SAMHÄLLSORIENTERING. Block I NY I SVERIGE 9 timmar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMHÄLLSORIENTERING. Block I NY I SVERIGE 9 timmar"

Transkript

1 SAMHÄLLSORIENTERING Block I NY I SVERIGE 9 timmar Syftet är att nyanlända som deltar i samhällsorienteringen ska få de grundläggande kunskaper de behöver för att klara sig den första tiden i Sverige. Målet är att de ska veta vad de behöver göra och vart de ska vända sig när det gäller att etablera sig i en kommun i Stockholms län. Att komma till Sverige 1. Presentation av myndigheter och kommunal verksamhet man kommer i kontakt med första tiden, som Migrationsverket, Skatteverket, Sociala myndigheter 2. Folkbokföring 3. Etableringsersättning, försörjningsstöd 4. Etableringslotsar Att bo i Sverige 1. Olika former av boende 2. Hur kan man skaffa lägenhet 3. Bostadssituationen i Stockholm 4. Vad ingår i hyran 5. Rättigheter och skyldigheter som hyresgäst 6. Hemförsäkring Att hitta i Stockholm 1. Lite om Sveriges geografi 2. Lite om Storstockholms geografi 3. Kollektivtrafiken i Storstockholm linjekartor för pendeltåg och tunnelbana 4. SL-upplysningen 5. Taxor och bötesavgifter 6. Hitta adresser och kartor på Internet Behandla frågor kring Migrationsprocessens psykosociala påverkan.

2 Block II ARBETE OCH UTBILDNING 18 timmar Syftet med blocket är att nyanlända ska förstå hur den svenska arbetsmarknaden fungerar. Det övergripande målet är att öka chanserna till arbete och därmed påskynda integrationen i det svenska samhället. Arbete och försörjning 1. Den svenska arbetsmarknaden 2. Arbetsförmedlingen och etableringslotsar 3. Arbetslinjen 4. Hur söker man arbete i Sverige olika vägar till jobb (platsannonser, bemannings/rekryteringsföretag, rekryteringsprocesser och nätverk) 5. Ansökningshandlingar 6. Validering av utländsk utbildning och yrkeskunskaper 7. Att ta kontakt med arbetsgivare 8. Anställningsintervjuer 9. Sociala koder på arbetsplatsen 10. Diskrimineringslagen 11. Jämställdhetsfrågor inom arbetslivet deltidsarbete, löneskillnader mm 12. Anställningsformer 13. Arbetsrättslagar 14. Arbetstidslagen, semesterlagen 15. Vad händer vid egen eller barns sjukdom 16. Fackföreningar, fackavgifter, a-kassa, arbetslöshetsförsäkringar 17. Löner, skatter, arbetsgivaravgifter och sociala avgifter, kollektivavtal 18. Svart jobb 19. Starta eget 20. Var finns jobben nu och i framtiden 21. Det livslånga lärandet Utbildning 1. SFI 2. Utbildningsmöjligheter för vuxna 3. Studiemedel och studielån

3 Block III DEMOKRATI 15 timmar Syftet med blocket är att deltagarna får kunskaper om vad demokrati betyder och hur det präglar samhället. Målet är att förstå vad den svenska modellen innebär i praktiken och vilka rättigheter, skyldigheter och möjligheter att påverka den enskilda medborgaren har. Demokrati 1. Demokratins framväxt i Sverige med allmän rösträtt och avskaffande av kungamakten 2. Folkrörelserna och intresseorganisationernas starka ställning i det svenska samhället 3. Mänskliga rättigheter 4. Demokratins hörnstenar allas lika värde och alla har en röst 5. Lagen om diskriminering 6. Jämställdhetsprincipen 7. Demokratiska fri- och rättigheter 8. Medborgares skyldigheter i en demokrati 9. Rättssäkerhet 10. Offentlighetsprincipen 11. Röstprocessen 12. Ansvarsområden för riksdag, landsting och kommuner 13. De politiska partierna i riksdagen 14. Regeringen 15. Sverige och EU 16. Så kan man påverka 17. Hur ska man fostra barn till att bli demokratiska medborgare 18. Statsskicket 19. Konsumenträtt

