Plan för LSS-verksamheten i Malmö stad

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Plan för LSS-verksamheten i Malmö stad"

Transkript

1 PLAN Stadskontoret Plan för LSS-verksamheten i Malmö stad Lättläst

2 Den här planen är skriven på lättläst av Centrum för lättläst.

3 Innehållsförteckning Så ska det vara i Malmö stad... 1 Om LSS och FN-konventionen... 3 Respekt för varje människa... 5 Att bestämma själv och klara sig själv... 7 Att vara med i samhället och leva som andra Hela människans liv och stöd under en lång tid Kunskap LSS-plan Vilka har ansvar? Lättlästa lagar och material LÄTTLÄST PLAN FÖR LSS-VERKSAMHET 1

4 Så ska det vara i Malmö stad LSS är Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Lagen ger särskilda rättigheter till personer med vissa funktionsnedsättningar. LSS finns lättläst på under Lättlästtjänsten/material att ladda ner. Personer i Malmö stad som får LSS-stöd ska bli behandlade med samma respekt som alla andra. De ska ha samma chanser i livet som alla andra människor i Malmö. De ska ta ansvar på samma sätt som andra i Malmö. De ska kunna välja själva och bestämma om sina liv. De ska få service så att de kan leva bra liv. De ska kunna vara med i samhället som andra och leva tillsammans med andra i Malmö. Alla människor ska visa respekt för de rättigheter som varje person har. 2 LÄTTLÄST PLAN FÖR LSS-VERKSAMHET

5 Inledning Om LSS och FN-konventionen Människor som får hjälp genom LSS ska kunna leva ett liv, så likt andra människors liv som möjligt och kunna vara med i det som händer i samhället. De som ger LSS-stöd ska visa respekt för att människor vill ha ett privatliv. De ska hjälpa människor att klara så mycket själva som de kan. Malmö stad vill ge alla människor i Malmö bra service. Vi vill visa respekt och lyssna på vad varje människa behöver. Den här planen Den här planen ska vara ett stöd för de personer som arbetar med att ge LSS-stöd till människor med funktionsnedsättning i Malmö. Planen ska göra att människor med funktionsnedsättning kan leva bra liv och vara behövda i samhället. Personer med funktionsnedsättning ska kunna vara med i samhället som alla andra och kunna var med på allt som händer. Så har det inte alltid varit. Förut tyckte många människor att personer med funktionsnedsättning bara var problem och samhället inte behövde dem. På den tiden bodde personer med funktionsnedsättning på stora vårdhem eller hemma hos sina föräldrar. Men för nästan femtio år sedan började människor tänka annorlunda och efter ett tag bestämde riksdagen att stänga alla stora vårdhem. LÄTTLÄST PLAN FÖR LSS-VERKSAMHET 3

6 År 1994 sade riksdagen ja till LSS som också ger rättigheter till personer med psykiska funktionsnedsättningar. Personal måste ha kunskap om LSS De som arbetar i Malmö stad måste veta vad som står i lagen om LSS, och arbeta för att lagen blir verklighet för alla som har rätt till stöd. Förenta Nationernas regler Förenta Nationerna har skrivit regler för hur människor med funktionsnedsättning ska ha samma mänskliga rättigheter som alla andra människor. Förenta Nationernas regler heter: FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. År 2008 lovade Sverige att följa FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. FN:s konvention säger att de mänskliga rättigheterna också ska gälla personer med funktionsnedsättning. Konventionen säger att alla människor har samma värde, och att alla har rätt att bestämma själva över sina liv. Alla människor ska kunna vara med i samhället och inte bli orättvist behandlade, diskriminerade. Konventionen säger att det är viktigt att barn med funktionsnedsättning ska kunna tala om hur de vill ha det. Personal i Malmö stad ska veta att lagen om LSS och FN-konventionen finns. De är viktiga för att personer med funktionsnedsättning ska kunna leva som andra. Konventionen finns lättläst på under Lättlästtjänsten/material att ladda ner. 4 LÄTTLÄST PLAN FÖR LSS-VERKSAMHET

7 Individen Respekt för varje människa Alla ska visa respekt för personer med funktionsnedsättningar. Varje person ska få just det stöd som den personen behöver och kunna ha ett privatliv. I Malmö stad vill vi lyssna på vad varje person vill för att vi ska kunna ge den personen det som den behöver. Vi ger stöd så att personen kan vara med i samhället. Förr i tiden såg man på personer med funktionsnedsättning som en grupp likadana människor bara för att de hade samma funktionsnedsättning eller för att de bodde på samma plats. På den tiden förstod inte människor att människor med funktionsnedsättning var olika. Men alla människor är olika och behöver olika stöd. LSS säger att varje person ska få det stöd som just den personen behöver. En person som bor i en gruppbostad ska kunna leva tillsammans med andra människor precis som den personen vill och få respekt för det. Planer för stöd Stödet till en person ska vara noga planerat och finnas nedskrivet i en individuell plan så att personen kan tala om och visa på hur han eller hon vill att stödet ska vara. LÄTTLÄST PLAN FÖR LSS-VERKSAMHET 5

8 Malmö stads planer ska vara ett stöd för de anställda så att de kan ge det stöd personen vill ha. Varje verksamhet ska ha en egen plan så att personalen vet vad de ska göra för att personerna ska kunna leva som de vill. Det är lika viktigt för personer med funktionsnedsättning som för alla andra att känna att de gör sådant som de är bra på. När en människa får rätt stöd och möter respekt tror en människa mer på sig själv och kan vara med i samhället och bestämma själv över sitt liv. Stödet ska stämma med vad personerna med funktionsnedsättning tror på, inte med vad de anställda tror på. Personerna ska kunna välja att göra vad de är intresserade av och vad de kan göra. Personal ska ge stöd, inte vård. Så här vill Malmö stad att det ska bli Personer i Malmö som får stöd från LSS ska så mycket som möjligt kunna bestämma över sina liv. 6 LÄTTLÄST PLAN FÖR LSS-VERKSAMHET

9 Självbestämmande och självständighet Att bestämma själv och klara sig själv Personer med funktionsnedsättning i Malmö stad ska kunna vara med och bestämma om allt som handlar om deras liv. Alla som ger stöd ska visa respekt för att personen har rätt att bestämma själv. Stödet ska göra så att personen kan leva sitt eget liv så mycket som möjligt. Malmö stad arbetar för att ge personer det stöd som de behöver så att de kan bestämma över sina liv. Förr trodde många människor att personer med funktionsnedsättningar inte kunde bestämma själva. Andra människor bestämde åt dem efter vad de trodde var bäst för den personen. Nu vet vi att personer med funktionsnedsättningar kan bestämma över sina liv om de får rätt stöd. Personal ska göra så som personerna vill Att bestämma själv behöver inte betyda att personen som får stöd ska göra allt själv. Det handlar mer om att personen bestämmer hur den vill ha det. Personal måste arbeta för att personer med funktionsnedsättning ska tro på sig själva, kunna bestämma själva och ha egna idéer. LÄTTLÄST PLAN FÖR LSS-VERKSAMHET 7

