Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i"

Transkript

1 Lätt svenska Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i

2 MÖJLIGHETERNAS LAND BYGGER VI TILLSAMMANS Vi vill att Sverige ska vara möjligheternas land. Här ska alla få möjlighet att växa och ta sin del av ansvaret, oavsett vem man är och var man kommer ifrån. Det gör Sverige starkt. Så är det inte idag. Klyftorna mellan människor ökar. Det betyder att skillnaderna mellan rika och fattiga människor blir större. Många är arbetslösa, särskilt många unga. Personal sägs upp inom skolan och vården. Samtidigt har företag svårt att hitta personal med den kunskap som krävs. Det vill vi ändra på. Vi vill att fler ska få möjlighet att leva ett bättre liv. Vi vill se till att fler människor får jobb. Fler jobb betyder att Sveriges ekonomi blir bättre. Då kan vi anställa fler och göra skolan och sjukvården bättre. Då minskar klyftorna. Så löser vi problemen tillsammans. Den 19 september väljer du. Ska Sverige bli ett land där alla har jobb och lever bra liv? Eller ska vi ha fyra år till med allt större skillnader mellan rika och fattiga? Vi vet att Sverige blir starkare när fler har jobb och kan göra sina drömmar till verklighet. Vill du vara med? VI KAN INTE VÄNTA MED ATT TA ANSVAR FÖR SVERIGE Sverige har slagit in på fel väg hade Sverige ett överskott i statskassan på 70 miljarder kronor. Idag måste regeringen låna pengar för att kunna betala alla kostnader. På några å har regeringen förvandlat överskottet till ett stort underskott. Det är inte en ansvarsfull ekonomisk politik. Skatten har sänkts mest för dem som är rikast. Samtidigt är fler arbetslösa, det är färre lärare i skolan och är man sjuk får man vänta längre innan man får träffa en läkare. Vi har tagit Sverige ur ekonomisk kris förut. Vi vet att en ansvarsfull ekonomisk politik ser till att skapa fler jobb. Jobben gör Sveriges ekonomi bättre. Därför vill vi sänka skatten för småföretag och använda pengar till forskning och utveckling. Och inte minst vill vi att det ska finnas utbildningar som ger jobb. Vi föreslår nya jobb, praktikplatser och utbildningsplatser. Då får vi råd att göra skolan, sjukvården och omsorgen bättre. Vi vill driva en ansvarsfull ekonomisk politik. Vi sätter jobben först. Vi tycker att skola, sjukvård och omsorg är viktigare än sänkt skatt. Mona Sahlin 2 3

3 FLER JOBB ÅT UNGA Arbetslösheten bland unga i Sverige är en av Europas högsta. Trots det så finns det något som kallas aktivitetsförbud i Sverige. Det betyder att unga måste vänta i minst tre månader innan de kan få hjälp med praktik eller utbildning. Oftast dröjer det mycket längre. Samtidigt har regeringen minskat antalet utbildningsplatser. Vi vill uppmuntra alla unga som har egna idéer och drömmar. Därför måste aktivitetsförbudet på Arbetsförmedlingen tas bort. Unga som behöver praktik eller utbildning ska inte behöva vänta i onödan. Vi vill ta bort arbetsgivaravgiften för företag som anställer en ung arbets-lös. Arbetsgivaravgift är en avgift som företag måste betala till staten för att få ha anställda. Vi vill också skapa fler praktikplatser och utbildningsplatser. Sveriges unga är vår framtid. Därför måste vi se till att de har en egen framtid att drömma om. Vi vill hjälpa unga redan den första dagen de är arbetslösa. Vi vill skapa nya praktikplatser och utbildningsplatser för unga. Vi vill ta bort arbetsgivaravgiften för företag som anställer arbet slösa unga. NÄR FLER BIDRAR BLIR DET FÄRRE BIDRAG Sverige är på många sätt ett bra land, men det finns problem. Idag är många arbetslösa och de människor som lever på socialbidrag blir allt fler. Social-bidrag är pengar som kommunen betalar till dem som inte har några pengar. Avgiften för att vara med i a-kassan har blivit så hög att många inte har råd att vara med. Samtidigt har sjukförsäkringen blivit sämre så att svårt sjuka står utan försäkring. Det är svårt att få ett jobb igen för arbetslösa och för sjuka som har blivit friska. För oss är jobben viktigast. Vi vet att Sverige blir starkare när fler har jobb och kan göra sina drömmar till verklighet. Vi vill sänka skatten för småföretag med 6 miljarder, bygga fler bostäder och se till att vägar, tåg och bussar fungerar. Då kan fler få jobb. Vi vill stärka sammanhållningen i Sverige. Svårt sjuka ska ha en trygg sjukförsäkring. Samtidigt ska de sjuka få hjälp att komma tillbaka till arbetslivet när de är friska igen. Vi vill sänka kostnaden för medlemskap i a-kassan. Ingen ska betala mer än 80 kronor per månad för att vara medlem. Dessutom ska försäkring-arna bli bättre så att fler får ett skydd när de är sjuka och inte kan jobba. Vi vill sänka skatterna för småföretag. Vi vill skapa nya jobb och utbildningsplatser. Vi vill skapa en trygg sjukförsäkring och a-kassa för alla. 4 5

