VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA"

Transkript

1 VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA

2 SÄTT VÄXJÖ I ARBETE Det viktigaste Växjö står inför är att klara jobben. Genom att fler växjöbor kommer i arbete så lägger vi grunden till att skapa det Växjö vi vill ha. Alla växjöbor som kan jobba, ska jobba. Det skapar frihet, både för Växjö och för den enskilda växjöbon. För att sätta Växjö i arbete krävs det att vi samarbetar med våra Växjöföretag. Vi måste ständigt ha kontakter och samtal med företagen om vad de behöver för att kunna utvecklas och anställa fler. Vi måste bli bättre på att matcha arbetssökanden med rätt arbetsgivare och på så sätt alltid vara på tårna för att företag ska kunna hitta den kompetens de behöver. Tillsammans ska vi starta bristyrkesutbildningar och både kompetensväxla och validera växjöbornas kunskaper. Ingen ung i Växjö ska vara arbetslös. Vi vet att nyckeln till arbete ser olika ut för olika växjöbor men gymnasiekompetens är för de flesta en nödvändighet för att bryta sig in på arbetsmarknaden. Därför kommer vi att införa lokala utbildningskontrakt. Vi kommer också att fortsätta satsa på nystartsjobb. Det är alltid bättre att ha ett arbete än att tvingas gå på ekonomiskt bistånd. Kommunen ska arbeta med sociala krav vid upphandlingar. Genom att ställa krav på att entreprenörer tar ett ansvar genom att anställa arbetslösa eller erbjuda praktik öppnar vi upp fler möjligheter till arbete för växjöborna. att alla ungdomar ska ha jobb, praktik eller utbildning inom en månad. införa ett lokalt utbildningskontrakt ska införas för de ungdomar som är arbetslösa och saknar gymnasiekompetens. att projektet Framtid Kronoberg ska fortsätta. fortsätta arbetet med nystartsjobb. att kontakterna med Växjös företag ska fördjupas. att kommunen ska använda sig av krav på anställning av arbetslösa vid upphandling. att heltid ska vara en rättighet, deltid en möjlighet för kommunens anställda. VÄXJÖ KAN BÄTTRE Vi tycker att Växjö är en bra kommun att leva i. Många vill bo och verka här och det välkomnar vi. Men mycket i Växjö går åt fel håll. Klyftorna mellan växjöborna ökar, våra elever lär sig inte tillräckligt och många växjöbor är utan arbete. Det vill vi ändra på. I Växjö har vi länge haft ett gott samtal, partier emellan liksom mellan utbildning och näringsliv. Nu går den utvecklingen åt fel håll. Vi pratar om varandra istället för med varandra, det måste vi ändra på. Vi vill att växjöborna ska vara med och skapa framtidens Växjö. Vi vill bryta med politiken som idag skapar allt större klyftor växjöbor emellan och istället gå åt ett håll där vi tillsammans tar ansvar för vår kommun och för varandra. Vi vill skapa ett Växjö - för alla. Det är det bästa sättet att möta framtiden på. FEM PUNKTER FÖR EN BÄTTRE MILJÖ Göra sjöarna i staden badvänliga genom en sjörestaureringsfond. Fortsätta låna ut elcyklar. Förbättra de enskilda avloppen. Pröva möjligheten att låta förskolor låna ut cykelkärror till föräldrar. Pröva att erbjuda Växjös ungdomar gratis kollektivtrafik. Åsa Karlsson Björkmarker, kommunalråd