10 Personal ska göra så som personen vill ha det. Personalen ska visa respekt för vad personen väljer även om personalen inte tycker det är bra. Det gäller också sådant som personen vill lära sig. Alla har varit med om något Det är viktigt att personal tänker på vad en person kan och har varit med om i livet när de ska ge stöd. Personer med funktionsnedsättningar kan ha varit med om något som andra inte vet något om. Det kan göra att de bestämmer på ett visst sätt hur de vill ha det. Personerna måste få uppleva både sådant de förut har upplevt och sådant som är nytt för dem. De måste få både lyckas och misslyckas. Att inte kunna bestämma själv Ibland kan en person inte bestämma själv för att något redan är bestämt. Det kan handla om hur personen ska få sin medicin och hur alla ska använda rummet som är till för alla. Det kan också handla om information, om personalens semester och ledighet. 8 LÄTTLÄST PLAN FÖR LSS-VERKSAMHET

11 Men det går att ändra på det om personalen tänker på att personen ska kunna vara med och bestämma om sitt stöd och att regler inte ska hindra det. Om en person har en mycket stor funktionsnedsättning måste någon kanske bestämma åt den personen. Då är det extra viktigt att tänka på vad som kan vara bäst för personen och förstå vad den vill. Alla ska få sina rättigheter även om de inte själva kan bestämma. Så här vill Malmö stad att det ska bli Personer i Malmö som får stöd från LSS ska så mycket som möjligt kunna leva sina egna liv. LÄTTLÄST PLAN FÖR LSS-VERKSAMHET 9

12 Delaktighet i samhället och jämlikhet i levnadsvillkor Att vara med i samhället och och leva som andra Personer med funktionsnedsättningar ska kunna vara med i samhället. Även personer med stora funktionsnedsättningar ska ha samma rättigheter och följa samma lagar och regler som andra. Malmö stad arbetar för att personer med funktionsnedsättningar ska kunna vara med i samhället och vara trygga. I Malmö stad ska varje person få det stöd personen behöver och allt i samhället ska vara så att alla kan vara med. Malmö stad vill också att alla ska kunna ta ansvar. Förr levde personer med funktionsnedsättningar utanför samhället Förr levde personer med funktionsnedsättningar utanför samhället. Ibland var det för att skydda personerna mot allt farligt i samhället. Ibland ville man skydda samhället mot personerna med funktionsnedsättningar eftersom man trodde att de kunde skada andra. Tänka särskilt på personer med funktionsnedsättning Att leva som andra betyder inte att behandla alla på samma sätt. Det är ofta nödvändigt att tänka särskilt på personer med funktionsnedsättningar för att de ska kunna arbeta, vara med på sådant som andra gör och ha en egen bostad. Personer med funktionsnedsättningar ska kunna välja det som de vill ha eller det som de vill göra. 10 LÄTTLÄST PLAN FÖR LSS-VERKSAMHET

13 Samhället behöver olika slags människor Människor i samhället ska förstå att människor är olika och kunna lära sig av dem. Personer med funktionsnedsättningar ska kunna ta ansvar och vara med i politiken. Om de får rätt stöd kan de få samma rättigheter som andra och ta ansvar. Anställda ska ge personer med funktionsnedsättningar möjlighet att uppleva och få kunskap på det sätt som passar dem så att de kan välja hur de vill ha det. Så här vill Malmö stad att det ska bli Fler personer som får stöd från LSS ska få bestämma över sitt eget liv. LÄTTLÄST PLAN FÖR LSS-VERKSAMHET 11

14 Helhetssyn och kontinuitet Hela människans liv och stöd under en lång tid Personer med funktionsnedsättningar behöver ofta stöd och service hela livet. I Malmö stad tänker vi på allt i en persons liv när vi bestämmer om stöd. Vi tänker på vad varje person behöver. LSS-stöd påverkar människors hela liv. Därför måste vi hjälpa personerna att själva bestämma om det stöd de får. Då kan de också leva sina egna liv och vara med i samhället. Samarbete Det är viktigt att samarbeta för att stödet ska fungera hela livet för personerna. Alla som ger stöd till en person ska träffa varandra och ge varandra kunskap och berätta om hur de gör. De ska först och främst tänka på den person som får stöd. Alla måste förstå vad stöden betyder för personen och vad de andra gör. Då kan alla i Malmö få stöd och service som är lika bra. Det är viktigt att efteråt undersöka hur samarbetet fungerar. De som ger olika sorters hjälp ska samarbeta, så att olika slags hjälp passar bra tillsammans och hjälper en person på bästa sätt. 12 LÄTTLÄST PLAN FÖR LSS-VERKSAMHET

15 Individuell plan En individuell plan talar om vad en person får för stöd och där står också annat stöd än LSS-stöd. I Malmö stad undersöker vi hur samarbetet fungerar mellan dem som ger stöd och vad varje person behöver. Stöd en lång tid Varje person ska få stöd hela livet. Personen och familjen ska känna trygghet och veta att stödet finns så länge som de behöver det. Personer med funktionsnedsättningar förändras precis som alla andra och kan behöva ändra det stöd de får. Alla som ger stöd måste tänka på det och ändra stödet så att det passar personen. För att stöd inte ska försvinna, om inte personen själv vill det, så arbetar Malmö stad med planer. Det är också viktigt att alla som bestämmer om stöd enligt LSS arbetar på samma sätt. Personen med funktionsnedsättning är den viktiga Personalen måste diskutera om hur det är att ge stöd till en person och att den personen inte klarar sig utan vissa människor. LÄTTLÄST PLAN FÖR LSS-VERKSAMHET 13

16 Personalen måste tänka på att det är personen med funktionsnedsättning som är den viktiga i arbetet. Så här vill Malmö stad att det ska bli Personer i Malmö som får stöd enligt LSS ska kunna leva ett gott liv. De ska kunna lita på att hjälpen finns kvar och inte försvinner. 14 LÄTTLÄST PLAN FÖR LSS-VERKSAMHET

