LAGEN OM ANSTÄLLNINGSSKYDD, LAS 2

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LAGEN OM ANSTÄLLNINGSSKYDD, LAS 2"

Transkript

1 LAGEN OM ANSTÄLLNINGSSKYDD, LAS 2 TIDSBEGRÄNSADE ANSTÄLLNINGAR 2 ALLMÄN VISSTIDSANSTÄLLNING, AVA 2 VIKARIAT 3 SÄSONGSANSTÄLLNING 3 ANSTÄLLNING EFTER PENSIONERING 3 PROVANSTÄLLNING 3 KONVERTERING TILL TILLSVIDAREANSTÄLLNING FEL! BOKMÄRKET ÄR INTE DEFINIERAT. ANSTÄLLNINGSRUTIN FÖR DE SOM ANSTÄLLS ENLIGT LAS 5 (KONVERTERADE) 3 FÖRETRÄDESRÄTT TILL ÅTERANSTÄLLNING 4 FÖRETRÄDE TILL ANSTÄLLNING MED HÖGRE SYSSELSÄTTNINGSGRAD 5

2 LAGEN OM ANSTÄLLNINGSSKYDD, LAS Lagen om anställningsskydd reglerar bl a anställningsavtalet, uppsägning, turordning, företrädesrätt och avgång med pension m m. (Vissa undantag finns i lagen, bl a undantas skyddat arbete, feriearbete och provanställning) Lagen är till stor del dispositiv och i dessa delar gäller i allmänhet Allmänna bestämmelser (AB). Här nedan tas några punkter i lagen upp: Tidsbegränsade anställningar Grundregeln är att anställningsavtal gäller tills vidare. Avtal om tidsbegränsad anställning får träffas i följande fall enligt lagändring den 1 juli 2007: (Redan ingångna avtal om tidsbegränsade anställningar som är tillåtna innan lagändringen 1 juli, påverkas inte) Allmän visstidsanställning, AVA Det finns inga krav på att arbetsgivaren skall redovisa några skäl till att anställa på allmän visstidsanställning. Efter mer än två års anställning under en femårsperiod ävergår anställningen till en tillsvidareanställning. I den sammanlagda anställningstiden ska ingen annan anställningstid än tid i allmän visstidsanställning ingå. Vid beräkning av anställningstid räknas varje kalendermånad till 30 dagar, därför krävs mins 721 dagar för konvertering. Vikariat När arbetstagare anställs för annan arbetstagare. Vikariat kan också vara under rekryteringstid. Det får då inte vara längre tid, med hänsyn till omständigheterna, än vad som normalt krävs vid rekrytering. Från och med 1 jan 2008 träder följande regel i kraft (gäller vikariat som ingåtts den 1 jan 2008 eller därefter); Efter mer än två års vikariat under en femårsperiod ävergår anställningen till en tillsvidareanställning. Vid beräkning av anställningstid räknas varje kalendermånad till 30 dagar, därför krävs mins 721 dagar för konvertering. För anställningar som sträcker sig över årsskiftet och som ingåtts före 1 jan 2008 gäller tidigare regel, att det krävs minst 3 års vikariat för konvertering. (1 081 dagar)

3 Säsongsanställning Anställning efter pensionering Provanställning enligt AB Under högst 6 månader. Om inte anställningen skall fortsätta skall arbetsgivaren meddela arbetstagaren detta en månad innan prövotidens utgång. Görs inte detta övergår provanställningen till en tillsvidareanställning. Innan beslut fattas om provanställning skall MBL-förhandling ske.(mbl=medbestämmandelagen) Provanställning för personliga assistenter Personliga assistenter är undantagna i AB, för dessa gäller istället reglerna i LAS, skillnaden är att anställning ej behöver föregås av MBL-förhandling och att anställningen kan avbrytas när som helst under prövotiden. Besked skall lämnas senast 14 dagar innan om provanställningen skall avbrytas. Provanställning för lärare enligt bilaga M (ingår ej i LAS) Arbetstagare som inte tidigare varit tillsvidareanställd som lärare anställs med automatisk provanställning under de första 12 månaderna. Avsikten är att nyutbildade lärare skall erhålla ett introduktionsår. Om provanställningen ska avbrytas eller inte övergå i en tillsvidareanställning ska reglerna i 31 LAS följas. Enligt skollagen får den som inte uppfyller i lagen angivna krav för att få anställas som tillsvidareanställd lärare, anställas som lärare för högst ett år i sänder. Sådan visstidsanställning ger inte företräde till återanställning. Anställningsrutin för de som anställs enligt vikariatsregeln i LAS; Rutinen är aktuell för dem som konverteras till en tillsvidareanställning enligt LAS, men ännu ej placerats på en vakant tjänst i vår ordinarie organisation. Skriv anställningsbeslut om tillsvidareanställning med den tjänstgöringsgrad som ni kommit överens om. Förvaltning, ansvar och verksamhet som vanligt. För närvarande placering: Munkedals kommun. I rutan "aktivitet" : När den anställde får ett vikariat använd blanketten "Fördelning konverterade vikarier". Blanketten ersätter anställningsbeslut för vikariat. Skriv en ny blankett för varje nytt vikariat eller förlängning av vikariat.