4 Block IIII BARN OCH FAMILJ 18 timmar Syftet med blocket är att få kännedom om hur man i det svenska samhället ser på barn och familj, om de värderingar som ligger bakom och den lagstiftning som finns på området. Målet är att deltagarna ska ha kunskaper om sina lagliga rättigheter och skyldigheter i förhållande till barn och partner. Man ska veta vart man ska vända sig i samhället för frågor som rör familjen. Man ska också ha insikt om den svenska värdegrunden i synen på barn, samlevnad och jämställdhet. Att bilda familj och leva med barn i Sverige 1. Historiskt perspektiv på värderingar kring sex, samlevnad och jämställdhet 2. Samlevnadsformer nutida familjekonstellationer 3. Ingå äktenskap även samkönade 4. Ekonomiska skyldigheter och rättigheter gentemot partner och barn 5. Jämställdhetsideal och verkligheten ansvar för hemarbete, föräldraskap mm 6. Könsroller 7. Vårdnad om barn vad innebär det 8. Barnkonventionen 9. Utbildningssystemet för barn och ungdomar 10. Värdegrunden i skolan 11. Möjligheter att påverka i barnens skola välja skola, föräldraföreningen, utvecklingssamtal 12. Barnbidrag, studiemedel 13. Barnomsorg 14. Barnuppfostran i Sverige föräldrarollen kulturkrockar 15. Förbud mot aga anmälningsplikt om barn far illa till socialtjänsten 16. Problem i familjen vart ska man vända sig 17. Våld i familjen även förbud mot arrangerade äktenskap, hedersproblematik, könsstympning 18. Skilsmässa 19. Vårdnadsfrågor 20. Underhållsskyldighet 21. Arv

5 Att vårda sin hälsa i Sverige 1. Vad gör man om man blir sjuk 2. Hur är sjukvården organiserad 3. Hur ska man hitta sin vårdcentral eller annan vårdinrättning 4. Förebyggande hälsovård MVC, BVC, ungdomsmottagning, skolhälsovård 5. Tandvård 6. Vad kostar det 7. Rättigheter och lagar som styr verksamheten; rätt till tolk och tystnadsplikt t ex 8. Smittskyddslagen 9. Friskvård 10. Migrationsprocessen hur kan den påverka vuxna och barn 11. Kriser och trauman specialisthjälp för vuxna och barn Att åldras i Sverige 1. Synen på äldre 2. Ansvar för äldre 3. Äldreomsorgen

Samhällsorientering på modersmål Kursplan

Samhällsorientering på modersmål Kursplan Samhällsorientering på modersmål Kursplan Syfte Det övergripande målet med samhällsorienteringen (SFS 2010:1138) är att deltagarna ska inhämta och utveckla kunskap om: - de mänskliga rättigheterna och

Läs mer

Ny lag nya möjligheter. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting

Ny lag nya möjligheter. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting Ny lag nya möjligheter VISSA Nyanländas etablering i arbets- och samhällslivet Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting Ny lag - nya

Läs mer

Ny förordning om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare

Ny förordning om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare Promemoria 2010-10-07 Integrations- och jämställdhetsdepartementet Ny förordning om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare Bakgrund Den 1 december 2010 träder en reform för att påskynda nyanlända

Läs mer

Förordningsmotiv. Förordning om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare. Fm 2010:1

Förordningsmotiv. Förordning om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare. Fm 2010:1 Förordningsmotiv Förordning om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare Fm 2010:1 Förordningstext Förordning om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare; utfärdad den 7 oktober 2010

Läs mer

5. Att bilda familj och leva med barn i Sverige

5. Att bilda familj och leva med barn i Sverige 5. Att bilda familj och leva med barn i Sverige Innehåll Olika sätt att leva ihop Vårdnad av barn Föräldrarollen Ekonomiskt stöd till familjer Socialtjänstlagen Barnomsorg Grundskola Gymnasium Skolan och