17 Kompetens Kunskap Det är viktigt att personer med funktionsnedsättning kan vara med och bestämma och att personalen vet hur de ska arbeta för det. Därför behöver personal utbildning. Förr tänkte man mer på vad personalen behövde. Idag tänker vi mer på vad den som får stödet tycker. Nu tycker vi att ett stöd är bra om den som får stödet tycker att stödet är bra. De som ger stöd ska lyssna på vad personerna tycker om det stöd de får. Utbildning Personalen ska ha utbildning och kunskaper så att den kan ge bra hjälp. Det gäller alla som arbetar med sådant som finns i lagen. De behöver utbildning när de ska arbeta med vissa personer. De måste också diskutera hur de arbetar. Personalen måste både tänka på den kunskap som finns och vad personerna tycker om sitt stöd. Personal ger nu mer stöd. Personalen måste känna sig trygga i sitt jobb för att hjälpa personer att få det de har rätt till. Personalen måste förstå vad LSS vill. LÄTTLÄST PLAN FÖR LSS-VERKSAMHET 15

18 Personalen måste veta vad som gör att de arbetar på ett visst sätt eller behandlar andra på ett visst sätt. Malmö stad arbetar för att ge ny kunskap till dem som ger stöd. Personal ska få kunskap för att ge bra LSS-stöd. Så här vill Malmö stad att det ska bli Alla anställda ska ha kunskap och få utbildning för att klara arbetet. 16 LÄTTLÄST PLAN FÖR LSS-VERKSAMHET

19 Kvalitetsarbete LSS-plan Malmö stad har en plan för sitt arbete med LSS. I LSS-planen står det hur Malmö stad vill att LSS-stöd ska vara och hur det ska bli så. Politikerna i kommunfullmäktige har sagt ja till planen och varje nämnd ska tala om vad nämndens verksamheter ska göra för att kunna följa planen. Planen gör att politiker i kommunstyrelsen kan undersöka hur arbetet med LSS fungerar. Varje nämnd kan kontrollera att alla följer de regler som kommunfullmäktige har bestämt. Planen handlar också om olika sätt att undersöka hur arbetet med LSS fungerar och vad som behövs för att arbetet ska lyckas. Det är viktigt att hela tiden undersöka arbetet med LSS. Verksamheterna ska varje år berätta hur de arbetar och hur de lyckas med arbetet. Alla kan sedan diskutera det. De som får stöd av LSS får veta hur politiker och anställda tänker om arbetet med LSS och kan sedan tala om vad de tycker. De som får stöd av LSS, handikappföreningar och personal är viktiga i arbetet för bra LSS-stöd. LÄTTLÄST PLAN FÖR LSS-VERKSAMHET 17

20 Ansvarsfördelning Vilka har ansvar? Ansvar i världen År 2006 sade FN ja till en ny konvention om rättigheter för människor med funktionsnedsättning. Konventionen säger att personer med funktionsnedsättning ska ha samma mänskliga rättigheter som andra. Konventionen säger att kvinnors och barns rättigheter är extra viktiga. Sverige sade ja till konventionen år Sverige Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS och lagen om assistansersättning, LASS ger personer med stora funktionsnedsättningar rätt till stöd. Lagarna kom år Regeringen har gjort en plan för handikappolitiken som säger att allt ska vara tillgängligt för alla och att alla ska kunna vara med i samhället. Planen heter Från patient till medborgare och finns lättläst på under Lättlästtjänsten/material att ladda ner. År 1992 kom Lindkvists nia som handlar om hur alla i samhället ska bemöta personer med funktionsnedsättning. Diskrimineringslagen ska hindra diskriminering. Det finns lite lättläst information om lagen på under lättläst högst upp. Socialstyrelsen skriver regler för hur arbetet med LSS ska vara. 18 LÄTTLÄST PLAN FÖR LSS-VERKSAMHET

21 Socialtjänstlagen ska se till att människor är trygga och kan vara med i samhället. Socialtjänstlagen finns lättläst på under Lättlästtjänsten/material att ladda ner. Hälso- och sjukvårdslagen ska se till att alla har bra hälsa och får samma vård som alla andra. Kommunen, Malmö stad Politiker i kommunfullmäktige bestämmer om hur mycket pengar olika verksamheter ska få och vad de ska arbeta för. Politiker i kommunstyrelsen undersöker om kommunen har följt de planer som kommunen gjort. Politiker i nämnderna har ansvar för en särskild fråga och ska undersöka hur arbetet går och rapportera det till kommunstyrelsen. LÄTTLÄST PLAN FÖR LSS-VERKSAMHET 19

22 Lättlästa lagar och material De här lagarna och materialen finns på under Lättlästtjänsten/material att ladda ner. FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Mänskliga rättigheter LSS Socialtjänstlagen Från patient till medborgare Malmö På Malmö stads hemsida finns lättläst information om bland annat omsorg och vård. Socialstyrelsen Socialstyrelsen har lättläst information om till exempel LSS, individuell plan och bostad med särskild service. Adressen är 20 LÄTTLÄST PLAN FÖR LSS-VERKSAMHET

23

24 STADSKONTORET Avdelning vård och omsorg Malmö Telefon Malmö stad Tryck: Holmbergs i Malmö AB.

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

OMRÅDE STÖD OCH SERVICE OMSORGSFÖRVALTNINGEN

OMRÅDE STÖD OCH SERVICE OMSORGSFÖRVALTNINGEN OMRÅDE STÖD OCH SERVICE OMSORGSFÖRVALTNINGEN Inledning ger stöd till personer med funktionsnedsättning. Stödet som område stöd och service ger styrs av lagar. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Läs mer

Tillgänglighet för alla

Tillgänglighet för alla Tillgänglighet för alla Handikapplan för Region Skåne Foto: Christiaan Dirksen Det här är Region Skånes handikapplan Den kallas också för handikappolitiskt program. Den talar om hur Region Skåne ska arbeta

Läs mer

Mer än bara trösklar

Mer än bara trösklar Lättläst Mer än bara trösklar Stockholms läns landstings program för att personer med funktionsnedsättning ska kunna leva som andra www.sll.se 1 2 Mer än bara trösklar Stockholms läns landstings program

Läs mer

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Handledning till den lättlästa Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst Studieförbundet Vuxenskolan 2008 Projektledare: Eva Ekengren SV Förbundskansliet Författare: Kitte

Läs mer

Allas delaktighet. Funktionhinderspolitiskt program För åren 2015-2017. Lättläst

Allas delaktighet. Funktionhinderspolitiskt program För åren 2015-2017. Lättläst Allas delaktighet Funktionhinderspolitiskt program För åren 2015-2017 Lättläst Delaktighet i samhället Region Skåne arbetar för att alla ska kunna vara med på lika villkor. Vi vill få bort sådant som gör

Läs mer

PLAN. Stadskontoret. Plan för vård- och omsorgsverksamheten i Malmö stad. Lättläst

PLAN. Stadskontoret. Plan för vård- och omsorgsverksamheten i Malmö stad. Lättläst PLAN Stadskontoret Plan för vård- och omsorgsverksamheten i Malmö stad Lättläst Innehåll Inledning... 3 1. Du ska kunna leva ett aktivt liv och ha inflytande i samhället och över din vardag... 5 2. Du

Läs mer

Så här kan ni använda FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Förslag till handikapprörelsen på lättläst svenska

Så här kan ni använda FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Förslag till handikapprörelsen på lättläst svenska Så här kan ni använda FN:s konvention om rättigheter r personer med funktionsnedsättning Förslag till handikapprörelsen på lättläst svenska 1 Så här kan ni använda FN:s konvention om rättigheter r personer

Läs mer

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Socialdepartementet Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt i konventionen finns med. FN betyder Förenta Nationerna.