4 KVALITET I VÄLFÄRDEN FÖR ALLA Det senaste året har cirka jobb försvunnit från skola, sjukvård och omsorg. Det gör att fler går arbetslösa och kvaliteten inom välfärden för-sämras. Välfärd betyder just skola, sjukvård och omsorg. Varje elev får mindre hjälp i skolan och patienterna får sitta längre i väntrummet. Samtidigt sänker regeringen skatterna för dem som tjänar mest pengar. Vår idé är en annan. Med mer personal i förskola och skola får barnen en bättre start. Skolklasserna ska bli mindre och lärarna fler. Och med fler anställda blir sjukvården bättre och sjuka får vård snabbare. De nya jobben vi skapar gör att fler kan vara med och ta ansvar. Då får vi en ännu bättre välfärd och ännu fler jobb. Då får fler möjlighet att leva bättre liv. I förskolan lär sig barn nya saker när de leker och när de träffar andra barn. Men barn som har föräldrar som är föräldralediga eller arbetslösa har bara rätt till att vara i förskolan 15 timmar i veckan. Vi vill ge alla barn rätt till 30 timmar i veckan i förskolan. En bra välfärd handlar också om att få välja. Vi vill att människor själva ska få välja vårdgivare och att barn och föräldrar ska kunna välja skola. Men privata vårdföretag ska inte kunna välja bort patienter de inte vill ha. Skolor ska inte kunna välja bort elever som behöver extra stöd. MINSKA KLYFTORNA Allt fler barn är fattiga. Väldigt många ungdomar är arbetslösa. En pensionär betalar mer i skatt än en som jobbar. Fastighetsskatten är orättvis. Allt det här gör att klyftorna mellan människor ökar. Vi vet att jämlikhet och minskade klyftor mellan människor är bra för Sverige. Därför ska pensionärer och löntagare betala samma skatt. Vi vill även höja stödet till ensamstående föräldrar. När man är hemma med ett sjukt barn får man något som kallas tillfällig föräldrapenning istället för sin vanliga lön. Vi vill höja den tillfälliga föräldrapenningen. Fastighetsskatten ska bli rättvis. De allra dyraste husen ska få en högre avgift. Alla andra hus ska ha samma skatt som nu, eller lägre. När fler får möjlighet att vara med och bidra till samhället kan vi satsa pengar på bättre skola och vård. Och när skola och vård blir bättre kan ännu fler vara med och bidra. Det är bra för alla. Vi vill avskaffa pensionärsskatten. Vi vill höja stödet för ensamstående föräldrar. Vi vill höja den tillfälliga föräldrapenningen. Vi vill ha fler lärare och mindre klasser i skolan. Vi vill ha kortare vårdköer och bättre sjukvård. Vi vill ha 30 timmars förskola för barn till föräldralediga och arbetslösa. 6 7