4 Blanketten skickas till löneassistenten. Undantag: Om vikariatet är på högre tjänstgöringsgrad än tillsvidareanställningen skriv anställningsbeslut på hela vikariatet Rapportering av timmar på månadsrapporten: - Den anställde har arbetat timmar inom sin tillsvidareanställning men utöver vikariatet: Antal timmar (dag för dag) utöver vikariatet skrivs upp i spalten "Fördelning av timmar" på månadsrapporten. Timmarna summeras och delas upp på respektive ansvar till höger på månadsrapporten. Överskjutande timmar (de timmar vi inte kunnat utnyttja som vikarie etc) går automatiskt från grundanställningen på aktivitet Den anställde har arbetat mer än sin tillsvidareanställning: Fyllnadslön (upp till heltid) eller övertid skrivs på månadsrapporten och timmarna fördelas på respektive ansvar. När personen får en vakant tjänst i vår ordinarie organisation skriv ett nytt anställningsbeslut på en tillsvidareanställning för den nya befattningen. Kontrollera på analyslistan för varje månad så att rätt personer har fått lön från din verksamhet. Företrädesrätt till återanställning Företrädesrätten gäller personal som antingen sagts upp p g a arbetsbrist eller varit anställd för viss tid. Företrädet gäller återanställning inom den verksamhet där de tidigare har varit sysselsatta. En förutsättning för företrädesrätt är att arbetstagaren varit anställd mer än tolv månader under de senaste tre åren. Vid säsongsanställning gäller 6 månader under de senaste 2 åren, samt att arbetstagaren har tillräckliga kvalifikationer för den nya anställningen. Företrädesrätten gäller från den tidpunkt då uppsägning skedde, eller den sista månaden på tidsbegränsad anställning "beskedsmånaden" och nio månader därefter. Personalavdelningen tar fram listor över de som har företräde till anställning och de som snart blir konverterade till tillsvidareanställning. Listorna finns under PA info Webb på Insidan. Var och en som anställer personal ansvarar för att lediga arbeten erbjuds företrädesberättigade och att besked lämnas eller skickas till den som inte får fortsatt tidsbegränsad anställning. (gäller inte för anställningar som bedöms vara högst 14 kalenderdagar) Enligt lagen om anställningsskydd förlorar arbetstagare som avvisar skäligt erbjudande om återanställning sin företrädesrätt. Brevmall kan användas då arbetstagare avvisar skäligt

5 erbjudande om återanställning. I de fall arbetstagare tackar nej och om detta skall medföra justering av LAS-listan måste skriftligt underlag skickas till personalavdelningen som visar att personen tackat nej till erbjudande om anställning. Exempel på godtagbara skäl att tacka nej är; erbjudande om nattarbete till en som tidigare enbart arbetat dagtid avsaknad av barnomsorg (gäller begränsad tid för att ordna barnomsorg) långt till arbetet i de fall personen inte har tillgång till bil då allmänna kommunikationer saknas. Företräde till anställning med högre sysselsättningsgrad Vid behov av arbetskraft ska det, innan nyanställning sker, prövas om arbetstagare som är anställd på arbetsstället och som anmält intresse erbjudas höjd sysselsättningsgrad (för konverterade vikarier som ej är placerade på arbetsställe, gäller hela kommunen). Som förutsättning för företrädesrätten gäller att arbetsgivarens behov av arbetskraft tillgodoses och att han/hon har tillräckliga kvalifikationer för arbetsuppgifterna. Företräde till högre sysselsättningsgrad går före allmänt LAS företräde. Omplacering går före såväl allmänt företräde som företräde till högre sysselsättningsgrad. Beräkning av anställningstid Från och med 1 juli 2007 införs samma regler för alla arbetstagare oavsett ålder. Detta innebär att dubblering av anställningstid som gällt för alla över 45 år tas bort. Detta har betydelse vid bl. a företrädesrätt och uppsägningar. För anställda som sagts upp före den 1 juli 2007 gäller LAS i dess äldre lydelse. Rätt att kvarstå i anställningen till 67 års ålder Arbetstagare har rätt att vara kvar i arbetet till 67 år och möjlighet att därefter fortsätta arbetet (tidsbegränsade anställningar). Arbetstagare som är anställda med särskilt anställningsstöd eller i skyddat arbete (OSA) är undantagna, där gäller avgångsskyldighet vid 65 år. Läs vidare i Kommunförbundets PM om Arbete efter 65 års ålder, vad som gäller beträffande, anställningsskydd, pensioner och försäkringar, samt arbetsmarknadspolitiska insatser.