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning I III Lättläst version Ill II REGERINGSKANSLIET Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven

Läs mer

En kyrka för alla. Så här vill kyrkorna arbeta för att människor med funktionsnedsättning ska kunna vara med i kyrkan

En kyrka för alla. Så här vill kyrkorna arbeta för att människor med funktionsnedsättning ska kunna vara med i kyrkan En kyrka för alla Så här vill kyrkorna arbeta för att människor med funktionsnedsättning ska kunna vara med i kyrkan Föreningen Furuboda och Sveriges Kristna Råd Sveriges Kristna Råd 172 99 SUNDBYBERG

Läs mer

barnkonventionen. _archive/ som bildades Alla I FN

barnkonventionen. _archive/ som bildades Alla I FN Socialdepartementet Hur svensk lagstiftning och praxis överensstämmer med rättigheterna i barnkonventionen en kartläggning (Ds 2011:37) Lättläst version v Stämmer svenska lagar med barnens rättigheterr

Läs mer

och regionernas nämnder, styrelser och kontor

och regionernas nämnder, styrelser och kontor FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Arbetet i kommunernas, landstingens och regionernas nämnder, styrelser och kontor Ledningen för en kommun, ett landsting eller en region

Läs mer

Så här kan föreningar för. personer med funktionsnedsättning arbeta. i kommuner, landsting och regioner. FN-konventionen om rättigheter

Så här kan föreningar för. personer med funktionsnedsättning arbeta. i kommuner, landsting och regioner. FN-konventionen om rättigheter FN-konventionen om rättigheter Så här kan föreningar för personer med funktionsnedsättning arbeta i kommuner, landsting och regioner Det här materialet är till för föreningar. Det handlar om samarbetet

Läs mer

KULTUR I VÅRD OCH OMSORG LÄTTLÄST

KULTUR I VÅRD OCH OMSORG LÄTTLÄST KULTUR I VÅRD OCH OMSORG LÄTTLÄST Kulturrådet, Box 7843, 103 98 Stockholm Besök: Långa raden 4, Skeppsholmen Tel: 08 519 264 00 Fax: 08 519 264 99 Webbplats: www.kulturradet.se Illustration omslag: Lehån

Läs mer

Sammanfattning. Konventionen började att gälla i Sverige den 14 januari år 2009.

Sammanfattning. Konventionen började att gälla i Sverige den 14 januari år 2009. Sammanfattning Utredning om vilka som ska ha ansvar för att vi följer och arbetar för Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning År 2006 sade FN ja till Konventionen om rättigheter

Läs mer

LÄTTLÄST SVENSKA. Plan för att göra Uppsala bättre för personer med funktionsnedsättning

LÄTTLÄST SVENSKA. Plan för att göra Uppsala bättre för personer med funktionsnedsättning LÄTTLÄST SVENSKA Plan för att göra Uppsala bättre för personer med funktionsnedsättning Ett samhälle för alla Politiker i Uppsala kommun har bestämt en plan för delaktighet för personer med funktionsnedsättning.

Läs mer

Viktiga ord i planen. Kommunens plan Ett samhälle för alla är en del av kommunens arbete för mångfald.

Viktiga ord i planen. Kommunens plan Ett samhälle för alla är en del av kommunens arbete för mångfald. Ett samhälle för alla Plan för funktionshinderspolitiken i Jönköpings kommun år 2015-2018 Jönköpings kommun arbetar för mångfald. Mångfald betyder bland annat att alla människor ska vara välkomna i samhället.

Läs mer

Linköpings Handikapp-politiska handlings-program

Linköpings Handikapp-politiska handlings-program Linköpings Handikapp-politiska handlings-program bestämt av Kommun-fullmäktige den 9 december år 2008 Förenta Nationerna, FN, säger så här om de mänskliga rättigheterna: Alla människor är födda fria och

Läs mer

Ett samhälle för alla - Tillgänglighetspolicy för Bodens kommun Antagen av: Kommunfullmäktige

Ett samhälle för alla - Tillgänglighetspolicy för Bodens kommun Antagen av: Kommunfullmäktige Ett samhälle för alla - Tillgänglighetspolicy för Bodens kommun 2013-2017 Antagen av: Kommunfullmäktige 2013-02-18 5 Innehållsförteckning Inledning 3 Syfte 3 Definitioner 3 Tillgänglighetspolicy för Bodens

Läs mer

Politikerna ska se till att FNs regler för personer med funktionshinder följs. Politiker i Sverige vill arbeta för samma sak som FN.

Politikerna ska se till att FNs regler för personer med funktionshinder följs. Politiker i Sverige vill arbeta för samma sak som FN. F ö renta Nationerna FN betyder Förenta Nationerna FN bildades för 50 år sedan. 185 länder är med i FN. I FN ska länderna komma överens så att människor får leva i fred och frihet. I FN förhandlar länderna

Läs mer

byggstenar för att forma ett samhälle för alla 4Handikappnämndens målprogram i Karlskrona kommun Lättläst

byggstenar för att forma ett samhälle för alla 4Handikappnämndens målprogram i Karlskrona kommun Lättläst byggstenar för att forma ett samhälle för alla 4Handikappnämndens målprogram i Karlskrona kommun Lättläst Målprogram för handikappnämnden i Karlskrona Det här vill handikappnämnden och så här ska vi arbeta

Läs mer

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter November 2005 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

Plan för tillgänglighet och delaktighet

Plan för tillgänglighet och delaktighet Plan för tillgänglighet och delaktighet 2014-2020 Antaget av kommunfullmäktige den 30 september 2013, 65 Plan för tillgänglighet och delaktighet 2014-2020 Innehåll 1 Inledning...1 1.1 Planens syfte och