3 FRAMTIDENS KRONOBERG Vi socialdemokrater vill se en livskraftigt kommun och region där människor vill leva och arbeta. Idag håller något att gå sönder i samhället. Vi tror att vi gemensamt löser framtidens utmaningar. Vid nyår bildas Region Kronoberg med ansvar för sjukvård, regional utveckling, kultur och kollektivtrafik i länet. I september kallas detta val till Landstingsfullmäktige. I Kronobergs län ska alla medborgare ha rätt till bästa möjliga sjukvård. Vi ska betala tillsammans via skattsedeln och ställa krav på högsta kvalitet. Därför säger vi nej till privatiseringar på våra sjukhus och gräddfiler i vården. Hälso- och sjukvården kommer att behöva fler medarbetare. Vi vill höja grundbemanningen på vårdcentraler, inom psykiatrin och på våra sjukhus. Vi vill utveckla vårdgarantin till ett patientkontrakt som omfattar hela vårdkedjan från besök och remisser till behandling. Cancerpatienter ska få behandling inom fyra veckor. Vi vill minska skillnaderna i hälsa och vård. Skillnader i livslängd och sjuklighet mellan olika samhällsklasser är en av de viktigaste utmaningarna för sjukvården att lösa. En viktig del i detta arbete är att slå vakt om den fria barnsjukvården. JOBB OCH VÄLFÄRD FÖRE SKATTESÄNKNINGAR I valet till Riksdagen vill vi socialdemokrater investera i vår gemensamma framtid. Först fler jobb, då får vi råd med en bättre skola och en tryggare välfärd. Utbildningsnivån i länet ska höjas genom ett nytt kunskapslyft, det innebär att alla ska ha möjlighet till ett livslångt lärande. Vi föreslår fler utbildningsplatser inom yrkeshögskolorna i Kronoberg, Linnéuniversitetet och Centrum för Informationslogistik i Ljungby. ha riktade åtgärder mot unga arbetslösa. Unga utan jobb ska aktiveras genom jobb, praktik eller utbildning inom 90 dagar. vidareutbilda den som är utan arbete. Ett nytt kunskapslyft med fler platser i yrkesutbildningar i hela landet. låta lärare vara lärare. Höj yrkets status genom högre löner, bättre arbetsvillkor och mer kompetensutveckling. Och mindre pappersarbete. ha en trygghet och kvalitet i förskolan. Utbilda fler förskollärare. ha mer personal och mindre pappersarbete i vården. Läkare får mer tid med patienterna med mindre administration och hantering av prislistor. införa ett patientkontrakt som omfattar hela vårdkedjan från besök och remisser till behandling. att både Växjö och Ljungby lasarett ska vara akutsjukhus i offentlig regi. höja grundbemanningen på vårdcentraler, sjukhus och inom psykiatrin. ha större och snabbare satsningar på Kronobergs infrastruktur och kollektivtrafik. ha en ökad samverkan mellan universitet, näringsliv, fackföreningsrörelse och offentlig sektor. Anna Fransson, regionråd och Tomas Eneroth, riksdagsledamot

4 VÄXJÖ SKA HA SVERIGES BÄSTA SKOLA Våra pedagoger gör ett fantastiskt jobb, varje dag, för att Växjös elever ska få en så bra skolgång som möjligt. Trots det är Växjöelevernas resultat inte bra nog. Vi ska göra Växjös skola till den bästa i Sverige, därför att vi vet att det är i skolan vi lägger grunden för Växjös framtid. För att alla växjöbor som kan, ska kunna arbeta, krävs det att vi har en barnomsorg som gör det möjligt för alla att gå till jobbet. Därför vill vi så fort som möjligt starta nattomsorg. Vi tror också att det vore klokast att minska på våra förskolegrupper för att ge våra barn den bästa starten inför skolan. Växjös elever har rätt att lära sig i skolan och för att de ska kunna göra det behövs färre barn i de yngsta klasserna. Lärarna ska fokusera på att undervisa och fler ska lära sig mer. Vi behöver anställa fler specialpedagoger och samtidigt fokusera på tidiga insatser. Tillsammans med elever, lärare och skolledare ska vi göra Växjös skolor bättre. att småbarnsgrupperna ska ha max 15 barn i barngrupperna och övriga grupper max 20. att klasstorleken i de lägre årskurserna ska minska. att lärarna ska vara lärare, inte administratörer. att det ska finnas fler vuxna i skolan. erbjuda skola på loven. att det ska finnas läxhjälp på alla skolor. att vuxenutbildningen ska stärkas. att SFI ska hålla hög kvalitet. ATT ÅLDRAS I VÄXJÖ Oavsett i vilket skede i livet du är ska du som växjöbo känna trygghet och delaktighet. Det är du som växjöbo som vet hur du vill leva ditt liv. Är du i behov av hjälp så det du som i mesta möjliga mån själv ska bestämma vad som ska göras, när det ska göras och av vem det ska göras. Under mandatperioden kommer vi att utreda fler möjligheter till förenklad biståndsbedömning, allt i linje med att du som brukare ska kunna äga din egen tid så mycket som möjligt. Vi socialdemokrater accepterar inte att omsorg om våra äldre växjöbor läggs ut på entreprenad. Självklart ska alla som vill bo tillsammans få möjlighet att göra det, oavsett skede i livet. Det ser vi till genom att erbjuda möjlighet till medflyttning till särskilt boende och genom att bygga smart och tillgängligt redan från början. att den som är över 90 år har rätt till särskilt boende. att den som är över 80 år har rätt till åtta hemtjänsttimmar per månad att brukaren ska ha rätt att välja utförare, utförare har inte rätt att välja brukare. FEM PUNKTER OM ATT UPPLEVA VÄXJÖ Stärka kulturdelen i Araby Park Arena. Utreda möjligheten till en mötesplats på Teleborg. Införa en maxtaxa för Kulturskolan. Verka för fler spontanidrottsplatser. Kommunens bilpool ska kunna användas av föreningar då den inte används av kommunen.