Rekryteringsordning för Kungsbacka kommun

Rekryteringsordning för Kungsbacka kommun Sida 1/10 Rekryteringsordning för Kungsbacka kommun Syfte Ett långsiktigt och hållbart regelverk och förhållningssätt för att öka den interna rörligheten och bidra till att profilera Kungsbacka kommun

Läs mer

Ändringar i anställningsskyddslagen (LAS) och föräldraledighetslagen

Ändringar i anställningsskyddslagen (LAS) och föräldraledighetslagen Arbetsgivarfrågor Nr 10 Juni 2006 Ändringar i anställningsskyddslagen (LAS) och föräldraledighetslagen Riksdagen beslutade den 18 maj 2006 om ändringar i anställningsskyddslagen och föräldraledighetslagen.

Läs mer

C h e c k l i s t a. för anställnings. ingående och upphörande

C h e c k l i s t a. för anställnings. ingående och upphörande C h e c k l i s t a för anställnings ingående och upphörande September 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING LÄS DETTA FÖRST... 4 VID ANSTÄLLNING... 5 ANSTÄLLNING AV UTLÄNDSKA MEDBORGARE... 9 ANSTÄLLNING AV MINDERÅRIGA...

Läs mer

FACKLIG HANDBOK. om anställningsvillkor i kommuner och landsting

FACKLIG HANDBOK. om anställningsvillkor i kommuner och landsting FACKLIG HANDBOK om anställningsvillkor i kommuner och landsting Akademikerförbundet SSR, DIK, Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, Naturvetarna, Sveriges Farmacevtförbund, Sveriges Ingenjörer INNEHÅLL

Läs mer

Laholms kommuns PA-RIKTLINJER

Laholms kommuns PA-RIKTLINJER Laholms kommuns PA-RIKTLINJER Reviderad april 2014 2 (61) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida 1 Anställningsrutiner 5 1.1 Återbesättning 5 1.2 Annonsering/Kungörelse 5 1.2.1 Tjänster under 3 månader 5 1.2.2 Tjänster

Läs mer

Information om din anställning med anledning av konkurs

Information om din anställning med anledning av konkurs Information om din anställning med anledning av konkurs Här följer en kort sammanställning med information om de vanligaste löne- och anställningsfrågorna som kan uppkomma i samband med en konkurs. Experts

Läs mer

FACKLIG HANDBOK. om anställningsvillkor i privat/enskild sektor

FACKLIG HANDBOK. om anställningsvillkor i privat/enskild sektor FACKLIG HANDBOK om anställningsvillkor i privat/enskild sektor Akademikerförbundet SSR, DIK, Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, Naturvetarna, Sveriges Farmacevtförbund, Sveriges Ingenjörer INNEHÅLL Facklig

Läs mer

FACKLIG HANDBOK. om anställningsvillkor i staten

FACKLIG HANDBOK. om anställningsvillkor i staten FACKLIG HANDBOK om anställningsvillkor i staten INNEHÅLL 1. Inledning... 3 2. Anställningsvillkor i lag och avtal... 3 3. Anställningsform... 3 Tillsvidareanställning... 3 Tidsbegränsade anställningar...