Läs mer

PLAN FÖR DEN KOMMUNALA HANDIKAPPOMSORGEN 2010-2015

PLAN FÖR DEN KOMMUNALA HANDIKAPPOMSORGEN 2010-2015 PLAN FÖR DEN KOMMUNALA HANDIKAPPOMSORGEN 2010-2015 Dnr 2009-KS0423/739 Antagen av kommunfullmäktige 25010-05-26, KF 49 VARJE MÄNNISKA ÄR UNIK Alla människor är lika i värde och rättigheter. Varje individ

Läs mer

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Januari 2008 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna Lättläst Om FN och de mänskliga rättigheterna FN betyder Förenta Nationerna. FN är en organisation som bildades efter andra världskriget. Alla länder

Läs mer

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till

Läs mer

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer:

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer: Introduktion LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt till särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till personer med funktionshinder. Socialtjänstlagen,

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 760.2

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 760.2 Bromölla kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 760.2 Antagen/Senast ändrad Gäller från Dnr Kf 2013-09-30 163 2013-10-01 2012/573 POLITISKT PROGRAM FÖR ARBETE MED FRÅGOR KRING FUNKTIONSHINDER Politiskt

Läs mer

Tillgänglighet, Bemötande, Delaktighet

Tillgänglighet, Bemötande, Delaktighet Tillgänglighet, Bemötande, Delaktighet Politiskt program för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Beredningen för samhällets omsorger Antaget av kommunfullmäktige 2012-02-23 Alla foton kommer

Läs mer

En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter 1 Det här är Barnombudsmannens skrift om Konventionen om barnets rättigheter omskriven till lättläst. Thomas Hammarberg har skrivit texten. Lena

Läs mer

Stockholm en stad för alla. lättläst. Program för hur personer med funktionsnedsättning ska kunna delta på lika villkor i samhället.

Stockholm en stad för alla. lättläst. Program för hur personer med funktionsnedsättning ska kunna delta på lika villkor i samhället. lättläst Stockholm en stad för alla Program för hur personer med funktionsnedsättning ska kunna delta på lika villkor i samhället. Programmet gäller år 2011 2016 Kommun-fullmäktige beslutade om programmet

Läs mer

Verksamhetsinriktning för Riksförbundet FUB

Verksamhetsinriktning för Riksförbundet FUB Verksamhetsinriktning för Riksförbundet FUB 2017-2019 Det här ska FUB arbeta för 2017-2019 Inledning Här talar förbundsstyrelsen om vad FUB ska arbeta för de närmsta två åren. Sedan arbetar förbundsstyrelsen

Läs mer

Medför lagstadgad personlig assistans verklig delaktighet och ett självständigt liv?

Medför lagstadgad personlig assistans verklig delaktighet och ett självständigt liv? Medför lagstadgad personlig assistans verklig delaktighet och ett självständigt liv? 10 september 2015, Hanaholmen The Capital of Scandinavia Riitta-Leena Karlsson Funktionshinderombudman i Stockholms

Läs mer

Det här är regeringens plan för sin politik för personer med funktionsnedsättning under år 2011-2016.

Det här är regeringens plan för sin politik för personer med funktionsnedsättning under år 2011-2016. Socialdepartementet Regeringens plan för sin politik för personer med funktionsnedsättning En strategi för genomförande av funktionshinderpolitiken Intro och sammanfattning Det här är regeringens plan

Läs mer

Strategi för tillgänglighet och delaktighet

Strategi för tillgänglighet och delaktighet Strategi för tillgänglighet och delaktighet Ett samhälle för alla Fastställd av kommunfullmäktige 2012-12-17 86 Inledning En av fem som lever i Sverige har någon form av funktionsnedsättning enligt Handisam,

Läs mer

Funktionshinderpolitiskt program

Funktionshinderpolitiskt program Dnr 2013/46 Id 50165 Funktionshinderpolitiskt program 2016-2020 Antagen av Kommunfullmäktige 2016-06-27 173 Funktionshinderpolitiskt program för Vimmerby kommun Funktionshinderpolitik handlar om mer än

Läs mer

Mänskliga rättigheter i Sverige

Mänskliga rättigheter i Sverige Mänskliga rättigheter i Sverige En lättläst sammanfattning av regeringens skrivelse 2001/02:83 En nationell handlingsplan för de mänskliga rättigheterna Inledning För nio år sedan var det ett stort möte

Läs mer

I Linköping är alla delaktiga

I Linköping är alla delaktiga Linköpings funktionshinderpolitiska program Programmet gäller från den 24 januari 2017. Linköpings kommun linkoping.se Innehåll Förord 3 1 Inledning 4 2 FN:s konvention 5 3 I Linköping 6 4 Så ska kommunen

Läs mer

Det är ditt liv. Delaktighet i sikte. Lättläst handledning för cirkelledare

Det är ditt liv. Delaktighet i sikte. Lättläst handledning för cirkelledare Det är ditt liv Delaktighet i sikte Lättläst handledning för cirkelledare Projektet med delaktighet i sikte Materialet Det är ditt liv gjordes i FUB:s projekt Med delaktighet i sikte. Ett projekt arbetar

Läs mer

Mitt Liv Jag Bestämmer! Inspirationsdag om delaktighet

Mitt Liv Jag Bestämmer! Inspirationsdag om delaktighet Mitt Liv Jag Bestämmer! Inspirationsdag om delaktighet Politiker och brukare i samtal om delaktighet i samhället Hur får ni veta om brukares behov? På vilket sätt vill ni politiker att brukare ska ta plats?

Läs mer

Ansvarig: Socialnämnden Senaste ändringen antagen: KF , 160. Funktionsrättspolitiskt program för Fagersta kommun

Ansvarig: Socialnämnden Senaste ändringen antagen: KF , 160. Funktionsrättspolitiskt program för Fagersta kommun Funktionsrättspolitiskt program för Fagersta kommun 1 Bakgrund Fagersta kommuns funktionsrättspolitiska program har sin grund i den nationella funktionshinderpolitiska målsättningen, antagen av regeringen,

Läs mer

Hur påverkar lagar och förordningar Esther och det dagliga arbete?

Hur påverkar lagar och förordningar Esther och det dagliga arbete? Hur påverkar lagar och förordningar Esther och det dagliga arbete? Flera lagar som styr Socialtjänstlagen - SoL Hälso- och sjukvårdslagen- HSL Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS

Läs mer

Policy: Bostad och stöd i bostaden

Policy: Bostad och stöd i bostaden Riksförbundet FUB, för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning Policy: Bostad och stöd i bostaden Allmänna principer: Enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, ska den enskilde

Läs mer

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september!