5 rött Fler jobb Vi vill investera i nya jobb, praktikplatser och utbildningsplatser. Vi vill sänka arbetsgivaravgiften för småföretagare. Vi vill modernisera bostäder, vägar, bussar och tåg. Vi vill också anställa fler i vården, skolan och omsorgen. Fler jobb åt unga Vi vill hjälpa unga redan den första dagen de är arbetslösa. Ta bort aktivitetsförbudet på Arbetsförmedlingen! Inför nya praktikplatser och utbildningsplatser riktade till unga arbetslösa. Pension och lön ska beskattas lika Pension och lön ska beskattas lika. Det ska löna sig att arbeta och att ha arbetat. Bättre vård och skola går före skattesänkningar Vi vill satsa på välfärdsjobben och göra sjukvården, omsorgen och skolan bättre. Valfrihet för patienter Sjukvården måste vara bra. Alla ska ha rätt att välja vårdgivare men vårdbolag ska inte kunna välja bort patienter. Man ska inte kunna betala för att få vård snabbare. Sjukförsäkringen Vi vill göra sjukförsäkringen bättre. Man ska känna ekonomisk trygghet när man är sjuk, och få hjälp att börja jobba igen när man har blivit frisk. blått Ökade klyftor Regeringen lovade fler jobb det blev färre. Regeringen lovade färre i utanförskap det blev fler. Det byggs färre bostäder och det finns färre utbildningsplatser. Fler börjar vuxenlivet på socialbidrag Arbetslösheten bland unga är bland de högsta i Europa. Trots det måste unga, som behöver hjälp, vänta i minst tre månader innan de kan få praktik eller utbildning. Nu är 40 procent av socialbidragstagarna under 30 år. Högre skatt för pensionärer än för löntagare Regeringen tycker att pensionärer ska betala högre skatt än dem som jobbar. Sämre välfärd när skatten sänks för de rika jobb har försvunnit från vård, skola och omsorg. Regeringen har istället sänkt skatterna med närmare 100 miljarder. Mest för dem som redan har mycket pengar. Orättvis vård Regeringen har infört en lag som tillåter vårdbolag att starta där de kan tjäna mest pengar. Inte där behoven finns. De som är sjuka och har mycket pengar kan betala och få vård snabbare tals människor utförsäkras Regeringen har gjort tals människor försäkringslösa. Då får de som är sjuka inga pengar. Sjuka ska inte behöva söka socialbidrag. Hur blir människor friskare av att bli fattigare? 8 9

6 MILJÖ EN LÖNSAM INVESTERING Vi vill att Sverige tar ansvar för vår miljö och vårt klimat, genom att bland annat förändra vår elproduktion och sättet vi bygger hus på. Dagens ROT-avdrag innebär att man betalar lägre skatt när man renoverar, bygger om eller bygger till sitt hus eller sin lägenhet. Vi tycker att ROT-avdraget ska ökas med en extra klimatbonus för radhus, villor, ägar-lägenheter och bostadsrättsföreningar som gör insatser för att minska sin energiförbrukning. För flerfamiljshus med klimatprofil vill vi införa ett nytt ROT-stöd. Med hjälp av skatter kan vi göra Sverige mer miljövänligt. Därför kommer vi att höja koldioxidsskatten. Vi vill också höja bensinpriset med totalt 49 öre under de kommande fyra åren. Regeringen vågar inte berätta hur mycket de tänker höja bensinskatten. Blir det 70 öre som de borgerliga föreslog? Eller blir det 105 öre som Centerpartiet föreslagit? Vi vill sänka fordonsbeskattningen på bussar med 100 miljoner kronor. Vi föreslår också ett stöd till efterkonvertering. Efterkonvertering betyder att man kan göra om sin bil så att man kan tanka med andra, mer miljövänliga drivmedel. Då kan fler köra miljövänligt. UTBILDNING GER FLER JOBB Alldeles för många människor i Sverige har inte ett jobb att gå till. Samtidigt finns det företag som vill anställa, men som inte hittar människor som kan det som krävs. Ändå har regeringen valt att minska på olika utbildningar för vuxna. Fler utbildningar hade kunnat lösa problemet. Utbildning ger möjligheter till personlig utveckling, och Sverige behöver utbildade människor. Därför vill vi satsa på praktik och utbildning. Med utbildning blir det lättare att få jobb. När företag läggs ned eller flyttar utomlands är det viktigt att människor har möjlighet att vidareutbilda sig eller lära sig ett nytt jobb. Sverige ska konkurrera med kunskap inte med låga löner. Vi vill införa en kompetens-försäkring så att man kan byta jobb. Vi vill skapa fler platser på utbildningar för vuxna. Vi tycker att Sverige ska konkurrera med kunskap, inte med låga löner. Vi vill införa en kompetensförsäkring. Vi vill utvidga dagens ROT-avdrag med en extra klimatbonus och införa ROT för flerfamiljshus. Vi vill satsa på järnväg och kollektivtrafik. Vi vill underlätta för både tunga fordon och personbilar att köra miljövänligt