Läs mer

Arbete efter 65 års ålder

Arbete efter 65 års ålder 2011 Arbete efter 65 års ålder Sveriges läkarförbund Arbete efter 65 års ålder Sveriges läkarförbund 1 Vad gäller arbetsrättsligt? En arbetstagare har enligt 32a i lagen (1982:80) om anställningsskydd

Läs mer

SÅ ANSTÄLLER DU. Vad du ska tänka på då du anställer en person AVTAL

SÅ ANSTÄLLER DU. Vad du ska tänka på då du anställer en person AVTAL SÅ ANSTÄLLER DU Vad du ska tänka på då du anställer en person AVTAL VAD SKA JAG TÄNKA PÅ DÅ JAG ANSTÄLLER EN PERSON? Tänk noga igenom vilka kvaliteter, kvalifikationer och personlighetstyp du vill ha till

Läs mer

SVENSK HANDEL TJÄNSTEMANNAAVTALET 2013-05-01 2016-04-30. Tjänstemannaavtalen. Med Unionens tolkningar till avtal om allmänna villkor

SVENSK HANDEL TJÄNSTEMANNAAVTALET 2013-05-01 2016-04-30. Tjänstemannaavtalen. Med Unionens tolkningar till avtal om allmänna villkor 0265 SVENSK HANDEL TJÄNSTEMANNAAVTALET 2013-05-01 2016-04-30 Tjänstemannaavtalen Med Unionens tolkningar till avtal om allmänna villkor Innehållsförteckning Förteckning över särskilda överenskommelser

Läs mer

GALLERIX SVERIGE AB I KONKURS

GALLERIX SVERIGE AB I KONKURS GALLERIX SVERIGE AB I KONKURS Information om din anställning med anledning av konkurs Gallerix Sverige AB försattes i konkurs den 3 september 2013. Till konkursförvaltare har förordnats advokat Christoffer

Läs mer

Omställningsfonden för dig som arbetstagare

Omställningsfonden för dig som arbetstagare Sida 1 Omställningsfonden för dig som arbetstagare Innehåll Aktivt omställningsarbete... 2 Villkor för att du ska få stöd... 2 Hjälp och stöd att hitta ett nytt jobb... 2 Ekonomiska förmåner... 3 A-kasseutfyllnad...

Läs mer

Rekrytering. Policyuttalande. Bakgrund. Rutin för rekrytering 2014-02-17

Rekrytering. Policyuttalande. Bakgrund. Rutin för rekrytering 2014-02-17 2014-02-17 Rekrytering Policyuttalande Förvaltningarna ska ha en medveten och långsiktig rekryteringsplan som tryggar personalförsörjningen. Kommunen eftersträvar jämställdhet och mångfald bland sina anställda.

Läs mer

Kommunstyrelseförvaltningen REKRYTERING

Kommunstyrelseförvaltningen REKRYTERING Kommunstyrelseförvaltningen REKRYTERING Falkenbergs kommun 311 80 Falkenberg. Telefon växel: 0346-88 60 00. Fax: 0346-133 40 e-post: kommun@falkenberg.se www.falkenberg.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2. HANDLINGSPLAN...

Läs mer

Företrädaren & Arbetsbrist Handledning

Företrädaren & Arbetsbrist Handledning Företrädaren & Arbetsbrist Handledning 1 INNEHÅLL Information om verksamhetens utveckling 4 Förhandling om förändring av verksamhet 6 Förhandling om uppsägningar 9 Uppsägningen 12 Under uppsägningstiden

Läs mer

Riktlinjer för personalavveckling

Riktlinjer för personalavveckling Riktlinjer för personalavveckling DOKUMENTNAMN Riktlinjer för personalavveckling GILTIGHETSPERIOD Fr.o.m. 2008-01-23 DOKUMENTTYP Riktlinjer BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE Pajala kommun VERSION 2.0 KS 080526

Läs mer

Rekryteringspolicy. Angående tillräckliga kvalifikationer handlar det om tillräckliga inte bäst kvalificerad.

Rekryteringspolicy. Angående tillräckliga kvalifikationer handlar det om tillräckliga inte bäst kvalificerad. Rekryteringspolicy Inledning Syftet med kommunens rekryteringspolicy är att ge verksamhetsansvariga stöd i deras rekryteringsarbete. Inledningsvis betonas att: - personalavdelningen alltid ska informeras

Läs mer

Innehåll 3(11) Riktlinjer för rekrytering

Innehåll 3(11) Riktlinjer för rekrytering 3(11) Innehåll Rekrytering... 2 Inledning... 2 1. Behovsanalys... 4 2. Kravspecifikation... 4 3. Rekryteringsordning... 5 Vansbro kommuns rekryteringsordning... 5 4. Val av rekryteringsväg... 5 Platsannonsering...