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september! Feminism för alla Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september Vi har en feministisk politik som också arbetar med antirasism och mänskliga rättigheter.

Läs mer

Program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning Program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning Full delaktighet för alla Kommunfullmäktige har beslutat om Uppsala kommuns program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning.

Läs mer

Landstingets program om integration LÄTT LÄST

Landstingets program om integration LÄTT LÄST Landstingets program om integration LÄTT LÄST Alla har rätt till ett gott liv De flesta av oss uppskattar en god hälsa. Oftast tycker vi att den goda hälsan är självklar ända tills något händer. Hälsa

Läs mer

Samlat, genomtänkt och uthålligt?

Samlat, genomtänkt och uthålligt? Samlat, genomtänkt och uthålligt? En utvärdering av regeringens nationella handlingsplan för mänskliga rättigheter 2006 2009 Lättläst sammanfattning Lättläst sammanfattning av betänkande av Utredningen

Läs mer

FNs standardregler. För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda

FNs standardregler. För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda FNs standardregler För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda LÄTTLÄST en lättläst version av FNs standardregler för att tillförsäkra människor med funktionsnedsättning

Läs mer

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete xx Fastställd Socialnämnden 2014-05-07 Reviderad - Produktion Socialförvaltningen

Läs mer

Information om förslag till allmänna råd om baspersonalens kompetens

Information om förslag till allmänna råd om baspersonalens kompetens Information om förslag till allmänna råd om baspersonalens kompetens Värnas konferens vid Sigtunastiftelsen 25 september 2013 Ulla Clevnert 2013-10-08 Grundläggande kunskaper hos personal som ger stöd,

Läs mer

Dnr: 2011/367-KS 2011-09-13. Karin Hjärpe. @vasteras.see. programmet. Förslag till beslut. Kommunstyrelsen

Dnr: 2011/367-KS 2011-09-13. Karin Hjärpe. @vasteras.see. programmet. Förslag till beslut. Kommunstyrelsen Stadsledningskontoret Karin Hjärpe Telefon:021 393950 E-post:karin.hjarpe@ @vasteras.see Delges TJÄNSTESKRIVELSE Dnr: 2011/367-KS 2011-09-13 1 Revidering avv handikappolitiska programmet Förslag till beslut

Läs mer

Värdegrund, lokala värdighetsgarantier och bemötande

Värdegrund, lokala värdighetsgarantier och bemötande Värdegrund, lokala värdighetsgarantier och bemötande Styrdokument Riktlinje Dokumentansvarig SAS Skribent SAS Beslutat av Förvaltningschef dnr VON 133/18 Gäller för Vård- och omsorgsförvaltningen Gäller

Läs mer

Socialstyrelsens författningssamling

Socialstyrelsens författningssamling 1 Socialstyrelsens författningssamling Ansvarig utgivare: Chefsjurist Eleonore Källstrand Nord 2013 05 06 SOSFS 2013:X (S) Utkom från trycket den 2013 Socialstyrelsens allmänna råd om grundläggande kunskaper

Läs mer

BARN- & UNGDOMSPLAN FÖR HÖGANÄS KOMMUN Höganäs kommun arbetar efter en barn- och ungdomsplan som utgår ifrån FN:s konvention om barnets rättigheter, även kallad barnkonventionen. Nästan alla länder i världen

Läs mer

Funktionshinderpolitiskt program för Torsås kommun

Funktionshinderpolitiskt program för Torsås kommun 1 Funktionshinderpolitiskt program för Torsås kommun Ett kommunalt program baserad på FN:s standardregler för delaktighet och jämlikhet för människor med funktionsnedsättning. Till programmet hör en handlingsplan.

Läs mer

Värdegrund, lokala värdighetsgarantier och bemötande

Värdegrund, lokala värdighetsgarantier och bemötande Vård- och omsorgsförvaltningen Riktlinje Gäller för Vård- och omsorgsförvaltningen Dokumentansvarig Emelie Sundberg, SAS Godkänd av Monica Holmgren, chef vård- och omsorgsförvaltningen Diarienr VON 198/15

Läs mer

Hjälpmedel ökad delaktighet och valfrihet. Lättläst sammanfattning

Hjälpmedel ökad delaktighet och valfrihet. Lättläst sammanfattning Hjälpmedel ökad delaktighet och valfrihet Lättläst sammanfattning Betänkande av Utredningen om fritt val av hjälpmedel Stockholm 2011 SOU 2011:77 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar

Läs mer

En nationell handlingsplan för de mänskliga rättigheterna har bearbetats till lättläst svenska av Lena Falk, Centrum för lättläst. Stockholm 2002.

En nationell handlingsplan för de mänskliga rättigheterna har bearbetats till lättläst svenska av Lena Falk, Centrum för lättläst. Stockholm 2002. En nationell handlingsplan för de mänskliga rättigheterna har bearbetats till lättläst svenska av Lena Falk, Centrum för lättläst. Stockholm 2002. Mänskliga rättigheter i Sverige En lättläst sammanfattning

Läs mer

Lidingö stad hälsans ö för alla

Lidingö stad hälsans ö för alla 1 (5) DATUM DNR 2016-10-10 KS/2016:126 Lidingö stad hälsans ö för alla Policy för delaktighet för personer med funktionsnedsättning Antagen av kommunfullmäktige den 19 december 2016 och gällande från och

Läs mer

Lättläst OMVÅRDNAD GÄVLE. Värdighetsgarantin. vårt kvalitetslöfte till dig som kund

Lättläst OMVÅRDNAD GÄVLE. Värdighetsgarantin. vårt kvalitetslöfte till dig som kund OMVÅRDNAD GÄVLE Lättläst Värdighetsgarantin vårt kvalitetslöfte till dig som kund Värdighetsgaranti Omvårdnadsnämnden i Gävle kommun beslutade om värdighetsgarantin den 19 december år 2012. Värdighetsgarantin

Läs mer

Lättläst tillgänglighetsprogram från år 2011 till år 2016. Gävle kommuns program för funktionshindersfrågor

Lättläst tillgänglighetsprogram från år 2011 till år 2016. Gävle kommuns program för funktionshindersfrågor Lättläst tillgänglighetsprogram från år 2011 till år 2016 Gävle kommuns program för funktionshindersfrågor Den här informationen kan du också beställa i DAISY-format. Den finns också på teckenspråk och

Läs mer

Tillgänglighetspolicy för Finspångs kommun

Tillgänglighetspolicy för Finspångs kommun Tillgänglighetspolicy för Finspångs kommun Antagen av kommunfullmäktige 22 februari 2017 Tillgänglighetspolicy för Finspångs kommun Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33

