!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september!"

Transkript

1 Feminism för alla Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september Vi har en feministisk politik som också arbetar med antirasism och mänskliga rättigheter. Vi vill också skydda miljön. Feministiskt initiativ vill göra demokratin starkare och bättre. Vi vill stoppa all slags diskriminering. Diskriminering är när någon behandlar människor orättvist till exempel för att de är kvinnor eller har funktionsnedsättning. Vår politik är den bästa politiken för att slippa fascister. Vi vill bygga ett jämlikt samhälle utan diskriminering där alla människor kan vara med på samma villkor. Ut med rasisterna in med feministerna 1

2 Så ser Sveriges politik ut idag år 2014 Fascismen och nationalismen växer. De är båda ideologier som tycker att starka män är viktiga. Det betyder att kvinnors och hbtq-personers rättigheter är i fara. I åtta år har Sverige haft en borgerlig regering och nu måste vi ändra på det. Människor som har vit hud och är blonda, som har bostad, fast jobb, god hälsa och god ekonomi och inte har funktionsnedsättning märker inte hur politiken har ändrats i Sverige. Men vi ser istället hur alla människor som inte passar in i mönstret drabbas av den förda politiken, särskilt med ett fascistiskt parti i riksdagen. Sveriges riksdag har beslutat att Sverige ska vara ett jämställt land men vi tycker inte att det syns i politiken. Kvinnor har lägre lön än män, utrikes födda kvinnor har allra lägst lön. Skillnaden mellan kvinnors och mäns löner har också blivit större. Ojämställdheten och ojämlikheten ökar. Den regering vi har nu har sett till att privata företag kan tjäna pengar på att sköta skolor, vård och omsorg. Allt fler unga är arbetslösa, och det finns inga bostäder. Ingen sköter tågtrafiken, vi äter allt mer kött, de äldre får ingen bra vård, och personer med funktionsnedsättning får inte samma stöd som de förut haft rätt till. Det sker en ökning av rasism och hatbrott. Det finns stora orättvisor i resten av världen. Människor som flyr från krig och fattigdom dör. Många som kommer till Sverige får inte stanna, och andra gömmer sig. 2

3 Sverige är en demokrati som inte haft krig på 200 år. Vi tror att Sverige kan ändra på dessa orättvisor. Vi vill också samarbeta med andra feminister. 3

4 Våra viktigaste frågor år 2014, vad vi vill förändra Arbete och pengar Ditt namn ska inte bestämma om du får ett arbete eller inte. Det ska heller inte vara viktigt vilket kön du har eller hur du ser ut. Varje gång staten upphandlar en tjänst ska de som gör det tänka på att inte diskriminera. Vi vill ge Medlingsinstitutet i uppdrag att arbeta för mer jämställda löner. Vi vill också skapa en jämställdhetsfond för att betala höjda löner för kvinnor. Vi vill att föräldrarna ska dela på föräldraledigheten. Eftersom kvinnor tar mer ansvar för barnen förlorar de ofta chansen att göra karriär och tjäna pengar. Det är också bra för barnen att båda föräldrarna tar hand om dem. Idag arbetar många så mycket att de slits ut eller blir sjuka. Samtidigt är många andra arbetslösa. Vi vill bygga ett samhälle där människor tar tillbaka makten över sin egen tid. Därför vill vi arbeta för en arbetstidsförkortning. Ingen ska behöva arbeta mer än 6 timmar varje dag. Då slipper många att bli sjuka av sitt arbete, föräldrar kan dela mer rättvist på arbetet hemma, och arbetslösheten minskar. Det kan också vara bra för miljön. Vi vill också: Vi vill slå ihop A-kassa, sjukförsäkring och socialtjänstens ekonomiska bistånd till en enda försäkring. Vi vill också höja garantipensionen, det vill säga den lägsta pension en människa kan få i Sverige idag. 4

5 Välfärden Välfärden är skolan, vården och omsorgen. Vi vill ha en starkare välfärd. Ingen ska kunna tjäna pengar på välfärden. Vi vill att det ska finnas olika slags vård, skola och omsorg. Men alla pengar som ägarna tjänar ska betalas tillbaka till skolorna, vården och omsorgen. Eller så ska pengarna betalas tillbaka till staten. Skattepengar som betalar välfärden ska användas till välfärden och inte till att göra privata personer rika. Alla barn och ungdomar ska veta att de har rättigheter och de ska också var de kan få hjälp om de inte får sina rättigheter. Skolorna ska arbeta mer med frågor om demokrati, mänskliga rättigheter och antidiskriminering. Vi vill anställa fler personal som ska arbeta med elevers hälsa, vi vill ge högre lön till lärare och vi vill att klasserna ska vara mindre. Rasism, sexism, diskriminering mot personer med funktionsnedsättningar och diskriminering mot hbtq-personer ska stoppas med mer kunskap. Vi vill också: Vi vill göra skolan statlig och lika bra över hela landet. Vi vill skapa lagar som ger rätt till heltid och barnomsorg på obekväm arbetstid. Vi vill stärka rätten till LSS. Vi vill också ta bort RUT-avdraget eftersom RUT-avdraget hjälper dem som är rika istället för välfärden. Säkerhet och mänskliga rättigheter Nya lagar mot våldtäkt Rätten att bestämma över sin egen kropp är en av de viktigaste demokratiska frågorna. Sexuella trakasserier, tvång 5