Läs mer

Kommentarer till. Allmänna bestämmelser

Kommentarer till. Allmänna bestämmelser Kommentarer till Allmänna bestämmelser Innehåll Förord... 3 Förkortningar... 5 Inledning... 7 Vissa definitioner i AB och kommentaren... 7 Möjlighet att teckna lokala kollektivavtal... 7 1 Inledning...

Läs mer

C h e c k l i s t a. Åtgärder vid driftsinskränkning/ arbetsbrist

C h e c k l i s t a. Åtgärder vid driftsinskränkning/ arbetsbrist C h e c k l i s t a Åtgärder vid driftsinskränkning/ arbetsbrist September 2013 2 FÖRORD Denna skrift ger vägledning rörande vilka olika åtgärder företaget ska vidta i en driftsinskränkningssituation.

Läs mer

Varsel, arbetsbrist, uppsägning

Varsel, arbetsbrist, uppsägning Varsel, arbetsbrist, uppsägning verksamhetsförändringar i privat sektor Akademikerförbundet för jurister, civilekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare. Varsel, arbetsbrist, uppsägning

Läs mer

Strukturförändringar. inom staten

Strukturförändringar. inom staten Strukturförändringar inom staten Detta gäller vid strukturförändringar inom staten Strukturförändringar inom staten kan röra sig om allt från mindre omorganisationer till nedläggning av hela verksamheter.

Läs mer

Omställningsfonden för företag

Omställningsfonden för företag Sida 1 Omställningsfonden för företag Innehåll Inledning... 2 Omställningsfondens uppdrag... 2 Omställningsavtalets finansiering... 2 Omställningsavtalets tillämpningsområde... 2 Tillämpningsområdets innebörd...

Läs mer

ANSTÄLLNINGS- VILLKOR Utbildningsföretag. Giltighetstid: 2013-04-01 2016-03-31

ANSTÄLLNINGS- VILLKOR Utbildningsföretag. Giltighetstid: 2013-04-01 2016-03-31 ANSTÄLLNINGS- VILLKOR Utbildningsföretag 2013 2016 Giltighetstid: 2013-04-01 2016-03-31 Avtal som ej medtagits i avtalstrycket Avtalen återfinns där annat inte anges i särskilda avtalstryck. Avtal om

Läs mer

Omställningsfonden för kommuner, landsting, regioner och kommunalförbund

Omställningsfonden för kommuner, landsting, regioner och kommunalförbund Sida 1 Omställningsfonden för kommuner, landsting, regioner och kommunalförbund Innehåll Inledning... 2 Omställningsfondens uppdrag... 2 Omställningsavtalets finansiering... 2 Omställningsavtalets tillämpningsområde...

Läs mer

2013-2016. maskinföraravtalet MASKINFÖRARAVTALET - 2013-2016

2013-2016. maskinföraravtalet MASKINFÖRARAVTALET - 2013-2016 maskinföraravtalet 2013-2016 Maskinentreprenörerna Box 1609 111 86 Stockholm Tel 08-762 70 65 Besöksadress: Storgatan 19, 5 tr www.me.se MASKINFÖRARAVTALET - 2013-2016 Service- och Kommunikationsfacket

Läs mer

Dina rättigheter på jobbet

Dina rättigheter på jobbet Dina rättigheter på jobbet Du har rättigheter! Du har rättigheter på ditt jobb. I denna folder får du reda på de viktigaste rättigheterna som finns med i arbetsrättslagstiftningen. Kräv dina rättigheter!

Läs mer

Riktlinjer för rekrytering

Riktlinjer för rekrytering Riktlinjer för rekrytering Vilhelmina kommun Vilhelmina E-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se Innehållsförteckning 1. Inledning sid 2 2. Rekryteringsansvar sid 2 3. Behovsanalys sid 3 4. Rekryteringsordningen

Läs mer

Visita 2013-06-01 2016-05-31. Tjänstemannaavtalen

Visita 2013-06-01 2016-05-31. Tjänstemannaavtalen 1336 Visita 2013-06-01 2016-05-31 Tjänstemannaavtalen Innehållsförteckning Avtal om allmänna anställningsvillkor 3 1 Avtalets omfattning 3 2 Anställning tillsvidare 3 3 Provanställning 3 4 Tidsbegränsad

Läs mer