Läs mer

Mål och handlingsplan Område funktionshinder år 2015 2017 Omsorgsförvaltningen

Mål och handlingsplan Område funktionshinder år 2015 2017 Omsorgsförvaltningen Mål och handlingsplan Område funktionshinder år 2015 2017 Omsorgsförvaltningen Lättläst Inledning Område Funktionshinder ger stöd till personer med funktionsnedsättning. Arbetet styrs av lagar. Lag om

Läs mer

Policy för funktionshinderfrågor

Policy för funktionshinderfrågor Styrdokument 1 (5) 2014-06-24 Fastställd: Kommunfullmäktige 2014-09-18 x, att gälla fr.o.m. 2015 Gäller för: samtliga nämnder och verksamheter Dokumentig: Kanslichefen Reviderad: revideras senast 2018-12-31

Läs mer

Levnadsvillkor för människor med funktionshinder

Levnadsvillkor för människor med funktionshinder Levnadsvillkor för människor med funktionshinder En beskrivning av levnadsvillkoren i Västra Götaland och nationellt Lättläst version Handikappkommittén 2003-11-06 Innehåll Sida Inledning 2 Arbete 3 Hur

Läs mer

POLITISKA INRIKTNINGSMÅL FÖR OMRÅDE FUNKTIONSHINDER

POLITISKA INRIKTNINGSMÅL FÖR OMRÅDE FUNKTIONSHINDER 1 (3) POLITISKA INRIKTNINGSMÅL FÖR OMRÅDE FUNKTIONSHINDER Förord De politiska inriktningsmålen är ett komplement till gällande lagstiftning, lagar och förordningar som reglerar stöd och service för målgruppen

Läs mer

Rapport från beredning för full delaktighet KS-2011/1093

Rapport från beredning för full delaktighet KS-2011/1093 Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Kommunstyrelsens ordförande Datum KS-2011/1093 2013-02-18 Kommunstyrelsen Rapport från beredning för full delaktighet KS-2011/1093 Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Tillgänglighetsplan 2013-2015

Tillgänglighetsplan 2013-2015 Tillgänglighetsplan 2013-2015 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-04-29, KF 36 1 Bakgrund Det är av stor vikt att tillgänglighetsfrågor beaktas i all kommunal planering. Ledamöter i Kommunala Handikapprådet

Läs mer

UPPDRAGSBESKRIVNING BOSTAD MED SA RSKILD SERVICE ENLIGT LSS 2015

UPPDRAGSBESKRIVNING BOSTAD MED SA RSKILD SERVICE ENLIGT LSS 2015 Eskilstuna kommun Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-01 UPPDRAGSBESKRIVNING BOSTAD MED SA RSKILD SERVICE ENLIGT LSS 2015 Bostad med särskild service enligt LSS Innehåll 1. Beskrivning av uppdragen... 3 Enheten

Läs mer

Allas delaktighet i samhället. Funktionshinderspolitiskt program för åren 2015-2017 Region Skåne

Allas delaktighet i samhället. Funktionshinderspolitiskt program för åren 2015-2017 Region Skåne Allas delaktighet i samhället Funktionshinderspolitiskt program för åren 2015-2017 Region Skåne Allas delaktighet i samhället. Detta program är styrande för Region Skånes funktionshinderspolitik. Alla

Läs mer

lättläst broschyr En lättläst broschyr om samband mellan fattigdom och funktionshinder

lättläst broschyr En lättläst broschyr om samband mellan fattigdom och funktionshinder lättläst broschyr En lättläst broschyr om samband mellan fattigdom och funktionshinder MyRight Att erövra världen, mars 2018 Vi som driver MyRight är organisationer för personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Lättläst. Detta är Frösunda. Vi ger dig stöd till ett bättre liv

Lättläst. Detta är Frösunda. Vi ger dig stöd till ett bättre liv Lättläst Detta är Frösunda Vi ger dig stöd till ett bättre liv Detta är viktigt för Frösunda Alla människor har samma värde. Alla människor kan utveckla sig. Det ska vara roligt att träffa andra människor.

Läs mer

Värdegrund - att göra gott för den enskilde

Värdegrund - att göra gott för den enskilde Värdegrundsdokumentet är framarbetat av och för socialförvaltningen i Degerfors kommun, samt antaget av socialnämnden 2012-10-10. Text: Jeanette Karlsson och Sture Gustafsson. Illustrationer: Bo Qvist

Läs mer

Gemensam värdegrund och styrande principer för mänskliga rättigheter i Jönköpings kommun

Gemensam värdegrund och styrande principer för mänskliga rättigheter i Jönköpings kommun Gemensam värdegrund och styrande principer för mänskliga rättigheter i Ks/2018:353 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Gemensam värdegrund och styrande principer för mänskliga

Läs mer

PROGRAM FÖR TILLGÄNGLIGHET OCH DELAKTIGHET

PROGRAM FÖR TILLGÄNGLIGHET OCH DELAKTIGHET Lättläst PROGRAM FÖR TILLGÄNGLIGHET OCH DELAKTIGHET Programmet gäller i 6 år från år 2018 till och med år 2023. Kommun-fullmäktige beslutade om programmet i maj 2018. Innehåll Inledning 5 Om programmet

Läs mer

Lättläst handikapplan för Staffanstorps kommun 2

Lättläst handikapplan för Staffanstorps kommun 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING HANDIKAPPLAN FÖR STAFFANSTORPS KOMMUN 3 FN:s standardregler 3 Staffanstorps Kommunstyrelsen 3 Kontrollera 4 MER KUNSKAP 5 VÅRD OCH BEHANDLING OLIKA SLAGS TRÄNING 7 STÖD OCH SERVICE

Läs mer

Sammanfattning på lättläst svenska. Upplevd kvalitet i bostad med särskild service och i daglig verksamhet Solna och Sollentuna kommun 2011

Sammanfattning på lättläst svenska. Upplevd kvalitet i bostad med särskild service och i daglig verksamhet Solna och Sollentuna kommun 2011 Sammanfattning på lättläst svenska Upplevd kvalitet i bostad med särskild service och i daglig verksamhet Solna och Sollentuna kommun 2011 Sammanfattning till lättläst svenska har gjorts av Centrum för

Läs mer

Ale för alla. Hur ska alla människor kunna vara med i samhället? De saker som ska göra det bättre finns med i en plan.