6 och sexuellt våld drabbar mest unga kvinnor och hbtq-personer. Vi vill ha en ny lag som kallas samtyckeslag. Lagen ska skydda mot våldtäkt. Men bara nya lagar räcker inte. Vi tycker också att de som arbetar i domstolar och hos polisen ska få utbildning om våld, sexism, rasism och mänskliga rättigheter. Sexualundervisningen i skolorna måste bli bättre och ungdomsmottagningarna mer tillgängliga. Öppna landets gränser och låt alla flyktingar stanna Vi vill ge alla gömda flyktingar i Sverige uppehållstillstånd. Vi vill också att en utredning ska undersöka om det går att öppna Sveriges gränser, alltså att låta de människor som vill få komma hit. Idag använder svenska staten sina pengar för att minska flyktingars rätt att röra sig fritt. Vi vill istället att dessa pengar ska användas till att få flyktingar att vara med mer i samhället och att de ska kunna få vara med och bestämma. Myndigheten Migrationsverket ska ge stöd till nyanlända personer istället för att bestämma om människor ska få leva här eller inte. Vi vill också: Vi vill också skapa en myndighet som ska arbeta med mänskliga rättigheter i Sverige. Vi vill göra FN:s barnkonvention till lag. Vi vill helt följa FN:s konvention för personer med funktionsnedsättning. Vi vill också ge statligt stöd till kvinnojourerna. Vi vill skriva en ny lag om samlevnad för alla slags familjer. Vi vill stoppa vapenexporten, alltså sluta sälja vapen till andra länder. Vi vill sluta betala till det militära försvaret och istället använda pengarna till sådant som stoppar våld. Skydda miljön och planera för ett bra samhälle Vi måste bygga fler bostäder. Vi vill att staten ska betala en del av byggandet. Vi vill att det ska finnas miljövänliga hyreslägenheter 6

7 i flera olika storlekar som passar alla sorters familjer. Vi vill ta bort ROT-avdraget och vill istället laga alla gamla förorter så att de blir bättre att bo i. Klimatfrågan handlar om rättvisa. Fattiga kvinnor i fattiga länder är de som drabbas mest av klimatets förändringar. Sverige ska arbeta för att det ska finnas en global skatt på utsläpp av växthusgaser. Pengarna ska sedan betalas till dem som är drabbade av klimatförändringarna. Förenta nationerna, FN, ska sköta betalningarna. Sverige ska ha högre skatter på mat som ger mycket växthusgaser, till exempel kött. Vi vill också: Vi vill skapa tillgängliga tåg och bussar och att bussar, spårvagnar och tunnelbanor ska vara gratis i de stora städerna. Vi vill ta bort skatt på tågresor och bussresor. Vi vill ge SJ mer pengar och nya regler att följa så att de sänker biljettpriserna. Vi vill att Djurskyddsmyndigheten ska börja arbeta och att djuren ska ha bättre rättigheter. Vi vill arbeta för att Sverige ska använda mindre fossila bränslen. Senast år 2040 ska Sverige ha ett helt förnyelsebart energisystem. 7

8 Mer om Feminism för alla Vi vill att alla ska ha ett bra liv Livet ska vara fritt från våld och diskriminering, alla ska ha rätt till välfärd och kultur. Då har vi ett demokratiskt samhälle. Välfärden är skolor, vård och omsorg. Välfärden ska se till att vi alla kan vara med i samhället och att vi bryr oss om varandra. Skolan är också viktig för demokratin och ska se till att alla elever får samma chans och att alla lever är lika mycket värda. Välfärden ska därför se till att vi kan bygga ett demokratiskt samhälle. Jämlikhet handlar inte bara om pengar Jämlikhet handlar också om att kunna vara med på samma villkor som andra i kultur, politik och företagande. Alla ska ha rätt att bestämma över sin kropp. Samhället ska vara tillgängligt även för personer med funktionsnedsättning. Jämlikhet är också att slippa våld, att älska vem du vill, att se ut hur du vill och tro på vad du vill utan att du ska behöva utsättas för hot och diskriminering. Med fler feminister som får makt kommer vi också att ta ansvar för hur det ser ut i världen där rika länder utnyttjar fattigare länder. Vi vill också stoppa att länderna slösar med jordens tillgångar. Kapitalismen är ett ekonomiskt system som handlar om att tjäna pengar. Att behandla människor orättvist för att de är kvinnor eller har en viss hudfärg kommer inte från kapitalismen. Även om kapitalismen försvinner så kanske rasism eller sexism finns kvar. Mäns våld mot kvinnor, mot andra män och mot hbtq-personer finns i alla klasser i samhället. Alla kvinnor, även rika, tjänar mindre än vad männen gör. I Sverige är de flesta som är fattiga eller arbetslösa 8

9 också personer som är födda utanför Europa. Barn, unga och gamla blir diskriminerade. 9