7 JäMStäLLDHet en SJäLVkLaRHet Utvecklingen går bakåt. Sedan valet 2006 har skatterna sänkts med 30 procent mer för män än för kvinnor. Det är fler kvinnor än män som arbetar deltid. De kvinnorna får sämre ekonomi och lägre pension. Sjukförsäkringen har blivit sämre och det drabbar många kvinnor. Många kvinnor har fått sluta på sina jobb inom vård och skola. Sverige ska fortsätta vara en internationell förebild när det gäller jämställd-het. Jämställdhet betyder att kvinnor och män har samma rättigheter och makt. Därför måste både män och kvinnor ha samma möjligheter till jobb och karriär. Många kvinnor vill jobba heltid, men får inte möjlighet att göra det. Att alla får rätt att jobba heltid är viktigt för ökad jämställdhet. Vi vill investera 1 miljard för att skapa fler heltidsjobb i kommuner och landsting. GÖR en insats Du behöver inte vara medlem eller väldigt duktig på politik för att hjälpa till. Det viktiga är att du gör en insats, liten som stor. Dela ut material på ditt jobb, ändra din Facebookstatus eller prata med väljare. BLi MeDLeM DiRekt! Skicka ett SMS med ditt S och personnummer till (skriv: S ååmmddxxxx). Det kostar 100 kr. Alla föräldrar ska kunna jobba oavsett om man är två föräldrar som bor tillsammans eller om man är ensamstående förälder. Då behövs det barn-omsorg även på kvällar och helger. En bra förskola, där barnen trivs och som föräldrarna känner sig trygga med, är viktigt för ett jämställt samhälle. Tyvärr går utvecklingen nu åt fel håll. Barngrupperna blir större och personalen minskar. Vi vill istället göra förskolan bättre med mer personal. Vi vill satsa 1 miljard på fler heltidsjobb i kommuner och landsting. Vi vill ha barnomsorg på kvällar och helger. Vi vill ha bättre förskolor. möjligheternasland.se 12 13

Valet 2010 blir ett avgörande vägval: Vilket Sverige ska vi ha? Valet står mellan två helt olika drömmar, helt olika vägar för framtiden.

Valet 2010 blir ett avgörande vägval: Vilket Sverige ska vi ha? Valet står mellan två helt olika drömmar, helt olika vägar för framtiden. VÄGVALET VI VILL GÖRA SVERIGE TILL ETT MÖJLIGHETERNAS LAND Valet 2010 blir ett avgörande vägval: Vilket Sverige ska vi ha? Valet står mellan två helt olika drömmar, helt olika vägar för framtiden. När

Läs mer

Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år.

Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. 1 Rösta på oss! I år, 2014, är det val den 14 september. Då får alla svenska medborgare som har fyllt 18

Läs mer

i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år.

i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Rösta på oss! i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Partierna har lämnat sina texter till Lättläst-tjänsten på Centrum för lättläst och vi har

Läs mer

MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002

MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002 LÄTT SVENSKA MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002 FÖR ATT JORDEN SKA GÅ ATT LEVA PÅ ÄVEN I FRAMTIDEN Foto: Per-Olof Eriksson/N, Naturfotograferna Det här tycker Miljöpartiet är allra viktigast: Vi måste bry

Läs mer

31 AUGUSTI 2010 SOCIALDEMOKRATERNAS, MILJÖPARTIETS OCH VÄNSTERPARTIETS REGERINGS- PLATTFORM FÖR HELA SVERIGE

31 AUGUSTI 2010 SOCIALDEMOKRATERNAS, MILJÖPARTIETS OCH VÄNSTERPARTIETS REGERINGS- PLATTFORM FÖR HELA SVERIGE 31 AUGUSTI 2010 SOCIALDEMOKRATERNAS, MILJÖPARTIETS OCH VÄNSTERPARTIETS REGERINGS- PLATTFORM 2011 2014 2/18 3/22 Innehållsförteckning ANSVAR...3 4 ETT FRAMGÅNGSRIKT SVERIGE...4 5 1. 100 000 FLER JOBB,

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september!