5 VI BYGGER VÄXJÖ Många vill bo och leva i Växjö, det tycker vi är bra. Att få bostad i Växjö idag känns för många som en omöjlighet. Det vill vi ändra på. Vi siktar på att under den kommande mandatperioden bygga 2000 hyresrätter, bland annat studentlägenheter. Samtidigt som vi bygger hyresrätter måste vi också korta kön till de kommunala villatomterna och hela tiden arbeta på att ta fram fler planer så att fler aktörer kan börja bygga så snart som möjligt. I Växjö ska vi bygga mer men vi ska också bygga smart, billigt och för alla. Det är ingen enkel ekvation men om någon klarar den så är det Växjö. I många av våra kommundelscentra fler bostäder att växt fram. Det är tydligt att växjöborna uppskattar att bo kvar i sin del av kommunen även när livssituationen förändras. Vi ska forma framtidens stadsdelar med blandad bebyggelse. Det skapar trygga och stabila stadsdelar och på sikt är det också en garant för ett Växjö där alla växjöbor får en möjlighet att möta varandra. verka för att bygga 2000 nya hyresrätter kommande mandatperiod. att Arenastaden ska bebyggas så snart som möjligt. att Bäckaslövsområdet ska ta form under kommande mandatperiod. bygga Framtidens äldreboende på den så kallade Stenatomten på söder. fler hyresrätter ska byggas på landsbygden. BLI MEDLEM I SOCIALDEMOKRATERNA

Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år.

Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. 1 Rösta på oss! I år, 2014, är det val den 14 september. Då får alla svenska medborgare som har fyllt 18

Läs mer

VI VILL GÖRA ETT BRA SVERIGE BÄTTRE!

VI VILL GÖRA ETT BRA SVERIGE BÄTTRE! VI VILL GÖRA ETT BRA SVERIGE BÄTTRE! Sverige har blivit bättre men vi är inte klara. Valet 2014 handlar om hur jobben ska bli fler. Nu är det ett år kvar till valet. Nya Moderaterna har tillsammans med

Läs mer

SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN

SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN SÅ FUNKAR ARBETSLINJEN Jobben är regeringens viktigaste fråga. Jobb handlar om människors möjlighet att kunna försörja sig, få vara en del i en arbetsgemenskap och kunna förändra

Läs mer

Framtidskontraktet. Beslutad version

Framtidskontraktet. Beslutad version Framtidskontraktet Beslutad version Innehållsförteckning Ekonomin växer när människor växer... 3 Fler jobb är grunden för allt... 7 Med kunskaper växer Sverige... 13 En bra välfärd gör att människor växer

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

KÄRA FRAMTID, VALMANIFEST FÖR ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA.

