollektivavtal

Därför är det bra med kollektivavtal Därför är det bra med kollektivavtal ST, 2006. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Grafiska, oktober 2007. Upplaga: 10 000 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag. Tfn: 08-790 52 37. Fax: 08-791

Läs mer

Sommarjobb, tips och idéer

Sommarjobb, tips och idéer Sommarjobb, tips och idéer Vill du tjäna extra pengar under sommaren och samtidigt få ut det mesta av lovet? Då är det ett perfekt tillfälle att söka jobb under sommaren! Vem vet, kanske leder sommarjobbet

Läs mer

Byggnadsämnesindustrin

Byggnadsämnesindustrin ALLMÄNNA ANSTÄLLNINGSVILLKOR TJÄNSTEMÄN Byggnadsämnesindustrin 1 april 2007-31 mars 2010 Byggnadsämnesförbundet Sif Sveriges Ingenjörer Ledarna Avtal som inte tagits med i avtalstrycket Avtal om ITP Avtal

Läs mer

3. Att försörja sig och utvecklas i Sverige

3. Att försörja sig och utvecklas i Sverige Stenläggare Foto: Colourbox 3. Att försörja sig och utvecklas i Sverige Innehåll Arbetsmarknaden i Sverige Att vara anställd Att söka arbete Att starta eget företag Arbetslöshetsförsäkringen Att betala

Läs mer

Innehållsförteckning. Undervisningsmaterialets olika delar Att undervisa i arbetslivsinformation

Innehållsförteckning. Undervisningsmaterialets olika delar Att undervisa i arbetslivsinformation Lärarhandledning Innehållsförteckning 2 Inledning sid 3 Undervisningsmaterialets olika delar sid 4 Att undervisa i arbetslivsinformation sid 5 Filmen sid 6 Casebeskrivningar sid 7 Förhandlingsspelet sid

Läs mer

Frågor och svar om arbetstid

Frågor och svar om arbetstid Frågor och svar om arbetstid 1 Känner du också att arbetstid och fritid flyter ihop ibland? Ny teknik och nya arbetssätt gör att du kan jobba var som helst, när som helst och hur mycket som helst. Var

Läs mer

VÅRDFÖRBUNDET. Konkurs & Obestånd. Stöddokument vid konkurser & obestånd. Momej 2012-12-01

VÅRDFÖRBUNDET. Konkurs & Obestånd. Stöddokument vid konkurser & obestånd. Momej 2012-12-01 VÅRDFÖRBUNDET Konkurs & Obestånd Stöddokument vid konkurser & obestånd Momej 2012-12-01 1 Innehåll Allmänt om konkurs och statlig lönegaranti... 3 Konkursförvaltare utses... 3 Rekonstruktion... 3 Statlig

Läs mer

LÖN FÖR MÖDAN. Medlingsinstitutet

LÖN FÖR MÖDAN. Medlingsinstitutet LÖN FÖR MÖDAN Medlingsinstitutet innehall: förord...1 1. VAD ÄR ETT ARBETE VÄRT?...3 2. OLIKA INTRESSEN gemensam lösning...9 3. Arbetslivets regelbok -kollektivavtalet...14 4. förhandlingar och konflikter...20

Läs mer