Ale för alla. Hur ska alla människor kunna vara med i samhället? De saker som ska göra det bättre finns med i en plan. Ale för alla Hur ska alla människor kunna vara med i samhället? De saker som ska göra det bättre finns med i en plan. I planen står det vad som ska göras i år, nästa år, 2013 och 2014. Varje år ska politikerna

Läs mer

Tillgängligt för alla - rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Tillgängligt för alla - rättigheter för personer med funktionsnedsättning Inriktningsdokument 2014-05-26 Tillgängligt för alla - rättigheter för personer med funktionsnedsättning KS 2014/0236 Beslutad av kommunfullmäktige den 26 maj 2014. Inriktningen gäller för hela den kommunala

Läs mer

Torsås. Lättläst. kommun LSS. Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade

Torsås. Lättläst. kommun LSS. Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade Torsås kommun Lättläst LSS Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade Här skriver vi om den hjälp du kan få enligt LSS. Kommunerna och regionens hälso- och sjukvård ger hjälpen. Den här texten

Läs mer

Informationsfolder. För personer med funktionsnedsättning som ansöker om stöd enligt LSS

Informationsfolder. För personer med funktionsnedsättning som ansöker om stöd enligt LSS Informationsfolder För personer med funktionsnedsättning som ansöker om stöd enligt LSS LSS LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt till särskild hjälp. LSS är en

Läs mer

Alla barn har egna rättigheter

Alla barn har egna rättigheter Alla barn har egna rättigheter Barnkonventionen i Partille kommun Innehåll Barnkonventionens fyra grundstenar 3 Vad är Barnkonventionen? 4 Barnkonventionens artiklar 4 Vem ansvarar för arbetet? 5 Barnkonventionen

Läs mer

Lidingö stad hälsans ö för alla

Lidingö stad hälsans ö för alla 1 (7) DATUM DNR 2016-10-10 KS/2016:126 Lidingö stad hälsans ö för alla Policy för delaktighet för personer med funktionsnedsättning Antagen av kommunfullmäktige den 19 december 2016 och gällande från och

Läs mer

Eskilstuna kommuns plan för tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Eskilstuna kommuns plan för tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning Kommunstyrelsen 1 (5) Kommunledningskontoret KSKF/2016:132 Eskilstuna kommuns plan för tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning 2017-2021 Antaget av kommunfullmäktige den 9 februari 2017, 8

Läs mer

Att leva som andra. Information om Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Att leva som andra. Information om Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Att leva som andra Information om Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Vad är LSS LSS betyder Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade. LSS- lagen säger att en del människor

Läs mer

'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan'

'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan' 1 'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan' På ett möte i Västervik den 19 juni 2001 bestämde vi i centerpartiet

Läs mer

Kunskaper hos personal som ger stöd, service eller omsorg enligt SoL och LSS till personer med funktionsnedsättning

Kunskaper hos personal som ger stöd, service eller omsorg enligt SoL och LSS till personer med funktionsnedsättning SOSFS (S) Allmänna råd Kunskaper hos personal som ger stöd, service eller omsorg enligt SoL och LSS till personer med funktionsnedsättning Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling

Läs mer

Sensus inkluderingspolicy Fastställd av Sensus förbundsstyrelse 2009-05-27 Lättläst svenska

Sensus inkluderingspolicy Fastställd av Sensus förbundsstyrelse 2009-05-27 Lättläst svenska Sensus inkluderingspolicy Fastställd av Sensus förbundsstyrelse 2009-05-27 Lättläst svenska Alla ska kunna vara med i Sensus Det här är Sensus plan för hur Sensus ska arbeta mot diskriminering i allt Sensus

Läs mer

Ingenting om oss utan oss

Ingenting om oss utan oss Ingenting om oss utan oss Handlingsprogrammet utgår från FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och svensk lagstiftning. Syftet med handlingsprogrammet är att vägleda och

Läs mer

Stadskontoret Plan för LSS-verksamheten i Malmö stad

Stadskontoret Plan för LSS-verksamheten i Malmö stad PLAN Stadskontoret Plan för LSS-verksamheten i Malmö stad Innehållsförteckning Inledning...3 Individen...5 Självbestämmande och självständighet...6 Delaktighet i samhället och jämlikhet i levnadsvillkor...8

Läs mer

1 2 3 4 5 6 Vad är viktigast? Att mötas och bemöta på ett respektfullt sätt Kartlägg behoven Sätt upp tydliga mål Uppmuntra de starka sidorna Skapa struktur Anpassa miljön Var tydlig Var spännande 7 Bemötande/att

Läs mer

Vi vet att tillgänglighet lönar sig för vi har räknat på det. Dags att tänka på nya sätt

Vi vet att tillgänglighet lönar sig för vi har räknat på det. Dags att tänka på nya sätt Vi vet att tillgänglighet lönar sig för vi har räknat på det Den här texten har tagits fram av den svenska funktionshinderrörelsen genom samarbetsorganisationerna Lika Unika och Handikappförbunden. Vi

Läs mer

HANDIKAPPOLICY FÖR NACKA KOMMUN

HANDIKAPPOLICY FÖR NACKA KOMMUN HANDIKAPPOLICY FÖR NACKA KOMMUN HANDIKAPPOLICY FÖR NACKA KOMMUN Nacka kommun har en handikappolicy. Syftet med den är att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra, med samma rättigheter och

Läs mer

LÄTTLÄST OM LSS. Det är kommunen och landstinget som ska ge den hjälp som behövs. Här får du veta mera om vad som gäller.

LÄTTLÄST OM LSS. Det är kommunen och landstinget som ska ge den hjälp som behövs. Här får du veta mera om vad som gäller. Stöd och service till vissa funktionshindrade Den här texten är lättläst. Det betyder att det inte finns svåra ord men allt som är viktigt finns med. Texten handlar om LSS. LSS betyder lagen om stöd och

Läs mer

Tillsammans gör vi Sverige mer tillgängligt

Tillsammans gör vi Sverige mer tillgängligt Tillsammans gör vi Sverige mer tillgängligt 2 Handisams uppdrag handlar om att få ansvariga på olika nivåer i samhället att inse vinsterna med ett tillgängligt samhälle där alla kan delta jämlikt oavsett

Läs mer

Tillgänglighet, Bemötande, Delaktighet Politiskt program för personer med funktionsnedsättning

Tillgänglighet, Bemötande, Delaktighet Politiskt program för personer med funktionsnedsättning Tillgänglighet, Bemötande, Delaktighet Politiskt program för personer med funktionsnedsättning Beredningen för samhällets omsorger Antaget av kommunfullmäktige 2012-02-23 Alla foton kommer från Shutterstock.com

Läs mer

Eskilstuna kommuns plan för tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Eskilstuna kommuns plan för tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning Eskilstuna kommuns plan för tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning 2017 2021 1 Målsättning med tillgänglighetsarbetet Övergripande mål Flickor och pojkar, kvinnor och män med funktionsnedsättning

Läs mer