KÄRA FRAMTID, VALMANIFEST FÖR ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. KÄRA FRAMTID, VALMANIFEST FÖR ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. VALMANIFEST 2014 Till alla. ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. VALMANIFEST 2014 Sid. 10 En ambitiös jobbpolitik. För

Läs mer

Det här är regeringens plan för sin politik för personer med funktionsnedsättning under år 2011-2016.

Det här är regeringens plan för sin politik för personer med funktionsnedsättning under år 2011-2016. Socialdepartementet Regeringens plan för sin politik för personer med funktionsnedsättning En strategi för genomförande av funktionshinderpolitiken Intro och sammanfattning Det här är regeringens plan

Läs mer

Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska

Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska Läs detta först Den här boken beskriver

Läs mer

VI VILL GÖRA ETT BRA BÄTTRE!

VI VILL GÖRA ETT BRA BÄTTRE! VI VILL GÖRA ETT BRA staffanstorp BÄTTRE! Vi vill bygga en ännu bättre kommun! Staffanstorps kommun är och har varit framgångsrik på många sätt. God service till invånarna har förenats med låg skatt, samtidigt

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

bra Framtidsprogram frisk resor barn hälsa får vänner umgås god liv familj oberoende för det goda åldrandet i Karlskrona kunna friska mer barnbarn

bra Framtidsprogram frisk resor barn hälsa får vänner umgås god liv familj oberoende för det goda åldrandet i Karlskrona kunna friska mer barnbarn umgås vänner fritid barn pension ekonomiskt hälsan får resor frisk bra mer kunna bo god familjen liv Framtidsprogram för det goda åldrandet i Karlskrona oberoende friska barnbarnen hälsa resa göra arbete

Läs mer

En välfärd fri från kommersiella intressen

En välfärd fri från kommersiella intressen En välfärd fri från kommersiella intressen Vänsterpartiet 2012 Innehåll Sammanfattning 3 Därför blir välfärden bättre om den avkommersialiseras 4 Välfärden ska fördelas efter behov, inte efter lönsamhet

Läs mer

Politikutveckling inför 2014 Propositioner & arbetsgrupper Layout: Oliver Rosengren

Politikutveckling inför 2014 Propositioner & arbetsgrupper Layout: Oliver Rosengren Politikutveckling inför 201 Propositioner & arbetsgrupper Layout: Oliver Rosengren 1. Propositioner INNEHÅLL 1. Arbetslinjen håller ihop Kronoberg 2. Kunskapsskola i Kronoberg. Trygg och sammanhållen vård

Läs mer

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor Sammanfattning Mycket av det Alliansen har gjort vad gäller valfrihet

Läs mer

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till

Läs mer

Alla skolor ska vara bra skolor

Alla skolor ska vara bra skolor 2015-07-02 PM Miljöpartiet Alla skolor ska vara bra skolor Sammanfattning Många elever möter en riktigt bra skola i Sverige med kunniga och engagerade lärare. En skola där de uppmuntras och stimuleras

Läs mer

Den nya skollagen. för kunskap, valfrihet och trygghet Lättläst LÄTTLÄST VERSION AV SAMMANFATTNINGEN AV REGERINGENS PROPOSITION 2009/10:165

Den nya skollagen. för kunskap, valfrihet och trygghet Lättläst LÄTTLÄST VERSION AV SAMMANFATTNINGEN AV REGERINGENS PROPOSITION 2009/10:165 Den nya skollagen för kunskap, valfrihet och trygghet Lättläst LÄTTLÄST VERSION AV SAMMANFATTNINGEN AV REGERINGENS PROPOSITION 2009/10:165 2 Det här är en proposition med förslag till en ny skollag. Det

Läs mer

Sverige behöver fler lärare

Sverige behöver fler lärare Sverige behöver fler lärare Perspektiv på läraryrket LÄRARBRIST Kunskap kommer inte av sig själv Om kunskap kom av sig själv skulle lärarbristen inte vara ett problem. Men nu är det inte riktigt så. Saknas