Läs mer

1 Det svenska politiska systemet

1 Det svenska politiska systemet 1 Det svenska politiska systemet Rösträtt och valsystem Sverige är en demokrati och det svenska folket väljer de personer som ska styra Sverige. Det är val vart fjärde år. Sverige styrs på tre olika nivåer:

Läs mer

5. Att bilda familj och leva med barn i Sverige

5. Att bilda familj och leva med barn i Sverige 5. Att bilda familj och leva med barn i Sverige Innehåll Olika sätt att leva ihop Att ta hand om barn och unga Barnomsorg Grundskola Gymnasieskola Skolan och demokrati Ekonomiskt stöd till familjer Foto:

Läs mer

PLAN för introduktion av nyanlända i Avesta kommun 2014-2016

PLAN för introduktion av nyanlända i Avesta kommun 2014-2016 PLAN för introduktion av nyanlända i Avesta kommun 2014-2016 Plan för introduktion av nyanlända i Avesta kommun 2014-2016 Avesta kommun har sedan början av 2013 en tillsvidare överenskommelse med Migrationsverket

Läs mer

Arbetsförmedlingen. Ulrika Jörkander. Henrik Sundström. Ole Guldahl. Primärvården. Barbro Rönnberg 2012-10-154

Arbetsförmedlingen. Ulrika Jörkander. Henrik Sundström. Ole Guldahl. Primärvården. Barbro Rönnberg 2012-10-154 Lokal överenskommelse om etablering av nyanlända flyktingar och andra nyanlända invandrare i Uddevalla kommun. Denna överenskommelse träffas mellan Arbetsförmedlingen i Uddevalla och Uddevalla kommun,

Läs mer

3. Att försörja sig och utvecklas i Sverige

3. Att försörja sig och utvecklas i Sverige Stenläggare Foto: Colourbox 3. Att försörja sig och utvecklas i Sverige Innehåll Arbetsmarknaden i Sverige Att vara anställd Att söka arbete Att starta eget företag Arbetslöshetsförsäkringen Att betala

Läs mer

Samhällsinformation för nyanlända i Östergötland Lättläst Svenska

Samhällsinformation för nyanlända i Östergötland Lättläst Svenska Samhällsinformation för nyanlända i Östergötland Lättläst Svenska 1 1. Det svenska politiska systemet Sverige är en demokrati och det svenska folket väljer de personer som ska styra Sverige. Vart fjärde

Läs mer

Att försörja sig och utvecklas

Att försörja sig och utvecklas Att försörja sig och utvecklas i Sverige Utbildningsmöjligheter en utbildning obligatorisk gratis en grundskola en gymnasieskola frivillig komvux en vuxen en folkhögskola att studera en yrkeshögskola en

Läs mer

3. Att försörja sig och utvecklas i Sverige

3. Att försörja sig och utvecklas i Sverige Stenläggare Foto: Colourbox 3. Att försörja sig och utvecklas i Sverige Innehåll Arbetsmarknaden i Sverige Att söka arbete Att starta eget företag Att betala skatt Folkbokföring Socialförsäkringen Utbildning

Läs mer

Filmen Ny i Sverige. Om filmen. Om Arbetsförmedlingen

Filmen Ny i Sverige. Om filmen. Om Arbetsförmedlingen Sida: 1 av 5 Svenska Ny i Sverige (textversion av filmen nyanland.arbetsformedlingen.se) Filmen Ny i Sverige Om filmen Hej och välkommen till vår guide för dig som fått uppehållstillstånd i Sverige och

Läs mer

TEMAN SHK. Samhälls- och hälsoinformation. Kontakt: Ziad Jomaa, samordnare Tfn 0768 472596 ziad.jomaa@lansstyrelsen.se

TEMAN SHK. Samhälls- och hälsoinformation. Kontakt: Ziad Jomaa, samordnare Tfn 0768 472596 ziad.jomaa@lansstyrelsen.se TEMAN SHK Samhälls- och hälsoinformation Kontakt: Ziad Jomaa, samordnare Tfn 0768 472596 ziad.jomaa@lansstyrelsen.se Projekt Partnerskap Skåne Samhälls- och hälsokommunikatörer Sammanfattning Syftet med

Läs mer

INTEGRATIONSPOLITISKT PROGRAM. Äkthet

INTEGRATIONSPOLITISKT PROGRAM. Äkthet FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Ks 167/14 2014-09-19 Ks 25 INTEGRATIONSPOLITISKT PROGRAM Vi står för Livskraft Äkthet Närhet INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 1. SAMMANFATTNING 1 2. INLEDNING 2 3.