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september! Feminism för alla Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september Vi har en feministisk politik som också arbetar med antirasism och mänskliga rättigheter.

Läs mer

Framtiden. är här. valmanifest på lättläst svenska

Framtiden. är här. valmanifest på lättläst svenska Framtiden är här valmanifest på lättläst svenska De val vi gör i dag är viktiga för våra liv i framtiden. Miljöpartiet vill skydda djuren, naturen, miljön, världen och människorna. Vi vill ha ett miljövänligare

Läs mer

'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan'

'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan' 1 'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan' På ett möte i Västervik den 19 juni 2001 bestämde vi i centerpartiet

Läs mer

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA SÄTT VÄXJÖ I ARBETE Det viktigaste Växjö står inför är att klara jobben. Genom att fler växjöbor kommer i arbete så lägger vi grunden till att skapa det Växjö vi vill

Läs mer

Tankar och reflektion från medlemmar vid Årsmötetsdagen 28/2 Sunderby Folkhögskola. Viktigaste frågan är jobben, eller rättare sagt bristen på jobb.

Tankar och reflektion från medlemmar vid Årsmötetsdagen 28/2 Sunderby Folkhögskola. Viktigaste frågan är jobben, eller rättare sagt bristen på jobb. 1(9) Tankar och reflektion från medlemmar vid Årsmötetsdagen 28/2 Sunderby Folkhögskola. Viktigaste frågan är jobben, eller rättare sagt bristen på jobb. 75-dagars regel, A-kasse indragning från dag 76.

Läs mer

Satsa på. Stockholm. Supporter och medlem. Ja, jag vill bli. i socialdemokraterna. Socialdemokraterna. Kundnr 110 651700 110 03 Stockholm.

Satsa på. Stockholm. Supporter och medlem. Ja, jag vill bli. i socialdemokraterna. Socialdemokraterna. Kundnr 110 651700 110 03 Stockholm. Socialdemokraterna Svarspost Kundnr 110 651700 110 03 Stockholm För att vi skall kunna ta hand om dig på bästa sätt kommer vi att lägga in dina uppgifter i vårt register. Satsa på Stockholm Ja, jag vill

Läs mer

Vi har inte råd med en borgerlig regering

Vi har inte råd med en borgerlig regering Vi har inte råd med en borgerlig regering En granskning av vad moderaternas politik kostar löntagare efter valet 2006 1 2 Vi har inte råd med en borgerlig regering! Plötsligt var allt som förändrat. Åtminstone

Läs mer

Det här är regeringens plan för sin politik för personer med funktionsnedsättning under år 2011-2016.

Det här är regeringens plan för sin politik för personer med funktionsnedsättning under år 2011-2016. Socialdepartementet Regeringens plan för sin politik för personer med funktionsnedsättning En strategi för genomförande av funktionshinderpolitiken Intro och sammanfattning Det här är regeringens plan

Läs mer

VI FÖRTJÄNAR BÄTTRE UNG VÄNSTERS VALPLATTFORM 2010

VI FÖRTJÄNAR BÄTTRE UNG VÄNSTERS VALPLATTFORM 2010 VI FÖRTJÄNAR BÄTTRE UNG VÄNSTERS VALPLATTFORM 2010 www.ungvanster.se Vi förtjänar bättre! Gå med i Ung Vänster, www.ungvanster.se VI SKA BYGGA LANDET Sverige har förändrats. Vi som är unga idag är den

Läs mer

Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska

Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska Läs detta först Den här boken beskriver

Läs mer

Privatekonomi. En gång per år måste alla kontrollera att Skatteverket har räknat rätt på deras skatt. Det kallas deklaration.

Privatekonomi. En gång per år måste alla kontrollera att Skatteverket har räknat rätt på deras skatt. Det kallas deklaration. Privatekonomi 83 Privatekonomi En gång per år måste alla kontrollera att Skatteverket har räknat rätt på deras skatt. Det kallas deklaration. Det här kapitlet handlar om ditt och andra hus hålls ekonomi.