Läs mer

Tio saker att tänka på när du bygger ditt företag

Tio saker att tänka på när du bygger ditt företag Tio saker att tänka på när du bygger ditt företag www.kpmg.se Du vet bäst För oss på KPMG finns ingenting mer inspirerande än unga människor med spännande idéer. Vi vet hur det känns att vara där du är

Läs mer

Vi bygger. Sverige. Alliansens valmanifest 2014-2018

Vi bygger. Sverige. Alliansens valmanifest 2014-2018 Vi bygger Sverige Alliansens valmanifest 2014-2018 Vi bygger Sverige Alliansens valmanifest 2014-2018 Innehåll Partiledarnas förord: Alliansens löfte till väljarna 6 Utgångspunkter för Alliansens politik

Läs mer

Så möter vi rekryteringsutmaningarna

Så möter vi rekryteringsutmaningarna SVERIGES VIKTIGASTE JOBB Så möter vi rekryteringsutmaningarna i vården och omsorgen Så möter vi rekryteringsutmaningarna i vården och omsorgen 1 Så möter vi rekryteringsutmaningarna i vården och omsorgen

Läs mer

MÖJLIGHETERNAS KUNGSBACKA

MÖJLIGHETERNAS KUNGSBACKA MÖJLIGHETERNAS KUNGSBACKA Handlingsprogram 2010-2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING MÖJLIGHETERNAS KUNGSBACKA... 3 JOBBEN FÖRST I KUNGSBACKA... 4 ATT BO I KUNGSBACKA... 5 FÖR- OCH GRUNDSKOLA... 7 GYMNASIE- OCH VUXENUTBILDNING...

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda.

Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda. Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda. Är det här ok? - en rapport om de visstids- och timanställdas verklighet av Annakarin Wall, Kommunal 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Foto: Chris Ryan. Vad är en lärare egentligen?

Foto: Chris Ryan. Vad är en lärare egentligen? Foto: Chris Ryan Vad är en lärare egentligen? Foto: Istockphoto Det här är inte en lärare Som lärare är du ständigt exponerad för omvärlden. Du betraktas och bedöms av eleverna och deras anhöriga, av rektorerna,

Läs mer

HA KUL OCH LEVA LIVET

HA KUL OCH LEVA LIVET RAPPORT 2013:5 HA KUL OCH LEVA LIVET EN RAPPORT OM HUVUDSTADSREGIONENS UNGA UNGDOMSRAPPORT 2013:5 1 DEN UNGA STADEN DEN ATTRAKTIVA PLATSEN ETT ATTRAKTIVT STOCKHOLM MÅSTE VARA ATTRAKTIVT FÖR UNGA MÄNNISKOR.

Läs mer

Vänsterpartiets utbildningspolitiska program

Vänsterpartiets utbildningspolitiska program Allas rätt till kunskap Vänsterpartiets utbildningspolitiska program Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Bryt sorteringen bryt klasskillnaderna i skolan... 4 Kunskap är makt -

Läs mer

All vår tid går åt till att söka stöd, nu orkar vi inte mer - bristande samordning är ett akut problem

All vår tid går åt till att söka stöd, nu orkar vi inte mer - bristande samordning är ett akut problem All vår tid går åt till att söka stöd, nu orkar vi inte mer - bristande samordning är ett akut problem En enkätundersökning om bristande samordning av stödinsatser till föräldrar till barn med neuropsykiatriska

Läs mer

Fler arbetade timmar. för en bättre välfärd

Fler arbetade timmar. för en bättre välfärd Fler arbetade timmar för en bättre välfärd Fler arbetade timmar - för en bättre välfärd Fler arbetade timmar - för en bättre välfärd Författare: Anna Werkelin Ahlin och Simon Vinge Kommunal 2013-03-19

Läs mer

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell Det här är Kungsbacka kommuns styrmodell innehåll Kapitel 1 Visionen pekar ut riktningen 4 Så här styrs Kungsbacka 6 Kapitel 2 Politikerna i KF styr på olika sätt 8 Kapitel 3 Så styr politikerna i nämnderna

Läs mer