Läs mer

Att bilda familj och leva med barn. i Sverige

Att bilda familj och leva med barn. i Sverige Att bilda familj och leva med barn i Sverige Att gifta sig I Sverige kan två personer gifta sig. Man kan välja att gifta sig inom ett trossamfund. Man kan också välja att gifta sig borgerligt. en person

Läs mer

TEMAN SHK. Samhälls- och hälsoinformation

TEMAN SHK. Samhälls- och hälsoinformation TEMAN SHK Samhälls- och hälsoinformation Block 1 Att komma till Sverige I Fakta om Sverige (historia, befolkning, religion, infrastruktur, natur & klimat, naturtillgångar & näringsliv) Svenska högtider

Läs mer

Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år.

Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. 1 Rösta på oss! I år, 2014, är det val den 14 september. Då får alla svenska medborgare som har fyllt 18

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

Studieprogram. FÖR ALLA MEDLEMMAR INOM Seko Väst

Studieprogram. FÖR ALLA MEDLEMMAR INOM Seko Väst Studieprogram 2014 FÖR ALLA MEDLEMMAR INOM Seko Väst 2 Innehållsförteckning Information om ungdomskurser för dig under 30 år... 5 Om Facket... 6 Om Samhället... 7 Om Global rättvisa... 8 Om Främligsfientlighet...

Läs mer

Framtiden. är här. valmanifest på lättläst svenska

Framtiden. är här. valmanifest på lättläst svenska Framtiden är här valmanifest på lättläst svenska De val vi gör i dag är viktiga för våra liv i framtiden. Miljöpartiet vill skydda djuren, naturen, miljön, världen och människorna. Vi vill ha ett miljövänligare

Läs mer

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september!

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september! Feminism för alla Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september Vi har en feministisk politik som också arbetar med antirasism och mänskliga rättigheter.

Läs mer

Sveriges befolkning efter ålder (2006)

Sveriges befolkning efter ålder (2006) Sveriges befolkning efter ålder (2006) 2006 1986 1966 1946 Vad innebär demografin Att bli vuxen tar tid Man är vuxen när man tar ansvar för sina beslut, försörjer sig själv eller har hittat sin identitet.

Läs mer

'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan'

'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan' 1 'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan' På ett möte i Västervik den 19 juni 2001 bestämde vi i centerpartiet

Läs mer

Studieprogram. FÖR ALLA MEDLEMMAR INOM SEKO Väst

Studieprogram. FÖR ALLA MEDLEMMAR INOM SEKO Väst Studieprogram 2013 FÖR ALLA MEDLEMMAR INOM SEKO Väst 2 Innehållsförteckning Information om ungdomskurser för dig under 30 år... 5 Om Facket... 6 Om Samhället... 7 Om Global rättvisa... 8 Om Främligsfientlighet...

Läs mer

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Handledning till den lättlästa Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst Studieförbundet Vuxenskolan 2008 Projektledare: Eva Ekengren SV Förbundskansliet Författare: Kitte

Läs mer

Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska

Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska Läs detta först Den här boken beskriver

Läs mer

Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering

Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering METODSTÖD Revidering 2. Våren 2015 Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering Framtagen i samarbete mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, länsstyrelserna, Migrationsverket

Läs mer

Möjligheternas Luleå - online

Möjligheternas Luleå - online Arbetsordning av vårt handlingsprogram Möjligheternas Luleå Följande arbetsordning gäller: Förslag till förändring skall sändas skriftligt till expeditionen Förslag som kommer under mötet måste lämnas

Läs mer