Läs mer

100 förslag för ökade klyftor

100 förslag för ökade klyftor 100 förslag för ökade klyftor 100 förslag för ökade klyftor...1 100 250 miljarder i skattesänkningar...3 99 Dyrare bredband...3 98 Avskaffad bibliotekslag...4 97 Skärpt arbetsvillkor i a-kassan...4 96

Läs mer

Inga fler skitår. rösta i september! F må

Inga fler skitår. rösta i september! F må Inga fler skitår Det var arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin som myntade uttrycket skitår när han skulle beskriva hur 2009 skulle bli. Han hade helt rätt. Finanskris, färre jobb, fler utförsäkrade

Läs mer

Almedalstal. Anna Kinberg Batra. 3 juli 2015

Almedalstal. Anna Kinberg Batra. 3 juli 2015 Almedalstal Anna Kinberg Batra 3 juli 2015 Anna Kinberg Batra i Almedalen, 3 juli 2015 Det har hunnit bli fredag kväll. Arbetsveckan är slut för de flesta. Det är fortfarande inte så långt sedan lönen

Läs mer

BARNENS KRISPAKET. Arbetslösheten stiger, skyddsnäten

BARNENS KRISPAKET. Arbetslösheten stiger, skyddsnäten BARNENS KRISPAKET Arbetslösheten stiger, skyddsnäten brister, fattigdomen växer. Det talas om branscher, aktiekurser och räntor. När familjer blir arbetslösa riskerar barns trygghet att slås sönder. De

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Ungas tankar om ett bättre samhälle

Ungas tankar om ett bättre samhälle Ungas tankar om ett bättre samhälle Politiska motioner skapade av ungdomar i Malmö och Skåne genom workshoparbete inom projektet Ungt valdeltagand i Malmö och Skåne - fokus: supervalåret 2014. Genom wokshops

Läs mer

Tillsammans utvecklar vi Uppsala

Tillsammans utvecklar vi Uppsala Tillsammans utvecklar vi Uppsala Kommunalt handlingsprogram Uppsala 2014 Det går bra för Uppsala Nya moderaterna står redo att leda Uppsala de fyra kommande åren. Tillsammans med våra samarbetspartier

Läs mer

FNs standardregler. För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda

FNs standardregler. För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda FNs standardregler För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda LÄTTLÄST en lättläst version av FNs standardregler för att tillförsäkra människor med funktionsnedsättning

Läs mer

Dina pengar och din ekonomi

Dina pengar och din ekonomi Dina pengar och din ekonomi Ett utbildningsmaterial i privatekonomi på lätt svenska 2 Det här är en broschyr om pengar. Språket i texterna är på enkel svenska. Broschyren har tio kapitel med information

Läs mer

Mitt namn Är Karl Längberg, snart 25 år gammal, studera till historia och religionslärare.

Mitt namn Är Karl Längberg, snart 25 år gammal, studera till historia och religionslärare. Första Maj tal. Kamrater, det känns riktigt kul att få stå här i Emmaboda idag och få prata på första maj. De jag hade tänkta prata med er om idag är varför vi inte kan låta Borgarna vinna valet. Men innan

Läs mer

RIKSDAGEN. Inga stora skattesänkningar. Pengarna behövs till nya jobb, skolan och välfärden. Sid 2-3

RIKSDAGEN. Inga stora skattesänkningar. Pengarna behövs till nya jobb, skolan och välfärden. Sid 2-3 SOCIALDEMOKRATERNA SOCIALDEMOKRATERNA SOCIALDEMOKRATERNA SOCIALDEMOKRATERNA SOCIALDEMOKRATERNA SOCIALDEMOKRATERNA SOCIALDEMOKRATERNA En tidning från framtidspartiet i svensk politik RIKSDAGEN KOMMUNEN

Läs mer

Socialdemokraterna. arbete åt alla. Studiematerial

Socialdemokraterna. arbete åt alla. Studiematerial Socialdemokraterna arbete åt alla Studiematerial arbete åt alla ett studiematerial om Socialdemokraternas jobb- och näringspolitik Studiematerialet är framtaget av Socialdemokraterna i samverkan med ABF

Läs mer

LYCK. Tema: Sveriges ekonomi UTDRAG UR LYCKOSLANTEN NR 3 2008

LYCK. Tema: Sveriges ekonomi UTDRAG UR LYCKOSLANTEN NR 3 2008 UTDRAG UR LYCKOSLANTEN NR 3 2008 LYCK SLANTEN Tema: Sveriges ekonomi Utgivare: Swedbank och sparbankerna Produktion och redaktion: Bee Production Form: Edita Communication TEMA: SVERIGES EKONOMI 3 000

Läs mer